A HELY FELELŐSE. Válogatás Kádár István írásaiból születésének 75. évfordulóján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HELY FELELŐSE. Válogatás Kádár István írásaiból születésének 75. évfordulóján"

Átírás

1 A HELY FELELŐSE Válogatás Kádár István írásaiból születésének 75. évfordulóján Székesfehérvár 2002

2 Szerkesztő: Dr. Busics György Borítóterv: Guszlev Antal Technikai szerkesztő: Tóth Balázs Kiadó: Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar Székesfehérvár Felelős kiadó: prof. Dr. Márkus Béla főigazgató ISBN: Sokszorosítás: NyME GEO Nyomda. Törzs-szám: Vezető: Marton Tibor A borító az Alto Nyomdában készült. A kiadást a GEO Alapítvány támogatta. 2

3 Tartalom A szerkesztő előszava... 4 Köszöntő 5 Publikációs jegyzék. 6 Konzultált hallgatók és dolgozatok jegyzéke. 19 Önéletrajz. 22 Tudományos életrajz. 25 Topografus búcsuztató. 32 Mi is az az információ és hogyan kapcsolódik szakmai fogalmainkhoz?. 33 Fejre magyar! 37 A terület digitális értelmezésének térbeli általánosítási lehetőségei. 38 Dobja el a térképét Belviszály. 43 A helymeghatározás természetes mértékei 44 Humanista kiáltvány 50 Tér és információ. 51 Fog-a-dalom 56 Tanuljunk könnyen, gyorsan térképkészítést informatikaiul!.. 57 Virtuális koordináta-rendszerek 60 Információ Áramlás (I-Á). 64 Dirichlet-sokszögelés és háromszögelés a magyar GPS hálózatban.. 66 Pontok és ponthalmazok informatikája 71 Pick tételének poliéder felületére történő általánosítása 87 Lokális fotogrammetria. 97 Geodéziai és kartográfiai műveletek fastruktúrába szervezett raszterképek között. 111 Az elektronikus fénytávmérők összeadóállandójának meghatározása 118 Egydimenziós sík- és térkoordinátarendszerek 130 A kiegyenlítő kör meghatározása lineáris közvetítő egyenlettel. 133 Dinamikus hálózat-kialakítás és számítás APL programnyelvvel. 140 Kutatási munkáink, eredményeink. Hivatkozások.. 3

4 A szerkesztő előszava Ez a válogatás Kádár István 75. születésnapja alkalmából készült. Mint minden válogatás, ez is szubjektív, de megpróbáltuk benne az életműre jellemző írásokat összegyűjteni. Technikai okokból az első részben az elektronikusan is rendelkezésre álló-, illetve digitalizált írások szerepelnek, a második részben a reprintek. Sem időrendi, sem tematikus csoportosításra nem törekedtünk. Az első részben olyan versek, pamfletek is szerepelnek, amelyeket szerzőjük talán nem a nyilvánosságnak szánt, de úgy gondoltuk, olvasásuk a szakmabelieknek élvezetet fog okozni. A publikációs jegyzék első változatát eredetileg a Szerző állította össze még a 70-es években, amely mellékletét képezte az akkor írott tudományos életrajznak. A kiegészített publikációs listát a mai hivatkozási szokások szerint átdolgoztuk, újra sorszámoztuk és az életrajz hivatkozásait ennek megfelelően javítottuk. Mivel az 1970-es évek óta a Szerző nem készített új önéletrajzot, a korra jellemző eredeti szöveget közöljük. Az elmúlt több mint negyedszázad életrajzi eseményeinek, szakmai történéseinek megírását természetesen fontosnak ítéljük, de erre most nem vállalkozhattunk. Mint ahogy annak sincs még itt az ideje, hogy a minden bizonnyal különleges és értékes életművet összefoglaljuk, arról alapos értékelést készítsünk. Ez a feladat az utókorra vár, amely meggyőződésünk szerint érdeklődőbb lesz az életmű egyes fejezetei, dokumentumai iránt, mint a jelenkor. E kiadvánnyal tiszteletünket fejezzük ki Kádár István Tanár Úr szakmai munkássága és emberi helytállása iránt. Kádár Tanár Úr ma is, életének 75. évében, ugyanolyan lankadatlan szorgalommal és elszántsággal folytatja (számítógépes) kísérleteit, mint tette azt évtizedeken át. Bár hivatalosan már nem munkatársa a főiskolának, minden nap (szombaton és vasárnap is, az unokákkal töltött időszakot kivéve) bejár a főiskolára és dolgozik. A HELY FELELŐSÉNEK jó egészséget és további termékeny éveket kívánunk, az Olvasónak (és a többi hely-felelősnek ) pedig hasznos időtöltést. Székesfehérvár, november 22. Busics György 4

5 Köszöntő Kádár István 75. születésnapjára Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik. Marcus Aurelius Megszámoltad, hány embert engedtél vállaidra állni? Hánynak segítettél önzetlen, hogy meszszebbre lássanak a tudomány sűrűjében? Diákként, majd ifjú mérnökként sokat olvastam a híres hármas Halmos - Kádár - Karsai cikkeit. A Műegyetem levelező tagozatán oktatva sok tanítványoddal találkoztam, akik megszállottan próbálták megfejteni, megérteni, megoldani az addig titokban rejtőző problémát. Gyakran engem kértek meg, hogy legyek diplomakonzulensük. Mindig megtiszteltetésnek vettem. A tanár elsődleges feladata, hogy diákjait megtanítsa gondolkodni. Megszámolhatatlan, hány kollégánk tölti a hallgató fejét hasznos ismerettel, fontos részletekkel. Gyakran már nincs idő vagy erő a lényegre. Mindig csodáltam a bátorságod, hogy mertél szabadon játszani a tűzzel, hogy oly sokszor meggyújtottad a fáklyát. Mondják, hogy a térinformatika katalizál. Ha ez igaz (és igaz), akkor Te minden bizonnyal vezető GEOinformatikus vagy. A Főiskola valamennyi munkatársa nevében köszönöm, hogy a 75 év nagy részét velünk töltötted, hogy itt állhatatosan és türelemmel tanítottál, és hogy tanulhatjuk Tőled a tudomány alázatos szolgálatát és az igaz emberséget. Kívánom magunknak, hogy ez még sokáig így legyen. Kívánok Neked sok erőt, jó egészséget. Isten éltessen sokáig! Luxemburg, november 30. Márkus Béla 5

6 Publikációs jegyzék (Kádár István, ) 1. Kádár I. (1954a): Eötvös Lóránd élete és tudományos munkássága. A Jövő Mérnöke (a Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőipari Műszaki Egyetem Lapja) II. évf. 12. sz. 2. Kádár I. (1954b): A légifénykép és a terep metrikus kapcsolata. Pályamunka. Budapesti Műszaki Egyetem, Hadmérnöki Kar, Geodéziai Tanszék, old. 3. Kádár I. (1955): A földi nehézségi erő és potenciálfüggvénye, ha a Föld alakját a Kraszovszkij-féle ellipszoidnak tekintjük. Pályamunka. Budapesti Műszaki Egyetem, Hadmérnöki Kar, Geodéziai Tanszék, old. 4. Kádár I. (1956a): Irány- és hosszmérési eredmények redukálása az ellipszoidra a szintfelületek és a függővonalak helyi görbületi viszonyainak figyelembevételével. Diplomamunka. Budapesti Műszaki Egyetem, Hadmérnöki Kar, Geodéziai Tanszék, old. 5. Kádár I. (1956b): Az Eötvös-inga mérések eredményeinek egy újabb geodéziai vonatkozású alkalmazási lehetőségéről. Hozzászólás Renner János előadásához a Magyar Tudományos Akadémia évi geodéziai kongresszusán szeptember Kádár I. (1959): Az Eötvös-inga mérések eredményeinek egy újabb geodéziai vonatkozású alkalmazási lehetőségéről. Acta Technica Acad. Scient. Hung. Tomus XXIII. Series Geodaetica et Geophysica, Tom. 1, Fasc Budapest, old. (német nyelven) 7. Kádár I. (1960a): Nomogramm a Gauss-Krüger vetületi irányredukció számításához. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr Kádár I. (1960b): Sztereografikus vetületi irányredukció számításának a délszög és távolságszámítással való egyesítése. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr Kádár I. (1960c): Gyors és szabatos módszer három csonkaforduló összeforgatására. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1960d): Ésszerűsítő gondolatok a negyedrendű háromszögelésnél készülő vázlatokkal kapcsolatban. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1960e): Javaslat egy geodéziai rendeltetésű logarléc előállítására. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, június Kádár I. - Füry M. (1960): Rövidített eljárás csonkafordulóknak Engel-módszerrel történő összeforgatására. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1961a): A Gauss-féle egypontos kiegyenlítés gyakorlati végrehajtásának egyszerűsítése. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr Kádár I. (1961b): Új eljárás a Papp-féle transzformációs módszer helyettesítésére. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1962c): Nomogramm irányredukció, központosítási javítás számításához és műszeres pontkereséshez. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, jan. 22.). 16. Kádár I. (1962d): Az irányszög- és oldalhossz-középhiba egyszerű számítása. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr. 8. 6

7 17. Kádár I. (1962e): Nomogramm a posteriori szintezési középhiba számításához. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, febr Kádár I. (1962f): Koordináta-kiegyenlítés előzetes koordináták nélkül. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, márc Kádár I. (1962g): Egy elfogadott újításról. Földmérő (a BGTV lapja) V. évf., 1962 ápr., 13. old. 20. Kádár I. (1962h): A kiegyenlítés alkalmazási körének ésszerű korlátozása. Földmérő (a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat lapja, V. évf., ápr., old. 21. Felföldi M. - Jenei F. - Kádár I. - Zajzon Z. (1962): Beszámoló jelentés a Szovjetunióban 1962 augusztus 15 - szeptember 6 közötti időszakban tett tanulmányútról. ÁFTH Műszaki Főosztályának Közleményei, 1. füzet, Budapest, old. 22. Kádár I. (1963): A Novoszibirszki Geodéziai, Fototopográfiai és Kartográfiai Mérnökképző Intézet. Geodézia és Kartográfia, 1963/ Kádár I. (1964): A fotogrammetriai pontsűrítés kérdéseivel foglalkozó novoszibirszki értekezlet határozatai. Geodézia és Kartográfia, 1964/ Kádár I. (1965a): Bányamérés a szocialista országokban. Geodézia és Kartográfia, 1965/ Kádár I. (1965b): Az analitikus fotogrammetriai műszerek pontossága. Geodézia és Kartográfia, 1965/ Kádár I. (1965c): Nemzetközi tanácskozás a mesterséges holdak geodéziai felhasználásáról. Geodézia és Kartográfia, 1965/ Kádár I. (1965d): Új szovjet fénytávmérő műszerek. Geodézia és Kartográfia, 1965/ Kádár I. (1965e): Második nemzetközi konferencia (Athén, 1965 április) a mesterséges holdak geodéziai felhasználásáról. Geodézia és Kartográfia. 1965/ Kádár I. - Szentesi A. (1965a): Függvény-teodolit. ÁFTH Műszaki Főosztályához benyújtott szolgálati szabadalom, jan Kádár I. - Szentesi A. (1965b): Angol-magyar fotogrammetriai szakszótár. ÁFTH Műszaki Főosztályának Közleményei, 7. füzet. Budapest, oldal. 31. Kádár I. - Szentesi A. (1965c): Ballonfotogrammetriai kísérleteink eredményei. Beszámoló a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület lokális fotogrammetriai ankétján, Budapest (1965). 32. Kádár I. - Winkler Gy. (1965): Koordináta-kiegyenlítés előzetes koordináták nélkül. ÁFTH-BGTV kutatási beszámoló jelentés, Budapest, old. 33. Kádár I. (1966a): Szemléltető eszköz a sztereofotogrammetriai oktatáshoz. Geodézia és Kartográfia, 1966/ Kádár I. (1966b): Irodalomgyűjtés a lézerek felhasználásáról a méréstechnika területén. MÉM OFTH FÖMI, Budapest, Kb. 700 tétel. 35. Kádár, I. Szentesi, A. (1966a): Ballon-photographic experiments in Hungary. Előadás. Varsó, dec. 36. Kádár I. - Szentesi A. (1966b): Lokális fotogrammetria. Újítási javaslat. Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal, valamint Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, Budapest, old. 37. Kádár I. - Szilvási S. (1966): Vozmozsnosztyi nyeposztredsztvennogo izmerenyija trigonometricseszkih funkcij i ih vlijanyie na geodezicseszkie vücsiszlenyija. (A szögfügg- 7

8 vények közvetlen mérésének lehetőségei és hatásuk a geodéziai számításokra). Moszkvai Geodéziai Konferencia, old. 38. Kádár I. (1967a): Javaslat a mesterséges hold koordinátáinak három báziscsillag alapján történő meghatározásához. Újítási javaslat. Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal, jan Kádár I. (1967b): Fotó a magasból - Léggömb a romkert felett... Fejér Megyei Hírlap, máj Kádár I. (1967c): Bibliográfia az analitikus fotogrammetria nemzetközi irodalmából. MÉM OFTH Földmérési Intézete, Budapest (1967). Kb tétel. 41. Kádár I. (1967d): Bibliográfia a szatellita-geodézia tárgyköréből. MÉM OFTH Földmérési Intézete, Budapest, Kb tétel. 42. Kádár I. (1967e): Megjegyzéseim a földnyilvántartási adatok információtartalmával kapcsolatban. MÉM OFTH Földnyilvántartási Főosztály, Budapest, old. 43. Bencsik G. - Kádár I. (1967): Beszámoló jelentés az állami földnyilvántartás adatainak gépi feldolgozására vonatkozó kísérleti-kutató munka VIII.1-XII.20. közti időszakáról. MÉM OFTH Földnyilvántartási Főosztály, Budapest, old. 44. Érdi-Krausz Gy. - Kádár I. - Karsay F. (1967): KOGITO - a Kozmikus Geodéziai Irodalom Tizedes Osztályozása. Tervezet. Budapest 1967, Asztronautikai Tájékoztató, Budapest 1. évf., 1967/ Kádár I. (1968a): Mesterséges hold észlelések geodéziai feldolgozásának újabb módszerei. Előadás a Geodéziai és Kartográfiai. Egyesületben, máj Kádár, I. Szentesi, A. (1968a): Local Photogrammetry - a simple possibility for the quick acquiring of information. Hungarian Reports on the 11th International Congress for Photogrammetry, Lausanne, Switzerland, Kádár I. Szentesi A. (1968b): Lokális fotogrammetria. Geodézia és Kartográfia, 1968/ Kádár I. Karsay F. (1968a): Szatellita- és hagyományos geodéziai hálózatok szigorú kiegyenlítése tetszőleges előzetes koordinátákkal. 1. rész Geodézia és Kartográfia, 1968/ Kádár I. Karsay F. (1968b): Mesterséges holdak felhasználásával kifejlesztett geodéziai hálózatok számítása és kiegyenlítése. Pályamunka. MÉM OFTH, Budapest, Kádár I. Karsay F. (1969a): Szatellita- és hagyományos geodéziai hálózatok szigorú kiegyenlítése tetszőleges előzetes koordinátákkal. 2. rész Geodézia és Kartográfia, 1969/ Kádár, I. Karsay, F. (1969b): A simple and rigorous method for the adjustment of geodetic satellite networks by applying arbitrary approximate coordinates. Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica, Acad. Sci. Hung. Tomus 4, 1969/ Kádár I. Karsay F. (1969c): Iszpolzovanyie tetraedrometricseszkih szootnosenyij pri vücsiszlenyii prosztransztvennüh szetyej. (Tetraedrometriai összefüggések felhasználása térbeli hálózatok számításához) Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, Budapest, old. 53. Kádár I. Karsay F. (1969d): Iszpolzovanyie tetraedrometricseszkih szootnosenyij pri vücsiszlenyii prosztransztvennüh szetyej. XIV Szovescsanyie Komiszszii Monogosztoronnego Szotrudnicsesztva Akademii Nauk szocialiszticseszkih sztran po probleme: Naucsnüe iszszledovanija pri pomoscsi nabljugyenija iszkuszsztvennüh szputnyikov Zemlji g. Varna (Bulgarija), ijunja 1969 goda. Előadás Várnában a 8

9 Mesterséges holdak megfigyelésével folytatott tudományos vizsgálatok nemzetközi konferencián, június 25.-én. 54. Kádár I. Karsay F. (1969e): Geodézai hálózatok kialakítása és kiegyenlítése mesterséges hold megfigyelések alapján. GKE előadás, Budapest, máj. 7. Geodéziai és Kartográfiai Tájékoztató, 1969/ Kádár I. Karsay F. (1969f): Térbeli hálózatok minimál-alakzatainak vizsgálata MÉM OFTH kutatási munka beszámoló jelentése. Budapest, Kádár I. Karsay F. (1969g): Tetraedrometriai összefüggések felhasználása térbeli hálózatok számításához. MÉM OFTH Kutatási munka beszámoló jelentése, Budapest, Kádár I. Karsay F. (1969h): Javaslatok felületi asztrogeodéziai hálózatunk kiegyenlítésének egyszerűsítésére. Pályamunka. MÉM OFTH FÖMI, Budapest, old. 58. Kádár I. Karsay F. (1969i): Bevezető tanulmányok a kartográfia automatizálásához. Pályamunka. MÉM OFTH FÖMI, Budapest, Oravecz G. Kádár I. Mihály Sz. (1969): Javaslat kamaratájékozásra és lemezredukcióra. Nemzetközi szatellita-geodéziai konferencia, Szimferopol, Kádár I. Oravecz G. (1969): Vücsiszlenyie topocentricseszkih ekvatorialnüh koordinat Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemlji. (Mesterséges holdak topocentrikus ekvatoriális koordinátáinak számítása) v. szbornyike: Metodü vücsiszlenyija topocentricseszkih szfericseszkih koordinat iszkuszsztvennüh szputnyikov Zemli po ih fotograficseszkim nabljugyenyijam INTERKOSZMOSZ Rabocsaja Gruppa Koszmicseszkaja Fizika Podgruppa Naucsnüe iszszledovanyija sz pomoscsju nabljugyenyij iszkuszsztvennüh szputnyikov Zemlji dlja celej geodezii i geofiziki. Moszkva, Kádár I. Mihály Sz. Taraszova G.(1969) : Mesterséges holdak megfigyelése. Kutatási beszámoló. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat (1969). 62. Kádár I. Karsay F. (1970): Iszpolzovanyie tetraedrometricseszkih szootnosenyij pri vücsiszlenyii prosztransztvennüh szetyej. (Tetraedrometriai összefüggések felhasználása térbeli hálózatok számításához) Nabljugyenija Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemlji Nr. 9, Polska Akademia Nauk, Warszawa (1970), Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1970a): Die Automatisierung der geodaetischen Satellitenbeobachtungen und Auswertungen. XV Konferenz der Komission über multilaterale Zusammenarbeit zwischen Akademien der Wissenschaften der sozialistischen L###nder über Optische Satellitenbeobachtungen. Bucharest, 7-13 Juni Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1970b): The evaluation of asynchron and synchron satellite observations by orthogonal polynomials. XV Meeting of the Comission for Multilateral Cooperation between the Academies of Sciences of the Socialistic Countries Dealing with the Problem: Scientific Research Using Observations of Artificial Satellites of the Earth. Bucharest, June Sopron - Székesfehérvár - Budapest (1970) 32 old. 65. Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1970c): A geodéziai célú szatellita-megfigyelések és kiértékelések automatizálása. Felsőfokú Földmérési Technikum Tudományos Közleményei 1. füzet (1970) Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1970d): A geodéziai célú szatellita-megfigyelések és kiértékelések automatizálása. Geodézia és Kartográfia, 1970/

10 Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1970e): Aszinkron mesterséges hold megfigyelések feldolgozása térbeli pályasimítással. Felsőfokú Földmérési Technikum Tudományos Közleményei 1. füzet, Székesfehérvár, Kádár I. (1971): Az elektomágneses távolságmérő rendszerek alapelvei és néhány hibaforrásuk. MÉM Főiskolák és Felsőfokú technikumok évkönyve, Budapest, Kádár, I. Karsay, F. (1971a): The More Profitable Storing and Transfering Possibilities of the Information Content of the Map. Working Meeting of International Cartographic Association, Comission III, Paris, June Institute for Geodesy, Surveying and Cartography, Budapest, Kádár, I. Karsay, F. (1971b): The more profitable storing and transfering possibilities of the information content of the map. FÖMI kutatás. Budapest, old. 71. Kádár I. Mihály Sz. (1971): Szputnyik felvételek információ-tartalmának vizsgálata. FÖMI kutatás. Budapest, old. 72. Kádár I. Halmos F. (1971): Fizikai távmérők hitelesítése. Előadás Sopronban az MTA GGKI-ban rendezett Fizikai távmérők és alkalmazásuk c. kerekasztalkonferencián, nov. 12-én. 73. Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1971a): Geodätische Rechnungen in der eindimensionalen Ebene- und Raumkoordinaten-Systemen. Internationale Konferenz über Rechnentechnik in der Geodäsie, Sofia 7-11 Oktober Sopron - Székesfehérvár - Budapest. Felsőfokú Földmérési Technikum Székesfehérvár (1971), Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1971b): Irány- és hosszméréses földi geodéziai és szatellita-hálózatok pontosságának vizsgálata. Geodézia és Kartográfia, 1971/ Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1971c): Die Automatisierung der geodätischen Satellitenbeobachtungen und Auswertungen. Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica, Acad. Sci. Hung., Tomus 6, 3-4 (1971), Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1971d): Szputnyik-felvételek információtartalmának vizsgálata. Kutatási beszámoló jelentés a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. Székesfehérvár, dec old. 77. Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1971e): Lézeres és fotografikus aszinkron szatellita-észlelések információtartalma és ezek felhasználása. Kutatási beszámoló jelentés a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Laboratórium, Sopron, dec old. 78. Kádár I. Karsay F. Lakos L. Ágfalvi M. (1971): A parctical possibilities of information content of the map. MÉM OFTH, Budapest, old. 79. Kádár I. (1972): Kísérleti számítások a geometriai és a dinamikai módszerek összehasonlítására. GKE előadás, Budapest, jan Halmos F. Kádár I. (1972a): Az elektronikus fénytávmérők összeadó-állandójának meghatározása. Geodézia és Kartográfia, 1972/ Halmos, F. Kádár, I. (1972b): Simpler Solution for Solving Fundamental Problems in Geodesy. International Symposium on Satellite and Terrestrial Triangulation, Graz, June Mitteilungen der Geod. Institut der Technische Hochschule in Graz, Folge 11, Part II. (1972) Halmos F. Kádár I. (1972c): Elektromos fénytávmérők összeadóállandójának meghatározására kidolgozott gyors és szabatos módszer. Újítási javaslat. Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, jan. 15.

11 83. Halmos, F. Kádár, I. (1972d): Die Bestimmung der Additionskonstanten elektronischer Entfernungsmesser. Vermessungstechnik, Berlin Nr. 9. (Sept. 1972) Halmos F. Kádár I. (1972e): Nyekotorüje osznovnüje voproszü szputnyikovoj geodezii. Előadás. Nemzetközi Szatellita-geodéziai Konferencia, Ulan Bator, 1972 szept Sopron Székesfehérvár, old. 85. Kádár I. Karsay F. (1972): Tetraedrometriai összefüggések felhasználása térbeli hálózatok számításához. Felsőfokú Földmérési Technikum Tudományos Közleményei, Székesfehérvár, 2. füzet, old. 86. Czobor Á. Kádár I. (1972): Gráfelméleti lehetőségek vizsgálata a hálózatkiegyenlítésben. Kutatási beszámoló jelentés a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. Budapest Székesfehérvár, jún Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1972a): Obrabotka szinhronnüh i nyeszinhronnüh nabljugyenij szputnyikov ortogonalnümi poligonami. (Aszinkron és szinkron szatellitaészlelések kiértékelése ortogonális polinomok segítségével) Nabljugyenija Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemlji, Nr. 11, 1971 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Zentralinstitut Physik der Erde, Berlin 1972) Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1972b): Egydimenziós sík- és térkoordinátarendszerek. MTA pályázati anyag, Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1972c): Egydimenziós sík- és térkoordinátarendszerek. Pályamunka. Magyar Tudományos Akadémia, szept old. 90. Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1972d): Irány- és hosszméréses szatellita hálózatok pontosságvizsgálata. Előadás az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Laboratóriumának 15 éves jubileumi ülésszakán, Sopronban. Geodéziai és Kartográfiai Tájékoztató, 1972/ old. 91. Kádár I. (1973a): Néhány gondolat a földnyilvántartási adatok információtartalmával kapcsolatban. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei, Sopron 1.sz (1973), Kádár I. (1973b): Korszerű számrendszerek és koordinátarendszerek alkalmazása a geodéziában. Előadás Pencen, az OFTH FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában (1973 dec. 18). 93. Kádár I. (1973c): A földnyilvántartási adatok információtartalmának vizsgálata. GKE előadás, Sopron, 1973 máj Kádár I. (1973d): A magyar nyelv információtartalma és kódolása. Kutatási munka beszámoló jelentése. Az Erdészeti és Faipari Egyetem 1973 évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron (1973) Kádár I. Ágfalvi M. (1973): Utcanevek információtartalma és kódolása. Kutatási munka beszámoló jelentése. Az Erdészeti és Faipari Egyetem 1973 évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron (1973) Halmos F. Kádár I. (1973): Nyekotorüe osznovnüe voproszü szputnyikovoj geodezii Nabljugyenija Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemlji, No. 12, 1972 (Publikacija Naucsnüh Rezultatov Szotrudnicsesztva Interkoszmosz, Praha, 1973), Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1973a): A koordináták információtartalma és szerkezete. Geodézia és Kartográfia, 1973/4, Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1973b): Egydimenziós sík- és térkoordinátarendszerek. Geodézia és Kartográfia, 1973/

12 Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1973c): Local Adjustment by Least Squares Filtering. Invited paper at the International Association for Geodesy Symposium Computational Methods in Geometrical Geodesy Oxford 2-8 Sept EFE FFFK Tudományos Közlemények, Székesfehérvár, old Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1973d): Korszerű kiegyenlítés információszűréssel. Pályamunka. MÉM OFTH Földmérési Intézete, Budapest, okt old Kádár I. Ágfalvi M. Csepregi Sz. Mizsei F.-né Halmos F. Karsay F. (1973): Korszerű koordináta-rendszerek alkalmazása. Kutatási beszámoló jelentés a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. Székesfehérvár, október Kádár I. Ágfalvi M. Lakos L. Karsay F. (1973a): Egy gyakorlati módszer térképek információtartalmának meghatározásához. Kutatási munka beszámoló jelentése. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, dec old Kádár, I. Ágfalvi, M. Lakos, L. Karsay, F. (1973b): A practical method for estimation of map information content. Working Session and Business Meeting August, 1973 Budapest, Hungary. Higher School for Surveying, Székesfehérvár (1973) 1-35 old Ágfalvi, M. Kádár, I. Karsay, F. Lakos, L. (1973): A Practical Method for Estimation of Map Information Content. Automation the new trend in Cartography. Final Report on the International Cartographic Association Commission III, Scientific Working Session, Budapest Aug Higher School for Surveying, Székesfehérvár, (1973) 1-37 pp. Also The Geocartographic Research Department Institute of Surveying and Mapping (1973) Kádár I. (1974): Adat és információ. Előadás Pencen, az OFTH FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában, jún Halmos F. Kádár I. (1974): Térbeli bázisátvitel a szatellita-geodéziában. Geodézia és Kartográfia, 1974/ Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1974a): Korszerű kiegyenlítés információszűréssel. Díjnyertes pályamunka. Budapest, old. Geodézia és Kartográfia, 1974/ old Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1974b): Local Adjustment by Least Squares Filtering. Bulletin Géodésique, Paris, No. 111 (1974), Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1974c): Geodéziai számítások egydimenziós síkés térkoordináta-rendszerekben. Geodézia és Kartográfia, 1974/ Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1974d): Szatellita-geodéziai és egyéb geodéziai feladatok megoldása közvetlen vektor- és mátrix-aritmetikákkal feladat-orientált számrendszerekben. Kutatási munka beszámoló jelentése. Az EFE évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron, Kádár, I. Ágfalvi, M. Lakos, L. Karsay, F. (1974): A practical method for estimation of map information content. Automation - the New Trend in Cartography. Az ICA 3. Bizottsága budapesti konferenciájának anyaga. Szerk.: Csáti Ernő. Nemzetközi Kartográfiai Szövetség, Budapest (1974) Kádár I. (1975a): Útijelentés az nov dec. 24 közötti NDK-beli tanulmányútról. (Drezda-Potsdam-Berlin). 9 old Kádár I. (1975b): Analógiák a geometriai és a fizikai geodézia fogalmai között. GKE előadás, Sopron, 1975 márc Ágfalvi M. Kádár I. (1975): Utcanevek információtartalmának és kódolásának vizsgálata. Előadás. EFE Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar tudományos ülésszaka, Székesfehérvár, 1975.

13 115. Halmos, F. Kádár, I. (1975): An Attempt to interpret physically the notion-system of geodetical information. Presented paper at the International Association for Geodesy XVI. General Assembly, Grenoble EFE Földmérési éa Földrendezői Főiskolai Kar, Székesfehérvár (1975) 1-25 old Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1975): A geodéziai hálózatokban lejátszódó információ-áramlás fizikai törvényszerűségeinek vizsgálata. Kutatási munka beszámoló jelentése. Az Erdészeti és Faipari Egyetem évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron, Ágfalvi M. Kádár I. Tánczos L. (1975): Bányászati alaphálózat létesítése beillesztett sokszögvonal-rendszerrel. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei, Sopron, 1975/ Kádár I. Fister F. Szentes O. Tánczos L. (1975): Adatelemezés és adatbankszimuláció kisszámítógépen. Kutatási munka beszámoló jelentése a MÉM OFTH Földmérési Intézete részére. EFE FFFK Székesfehérvár, dec. 50 old Kádár I. Magyarósi B. Nagy L. Szepes A. (1975): Az elektronikus zsebszámológépek alkalmazása geodéziai számításokra. Kutatási beszámoló jelentés. Az Erdészeti és Faipari Egyetem 1975 évi kutatási beszámoló jelentése, Sopron, Kádár I. (1976a): A pont- és területmeghatározás egységesítése. EFE FFFK Tudományos ülése, dec Kádár I. (1976b): A mérési hibákról és a mérési eredmények információtartalmáról. Előadás Pencen, az OFTH FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában, febr Halmos F. Kádár I. (1976): A szatellita-geodézia néhány alapvető kérdése. Kozmikus geodéziai szemináriumok. I. kötet. Budapest. MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya (1976) Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1976a): The solution of satellite geodetical and other geodetical problems with direct vector and matrix arithmetics in problem-oriented number-systems. Nabljugyenija Iszkuszsztvennüh Szputnyikov Zemli, No. 15, Publikacija Naucsnüh Rezultatov Szotrudnicsesztva Intekoszmosz, Asztrono-micseszkih Szovjet Akadaemii Nauk SzSzSzR, Moszkva, Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1976b): Szatellita geodéziai és egyéb geodéziai feladatok megoldása közvetlen vektor-mátrix aritmetikával feladat-orientált számrendszerekben. Kozmikus geodéziai szemináriumok. I. kötet. Budapest. MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya, Kádár I. (1977a): Számítógépes kísérletek a lokális gravimetria létjogosultságának igazolásához. Előadás. FÖMI KGO, Penc, jan Kádár I. (1977b): Számítógépes lehetőségek az egykoordinátás rendszerek alkalmazásához. Előadás. FÖMI KGO, Penc, febr Kádár I. (1977c): Mi a különbség az adat és az információ között. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Székesfehérvár, febr Kádár I. (1977d): Mikro- és makroműveletek tervezése kisszámítógépek hatékony alkalmazásához. GKE előadás, Sopron, márc Kádár I. (1977e): Gyakorlati vizsgálatok a nagyméretarányú térképek számítógépes feldolgozásához. Nagyméretarányú alaptérképek c. ankét, Budapest, nov Kádár I. (1977f): A hibaháromszögtől a hibatetraéderig. GKE előadás, Sopron, 1977 dec

14 Kádár I. (1977g): Az EOTR fejlesztésének lehetőségei. EFE FFFK tudományos ülése, dec Csepregi Sz. Kádár I. (1977): A hatvanas fokrendszer felszámolásának kérdései. Kutatási beszámoló, EFE FFFK, Székesfehérvár, old Halmos, F. Kádár, I. (1977): An Attempt to interpret physically the notion-system of geodetic information. Bulletin Géodésique, Paris 51, 1 (1977), Halmos, F. Kádár, I. Karsay, F. (1977a): The Solution of Satellite Geodetical and Other Geodetical Problems with Direct Vector and Matrix Arithmetics in Problem- Oriented Number-Systems. Mitteilungen aus dem Institut für Theoretische Geodäsie der Universität Bonn. Nr. 48. (1977), p Halmos F. Kádár I. Karsay F. (1977b): Lokális kiegyenlítés a legkisebb négyzetek módszerén alapuló szűrőkkel. I. rész: Geodézia és Kartográfia, 1977/ , II. rész: Geodézia és Kartográfia, 1977/ Kádár I. Köles L. Majoros I. Mizsei F.-né Németh Gy. Polák I. Rák M. Tánczos L. (1977): Földmérési helymeghatározó adatok integrált tárolása és kezelése számítógép felhasználásával. Kutatási beszámoló. EFE FFFK, Székesfehérvár, old Kádár I. (1978a): A térbeli irányinformáció rögzítésére szolgáló rendszerek kritikai vizsgálata. OFTH kutatási megbízás Kádár I. (1978b): Adaptív hozzáállás műszaki és gazdasági feladatok megoldásához. TIT-előadás, Székesfehérvár, jan Kádár I. (1978c): A számítástechnika fejlődésének irányai. Előadás. FÖMI KGO, Penc, okt Kádár I. (1978d): Az egységsugarú gömbtől az egységkockáig. GKE előadás, Sopron, nov Ádám J. Kádár I. (1978): Mikroszámítógép-program doppler-geodéziai feladatok megoldásához. Előadás. MTA X. Osztálya, Geodéziai munkabizottsági ülés, Budapest, Winkler P. Kádár I. (1978): Algoritmusok és programok kidolgozása az ESZR számítógépen alapuló analitikus légiháromszögelés céljára. Kutatási beszámoló jelentés. MÉM OFTH Földmérési Intézete, Budapest, Kádár I. Polák I. (1978): Területre vonatkozó adatok szolgáltatása számítógéppel kerületi adatokból. Előadás. Alba Regia Napok, Székesfehérvár, máj Halmos F. Kádár I. (1978a): Kísérlet a geodéziai információ teljes fogalomrendszerének fizikai értelmezésére. Kozmikus Geodéziai Szemináriumok válogatott anyagai. II. kötet. MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya, Budapest, Halmos, F. Kádár, I. (1978b): The Notion System of Geodetic Informations and the Calculation of Geodetic Networks. Acta Geodaet., et Montanist. Acad. Sci. Hung. 13, 1978/ Kádár I. (1979a): A súlyponti koordináták megváltozásának figyelembevétele szekvenciális kiegyenlítéseknél. Előadás. EFE FFFK Tudományos ülés, Székesfehérvár, jan Kádár I. (1979b): A TI-59 programozható zsebszámológép működése és alkalmazása geodéziai feladatok megoldásához. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Székesfehérvár, ápr Kádár I. (1979c): Forgatás, döntés, tájékozás. TIT-előadás, EFE FFFK, Székesfehérvár, ápr. 30.

15 149. Kádár I. Polák I. (1979): Hozzászólás a legyen-e elméleti szakosztály vitához Számítástechnika, október. 9. old Ágfalvi, M. Kádár, I. Tánczos, L. Pikli, K. (1979): Berechnung eines Bergbaugrundnetzes mit einem IBM-5110 Tischcomputer. IV.th Int. Symposium on Mine Surveying, Aachen, Sept. 1979, Referate Band 2, 3.1, Kádár, I. (1980): Ti-59: Lineares Gleichungssystem mit bis zu sechzehn Unbekannten. CHIP-SPECIAL, 2. Progr.Hefte, Würzburg (Nov. 1980) Halmos F. Kádár I. (1980): Analiticseszkoje resenyije zadacsi uravnyivanyija rezul'tatov izmerenyija raszsztojanyij, vüpolnyennogo vo vszeh kombinacijah v szbornyike. Marksejgyerszkoje gyelo v szocialiszticseszkih sztranah, Leningrad, Kádár I. (1981a): Információátvitel fehér zajban. Továbbképző előadások absztraktjai, FÖMI KGO, Penc (1981 máj. 12) 18.old Kádár I. (1981b): Operációkutatás a geodéziában. EFE FFFK tudományos ülése, jan Kádár I. (1981c): Adatsűrítés és -hígítás kétdimenziós ponthalmazok esetében (módszerek, eredmények). Előadás a FÖMI Távérzékelési Főosztálya Digitális Képfeldolgozó Osztályán, okt Kádár I. (1981d): A szakirodalom felhasználása a termelésben, a kutatásban, az oktatásban és a szakirodalom újratermelésében. Előadás. EFE FFFK, Székesfehérvár, nov Kádár I. (1981e): Egy ellenőrző képlet távmérési eredmények szűréséhez. Előadás. FÖMI KGO szeminárium, Budapest, nov Kádár I. Polák I. (1981a): Épületstatisztika és kombinatorika. EFE FFFK Tudományos Közleményei, Székesfehérvár, Kádár I. Polák I. (1981b): Kutatási eredményeink, lehetőségeink. A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola V. Tudományos Ülésszakán (Székefehérvár, május 8-9.) elhangzott előadás. Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, 1981/1. szám old Kádár I. (1982a): Gráfelméleti algoritmusok geodéziai hálózatok vizsgálatához. Továbbképző előadások absztraktjai, FÖMI KGO, Penc, 1982 márc old Kádár I. (1982b): Térbeli geometriai feladatok megoldása alfavektoriális rendszerben. GKE előadás, Békéscsaba, febr Kádár I. (1982c): Térbeli geometriai feladatok megoldása alfavektoriális rendszerben. TIT előadás, Bicske, máj Kádár I. Ágfalvi M. (1982a): Hálózatmanipuláció APL programnyelvvel. EFE FFFK Tudományos Közleményei, Székesfehérvár, május o Kádár, I. Ágfalvi, M. (1982b): Netzmanipulation mit der Programmsprache APL. Előadás. V. Int. Symposium for Mine Surveying, Varna, Bulgaria, Sept Papers Volume 5 (1982) Kádár I. Ágfalvi M. (1982c): Dinamikus hálózat-kialakítás és -számítás APL programnyelvvel. Geodézia és Kartográfia, 1982/ o Kádár I. (1983a): Kiegyenlítő számítás kerekítési hibák nélkül. Továbbképző előadások absztraktjai, FÖMI KGO, Penc, ápr old Kádár I. (1983b): Számoló és számítógépek gyakorlati alkalmazása. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Kaposvár, szept

16 168. Kádár I. (1983c): Megkérdeztük a HP-41CV zsebszámítógépet : egységes nyilvántartásaink miért nem egységesek? GKE előadás, Békéscsaba, okt Kádár I. Polák I. (1983): Síkbeli és térbeli ponthalmazok strukturált tárolásának matematikai és számítástechnikai kérdései. Előadás. Neumann János Számítógéptudományi Társaság II. kongresszusa, Székesfehérvár, nov Ágfalvi, M. Kádár, I. Polák, I. (1983): An Extension to APL: Numerical Arrays of Elements Called Vector or Matrix Digits. Kézirat és programok Busics Gy. Kádár I. Polák I. (1983): HP 41CV összefoglaló. EFE FFFK, Székesfehérvár, old Kádár I. (1984a): A HP-41 CV mikroszámítógép geodéziai alkalmazása. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Szeged, okt Kádár I. (1984b): Mikrogépek - makro lehetőségek. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Veszprém, nov Kádár I. (1984c): A HP-41 CV elektronikus zsebszámítógép alkalmazása a geodéziai adatfeldolgozás különböző területein. Előadás. Geod. és Kart. Egyesület, Székesfehérvár, dec Kádár I. (1985): Mik a legfontosabb teendőink geodéziai térszemléletünk módosításához? Továbbképző előadások absztraktjai, FÖMI KGO, Penc, old Kádár I. (1986): Erősen strukturált koordináta-rendszerek. Tea Lepárlatok, FÖMI KGO, Penc (1986) 28. old Kádár I. Papp E. (1986): A síkbeli hasonlósági transzformáció általános megoldása szekvenciális kiegyenlítéssel. Geodézia és Kartográfia, 1985/ Kádár I. (1987): Magyar ábécé generátor. PTA 4000 kisszámítógépre Újítási javaslat. EFE FFFK (1987) Csepregi Sz. - Kádár I. - Papp, E. (1987): A kiegyenlítő kör meghatározása lineáris közvetítő egyenlettel. Geodézia és Kartográfia, 1987/ Kádár I. (1989): A Magyar ÁBÉCÉ -generátor ismertetése. Geodézia és Kartográfia, 1989/ Csepregi Sz. Kádár I. Busics Gy. (1989): Térbeli pontok előmetszése és transzformációja. Újítási javaslat. EFE FFFK, Székesfehérvár, Mizsei F.-né Kádár I. Zalezsák, T. (1989): Geodéziai és kartográfiai műveletek fastruktúrába szervezett rasztertérképek között. Geodézia és Kartográfia, 1989/ Kádár I. (1990): Rekurzív eljárások a deklaratív programnyelvekben. Tea Lepárlatok, FÖMI KGO, Penc. 9 o Kádár I. (1992a): A helymeghatározás természetes mértékei. Előadás a Magyar Földmérési és Távérzékelési Társaság salgótarjáni vándorgyűlésén, július 2-án Kádár I. (1992b): A helymeghatározás természetes mértékei. Geodézia és Kartográfia 1992/ Kádár I. (1992c): Geometriai könyvtárak. Előadás. FÖMI KGO, Penc, márc Kádár I. (1992d): Eredményközpontú aritmetikák. Előadás. BME Villamosmérnöki Kar Folyamatszabályozási Tanszék, márc Csepregi, Sz. Kádár, I. Papp, E. (1992): Determination of the adjusting circle by means of linear observation equation. Periodica Polytechnica ser. Civil Engineering, TU Budapest. Vol. 36. No. 2. pp

17 189. Kádár I. (1993a): Bibliográfia a Földrajzi Információs Rendszerek fejlesztésének matematikai és számítástechnikai kérdéseiről. EFE FFFK, Székesfehérvár, Kb tétel Kádár I. (1993b): Egy földmérő találkozása Lánczos Kornél eszmevilágával. Előadás a székesfehérvári emlékülésen, február 2-án Mizsei F.-né Kádár I. (1993): Digitális terület- és kerületszámítás. Az Erdészeti és Faipari Egyetem évi tudományos ülésszakán megtartott előadás. Székesfehérvár október Kádár I. (1994): Bevezetés az APL és a J programnyelvek geodéziai alkalmazásába. Tea-előadás. EFE FFFK, Székesfehérvár, november Kádár, I. Papp, E. (1994a): Subrange Data Type Applied to Definition such Virtual Coordinate Systems where the Domains are Constrained by Geometric Boundaries of each Objects. EGIS/MARI'94 - Fifth European Conference and Exhibition on Geographical Information Systems EGIS, March 29 - April , Paris, France. Vol. 2, Kádár, I. Papp, E. (1994b): Subrange Data Type Applied to Definition of Virtual Coordinate Systems. Presented paper on European Land Information Systems 94 (ELIS'94), September Proceedings of the Third Seminar Education and Research in Land Information Systems, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, Kádár I. (1995a): Vírusok az informatikában. Tea-előadás. EFE FFFK, Székesfehérvár, március Kádár I. (1995b): Abszolút lokális hálózatok. Tea-előadás. EFE FFFK Székesfehérvár, november Kádár, I. Papp, E. (1995a): A Polygon-Related Spatial Identifier of Raster Elements. Proceedings of ELIS'94, Session 2, Kádár, I. Papp, E. (1995b): Connection Establishment by Means of Virtual Coordinates Among Object-Oriented Position Systems. Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information From Research to Application through Cooperation The Hague, The Netherlands, March 26-31, pp , vol Kádár, I. Papp, E. (1995c): Subrange Data Type Applied to Definition of Such Virtual Coordinate Systems Where the Domains Are Constrained by Geometric Boundaries of Each Object. Periodica Polytechnica Ser. Civil Engineering, Budapest, Vol. 39, No.1 (1995), pp Ágfalvi, M. Kádár, I. (1996): Dynamic limitation of the interpretational domain of topological data with geometrical constraints. In: Joint European Conference and Exhibition on Geographical Information, March 27-29, 1996, Barcelona, Spain. Proceedings, Volume 1, pp: Kádár, I. Busics, Gy. Papp, E. (1996): GPS data integration by simulated vector arithmetics in J. Proceedings of the First Conference on J Programming Language, June 24-25, 1996, Toronto, Canada. pp Kádár I. (1997a): Hány pont van egy háromszög belsejében? Tea-előadás. SE FFFK, Székesfehérvár, Kádár I. (1997b): A területszámítás digitális értelmezésének lehetséges következményei. Előadás Székesfehérváron a 25 éves a Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar tudományos konferencián, szeptember old. 17

18 204. Kádár I. (1997c): Ha nem is értik meg, akkor is!... (Egy földmérő és egy Marslakó találkozása). Emlékkönyv. 25 éves a Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SE FFFK, Székesfehérvár, old Kádár, I. Papp, E. (1997): Object Oriented Spatial Positional Systems. APL97: International Conference on APL, Toronto, August (1997) pp CD disc Kádár, I. Papp, E. (1998): Object Oriented Spatial Positioning Systems. In: Proceedings of the APL98 Conference, July 1998, Rome, Italy. pp Ágfalvi, M. Busics, Gy. Kádár, I. - Papp, E. (1998): Informatics of points and point sets. In: XXI. Congress of the International Federation of Surveyors, Commission 5, Positioning and Measurement, Brighton, 19-25, July ISBN pp: Kádár I. Busics Gy. (1998): Új utak keresése a helymeghatározásban. Geomatikai szemlélet a geodéziában szeminárium, Sopron, okt Geomatikai Közlemények, 1998/ o Ágfalvi, M. Kádár, I. Papp, E. (1999): Generalization of the Pick's Theorem for the Surface of Polyhedra. In: Proceedings of the APL99 Conference: On Track to the 21 st Century, August 10-14, 1999, University of Scranton, Scranton, Pennsylvania, USA. pp Kádár, I. Papp, E. (1999a): Dirichlet-Tesselation and Triangulation in the Hungarian GPS Network. In: Proceedings of the 5 th International Seminar on GPS in Central Europe, 5-7 May, 1999, Penc, Hungary Kádár I. Papp E. (1999b): Dirichlet-sokszögelés és -háromszögelés a magyar GPS hálózatban. Ezredvégi helymeghatározás. A 12. Kozmikus Geodéziai Szeminárium előadásainak gyűjteménye, Székesfehérvár, o Kádár I. (2000): GPS-adatok tárolása és szolgáltatása minimális lefedőfával. Továbbképző szeminárium, Sopron, okt Geomatikai Közlemények III, o Kádár I. (2002): Kísérletek a virtuális valóságot modellező VRML nyelvvel. Továbbképző szeminárium, Sopron, okt Geomatikai Közlemények IV, (szerkesztés alatt). 18

19 Konzultált hallgatók és dolgozatok jegyzéke (Kádár István, ) Baksay Judit (1995): Terület- és térfogat-számítás diszkrét-geometriai eszközökkel. Berényi Gábor (1982): Geodéziai mérési eredmények ellenőrzése HP-41CV géppel. Bittó Erzsébet (1993): A kerekítési hibák feloldása számítógépes területosztás esetében. Borbély Katalin (1993): Digitalizált pont- és vonal-halmazok tárolásának helytakarékos módszerei. Bukta Attila (1979): Nem-tárolt adatok alapján történő információ-visszakeresés. Cser-Palkovics József (1979): Stellár-triangulációval végzett iránymeghatározás szekvenciális kiegyenlítése APL nyelvű programokkal IBM 5100-as számítógépen. Cser-Palkovics József (1979): Székesfehérvár utcaneveinek információtartalma és hatékony kódolása. Czifka István (1974): Tachiméter ismertetése. Czifka István (1974): [Egy saját tervezésű] koordináta-teodolit. Csomós János (1980): Interaktív program-rendszer TI-59 mikroszámítógépre dopplergeodéziai feladatok megoldásához. Drexler Zoltán (1974): Emulációs kísérletek HP 9810-es asztali számítógépen és az alfavektoriális számtérben. Drexler Zoltán (1980): Tetszőleges mérési eredményhez tartozó információs csatorna felbontása vele egyenértékű homogén elemi csatornák halmazára. Esztergomi Imre (1984): Kísérleti rendszer kidolgozása irány- és távmérési információ gyűjtéséhez. Faludi Zoltán (1996): A J programnyelv és geodéziai alkalmazási lehetőségei. Farkas István (1997): Információ-elemzés elemi információs rendszerekben. Füle György (1974): Az információáramlás mint fizikai folyamat, geodéziai példákon szemléltetve. Füle György (1980): A Moore-Penrose félinverz szekvenciális módosítása IBM 5110-es számítógéppel analitikus fotogrammetriai feladatok interaktív megoldásához. Herczeg Ferenc (1981): Interaktív program-rendszer kidolgozása [HP-41CV zsebszámológépre]. Hideg Attila (1984): Síkbeli és térbeli objektumok geometriai leírása GEOKÓD-dal. Kalmár Ferenc (1971): Organ Pass és Jupiter földi állomások koordináta-különbségeinek meghatározása Soemtron 220-as asztali számítógéppel, mesterséges holdakra végzett fotografikus és lézeres észlelési eredmények alapján. Kalmár Ferenc (1971): A geodéziai mesterséges holdakról. Kelemen János (1983): Térbeli iránykoordináta-rendszerek. Kerényi Ildikó (1978): Strukturált ponthalmazok metrikus információ-tartalmának adatbankszerű tárolása székesfehérvári belterületi térképek példáin.. Késmárki Csobán (1998): Ranking-unranking eljárás programozása ismétléses permutációk hatékonyabb ábrázolásához C és J programnyelveken. Kiszely András (1994): Helymeghatározás objektum-orientált rendszerekben. 19

20 Kollár Mónika (1996): Szintezési hálózatok információ-elemzése. Kovács István (1978): Strukturált ponthalmazok topológiai információ-tartalmának adatbankszerű tárolása szegedi belterületi térképek alapján. Kovács-Matuz István (1991): Ponthalmazok információ-tartalmának vizsgálata. Kovács Tibor (1972): Algoritmus kidolgozása fölös pontpárokat tartalmazó Helmerttranszformáció szekvenciális kiegyenlítéséhez. Köles László (1976): Ésszerűsítési javaslatok a földmérési adatbank magvalósításához. Köles László (1977): Korszerű kiegyenlítő program készítése irány- és hosszméréses térbeli hálózatokhoz R-20 számítógépen. Majoros Ildikó (1976): Virtuális adatkezelő rendszer létrehozása épületsarokpontok koordináta-adatainak tárolásához. R-10 számítógépen. Majoros Ildikó (1977): Számítógépes adatkezelő rendszer létrehozása R-10 számítógépen épületsarokpontok koordináta-adatainak tárolásához és visszakereséséhez. Maráz Klára (1976): Székesfehérvári nagyméretarányú belterületi térképek információtartalmának vizsgálata és optimális kódolása. Márfai Tibor (1997): Geolabda egy környezetfüggő távolságmeghatározó rendszer demonstrációs programjának kifejlesztése Pascal és C nyelveken. Márfai Tibor (1998): Nem-Euklideszi geometria alkalmazásának szükségessége várostervezések esetében. Márfai Tibor (1998): A Minkowski-féle távolságmeghatározó rendszer mint Pithagoras tételének általánosítása. Milos István (l979): Égitestek efemerida-helyeinek maghatározása TI-59 mikroszámítógép segítségével. Milos István (l980): Alfavektoriális számtérben dolgozó gép emulálása IBM 5110-en koordináta-transzformációk végrehajtásának egyszerűsítéséhez. Mizsei Ferenc (1976): Információfizikai kísérletek TPA/i számítógépen az új székesfehérvári alapponthálózatban. Mizsei Ferencné (1977): Székesfehérvár belterületét ábrázoló néhány nagyméretarányú térkép statisztikai és topológiai szerkezetének részletes elemzése információ- és kódoláselméleti szempontból. Németh József (1972): A székesfehérvári centrális hálózat IV. r. alappontjainak vizsgálata. Németh Ottó (1996): [Abszolút lokális] geodéziai hálózatok információ-elemzése. Orcsik Zoltán (1981): Koordináta-számítás szekvenciális eljárással [APL programnyelvvel]. Őri István (1974): Giroteodolit[ok] működésének ismertetése. Podolcsák Ádám (1981): Kísérleti számítások alfavektoriális térbeli koordináta-rendszerben síkbeli és térbeli sokszögvonalak töréspontjainak kiegyenlítéssel történő meghatározásához. Rácz Kálmán (1979): Különféle koordináta-rendszerben megadott térbeli ponthalmazok transzformálása közös rendszerbe APL nyelvű interaktív programokkal IBM 5100-as gépen. Reé László (1977): Egy mechanikus számológép kísérleti jellegű átalakítása speciális számrendszer, ill. aritmetika használata céljából. Ribár András (1991): Testmodellezés logikai függvényekkel. Ruska Attila (1997): Objektum-orientált térbeli helymeghatározó rendszerek. Sajtos Gyula (1981): Síkbeli transzformációk vizsgálata. 20

Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke

Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke Publikációk: 1. Kádár, I. - Karsay, F. - Ágfalvi, M. - Lakos L. : A practical method for estimation of map information content. Finalreport on the ICA Comission

Részletesebben

Szakirodalmi tevékenység jegyzéke. 2.) Vincze L.: Javaslat a földtulajdonnal kapcsolatos nyilvántartás korszerűsítésére. (OFTH pályázat,1971.

Szakirodalmi tevékenység jegyzéke. 2.) Vincze L.: Javaslat a földtulajdonnal kapcsolatos nyilvántartás korszerűsítésére. (OFTH pályázat,1971. Szakirodalmi tevékenység jegyzéke 1969-1980 1.) Vincze L.: Pontjelölési eljárások és illesztőpontok mérése a sztereofotogrammetriai eljárással történő 1:1000 méretarányú belterületi felmérések geodéziai

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands Személyi adatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: PAPP ERIK Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Munkahely: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézet 1146 Budapest,

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Név: PAPP ERIK TAMÁS Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Lakás: állandó 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 11/B fsz. ideiglenes 8000 Székesfehérvár, Béke

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV KARONKÉNT KÉRT ADATOK Intézmény {és karnév}: GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. I. Hallgatói létszámok (szakok szerinti bontásban)

Részletesebben

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Óbuda University Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak távoktatásos szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Székesfehérvár, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Irányító Hatóság Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Beosztás Dátum Aláírás tanszékvezető főiskolai docens 2009. április 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Vetületi rendszerek és átszámítások

Vetületi rendszerek és átszámítások Vetületi rendszerek és átszámítások PhD értekezés tézisei Dr. Varga József egyetemi adjunktus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Budapest,

Részletesebben

Publikációs lista. Dr. Molnárka-Miletics Edit Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudományi Tanszék

Publikációs lista. Dr. Molnárka-Miletics Edit Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudományi Tanszék Publikációs lista Dr. Molnárka-Miletics Edit Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudományi Tanszék Folyóirat cikkek: E. Miletics: Energy conservative algorithm for numerical solution of ODEs

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

GeoCalc 3 Bemutatása

GeoCalc 3 Bemutatása 3 Bemutatása Gyenes Róbert & Kulcsár Attila 1 A 3 egy geodéziai programcsomag, ami a terepen felmért, manuálisan és/vagy adatrögzítővel tárolt adatok feldolgozására szolgál. Adatrögzítő A modul a felmérési

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK. Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja

KITÜNTETÉSEK. Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja H Í R E K KITÜNTETÉSEK Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja Gottfried Konecny professzort a magyar földmérési, térképészeti és távérzékelési szakemberek nemzetközi elismerésének kimagasló

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

Feladatok. Tervek alapján látvány terv készítése. Irodai munka Test modellezés. Létező objektum számítógépes modelljének elkészítése

Feladatok. Tervek alapján látvány terv készítése. Irodai munka Test modellezés. Létező objektum számítógépes modelljének elkészítése Virtuális valóság Feladatok Tervek alapján látvány terv készítése Irodai munka Test modellezés Létező objektum számítógépes modelljének elkészítése Geodéziai mérések Fotogrammetriai feldolgozás Egyszerű

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány 1. félév Tantárgy neve Kódja Óraszám, számonkérés Kredit Felelős

Részletesebben

Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január)

Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január) Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január) Könyvek, disszertációk, jegyzetek Németh Gy. Busics Gy. (1993): Alappontmeghatározás. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1993. 170 old. Busics

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000 Név Kategória Összeg Búr Márton A 70000 Sik Tamás Dávid A 70000 Balangó Dávid B 50000 Barta Ágnes B 50000 Cseppentő Lajos B 50000 Gönczi Tamás B 50000 Hackel Kristóf B 50000 Nagy Ákos B 50000 Nagy Dániel

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Jelölések: G geoinformatikai

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. e-mail: raczk@takarnet.hu Honlap: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkoztatási terület. 3. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. e-mail: raczk@takarnet.hu Honlap: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkoztatási terület. 3. Szakmai tapasztalat Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Rácz Kálmán Születési név: Anyja születési neve: Kiss Ibolya Neme: férfi Születési idő (év, hó, nap): 1958. június 30. Születési hely: Kisújszállás Családi

Részletesebben

MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI ADATOK ÉRTELMEZÉSÉNEK MODERN INVERZIÓS MÓDSZEREI

MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI ADATOK ÉRTELMEZÉSÉNEK MODERN INVERZIÓS MÓDSZEREI MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés tézisei MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI ADATOK ÉRTELMEZÉSÉNEK MODERN INVERZIÓS MÓDSZEREI Írta: SZABÓ NORBERT PÉTER Tudományos vezető: DR. DOBRÓKA MIHÁLY

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

Könyvek, könyvrészletek

Könyvek, könyvrészletek PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek, könyvrészletek Borza T.: Mesterséges holdak előrejelzése és pályaelemjavítás. Egyetemi doktori disszertáció, BME 1975. Borza T.: Új állomáskoordináta meghatározási módszerek

Részletesebben

Havas Iván életrajza

Havas Iván életrajza Havas Iván életrajza 1935.06.23-án, Budapesten születtem. Házas vagyok, 2 gyermekem és 3 felnőtt unokám van. 1953-ban a budapesti Eötvös József gimnáziumban érettségiztem. 1953 1958-ig az Építőipari és

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Tick Andrea MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

Részletesebben

A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei

A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei Timár Gábor 1 Kubány Csongor 2 Molnár Gábor 1 1ELTE Geofizikai Tanszék, Ûrkutató Csoport 2Honvédelmi Minisztérium, Térképészeti

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

Kozmikus geodézia MSc

Kozmikus geodézia MSc Kozmikus geodézia MSc 1-4 előadás: Tóth Gy. 5-13 előadás: Ádám J. 2 ZH: 6/7. és 12/13. héten (max. 30 pont) alapismeretek, csillagkatalógusok, koordináta- és időrendszerek, függővonal iránymeghatározása

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata IKP-9010 Számítógépes számelmélet 1. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9011 Számítógépes számelmélet 2. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9021 Java technológiák IK Prog. Nyelv és Ford.programok Tsz. IKP-9030

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Zárójelentés OTKA 49743: Modell alapú digitális jelfeldolgozás Doktori iskola pályázat Vezető: Kollár István

Zárójelentés OTKA 49743: Modell alapú digitális jelfeldolgozás Doktori iskola pályázat Vezető: Kollár István Zárójelentés OTKA 49743: Modell alapú digitális jelfeldolgozás Doktori iskola pályázat Vezető: Kollár István A doktori iskola támogatást arra kértük és használtuk, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22

Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22 Klement András Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22 Klement András vagyok, 1981. augusztus 1-je óta dolgozom a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ill. utódintézményeiben. Nem ezen a vidéken

Részletesebben

Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe

Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe Távérzékelés Digitális felvételek előfeldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml Szakmai önéletrajz 1.1 Személyes adatok: Nevem: Kovács Edith Alice Születési idő, hely: 1971.05.18, Arad Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Részletesebben

Geodéziai számítások

Geodéziai számítások Geodézia I. Geodéziai számítások Pontkapcsolások Gyenes Róbert 1 Pontkapcsolások Általános fogalom (1D, 2D, 3D, 1+2D) Egy vagy több ismeretlen pont helymeghatározó adatainak a meghatározása az ismert pontok

Részletesebben

Távérzékelés Analóg felvételek feldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Nagy Sándor A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium mint komplex geodinamikai állomás leírása Penc AD 2000. Dokumentum kísérõ ûrlap A dokumentum

Részletesebben

Kádár István 75 éves

Kádár István 75 éves Kádár István 75 éves Bensőséges hangulatú baráti találkozóra jöttek össze volt tanítványok, kollégák, tisztelők, családtagok 2002. december 13-án Székesfehérváron, a Geoinformatikai Főiskolai Karon. Kádár

Részletesebben

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Tímea Fülep Cím(ek) 3, Törökugrató u. 3., 1118, Budapest, Magyarország Telefonszám(ok) +36 96 50 3308 Mobil: +36 70 210 4319 Fax(ok) +36 1 436

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Cím(ek) 9421 Fertőrákos, Pataki utca Telefonszám(ok) 06 99 508 343 Mobil: 36 30 9932657 Fax(ok) E-mail(ek) wv@ggki.hu

Cím(ek) 9421 Fertőrákos, Pataki utca Telefonszám(ok) 06 99 508 343 Mobil: 36 30 9932657 Fax(ok) E-mail(ek) wv@ggki.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Wesztergom Viktor Cím(ek) 9421 Fertőrákos, Pataki utca Telefonszám(ok) 06 99 508 343 Mobil: 36 30 9932657 Fax(ok) E-mail(ek) wv@ggki.hu Állampolgárság

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES A földmérés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXXV. Földmérés ágazat szakképesítésének

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 9.

Matematikai geodéziai számítások 9. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 9 MGS9 modul Szabad álláspont kiegyenlítése SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Szlávi Péter: Szakmai önéletrajz

Szlávi Péter: Szakmai önéletrajz Szlávi Péter: Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Szlávi Péter Születési idő: 1955. augusztus 6. Születési hely: Budapest Lakcím: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1. Telefon: 246 6137 Képzettség: Végzettség:

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 9.

Matematikai geodéziai számítások 9. Matematikai geodéziai számítások 9 Szabad álláspont kiegyenlítése Dr Bácsatyai, László Created by XMLmind XSL-FO Converter Matematikai geodéziai számítások 9: Szabad álláspont kiegyenlítése Dr Bácsatyai,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc

Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa Miskolc Program: Geotechnikai rendszerek és eljárástechnika Alprogram: Geotechnikai rendszerek és eljárások kutatása, fejlesztése Részprogram: Térinformatikai rendszerek

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Szakkönyv, monográfia

Publikációs jegyzék. Szakkönyv, monográfia Publikációs jegyzék Szakkönyv, monográfia 1. Geodézia I. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói számára (társszerzı: Bánky József). EFE, Sopron, 1983. 2. Geodézia II. Jegyzet az Erdımérnöki Kar hallgatói

Részletesebben

Dr. l\/iilasovszky Béla

Dr. l\/iilasovszky Béla 1 I k ı! li Í 1 J I' -ze ıı Dr. l\/iilasovszky Béla (1900-1973) DR. MILASOVSZKY BÉLA 1900-1973. Született 1900. április 21-én, Szepes vármegyében, Szomolnokon. Dolgos életútját szülőföldjén, a szomolnokhutai

Részletesebben

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók. Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: < 1. Mi van egy adott helyen?

Részletesebben

Operációkutatási modellek

Operációkutatási modellek Operációkutatási modellek Alkalmazott matematika A sorozat kötetei: Kóczy T. László Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek (2000) Elliott, J. R. Kopp, P. E.: Pénzpiacok matematikája (2000) Michelberger Szeidl

Részletesebben

MFTTT Vándorgyűlés. Zboray Zoltán Igazgató. FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Földmérési és Távérzékelési Intézet

MFTTT Vándorgyűlés. Zboray Zoltán Igazgató. FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Földmérési és Távérzékelési Intézet MFTTT Vándorgyűlés Zboray Zoltán Igazgató FÖMI Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) Szolnok 2015. július 3. 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. http://www.fomi.hu Előzmények A fotogrammetriai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE)

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) A Nyugat-magyarorsz magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk nyvtári hálózatah Szolgáltat ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) Központi KönyvtK nyvtárában Tompa Mónika Informatikus könyvtáros

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész)

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Aki egy kicsit is nyomon követi a GNSS technológia aktualitásait, az egyre gyakrabban találkozhat különböző cikkekkel, értekezésekkel, melyek

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Minõségbiztosítás és adatminõség 1

Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Iván Gyula, a FÖMI osztályvezetõje 1. Bevezetés A földügyi szakágban a minõségirányítás, -biztosítás, -ellenõrzés régóta ismert fogalom, hiszen az egyes szabályzatok,

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben