Dr. Krähling János - Dr. Halmos Balázs: Építészettörténet 4. Újkor BMEEPETA401

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Krähling János - Dr. Halmos Balázs: Építészettörténet 4. Újkor BMEEPETA401"

Átírás

1 E U R Ó PA I U N I Ó STRUKTURÁLIS ALAPOK Építészettörténet 4. Újkor Dr. Krähling János - Dr. Halmos Balázs: Építészettörténet 4. Újkor BMEEPETA401 Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/

2 Építészettörténet 4. Újkor BMEEPETA401 Dr. Krähling János - Dr. Halmos Balázs TARTALOMJEGYZÉK 1. A reneszánsz építészet fogalma, kultúrtörténeti helye, időbeli és térbeli lehatárolása. A reneszánsz kialakulásának tényezői 2. A reneszánsz építészet kezdetei. Filippo Brunelleschi építészete. 3. A reneszánsz korai szakaszának palotaépítészete Firenzében 4. Az antik építészet kutatása Leon Battista Alberti építészete és építészetelméleti munkássága. Michelozzo di Michelozzi munkássága 5. A reneszánsz palotaépítészetének főbb regionális típusai Itáliában a XV. század második felében. 6. Giuliano da Sangallo és Francesco di Giorgio építészeti munkássága. Milano reneszánsz építészete a quattrocento második felében. Filarete építészetelméleti munkássága. Velence építészete a XVI. sz. elején. 7. Bramante építészeti munkássága Rómában. Bramante hatása: Raffaello, Baldassare Peruzzi és Giulio Romano építészeti munkássága. 8. A Francia reneszánsz építészet kibontakozása a XVI. század első felében. 9. Michelangelo építészeti munkássága. Sanmicheli építészeti munkássága 10. Későreneszánsz építészet Firenzében, Velencében, Genovában és Rómában. Giacomo Barozzi da Vignola építészeti munkássága és hatása 11. Palladio építészeti és építészetelméleti munkássága 12. A reneszánsz építészet elterjedése Európában: áttekintés. 13. A barokk építészet fogalma, kultúrtörténeti helye, időbeli és térbeli lehatárolása. A barokk építészet kezdetei Rómában. 14. A római barokk klasszikus irányzata - Bernini építészeti munkássága 15. A római barokk expresszív irányzata - Borromini építészeti munkássága 16. Cortona és Rainaldi építészeti munkássága. 17. A barokk Észak-Itáliában Guarini építészeti munkássága. 18. A késő barokk Közép-és Dél-Itáliában. Spanyol és portugál barokk építészet. 2

3 19. A barokk építészet kialakulása és korai szakasza Franciaországban. A barokk kibontakozása, Louis Le Vau munkássága. 20. Jules Hardouin-Mansart munkássága és a barokk kiteljesedése. A klasszicizáló késő barokk Franciaországban. 21. Barokk építészet Ausztriában 22. Cseh barokk építészet 23. Német barokk építészet 24. A barokk építészet elterjedése Európában. Angol és orosz barokk építészet. 3

4 1. A reneszánsz építészet fogalma, kultúrtörténeti helye, időbeli és térbeli lehatárolása. A reneszánsz kialakulásának tényezői A reneszánsz fogalma, eredete. A reneszánsz kutatástörténetének főbb vonásai. A humanizmus fogalma, szerepe a reneszánsz eszmekörében. A studia humanitatis. A reneszánsz kezdetei az irodalomban, a festészetben és a szobrászatban. Az antik filozófusok munkásságának szerepe és jelentősége. Firenze jelentősége a reneszánsz kialakulásában. A firenzei céhek és szerepük a művészetpártolásban. A firenzei textilipar, a kereskedelem és a pénzügyletek fejlődése. A római jog bevezetése. A Medici család története, szerepe a korai reneszánszban. Cosimo ( ) Medici szerepe a városállam anyagi gazdagságának megteremtésében. Lorenzo il Magnifico ( ) Medici művészetpártoló tevékenysége. Igény a római jog által megszabott életkeretek antik előképeinek felkutatására: az ókor egyre intenzívebb tanulmányozása. A humanista mozgalom által kutatott diszciplínák. A humanisták szerepe az antik építészetelmélet felkutatásában. Az antik filozófia és tudomány tanulmányozása, szerepe a reneszánsz világképének kialakulásában: Platón, Arisztotelész, Pythagorasz. Manuel Chrysoloras, a tudós diplomata jelentősége a klasszikus filozófia megismertetésében, tanulmányozásában. A tudomány és a művészet kapcsolata a reneszánszban. A világkép meghatározó jelentősége a művészet fejlődésében, alakulásában. A Fibonacci-sorozat. A középkori térszemlélet hierarchikus jellege. A reneszánsz térszemlélet mellérendelő karaktere. A reneszánsz tér állandósága. A perspektíva szerepe a reneszánsz térelméletben és művészetben: a tér tudománya. Masaccio, Piero della Francesca munkásságának párhuzama a korareneszánsz építészetével. A reneszánsz építészetelmélet alapja: Vitruvius Tíz könyv az építészetről c. művének újra felfedezése, tanulmányozása és értelmezése. 4

5 2. A reneszánsz építészet kezdetei. Filippo Brunelleschi építészete. Brunelleschi rangja és pozíciója a korabeli Firenzében, mint ötvös és építész. A firenzei dóm kupolájának befejezésére kiírt pályázat. Toszkána gótikus építészeti öröksége. A dóm mint a város gazdagságának szimbóluma. A kupola szerkezeti problémájának megoldása: római tanulmányút és kísérletek, a kettős héjú, rejtett csavarbordás szerkezet. A Dómkupola mint a reneszánsz alkotó szellemiségének szimbóluma. Az Ospedale degli Innocenti, a reneszánsz építészetének szimbolikus kezdete. AZ ospedale funkcionális kialakítása, térszervezése. Az antik vagy annak vélt középkori előképek szerepe Brunelleschi építészetében. A tökéletes számok és a rejtett kvadratúraháló szerepe a homlokzat kialakításában. Az arányok és a harmónia törvényszerűségei a homlokzat kompozíciójában. Az árkádos homlokzattípus szerkezeti és alaktani jellemzői. Firenze, San Lorenzo, Sagrestia Vecchia: a kubus-szerű tér a templom térszervezési alapegysége. A linearitás és síkszerűség a belső tagozatképzésben; Heinrich Wölfflin kategóriái. A kvadratúra és a trianguláció szerepe a San Lorenzo templom téralakításánál. A zárt forma ideája a belső alakításában. A tagozatképzés egyszerűsége, lineáris jellege. A della Robbia család majolikái Brunelleschi épületein. A Santo Spirito templom: kísérlet a centrális reneszánsz téreszmény és a hosszházas, latin kereszt alaprajzú keresztény templomtípus ötvözésére. Az azonos térelemekből, az oktáv aránya szerint megvalósuló additív építészeti struktúra. Az alaprajzi szerkesztés szabályai és konfliktusa a funkcionális igényekkel. A Cappella Pazzi: az első összetett rendszerű centrális templom, a hosszanti és haránt térszervezési irány egyensúlya. A síkszerűség és a tagozatok linearitásának összetettsége. A következetesen alkalmazott arány (az aranymetszés) végig vitele az épületen. Az oszlop-ívezet használatának tisztasága a főhomlokzaton. A Cappella Pazzi tagozatképzése és részletei, a della Robbia család munkássága. A Cappella Pazzi szimbolikája. A Santa Maria degli Angeli mint centrális koordinatív térszervezet: előzményei, reneszánsz térszervezési jellegzetességei és hatása. Emlékanyag: Firenze, Dóm-együttes (Filippo Brunelleschi) befejezés: Firenze, Ospedale degli Innocenti (Filippo Brunelleschi) 1419Firenze, San Lorenzo, Sagrestia Vecchia (Filippo Brunelleschi) 1421Firenze, Santa Croce, Cappella Pazzi (Filippo Brunelleschi) 1429Firenze, Santa Maria degli Angeli (Filippo Brunelleschi) 1434Firenze, San Lorenzo (Filippo Brunelleschi) 1419Firenze, Santo Spirito (Filippo Brunelleschi)

6 3. A reneszánsz korai szakaszának palotaépítészete Firenzében A firenzei palota típusa a mediterrán lakóházból származtatott középkori, belső udvaros, emeletes városi reprezentatív lakhely továbbfejlődése; a középkori struktúra klasszikus elemekkel és rendszerben történő átformálásával. A palazzo helye Firenze városi kontextusában; funkcionális rendszere, a homlokzat tagolásának módozatai. A Palazzo Medici reneszánsz karaktere, építésének meghatározói, az építtető programja. A palota klasszikus kompozíciós elemei. A horizontális homlokzattípus jellemzői. A horizontális párkányok rendszere, funkciója, kialakítása. A klasszikus zárópárkány szerepe, arányai. A középkori eredetű ablaknyílások klasszikus átformálása, ritmusuk és tagolásuk. A palota tektonikus építészeti tagolása: a homlokzatfelületek alakítása. A szimmetria és az arányok a kompozíciós rendszerben. A palota és környezetének kapcsolata. A Palazzo Antinori (feltehetően Giuliano da Maiano tervezte) térrendszere és homlokzata: a szabálytalan építési telekosztáson belül megvalósuló tiszta reneszánsz kompozíció. A Palazzo Pazzi-Quaratesi (szintén Giuliano da Maiano tervezhette) homlokzati kompozíciójának hagyományos és újszerű elemei: nyílásformái és arányai, párkányainak rendszere, a Palazzo Medici hatása. A firenzei Palazzo Strozzi alaprajzban és felépítményben megnyilvánuló egységes, hexagonális szerkesztési rendszere. Az alaprajz világos, kiérlelt funkcionális tagolása. A párnakváderes, horizontális rendszerű homlokzat monumentalitása, a zárópárkányzat aránya és szerkezete. A firenzei Palazzo Guadagni homlokzatának újszerűsége és hatása a XVI. század elején. A sgrafittódíszes és kőburkolatos homlokzatfelületek szembeállítása; a négyszintes homlokzat felső emeletének loggiája: funkcionális és tektonikai újszerűsége. Emlékanyag: Firenze, Palazzo Medici-Riccardi (Michelozzo di Michelozzi) Firenze, Palazzo Antinori (Giuliano da Maiano) 1450k. Firenze, Palazzo Pazzi-Quaratesi (Giuliano da Maiano) 1460-as évek Firenze, Palazzo Strozzi (Giuliano da Sangallo, Benedetto da Maiano, Cronaca) Firenze, Palazzo Guadagni XVI.sz. elje 6

7 4. Az antik építészet kutatása Leon Battista Alberti építészete és építészetelméleti munkássága. Michelozzo di Michelozzi munkássága Leon Battista Alberti és a humanista mozgalom. Vitruvius traktátusának ismerete és hatása. Alberti műve, a Tíz köny az építészetről : kiemelkedő elméleti jelentősége, párhuzama és kritikai-újító jellege Vitruvius vonatkozásában. Az építész reneszánsz pályaképe, a modern építész-karakter meghatározása. Az antik építészet tudatos tanulmányozása és formáinak, szerkezeteinek alkotó módon történő átvétele. Az oszloprendek ismerete. A Palazzo Rucellai jelentősége: az első kísérlet a klasszikus oszloprendek következetes alkalmazására a palotahomlokzaton. A hálózatos homlokzattagolás: horizontális és vertikális tagolásrend kiegyenlítettsége, a nyílásritmusok és a párkányok arányainak komplexitása. A homlokzat kulissza-jellege. A hálózatos homlokzattípus antik előzményei és hatása. Alberti kísérlete a reneszánsz templom antik elvek szerinti megvalósítására: a diadalív-forma alkalmazása a rimini Tempio Malatestiano homlokzatán. Alberti törekvései a klasszikus antik templomhomlokzat és a keresztény templom ötvözésére. A Santa Maria Novella homlokzatának középkori meghatározottsága, a márványberakásos firenzei homlokzat-előképek. A homlokzat új reneszánsz kompozíciós rendszere: a kvadratúraháló. Az antik templomhomlokzat és a bazilikális tértípus összehangolása: a voluta szerepe a kompozícióban. A mantovai San Sebastiano-templom mint centrális görögkereszt alaprajzú tér és antik templomhomlokzatú épület. A görögkereszt alaprajzi forma előzményei és jelentése-jelentősége a reneszánsz építészetben. A mantovai San Andrea-templom, mint szintézis. A diadalív-forma következetes alkalmazása a külső és belső architektonikus tagolásában. Az antik minták szerepe és megjelenése a keresztény templom típusában: a bazilikális forma. A latinkereszt alaprajzi forma, a négyezeti kupola és a kápolnasorral övezett hosszanti dongaboltozatos főhajó. A mantovai San Andrea-templom mintaadó jellege, jelentősége. Michelozzo di Michelozzi, a firenzei Palazzo Medici tervezőjének munkássága Firenzében: a San Marco-templom és kolostor, a Villa Medici a Firenze melletti Careggiben, és a Santissima Annunziata-kolostor és temploma. Emlékanyag: Firenze, Palazzo Rucellai (Leon Battista Alberti) 1447Rimini, Tempio Malatestiano (Leon Battista Alberti) 1450 Firenze, Santa Maria Novella (Leon Battista Alberti) 1457Mantova, San Sebastiano (Leon Battista Alberti) 1460Mantova, San Andrea (Leon Battista Alberti) 1470Firenze, San Marco-templom és kolostor (Michelozzo di Michelozzi) Careggi, Villa Medici (Michelozzo di Michelozzi) Firenze, Santissima Annunziata-kolostor és temploma (Michelozzo di Michelozzi)

8 5. A reneszánsz palotaépítészetének főbb regionális típusai Itáliában a XV. század második felében. A reneszánsz palotaépület típusa: középkori előzmények és antik mintakövetés. A palotaépítészet szociális meghatározói. A palota funkcionális rendszere. A palota szimbolikája. A sienai palotaépítészet kiemelkedő emlékei: a Palazzo Piccolomini (terv: Bernardo Rossellino) és a Palazzo Spannocchi (terv: Giuliano da Maiano). A sienai építészeti hagyományok és a firenzei palotatípus ötvözése. Bologna antik és középkori építészeti öröksége. A lakótornyok a városképben: funkció, szerkezet, szimbolika. A középkori városszerkezet jellemzői. Az árkádos palotahomlokzat-típus. Az árkádok szerepe, építészeti és szerkezeti kialakítása. A palotahomlokzatok jellemző anyaghasználata. A bolognaio Palazzo Ghisilardi-Fava (terv: Egidio Montanari). A bolognai Palazzo Sanuti-Bevilacqua jellemzői: gyémántkváderes homlokzati struktúrája, udvari architektúrájának jellemzői. Az árkádívek sorolása, megkettőzése. A ferrarai Palazzo dei Diamanti (terv: Biagio Rossetti) homlokzati kialakítása és hatása. A pienzai főtér (Piazza Pio II.) építészeti kialakítása, urbanisztikai jellemzői. A megbízó, Aeneas Silvio Piccolomini igényei. A tér épületei: elhelyezkedésük, építészeti feltárulásuk A reneszánsz tájeszmény megjelenése az építészeti formálásban: a teatro. A pienzai Palazzo Piccolomini (terv: Bernardo Rossellino), mint a firenzei palotatípus adaptációja, hálózatos homlokzatrendszere (Alberti után) és újításai. Róma építészetre e a XV. század közepén; a Palazzo Venezia: középkorias formálása és a keresztosztós ablak formatana, az ablaktípus elterjedése és hatása. A palotaudvar építészeti tagolása: jellemző megoldások és típusok. A római Palazzo della Cancelleria: a firenzei palotatípus, a helyi hagyományok és speciális igények, valamint Alberti építészetének szintézise. A hálózatos homlokzattípus továbbfejlesztése: a Palazzo della Cancelleria építészeti nyelvezete. Emlékanyag: Siena, Palazzo Piccolomini (Bernardo Rossellino?) 1469Siena, Palazzo Spannocchi (Giuliano da Maiano)1473Bologna, Palazzo Ghisilardi-Fava (Egidio Montanari) 1480-as évek Bologna, Palazzo Sanuti-Bevilacqua 1470-es évek végétől Ferrara, Palazzo dei Diamanti (Biagio Rossetti) 1482Pienza, Piazza Pio II. (Bernardo Rossellino) 1459Pienza, Palazzo Piccolomini (Bernardo Rossellino) 1459Roma, Palazzo Venezia 1455Roma, Cancelleria 1480-as évek vége-1510k. 8

9 6. Giuliano da Sangallo és Francesco di Giorgio építészeti munkássága. Milano reneszánsz építészete a quattrocento második felében. Filarete építészetelméleti munkássága. Velence építészete a XVI. sz. elején. Giuliano da Sangallo építészeti munkássága: a firenzei és római építészet összegzése. A Poggio a Caiano-i Villa Medici programja: a neoplatonikus elvek és az építészet. A villa építészeti formálása és úttörő jelentősége: az antik templomhomlokzat, a balusztrádos terasz, az apartman-rendszerű belső tagolás. A prato-i Madonna delle Carceri: kísérlet a reneszánsz centrális téreszmény térbeli, külső és belső nézőpontra szervezett megvalósítására. A Santo Spirito sekrestye mint oktogonális térforma; az additivitás következetes végig vitele a téralakításban. A Santo Spirito sekrestye hatása a közép-európai reneszánszra. Sangallo palotáinak homlokzattagolási rendszere: horizontalitás, festőiség, dekorativitás, arányosság. Urbino művészeti központ szerepe. Federico da Montefeltre művészetpártoló tevékenysége. A hercegi palota kialakulása, funkcionális elrendezése és tömegalakítása. A függőkert, a belsőépítészeti kialakítás és a belső udvar: a firenzei, római és észak-itáliai ízlés szintézise. Francesco di Giorgio Martini építészetelméleti munkássága és hatása. A trattati di architectura ingeneria e arte militare Értekezés a polgári és hadi építészetről. Erődterveinek és építészeti gondolatainak hatása, magyarországi fogadtatása. A latin kereszt alaprajzi forma Francesco di Giorgio építészeti munkásságában. Milano építészete a XV. század második felében. Antonio Averlino, ismert nevén Filarete szerepe a város építészeti fejlődésében. Az Ospedale Maggiore típusalkotó jellege, a középkorias és reneszánsz formálás együttes megjelenése homlokzatainak formálásában. Filatere építészetelméleti traktátusa: középkori és humanista jellegzetességei, főbb kérdésfelvetései és hatása. Az ideális város gondolatának megfogalmazása. Bramante építészeti munkásságának korai szakasza: A San Satiro együttes lombard karaktere, a sekrestye észak-itáliai jellegzetességei összehasonlítása a firenzei Santo Spirito sekrestyével. Dekorativitás, tektonika és illuzionizmus. A Santa maria delle Grazie szentélyének összehasonlítása Brunelleschi Pazzi-kápolnájával: a lombard és toszkán formálásmód különbségei. Velence építészetének festői karaktere és a reneszánsz építészet klasszikus rendje. Mauro Codussi és Pietro Lombardo munkássága: klasszikus rend és dekorativitás; a pártázat mint díszítőmotívum. Emlékanyag: Poggio a Caiano, Villa Medici (Giuliano da Sangallo) 1480-as évek elje Prato, Madonna delle Carceri (Giuliano da Sangallo) 1484Firenze, S. Spirito sekrestye (Giuliano da Sangallo) 1489Firenze, S. Maria Maddalena dei Pazzi (Giuliano da Sangallo) 1490k. Firenze, Palazzo Gondi (Giuliano da Sangallo) 1490Firenze, Palazzo Strozzi (Giuliano da Sangallo, Benedetto da Maiano, Cronaca) Urbino, Palazzo Ducale (Luciano da Laurana, Francesco di Giorgio Martini) ; 1478Cortona, Madonna del Calcinaio (Francesco di Giorgio Martini) 1484Milano, Ospedale Maggiore (Antonio Averlino Filarete) 1450-es évek eleje Sforzinda (Antonio Averlino Filarete) 1460-as évek Pavia, Certosa homlokzata (Giovanni Antonio Amadeo) XV. sz. vége Milano, Santa Maria presso San Satiro templom (-1482) és sekrestye (Bramante) Milano, Santa Maria delle Grazie (Bramante?) 1490-es évek közepe Velence, San Zaccaria főhomlokzat (Mauro Codussi) 1481Velence, Santa Maria dei Miracoli (PietroLombardo) Velence, Scuola di San Marco (Mauro Codussi, PietroLombardo) 1487Velence, Palazzo Vendramin-Calergi (Mauro Codussi) XV. sz vége Velence, ProcurazieVecchie 1500 után 9

10 7. Bramante építészeti munkássága Rómában. Bramante hatása: Raffaello, Baldassare Peruzzi és Giulio Romano építészeti munkássága. Bramante római munkássága: fordulópontot jelent a reneszánsz építészetben. A centrális tér problematikája: a reneszánsz világkép sajátos építészeti vetülete. A centrális terek típusai. A Tempietto mint tökéletes épületszobor és antik minta. Az antik építészet mintáinak követése a XVI. század elején. A római Vatikán együttese: a klasszikus cirkusz épülettípusának reneszánsz adaptációja, a tengelyre szervezett együttes újszerűsége. Az antik építészeti paradigma és a longitudinális térszervezés. A hosszanti udvari homlokzatok megoldásának kérdése: a diadalívmotívum. A San Pietro Bramante-féle terve: a quattrocento centrális térideáljának megfogalmazása. II. Gyula pápa mint programadó, építtető. A milánói alkotói évek és Leonardo szerepe: előzmények a térkoncepció megfogalmazásához. A kilencosztatú centrális térszervezés reneszánsz típusa: statikus térszervezés, additivitás, centrum köré szervezett alá-fölé rendelt terek. A térkoncepció megvalósíthatóságának szerkezeti problémái. A homlokzat. a tornyok és a kupola problémája. Bramante koncepciójának kisugárzása: a centrális templomok Toscana építészetében. A todi Madonna delle Consolazione: a leonardo-i minta, a tökéletességre törekvés megvalósulása, a függőleges térdinamika fokozódása. A montepulciano-i Madona di San Biagio-templom, id. Antonio da Sangallo műve, és előzménye, a bátyja által tervezett prato-i Madonna delle Carceri. A görögkereszt alaprajzú térszervezés, tömegalakítás és szerkezeti megoldások változatai, előzményük és hatásuk. Bramante iskolateremtő szerepe, tanítványai. A bramante-i klasszikus reneszánsz és a dogmatikus szabályokkal szembeni útkeresési próbálkozások tanítványainak munkásságában. Raffaello Santi ( ) építészete: kísérlet a festői hatások ötvözésére. A Palazzo Branconio dell' Acquila jelentősége: a manierista homlokzatképzés mintája. A firenzei Palazzo Pandolfini festői hatású, plasztikus homlokzatképzése. A római Villa Madama: az antik villa típusának újrafogalmazása. A villa és környezetének egysége. A Villa Farnesina, Baldassare Peruzzi ( ) fő műve: a cour d'honneur-ös térszervezés alaptípusa. A villa belső tagolódása. Az illuzionizmus szerepe a program megvalósításában. A római Palazzo Massimo alle Colonne: a városi kontextus figyelembe vétele, a beépítés modern jellege. A Pal. Massimo homlokzatának manierisztikus jellege. Giulio Romano és a manierizmus építészete. A mantovai Palazzo Té: festői térszervezés, individualizmus és illuzionizmus. A római Palazzo Farnese, a XVI. század eleső felének legfontosabb római palotája. A firenzei palotatípus és a tengelyes térszervezés ötvözése. Michelangelo munkájának eredménye a belső homlokzatok manierisztuikus jellege és a főhomlokzat nagyvonalú kompozíciója, a dinamikus részletképzés és a főtengely hangsúlyozása. Emlékanyag: Roma, Santa Maria della Pace kolostor udvara (Donato Bramante) 1500 Roma, Tempietto (Donato Bramante) 1500Roma, Vatkáni együttes (Donato Bramante) 1504Roma, San Pietro (Donato Bramante) 1506Todi, Madonna della Consolazione 1508Montepulciano, Madonna di San Biagio (id. Antonio da Sangallo) Firenze, Palazzo Branconio dell' Acquila (Raffaello Santi) 1510-es évek Firenze, Palazzo Pandolfini (Raffaello Santi) 1518Roma, Villa Madama (Raffaello Santi) 1517Firenze, Palazzo Bartolini-Salimbeni (Baccio d Agnolo) Roma, Villa Farnesina (Baldassare Peruzzi) Roma, Palazzo Massimo alle Colonne (Baldassare Peruzzi) 1532Roma, Palazzo Farnese (Ifj. Antonio da Sangallo, Michelangelo) Mantova, Palazzo Té (Gioliu Romano)

11 8. A Francia reneszánsz építészet kibontakozása a XVI. század első felében. A francia reneszánsz kialakulásának előzményei; a gótikus hagyomány meghatározó szerepe, a gazdasági-társadalmi berendezkedés Itáliától eltérő jellege. A reneszánsz eszméinek megjelenése a francia kultúrában a XV. században. I. Ferenc lombardiai hódításai. Milano és az észak-itáliai reneszánsz hatása a francia kultúrára. A paviai Certosa homlokzatalakítása, mintaadó jellege. A blois-i kastély középkori és reneszánsz épületszárnyai. A francia késő-középkori palotaépítészet homlokzatképzési és nyílásalakítási sajátosságai. Az I. Ferenc-szárny elhelyezkedése, építészeti formálása. Az udvari homlokzat kettőssége: középkorias formálás és antikizálás. Az udvari homlokzat részletképzése. A csigalépcső szerepe. Külső homlokzat építészeti formálása, klasszikus és középkori szerkezete, részletképzése. A loggia jelentősége; funkcionális, szimbolikus szerepe, építészeti kialakítása. A chenonceaux-i kastély építészeti formálása; a corps de logis. A szimmetria szerepe a homlokzatképzésben. A kastély belső közlekedési rendszere. A folyó feletti szárny hatáselemei; a galéria mint enteriőrtípus. Azay-le-Rideau kastélyának tömegalakítása: az avantcorps megjelenése és típusalkotó jellege. A tömeg és a homlokzatképzés szimmetriája, a középkori eredetű és reneszánsz formálás festői ötvözete. Chambord kastélya: a francia reneszánsz korai periódusának szintézise. Középkori eredetű és reneszánsz tervezési elvek az alaprajz tagolásában. A várkastély belső közlekedési rendszere: a reprezentatív és kiszolgáló funkciók szétválasztása. Az apartment-rendszer megjelenése. A homlokzattagolás franciás jellege: hálózatos karaktere, felületkitöltő nyílástagolása, gazdag tetőfelépítménye. A fontainebleau-i kastély reneszánsz bővítése, szerepe az itáliai manierizmus enteriőrművészetének átvételében és közvetítésében, Rosso Fiorentino és Francesco Primaticcio szerepe. Az I. Ferenc galéria építészettörténeti jelentősége. Az ancy-le-franc-i kastély jelentősége a XVI. század első felének itália teóriája átvételében; a szabályos négyszög alaprajzú, saroktornyos várkastély típusának. Sebastiano Serlio hatása. A párizsi Louvre Lescot-szárnya: a francia klasszikus reneszánsz szintézise. A hálózatos homlokzattípus klasszikus arányai, nyílásritmusa, a szobrászati díszítés újszerűsége, a homlkokzat plaszticitása, a rizalitok formálási sajátosságai. Philibert de l'orme szerepe a francia építészetben, építészetelméleti munkássága. Az Anet-i kastély mintaadó jellege, jelentősége: a cour d'honneur, az avant-corps, a corps de logis, az oldalszárnyak és rizalitok kompozíciója. A kastély és környezete. IV. Henrik francia király szerepe Párizs újjáépítésében. A place royale típusa. A Place des Vosges városépítészeti helyzete, építészeti formálása, homlokzatai. A Palais Luxembourg: átmenet a cour d'honneur-ös kastélytípus és a városi palota típusa között. Emlékanyag: Blois, Kastély, XII. Lajos és I. Ferenc-szárny Chenonceaux, kastély ; XVI. sz. II. fele Azay-le-Rideau, kastély Chambord, kastély (Domenico da Cortona) Fontainebleau, kastély (Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio) Ancy-le-Franc, kastély 1546Párizs, Louvre, Lescot-szárny (Pierre Lescot) 1546Anet, kastély (Philibert de l'orme) Párizs, Place des Vosges Párizs, Luxembourg-palota (Salomon de Brosse)

12 9. Michelangelo építészeti munkássága. Sanmicheli építészeti munkássága Michelangelo Buonarroti ( ) művészete: alkotás és teremtés. Munkássága a festészet, a szobrászat és az építészet magsszintű szintézise. A firenzei San Lorenzo Sagrestia Nuovája: Brunelleschi centrális terének szimmetrikus párja, a centralitás eszményének XVI. századi újrafogalmazása. A sírkápolna szimbolikája, szobrászati és építészeti összefüggései; építészeti részletképzésének invenciózus jellege és dinamikája. A klasszikus nyelvezet individuálissá alakítása. A vertikális térdinamika eszközei. A firenzei Biblioteca Laurenziana építésének előzményei, szerkezeti meghatározottsága és funkciója. Az előcsarnok építészeti tagolása és épületszobor-karaktere. A tartószerkezeti elemek: a falazat és az oszloprend szembeállítása és feszültsége. Michelangelo zsenialitása: a klasszikus alaktan konvencionális formáinak szobrászati alkalmazása, egyedi jellege. A római Piazza del Campidoglio kialakulásának antik és középkori előzményei, városépítészeti meghatározottsága. A trapéz alaprajzi forma elemzése, téralakító jellege. A térfeltárulás axiális jellege és időben lejátszódó eseményei: a Lépcső kialakítása és vizuális szerepe a rávezetésben; a térbe érkezés pillanata és a feltárulás élménye; a dinamikus feltárulás eszközei és hatástényezői: a süllyesztett-domborodó térburkolat és a csillagpoligon, a lovasszobor eszmei és térszervezési funkciója. A teret övező épületek kialakítása. A Palazzo dei Conservatori építészeti tagolása, homlokzatrendszere: a nagyoszloprendes homlokzat és az árkádok építészeti kialakítása. A római Palazzo Farnese befejezése kevés, de lényeges változtatással: a palota nagyvonalú, hossztengelyre szervezett kompozíciójának kiemelése, a bejárati architektúra végleges meghatározása, a nyílásrendszer és a főpárkány nagyvonalú megformálása. A Palazzo Farnese helye a tervezett városépítészeti kompozícióban: feltárulása a Via del Corso-tól a Campo dei Fiorin át a Piazza Farnese-ig, folytatása a kerten és a Tiberis hídján át a villa Farnesinához. A római San Pietro folytatása: a Bramante-i sikertelen koncepció kijavítása és a kilencosztású centrális kompozíció befejezése. A statikus térszervezés mellőzése, a térdinamika fokozása a kupola valamint alépítményének kiemelésével. A nagypilaszterrend alkalmazása az építészeti feladatra méretezve; a grandiózus római építészeti formák átvétele és újraértelmezése a keresztény eszmei tartalomhoz. A nagypilaszterrend összetettsége és ellentmondásai. Michele Sanmicheli (kb ) építészeti munkássága, a veronai erődítések tervezésében betöltött szerepe. A veronai városkapuk tervei az antik római építészet formáival; a városkapuk homlokzatalakítási típusai; hatásuk. A Palazzo Pompei alaprajza mint a közép-itáliai és velencei hagyomány szintézise. A lábazatként kezelt földszint és a Colosseum-motívummal tagolt piano nobile építészeti rendszere. A Palazzo Bevilacqua diadalív-ritmusban komponált homlokzata, mintaadó jellege, összetett kompozíciója. Emlékanyag: Firenze, San Lorenzo, Sagrestia Nuova (Michelangelo) 1520Firenze, San Lorenzo, Biblioteca Laurenziana (Michelangelo) 1523Roma, Piazza del Campidoglio (Michelangelo) 1535Roma, Palazzo dei Conservatori a Piazza del Campidoglo-n (Michelangelo) 1535Roma, Palazzo Farnese (Michelangelo) 1546Roma, S. Pietro folytatása (Michelangelo) 1546Verona, városkapuk (Michele Sanmicheli) 1550-es évek Verona, Palazzo Pompei (Michele Sanmicheli) 1530Verona, Palazzo Bevilacqua (Michele Sanmicheli)

13 10. Későreneszánsz építészet Firenzében, Velencében, Genovában és Rómában. Giacomo Barozzi da Vignola építészeti munkássága és hatása A firenzei Uffizi városépítészeti jelentősége: kapcsolat a Piazza della Signoria és az Arno között. A középület architektonikus formálása: Michelangelo, Raffaello, Palladio és a firenzei palotaépítészet hatása. Az Uffizi homlokzatainak architektonikus formálása, plasztikája. A firenzei Palazzo Pitti későreneszánsz bővítése: építészet, kertépítészet festői kompozíciós egysége. A rusztikázás eredete, megjelenési formái. Sansovino építészeti munkássága a XVI. század középső harmadában Velencében. A Libreria di San Marco funkcionális elrendezése, homlokzatának újító jellege. A klasszikus formálás és a szobrászati díszítés viszonya. Serlio szerepe a homlokzat kompozíciójának megismertetésében (a serliana motívuma); a Palladio-motívum kialakulása. A Logetta funkciója, városépítészeti helye, építészeti formálása, plasztikai tagolása, manierisztikus jellege. A Zecca funkciója és ennek szimbolikája a homlokzat építészeti formálásában, klasszikus nyelvezetében, rokon vonásai Sanmicheli veronai munkáival. A Palazzo Corner funkcionális kialakítása és újító jellege, építészeti előzményei Velencében él Firenzében. A hálózatos homlokzati kompozíció gazdag építészeti nyelvezete, összetettsége. Genova építészete a XVI. század második felében; Galeazzo Alessi szerepe a római stílus átvételében; a Strada Nuova építése. A Santa Maria di Carignano: az ötkupolás kilencosztatú tértípus jelentős emléke. A Palazzo Doria-Tursi térszervezési és formálási újításai: az axialitás és a közlekedőtér jelentőségének fokozása, a mezzanin megjelenése a homlokzattagolásnál. Giacomo Barozzi da Vignola ( ) építészetelméleti munkássága: a "La Regola delle Cinque Ordini di Architettura": a traktátusirodalom mintaadó műve, az oszloprendi mintakönyv alaptípusa. a traktátus hatása az építészettörténetben. A S. Andrea a Via Flaminián: a Trienti Zsinat utáni egyházművészeti és építészeti formálási konvenciók hatása, a centrális tértípus hosszantivá alakítása. A Villa Giulia mint villatípus. A róma környéki főrangú egyházi építtetők villái. A klasszikus minták szerepe a villa kialakításában. A villa urbana, a villa suburbana és a villa rustica reneszánsz megfelelői. A caprarola-i Palazzo Farnese: az itáliai erődépítészeti teória és római palotaépítészeti hagyomány szintézise. Az Il Gesú, a jezsuita rend főtemploma és jelentősége a templomépítészet fejlődésében. A tervezés előzményei: a megújuló egyház művészeti elvei és a klasszikus reneszánsz hagyomány. Az Il Gesú térszervezésének jelentősége: a hosszanti és centrális térszervezés szintézise. Alberti építészetének hatása. Az Il Gesú vizuális feltárulási viszonyai. A homlokzat Vignola-féle koncepciója. Az Il Gesú ilág építészetére. Emlékanyag: Firenze, Uffizi (Giorgio Vasari) Firenze, Pal. Pitti (Brunelleschi?, Bartolomeo Amannati) 1457-; 1568Velence, Libreria di San Marco (Jacopo Sansovino) 1537Velence, Logetta (Jacopo Sansovino) 1537Velence, Zecca (Jacopo Sansovino) 1537Velence, Palazzo Corner (Jacopo Sansovino) 1537Genova, Santa Maria di Carignano (Galeazzo Alessi) 1552Genova, Palazzo Doria-Tursi Roma, S. Andrea a Via Flaminián (Giacomo Barozzi da Vignola) 1550-es évek Roma, Villa Giulia (Giacomo Barozzi da Vignola, Bartolomeo Ammannati, Giorgio Vasari) 1551Caprarola, Palazzo Farnese (Giacomo Barozzi da Vignola) Roma, Il Gesú (Giacomo Barozzi da Vignola) ( ) 13

Magyar építészettörténet BSC. Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben

Magyar építészettörténet BSC. Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben Magyar építészettörténet BSC Készült Magyar Építészettörténet tárgy (BMEEPETB701 ) összefoglalásaként 2012-ben Pannónia provincia építészete függőleges út: decumanus vízszintes: cardo maximus -> kettő

Részletesebben

Hunyadi Mátyás (1458-1490)

Hunyadi Mátyás (1458-1490) Hunyadi Mátyás (1458-1490) Folytatás az ÚMÉ 2004/II. számából A Hunyadi fiúk sorsa A Hunyadi János vezérletével kivívott nándorfehérvári gyızelem legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült a törököt még

Részletesebben

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit

Ez a három szó fogalmazza meg nekem summázatul Pintér Tamás rajzait, amit [ Jegyzet helyett Keményen lágy vonalak Pintér Tamás kiállítására NAGY GÁBOR E számunk szerzõi: ÁGOSTHÁZI LÁSZLÓ DLA, építész BENDE CSABA építészmérnök, KÖH BUDAI AURÉL dr., építészmérnök DUKRÉT GÉZA elnök,

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes gótika művészete című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az egyetemes gótika művészete című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az egyetemes gótika művészete című fejezethez Történeti összefoglalás A gótikus építészet létrejöttének előfeltételeit a XI XII. században meginduló társadalmi és gazdasági fejlődés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon

A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon A román és a gótikus stílus emlékei Magyarországon 1. A román stílus kezdetei Magyarországon A X. század közepén a magyarság, magával hozott hagyományait, szokásait, erkölcseit feladva, beilleszkedett

Részletesebben

Építészmérnöki Tanszék, Mszaki Kar, Debreceni Egyetem

Építészmérnöki Tanszék, Mszaki Kar, Debreceni Egyetem Részletesen ismerend témák (A tételsor) Kötelezen ismerend épületek (B tételsor - rajzban bemutatandó) Ajánlottan ismerend épületek ÓKOR El-ázsiai toronytemplomok El-ázsiai paloták Ur, szent kerület (zikkurat)

Részletesebben

7. A BAROKK ABSZOLUTIZMUS VÁROSÉPÍTÉSZETE (a nagy évszázad : a 18. század)

7. A BAROKK ABSZOLUTIZMUS VÁROSÉPÍTÉSZETE (a nagy évszázad : a 18. század) Az előadások rövid vázlata a Városépítés 1 tárgy hallgatói részére az 1. ZH után leadott anyagrészekből 7. A BAROKK ABSZOLUTIZMUS VÁROSÉPÍTÉSZETE (a nagy évszázad : a 18. század) A 16. század 2. felétől

Részletesebben

Doktori (PhD) szigorlat tárgyai a BME Építészmérnöki Karán

Doktori (PhD) szigorlat tárgyai a BME Építészmérnöki Karán Doktori (PhD) szigorlat tárgyai a BME Építészmérnöki Karán A BME Doktori és Habilitációs Szabályzat 15. (2) szerint a doktori szigorlat egy fő- és két melléktárgyból álló összefoglaló, áttekintő szóbeli

Részletesebben

A szombathelyi püspöki palota

A szombathelyi püspöki palota pm06:layout 1 2009.02.07. 20:45 Page 225 Kelényi György A szombathelyi püspöki palota Szily János már 1777 elején, amikor köszönetet mondott Mária Teréziának püspöki kinevezéséért, megemlítette, hogy székhelyén

Részletesebben

A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE

A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ókor végével, a Nyugat-Római Birodalom bukásával egy új szakaszba érkezett a történelem, de vele a művészet és a kultúra is átalakult, formálódott, fejlődött.

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: rajz és vizuális kultúra 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: rajz és vizuális kultúra 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: rajz és vizuális kultúra 11-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam Óraszám: 72 óra/év 2 óra/hét

Részletesebben

[ Jegyzet. Uborkaszezon? E számunk szerzõi:

[ Jegyzet. Uborkaszezon? E számunk szerzõi: [ Jegyzet Uborkaszezon? E számunk szerzõi: BAGDÁNY JUDIT, dr. jogász BALÁZSIK TAMÁS mûvészettörténész DÉRY ATTILA építész ÉRI ISTVÁN régész A. GERGELY ANDRÁS, dr. egy. tan. GÖMÖRI JÁNOS, dr. régész, Sopron

Részletesebben

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (énekzene, dráma

Részletesebben

lechner az alkotó G éniusz

lechner az alkotó G éniusz lechner az alkotó G éniusz Sisa József lechner az alkotó G éniusz Iparmûvészeti Múzeum / MTA BTK mûvészettörténeti Intézet Budapest, 2014 Kiállítás Projektvezető Katalógus A katalógus az Iparművészeti

Részletesebben

Fekete J.Csaba: Kastélyideál a századfordulón

Fekete J.Csaba: Kastélyideál a századfordulón Fekete J.Csaba: Kastélyideál a századfordulón A magyarországi kastélyépítészet történetében jelentős hely illeti meg a XIX-XX. század fordulójának kastélyait. Az áttekintő szakirodalomból ennek ellenére

Részletesebben

HEGYI IBOLYA D Ő AZ EURÓPAI TRADÍCIÓJÚ SZÖVÖTT KÁRPIT POZÍCIÓVÁLTÁSAI ÉS NYELVI METAMORFÓZISA AZ EZREDFORDULÓN. Doktori értekezés

HEGYI IBOLYA D Ő AZ EURÓPAI TRADÍCIÓJÚ SZÖVÖTT KÁRPIT POZÍCIÓVÁLTÁSAI ÉS NYELVI METAMORFÓZISA AZ EZREDFORDULÓN. Doktori értekezés HEGYI IBOLYA A Z I D Ő S Z Ö V E T E AZ EURÓPAI TRADÍCIÓJÚ SZÖVÖTT KÁRPIT POZÍCIÓVÁLTÁSAI ÉS NYELVI METAMORFÓZISA AZ EZREDFORDULÓN Doktori értekezés Moholy Nagy Művészeti Egyetem Témavezető: DR ERNYEY

Részletesebben

KOVÁCS ANDRÁS KÉSÕ RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET ERDÉLYBEN 1541 1720

KOVÁCS ANDRÁS KÉSÕ RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET ERDÉLYBEN 1541 1720 KOVÁCS ANDRÁS KÉSÕ RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET ERDÉLYBEN 1541 1720 Kovács András KÉSÕ RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET ERDÉLYBEN 1541 1720 Teleki László Alapítvány Polis Könyvkiadó Budapest Kolozsvár 2003 A fényképeket

Részletesebben

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés)

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés) MIKÓ ÁRPÁD A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (akadémiai doktori értekezés) BUDAPEST 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (4) ELSŐ RÉSZ I. AZ ELŐZMÉNYEK. VITÉZ JÁNOS, JANUS PANNONIUS ÉS KÖRÜK (8)

Részletesebben

Vizuális kommunikáció, esztétika

Vizuális kommunikáció, esztétika Dr. F. OROSZ SÁRA DLA Vizuális kommunikáció, esztétika Egyetemi jegyzet Gödöllő 2010 Tartalom ELŐSZÓ... 3 1. BEVEZETÉS A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VILÁGÁBA... 4 2. SZÍN-HATÁS... 6 2.1 Színezet... 8 2.3 Tónus...

Részletesebben

10. évfolyam. Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra. Részletes fejlesztési célok és követelmények

10. évfolyam. Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra. Részletes fejlesztési célok és követelmények 10. évfolyam Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra Részletes fejlesztési célok és követelmények Tematikai egység/ Előzetes tudás A tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

Barokk foglalkoztatófüzet

Barokk foglalkoztatófüzet S z o l n o k I s p á n L a d i k j á n Barokk foglalkoztatófüzet Készítették: a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézményének Magasépítő technikus szakos tanulói Milyen volt

Részletesebben

Alag, a magyar Newmarket. Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J.

Alag, a magyar Newmarket. Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J. Alag, a magyar Newmarket Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J. Csaba TARTALOM BEVEZETÉS... 2 ALAG JELENE... 3 Az alagi Versenyló

Részletesebben

Az építészeti tér vizsgálata; az alkotás: társasház Münchenben

Az építészeti tér vizsgálata; az alkotás: társasház Münchenben DLA disszertáció Jankovics Gergő Az építészeti tér vizsgálata; az alkotás: társasház Münchenben 1 témavezető Bachman Zoltán Breuer Marcell Doktori Iskola Pécs, 2014 február TARTALOM 2 3 bevezető 4 9 12

Részletesebben

XVIII. Országos Főépítészi Konferencia Nagykőrös, 2013. augusztus 28-30. Illeszkedés

XVIII. Országos Főépítészi Konferencia Nagykőrös, 2013. augusztus 28-30. Illeszkedés XVIII. Országos Főépítészi Konferencia Nagykőrös, 2013. augusztus 28-30. Illeszkedés A város kórusmű Az építészeti illeszkedés egyes szempontjai egy urbanista szemével Az illeszkedésnek számos területe

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet Oktatási és Kulturális Minisztérium Tervezet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

Kalmár Miklós: A magyar klasszicizmus kevésbé ismert építészei Hofrichter, Péchy, Páckh, Zitterbarth és a két Kasselik

Kalmár Miklós: A magyar klasszicizmus kevésbé ismert építészei Hofrichter, Péchy, Páckh, Zitterbarth és a két Kasselik Kalmár Miklós: A magyar klasszicizmus kevésbé ismert építészei Hofrichter, Péchy, Páckh, Zitterbarth és a két Kasselik Pollack és Hild mellett, alkotásaik mennyiségét, jelentőségét ugyan el nem érve, de

Részletesebben

jakab péter Tommaso Redi Kapisztrán Szent János-oltárképe a firenzei San Salvatore al Monte-templomban

jakab péter Tommaso Redi Kapisztrán Szent János-oltárképe a firenzei San Salvatore al Monte-templomban jakab péter Tommaso Redi Kapisztrán Szent János-oltárképe a firenzei San Salvatore al Monte-templomban Elfelejtett örökség¹ A firenzei Piazza di Michelangelótól nem messze a Chiesa di San Salvatore al

Részletesebben