BESZÁMOLÓ IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A tudományos osztály tisztségviselői: Solti László osztályelnök Barnabás Beáta osztályelnök-helyettes A tudományos osztály létszáma: akadémikusok: 30 fő (27 fő rendes tag, 3 fő levelező tag) közgyűlési képviselő: 20 fő tanácskozási jogú tag: 7 fő (tudományos bizottságok elnökei) állandó meghívottak: 12 fő A tudományos osztályhoz tartozó köztestületi tagok létszáma: akadémikus: 30 fő MTA doktora/tudomány doktora: 211 fő kandidátus/phd: 1445 A tudományos osztályhoz tudományos és állandó bizottságok: Tudományos bizottságok Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság Állatnemesítési- tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Bizottság Kertészet- és Élelmiszer-tudományi Bizottság Állatorvos-tudományi Tudományos Bizottság Erdészeti Tudományos Bizottság Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság Növénynemesítési Tudományos Bizottság Növényvédelmi Tudományos Bizottság Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság Állandó bizottságok: Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság Állatkísérleti Osztályközi Állandó Bizottság A tudományos osztály évi kiemelkedő rendezvényei: 58. Növényvédelmi Tudományos Napok február , MTA Székház és MTA NVK XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok március 6., MTA Székház Az MTA Agrártudományok osztálya megalakulásának 60. évfordulója erdészeti szakmai nap május 14., Mecsek, Mecsekerdő Zrt. 1

2 Tudományos ülés Dimény Imre akadémikus 90. születésnapja tiszteletére 2012.szeptember 12., MTA Székház A juhtenyésztés időszerű kérdései Juhtenyésztési Tudományos Nap 2012.október 30., MTA Székház Frontvonalak az állatorvos-tudományban Tudományos Nap (MTÜ keretében), a Magyar Országos Állatorvos Egyesület (MOAE) társrendezésében november 6., MTA Székház Monitoring az erdészetben és a vadgazdálkodásban Tudományos Nap (MTÜ keretében) november 21., MTA Székház A kerttörténeti kutatások száz éve tudományos Nap (MTÜ keretében) november 23., MTA Székház I. Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Napot "Talaj - víz - növény kapcsolatrendszer a növénytermesztési térben" november 23., Debrecen A tudományos osztály díjai: Az MTA Agrártudományok Osztályának nincs kizárólagosan az osztályhoz kapcsolódó, adományozható kitüntetése, illetve díja. A tudományos osztály tagjainak elismerései 2012-ben: akadémikusok: University of KwaZulu Natal (Pietermaritzburg, Dél-afrikai Köztársaság) tiszteletbeli egyetemi tanári kinevezés: Balázs Ervin Széchenyi-díj, díjazott neve: Barnabás Beáta Arany Medál Díj Svéd Királyi Akadémia díja: Belák Sándor (külső tag) Doctor honoris causa cím (Nyugat-magyarországi Egyetemtől): Csáki Csaba Ezüst Corvina Díj (Budapesti Corvinus Egyetem): Dimény Imre Pro Fakultate emlékérem (BCE Élelmiszer-tudományi Kar): Dimény Imre Károly Róbert Főiskola Díszpolgára: Dimény Imre Members of the International Poultry Hall of Fame (Baromfitenyésztők Tudományos Világszövetsége nemzetközi elismerése): Horn Péter Kaposvári Egyetem örökös rektor emeritusa cím: Horn Péter Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje csillaggal (polgári tagozat): Kovács Ferenc Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös) díszpolgára: Láng István Klíma Klub Életműdíj: Láng István Fleischmann Rudolf-díj, díjazott neve: Mesterházy Ákos Daby Géza-díj: Mézes Miklós Doctor honoris causa cím (Szent István Egyetem): Varga János közgyűlési képviselók és bizottsági elnökök: 2

3 Akadémiai Díj, díjazott neve: Veisz Ottó Magyar köztársaság Arany Érdemkeresztje: Fébel Hedvig Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérem: Tóth Magdolna Gábor Dénes díj (Novofer Alapítvány): Tóth Magdolna Croatian Society of Soil Science tiszteletbeli tagja: Birkás Márta AGROglas horvát mezőgazsági szaklap Díszoklevele: Birkás Márta Mendel Egyetem (Brno) Díszoklevél: Birkás Márta Szlovák Tudományos Akadémia emlékplakettje: Jolánkai Márton Szent István Egyetem Babérkoszorújának arany fokozata: Cseh Sándor Szlovák Agrártudományi Egyetem, Nyitra, Európai Tanulmányok és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Tanácsa Kitüntető Oklevél: Hajós László Dr. Hagymási József Emlékérm: Furka István A tudományos osztály évi kiadványai: A XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Összefoglalók. (Szerk. Veisz Ottó). ISBN: Jolánkai M. Lehoczky É. (2012): A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottságának állásfoglalása a vízgazdálkodás stratégiai kérdéseiről (Debrecen, szeptember 6.). Agrokémia és Talajtan pp. Az MTA székházában megrendezésre került A juhtenyésztés időszerű kérdései c. konferencia előadásai szerkesztve és lektorálva az Állattenyésztés és Takarmányozás c. tudományos folyóirat 61. évfolyamának 3. számában jelentek meg ( ). A tudományos osztály tagjaihoz köthető tudományos eredmények Balázs Ervin 2012-től a Magyar Akkreditációs Bizottság elnökévé nevezték ki. Az általa vezetett Alkalmazott Genomikai Osztály (MTA ATK, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár) kiemelkedő tudományos publikációi 2012-ben: Gellért et al PLoS One. 2012;7(12):e doi: /journal.pone Juhász et al Funct Integr Genomics Nov;12(4): doi: /s Gellért et al J Mol Graph Model Sep;38: doi: /j.jmgm Soós et al New Phytol Dec;196(4): doi: /j x. Juhász et al Funct Integr Genomics Aug;12(3): doi: /s z. A Balázs Ervin akadémikus vezette Pannon Biotechnológiai Egyesület június 4-6. között Debrecenben tartotta éves konferenciáját, melyen hazai és a környező országokból származó kutatók mutatták be a növényi biotechnológia terén elért eredményeiket. Bedő Zoltán akadémikus és az MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Tudományos Bizottságához tartozó nemesítők és kutatók eddigi tevékenységét mind tudományos, mind gyakorlati területen, a hazai és nemzetközi szinten is jelentős eredmények bizonyítják. Az általuk létrehozott új 3

4 növényfajták és hibridek használatával a termőképesség növelésének, a minőség és az alkalmazkodóképesség javulásának köszönhetően a magyar termelőknél évente több milliárd Ft többlet jövedelem keletkezik. Az Osztályhoz tartozó nemesítő köztestületi tagok e sikerhez 2012-ben újabb, államilag minősített növényfajtákkal és hibridekkel járultak hozzá. Ebben az évben 4 őszi búza-, 1 tritikálé-, 2 tavaszi árpa-, 1 burgonya-, 1 szója- és egy cirokfajta, valamint 3 kukorica hibrid, 9 kukorica beltenyésztett vonal részesült állami elismerésben. A nemzetközi verseny ellenére még mindig a hazai nemesítésű fajták a meghatározók, például a magyarországi búza vetésterület több mint 75%-án köztestületi tagjaink által nemesített búzafajtákat vetik. A magyar nemesítés eredményei jó alapot adnak ahhoz a kormányzati elképzeléshez, mely szerint a magyar vetőmagtermesztésben rejlő lehetőségek kihasználását az agrártárca maximálisan szándékozik elősegíteni. A Barnabás Beáta akadémikusáltal vezetett Növényi Sejtbiológia Oztály (MTA ATK, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár) jelentős publikációi 2012-ben: Dóczi et al Trends Plant Sci Sep;17(9): Domoki et al Plant Cell Rep Nov 16. [Epub ahead of print] Dudits Dénes akadémikus a géntechnológia tudományterületéről a Növényi GMO-król alapfokon című tanulmányt jelentette meg (Semmelweis Egyetem, Biológiai Háttéranyag, Az irányításával folyó genomikai kutatásokból született publikáció: Cserháti et al OMICS Jun;16(6): doi: /omi A Heszky László akadémikus vezette Genetika és Biotechnológiai Intézet (Szent István Egyetem SZIE, Gödöllő) fontos szerepet játszik a hazai növénygenetikus és biotechnológus kutató utánpótlás képzésben. Az itt elért legfontosabb eredményeik 2012-ben: a Mezőgazdasági Biotechnológus Mester Szakon diplomázottak száma: 11 fő; a Növénytudományi Doktori Iskola Genetika és Biotechnológia programjában védett doktoranduszok száma: 6 fő; a Genetikus Szakmérnök képzésben diplomázottak száma: 6 fő. Az agrároktatás nemzetközivé válását jelzi, hogy a SzIE MKK Karán is megindult a teljes BSc angol nyelvű oktatás. Heszky László tollából további 12 rész jelent meg a "Tanuljunk Géntechnológiául" sorozatban: A tudományos műhely további eredményeként Gyulai Gábor kertészeti és egyéb haszonnövényeken végzett genetikai vizsgálatait publikálta: Gyulai et al Genes, Genomes and Genomics 6 (SI1): (2012) Gyulai et al The European Journal of Plant Science and Biotechnology 6(SI2): (2012) Gyulai G et al J Chemical Science and Technology 1: (2012) Gyulai et al Acta Phytopathol Entomol Hung 47: (2012) Gyulai és mtsai Zöld Biotechnológia (ed. Dudits D) 8/3-4:9-13; 8/5-6: Bittsánszky és mtsai Zöld Biotechnológia (ed. Dudits D) 8/9-10: Alzohary et al Life Science Journal 9: (2012) Tóth Miklós akadémikus jelentős tudományos eredménye a tölgyaknázó moly (Tischeria ekebladella, Lepidoptera: Tischeriidae) szexferomonjában szerepet játszó vegyületek szerkezetének és viselkedésbeli hatásuknak felderítését (Molnár et al., J. Chem. Ecol. 38: , 2012). Ennek a felfedezésnek jelentőségét egyrészt az adja, hogy a felderített vegyületek eddig ismeretlen szerkezetű, leíratlan molekuláknak adódtak, másrészt pedig a Tischeriidae lepkecsaládból egyetlen más faj esetén sem írtak még le feromont. A Tischeriidae igen különleges taxonómiai helyzetű, ősi lepkecsalád, és az ebbe a családba tartozó fajok feromonját nagy tudású kutatócsoportok (pl. svéd, német, stb.) is hiába próbálták eddig felderíteni. A sikeres felfedezés a magyar vezetésű, holland, bulgár és német kutatókat is 4

5 magábafoglaló kutatócsoport kb. két évtizedes folyamatos, intenzív erőfeszítéseinek gyümölcse. A tölgyaknázó moly Európában fontos erdészeti kártevő. Bánfalvi Zsófia, az MTA doktora, közgyűlési képviselő munka csoportja (Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő) burgonya genetikai és élettani vizsgálataikat folytatták, amely témában született publikációjuk: Kondrák et al. BMC Plant Biol May 30;12:74. Cseh Sándort, az MTA doktorát, közgyűlési képviselőt az Agrártudományi Osztályból az Élettudományi Kollégium tagjává választották. Több jelölt közül választott tagja lett az FVM Géntechnológiai Bizottságának is. A SZIE Állatorvos-tudományi Kar Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszékének vezetőjeként az embrióátültetés biotechnológiai eljárásával egy új vedlő gyapjas juh fajtát (Dorper) honosított meg Magyarországon. A tárgyévben megjelent jelentős publikációi: Faigl et al (2012) Acta Veterinaria Hungarica, Cseh et al (2012): Anim Reprod Sci, 130(3-4) Amiridis and Cseh (2012) Anim Reprod Sci, 130(3-4) Zeke et al (2012) Systems Biology in Reproductive Medicine, 58(3) Konc (2012): The Scientific World Journal, 2012:785421; DOI: /2012/ Kovacs et al (2011): Animal, 5(10) Kovacs (2013): Anim Reprod Sci, DOI: pii: S (13) A magyar tudományos élet szempontjából jelentős esemény Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottságának szervesében került megrendezésre a MAKE 1. Országos konferenciája, a MAKE MTA AKB együttes ülése (febr. 17., BCE). Az albizottságok rendezvényei közül szakmailag jelentős események: A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék, az MTA Agrár-közgazdasági Szakbizottság Agrármarketing Albizottsága és a PAB Agrártudományok Szakbizottság Agrárökonómiai Munkabizottsága közös szervezésében február 24-én Kaposváron, a Kaposvári Egyetemen kerül sor a A hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari kis- és közepes vállalkozások lehetséges fejlesztési irányai című kutatási projekt eredményeinek bemutatójára. A rendezvényen az albizottság több tagja is előadást tartott május 24-én került megrendezésre a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Tanszék, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, a MTA Agrár-közgazdasági Bizottság Agrármarketing és Logisztikai Albizottság és a Pécsi Akadémiai Bizottság Agrártudományok Szakbizottsága Agrárökonómiai Munkabizottság szervezésében a VIII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferenciára, ami az Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben címet viselte. Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság szervesében került megrendezésre a Műszaki kutatási műhelyek az agrártermelés szolgálatában c. - tudományos tanácskozás (január 26., Budapest Hungexpo). Hasznos és élénk érdeklődést keltő találkozás volt a gyakorlati szakemberek és az akadémiai, oktatási terület képviselői között. Az egyes kutató és oktató helyek bemutatkozása lehetővé tette a potenciális 5

6 partnerek egymásra találását, akár konkrét feladat megoldásában, akár pályázati partnerként. Definiálásra kerültek azok a K+F+I témakörök, amelyekben már rövid és középtávon érdemi együttműködések alakulhatnak ki a termelő szféra és a tudományos műhelyek között. A Műszaki Alaptudományi albizottság szervezte a Kísérleti adatok feldolgozása dimenziónélküli számok segítségével szakmai napot (október 26., MTA Székház). Az Élelmiszermérnöki albizottság szervezésében került sor az Értéknövelő és energiatakarékos műveletek kutatásának eredményei c. szakmai tanácskozásra (december 20., BCE). Az MTA Agrártudományok Osztálya Állatorvos-tudományi Bizottságának ülésein és két munkabizottsági ülés keretében kiemelten foglalkozott az állatorvos-tudomány és élelmiszerbiztonság aktuális kérdéseivel (szivacsos agyvelőgyulladás megelőzését célzó, állati fehérje felhasználási szabályok ésszerűsítése, Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Koncepció ) és tett konkrét javaslatokat az MTA-n keresztül a Vidékfejlesztési Minisztérium számára, ezáltal is erősítve a hazai állatorvostudomány és az igazgatási gyakorlat együttműködését. A bizottság szervezésében került sor az Állatorvosi Tudományos Nap megrendezésére (nov. 6., MTA, Díszterem). Az MTA főtitkára által megnyitott, VM államtitkár előadásával indított a Magyar Tudomány Hete kiemelt rendezvényeihez sorolt tudományos rendezvény az állatorvos-tudomány évi legfontosabb rendezvénye volt, melyet az Agrártudományok Osztálya rendezvényeként, a Bizottság és társrendezőként a Magyar Országos Állatorvos Egyesület rendezett. Ennek során megemlékeztek a hazai állatorvosi felsőfokú oktatás elindításának 225. évfordulójáról, majd meghallgatták Kardeván Endre országos főállatorvos(vm államtitkár) az élelmiszerlánc-biztonsági szolgálat újjáalakulásáról, eredményeiről és jövőbeni feladatairól szóló előadását, valamint ahhoz csatlakozó tudományos előadásokat. A sertés állományok PRRS mentesítésének hazai tudományos alapjait ismertető előadás (Rusvai Miklós., Balka Gyula., Bálint Ádám.) kapcsán áttekintették a legfontosabb igazgatási és szakmai feladatokat is. Az egyes szakterületek (klinikumok, molekuláris virológia, vakcinológia és halparazitológia) legújabb eredményeit pedig előadások mutatták be. A Zoonózis albizottság és a Baromfi Egészségügyi Társaság közös rendezvényt szervezett a CEVA- Phylaxia támogatásával, melynek címe: Vitaülés az anitibiotikumok alkamazásáról (Rezisztencia kialakulása baromfiban, humán vonatkozások) témakörben- a Derzsy Nap keretében (június 21., Siófok). Baromfi Egészségügyi Társaság közös rendezvényén, a CEVA-Phylaxia támogatásával. Az antibiotikum rezisztencia tudományos alapjait, humán- és állategészségügyi vonatkozásait, az MTA vendégeként meghívott külföldi előadó (Dr. Stephen Lister) valamint a bizottság elnöke- és a témában jártas humán-, és állategészségügyi szakemberek előadása és azt követő vitafórum tekintette át. Az ülés konklúziója szerint az állattartók és állatorvosok részéről is az antibiotikumok alkalmazásának célzottabb voltát és a mennyiség csökkentését kell elérni ahhoz, hogy a rezisztencia terjedése visszafogható legyen. Világossá vált azonban az is, hogy a közegészségügy rezisztencia gondjainak csak egy része irható az élelmiszertermelő állattartók és állatorvosaik rovására, mert igen jelentős lehet a humán gyógykezelések hatása is. A jelentős tudományos eredményekről született 55 közlemény az állatorvosi klinikumok, járványtan és molekuláris mikrobiológia, parazitológia és élelmiszer-biztonság területét képviselte (kumulatív IF: 110). A SZIE-ÁOTK Járványtani Tanszékének virológiai munkacsoportja jelentős eredményeket ért el a sertések újabban megjelent parvovírus fertőzéseinek elemzése terén (Infect Genet Evol Aug;12(6): // Arch Virol Jun;157(6): ), a sertés circovírusok molekuláris evolúciójával kapcsolatban (Infect Genet Evol Mar;12(2):420-7). Továbbá elsőként azonosítottak lesőharcsákban circovírusokat (Arch Virol Jun;157(6):1173-6) és jelentős szerepet töltöttek be egy rekombináns növényvírusra alapozott sertés circovírus vakcinajelölt kifejlesztésében (PLoS One. 2012;7(12):e52688). Az MTA-ATK-Állatorvos-tudományi intézetének bizottsági tagjai eddig ismeretlen adenovírusokat mutatattak ki, gazdasági és vadállatokból, s genomjaik összehasonlító vizsgálata alapján vontak le következtetéseket. Így pl. denevérekből származó új adenovírusok kapcsán megerősítve látják 6

7 korábbi elképzelésüket, miszerint a kutyákat, medvéket veszélyeztető, májgyulladást okozó adenovírus (kutya-adenovírus 1-es), valamint a lovak 1-es típusú adenovírusa is denevér-eredetű lehet (J. General Virol 2012, 93, 2457// J.Virol., (3), 1888). Bakteriológiai kutatásaink egyik érdekes eredménye szerint a hazai, többszörös antibiotikumrezisztenciával rendelkező, kórokozó és kommenzalista E. coli törzsek rezisztencia és virulencia génjeinek kapcsolódása esetenként jelentős szelekciós előnyt jelent akár az állattól ember felé terjedésben, vagy új pathotípusok megjelenésében is. Más rezisztencia gének viszont humánspecifikusak maradnak (Int.J.Med. Microbiol, , 4 // Vet. Microbiol , 110). A tularémia kórokozójának (Francisella tularensis subsp. holarctica) európai filogeográfiaia megoszlására irányuló, nemzetközi munkamegosztásban végzett vizsgálatok megerősítették azon korábbi magyar álláspontot, miszerint egyes olaszországi járványgócok nem a magyar mezei nyulak vadászati célú betelepítésével kapcsolatosak (Emerg. Infect.Dis , 290). Az ugyancsak jelentős hagyományokkal rendelkező hazai halparazitológiai kutatások számos új parazita fajt ill. új gazdát leíró, tekintélyes lapokban publikált eredményei mellett ez évben kiemelendők a hazai és a külföldről behozott invazív halfajok parazitás fertőzöttségére irányuló ökológiai megfigyelések, melyek a hazai őshonos fajokra nézve jelentenek veszélyt. A betelepült dunai géb fajok pl. galandféreg (P. laevis) lárva fertőzöttsége a márna és balin állományok már meglévő fertőzöttségét jelentősen transzformálja, míg a balatoni gébekben kialakult ligula fertőzöttség a dévérkeszeg állományt veszélyezteti. Megfigyelték, hogy az invaziv ezüstkárász is több hazai őshonos halfaj (széleskárász, compó) életterét veszélyezteti (ATK Tudományos Nap, Martonvásár, 2012). Bizottsági sikerek az Akadémiai kutatócsoporti pályázat és EU FP7 pályázatok elnyerése terén: - a Kaposvári egyetemen "Mikotoxinok az élelmiszerláncban" nevű akadémiai kutatócsoportja alakulhatott meg 2012-ben, Kovács Melinda vezetésével. - EU FP7 ADVance, Marie Curie Initial Training Network (humán gyógyászati célú adenovírus vektor fejlesztés kapcsán fiatal kutatók képzése), Harrach Balázs Benkő Mária résztvevők. - EU FP7 PROMISE (Bakteriális kockázatbecslés az EU élelmiszer fogyasztói védelmében), Nagy Béla résztvevő és WP1 munkacsoport vezető. Az MTA Agrártudományok Osztálya Állatnemesítési,- tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottság szervezte a A juhtenyésztés időszerű kérdései c. konferenciát. A főbb témák az alábbiak voltak: a.) juhtenyésztés tendenciái a környezeti és éghajlatváltozás tükrében, b.) hazai fajták szelekciós előrehaladásának értékelése, c.) gén polimorfizmus vizsgálat eredményei, d.) a hústermelés a genotípus és tartástechnológia függvényében, e.) szaporodásbiológia kutatások és embrióátültetés eredményei, f.) legeltetés és anyajuh használat, g.) gazdasági és piaci kérdések. Az MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Tudományos Bizottságának szervesében került megrendezésre a Monitoring az erdészetben és a vadgazdálkodásban Tudományos Nap az MTÜ keretében (november 21., MTA Székház). A Faanyag-tudományi albizottság volt az egyik szervezője az Ötödik Nemzetközi Lombosfa c. nemzetközi konferenciának. A Konferenciát a Faipari Mérnöki Karral és a bécsi Universiteat für Bodenkultur-ral közösen szerveztük. A Konferencián Európa 13 országának 14 intézménye vett részt. A 45 résztvevő közül 32 külföldi volt. Németország, Ausztria, Scájc a lombos fa gazdálkodással, feldolgozással és termékfejlesztéssel kapcsolatos projektjeit ismertette. Hazánk fagazdaságára jellemző a lombos fák igen magas (kb. 85 %) részaránya. A hazai előadások a lombos fa feldolgozó ipar és a kutató-oktató bázisainak összeurópai hálózata kiépítését szorgalmazták. A külföldi résztvevők egyhangúan megállapították, hogy hazánk ezen a területen vezető szerepet játszik. 7

8 A Faanyag-tudományi albizottság a Faipari Tudományos Egyesülettel közösen rendezte Az ötvenéves Faipari Mérnöki kar köszöntése c. konferenciát. nyolc előadóval. 3. Az MTA Veszprémi Bizottsága keretében működő Soproni Tudós Társaság és a Fatudományi Albizottság közös rendezvénye volt december 4-én a Ligneum Látogató Központban. A rendezvénynek 32 résztvevője volt. Öt előadás hangzott el. Dr. Alpár Tibor az NRRC Természetes Erőforrások Kutató Fatudományi Laboratóriumait mutatta be. Az előadások az MTMT rendszer, a tudományos publikációs tevékenység közzététele köré csoportosultak. Ez alkalomból Dr. Závoti József az STT ügyvezető elnöke köszöntötte Dr. Winkler Andrást 70. születésnapja alkalmából és méltatta munkásságát a Soproni Tudós Társaság létrehozásában és felépítésében. Az Albizottság az első és második félévben ülésezett, utóbbi ülésén a 2013-as albizottsági programról vitáztak, majd döntöttek a tagok. Vadgazdálkodási Albizottság a Vidékfejlesztési Minisztériumban Monitoring a vadgazdálkodásban-vadbiológiában: Mit monitoroz és mit nem a magyar vadbiológiai tudomány? címmel tartottak vitaülést. A téma referenseként CSÁNYI SÁNDOR és FARAGÓ SÁNDOR ismertette a hazánkban működő legfontosabb monitoring-programokat. Az előadásokat követően élénk vita alakult ki, melynek végeztével az albizottság elnöke, Faragó Sándor összegzésképpen megállapította, hogy az albizottság alapvetően elégedett a vadbiológiában folyó monitoring-programokkal, de mindenképpen szükséges a finanszírozás forrásainak megteremtése, mely alapvetően állami feladat. Szükséges lenne a vadvédelmi alap, vadvédelmi hozzájárulás ismételt bevezetése, mely lehetőséget teremtene a finanszírozásra. Természetvédelmi és erdővédelmi Albizottság szervezésében a Natura 2000 területek kezelési és fenntartási terveinek komplex áttekintése, különös tekintettel az erdőkre c. munkamegbeszélést tartott Őriszentpéteren. Az MTA Agrártudományok Osztálya Kertészet-és Élelmiszer-tudományi Bizottságának Dísznövény-termesztési Albizottsága március 30-án szervezte a nagyközönség számára is látogatható Nyílt Napot szervezett a Budai Arborétumban. Április 27-én a Dísznövény Kiállítás és Vásár idején Dísznövénykutatás és innováció című szakmai tanácskozást tartott. Szintén az Albizottság tagjainak szervezésében (november ) került megrendezésre a Trópus a télben trópusi és szubtrópusi gyümölcsök és dísznövények kiállítása az ELTE Füvészkertben. A Gyógynövény-termesztési Albizottság rendezőként vett rész a Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztályának Tudományos rendezvényén (június 8., Lajosmizse). A Gyümölcstermesztési Albizottság tagjai szervezőként vettek még részt a nagyközönséget is érintő: A Gyakorlatnak átadható új kutatási eredmények a cseresznyetermesztésben (WORKSHOP) című szakmai tanácskozás szervezésében (március 28., Debreceni Egyetem AGTC MÉK Kertészettudományi Intézete). A szakmai tanácskozás alapján a résztvevők komplex képet kaphattak a cseresznye újabb kutatási eredményekre vonatkozóan a fajták, művelési rendszerek vonatkozásában. A "Szakmai tanácskozás és üzemi bemutató a gyakorlat számára átadható fagyvédelmi eredményekről" című szakmai tanácskozás szervezésében (április 3., Siófoki Gyümölcstermesztési Zrt Irodaháza és ültetvényei) A Gyümölcstermesztésünk időszerű kérdései című szakmai tanácskozás és bemutató szervezésében. (március 31., Szatymaz ). Szervezők: Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgtási Hivatal, az MTA Kertészeti Bizottság Gyümölcstermesztési Albizottság, a Debreceni Egyetem AMTC Kutatási és Fejlesztési Intézete, Szatymaz Község Önkormányzata, a Szatymazi Gazdakör és a Délalföldi Őszibaracktermesztők Szövetsége. A Biostimulátorok használata az almatermesztés technológiájában szakmai rendezvény és üzemi bemutató szervezésében ( május 16., Belfruct Kft telephelye (Sopronnémeti, Almáskerti 8

9 sétány 1.). Szervező: Debreceni Egyetem AGTC MÉK Kertészettudományi Intézete és a Kecskeméti Főiskola. A Növények Napja Gyümölcstermő Növények c. rendezvény szervezésében. (május 18., BCE, Kertészettudományi Kar Kísérleti Üzem és Tangazdaság, Gyümölcstermő Növények Tanszék kísérleti telepe, Budapest, Soroksár). A kínai agrárkutatási delegáció fogadásában a BCE Genetika és Növénynemesítés Tanszéken. Időpont: július 18. A tanszék bemutatta a kutatási és nemesítési eredményeit egy 18 kínai kutatóból (többek között tartományi akadémiák vezető munkatársai és minisztériumi tisztviselők) álló delegációnak, akik a Vidékfejlesztési Minisztérium meghívására érkeztek Magyarországra. A látogatás célja a szakmai-kutatási együttműködési lehetőségek feltérképezése volt. Kajszi- és őszibarack intenzív művelési rendszer metszési bemutató szervezésében (július 26.,BCE, Kertészettudományi Kar Kísérleti Üzem és Tangazdaság, Gyümölcstermő Növények Tanszék kísérleti telep, Budapest, Soroksár). A Mikroelem Albizottság tagjai előadásokkal képviselték a bizottságot a 4 th International Symposium on Trace Elements in the Food Chain Friends or Foes? (TEFC 2012) nemzetközi konferencián (2012. november 15-17, Visegrád) A Tájépítészeti Albizottság szervezte a A kerttörténeti kutatások száz éve című konferenciát ( november 23., MTA Felolvasóterem). A Zöldségtermesztési Albizottság részt vett : Az Integrált és ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztés helye a hazai kertészetben c. konferencia szervezésében (augusztus 17., Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum A szakmai program fókuszában voltak az öko- és az integrált termesztés hazai és nemzetközi helyzete elvi és szabályozási kérdései. Az ökológiai, integrált és a konvencionális kertészeti termesztés főbb termesztéstechnológiai különbségei. Az ökotermesztés néhány súlypontos gyakorlati kérdése. A Pallagi integrált és ökológiai alma-fajtagyűjtemény tapasztalatai, gondjai és perspektívái. "Hagyományos" és korszerű tápanyag-utánpótlás az ökológiai gazdálkodásban. A meggy és az alma biotermesztésének tapasztalatai. A biogazdálkodás, mint életforma. Szakmai nap a zöldségvetőmag-forgalmazás, a zöldség-fajtaválasztás helyzetéről c. konferencia szervezésében (november 9., Garafarm Kft., Baja). Az Igazság borban és paprikában c. a termelők számára is nyitott szakmai nap szervezésében (december 7., Paprika Molnár Kft., Röszke). Társszervezők: Szatymazi Gazdakör, Szatymaz Község Önkormányzata, Fűszerpaprika Kutató Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft., SZAB Kertészeti- és Növénybiológiai Munkabizottság, Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet, Kwizda Agro Kft., Sumi Agro Hungary Kft., a Yara Hungária Kft. Állásfoglalások, vita: A gyakorlati szakmai programot megelőző tanácskozáson rövid előadások és hozzájuk csatlakozó hozzászólások keretében megismertük a fűszerpaprika termesztés idei helyzetét, a technológiafejlesztési, nemesítési értékesítési irányokat, a földrajzi eredetvédettség jelentőségét, lehetőségeit. A rendezvényen a hatóság képviselője elmondta tapasztalatait, álláspontját a minőségről és a jogi szabályozásról. Emellett a fűszerpaprika-kutatók, - termesztők, -feldologzók is ismertették véleményüket. A bemutatóhelyeken tartott tanácskozásokon szó esett a termesztéstechnológia továbbfejlesztési lehetőségeiről, valamint az értékesítési megoldásokról. A rendezvény másik témájából adódóan a fűszerpaprika mellett szőlészeti-borászati kérdések is felmerültek. 9

10 Az MTA Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottságának tagjai előadásokkal vettek részt a Advances in Plant Breeding and Plant Biotechnology in Central Europe c. workshop-on (Június 4-6, Debrecen). A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézetében a Növényi Biotechnológia tanszéken a Pannon Biotechnológiai Egyesület társszervezésében a Pannonian Plant Biotechnology Workshops rendezvénysorozat keretében kb 60 résztvevővel megtartott angol nyelvű konferencia a növényi stressztolerancia, génmegőrzés, nemesítés, in vitro és egyéb biotechnológiai kutatások aktuális kérdéseit tárgyalta meg. A rendezvény-sorozat összefoglalja a Közép-Kelet Európai régióban születő aktuális növény-biotechnológiai tudományos eredményeket, jó tájékozódást ad a kurrens kutatási irányokról, trendekről. Az MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Tudományos Bizottságának tagjai meghatározó szerepet vállaltak az EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) négy éves magyar elnökséget záró eseményként 2012-ben Budapesten megrendezett 19. Kongresszusának előkészítésében és lebonyolításában. A magyar növénynemesítés elismeréseként között a Növénynemesítési Tudományos Bizottság tagja Bedő Zoltán akadémikus látta el az európai növénynemesítők szervezetének (EUCARPIA, European Association for Research on Plant Breeding) elnöki, dr. Láng László pedig a főtitkári teendőit. Ebben az időszakban Martonvásáron működött az EUCARPIA titkársága is, és innen koordinálták a szervezet 11 szekciójának munkáját. Az EUCARPIA létjogosultságát mutatja, hogy taglétszáma a 2008-as 1381 főről 2011 végére 1524-re növekedett, miközben folytatódott a más földrészekről jelentkező tagok számának növekedése is. Az EUCARPIA túlnőtt Európa határain, napjainkban már 79 azon országok száma, amelyek nemesítői, vagy a nemesítés társtudományait művelő kutatói e szervezet kereteit is kihasználják a kapcsolatteremtésre és az információszerzésre. A négy éves magyar elnökség záró eseményeként az EUCARPIA szokásoknak megfelelően az elnökséget adó országban, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Székházában került sor május között az EUCARPIA legnagyobb rendezvényére, a négy évente összehívott tisztújító közgyűlésre és az azt követő 19. EUCARPIA Kongresszusra. A Kongresszuson valamennyi növényfaj és szakterület nemzetközileg elismert vezető kutatója tartott előadást a növénynemesítés előtt álló kihívásokról, a molekuláris genetika eredményeinek gyakorlati alkalmazásáról, a biotikus és abiotikus stresszekkel szemben ellenálló növények nemesítésének új módszereiről, a minőség javítás lehetőségeiről, valamint a génbankok szerepéről és hozzájárulásukról az új genetikai alapanyagok előállításához. A 47 előadás mellett, mintegy 200 poszteren mutatta be a 45 országból érkezett közel 400 résztvevő a szakterületén elért legújabb eredményeket. Az MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Tudományos Bizottságának tagjai meghatározó szerepet vállaltak a szervezésben. A Bizottsághoz tartozó köztestületi tagok döntő többsége is aktív szerepvállalással vett részt a kongresszuson és bemutatták a magyar növénynemesítés és a kapcsolódó tudományterületek utolsó négy évben elért eredményeit, melyek a Plant Breeding for Future Generations, EUCARPIA 19th General Congress (Szerk.: Bedő Zoltán, Láng László) kiadványban olvashatók. Az MTA Agrártudományok Osztálya Növényvédelmi Tudományos Bizottsága az 58. Növényvédelmi Tudományos Napokon kívül szervezője volt még a XXII. Növényvédelmi Fórum c. konferenciának (január , Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Kar) és a Tiszántúli Növényvédelmi Fórumnak október , Debrecen) is. Az MTA Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság tagjai előadást tartottak a 11th Alps Adria Scientific Workshop GREEN WATER c. tudományos konferencián, (Smolenice március Smolenice, Slovakia) éa a I. Talajtani, vízgazdálkodási és növénytermesztési tudományos napon (Debrecen, november 23.). 10

11 A Bizottság állásfoglalása a vízgazdálkodás stratégiai kérdéseiről a Fork to Farm tanácskozáson (Debrecen, szeptember 6.). Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság szervezésében került megrendezésre a Kíméletlenül harcoljunk az osztályellenség ellen! kuláküldözés, kuláksors Magyarországon c. konferenciára (június 22., Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest). Az MTA Agrártörténeti és Faluszociológia Osztályközi Állandó Bizottság és a Pest Megyei Levéltár közös konferenciája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A Magyar Országgyűlés március 26-án nyilvánította június 29-ét a kuláküldözés áldozatainak emléknapjává. A Bizottságunk ebből az alkalomból interdiszciplináris konferenciát szervezett, melyen történészek, szociológusok, néprajzkutatók és levéltárosok vettek részt. Az elhangzott előadások hozzájárultak ahhoz, hogy reálisabb kép alakuljon ki a paraszti társadalom eme súlyos kataklizmájáról. Solti László osztályelnök 11

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA - 2012. ÉVI JELENTÉSE

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA - 2012. ÉVI JELENTÉSE MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA - 2012. ÉVI JELENTÉSE 1. A tudományos bizottság neve: MTA Állatorvos-tudományi bizottsága 2. A tudományos bizottság 2012. évi tevékenysége (szinposzis) A tárgyévben

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei. rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne

2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei. rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne 2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne 2010. szeptember 1. Kukorica-Napraforgó tanácskozás MÉK II. e.a 2010. szeptember 3. Jubileumi diplomások

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

A tudományos osztály évi ülései a határozatokkal

A tudományos osztály évi ülései a határozatokkal A tudományos osztály 2013. évi ülései a határozatokkal Az ülés időpontja: 2013. január 9. (szerda) 10 óra Az ülés helyszíne: MTA Székház, I. em. Elnöki Tanácsterem 1. Osztályelnöki tájékoztató 2. Állásfoglalás

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és vetőmagtermesztésben,

Részletesebben

Beszámoló a Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság évi tevékenységéről

Beszámoló a Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság évi tevékenységéről Beszámoló a Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság 2014. évi tevékenységéről 1. A bizottság al- és munkabizottságai a tisztségviselők feltüntetésével: A Bizottság nem küldött ki al- és munkabizottságokat.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap MEGHÍVÓ Velünk Élő Tudomány II. ATK Tudományos Nap Az MTA ATK, az MTA Agrártudományok Osztálya, a NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a Pannon Egyetem Georgikon Kar nevében tisztelettel meghívjuk

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 1 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a MAGISZ (elnökségének) 2005 évi tevékenységéről Dr. Herdon Miklós elnök 2006.02.23. MAGISZ Közgyűlés 1 Tisztújító közgyűlés - 2002.02.09 MAGISZ Emlékérem A közgyűléssel összekapcsolt

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖVÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék Választhatóság Ssz. NÖVÉNYTERMESZTŐ ÉS NÖNÉNYVÉDŐ TECHNOLÓGUS FELSŐFOKÚ

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1967 \"Vaszil Kolarov\" Mezőgazdasági Főiskola, Bulgária, Plovdiv, agrár-kertészmérnöki

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET GÖDÖLLŐ MEGHÍVÓ

SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET GÖDÖLLŐ MEGHÍVÓ SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET GÖDÖLLŐ MEGHÍVÓ a III. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napokra Tisztelgés Horn Artúr professzor úr szakmai

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

Színvonalas előadásokkal lezajlottak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok éves közgyűlései

Színvonalas előadásokkal lezajlottak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok éves közgyűlései Színvonalas előadásokkal lezajlottak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok éves közgyűlései Az elmúlt hét rendkívül mozgalmas volt az MTA Területi Akadémiai Bizottságok számára, mert ezekben a napokban

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉSEK, KITÜNTETÉSEK

MEGEMLÉKEZÉSEK, KITÜNTETÉSEK MEGEMLÉKEZÉSEK, KITÜNTETÉSEK Bóna Lajos Magyar Növénynemesítők Egyesülete Email: lajos.bona@gk-szeged.hu Elhunytjaink 2012 Dr. Márk Gergely (1923-2012) A nagy magyar rózsanemesítő 1950-től kezdett dolgozni

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kosztolányi az MTA rendes tagja

BESZÁMOLÓ. Kosztolányi az MTA rendes tagja BESZÁMOLÓ I. A tudományos Bizottság 2011. évi tevékenysége 1. Környezet és Egészség Bizottság 2. Tisztségviselők Elnök Petrányi Győző Társelnökök Kovács Ferenc Tigyi József Titkár Poór Gyula Örökös, tiszteletbeli

Részletesebben

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László A minisztérium feladatai a védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatban Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László Jogi szabályozás -az

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

2010. október 28. (csütörtök)

2010. október 28. (csütörtök) PROGRAM az általános mezőgazdasági, agrár-közgazdasági, állattenyésztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

III. ATK Tudományos Nap

III. ATK Tudományos Nap Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont III. ATK Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette JANDA TIBOR 2014. november 13. Martonvásár Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet, a Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet és a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

Meghívó. Nemzeti Fejlesztési Ügység. www.ujszechenyiterv.gov.hu

Meghívó. Nemzeti Fejlesztési Ügység. www.ujszechenyiterv.gov.hu Meghívó MEGHÍVÓ VIII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferencia A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszékének szervezésében kerül megrendezésre a VIII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing

Részletesebben

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT Írták: Szerkesztette: Bánáti Diána Budapest 2006. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

Részletesebben

MARTONVÁSÁR REGIONÁLIS KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT

MARTONVÁSÁR REGIONÁLIS KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede MARTONVÁSÁR REGIONÁLIS KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT VEISZ OTTÓ Bevezetés Hogyan hat a mezőgazdasági termelésre a klímaváltozás? Ennek a kérdésnek a megválaszolását

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin Ertseyné dr. Peregi Katalin egyetemi docens Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Kertészeti Egyetem, okleveles kertészmérnök 1980-1982 Kertészeti

Részletesebben

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos bizottság 2013. évi tevékenysége A Bányászati Tudományos Bizottság alapvető feladata a bányászat,

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Részvételi kutatás a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Dr. Dre ler Dóra, üg vezető

Részvételi kutatás a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Dr. Dre ler Dóra, üg vezető Részvételi kutatás a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Dr. Dre ler Dóra, üg vezető OMÉK Budapest, 2015. szeptember 25. Idővo al Célunk: A e zetközi szi tű tudományos kutatás elő ozdítása a hazai ökológiai

Részletesebben

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212

Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Szabó Rita Cím(ek) 8360 Keszthely, Pethe Ferenc utca 7. Telefonszám(ok) +36 83/545 223 Mobil: +36 30/305 85 61 Fax(ok) +36 83/545 212 E-mail(ek)

Részletesebben

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2013. évi beszámolója I. A tudományos osztály 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos osztály neve: Filozófiai és Történettudományok Osztály 2. A tudományos

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás Növénytermesztési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz dr. Kasza Gyula

Oktatói önéletrajz dr. Kasza Gyula egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2010-2012 ELTE-ÁJK, Jogi Továbbképző Intézet, jogi szakokleveles képzés 1996-2001 Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve

Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve Sorszám I. ALAPOZÓ ISMERETEK Kertészmérnöki MSc szak mintatanterve 1. félév 2. félév Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. Elmélet Gyakorlat Kr. 1. Természeti

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

AGRISAFE. Európai Uniós regionális kutatási- és képzési program bemutatása. Bevezetés

AGRISAFE. Európai Uniós regionális kutatási- és képzési program bemutatása. Bevezetés AGRISAFE Klímaváltozás - kihívás a növénykutatók és nemesítő k számára című Európai Uniós regionális kutatási- és képzési program bemutatása Magyar Tudományos Akadémia Mező gazdasági Kutatóintézete Martonvásár

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.) LEVELEZŐ TAGOZAT Szakirányok GAZDÁLKODÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

habilitált doktor (22/1999)

habilitált doktor (22/1999) SZEMÉLYI ADATOK KOVÁCSNÉ DR. GAÁL Katalin 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 35. Magyarország +36 96 566 613 +36 20 5153591 gaal@mtk.nyme.hu gaalkati48@gmail.com Születési datum: 1948. 08.28. MUNKAKÖR

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

2012. december 03. (hétfő)

2012. december 03. (hétfő) PROGRAM az erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést folytató iskolák igazgatói, szakmai vezetői és szaktanárai továbbképzésére A továbbképzés ideje:

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló a Küldöttközgyűlés számára a VSZT munkájáról

Összefoglaló beszámoló a Küldöttközgyűlés számára a VSZT munkájáról Összefoglaló beszámoló a Küldöttközgyűlés számára a VSZT munkájáról 2008 2013 Martonvásár, 2013. május 16. Takács Géza elnök Elnökségi ülések Az Elnökség évente ülést tartott az elmúlt időszakban és minden

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ

17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ 17. SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TALÁLKOZÓ Az állattenyésztés és szaporodásbiológia helye és szerepe a magyar agrárstratégiában A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György

Oktatói önéletrajz Dr. Végvári György egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1980-1985 Kertészeti Egyetem, Termesztési Kar Tudományos fokozatok, címek:: 1996, kandidátus

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25.

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25. M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MOSONMAGYARÓVÁR 2013. november 25. A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója

A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója A brnói Mendel Egyetem Kémiai és Biokémiai Intézet Metallomikai és Nanotechnológiai Laboratóriumának kutatói a kutatási prioritásaikat

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át Dr. Darvas Béla, a Központi Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

Tárgynév Tárgykód Kredit Heti óraszámheti óraszám

Tárgynév Tárgykód Kredit Heti óraszámheti óraszám Tárgynév Tárgykód Kredit Heti óraszámheti óraszám A mezőgazdasági vízgazdálkodás gazsmkks7123il 4,00 Bevezetés a kertészetbe SMKKS3043TN 4,00 2,00 2,00 Borkultúra SMKKS2356EN 2,00 0,00 2,00 Borkultúra

Részletesebben

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája A 2009. évi állami i feladatok támogatását elnyert pályázok listája Pályázó neve Pályázó címe Elnyert Génmegőrzési téma támogatás (Ft) 5 B Bt. 2028 Pilismarót, Dózsa György u. 42. 352.000 Fekete nyár Agrimart

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen

Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen Dr. Bistyák Andrea Dr. Tanyi János, Dr. Bajmócy Endre, Dr. Kecskeméti Sándor 2011. szeptember 14. Grafika: Nagyné Balázs Éva Történet Korszakok

Részletesebben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben

Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Fajták és tartásmódok a mennyiségi és a minőségi szemléletű állattenyésztésben Szalay István Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô Az oktatók, kutatók és más közalkalmazottak részére adományozható állami, kitüntetések adományozás elôkészítésének összefoglaló táblázata A kitüntetés megnevezése és pénzdíjazása Adományozó és évente adott

Részletesebben

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus SZEMÉLYI ADATOK DR. WACHTLER ISTVÁN Magyarország, 3200 Gyöngyös, Virág u 38/1 +36-37-312 916 Wachtler.istvan@uni-eszterhazy.hu Neme Férfi Születési dátum 1945.12.05. Állampolgárság Magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Király Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Király Zoltán kutatóprofesszor Kertészettudományi Kar Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1944-1948 Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, agrármérnök Tudományos fokozatok, címek:: 1957,

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Magyar Köztársaság Széchenyi professzori Ösztöndíj Tudományos Minősítő Bizottság mezőgazdasági tudomány doktora

Magyar Köztársaság Széchenyi professzori Ösztöndíj Tudományos Minősítő Bizottság mezőgazdasági tudomány doktora Szakmai életrajz Név: Dr. Borsos János (agrármérnök) Személyes adatok: Születési idő : 1936. 01.04. Cím: 4032, Debrecen Károli G. u. 49. Telefon: 30/99-53-049 Végzettség, minősítés: 2000.01.01. Magyar

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

XV. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger 2014. január 22-25 Előzetes program

XV. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Eger 2014. január 22-25 Előzetes program 8 00-10 00 Regisztráció: Hotel Eger, Eger, Szálloda u. 1/3. 1. NAP 2014. január 22. szerda 10 00 Megnyitó dr Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor, Károly Róbert

Részletesebben