során magyarrá lettek, önálló nyelvüket feladták, de kun identitásukat ma is őrzik, és ápolják

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "során magyarrá lettek, önálló nyelvüket feladták, de kun identitásukat ma is őrzik, és ápolják"

Átírás

1 XXI. évfolyam X. szám o k tó b er Mag vető h ava A Mi Ú j s á g u n k KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA

2 HA G Y OMÁM ÁN Y Ő R Z É S A II. Kun Világ ta lá lkozó záró ünneps ég e A világtalálkozó alkalmából a kun és jász települések számtalan vonzó, látványos programmal tudományos konferenciák, kiállítások, kiadványok bemutatása, hagyományőrző és kulturális fesztiválok, előadások emlékeztek a kunok 773 évvel ezelőtt történt betelepítésére. A kunokat még IV. Béla király telepítette be, főként a mai Nagykunság és Kiskunság területére. Az évszázadok során magyarrá lettek, önálló nyelvüket feladták, de kun identitásukat ma is őrzik, és ápolják hagyományaikat. A két hetes rendezvény megnyitója Karcagon volt, szeptember 8-án. Kunszentmik - lós adott otthont az ünnepélyes zárónapnak szeptember 23-án, melyen beiktatták az új jászkun főkapitányt, a kiskunlacházi Fá bián Józsefet. A kiskun, nagykun és jász kapitányokból álló kapitányi ta - nács egyhangúlag szavazott bi - zalmat Fábián Józsefnek, akit ünnepélyes ceremónia keretein belül iktattak be. A ceremónia szervezésébe és rendezésébe ka pitány úr kérésére a kis kun - lacházi Petőfi Művelődési Köz - pont kollektívája is bekapcsolódott. Beiktatási beszédében Fábi - án József hangsúlyozta: Az emberek világhoz való hoz záállása alapvetően kétféle: sodródó vagy tudatos. A sodródó ember a hiedelmek, az aktuális ideológiák, a pártok, a divat és a médiák által vezérelt. Sajnos a többség sodródik A tudatos em - bert segítik az örök értékek: az ősi tapasztalat, a bölcsesség és a hagyományok. Így tud a helyzetén javítani nehéz körülmények közepette is. Nehézségek idején felértékelődnek a közösségek, a család, a lakóközösség, a szűkebb és tá - gabb nemzet közössége. Ilyen szű kebb nemzetközösség a három történelmi kerület, a Nagykunság, a Kiskunság és a Jászság. Mi, kapitányok, ezen szűkebb nem zetközösség élő jelei va - gyunk. A mai főkapitány vá lasz - tás e három történelmi kerület ismételt egymásra találásának jele. Egyik legfőbb célunk kö - zösségeink erősítése, hogy a mai embert visszavezessük a va lódi, örök értékekhez. Főkapitány úrnak kívánunk munkájához sok erőt, energiát, jó egészséget! A ceremóniát követően a záró nap programja a református templomban folytatódott, ahol a két hetes programsorozat summázását, tanulságait, emlékeit és sikereit elevenítették fel a szónokok, figyelmet szentelve a jövő feladatainak is. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Kunszövetség elnöke kiemelte: A Kunok II. Világtalálkozója azért lehet ilyen gazdag, azért itatja át élő történelmi hangulat, mert 773 éve őrizzük összetartozás-tudatunkat, hagyományainkat és műveltségünket. ( ) Azt kívánom, hogy a kunok műveltsége, történelme, hagyományai hosszú évszázadokon, évezredeken át gazdagítsák a Kárpát-medencét, a keresztény Európát. Ez a mi kincsünk, amit az utánunk jövő nemzedékeknek örökül hagyhatunk. ( ) Az első Kun Világtalálkozó a kezdeményezés, az újjászerveződés érzését hordozta számunkra. A kun önkormányzatok, a Kunszövetség, több ezer lelkes kun ember elképzelései, összefogása öltött testet a csodálatos rendezvényekben, felemelő pillanatokban. A II. Kun Világtalálkozó ma - gában hordozta a folyamatosságot, a viszontlátás örömét. Ez erőt ad a hétköznapokhoz és a következő találkozó megrendezéséhez is. Napról napra, lépésről lépésre nyeri vissza erejét, tartását közösségünk, a nemzeti szellem természetes érzéssé válik a kun világ legtávolabbi szegletében is. Mindez megmaradásunk záloga, s a kunok jövőjének fundamentuma. Gyovai Margit Tisztelgés és emlékezés szeptember 18-án testületünk rendkívüli, ünnepi testületi ülésre gyűlt össze ama jeles alkalomból, hogy eleink Kossuth Lajost e napon, a nagy hazafi születésnapjának előestéjén szeptember 18-án tartott községi képviselő-testületi díszközgyűlésen lelkesülten és egyhangúlag nagy hazánk fiát Kiskunlacháza mezővárosa díszpolgárrá választotta. E napon hármas jubileumot ünnepeltünk: a fenti közgyűlés 120-dik, a nagy hazafi születésének 210-dik, és a Horvay János szobrászművész által készített, közadakozásból felállított Kossuth szobor avatásának 110-dik évfordulóját. Az ülés előtt vendégeink és a képviselőtestület tagjai megkoszorúzták dr. Szabó István (a szoborállítás és közadakozás elindítója) sírját, és Kossuth Lajos szobrát. Az ünnepi ülésen a testület az utódok nevében megerősítette Kossuth Lajos díszpolgári címét, valamint úgy döntött, hogy a régen a központban állott országzászlót eredeti formájában közadakozásból ismét felállítja. Az emlékműhöz nemzeti lobogónkat dr. Répás József és családja ajánlja fel. A rendkívüli ülés után Gavlik István helytörténész, a Kossuth szövetség örökös, tiszteletbeli elnöke tartott előadást. Gy. M. A kép bal oldalán az első: előadónk Gavlik István 2 A MI ÚJSS ÁGÁ UNK o ktk tó be r

3 Nyá ri na pközis tábor G Y E R M E KEINK K É LE T ÉBŐÉ L Ebben az évben is három hetet tölthettek a gyerekek a szokásos nyári napközis táborban. A táboroztatást vállaló pedagógusok szabadságuk egy részét feláldozva segítettek a szülőknek a gyermekek felügyeletében és hasznos időtöltésében. Három héten keresztül érdekes programokkal tettük színesebbé a nyári szünetet a táborozók számára. A három hét alatt közel 80 gyerek járt szívesen naponta, hogy együtt töltse a vakációt társaival. A táborozók közül volt, aki egy vagy két hetet, de többen három hetet töltöttek velünk. Többségük alsó tagozatos volt, de hetenként 8-10 felső tagozatos is részt vett a táborban. A programokat az időjárásnak megfelelően terveztük. Hetente kétszer a kunszentmiklósi strandon fürödtünk. Hajókáztunk a Dunán, jártunk a Margitszigeten, barlangászkodtunk a Pál-völgyi cseppkőbarlangban. Megcsodálhattuk a tengerek élővilágát a Tropicariumban. A gyerekek nagy örömére jártunk egy ka - land parkban is. A művelődési ház jóvoltából minden héten egyszer moziba mehettünk. Voltunk a Duna-parton. Kerékpároztunk, homokvárat építettünk, óriás - csúszdáztunk, kézműves foglalkozásokon szebbnél szebb munkákat készítettünk és még sorolhatnánk a sok-sok színes programot. A táborban a gyerekek új barátokat és sok új élményt szereztek. A tábor résztvevőinek hangulatához természetesen a sok fi - nom falat is hozzájárult. A Központi Konyha vezetése a lehetőségekhez mérten alkalmazkodott az igényeinkhez. Bőséges és változatos ételekkel vártak bennünket. A három hét alatt gyümölcslé, tejszelet, gyümölcs, joghurt gazdagította az étrendünket. Nagy segítséget jelentett a Szociális Bizottság anyagi támogatása. Így a gyerekek közül né - há nyan a tábori költségek fizetése nélkül vehettek részt a táborban. Ez nagy segítséget jelentett az érintett szülők számára. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a tábor sikeréhez hozzájárultak. Több éves tapasztalat bizonyítja, hogy a táborra igény van. Reméljük, hogy megszervezésére a következő nyáron is lehetőségünk nyílik. Demeterné Mihók Anikó táborvezető Ny á ri é lm é n y e k Intézményünk idén nyáron újabb kirándulást szervezett azoknak a gyerekeknek, akikkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Úti célunk Bu - dapest volt. A nyár folyamán összegyűlt csapat nagy örömmel fogadta a kiírt programot. Első állomásunk a Gellérthegy volt. Mivel a gyerekek korosztálya elég vegyes volt (5-15 év), tartottunk attól, hogy nem mindenki tudja teljesíteni a meredek távot, de mondanom sem kell, hogy a gyerekek példátlan erőfeszítéssel vettek minden akadályt a túra során. Természetesen nem csak fizikai, hanem mentális képességeiket is próbára tettük, hiszen az egész napos kirándulás egy-egy állomását kvízekkel varázsoltuk izgalmasabbá, amelynek ere d mény - hirdetésére itthon, a közös bográcsozás alkalmával került sor. A nagy megpróbáltatások után várt ránk a megérdemelt pihenés, a Széchenyi-hegyi gyermekvasút és Hűvösvölgy frissítő látványa. Felnőttek és gyerekek egyaránt elégedettséggel nyugtázták, hogy ez a néhány kilométer a közösen eltöltött nyári szünetünk megkoronázása volt. A vakáció végleges zárásaként intézményünk udvarán a gyerekekkel együtt paprikás krumplit főztünk. A jókedvnek és a gye re - kek szakács tu dományá - nak kö szönhetően délután ra teljesen kiürült a bogrács. Bár a mosogatás viszontagságai meggyötörtek minket, örömmel idéztük fel a közösen eltöltött pillanatokat. Ezek a programok nem jöhettek volna létre Áporka és Kiskunlacháza Ön - kor mányzatának anyagi támogatása nélkül. Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy sok rászoruló gyermek nyarát tehettük boldogabbá. Horák Eszter, Földi István családgondozó A MI ÚJS SÁGÁ UNK o k t ó be r 3

4 ÁLTÁ L ALÁNO S ISKOLA S ZEPTEMBER TANÉVKEZDÉS Minden kisdiák és pedagógus számára megkezdődött a as tanév. Az ünnepélyes tanévnyitót szeptember 3-án, az első tanítási napon tartottuk mind az öt iskolaépületünkben. Ebben a tanévben közel 800 diák kezdte meg iskolai tanulmányait intézményünkben. Az idei év kiemelt feladata a sport és az egészséges életmódra nevelés. Iskolánk igazgatója: Sáriné Kátai Ildikó Tagintézményeink vezetői: Hermanné Keresztes Györgyi általános helyettes, Munkácsy úti isk. Kollár Péterné Vörösmarty úti iskola Szabadosné Horák Irén Gárdonyi úti iskola Dr. Mészárosné Józsa Ilona Szent Imre úti iskola, Szakszolgálat Sáriné Kátai Ildikó Áporkai iskola Az új tanévre minden tanulónak és pedagógusnak sikeres, örömteli munkát kívánunk! Iskolavezetés 4 A MI ÚJS ÁGÁ UNK o k t ó be r

5 Á LT ALÁNO S IS KOK LA, Ó V O D A Ez a ta né v is jól ke zdődött azoknak a nyolcadikos diákoknak, akik a Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet Tábor programjának, őszi kirándulás pályázatának köszönhetően töltöttek el négy napot a Csopaki ifjúsági táborban. Ne künk osztályfő nö - kö k nek na gyon gyor san k e l lett dönten ü n k a pá - lyázaton való in dulásról, egyezésére is szükség volt, ő is mellénk állt, így már csak az indulás volt hátra. Szeptember 10-én indultunk el szikrázó napsütésben. Első megállónknál, Siófokon hajóztunk egyet a gyönyörű Bala to latonra, és a Bakonyra is. Volt unk Balatonfüreden, ahonnan hajóval csodálhattuk meg a Tihanyi-fél - szi getet. Felfedeztük a harmadik napon a Balaton-felvidék gyöng y- szemeit, a Hegyestűt, Szent bék - kálla mellett a kőtengert, vala- néni, Varga Zoltán tanár úr, valamint én biztosítottuk. A buszunkat Ribinszki Lajos biztosította, utazásunkat Faragó Aladár buszvezető tette lehetővé. Mindenkinek köszönjük a támogatást! Mindenkin ek csak javasolni tudjuk, hogy hiszen a határidő rendkívül szoros volt, de úgy gondoltuk, hogy olyan lehetőség ez a gyerekeknek, amit nem szabad kihagyni. A pályázat lényege az volt, hogy a Nemzeti Üdülési Alapítvány biztosítja a szállást, és a teljes ellátást egy táborban. A gyerekekre és szüleikre háruló költség 1000 forint, valamint az utazás és a belépők ára. Így mérlegelve a szülők is mellénk álltak, és elkezdődhetett a kirándulás szervezése. Mivel tanítási időben mentünk el, az igazgatónő bele- non. Majd el fog lal - tuk szálláshelyünket Cso pa kon, ahol már fi nom e b é d del vártak bennünket, vé gig nagyon bőséges és finom ételeket tálaltak fel. A legnag y o b b élmény azonban az volt, hogy minden nap azzal fejezhettük be a programot, hogy a Balatonban fürödhettünk, a gyönyörűen füvesített, szép kilátással rendelkező csopaki strandon. A négy nap során jártunk a Csopak fölötti kilátóban, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Ba - mint a gyönyörűen felújított szi g ligeti várat. A jó h a n gulatról és az idegenvezetésről Foki Vilmos tanár úr gondoskodott, a gyerekek biz - ton ságát Varga Zo ltánné Edit bát ran pá lyáz zanak, mert igazán megéri, nagyon jó látni a mo - solygó, jókedvű gyerekeket. Petőné Horváth Éva kísérőtanár Új udvari játékokkal bővült a peregi óvoda, amit az apák-napi adományokból vásároltunk, több mint Ft értékben. Van új dömper, autók, talicskák és sok-sok homokozójáték gyerekeink nagy örömére! Köszönjük támogatóinknak! Majtényiné Köő Katalin A MI ÚJS ÁGÁ UNK o k t ó be r 5

6 Koltói Ős z 2012 M OZ A IK Az idei évben az Országos Petőfi Sándor Társaság szervezésében a kiskunlacházi szervezet is részt vett a költő házasságkötésének 165. évfordulója alkalmával Szatmárnémetiben, Nagykárolyban, Erdődön és Koltón rendezett nagyszabású megemlékezéseken. Az irodalmi műsorokon kívül a résztvevőknek lehetősége nyílt ismerkedni Máramarossziget és Nagybánya, valamint környékének szépségeivel is. Ennél az oltárnál kötött házasságot Pe tőfi Sándor és Szendrey Júlia. Az oltár eredetileg az erdődi kápolnában volt. Je lenleg Szatmárnémetiben a püspöki palotában őrzik. Az oltárkép Mezey József ( ) munkája címe: Immacu lata, mely korábban nem tartozott az oltárhoz Petőfi szeptember 07-én a nagykárolyi Szarvas fogadóban ismerkedik meg a kalandos életű a XIX. század európai forradalmaiban tevékenyen részt vevő Teleki Sándor gróffal. A következő nap találkozik élete nagy szerelmével, leendő feleségével Szendrey Júliával a helyettes főispán beiktatása alkalmával rendezett bálon. A fiatalok annyira megkedvelik egymást, hogy Petőfi rövid időn belül több alkalommal is ellátogat Szendreyék erdődi várkastélyába. A lány szülei eleinte szívélyesen fogadták, de amikor kiderült, hogy Petőfi és Szendrey Júlia egész alakos szobra a koltói Teleki-kastély kertjében. Pogány Gábor Benő szolnoki szobrászművész alkotása, 1997 a költő és Júlia között szerelmi viszony alakult ki, kiadták az útját novemberéig Pe tőfi Koltón tartózkodik, Teleki gróf vendégszeretetét élvezi. A történet május 16-án folytatódik. Ekkor Petőfi ismét A Teleki-kastély parkjában álló kőasztal mellől ilyen kilátás nyílik a Koltó környéki tájra Erdődre utazik és megkéri Szend - rey Júlia ke zét. Júlia édes apjának a válasza előbb ta gadó, majd kitérő és halogató. Végül né hány nap m úl va Szendrey Ig nác beleegyezik, hogy lánya ös szeháza sod jon a nagy költővel au g u sz - tus 5-én Erdődön tartják az eljegy - zést. A fi atalok alig egy hónappal később, szep - tember 8-án, az erdődi várkastély kápolnájában kötnek házas ságot. Másnap kocsin indul az ifjú pár Koltóra, azonban Misz tótfalunál eltörik a kocsi egyik kereke. Emiatt Nagybányán a Fekete Sas fogadóban kénytelenek megszállni. Koltóra egy nappal később, szep - tember 9-én érkeznek, ahol hat hetet töltenek el. A mézeshetek alatt Petőfi Koltón 25 verset írt. Koltón összesen 33 költeménye született (1846-ban nyolc és ben 25 vers). Az Országos Petőfi Sán dor Társaság az idén még két jelentős rendezvényt szervez: szeptember 29-én Pápán lesz a szokásos éves emlékülés; szilveszterkor pedig Kis kőrösön tartják a költő születésnapja alkalmából rendezett ha - gyományos irodalmi óévbúcsúztatót. A fenti íráshoz felhasználtam Torkos Imre: Koltó és vidéke című munkáját. dr. Szijártó József Ennél a kőasztalnál született Pe tő - fi számos koltói verse. Többek között itt írta a Szeptember végén című nagyon szép szerelmes versét Gazdag szőlőtermés Peregen és Lacházán Ismét ősz van. A termés betakarításának és a hagyományos szüreti bálok ideje. Pereg egykor gazdag szőlő és bortermő vidék lehetett. A mellékelt kép itt készült a községben. Ha még ma is ilyen gazdagon terem a föld, akkor feltételezhető, hogy régebben is termeltek őseink ezen a vidéken szőlőt, ami biztosította számukra a megélhetést. Kérdések: 1. Mi lehet az oka annak, hogy ilyen adottságú földek mellett az emberek nem a szülőföldjükön keresik az önálló megélhetést, hanem mások alkalmazottaiként máshol dolgoznak? 2. Mi az oka annak, hogy az egykori Szentkirály, Kéglirész, Páskom, Ugar, Bankháza, Várasföld, Belsőfalu szőlőterületek eltűntek? Csak két lepusztuló félben lévő szőlőtermő hely maradt még: Úrhegy és Mandelka 3. Miért van az, hogy máshol megélnek az emberek a szőlőtermesztésből, itt pedig nem érdemes vele foglalkozni? Pedig az udvarokban telepített lugasok roskadoznak a szőlőterméstől 4. Mi az oka annak, hogy az emberek nagy része még mindig a délibábot kergeti, holott azt már az őseik régen befogták, csak rá kellene találni ismét itt helyben? dr. Szijártó József Helyreigazítás Az A Mi Újságunk szeptemberi számában megjelent, dr. Szijártó József által írt írás címe helytelenül jelent meg. Az írás címe nem A peregi Zöldfa utca lakói az évi jeges árvíz után, hanem Az 1956-os peregi árvíz a szemtanú szemével. A szeptemberi, téves cím az augusztusi számban megjelent cikknek volt a címe. A hibáért a szerző és az olvasók szíves elnézését kérjük! Gy. M. 6 A MI ÚJS ÁG UNK o k t ó be r

7 KÖZ É R D E KŰ INFO R M Á C IÓK ŐSZI KÖZLEKEDÉSI TANÁCSOK Beköszöntött az ősz, a változás nemcsak időjárásunkban, hanem a közlekedésben is észlelhető. Egyre gyakrabban fordulnak elő balesetek az utakon, melyeknek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott időjárási, látási, és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A legfőbb problémát a változó tapadóképességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló látási viszonyok okozzák. Ezért is fontos, hogy felhívjuk minden gépjárművezető fi - gyelmét arra, hogy megfelelően készítsék fel járműveiket a megváltozott körülményekre, s legyen önmaga is tisztában azzal, hogy az őszi közlekedési viszonyok más járművezetői magatartást követelnek. Ősszel a látási viszonyok rosszabbak a tavasszal és nyáron megszokottnál. Kevesebbet és rövidebb ideig süt a nap, s a napsugarak egyébként is hegyesebb szögben érkeznek, jobban vakítva a járművezetőket (néha még a napellenző sem véd meg a vakító sugaraktól). Ahogy közeledünk az év vége felé, egyre korábban sötétedik, egyre kevesebb információt közvetít környezetünk, a vezetés bi - zonytalanabbá válik és gyakrab ban kell használni a gépjármű világítóberendezéseit. Lényeges a világítóberendezések folyamatos tisztán tartása, az izzók cseréje, s tartalékizzók beszerzése. A fényszórók tisztán tartása nem csak azért fontos, hogy azok a megfelelő távolságot világítsák be, hanem azért is, hogy a közlekedés más résztvevőit ne vakítsuk el. Sokan ugyanis nem tudják, hogy a szennyezett fényszóró felületek esetenként vakító hatást idézhetnek elő. A gépjárműveket főleg hosszabb út előtt ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése önmagában nem elég, hiszen a jól működő ablaktörlő lapátok, a megfelelő ablakmosó folyadék, vagy a páramentesítő egyaránt az őszi közlekedés fontos kellékei. A megváltozott látási és útviszonyok gyakori esős időben, ill. ködben más járművezetői ma gatartást követelnek. Fontos a nagyobb követési távolság tartása a koccanások elkerülésére. Lassúbb haladás és óvatosabb, körültekintőbb közlekedés szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a közlekedési baleseteket. Fokozottan kell figyelni az úttest mellett haladó gyalogosokra (lakott területen belül és kívül egyaránt), biztosítani kell a gyalogosok elsőbbségét a kijelölt gyalogosátkelőhelyeken, s számítani kell a figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra! A gyermekek - különösen az iskolák környezetében vannak nagyobb veszélynek kitéve. Tudni kell, hogy esős-szeles időben a gyalogosok kevésbé körültekintőek, hiszen a kellemetlen időben érthető mó - don mielőbb célhoz szeretnének érni. Sajnos esős-szeles időben gyakran képződnek pocsolyák az utak felszínén. Ezekre figyelemmel, s amennyiben le - hetséges, a pocsolyák kikerülésével, továbbá a haladási sebesség csökkentésével kell vigyázni a gyalogosokra. Ősszel általában a munkába menet ideje is nő, ezért fontos, hogy korábban induljanak el otthonról! A késéseket soha ne próbálják meg nagyobb sebesség megválasztásával behozni, mert ezzel szükségtelenül és aránytalanul nagy veszélybe sodorják magukat, családtagjaikat, valamint más közlekedőket. A közlekedés során soha ne feledjék, hogy annyira vigyázzanak má - sokra, valamint mások értékeire, mint ahogy azt másoktól a maguk vonatkozásában elvárják! Ha a fenti tanácsokat megfogadva közlekednek, ezzel már sokat tettek a balesetek megelőzése érdekében. Valamennyi közlekedő biztonsága érdekében kérjük, figyeljenek egymásra, legyenek partnerek a közlekedésben és tartsák be a közlekedési szabályokat! Ráckevei Rendőrkapitányság REHABILITÁCIÓ A PETŐ MÓDSZER ALAPJÁN mozgássérült gyerekeknek és felnőtteknek idegrendszeri sérülés esetén, Parkinson kór, Sclerosis Multiplex, agyvérzés (Stroke ) után. TÜDŐSZŰRŐ Szűrés időtartama: október 25 november 15-ig Helye: Petőfi Művelődési Központ, Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1. Hétfő, szerda: óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8 14 óráig Utolsó napon, november 15-én csütörtökön: 8 12 óráig! A n gol oktatás gyerekekn ek in teraktívan an gol gyerekekkel, fiatalokn ak, feln őttekn ek m in den s zin ten. T árs algás an gol an yan yelvű tan árral FOGORVOSI ÜGYELET Szigetszentmártonban, mindig, ha elérhető vagyok. (hétvégén is) Ugyanott fogsor készítése akár egy nap alatt. Tel: 06/30/ Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kondré Attilánét szül. Rakovecz Zsuzsannát utolsó útjára elkísérték velünk, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család A MI ÚJS ÁGÁ UNK o k t ó be r 7

8 F É LID ŐBE N... Az elmúlt két esztendő képviselői szemmel A képviselőség csapatmunka Miért jó önnek, hogy ott ül a testületben? Jó-e a községnek, hogy maga tagja a képviselőtestületnek? Milyen munkát vé - geznek önök, ha semmi sem fejlődik a faluban? Miért kellett újabb adókat bevezetni, amikor annyi a szegény ember? Miért utasították el segélykérelmemet és miért kapott X., amikor ő kevésbé volt rászoruló? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kapunk választóinktól nap mint nap, amikor találkozunk velük boltban, utcán, helyi rendezvényen, rendelőben. Nem könnyű valamennyit megválaszolni, hiszen minden kérdésnek van valóságos alapja, és csak türelemmel, odafigyeléssel lehet elfogadható feleletet adni. Mégis a közéletben eltöltött több éves munka, az idősebb képviselők példája, a saját ta - pasztalatok arra serkentenek, hogy ne bújjak el a kérdések elől, és ezzel a kis összefoglalóval bizonyítsam, annak idején jól döntöttek a polgárok engem támogató szavazataikkal. A képviselőség csapatmunka. Tetszik, nem tetszik, nem saját magamat kell megvalósítani, egyéni ambícióimat kiélni, hanem tudomásul veszem, hogy van egy munkarend, a költségvetés, amelynek összeállításához sok munkával, bizottsági együttműködéssel, felkészültséggel, ta pasztalattal járulok hozzá. Nem könnyű feladat, ilyenkor minden képviselő saját szakterületét, in tézményét szeretné támogatni, előtérbe he - lyezni. A pénzügyi bizottságban sokszor késő estébe menően igyekszünk körbejárni a feladatokat, vitatkozunk, néha veszekszünk képviselőtársainkkal azért, hogy a testület végül jó döntést hozhasson. Időnként elhangzanak olyan kijelentések, hogy az előző testületből, de a jelenlegiből is néhányan csődbe vitték és viszik a községet. Ezzel a kifejezéssel csínján kell bánni, mert független pénzügyi szakértők (alkalmazásukat törvény írja elő) rendszeresen vizsgálják a falu ga z dálkodását és eddig még csődre utaló jeleket nem találtak. Mivel már többször kellett el szenvednünk nagyon komoly összegű állami elvonást (száz mil lió Ft felett), ezért na gyon fe szes a pénzügyi gazdálkodásunk. A kommunális adó bevezetése előtt nagyon éles vitáink voltak, ki tudjuk-e gazdálkodni a költségvetésből hiányzó államunk által elvont összeget, avagy sajnos ahogy a kör nyező községekben már megtörtént nálunk is be kell-e vezetni ezt az adónemet. Az intézkedés ismert, fájdalmas döntés volt. Kinek az érdekét képviseljük, a közösségét vagy egyének érdekeit? E kérdésre a feleletet a képviselői eskü szövegében kell keresni: minden tudásommal Kiskunlacháza ér - dekeit képviselem. Magam minden erőmmel azon igyekszem, hogy ehhez az eskühöz hű en, településünk érdekeit szol gáljam. Sajnos az utóbbi időben né - hány képviselőtársamban felmerültek ezen esküvel ellentétes vélemények, amiről peres ügyeink is tanúskodnak. Beszélgetésekben sokszor em lítettem, hogy a diktafon használata, amit a hivatal mellett mások néhány képviselőtársam rendszeresen is alkalmaznak üléseken, visszaélésre adhat lehetőséget, egyéni érdekek szolgálatában. Előfordult, hogy még csak az előkészítő munkánál tartottunk, de már a fél falu hallott bizonyos ügyekről... A felsőbb hatóságok hanganyag készítését nem tiltják, ezért ezt a szabályt tudomásul veszem, de nem értek vele egyet. A belső információkat, bizottsági munkaanyagokat továbbra is titkosnak tekintem. (...a tudomásomra jutott szolgálati titkokat megőrzöm.) Nemzeti ünnepeinken, in - tézményeink jeles eseményein személyes jelenlétünkkel mu tatunk jó példát. Ezzel kapcsolatban több kifogásolnivalót említek. Előfordult, hogy egyi k- másik képviselő személyes okból, egyéni ellenszenvből nem ült le képviselőtársa mellé. Vajon milyen példát olvasnak ki ebből a választóink? Ünnepségeinken előfordult, hogy üres padok vagy foghíjas széksor előtt zajlott az esemény. Jó vol na, ha a meghívottak (a község polgárai, helyi értelmiség) fontosnak éreznék a megjelenést, és együtt tudnánk ünnepelni! A testvérvárosainkkal való kapcsolat is fontos része munkánknak. A képviselő ilyenkor, mint a helyi közösség diplomatája, képviseli Kiskunlacházát idehaza és idegenben. Vajon miért mindig ugyanazok a képviselők vállalnak többletfeladatot, akár anyagi áldozatot ezzel kapcsolatban? Vagy ez is csak heje-huja, ahogy egyik kép - viselőtársunk állítja? Tevékenységünksorán gya k- ran illetnek minket, mint bó - lo gatójánosok, csatlósok, háttal ülők vagy holdudvar. Tudjuk, a képviselő közéleti ember, többet kell tűrnie, de ha ezekkel a jelzőkkel együtt is a község javára tudunk tenni, akkor vállaljuk, és tesszük tovább dolgainkat. Hamarosan megkezdődhet köz ségünk életének egyik legnagyobb beruházása: a csatornahálózat teljes kiépítése. Ha azok a képviselőtársaink, akik eddig kritikával illették az ebben a feladatban tevékeny - ke dőket, mostantól csapatjátékosként támogatnák a megvalósulást, elmondhatnák ma - gukról, egy igazi férfimunka részeseivé váltak. Dr. Vancsura Tamás képviselő Rosszindulat, vagy zavar néhány képviselő társamnál? A választópolgárok jóakaratából létrejött testület teljes megosztottsággal kezdte meg tevékenységét. A szavazatok szinte minden kérdésben fele-fele arányban megosztódtak. A másik oldal, vagyis a polgármester és a régi képviselők ellenzéke -ként induló jelöltek részéről már a kampány során megkezdődött, majd folyamatossá vált az ármánykodás, a célozgatások korrupcióra stb. Mindez azt eredményezte, hogy az előző ciklusok eddigi legjobb testületéből meghatározó személyek kikerültek, pontosabban nem kerültek be az új testületbe. Így dolgozik jelen összetételében, az eddigi legalacsonyabb létszámmal testületünk. A megkezdett nagy cél, a szennyvízberuházás teljes kö - rű megvalósítása mellett voksolt a testület minősített többsége. Kezdetben három- négy fő rengeteg ellenvetéssel élt, kimerítő viták közepette. Részükről állandó félelem a hitelképesség hiánya, és a han- 8 A MI ÚJS ÁG UNK o k tó be r

9 K ÖZ É LE T goztatott csőd, vagy csőd kö - zeli állapot. Kijelenthetem, nincs csőd, sem csőd közeli állapot! Ná - lunk sokkal jobb anyagi, vagy földrajzi helyzetben lévő ön - kormányzatok is hiteleket vesz nek fel. A testület többsége a polgármester mellett kiállva, támogatva készíti elő a szennyvízberuházás befejező fázisát. Az úgynevezett Hatház utcai telkekkel kapcsolatban folyó peres ügyekben kétszeri nyerő állás után, vesztésre álltunk. Az ellenérdekű ügyfelek több mint 140 millió Ft kártérítést követelnek, és ezt rövid időn belüli rendezéssel kellett volna teljesíteni. A fenti ösz - szegből 70 millió Ft-t az ítéletet követő 16. napon, a többit a hátralévő hónapokban kellett volna fizetni. Erre önkormányzatunk képtelen. Vagy Kis kun - lacháza megy tönkre, vagy néhány ember igen-igen jól jár. Változatlanul az a véleményem, hogy a lakótelkek be - építése környezetvédelmi szempontból nem ajánlatos (szar- vas marhatelep közelsége, trágyaszag, légyinvázió, gázvezeték jelenléte). Az anyagi kár mértékét emelte a nem a jó gazda gondosságával kihelyezett építőanyag, aminek egy része tönkrement. Földönfutóvá nem tehetünk intézményi és önkormányzati dolgozókat azért, hogy néhány ember jól járjon! A fentiek miatt a testület hat tagja mindent elkövetett a súlyos kár elhárítása érdekében. Ügyvédet fogadva kértük a Kúriától a végrehajtás felfüggesztését és a perújrafelvételt. A testület három tagja az intézkedést nem támogatta. A kártérítés azonnali rendezését kí - vánta akkor is, ha ebbe a település belerokkan, fizetésképtelenné válik. Tehát ők nem a lakosság érdekeit képviselik. Jogtalan területhasználat miatt a felperes egyikével szemben az önkormányzat fizetési meghagyással élt, így remélem, hogy kompromisszumos megoldás jön létre. Viszont nem tudok egyetérteni azokkal a képviselőkkel, akik a kártalanítást mindenáron erőltetik, támogatják, de az önkormányzat kárának enyhítésére, jó megoldásra nincs útmutatásuk. Összegezve, a véleményem az, hogy vannak képviselőtársaim, akik a mai napig sem tudják elfogadni dr. Répás József polgármesteri megbízatását, így két év után is ott tartunk, hogy a szavazásoknál csakazértis nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak. Pedig eskünk kötelez...! Az A Mi Újságunk szeptemberi számában a polgármester úr és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke által írt cikkeket minden kedves kis kun lacházi lakosnak elolvasásra, a sorok közötti megállapítások tanulmányozására ajá n- lom. Hiába erőlködtök fiúk, úgyis csődbe juttok! mondta egyik tanult képviselőtársam. Márpedig mi minden törvényes eszköz igénybevételével azon leszünk, hogy a település működőképessége fennmaradjon! Egyébként pedig be kellene fejezni a szőrszálhasogató, kákán is csomót kereső kérdéseket, megállapításokat! A párbeszéd kultúráját meg kellene találni! Dr. Fábián Miklós alpolgármester A tényekről csak tényszerűen! Három képviselőnk Balogh Zoltán, Foki Vilmos és dr. Szabó Attila külön honlapot indítottak, ahová felkerült Kiss Imre nyugalmazott polgármester levele is. E levél egyik bekezdésében a következő olvasható: A 2006-os választásokkor a stafétabotot úgy adtam át, hogy hiteltartozása, kifizetetlen számlái az önkormányzatnak nem voltak, viszont a számlánkon/kasszánkban közel 100 millió Ft maradt. Erről az átadás átvétel során jegyzőkönyv is készült. (Kiss Imre) Ezzel a kijelentéssel szemben a valóság az, hogy a október 3-án, általam és Kiss Imre volt polgármester által aláírt átadási átvételi jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: A polgármesteri hivatalom elfoglalásakor Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának az OTP Bankkal szemben fennálló tartozása: Ft volt. Emellett a Resco Real Kft.-nek Ft-os követelése volt az önkormányzattal szemben. Ez együttesen: Ft. Ezen tartozások rendezése már az én hivatali időm alatt, ben történt meg. A hiteles tájékoztatás feltétele az, hogy mielőtt bizonyos állításokat tényként közlünk, megvizsgáljuk annak valóságtartalmát! Dr. Répás József polgármester Postaláda Nyílt levél Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata részére Hű olvasója vagyok az A Mi Újságunknak. Általában többé-kevésbé elfogadom a közzétett cikkeket, információkat. Köszönet érte! Az augusztusi számban olvasható Az igazságtalanság ára című tájékoztatás viszont felháborított! Javaslom a hivatal minden dolgozójának, hogy kétszer olvassa el a XXI. évf. VIII. sz. újságunkban dr. Gyurik Mária által papírra vetett Alkotmányról szóló cikk első és második bekezdését! Tanulságos és követendő írás. Nem vonom kétségbe, hogy a jogerős ítélet veszélyeztetheti településünk működését, és azzal is egyet értek, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a veszélyt elhárítsa a testület, de a törvények betartatásával. Jogállamban élünk, a törvényeket, rendeleteket tiszteletben kell tartani. A testület sok rendeletének betartása a lakosságnak is gondot okoz (víz- és csatornadíjak, adók stb.). A kommunális adó pl Ft/év, amelyet két részletben kell befizetni szept. 15-ig. Én augusztusban egy összegben tudtam csak teljesíteni, de máris megbüntettek 455 Ft-ra. Szerintem egy kis jóindulattal úgy is lehetne kezelni ezt a rendeletet, hogy késedelmi kamatot csak szep tember 15. után számolnak fel! A polgármester úr írása átgondolatlan volt szerintem, mert annak a három képviselőnek, akiket írásában igaztalanul megvádol, nem lehet más céljuk, mint településünk felelősségteljes irányításának az elősegítése, a törvények betartatásával. Gazdasági ügyek intézésével kapcsolatos vitákból politikai következtetést levonni nagy hiba! A károsultakkal ismeretlenül is együtt érzek, mert kb. 7 éve én is szenvedő alanya voltam a lacházi hivatal packázásának. Duttyán Andrásné lacházi lakos A MI ÚJS ÁG UNK o k t ó be r 9

10 Az állam én vagyok jelentette ki XIV. Lajos francia király a középkorban. Azért ezzel az idézettel vezetem be az alaptörvényünk új, Az állam című fejezetének ismertetését, mert meggyőződésem, hogy minden magyar állampolgárnak ugyanezt kellene kijelentenie és képviselnie. Állam ugyanis nem létezik állampolgárok nélkül, az állampolgárok pedig nagyon kiszolgáltatottak lennének az állam intézményei nélkül. Olyan az államunk, amilyet magunknak alkotunk. Felelősségteljesen élő ál lampolgár tisztában van azzal, hogy közös ügyeinkről alkotott tisztelettudó vélemény-nyilvánítása, továbbá négy évente az országgyűlési képviseletre és a helyi önkormányzati képviseletre leadott szavazata akkor is, ha az az érzése, hogy szavazata csak egy csepp a tengerben hozzájárul a nagy egészhez, amely, ha jól működik, óvó, védelmező és támogató minden időkben. Az alkotmányunk állam című fejezete a különleges jogrend cí mű fejezetig tizennégy részben 47 cikkre osztva rendezi az ál lammal kapcsolatos közös ügyeinket. Az egyes részeket az Or szággyűlés intézményével kezdve folytatja az országos népszavazás, a köztársasági elnök, a Kormány, az önálló szabályozó szervek, az Alkotmánybíróság, a bíróság, az ügyészség, az alapvető jogok biztosa, a helyi önkormányza - tok, a közpénzek, a Ma gyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok, végül döntés katonai műveletekben való részvételről elnevezésű részeivel. Alkotmányunk leszögezi, hogy Magyarország legfőbb nép képviseleti szerve az Or - szággyűlés, majd ezt követően felsorolja legfontosabb feladatait a következőképpen: megalkotja és módosítja Ma - gyar ország Alaptörvényét; törvényeket alkot; elfogadja a központi költségvetést és jóváhagyja annak végrehajtását; felhatalmazást ad a feladat- és K Ö Z É R D E K Ű Az a lkotmá nyról hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére; megválasztja a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét, a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt, az alapvető jogok biztosát és helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét; megválasztja a miniszterelnököt, dönt a Kormánnyal kapcso latos bizalmi kérdésről; feloszlatja az alaptörvényellenesen működő képviselőtestületet; határoz a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötésről; különleges jogrendet érintő, valamint katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos döntéseket hoz; közkegyelmet gyakorol; az Alaptörvényben és törvényben meghatározott to - váb bi feladat- és hatásköröket gyakorol. Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. Az alaptörvényben rögzített elveknek megfelelő sarkalatos választójogi törvény előkészítése, társadalmi vitája jelenleg is zajlik, az országgyűlés őszi ülésszakán kerül megtárgyalásra és elfogadásra. A tervezet szerint többek között, újdonságként valószínűleg a jö vő ben az gyakorolhatja majd szavazati jogát, aki feliratkozik a névjegyzékre. Az már most látható, hogy a sarkalatos törvényt előterjesztő Kormány elkötelezett abban a kérdésben, hogy csak azok a pártok küldhessenek képviselőket a 200 fősre (+ a nemzetiségi képviselők létszáma) csökkentett parlamentbe, amelyeket a választópolgárok megfelelő mértékben támogatnak, vagyis meg kell dolgozni a lehetőségért. Ugyancsak készül és az őszi or - szággyűlési ülésszak tárgya lesz az a sarkalatos törvény, amely a Magyarországon élő nemzetiségeknek az országgyűlés munkájában való részvételét fogja szabályozni. Alaptörvényünk szabályozza azt is, hogy az országgyűlési képviselők általános választását az országgyűlés feloszlása, vagy feloszlatása miatti választás kivételével az előző országgyűlés megválasztását követő negyedik év április, vagy május hónapjában kell megtartani. Az országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik és a következő országgyűlés alakuló üléséig tart, az alakuló ülést a választást követő 30 napon belüli időpontra a köztársasági elnök hívja össze. Az országgyűlés kimondhatja feloszlását, továbbá garanciális szabályként a köztársasági elnök a választások egyidejű kitűzésével feloszlathatja az országgyűlést a következő két esetben: egyrészt akkor, ha a Kormány megbízatásának megszűnése miatt a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt az országgyűlés az első személyi javaslat megtételének napjától számított negyven napon belül nem választja meg, (ezt a jogát addig gyakorolhatja, amíg az országgyűlés meg nem vá - lasztja a miniszterelnököt) vagy az országgyűlés az adott évre vonatkozó központi költségvetést március 31-ig nem fogadja el (ezt a jogát addig gyakorolhatja, amíg az or - szággyűlés a központi költségvetést nem fogadja el). Az országgyűlés feloszlatása előtt a köztársasági elnök köteles kikérni a miniszterelnöknek, az országgyűlés elnökének és az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőinek a véleményét. Az országgyűlés feloszlásától, vagy feloszlatásától szá - mított ki lencven napon belül új országgyűlést kell választani. Alaptörvényünk kimondja, hogy az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz érdekében végzik és e tekintetben nem utasíthatóak. Az országgyűlési képviselőt mentelmi jog és a függetlenségét biztosító javadalmazás illeti meg. Sarkalatos törvény meghatározza azokat a közhivatalokat, amelyeket országgyűlési képviselő nem tölthet be, továbbá más összeférhetetlenségi eseteket is megállapíthat, valamint sarkalatos törvény határozza meg a képviselők jogállására és javadalmazására vonatkozó részletes szabályokat is. Képviselőinket négy évre vá lasztjuk ugyan, ez azonban nem jelenti azt, hogy ha melléfogtunk, ki vétel nélkül mindent tűrni va gyunk kötelesek négy éven át. Minden tisztelet mellett az ön ként vállalt kötelezettségét nem teljesítő képviselő nem töltheti ki négy éves mandátumát. Termé sze - tesen ezt nem a választópolgá - rok döntik el, hanem az országgyűlés a jelenlévők kétharmados szavazati többségével. Az országgyűlési képviselő megbízatása hat esetben szűnhet meg, ebből három esetben dönt az országgyűlés: ha a tisztsége összeférhetetlenné válik; ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn; ha egy éven keresztül nem vesz részt az országgyűlés munkájában. Megszűnik továbbá az or - szággyűlési képviselő megbízatása, ha az országgyűlés megbízatása megszűnt, ha a képviselő elhalálozik, és ha a képviselő lemond a mandátumáról. Dr. Gyurik Mária 10 A MI ÚJS ÁG UNK o k t ó be r

11 K Ö ZÖ S S ÉGI É LET Trabant Klub, Kiskunlacháza Bizonyára majdnem mindenkinek van valamilyen személyes élménye, kötődése, emléke ezzel a bizonyos személygépjárművel, ami nem más, mint a volt NDK közlekedési szim - bóluma, a Tra bant. Számtalan család életében valamilyen formában részt vettek ezek az autók. Sokak Trabanttal kezdték a vezetést, vagy éppen ez volt az első saját autójuk, hi - szen viszonylag alacsony áron hozzá lehetett jutni. Sokszor ajándékoznak meg ezek az autók, ami kárpótol minket minden egyes szereléssel, csinosítással töltött percért. A Trabant Klub Kiskun lacháza egy baráti kör, jelenleg még nem bejegyzett klub ben jött az ötlet, hogy mi lenne, ha nem csak közösen járnánk ren - dezvényekre, találkozókra, ha - nem saját logóval, névvel is rendelkeznénk, így megkülönböztetve magunkat az ország többi klubjától. Jelenleg 12 tag- sébe. Egy kicsit felkészültebben, a tavalyi találkozó tapasztalatait felhasználva június utolsó napján sok szeretettel vártuk a márkatársakat, érdeklődőket a művelődési központ melletti füves területen. Május elején összefogva megtisztítottuk a sarkot a bokroktól, gaztól és szeméttől, hogy minél többen elférjünk. Idén a fok ellenére is majdnem 50 Trabant és Wartburg sorakozott fel egymás mellett, megmutatva, hogy ki milyen egyedi illetve eredeti állapotú autóval érkezett hozzánk. 11 órakor a kipufogó és hifi rendszereket értékeltük, majd délután fél négykor a meghirdetett kategóriákban megválasztottuk a nyerteseket. Pl.: legszebb, legszakadtabb, legmesszebbről érkező autót is, találkozónak idén is jó volt a visszhangja, jövőre újra találkozunk Kiskunlacházán, a Lászlónapi Vigasságok keretein belül. A találkozó idén szponzorok segítségével jött létre, akik ahhoz járultak hozzá, hogy a rendezvény megfelelő módon legyen hirdetve, szórólapozva, illetve a versenyszámokat nagyon szép serleggel díjazhassuk. Ezúton is szeretnénk megköszönni felajánlásaikat: Puskás Antalné To porgó presszó, Povenszki József vállalkozó, FRT.hu, P&T Konténer Bt., Szamel Optika, Tücsök Presz - szó, Dunaparti Nyugdíjas Klub, valamint a magánszemélyeknek illetve családtagoknak, ba - rátoknak, akik segítettek nekünk, illetve nélkülöztek minket a szervezéssel töltött órák- előfordult, hogy megállítottak minket idősebb, fiatalabb emberek és elmesélték, hogy régen nekik is volt, és mennyire szerették, mennyi helyre elvitte őket, akár országhatárainkon túlra is. Sajnos manapság már egyre ritkábban találkozunk az utakon két-, illetve négyütemű Trabantokkal, eljárt felettük az idő, mind technikailag, mind műszakilag. El lenben vagyunk még pár százan az országban, akik szerelgetünk, tuningolunk, foglalkozunk ezekkel az autókkal. Az alkatrész be szerzése egyre nehezebb és egyre költségesebb, de ez nem akadályoz minket abban, hogy hódoljunk a mániánknak, hobbinknak. Fel merül sokszor a kérdés az emberekben: Miért pont Tra - bant? Akkor már miért nem egy autóra költünk ekkora összegeket? Erre a válasz csak annyi, hogy ez egy szerelem, aki eb ben nincs benne, az nem is értheti meg. Annyi élménnyel gal, autóval rendelkezünk, amiből 7 kiskunlacházi lakos van, de vannak tagjaink Szigetszent - mártonból, Áporkáról, Duna - var sányból, valamint Buda - pestről is. Közösen járunk találkozókra az ország egész területén (pl.: Nagykarácsony, Szek - szárd, Siófok), nagy feltűnést keltve, amikor egymás mögött konvojban haladva járjuk az utakat. Az előforduló műszaki problémákat is közös szerelgetések alkalmával oldjuk meg, oda-vissza segítve egymást júniusában, a László-napi Vigasságok keretein belül megrendeztük az első Trabant Wart burg-találkozót Kiskun lac - házán. A visszajelzések alapján nagy sikere volt mind a lakosság, mind pedig a trabantos, wartburgos márkatársak körében. Közel 70 jármű vett részt a találkozón, ami országos szinten sem rossz! Ezen felbuzdulva idén újra nekifogtunk ennek a találkozónak a megszervezé- akik idén is mint tavaly Hollandiából egy Cabrio Tra - banttal érkeztek. Az ebéd elfogyasztása után délután kettőkor felvonuláshoz sorakoztunk fel, az útvonal Kiskunlacháza Rác keve Szigetbecse volt. A nagy meleg miatt a légkondicionáló rendszerek hiányát vízi - pisztolyokkal és üveges vizek locsolásával enyhítettük. A ban! A felvonulás zökkenőmentes lebonyolításához pedig köszönetet szeret nénk mondani a kiskun lacházi és ráckevei polgárőröknek, akik a nagy meleg ellenére is vállalták, hogy a megfelelő ke reszteződésekben szabad utat biz tosítanak ne - künk! Földvári Sándor Trabant Klub Kiskunlacháza A nagy szavak nem érnek semmit, Elszállnak, mint az őszi szél. De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, Elkíséri az embert, amíg él. (József Attila) Tóth Imréné Gubovics Margit szeptember 26-án ünnepelte 84. születésnapját. Szeretettel köszöntik őt dédunokái és unokái a messzeségből és gyermekei itthonról. Jó egészséget kívánunk Neki, hogy még hosszú, boldog éveket tölthessünk együtt! A MI ÚJS ÁG UNK o k t ó be r 11

12 A M Ű V É S Z E T I ISK O L A H Í R E I Ta névke zdés a művé s zeti iskolában A művészeti iskola tantestülete a 2012/2013-as tanévben Balázs Katalin tűzzománc tanár Breznyán István trombitatanár, igazgató Breznyán-Tokai Ágnes énektanár Csomós János tubatanár Deák Ágnes szobrásztanár Dóczi-Székely Gáborné textilműves tanár Filotás Viktória kerámiatanár Fodor Piroska tűzzománc tanár Halasiné Németh Erika zongoratanár Honinger László szolfézstanár Kakuk Marianna néptánctanár Kiss Árpád Bálint gitártanár Koltavári László dobtanár Koltavári- Galambos Mónika klarinéttanár Mihó Diána társastánctanár Nagy Péter harsonatanár Petz Pál trombitatanár Schuster Andrea hegedűtanár Szilágyi Gyula zongora, orgonatanár Tyukodi Nóra szaxofontanár Urbán Márton néptánctanár Vági Tamás kürttanár Vass István trombitatanár Zólyomi Árpád szolfézstanár, igazgatóhelyettes Zsíros Réka fuvolatanár Gránicz Tiborné iskolatitkár Platthy Mónika iskolatitkár A Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézményben is megkezdődött a 2012/2013-as tanév. Az ünnepélyes tanévnyitó szep - tember 10-én a kis kun lacházi Petőfi Művelődési Központ színháztermében került megrendezésre. Az idei tanévben 25 pedagógus kezdte meg a növendékek oktatását a székhelyen, Kiskunlacházán, és a kihelyezett tagozatokon: Áporkán, Bugyin, Délegyházán, Majosházán, Szigetbecsén, Szigetszentmártonban és Szigetújfaluban. A művészeti iskolában fizetendő térítési díjról és tandíjról iskolánk honlapján bővebb információ található. A térítési díjakat Kis kun lac - háza Nagyközség Ön kormányzata Képviselő-testületének rendelete alapján határoztuk meg. (http://www.vollyami.uw.hu). A részletes információk az iskola titkárságán, valamint a művelődési központban található hirdetőtáblán is megtekinthetők. A kedvezmények indokolt esetben, szociális helyzet alapján, gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek, sajátos nevelési igényű tanulók, vakok és gyengén látók, autisták, illetve állami gondozásban lévő tanulók számára biztosíthatóak. Iskolánk nevében köszönetemet szeretném kifejezni a kistérség közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusoknak és intézményvezetőknek a művészeti iskola odaadó támogatásáért. 12 A MI ÚJS ÁG UNK o k t ó be r

13 A M Ű V É S Z E T I IS K O L A H ÍR E I Szeretettel várjuk a Tisztelt Olvasókat a művészeti iskola alábbi eseményeire: október 1., 18 óra művelődési központ, színházterem ZENEI KÖZREMŰKÖDÉS A KÖZSZOLGÁLATI NAP ÉS A ZENE VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL november 17., 18 óra művelődési központ, színházterem KISKUNLACHÁZI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR HANGVERSENYE december művelődési központ, Volly galéria TANSZAKI KONCERTEK, KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS december 14., 18 óra művelődési központ, színházterem KARÁCSONYI ELŐADÁS január 12., 17 óra művelődési központ, színházterem ÚJÉVI KONCERT Tisztelettel: Breznyán István Volly AMI igazgató Szeretni akarlak és megtartani, mindörökre, Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom, melyet vissza soha nem kérek. Szeress egy életen át, úgy, mint én téged, akkor is ha megöregszünk, és akkor is, ha már nem élek. (Ady Endre) KÖSZÖNTŐ Matics Józsefet és Matics Józsefnét, született Szarka Erzsébetet 50. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszönti a család! Kívánjuk, hogy szeretetben és egészségben teljen további közös életetük! Drága édesanyám, Pólya Pálné október 8-án tölti be 80. életévét. Születésnapja alkalmából gyermekeimmel és Veronika, Timike, Lacika kisunokáimmal együtt kívánjuk, hogy a Jóisten éltesse még sokáig jó erőben, egészségben, szeretetben családja körében! Kovács Gyuláné Noska Rozália szeptember 29-én ünnepelte 80. születésnapját. A Jóisten éltesse még nagyon sokáig erőben, egészségben! A szerető család A MI ÚJS ÁG UNK o kt ó be r 13

14 M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T 14 A MI ÚJS ÁG UNK o k t ó be r

15 M O Z A I K Kiskunlacházi erőemelő sportolók sikerei szeptemberben szeptember között került megrendezésre az idei erőemelő G.P.C. világbajnokság a szlovákiai Bardejov városában. A 34 ország, mintegy ötszáz versenyzője közül a kiskunlacházi Örsi János két kategóriában is világbajnoki aranyérmet nyert! A kiskunlacházi Diák sport Egyesület színeiben induló Bezsenyi Sándor pedig saját erőemelő kategóriájában világbajnoki második helyezést és az az zal járó ezüstérmet nyerte, majd fekve nyo más sportnemben világbajnoki ezüstérmet szerzett a küzdelemben. Szeptember 26-án, Herzbergben a W.U.A.P. által rendezett világbajnokságon, Örsi János szintén világ bajnoki aranyérmet nyert. Gratulálunk a helyi sportolóink kitartásához és a győ zel meik - hez! Kovács Árpád Közhírré tétetik! Létrejött Kiskunlacháza facebook oldala! Most lehet, hogy lesznek, akik azt mondják, na és, mi van akkor?, de valójában nagyon sok pozitív előnnyel járhat számunkra ez a platform. Az oldalon lehet, sőt kimondottan várjuk helyi és helyieket érintő ügyek linkelését, üzenőfalra történő kiírását! Akiktől szeretnénk időről időre híreket kapni: a Polgármesteri Hivatal és a képviselő-testület tagjai, a Gyermekjóléti Szolgálat, egészségügyi dolgozók (orvosi/védőnői szolgálat stb.), óvodák, iskolák, művészeti iskola (beiratkozások, nyílt napok és minden, kis és nagy diákot, valamint szüleiket érintő fontos történéseket), művelődési központ. Magánszemélyek, vállalkozások, szakik, szolgáltatók, vendéglátós egységek is keressék az oldalt hirdetéseikkel! Posztolható hirdetmények még pl. az állások, keres/kínál, elad/vesz, ingyen elvihető, egymást és a közösséget segítő hírek, kötődjön az bármilyen témához! Helyi üzletek reklámjait, üzletük akciós ajánlatait, tevékenységüket bemutató fotóit is szeretettel fogadunk, melyet megosztanának velünk! Várunk még Kiskunlacházáról és a rendezvényeiről készült amatőr és profi fotókat, sőt régi képeket is lehet küldeni a nosztalgiázni vágyóknak. Az oldal célja, hogy legyen az internettel rendelkező kiskun - lach á ziaknak egy közvetlen és gyors csatorna, ahol tudnak kommunikálni, legyen szó egy állásról vagy bármilyen más, akár sürgető témáról. Bízunk benne, hogy az intézmények elsőként csatlakoznak az oldalhoz, példát mutatva és rendszeresen közzé tesznek majd az oldalon. Akinek ötlete van az oldallal kapcsolatban, írjon bátran! A közzétételre szánt anyagokat címemre is küdhetik! Az oldal elérhetősége: Vár mindenkit szeretettel: Kiskunlacháza, ahol a hagyomány érték! Mursichné Szlama Annamária A MI ÚJS ÁG UNK o kt ó be r 15

16 A Z A N G Y A L O S H Á Z P R O G R A M J A I 16 A MI ÚJS ÁG UNK o k t ó be r

17 ÖNK O R M ÁNY Z AT A Képviselő-testület szeptember 10-i ülésén hozott határozatok 330/2012. (IX.10.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét. 331/2012. (IX.10.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét. 332/2012. (IX.10.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: Javasolt napirendi pontok: Nyílt ülés I. 1., Társulásban működtetett intézmények I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 2., Társulásban működtetett intézmények évi költségvetés előirányzatainak módosítása Nyílt ülés II. 1., Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 2., Beszámolók Gulyás Róbert projektvezető Tóth Imre projektkoordinátor Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Huszty Sándorné csoportvezető dr. Sződi Károly osztályvezető 3., Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Gerecz Attila PÜF elnöke 4., Rendeletek, rendeletmódosítások a) évi költségvetési rendelet módosítása b) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendelettervezet előterjesztése c) Közpénzek felhasználásáról és közpénzből nyújtandó támogatás rendjéről szóló rendelettervezet d) SzMSz módosítása e) Étkezési térítési díjról szóló rendelet módosítása f) Kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításának előterjesztése Gerecz Attila PÜF elnöke Dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 5., Oktatási és nevelési intézmények tanévkezdéséről szóló beszámoló dr. Szabó Attila, a MOSB elnöke 6., Szennyvízpályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti és FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának megválasztása 7., RSD megállapodás módosítása dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 8., Központi Konyha nyersanyagbeszerzésével kapcsolatos döntéshozatal Bírálóbizottság elnöke 9., Kunépszolg Kft. ügyvezetőjének díjazásának módosítása dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 10., Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 11., Határozathozatal Fábián József jászkun főkapitánnyá választásával kapcsolatosan dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 12., dr. Balsai Szabolcs ügyvéd megbízási szerződésének elfogadása dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 13., Bizottsági beszámolók: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Előadók: bizottságok elnökei 14., Egyebek Zárt ülés 1., Hatház úti perrel kapcsolatos javaslat dr. Galambos Eszter JÜB elnöke Gerecz Attila PÜF elnöke 2., Közszolgálati napon kitüntetendő személyek elfogadása dr. Szabó Attila MOSB elnöke 333/2012. (IX.10.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett oktatási intézmények első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót: a) Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás első félévi beszámolóját e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszeggel és 804 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja, melyből Áporka Község tagintézményének beszámolója e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszegű teljesítést mutat. b) Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás első félévi költségvetéséről szóló beszámolót e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszeggel és 25 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja, melyből Áporka község tagintézményének beszámolója e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszegű teljesítést mutat. Határidő: folyamatos. 334/2012. (IX.10.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény első félévi beszámolóját e Ft bevételi és e Ft kiadási főösszegben és 28 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja, melyből Áporka társult intézmény 398 e Ft bevételi és 398 e Ft kiadási főösszegű teljesítést mutat. Határidő: folyamatos. 335/2012. (IX.10.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett oktatási intézmények költségvetési előirányzatát. a); Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye évi költségvetés módosított előirányzatát e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e Ft. b); Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás évi költségvetés módosított előirányzatát elfogadja e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e Ft. Határidő: folyamatos. 336/2012. (IX.10.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett Családsegítő és A M I Ú JS ÁGUNK o k t ó be r Melléklet 1

18 Gyermekjóléti Intézmény költségvetés módo - sított előirányzatát e Ft összegben el - fogadja, melyből Áporka társult intézmény bevételi és kiadási főösszege 963 e Ft. Határidő: folyamatos. 337/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja az előző tes - tületi üléseken hozott határozatok vég rehajtá - sáról szóló tájékoztatót. 338/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás Jó zsef polgármester írásos és szóbeli beszá - molóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről. 339/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Gulyás Ró - bert projektvezető írásos és szóbeli beszá - molóját a szennyvízberuházási projekt aktu ális állásáról. 340/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Pénzes And - rásné pénzügyi vezető május hónap pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos és szóbeli beszá - molóját. 341/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Pénzes And - rásné pénzügyi vezető június hónap pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos és szóbeli be számolóját. 342/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető július hónap pénz - ügyi gazdálkodásáról szóló írásos és szóbeli beszámolóját. 343/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Huszty Sándorné csoportvezető 3. negyedévről szóló írásos és szóbeli beszámolóját. 344/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Ká roly osztályvezető írásos és szóbeli be szá - molóját. ÖN K O R M ÁNY Z AT 345/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsolt - né jegyző írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak hivatalt érintő eseményeiről. 346/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete az előterjesztés alap - ján elfogadja a polgármester úr tájékoztatóját az önkormányzat első félévi gaz dál ko - dásáról. 347/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Sáriné Kátai Ildikónak, a Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskolája és Egységes Módszertani Intézménye igazgatójának beszámolóját a 2012/2013-as tanév megkezdéséről. 348/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Orosné Dávid Ildikónak, a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás intézményvezetőjének be szá - molóját a 2012/2013-as nevelési év megkez - déséről. 349/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Majoros Zoltánnak, a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola igazgatójának beszámolóját a 2012/2013-as tanév megkezdéséről. 350/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja Breznyán Istvánnak, a Volly István Alapfokú Művé szetoktatási Intézmény igazgatójának beszámoló - ját a 2012/2013-as tanév megkezdéséről. 351/2012. (IX.10.) határozat nak Kép viselő-testülete a Kiskunlacháza szenny vízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap kom posztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/ című pályá za - ti projekt megvalósítási szakaszához kap - csolódó projektmenedzsment feladatok ellátá - sa tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló bi zottságának szavazati joggal rendelkező tagjaivá Gulyás Róbert projektmenedzsert, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt és dr. Sződi Károlyt választja, a tanácskozási joggal ren - delkező tagok, Petőné Horváth Éva és Foki Vilmos képviselők mellé. 352/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete a Kiskunlacháza szenny vízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap kom posztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/ című pályá za - ti projekt megvalósítási szakaszához kapcso - lódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri fela - da tok teljes körű ellátása tárgyú közbe szer zési eljárás Bírálóbizottságának szavazati joggal rendelkező tagjaivá Kotroczó Imrét, Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezetőt és dr. Sződi Károlyt választja, a tanácskozási joggal ren - del kező tagok, Petőné Horváth Éva és Foki Vilmos képviselők mellé. 353/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete a helyi önkormány - zatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 4. -a alapján az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás mó - do sításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a mellékelt tartalom szerint elfogadja. Az egységes szerkezetű Társulási Megállapo - dás jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. A képviselő-testület egyben felhatalmazza dr. Répás József polgármestert a határozat mellékletét képező Társulási Megállapodás alá írá - sára. 354/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete az Élelmiszer alapanyag beszerzés tárgyú, KÉ-10781/2012, TED 2012/S számú közbeszerzési eljárás során nyertesnek nyilvánítja és szerződést köt az alábbi ajánlattevőkkel, mivel ajánlatuk megfelel a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, és figyelemmel a bírálati szempontra, a legkedvezőbb az aján - lat kérő számára: a. Mirelit termékek tekintetében: Immofix Kft Budapest, Táborhegyi u. 16. F. épület 2. szám alatti ajánlattevő ajánlata. (Ajánlati ár: nettó Ft) b. Zöldség, gyümölcs, tojás termékek tekin - tetében: MORTAK FRUIT Kft Bu - da pest, Nyírpalota út 5. fsz. 2. szám alatti 2 Melléklet A MI ÚJS ÁGUNK o k t ó be r

19 ajánlattevő ajánlata. (Ajánlati ár: nettó Ft.) c. Hús és húskészítmények tekintetében: Immofix Kft Budapest, Táborhegyi u. 16. F. épület 2. szám alatti ajánlattevő ajánlata. (Ajánlati ár: nettó Ft.) d. Szárazáru termékek tekintetében: Iker és Társa Kft Albertirsa, Dózsa György u. 31. szám alatti ajánlattevő ajánlata. (Ajánlati ár: nettó Ft.) e. Kenyér és pékáru termékek tekintetében: P&P Pékáru Kft Kiskunfélegyháza, X. ker. 92/b. szám alatti ajánlattevő aján - lata. (Ajánlati ár: nettó Ft.) A szerződések megkötésére felhatalmazza a polgármestert, ellenjegyzésére a pénzügyi osztályvezetőt. Határidő: az összegezés megküldését követő 11 nap elteltével 355/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete az Élelmiszer alap - anyag beszerzés tárgyú, KÉ-10781/2012, TED 2012/S számú közbeszer - zési eljárás során a második legkedvezőbb ajánlatnak nyilvánítja az alábbi ajánlattevők ajánlatait és amennyiben az adott termék nyertes ajánlattevője visszalépne a szerződés - kötéstől, tekintettel arra, hogy az adott alábbi ajánlattevő ajánlata a második legkedvezőbb az ajánlatkérő számára, figyelemmel a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekre és a bírálati szempontra szerződést köt velük: a. Mirelit termékek tekintetében: BUSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Kiskunfélegyháza, Molnár telep 88/b. szám alatti ajánlattevő ajánlata. (Ajánlati ár: nettó Ft.) b. Zöldség, gyümölcs, tojás termékek tekin - te tében: M és Társa Kft Móra ha - lom, Röszkei út 48. szám alatti ajánlattevő ajánlata. (Ajánlati ár: nettó Ft.) c. Hús és húskészítmények tekintetében: Bodrogi Hús Kft Tököl, Duna u. 8. szám alatti ajánlattevő ajánlata. (Ajánlati ár: nettó Ft.) d. Szárazáru termékek tekintetében: Im mo - fix Kft Budapest, Táborhegyi u. 16. F. szám alatti ajánlattevő ajánlata. (Ajánlati ár: nettó Ft.) e. Kenyér és pékáru termékek tekintetében: Gere István Sütödéje Kft Sziget - szent miklós, Dr. Lengyel Lajos utca 31. szám alatti ajánlattevő ajánlata. (Ajánlati ár: nettó Ft.) Határidő: azonnal 356/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete az Élelmiszer alap - anyag beszerzés tárgyú, KÉ-10781/2012, ÖN K O R M ÁNY Z AT TED 2012/S számú közbeszer - zési eljárás során érvénytelennek nyilvánítja az alábbi ajánlattevők ajánlatát: a. A Jégtrade Kft Vecsés, Régi Ecseri út 0127/3. szám alatti ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés e) alpontja alapján, mivel az ajánlattevő a doku men - táció VI. fejezet pontjában meghatározo t tak ellenére olyan jelszót adott meg, mellyel az elektronikusan feltöltött aján latát tartalmazó fájlt nem lehetett megnyitni és így annak tartalmát a bontási eljárás során nem lehetett megismerni. b. A NOVAFOOD Hungary Kft Rác - keve, Nowaco út 1. szám alatti ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés e) al - pontja alapján, mivel az ajánlattevő a do - kumentáció VI. fejezet , illetve pontjában meghatározottak elle - nére nem adott meg jelszót, így az elekt - ronikusan feltöltött ajánlatát tartal mazó fájlt nem lehetett megnyitni, és így annak tartalmát a bontási eljárás során nem lehetett megismerni. c. Az Ulrichtrade Kft Budapest, Mura - közi u. 18. szám alatti ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. (1) bekezdés e) alpontja alap ján, mivel az ajánlattevő a dokumentáció VI. fejezet , illetve pontjában meghatározottak ellenére nem adott meg jelszót, így az elektroni kusan feltöltött ajánlatát tartalmazó fájlt nem lehetett megnyitni, és így annak tartalmát a bontási eljárás során nem lehetett megismerni. d. A Börmy Kft Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky út 70. szám alatti aján - lattevő ajánlatát, mert a hiánypótlásra történő felszólítás ellenére a hiányossá go - kat csak részben pótolta. A benyújtott hiány pótlásában nem pótolta: 01. Az Ajánlati felhívás III.2.3. pont 2. alpontjában előírtaknak megfelelően nem csatolta az ajánlatához a teljesítés irá nyításába bevont vezetők önélet - rajzát. 02. A hiánypótlással egyidőben az ajánlat - tevő felszólításra került, hogy az aján - la tában található ajánlati ár arányta la - nul alacsony mértékére adjon magya - ráza tot. Az ajánlattevő a benyújtott hi - ánypótlásában benyújtott indoko lá sá - ban, magyarázatában kijelentette, hogy nem tudja az ajánlati árának mér - tékét megmagyarázni. 03. A fentiek alapján az ajánlattevő aján - la tát a Kbt. 74. (1) bekezdés d) és a (2) be kez dés a) alpontjai alapján érvény telen. e. A NATUR ROST Kft Budapest, Fa rönk u. 1. szám alatti ajánlattevő aján - latát, mert a hiánypótlásra történő felszólítás ellenére a hiányosságokat nem pótolta. Az ajánlattevő ajánlata ezért nem felel meg az Ajánlatkérő ajánlati felhívásában és doku mentációjában megfogal - mazottak nak, mert nem tett eleget: 01. Az Ajánlattételi felhívás VI.3. pont 7. alpontjában meghatározottaknak, és nem csatolt az ajánlatához aláírási cím példányt. 02. Az Ajánlattételi felhívás VI.3. pont 15. alpontjában meghatározottaknak, és nem nyilatkozott az ajánlatában arról, hogy igénybe veszi-e más szervezet erő forrását. 03. Az Ajánlattételi felhívás III.2.1. pont - jaiban meghatározottaknak, és nem csatolt nyilatkozatokat az adott eset - ben bevonásra kerülő alvállalkozók és az esetleg az alkalmasság igazolásában be vonásra kerülő más szervezet tekin - tetében a kizáró okokkal kapcsolatban. 04. Az Ajánlattételi felhívás VI.3. pont 17. alpontjában meghatározottaknak, és nem csatolt az ajánlatához nyilat ko - zatot a felügyeleti szervek ellenőrzé - séhez kapcsolódó magatartásáról. 05. Az Ajánlattételi felhívás III.2.3. pont 1. alpontjában meghatározottaknak, és nem csatolt az ajánlatához referencia nyilatkozatot. 06. Az Ajánlattételi felhívás III.2.3. pont 1. alpontjában meghatározottaknak, és nem csatolt az ajánlatához a refe ren - cianyilatkozatban szereplő referenciákról igazolást. 07. Az Ajánlattételi felhívás III.2.2. pont 1. alpontjában meghatározottaknak, és nem csatolt az ajánlatához pénzintézeti igazolást. 08. Az Ajánlattételi felhívás III.2.3. pont 2. alpontjában meghatározottaknak, és nem csatolta az ajánlatához a teljesítés irányításába bevonni kívánt szakem - berek önéletrajzát és iskolai végzettsé - gét igazoló okirat másolatát. 09. Az Ajánlattevő ajánlata ezért a Kbt. 74. (1) bekezdés D9 és e) alpontjai alap ján, érvénytelen. Határidő: azonnal 357/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete az Élelmiszer alap - anyag beszerzés tárgyú, KÉ-10781/2012, TED 2012/S számú közbeszer - zési eljárást eredményesnek nyilvánítja: a. A mirelit termékek; b. A zöldség, gyümölcs, tojás termékek; c. A hús és húskészítmények; d. A szárazáru termékek; e. A kenyér és pékáru termékek tekintetében. Határidő: azonnal 358/2012. (IX. 10.) határozat nak Képviselő-testülete az Élelmiszer alap - anyag beszerzés tárgyú, KÉ-10781/2012, TED 2012/S számú közbeszer - A M I Ú JS ÁGUNK o kt ó be r Melléklet 3

20 zési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a tej- és tejtermékek tekintetében, és ezen ter - mék tekintetében új közbeszerzési eljárást folytat le a termék beszerzésére vonatkozóan. 359/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete, mint a KUNÉP - SZOLG Kft. és a KISKUNVÍZ Kft. alapítója, a Bukri Sándor ügyvezető munkabérét megállapító 176/2012. (V. 07.) számú határozatát a következők szerint módosítja: az ügyvezető számára július 1-jétől 1. a KUNÉPSZOLG Kft. ügyvezetési fela - da taiért bruttó Ft/hó, 2. a KISKUNVÍZ Kft. ügyvezetési felada - taiért 0 Ft/hó munkabért határoz meg. 360/2012. (IX. 10.) határozat nak Képviselő-testülete, mint a KUNÉP - SZOLG Kft. alapítója, Bukri Sándor ügyve - zető részére a évre az alábbi prémiumfeltéte leket állapítja meg: 1. A társaság ügyvezetője részére évre vonatkozóan prémium kifizetését pozitív adózás előtti eredmény elérése esetén engedélyezi. A prémium összege az ügy - vezető igazgató éves keresetének 30%-a. A prémium összegének kifizetése az alábbi feltételek teljesítése alapján és mértékében történhet: A) Eredményhez kötött feltételek: A Kunépszolg Kft. és a Kiskunvíz Kft. összevont pozitív adózás előtti ered mény elérése 40%. B) Feladatokhoz kötött feltételek: A Kunépszolg Kft. szétválásának si - ke res levezénylése a képviselő-tes tü let határozatainak megfelelően 20%. A Kunépszolg Kft. hulladékszállítási tevékenységének kibővítése további 11 te lepülésre, a Vertikál Zrt. bevonásával. A szolgáltatás január 1-i indu lás - sal 20%. C) A jelenleg előkészítő szakaszban lévő KEOP / számú ivó - víz minőség-javító projektben való rész - vé tel, és az útvonaltervnek meg fe lelő ha - tár időre történő pályázati anyag beadása 20%. 2. A éves prémium feladatok teljesí té - sének értékelése és a kifizetés engedélyezése a évi mérleg elfoga dásakor történik. Határidő: évi mérlegbeszámoló elfoga - dása.. 361/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete a helyi önkormány - zatokról szóló évi LXV ában meg - ÖN K O R M ÁNY Z AT határozottak szerint november 9-én 18 órakor közmeghallgatást tart a Petőfi Mű - ve lődési Központ és Könyvtár Szín ház - termében. Határidő: november /2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete elfogadja a jelen ha - tározat mellékletét képező, Fábián József Gyula jászkun főkapitánnyá választása alkal - mából kiadandó oklevelet, és ezen alkalomból gratulációját fejezi ki a Főkapitány Úrnak. Határidő: szeptember /2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete ügyvédi megbízási szer ződést köt dr. Balsai Szabolcs ügyvéddel, a jelen határozat mellékletét képező tar ta lom - mal. 364/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ma - gyar Gázszolgáltató Kft.-nek megadja a tulaj - do nosi hozzájárulást a 3787 hrsz-ú önkor - mányzati ingatlanra a Pipacs utca 9. szám alat - ti, 3782 hrsz-ú ingatlan gázellátása ügyében. 365/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erve Plan Mérnöki Iroda Bt.-nek megadja a tulajdonosi hozzájárulást és a közútkezelői hoz zájárulást a 6400 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra az Alsódunasor 6455 hrsz-ú ingat - lan előtt, 20 kv-os csupasz szabadvezetékháló zat új nyomvonalra való áthelyezéséhez. 366/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erve Plan Mérnöki Iroda Bt.-nek megadja a tu lajdonosi hozzájárulást és a közútkezelői hozzájárulást a 80 hrsz-ú (kert utca) ingatlan vo natkozásában 834/20 tr. körzetében 0,4 kv-os szabadvezeték-hálózat rekonstrukciójához. 367/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erve Plan Mérnöki Iroda Bt.-nek megadja a tulajdonosi hozzájárulást és a közútkezelői hozzájárulást a 6952, 6953 hrsz-ú ingatlanra az Alsódunasoron, 852/20 tr. körzetében 0,4 kv-os szabadvezeték-hálózat rekonstruk - ciójához. 368/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bartók Béla utcában található teniszpályát meghirdeti sport és szabadidő tevékenységre haszonbérleti szerződéssel. 369/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a IV. számú védőnői körzetet nem tölti be fő - foglalkozású védőnő foglalkoztatásával, mivel az többletköltséget jelent. 370/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tá - mogatja Vargáné Samu Rozália, Samu Mihály és Samu Mihályné 0412/69 helyrajzi számra vo natkozó rendezési tervmódosítási ké relmét. A jelenleg Má-1 övezeti besorolású terü letet Kiskunlacháza Településrendezési Terv és HÉSZ módosításának tervezési prog ram - pontjai közé felveszi, azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia. 371/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Idő - sek Otthonának (Kiskunlacháza, Külső Rácke - vei út 194.) közműfejlesztési hozzájárulását a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ két egyenlő részletben rendezheti: október 31-ig Ft, november 30-ig Ft a fizetendő összeg. Továbbá fel - hívja a képviselő-testület a központ figyel mét, hogy a közműfejlesztési hozzájá rulás meg nem fizetése esetén kezdeményezi a szol gál tatónál a szolgáltatás korlátozását. 372/2012. (IX.10.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányza - tának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen árajánlatot Szabályo - zási Tervre a volt szovjet laktanya területére. 373/2012. (IX.10.) határozat nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a Kunépszolg Kft.-től a Pipacs utca és Mókus utca kereszteződésénél lévő Pipacs utca 120 m 2 -es útszakaszának kialakítását a benyújtott árajánlat szerint. 4 Melléklet A MI ÚJS ÁGUNK o k t ó be r

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2013. február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: 10/2013. (II. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja Gerecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 371/2010. (XI. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Csikja Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI MUNKATERV TERVEZETE RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Elfogadta a képviselő-testület /2013 (XI.) önkormányzati határozatával 2 1. 2014. február ( ) 14,00 óra. 1. Recsk Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 94/2014. BAKONYSZÜCS Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.

Részletesebben