Projekt ismertetés. A CO 2 egyenérték csökkenés (jelen érték szerinti kibocsátás tervezett állapot szerinti kibocsátás) 360,88 tonna/év érték adódik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt ismertetés. A CO 2 egyenérték csökkenés (jelen érték szerinti kibocsátás tervezett állapot szerinti kibocsátás) 360,88 tonna/év érték adódik."

Átírás

1 Projekt ismertetés A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése: Az edelényi és Rendelőintézet 1965-ben, eredetileg tüdőszanatóriumnak épült egy 10 hektáros parkerdőben, jelenleg városi kórházként üzemel. A kórház vezetése fontosnak tartja a magas színvonalú betegkiszolgálást, de emellett tekintettel kell lennie az intézmény gazdálkodására is. A környezettudatos gondolkodás egy parkerdőben lévő tüdőkórház vezetőitől nem áll távol. Jelen pályázat keretein belül megvalósítandó beruházással a vezetés azt a célt tűzte maga elé, hogy a fenntartási költségek csökkentésén túl amely elsődleges szempont a beruházás megvalósításával az ellátási területen élenjárjon a megújuló energiaforrások kihasználásában. A pályázó esetében az energia felhasználás hatékonyságának javítása, valamint a környezettudatos energiafelhasználás fejlesztése több szempontból is fontos lenne: Elsősorban gazdaságossági megfontolásból, Napjaink igényeinek történő megfelelésből, A technológiai újdonságok alkalmazása területén történő élenjárásból, Példamutatásból, és a Társadalmi elvárásoknak való megfelelésből. A és Rendelőintézet jelen tanulmányban bemutatott fejlesztésének megvalósulása követendő lehet más intézmények energiatudatos fejlesztésének megvalósítása során is. A fejlesztés(ek) eredményeként jelentős mértékű üzemeltetési költségmegtakarítás és káros anyag kibocsátás csökkenés jön létre. A CO 2 egyenérték csökkenés (jelen érték szerinti kibocsátás tervezett állapot szerinti kibocsátás) 360,88 tonna/év érték adódik. A projekt célkitűzéseinek, indokoltságának alátámasztása és a tervezett eredmények, hatások bemutatása: A beruházó célja, hogy megvizsgálva a megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiákat, kerüljön kiválasztásra az, amellyel, vagy amelyekkel egy gazdaságos beruházás keretén belül megvalósítható a kórház üzemeltetési költségeinek csökkentése. A megvalósítandó műszaki tartalom kiválasztása során, a beruházó kiemelt szempontja a műszaki tartalom időtállósága. Ez a kiválasztási szempont több okból adódóan is fontos. Mint a későbbiekből kiderül, a kórház jelen állapota szerinti épületgépészeti rendszer korszerűnek mondható. De, a jelenlegi energiaforrások mint, pl. a földgáz és az elektromos energia ára, és jövőbeni áremelkedése a ma korszerűnek tekinthető technológiát, rövid időn belül elavulttá, és versenyképtelenné teheti-teszi. A projekt tervezett eredményei elsősorban a már említett gazdaságossági megfontolásoknak, és a társadalmi elvárásoknak történő megfelelést jelenti. A projekt keretében tervezett megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása:

2 A beruházás elsődleges célja, hogy a kórház üzemeltetési költségeit egy ésszerű, a gazdaságossági szempontokat messzemenően szemelőt tartó beruházással csökkentsük. A kórház energia felhasználása három részre tagolható. 1. Épületfűtés, 2. A mosdók zuhanyzók és a konyha használati melegvíz ellátása, 3. Konyha üzemeltetéséhez szükséges energia (földgáz és villamos energia) ezzel nem foglalkozunk! Épületfűtés: A kórházban radiátoros fűtési rendszer van, padlófűtés csak a főbejárati aulában van kialakítva. A tervezett hőtermelő rendszert úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen a radiátoros fűtési rendszerhez szükséges magas hőmérsékletű fűtővíz előállítására. A tervezett állapot: A faapríték tüzelés 100%-ban automatizálható, az elérhető fűtővíz hőmérséklet akár 80-85ºC is lehet, amely egyaránt alkalmas a radiátoros rendszerhez és a használati melegvíz fűtésére is. A kórház napi használati melegvíz felhasználása állandónak vehető. A konstans igényből adódóan a melegvíz készítéshez szükséges energia napkollektoros rendszerrel hatékonyan biztosítható. Éves szinten a szolár hozam elérheti a melegvíz készítés energiaszükségletének a 45-50%-át is. (ld.: függelék 1-es számú melléklet) A tervezett rendszer elvi kialakítását mutatja a Kiegészítő dokumentumok/2.7 tervek 2-es számú melléklet A tervezett rendszer kialakítása: Az ábrán használt jelölések: Lila szín meglévő berendezések és csővezetékek Fekete szín tervezett rendszer szerinti új berendezések Piros és cián szín tervezett rendszer szerinti új csővezeték A tervezett rendszer működésének leírása: Az ábra szerinti rendszer egyaránt működhet a jelen állapot szerinti gázkazánokkal és a faapríték tüzelésű kazánnal. A kazánok közötti váltást az Üzemmód váltó 3-járatú váltószeleppel lehet állítani. Természetesen, alaphelyzetben a faapríték tüzelésű kazán működteti a rendszert, de az ellátás biztonsága érdekében szükséges, hogy a gázkazánok bármikor üzembe állíthatók legyenek. A használati melegvíz készítés a jelen állapothoz képest jelentősen átalakításra kerül, amit a napkollektoros rendszer kialakítása indokol. A kazán oldali melegvízfűtést változatlanul hagyjuk, de a jelen állapot szerinti melegvíztárolókat a tervezett rendszerben, mint puffer-tárolókat használjuk. Beépítésre kerül egy új HMV tároló és egy előtéttartály. A tervezett rendszer főbb egységei: Fő részegység: Méret / Teljesítmény: Funkció: Faapríték tüzelésű kazán és tartozékai: Faapríték betárazó rendszer fogadóállomás helyszínen kialakítva Faapríték tároló kaparókarral és nyitott csigacsatornával Fogadó állomás: Fogadó állomás nyitható fedéllel, szállító járműhöz igazítva 173m³ Az érkező faapríték beszállítása a tárolóba Tüzelőanyag tárolás a faapríték tüzelésű kazánhoz

3 Faapríték adagoló behordó csigával Kazánhoz méretezve Tüzelőanyag adagolás Faapríték tüzelésű kazán tartozékaival Névleges teljesítmény: 800kW Hőtermelés Használati melegvíztároló 1000liter Használati melegvíz tárolás Puffer-tárolók 3*3000liter Napkollektorok által gyűjtött energia tárolása Napkollektoros töltőegység Napkollektoros rendszer teljesítménye alapján méretezve A projekt keretében létrehozott létesítmény fő üzemeltetési adatai: A napenergia betárolása a puffer-tárolókba Az edelényi Koch Róbert kórház és Rendelőintézet fő üzemeltetési adatait az alábbi táblázatban foglaljuk össze: Üzemeltetési jellemző: Üzemeltetési jellemzőre vonatkozó érték: Épületjellemzők: Fűtött alapterület: 9 575m² Épület állapota: Nagyon jó Épület használata: Épületet használók száma átlagosan: 430fő Használati melegvíz felhasználás szempontjából jelentős fogyasztók: Becsült napi melegvízfogyasztás: ~10.000liter/nap Jelen állapot szerinti energia felhasználás: Földgázfogyasztás (az elmúlt 3 év átlaga): m³/év Villamos-energiafogyasztás (az elmúlt 3 év átlaga): kWh/év Tervezett állapot szerinti energiafelhasználás: Földgázfogyasztás: ~15 548m³/év Faapríték: ~33,9tonna/év Napenergia: ~ kwh/év Faapríték: ~282,9tonna/év A fejlesztés tervezett finanszírozásának és gazdaságosságának rövid bemutatása: A fejlesztés elsődleges célja a kórház üzemeltetési költségeinek jelentős csökkentése. Ezt a célt szeretné a kórház vezetése megvalósítani olyan műszaki tartalommal bíró fejlesztés eredményeként, amely hosszútávon biztosítja a fenntarthatóságot. A fejlesztés megvalósítására a kórház saját gazdálkodásából nem tud forrásokat biztosítani. Ezért, pályázattal elnyerhető támogatást szeretne igénybe venni, amely támogatás a jelen pályázati konstrukcióban 100%. A pályázati formában elnyert támogatás felhasználásának hatékonyságát az alábbi táblázatban mutatjuk be. A fejlesztés gazdaságosságának bemutatása:

4 Energiaforrás: Jelen állapot Tervezett állapot Felhasználás: Költség (nettó): Felhasználás Költség (nettó): Földgáz fűtésre: m³ ,-Ft Földgáz HMV készítésre: m³ ,-Ft Faapríték fűtésre: 282,9tonna ,-Ft Faapríték HMV készítésre: 33,9tonna ,-Ft Napenergia HMV készítésre 132,5MW Összesen: ,-Ft ,-Ft Megtakarítás: ,-Ft + Áfa A fejlesztés költségvetése: 4. KÖLTSÉGKATEGÓRIÁK SZERINTI BESOROLÁS (2_LÉTJEGY munkalap alapján) I. Immateriális javak 11. Immateriális eszköz II. Tárgyi eszközök 12. Ingatlan beruházás része 1. Szellemi termék és vagyoni értékű jogok megszerzése 2.Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog megszerzése 3. Területelőkészítés, területrendezés 4. Sajátos technológiai műveletek 5. Építési munkák , Műszaki gép, berende zés, felszerel és része 14. Egyéb gép, berende zés, felszerel és része Anyagjell egű ráfordítá sok 52. Igénybe vett szolgáltat ás Személyi jellegű ráfordítások 54. Bérkölt ség 55. Szem élyi jelleg ű egyéb költsé g 56. Bérjár ulék Összesen: 6. Eszközbeszerzés 7. Projektmenedzsme nt I. - Személyi jellegű ráfordítások 8. Projektmenedzsme nt II. - Anyag jellegű ráfordítások Közbeszerzés

5 10. Tanulmányok és vizsgálatok készítése Tervezés Mérnöki feladatok 13. Tájékoztatás és nyilvánosság Egyéb költségek ÖSSZESEN, Ft: , ,69 A fejlesztés tervezett ütemezése: Az ütemezés főbb részei: 1. Előkészítéssel összefüggő tevékenységek, mint pl.: a. Engedélyezési terv elkészítése (tervezett faapríték tüzelésű kazánház és faapríték tároló) b. Statikai méretezés és elhelyezési rajz a napkollektorok lapostetőn történő elhelyezéséhez c. Kiviteli tervek elkészítése építészet, gépészet, elektromos, villámvédelem, stb. d. Közbeszerzési terv és közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása e. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 2. Megvalósítással összefüggő tevékenységek: a. Műszaki ellenőri tevékenység előkészítése és a műszaki ellenőrök kiválasztása (építészet - gépészet) b. Mérnöki felügyelet beruházó szakmai képviselete, a kivitelezési árajánlatok tartalmának ellenőrzése c. Projekt menedzsment feladatok megszervezése d. Tájékoztatás nyilvánosság megszervezése és lefolytatása 3. Kivitelezéssel összefüggő tevékenységek: a. Tüzelőanyag tároló és kazánházépítés b. Faapríték tüzelésű kazán telepítése és összekötése a jelen állapot szerinti gépészeti rendszerrel c. Napkollektoros rendszer telepítése és összekötése a jelen állapot szerinti gépészeti rendszerrel d. Beüzemelés Átadás 4. A projekt lezárása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) A pályázatok benyújtása 2013. január 21-től lehetséges. A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra

Részletesebben

A Képviselő-testület BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

A Képviselő-testület BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati felhívásan való részvételről és

Részletesebben

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17.

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. 2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

a Távhőszolgáltató Kft. középtávú fejlesztési tervének ütemezéséről

a Távhőszolgáltató Kft. középtávú fejlesztési tervének ütemezéséről Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. Mátészalka, Munkácsy M. út 17. Tel.: 44/502-544. Fax.:44/500-039 Száma: 66/2008 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a Távhőszolgáltató Kft. középtávú fejlesztési tervének

Részletesebben

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE r"',., - X' "l 't Kóoánvni n 11 r1.,, 1. v t (JY[\!,)S 1 K. ru t: ~) ~ \h-101 'C,;, )l ". l' i'}n'''"'tl':"n' 7., J í

Részletesebben

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet BUDAPESTFŐVÁROS X. ERÜLET ŐBÁNYAIÖNORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 20 ll. május 26-i ülés 9. napirendi pontja Tárgy: A MOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

Együtt olcsóbb! Lépjen be az ECOS világába! Az energiaárak lassan az egekbe szöknek. Ön mit tesz azért, hogy csökkentse a kiszolgáltatottságát?

Együtt olcsóbb! Lépjen be az ECOS világába! Az energiaárak lassan az egekbe szöknek. Ön mit tesz azért, hogy csökkentse a kiszolgáltatottságát? Együtt olcsóbb! Az energiaárak lassan az egekbe szöknek. Ön mit tesz azért, hogy csökkentse a kiszolgáltatottságát? Az ECOS segítségével csökkentheti és optimalizálhatja társasházai, termelő üzemei energiafogyasztását,

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hõ- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés I. A

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

2012. októberi hírek

2012. októberi hírek 2012. októberi hírek Pályázati hírek Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak Telephelyfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATRÓL ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI SZOLGÁLTATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATRÓL ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI SZOLGÁLTATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATRÓL ÉS PÁLYÁZATÍRÁSI SZOLGÁLTATÁSRÓL 1. A KEOP-2011-4.9.0 ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA Kódszám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.5. 5.1 2014 évre tervezett árbevétel...10. 5.2 2014 évre várható költségek 11

Tartalomjegyzék. 2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.5. 5.1 2014 évre tervezett árbevétel...10. 5.2 2014 évre várható költségek 11 ÜZLETI TERV 2015 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló.. 2 1.1 A Váci Távhő Kft. rövid bemutatása..2 1.2 Váci TÁVHŐ Kft. szervezeti felépítése.4 1.3 Váci Távhő Kft. főbb adatai 4 2. Termékek, szolgáltatások,

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben