Dulovics Dezsõné dr. Személyi adatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dulovics Dezsõné dr. Személyi adatok:"

Átírás

1 Dulovics Dezsõné dr. Személyi adatok: Munkahely: Szent István Egyetem, Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Közmű- és Mélyépítési Tanszék Budapest, Thököly út 74.Tel: Fax: Képzettség: 1972 egyetemi doktor (vízgazdálkodás szaktudományból,) okl. építési gazdasági mérnök (kitüntetéses) okl, mérnök (okl. mérnök) Nyelvismeret: 1983 angol alapfok (kandidátusi nyelvvizsga) orosz (nyelvvizsga nélkül) Tanulmányok: Pollack Mihály Építőipari Technikum - magasépítőipari technikus Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Budapest - okl. mérnök Budapesti Műszaki Egyetem - okl. építési gazdasági mérnök Budapesti Műszaki Egyetem - egyetemi doktor vízgazdálkodás tudományból, doktori disszertáció: Települések távlati kommunális vízigénye és meghatározásának módszerei. Munkahelyek és beosztások: Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodái - tervező mérnök Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Tanszék - tanársegéd, adjunktus Felsőfokú Építőipari Technikum Közművek Tanszék vezetője, tanár Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola - a Közműépítési Tanszék vezetője, főiskolai docens Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola - a Közműépítési Tanszék vezetője, főiskolai tanár Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola - a Mélyépítési Intézet igazgatóhelyettese, tanszékvezető, főiskolai tanár Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Mélyépítési és Szervezési Intézet - főiskolai tanár, a Közművesítési Szakcsoport vezetője SZIE YMMFK főigazgató h., főiskolai tanár, a Közművesítési Tanszéki csoport vezetője, 2003 SzIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Közmű- és Mélyépítési Tanszék, a Közművesítési tanszéki csoport vezetője, főiskolai tanár Tudományos- szakmai társasági tagságok: A Magyar Hidrológiai Társaság tagja, korábban az Oktatási Bizottság elnöke Az Építőipari Tudományos Egyesület tagja Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség alapító tagja A Magyar Mérnöki Kamara, Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Minősítő Bizottság tagja A MTA Vízellátási és Csatornázási Albizottságának meghívott tagja Továbbképzések: Környezeti hatásvizsgálat Tanfolyam, Balatonföldvár, 1994.

2 Mérnöki jogosultságok: Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartási szám: Vízilétesítmény "A" kategóriás vezető tervezői (teljes körű tartalmú) jogosultságok: V3a-1 Vízi közművek közüzemi hálózatai V3b-1 Szennyvíztisztító telepek V3c-1 Korszerű helyi szennyvízelhelyezés létesítményei V3d-1 Víztermelő telepek V3e-1 Vízkezelő létesítmények V3f-1 Víztárolók Vízügyi szakértői jogosultságok: V-1 Ivó- és iparivíz-ellátás, víztisztítás V-2 Csatornázás, szennyvíztisztítás V-6 Vízrendezés, belvízvédelem V-8 Vízanalítika és vízminőség-védelem W-V-V Vízügyi vezető szakértő Kitüntetések, elismerések: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Az Építésügy Kiváló Dolgozója Pro Aqua díjas Ybl emlékplakett Bogdánfy Ödön díj Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt Szent István Egyetemi Babérkoszorú Arany Fokozata MMK Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért Érdeklődési terület: Vízellátás, csatornázás, szennyvízelhelyezés, közművesítés Több mint 50 publikáció, két szakkönyv, egy BME jegyzet és kilenc YMMF jegyzet szerzője, ill. társszerzője. Vezető tervező (vízi építmény: vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás), vízügyi vezető szakértő Oktatott tárgyak: Közműépítés, Csatornázás, Komplex közművesítés, Közművek üzemtana, Vízvédelem. Oktatási tevékenység: Oktatási tevékenységemet az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Tanszékén kezdetem meg egyetemi tanársegédként 1963-ban. Itt a Vízépítőmérnöki Szak megalakulásával a csatornázás tématerületének felelőseként írtam meg a hallgatóság tervezési feladatainak színvonalas elkészítése érdekében, Bozóky Szeszich Károly és Illés István társszerzőkkel, Öllos Géza szerkesztésében a "Vízellátás- csatornázás Tervezési Segédlet Csatornázás fejezetét, mely egyetemi jegyzet a Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg és több mint 20 évig szolgálta a BME oktatását. Részt vettem a Városgazdasági Tanszéki csoport közművesítéssel kapcsolatos oktatómunkájában, és a Városépítési Tanszék komplex gyakorlatainak közműtervezését irányítottam ban kapcsolódtam be a Felsőfokú Építőipari Technikum Lakás és Kommunálisgazdálkodási Szakának oktatásába, ahol az Utak-közművek tárgy előadója és felelőse voltam ben másodállásban a Felsőfokú Építőipari Technikumban megszerveztem a Mélyépítési Szakot és a Mélyépítési Tanszéket, majd 1971-tol főállásban a Közművek Tanszék vezetőjeként fejlesztettem ki a közművesítés szakterületének oktatási infrastruktúráját és komplex megközelítésmódját. Az intézet főiskolává válásától (1972-tol) a Tudományos Diákköri Tanács elnökeként alakítottam ki a hallgatói tudományos diákköri munkát, melyben

3 hallgatóim számos díjat nyertek az OTDK Konferenciákon. A Magyar Hidrológiai Társaság Oktatási Bizottságának tagjaként, majd elnökeként segítséget nyújtottam a Lászlóffy Woldemár Diplomadíj pályázat lebonyolításához, melyben Intézményünk volt hallgatói számos díjat nyertek el. Ezen idő alatt a BME Építőmérnöki Karán a "Komplex közművesítés" tárgyat adtam elo a Vízellátás-csatornázás Szakmérnök képzésben ben a Mélyépítési Intézet megalakulásával a Közmű-és Mélyépítési Tanszék vezetője és az intézet igazgatóhelyettese lettem, ahol az új integrált Tanszék munkájának megszervezésére irányult a megbízatásom, ez ido alatt a Tanszék profiljához illeszkedő "Komplex gyakorlatok" megalapozása és oktatási folyamatba illesztése képezte a legizgalmasabb feladatomat ben megszerveztem a "Közműfenntartási Szakmérnök" képzést, mely a évtől Fürdőüzemeltetési Szakiránnyal bővült és 1987-ben vezetésemmel indult meg a "Környezetgazdálkodási Szakmérnök" képzésünk, mely mind a mai napig, de korszerűsített tematikával működik ben átszervezés következtében tanszékvezetői és intézetigazgatói megbízatásom megszűnt, és attól kezdve a Közművesítési Tanszéki Csoport, később szakcsoport, oktatási munkáját irányítottam. Ezen idő alatt a Főiskola angol nyelvű építőmérnök képzését szerveztem meg és adtam elő a vízi közművekkel foglalkozó tantárgyakat. Folytattam Tudományos Diákköri konzulensi munkámat, aminek eredményeként OTDK-n díjazást és dícséretet érdemeltek ki hallgatóim. Számos jegyzetet írtam ezen idő alatt, hogy ezzel is segítsem a tantárgyaim elsajátítását ben oktatási főigazgató-helyettesi megbízást kaptam, és főfeladatomat a közben SzIE Karrá integrálódott YMMFK kreditrendszerű oktatásának felmenő rendszerben történő megszervezése valamint kísérleti működtetése képezte. A feladatot végrehajtottam, és ma üzemel minden szakunkon a kreditrendszer, aminek folytán ez a megbízatásom kérésemre megszűnt. Ennek folytán ismét fokozott módom nyílik az oktatómunkára és a hallgatókkal való intenzív foglalkozásra, számos oktatási anyag megírására. Kutatási tevékenység: Kutatási tevékenységemet még tervezőmérnökségem idején kezdtem, amikor a Borsodi Ércelőkészítőmű telepítésének vizsgálata, Sajó csatornás változat kidolgozását végeztem. Ugyancsak ekkor vettem részt az első magyarországi kísérleti regionális fejlesztési terv, a "Borsodi Iparvidék távlati regionális fejlesztési terve" ipartelepítési és közlekedési fejezetének kidolgozásában. Az ÉKME, majd BME Vízgazdálkodási Tanszékén számos magas-szintű kutatási munkában vehettem részt, illetve irányíthattam, melyek közül kiemelem: "Gravitációs csatornák optimális lejtésviszonyai", "Belső spirálbordás zagyszállító vezetékek hidraulikai vizsgálata" "Turbulencia vizsgálata medencékben" " A távlati kommunális vízigény előrebecslésének módszerei" c. kutatásokat. Ez utóbbi több kutatómunkát foglalt magába, s melyből azután számos további kutató és mérnöki munka valamint a doktori disszertációm készült el "A települések távlati kommunális vízigénye és meghatározásának módszerei" címmel. Az Ybl Miklós (Építőipari) Műszaki Főiskolán kiemelésre méltó kutatásaim: " A szennyvíztisztító kisberendezések fejlesztése" a Mélyépítés Fejlesztése Célprogram Bizottság megbízásából. " A golyós csatornatisztítás" "Települési folyékony hulladék elhelyezése"

4 " A csatornázás fejlesztése" " Közműhálózat javítási munkák nyilvántartása" (Alapozó tanulmány) c. munkák. Az utóbbi évek jelentős kutatási tevékenységének minősíthető a "Szaghatások a csatornahálózatban és eliminálásuk módszerei", továbbá a Somlyódy László akadémikus által vezetett BME Vízi-Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke MTA kutatócsoportja által készített "Magyarország vízgazdálkodási stratégiája az ezredfordulón" c. kutatáshoz a csatornázással kapcsolatos fejezet elkészítése. Nemzetközi együttműködésben pedig a városi csapadék és a növényzetre gyakorolt hatások kutatásával foglalkozó, EU által támogatott COST 15. Infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó munkacsoport munkájában való részvétel. Mérnöki tevékenység: Mérnöki tevékenységem során számos szakértői-, igazságügyi szakértői és vezető tervezői munkát végeztem, ezek közül kiemelem: - Bratislava vízellátásnak távlati fejlesztési tervét (nívódíj 1971, BME), - Bratislava III. nyomásövezet rekonstrukciós terve (nívódíj, 1978, YMÉMF) - Topolèany és Hlohovec városok csatornázási rekonstrukciós terveit, - Budapest Központi (Csepel szigeti) szennyvíztisztító telep elhelyezésének vizsgálatát, - Mérőhelytelepítést a fővárosi Észak- pesti szennyvíztisztító telephez csatlakozó csatornahálózatra. - Magyarország csatornázása EU-hoz történő felzárkózásának költség-vizsgálatát, - Hortobágy- Berettyó kísérleti vízgyűjtő-fejlesztési tervének vízellátási, csatornázási és szennyvíztisztítási tervrészeit. Említésre érdemesnek tartom a hazai szabványosításban végzett munkámat, különösen az EU szabványok hazai harmonizációja során a 130. Bizottság munkájában való részvételemet, a csatornázási EN szabványok MSZ-szé honosítása érdekében. Tudományos és szakmai szervezeti, egyesületi tagság 2002 MSZT /MB 130 muszaki bizottság tagja a MMK képviseletében, 1998 Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség alapító tagja, intézményi képviselője, a HÍRCSATORNA c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 1999 A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata, Minősítő Bizottságának tagja, 1992 A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) tagja, 1975 Az Építéstudományi Egyesület tagja, 1965 A Magyar Hidrológiai Társaság tagja. - MTA Vízgazdálkodástudományi Bizottság, Vízellátás-Csatornázás Bizottsága tagja, a - MTA Vízg. Biz. VCS Bizottság oktatási ad hoc Bizottságának elnöke - MTESZ Központi Környezettudományi Bizottsága tagja - Magyar Szabványügyi Testület 130 Nemzeti Bizottságának tagja - MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata Szakmai Továbbképzési Minosítő Bizottságának tagja, - Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) (tiszteleti) tagja, - az MHT Oktatási Bizottság tagja és - az MHT Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakosztály tudományos bizottságának tagja, - Építőipari Tudományos Egyesület tagja - A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség alapító tagja, intézményi összekötője, - Nemzeti Víztechnológiai Platform (NVP) következő két munkabizottságának tagja: Víziközmű hálózatok, Felkészülés az éghajlatváltozás okozta váratlan hatásokra és forgatókönyvekre (Összesen: 12 vagy 13, aszerint, hogy az NVP tagságot hogy számolják)

5 Fontosabb szakértői tevékenységek az egyes szakterületekhez: 1. Ivó- és iparivíz-ellátás, víztisztítás: Egyetemi doktori disszertáció: Települések távlati kommunális vízigénye és meghatározásának módszerei, Budapest, vízfogyasztásának reprezentatív felmérése és prognózis a vízigény távlati alakulására, Pozsony(Bratislava) vízfogyasztásának reprezentatív felmérése és a távlati vízigény prognózisa (Pozsony vízellátásának távlati tervéhez, és a pozsony III. nyomásövezet rekonstrukciós tervéhez), Miskolc vízfogyasztásának teljeskörű felmérése, és a távlati vízigény prognózisa (Miskolc város vízellátás rekonstrukciós tervéhez), Utak-Közművek Tervezési Segédlet II. Vízellátással foglalkozó fejezetei, Több mint 100 fovárosi ipari üzem vízellátási adatainak feltárása (a fővárosi ipari üzemek vízgazdálkodási viszonyainak feltárása kapcsán), a közcsatornahálózatra csatlakozás feltételeinek meghatározása érdekében. 2. Csatornázás, szennyvíztisztítás: Gravitációs csatornák optimális lejtésviszonyai, Vízellátás és Csatornázás Tervezési Segédlet (csatornázás fejezete), Szennyvíztisztító kisberendezések fejlesztése, Közműhálózat javítási munkák számítógépes feldolgozása és nyilvántartása (csatornázás), Golyós csatornatisztítás, Csatornaépítési technológiák fejlesztése, Közműépítés III. (Csatornázás) Tervezési Segédlet, EN 752 1,2,3,4 kötetek MSZ-szé honosítása. 3. Vízanalítika és vízminőségvédelem Közmuvesítési szaktanács a Rakacai völgyzárógátas tározó üdülőterületéhez, Hortobágy-Berettyó kísérleti vízgyűjtőfejlesztési terv Csatornázás, Szennyvíztisztítás és Felszíni vizek vízminőségvédelme fejezetei, Környezeti hatásvizsgálatok módszerei (vízvédelem fejezet). 4. Vízrendezés, belvízvédelem Eger belváros csapadékelöntés vizsgálata, Települések csatornázási és vízrendezési zsebkönyve (társszerzoként, többek között a települési hidrológiai körfolyamatról) után ( az utóbbi 5 évben) készített szakértői vélemények: Megvalósíthatósági tanulmány Nagykanizsa, Bajcsai városrész- Eszteregnye (Obornak)- Rigyác Semjénháza Szepetnek községek szennyvízelvezetésének és tisztításának érdekében Kartal csatornázásának felülvizsgálata, és szaghatásvizsgálat Garabonc Zalamerenye Nagyrada Zalakaros csatornázásának felülvizsgálata, és szaghatásvizsgálat Részvétel Szeged város csatornázásának bővítésére kiírt ISPA pályázatainak elbírálásában (három pályázat) Szeged mj. város szakértojeként Elek csatornázási tervének felülvizsgálata Verseg csatornázásának felülvizsgálata és szaghatás vizsgálat SzIE RET (Szent István Egyetem Regionális Egyetemi Tudásközpont) három éves pályázat keretében 2.2 Természeti eroforrások környezetgazdálkodási módszereinek kialakítása, dunai monitoring rendszerhez modellfejlesztés c. alprogramban: pontszeru

6 szennyezo-források feltárása a Fovárosi Vízmuvek Rt. Szentendrei szigeti kútjainak védoterületén, összefoglaló tanulmány elkészítése az elso év kutatómunkáiról és azok eredményeirol. Publikációk: I. Tankönyvek, szakkönyvek, könyvfejezetek (részletek), jegyzetek, segédletek: 1. Bozóky SZ.K.- Kovács Kné (Dombi M.) - Illés I. (1967) : Vízellátás és csatornázás Tervezési Segédlet, BME jegyzet (Szerk: Öllõs G.) Tankönyvkiadó, Budapest. 2. Kovács Kné. (Dombi M.) (1967) : Utak- Közművek I. Tankönyvkiadó, Budapest. 3. Erdélyi Zs.- Kovács Kné (1968) : Utak- Közművek Tervezési Segédlet I. Tankönyvkiadó, Budapest. 4. Kovács Kné (1970): Utak-Közművek Tervezési Segédlet II. Tankönyvkiadó, Budapest. 5. Kovács Kné (1970) : Utak-Közmuvek III. Tankönyvkiadó, Budapest.. Dulovics D. - Dombi M. ( 1971 ) : Utak-Közművek IV. Tankönyvkiadó, Budapest. 7. Dulovics Dné és szerzőtársai (1986): Települések csatornázása és vízrendezése, zsebkönyv (I.,II., IV. fejezetek) Szerkesztette: Markó Iván. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 8. Dulovics Dné (1988) : Közműépítés III. (Csatornázás) Tervezési Segédlet és Útmutató. Tankönyvkiadó, Budapest. 9. Dulovics Dné, Králik B., Szabó T.(1996) : Közmű - és mélyépítés. FEFA III Építőmesterképzés, jegyzet. YMMF. Budapest. Dulovics Dné, Králik B., Szabó T.(1996): Közmu 10. Dulovics Dné, Telekes, G. szerk. (1998): A környezeti hatásvizsgálat módszerei. YMMF.Labor 5.Budapest. Jegyzet, kézirat 11. Dulovics, D., Dulovics Dné.(1998) Környezetvédelmi technológiák I. YMMF. Budapest, Jegyzet, kézirat 12. Dulovics, Dné (2003 és frissítés :2004.): Építési hibák A-Z-ig, (víziközműbekötések) fejezetben , , és Szerkeszto: Pozsgai Lajos. Verlag Dashöfer, Budapest. 13. Dulovics Dné, Králik B., Szabó T.(2004) : Közmu- és mélyépítés II., jegyzet, kézirat, YMMFK, Budapest 14.Dulovics, Dné (2006): A csapadékvíz gazdálkodás a környezetterhelés csökkentésének egyik műszaki-gazdsági eszköze, a MaSzeSz Csatornázás és szennyvíztisztítás európai és hazai műszaki-gazdasági kérdései C. Konferenciája, Lajosmizse, május Dulovics, Dné, Dulovics, D (2006): Gondolatok a monitoring rendszerek alkalmazásáról a szennyvíztechnikában MaSzeSz HÍRCSATORNA szeptember-október pp.3-6, Budapest. 16.Dulovics, Dné, Dulovics, D. (2007): A dunai monitoring összekapcsolása a Szentendrei szigeti vízmukutak monitoringjával, Magyar Hidrológiai Társaság XXV. Országos Vándorgyulése, Tata, július Dulovics, Dné, Dulovics, D. (2007): monitoring rendszer alkalmazása a vízbázisok védelme érdekében a VKI alapján, DWA Bundestagung, Gera, június Dulovics, Dné, Dulovics, D. (2007): Újabb lehetoség a csatornahálózati rendszerekben jelentkezo szag- és korróziós problémák megelozésére, MaSzeSz HÍRCSATORNA, júliusaugusztus, pp Dulovics, D., Dulovics, Dné (2007): A szennyezo fizet elv és a hazai csatornadíjak, MaSzeSz, HÍRCSATORNA, szeptember-október, pp Dulovics, M.(2007): Development on environmental management methods of natural resourches, establishment and operation of Danubian monitoring system, modeldevelopment for the prediction of contaminations NKTH program, SzIE, RET, Gödöllő

7 21.In SzIE RET (2007)Research and Development in Environmental Industry Based on Natural Resourches:2. subprogram 22.Víziközmu bekötések folyamatainak szervezése, in: Felelős műszaki vezetok kézikönyve: Szerk: Tóti Magda, Greskovics Sándor, TERC, Budapest 23.Dulovics, Dné (2007):Természeti erőforrások környezetgazdálkodási módszerének kialakítása, Dunai monitoring rendszer kiépítése és üzemeltetése, szennyezés előrejelző rendszerhez modellfejlesztés, In: SzIE, RET Természeti erőforrásokra alapozott. II. Disszertációk, tudományos dolgozatok A települések távlati kommunális vízigénye és meghatározásának módszerei. BME, Budapest Doktori értekezés. III. Folyóirat cikkek, lektorált közlemények 1. Dávidné, Deli M.- Dombi M. (1970): A vízigények hazai reprezentatív vizsgálata és annak eredményei. Vízügyi Közlemények, Budapest. F/ p. 2. Dávidné, Deli M.- Dombi M.(1970) : A települések jellemzo vízigényfajtái. Vízügyi Közlemények, Budapest p. 3. Dávidné, Deli M.- Dombi M. (1970) : A regionális vízellátó rendszerek és jelentőségük. Városépítés, Budapest p. 4. Dávidné, Deli M.- Dombi M. ( 1970) : A távlati vízigények elorebecslésének módszerei. Muszaki Tervezés, Budapest p. 5. M. Dávid Deli- M. Dulovics Dombi (1972): Forecasting methods for future municipal water demands. Periodica Polytechnica Civil Engineering. 4. Vol p. 6. I. V. Nagy- M. Dulovics Dombi (1972) : Investigation of heliocoidal flow in rifled piplines for slurry transport. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 4. Vol p. 7. Dulovicsné, Dombi M. (1973) : A települések távlati kommunális vízigényét meghatározó fontosabb tényezok vizsgálata. Hidrológiai Közlöny, Budapest p. 8. Dulovicsné, Dombi M. ( 1975) : Vízparti üdüloterületek komplex közmuvesítési kérdései. YMÉMF Tudományos Közlemények Budapest- Debrecen, p. 9. Dávid M.- Dulovics M.- Oleksyn I.(1975) : Spotreba vody a prognoza potreby vody hlavného mesta SSR Bratislavy. Vodní Hospodárství, Prága. 8/B p. 10. Dulovics Dné. (1977) : A hallgatók szerepe a tudományos diákköri munkában, a tudományos diákkör a foiskolán. YMÉMF Tudományos Közlemények, Budapest-Debrecen Dulovics Dné. ( 1977) : Beszámoló a Közmuépítési Tanszék kutató munkájáról. YMÉMF Tudományos Közlemények, Budapest- Debrecen 3.M.Dávid Deli - M. Dulovics Dombi (1977): Method of forecasting water demands on example of a few settlements. Periodica Polytechnica Civil Engineering 3-4. pp Dulovics D. - Dulovicsné, Dombi M. - Öllos G. (1978): A csatornázás korszerű rendszerei és kialakításuk szempontjai. Hidrológiai Közlöny, Budapest, p. 13. Dulovics Dné (1980) Csatornahálózatok rekonstrukciójának néhány kérdése. YMÉMF Tudományos Közlemények, Budapest- Debrecen p. 14. Dulovics Dné (1982): Meglévo csatornahálózatok rekonstrukciója, fejlesztése és fenntartása terén végzett kutatómunkánkról. YMÉMF Tudományos Közlemények 9. Budapest- Debrecen p. 15. M. Dulovics Dombi (1984) : Ob isszledovatyelszkih rabotah v oblasztyi rekonsztrukcii, razvítyije i ekszploataciji kanalizacionnüh szetyej. Szbornyik RPI 16. Dulovics Dné (1985): Csatornák feliszapolódásának mérése, a feliszapolódás folyamatának modellezése és a feliszapolódás megelőzése. Csatornamu Információ p.

8 17. Bartók M.- Dima A.- Dulovics Dné (1986):Csatornahálózatok feliszapolódásának vizsgálata YMÉMF Tudományos Közlemények 14. 9/1-9/23 p. 18. Dulovicsné Dombi M.(1989): Települési folyékony hulladék begyűjtésének egyes kérdései. YMÉMF Tudományos Közlemények, Budapest-Debrecen p. 19. Dulovics D.- Dulovicsné Dombi M.(1989): Nem-csatornázott területek szennyvízelhelyezése. Csatornamu Információ, Budapest p. 20. Dulovics Dné (1989) : Környezetgazdálkodási Szak és Üzemmérnök képzés az Ybl Miklós Építoipari Műszaki Főiskolán. Építési Kutatás-Fejlesztés, Budapest p. 21. Dulovics Dné (1990) : Környezetgazdálkodási Szak és Üzemmérnök képzés az Ybl Miklós Építőipari Muszaki Foiskolán. Környezet és Fejlődés p 22. Dulovics Dné (1993): Ökológus szemlélet az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán. Környezetvédelem, Budapest. I/ p. 23. Dulovics Dné (1993): A település csatornázás és vízelvezetés műszaki-gazdasági elemzése. Acta Politechnica, Budapest p. 24. Dulovics D., Dulovics Dné (1996) A szennyvíztisztítás tápanyag-eltávolítási stratégiái a vízminoségvédelem érdekében. Acta Politechnica, 2.sz. pp Dulovics, D., Dulovics, M (1998) Nutrient removal, costs of municipal wastewater treatment of Budapest, Periodica Polytechnica SER.CIVIL ENG.. VOL.41,No.2, pp Dulovics, D., Dulovics Dné (1999): A Kamara szerepe és a harmonizáció a csatornázás és a szennyvíztisztítás terén. Mérnök Újság, VI.évf. 6.sz.pp Dulovics, Dné (1999): Aktuális csatornázási feladatok. MaSzeSz Hírcsatorna, július, augusztus. pp Dulovics Dezsoné (2000): Az EU 752 szabványsorozat MSZ-szé honosításának hatása a jövőbeni csatorna rekonstrukciókra IV. Országos Víziközmű Konferencia, Debrecen, pp M. Dulovics, D. Dulovics (2000) The elimination possibilities of odour problems by designing methods in regional sewerage systems, Annual News of Szent István University, pp Dulovics, Dné.(2001): A megfeleloség és a csatornázási MSZ-EN szabványok. MMK- PTE PMMFK TEMPUS IB- JEP szabványeloadás sorozat írásos anyaga. 31. Dulovics, Dné (2002): A csatornázás irányzatai, MaSzeSz Hírcsatorna, július-augusztus, pp Dulovicsné Dombi, M.,Dulovics,D. (2002): Az EU települési vízelvezetésre vonatkozó egyes szabványai és várható hatásuk, Magyar Építoipar 5-6 szám. pp Dulovics, M. (2003): Sewerage systems. Annual news. Szent István University Ybl Miklós Faculty of Building Sciences. pp Dulovics, Dné (2003) A csapadékvíz-gazdálkodás a környezetterhelés csökkentésének egyik eszköze, MaSzeSz Hírcsatorna, november-december pp Dulovics, Dné, Dulovics, D(2004) Szag és korróziós problémák a csatornahálózatokban, MaSzeSz Hírcsatorna május-június,pp Dulovics, Dné (2004) Sürgeto szükségszeruség e a csapadékvíz-gazdálkodás Vízmű Panoráma, 4. sz. pp Dulovics, Dné (2004): Az MSZ EN 752, A települések vízelvezető rendszerei c. európai szabványsorozat és a jövoben várható továbbfejlesztése, MaSzeSz Hírcsatorna pp Dulovics, Dné., Dulovics, D. (2005): A csapadékterhelés hatásai és csökkentésük egyes módszerei, MaSzeSz, Hírcsatorna szeptember-október pp Dulovics, Dné., Dulovics, D. (2006): Gondolatok a monitoring rendszerek alkalmazásáról a szennyvíztechnikában, MaSzeSz Hírcsatorna, szeptember-október, pp.3-6

9 40. Dulovics, Dezsoné: Regionális szennyvízelvezeto rendszerek kialakításának műszakigazdasági szempontjai, megfelelőségi követelmény rendszere, Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz), február 22. Budapest 41. Dulovics Dezsoné, Dulovics Dezso : A Dunai monitoring rendszer összekapcsolása a Szentendrei szigeti vízműkutak monitoringjával, Magyar Hidrológiai Társaság XXV. Országos Vándorgyulése, Tata, július Dulovics, D., Dulovics, Dné (2008): A szennyezo fizet elv és a hazai csatornadíjak, Vízmu Panoráma-a Magyar Víziközmű Szövetség lapja, XVI. Évfolyam 2008/1 különszám (a Víz Világnapja alkalmából)pp Dulovics, Dné (2008,a):Változások a csatornarendszerek mértékadó üzemállapotaiban, MaSzeSz HÍRCSATORNA, március-április, pp Dulovics, Dné, Dulovics, D (2008,b.): A klímaváltozás hatása a települési vízgazdálkodás egyes elemeire, MaSzeSz HÍRCSATORNA, szeptember-október, pp Dulovics, Dné., Dulovics, D. (2009): Pomáz város települési vízgazdálkodási klímastratégiája, MaSzeSz HÍRCSATORNA november-december, pp /2= 10 pont 46 Dulovics, Dné (2009): Mi hangzott el az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság Vízellátátási és Csatornázási Bizottsága Oktatás-szakmai igények c május 11-i ülésén, MaSzeSz HÍRCSATORNA május-június pp pont, 47 Dulovics, Dné (2009): Beszámoló a DWA 2009.évi, Augsburgban megrendezett Szövetségi Gyulésérol (Bundestagung), MaSzeSz HÍRCSATORNA szeptember-október, pp Dulovics Dné, és MTA Ad hoc Bizottság (2010): Állásfoglalás az Építőmérnök képzésben a vízellátás csatornázás területén a rendszerváltás óta bekövetkezett változásokkal kapcsolatban, MaSzeSz HÍRCSATORNA január-február, pp Dulovics, Dné(2010): Állásfoglalás az Építomérnök képzésben a vízellátás csatornázás területén a rendszerváltás óta bekövetkezett változásokkal kapcsolatban, VÍZMU PANORÁMA 3. sz. pp Dulovics, D., Dulovics, Dné (2010): A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának keretében megindításra kerülo Csatornázási és Szennyvíztisztítási Mester-iskola szakmai céljának, feladatának és várható tartalmának bemutatása. MaSzeSz HÍRCSATORNA, március-április, pp Dulovics Dné(2011): A továbbfejlesztett MSZ EN 752 "A települések vízelvezető rendszerei" c. európai szabvány, MaSzeSz HÍRCSATORNA, július-augusztus, pp Konferencia kiadványok 45. Dulovics, D,, Dulovics, Dné (2008): Az ökotudatos településfejlesztés és mezogazdasági termelés, mint a Szentendrei-szigeti vízbázisvédelem egyik meghatározója 7 oldal, ÖKOAQUA 2008, MaVíz Konferencia CD rom Proceedingse, Debrecen, június G. Telekes, J. Major, M. Patziger, M. Dulovics-Dombi (2008): Hydraulic feature analysis of Main Drinking Water Base of Budapest, 9. oldal. Acomen th International Symposium on Advanced Computational Methods in Engineering, May Belgium CD Rom Proceedings CD konferencia kiadvány: Dulovics Dezsoné- Dulovics Dezso : Honosítottuk az EN Települések vízelvezeto rendszereinek állapota. A szemrevételezéses felülvizsgálat kódrendszere c. európai szabványt. XIII. Országos Víziközmu Konferencia, Magyar Víziközmu Szövetség, Sopron, június

10 Dulovics Dezsoné- Dulovics Dezso: A Víz Keretirányelv és a Szentendrei-szigeti vízbázis összefüggéseinek komplex vizsgálata, XVI. Konferencia a felszínalatti vizekrol, március Siófok, a Felszínalatti Vizekért Alapítvány szervezésében, IV. Tudományos rendezvényeken tartott eloadások, itt kiadott egyéb közlemények 1. Dávidné, Deli M.- Dulovicsné, Dombi M. (1973) : Nyekatórüje szpeciálnüje vaproszü predvarítyelnoj ocenki potrebnosztyej v vode primenyenyije elektronnovoj vücsiszlítyelnoj tyehnyiki pri pedvarítyelnoj ocenke.nemzetközi Vízellátási Konferencia Várna Dulovicsné, Dombi M.( 1973) : Hozzászólás Csanády Lajosné dr. " A vízgazdálkodási ágazattal szemben támasztott társadalmi igények előrejelzésének módszertani fejlesztése" c. referátumához. Vízgazdálkodási Országos Konferencia, Budapest. 3. Dulovicsné, Dombi M.(1976) : Vízparti üdülőterületek komplex közművesítési kérdései. MHT. Vízminoségi Szeminárium, Gyor. 3. Dulovics D. - Dulovics Dné (1978) : Települések csatornázási rendszerei és a település adottságaitól függo kialakításuk. " Vízgazdálkodás és településfejlesztés" MHT-MUT Országos Konferencia, Szekszárd p. 4. Dulovics Dné ( 1980) : Csatornahálózatok rekonstrukciójának néhány kérdése. " Víz és csatornaművek rekonstrukciója" MHT VI. Vízminőség-védelmi Szemináriuma, Miskolc p. 5. Dulovics D.- Dulovics Dné (1981) Regionális csatornamuvek tervezésének néhány muszaki-gazdasági kérdése külföldi példákon. MHT II. Országos Vándorgyulése, Pécs. Vol.V p. 6. Dulovics Dné (1981): A csatornázás muszaki megoldásainak fejlesztésére irányuló feladatok. MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság, Vízellátási és Csatornázási Albizottsága. V. 10. Budapest 7. Dulovics Dné- Dima A.- Bartók M.(1982): Ipari csatornahálózatok felmérésének és vizsgálatának tapasztalatai. MHT III. Országos Vándorgyűlése Debrecen. 8. Dulovics D.- Dulovics Dné (1983): Kis települések egyedi, településméretű vagy térségi csatornaellátásának illetve szennyvízelhelyezésének kérdései. MHT IV. Országos Vándorgyulés, Pécs p. 9. Dulovics Dné (1984): Települések vízrendezésének hidrológiai alapjai, a méretezés módszerei. MHT V. Országos Vándorgyûlés, Gyor. General rapportori jelentés 2.Szekció, 5.téma. 10. Dulovics D.- Dulovics Dné (1985): Csatornázással el nem látott területek szennyvízelhelyezésének és a kisberendezések alkalmazásának idoszerű kérdései. II. Vízgazdálkodási és Közművesítési Konferencia, Budapest. III p. 11. Bartók M. - Dima A.- Dulovics Dné (1985): Csatornák feliszapolódásának mérése, szimulációja és a feliszapolódás megszüntetése. II. Vízgazdálkodási és Közművesítési Konferencia, Budapest. 12. Dulovics D. - Dulovicsné Dombi M.(1986) : A települési hidrológiai körfolyamat hatásának elemzése a Velencei tó példáján. MHT VI.Országos Vándorgyűlés, Hévíz II/ p. 13. Dulovics D. - Dulovicsné Dombi M.(1986) : A települési hidrológiai körfolyamat hatásának elemzése a Velencei tó példáján. Vízgazdálkodási Társulatok Tanácsadója, Budapest p.

11 14. Dulovics D.- Dulovics Dné (1987): Szennyvíztisztító kisberendezések fejlesztése. MHT.VII. Országos Vándorgyulés, Salgótarján. II/ p. 15. M. Dulovics Dombi et al. (1989): Safequarding of the transport capacity by means of reconstruction. Conference on Topical Problems in Urban Drainage and industrial wastewater problems 16. Dulovics Dné (1991): Települési csatornázás és vízelvezetés gazdasági elemzése. Sanitary felsooktatás Magyarországon Szeminárium, Baja p. 17. Dulovics Dné (1991): A Közműfenntartási és Környezetgazdálkodási Szaküzemmérnök képzés az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán. Magyar Agrártudományi Egyesület Ankétja, Budapest p Dulovics Dné (1993): Közműfenntartási és Környezetgazdálkodási Szaküzemmérnök képzés és elkészült diplomatervek. IKM Környezetvédelmi Konferencia és Kiállítás, Veszprém. I/11-19 p. 19. Dulovics Dné - Dima A. (1993): Ipari üzemek vízgazdálkodási viszonyai. IKM Környezetvédelmi Konferencia és Kiállítás, Veszprém. IV/15-93 p. 20. Dulovics Dné (1993): Csatornahálózat és szennyvíztisztítás rekonstrukciója IKM Környezetvédelmi Konferencia és Kiállítás, Veszprém. IV/16-94 p. 21. Dulovics Dné (1993): Települési folyékony hulladék elhelyezése. IKM Környezetvédelmi Konferencia és Kiállítás, Veszprém. V/ p. 22. Dulovicsné Dombi M. (1993): A csatornázási koncepció jelentősége kistelepüléseken. MHT XI. Országos Vándorgyûlés, Szombathely p. 23. Dulovics D., Dulovics Dné (1995): A szennyvíz-elvezetés és -tisztítás növekvo követelményei és költségei. MHT XIII. Országos Vándorgyűlése, Baja, p. 24. Dulovics M.(1996): Water Supply of Budapest - Past, Present, Future. Oldenburger Rohrleitungsforum Dulovics Dné (1997) Csatornahálózat a korszerűség tükrében, Vízvezeték- és csatornahálózat fenntartásának, rekonstrukciójának és építésének aktuális kérdései Magyarországon, VCsOSzSz, Sopron, p Dulovics Dezsoné (1997) A korszerű csatornázás követelményei, MHT XV. Vándorgyűlés kiemelt előadása, Kaposvár 27. Dulovics, Dné ( 1998) Korszerű csatornázás, HSTT-ÉTE-KLTE-MMK konferencia, Debrecen, pp Dulovics Dné, Dulovics, D., Havas, A., Kovács, T. (1998): A Nagycenk térségi szennyvízelvezető rendszer szaghatás problémái és a lefolytatott vizsgálatok. Víziközmű Hálózati Konferencia, Debrecen, MHT-VCsOSzSz. pp Dulovics Dné, Dulovics, D. (1998): A térségi szennyvízelvezető rendszerek szaghatás problémái MHT. XVI. Országos vándorgyűlése, Kecskemét, pp Dulovics Dné, Dulovics, D.(1999): A térségi, illetve regionális csatornahálózatok tervezésének sajátosságai. Építési Piac, XXXII.1.pp Dulovics, Dné (1999): Csatornázás V.Országos Közművesítési Konferencia, ÉTE, EGTE, MHT, MMK, SZIF, Gyor. pp Dulovics Dné (1999): A felsooktatás szerepe a hálózatszámítás és nyilvántartás fejlesztésében. III.Víziközmű Hálózati Konferencia, MHT. VCsOSzSz. Sopron, pp Dulovics Dné (1999): Aktuális csatornázási feladatok a XXI. század küszöbén. MHT XVII. Országos Vándorgyulése, Miskolc. Kiemelt bevezető előadás 34. Dulovics Dné, Dulovics, D.(1999): A csatornázás prioritási és stratégiai kérdései és ezek hatása a szennyvíztisztításra. MTESZ, XIII. Országos Környezetvédelmi Konferencia, Siófok.

12 35. Dulovics, Dné (2001): Az MSZ-EN 1610 Zárt vízelvezeto csatornák fektetése és vizsgálata és a csatornák. V. Országos Közművesitési Konferencia, Sopron. 36. Dulovics, Dné (2001): A tartózkodási idő a regionális rendszerekben és a következmények Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége Konferenciája, Budapest, szeptember Dulovics, M. (2002): Sewerage systems, Europen Summer Academy Weimar, 5-17 August. 38. Dulovics,D., Dulovics, Dné (2003): Csoanyagok megválasztásának szempontjai, követelmények a csoanyagokkal szemben. Víziközmu konferencia Sopron. 39. Dulovics, D., Dulovics, Dné (2003): A szennyvíztisztítás MSz-EN szabványai. Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége Konferenciája, Budapest 40. Dulovics, Dné (2004): A csatornák megfelelősége, MaSzeSz, Német- magyar együttmuködési Konferencia, Siófok 41. Dulovics, Dné (2004): Sürgető szükségszerűség-e a csapadékvíz gazdálkodás 42. ÖKOAQUA, Debrecen VCSOSZSZ. 43. Dulovics Dné, Dulovics, D. (2005): A csapadékterhelés hatásai és csökkentésük egyes módszerei, SzIE, YMMFK Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás ülésszaka, Budapest 44. Dulovics, Dné (2006): Csapadékvíz-gazdálkodás, a környezetterhelés csökkentésének egyik muszaki-gazdasági eszköze, MaSzeSz. VII Országos konferencia, 2 blokk, május 09-10, Lajosmizse, Proc. Konferencia pp Dulovics Dezsoné : A csatornázás klasszikus és korszerű rendszerei és a csapadékvíz gazdálkodás kapcsolata, Magyar Hidrológiai Társaság előadóülése, január Dulovics, Dezsoné: Regionális szennyvízelvezeto rendszerek kialakításának műszaki-gazdasági szempontjai, megfelelőségi követelmény rendszere, Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz), február 22. Budapest, 47. Dulovics Dezsoné, Dulovics Dezso : A Dunai monitoring rendszer összekapcsolása a Szentendrei szigeti vízműkutak monitoringjával, Magyar Hidrológiai Társaság XXV. Országos Vándorgyulése, Tata, július Dulovics, D., Dulovics, Dné (2008): A szennyező fizet elv és a hazai csatornadíjak, Vízmu Panoráma-a Magyar Víziközmu Szövetség lapja, XVI. Évfolyam 2008/1 különszám ( a Víz Világnapja alkalmából)pp Dulovics, Dné (2008): Az ökotudatos településfejlesztés és mezőgazdasági termelés, mint a Szentendrei-szigeti vízbázisvédelem egyik meghatározója 7 oldal, ÖKOAQUA 2008, MaVíz Konferencia CD rom Proceedingse, Debrecen, június G. Telekes, J. Major, M. Patziger, M. Dulovics-Dombi (2008): Hydraulic feature analysis of Main Drinking Water Base of Budapest, 9. oldal. Acomen th International Symposium on Advanced Computational Methods in Engineering, 26-28, May, Belgium, Liege 51. Dulovics, Dné (2008): A csapadékvíz - gazdálkodás aktualitása, tekintettel a klimaváltozásra, MaSzeSZ, IX. Országos Konferencia, Lajosmizse, május Dulovics, Dné (2008): A csapadékvíz-gazdálkodás aktualitása (tekintettel a klímaváltozásra is) MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság Vízellátási és Csatornázási Bizottsága, Budapest, november Dulovics, Dné, Dulovics, D.(2008):A Víz Keretirányelv és a Szentendrei-szigeti vízbázis összefüggéseinek komplex vizsgálata, Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás, YMÉTK, SZIE Budapest, november A klímaváltozás hatása a települési vízgazdálkodás egyes elemeire (vízellátás, vízelvezetés), Magyar Hidrológiai Társaság előadóülése, február 17. Társelőadó: Dr. Dulovics Dezsõ PhD, a szennyvíztisztítás szakterületére,

13 55. A klímaváltozás hatása a települési vízgazdálkodás egyes elemeire (vízellátás, vízelvezetés), a Víz Világnapja alkalmából, az MTA Szociológiai Kutató Intézete és Pomáz Klímabarát Önkormányzata szervezésében és meghívására, Pomáz, március 21. Társelőadó: Dr. Dulovics Dezsõ PhD, a szennyvíztisztítás szakterületére, 56. Dulovics Dezsõné- Dulovics Dezso: A Víz Keretirányelv és a Szentendrei-szigeti vízbázis összefüggéseinek komplex vizsgálata, XVI. Konferencia a felszínalatti vizekrol, március Siófok, a Felszínalatti Vizekért Alapítvány szervezésében 57. Dulovics Dezsõné- Dulovics Dezsõ : Honosítottuk az EN Települések vízelvezető rendszereinek állapota. A szemrevételezéses felülvizsgálat kódrendszere c. európai szabványt. XIII. Országos Víziközmű Konferencia, Magyar Víziközmű Szövetség, Sopron, június A klímaváltozás hatása a települési vízgazdálkodás egyes elemeire (vízellátás, vízelvezetés), Magyar Hidrológiai Társaság előadóülése, február Társeloadó:Dr. Dulovics Dezso PhD, a szennyvíztisztítás szakterületére, 60. Dulovics, D. Dulovics Dné (2009): Honosítottuk az EN Települések vízelvezeto rendszereinek állapota. A szemrevételezésés felülvizsgálat kódrendszere c. Európai szabványt. XIII. Vízi Közmu Konferencia, Sopron Hotel Fagus, június /2= 2 pont 61. Patziger, M., Dulovics, Dné (2009): Csatornahálózatok csőanyagai kiválasztásának szempontjai ), XIII. Vízi Közmű Konferencia, Sopron Hotel Fagus, június 11-12, 4/2= 2 pont Dulovics, Dné, Dulovics, D.(2009): A Víz Keretirányelv és a Szentendrei szigeti vízbázis összefüggéseinek komplex vizsgálata, XVI. Felszínalatti-víz Konferencia, Siófok, FAV Alapítvány, március /2=2 pont 63. Dulovics, Dné, Dulovics, D (2009): A klímaváltozás hatása a települési vízgazdálkodás egyes elemeire, Magyar Hidrológiai Társaság előadó ülése, február : Dulovics, Dné, Dulovics, D. (2010): A települési vízgazdálkodási klímastratégia célja és elvei EMT VÍZKO, Székelyudvarhely, Románia 65. Dulovics, Dné (2010): Állásfoglalás az Építőmérnök képzésben a vízellátás csatornázás területén a rendszerváltás óta bekövetkezett változásokkal kapcsolatban. ÖKO-AQUA 2010, Oktatási és Benchmarking Workshop, Debrecen, :00-9: Dulovics, Dné (2010): Állásfoglalás a vízellátás-csatornázás képzésről a felsooktatásban MaVíz- MTA VCS Bizottság Kerekasztal megbeszélése, Budapest, szeptember Dulovics, Dné, Dulovics, D. (2010) :MMK- Mester Mérnök képzés, IX. Víziközmu Ágazati Humánpolitikai Konferencia, MaVíz, Lajosmizse, szeptember Dulovics, Dné, Dulovics, D. (2010): A települési klímastratégia célja és elvei, Építomérnöki Tudományos tanácskozás,szie Ybl Miklós ÉTK, Budapest, november Dulovics, Dné (2010): Csatornahálózatok EU irányelvek szerint meghatározott megfelelőségi kritériumai, Csőfektetés Szakmai Nap, MaVíz, december 2, Budapest 65. Dulovics Dné (2011): Megépült csatornák és Uniós megfelelőségük, MaSzeSz "Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése" c. XII. Országos konferenciája, Lajosmizse, május

14 Tudományosteljesítmény2009. Dulovics Dezsőné évi tudományos teljesítménye Összesen: 109 pont Lektorált folyóiratcikk magyarnyelvű folyóiratban: összesen 50 pont - Dulovics, Dné., Dulovics, D. (2009): Pomáz város települési vízgazdálkodási klímastratégiája, MaSzeSz HÍRCSATORNA november-december, pp /2= 10 pont - Dulovics, Dné (2009): Mi hangzott el az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság Vízellátási és Csatornázási Bizottsága Oktatás-szakmai igények c május 11-i ülésén, MaSzeSz HÍRCSATORNA május-június pp pont, - Dulovics, Dné (2009): Beszámoló a DWA 2009.évi, Augsburgban megrendezett Szövetségi Gyűléséről (Bundestagung), MaSzeSz HÍRCSATORNA szeptember-október, pp pont TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK: Magyar lektorált cikk hazai konferencia kiadványban: összesen: 12 pont Dulovics, D. Dulovics Dné (2009): Honosítottuk az EN Települések vízelvezető rendszereinek állapota. A szemrevételezéses felülvizsgálat kódrendszere c. Európai szabványt. XIII. Vízi Közmű Konferencia, Sopron Hotel Fagus, június CD Rom 8/2= 4 pont Patziger, M., Dulovics, Dné (2009): Csatornahálózatok csőanyagainak kiválasztása (műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontok), XIII. Vízi Közmű Konferencia, Sopron Hotel Fagus, június 11-12, CD ROM 8/2= 4 pont Dulovics, Dné, Dulovics, D.(2009): A Víz Keretirányelv és a Szentendrei szigeti vízbázis összefüggéseinek komplex vizsgálata, XVI. Felszínalatti-víz Konferencia, Siófok, FAV Alapítvány, március Összefoglaló 8/2=4 pont Előadások: összesen 10 pont Dulovics, D. Dulovics Dné (2009): Honosítottuk az EN Települések vízelvezető rendszereinek állapota. A szemrevételezésés felülvizsgálat kódrendszere c. Európai szabványt. XIII. Vízi Közmű Konferencia, Sopron Hotel Fagus, június /2=2 pont Patziger, M., Dulovics, Dné (2009): Csatornahálózatok csőanyagai kiválasztásának szempontjai ), XIII. Vízi Közmu Konferencia, Sopron Hotel Fagus, június 11-12, 4/2= 2 pont Dulovics, Dné, Dulovics, D.(2009): A Víz Keretirányelv és a Szentendrei szigeti vízbázis összefüggéseinek komplex vizsgálata, XVI. Felszínalatti-víz Konferencia, Siófok, FAV Alapítvány, március /2=2 pont Dulovics, Dné, Dulovics, D (2009): A klímaváltozás hatása a települési vízgazdálkodás egyes elemeire, Magyar Hidrológiai Társaság előadó ülése, február :00 Dulovics, Dné, Dulovics, D(2009): A klímaváltozás hatása a települési vízgazdálkodás néhány elemére. A Klímabarát Települések Szövetsége, az MTA Szociológiai Kutatóintézete, a Pomázi Klímakör rendezésében Vizünk és az éghajlatváltozás c. Tanácskozás és Fórum, a Víz Világnapja ünnepi rendezvényén, én Pomázon a Teleki-Wattay Kastélyban 4/2= 2 pont Tudományos irányítói tevékenység: összesen: 1 pont Sikeres konzulensi munka, 2. díj Kari TDK konferencián: Asztalos Tamás: A csapadékvíz használatának vizsgálata és elemzése a kommunális vízellátásban és az ivóvízigény csökkentésében c. TDK dolgozatának témavezetése 1 pont

15 Csapák Alex, csapadékvíz-gazdálkodással foglalkozó PhD. értekezése tanszéki védésének oppenese, ELTE, 2009.január 9.? pont? Tagság hazai tudományos szervezetekben: összesen 72 pont - MTA Vízgazdálkodástudományi Bizottság, Vízellátás-Csatornázás Bizottsága tagja, a - MTA Vízg. Biz. VCS Bizottság oktatási ad hoc Bizottságának elnöke - MTESZ Központi Környezettudományi Bizottsága tagja - Magyar Szabványügyi Testület 130 Nemzeti Bizottságának tagja - MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata Minősítő Bizottságának tagja, - MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata Szakmai Továbbképzési Minősítő Bizottságának tagja, - Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) (tiszteleti) tagja, - az MHT Oktatási Bizottság tagja és - az MHT Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakosztály tudományos bizottságának tagja, - Építőipari Tudományos Egyesület tagja - A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség alapító tagja, intézményi összekötője, - Nemzeti Víztechnológiai Platform (NVP) következő két munkabizottságának tagja: Víziközmű hálózatok, Felkészülés az éghajlatváltozás okozta váratlan hatásokra és forgatókönyvekre (Összesen: 12 vagy 13, aszerint, hogy az NVP tagságot hogy számolják) 3 pont* 12= 36 pont ÖSSZESEN: 109 pont

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Dr. Dulovics Dezső, PhD.

Dr. Dulovics Dezső, PhD. Dr. Dulovics Dezső, PhD. okleveles vízépítő mérnök, címzetes egyetemi tanár 1935 2016 Dulovics Dezső Rimaszombaton született 1935. március 6-án. A rimaszombati gimnáziumban érettségizett 1954- ben, majd

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dombay Gábor

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dombay Gábor SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dombay Gábor Végzettség PhD Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, 1999. okl. mérnök Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, Vízépítőmérnöki Szak, 1995. Szakterület Vízi

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről MAJOR PÁL EMLÉKÉRE Siófok, 2012. március 27-28. Major Pál 1930-2011 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1952-1959: Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Tiszta víz - tiszta élet. Kutatói elmélyültség mérnöki találékonyság. Clear Water clear life. Empowered bydevoted research & creative engineering.

Tiszta víz - tiszta élet. Kutatói elmélyültség mérnöki találékonyság. Clear Water clear life. Empowered bydevoted research & creative engineering. Tiszta víz - tiszta élet. Kutatói elmélyültség mérnöki találékonyság. Clear Water clear life. Empowered bydevoted research & creative engineering. BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vízi Közmû

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan A képzés neve: Tanfolyam tervezett kezdete: Képzésért felelős neve: ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan Dr. Szűcs Miklós

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Önéletrajz - Dr. Bodnár Ildikó SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK

Önéletrajz - Dr. Bodnár Ildikó SZEMÉLYES ADATOK MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z K E L T : 201 2. M Á R C I U S 0 5. SZEMÉLYES ADATOK Név: DR. BODNÁR ILDIKÓ Végzettség: OKLEVELES VEGYÉSZ Cím: 4251 HAJDÚSÁMSON-SÁMSONKERT, SZŰCS UTCA 24/10. Telefon: Mobil: 06-30-981-6794,

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A zöldtetők szerepe a csapadékvíz felhasználásban és átmeneti tározásában a városi területeken. Mrekva László okleveles építőmérnök

A zöldtetők szerepe a csapadékvíz felhasználásban és átmeneti tározásában a városi területeken. Mrekva László okleveles építőmérnök A zöldtetők szerepe a csapadékvíz felhasználásban és átmeneti tározásában a városi területeken Mrekva László okleveles építőmérnök A települési vízgazdálkodás kapcsolódásai (Gayer, 2005) 2 3 a mai városi

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Geotextíliák Geoműanyagok (fóliák. - vízelvezető. - víztározókban és gátakban, - csatornákban,

Geotextíliák Geoműanyagok (fóliák. - vízelvezető. - víztározókban és gátakban, - csatornákban, A vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 20/2004. (X.28.) KvVM rendelet

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

2015.07.04. ... és várunk az újabb elöntésekre? A városok klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának módszerei és technológiái

2015.07.04. ... és várunk az újabb elöntésekre? A városok klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának módszerei és technológiái A városok klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának módszerei és technológiái % 100 földrengés viharok 90 80 70 60 50 40 15 63 95 árvíz egyéb 14 112 602 MunichRe billiondollar hazards, 1961-2000 94 12 7

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013

5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013 5. ÉTE Építésmenedzsment és Technológia Konferencia 2013 Tudományos képzés és projektmenedzsment fejlesztés a gazdaság fejlődésének szolgálatában 2013. november 22. BME K épület I. em. 95., 97. Fővédnök:

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd.

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság

Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság 1. A tudományos bizottság neve: Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság 2. A tudományos bizottság tisztségviselői: A tudományos bizottság 2012-ben új tagsággal és vezetés

Részletesebben

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform A szippantóskocsitól a nanotechnológiáig Jó irányba halad a települési vízgazdálkodás kutatás-fejlesztése? Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform Dr. Szabó Anita 2009.

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007 A Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Továbbképzi Irodájának tájékoztatása a Kamarai Továbbképzi Bizottság által elfogadott 2009 évi kötelező továbbképzről Tervezők, szakértők, építi műszaki ellenőrök, felelős

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

Inno-Water Kft. - postacím: 1237 Budapest, Sósmocsár út 9. 2. em. 3.; Tel: (+36)-30-6817-803; E-mail: szabo.anita@innowater.hu

Inno-Water Kft. - postacím: 1237 Budapest, Sósmocsár út 9. 2. em. 3.; Tel: (+36)-30-6817-803; E-mail: szabo.anita@innowater.hu Dr. Szabó Anita Ügyvezető, környezetvédelmi szakértő Inno-Water Kft. - postacím: 1237 Budapest, Sósmocsár út 9. 2. em. 3.; Tel: (+36)-30-6817-803; E-mail: szabo.anita@innowater.hu Személyes adatok Születési

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

A tanszék korábbi nagy korszakai

A tanszék korábbi nagy korszakai A víz- és szennyvíztechnológiai kutatásfejlesztés hagyományai és jövője a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéken Dr. Fleit Ernő egyetemi docens Dr. Szabó Anita egyetemi adjunktus 2011. március 28..

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben