A HELY FELELŐSE. Válogatás Kádár István írásaiból születésének 75. évfordulóján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HELY FELELŐSE. Válogatás Kádár István írásaiból születésének 75. évfordulóján"

Átírás

1 A HELY FELELŐSE Válogatás Kádár István írásaiból születésének 75. évfordulóján Székesfehérvár 2002

2 Szerkesztő: Dr. Busics György Borítóterv: Guszlev Antal Technikai szerkesztő: Tóth Balázs Kiadó: Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar Székesfehérvár Felelős kiadó: prof. Dr. Márkus Béla főigazgató ISBN: Sokszorosítás: NyME GEO Nyomda. Törzs-szám: Vezető: Marton Tibor A borító az Alto Nyomdában készült. A kiadást a GEO Alapítvány támogatta. 2

3 Tartalom A szerkesztő előszava... 4 Köszöntő 5 Publikációs jegyzék. 6 Konzultált hallgatók és dolgozatok jegyzéke. 19 Önéletrajz. 22 Tudományos életrajz. 25 Topografus búcsuztató. 32 Mi is az az információ és hogyan kapcsolódik szakmai fogalmainkhoz?. 33 Fejre magyar! 37 A terület digitális értelmezésének térbeli általánosítási lehetőségei. 38 Dobja el a térképét Belviszály. 43 A helymeghatározás természetes mértékei 44 Humanista kiáltvány 50 Tér és információ. 51 Fog-a-dalom 56 Tanuljunk könnyen, gyorsan térképkészítést informatikaiul!.. 57 Virtuális koordináta-rendszerek 60 Információ Áramlás (I-Á). 64 Dirichlet-sokszögelés és háromszögelés a magyar GPS hálózatban.. 66 Pontok és ponthalmazok informatikája 71 Pick tételének poliéder felületére történő általánosítása 87 Lokális fotogrammetria. 97 Geodéziai és kartográfiai műveletek fastruktúrába szervezett raszterképek között. 111 Az elektronikus fénytávmérők összeadóállandójának meghatározása 118 Egydimenziós sík- és térkoordinátarendszerek 130 A kiegyenlítő kör meghatározása lineáris közvetítő egyenlettel. 133 Dinamikus hálózat-kialakítás és számítás APL programnyelvvel. 140 Kutatási munkáink, eredményeink. Hivatkozások.. 3

4 A szerkesztő előszava Ez a válogatás Kádár István 75. születésnapja alkalmából készült. Mint minden válogatás, ez is szubjektív, de megpróbáltuk benne az életműre jellemző írásokat összegyűjteni. Technikai okokból az első részben az elektronikusan is rendelkezésre álló-, illetve digitalizált írások szerepelnek, a második részben a reprintek. Sem időrendi, sem tematikus csoportosításra nem törekedtünk. Az első részben olyan versek, pamfletek is szerepelnek, amelyeket szerzőjük talán nem a nyilvánosságnak szánt, de úgy gondoltuk, olvasásuk a szakmabelieknek élvezetet fog okozni. A publikációs jegyzék első változatát eredetileg a Szerző állította össze még a 70-es években, amely mellékletét képezte az akkor írott tudományos életrajznak. A kiegészített publikációs listát a mai hivatkozási szokások szerint átdolgoztuk, újra sorszámoztuk és az életrajz hivatkozásait ennek megfelelően javítottuk. Mivel az 1970-es évek óta a Szerző nem készített új önéletrajzot, a korra jellemző eredeti szöveget közöljük. Az elmúlt több mint negyedszázad életrajzi eseményeinek, szakmai történéseinek megírását természetesen fontosnak ítéljük, de erre most nem vállalkozhattunk. Mint ahogy annak sincs még itt az ideje, hogy a minden bizonnyal különleges és értékes életművet összefoglaljuk, arról alapos értékelést készítsünk. Ez a feladat az utókorra vár, amely meggyőződésünk szerint érdeklődőbb lesz az életmű egyes fejezetei, dokumentumai iránt, mint a jelenkor. E kiadvánnyal tiszteletünket fejezzük ki Kádár István Tanár Úr szakmai munkássága és emberi helytállása iránt. Kádár Tanár Úr ma is, életének 75. évében, ugyanolyan lankadatlan szorgalommal és elszántsággal folytatja (számítógépes) kísérleteit, mint tette azt évtizedeken át. Bár hivatalosan már nem munkatársa a főiskolának, minden nap (szombaton és vasárnap is, az unokákkal töltött időszakot kivéve) bejár a főiskolára és dolgozik. A HELY FELELŐSÉNEK jó egészséget és további termékeny éveket kívánunk, az Olvasónak (és a többi hely-felelősnek ) pedig hasznos időtöltést. Székesfehérvár, november 22. Busics György 4

5 Köszöntő Kádár István 75. születésnapjára Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik. Marcus Aurelius Megszámoltad, hány embert engedtél vállaidra állni? Hánynak segítettél önzetlen, hogy meszszebbre lássanak a tudomány sűrűjében? Diákként, majd ifjú mérnökként sokat olvastam a híres hármas Halmos - Kádár - Karsai cikkeit. A Műegyetem levelező tagozatán oktatva sok tanítványoddal találkoztam, akik megszállottan próbálták megfejteni, megérteni, megoldani az addig titokban rejtőző problémát. Gyakran engem kértek meg, hogy legyek diplomakonzulensük. Mindig megtiszteltetésnek vettem. A tanár elsődleges feladata, hogy diákjait megtanítsa gondolkodni. Megszámolhatatlan, hány kollégánk tölti a hallgató fejét hasznos ismerettel, fontos részletekkel. Gyakran már nincs idő vagy erő a lényegre. Mindig csodáltam a bátorságod, hogy mertél szabadon játszani a tűzzel, hogy oly sokszor meggyújtottad a fáklyát. Mondják, hogy a térinformatika katalizál. Ha ez igaz (és igaz), akkor Te minden bizonnyal vezető GEOinformatikus vagy. A Főiskola valamennyi munkatársa nevében köszönöm, hogy a 75 év nagy részét velünk töltötted, hogy itt állhatatosan és türelemmel tanítottál, és hogy tanulhatjuk Tőled a tudomány alázatos szolgálatát és az igaz emberséget. Kívánom magunknak, hogy ez még sokáig így legyen. Kívánok Neked sok erőt, jó egészséget. Isten éltessen sokáig! Luxemburg, november 30. Márkus Béla 5

6 Publikációs jegyzék (Kádár István, ) 1. Kádár I. (1954a): Eötvös Lóránd élete és tudományos munkássága. A Jövő Mérnöke (a Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőipari Műszaki Egyetem Lapja) II. évf. 12. sz. 2. Kádár I. (1954b): A légifénykép és a terep metrikus kapcsolata. Pályamunka. Budapesti Műszaki Egyetem, Hadmérnöki Kar, Geodéziai Tanszék, old. 3. Kádár I. (1955): A földi nehézségi erő és potenciálfüggvénye, ha a Föld alakját a Kraszovszkij-féle ellipszoidnak tekintjük. Pályamunka. Budapesti Műszaki Egyetem, Hadmérnöki Kar, Geodéziai Tanszék, old. 4. Kádár I. (1956a): Irány- és hosszmérési eredmények redukálása az ellipszoidra a szintfelületek és a függővonalak helyi görbületi viszonyainak figyelembevételével. Diplomamunka. Budapesti Műszaki Egyetem, Hadmérnöki Kar, Geodéziai Tanszék, old. 5. Kádár I. (1956b): Az Eötvös-inga mérések eredményeinek egy újabb geodéziai vonatkozású alkalmazási lehetőségéről. Hozzászólás Renner János előadásához a Magyar Tudományos Akadémia évi geodéziai kongresszusán szeptember Kádár I. (1959): Az Eötvös-inga mérések eredményeinek egy újabb geodéziai vonatkozású alkalmazási lehetőségéről. Acta Technica Acad. Scient. Hung. Tomus XXIII. Series Geodaetica et Geophysica, Tom. 1, Fasc Budapest, old. (német nyelven) 7. Kádár I. (1960a): Nomogramm a Gauss-Krüger vetületi irányredukció számításához. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr Kádár I. (1960b): Sztereografikus vetületi irányredukció számításának a délszög és távolságszámítással való egyesítése. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr Kádár I. (1960c): Gyors és szabatos módszer három csonkaforduló összeforgatására. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1960d): Ésszerűsítő gondolatok a negyedrendű háromszögelésnél készülő vázlatokkal kapcsolatban. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1960e): Javaslat egy geodéziai rendeltetésű logarléc előállítására. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, június Kádár I. - Füry M. (1960): Rövidített eljárás csonkafordulóknak Engel-módszerrel történő összeforgatására. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1961a): A Gauss-féle egypontos kiegyenlítés gyakorlati végrehajtásának egyszerűsítése. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr Kádár I. (1961b): Új eljárás a Papp-féle transzformációs módszer helyettesítésére. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1962c): Nomogramm irányredukció, központosítási javítás számításához és műszeres pontkereséshez. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, jan. 22.). 16. Kádár I. (1962d): Az irányszög- és oldalhossz-középhiba egyszerű számítása. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr. 8. 6

7 17. Kádár I. (1962e): Nomogramm a posteriori szintezési középhiba számításához. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr Kádár I. (1962f): Koordináta-kiegyenlítés előzetes koordináták nélkül. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1962g): Egy elfogadott újításról. Földmérő (a BGTV lapja) V. évf., 1962 ápr., 13. old. 20. Kádár I. (1962h): A kiegyenlítés alkalmazási körének ésszerű korlátozása. Földmérő (a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat lapja, V. évf., ápr., old. 21. Felföldi M. - Jenei F. - Kádár I. - Zajzon Z. (1962): Beszámoló jelentés a Szovjetunióban 1962 augusztus 15 - szeptember 6 közötti időszakban tett tanulmányútról. ÁFTH Műszaki Főosztályának Közleményei, 1. füzet, Budapest, old. 22. Kádár I. (1963): A Novoszibirszki Geodéziai, Fototopográfiai és Kartográfiai Mérnökképző Intézet. Geodézia és Kartográfia, 1963/ Kádár I. (1964): A fotogrammetriai pontsűrítés kérdéseivel foglalkozó novoszibirszki értekezlet határozatai. Geodézia és Kartográfia, 1964/ Kádár I. (1965a): Bányamérés a szocialista országokban. Geodézia és Kartográfia, 1965/ Kádár I. (1965b): Az analitikus fotogrammetriai műszerek pontossága. Geodézia és Kartográfia, 1965/ Kádár I. (1965c): Nemzetközi tanácskozás a mesterséges holdak geodéziai felhasználásáról. Geodézia és Kartográfia, 1965/ Kádár I. (1965d): Új szovjet fénytávmérő műszerek. Geodézia és Kartográfia, 1965/ Kádár I. (1965e): Második nemzetközi konferencia (Athén, 1965 április) a mesterséges holdak geodéziai felhasználásáról. Geodézia és Kartográfia. 1965/ Kádár I. - Szentesi A. (1965a): Függvény-teodolit. ÁFTH Műszaki Főosztályához benyújtott szolgálati szabadalom, jan Kádár I. - Szentesi A. (1965b): Angol-magyar fotogrammetriai szakszótár. ÁFTH Műszaki Főosztályának Közleményei, 7. füzet. Budapest, oldal. 31. Kádár I. - Szentesi A. (1965c): Ballonfotogrammetriai kísérleteink eredményei. Beszámoló a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület lokális fotogrammetriai ankétján, Budapest (1965). 32. Kádár I. - Winkler Gy. (1965): Koordináta-kiegyenlítés előzetes koordináták nélkül. ÁFTH-BGTV kutatási beszámoló jelentés, Budapest, old. 33. Kádár I. (1966a): Szemléltető eszköz a sztereofotogrammetriai oktatáshoz. Geodézia és Kartográfia, 1966/ Kádár I. (1966b): Irodalomgyűjtés a lézerek felhasználásáról a méréstechnika területén. MÉM OFTH FÖMI, Budapest, Kb. 700 tétel. 35. Kádár, I. Szentesi, A. (1966a): Ballon-photographic experiments in Hungary. Előadás. Varsó, dec. 36. Kádár I. - Szentesi A. (1966b): Lokális fotogrammetria. Újítási javaslat. Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal, valamint Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, Budapest, old. 37. Kádár I. - Szilvási S. (1966): Vozmozsnosztyi nyeposztredsztvennogo izmerenyija trigonometricseszkih funkcij i ih vlijanyie na geodezicseszkie vücsiszlenyija. (A szögfügg- 7

8 vények közvetlen mérésének lehetőségei és hatásuk a geodéziai számításokra). Moszkvai Geodéziai Konferencia, old. 38. Kádár I. (1967a): Javaslat a mesterséges hold koordinátáinak három báziscsillag alapján történő meghatározásához. Újítási javaslat. Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal, jan Kádár I. (1967b): Fotó a magasból - Léggömb a romkert felett... Fejér Megyei Hírlap, máj Kádár I. (1967c): Bibliográfia az analitikus fotogrammetria nemzetközi irodalmából. MÉM OFTH Földmérési Intézete, Budapest (1967). Kb tétel. 41. Kádár I. (1967d): Bibliográfia a szatellita-geodézia tárgyköréből. MÉM OFTH Földmérési Intézete, Budapest, Kb tétel. 42. Kádár I. (1967e): Megjegyzéseim a földnyilvántartási adatok információtartalmával kapcsolatban. MÉM OFTH Földnyilvántartási Főosztály, Budapest, old. 43. Bencsik G. - Kádár I. (1967): Beszámoló jelentés az állami földnyilvántartás adatainak gépi feldolgozására vonatkozó kísérleti-kutató munka VIII.1-XII.20. közti időszakáról. MÉM OFTH Földnyilvántartási Főosztály, Budapest, old. 44. Érdi-Krausz Gy. - Kádár I. - Karsay F. (1967): KOGITO - a Kozmikus Geodéziai Irodalom Tizedes Osztályozása. Tervezet. Budapest 1967, Asztronautikai Tájékoztató, Budapest 1. évf., 1967/ Kádár I. (1968a): Mesterséges hold észlelések geodéziai feldolgozásának újabb módszerei. Előadás a Geodéziai és Kartográfiai. Egyesületben, máj Kádár, I. Szentesi, A. (1968a): Local Photogrammetry - a simple possibility for the quick acquiring of information. Hungarian Reports on the 11th International Congress for Photogrammetry, Lausanne, Switzerland, Kádár I. Szentesi A. (1968b): Lokális fotogrammetria. Geodézia és Kartográfia, 1968/ Kádár I. Karsay F. (1968a): Szatellita- és hagyományos geodéziai hálózatok szigorú kiegyenlítése tetszőleges előzetes koordinátákkal. 1. rész Geodézia és Kartográfia, 1968/ Kádár I. Karsay F. (1968b): Mesterséges holdak felhasználásával kifejlesztett geodéziai hálózatok számítása és kiegyenlítése. Pályamunka. MÉM OFTH, Budapest, Kádár I. Karsay F. (1969a): Szatellita- és hagyományos geodéziai hálózatok szigorú kiegyenlítése tetszőleges előzetes koordinátákkal. 2. rész Geodézia és Kartográfia, 1969/ Kádár, I. Karsay, F. (1969b): A simple and rigorous method for the adjustment of geodetic satellite networks by applying arbitrary approximate coordinates. Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica, Acad. Sci. Hung. Tomus 4, 1969/ Kádár I. Karsay F. (1969c): Iszpolzovanyie tetraedrometricseszkih szootnosenyij pri vücsiszlenyii prosztransztvennüh szetyej. (Tetraedrometriai összefüggések felhasználása térbeli hálózatok számításához) Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, Budapest, old. 53. Kádár I. Karsay F. (1969d): Iszpolzovanyie tetraedrometricseszkih szootnosenyij pri vücsiszlenyii prosztransztvennüh szetyej. XIV Szovescsanyie Komiszszii Monogosztoronnego Szotrudnicsesztva Akademii Nauk szocialiszticseszkih sztran po probleme: Naucsnüe iszszledovanija pri pomoscsi nabljugyenija iszkuszsztvennüh szputnyikov Zemlji g. Varna (Bulgarija), ijunja 1969 goda. Előadás Várnában a 8

9 Mesterséges holdak megfigyelésével folytatott tudományos vizsgálatok nemzetközi konferencián, június 25.-én. 54. Kádár I. Karsay F. (1969e): Geodézai hálózatok kialakítása és kiegyenlítése mesterséges hold megfigyelések alapján. GKE előadás, Budapest, máj. 7. Geodéziai és Kartográfiai Tájékoztató, 1969/ Kádár I. Karsay F. (1969f): Térbeli hálózatok minimál-alakzatainak vizsgálata MÉM OFTH kutatási munka beszámoló jelentése. Budapest, Kádár I. Karsay F. (1969g): Tetraedrometriai összefüggések felhasználása térbeli hálózatok számításához. MÉM OFTH Kutatási munka beszámoló jelentése, Budapest, Kádár I. Karsay F. (1969h): Javaslatok felületi asztrogeodéziai hálózatunk kiegyenlítésének egyszerűsítésére. Pályamunka. MÉM OFTH FÖMI, Budapest, old. 58. Kádár I. Karsay F. (1969i): Bevezető tanulmányok a kartográfia automatizálásához. Pályamunka. MÉM OFTH FÖMI, Budapest, Oravecz G. Kádár I. Mihály Sz. (1969): Javaslat kamaratájékozásra és lemezredukcióra. Nemzetközi szatellita-geodéziai konferencia, Szimferopol, Kádár I. Oravecz G. (1969): Vücsiszlenyie topocentricseszkih ekvatorialnüh koordinat Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemlji. (Mesterséges holdak topocentrikus ekvatoriális koordinátáinak számítása) v. szbornyike: Metodü vücsiszlenyija topocentricseszkih szfericseszkih koordinat iszkuszsztvennüh szputnyikov Zemli po ih fotograficseszkim nabljugyenyijam INTERKOSZMOSZ Rabocsaja Gruppa Koszmicseszkaja Fizika Podgruppa Naucsnüe iszszledovanyija sz pomoscsju nabljugyenyij iszkuszsztvennüh szputnyikov Zemlji dlja celej geodezii i geofiziki. Moszkva, Kádár I. Mihály Sz. Taraszova G.(1969) : Mesterséges holdak megfigyelése. Kutatási beszámoló. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat (1969). 62. Kádár I. Karsay F. (1970): Iszpolzovanyie tetraedrometricseszkih szootnosenyij pri vücsiszlenyii prosztransztvennüh szetyej. (Tetraedrometriai összefüggések felhasználása térbeli hálózatok számításához) Nabljugyenija Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemlji Nr. 9, Polska Akademia Nauk, Warszawa (1970), Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1970a): Die Automatisierung der geodaetischen Satellitenbeobachtungen und Auswertungen. XV Konferenz der Komission über multilaterale Zusammenarbeit zwischen Akademien der Wissenschaften der sozialistischen L###nder über Optische Satellitenbeobachtungen. Bucharest, 7-13 Juni Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1970b): The evaluation of asynchron and synchron satellite observations by orthogonal polynomials. XV Meeting of the Comission for Multilateral Cooperation between the Academies of Sciences of the Socialistic Countries Dealing with the Problem: Scientific Research Using Observations of Artificial Satellites of the Earth. Bucharest, June Sopron - Székesfehérvár - Budapest (1970) 32 old. 65. Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1970c): A geodéziai célú szatellita-megfigyelések és kiértékelések automatizálása. Felsőfokú Földmérési Technikum Tudományos Közleményei 1. füzet (1970) Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1970d): A geodéziai célú szatellita-megfigyelések és kiértékelések automatizálása. Geodézia és Kartográfia, 1970/

10 Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1970e): Aszinkron mesterséges hold megfigyelések feldolgozása térbeli pályasimítással. Felsőfokú Földmérési Technikum Tudományos Közleményei 1. füzet, Székesfehérvár, Kádár I. (1971): Az elektomágneses távolságmérő rendszerek alapelvei és néhány hibaforrásuk. MÉM Főiskolák és Felsőfokú technikumok évkönyve, Budapest, Kádár, I. Karsay, F. (1971a): The More Profitable Storing and Transfering Possibilities of the Information Content of the Map. Working Meeting of International Cartographic Association, Comission III, Paris, June Institute for Geodesy, Surveying and Cartography, Budapest, Kádár, I. Karsay, F. (1971b): The more profitable storing and transfering possibilities of the information content of the map. FÖMI kutatás. Budapest, old. 71. Kádár I. Mihály Sz. (1971): Szputnyik felvételek információ-tartalmának vizsgálata. FÖMI kutatás. Budapest, old. 72. Kádár I. Halmos F. (1971): Fizikai távmérők hitelesítése. Előadás Sopronban az MTA GGKI-ban rendezett Fizikai távmérők és alkalmazásuk c. kerekasztalkonferencián, nov. 12-én. 73. Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1971a): Geodätische Rechnungen in der eindimensionalen Ebene- und Raumkoordinaten-Systemen. Internationale Konferenz über Rechnentechnik in der Geodäsie, Sofia 7-11 Oktober Sopron - Székesfehérvár - Budapest. Felsőfokú Földmérési Technikum Székesfehérvár (1971), Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1971b): Irány- és hosszméréses földi geodéziai és szatellita-hálózatok pontosságának vizsgálata. Geodézia és Kartográfia, 1971/ Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1971c): Die Automatisierung der geodätischen Satellitenbeobachtungen und Auswertungen. Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica, Acad. Sci. Hung., Tomus 6, 3-4 (1971), Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1971d): Szputnyik-felvételek információtartalmának vizsgálata. Kutatási beszámoló jelentés a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. Székesfehérvár, dec old. 77. Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1971e): Lézeres és fotografikus aszinkron szatellita-észlelések információtartalma és ezek felhasználása. Kutatási beszámoló jelentés a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Laboratórium, Sopron, dec old. 78. Kádár I. Karsay F. Lakos L. Ágfalvi M. (1971): A parctical possibilities of information content of the map. MÉM OFTH, Budapest, old. 79. Kádár I. (1972): Kísérleti számítások a geometriai és a dinamikai módszerek összehasonlítására. GKE előadás, Budapest, jan Halmos F. Kádár I. (1972a): Az elektronikus fénytávmérők összeadó-állandójának meghatározása. Geodézia és Kartográfia, 1972/ Halmos, F. Kádár, I. (1972b): Simpler Solution for Solving Fundamental Problems in Geodesy. International Symposium on Satellite and Terrestrial Triangulation, Graz, June Mitteilungen der Geod. Institut der Technische Hochschule in Graz, Folge 11, Part II. (1972) Halmos F. Kádár I. (1972c): Elektromos fénytávmérők összeadóállandójának meghatározására kidolgozott gyors és szabatos módszer. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, jan. 15.

11 83. Halmos, F. Kádár, I. (1972d): Die Bestimmung der Additionskonstanten elektronischer Entfernungsmesser. Vermessungstechnik, Berlin Nr. 9. (Sept. 1972) Halmos F. Kádár I. (1972e): Nyekotorüje osznovnüje voproszü szputnyikovoj geodezii. Előadás. Nemzetközi Szatellita-geodéziai Konferencia, Ulan Bator, 1972 szept Sopron Székesfehérvár, old. 85. Kádár I. Karsay F. (1972): Tetraedrometriai összefüggések felhasználása térbeli hálózatok számításához. Felsőfokú Földmérési Technikum Tudományos Közleményei, Székesfehérvár, 2. füzet, old. 86. Czobor Á. Kádár I. (1972): Gráfelméleti lehetőségek vizsgálata a hálózatkiegyenlítésben. Kutatási beszámoló jelentés a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. Budapest Székesfehérvár, jún Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1972a): Obrabotka szinhronnüh i nyeszinhronnüh nabljugyenij szputnyikov ortogonalnümi poligonami. (Aszinkron és szinkron szatellitaészlelések kiértékelése ortogonális polinomok segítségével) Nabljugyenija Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemlji, Nr. 11, 1971 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Zentralinstitut Physik der Erde, Berlin 1972) Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1972b): Egydimenziós sík- és térkoordinátarendszerek. MTA pályázati anyag, Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1972c): Egydimenziós sík- és térkoordinátarendszerek. Pályamunka. Magyar Tudományos Akadémia, szept old. 90. Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1972d): Irány- és hosszméréses szatellita hálózatok pontosságvizsgálata. Előadás az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Laboratóriumának 15 éves jubileumi ülésszakán, Sopronban. Geodéziai és Kartográfiai Tájékoztató, 1972/ old. 91. Kádár I. (1973a): Néhány gondolat a földnyilvántartási adatok információtartalmával kapcsolatban. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei, Sopron 1.sz (1973), Kádár I. (1973b): Korszerű számrendszerek és koordinátarendszerek alkalmazása a geodéziában. Előadás Pencen, az OFTH FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában (1973 dec. 18). 93. Kádár I. (1973c): A földnyilvántartási adatok információtartalmának vizsgálata. GKE előadás, Sopron, 1973 máj Kádár I. (1973d): A magyar nyelv információtartalma és kódolása. Kutatási munka beszámoló jelentése. Az Erdészeti és Faipari Egyetem 1973 évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron (1973) Kádár I. Ágfalvi M. (1973): Utcanevek információtartalma és kódolása. Kutatási munka beszámoló jelentése. Az Erdészeti és Faipari Egyetem 1973 évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron (1973) Halmos F. Kádár I. (1973): Nyekotorüe osznovnüe voproszü szputnyikovoj geodezii Nabljugyenija Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemlji, No. 12, 1972 (Publikacija Naucsnüh Rezultatov Szotrudnicsesztva Interkoszmosz, Praha, 1973), Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1973a): A koordináták információtartalma és szerkezete. Geodézia és Kartográfia, 1973/4, Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1973b): Egydimenziós sík- és térkoordinátarendszerek. Geodézia és Kartográfia, 1973/

12 Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1973c): Local Adjustment by Least Squares Filtering. Invited paper at the International Association for Geodesy Symposium Computational Methods in Geometrical Geodesy Oxford 2-8 Sept EFE FFFK Tudományos Közlemények, Székesfehérvár, old Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1973d): Korszerű kiegyenlítés információszűréssel. Pályamunka. MÉM OFTH Földmérési Intézete, Budapest, okt old Kádár I. Ágfalvi M. Csepregi Sz. Mizsei F.-né Halmos F. Karsay F. (1973): Korszerű koordináta-rendszerek alkalmazása. Kutatási beszámoló jelentés a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. Székesfehérvár, október Kádár I. Ágfalvi M. Lakos L. Karsay F. (1973a): Egy gyakorlati módszer térképek információtartalmának meghatározásához. Kutatási munka beszámoló jelentése. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, dec old Kádár, I. Ágfalvi, M. Lakos, L. Karsay, F. (1973b): A practical method for estimation of map information content. Working Session and Business Meeting August, 1973 Budapest, Hungary. Higher School for Surveying, Székesfehérvár (1973) 1-35 old Ágfalvi, M. Kádár, I. Karsay, F. Lakos, L. (1973): A Practical Method for Estimation of Map Information Content. Automation the new trend in Cartography. Final Report on the International Cartographic Association Commission III, Scientific Working Session, Budapest Aug Higher School for Surveying, Székesfehérvár, (1973) 1-37 pp. Also The Geocartographic Research Department Institute of Surveying and Mapping (1973) Kádár I. (1974): Adat és információ. Előadás Pencen, az OFTH FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában, jún Halmos F. Kádár I. (1974): Térbeli bázisátvitel a szatellita-geodéziában. Geodézia és Kartográfia, 1974/ Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1974a): Korszerű kiegyenlítés információszűréssel. Díjnyertes pályamunka. Budapest, old. Geodézia és Kartográfia, 1974/ old Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1974b): Local Adjustment by Least Squares Filtering. Bulletin Géodésique, Paris, No. 111 (1974), Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1974c): Geodéziai számítások egydimenziós síkés térkoordináta-rendszerekben. Geodézia és Kartográfia, 1974/ Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1974d): Szatellita-geodéziai és egyéb geodéziai feladatok megoldása közvetlen vektor- és mátrix-aritmetikákkal feladat-orientált számrendszerekben. Kutatási munka beszámoló jelentése. Az EFE évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron, Kádár, I. Ágfalvi, M. Lakos, L. Karsay, F. (1974): A practical method for estimation of map information content. Automation - the New Trend in Cartography. Az ICA 3. Bizottsága budapesti konferenciájának anyaga. Szerk.: Csáti Ernő. Nemzetközi Kartográfiai Szövetség, Budapest (1974) Kádár I. (1975a): Útijelentés az nov dec. 24 közötti NDK-beli tanulmányútról. (Drezda-Potsdam-Berlin). 9 old Kádár I. (1975b): Analógiák a geometriai és a fizikai geodézia fogalmai között. GKE előadás, Sopron, 1975 márc Ágfalvi M. Kádár I. (1975): Utcanevek információtartalmának és kódolásának vizsgálata. Előadás. EFE Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar tudományos ülésszaka, Székesfehérvár, 1975.

13 115. Halmos, F. Kádár, I. (1975): An Attempt to interpret physically the notion-system of geodetical information. Presented paper at the International Association for Geodesy XVI. General Assembly, Grenoble EFE Földmérési éa Földrendezői Főiskolai Kar, Székesfehérvár (1975) 1-25 old Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1975): A geodéziai hálózatokban lejátszódó információ-áramlás fizikai törvényszerűségeinek vizsgálata. Kutatási munka beszámoló jelentése. Az Erdészeti és Faipari Egyetem évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron, Ágfalvi M. Kádár I. Tánczos L. (1975): Bányászati alaphálózat létesítése beillesztett sokszögvonal-rendszerrel. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei, Sopron, 1975/ Kádár I. Fister F. Szentes O. Tánczos L. (1975): Adatelemezés és adatbankszimuláció kisszámítógépen. Kutatási munka beszámoló jelentése a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. EFE FFFK Székesfehérvár, dec. 50 old Kádár I. Magyarósi B. Nagy L. Szepes A. (1975): Az elektronikus zsebszámológépek alkalmazása geodéziai számításokra. Kutatási beszámoló jelentés. Az Erdészeti és Faipari Egyetem 1975 évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron, Kádár I. (1976a): A pont- és területmeghatározás egységesítése. EFE FFFK Tudományos ülése, dec Kádár I. (1976b): A mérési hibákról és a mérési eredmények információtartalmáról. Előadás Pencen, az OFTH FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában, febr Halmos F. Kádár I. (1976): A szatellita-geodézia néhány alapvető kérdése. Kozmikus geodéziai szemináriumok. I. kötet. Budapest. MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya (1976) Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1976a): The solution of satellite geodetical and other geodetical problems with direct vector and matrix arithmetics in problem-oriented number-systems. Nabljugyenija Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemli, No. 15, Publikacija Naucsnüh Rezultatov Szotrudnicsesztva Intekoszmosz, Asztrono-micseszkih Szovjet Akadaemii Nauk SzSzSzR, Moszkva, Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1976b): Szatellita geodéziai és egyéb geodéziai feladatok megoldása közvetlen vektor-mátrix aritmetikával feladat-orientált számrendszerekben. Kozmikus geodéziai szemináriumok. I. kötet. Budapest. MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya, Kádár I. (1977a): Számítógépes kísérletek a lokális gravimetria létjogosultságának igazolásához. Előadás. FÖMI KGO, Penc, jan Kádár I. (1977b): Számítógépes lehetőségek az egykoordinátás rendszerek alkalmazásához. Előadás. FÖMI KGO, Penc, febr Kádár I. (1977c): Mi a különbség az adat és az információ között. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Székesfehérvár, febr Kádár I. (1977d): Mikro- és makroműveletek tervezése kisszámítógépek hatékony alkalmazásához. GKE előadás, Sopron, márc Kádár I. (1977e): Gyakorlati vizsgálatok a nagyméretarányú térképek számítógépes feldolgozásához. Nagyméretarányú alaptérképek c. ankét, Budapest, nov Kádár I. (1977f): A hibaháromszögtől a hibatetraéderig. GKE előadás, Sopron, 1977 dec

14 Kádár I. (1977g): Az EOTR fejlesztésének lehetőségei. EFE FFFK tudományos ülése, dec Csepregi Sz. Kádár I. (1977): A hatvanas fokrendszer felszámolásának kérdései. Kutatási beszámoló, EFE FFFK, Székesfehérvár, old Halmos, F. Kádár, I. (1977): An Attempt to interpret physically the notion-system of geodetic information. Bulletin Géodésique, Paris 51, 1 (1977), Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1977a): The Solution of Satellite Geodetical and Other Geodetical Problems with Direct Vector and Matrix Arithmetics in Problem- Oriented Number-Systems. Mitteilungen aus dem Institut für Theoretische Geodäsie der Universität Bonn. Nr. 48. (1977), p Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1977b): Lokális kiegyenlítés a legkisebb négyzetek módszerén alapuló szűrőkkel. I. rész: Geodézia és Kartográfia, 1977/ , II. rész: Geodézia és Kartográfia, 1977/ Kádár I. Köles L. Majoros I. Mizsei F.-né Németh Gy. Polák I. Rák M. Tánczos L. (1977): Földmérési helymeghatározó adatok integrált tárolása és kezelése számítógép felhasználásával. Kutatási beszámoló. EFE FFFK, Székesfehérvár, old Kádár I. (1978a): A térbeli irányinformáció rögzítésére szolgáló rendszerek kritikai vizsgálata. OFTH kutatási megbízás Kádár I. (1978b): Adaptív hozzáállás műszaki és gazdasági feladatok megoldásához. TIT-előadás, Székesfehérvár, jan Kádár I. (1978c): A számítástechnika fejlődésének irányai. Előadás. FÖMI KGO, Penc, okt Kádár I. (1978d): Az egységsugarú gömbtől az egységkockáig. GKE előadás, Sopron, nov Ádám J. Kádár I. (1978): Mikroszámítógép-program doppler-geodéziai feladatok megoldásához. Előadás. MTA X. Osztálya, Geodéziai munkabizottsági ülés, Budapest, Winkler P. Kádár I. (1978): Algoritmusok és programok kidolgozása az ESZR számítógépen alapuló analitikus légiháromszögelés céljára. Kutatási beszámoló jelentés. MÉM OFTH Földmérési Intézete, Budapest, Kádár I. Polák I. (1978): Területre vonatkozó adatok szolgáltatása számítógéppel kerületi adatokból. Előadás. Alba Regia Napok, Székesfehérvár, máj Halmos F. Kádár I. (1978a): Kísérlet a geodéziai információ teljes fogalomrendszerének fizikai értelmezésére. Kozmikus Geodéziai Szemináriumok válogatott anyagai. II. kötet. MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya, Budapest, Halmos, F. Kádár, I. (1978b): The Notion System of Geodetic Informations and the Calculation of Geodetic Networks. Acta Geodaet., et Montanist. Acad. Sci. Hung. 13, 1978/ Kádár I. (1979a): A súlyponti koordináták megváltozásának figyelembevétele szekvenciális kiegyenlítéseknél. Előadás. EFE FFFK Tudományos ülés, Székesfehérvár, jan Kádár I. (1979b): A TI-59 programozható zsebszámológép működése és alkalmazása geodéziai feladatok megoldásához. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Székesfehérvár, ápr Kádár I. (1979c): Forgatás, döntés, tájékozás. TIT-előadás, EFE FFFK, Székesfehérvár, ápr. 30.

15 149. Kádár I. Polák I. (1979): Hozzászólás a legyen-e elméleti szakosztály vitához Számítástechnika, október. 9. old Ágfalvi, M. Kádár, I. Tánczos, L. Pikli, K. (1979): Berechnung eines Bergbaugrundnetzes mit einem IBM-5110 Tischcomputer. IV.th Int. Symposium on Mine Surveying, Aachen, Sept. 1979, Referate Band 2, 3.1, Kádár, I. (1980): Ti-59: Lineares Gleichungssystem mit bis zu sechzehn Unbekannten. CHIP-SPECIAL, 2. Progr.Hefte, Würzburg (Nov. 1980) Halmos F. Kádár I. (1980): Analiticseszkoje resenyije zadacsi uravnyivanyija rezul'tatov izmerenyija raszsztojanyij, vüpolnyennogo vo vszeh kombinacijah v szbornyike. Marksejgyerszkoje gyelo v szocialiszticseszkih sztranah, Leningrad, Kádár I. (1981a): Információátvitel fehér zajban. Továbbképző előadások absztraktjai, FÖMI KGO, Penc (1981 máj. 12) 18.old Kádár I. (1981b): Operációkutatás a geodéziában. EFE FFFK tudományos ülése, jan Kádár I. (1981c): Adatsűrítés és -hígítás kétdimenziós ponthalmazok esetében (módszerek, eredmények). Előadás a FÖMI Távérzékelési Főosztálya Digitális Képfeldolgozó Osztályán, okt Kádár I. (1981d): A szakirodalom felhasználása a termelésben, a kutatásban, az oktatásban és a szakirodalom újratermelésében. Előadás. EFE FFFK, Székesfehérvár, nov Kádár I. (1981e): Egy ellenőrző képlet távmérési eredmények szűréséhez. Előadás. FÖMI KGO szeminárium, Budapest, nov Kádár I. Polák I. (1981a): Épületstatisztika és kombinatorika. EFE FFFK Tudományos Közleményei, Székesfehérvár, Kádár I. Polák I. (1981b): Kutatási eredményeink, lehetőségeink. A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola V. Tudományos Ülésszakán (Székefehérvár, május 8-9.) elhangzott előadás. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1981/1. szám old Kádár I. (1982a): Gráfelméleti algoritmusok geodéziai hálózatok vizsgálatához. Továbbképző előadások absztraktjai, FÖMI KGO, Penc, 1982 márc old Kádár I. (1982b): Térbeli geometriai feladatok megoldása alfavektoriális rendszerben. GKE előadás, Békéscsaba, febr Kádár I. (1982c): Térbeli geometriai feladatok megoldása alfavektoriális rendszerben. TIT előadás, Bicske, máj Kádár I. Ágfalvi M. (1982a): Hálózatmanipuláció APL programnyelvvel. EFE FFFK Tudományos Közleményei, Székesfehérvár, május o Kádár, I. Ágfalvi, M. (1982b): Netzmanipulation mit der Programmsprache APL. Előadás. V. Int. Symposium for Mine Surveying, Varna, Bulgaria, Sept Papers Volume 5 (1982) Kádár I. Ágfalvi M. (1982c): Dinamikus hálózat-kialakítás és -számítás APL programnyelvvel. Geodézia és Kartográfia, 1982/ o Kádár I. (1983a): Kiegyenlítő számítás kerekítési hibák nélkül. Továbbképző előadások absztraktjai, FÖMI KGO, Penc, ápr old Kádár I. (1983b): Számoló és számítógépek gyakorlati alkalmazása. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Kaposvár, szept

16 168. Kádár I. (1983c): Megkérdeztük a HP-41CV zsebszámítógépet : egységes nyilvántartásaink miért nem egységesek? GKE előadás, Békéscsaba, okt Kádár I. Polák I. (1983): Síkbeli és térbeli ponthalmazok strukturált tárolásának matematikai és számítástechnikai kérdései. Előadás. Neumann János Számítógéptudományi Társaság II. kongresszusa, Székesfehérvár, nov Ágfalvi, M. Kádár, I. Polák, I. (1983): An Extension to APL: Numerical Arrays of Elements Called Vector or Matrix Digits. Kézirat és programok Busics Gy. Kádár I. Polák I. (1983): HP 41CV összefoglaló. EFE FFFK, Székesfehérvár, old Kádár I. (1984a): A HP-41 CV mikroszámítógép geodéziai alkalmazása. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Szeged, okt Kádár I. (1984b): Mikrogépek - makro lehetőségek. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Veszprém, nov Kádár I. (1984c): A HP-41 CV elektronikus zsebszámítógép alkalmazása a geodéziai adatfeldolgozás különböző területein. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Székesfehérvár, dec Kádár I. (1985): Mik a legfontosabb teendőink geodéziai térszemléletünk módosításához? Továbbképző előadások absztraktjai, FÖMI KGO, Penc, old Kádár I. (1986): Erősen strukturált koordináta-rendszerek. Tea Lepárlatok, FÖMI KGO, Penc (1986) 28. old Kádár I. Papp E. (1986): A síkbeli hasonlósági transzformáció általános megoldása szekvenciális kiegyenlítéssel. Geodézia és Kartográfia, 1985/ Kádár I. (1987): Magyar ábécé generátor. PTA 4000 kisszámítógépre Újítási javaslat. EFE FFFK (1987) Csepregi Sz. - Kádár I. - Papp, E. (1987): A kiegyenlítő kör meghatározása lineáris közvetítő egyenlettel. Geodézia és Kartográfia, 1987/ Kádár I. (1989): A Magyar ÁBÉCÉ -generátor ismertetése. Geodézia és Kartográfia, 1989/ Csepregi Sz. Kádár I. Busics Gy. (1989): Térbeli pontok előmetszése és transzformációja. Újítási javaslat. EFE FFFK, Székesfehérvár, Mizsei F.-né Kádár I. Zalezsák, T. (1989): Geodéziai és kartográfiai műveletek fastruktúrába szervezett rasztertérképek között. Geodézia és Kartográfia, 1989/ Kádár I. (1990): Rekurzív eljárások a deklaratív programnyelvekben. Tea Lepárlatok, FÖMI KGO, Penc. 9 o Kádár I. (1992a): A helymeghatározás természetes mértékei. Előadás a Magyar Földmérési és Távérzékelési Társaság salgótarjáni vándorgyűlésén, július 2-án Kádár I. (1992b): A helymeghatározás természetes mértékei. Geodézia és Kartográfia 1992/ Kádár I. (1992c): Geometriai könyvtárak. Előadás. FÖMI KGO, Penc, márc Kádár I. (1992d): Eredményközpontú aritmetikák. Előadás. BME Villamosmérnöki Kar Folyamatszabályozási Tanszék, márc Csepregi, Sz. Kádár, I. Papp, E. (1992): Determination of the adjusting circle by means of linear observation equation. Periodica Polytechnica ser. Civil Engineering, TU Budapest. Vol. 36. No. 2. pp

17 189. Kádár I. (1993a): Bibliográfia a Földrajzi Információs Rendszerek fejlesztésének matematikai és számítástechnikai kérdéseiről. EFE FFFK, Székesfehérvár, Kb tétel Kádár I. (1993b): Egy földmérő találkozása Lánczos Kornél eszmevilágával. Előadás a székesfehérvári emlékülésen, február 2-án Mizsei F.-né Kádár I. (1993): Digitális terület- és kerületszámítás. Az Erdészeti és Faipari Egyetem évi tudományos ülésszakán megtartott előadás. Székesfehérvár október Kádár I. (1994): Bevezetés az APL és a J programnyelvek geodéziai alkalmazásába. Tea-előadás. EFE FFFK, Székesfehérvár, november Kádár, I. Papp, E. (1994a): Subrange Data Type Applied to Definition such Virtual Coordinate Systems where the Domains are Constrained by Geometric Boundaries of each Objects. EGIS/MARI'94 - Fifth European Conference and Exhibition on Geographical Information Systems EGIS, March 29 - April , Paris, France. Vol. 2, Kádár, I. Papp, E. (1994b): Subrange Data Type Applied to Definition of Virtual Coordinate Systems. Presented paper on European Land Information Systems 94 (ELIS'94), September Proceedings of the Third Seminar Education and Research in Land Information Systems, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Kádár I. (1995a): Vírusok az informatikában. Tea-előadás. EFE FFFK, Székesfehérvár, március Kádár I. (1995b): Abszolút lokális hálózatok. Tea-előadás. EFE FFFK Székesfehérvár, november Kádár, I. Papp, E. (1995a): A Polygon-Related Spatial Identifier of Raster Elements. Proceedings of ELIS'94, Session 2, Kádár, I. Papp, E. (1995b): Connection Establishment by Means of Virtual Coordinates Among Object-Oriented Position Systems. Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information From Research to Application through Cooperation The Hague, The Netherlands, March 26-31, pp , vol Kádár, I. Papp, E. (1995c): Subrange Data Type Applied to Definition of Such Virtual Coordinate Systems Where the Domains Are Constrained by Geometric Boundaries of Each Object. Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering, Budapest, Vol. 39, No.1 (1995), pp Ágfalvi, M. Kádár, I. (1996): Dynamic limitation of the interpretational domain of topological data with geometrical constraints. In: Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information, March 27-29, 1996, Barcelona, Spain. Proceedings, Volume 1, pp: Kádár, I. Busics, Gy. Papp, E. (1996): GPS data integration by simulated vector arithmetics in J. Proceedings of the First Conference on J Programming Language, June 24-25, 1996, Toronto, Canada. pp Kádár I. (1997a): Hány pont van egy háromszög belsejében? Tea-előadás. SE FFFK, Székesfehérvár, Kádár I. (1997b): A területszámítás digitális értelmezésének lehetséges következményei. Előadás Székesfehérváron a 25 éves a Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar tudományos konferencián, szeptember old. 17

18 204. Kádár I. (1997c): Ha nem is értik meg, akkor is!... (Egy földmérő és egy Marslakó találkozása). Emlékkönyv. 25 éves a Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SE FFFK, Székesfehérvár, old Kádár, I. Papp, E. (1997): Object Oriented Spatial Positional Systems. APL97: International Conference on APL, Toronto, August (1997) pp CD disc Kádár, I. Papp, E. (1998): Object Oriented Spatial Positioning Systems. In: Proceedings of the APL98 Conference, July 1998, Rome, Italy. pp Ágfalvi, M. Busics, Gy. Kádár, I. - Papp, E. (1998): Informatics of points and point sets. In: XXI. Congress of the International Federation of Surveyors, Commission 5, Positioning and Measurement, Brighton, 19-25, July ISBN pp: Kádár I. Busics Gy. (1998): Új utak keresése a helymeghatározásban. Geomatikai szemlélet a geodéziában szeminárium, Sopron, okt Geomatikai Közlemények, 1998/ o Ágfalvi, M. Kádár, I. Papp, E. (1999): Generalization of the Pick's Theorem for the Surface of Polyhedra. In: Proceedings of the APL99 Conference: On Track to the 21 st Century, August 10-14, 1999, University of Scranton, Scranton, Pennsylvania, USA. pp Kádár, I. Papp, E. (1999a): Dirichlet-Tesselation and Triangulation in the Hungarian GPS Network. In: Proceedings of the 5 th International Seminar on GPS in Central Europe, 5-7 May, 1999, Penc, Hungary Kádár I. Papp E. (1999b): Dirichlet-sokszögelés és -háromszögelés a magyar GPS hálózatban. Ezredvégi helymeghatározás. A 12. Kozmikus Geodéziai Szeminárium előadásainak gyűjteménye, Székesfehérvár, o Kádár I. (2000): GPS-adatok tárolása és szolgáltatása minimális lefedőfával. Továbbképző szeminárium, Sopron, okt Geomatikai Közlemények III, o Kádár I. (2002): Kísérletek a virtuális valóságot modellező VRML nyelvvel. Továbbképző szeminárium, Sopron, okt Geomatikai Közlemények IV, (szerkesztés alatt). 18

19 Konzultált hallgatók és dolgozatok jegyzéke (Kádár István, ) Baksay Judit (1995): Terület- és térfogat-számítás diszkrét-geometriai eszközökkel. Berényi Gábor (1982): Geodéziai mérési eredmények ellenőrzése HP-41CV géppel. Bittó Erzsébet (1993): A kerekítési hibák feloldása számítógépes területosztás esetében. Borbély Katalin (1993): Digitalizált pont- és vonal-halmazok tárolásának helytakarékos módszerei. Bukta Attila (1979): Nem-tárolt adatok alapján történő információ-visszakeresés. Cser-Palkovics József (1979): Stellár-triangulációval végzett iránymeghatározás szekvenciális kiegyenlítése APL nyelvű programokkal IBM 5100-as számítógépen. Cser-Palkovics József (1979): Székesfehérvár utcaneveinek információtartalma és hatékony kódolása. Czifka István (1974): Tachiméter ismertetése. Czifka István (1974): [Egy saját tervezésű] koordináta-teodolit. Csomós János (1980): Interaktív program-rendszer TI-59 mikroszámítógépre dopplergeodéziai feladatok megoldásához. Drexler Zoltán (1974): Emulációs kísérletek HP 9810-es asztali számítógépen és az alfavektoriális számtérben. Drexler Zoltán (1980): Tetszőleges mérési eredményhez tartozó információs csatorna felbontása vele egyenértékű homogén elemi csatornák halmazára. Esztergomi Imre (1984): Kísérleti rendszer kidolgozása irány- és távmérési információ gyűjtéséhez. Faludi Zoltán (1996): A J programnyelv és geodéziai alkalmazási lehetőségei. Farkas István (1997): Információ-elemzés elemi információs rendszerekben. Füle György (1974): Az információáramlás mint fizikai folyamat, geodéziai példákon szemléltetve. Füle György (1980): A Moore-Penrose félinverz szekvenciális módosítása IBM 5110-es számítógéppel analitikus fotogrammetriai feladatok interaktív megoldásához. Herczeg Ferenc (1981): Interaktív program-rendszer kidolgozása [HP-41CV zsebszámológépre]. Hideg Attila (1984): Síkbeli és térbeli objektumok geometriai leírása GEOKÓD-dal. Kalmár Ferenc (1971): Organ Pass és Jupiter földi állomások koordináta-különbségeinek meghatározása Soemtron 220-as asztali számítógéppel, mesterséges holdakra végzett fotografikus és lézeres észlelési eredmények alapján. Kalmár Ferenc (1971): A geodéziai mesterséges holdakról. Kelemen János (1983): Térbeli iránykoordináta-rendszerek. Kerényi Ildikó (1978): Strukturált ponthalmazok metrikus információ-tartalmának adatbankszerű tárolása székesfehérvári belterületi térképek példáin.. Késmárki Csobán (1998): Ranking-unranking eljárás programozása ismétléses permutációk hatékonyabb ábrázolásához C és J programnyelveken. Kiszely András (1994): Helymeghatározás objektum-orientált rendszerekben. 19

20 Kollár Mónika (1996): Szintezési hálózatok információ-elemzése. Kovács István (1978): Strukturált ponthalmazok topológiai információ-tartalmának adatbankszerű tárolása szegedi belterületi térképek alapján. Kovács-Matuz István (1991): Ponthalmazok információ-tartalmának vizsgálata. Kovács Tibor (1972): Algoritmus kidolgozása fölös pontpárokat tartalmazó Helmerttranszformáció szekvenciális kiegyenlítéséhez. Köles László (1976): Ésszerűsítési javaslatok a földmérési adatbank magvalósításához. Köles László (1977): Korszerű kiegyenlítő program készítése irány- és hosszméréses térbeli hálózatokhoz R-20 számítógépen. Majoros Ildikó (1976): Virtuális adatkezelő rendszer létrehozása épületsarokpontok koordináta-adatainak tárolásához. R-10 számítógépen. Majoros Ildikó (1977): Számítógépes adatkezelő rendszer létrehozása R-10 számítógépen épületsarokpontok koordináta-adatainak tárolásához és visszakereséséhez. Maráz Klára (1976): Székesfehérvári nagyméretarányú belterületi térképek információtartalmának vizsgálata és optimális kódolása. Márfai Tibor (1997): Geolabda egy környezetfüggő távolságmeghatározó rendszer demonstrációs programjának kifejlesztése Pascal és C nyelveken. Márfai Tibor (1998): Nem-Euklideszi geometria alkalmazásának szükségessége várostervezések esetében. Márfai Tibor (1998): A Minkowski-féle távolságmeghatározó rendszer mint Pithagoras tételének általánosítása. Milos István (l979): Égitestek efemerida-helyeinek maghatározása TI-59 mikroszámítógép segítségével. Milos István (l980): Alfavektoriális számtérben dolgozó gép emulálása IBM 5110-en koordináta-transzformációk végrehajtásának egyszerűsítéséhez. Mizsei Ferenc (1976): Információfizikai kísérletek TPA/i számítógépen az új székesfehérvári alapponthálózatban. Mizsei Ferencné (1977): Székesfehérvár belterületét ábrázoló néhány nagyméretarányú térkép statisztikai és topológiai szerkezetének részletes elemzése információ- és kódoláselméleti szempontból. Németh József (1972): A székesfehérvári centrális hálózat IV. r. alappontjainak vizsgálata. Németh Ottó (1996): [Abszolút lokális] geodéziai hálózatok információ-elemzése. Orcsik Zoltán (1981): Koordináta-számítás szekvenciális eljárással [APL programnyelvvel]. Őri István (1974): Giroteodolit[ok] működésének ismertetése. Podolcsák Ádám (1981): Kísérleti számítások alfavektoriális térbeli koordináta-rendszerben síkbeli és térbeli sokszögvonalak töréspontjainak kiegyenlítéssel történő meghatározásához. Rácz Kálmán (1979): Különféle koordináta-rendszerben megadott térbeli ponthalmazok transzformálása közös rendszerbe APL nyelvű interaktív programokkal IBM 5100-as gépen. Reé László (1977): Egy mechanikus számológép kísérleti jellegű átalakítása speciális számrendszer, ill. aritmetika használata céljából. Ribár András (1991): Testmodellezés logikai függvényekkel. Ruska Attila (1997): Objektum-orientált térbeli helymeghatározó rendszerek. Sajtos Gyula (1981): Síkbeli transzformációk vizsgálata. 20

É Volume XII ÉVFOLYAM G E O M , BÁNYAI L, PAPP G ZÁVOTI J, Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP PRON, CSATKAI U U. 6-8.

É Volume XII ÉVFOLYAM G E O M , BÁNYAI L, PAPP G ZÁVOTI J, Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP PRON, CSATKAI U U. 6-8. É Volume ÉVFOLYAM XII 2009 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

TakarNet24 Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül projekt nyitó rendezvénye

TakarNet24 Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül projekt nyitó rendezvénye MEGEMLÉKEZÉS KONFERENCIÁK kezdődtek. Ő a helyi vezetőkkel még a 30-as években végzett fotogrammetriai munkák során jó kapcsolatokat épített ki. A tárgyalások eredményeképpen 1947. március 25-én aláírták

Részletesebben

Kádár István 75 éves

Kádár István 75 éves Kádár István 75 éves Bensőséges hangulatú baráti találkozóra jöttek össze volt tanítványok, kollégák, tisztelők, családtagok 2002. december 13-án Székesfehérváron, a Geoinformatikai Főiskolai Karon. Kádár

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A SZÉCHENYI-DÍJAS DETREKŐI ÁKOS AKADÉMIKUST!

ÜDVÖZÖLJÜK A SZÉCHENYI-DÍJAS DETREKŐI ÁKOS AKADÉMIKUST! S Z E M L E ÜDVÖZÖLJÜK A SZÉCHENYI-DÍJAS DETREKŐI ÁKOS AKADÉMIKUST! Mint a lap olvasóinak jelentős része már bizonyára tudomást szerzett róla, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) rektora

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XIV/1 2011 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s SZERKESZTŐK Editors ZÁVOTI J, BÁNYAI L, PAPP G HU ISSN 1419-6492 MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K

G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K ÉVFOLYAM XVI 2013 Volume G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s FŐSZERKESZTŐ Editor in Chief TANÁCSADÓ TESTÜLET Advisory Board PAPP G ÁDÁM J (elnök/chair)

Részletesebben

A Földmérőmérnöki Kar soproni évtizede

A Földmérőmérnöki Kar soproni évtizede A Földmérőmérnöki Kar soproni évtizede Ötven éve, Sopronban hangzott el a mérnökké avatás jól ismert szövege: okleveles földmérőmérnöknek nyilvánítjuk, amikor Zambó János dékán kezéből az utolsó mérnökjelölt

Részletesebben

Végzettség: középiskolai tanári oklevél, matematika - fizika szak, budapesti Pázmány Péter (Eötvös Loránd ) Tudományegyetem (1950)

Végzettség: középiskolai tanári oklevél, matematika - fizika szak, budapesti Pázmány Péter (Eötvös Loránd ) Tudományegyetem (1950) 1 Dr. Obádovics J. Gyula életrajz!!!! Az elsö 18 év: születés, szülőház, szülők, nagyszülők, bunyevác dédanyámmal töltött óvoda előtti évek, első tanítónő, polgári, tanítóképző, otthoni munka.!!! Rövid

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK T É R I N F O R M A T I K A A L A P J A I BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2010 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékánhelyettes Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi

Részletesebben

SZEMÉLYI HÍREK KITÜNTETÉSEK

SZEMÉLYI HÍREK KITÜNTETÉSEK volt a részvételi lista legmagasabb száma. 1994, Melbourne nagy élmény volt a szép számú magyar küldöttség számára, a részvevők száma: 2288 (kiállítókkal: 3063). 1998-ban Brightonban visszaesés: 1200 fő,

Részletesebben

2005/1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI KÖTET

2005/1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI KÖTET Alkalmazott matematikai lapok 2005/1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI KÖTET ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS MATEMATIKAI OSZTÁLYÁNAK AKADÉMIA

Részletesebben

PAZSITZKY LÁSZLÓT KÖSZÖNTJÜK

PAZSITZKY LÁSZLÓT KÖSZÖNTJÜK S Z E M L E PAZSITZKY LÁSZLÓT KÖSZÖNTJÜK Pazsitzky László. 1943-tól főhadnagyként a topográfiai tanfolyam résztvevője a Térképészeti Intézetben. Topográfus. 1944-ben áthelyezték. Az 1945 előtti állományviszonyt

Részletesebben

Vándorgyűlés Nyíregyházán

Vándorgyűlés Nyíregyházán rencsésebb országaiból jövőknek. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére érdemes, mert hosszútávon nyereséges mind az egyénnek, mind a hazai szakmának, és ha nem tesszük, elveszítjük jelenlegi, jó nemzetközi

Részletesebben

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MÛSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ 2005 GÖDÖLLÕ SZÉP MAGYAR TÉRKÉP 2004 DÍJÁTADÁS ÉS TÉRKÉPÉSZ KLUBDÉLUTÁN

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MÛSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ 2005 GÖDÖLLÕ SZÉP MAGYAR TÉRKÉP 2004 DÍJÁTADÁS ÉS TÉRKÉPÉSZ KLUBDÉLUTÁN S Z E M L E ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MÛSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ 2005 GÖDÖLLÕ 2005. március 22 24. között a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara adott otthont a XXVIII. Országos Tudományos

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2006. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékán helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr. Márkus Béla

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

A vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában*

A vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában* A vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában* Biró Gyula a Geodéziai és Térképészeti Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozók Egyesületének elnöke Elnök

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR S Z E M L E INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR Az elmúlt év végén (helyi idõ szerint december 26- án) nagy erejû földrengés-sorozat kezdõdött Délkelet- Ázsia térségében, és annak

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2013 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Dr. Végső Ferenc főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

ELHUNYT KISS SÁNDOR, A BÉKÉS MEGYEI FÖLDHIVATAL NYUGALMAZOTT HIVATALVEZETŐJE (1940 2008)

ELHUNYT KISS SÁNDOR, A BÉKÉS MEGYEI FÖLDHIVATAL NYUGALMAZOTT HIVATALVEZETŐJE (1940 2008) ELHUNYT KISS SÁNDOR, A BÉKÉS MEGYEI FÖLDHIVATAL NYUGALMAZOTT HIVATALVEZETŐJE (1940 2008) Ibis redibis, nunquam per bella peribis ( elmész, visszajössz ) Búcsúzni olykor még rövid időre sem könnyű, véglegesen

Részletesebben

LÉGKÖR. 54. évfolyam 2009. 4. szám

LÉGKÖR. 54. évfolyam 2009. 4. szám LÉGKÖR 54. évfolyam 2009. 4. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 54. évfolyam 2009. 4. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 1-jei ülésérõl Beszámoló a szakmai szervezetek munkájáról Benedek Balázs, a szakmai szervezetekért felelõs alelnök részletesen

Részletesebben