Dulovics Dezsõné dr. Személyi adatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dulovics Dezsõné dr. Személyi adatok:"

Átírás

1 Dulovics Dezsõné dr. Személyi adatok: Munkahely: Szent István Egyetem, Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Közmű- és Mélyépítési Tanszék Budapest, Thököly út 74.Tel: Fax: Képzettség: 1972 egyetemi doktor (vízgazdálkodás szaktudományból,) okl. építési gazdasági mérnök (kitüntetéses) okl, mérnök (okl. mérnök) Nyelvismeret: 1983 angol alapfok (kandidátusi nyelvvizsga) orosz (nyelvvizsga nélkül) Tanulmányok: Pollack Mihály Építőipari Technikum - magasépítőipari technikus Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Budapest - okl. mérnök Budapesti Műszaki Egyetem - okl. építési gazdasági mérnök Budapesti Műszaki Egyetem - egyetemi doktor vízgazdálkodás tudományból, doktori disszertáció: Települések távlati kommunális vízigénye és meghatározásának módszerei. Munkahelyek és beosztások: Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodái - tervező mérnök Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Tanszék - tanársegéd, adjunktus Felsőfokú Építőipari Technikum Közművek Tanszék vezetője, tanár Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola - a Közműépítési Tanszék vezetője, főiskolai docens Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola - a Közműépítési Tanszék vezetője, főiskolai tanár Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola - a Mélyépítési Intézet igazgatóhelyettese, tanszékvezető, főiskolai tanár Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Mélyépítési és Szervezési Intézet - főiskolai tanár, a Közművesítési Szakcsoport vezetője SZIE YMMFK főigazgató h., főiskolai tanár, a Közművesítési Tanszéki csoport vezetője, 2003 SzIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Közmű- és Mélyépítési Tanszék, a Közművesítési tanszéki csoport vezetője, főiskolai tanár Tudományos- szakmai társasági tagságok: A Magyar Hidrológiai Társaság tagja, korábban az Oktatási Bizottság elnöke Az Építőipari Tudományos Egyesület tagja Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség alapító tagja A Magyar Mérnöki Kamara, Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Minősítő Bizottság tagja A MTA Vízellátási és Csatornázási Albizottságának meghívott tagja Továbbképzések: Környezeti hatásvizsgálat Tanfolyam, Balatonföldvár, 1994.

2 Mérnöki jogosultságok: Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartási szám: Vízilétesítmény "A" kategóriás vezető tervezői (teljes körű tartalmú) jogosultságok: V3a-1 Vízi közművek közüzemi hálózatai V3b-1 Szennyvíztisztító telepek V3c-1 Korszerű helyi szennyvízelhelyezés létesítményei V3d-1 Víztermelő telepek V3e-1 Vízkezelő létesítmények V3f-1 Víztárolók Vízügyi szakértői jogosultságok: V-1 Ivó- és iparivíz-ellátás, víztisztítás V-2 Csatornázás, szennyvíztisztítás V-6 Vízrendezés, belvízvédelem V-8 Vízanalítika és vízminőség-védelem W-V-V Vízügyi vezető szakértő Kitüntetések, elismerések: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Az Építésügy Kiváló Dolgozója Pro Aqua díjas Ybl emlékplakett Bogdánfy Ödön díj Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt Szent István Egyetemi Babérkoszorú Arany Fokozata MMK Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért Érdeklődési terület: Vízellátás, csatornázás, szennyvízelhelyezés, közművesítés Több mint 50 publikáció, két szakkönyv, egy BME jegyzet és kilenc YMMF jegyzet szerzője, ill. társszerzője. Vezető tervező (vízi építmény: vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás), vízügyi vezető szakértő Oktatott tárgyak: Közműépítés, Csatornázás, Komplex közművesítés, Közművek üzemtana, Vízvédelem. Oktatási tevékenység: Oktatási tevékenységemet az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Tanszékén kezdetem meg egyetemi tanársegédként 1963-ban. Itt a Vízépítőmérnöki Szak megalakulásával a csatornázás tématerületének felelőseként írtam meg a hallgatóság tervezési feladatainak színvonalas elkészítése érdekében, Bozóky Szeszich Károly és Illés István társszerzőkkel, Öllos Géza szerkesztésében a "Vízellátás- csatornázás Tervezési Segédlet Csatornázás fejezetét, mely egyetemi jegyzet a Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg és több mint 20 évig szolgálta a BME oktatását. Részt vettem a Városgazdasági Tanszéki csoport közművesítéssel kapcsolatos oktatómunkájában, és a Városépítési Tanszék komplex gyakorlatainak közműtervezését irányítottam ban kapcsolódtam be a Felsőfokú Építőipari Technikum Lakás és Kommunálisgazdálkodási Szakának oktatásába, ahol az Utak-közművek tárgy előadója és felelőse voltam ben másodállásban a Felsőfokú Építőipari Technikumban megszerveztem a Mélyépítési Szakot és a Mélyépítési Tanszéket, majd 1971-tol főállásban a Közművek Tanszék vezetőjeként fejlesztettem ki a közművesítés szakterületének oktatási infrastruktúráját és komplex megközelítésmódját. Az intézet főiskolává válásától (1972-tol) a Tudományos Diákköri Tanács elnökeként alakítottam ki a hallgatói tudományos diákköri munkát, melyben

3 hallgatóim számos díjat nyertek az OTDK Konferenciákon. A Magyar Hidrológiai Társaság Oktatási Bizottságának tagjaként, majd elnökeként segítséget nyújtottam a Lászlóffy Woldemár Diplomadíj pályázat lebonyolításához, melyben Intézményünk volt hallgatói számos díjat nyertek el. Ezen idő alatt a BME Építőmérnöki Karán a "Komplex közművesítés" tárgyat adtam elo a Vízellátás-csatornázás Szakmérnök képzésben ben a Mélyépítési Intézet megalakulásával a Közmű-és Mélyépítési Tanszék vezetője és az intézet igazgatóhelyettese lettem, ahol az új integrált Tanszék munkájának megszervezésére irányult a megbízatásom, ez ido alatt a Tanszék profiljához illeszkedő "Komplex gyakorlatok" megalapozása és oktatási folyamatba illesztése képezte a legizgalmasabb feladatomat ben megszerveztem a "Közműfenntartási Szakmérnök" képzést, mely a évtől Fürdőüzemeltetési Szakiránnyal bővült és 1987-ben vezetésemmel indult meg a "Környezetgazdálkodási Szakmérnök" képzésünk, mely mind a mai napig, de korszerűsített tematikával működik ben átszervezés következtében tanszékvezetői és intézetigazgatói megbízatásom megszűnt, és attól kezdve a Közművesítési Tanszéki Csoport, később szakcsoport, oktatási munkáját irányítottam. Ezen idő alatt a Főiskola angol nyelvű építőmérnök képzését szerveztem meg és adtam elő a vízi közművekkel foglalkozó tantárgyakat. Folytattam Tudományos Diákköri konzulensi munkámat, aminek eredményeként OTDK-n díjazást és dícséretet érdemeltek ki hallgatóim. Számos jegyzetet írtam ezen idő alatt, hogy ezzel is segítsem a tantárgyaim elsajátítását ben oktatási főigazgató-helyettesi megbízást kaptam, és főfeladatomat a közben SzIE Karrá integrálódott YMMFK kreditrendszerű oktatásának felmenő rendszerben történő megszervezése valamint kísérleti működtetése képezte. A feladatot végrehajtottam, és ma üzemel minden szakunkon a kreditrendszer, aminek folytán ez a megbízatásom kérésemre megszűnt. Ennek folytán ismét fokozott módom nyílik az oktatómunkára és a hallgatókkal való intenzív foglalkozásra, számos oktatási anyag megírására. Kutatási tevékenység: Kutatási tevékenységemet még tervezőmérnökségem idején kezdtem, amikor a Borsodi Ércelőkészítőmű telepítésének vizsgálata, Sajó csatornás változat kidolgozását végeztem. Ugyancsak ekkor vettem részt az első magyarországi kísérleti regionális fejlesztési terv, a "Borsodi Iparvidék távlati regionális fejlesztési terve" ipartelepítési és közlekedési fejezetének kidolgozásában. Az ÉKME, majd BME Vízgazdálkodási Tanszékén számos magas-szintű kutatási munkában vehettem részt, illetve irányíthattam, melyek közül kiemelem: "Gravitációs csatornák optimális lejtésviszonyai", "Belső spirálbordás zagyszállító vezetékek hidraulikai vizsgálata" "Turbulencia vizsgálata medencékben" " A távlati kommunális vízigény előrebecslésének módszerei" c. kutatásokat. Ez utóbbi több kutatómunkát foglalt magába, s melyből azután számos további kutató és mérnöki munka valamint a doktori disszertációm készült el "A települések távlati kommunális vízigénye és meghatározásának módszerei" címmel. Az Ybl Miklós (Építőipari) Műszaki Főiskolán kiemelésre méltó kutatásaim: " A szennyvíztisztító kisberendezések fejlesztése" a Mélyépítés Fejlesztése Célprogram Bizottság megbízásából. " A golyós csatornatisztítás" "Települési folyékony hulladék elhelyezése"

4 " A csatornázás fejlesztése" " Közműhálózat javítási munkák nyilvántartása" (Alapozó tanulmány) c. munkák. Az utóbbi évek jelentős kutatási tevékenységének minősíthető a "Szaghatások a csatornahálózatban és eliminálásuk módszerei", továbbá a Somlyódy László akadémikus által vezetett BME Vízi-Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke MTA kutatócsoportja által készített "Magyarország vízgazdálkodási stratégiája az ezredfordulón" c. kutatáshoz a csatornázással kapcsolatos fejezet elkészítése. Nemzetközi együttműködésben pedig a városi csapadék és a növényzetre gyakorolt hatások kutatásával foglalkozó, EU által támogatott COST 15. Infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó munkacsoport munkájában való részvétel. Mérnöki tevékenység: Mérnöki tevékenységem során számos szakértői-, igazságügyi szakértői és vezető tervezői munkát végeztem, ezek közül kiemelem: - Bratislava vízellátásnak távlati fejlesztési tervét (nívódíj 1971, BME), - Bratislava III. nyomásövezet rekonstrukciós terve (nívódíj, 1978, YMÉMF) - Topolèany és Hlohovec városok csatornázási rekonstrukciós terveit, - Budapest Központi (Csepel szigeti) szennyvíztisztító telep elhelyezésének vizsgálatát, - Mérőhelytelepítést a fővárosi Észak- pesti szennyvíztisztító telephez csatlakozó csatornahálózatra. - Magyarország csatornázása EU-hoz történő felzárkózásának költség-vizsgálatát, - Hortobágy- Berettyó kísérleti vízgyűjtő-fejlesztési tervének vízellátási, csatornázási és szennyvíztisztítási tervrészeit. Említésre érdemesnek tartom a hazai szabványosításban végzett munkámat, különösen az EU szabványok hazai harmonizációja során a 130. Bizottság munkájában való részvételemet, a csatornázási EN szabványok MSZ-szé honosítása érdekében. Tudományos és szakmai szervezeti, egyesületi tagság 2002 MSZT /MB 130 muszaki bizottság tagja a MMK képviseletében, 1998 Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség alapító tagja, intézményi képviselője, a HÍRCSATORNA c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 1999 A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata, Minősítő Bizottságának tagja, 1992 A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) tagja, 1975 Az Építéstudományi Egyesület tagja, 1965 A Magyar Hidrológiai Társaság tagja. - MTA Vízgazdálkodástudományi Bizottság, Vízellátás-Csatornázás Bizottsága tagja, a - MTA Vízg. Biz. VCS Bizottság oktatási ad hoc Bizottságának elnöke - MTESZ Központi Környezettudományi Bizottsága tagja - Magyar Szabványügyi Testület 130 Nemzeti Bizottságának tagja - MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata Szakmai Továbbképzési Minosítő Bizottságának tagja, - Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) (tiszteleti) tagja, - az MHT Oktatási Bizottság tagja és - az MHT Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakosztály tudományos bizottságának tagja, - Építőipari Tudományos Egyesület tagja - A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség alapító tagja, intézményi összekötője, - Nemzeti Víztechnológiai Platform (NVP) következő két munkabizottságának tagja: Víziközmű hálózatok, Felkészülés az éghajlatváltozás okozta váratlan hatásokra és forgatókönyvekre (Összesen: 12 vagy 13, aszerint, hogy az NVP tagságot hogy számolják)

5 Fontosabb szakértői tevékenységek az egyes szakterületekhez: 1. Ivó- és iparivíz-ellátás, víztisztítás: Egyetemi doktori disszertáció: Települések távlati kommunális vízigénye és meghatározásának módszerei, Budapest, vízfogyasztásának reprezentatív felmérése és prognózis a vízigény távlati alakulására, Pozsony(Bratislava) vízfogyasztásának reprezentatív felmérése és a távlati vízigény prognózisa (Pozsony vízellátásának távlati tervéhez, és a pozsony III. nyomásövezet rekonstrukciós tervéhez), Miskolc vízfogyasztásának teljeskörű felmérése, és a távlati vízigény prognózisa (Miskolc város vízellátás rekonstrukciós tervéhez), Utak-Közművek Tervezési Segédlet II. Vízellátással foglalkozó fejezetei, Több mint 100 fovárosi ipari üzem vízellátási adatainak feltárása (a fővárosi ipari üzemek vízgazdálkodási viszonyainak feltárása kapcsán), a közcsatornahálózatra csatlakozás feltételeinek meghatározása érdekében. 2. Csatornázás, szennyvíztisztítás: Gravitációs csatornák optimális lejtésviszonyai, Vízellátás és Csatornázás Tervezési Segédlet (csatornázás fejezete), Szennyvíztisztító kisberendezések fejlesztése, Közműhálózat javítási munkák számítógépes feldolgozása és nyilvántartása (csatornázás), Golyós csatornatisztítás, Csatornaépítési technológiák fejlesztése, Közműépítés III. (Csatornázás) Tervezési Segédlet, EN 752 1,2,3,4 kötetek MSZ-szé honosítása. 3. Vízanalítika és vízminőségvédelem Közmuvesítési szaktanács a Rakacai völgyzárógátas tározó üdülőterületéhez, Hortobágy-Berettyó kísérleti vízgyűjtőfejlesztési terv Csatornázás, Szennyvíztisztítás és Felszíni vizek vízminőségvédelme fejezetei, Környezeti hatásvizsgálatok módszerei (vízvédelem fejezet). 4. Vízrendezés, belvízvédelem Eger belváros csapadékelöntés vizsgálata, Települések csatornázási és vízrendezési zsebkönyve (társszerzoként, többek között a települési hidrológiai körfolyamatról) után ( az utóbbi 5 évben) készített szakértői vélemények: Megvalósíthatósági tanulmány Nagykanizsa, Bajcsai városrész- Eszteregnye (Obornak)- Rigyác Semjénháza Szepetnek községek szennyvízelvezetésének és tisztításának érdekében Kartal csatornázásának felülvizsgálata, és szaghatásvizsgálat Garabonc Zalamerenye Nagyrada Zalakaros csatornázásának felülvizsgálata, és szaghatásvizsgálat Részvétel Szeged város csatornázásának bővítésére kiírt ISPA pályázatainak elbírálásában (három pályázat) Szeged mj. város szakértojeként Elek csatornázási tervének felülvizsgálata Verseg csatornázásának felülvizsgálata és szaghatás vizsgálat SzIE RET (Szent István Egyetem Regionális Egyetemi Tudásközpont) három éves pályázat keretében 2.2 Természeti eroforrások környezetgazdálkodási módszereinek kialakítása, dunai monitoring rendszerhez modellfejlesztés c. alprogramban: pontszeru

6 szennyezo-források feltárása a Fovárosi Vízmuvek Rt. Szentendrei szigeti kútjainak védoterületén, összefoglaló tanulmány elkészítése az elso év kutatómunkáiról és azok eredményeirol. Publikációk: I. Tankönyvek, szakkönyvek, könyvfejezetek (részletek), jegyzetek, segédletek: 1. Bozóky SZ.K.- Kovács Kné (Dombi M.) - Illés I. (1967) : Vízellátás és csatornázás Tervezési Segédlet, BME jegyzet (Szerk: Öllõs G.) Tankönyvkiadó, Budapest. 2. Kovács Kné. (Dombi M.) (1967) : Utak- Közművek I. Tankönyvkiadó, Budapest. 3. Erdélyi Zs.- Kovács Kné (1968) : Utak- Közművek Tervezési Segédlet I. Tankönyvkiadó, Budapest. 4. Kovács Kné (1970): Utak-Közművek Tervezési Segédlet II. Tankönyvkiadó, Budapest. 5. Kovács Kné (1970) : Utak-Közmuvek III. Tankönyvkiadó, Budapest.. Dulovics D. - Dombi M. ( 1971 ) : Utak-Közművek IV. Tankönyvkiadó, Budapest. 7. Dulovics Dné és szerzőtársai (1986): Települések csatornázása és vízrendezése, zsebkönyv (I.,II., IV. fejezetek) Szerkesztette: Markó Iván. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 8. Dulovics Dné (1988) : Közműépítés III. (Csatornázás) Tervezési Segédlet és Útmutató. Tankönyvkiadó, Budapest. 9. Dulovics Dné, Králik B., Szabó T.(1996) : Közmű - és mélyépítés. FEFA III Építőmesterképzés, jegyzet. YMMF. Budapest. Dulovics Dné, Králik B., Szabó T.(1996): Közmu 10. Dulovics Dné, Telekes, G. szerk. (1998): A környezeti hatásvizsgálat módszerei. YMMF.Labor 5.Budapest. Jegyzet, kézirat 11. Dulovics, D., Dulovics Dné.(1998) Környezetvédelmi technológiák I. YMMF. Budapest, Jegyzet, kézirat 12. Dulovics, Dné (2003 és frissítés :2004.): Építési hibák A-Z-ig, (víziközműbekötések) fejezetben , , és Szerkeszto: Pozsgai Lajos. Verlag Dashöfer, Budapest. 13. Dulovics Dné, Králik B., Szabó T.(2004) : Közmu- és mélyépítés II., jegyzet, kézirat, YMMFK, Budapest 14.Dulovics, Dné (2006): A csapadékvíz gazdálkodás a környezetterhelés csökkentésének egyik műszaki-gazdsági eszköze, a MaSzeSz Csatornázás és szennyvíztisztítás európai és hazai műszaki-gazdasági kérdései C. Konferenciája, Lajosmizse, május Dulovics, Dné, Dulovics, D (2006): Gondolatok a monitoring rendszerek alkalmazásáról a szennyvíztechnikában MaSzeSz HÍRCSATORNA szeptember-október pp.3-6, Budapest. 16.Dulovics, Dné, Dulovics, D. (2007): A dunai monitoring összekapcsolása a Szentendrei szigeti vízmukutak monitoringjával, Magyar Hidrológiai Társaság XXV. Országos Vándorgyulése, Tata, július Dulovics, Dné, Dulovics, D. (2007): monitoring rendszer alkalmazása a vízbázisok védelme érdekében a VKI alapján, DWA Bundestagung, Gera, június Dulovics, Dné, Dulovics, D. (2007): Újabb lehetoség a csatornahálózati rendszerekben jelentkezo szag- és korróziós problémák megelozésére, MaSzeSz HÍRCSATORNA, júliusaugusztus, pp Dulovics, D., Dulovics, Dné (2007): A szennyezo fizet elv és a hazai csatornadíjak, MaSzeSz, HÍRCSATORNA, szeptember-október, pp Dulovics, M.(2007): Development on environmental management methods of natural resourches, establishment and operation of Danubian monitoring system, modeldevelopment for the prediction of contaminations NKTH program, SzIE, RET, Gödöllő

7 21.In SzIE RET (2007)Research and Development in Environmental Industry Based on Natural Resourches:2. subprogram 22.Víziközmu bekötések folyamatainak szervezése, in: Felelős műszaki vezetok kézikönyve: Szerk: Tóti Magda, Greskovics Sándor, TERC, Budapest 23.Dulovics, Dné (2007):Természeti erőforrások környezetgazdálkodási módszerének kialakítása, Dunai monitoring rendszer kiépítése és üzemeltetése, szennyezés előrejelző rendszerhez modellfejlesztés, In: SzIE, RET Természeti erőforrásokra alapozott. II. Disszertációk, tudományos dolgozatok A települések távlati kommunális vízigénye és meghatározásának módszerei. BME, Budapest Doktori értekezés. III. Folyóirat cikkek, lektorált közlemények 1. Dávidné, Deli M.- Dombi M. (1970): A vízigények hazai reprezentatív vizsgálata és annak eredményei. Vízügyi Közlemények, Budapest. F/ p. 2. Dávidné, Deli M.- Dombi M.(1970) : A települések jellemzo vízigényfajtái. Vízügyi Közlemények, Budapest p. 3. Dávidné, Deli M.- Dombi M. (1970) : A regionális vízellátó rendszerek és jelentőségük. Városépítés, Budapest p. 4. Dávidné, Deli M.- Dombi M. ( 1970) : A távlati vízigények elorebecslésének módszerei. Muszaki Tervezés, Budapest p. 5. M. Dávid Deli- M. Dulovics Dombi (1972): Forecasting methods for future municipal water demands. Periodica Polytechnica Civil Engineering. 4. Vol p. 6. I. V. Nagy- M. Dulovics Dombi (1972) : Investigation of heliocoidal flow in rifled piplines for slurry transport. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 4. Vol p. 7. Dulovicsné, Dombi M. (1973) : A települések távlati kommunális vízigényét meghatározó fontosabb tényezok vizsgálata. Hidrológiai Közlöny, Budapest p. 8. Dulovicsné, Dombi M. ( 1975) : Vízparti üdüloterületek komplex közmuvesítési kérdései. YMÉMF Tudományos Közlemények Budapest- Debrecen, p. 9. Dávid M.- Dulovics M.- Oleksyn I.(1975) : Spotreba vody a prognoza potreby vody hlavného mesta SSR Bratislavy. Vodní Hospodárství, Prága. 8/B p. 10. Dulovics Dné. (1977) : A hallgatók szerepe a tudományos diákköri munkában, a tudományos diákkör a foiskolán. YMÉMF Tudományos Közlemények, Budapest-Debrecen Dulovics Dné. ( 1977) : Beszámoló a Közmuépítési Tanszék kutató munkájáról. YMÉMF Tudományos Közlemények, Budapest- Debrecen 3.M.Dávid Deli - M. Dulovics Dombi (1977): Method of forecasting water demands on example of a few settlements. Periodica Polytechnica Civil Engineering 3-4. pp Dulovics D. - Dulovicsné, Dombi M. - Öllos G. (1978): A csatornázás korszerű rendszerei és kialakításuk szempontjai. Hidrológiai Közlöny, Budapest, p. 13. Dulovics Dné (1980) Csatornahálózatok rekonstrukciójának néhány kérdése. YMÉMF Tudományos Közlemények, Budapest- Debrecen p. 14. Dulovics Dné (1982): Meglévo csatornahálózatok rekonstrukciója, fejlesztése és fenntartása terén végzett kutatómunkánkról. YMÉMF Tudományos Közlemények 9. Budapest- Debrecen p. 15. M. Dulovics Dombi (1984) : Ob isszledovatyelszkih rabotah v oblasztyi rekonsztrukcii, razvítyije i ekszploataciji kanalizacionnüh szetyej. Szbornyik RPI 16. Dulovics Dné (1985): Csatornák feliszapolódásának mérése, a feliszapolódás folyamatának modellezése és a feliszapolódás megelőzése. Csatornamu Információ p.

8 17. Bartók M.- Dima A.- Dulovics Dné (1986):Csatornahálózatok feliszapolódásának vizsgálata YMÉMF Tudományos Közlemények 14. 9/1-9/23 p. 18. Dulovicsné Dombi M.(1989): Települési folyékony hulladék begyűjtésének egyes kérdései. YMÉMF Tudományos Közlemények, Budapest-Debrecen p. 19. Dulovics D.- Dulovicsné Dombi M.(1989): Nem-csatornázott területek szennyvízelhelyezése. Csatornamu Információ, Budapest p. 20. Dulovics Dné (1989) : Környezetgazdálkodási Szak és Üzemmérnök képzés az Ybl Miklós Építoipari Műszaki Főiskolán. Építési Kutatás-Fejlesztés, Budapest p. 21. Dulovics Dné (1990) : Környezetgazdálkodási Szak és Üzemmérnök képzés az Ybl Miklós Építőipari Muszaki Foiskolán. Környezet és Fejlődés p 22. Dulovics Dné (1993): Ökológus szemlélet az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán. Környezetvédelem, Budapest. I/ p. 23. Dulovics Dné (1993): A település csatornázás és vízelvezetés műszaki-gazdasági elemzése. Acta Politechnica, Budapest p. 24. Dulovics D., Dulovics Dné (1996) A szennyvíztisztítás tápanyag-eltávolítási stratégiái a vízminoségvédelem érdekében. Acta Politechnica, 2.sz. pp Dulovics, D., Dulovics, M (1998) Nutrient removal, costs of municipal wastewater treatment of Budapest, Periodica Polytechnica SER.CIVIL ENG.. VOL.41,No.2, pp Dulovics, D., Dulovics Dné (1999): A Kamara szerepe és a harmonizáció a csatornázás és a szennyvíztisztítás terén. Mérnök Újság, VI.évf. 6.sz.pp Dulovics, Dné (1999): Aktuális csatornázási feladatok. MaSzeSz Hírcsatorna, július, augusztus. pp Dulovics Dezsoné (2000): Az EU 752 szabványsorozat MSZ-szé honosításának hatása a jövőbeni csatorna rekonstrukciókra IV. Országos Víziközmű Konferencia, Debrecen, pp M. Dulovics, D. Dulovics (2000) The elimination possibilities of odour problems by designing methods in regional sewerage systems, Annual News of Szent István University, pp Dulovics, Dné.(2001): A megfeleloség és a csatornázási MSZ-EN szabványok. MMK- PTE PMMFK TEMPUS IB- JEP szabványeloadás sorozat írásos anyaga. 31. Dulovics, Dné (2002): A csatornázás irányzatai, MaSzeSz Hírcsatorna, július-augusztus, pp Dulovicsné Dombi, M.,Dulovics,D. (2002): Az EU települési vízelvezetésre vonatkozó egyes szabványai és várható hatásuk, Magyar Építoipar 5-6 szám. pp Dulovics, M. (2003): Sewerage systems. Annual news. Szent István University Ybl Miklós Faculty of Building Sciences. pp Dulovics, Dné (2003) A csapadékvíz-gazdálkodás a környezetterhelés csökkentésének egyik eszköze, MaSzeSz Hírcsatorna, november-december pp Dulovics, Dné, Dulovics, D(2004) Szag és korróziós problémák a csatornahálózatokban, MaSzeSz Hírcsatorna május-június,pp Dulovics, Dné (2004) Sürgeto szükségszeruség e a csapadékvíz-gazdálkodás Vízmű Panoráma, 4. sz. pp Dulovics, Dné (2004): Az MSZ EN 752, A települések vízelvezető rendszerei c. európai szabványsorozat és a jövoben várható továbbfejlesztése, MaSzeSz Hírcsatorna pp Dulovics, Dné., Dulovics, D. (2005): A csapadékterhelés hatásai és csökkentésük egyes módszerei, MaSzeSz, Hírcsatorna szeptember-október pp Dulovics, Dné., Dulovics, D. (2006): Gondolatok a monitoring rendszerek alkalmazásáról a szennyvíztechnikában, MaSzeSz Hírcsatorna, szeptember-október, pp.3-6

9 40. Dulovics, Dezsoné: Regionális szennyvízelvezeto rendszerek kialakításának műszakigazdasági szempontjai, megfelelőségi követelmény rendszere, Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz), február 22. Budapest 41. Dulovics Dezsoné, Dulovics Dezso : A Dunai monitoring rendszer összekapcsolása a Szentendrei szigeti vízműkutak monitoringjával, Magyar Hidrológiai Társaság XXV. Országos Vándorgyulése, Tata, július Dulovics, D., Dulovics, Dné (2008): A szennyezo fizet elv és a hazai csatornadíjak, Vízmu Panoráma-a Magyar Víziközmű Szövetség lapja, XVI. Évfolyam 2008/1 különszám (a Víz Világnapja alkalmából)pp Dulovics, Dné (2008,a):Változások a csatornarendszerek mértékadó üzemállapotaiban, MaSzeSz HÍRCSATORNA, március-április, pp Dulovics, Dné, Dulovics, D (2008,b.): A klímaváltozás hatása a települési vízgazdálkodás egyes elemeire, MaSzeSz HÍRCSATORNA, szeptember-október, pp Dulovics, Dné., Dulovics, D. (2009): Pomáz város települési vízgazdálkodási klímastratégiája, MaSzeSz HÍRCSATORNA november-december, pp /2= 10 pont 46 Dulovics, Dné (2009): Mi hangzott el az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság Vízellátátási és Csatornázási Bizottsága Oktatás-szakmai igények c május 11-i ülésén, MaSzeSz HÍRCSATORNA május-június pp pont, 47 Dulovics, Dné (2009): Beszámoló a DWA 2009.évi, Augsburgban megrendezett Szövetségi Gyulésérol (Bundestagung), MaSzeSz HÍRCSATORNA szeptember-október, pp Dulovics Dné, és MTA Ad hoc Bizottság (2010): Állásfoglalás az Építőmérnök képzésben a vízellátás csatornázás területén a rendszerváltás óta bekövetkezett változásokkal kapcsolatban, MaSzeSz HÍRCSATORNA január-február, pp Dulovics, Dné(2010): Állásfoglalás az Építomérnök képzésben a vízellátás csatornázás területén a rendszerváltás óta bekövetkezett változásokkal kapcsolatban, VÍZMU PANORÁMA 3. sz. pp Dulovics, D., Dulovics, Dné (2010): A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának keretében megindításra kerülo Csatornázási és Szennyvíztisztítási Mester-iskola szakmai céljának, feladatának és várható tartalmának bemutatása. MaSzeSz HÍRCSATORNA, március-április, pp Dulovics Dné(2011): A továbbfejlesztett MSZ EN 752 "A települések vízelvezető rendszerei" c. európai szabvány, MaSzeSz HÍRCSATORNA, július-augusztus, pp Konferencia kiadványok 45. Dulovics, D,, Dulovics, Dné (2008): Az ökotudatos településfejlesztés és mezogazdasági termelés, mint a Szentendrei-szigeti vízbázisvédelem egyik meghatározója 7 oldal, ÖKOAQUA 2008, MaVíz Konferencia CD rom Proceedingse, Debrecen, június G. Telekes, J. Major, M. Patziger, M. Dulovics-Dombi (2008): Hydraulic feature analysis of Main Drinking Water Base of Budapest, 9. oldal. Acomen th International Symposium on Advanced Computational Methods in Engineering, May Belgium CD Rom Proceedings CD konferencia kiadvány: Dulovics Dezsoné- Dulovics Dezso : Honosítottuk az EN Települések vízelvezeto rendszereinek állapota. A szemrevételezéses felülvizsgálat kódrendszere c. európai szabványt. XIII. Országos Víziközmu Konferencia, Magyar Víziközmu Szövetség, Sopron, június

10 Dulovics Dezsoné- Dulovics Dezso: A Víz Keretirányelv és a Szentendrei-szigeti vízbázis összefüggéseinek komplex vizsgálata, XVI. Konferencia a felszínalatti vizekrol, március Siófok, a Felszínalatti Vizekért Alapítvány szervezésében, IV. Tudományos rendezvényeken tartott eloadások, itt kiadott egyéb közlemények 1. Dávidné, Deli M.- Dulovicsné, Dombi M. (1973) : Nyekatórüje szpeciálnüje vaproszü predvarítyelnoj ocenki potrebnosztyej v vode primenyenyije elektronnovoj vücsiszlítyelnoj tyehnyiki pri pedvarítyelnoj ocenke.nemzetközi Vízellátási Konferencia Várna Dulovicsné, Dombi M.( 1973) : Hozzászólás Csanády Lajosné dr. " A vízgazdálkodási ágazattal szemben támasztott társadalmi igények előrejelzésének módszertani fejlesztése" c. referátumához. Vízgazdálkodási Országos Konferencia, Budapest. 3. Dulovicsné, Dombi M.(1976) : Vízparti üdülőterületek komplex közművesítési kérdései. MHT. Vízminoségi Szeminárium, Gyor. 3. Dulovics D. - Dulovics Dné (1978) : Települések csatornázási rendszerei és a település adottságaitól függo kialakításuk. " Vízgazdálkodás és településfejlesztés" MHT-MUT Országos Konferencia, Szekszárd p. 4. Dulovics Dné ( 1980) : Csatornahálózatok rekonstrukciójának néhány kérdése. " Víz és csatornaművek rekonstrukciója" MHT VI. Vízminőség-védelmi Szemináriuma, Miskolc p. 5. Dulovics D.- Dulovics Dné (1981) Regionális csatornamuvek tervezésének néhány muszaki-gazdasági kérdése külföldi példákon. MHT II. Országos Vándorgyulése, Pécs. Vol.V p. 6. Dulovics Dné (1981): A csatornázás muszaki megoldásainak fejlesztésére irányuló feladatok. MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság, Vízellátási és Csatornázási Albizottsága. V. 10. Budapest 7. Dulovics Dné- Dima A.- Bartók M.(1982): Ipari csatornahálózatok felmérésének és vizsgálatának tapasztalatai. MHT III. Országos Vándorgyűlése Debrecen. 8. Dulovics D.- Dulovics Dné (1983): Kis települések egyedi, településméretű vagy térségi csatornaellátásának illetve szennyvízelhelyezésének kérdései. MHT IV. Országos Vándorgyulés, Pécs p. 9. Dulovics Dné (1984): Települések vízrendezésének hidrológiai alapjai, a méretezés módszerei. MHT V. Országos Vándorgyûlés, Gyor. General rapportori jelentés 2.Szekció, 5.téma. 10. Dulovics D.- Dulovics Dné (1985): Csatornázással el nem látott területek szennyvízelhelyezésének és a kisberendezések alkalmazásának idoszerű kérdései. II. Vízgazdálkodási és Közművesítési Konferencia, Budapest. III p. 11. Bartók M. - Dima A.- Dulovics Dné (1985): Csatornák feliszapolódásának mérése, szimulációja és a feliszapolódás megszüntetése. II. Vízgazdálkodási és Közművesítési Konferencia, Budapest. 12. Dulovics D. - Dulovicsné Dombi M.(1986) : A települési hidrológiai körfolyamat hatásának elemzése a Velencei tó példáján. MHT VI.Országos Vándorgyűlés, Hévíz II/ p. 13. Dulovics D. - Dulovicsné Dombi M.(1986) : A települési hidrológiai körfolyamat hatásának elemzése a Velencei tó példáján. Vízgazdálkodási Társulatok Tanácsadója, Budapest p.

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. FEBRUÁR

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. FEBRUÁR A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. FEBRUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 3 Víztörténeti konferencia a Budapesti Levéltárban... 3 ELŐZETES

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNY... 7 50 éves a bajai vízügyi Főiskola... 7 Vizes filmszemle az Uránia

Részletesebben

EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA ÁLLOMÁSAI DR. PROF. JUHÁSZ JÓZSEF SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA ÁLLOMÁSAI DR. PROF. JUHÁSZ JÓZSEF SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) EGY GAZDAG ÉLETPÁLYA ÁLLOMÁSAI DR. PROF. JUHÁSZ JÓZSEF SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Dr Szabó Imre Miskolci Egyetem, Környezetazdálkodási Intézet

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MUNKATERV 2013.

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MUNKATERV 2013. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MUNKATERV 2013. BEVEZETŐ GONDOLATOK A TÁRSASÁG 2013. ÉVI MUNKATERVÉHEZ A Hidrológiai Társaság 17 szakosztályának és immár 22 területi szervezeti egységének vezetősége (2012-ben

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. ÁPRILIS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 8 Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia...

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. MÁRCIUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 8 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 8 XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathelyen...

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Épületgépész Tagozat TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 2006

Magyar Mérnöki Kamara Épületgépész Tagozat TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 2006 Magyar Mérnöki Kamara Épületgépész Tagozat TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 2006 Elnökjelöltek Elnökségi tagságra jelöltek Minősítő Bizottsági tagságra jelöltek egységes bemutatása Készült: 2006.11.27. a, Név b, Születési

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS RENDEZVÉNYNAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS TÁRSINTÉZETI RENDEZVÉNYEK ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK XLVI. Hidrobiológus Napok Tihanyban TÁRSEGYESÜLETI

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2008 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja március április TARTALOM MaSzeSz Hírhozó... 2 Dulovics Dezsõné: Változások a csatornarendszerek mértékadó üzemállapotaiban... 3 Buzás Kálmán,

Részletesebben

Nyelvismeret: magyar (anyanyelv) angol (Állami,C típusú középfokú nyelvvizsga) latin (Állami,C típusú alapfokú nyelvvizsga )

Nyelvismeret: magyar (anyanyelv) angol (Állami,C típusú középfokú nyelvvizsga) latin (Állami,C típusú alapfokú nyelvvizsga ) Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Keszeyné Dr. Say Emma Születési hely, idő: Budapest, 1957. február 19. Állampolgárság: magyar Állandó lakcím: 1062 Budapest, Andrássy út 88-90. Telefon: 06 1 3022114

Részletesebben

POMÁZ VÁROS TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁSI KLÍMASTRATÉGIÁJA

POMÁZ VÁROS TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁSI KLÍMASTRATÉGIÁJA BETÉTI TÁRSASÁG 1122 Budapest, Maros utca 34 POMÁZ VÁROS TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁSI KLÍMASTRATÉGIÁJA 2009. december Dr. Dulovics Dezső PhD, Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr. MMK 01-1183 Vízügyi vezető

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 10 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 10 XXXII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja március-április TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Dulovics Dezsõné dr.: Csatornahálózatok megfelelõsége... 3 Németh Zsolt, Dr. Kárpáti Árpád: Ultrahanggal

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 6 TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI... 6 Évi rendes közgyűlés... 6 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI...

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyi adatok

Szakmai önéletrajz. Személyi adatok 1 Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Munkahely: Képzettség: Kecskés Gábor Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi kar 1146-Budapest, Thököly út 74. Tel/fax.: +361252-1270 Email: kecskes.gabor@ymmfk.szie.hu

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. SZEPTEMBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. SZEPTEMBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. SZEPTEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 XX. Ifjúsági Napok Szegeden... 11 TÁRSINTÉZMÉNYEK RENDEZVÉNYEI... 14 Szakmai konferencia kisvízfolyások

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

SÍNEKVILÁGA A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA 230 ÉVES A MÉRNÖKKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

SÍNEKVILÁGA A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA 230 ÉVES A MÉRNÖKKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON A tizenhat éves sikeres múltra visszatekintő Gradex Kft. magasan képzett szakembergárdával vállalja közlekedési létesítmények mélyépítési munkáinak tervezését és kivitelezését. Ezen belül tervezéssel együtt

Részletesebben

hír 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM

hír 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM hír CSATORNA 2005 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Dr. Gayer József: A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyüjtõkerületben...

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Dr. Szabó Anita Ügyvezető, vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő

Dr. Szabó Anita Ügyvezető, vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Dr. Szabó Anita Ügyvezető, vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Inno-Water Kft., 1237 Budapest, Sósmocsár út 9., (+36)-30-6817-803; szabo.anita@innowater.hu; www.innowater.hu Személyes adatok

Részletesebben

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése»

«A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ), a Budapesti Gazdasági Főiskola, az UNESCO UNITWIN fenntartható fejlődés kutatási, oktatási és képzési hálózata és az Európai Kulturális Központ (CEC

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2004. NOVEMBERI-DECEMBERI HÍRLEVELE

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2004. NOVEMBERI-DECEMBERI HÍRLEVELE MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2004. NOVEMBERI-DECEMBERI HÍRLEVELE RENDEZVÉNYNAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK - NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK BESZÁMOLÓK FELHÍVÁSOK VITÁLIS SÁNDOR SZAKIRODALMI

Részletesebben

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál Jakab Sándor * Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál A szerzõ leírja, hogy a Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma pályázati rendszerében hogyan lehet elnyerni a Dunaferr

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék alapításának 50 éves jubileum alkalmából a

A Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék alapításának 50 éves jubileum alkalmából a ELŐSZÓ A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának Gépgyártástechnológiai Tanszéke alapításának 50. évfordulóján ezen kiadvánnyal kiván emlékezni a jubileumi évre, az elmúlt időszak fontosabb történéseire.

Részletesebben