MáriaInfo. Adventi Koncert a Mária-templomban BUÉK 2009!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MáriaInfo. Adventi Koncert a Mária-templomban BUÉK 2009!"

Átírás

1 MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa III. évfolyam I. szám január BUÉK 2009! Szilveszter napja, azaz a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsúzik az óévtõl, I. Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, akit Kr. u. 314-ben választottak a keresztény egyház vezetõjének. Volt idõ, mikor december 24-én ünnepelték, de elõfordult, hogy elõrecsúszott vízkereszt, illetve a Háromkirályok napjára, január 6-ára, és 1691-ben XII. Ince pápai döntésével rögzült január elsejére. Fotó: Horváth Dávid Adventi Koncert a Mária-templomban A balatonfenyves- alsói Mária-templomban dec.14-én Karácsonyi hangversenyt rendeztek. A koncert elõtt Ify Géza szentmisét celebrált, mely után a balatonfenyvesi óvodások kedves mûsorral örvendeztették meg a közönséget. Az ovisokat a balatonfenyvesi Viktória Nõi Kar követte, majd a balatonfenyvesi Ezüst Fenyõ Nyugdíjas Egyesület Kórusa folytatta a mûsort. Következõ fellépõként a balatonkeresztúri-balatonmáriafürdõi Férfiak Éneklõ Csoportja következett. A koncert utolsó fellépõje a Bárdos Lajos Nõi Kar volt, akik szívhez szóló, színvonalas mûsorukkal még teljesebbé tették a hallgatóság számára az Adventi idõszak hátralevõ részét. A szentmise és elõadások alatt megcsodálhattuk a Bojtor család által készített betlehemi jelenetet. Betlehemet nézve és a szereplõk elõadását hallgatva lelkiekben kiteljesedve gazdagabban, távozhattunk az ünnepség után. Békés boldog eredményekben, egészségben gazdag új esztendõt kíván: Horváth László (Balatonmáriafürdõ, Önkormányzati Képviselõ) Sok babona, népi jóslás fûzõdik az év fordulójához: lencsét kell enni, vagy borsót, hogy tele legyen a pénztárcánk. Baromfit ne fogyasszunk, mert hátrakaparja a szerencsét. Ellenben a kismalac elõre túr, ezért is ajánlott! (és milyen finom!) Sõt a farkát is meg kell húzni, hogy elijessze a gonoszt! A portát kitakarítsuk elõre, hogy ne seperjük ki a szerencsét! Az is ajánlott, hogy békéljünk meg szeretteinkkel és ne perlekedjünk, mert akkor az egész év veszekedéssel telik. A babonákban ugyan nem hiszünk, az újévi fogadalmakat pedig amúgy sem szokás betartani. Sajnos a 2009es évünkre bizony nem sok jót ígérnek nekünk. Jó szerencsére, minden segítõ szándékra, akaratra és elhatározásra szükségünk lesz, egymás támogatása az eddigieknél is fontosabb, a következõ szûknek jósolt évben. Várd a legjobbat és készülj a legrosszabbra! Ehhez kívánunk minden kedves olvasónknak jó egészséget, kitartást és türelmet! Mindenek ellenére, csakazértis: Boldog Újévet! A szerkesztõk: Greffer Józsefné, Huszár Mihály és Benczik Ildikó.

2 MáriaInfo január BESZÁMOLÓ A KÉPVISELOTESTÜLET ÜLÉSEIROL A képviselõ-testület december 17-én, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott, amelyen az alábbiakról döntött. A képviselõ-testület elfogadta: - a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekrõl szóló tájékoztatót, - a évi ülés-, és munkatervét, - a Festetics Kristóf Általános Iskola és a Csillagvirág Mûvészeti Modellóvoda Alapító Okiratainak módosítását, - a Festetics Kristóf Általános Iskolára, a Csillagvirág Mûvészeti Modellóvodára és az Alapszolgáltatási Központra vonatkozó társulási megállapodások módosítását, - a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft évi bérleti szerzõdését, - Horváth László lemondását a Balatonmáriafürdõ Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesület vezetõségi tagságáról, aki helyett Hajas Bélát delegálta a vezetõségbe. A képviselõ-testület tudomásul vette a polgármester azon tájékoztatását, mely szerint a Balatoni Hajózási ZRT-ben lévõ részvények nyilvántartása és kezelése hagyományos módon történik. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy december 31. napjával térítésmentesen átadja a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdõ Községek Tûzoltó Egyesülete részére, a Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzat kis értékû tárgyi eszköz 0003 fizetõstrand al-leltárban szereplõ 448. sorszám alatt nyilvántartott mentõcsónakot. A képviselõ-testület a Balaton M. & K. Egyesület kérelmét megtárgyalta és hivatkozással a szeptember 23-án aláírt támogatási szerzõdés-módosításra, az összeget Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata támogatás címén, mûködési támogatásként az Egyesület részére biztosítja, tehát az összeget nem kell visszafizetni. A képviselõ-testület az egyéb stratégiailag fontos feladatai finanszírozása, elkötelezettsége miatt, január 1-tõl Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdõ Községek Sportkörét anyagilag nem tudja tovább támogatni. A képviselõ-testület a Bárdos Lajos Nõikar évi karácsonyi koncertjének megszervezéséhez forint anyagi támogatást nyújt a polgármesteri keret terhére. A képviselõ-testület módosította az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét és hatályon kívül helyezte a luxusadóról szóló 21/2007.(XII.22.) rendeletét. A képviselõ-testület következõ nyilvános ülését január 21-én (szerdán), órakor tartja, január 22-én (csütörtökön), órakor pedig Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselõ-testületével tart együttes ülést. Az ülések helye: A Körjegyzõség épületének emeleti tanácskozó-terme. /Galácz György Polgármester/ A GYÁMHATÓSÁGI ILLETÉKESSÉG MEGVÁLTOZOTT Tisztelt balatonmáriafürdõi lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy január 1. napjától a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásában MARCALI VÁROS GYÁMHI- VATALA az illetékes. Ezzel a döntéssel Balatonmáriafürdõ közigazgatási területére vonatkozóan teljes egészében megtörtént a kistérségi váltás. A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre: A városi gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélõ másik szülõnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelõszülõnél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában, b) megállapítja a szülõi felügyeleti jog feléledését, c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésérõl és megváltoztatásáról, d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejûleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejûleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, f) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülõ kapcsolatának alakulását, a szülõnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttmûködését, h) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetésérõl, i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérõl, j) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetésérõl, k) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, l) dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletû gyermek nevelési felügyeletérõl, m) közremûködik a bírósági végrehajtási eljárásban. A városi gyámhivatal a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról, b) a gyermektartásdíj megelõlegezésérõl. A városi gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a) teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel, b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, c) hozzájárul - cselekvõképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejûleg eseti gondnokot rendel, d) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény 41. -a alapján megállapítja az ismeretlen szülõktõl származó gyermek és a képzelt szülõk vagy a képzelt apa adatait. A városi gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, b) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, c) elbírálja és jóváhagyja a szülõnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, d) dönt az örökbefogadás engedélyezésérõl, e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülõ adatairól. A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, b) a gyermeket megilletõ tartási követelés érvényesítése, c) a szülõi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, d) a gyermek örökbefogadásának felbontása, e) a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése, f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. A városi gyámhivatal feljelentést tesz a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása,

3 MáriaInfo január KÖZÉRDEKU b) a gyermek sérelmére elkövetett bûncselekmény miatt. A városi gyámhivatal a szülõi felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban a) dönt a gyermek és a szülõ, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, b) intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, c) dönt a szülõ jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, d) dönt a szülõi felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésrõl, amelyben a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk nem jutottak egyetértésre, e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, g) engedélyezi a gyermek részére a szülõi ház vagy a szülõk által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésérõl, i) eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, j) engedélyezi a tanköteles gyermek mûvészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történõ foglalkoztatását. 10. A városi gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a) a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel, b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 11. A városi gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történõ elhelyezésérõl, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történõ befektetésérõl, letétben kezelésérõl, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésérõl, b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülõk a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, e) közremûködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékû jogával kapcsolatos ügyekben, f) közremûködik a hagyatéki eljárásban. 12. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem magyar állampolgárságú (külföldi) gyermek érdekében való intézkedésre kijelölt gyámhivatal [Gyvt ] feladatait a Budapest Fõváros V. Kerület Gyámhivatala látja el. /Mestyán Valéria körjegyzõ/ ISKOLAI HÍREK Hull a hó is, fúj a szél is, Fázik reszket a cserjeág, Kandallóban víg tûz pattog, Csak itt benn van jó világ A december a gyerekek egyik kedvenc hónapja. Nemcsak azért, mert meghozza a várva havat, hanem ezért, mert titkokat, meglepetéseket tartogat. Az egész hónapra rányomja bélyegét a várakozás, a készülõdés. Az adventi idõszak az iskolában is ennek szellemében telik. Szépítjük az osztálytermeket, a folyosót, díszeket készítünk a karácsonyfára. A napközis foglalkozásokon és az osztályfõnöki órákon megemlékezünk a jeles napokról. - Dec. 4-e Borbála terményjóslónap bányászok védõszentje - Dec. 6-a Miklós napja a gyermekek barátja, meg is ajándékozza õket. - Dec. 13-a Luca napja. Sok hiedelem kapcsolódik hozzá! Ekkor kezdték faragni 13 féle fából a Luca székét. Aki az éjféli misén felállt rá, az megláthatta a falu boszorkányát. - Dec. 5-én a Festetics Kristóf Ált. Iskola alsósaiból összeállított csapat Balatonszemesre utazott, ahol egy játékos sportvetélkedõn mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat a Balaton környéki iskolák diákjaival. A 8. alkalommal megrendezett BALA- TONSZEMESI MIKULÁS VÁNDOR- KUPÁN tanulóink, az 5. helyen végeztek. A csapat tagjai: Bugovics Eliza, Dudás Emese, Garai Kíra, Gerecs Bianka, Gorzó Fruzsina, Kretz Enikõ, Orsós Kinga, Vajda Lilla, Worofka Alexandra. - Dec. 5-én délután megérkezett a nagyszakállú Télapó a krampuszaival. A gyerekek türelmetlenül várták. Az alsósoknak édességgel teli csomagot osztott pár kedves, érdeklõdõ szó kíséretében. A megilletõdöttség helyét átvette a vidámság a szórakozás. Az osztályfõnökök tréfás vetélkedõket, játékokat állítottak össze. A szülõk szendvicsrõl, süteményrõl, üdítõkrõl gondoskodtak. - Dec. 11-én a Bene Ferenc Sportcsarnokban a felsõsöknek Mikulás focikupát szervezett Somogyi Zsolt tanár úr. 1. helyezett a 7. osztály 2. helyezett a 8. osztály 3. helyezett a 6. osztály 4. helyezett az 5. osztály lett. - Befejezték az úszótanfolyamot a 4. és 7. osztályosok. A következõ turnusban a 3. és a 6. osztály tanulói vehetik birtokba a Marcali uszodát szerda és csütörtök délutánonként. - Az elsõ és harmadik osztályosok verses, zenés mesejátékkal készülnek karácsonyra, amit dec. 17-én az idõsek karácsonyán a Regens Wagner Otthonban és dec. 19-én adnak elõ az iskola ünnepségen. Címe: Az eltévedt õzike. Felkészítõ tanáraik: Buxbaum Tiborné és Meretei Jánosné - Karácsony elõtti teendõk az osztályok számára: Ajándékokat készítenek a szeretteiknek. Mézeskalácsot sütnek Feldíszítik az iskola karácsonyfáját Karácsonyi dalokkal készülnek az ünnepre. /Gehringer Gáborné és Börcziné Vlasics Valéria / Hirdessen a M.I. újságban! Az árak Áfa nélkül Lakossági apró - ingyenes, 20 szó felett 60 Ft/ szó Céges Keretes helyi vállalkozásoknak 1 alkalommal / Ft min 6 -szor / Ft 1/1 oldal: /2 oldal: /4 oldal: /8 oldal: /16 oldal: Megrendelés: Körjegyzõség Balatonmáriafürdõ, Galambosi Krisztina, tel : ,

4 MáriaInfo január SENIOR OLDAL EGY KIS NOSZTALGIA Elõzmény: Õsszel megjelent a sajtóban, hogy a balatoni turizmus fejlesztéséért tevékenykedõk körében felmerült a gondolat, hogy talán jó volna életre kelteni a tó körül ismét a halsütõket, hogy a sok hekk, és egyéb tengeri hal helyett ismét helyi halakat is találjon a turista. Az ötlet érdekes, de mivel a Balatoni Halászati ZRT privatizációja van éppen napirenden, ez nehezen elképzelhetõ. Mi azonban elgondolkodtunk, és felkerestük Gaál Károlynét, akinél hozzáértõbbet nem lelhetünk a környéken. Nagy érdeklõdéssel faggattuk és hallgattuk. Gaál Károlyné, Ilonka néni, 1963-ban kezdte a halsütést az Áfész munkatársaként, késõbb vette ki gebines formában a bódésor egyik üzletét, ahol berendezte a késõbb híressé vált halsütõ üzletét. (Az idõsebbek még emlékezhetnek a vasút, és a Két- Jóbarát vendéglõ közötti zöldre festett pavilonokra, ahol a tejivó mellett bazár, ajándék üzletek voltak. ) 1971 nyarától már a mai iparcikk üzlet mellett felállított bódéban üzemelt az egészen 1987-ig. Akkoriban a balatoni szezon május 20-tól, szeptember 15-ig tartott, folyamatos teltházzal. A fürdõzni vágyók reggel, vagy délidõben vonattal érkeztek, a déli vasúttal, vagy tömegesen Marcaliból a vicinálissal és kora este mentek haza. Gyakorlat volt, hogy a strandolás elõtt megálltak enni, vagy hazafelé becsomagoltatták a frissen sült halat. Az alapanyagok csak balatoni halakból álltak: keszeg, ponty, balin csuka, amelyeket a tó környéki halásztelepekrõl, elsõsorban Keszthelyrõl, Fonyódról szereztek be. Mivel mindig friss árut kínáltak, ezért már délután el kellett menni a következõ napi halért. A pucolásban több ember munkájára szükség volt, hogy a nyitásra, 8 órára készen legyenek. (a nyitva tartás 8-12-ig és 14-tõl estig tartott). A hûtõládák megjele-nése elõtt jégszekrényben tárolták a halat, amelybe Amfer Tibor vagy a többi sofõr szállította a jeget, a mai MOL benzinkút helyén álló ÁFÉSZ jégverembõl. (A földbe ásott verem sokáig állt az Autós Csárda mellett, nádfedeles teteje a nyár végéig megõrizte a télen nagy tömbökben betárolt jeget. Ezzel látta el az Áfész a boltokat, vendéglõket naponta, a húsok, italok hûtéséhez) Ilonka néni a besózott halat paprikás lisztbe panírozta be, amit a mindig tûzforró olajba tett bele. Savanyúsággal, ecetes paprikával, uborkával és kenyérrel kínálta a sült halat. Bizony köröm közül kellett enni, papírtálcán, zsírpapírral tálalva, a mûanyag eszközök késõbb jelentek meg. A hal jól átsült, az ínyencek, hozzáértõk nem bajlódtak szálkázással, az utolsó ízletes falatig ehetõ volt. Többször megesett, hogy a hatalmas forgalom miatt délutánra elfogyott a friss hal, ezért lángost sütött, amelyet szintén elkapkodtak a vevõk. A kis bódéban helyhiány miatt italt nem árultak. A szomszéd büféssel jól összefértek, a fröccsöt, üdítõt (Bambit!) ott lehetett meginni. Néhány érdekes adat: egy nap átlagosan liter olaj használódott el; a legnagyobb csúcsidõben 185 kg halat adtak el; a 1 kg sült hal ára a 70-es években 5.20 forint volt, a 80-as évek végére 110 forint lett. A Balaton part legjobb halsütõjének mondták a nyaraló vendégek, akik az egész országban ismerték a kedves, mindig csinos, frissen mosott fehérben dolgozó, mosolygós Halsütõs Ilonkát. De elismert volt az NDK-s és a nyugatnémet vendégek között is, akik sokszor ajándékokkal lepték meg õt. A 80-as években bejött a tengeri hal, ami lassan kiszorította a hazai árut. Könnyebben kezelhetõ volt a fagyasztott, nem kellett a bizonytalan beszerzéssel bajlódni, helybe hozták. A vásárlóknak abban az idõben pedig újdonság volt, hogy hozzájuthatnak. Próbáltuk kifaggatni: mi volt a titok, mitõl volt az olyan finom? Ilonka néni elmondta: Sok friss olajban készül a finom sült hal, az kell, hogy ellepje! Figyelni kell az olaj hõfokára, ha lassan sül, leválik a panír vizes marad, ha hirtelen sül, megég a külseje és belül a csontnál nyers marad. A sózás külön tudomány, az sem mindegy, a sütés elõtt mennyivel korábban van besózva. Szóval, mint mindennek, ennek is megvannak a külön szakmai trükkjei, amit hosszú évek tapasztalatával lehet csak elsajátítani úgy, hogy a tömeges, nagy tételes munkával is elégedett legyen a vevõ, akit jó szívvel és figyelmes kiszolgálással kell megnyerni re Ilonka néni elfáradt, mert egyedül kellett a hal szállítást is intéznie, a boltot vinnie és a nyaraltatással is kellett foglalkoznia. Az üzletet eladta 1988-ban. De nem mûködött jól az új tulajdonosok kezében így 1989-ben végleg bezárt a bódé. Ezzel egy korszak is végéhez ért. Ma már mások az igények, mondja Ilonka néni. /Huszár Mihály, Benczik Ildikó/ EZ TÖRTÉNT A KLUBBAN! Az Õsz Idõ Nyugdíjasklubban dec. 9-én betlehem, karácsonyfa, és díszbe öltözött klubhelyiség fogadta az érkezõket. Eljött Somogyi Zsolt az egyesületünk elnöke is. Käsz József klubelnök üdvözlõ szavai után Galácz György és Kovács József polgármester urak köszöntötték a klubtagságot. A kis mûsorban karácsonyi énekek, versek következtek, a tagok elõadásában. A vacsoramenü töltött káposzta volt. Hazulról került jóféle bor és pezsgõ, a süteményestálak alatt roskadoztak az asztalok. Ezzel zártuk a 2008-as évet. Köszönjük mindkét település önkormányzatának az egész évi támogatást. Valamint köszönjük Ujságh Andrea türelmét, munkáját a táncok betanításában és a Fergeteges Forgatag táncosainak, akik a rendezvényeink hangulatát emelték fellépéseikkel. Köszönjük a Kéthely és Vidéke Takarék Szövetkezetnek, Ifj. Tengerdi Gyõzõnek, a Matyi Boltnak, a Varga Virág üzletnek az év során nyújtott támogatását. Emlékezünk A két ünnep között ismét lengett a fekete zászló a klub falán. Elhunyt Sárdi János alapító klubtagunk. Emlékét megõrizzük! 2009: Január 13-án pótszilvesztert tartunk. Február 3-án névnapi köszöntõ Február 21-én jelmezes farsangi est lesz. / Käsz Józsefné/ Hirdetés Vucek Stevo cipész mûhelye Balatonkeresztúr, Iskola u. 2. Cipõ, csizma, táska, bõrárú, cipzárak javítása. Gyors, igényes, olcsó! Nyitva: kedden, pénteken:

5 MáriaInfo 5 SZOMSZÉDOLÓ Sokan foglalkoztak nádkitermeléssel, tetõfedéssel. Sajnos ezek a míves mesterségek mára eltûntek. Tárgyi emlékeiket láthatjuk a tájházban, az un. Talpasházban január Mára már a fenyõket is maguk nevelik hozzá. Az egyes kis figurák közül sok a régi, van köztük 60 évesnél idõsebb is. A napi több ezer látogatószám ellenére is az ideérkezõ megérzi a templom meghittségét, a helyiek szándékát és csendesült lélekkel távozik. VÖRS Ha dúl a bõsz elem E hármat ne feledd Erõs kar, bátor szív Testvéri szeretet, jutalmad ez legyen, s betöltéd tisztedet. /A Tûzoltó Múzeum faláról../ Vörs elõször 1261-ben szerepel történelmi iratokban, amikor az örökös nélkül elhunyt Elek Wörs birtokát IV.Béla király Csák Bánnak adományozta. Lakósainak száma Kb 500, fõ. Munkahely helyben kevés, bejárnak a közeli Keszthelyre, nagyobb településekre, az iskolások Balatonszentgyörgyön tanulnak. A közterek virágosak, a falu teljesen közmûvesített, sok a külföldi lakos. A falu közepén van a barátságos polgármesteri hivatal. A falu lelke, motorja Farkas László úr, sokáig térségi tanácselnök majd a rendszerváltás óta polgármestere a településnek. Mindent megtesz, hogy a falut népszerûsítse. Köztiszteletben álló, ugyanakkor szívélyes ember, a Somogy Megyei Tûzoltószövetség Elnöke. A média sokat foglalkozik a település nevezetességeivel. Nemrég a Tv-ben, Buday Péter mesterszakács, és Sasváry Sándor színmûvész közremûködésével még fõzõmûsort is forgattak vele, melynek elsõ részét nemrég láthattuk. A mai település szép természeti környezetben, gondozott, ápolt portáival, megnyerõ faluképpel a térség ökoturizmusának kedvelt állomása. Az ide látogató turistákat nemcsak a természetvédelmi terület gazdag madárvilága vonzza, hanem a település közelében kialakított parkerdõ nyújt pihenést, horgásztavak szolgálják az aktív kikapcsolódást. A múzeumot a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága mûködteti. A KisBalaton hagyományos használati eszközeit, elsõsorban a népi halászati módszerekhez kapcsolódó szerszámokat, a táj népi építészetét, a lápból élõ pákászok életmódját ismerteti. Májustól szeptemberig látogatható. Tavasszal az elsõ gólya érkezése örömteli esemény a faluban. Soroljuk a többi szép látnivalót is: Kedves, érdekes, a hivatal tetõterében kiállított Szappan-gyûjtemény. Farkas Ildikó 25 éve gyûjti és rendszerezi a 35 országból származó közel 1100 db-ból álló kiállítás anyagát. Minden idelátogató hölgy, kislány szíve megdobban ennyi kincs láttán. A gyûjtemény már a messze földön járó látogatók adományaival is folyamatosan gyarapodik. A falu temploma ben épült késõ barokk stílusban. Az elsõ nevezetes Betlehemet 1948-ban építette meg elõször Futó Tibor, azóta karácsony táján a látogatók egymásnak adják a kilincset, hogy lássák Európa legnagyobb, Guinness-rekordra érdemes szakrális látványosságát. Minden évben Advent elsõ vasárnapjára készül el a Jézus Szíve oltár helyén. Jelenleg a háttérrel, a homlokrésszel és az oldaldíszítéssel együtt a területe 50 m2. Évek óta Futó Péter mûvészi vénával megáldott amatõr festõ építi, minden évben egy kicsit másképp, sok-sok munkával, az önkéntes helybeli segítõk közremûködésével, természetes anyagokból, az önkormányzat támogatásával. Istennek dicsõség-egymásnak segítség áll a múzeum falán. A faluban nagy hagyománya van, igazi közösségépítõ tevékenység, és közel százan tagjai az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek. A sokáig egyetlen vidéki Tûzoltó Múzeumot 1983ban nyitották meg. Minárovics János a Budapesti Tûzoltó Múzeum igazgatója rendezte be a "A tûzvédelem a századfordulón" címû állandó kiállítást. Nemrég elhunyt, és a kiállítás megemlékezik róla is. A gyûjtemény bemutatja a tûzoltás régi tárgyi eszközeit, a lovas szerkocsikat, kézi fecskendõket, kitolható, fából készült létrát. A tárlókban régi oklevelek láthatók, vannak szép míves sisakok, ritkaság a légzõkészülék. Megemlékezik a kiállítás a magyarországi szervezett tûzoltás kezdeményezõjérõl, Széchenyi Ödönrõl is, (Széchenyi István fia) aki a családi hagyományokhoz méltóan saját pénzzel, önzetlenül hozzájárult a szervezet létrejöttéhez. Nevezetes még arról is, hogy a Magyarországi sikerek után Törökországba hívták mintegy tanácsadónak, és ott is sikerrel létrehozta a tûzoltóságot, amiért magas elismerésben részesült, úgy nevezték: a Tûzpasa. A faluban nevezetes alkalom lesz immár negyedik alkalommal a július eleji népünnepély, amikor is náluk rendezik meg a Tûzoltók Tárcsán Sütõ versenyét a Különleges asztali örömök Somogyban gasztronómiai rendezvénysorozat keretében. Az ország minden tájáról érkeznek vidám fõzõ csapatok. Az eseményt tûzoltó látványosságok és egyéb programok kísérik. A közeli repülõtér és az épülõ motorverseny pálya bizonyára újabb látogatókat hoz a falunak. A települést tovább szépítik, fejlesztik, a Leader program keretében a közeljövõben a parókia épültét tervezik felújítani. /Kép és szöveg: Greffer Józsefné, Benczik Ildikó/ Impresszum Mária Info; Havonta megjelenõ információs újság; Felelõs kiadó: Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelõs Szerkesztõ: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 300 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Városház u. 1. (82)

6 MáriaInfo január NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK?! FELELOS ÁLLATTARTÁS Napjainkban nagyon népszerû dolog az állatok védelme. De sajnos a tömegtájékoztatás leggyakrabban azokról az esetekrõl ad hírt amik kirívóan súlyos esetek: pl. ártatlanul megcsonkított vagy elpusztított állatok. Így az átlag állattulajdonos megnyugodva dõl hátra a székében, mivel õ ilyent nem tesz, nála minden rendben van az állatvédelemmel. Pedig igen sokat tesz az állattulajdonos az állatvédelemért, ha azokat a házi kedvenceket, amelyeket nem szándékoznak tenyészteni ivartalanítják. Felelõsen gondolkozó macskatulajdonosok gyakran kerülnek dilemma elé az ivartalanítással kapcsolatban. Sokan ösztönösen tiltakoznak az ellen, hogy egészséges állatból mûtéttel távolítsák el az egészséges ivarmirigyeket, heréket, petefészkeket - amelyek végül is fontos részei a macska szervezetének. Ugyanakkor a macskák túlzott elszaporodását sem engedhetjük meg magunknak. Vegyünk például egy nõsténymacskát, amely évente kétszer fial. Tegyük fel, hogy mindkét alkalommal 3-3 kismacska marad életben. Ha ezt kõvetõen minden nõstény 3-3 kölyköt hoz a világra, tíz év múlva több millió macskát jelent. De mit csináljunk ezzel a rengeteg állattal? A zsúfolásig megtelt állatmenhelyeken egyre siralmasabb a helyzet. Minden elhagyott, kidobott, gazdátlan állatnak új otthont találni, még a legelhivatottabb állatvédõ szervezetek számára is túl nagy feladat. A kizárólag lakásban tartott macskák ösztönös nemi magatartásukkal alaposan megkeseríthetik a gazdi életét. Az egészséges nõstény tavasztól õszig 14 naponta ivarzik. A párzásra kész nõstény nyugtalan, hangosan nyivákol, mély gurrogó hangokat hallatva ide-oda hempereg a földön felemelt farral, félre csapott farokkal kínálja fel magát párzásra akkor is, ha nincs kandúr a közelben. Ez a viselkedés 2-5 napig tart és erõsen próbára teszi a gazdi türelmét. 3-4 átvészelt ivarzást követõen sokan inkább a mûtét mellett döntenek. A kandúrok ember számára kellemetlen szagú vizeletükkel jelölik felségterületüket. Idegen lakásba lépve az orrfacsaró bûz azonnal elárulja, hogy nem ivartalanított kandúr macska van a háznál. Az éjszakai hadjárataiból a kandúr elõbb vagy utóbb sérülésekkel teli tér majd haza ha egyáltalán visszatér. És ne beszéljünk arról a sok betegségrõl, amit megkaphat a verekedések során. Alaposan átgondolva az ivartalanítás mellett és ellen szóló érveket, be kell látnunk hogy a nem kívánt ivarzás és vemhesség megelõzésének ez a legjobb és egyben legveszélytelenebb módja. Ivartalanításon a herék és a petefészkek eltávolítását értjük. Az ivarzás kiiktatása céljából a nõstények mindkét oldali petefészkét el kell távolítani. További elõny, hogy az ivartalanított nõstényekben soha nem fordulnak elõ emlõdaganatok vagy gennyes méhelváltozások. Az ivartalanítási mûtét rutin beavatkozásnak számít. Az állat a mûtét teljes ideje alatt teljes narkózísban van, fájdalmat nem érez. A mûtét elõtti 8 órában nem kaphat enni, mert fennáll a veszély, hogy narkózis közben az elfogyasztott táplálékot kihányja és a hányadékot félrenyelve megfullad. A kandúrból tulajdonképpen az ivartalanítás után válik igazi háziállat. E beavatkozás után sokkal jobban fog vonzódni a gazdihoz, és ha 7 hónapos kor elõtt ivartalanítjuk nem fog kialakulni sem az a kellemetlen szokása, hogy szagmintákkal jelölje a lakást és a környéket. Azért, hogy minél kevesebb nem várt kiscica szülessen, amelyek a kóbor cicák nehéz és szenvedésekkel teli életét élnék, 2009 évben csak február hónapban állatvédelmi akció keretében a nõstény és kandúr cicák ivartalanítását árengedménnyel végzem. Kandúr cica 3500 Ft nõsténycica 6500 Ft. Érdeklõdni lehet a 06/30/ telefonszámon vagy személyesen a Fonyód Szent István u. 40. szám alatti rendelõmben. /Dr. Bódai József állatorvos/ RÓKÁK A HATÁRBAN. Több jelzés is érkezett Önöktõl, hogy rókák kószálnak a település bizonyos részein. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Herk Károly Balatonkeresztúron lakó hivatásos vadászt, aki a következõket mondta el: A településen már több rókát is kilõttek, de a környékünkön lévõ erdõ-ill. nádasszélek jó búvóhelyet, otthont biztosítanak a rókacsaládok fennmaradásának. A mosolygós-vidáman szemeteszsákot fosztogató ravaszdiaktól nincs mit tartanunk. Ezektõl csak azoknak van félnivalójuk akik aprójószágot tartanak a házuk körül. Óvakodjunk azonban a csapzott szõrû, rühes bundájú bizonytalan mozgású, esetleg nyáladzó rókáktól. Ezeket azonnal jelezzük az önkormányzat felé. A rókák veszettség elleni védelmérõl minden évben gondoskodnak. Oltóanyagot tartalmazó csalétkek kihelyezésével, aminek az illata a rókákat arra ösztönzi, hogy ezeket megegyék. Kérem Önöket, hogy a gyanúsan szelíden viselkedõ vadállatokat messzire kerüljék el. Az óvatosság nem árt mert õk mégis csak a vadon gyermekei még akkor is, ha olykorolykor ellátogatnak hozzánk. /Greffer Józsefné/ TÉLI MADÁRETETÉS A téli hidegben, ha leesik a hó, a ház körüli kismadarak nehezen találnak táplálékot. Öröm megfigyelni amint az etetõ körül tülekednek. Etetõnek bármi megfelel, egy kivágott lopótök, vagy mûanyag flakon is megteszi. Fontos! - Ha elkezdtük az etetést, a tél folyamán ne hagyjuk abba, mert a madáretetõhöz szoktatott madarak számítanak az eleségre, különösen a havas hónapokban igen nehezen találnak másik táplálékforrást. Mit etessünk? Lógassunk ki szalonnadarabkát, bõrkét, (nem sózott!) olajos magvakat, különbözõ köleseket, magkeveréket, de a madarak számára sokféle konyhai hulladék is megfelel: alma, diótörmelék, sárgarépa, sajt, túró, húsdarabkák. Kenyérmorzsát sose adjunk, mert a nedvességtõl megsavanyodik, az állatok felpuffadhatnak, végül elhullásukhoz vezethet. Vizet is rendszeresen adjunk! Persze gyakori vendégek lesznek a verebek, de megjelennek a cinegék, a csuszka, a nagy fakopáncs, vörösbegy, a zöldike, a meggyvágó, a fenyõpinty, az erdei pinty, rigók. (Info Madárgyûrûzõ Állomás, Fenék-puszta honlap, Paprika Anikó cikke alapján)

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 1. szám 2013. január Kedves Újságolvasók! Jánoshalma Város Önkormányzata, a város

Részletesebben

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám 2008. február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. április HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN A hölgyek éppen a frissen mosott-vasalt szép terítőket igazgatják.

Részletesebben

MáriaInfo. Boldog Új Évet!

MáriaInfo. Boldog Új Évet! MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa Kányádi Sándor : Ballag már Ballag már az esztendõ, vissza-visszanézve, nyomában az öccse jõ, vígan fütyörészve. Beéri az öreget

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi.

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK Húsvét másnapján vidám közösségi rendezvény színhelye volt ismét az üzletközpont udvara. Vaslabán Csaba plébános

Részletesebben

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek!

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam X. szám 2010. október Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! Elkészült a Közösségi Ház! Szeptember 30-án ünnepélyesen megnyílt

Részletesebben

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-18082-2/2012. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2011. évi hatósági

Részletesebben

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám 2011. december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! MáriaInfo

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban

Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 12. szám www.fonyod.hu Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban 2014. december 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. DECEMBER 23. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Fotó: T. Horváth Lajos 23.

Részletesebben

ária nfo Program: NYÁR 2009 2009. augusztus 20-ra (csütörtök) a Gróf Széchényi Imre térre (központi strand előtt) Fotó: Benczik Ildikó

ária nfo Program: NYÁR 2009 2009. augusztus 20-ra (csütörtök) a Gróf Széchényi Imre térre (központi strand előtt) Fotó: Benczik Ildikó M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa III. évfolyam VIII. szám 2009. augusztus NYÁR 2009 Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

ária nfo Húsvéti huncutságok

ária nfo Húsvéti huncutságok M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 5. szám 011. május Húsvéti huncutságok Az üzletközpont udvarán ismét hangulatos húsvét hétfő délutánt töltött el

Részletesebben

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám 201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám Önkormányzati hírek Balatonmáriafürdővel és Balatonkeresztúrral alakít közös önkormányzati hivatalt Balatonberény Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 főnél

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011.

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa V. évfolyam VI. szám 2011. június SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo 2 2011. június HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet 2010. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 150 Ft Hová tartunk? Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még. Elgondolkodunk múltunkon,

Részletesebben

Tisztelt Simontornyai Polgárok!

Tisztelt Simontornyai Polgárok! XXIII. évfolyam 1. szám Ára: 2014. január 200 Ft Tisztelt Simontornyai Polgárok! Újra eltelt egy küzdelmes esztendõ. Voltak örömeink és bosszúságaink, voltak katartikus élményeink és reményteli sikereink

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2014. DECEMBER 24. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! 24. évfolyam 8. szám 3 Önkormányzati

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben