Anyák napi köszöntõ. Gyermeknapi meghívó. Szép fitness-siker! (Beszámolónk a 13. oldalon.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyák napi köszöntõ. Gyermeknapi meghívó. Szép fitness-siker! (Beszámolónk a 13. oldalon.)"

Átírás

1 2013. április XIX. évfolyam 4. szám Anyák napi köszöntõ Úgy gondolom, a legszebb mondat magyarul: Édesanyám, szeretlek! Azért, mert életet adtál, azért, mert felneveltél és gondoskodtál rólam. Felnõttem én is, családot alapíthattam, s a feleségemet láthatom anyaként, mindent odaadni gyermekeinkért! Köszönetet mondok mindezért, és ha eljön az idõ, én is úgy fogok rólad gondoskodni, mint ahogy azt Tõled megkaptam. Mi is az élet legfontosabb célja? Boldog családban élni és életet adni, gyermekeinkben tovább létezni, örökké élni. A Jóisten legnagyobb csodája, amit az Édesanyáknak adott, az életadás képessége, mert aki életet ad, az örökké él, és biztosítja nemzete fennmaradását. Ezt a csodát csak egy édesanya és egy édesapa teheti meg együtt, és így alkothatja a családot, ami az élet alapköve. Mi, magyarok abban a rendkívüli megtiszteltetésben részesültünk, hogy a Szent Család Édesanyja, Szûz Mária a mi égi édesanyánk! Pünkösdi búcsúra, Csíksomlyóra több százezren azért zarándokolunk el, hogy megmaradjon a magyar nemzet, vagyis kérje a Boldogasszony szent fiát, Jézust, hogy áldja meg a magyar anyákat, vigyázzon minden magzatra! Nemzetünket több ezer éven keresztül a Hit, Hûség, Hagyomány tartotta fenn, ha továbbra is hiszünk Égi Édesanyánkban és hûségesek leszünk hozzá a több ezer éves hagyomány szerint, megmaradunk és teljesíthetjük küldetésünket. Isten éltesse az Édesanyákat, kapjanak meg az élettõl mindent, mert életet tudtak adni! Becsüljük meg és szeressük õket, mert az õ kezükben van Magyarország jövõje. Godó János Gyermeknapi meghívó Ráértek május 26-án, vasárnap délután? Van kedvetek egy jó kis délutáni mókához? Ha igen, fogjátok kézen anyut, aput, vagy a nagyit és gyertek el a Déryné Mûvelõdési Központba, ahol együtt ünnepelhetitek barátaitokkal a gyermeknapot. Szeretettel várunk mindenkit egy vidám délutánra, ami csak Rólatok szól. Program: 14 órától Mese-erdõ bábszínház elõadása. Ezt követõen: ugrálóvár, trambulin, arcfestés, kézmûves foglalkozások, aszfaltverseny, ügyességi vetélkedõk. Szeretettel hív minden gyermeket Törtel Község Önkormányzata, a Törteli Tulipán Óvoda, a Szent István Király Általános Iskola, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és sok-sok segítõ egy felhõtlen szórakozásra. VÉRADÁS május 21-én (kedden), óráig, a Mûvelõdési Központban (Malomban). Minden kedves véradót szeretettel várunk! Köszönettel: Magyar Vöröskereszt Nagy Ferenc Édesanyám Van egy szó, van egy név ezen a világon, Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. Csupa virágból van, merõ napsugárból. Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól. Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja, Örömében sír az, aki e szót hallja. Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögõ hangja, Amikor gõgicsél, mintha volna szárnya. Amikor a szíved már utolsót dobban, Ez az elhaló szó az ajkadon ott van. Mehetsz messze földre, véres harcterekre, Ez a szó megtanít igaz szeretetre. Bánatban, örömben ver az Isten vagy áld, Hogyha elrebeged, már ez is imádság. És ha elébed jön könnyes szemû árva, E szóra felpattan szíved titkos zárja. Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név, Királynak, koldusnak menedék, biztos rév. Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok, Ha keblére borulsz és el kinek mondod? S ha szomorú fejfán olvasod e nevet, Virágos sírdombon a könnyed megered. Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, Nekem a legdrágább ezen a világon. Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, Amikor kimondom: anyám, édesanyám. Szép fitness-siker! (Beszámolónk a 13. oldalon.)

2 2. oldal TÖRTELI A polgármester jelenti A hosszú, szokatlanul csapadékos tél nemcsak az emberek közérzetét nyugtalanította, de az utak állapotát is súlyosan befolyásolta. A rendkívüli csapadékmennyiség földútjainkat szinte járhatatlanná tette. Amint az idõjárás engedi, földgyaluval próbáljuk javítani a földutak minõségét. Az igazság viszont az, hogy a földutak esõs, csapadékos idõben feláznak és nehezen járhatóak. Ezért, amint azt már többször ajánlottam, próbáljunk meg összefogni, és zúzott kõvel feltölteni az utakat. Az önkormányzat Ft-tal tudja támogatni ezen kezdeményezéseket, a teljes összeg kifizetése az utca lakóinak összefogásából eredhet, mint ahogy az már több ízben sikeresen meg is történt. Itt szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy az Európai Uniós besorolás szerint Pest megye a fejlett régiók közé tartozik. Emiatt nincs pályázati lehetõség utak, járdák, építésére. Remélhetõleg hamarosan változik ez az állapot, mert önerõbõl lehetetlennek tûnik az útépítés! A szilárd burkolatú útjaink, a Dózsa György út és a Szent István út balesetveszélyes. Ezen utak a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Ceglédi Kirendeltsége tulajdonát képezik, tehát a javításról is nekik kell gondoskodniuk. Természetesen tájékoztattuk a balesetveszélyes állapotról a vállalatot, de amíg az idõjárás nem engedi, a munkálatok nem kezdõdhetnek meg. A Kõrösi út javítása a község feladata, meg is fogjuk szüntetni a balesetveszélyes szakaszokat. Minden út javításáról gondoskodni fogunk. Addig is kérem szíves türelmüket, mert száraz, meleg idõ szükséges a jó minõségû munkához. Godó János ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2013. (III.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló többször módosított 7/2008. (IV.24.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvény 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvény 92. (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló többször módosított 7/2008. (IV.24.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiakban módosítja: 1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a következõ 1. számú melléklet lép. 1. számú melléklet Az Idõskorúak Klubja Intézményi térítési díj: a.) étkezés nélkül 20 Ft/nap/fõ A házi segítségnyújtás térítési díja évben: Összegek forintban Gondozási díj Ft/óra felett A Szociális étkeztetés térítési díja évben: Összegek forintban Étkezési díj Ft/nap ÁFÁ-val felett Étkezés térítési díja kiszállítás esetén: Összegek forintban Szállítási díj Ft/nap felett Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: Intézményi térítési díj: Ft/hó Helyettes szülõi ellátás: Intézményi térítési díj: 0.- Ft. 2. A Rendelet további pontjai változatlanul maradnak. 3. Ez a rendelet április 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Törtel, március 27. Godó János sk. polgármester dr. Majtényi Erzsébet sk. jegyzõ FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53)

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2013. (III.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2011. (IX.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet értelmében, Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/ (IX.09.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiakban módosítja: 1. A Rendelet 1. számú melléklete 1) pontjában foglalt A hulladék begyûjtési és szállítási díj 2,00 Ft/liter+Áfa, a hulladékkezelési és szelektív gyûjtési díj 2,10 Ft/ liter+áfa a február 01-tõl január 31-ig terjedõ idõszakra. szövegrész helyébe a következõ A hulladék begyûjtési és szállítási díj 2,00 Ft/liter+Áfa, a hulladékkezelési és szelektív gyûjtési díj 2,10 Ft/liter+Áfa. szövegrész lép. 2. A Rendelet további pontjai változatlanul maradnak. 3. Ez a rendelet április 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Törtel, március 27. Godó János sk. dr. Majtényi Erzsébet sk. polgármester jegyzõ Tisztelt Törteliek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a mûvelõdési ház ügyében a település anyagi lehetõségeit figyelembe véve felelõs költségtakarékossági döntéseket hozott; ebbõl kifolyólag a mûvelõdési ház dolgozói ezután napi négy órában látják el feladatukat. Ennek következtében a nyitvatartási rend megváltozott. Ezt az új rendet az alábbiakban közöljük. NYITVA TARTÁS: HÉTFÕ: 13-19, KEDD: 13-19, SZERDA: SZÜNNAP, CSÜTÖRTÖK: 13-19, PÉNTEK: 13-19, SZOMBAT:, VASÁRNAP: A könyvtár hétfõn, kedden, csütörtökön és pénteken, azaz a nyitvatartási napokon 13 és 17 óra között várja olvasóit. A vásárok és egyéb szórólapokon és hirdetõtáblákon reklámozott események a meghirdetett idõpontban pontosan meg lesznek tartva. Törtel Község Önkormányzata Területalapú támogatások ügyintézési rendje 2013-ban Tájékoztatom a T. Ügyfeleket, hogy a területalapú támogatások ügyintézése Törtelen a házasságkötõ teremben, az alábbi heti munkarendben történik április 8-tól bezárólag május 15-ig: Hétfõ: óráig; Péntek: óráig. Támogatás ügyintézéséhez hozza magával érvényes földhasználati lapját, valamint a tavalyi támogatási nyomtatványt. Amennyiben abban változás történt, kérem, jelölje be a módosítást (mi van bele vetve, illetve a terület méretváltozásai)! Telefonon történõ egyeztetés, az ügyintézések ütemezése: 06-30/ Köszönettel: Petróci Béla kamarai tanácsadó TÁJÉKOZTATÁS Tisztelt Törteli Lakosok! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy tõl a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának ügyintézõje hétfõi, szerdai napokon 7:30 órától 15:00-ig tartó, pénteki napokon 7:30 órától 11:00-ig tartó ügyfélfogadási idõben áll az Önök rendelkezésére a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában, (2747 Törtel, Szent István tér 1. szám alatt), illetve a következõ telefonszámon: es mellék. A települési önkormányzat jegyzõje helyett január 1-tõl a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala jár el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) hatálya alá tartozó az alábbi támogatások megállapítása tárgyában: alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, idõskorúak járadéka, egészségügyi ellátásra való jogosultság és az alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj tekintetében. Ezen támogatások tárgyában az ügyintézõ a kérelmeket átveszi és a szükséges mellékletekkel felszerelve továbbítja a kérelmeket a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának törzshivatalához további elbírálás végett március 1-tõl az anyakönyvvezetõ helyett az állampolgársági kérelmeket is járási hivatal kormánytisztviselõi veszik át. A települési jegyzõ mellett a járási hivatal is eljárhat a lakcímváltozások bejelentése ügyében, ideértve a lakóhely létesítése és változtatása, tartózkodási hely létesítése, változtatása, megszûnése vagy megújítása esetét is. Tájékoztatom Önöket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala mint szakigazgatási szerv jár el valamennyi, a gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.) hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni ellátás, gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés, valamint a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott gyámhatósági hatáskörök tekintetében. Továbbra is jegyzõi hatáskörben marad azonban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás és az óvodáztatási támogatás. A Ceglédi Járási Hivatal törteli ügyintézõje Fekete-Szabóki Anita Erzsébet, forduljanak hozzá bizalommal a fent említett elérhetõségeken! Tisztelettel: Dr. Terbe-Szabó Csilla Járási Hivatalvezetõ

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Erdõ- és szabadtéri tüzek Újabb Erzsébet-tábor megelõzése pályázatok Az enyhébb tavaszi idõjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozott figyelmet kell fordítani az évrõl-évre jelentkezõ veszélyforrásra: a vegetációtûzre. Az erdõ- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyeztetettebb idõszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tûz. Tavaly a lángok közel huszonkétezer esetben csaptak fel, eloltásuk mintegy százhetvenezer munkaórát igényelt a beavatkozók részérõl. A szabadtéri tûzesetek különféle okokból gyulladhatnak, legtöbbjük azonban emberi gondatlanságra vezethetõ vissza. A Pest Megyei Területi Tûzmegelõzési Bizottság éppen ezért kiemelt feladatként kezeli a vegetáció-tüzek megelõzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást. Megkezdõdött az avar és a növényi hulladékok égetésének idõszaka is, ilyenkor fokozott figyelemmel kell eljárni az erdõkön kívüli területeken is, hiszen a felügyelet nélkül hagyott tûz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentõ, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat. A tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, a tûz gyújtójának pedig mindig gondoskodnia kell az eloltásról is. A szabad területen történõ tûzgyújtás, továbbá a tarló és a növényi hulladékok égetésének tûzvédelmi elõírásait az Országos Tûzvédelmi Szabályzat tartalmazza. Az erdõtûz kockázata jelentõsen függ az idõjárási viszonyoktól, a száraz és szeles idõjárás megfelelõ feltételeket teremt az ilyen tûzesetek kialakulásához, továbbterjedéséhez. Erdõtûz-veszélyes idõszakban a vidékfejlesztési miniszter vagy az erdészeti hatóság tûzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes erdõkben vagy akár az ország összes erdejében. Tûzgyújtási tilalom esetén az erdõkben beleértve a kijelölt tûzrakóhelyeket is, valamint az erdõterületek határától számított kétszáz méteren belül is tilos tüzet rakni! Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a vagy a oldalakat! Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság megbízásából készült kisfilmet az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: php?pageid=press_video_index2&vid=32 Juhász Attila tû. alezredes elnök Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pest Megyei Területi Tûzmegelõzési Bizottság Öt új pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-tábor keretében, amelyekre május 20-ig lehet jelentkezni mondta el Nagy Anna országjáró körútjának szolnoki sajtótájékoztatóján. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja, hogy az Erzsébet-programban minél több fiatal számára biztosítson kirándulási és táborozási lehetõséget, ezért három új sporttábor és további két tematikus tábor pályázati kiírása jelent meg. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is lesz Vitorlástábor. A sporttáborok vezetõihez csatlakozik Nagy Tímea kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok párbajtõrvívó, aki a vívótábort vezeti majd, valamint Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozó, a Magyar Egyetemi- Fõiskolai Sportszövetség elnökségi tagja, és Cseh László olimpiai ezüstés bronzérmes úszó. Utóbbiak a sportmenedzser táborban várják a sportot kedvelõ felsõoktatásban résztvevõ fiatalokat. Az Erzsébet-program szóvivõjének tájékoztatása szerint a másik két felhívást az ország 47 leghátrányosabb helyzetû kistérségében tanuló gyerekeknek hirdetik meg. A Mutasd meg a településed Európának elnevezésû kiírás nyertesei négynapos utazásra mehetnek Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe. A Hunyadi Járat pályázat célja pedig, hogy a Hunyadiak történelmi szerepvállalásáról tanuló diákok számára élõvé tegye történelmünk e korszakát. Nagy Anna megjegyezte, a sporttáborok önrésze 1000, illetve 2000 forint. A Mutasd meg településed Európának és a Hunyadi járat 2013 történelmi kirándulás pályázatokon való részvétel ingyenes. Az öt új pályázat benyújtási határideje május 20., de mint a program szóvivõje kiemelte, az Erzsébet-tábor januártól elérhetõ 42 kiírására április 8-ig lehet még jelentkezni. A pályázatok megtalálhatóak az Erzsébet-program Pályázatok oldalán. ROLTIM FA KFT. Tûzifa Vékony akác: 2.300,-/q Vastag akác: 2.600,-/q Hasított akác: 2.800,-/q Cím: Törtel, Újosztály d. 51. Telefon: 06-20/ , 06-20/ Lakodalmi sátor kölcsönzés, sütemény készítés! Kisebb rendezvénysátrak, Hûtõkocsik, Egységes, igényes teríték, 20 fõtõl 300 fõig. Színvonalas, modern sátor. Baráti, családi összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre. Kérjük, foglaljon idõben! Ugyanitt sütemények, torták rendelhetõek, amelyeket a Hangulat Cukrászda készít házias ízekben és kivitelben. Telefon: 06-30/ Lakásfelújítás! Festés, Csempeburkolás, Parkettakészítés, csiszolás, Laminált padlózás, Külsõ hõszigetelés, színezés, Fürdõszobák felújítása vízszereléssel. Karai István a lakosság szolgálatában. Telefon: 06-30/

5 HÍRADÓ 5. oldal CSARNOK KIADÓ 280 nm +1 hektár körbekerített területen. Hideg-melegvíz, közmûvesítve. Raktárnak, üzemnek vagy terménytárolónak Ft/hó Érdeklõdni: 06-30/

6 6. oldal TÖRTELI Tisztelettel köszöntjük minden régi és új vendégünket a 2013-as esztendõben. Szeretettel várunk mindenkit, aki horgászni, pihenni kíván. Horgásztavunk és az azt körülvevõ szabadidõpark kiválóan alkalmas családi-baráti, céges összejövetelek, tréningek lebonyolítására, csodaszép természeti környezetben. Apartmanjaink minden igényt kielégítõen állnak szállóvendégeink rendelkezésére. Május 1. (szerda) Családi nap KÁKÁS HORGÁSZTÓ Minden kedves horgászunkat megvendégeljük egy pár virslivel és egy korsó sörrel. A tó partján igény szerint fõzõhelyeket biztosítunk. Májusi programajánló Május 18. (Szombat) III. Kákási Bográcskirály hagyományõrzõ fõzõverseny A versenyre bármilyen bográcsban elkészíthetõ étellel lehet nevezni. A fõzéshez szükséges eszközöket a csapatoknak kell biztosítani. A résztvevõknek asztalok és padok rendelkezésre állnak. A nevezés díjtalan. Jelentkezési határidõ: május 17. Töltsön el egy kellemes napot a Kákás Horgásztónál. Információ: 06-70/ Kapásból a legjobb!

7 HÍRADÓ 7. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Vastag akác Ft/q Hasított akác Ft/q Vékony akác Ft/q Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Tölgy gurigás 2250 Ft... AKCIÓ! 2150 Ft/q Bükk gurigás 2200 Ft... AKCIÓ! 2100 Ft/q Tölgy félig hasított 2400 Ft... AKCIÓ! 2300 Ft/q Bükk félig hasított 2350 Ft.. AKCIÓ! 2250 Ft/q Tölgy készre hasít Ft... AKCIÓ! 2450 Ft/q Bükk készre hasít Ft.. AKCIÓ! 2400 Ft/q Szõlõkaró, palántakaró, villanypásztor karó AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók PB GÁZPALACK CSERE DRÓTFONAT 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. 1,75 méter magas Ft/tek. 2 méter magas Ft/tek. BETONOSZLOPOK 2,4 m hosszban Hullámpala 183x Ft 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

8 8. oldal TÖRTELI ITT A TAVASZ! Nincs annál jobb érzés, mint a saját magunk termelte zöldségekbõl elkészített ételeinket frissen szedett fûszerekkel mennyeivé varázsolni! KÍNÁLATUNKBÓL: Vetõmagok széles választékban: zöldség- és virágmagok; régi beszállítóink: Rédei Kertimag, Garafarm, Földi Módi; új beszállítónk ERDÉLYBÕL: AGROSEL Fémzárolt burgonyagumók: Agria, Desiree, Kondor, Red, Scarlett Dughagyma, dobozos és kimért: Makói, Stuttgarti, Lila, Fokhagyma Virághagymák, rózsatövek, fûmagok Mûtrágyák és tápoldatok Virágföldek, virágcserepek és balkonládák Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk Kertiszerszámok, kerti kiegészítõk KERTÉSZNAPTÁR Az elõcsíráztatott korai burgonyát ültethetjük április elején. Vethetünk még sárgarépát, petrezselymet, pasztinákot, spenótot, retket, velõborsót, céklát, salátaféléket, káposztaféléket és csemegekukoricát is. Kukoricánál, borsónál javasolt a szakaszos vetés (1-2 hét különbséggel), hogy hosszabban biztosítsuk a család ellátását finom, friss zöldborsóval és csemegekukoricával. A hónap végén helybevetéssel paradicsomot, paprikát, uborkát, cukkinit, spárgatököt és sütõtököt vethetünk. A hónap közepén már vethetõ végleges helyére a legtöbb egynyári virág: legényrózsa, õszirózsa, bársonyvirág, madármályva, estike. Támfalak, kerítések befuttatására a hajnalka és a díszbab kiválóan alkalmas. Kiültethetjük az elõhajtatott kardvirág, dália, kana gumókat is. Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék

9 HÍRADÓ 9. oldal Gumiabroncs és gyorsszerviz Törtel, Jászkarajenõi út 24. (autómosóval szemben) Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17; Sz: 8-12; V: Zárva GUMIABRONCSOK ÉRTÉKESÍTÉSE, SZERELÉSE, CENTRÍROZÁSA, JAVÍTÁSA Újszerû használt és akciós új gumiabroncsok értékesítése kedvezõ árakon! Kiváló minõségû, ellenõrzött használt gumiabroncsok garanciával! Használt és új alufenik és acélfelnik értékesítése! TEHER- ÉS MEZÕGAZDASÁGI GUMIABRONCSOK, TÖMLÕK SZERELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE! Autógyorsszerviz szerelés, javítás, olajcsere autóalkatrészek, olajok, szûrõk, akkumulátorok, hûtõ- és szélvédõmosó folyadékok értékesítése Ingyenes állapotfelmérés és szervizajánlat készítés! ADRICS Kft. Gumiabroncs és gyorsszerviz

10 10. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Májusi nyitvatartási napok: hétfõ 6. nyitva 13.nyitva 20. zárva 27. nyitva kedd 7. nyitva 14. zárva 21. nyitva 28. nyitva szerda 1. zárva 8. zárva 15. nyitva 22. nyitva 29. zárva csütörtök 2. zárva 9. nyitva 16. zárva 23. zárva 30. nyitva péntek 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva 31. nyitva szombat 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva zárva vasárnap 5. zárva 12. zárva 19. zárva 26. zárva zárva Júniusi nyitvatartási napok: hétfõ 3. nyitva 10. zárva 17. nyitva 24. nyitva Júl.1. zárva kedd 4. zárva 11. nyitva 18. nyitva 25. zárva Júl.2. nyitva szerda 5. nyitva 12. nyitva 19. zárva 26. nyitva Júl.3. nyitva csütörtök 6. nyitva 13. zárva 20. nyitva 27. nyitva Júl.4. zárva péntek 7. zárva 14. nyitva 21. nyitva 28. zárva Júl.5. nyitva szombat 8. nyitva 15. nyitva 22. zárva 29. nyitva Júl.6. nyitva vasárnap 9. zárva 16. zárva 23. zárva 30. zárva Júl.7. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

11 HÍRADÓ 11. oldal IGÉNYES, PONTOS, KORREKT AZ ASZIMA CENTRUMBAN CSÕCSERE TÖRTÉNT! SZERETETTEL VÁROM BARNULNI VÁGYÓ VENDÉGEIMET! Törtel, Dózsa György út 13. Telefon: 06-30/ / szórólap prospektus meghívó plakát matrica névjegy nyomtatvány újság könyv dosszié Tel.: 53/ / / Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ Cegléd, Csatorna u. 8. ANCEKER KFT. Törtel, Ceglédi út 25. TUTI ABC Nyitva tartás: Hétfõ Szombat: 5.00-tõl ig Vasárnap: 6.00-tól ig Kínálatunkból... Presszókávé, tea Széles választékban csemegeáru Napi kétszer friss pékáru Zöldség-gyümölcs Minõségi italok Finom kozmetikumok Mirelitáruk Jégkrém Tartós élelmiszerek Ajándéktárgyak Szombatonként friss cukrászsütemény Tejtermékek Édességek Savanyúságok Tésztafélék Mûanyagáruk Háztartási papír- és vegyiáruk Üdítõk, borok, sörök (pl.: Königsburg 0,5ü. 100 Ft, 1L 200 Ft, 4%-os) Telefon feltöltés Telenor, T-Mobile, Vodafone, Tesco, Neophone Bankkártyás fizetési lehetõség Napi akciók

12 12. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI A tavasz soron következõ rendezvénye az ovi-koncert volt, amely nagy élményt nyújtott kiscsoportosnak, nagycsoportosnak egyaránt. A kecskeméti zenetanárokból, mûvészekbõl álló társulat Petõfi Sándor megzenésített mûveibõl nyújtott át egy csokrot a gyermekeknek. Nagyon színvonalas elõadásokat hallhatunk, láthatunk már évek óta a Dobiás Péter vezette zenész csapattól. Örülünk annak, és köszönjük, hogy a kedves szülõk is fontosnak tartják a gyermekek minél sokoldalúbb fejlesztését. A Kerekerdõ bábszínház is újabb elõadással látogatott el hozzánk. A Varázstelefon címû mesét tekinthettük meg. Nagyon tanulságos elõadás volt, mindenki számára. A szeretet, becsületesség, az igazságosság jelent meg a mûben. A gyermekek megtapasztalhatták, hogy a jó mindig elnyeri, jutalmát, a rossz pedig megkapja méltó büntetését. Népszokásaink, hagyományápolásunk következõ ünnepe a húsvét volt. A gyermekek megismerkedhettek az igazi húsvéti néphagyományokkal, a locsolkodással, annak jelentõségével, a tojásdíszítéssel, a motívumok jelentésével, a húsvét jelképeivel. Több héten át lázasan készültünk erre az ünnepre. A barátság jelképeként komatálat készítettek és Május 10-én köszöntjük óvodánkban az édesanyákat, nagymamákat, mely eseményre nagy szeretettel várunk mindenkit! Az ovi-búcsút május 22-én (esõnap május 23.) tartjuk, melyre szeretettel meghívjuk a kedves szülõket is, töltsenek velünk egy vidám délelõttöt. A nagycsoportos óvodásaink ballagását május 26-án, délelõtt fél 10-kor tartjuk. Az óvoda dolgozói nevében: Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok adtak át egymásnak a csoportok, mondókázás és éneklés kíséretében. Minden csoportban nagy élményt jelentett a locsolkodás eljátszása. A kislányok lázasan sütöttek-fõztek, készítették a finom süteményeket, amivel a locsolkodó fiúkat megvendégelték. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik a húsvéti projektek megvalósításában segítségünkre voltak. Azoknak a kedves családoknak, szülõknek, nagyszülõknek, akik lehetõséget biztosítottak a baromfiudvar, a bárányok, nyuszik megtekintésére. Azoknak a vállalkozóknak, üzletvezetõknek és a dolgozóknak, akik szeretettel fogadták óvodásainkat. A Pitypang középsõ csoport egy nagyon érdekes és izgalmas projektet dolgozott fel, a Zene-Hangszer projektet. Nagy élményt jelentett a gyermekeknek a csoportba érkezõ vendégek hangszeres játéka és elõadása. Szeretnénk köszönetet mondani Topai Sándornak, aki a gitárral, Seres Aladárnak, aki a hegedûvel, és Antal Bencének, aki a dobbal ismertette meg a gyermekeket. A csoport ellátogatott a Törteli Katolikus Templomba is, ahol Könyves Péter kántor úr segítségével megismerkedtek az orgona hangjával, mûködésével. Köszönjük az õ segítségét is. Nagy élményt jelentett még a csoport számára a Ceglédi Dobmúzeumba tett látogatás is. Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken. Kodály Zoltán

13 HÍRADÓ 13. oldal Szép fitness-siker! A Szent István Király Általános Iskola hírei április 6-án került megrendezésre az országos II. osztályos egyéni és az országos I. osztályos csoportos verseny. A ceglédi CVSE Fitness Egyesület 8 versenyzõvel nevezett be a versenyre. Én és társaim jó eredményeket értünk el. II. osztályban, ami az egyéni volt, én az 5. korcsoportban országos I. helyezett lettem, és egy másik társam a 6. korcsoportban országos 2. lett. Az I. osztályban, ami a csoportos volt, két csapattal is országos aranyérmet szereztek a CVSE versenyzõi. Mindannyiunkra büszke volt Randos Gabriella az edzõnk és a szüleink. Minárovics Réka 6.a osztály Iskolánk igazgatósága, tantestülete és diákjai szeretettel gratulálnak kimagasló eredményedhez. További sikeres versenyzést kívánunk neked! Radicsné Sáfrán Erika igazgató (Réka címlapunkon büszkén mutatja az elnyert kupát és oklevelet.) Aki nem lép egyszerre! A Szent István Király Általános Iskola alsós munkaközössége a tanév versenynaptárának tervezésekor úgy határozott, hogy ebben tanévben a helyi énekversenyt katonadalokból rendezi. Erre március 26-án délután került sor. Évfolyamonként a tanulók egy kötelezõ és egy választott dalt adtak elõ. A gyerekek teljesítményét minden tanító néni értékelte, csak a saját évfolyamának tanulóira nem szavazott. Az értékelés végén a tanulók arany, ezüst, bronz fokozatot kaptak. Elsõ évfolyam: Arany fokozat: Váradi Kamilla, Stummer László. Ezüst fokozat: Pál Cintia. Bronz fokozat: Abonyi Kamilla, Hangya Andrea, Piszár Brigi, Budavári Ida. Második évfolyam: Arany fokozat: Bakos Emese Sára, Minárovics Tamás, Nagy Vanessza. Ezüst fokozat: Nagy Richárd, Rafael Csaba, Vastag Virág, Tóth Réka, Petrák Martin. Bronz fokozat: Minárovics Péter, Burai Károly, Barát Olga. Harmadik évfolyam: Arany fokozat: Csorba Dóra, Ézsiás Adrienn, Balogh Elizabet. Ezüst fokozat: Nagy Tamara. Bronz fokozat: Rátóti Andrea, Sándor Blanka, Burai Mercédesz, Maka Lilien. Negyedik évfolyam: Arany fokozat: Burai Miklós, Kocsis Szabolcs, Bekõ Dávid. Ezüst fokozat: Burai Bettina, Tabajdi József Imre, Dudás Szabolcs, Bujka Dániel. Bronz fokozat: Burai Cintia, Károly Mária, Danyi Gábor. Perlakiné Somodi Gabriella alsós munkaközösség vezetõ A világ egy iskola, és az élet az egyetlen valódi tanító. Számtalan tapasztalatot kínál, és ha a tapasztalatok egyedül bölcsebbé tehetnének, az idõs emberek mind boldog, megvilágosodott mesterek lennének. De a tapasztalatban el van rejtve a lecke. Dan Millman Õseink írása a rovás volt. Az itt közölt székely-magyar rovás egyaránt alkalmas titkosírásra és szórakoztató, hagyományõrzõ idõtöltésre. A rovást õseink jobbrólbalra, azaz az iskolában tanult latin betûs íráshoz képest visszafelé rótták rovásbotra. Az újság e számában közlünk egy mondatot rovásírással. A mondat megfejtését ben minden törteli diák beküldheti az újság szerkesztõségébe Ez év augusztusában azok, akik a legtöbb helyes megoldást beküldték, értékes könyvjutalomban részesülnek. Múlt havi feladványunk megfejtése: Huszárok márciusban. Helyes megfejtést a következõ fiatalok küldtek be: Nagy Cintia, Makai Fanni, Sáfrán Hilda, Bekõ Virág, Jancsovics Ákos, Szelei Levente, Tabajdi Imre, Nagy Sándor, Bekõ Csaba. E havi feladat: G Y E R E K S A R O K ROVÁS-REJTVÉNY É E D CS C B Á A K J Í I H GY G F Ö Ó O NY N M LY L U TY T SZ S R P Ő ZS Z V Ű Ú

14 14. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Népdaléneklési háziverseny A felsõ tagozaton az I. félévben került megrendezésre a Készségtárgyak munkaközösségének szervezésében, dr. Nagyné Kecskeméti Ágnes ének-zene szakos tanárnõ vezetésével a helyi népdaléneklõ verseny. Történelmi emlékverseny Petõfi Sándor születésének 190., az 1848-as polgári forradalom gyõzelmének 165. évfordulója tiszteletére a Szent István Király Általános Iskolában kétfordulós történelemversenyt hirdettünk, hogy méltán emlékezzünk ezúton is elõdeinkre. Az elsõ forduló levelezõs verseny volt. Ezen 60 tanuló vett részt. Az iskolai fordulót március 13-án tartottuk, melyen 31 tanulónk izgult, hogy ki tud majd legjobban teljesíteni. Valamennyi tanulónkat dicséret illeti, derekasan helytálltak, jól teljesítettek. Köszönjük a részvételt. A 32 résztvevõvel lebonyolított program mindamellett, hogy hagyományaink, népmûvészeti értékeink bemutatását és megismertetését volt hivatott szolgálni, derûs hangulatban telt el, hasznos idõtöltést biztosítva gyermekeink számára. A megmérettetés számos elõkelõ helyezést hozott a gyermekek számára, mivel az énektudást arany-, ezüst-, és bronz fokozattal jutalmazta a zsûri. A kiemelkedõen jól szereplõ gyermekek közül is a legjobbak kiemelt arany fokozatot értek el: Minárovics Réka 6.a, Bujka Mónika 7.a, Pásztor Réka 7.a, Szabó Karina Anita 7.a. Minden résztvevõnek szívbõl gratulálunk és kívánjuk, hogy bátran vállalják a versenyek, a szereplések izgalmait, mert a szép ének nemcsak az elõadóknak, de az õket hallgatóknak is nagy örömet okoz. Káldiné Megyeri Éva Készségtárgyak mkv. A verseny helyezettjei: 5. osztály: I. Halasi Pál, Jancsovics Ákos, II. -, III. Bódi Bianka. 6. osztály: I. Molnár Vivien, II. Gyalog Andrea, III. Dudás Dávid. 7. osztály: I. Pásztor Réka, II. Szabó Karina, III. Megyesi Martin. 8. osztály: I. Ábrahám Mónika, II. Nagy Cintia, III. Sándor Marcell. Gratulálunk a helyezetteknek! Rimóczi Józsefné munkaközösség vezetõ Nyílt nap az iskolában Iskolánkban szép hagyomány a nyílt nap megrendezése õsszel és tavasszal. Ekkor, az osztályok, évfolyamok által kijelölt napokon mélyebb betekintést nyerhetnek a kedves szülõk, érdeklõdõk mindennapi munkánkba. A gyerekek és a pedagógusok nagy lelkesedéssel, óriási készülõdéssel, izgatottan várják ezeket az alkalmakat. Nagy örömünkre sok kedves anyuka, apuka, nagymama, nagypapa látogatott el iskolánkba az idei tavaszi nyílt napokra is. Reméljük, jól érezték magukat! A gyerekek és kollégáim nevében is köszönjük megtisztelõ figyelmüket, megjelenésüket! Tóth Dénesné tanár néni

15 HÍRADÓ 15. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Tavaszi iskolába csalogató foglalkozás március 26-án tartottuk iskolánkban a nagycsoportos óvodásoknak a Suli-csalogatót. Utolsó alkalommal 5 állomás várta õket szeretettel. Az elsõs osztályteremben Kökény Ferencné Margit tanító néni és Tóth Dénesné Gabi tanító néni osztálya dalos játékokkal, versekkel kedveskedett a gyerekeknek. Ezután kapott mindenki egy névvel és jellel ellátott tarisznyát, amibe a következõ állomásokon összegyûjthették a kis kincseket. Együtt indultunk fel az emeletre, ahol a 4.a osztályosok tavaszi virágok megszólaltatásával várták õket. Itt tulipán fejdíszt kaptak az óvodások. A harmadik állomáson húsvéti képeslapot készítettek egyszerû technikával. Minden leendõ iskolás nagy örömmel díszítette ki a képeslapon lévõ tojást. Intézményünk többi épületének meg- tekintése alkalmából átmentünk a hosszú épületbe, megnéztük, hogy a felsõsök hol tanulnak. Betekintést nyertünk az informatika terembe, ahol sok-sok számítógépet láttak a szülõk és a gyerekek. A 4.b osztályosok ebben az épületben tanulnak, így az õ termükben megemlékeztünk az 1848-as Szabadságharcról. Itt egy-egy papírból hajtogatott huszárt tettek a táskájukba kis vendégeink. Az ötödik, egyben az utolsó állomás a tornaterem volt, ahol egy egyszerû akadálypályán mehettek végig, ezért kaptak egy érmet, amit a nyakukba tettem. Ezután nagy örömmel mentek haza a gyermekek szüleikkel együtt. Nagyon szépen köszönöm kollégáimnak, valamint a szereplõ iskolásoknak a segítséget. Bakosné Mester-Szabó Katalin tanító Közel háromezer résztvevõ a Pest Megyei Futó- és Gyalogló Napokon! A Pest Megyei Szabadidõsport Szövetség szervezõi bíztak abban, hogy a hetek óta tartó, szabadtéri sportolásra alkalmatlan idõjárás szebbik arcát mutatja, s nem mossa el a Futó- és Gyalogló Napok programját. Hála az égieknek, április 4-én az esõ nem esett, s a téliesen hideg idõ ellenére is százával érkeztek a résztvevõk a tápióbicskei és a nagykátai gyülekezési pontokhoz. Elõkerültek a nordic walking botok, majd a több mint 900 résztvevõ futva, gyalogolva közelítette meg a három kilométerre lévõ emlékhelyet. Itt csatlakoztak a már hagyománnyá vált 1848-as tápióbicskei hídi csata és az ehhez kapcsolódó rendezvényhez - koszorúzással, szalagtûzéssel emlékeztek szabadságharcos elõdeinkre. Késõbb csákóval a fejükön részt vettek az élõ történelemóra programjában is. Pénteken reggel már lógott az esõ lába. A ceglédi és nyársapáti rajthelyeken több száz résztvevõ várta az indulást. A Sadaku Sportklub futóihoz és a nyársapáti általános iskola 14 diákjához csatlakoztak a résztvevõk. Több településen együtt futottak, gyalogoltak épek és fogyatékkal élõk és a barátságtalan idõ ellenére is mosolyt, jókedvet lehetett látni az arcokon. A Csemõt, Mikebudát, Törtelt, Kõröstetétlent érintõ albertirsai és abonyi célba már esõben érkeztek a kitartó sportolók, azonban az egész rendezvényre jellemzõ jókedvet és a közös sportolás élményét ez sem rontotta el. Több mint 21 intézmény fenntartói, vezetõi és pedagógusai közremûködtek abban, hogy rendezvényünk sikeres legyen. A ceglédi és nagykátai rendõrkapitányság és a hozzájuk tartozó települések munkatársai, a csemõi, nyársapáti és a többi település polgárõrei segítettek, hogy a résztvevõk a közúti forgalomban is biztonságban érezhessék magukat. Futott és gyalogolt a résztvevõkkel polgármester, több iskola és óvoda teljes tantestülete, s volt olyan futócsapat, akik több mint 60 km-t buszoztak azért, hogy részt vehessenek programunkon. Reméljük, hogy jövõre napsütéses idõben újra együtt emlékezhetünk szabadságharcos elõdeink hõstetteire és demonstrálhatunk az egészséges életmód mellett! A RENDEZVÉNYT A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG TÁMOGATTA! Jezerniczky Attila

16 16. oldal TÖRTELI Lelki sarok Gondolatok az Elsõáldozásra Az elmúlt idõszakban több alkalommal megosztottam tanításomat a kedves Szülõknek, Gyermekeknek, akár szóban, akár írásban. Önmagában már tanúságot tesz keresztény hitünkrõl, hogy egy közösségbe tudtunk összegyûlni a szentmiséken és a katekéziseken, hallgatva az Isten Igéjét és megélni azt a mindennapokban. Figyelve Európában és a világban végbemenõ változásokat, nagyon nehéz gyermekeinket és önmagunkat egy értéket megbecsülõ, szeretõ, elfogadó és hittel teli életúton megtartani. Ma, amikor ember az emberért nem képes odafigyelõ és önfeláldozó szeretettel lenni, a feltámadt Krisztus példát ad számunkra. Olyan példát, aki vállalta a szenvedést és a kereszthalált minden ember megváltására, a bûnöktõl való szabadulás reményét töltötte be. Krisztus soha nem volt közömbösséggel az ember iránt és ma sincs, a mi szabad akaratunkon múlik, hogy találkozunk-e a Feltámadottal! Szenvednél olyanért, aki téged nem szeret, vagy akit te nem szeretsz? Krisztus szavai éljenek bennünk: senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint, aki életét adja barátaiért! De ennél kisebb súlyú helyzetekben is ott van elõttünk a kétely: megéri a másikért bármit is tenni? Igen! Mert Jézus azt a parancsot tûzte ki célul a keresztény ember számára, hogy arról ismerjenek meg titeket az emberek, hogy szeretettel vagytok egymás iránt! Ma, akár falun, akár városban, hazánkban, vagy külföldön sokszor mindezeknek az ellenkezõjét érezzünk. Ne gondolkodj, majd mi megmondjuk, hogy mit gondolj a médiumok által, ne érezz, ne szeress, hanem fogyassz és tiporj a pénzért, karrierért és veszítsd el igazi emberi mivoltodat. Nem kis áldozat ma már otthont terem- SOK KICSI SOKRA MEGY teni, amely nem a lakást és a megélhetést jelenti, hanem a férfi és a nõ életre szóló szeretetkapcsolatát a házasság szentségében. Életet ajándékozni egy gyermeknek, õt érett személyiséggé felnevelni nagy felelõsség és sok lemondással jár, de az öröm nagy-nagy forrása, megismételhetetlen és kivételes. A feltámadt Krisztussal találkoznak gyermekeik az Oltáriszentségben. Talán két fontosságot emelnék ki: hit és akarat. Hiszem, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt a kereszten, megváltott bûneimtõl és vele együtt én is feltámadok az örökkévalóságra. Hiszem, hogy Õ köztünk akar maradni a kenyér és bor színe alatt az Eucharisztiában. Akarom látni, tapasztalni az életemben, megtisztulva és megbánva bûneimet beengedni a szívembe és lelkembe, akarom, hogy Õvele táplálkozzam az Oltáriszentségben! * * * A Plébánia hirdeti, hogy az elsõáldozási szentmise május 12-én, vasárnap de. 9 órakor kezdõdik. Elõtte nap, szombaton de. 9 órától templomdíszítés, du. 14 órakor pedig a gyermekek és szülõk gyóntatása. Templomunk búcsúja az idei évben Pünkösdvasárnapra esik, az ünnepi szentmise május 19-én, vasárnap 10 órakor kezdõdik. A szentmisét bemutatja Nagy András c. apát, nyugalmazott plébános. Mindkét alkalomra szeretettel várjuk a kedves testvéreket! Az idei évben is levélben szólítjuk meg az Egyházközség tagjait, megköszönjük az elmúlt év egyházközségi hozzájárulásait és adományait, beszámolunk az aktuálisan érintõ munkálatokról. Továbbra is kérjük, hogy a évi hozzájárulásokat csekken, vagy személyesen rendezzék a kedves hívek saját jövedelmük szerint! Aki élni szeretne döntési jogával, vagyis maga szeretné meghatározni, hogy adója egyik 1%-át hová küldjék, az alábbi listában megtalálja Törtel alapítványai közül azokat, melyeknek adatait sikerült megtudakolnunk. Éljünk a támogatás lehetõségével! EGYHÁZUNK JÖVÕJÉÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: (a helyi egyházközség alapítványa, nem az országos Rk. Egyház Szerk.) KISLURKÓK ALAPÍTVÁNY (ÓVODA) számlaszám: adószám: TÖRTELI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTELI FALUVÉDÕ EGYESÜLET számlaszám: adószám: TÖRTEL JOBBÍTÁSÁÉRT számlaszám: adószám: TÖRTEL KÖZSÉG SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTEL LABDARÚGÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: Segítsen Ön is, mert adni öröm! A Jézus Krisztus által alapított Katolikus Egyház kétezer év óta hirdeti az örömhírt: Isten a szeretet. Ezt Fia által mutatta meg, aki azért lett emberré, hogy mindannyiunkért életét adja. Egyházunk az õ nyomdokain járva felebaráti szeretettel fordul oda valamennyi embertársunk felé, hogy hirdesse a feltámadás örömhírét. Hitéleti szolgálatunkon kívül a konkrét karitatív segítségnyújtással és egyéb szociális tevékenységünkkel is rászoruló embertársaink mellett állunk. A Katolikus Egyház küldetésének tartja, hogy segítõ kezet nyújtson minden olyan területen, ahol erre lehetõsége nyílik. Magyar Katolikus Egyház 1% Technikai szám: Köszönjük felajánlását! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel: Könyves Péter Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett ÉDESAPA, ID. ANGYAL ALBERT búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel mély fájdalmunkban osztoztak. Külön megköszönjük Farkasné Marika együttérzõ, lelkiismeretes munkáját. A gyászoló család Ha felnézel majd az égre, tudni fogod, Te vagy a szívembe vésve. Hálásan megköszönjük a rokonoknak, ismerõsöknek és mindazoknak, akik a szeretett és felejthetetlen Férjet, Édesapát, SEBÕK JÁNOST utolsó útjára elkísérték, részvétükkel mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni próbálták és sírjára a megemlékezés koszorúit, virágait elhelyezték. A gyászoló család Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Vágó Katalin Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

A ös év versenyeredményei Felső tagozat

A ös év versenyeredményei Felső tagozat A 2014-2015-ös év eredményei Felső tagozat Helyi ek Évfolyamonként értékelve I. hely Czene Dávid Kecskés Máté 5.b I Kókai Ákos I. hely Tabajdi J.Imre Burai Bettina I Berta Nikolett Bolyai matematika I.

Részletesebben

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y 2009. január XV. évfolyam 1. szám www.tortel.hu MEGHÍVÓ A TÖRTELI GAZDÁK VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLETE s z e r e t e t t e l m e g h í v j a Önt és kedves családját 2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

11. napirend. Tisztelt Képviselő-testület!

11. napirend. Tisztelt Képviselő-testület! 11. napirend Tisztelt Képviselő-testület! A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete megkereste az Önkormányzatot és támogatás megállapítását kérte hallássérült tagjainak programok,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET)

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló 5/2013.(IV.16.) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyszám: 11601/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben