Dr. Forgó Sándor Dr. Hauser Zoltán Koczka Ferenc Multimédia-műhely Az Eszterházy Tanárképző Főiskola Oktatástechnológiai és informatikai tanszékén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Forgó Sándor Dr. Hauser Zoltán Koczka Ferenc Multimédia-műhely Az Eszterházy Tanárképző Főiskola Oktatástechnológiai és informatikai tanszékén"

Átírás

1 Dr. Forgó Sándor Dr. Hauser Zoltán Koczka Ferenc Multimédia-műhely Az Eszterházy Tanárképző Főiskola Oktatástechnológiai és informatikai tanszékén Abstract Multimedia Workshop at Eszterhazy Karoly Teachers' Training College Our department at Eszterhazy Karoly Teachers' Training College has been working on developing media for education for years. At first we made traditional school equipment e.g. films, slides with voices. Due to the evolution of electrical technology we began working on video. With the help of new video technologies teachers can produce a new generation of videos which meet the demands of local and regional television stations. The spreading of digital technology made it possible to use traditional and electronic pictures and voices at the same time. It opens a new way of developing different school equipment. We began to transfer the traditional methods to computer-based educational programs and we try to find new methods for using computers in education. In our opinion multimedia programs will play a very important role in the teaching and learning process. We believe that teachers will be able to create such programs on their own provided they have simple tools. Last year we started a course in which we wanted to see whether we were right or not. We would like to make you acquainted with the experience and results of that course. We are going to speak about: the conditions of the participation in the course, the aim of the training, the main topics of the course (planning and programming), pedagogical and psychological bases in multimedia applications, what kind of hardware and software we use. the global experience. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola oktatástechnológiai és informatikai tanszéke két évtizede média-műhelyként működik. Kezdetben hagyományos információhordozókat, (hangfelvételeket hangosított diasorozatokat és keskenyfilmeket) készítettünk. Az elektronika fejlődése révén hamarosan elterjedt a videózás is. A videózás professzionalizálódása következtében olyan felvételek készítésére nyílik lehetőség, amelyek a regionális és helyi televíziózás igényeit is kielégítik. A hagyományos médiaproduktumok képezik a multimédia prezentációk bemeneti információját. A digitális technika elterjedésével új lehetőség nyílott, mind a hagyományos állókép- és hang, mind pedig az elektronikus képek együttes megjelenítésére.

2 Az oktatástechnológia tantárgy többek között az oktatásban alkalmazott kommunikációsés informatikai eszközök felhasználásának megtanítását tűzte ki célul. A számítógépek, elterjedésével megjelentek az informatikai alkalmazások. Ám az informatikai alkalmazók a számítógépes tudás mellet nem sajátították el az információhordozók ismérveit, amelyeket viszont, a hagyományos oktatástechnológia tantárgy keretében részletesen tanítottunk. A hagyományos információhordozókról szóló ismereteket ötvözzük a számítógépes oktatóprogramokkal. Szerencsésnek látszott a Multimédia alkalmazások..." két féléves kurzus elindítása, ahol az első félévben médiaismeret, médiatervezéssel foglakozunk, míg a második félévben az informatikai fejlesztéssel egy konkrét tananyagon keresztül. Az új eszköz alkalmazásának egyik legfőbb erényét a multimédia lehetőségekben látjuk, s munkánkban ez foglalja el a központi szerepet. Az előadásban a hallgatók körében a múlt évben indított Multimédia alkalmazások tervezése és kivitelezése" c. kurzus tapasztalatairól beszélünk, az alábbiak szerint: -elsőként a hallgatók toborzásáról, ill. a képzésben való részvétel feltételeiről szólunk, -imertetjük a képzés célját, -ismertetjük képzés tematikáját, -bemutatjuk a nálunk alkalmazott multimédia tervezés kivitelezés-folyamatát, -szólunk a multimédia produkció értékelési szempontjairól, -végül bemutatjuk az 1996/97 évben készített fejlesztéseket. A hallgatók toborzásáról, ill. a képzésben való részvétel feltételeiről A hallgatók közüli merítési lehetőség a kurzus hardverigénye miatt erősen korlátozott. Bár a kurzusra nyilvános jelentkezési lehetőség van, egyre inkább elterjedőben van az elképzelés, hogy meghívásos alapon történjen a felvétel. Azaz olyan hallgatókat tudunk fogadni akik a multimédiafejlesztéshez elengedhetetlen személyiségjegyekkel rendelkeznek. (Tervező, előrelátó képesség, vizuális komplexitás, kreativitás, esztétikai igényes kivitelezés képessége, önállóság, a tervezésben szakirodalom használatában, a fejlesztő szoftverben rejlő kreativitás kibontásában.) Jó szűrési lehetőségnek mutatkozik a legalább két féléves informatikai és egy féléves oktatástechnológiai-pedagógiai előképzettség során mutatott tanórai ill. gyakorlati tevékenység. Az informatikai és oktatástechnológiai jegyek önmagukban nem mérvadóak. Súlyozottan esik latba a szabadon választható tanegységekből kapott érdemjegy, ill. a gyakorlatokon mutatott affinitás. Megszerzendő előképzettségek a kurzuson való részvételhez 1. Időpont 1. v. 2. félév Tantárgy Informatika alapképzés Szint mérések gyakorlati jegy Produktumok operációs rendszer ismerete, szövegszerkesztés Szabadon választható gyakorlati szövegformázás, kép-és

3 6. félév informatikai tanegységek Szövegszerkesztés Grafikus szerkesztés Corel Draw Állóképek szerkesztése Kiadványszerkesztés o Ms Publisher jegy kiadványok szerkesztések Oktatástechnológia 2 5. v. 6. félév Videó-specializáció Fotó-specializáció gyakorlati jegy állókép készítés, inzert kép készítés, fotofelvételtechnika A képzés célja, és feltételei Ismerjék meg a hallgatók az információs társadalom egyik legnépszerűbb médiumának az elkészítési technológiáját, és annak pedagógiai, média-didaktikai alapelveit. A hallgatók legyenek képesek számítógépen alapuló multimédia alkalmazások, oktatócsomagok fejlesztésére, ismerjék készítés fázisait és technológiáját. A 60 órás képzés ezen részében egy önálló multimédia alkalmazás elkészítése (valamelyik választott szaktárgyból) a cél. A dolgozat beadása mágneses adathordozón, valamint írásos formában történik. Az utóbbinak tartalmaznia kell a témaválasztás indoklását, a médiakiválasztást, a tananyagelemzést, a forgatókönyvet és a kipróbálás eredményeit is. A gyakorlati jegy megszerzésének a feltételei: (2 félév gyakorlati óra). Első félévben: szinopszis és forgatókönyv készítés szabadon választott témából. Második félévben: önálló multimédia alkalmazás elkészítése A képzés tematikája 1. félév Bevezetés a multimédia fogalomkörébe (érzékelés, médium, ember-gép kommunikáció). A multimédiumok alkalmazási területei (oktatás, kreativitás, információcsere, termelés, szórakozás). A multimédiumok alkalmazási struktúrái (lineáris és elágazásos rendszerek). A multimédia megjelenési formái (szöveg, kép, hang-zene, animáció, mozgó kép, adatbázis, parancs). Az interaktivitás fogalmai (akció, reakció, interakció). Médiaismeret. Az audio vizuális közlések: a képi közlés (pont, vonal sík, tér, tömeg, perspektíva színek és hanghatások formanyelve, montázs és a képsor építés szabályai,) a hang alapvető jellemzői, alkalmazása számítógépes háttér esetén.

4 A programozott oktatás pedagógiai pszichológiai ergonómiai alapjai. A multimédiumok alkalmazási struktúrái. A lineáris prezentáció, számítógépes enciklopédiák, oktató és vizsgáztató rendszerek, valóságszimuláció, a multimédia egyéb alkalmazásai, integrált rendszer-szolgáltatások. A technológiára és a számítógépes tanulásra alapozott tanulás ismérvei (TBT, és CBT rendszerek). Információhordozók tervezésének és fejlesztésének alapjai. Az auditív és vizuális információhordozók tervezésének és kivitelezésének folyamata. Az alkalmazás forgatókönyvének tartalmi és formai kérdései, gyakorlati alkalmazások. A Windows (Win95) operációs rendszer, különös tekintettel a multimédia alkalmazásokra. 2. félév A multimédia alkalmazások készítésének alapjai. Az alkalmazás készítésének módja. Rendszerkörnyezet (hardver és szoftver feltételek). Információcsere a felhasználó és a számítógép között (közlés, bevitel, interakció); Képek bevitele a számítógépbe, alapvető képszerkesztési és előkészítési eljárások. PhotoCD felhasználása. Hangfelvételek bevitele a számítógépbe. Modellezés. Szerkesztés: alapvető szerkesztési eljárások, effektek. Az elkészült alkalmazások CD lemezre írása. A multimédia tervezés kivitelezés-folyamata Előtervezési szakasz (ötlet, médiakiválsztás, szinopszis, forgatókönyv) Média előállítás (szöveg, kép, hang, mozgókép), adatkoverzió Programozás, fejlesztő program segítségével (szimuláció, emuláció), Mesteranyag készítés CD felvétel CD gyártás A produkció értékelési szempontjai A fejlesztések elkészültekor a hallgatók nyilvános bemutató keretében adnak számot munkájukról, ahol az értékelést közösen végezzük. Az értékelési szempontok az alábbiak: Szakmai pontosság és hitelesség, a kommunikáció egyszerűsége, a médiális közlési elvárásoknak való megfelelés, pedagógiai, didaktika szempontok érvénysülése, pszichológiai, ergonómiai szempontok betartása, az esztétikai kivitelezés minősége.

5 Az 1996/97 évben készített fejlesztések. (Részlet a hallgatói munkákból) NAGY TIBOR: Magyarország halai és horgászatuk Multimédia programom az országunkban leggyakrabban fogható halfajokat dolgozza fel. A fajok ismertetése magában foglalja a halak biológiai jellemzőit, élőhelyeit, kapási szokásait...stb. Ismertetésre kerülnek a horgászatban alkalmazható csalik és különböző módszerek. A program hypertext rendszeru, a kiemelt szavakra kattintva képeket, hangos szöveget, video bejátszást vagy egyéb új információt kaphatunk. A programfejlesztés során tervezem hazai horgászvizeink bemutatását is, amelyre manapság igen nagy igény mutatkozik a magyar horgászok, üdülni vágyó magyarok és külföldiek körében egyaránt. FARKAS LÁSZLÓ MIKLÓSVÁRI JÁNOS: Eger mint borvidék Mivel Eger története szorosan összekapcsolódik a bor történetével, ezért választottuk az egri borvidék bemutatását multimédiánk témájaként. Nemcsak az egri borvidék bemutatását vállaltuk fel, hanem érintjük a szőlészet és borászat általános kérdéseit is. A multimédia használója reményeink szerint Eger városához is közelebb kerül. Igyekeztünk kerülni az unalmas szakmai részleteket, közérthető és érdekes formába önteni közlendőnket, mivel ez nem szakembereknek készült, hanem a téma iránt érdeklődőknek. PETROZSÉNYI NÓRA BLISZKÓ VIKTOR SZUCS SOLYMOSI PÉTER: A mai magyar képzőművészet Multimédia projectünk az iskolai művészeti oktatásban régóta meglévő hiányt hivatott pótolni. Az órákon a művészet történetét vizsgálva a tanárok ritkán jutnak el az oktatásban a XX. század művészeti műfajaiig, és a kiállítótermekben látható alkotások megtekintése után az azokat létrehozó áramlatokig, és a készítés módjáig. Ezeket a kérdéseket válaszolja meg a program 7 műfaj 35 alkotójának művein keresztül. A project szerkezete alapvetően a műfajok tagozódására épül, amelyek szerves kapcsolódását és egymásból való építkezését is bemutatja. Fő menüpontok: grafika, szobrászat, egyéb téralakítási törekvések, festészet, fotó egyéb fotografikus eljárással készült képek, a művészet határterületei.

6 Minden ágban bemutatjuk a műfaj mai prominens képviselőit, életrajzukkal, munkájukkal együtt. A tanuló számára esetleg ismeretlen fogalmakat külön szócikkekben magyarázzuk. Munkánk célja a szórakoztatva, érdekesen tanítás. BALATON TAMÁS BEZÁK TIBOR: Az atomerőművek További fejlesztések: KOCZKA FERENC dr. HAUSER ZOLTÁN: Hypertónia multimédia oktatóprogram. Eger, Dr. FORGÓ SÁNDOR dr. KIS -TÓTH LAJOS: Eger Foto CD Eger, Eger Anno Multimédia CD ROM Eger, DR. ESTEFÁNNÉ DR. VARGA MAGDOLNA SZERK.: Drogfogyasztás Magyarországon

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet

[Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet [Ide írhatja a szöveget] Absztraktfüzet 2 16. Multimédia az Oktatásban Konferencia Szervezők: Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Matematika és Informatika Intézet Nyíregyháza 2010.

Részletesebben

Az oktatástechnológia és a taneszközök Nadasi@okint.elte.hu

Az oktatástechnológia és a taneszközök Nadasi@okint.elte.hu Az oktatástechnológia és a taneszközök Nadasi@okint.elte.hu Az oktatástechnológia alapkérdései Az oktatástechnológia tárgya és fogalma Problémák és elvárások, kutatási eredmények Az oktatástechnológiai

Részletesebben

FORGÓ SÁNDOR: 1.A multimédia felhasználásának feltételrendszere

FORGÓ SÁNDOR: 1.A multimédia felhasználásának feltételrendszere FORGÓ SÁNDOR: JAVASLAT A MULTIMÉDIA OKTATÓPROGRAMOK (ALKALMAZÁSOK), FELHASZNÁLÁSI FEJLESZTÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FELTÉTEL ÉS SZEMPONTRENDSZERÉRE A NYITOTT RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSI FORMÁKBAN 1.A multimédia felhasználásának

Részletesebben

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 BEVEZETÉS

RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 BEVEZETÉS Józan Nándor 1 Palik Mátyás 2 RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSOK GYAKORLÁSÁRA SZOL- GÁLÓ MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÓCSOMAG 3 Mai társadalmunk egyik legfontosabb eleme a multimédia és annak felhasználása. Az ezredfordulót

Részletesebben

A JÖVŐ TANÁRAINAK IKT ISMERETEI ÉS ELVÁRÁSAI

A JÖVŐ TANÁRAINAK IKT ISMERETEI ÉS ELVÁRÁSAI PEDAGÓGUSKÉPZÉS, 7 (36), 2009/1. A JÖVŐ TANÁRAINAK IKT ISMERETEI ÉS ELVÁRÁSAI R. TÓTH KRISZTINA MOLNÁR GYÖNGYVÉR Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola MTA-SZTE Képességkutató Csoport,

Részletesebben

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja

Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia. tervezett programja Agria Media 2014, ICI 13, ICEM 2014 konferencia október 08-10. tervezett programja A konferencia helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum A épület Október 08. szerda (0. nap) Workshopok 09:00-12:00

Részletesebben

LOGO A TANÍTÓKÉPZÉSBEN

LOGO A TANÍTÓKÉPZÉSBEN LOGO A TANÍTÓKÉPZÉSBEN Dr. Farkas Károly, Farkas@szibpest.sulimail.iif.hu Budapest, Széchenyi Gimnázium Abstract We show a ten years made experiment. We characterise goals and main eculiarity of our developing

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI HELYZETE ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI HELYZETE ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Czeizer Zoltán AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI HELYZETE ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON N o 237 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL

Részletesebben

Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban

Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezető: Dr. Herdon Miklós egyetemi docens Multimédiás alkalmazási lehetőségek

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSÁ- NAK FELTÉTELEI A KÖZOKTATÁSBAN 2 A MOZGÓKÉPEK ALKALMAZÁSA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSÁ- NAK FELTÉTELEI A KÖZOKTATÁSBAN 2 A MOZGÓKÉPEK ALKALMAZÁSA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN Farkas Bertalan Péter 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSÁ- NAK FELTÉTELEI A KÖZOKTATÁSBAN 2 A természettudományok tanítása az oktatás

Részletesebben

TANANYAGOKRÓL. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék

TANANYAGOKRÓL. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 100. évf. 2. szám 209 225. (2000) SZAKKÖZÉPISKOLAI OKTATÓK A MULTIMÉDIÁS TANANYAGOKRÓL Vígh Dániel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék A középfokú

Részletesebben

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Doktori értekezés Kokovay Ágnes Gyöngyvér Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gombocz János, egyetemi tanár, CSc.

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Fizika szekció A MÉRNÖKI FIZIKA ONLINE OKTATÁSA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLÁN Összefoglalás

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG OKTATÁSI RENDSZERÉBEN II. OLASZORSZÁG *

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG OKTATÁSI RENDSZERÉBEN II. OLASZORSZÁG * TÓTH PÉTER AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG OKTATÁSI RENDSZERÉBEN II. OLASZORSZÁG * BEVEZETÉS Az információs és kommunikációs technológiák szerepe

Részletesebben

XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012. Plenáris szekció

XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012. Plenáris szekció XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012 A konferencia védnöke: Elnök: Tudományos vezető: Prof. Dr. Rudas Imre, DSc Óbudai Egyetem, rektor Dr. Turmezei Péter, PhD, OE-KVK dékán Dr. Maros Dóra, PhD, OE-KVK dékán-helyettes

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja 2014. március 13. 13.00-14.00: Regisztráció 14.00-15.00: Plenáris ülés 15.00-16.40: Szekcióülések 16.40-17.00: Kávészünet 17.00-19.00: Szekcióülések 19:00: Vacsora SZEKCIÓK: CONTENT

Részletesebben

A MANYE XX. KONGRESSZUSA ELŐADÁSAINAK ÉS POSZTERBEMUTATÓINAK ABSZTRAKTJAI

A MANYE XX. KONGRESSZUSA ELŐADÁSAINAK ÉS POSZTERBEMUTATÓINAK ABSZTRAKTJAI ABSZTRAKTOK 1 A MANYE XX. KONGRESSZUSA ELŐADÁSAINAK ÉS POSZTERBEMUTATÓINAK ABSZTRAKTJAI Debrecen, 2010. augusztus 26-28. Szerkesztették: Boda István, Csűry István, Jiří Pilarský, Szikszainé Nagy Irma A

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SDP keretrendszer a szoftverminták használatát befolyásoló tényezők alapján DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Angster Erzsébet Budapest, 2006 Témavezető: Dr. Vámos Tibor akadémikus Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA Szlávi Péter, Szlavi@ludens.elte.hu Zsakó László, Zsako@ludens.elte.hu ELTE TTK Informatikai Tanszékcsoport Abstract Informatics is a new subject in Hungarian primary

Részletesebben

ÖTVEN ÉVES A TÁVOKTATÁS? (PROGRAMOZOTT OKTATÁS ÉS E-LEARNING PROGRAMOZOTT KÖNYV ÉS E-KÖNYV)

ÖTVEN ÉVES A TÁVOKTATÁS? (PROGRAMOZOTT OKTATÁS ÉS E-LEARNING PROGRAMOZOTT KÖNYV ÉS E-KÖNYV) V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Szegediné Lengyel Piroska l.piroska@t-online.hu ÖTVEN ÉVES A TÁVOKTATÁS? (PROGRAMOZOTT OKTATÁS ÉS E-LEARNING PROGRAMOZOTT KÖNYV ÉS E-KÖNYV) Absztrakt A tanulmány

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI OKTATÁS ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS A DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁYI EGYETEMEN

TÉRINFORMATIKAI OKTATÁS ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS A DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁYI EGYETEMEN TÉRINFORMATIKAI OKTATÁS ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS A DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁYI EGYETEMEN Dr. Herdon Miklós, herdon@fs2.date.hu Dr. Tamás János, tamas@fs2.date.hu Dr. Kovács György, kovacs@fs2.date.hu Dr.

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve HELYI 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Baracza Jolán, Tikász

Részletesebben

Webkamera felhasználása a távoktatásban

Webkamera felhasználása a távoktatásban Dr. Szabó Anita Webkamera felhasználása a távoktatásban 1. Bevezető A távoktatás elengedhetetlenné válik, akár a tömeges képzésre, akár a felgyorsult időben változó világunkhoz való alkalmazkodáshoz szükséges

Részletesebben

135. évfolyam, 2. szám

135. évfolyam, 2. szám 135. évfolyam, 2. szám 2011 MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1872 Tisztikar Elnök: SZABÓ JÓZSEF egyetemi tanár Tiszteletbeli elnök: PAPP-VÁRY ÁRPÁD egyetemi tanár Alelnökök: DUSEK LÁSZLÓ tanár; KOVÁCS

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben