MáriaInfo. Adventi Koncert a Mária-templomban BUÉK 2009!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MáriaInfo. Adventi Koncert a Mária-templomban BUÉK 2009!"

Átírás

1 MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa III. évfolyam I. szám január BUÉK 2009! Szilveszter napja, azaz a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsúzik az óévtõl, I. Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, akit Kr. u. 314-ben választottak a keresztény egyház vezetõjének. Volt idõ, mikor december 24-én ünnepelték, de elõfordult, hogy elõrecsúszott vízkereszt, illetve a Háromkirályok napjára, január 6-ára, és 1691-ben XII. Ince pápai döntésével rögzült január elsejére. Fotó: Horváth Dávid Adventi Koncert a Mária-templomban A balatonfenyves- alsói Mária-templomban dec.14-én Karácsonyi hangversenyt rendeztek. A koncert elõtt Ify Géza szentmisét celebrált, mely után a balatonfenyvesi óvodások kedves mûsorral örvendeztették meg a közönséget. Az ovisokat a balatonfenyvesi Viktória Nõi Kar követte, majd a balatonfenyvesi Ezüst Fenyõ Nyugdíjas Egyesület Kórusa folytatta a mûsort. Következõ fellépõként a balatonkeresztúri-balatonmáriafürdõi Férfiak Éneklõ Csoportja következett. A koncert utolsó fellépõje a Bárdos Lajos Nõi Kar volt, akik szívhez szóló, színvonalas mûsorukkal még teljesebbé tették a hallgatóság számára az Adventi idõszak hátralevõ részét. A szentmise és elõadások alatt megcsodálhattuk a Bojtor család által készített betlehemi jelenetet. Betlehemet nézve és a szereplõk elõadását hallgatva lelkiekben kiteljesedve gazdagabban, távozhattunk az ünnepség után. Békés boldog eredményekben, egészségben gazdag új esztendõt kíván: Horváth László (Balatonmáriafürdõ, Önkormányzati Képviselõ) Sok babona, népi jóslás fûzõdik az év fordulójához: lencsét kell enni, vagy borsót, hogy tele legyen a pénztárcánk. Baromfit ne fogyasszunk, mert hátrakaparja a szerencsét. Ellenben a kismalac elõre túr, ezért is ajánlott! (és milyen finom!) Sõt a farkát is meg kell húzni, hogy elijessze a gonoszt! A portát kitakarítsuk elõre, hogy ne seperjük ki a szerencsét! Az is ajánlott, hogy békéljünk meg szeretteinkkel és ne perlekedjünk, mert akkor az egész év veszekedéssel telik. A babonákban ugyan nem hiszünk, az újévi fogadalmakat pedig amúgy sem szokás betartani. Sajnos a 2009es évünkre bizony nem sok jót ígérnek nekünk. Jó szerencsére, minden segítõ szándékra, akaratra és elhatározásra szükségünk lesz, egymás támogatása az eddigieknél is fontosabb, a következõ szûknek jósolt évben. Várd a legjobbat és készülj a legrosszabbra! Ehhez kívánunk minden kedves olvasónknak jó egészséget, kitartást és türelmet! Mindenek ellenére, csakazértis: Boldog Újévet! A szerkesztõk: Greffer Józsefné, Huszár Mihály és Benczik Ildikó.

2 MáriaInfo január BESZÁMOLÓ A KÉPVISELOTESTÜLET ÜLÉSEIROL A képviselõ-testület december 17-én, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott, amelyen az alábbiakról döntött. A képviselõ-testület elfogadta: - a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekrõl szóló tájékoztatót, - a évi ülés-, és munkatervét, - a Festetics Kristóf Általános Iskola és a Csillagvirág Mûvészeti Modellóvoda Alapító Okiratainak módosítását, - a Festetics Kristóf Általános Iskolára, a Csillagvirág Mûvészeti Modellóvodára és az Alapszolgáltatási Központra vonatkozó társulási megállapodások módosítását, - a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft évi bérleti szerzõdését, - Horváth László lemondását a Balatonmáriafürdõ Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesület vezetõségi tagságáról, aki helyett Hajas Bélát delegálta a vezetõségbe. A képviselõ-testület tudomásul vette a polgármester azon tájékoztatását, mely szerint a Balatoni Hajózási ZRT-ben lévõ részvények nyilvántartása és kezelése hagyományos módon történik. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy december 31. napjával térítésmentesen átadja a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdõ Községek Tûzoltó Egyesülete részére, a Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzat kis értékû tárgyi eszköz 0003 fizetõstrand al-leltárban szereplõ 448. sorszám alatt nyilvántartott mentõcsónakot. A képviselõ-testület a Balaton M. & K. Egyesület kérelmét megtárgyalta és hivatkozással a szeptember 23-án aláírt támogatási szerzõdés-módosításra, az összeget Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata támogatás címén, mûködési támogatásként az Egyesület részére biztosítja, tehát az összeget nem kell visszafizetni. A képviselõ-testület az egyéb stratégiailag fontos feladatai finanszírozása, elkötelezettsége miatt, január 1-tõl Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdõ Községek Sportkörét anyagilag nem tudja tovább támogatni. A képviselõ-testület a Bárdos Lajos Nõikar évi karácsonyi koncertjének megszervezéséhez forint anyagi támogatást nyújt a polgármesteri keret terhére. A képviselõ-testület módosította az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét és hatályon kívül helyezte a luxusadóról szóló 21/2007.(XII.22.) rendeletét. A képviselõ-testület következõ nyilvános ülését január 21-én (szerdán), órakor tartja, január 22-én (csütörtökön), órakor pedig Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselõ-testületével tart együttes ülést. Az ülések helye: A Körjegyzõség épületének emeleti tanácskozó-terme. /Galácz György Polgármester/ A GYÁMHATÓSÁGI ILLETÉKESSÉG MEGVÁLTOZOTT Tisztelt balatonmáriafürdõi lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy január 1. napjától a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásában MARCALI VÁROS GYÁMHI- VATALA az illetékes. Ezzel a döntéssel Balatonmáriafürdõ közigazgatási területére vonatkozóan teljes egészében megtörtént a kistérségi váltás. A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre: A városi gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélõ másik szülõnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelõszülõnél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában, b) megállapítja a szülõi felügyeleti jog feléledését, c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésérõl és megváltoztatásáról, d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejûleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejûleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, f) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülõ kapcsolatának alakulását, a szülõnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttmûködését, h) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetésérõl, i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérõl, j) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetésérõl, k) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, l) dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletû gyermek nevelési felügyeletérõl, m) közremûködik a bírósági végrehajtási eljárásban. A városi gyámhivatal a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról, b) a gyermektartásdíj megelõlegezésérõl. A városi gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a) teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel, b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, c) hozzájárul - cselekvõképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejûleg eseti gondnokot rendel, d) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény 41. -a alapján megállapítja az ismeretlen szülõktõl származó gyermek és a képzelt szülõk vagy a képzelt apa adatait. A városi gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, b) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, c) elbírálja és jóváhagyja a szülõnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, d) dönt az örökbefogadás engedélyezésérõl, e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülõ adatairól. A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, b) a gyermeket megilletõ tartási követelés érvényesítése, c) a szülõi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, d) a gyermek örökbefogadásának felbontása, e) a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése, f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. A városi gyámhivatal feljelentést tesz a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása,

3 MáriaInfo január KÖZÉRDEKU b) a gyermek sérelmére elkövetett bûncselekmény miatt. A városi gyámhivatal a szülõi felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban a) dönt a gyermek és a szülõ, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, b) intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, c) dönt a szülõ jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, d) dönt a szülõi felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésrõl, amelyben a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk nem jutottak egyetértésre, e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, g) engedélyezi a gyermek részére a szülõi ház vagy a szülõk által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésérõl, i) eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, j) engedélyezi a tanköteles gyermek mûvészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történõ foglalkoztatását. 10. A városi gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a) a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel, b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 11. A városi gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történõ elhelyezésérõl, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történõ befektetésérõl, letétben kezelésérõl, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésérõl, b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülõk a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, e) közremûködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékû jogával kapcsolatos ügyekben, f) közremûködik a hagyatéki eljárásban. 12. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem magyar állampolgárságú (külföldi) gyermek érdekében való intézkedésre kijelölt gyámhivatal [Gyvt ] feladatait a Budapest Fõváros V. Kerület Gyámhivatala látja el. /Mestyán Valéria körjegyzõ/ ISKOLAI HÍREK Hull a hó is, fúj a szél is, Fázik reszket a cserjeág, Kandallóban víg tûz pattog, Csak itt benn van jó világ A december a gyerekek egyik kedvenc hónapja. Nemcsak azért, mert meghozza a várva havat, hanem ezért, mert titkokat, meglepetéseket tartogat. Az egész hónapra rányomja bélyegét a várakozás, a készülõdés. Az adventi idõszak az iskolában is ennek szellemében telik. Szépítjük az osztálytermeket, a folyosót, díszeket készítünk a karácsonyfára. A napközis foglalkozásokon és az osztályfõnöki órákon megemlékezünk a jeles napokról. - Dec. 4-e Borbála terményjóslónap bányászok védõszentje - Dec. 6-a Miklós napja a gyermekek barátja, meg is ajándékozza õket. - Dec. 13-a Luca napja. Sok hiedelem kapcsolódik hozzá! Ekkor kezdték faragni 13 féle fából a Luca székét. Aki az éjféli misén felállt rá, az megláthatta a falu boszorkányát. - Dec. 5-én a Festetics Kristóf Ált. Iskola alsósaiból összeállított csapat Balatonszemesre utazott, ahol egy játékos sportvetélkedõn mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat a Balaton környéki iskolák diákjaival. A 8. alkalommal megrendezett BALA- TONSZEMESI MIKULÁS VÁNDOR- KUPÁN tanulóink, az 5. helyen végeztek. A csapat tagjai: Bugovics Eliza, Dudás Emese, Garai Kíra, Gerecs Bianka, Gorzó Fruzsina, Kretz Enikõ, Orsós Kinga, Vajda Lilla, Worofka Alexandra. - Dec. 5-én délután megérkezett a nagyszakállú Télapó a krampuszaival. A gyerekek türelmetlenül várták. Az alsósoknak édességgel teli csomagot osztott pár kedves, érdeklõdõ szó kíséretében. A megilletõdöttség helyét átvette a vidámság a szórakozás. Az osztályfõnökök tréfás vetélkedõket, játékokat állítottak össze. A szülõk szendvicsrõl, süteményrõl, üdítõkrõl gondoskodtak. - Dec. 11-én a Bene Ferenc Sportcsarnokban a felsõsöknek Mikulás focikupát szervezett Somogyi Zsolt tanár úr. 1. helyezett a 7. osztály 2. helyezett a 8. osztály 3. helyezett a 6. osztály 4. helyezett az 5. osztály lett. - Befejezték az úszótanfolyamot a 4. és 7. osztályosok. A következõ turnusban a 3. és a 6. osztály tanulói vehetik birtokba a Marcali uszodát szerda és csütörtök délutánonként. - Az elsõ és harmadik osztályosok verses, zenés mesejátékkal készülnek karácsonyra, amit dec. 17-én az idõsek karácsonyán a Regens Wagner Otthonban és dec. 19-én adnak elõ az iskola ünnepségen. Címe: Az eltévedt õzike. Felkészítõ tanáraik: Buxbaum Tiborné és Meretei Jánosné - Karácsony elõtti teendõk az osztályok számára: Ajándékokat készítenek a szeretteiknek. Mézeskalácsot sütnek Feldíszítik az iskola karácsonyfáját Karácsonyi dalokkal készülnek az ünnepre. /Gehringer Gáborné és Börcziné Vlasics Valéria / Hirdessen a M.I. újságban! Az árak Áfa nélkül Lakossági apró - ingyenes, 20 szó felett 60 Ft/ szó Céges Keretes helyi vállalkozásoknak 1 alkalommal / Ft min 6 -szor / Ft 1/1 oldal: /2 oldal: /4 oldal: /8 oldal: /16 oldal: Megrendelés: Körjegyzõség Balatonmáriafürdõ, Galambosi Krisztina, tel : ,

4 MáriaInfo január SENIOR OLDAL EGY KIS NOSZTALGIA Elõzmény: Õsszel megjelent a sajtóban, hogy a balatoni turizmus fejlesztéséért tevékenykedõk körében felmerült a gondolat, hogy talán jó volna életre kelteni a tó körül ismét a halsütõket, hogy a sok hekk, és egyéb tengeri hal helyett ismét helyi halakat is találjon a turista. Az ötlet érdekes, de mivel a Balatoni Halászati ZRT privatizációja van éppen napirenden, ez nehezen elképzelhetõ. Mi azonban elgondolkodtunk, és felkerestük Gaál Károlynét, akinél hozzáértõbbet nem lelhetünk a környéken. Nagy érdeklõdéssel faggattuk és hallgattuk. Gaál Károlyné, Ilonka néni, 1963-ban kezdte a halsütést az Áfész munkatársaként, késõbb vette ki gebines formában a bódésor egyik üzletét, ahol berendezte a késõbb híressé vált halsütõ üzletét. (Az idõsebbek még emlékezhetnek a vasút, és a Két- Jóbarát vendéglõ közötti zöldre festett pavilonokra, ahol a tejivó mellett bazár, ajándék üzletek voltak. ) 1971 nyarától már a mai iparcikk üzlet mellett felállított bódéban üzemelt az egészen 1987-ig. Akkoriban a balatoni szezon május 20-tól, szeptember 15-ig tartott, folyamatos teltházzal. A fürdõzni vágyók reggel, vagy délidõben vonattal érkeztek, a déli vasúttal, vagy tömegesen Marcaliból a vicinálissal és kora este mentek haza. Gyakorlat volt, hogy a strandolás elõtt megálltak enni, vagy hazafelé becsomagoltatták a frissen sült halat. Az alapanyagok csak balatoni halakból álltak: keszeg, ponty, balin csuka, amelyeket a tó környéki halásztelepekrõl, elsõsorban Keszthelyrõl, Fonyódról szereztek be. Mivel mindig friss árut kínáltak, ezért már délután el kellett menni a következõ napi halért. A pucolásban több ember munkájára szükség volt, hogy a nyitásra, 8 órára készen legyenek. (a nyitva tartás 8-12-ig és 14-tõl estig tartott). A hûtõládák megjele-nése elõtt jégszekrényben tárolták a halat, amelybe Amfer Tibor vagy a többi sofõr szállította a jeget, a mai MOL benzinkút helyén álló ÁFÉSZ jégverembõl. (A földbe ásott verem sokáig állt az Autós Csárda mellett, nádfedeles teteje a nyár végéig megõrizte a télen nagy tömbökben betárolt jeget. Ezzel látta el az Áfész a boltokat, vendéglõket naponta, a húsok, italok hûtéséhez) Ilonka néni a besózott halat paprikás lisztbe panírozta be, amit a mindig tûzforró olajba tett bele. Savanyúsággal, ecetes paprikával, uborkával és kenyérrel kínálta a sült halat. Bizony köröm közül kellett enni, papírtálcán, zsírpapírral tálalva, a mûanyag eszközök késõbb jelentek meg. A hal jól átsült, az ínyencek, hozzáértõk nem bajlódtak szálkázással, az utolsó ízletes falatig ehetõ volt. Többször megesett, hogy a hatalmas forgalom miatt délutánra elfogyott a friss hal, ezért lángost sütött, amelyet szintén elkapkodtak a vevõk. A kis bódéban helyhiány miatt italt nem árultak. A szomszéd büféssel jól összefértek, a fröccsöt, üdítõt (Bambit!) ott lehetett meginni. Néhány érdekes adat: egy nap átlagosan liter olaj használódott el; a legnagyobb csúcsidõben 185 kg halat adtak el; a 1 kg sült hal ára a 70-es években 5.20 forint volt, a 80-as évek végére 110 forint lett. A Balaton part legjobb halsütõjének mondták a nyaraló vendégek, akik az egész országban ismerték a kedves, mindig csinos, frissen mosott fehérben dolgozó, mosolygós Halsütõs Ilonkát. De elismert volt az NDK-s és a nyugatnémet vendégek között is, akik sokszor ajándékokkal lepték meg õt. A 80-as években bejött a tengeri hal, ami lassan kiszorította a hazai árut. Könnyebben kezelhetõ volt a fagyasztott, nem kellett a bizonytalan beszerzéssel bajlódni, helybe hozták. A vásárlóknak abban az idõben pedig újdonság volt, hogy hozzájuthatnak. Próbáltuk kifaggatni: mi volt a titok, mitõl volt az olyan finom? Ilonka néni elmondta: Sok friss olajban készül a finom sült hal, az kell, hogy ellepje! Figyelni kell az olaj hõfokára, ha lassan sül, leválik a panír vizes marad, ha hirtelen sül, megég a külseje és belül a csontnál nyers marad. A sózás külön tudomány, az sem mindegy, a sütés elõtt mennyivel korábban van besózva. Szóval, mint mindennek, ennek is megvannak a külön szakmai trükkjei, amit hosszú évek tapasztalatával lehet csak elsajátítani úgy, hogy a tömeges, nagy tételes munkával is elégedett legyen a vevõ, akit jó szívvel és figyelmes kiszolgálással kell megnyerni re Ilonka néni elfáradt, mert egyedül kellett a hal szállítást is intéznie, a boltot vinnie és a nyaraltatással is kellett foglalkoznia. Az üzletet eladta 1988-ban. De nem mûködött jól az új tulajdonosok kezében így 1989-ben végleg bezárt a bódé. Ezzel egy korszak is végéhez ért. Ma már mások az igények, mondja Ilonka néni. /Huszár Mihály, Benczik Ildikó/ EZ TÖRTÉNT A KLUBBAN! Az Õsz Idõ Nyugdíjasklubban dec. 9-én betlehem, karácsonyfa, és díszbe öltözött klubhelyiség fogadta az érkezõket. Eljött Somogyi Zsolt az egyesületünk elnöke is. Käsz József klubelnök üdvözlõ szavai után Galácz György és Kovács József polgármester urak köszöntötték a klubtagságot. A kis mûsorban karácsonyi énekek, versek következtek, a tagok elõadásában. A vacsoramenü töltött káposzta volt. Hazulról került jóféle bor és pezsgõ, a süteményestálak alatt roskadoztak az asztalok. Ezzel zártuk a 2008-as évet. Köszönjük mindkét település önkormányzatának az egész évi támogatást. Valamint köszönjük Ujságh Andrea türelmét, munkáját a táncok betanításában és a Fergeteges Forgatag táncosainak, akik a rendezvényeink hangulatát emelték fellépéseikkel. Köszönjük a Kéthely és Vidéke Takarék Szövetkezetnek, Ifj. Tengerdi Gyõzõnek, a Matyi Boltnak, a Varga Virág üzletnek az év során nyújtott támogatását. Emlékezünk A két ünnep között ismét lengett a fekete zászló a klub falán. Elhunyt Sárdi János alapító klubtagunk. Emlékét megõrizzük! 2009: Január 13-án pótszilvesztert tartunk. Február 3-án névnapi köszöntõ Február 21-én jelmezes farsangi est lesz. / Käsz Józsefné/ Hirdetés Vucek Stevo cipész mûhelye Balatonkeresztúr, Iskola u. 2. Cipõ, csizma, táska, bõrárú, cipzárak javítása. Gyors, igényes, olcsó! Nyitva: kedden, pénteken:

5 MáriaInfo 5 SZOMSZÉDOLÓ Sokan foglalkoztak nádkitermeléssel, tetõfedéssel. Sajnos ezek a míves mesterségek mára eltûntek. Tárgyi emlékeiket láthatjuk a tájházban, az un. Talpasházban január Mára már a fenyõket is maguk nevelik hozzá. Az egyes kis figurák közül sok a régi, van köztük 60 évesnél idõsebb is. A napi több ezer látogatószám ellenére is az ideérkezõ megérzi a templom meghittségét, a helyiek szándékát és csendesült lélekkel távozik. VÖRS Ha dúl a bõsz elem E hármat ne feledd Erõs kar, bátor szív Testvéri szeretet, jutalmad ez legyen, s betöltéd tisztedet. /A Tûzoltó Múzeum faláról../ Vörs elõször 1261-ben szerepel történelmi iratokban, amikor az örökös nélkül elhunyt Elek Wörs birtokát IV.Béla király Csák Bánnak adományozta. Lakósainak száma Kb 500, fõ. Munkahely helyben kevés, bejárnak a közeli Keszthelyre, nagyobb településekre, az iskolások Balatonszentgyörgyön tanulnak. A közterek virágosak, a falu teljesen közmûvesített, sok a külföldi lakos. A falu közepén van a barátságos polgármesteri hivatal. A falu lelke, motorja Farkas László úr, sokáig térségi tanácselnök majd a rendszerváltás óta polgármestere a településnek. Mindent megtesz, hogy a falut népszerûsítse. Köztiszteletben álló, ugyanakkor szívélyes ember, a Somogy Megyei Tûzoltószövetség Elnöke. A média sokat foglalkozik a település nevezetességeivel. Nemrég a Tv-ben, Buday Péter mesterszakács, és Sasváry Sándor színmûvész közremûködésével még fõzõmûsort is forgattak vele, melynek elsõ részét nemrég láthattuk. A mai település szép természeti környezetben, gondozott, ápolt portáival, megnyerõ faluképpel a térség ökoturizmusának kedvelt állomása. Az ide látogató turistákat nemcsak a természetvédelmi terület gazdag madárvilága vonzza, hanem a település közelében kialakított parkerdõ nyújt pihenést, horgásztavak szolgálják az aktív kikapcsolódást. A múzeumot a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága mûködteti. A KisBalaton hagyományos használati eszközeit, elsõsorban a népi halászati módszerekhez kapcsolódó szerszámokat, a táj népi építészetét, a lápból élõ pákászok életmódját ismerteti. Májustól szeptemberig látogatható. Tavasszal az elsõ gólya érkezése örömteli esemény a faluban. Soroljuk a többi szép látnivalót is: Kedves, érdekes, a hivatal tetõterében kiállított Szappan-gyûjtemény. Farkas Ildikó 25 éve gyûjti és rendszerezi a 35 országból származó közel 1100 db-ból álló kiállítás anyagát. Minden idelátogató hölgy, kislány szíve megdobban ennyi kincs láttán. A gyûjtemény már a messze földön járó látogatók adományaival is folyamatosan gyarapodik. A falu temploma ben épült késõ barokk stílusban. Az elsõ nevezetes Betlehemet 1948-ban építette meg elõször Futó Tibor, azóta karácsony táján a látogatók egymásnak adják a kilincset, hogy lássák Európa legnagyobb, Guinness-rekordra érdemes szakrális látványosságát. Minden évben Advent elsõ vasárnapjára készül el a Jézus Szíve oltár helyén. Jelenleg a háttérrel, a homlokrésszel és az oldaldíszítéssel együtt a területe 50 m2. Évek óta Futó Péter mûvészi vénával megáldott amatõr festõ építi, minden évben egy kicsit másképp, sok-sok munkával, az önkéntes helybeli segítõk közremûködésével, természetes anyagokból, az önkormányzat támogatásával. Istennek dicsõség-egymásnak segítség áll a múzeum falán. A faluban nagy hagyománya van, igazi közösségépítõ tevékenység, és közel százan tagjai az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek. A sokáig egyetlen vidéki Tûzoltó Múzeumot 1983ban nyitották meg. Minárovics János a Budapesti Tûzoltó Múzeum igazgatója rendezte be a "A tûzvédelem a századfordulón" címû állandó kiállítást. Nemrég elhunyt, és a kiállítás megemlékezik róla is. A gyûjtemény bemutatja a tûzoltás régi tárgyi eszközeit, a lovas szerkocsikat, kézi fecskendõket, kitolható, fából készült létrát. A tárlókban régi oklevelek láthatók, vannak szép míves sisakok, ritkaság a légzõkészülék. Megemlékezik a kiállítás a magyarországi szervezett tûzoltás kezdeményezõjérõl, Széchenyi Ödönrõl is, (Széchenyi István fia) aki a családi hagyományokhoz méltóan saját pénzzel, önzetlenül hozzájárult a szervezet létrejöttéhez. Nevezetes még arról is, hogy a Magyarországi sikerek után Törökországba hívták mintegy tanácsadónak, és ott is sikerrel létrehozta a tûzoltóságot, amiért magas elismerésben részesült, úgy nevezték: a Tûzpasa. A faluban nevezetes alkalom lesz immár negyedik alkalommal a július eleji népünnepély, amikor is náluk rendezik meg a Tûzoltók Tárcsán Sütõ versenyét a Különleges asztali örömök Somogyban gasztronómiai rendezvénysorozat keretében. Az ország minden tájáról érkeznek vidám fõzõ csapatok. Az eseményt tûzoltó látványosságok és egyéb programok kísérik. A közeli repülõtér és az épülõ motorverseny pálya bizonyára újabb látogatókat hoz a falunak. A települést tovább szépítik, fejlesztik, a Leader program keretében a közeljövõben a parókia épültét tervezik felújítani. /Kép és szöveg: Greffer Józsefné, Benczik Ildikó/ Impresszum Mária Info; Havonta megjelenõ információs újság; Felelõs kiadó: Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelõs Szerkesztõ: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 300 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Városház u. 1. (82)

6 MáriaInfo január NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK?! FELELOS ÁLLATTARTÁS Napjainkban nagyon népszerû dolog az állatok védelme. De sajnos a tömegtájékoztatás leggyakrabban azokról az esetekrõl ad hírt amik kirívóan súlyos esetek: pl. ártatlanul megcsonkított vagy elpusztított állatok. Így az átlag állattulajdonos megnyugodva dõl hátra a székében, mivel õ ilyent nem tesz, nála minden rendben van az állatvédelemmel. Pedig igen sokat tesz az állattulajdonos az állatvédelemért, ha azokat a házi kedvenceket, amelyeket nem szándékoznak tenyészteni ivartalanítják. Felelõsen gondolkozó macskatulajdonosok gyakran kerülnek dilemma elé az ivartalanítással kapcsolatban. Sokan ösztönösen tiltakoznak az ellen, hogy egészséges állatból mûtéttel távolítsák el az egészséges ivarmirigyeket, heréket, petefészkeket - amelyek végül is fontos részei a macska szervezetének. Ugyanakkor a macskák túlzott elszaporodását sem engedhetjük meg magunknak. Vegyünk például egy nõsténymacskát, amely évente kétszer fial. Tegyük fel, hogy mindkét alkalommal 3-3 kismacska marad életben. Ha ezt kõvetõen minden nõstény 3-3 kölyköt hoz a világra, tíz év múlva több millió macskát jelent. De mit csináljunk ezzel a rengeteg állattal? A zsúfolásig megtelt állatmenhelyeken egyre siralmasabb a helyzet. Minden elhagyott, kidobott, gazdátlan állatnak új otthont találni, még a legelhivatottabb állatvédõ szervezetek számára is túl nagy feladat. A kizárólag lakásban tartott macskák ösztönös nemi magatartásukkal alaposan megkeseríthetik a gazdi életét. Az egészséges nõstény tavasztól õszig 14 naponta ivarzik. A párzásra kész nõstény nyugtalan, hangosan nyivákol, mély gurrogó hangokat hallatva ide-oda hempereg a földön felemelt farral, félre csapott farokkal kínálja fel magát párzásra akkor is, ha nincs kandúr a közelben. Ez a viselkedés 2-5 napig tart és erõsen próbára teszi a gazdi türelmét. 3-4 átvészelt ivarzást követõen sokan inkább a mûtét mellett döntenek. A kandúrok ember számára kellemetlen szagú vizeletükkel jelölik felségterületüket. Idegen lakásba lépve az orrfacsaró bûz azonnal elárulja, hogy nem ivartalanított kandúr macska van a háznál. Az éjszakai hadjárataiból a kandúr elõbb vagy utóbb sérülésekkel teli tér majd haza ha egyáltalán visszatér. És ne beszéljünk arról a sok betegségrõl, amit megkaphat a verekedések során. Alaposan átgondolva az ivartalanítás mellett és ellen szóló érveket, be kell látnunk hogy a nem kívánt ivarzás és vemhesség megelõzésének ez a legjobb és egyben legveszélytelenebb módja. Ivartalanításon a herék és a petefészkek eltávolítását értjük. Az ivarzás kiiktatása céljából a nõstények mindkét oldali petefészkét el kell távolítani. További elõny, hogy az ivartalanított nõstényekben soha nem fordulnak elõ emlõdaganatok vagy gennyes méhelváltozások. Az ivartalanítási mûtét rutin beavatkozásnak számít. Az állat a mûtét teljes ideje alatt teljes narkózísban van, fájdalmat nem érez. A mûtét elõtti 8 órában nem kaphat enni, mert fennáll a veszély, hogy narkózis közben az elfogyasztott táplálékot kihányja és a hányadékot félrenyelve megfullad. A kandúrból tulajdonképpen az ivartalanítás után válik igazi háziállat. E beavatkozás után sokkal jobban fog vonzódni a gazdihoz, és ha 7 hónapos kor elõtt ivartalanítjuk nem fog kialakulni sem az a kellemetlen szokása, hogy szagmintákkal jelölje a lakást és a környéket. Azért, hogy minél kevesebb nem várt kiscica szülessen, amelyek a kóbor cicák nehéz és szenvedésekkel teli életét élnék, 2009 évben csak február hónapban állatvédelmi akció keretében a nõstény és kandúr cicák ivartalanítását árengedménnyel végzem. Kandúr cica 3500 Ft nõsténycica 6500 Ft. Érdeklõdni lehet a 06/30/ telefonszámon vagy személyesen a Fonyód Szent István u. 40. szám alatti rendelõmben. /Dr. Bódai József állatorvos/ RÓKÁK A HATÁRBAN. Több jelzés is érkezett Önöktõl, hogy rókák kószálnak a település bizonyos részein. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Herk Károly Balatonkeresztúron lakó hivatásos vadászt, aki a következõket mondta el: A településen már több rókát is kilõttek, de a környékünkön lévõ erdõ-ill. nádasszélek jó búvóhelyet, otthont biztosítanak a rókacsaládok fennmaradásának. A mosolygós-vidáman szemeteszsákot fosztogató ravaszdiaktól nincs mit tartanunk. Ezektõl csak azoknak van félnivalójuk akik aprójószágot tartanak a házuk körül. Óvakodjunk azonban a csapzott szõrû, rühes bundájú bizonytalan mozgású, esetleg nyáladzó rókáktól. Ezeket azonnal jelezzük az önkormányzat felé. A rókák veszettség elleni védelmérõl minden évben gondoskodnak. Oltóanyagot tartalmazó csalétkek kihelyezésével, aminek az illata a rókákat arra ösztönzi, hogy ezeket megegyék. Kérem Önöket, hogy a gyanúsan szelíden viselkedõ vadállatokat messzire kerüljék el. Az óvatosság nem árt mert õk mégis csak a vadon gyermekei még akkor is, ha olykorolykor ellátogatnak hozzánk. /Greffer Józsefné/ TÉLI MADÁRETETÉS A téli hidegben, ha leesik a hó, a ház körüli kismadarak nehezen találnak táplálékot. Öröm megfigyelni amint az etetõ körül tülekednek. Etetõnek bármi megfelel, egy kivágott lopótök, vagy mûanyag flakon is megteszi. Fontos! - Ha elkezdtük az etetést, a tél folyamán ne hagyjuk abba, mert a madáretetõhöz szoktatott madarak számítanak az eleségre, különösen a havas hónapokban igen nehezen találnak másik táplálékforrást. Mit etessünk? Lógassunk ki szalonnadarabkát, bõrkét, (nem sózott!) olajos magvakat, különbözõ köleseket, magkeveréket, de a madarak számára sokféle konyhai hulladék is megfelel: alma, diótörmelék, sárgarépa, sajt, túró, húsdarabkák. Kenyérmorzsát sose adjunk, mert a nedvességtõl megsavanyodik, az állatok felpuffadhatnak, végül elhullásukhoz vezethet. Vizet is rendszeresen adjunk! Persze gyakori vendégek lesznek a verebek, de megjelennek a cinegék, a csuszka, a nagy fakopáncs, vörösbegy, a zöldike, a meggyvágó, a fenyõpinty, az erdei pinty, rigók. (Info Madárgyûrûzõ Állomás, Fenék-puszta honlap, Paprika Anikó cikke alapján)

7 MáriaInfo január ÜNNEPI ESEMÉNYEK IDOSEK KARÁCSONYA ITT JÁRT A MIKULÁS! December 17-én a hagyományoknak megfelelõen a Regens Wagner Alapítvány konferencia termében köszöntötte Balatonmáriafürdõ Önkormányzata a karácsonyi ünnepek alkalmából a községeink nyugdíjasait. A 14 órakor kezdõdõ rendezvényen köszöntõt mondtak Galácz György, Kovács József és Lombár Gábor polgármesterek. Fotó: Vágó Zoltán Vaslabán Csaba plébános karácsonyi gondolatokat hozott ajándékként az egybegyûlteknek. Vajna Katalin, a helyet adó intézmény vezetõje, az Otthon elért eredményeirõl és jövõbeni terveirõl beszélt. Dr. Kárpátiné Teleki Zsuzsanna díszpolgár üdvözlõ sorait levélben küldte el. A nyitó köszöntõk után az Otthon lakói adták elõ Ady Endre, Karácsony címû, vetítéssel egybekötött versét. Õket követte a Csillagvirág Óvoda gyermekeinek a mûsora. A következõ elõadó Zoltáni Zsolt volt aki meghitt hangulatot teremtett egy közös énekléssel egybekötött zenés elõadással, ahol ismert és kevésbé ismert dalok szólaltak meg. A nyugdíjasok is képviseltették magukat a mûsorban két verssel, amiket Gunglné Vasvári Ágnes és Bíró Gyuláné adott elõ. Végezetül az általános iskolások mûsora egy mesejáték következett: Az eltévedt õzike címmel. Ez a produkció nagy sikert aratott. Ugyan a rossz idõjárás miatt kissé megkésve de, mégiscsak megérkezett a Mikulás a Vár üzletközpont adventi díszekbe öltöztetett udvarára. Volt hatalmas hóember barátságos ábrázattal, hó híján mûanyagból. Sok kedves krampusz segítette Télapót, aki türelemmel hallgatta a kicsik verseit és kívánságait. A színpadon mûsorok, szaloncukor, forró tea, a papáknak forralt bor.. ADVENTI DÉLUTÁN December 13-án Luca Napi Adventi Délutánra hívta a község lakóit a balatonmáriafürdõi Önkormányzat. A közösségi helyiségben kezdõdött a program 13 órakor. Gyanó Szilvia etnográfus a keszthelyi Balaton Múzeum munkatársa diavetítéssel egybekötött ismeretterjesztõ elõadást tartott az Adventtõl Vízkeresztig tartó idõszak népi hagyományairól. Õt Vaslabán Csaba plébános követte, aki a karácsony egyházi gyökereirõl mesélt. A délután karácsonyi hangulatban telt a szépen feldíszített téren. A színpadon egymást követték a mûsorszámok: betlehemes, énekkari produkció, tánccsoport. Fotó: Vágó Zoltán A délután mesefilm vetítéssel ért véget. KONCERT A TEMPLOMBAN A levegõben a forralt bor illata szállt. Meretei Jani néni szorgalmasan sütötte a gesztenyét. Fotó: Vágó Zoltán A délután további részében büfé asztalos vacsorával látta vendégül az önkormányzat az idõseket, amelyet zene és tánc követett. A hangulatos zenét a Samba Band Tánczenekar biztosította. (A zenekar tagjai szeptember óta új állandó lakosai Balatonmáriának.) / Huszár Mihály, Fotó: Vágó Zoltán/ December 22-én este a balatonkeresztúri Római Katolikus mûemlék templomban tartotta meg hagyományos karácsonyi koncertjét a Bárdos Lajos Nõi Kar. Ezúttal elõször vendégük volt a Városi Kamarakórus Tabról. Karnagy: Suba Arzén. Fellépett a Viktória Nõi Kar, Balatonfenyvesrõl. Karnagy: Kovácsné Gelencsér Cecilia, valamint a helyi Férfiak Éneklõ Csoportja. A szép koncert a gyönyörû templomban igazán bensõséges lelki ráhangolódás volt az ünnep elõtt. /info: Gaál Judit / A hideg idõ és esõ ellenére is sokan eljöttek beszélgetni, elidõzni, megállni a karácsonyi készülõdésben. /Greffer Józsefné/ Fotók : Meretei Anikó

8 MáriaInfo január SZILVESZTERI VIDÁMSÁGOK berendezett szép panziót! A legvidámabb vendégünk még a tombolán nyert tortamalacot is papírkalapba, szemüvegbe öltöztette éjfél után. ugyan nem, de tiszteletbeli klubtagnak a falunapon magunk közé felvettük Ujságh Andreát! Ezúton kívánok a településeink polgárainak békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendõt! Boldog Újévet kívánunk az újság olvasóinak!! /Käsz József/ DELTA RETRO DISCO, BALATONMÁRIAFÜRDO VÁRKAPU ABC BALATONMÁRIAFÜRDO A karácsonyi, szilveszteri idõszakot sok nyaralótulajdonos, vendég is a településünkön töltötte. A házibulik, baráti összejövetelek egészen január 4-ig tartottak. Egy kis élénkséget hoztak a falunk téli csendjébe. FERGETEGES BULI A SPORTCSARNOKBAN! A tánccsoport szervezésében kb. 200-an szórakoztak önfeledten, remek hangulatban a csarnokban. Igazi nemzetközi buli volt, német holland, olasz, osztrák résztvevõkkel, a helyiek mellett a közeli városokból is sokan foglaltak elõre asztalt. Családok, gyerekek mulattak együtt. A rendezvény egyre népszerûbb, sokan már jövõre is jelezték részvételüket. 2 éve töretlen népszerûséggel mûködik a Retro klub. Mi is nagyon élvezzük, hogy a középkorosztály önfeledten mulat, és milyen kultúráltan szórakozik nálunk. Õk meg nosztalgiával elevenítik fel a régi hangulatot, és újra fiatalos lendülettel élik a disco-láz életérzést. A Black Magic-ben nem mindig ilyen konszolidált a közönség: egyszer egy fiatalember olyan hirtelen és mélyen elaludt a ki tudja hányadik ital után a teraszon, hogy a cigi a kezében meggyújtotta alatta a szék párnáját, sõt már a ruházata is füstölt. Mivel sehogy sem ébredt fel, menteni kellett gyorsan a helyzetet: a fiú székestõl, ruhástól a szökõkútban landolt. Pislákoló szemmel, méltatlankodva mászott elõ némiképpen tépázottan a hirtelen mentõfürdõ után Boldog újévet! Ne felejtsenek el egy kicsit lazítani is néha! Wágner István OSZ IDO NYUGDÍJASKLUB Boldog Újévet kívánok a Fergeteges Forgatag tagjainak nevében Ujságh Andrea! MEGNYITOTT A PELSO! Balla György és Balla András: Még az utolsó utáni pillanatokban is dolgoztunk, hogy sikerüljön idõben nyitni a falu legújabb idegenforgalmi létesítményét. A kert persze még hátra van, de a szobák megteltek, és a 80 vendég hatalmas ünnepléssel avatta fel szilveszterkor az új, igényesen Velünk néha megesnek vicces dolgok: Toponáron szerepelt a tánccsoportunk az új mûsorával nagy sikerrel. A rendezvény után kötetlen mulatozás volt a többi szereplõvel együtt. A társaságunk a siker feletti örömében olyannyira belevetette magát a táncolásba, hogy a jókedv az egész közönséget magával ragadta, a nézõk felugrálva, fájós lábakat feledve csatlakoztak hozzájuk. Különösen egy táncos lábú szereplõ tûnt ki elevenségével és vidámságával- olyannyira, hogy az egyik megyei nyugdíjas vezetõ meg is jegyezte: Ez a fiatal nyugdíjas tagotok- tiszta nyereség a klubotoknak, teljesen felpezsdíti a klubéletet! Mi persze nagyon nevettünk, hamar pótoltuk a mulasztást és nyugdíjasnak Az ünnep környéke nekünk többnyire még több munkát jelent, korai kelést és sok vásárlót. De mi többnyire bírjuk jó kedvvel és hangulattal. Sokat nevetünk és nem egy vicces eset adódott. Egyszer, szintén kora hajnalban az egyik szállítóautó fiatal sofõrje éppen végzett az áru átadásával, indult volna tovább. Elköszönt ugyan, de ijedt arccal néhány másodperc után szaladt vissza. Valaki van az autómban! Siettünk a kocsijához. Ott viszont a potyautas döbbent meg! Sûrû elnézéskérés közepette kászálódott át a néhány méterrel távolabb parkoló másik hasonló furgonba, amivel éppen dolgozni indult volna, csak mint kiderült még nem igazán ébredt fel... Boldog újévet kívánunk mindenkinek! Vári Zsuzsanna ÚJÉVI KONCERT- BÉCSI HANGULATBAN A hallgatóság zsúfolásig megtöltötte a sportcsarnokot január 3-án este a Balaton M&K és a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar közös koncertje alkalmából. A mûsorban népszerû klasszikus átiratok, Brahms, Bernstein mûvek mellett az újévi koncertek hagyományos sikerszámai a Strauss keringõk és polkák is felcsendültek. A este karmesterei voltak Hajas Béla házigazda mellett, Tóth Bence, a NIF-tõl Tatár Csaba és Takács Dániel. /Az oldalt szerkesztette:benczik Ildikó/

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos.

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos. Tisztelt Látogató! Köszöntjük Fehérgyarmat Város Gyámhivatalában! Címünk: 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. szám e-mail: gyamhivatal@fehergyarmat. hu tel.: 06-44-510-236 fax: 06-44-510-232 A gyámhivatal

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, vagy más hozzátartozónál vagy alkalmas

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag Karácsonyi ünnepkör a Balaton környékén c. időszaki kiállítás NKA 3506/183 Készítette: Gyanó Szilvia etnográfus, a kiállítás kurátora A Szép jelen, szép csillag

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-18082-2/2012. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2011. évi hatósági

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet!

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Megfáradt már az Esztendő, lassúbb lett a lépte, úgy gondolta, ideje lesz megpihenni végre. Búcsúzóul összehívta

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

2007 február NEM PUBLIKUS

2007 február NEM PUBLIKUS NEM PUBLIKUS NEM PUBLIKUS 6 Mosonszolnoki Hírmondó Az utolsó farsangi bálunk Nálunk már hagyomány, hogy a jelmezes farsangi bált minden évben a nyolcadikosok rendezik, így idén nekünk jutott ez a szerep.

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

KERESZTÚRI HÍRMONDÓ. A balatonkeresztúri Önkormányzat havonta megjelenő információs lapja VII. évfolyam 12. szám, 2009. december

KERESZTÚRI HÍRMONDÓ. A balatonkeresztúri Önkormányzat havonta megjelenő információs lapja VII. évfolyam 12. szám, 2009. december KERESZTÚRI HÍRMONDÓ A balatonkeresztúri Önkormányzat havonta megjelenő információs lapja VII. évfolyam 12. szám, 2009. december Ady Endre: Karácsony Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének,

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2011. március INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 11. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Gyámhivatali rendszer felépítése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Gyámhivatali rendszer felépítése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Gyámhivatali rendszer felépítése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés. Gyámhatóság Gyámhatósági feladatot és hatáskört lát el: Első fokon: -a települési önkormányzat jegyzője a járási (fővárosi

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/17-36/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17-én 15.00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza, VI. emeleti Fekete

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben