Bánk József. Latin bölcsességek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk József. Latin bölcsességek"

Átírás

1

2 1 Bánk József Latin bölcsességek Szállóigék, velős mondások latinul és magyarul Harmadik, változatlan kiadás Szent Gellért Egyházi Kiadó 1993

3 2 Lectori salutem! Üdv az olvasónak! Ezzel a kis kötettel a latin bölcsesség kopogtat az olvasó ajtaján... Mit keres itt a latin nyelv, ez a holt nyelv? kérdezheti valaki csodálkozva. Ne feledjük a latin nyelv hajdan a hatalmas római birodalomnak volt az anyanyelve. A római birodalom bukásával meghalt ugyan a latin nyelv, mint államnyelv, de mivel az európai kultúra a görög-római kultúrára épült a latin nyelv tovább élt az iskolákban, az irodalomban, a kultúrákban. Nemcsak azért, hogy a régi latin klasszikusokban eredeti nyelvükön gyönyörködhessünk, hanem azért is, mert a latin anyanyelv! Hiszen ebből származott le az olasz, a francia, a spanyol és a portugál nyelv. Még ma is Latin-Amerikáról beszélünk... Az Egyház a római birodalom bukása után is megőrizte a latin nyelvet a liturgiájában és jogrendszerében. Az egész középkorban a tudomány nyelve a latin volt. A Biblia is évszázadokon át latin fordításban terjedt el az egész világon. Örvendetes, hogy a néhány évtized latinellenes magatartás után (mely a valóságban is holttá nyilvánította a latin nyelvet), újabban észlelhető a latin nyelv megbecsülése is. Ennek az érdeklődésnek a jele, hogy egymás után jelennek meg latin mondásokat tartalmazó (Nota bene, Varietas delectat stb.) gyűjtemények. A nagyközönség is szívesen veszi kezébe az ilyen velős mondások könyvét. Elsősorban az ókori latin írók (Horatius, Tacitus, Vergilius, Cicero stb.) szólalnak meg anyanyelvükön és igen bölcs útmutatásokat nyújtanak, de nem mellőzhettem néhány középkori írót sem, akiknek nyelvezete már sokkal egyszerűbb. Sőt a Bibliából is válogattam értékes gyöngyszemeket, latinul és magyarul. Rövid, tömör, általános érvényű, nélkülözhetetlen megállapításokat, erkölcsi alapelveket találunk benne, melyek felölelik az ember egész dimenzióját. Kinek szól e könyv tulajdonképpen? Elsősorban azoknak, akik tudnak vagy legalábbis tanultak latinul... Ők az iskolában már hallottak ilyen latin szállóigéket. Itt örömmel ismernek rájuk és elgondolkodhatnak, hogy milyen bőséges ezek száma. Itt azt is megtanulhatják, hogy kitől is származnak ezek a mondások. Másodsorban azoknak szól, akik nem tudnak, illetve nem tanultak latinul. A mindennapi beszédben, s a nyilvános életben (sajtó, felszólalások stb.) ma is gyakran használják ezeket a latin szállóigéket. (Pl.: Vae Victis = Jaj a legyőzötteknek! vagy: Divide et impera = Oszd meg és uralkodj! stb.) Itt az olvasó pontosan megtalálhatja a helyes értelmet és a helyes alkalmazást. Harmadsorban szól a könyv a pedagógusoknak, akár nyelvtanításról, akár jogról vagy történelemről van szó. Az itt felsorolt szállóigék, velős mondások, idézetek nagyszerű nevelési eszközként is felhasználhatók. (Pl.: Már Cicero is megmondta... ) A harmadik évezred küszöbére érve, elámulunk a csodálatos csúcstechnikán... Nincs többé távolság... Az ember a hangsebességnél is gyorsabban repül... A világ valamennyi híréről szinte perceken belül értesülünk... A számítógépek, az űrrakéták, a holdra szállás stb. az embert elbizakodottá tette. És csak most veszi észre, hogy félelmetes technikájával fertőzi a vizet, a levegőt, és a talajt! És lakhatatlanná teszi a földet... Való igaz minden megváltozott az ember körül. Csak maga az ember nem változott meg! És ez tragikus! Az űr ember és ember között nem csökkent! A régi mondás: Homo homini lupus ember az embernek farkasa, ma sem tűnik túlhaladottnak. Az örök ember örök problémájára eligazítást talál e könyvben az olvasó. Jog és erkölcs, barátság és ellenség, férfi és nő, ifjúság és öregség, szegénység és gazdagság, erény és bűn, egészség és betegség, étel és ital, élet és halál egyaránt szóhoz jut. Mivel manapság a jogállamot építjük, a jogászok is igen hasznos jogelveket találnak benne. Justinianus római császár a Digesta (vagy Pandectae) című joggyűjteményének végén 211 rövid jogi alapelvet közöl (kihirdetve az 522. évben), IX. Gergely pápa joggyűjteménye végén (az évben)

4 3 ennek mintájára 11, VIII. Bonifác pápa ( ) pedig 88 ilyen rövid jogelvet (regula iuris) közöl törvénykönyvében. Szinte valamennyit közöljük, mivel manapság is igen jól alkalmazhatók. De találunk a könyvben derűs részeket, apró mozaikokat is. És néhány latin szóhasználat eredetének feltárását... (Pl. a szeptember (septem = hét) miért nem a hetedik, hanem a kilencedik hónapja az évnek?) Nem kell külön hangsúlyozni, hogy az itt közölt mondások csak válogatások. Ámde minden válogatás természeténél fogva szubjektív... Tehát ne keressen benne senki teljességet! Csak rövid, velős, irányító és reménykeltő gondolatokat. Ami a módszert illeti: Lehetett volna tárgy szerint csoportosítani a szállóigéket és idézeteket, mint pl. tettem a Fegyelem és Kegyelem című könyvemben (Bp. 1972, Szt. István Társ.). De akkor sok ismétlésre került volna sor. Ezért az ABC-s vagy lexikális módszert választottam, mégpedig úgy, hogy minden szólásmondás, minden szállóige folyamatosan külön számot kapott. Hogyan olvassuk e könyvet? Nem regény ez, melyet egyfolytában kell végigolvasni! Sajnos, a rádió és főleg a televízió szinte már teljesen leszoktatja az embereket a rendszeres olvasásról. De valljuk meg őszintén: a mai zaklatott, rohanó embereknek sem ideje, sem idege nincs a huzamos olvasáshoz... Ezért legyen e kis könyv az asztalunkon. Ha naponként csak egyszer legalább felütjük (nem számít, hogy hol nyitjuk ki), mindig találunk benne olyan gondolatot, amely éppen nekünk szól! Így a ki nem mondott kérdésünkre választ, iránymutatást és vigasztalást nyerünk. Dr. Bánk József (1993)

5 4 A A bonis bona discere. = Jótól jót tanulni A bove maiore discat arare minor. = A nagyobb ökörtől tanulja el a kisebb a szántást. (A gyerek a felnőttől tanul jót és rosszat egyaránt.) A cane non magno saepe tenetur aper. = Még a kiskutyáktól is gyakran fél a vadkan. A capite foetet piscis. = Fejtől bűzlik a hal. A capite usque ad calcem. = Tetőtől talpig A Deo rex, a rege lex. = A királyi hatalom Istentől, a törvény a királytól ered. A facto ad ius non datur consequentia. (Jogi axióma) = A cselekedetből annak jogosságára nem lehet következtetni. A fortiori = Annál inkább A fronte atque a tergo = Elöl-hátul A latere = Oldalától, mellőle pl.: legatus a latere = a pápa különösen fontos ügyben kiküldött, bíborosi rangú követe (oldalkövet). A malis vituperari laus est. = A gonoszok gyalázkodása dicséretnek számít. A peiore rota semper sunt murmura mota. = A rossz kerék mindig nyekereg. A posteriori = A későbbiből, a következményből kiindulva Olyan ismeretet jelöl, mely a következményekből utal vissza az okokra. Ellentéte az a priori. Más értelemben: utólagosan A priori = Az előzőből Olyan megismerést jelez, melynek forrása a minden tapasztalatot megelőző értelem. Mindennapi használatban: eleve elhatározott, előzetes A puro pura defluit aqua. = Tiszta forrásból tiszta víz folyik. A rubro ad nigrum = Vörösről a feketére (következtetni), azaz valamely törvény szövegének értelmét a törvény címéből megvilágítani. (Az ókorban az egyes fejezetek címét vörös, szövegét fekete betűvel írták.) A sagittis Hungarorum libera nos domine! = A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket! (E könyörgést valószínűleg a honfoglalás korában foglalták bele a Mindenszentek litániájába Svájcban és Bajorországban.) A solis ortu usque ad occasum. (Zsolt 112,3) = Napkelettől napnyugtáig reggeltől estig (dicsértessék az Úr neve) A tenui coena est agilis mens atque serena. = Könnyű vacsora után tevékeny és vidám a szellem. A vetustate robur. = Az időtől, a kortól nyeri erejét (pl. a bor) A fa minél öregebb, annál erősebb, de az embernél sajnos ez fordítva van. Ab abusu ad usum non valet consequentia. (Jogi axióma) = Visszaélésből nem származik jogos gyakorlat. Ab actu ad posse valet illatio. (Skolasztikus axióma) = A tényből annak lehetőségére lehet következtetni. Ab amicis iusta et honesta petamus. (Cicero) = Baráttól csak igazságos és tisztességes dolgot kérjünk. Ab amico reconciliato, a cibo bis cocto libera nos domine! = A kibékült baráttól és a kétszer főzött ételtől ments meg Uram minket! Ab asinis ad boves transcendere. (Plautus) = Szamárról ökörre szállni át. (Vagyis: jobb helyzetbe kerülni.) Ab equis ad asinos = Lóról szamárra jutni, azaz rosszabb helyzetbe kerülni. Ab igne ignem (Cicero) = Tűzből tüzet Ab incunabulis = A bölcsőtől, csecsemőkorától a legelejétől kezdve (pl. a könyvnyomtatás kezdetétől) Ab initio = Kezdettől fogva Ab initio nullum semper nullum. (Jogi axióma) = Ami kezdetben érvénytelen volt, mindig érvénytelen marad.

6 Ab intus enim de corde hominum cogitationes malae procedunt, adulteria, fornicationes, homicidia, furta, avaritiae, nequitiae, dolus, impudicitia, oculus malus, blasphemia, superbia, stultitia. Omnia haec mala ab intus procedunt, et coinquinant hominem. (Mk 7,21-23) = Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik és tisztátalanná teszi az embert. Ab ovo = A tojástól értelme: kezdettől fogva, a legelejétől kezdve, eleve. Ab ovo usque ad mala. = A tojástól az almáig értelme: elejétől végig. A szólást Horatius is használja egyik szatírájában (Sat. 1,3,6). Az átvitt jelentés alapja: a régi rómaiak lakomáikat tojással kezdték és gyümölccsel fejezték be. Ab uno disce omnes. (Vergilius) = Egyről ismerni meg valamennyit. Ab urbe condita. = A város (Róma) alapításától. (A hagyomány szerint Rómát i.e. 753-ban alapították, így ez lett a régi római időszámítás kezdőpontja.) (Jelentése átvitt értelemben: nagyon régen, vagy nagyon távolról kezdeni valamit.) Abiit, non obiit. (Sírfelirat) = Eltávozott, de nem halt meg. Ablue peccata, non solum faciem! = Mosd le a bűneidet, ne csak az arcodat. (A konstantinápolyi Hagia Sophia templom felirata.) Ablue peccata non tantum faciem. = Mosd le a bűneidet, ne csak az arcodat. Ablue pecte canem! Canis est et permanet idem. = Fürdesd és fésüld bár a kutyát, az mindig kutya marad. Absens carens = A távollévő nélkülöz (aki nem jön idejében, annak nem jut) Absens haeres non erit. = A távollévő nem örököl. Absint offensae, cum fit celebratio mensae. = Étkezés közben vitatkozásnak nincs helye. Absque labore gravi nequeunt consueta repelli. = Komoly erőfeszítés nélkül a megszokást nem lehet legyőzni. Absque pugna non est victoria. = Küzdelem nélkül nincs győzelem. Abstine et sustine! (Epiktétosz) = Tartózkodj (a rossztól) és viseld el (a nehézségeket). Abusus non est usus, sed corruptela. (Reg. iur. Rom) = A visszaélés nem joggyakorlat, hanem jogsérelem. Abusus non tollit usum. = Visszaélés nem szünteti meg a jogos használatot. Abyssus abyssum invocat. (Zsolt 41,8) = A mélység vonzza a mélységet. Accepto damno januam claudere. = Bezárni az ajtót, ha már megtörtént a baj (vagyis későn intézkedni). Accessorium naturam sequi congruit principalis. (Reg. iuris 42.) = A járulék a fődolog sorsában osztozik. Accipere quam facere praestat iniuriam. (Cicero) = Inkább viseljük el a jogtalanságot, semhogy másnak hasonlót tegyünk. Accipe quod tuum, alterique da suum. (Fülöp spanyol király jelmondata) = Vedd el ami a tied, és add meg mindenkinek a magáét. Accusare nemo se debet nisi coram Deo. (Jogi axióma) = Senki sem köteles önmagát vádolni csak Isten előtt. Acetum habet in pectore. (Plautus, Horatius és mások) = Ecet van a mellében. (Éles eszű, ravasz.) Acta est fabula. = Vége a mesének (szereplésnek). (Augustus császár utolsó szavai.) Actio parit reactionem. = Az akció reakciót szül. Actio personalis moritur cum persona. (Jogi axióma) = A személyes kereseti jog a személy halálával megszűnik (nem száll át az utódokra). Actiones transeunt ad haeredes et in haeredes. (Jogi axióma) = A kereseti jog átszáll az örökösökre. Actor sequitur forum rei. (Jogi axióma) = A felperes az alperes illetékes bíróságánál perelhet. Actus legitimi conditionem non recipiunt neque diem. (Reg. iuris 50.) = A jogi cselekmények sem feltételtől, sem időtől nem függnek. Acu tetigisti. (Plautus) = Fején találtad a szeget Acuit ingenium vinum moderamine sumptum; absque modo sumptum perdit cum robore sensum. = A mértékkel fogyasztott bor élesíti az elmét, a mértéktelenül fogyasztott pedig elveszi az ember eszét. 5

7 Acuti morbi in quattuordecim diebus iudicantur. (Hippokratész) = Súlyos betegségről 14 nap múlva lehet véleményt mondani. Ad absurdum. = A képtelenségig, a lehetetlenségig. Ad absurdum vinni valamit annyi, mint helyes elvet, elgondolást annak mindenáron való merev alkalmazásával érvényre juttatni. Ad aram (ad asylum) confugere. (Cicero) = Oltárhoz (menedékhelyre) menekülni, biztonságba helyezni magát. Ad audiendum verbum (regium). = A (királyi) szó meghallgatására. Rövidebben: ad audiendum = kihallgatásra, beosztottat feddés céljából berendelni (eredetileg a király elé). Ad bestias. = A vadállatok elé (A keresztényeket hajdan, az ókorban a vadállatok elé vetették a Colosseumban, ez volt a halálbüntetés végrehajtásának egyik módja.) Ad Calendas Graecas. = A görög Calendae napján, azaz sohanapján meghatározatlan napig. A görög naptár ugyanis nem ismerte a Calendae fogalmát. (A rómaiak a hónap első napját hívták Calenda-nak, mely náluk fizetési határnapként is szerepelt. Augustus császár sokszor alkalmazta ezt a kifejezést a késedelmesen fizetőkre, mert annyit jelentett, hogy: soha ) Ad captandam benevolentiam. = A jóindulat elnyerése végett. Ad hoc. = Ehhez, erre (Kifejezi, hogy egy dolog különösen alkalmas valamely meghatározott célra. Még gyakoribb jelentése: alkalmi, ideiglenes.) Ad hoc bizottság = Különbizottság. Ad hominem. = Akkor használják, amikor a vitatkozót saját állításával cáfolják meg. (Így is szerepel: Argumentum ad hominem.) Ad impossibilia nemo tenetur. = (középkori axióma) = Lehetetlenre senki sem kötelezhető. Ad infinitum. = Végtelenségig, vég nélkül Ad interim. = Ideiglenesen, átmenetileg Ad iura renunciata non datur regressus. (Jogi axióma) = A lemondott jogokat nem lehet visszaszerezni. Ad libitum. = Tetszés szerint, ahogy tetszik Ad limina. = Küszöblátogatás, így is szerepel: ad limina Apostolorum Petri et Pauli = Szent Péter és Pál templomainak (küszöbeinek) meglátogatása ötévenként a püspökök részéről. Ad maiora mala vitanda. = A nagyobb rossz elkerülése végett a kisebbet válasszuk. Ad maiora natus! = Nagyobbra (ti. születtem ) Ad maiorem Dei gloriam. = Isten nagyobb dicsőségére. (A jezsuiták jelmondata. Rövidítve: A. M. D. G.) Nagy Szent Gergely ( ) is használta a Dialog ben. Ad manus proprias = Saját kezéhez Ad multos annos! = Élj soká! Számos éven át! Ad nutum Sanctae Sedis. = A Szentszék jóváhagyásával. (Egyházjogi formula.) (A Szentszék tetszése szerint elmozdítható apostoli kormányzókat jelölték így.) Ad oculos demonstrare = Szemmel láthatóan (fehéren feketén) bebizonyítani Ad perpetuam rei memoriam ad perpetuam memoriam. = Örök emlékeztetésül, örök megemlékezésül. Ad personam. = Személy szerint, személyét illetően. Ad poenitendum properat qui cito iudicat. (Publ. Syrus) = Az elhamarkodott ítéletet hamar megbánja az ember. Ad pulchrum est digito monstrare et dicere: hic est! (Persius) = Szép, amikor ujjal mutatnak az emberek és azt mondják: ez az! Ad unguem. = Tökéletesen elvégezni valamit. (Körömszakadtáig.) Ad usum Delphini. = A trónörökös használatára. (A francia trónörökös, a Dauphin tankönyvein szerepelt ez a kifejezés és jelezte, hogy az adott könyv egyes részek kihagyásával készült. Ma átvitt értelemben az ifjúság számára készült kiadásokra vonatkoztatják. Ad valorem. = Az érvényességhez (tartozik) Ad vitam aeternam. = Az örök életre - örökké, örökre Adamante notare. (Claudianus) = Gyémántvésővel örökre felvésni ( ércbetűkkel írni). Additi salis grano. = Egy csipetnyi só hozzáadásával Adhuc neminem cognovi poetam, qui sibi non optimus videretur. (Cicero) = Még sohasem ismertem olyan költőt, aki nem magát tartotta volna a legjobbnak. Adhuc sub iudice lis est. (Horatius) = Az ügyben még nem döntött a bíróság. 6

8 Adhuc tua messis in herba est. (Ovidius) = A búzád majdcsak kisarjad (majdcsak szerencséd lesz ) Adulatio, perpetuum malum regum. (Curtius) = A hízelgés a királyok örökös baja. Adversae res admonent religionem. (Livius) = A nyomor imára tanít. Adverso flumine, adverso Deo, adversis Austris natare seu navigare. = Árral, Istennel, ellenszéllel szemben hajózni, vagyis nehézségekkel küzdeni Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere. (Gaius) = Veszély esetén a természetes ész megengedi az önvédelmet. Advocatus diaboli. = Az ördög ügyvédje népies elnevezés. Hivatalosan: advocatus fidei = hitvédő, feladata a boldoggá vagy szentté avatási perekben az összes ellenérvek felsorakoztatása. Jelentése még: örökös ellentmondó, vádló. Aedibus in nostris, quae prava aut recta gerantur, videndum. = Mindenki seperjen a saját háza előtt, vagyis a jót vagy a rosszat előbb ott vegyék észre. Aegroto dum anima est, spes esse dicitur. (Cicero) = A betegbe mindig reményt kell önteni. Aequabit nigros candida sola dies. = A sötét, nehéz napokat egy vidám nap is kárpótolja. (Jelmondat) Aequalitas non parit bellum. = Egyenlő felek között nem tör ki háború. Aequalis aequalem delectat. = Hasonló a hasonlóval könnyen megegyezik. Aequalis divisio non conturbat fratres. = Egyenlő elosztás nem zavarja meg a testvérek békéjét. Aequam, memento rebus in arduis servare mentem. (Horatius) = Őrizd meg nyugalmadat a szerencsétlenségben. Aequitas de iure multum remittit. (Reg. iur.) = A méltányosság a jogban sokat elenged. Aequitas praefertur rigori. (Reg. iur.) = A méltányosság előbbre való, mint a szigor. Aequo animo. = Kiegyensúlyozott lélekkel (elviselni valamit) Aequum est ut cuius participavit lucrum, participet et damnum. (Digesta) = Méltányos, hogy aki a haszonban részesült, viselje a károkat is. Aere perennius (Horatius) = Ércnél maradandóbb (Versei ércnél maradandóbb emlékműként hirdetik halhatatlanságát.) Aethiopem lavare. (Lucianus) = Szerecsent (négert) mosdatni valakit hiába mentegetni. Affirmanti incumbit probatio. (Jogi axióma) = Aki valamit állít, annak feladata a bizonyítás. Afflavit Deus et dissipati sunt. (Ter 11,7) = Rájuk fújt az Isten és szétszóródtak (A bábeli toronyépítőkre vonatkozik.) Afflictis longae celeres gaudentibus horae. = A betegnek lassan múlnak az órák (a percek is), az örvendezőnek azonban gyorsan. Afflicto non est addenda afflictio. = Aki sanyarú helyzetben van, annak nem szabad még fokozni a nyomorúságát. Age quod agis. (Plautus) = Amit cselekszel, azt tedd rendesen! Agnus Dei = Isten báránya (Jézus egyik megjelölése Keresztelő Szent János nyomán) Gyakori katolikus vallási jelvény: egy fekvő bárány, amely felett zászló leng. Ecce Agnus Dei = Íme az Isten báránya. Ait, aio; negat, nego. (Terentius) = Igennek igennel nemnek nemmel felelek. Albus aut ater sit, nescio. (Cicero) = Fehér-e vagy fekete, nem tudom (egészen ismeretlen). Alea iacta est. (Plutarchos) = A kocka el van vetve (mondta Julius Caesar, amikor Kr. e. 49-ben átkelt a Rubicon folyón). Alere luporum catulos. = Farkaskölyköket melengetni keblünkön. (Ellenséget nevelni magunknak.) Alia aestate, alia hieme fiunt. = Más idő járja nyáron és más télen. (Másszóval: tempora mutantur) Alia dicunt, alia faciunt. = Másképp beszélnek, másképp cselekszenek. (Kétszínűség.) Alibi = Másutt, máshol, máshollét (Büntetőperben alibit igazolni annyi, mint bebizonyítani, hogy a vádlott a tett elkövetésekor nem a tett helyszínén tartózkodott.) Aliena nobis nostra plus aliis placent. (Publ. Syrus) = Mások vetése mindig szebb. (A szonszéd rétje mindig zöldebb. Mások pedig minket irigyelnek.) Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. (Seneca) = Mások bűneit szemünk előtt tartjuk a magunkét a hátunkon hordozzuk (tehát nem látjuk). Alieno more, nutu vel arbitratu vivere. = Mások szokása, intése, vagy kívánsága szerint élni semmi függetlenséggel sem bírni. 7

9 Alii sementem faciunt, alii metent. = Egyesek vetnek, mások aratnak. Aliis non sibi clemens. = Másokkal elnéző, nem magával (IX. Kelemen pápa jelmondata) Aliis prospiciens, non sibi. = Másokról gondoskodik, de magáról nem Aliorum medicus, ipse ulceribus scatens. = Másoknak orvosa, de maga teli van fekélyekkel. (A szálka és a gerenda hasonlata.) Alios iam vidi ventos. = Láttam én már más viharokat is. (Nem ijedek meg.) Aliquando et insanire iucundum. (Seneca) = Néha még az örjöngés is kellemes. (Ti. kitombolja az ember magát.) Aliquis non debet esse iudex in propria causa, quia non potest esse iudex et pars. (Jogi axióma) = Senki sem lehet bíró a saját ügyében, mivel nem lehet bíró és peres fél egyszerre. Aliquod crastinus dies ad cogitandum dabit. (Cicero) = A másnap mindig új gondolatokat ébreszt. (Innen van, hogy aludni kell rá egyet.) Aliud legent pueri, aliunt viri, aliud senes. (Terentius) = Mást olvasnak a gyermekek, mást a felnőttek és mást az idősek. Aliud screptum, aliud plectrum. = Más a királyi pálca, mint a lant (vagyis: nem tudhat egy ember minden mesterséget). Aliud stans, aliud sedens. (Pseudo-Sallustius) = Másképp beszél állva, mint ülve. (Kétkulacsos ember.) Így is érthető: Másképp beszél az, aki kér (azaz áll), mint az, aki hatalmat gyakorol (azaz ül). Alium silere quod voles, primus sile. (Seneca) = Ha azt akarod, hogy a másik ember hallgasson, neked kell elkezdened a hallgatást. Alma mater = A tápláló nevelőanya. (Egyetemek, régi középiskolák latinos elnevezése is.) Alta petens temere cito se dolet ima tangere. = Aki vakmerően nagyra tört, hamarosan azt fájlalhatja, hogy milyen mélyre esett. Alter Janus est. (Persianus) = Ő második Janus, mindig más arcot mutat. (köpönyegforgató) Altera manu fert lapidem, altera panem ostentat. = Az egyik kezében követ rejt, a másikkal kenyeret mutat. Alterego (Pythagoras) = Második én, hasonmás Alterius lucra dolet invidus ut sua damna. = Az irigy mások szerencséjét a saját kárának tekinti. Alterius plausu plaude, dolore dole. = Örülj az örvendezővel, sírjál a síróval. Alteri semper ignoscito, tibi ipsum nunquam. (Seneca Pub. Syrus) = Másoknak mindig bocsáss meg, de magadnak soha. Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere. (Seneca) = Másért kell élned, ha valóban magadnak akarsz élni. Altum silentium. (Vergilius) = Mélységes csend, hallgatás Ama et fac quod vis! (Szent Ágoston) = Szeress és tégy, amit akarsz! Ama nesciri. (Kempis Tamás) = Szeress ismeretlenségben maradni. Ama tanquam osurus, oderis, tanquam amaturus. = Szeress, mintha gyűlölnél és gyűlölj, mintha szeretni akarnál (vagyis maradj középúton). Amantas amentes. (Terentius) =A szerelem elveszi az ember eszét. Amantium irae amoris integratio est. (Terentius) = Szerelmesek haragja a szerelem kiegészítő része. Amare et servire. = Szeretni és szolgálni. (Jelmondat) Amatores amant flores. = A szerelmesek szeretik a virágokat. Amavit, laboravit, requiescit. = Szeretett, dolgozott, megpihent. (Sírfelirat) Ambabus manibus haurire. = Két kézzel megragadni az alkalmat, vagyis teljes erővel. Ames parentem, si aequus est, aliter feras. (Publ. Syrus) = Szeresd szüleidet, ha jók ellenkező esetben viseld el őket. Amice, ascende superius. (Lk 14,10) = Barátom, menj feljebb! Amici diem perdidi. (Suetonius) = Barátaim, elvesztegettem egy napot Amici fures temporum. = A baráti csevegés sokszor időrablás. Amici vitia si feras, facis tua. (Publ. Syrus) = Ha elnézed barátod hibáit, akkor azokat magad is helyesled. Amicis inest adulatio. (Tacitus) = A barátokban ott rejtőzködik a hízelgés. Amicitiae sanctum et venerabile nomen. (Ovidius) = A barátságnak szent és tiszteletre méltó még a neve is. 8

10 Amicitia inter pocula contracta, plerumque est vitrea. = A poharazás közben kötött barátság olyan törékeny, mint az üveg. Amicitia magis elucet inter aequales. (Cicero) = A barátság főleg az egyenlő felek között tűnik ki. Amicitia pares aut accipit, aut facit. (Cicero) = A barátság egyenlők között jön létre, ha nem, egyenlővé teszi a barátokat. Amicitia semper prodest, amor et nocet. (Publ. Syrus) = A barátság mindig hasznos a szerelem árthat is. Amicitia, quae desinere potuit, vera nunquam fuit. (Szent Jeromos) = Az a barátság, amely megszűnt, igazában nem is létezett. Amicitias immortales esse oportet. (Livius; Cicero) = A barátságnak örökösnek (azaz tartósnak) kell lennie. Amico et inimico noli enarrare sensum tuum, et si est tibi delictum, noli denudare. (Sir 19,8) = Ne szólj barátodról, se ellenségedről, s ha nincs károdra, akkor ne nyilatkozz. Amico fideli nulla est comparatio et non est digna ponderatio auri et argenti contra bonitatem fidei illius. Amicus fidelis medicamentum vitae et immortalitatis, et qui metuunt Dominum inveniunt illum. Qui timet Deum aeque habebit amicitiam bonam: quoniam secundum illum erit amicus illius. (Sir 6,15-17) = A hű barátnak egyszerűen nincs ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan jó a barát. Akik az Urat félik, találhatnak ilyet. Aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is. Amico laudanti et inimico detrahenti non est credentum. = A hízelgő barátnak és az ócsárló ellenségnek nem kell hinni. Amico pectus, hosti frontem. = Barátodnak nyújtsd oda szívedet ellenségednek pedig homlokodat. Amicorum communia omnia. (Terentius Cicero) = A barátoknak mindenük közös. Amicum, an nomen habeas, aperit calamitas. (Publ. Syrus Seneca) = A balszerencse mutatja meg, hogy igazi vagy csak névleges barátod van-e. Amicum laedere ne ioco quidem licet. (Publ. Syrus) = A barátot még tréfából sem szabad megsérteni. Amicum perdere est damnorum maximum. (Publ. Syrus) = Egy jó barát elvesztése a legnagyobb veszteség. Amicum proba, probatum ama. = A barátod próbáld ki, ha pedig kiállotta a próbát, szeresd. Amicum secreto admone, palam lauda. (Cato) = A barátot négyszemközt fedd meg, de nyilvánosan, mások előtt dicsérd. Amicum secundae res parant, adversae probant. = A barátot szerencsés körülmények szerzik, a balsors pedig próbára teszi. Amicum veterem ne abnegato. = A régi barátot ne hagyd el. Amicus amico. (Boetius) = A barátság kölcsönös. Amicus certus in re incerta cernitur. (Cicero) = A hűséges barát a nehéz helyzetben mutatkozik meg. Amicus divinitatis et civitatis. = Az istenség és a városi közösség barátja (a bordeaux-i székesegyház felirata) Amicus est tanquam alter idem. (Cicero) = A barát második énünk. Amicus magis necessarius quam ignis et aqua. (Arisztotelész Cicero) = A jó barát szükségesebb, mint a tűz és a víz. Amicus Plato, sed magis amica veritas. (Arisztotelész) = Plato (a nagy görög bölcs) a barátom, de még jobb barátom az igazság. (Nem az számít, hogy ki mondta, hanem hogy mit mondott.) Amisit mores do, das, periere datores; accipio, non do! Talis mos est modo mundo. = Megszűnt a mondás: Adok, adjál. Nincs már adakozás. Kapok, nem adok; ez most a bevett szokás. Amittit totum, qui mittit ad omnia votum. = Elveszíti az egészet, aki mindent egyszerre akar. Amor crescit dolore repulsae. (Ovidius) = A szerelem csak fokozódik a visszautasítás fájdalma miatt. Amor et crux. = Szeretet és szenvedés. (Jelmondat) Amor fit ira iucundior. = Egy kis civódás elmélyíti a szerelmet. Amor gignit amorem. = A szerelem szerelmet szül. Amor incipit ab ego. = A szeretet önmagunkon kezdődik Amor non amatur. = Az igazi szeretet nem vár viszonzást, viszont-szeretetet. (Jelmondat) 9

11 Amor omnia vincit. = A szeretet mindent legyőz. Amor spiritualis, amor sensualis, amor mortalis, amor carnalis. = Ha nem vigyázunk, a lelki szeretet érzelmi és halálos érzéki szeretetnél köt ki. Amor tussisque non celatur. (Ovidius) = A szerelmet és a tüsszentést nem lehet eltitkolni. Amore levius. = Szeretettel könnyebben sikerül. (Jelmondat) Amore, more, ore, re efficiuntur amicitiae. = Szeretet, szokás, beszélgetés, segítség a barátság elemei. Amoto quaeramus seria ludo. (Horatius) = Hagyjuk el a tréfát, fordítsuk komolyra a szót. An nescis longas regibus esse manus? (Ovidius) = Nem tudod, hogy mily hosszú a királyok keze (hatalmuk milyen messzire ér el)? Analogia iuris. = A jogrendszer szelleméből és általánosan, egyetemesen elismert jogi igazságokból levont következtetés egy konkrét esetre. (Joghasonlatosság elve) Analogia legis. = Valamely jogszabálynak törvényileg nem szabályozott, de hasonló viszonyokra való alkalmazása. (Joghasonszerűség elve.) Anathema sit. = Legyen kiközösítve (kizárva a közösségből). (Nem kiátkozás!) Anceps fortuna belli. (Cicero) = A háború kimenetele mindig bizonytalan. Angelus Domini = Az Úr angyala (a déli harangszóra végzett jól ismert ima kezdete: Az angyali üdvözlet). Angelus est iuvenis, daemon labentibus annis. = Fiatalon még angyal, de évek múltán már ördög. Animae dimidium meae. (Horatius) = A jó barát lelkem fele. Animam debet. (Terentius) = Még a lelkével is adós. (Fülig úszik az adósságban.) Animo corrupto nihil honestum init. (Tacitus) = A romlott lélekről minden tisztességes lepereg. Animum debes mutare, non caelum. (Seneca) = A lelkületedet kell megváltoztatni és nem az eget. Anno Domini. ( a. D. vagy A.D. ) = Az Úr évében, keltezési forma, a pontok helyén a megfelelő évszámmal. Annosa vulpes haud capitur laqueo. = Vén rókát nem lehet kötéllel megfogni. Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam. = Nagy örömöt hirdetek nektek: Van pápánk! (A pápaválasztás kihirdetésének módja.) Annus coeptus pro completo habetur. = Megkezdett év teljes évnek számít. Annus superior semper melior. = Az előző év mindig jobbnak tűnik. (mert már túl vagyunk rajta.) Ante Dei vultum nihil umquam transit inultum. = Isten színe előtt semmi sem marad megtorlás nélkül. Ante mortem benefac amico tuo, et secundum vires tuas exporrigens da pauperi. (Sir 14,13) = Tégy jót barátoddal mielőtt meghalnál, ajándékozd meg, ahogyan csak tudod. Ante mortem ne laudes hominem quemquam. = Ne dicsérj senkit halála előtt. Antequam incipias, consulta. (Sallustius) = Mielőtt belefogsz valamibe, jól gondold át. Aprilis (mensis) = aperire = Kinyitni (a tavasznyitó hónap) Aquila non capit muscas. = A sas nem vadászik legyekre. (A nagy szellemek nem törődnek kis dolgokkal.) Aquilam volare doces? (Diogenész) = A sast tanítod te repülni? Arare bove et asino. = Ökörrel és szamárral szántani (össze nem illő dolgokra mondták) Arbiter elegantiarum (Tacitus) = Az elegáns társadalmi szokások mestere. (Az elegantiae arbiter -ből ered.) Arbor iniqua bonos nescit producere fructus. (Mt 7,18) = Rossz fa nem hozhat jó gyümölcsöt. Arbor per primum nequaquam corruit ictum. = A fa nem dől ki az első csapásra. (Kitartásra van szükség.) Arbor succisa virescit. = A megnyesett fa kizöldül. (Lékai László bíboros jelmondata) Arce lupos. = Tartsd távol a farkasokat (az ellenséget). (Jelmondat) Arcem ex cloaca facere. (Cicero) = Árnyékszékből várat csinálni (Apróságnak nagy fontosságot tulajdonítani.) Arcus tensus rumpitur. = Ha az íjat nagyon megfeszítik, elszakad. Ardens et lucens. = Égve és világítva. (Jelmondat) Ardua vincit amor. = A szeretet legyőzi a nehézségeket. (Jelmondat) Argumentum ad hominem. = Emberre szabott érv. Nem a vitatott tárgy igazára épít, hanem a vitapartner személyét tartja szem előtt. 10

12 11 Argumentum baculinum. = Bottal (kényszerrel) kicsikart bizonyíték. Arma virumque cano. (Vergilius) = Fegyvert és vitézt énekelek (azaz hősről szól a dal). Ars longa, vita brevis. = A művészet örök, de rövid az élet. Ars mihi lex. = A művészet a törvényem. (Jelmondat) Ars poetica. = Költői művészet, költői hitvallás. Ars prima regni est, posse invidiam pati. (Seneca) = Az uralkodó legfőbb művészete, hogy legyen ereje az irigység elviselésére. Artem non odit nisi ignarus. = Csak a tudatlan gyűlöli a művészetet. (A berlini új múzeum felirata.) Artem quaevis alit terra. (Suetonius) = A művészetet minden országban megbecsülik. (A művész hazája a nagyvilág ) Artem qui sequitur, raro pauper reperitur. (Cicero) = Aki művészetének (vagy mesterségének) él, ritkán szegény. (De vannak kivételek!) Asinos non curo. = Nem törődöm a szamarakkal (kutyaugatás nem hallatszik az égig) Asinus ad lyram seu ad tibiam aptus. = Úgy ért hozzá, mint szamár a lanthoz vagy a fuvolához. (Úgy ért hozzá, mint tyúk az ABC-hez.) Asinus asino et sus sui pulcher. = Szamárnak a szamár, disznónak a disznó tetszik (ízlések különbözők) Asinus Buridani. = Buridán szamara (Jean Buridan Béthune, , a párizsi egyetem rektora.) Milyen is Buridán szamara? Három köteg széna van előtte, ugyanolyan minőségben, mennyiségben és egyenlő távolságra. A szamár nem tudott választani a három szénaköteg közül, s éhen döglött. Buridán írásai között nem találtak ilyen szöveget. Az a feltevés, hogy egyetemi előadásaiban használta e példát a korabeli filozófia kipellengérezésére, rámutatva, mia különbség ember és állat között (a szabad választást illetően). Assidua stilla saxum excavat. Más szavakkal: Gutta cavat lapidem. = A csepp kivájja a sziklát (a kitartás célhoz vezet). Astra inclinant sed non cogunt. (Aquinói Szent Tamás) = A csillagok megmutatják hajlamainkat, de nem kényszerítenek. (Ez a csillagjóslás helyes, keresztény megítélése.) Attendite vobis: Si peccaverit in te frater tuus, increpa illum, et si poenitentiam egerit, dimitte illi. (Lk 17,3) = Vigyázzatok magatokra. Ha vét ellened testvéred, fedd meg, de ha megbánja bocsáss meg neki. Attendit sapiens, quid quomodo quando loquatur, profert insipiens subito quidquid meditatur. = A bölcs meggondolja, mit, hogyan, mikor mondjon, az oktalan rögtön kimondja, amit gondol. Audacem fortuna adiuvat. = A bátor embert megsegíti a szerencse. (Vagyis: aki mer, az nyer.) Audacter calumniare, semper aliquid haeret. (R. Bacon) = Rágalmazz csak bátran, mindig megragad belőle valami. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. = Hallj meg mindent, láss is mindent, de hallgass (ne beszélj), ha békében kívánsz élni. (A hallgatás nyugalmat ad.) Audentes fortuna adiuvat. (Vergilius) = Bátrakat segíti a szerencse. Audi Israel, Dominus Deus noster, Dominus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota fortitudine tua. (Mtörv 6,4) = Halld Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Audi multa, loquere pauca. = Sokakat hallgass meg, de keveset beszélj. Audiatur et altera pars. (Seneca) = Hallgassuk meg a másik felet is. (A régi Athénban már a bírói eskü is tartalmazta ezt a gondolatot.) Augiae stabulum repurgare. = Augiász istállóját takarítani. (Fáradságos, alig győzhető munkát végezni.) Augustus (mensis) = Felséges (Octavianus császár viselte e címet i. e. 27-től. Róla nevezték el a hónapot. Aurea mediocritas. = Arany középút. Horatiustól származó kifejezés (Carm. II. 10,5.), a szélsőségektől mentes életmód. Aureos montes polliceri. (Plautus) = Aranyhegyeket ígérni (olyant ígérni, amit lehetetlen megtartani). Aures habent et non audiunt (Zsolt. 113,5) = Van fülük, de nem hallanak (megkeményedett a szívük).

13 Aures silva, oculos campi dicuntur habere; ergo loqui caute decet aut omnino tacere. = Az erdőnek füle van, a mezőnek szeme ezért csendesen beszélj, vagy teljesen hallgass. Auri caecus amor ducit in omne nefas. (Rutilius) = A vak aranyimádat minden gonoszságra képes. Auri sacra fames (Vergilius) = Az átkozott aranyéhség Auro loquente, nihil pollet quaevis oratio. = Ahol az arany beszél, a legszebb szónoklat sem használ. Aurora Musis amica. = A hajnal a múzsák barátnője. (Azaz: ki korán kel, aranyat lel.) Aurum igne probatum est. (Cicero) = Az aranyat tűzben próbálják ki (pl. a valódi barátságot). Ausculta et perpende. = Hallgasd meg, amit mondanak és mérlegeld. Ausculta querelas pauperum et satage ut veritatem intelligas. (IX. Lajos francia király) = Hallgasd meg a szegények panaszait és azon légy, hogy megismerd az igazságot. Aut amat, aut odit mulier, nil est tertium. (Publ. Syrus) = A nő vagy szeret, vagy gyűlöl harmadik eset nincsen. Aut bibat, aut abeat. (Cicero) = Igyék, vagy takarodjék (vesse alá magát a szokásnak) Aut Caesar, aut nihil. = Vagy császár leszek, vagy semmi. (Cesare Borgia jelmondata; ) Aut insanit homo, aut versus facit. (Horatius) = Az ember vagy őrült vagy pedig verseket ír. Aut inveniam viam, aut faciam. = Vagy találok magamnak utat vagy török magamnak (nem esem kétségbe). Aut prodesse volunt aut delectare poetae; aut simul et iucunda et idonae dicere vitae, quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta percipiant animi dociles teneantque fideles. = A költők vagy tanítanak, vagy gyönyörködtetnek, vagy az élet élvezetes és hasznos oldalát festik le. Bármit is mondasz: légy rövid, hogy az érdeklődők megértsék, a kitartók pedig megtartsák. Aut regem, aut fatuum nasci oportere. (Seneca) = Vagy királynak, vagy bolondnak kellene születni (ti. ahhoz, hogy az ember boldognak érezze magát). Aut vincere, aut mori! = Vagy győzni vagy meghalni. Aut virtus nomen inane est, aut decus et pretium recte petit experiens vir. (Horatius) = Vagy üres fecsegés csak a virtus, vagy joggal követel koszorút és díjat a bátor. (Radó György ford.) Auxilium Christi venit ad nos tempore tristi. = Krisztus segítségét a nehéz időkben vesszük észre. Auxilium desuper. = A segítség felülről jön. (Jelmondat) Auxilium meum a Domino. = Segítségem az Úrtól (Jelmondat) Avaritiae desunt omnia. (Publ. Syrus) = A zsugorinak minden hiányzik. Avaritia vehementissima generis humani pestis. (Seneca) = A zsugoriság az emberi nem legszörnyűbb pestise. Avarum irritat, non satiat pecunia. (Publ. Syrus) = A fösvényt a pénz csak izgatja, de nem elégíti ki. Avarus ipse miseriae causa est suae. (Publ. Syrus) = A zsugori saját nyomorának az okozója. Avarus non implebitur. A zsugori sohasem lesz elégedett. (Jelmondat) Ave color vini clari, ave sapor sine pari. = Légy üdvözölve ragyogó színű bor, légy üdvözölve páratlan zamat! (A borkedvelők a bor színét és zamatát szokták elsősorban szemrevételezni.) Ave Maria. = Üdvözlégy Mária E két szóval kezdődik a Miatyánk mellett a leggyakoribb ima. (Eredetileg Gábor főangyal Máriához intézett üdvözlő szavai.) Szövegét sok zeneszerző megzenésítette. 12

14 13 B Barba non facit philozophum. (Plutarchos) = Nem a szakáll teszi a filozófust. Barba virile decus, et sine barba pecus. = A szakáll díszíti a férfit, szakáll nélkül pedig csupasz. Beatae memoriae. = Boldog emlékezetű. Kegyeletet, tiszteletet kifejező formula. Beata morte nihil beatius. = A boldog halálnál semmi sem boldogabb. Beatam vitam non depulsione mali, sed adeptione boni iudicemus. (Cicero) = A boldog életet ne a rossz elűzésével, hanem a jó elfogadásával ítéljük meg. Beatificatio = Boldoggá avatás. (Sajátos, hosszú bizonyítási eljárás után a pápa valamely kiváló személyt a boldogok sorába iktat. Ehhez két csoda bizonyítására van szükség. További két csoda bizonyítása után ugyancsak alapos eljárást követően történik a canonisatio, vagyis a boldognak a szentek sorába való beiktatása, a szentté avatás. Tehát beatifikatio = boldoggá avatás, canonisatio = szentté avatás.) Beatius est dare, quam accipere. (ApCsel 20,35) = Jobb adni, mint kapni. Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur. (Mt 5,7) = Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram. (Mt 5,5) = Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld (az ígéret földje = örök élet). Beati monoculi in terra caecorum. = A vakok birodalmában a félszeműek is boldogok. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. (Mt 5,8) = Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják Istent. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. (Mt 5,9) = Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum. (Mt 5,3) = Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Beati possidentes. = Boldogok a birtokosok (boldogok a birtokon belül lévők). Tévesen Bismarcnak tulajdonítják e mondást, de szerepel már a római jogban is. Possessores sunt potiores, licet nullum ius habeant. (Ulpianus) Vagyis a birtokon belül lévők előnyösebb helyzetben vannak, ha nincs is alap a birtoklásra. Beati, qui in iure censentur possidentes. (Jogi axióma) = Boldogok, akiket a törvény is elismer birtokosnak. Beati, qui esuriunt, et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi staturabuntur. (Mt 5,6) = Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. (Mt 5,4) = Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum. (Mt 5,10) = Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Beati, qui in Domino moriuntur. (Jel 14,13) = Boldogok, akik az Úrban halnak meg. Beatus enim esse sine virtute nemo potest. (Cicero) = Erényesség nélkül senki sem lehet boldog. Beatus ille homo, qui sedet in sua domo. = Boldog az az ember, aki a saját házában lakik. Beatus ille, qui procul negotiis, ut prisca gens mortalium. (Horatius) = Boldog, aki távol tartja magát a zajos hivataloktól, mint a régiek tették. Beatus non est, qui se esse nesciat. = Nem boldog az, aki nem tudja, hogy boldog. Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum. (Zsolt 1,1) = Boldog ember, aki nem jár a gonoszok útján. Bella gerant alii, tu felix Austria nube. = Viseljenek háborút mások, te szerencsés Ausztria köss csak házasságot. (Ausztria királyi családokkal kötött házasságok révén gyarapította a birodalmát, nem pedig fegyverrel.) Bella matribus detestata. (Horatius) = Az anyák átkozta háború Bellum famem pestemque mortalibus affert, est igitur bellum peius utroque malum. = A háború éhínséget és pestist hoz az emberiségre, a háború tehát mindkettőnél rosszabb dolog.

15 Bellum nec timendum, nec provocandum. (Plinius) = A háborútól nem kell félni, de nem is kell azt kiprovokálni. Bellum omnium contra omnes. (T. Hobbes) = Mindenki háborúja mindenki ellen. A létért való küzdelmet jelenti. Bene agere et laetari. = A jótett vidámmá tesz. (Jelmondat) Bene docet, qui bene distinguit. = Jól tanít, aki jól tud megkülönböztetni Bene eveniat! (Cicero) = Jól sikerüljön! (Szerencsekívánat.) Bene facis, quod litteras anteponis voluptatibus. = Jól teszed, ha a tudományt többre becsülöd az élvezetnél. Bene ferre magnam disce fortunam. (Horatius) = Tanuld meg jól elviselni a nagy szerencsét. ( Fortuna szekerén okosan ülj. Faludi Ferenc) Bene meritus. = Jó szolgálatokat tett, vagyis érdemeket szerzett ember. (Bene merenti = a pápai kitüntetés egyik formája.) Bene provisam rem, verba non invita sequuntur. (Horatius) = Ha világosan tudjuk, hogy mit akarunk mondani, akkor a szavakat megtaláljuk hozzá. Bene qui latuit, bene vixit. (Ovidius) = Aki távol élt a világ zajától, az boldogan élt. (A magányban boldog, itt nem irigyli senki.) Bene vivit, qui bene latet. (Ovidius) = Jól él az, aki okosan visszahúzódik. Benedicamus Domino = Áldjuk az Urat Benedicta terra, quae te germinavit, benedicta sit Regina, quae te mihi misit, benedictus sum ego, qui te bibo. = Áldott legyen a föld, mely téged teremtett, áldott legyen a Királynő, aki nekem küldött, áldott vagyok én, aki téged most iszlak. (XIV. Benedek pápa mondotta, amikor megízlelte a Mária Terézia királynő által küldött tokaji bort.) Benefacta, male locata, malefacta habentur. (Ennius) = Rosszul alkalmazott jótett rossz tettnek vehető. Beneficium accipere libertatem vendere est. (Publ. Syrus) = Az ajándék elfogadása a szabadság bizonyos feladása. Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institucione canonica obtineri. (Reg. iuris 1.) = Bármely egyházi javadalmat csakis kánoni beiktatás útján lehet elnyerni. Beneficium non est cuius sine rubore meminisse non possum. (Seneca) = Nem jótétemény az, amire pironkodás nélkül nem tudunk visszaemlékezni. Benificium non in eo quod fit aut datur, consistit, sed in ipso dantis aut facientis animo. (Seneca) = Az ajándékozásnál nem a tárgy, hanem az ajándékozó szándéka és az ajándékozás módja a fontos. Beneficia in commune collata, omnes accipiunt et nemini gratificantur. = A közönségnek adott kedvezmény mindenkinek szól, de senkinek sem kell köszönetet mondani érte. Benevolus lector. = Jóindulatú olvasó. Régen gyakran használt formula az olvasó rokonszenvének megnyerésére. Bernarde, ad quid venisti? (Szent Bernát) = Bernát, mi végre jöttél? (Önmagát kérdezte így, amikor a kolostorba lépett, de valamennyien feltehetjük e kérdést: Miért élünk?) Bernardus valles, montes Benedictus amabat, oppida Franciscus, celebres Ignatius urbes. = Bernát a völgyeket, Benedek a hegyeket kedvelte, Ferenc a falvakat, Ignác a híres városokat kereste. (A ciszterciták a völgyben (pl. Zirc), a bencések a hegyeken (pl. Pannonhalma), a ferencesek a kisvárosokban, a jezsuiták pedig a nagyvárosokban telepedtek le.) Bibamus et gaudeamus dum iuvenes sumus, Nam tarda senectus venit, Et post eam mors. (Régi diákének) = Igyunk és örüljünk, míg fiatalok vagyunk, mert jön a késői öregség, s utána a halál. Bibamus papaliter! = Igyunk pápához illően! (II. Benedek pápának tulajdonítják e mondást.) Bibere humanum est, ergo bibamus. = Emberi dolog inni tehát igyunk! (Vendéglői cégér.) Bibite fratres, bibite ne diabolus vos otiosos inveniat. = Igyatok testvérek, igyatok nehogy az ördög tétlenül találjon titeket. (Vendéglői felirat) Biblia pauperum. = Szegények Bibliája. A középkorban a tanulatlan tömegek számára készült Biblia. Az Ószövetségnek és Jézus életének legfontosabb jeleneteit képekben (kevés szöveggel) mutatja be. Nemcsak könyv, hanem a templom falait díszítő képsorozat is volt. Bipedum mequissimus. (Plinius) = Leggonoszabb a kétlábúak (ti. az emberek) között, vagyis gonosz ember. 14

16 15 Bis dat, qui cito dat nil dat, qui munere tardat. (Publ. Syrus) = Kétszeresen ad, aki gyorsan ad de semmit sem ad, aki adományával késlekedik. Bis in idem. = Kétszer mondani ugyanazt egy alkalommal. Bis peccare in bello non licet. (Régi axióma) = Háborúban nem szabad kétszer tévedni. (Az végzetes lehet.) Bis peccat qui crimen negat. = Kétszeresen vétkezik, aki a bűncselekményt tagadja. Bis pueri senes. (Diogenianus) = Az öregek másodszor lesznek gyermekek. (Vagyis tehetetlenségükben másokra szorulnak.) Bis repetita placent. (Horatius) = Amit kétszer is megismételnek, az tetszik. Bis vincit, qui se vincit. (Publ. Syrus) = Kétszeresen győz, aki önmagát győzi le. Bolum alicui eripere e faucibus. (Terentius) = Valakinek még a falatot is kivenni a szájából. Bona et mala, vita et mors, paupertas et honestas a Deo sunt. (Sir 11,14) = A jó és balsors, az élet és halál, szegénység és gazdagság minden Istentől van. Bona fide. = Jóhiszeműen. Bona fides non patitur, ut semel exactum iterum exigatur. (Reg. iuris 83.) = Az egyszer teljesített dolgot még egyszer igényelni rosszhiszeműségre vall. Bona mors est omnis, vitae quae extinguit mala. (Publ. Syrus) = A halál mindig jó, mert az élet bajait megszünteti. Bona opinio homini tutior est pecunia. (Publ. Syrus) = A jó hírnév nagyobb kincs, mint a pénz. Bona valetudo iucundior est iis qui e gravi morbo recreati sunt, quam, qui numquam aegro corpore fuerunt. (Cicero) = A jó egészség becsesebb azoknak, akik súlyos betegségből gyógyultak fel, mint azoknak, akik sohasem voltak betegek. (Vagyis: az egészséget betegség után értékeljük igazán.) Bonae fidei non congruit de apicibus iuris disputare. (Jogi axióma) = A jogi szőrszálhasogatás nem vall jóhiszeműségre. Bonae leges ex malis moribus procreantur. = Rossz erkölcsökből születnek a jó törvények. Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere. (Suetonius) = A jó pásztor tulajdonsága, hogy megnyírja a juhokat, de nem nyúzza meg őket. Boni poetae est in extremo actu esse optimum. = A jó költőnek műve végén kell a legjobbat hoznia. (Végén csattan az ostor.) Boni vini, boni viri non est quaerenda origo. = A jó bornak és a derék férfinak nem kell kutatni az eredetét. Bonis nocet quisquis pepercit malis. (Publ. Syrus) = A becsületesnek árt az, aki kíméletesen bánik a bűnössel. Bonum auget malum minuit. = A jót fokozva, a rosszat csökkentve (X. Kelemen pápa jelmondata) Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi. (2 Tim 4,8) = A jó harcot megharcoltam, pályámat végigfutottam, hitemet megtartottam. Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine: bonum est sperare in Domino, quam sperare in principibus. (Zsolt 117,8-9) = Jobb az Úrnál keresni oltalmadat, mint emberekre számítani. Jobb az Úrnál keresni menedéket, mint fejedelmekre építeni. Bonum nomen, bonum omen. = Jó név, jó ajánlás. A jó bornak nem kell cégér. Bonum summum quo tendimus omnes. (Lucretius) = A legfőbb jóra törekszünk mindnyájan. Bonum vinum hedera non indiget. = A jó bornak nem kell cégér. Bonum vinum laetificat cor hominis. (Zsolt 103,15) = A jó bor felvidámítja az ember szívét. Bonus animus in mala re, dimidium est mali. (Plautus) = A jó szándék az okozott kárt felére csökkenti. Bonus dux bonum reddit comitem. = A jó vezető jó követőket vonz magához. Bonus intra, melior exi. = Mint jó ember lépj be ide hozzám, de mint még jobb távozz majd innen. (Egy ókori római mozaikpadlón talált szöveg.) Bonus iudex damnat improbanda, non odit. (Seneca) = A jó bíró elítéli azt, ami elítélendő, de nem gyűlöli. Bonus vir semper tiro. (Martialis) = A jó ember mindig kezdő. (Mindig hajlandó tanulni mástól.) Bos ad aquam ductus non vult potare coactus. = A vályúhoz terelt ökör nem iszik parancsszóra. Bos bos dicetur, terris ubicumque videtur. = Az ökör, ökör marad mindenütt a világon. Bos suetus aratro. = Az ökör hozzászokott a járomhoz.

17 Bove venari leporem. = Ökörrel menni nyúlvadászatra. (am. ágyúval lőni verébre) Brevi manu. = Rövid kézzel, azaz rövid úton, tehát a szokásos hivatalos formaságok mellőzésével, késedelem nélkül. Brevis esse laboro, obscurus fio. (Horatius) = Ha túlságosan törekszem a rövidségre (beszédben, írásban) homályos leszek. Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior. (Publ. Syrus) = Az élet rövid, ám a rosszaknak hosszabb. Brevis oratio. = Rövid beszéd Buda fuit! Non est! Gemebundus vade viator = Buda volt! Nincs! Menj sóhajtó utas 16

18 17 C Cadere in cursu. (Cicero) = Futás közben elesni (a célt el nem érni) Caecat amor mentes ac interdum sapientes. = A szerelem még a bölcseket is elvakítja. Caecus amor sui. (Horatius) = Elvakult önszeretet. Caecus non indicat de colore. = A vak ne mondjon ítéletet a színekről. (Suszter maradjon a kaptafánál.) Caelebs, quasi caelestis, quia uxore caret. (Varro) = A nőtlen férfi olyan, mint egy égi lény, mivel nincsen felesége. Caeli amor. = Az ég szerelme Caeli enarrant gloria Dei, et opera manuum eius annuntiat firmamentum. (Zsolt 18,2) = Az egek hirdetik Isten dicsőségét és kezeinek művét az égbolt. Caelum non animum mutant qui trans mare currunt. (Horatius) = Az eget és nem a lelkületüket változtatják meg azok, akik átkelnek a tengeren. (Önmagukat mindig magukkal viszik.) Caesar ad Rubiconem. = Cézár a Rubicon folyónál (most dől el a dolog; kenyértörésre kerül sor). Caesar non supra grammaticos. = A császár nem áll a nyelvészek felett. (Állítólag Zsigmond császár mondta a konstanzi zsinaton.) Calamitas nulla sola. = A baj nem jár egyedül. Calamitas virtutis occasio est. (Seneca) = A megpróbáltatás alkalom az erény gyakorlására. Calamitosus est animus futuri anxius. (Seneca) = Aggályoskodó az az ember, aki a jövő miatt nagyon nyugtalan. Calcar addere currenti. (Ovidius) = Futó lovat sarkantyúzni valakit munkája közben ösztönözni, hogy mértéken felül teljesítsen. Calcat iacentem vulgus. = A földre bukott embert megtiporja a tömeg. (A szerencsétlen embert még ki is gúnyolják.) Callidum esse ad suum quemque questum, aequum est. (Plautus) = Méltányos, hogy ki-ki a saját javát szolgálja (minden szentnek maga felé hajlik a keze). Calumniare audacter, semper aliquid haeret. = Merészen kell rágalmazni, valami mindig ott ragad. (Plutarchos szerint Nagy Sándor, Medius nevű talpnyalója mondta.) Candide et fideliter. = Tisztán és hűségesen. (Jelmondat) Candor illaesus. = Példásan tiszta jellem. (VII. Kelemen pápa jelmondata) Canicula = Kiskutya (Magyarban a nagy hőséget szoktuk kánikulának nevezni.) Caninum prandium. (Varro) = Kutyaebéd vagy eblakoma (kevés és egyszerű étel, bor nélkül). Canis caninam non est. (Varro) = A nagy kutya nem eszi meg a kis kutyát. Canis festinans caecos parit catulos. = Sietős kutya vak kölyköket fial. (A kapkodás bajt okoz.) Canis timidus vehementius latrat quam mordet. (Q. Curtius) = A félénk kutya inkább ugat, mint harap. Canitiem sibi et longos annos promittere. = Ősz hajat és még sok évet ígérni (légvárakat építeni). Cantabit vacuus coram latrone viator. (Juvenalis) = Vígan énekel az üres zsebű vándor a rabló előtt. (Nincs mit féltenie.) Canticum canticorum. = Énekek éneke a Biblia egyik ószövetségi könyve. Cantores amant liquores. = A kántorok szeretik az italokat. Cape-rape. = Fogd meg ragadd el. Tulajdonképpeni jelentése, alkalmazási módja: kapzsi, fösvény. Capillis trahere aliquem. (Plautus) = Hajánál húzni valakit, vagyis erőszakkal kényszeríteni. Capiti capillos evellere. (Cicero) = Hajszálait kitépni, kétségbe esni Capitis deminutio. = A személyiség csorbulása a római jogban a jogképesség elvesztése vagy csökkenése az okul szolgáló esemény, cselekmény mértékében. Caput cerebro vacuum. = Fej agyvelő nélkül. Caput in frigido, venter in tepido, pes in calido. = A fejet hidegen, a hasat langyosan, a lábat melegen kell tartani. (Salernoi iskola) Caput inter nubila condit. (Vergilius) = Felhők között elrejti a fejét. (A bajban nem mutatkozik.)

19 Caput mortuum = Holt fej (ha egy intézmény vezetője beteg) Caput mundi = A világ feje, a világ fővárosa. Már az ókorban így nevezték a császárkori Rómát, később pedig a pápák Rómájára is kiterjesztették ezt a megjelölést. Caput sine lingua est. = Fej nyelv nélkül, vagyis semmit sem lehet belőle kiszedni. Caritate et patientia. = Szeretettel és türelemmel. (Jelmondat) Caritas bene ordinata incipit a se ipso. = A rendezett szeretet az önszeretettel kezdődik. Caritas Christi urget nos. (2 Kor 5,14) = Krisztus szeretete sürget minket. Carmina non dant panem. = Költészetből nem lehet megélni. Carpe diem! (Horatius) = Minden napnak szakítsd le virágát! vagyis használd ki az időt Carpe viam et susceptum perfice munus. (Vergilius) = Kelj útra és végezd be a felvállalt munkát. Carpe viam! = Ragadd meg az utat! azaz indulj utadra. Carpent tua poma nepotes. (Vergilius) = A te fádról unokáid szedik le az almát. (Ők látják hasznát) Caseus ante cibum est, sed post medicina. = A sajt étkezés előtt étel, de utána orvosság. Caseus et panis sunt optima fercula sanis. = A sajt és a kenyér a legegészségesebb étel. Caseus ille sanus, quem dat avara manus. (Salernoi iskola) = A jó sajtot szűk marokkal mérik. (Vagyis keveset kell belőle fogyasztani.) Caste vivat, panem faciat, domum servet. = Éljen szeplőtelenül, süssön jó kenyeret és őrizze a házat (ti. a jó asszony). Castis omnia casta. (Tit 1,15) = A tisztának minden tiszta Casus belli. = A háborús ok, alkalom a háborúra. Categoricus imperativus. = Határozott parancs; az erkölcsi kötelesség parancsa, amely függetlenül minden hasznossági szempont mérlegelésétől kötelez. (Kant elve) Cato senex litteras Graecas didicit. = Cato öreg korában tanult meg görögül. Catus saepe satur cum capto mure iocatur. (Binder) = A jóllakott macska játszadozik a megfogott egérrel. (A fölényes ember lenézi a gyengébbet.) Catus amat piscem, sed non vult tangere flumen. = A macska szereti a halat, de nem megy be érte a vízbe. (Aki a célt akarja, a szükséges eszközöket is el kell fogadnia.) Cauda tenes anguillam. = Farkánál tartod az angolnát rosszul fogod meg a dolgot. Caudae equinae pilos evellere. (Horatius) = A ló farkából a szálakat egyenként kihúzni. (Nagy türelemmel dolgozni.) Causidici atque forum multorum causa malorum. = Ügyvédek és pereskedések sok embert bajba sodornak. Causidicus lites, sed vinitor undique vites, vulnus amat medicus, presbyter interitus. = Az ügyvéd a pereket, a szőlőműves a szőlőtőkéket, az orvos a betegeket, a pap pedig a temetéseket kedveli. Causidicus, medicus, meretrix semper meditantur, si quis plus tribuat, illum fallendo sequantur. (régi axióma) = Az ügyvéd, az orvos, a kerítő mindig spekulálnak, aki többet ígér nekik, ahhoz szegődnek. Cave canem. = Óvakodj a kutyáktól. (A régi római kapuk felirata.) Cave hominem signatum! = Óvakodj az arcon jegyet hordozó embertől! Cave multos, si singulos non times. = Őrizkedj a sokaságtól, ha nem is félsz az egyes emberektől. Cave tibi a cane muto et aqua silente. (Seybold) = Óvakodj a néma kutyától és a csendes víztől. (A néma kutya harap, a csendes víz pedig nagyon mély lehet.) Cave tibi ab aquis silentibus. = Óvakodj a csendes vizektől (a hallgatag ember gyanús) Caveant consules, ne quid respublica detrimenti capiat. = Ügyeljenek a konzulok, hogy a köztársaságnak baja ne essék. Cedere maiori non est pudor inferiori. = Nem szégyen az, ha enged a gyenge az erősebbnek. Cerebrum non habet. = Elment az esze Nincs esze (ti. olyan ostobaságot követett el) Certa amittimus, dum incerta petimus. (Plautus) = Elveszítjük a biztosat, miközben a bizonytalant hajszoljuk. Certa viriliter, sustine patienter. = Küzdj férfiasan és viseld a bajokat türelmesen! (Jelmondat) Certe ignoratio futurorum malorum utilius est quam scientia. (Cicero) = Az eljövendő bajokat bizonyosan hasznosabb nem ismerni, mint ismerni. (Így nem élünk rettegésben.) 18

20 Certum est, quod is committit in legem, qui legis verbum complctens contra legis nititur voluntatem. (Reg. iuris 88.) = Nem vitás, hogy az sérti meg a törvényt, aki betűjét megtartva, annak szelleme ellen vét. Cervus lilia calcat. = A szarvas liliomokat tapos. (Jelmondat) Cessante, sublata causa: Cessat effectus. = Ha megszűnik az ok, megszűnik az okozat (az eredmény) is. Ceteris paribus. = Egyenlő feltételek mellett. Ceterum censeo = Egyébként úgy gondolom, hogy Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. (Plutarchos szerint Cato) = Egyébként az a véleményem hogy Karthágót el kell pusztítani. Charitas petiens est, benigna est, charitas non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit quea sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, conguadet autem veritati (1 Kor 13,4-6) = A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Chistianos ad leones! (Tertullianus) = A keresztényeket vessétek az oroszlánok elé! Christus mihi lux Maria mihi dux! = Krisztus nekem világosságom Mária a vezérem. (Jelmondat) Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. = Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus kormányoz. Cicero pro domo sua. = Cicerónak saját érdekében tartott beszéde, saját érdekében szóló Cineri gloria sera venit. (Martialis) = Halál után már késő a dicsőség. (Eső után köpönyeg ) Cinis et umbra. = Por és árnyék (vagyunk). (Jelmondat) Circulum absolvere. = A kört bevégezni (valamely munkát befejezni). Circulus vitiosus. = Hibás kör, hibás okoskodás, mely azzal bizonyít, amit be kellene bizonyítania. (Olyan helyzet, amiből nincs kiút.) Citius usura currit quam Heraclitus. = Sebesebben futnak a kamatok, mint Heraclitus (híres görög gyorsfutó). (A könnyelmű adósságcsinálóra nézve a törlesztés napja, mindig nagyon hamar elérkezik.) Citius, fortius, altius = Gyorsabban, erősebben, magasabban (Az olimpiai játékok jelszava.) Civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest. (Gaius) = A polgári gondolkodás a természeti jogokat nem semmisíti meg. (A tételes jog, alá van vetve a természeti jognak.) Civis Romanus sum! (Cicero) = Római polgár vagyok! (A Rómához tartozás büszke öntudata és megvallása. Szent Pál apostol is erre hivatkozik, amikor a császárhoz fellebbez.) Civitas Dei. = Az Isten országa. (Szent Ágoston híres történetbölcseleti művének címe.) Clara pacta, boni amici. = Világos megállapodás jó barátság. Clarorum virorum senectus inviolata et tuta sit. (Livius) = A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. Claudus eget baculo, caecus duce, pauper amico. = A sántának botra, a vaknak vezetőre, a szegénynek barátra van szüksége. Clausis thesauris incubare. (Quintus) = Bezárt kincseken aludni (fösvény ember) Claves Petri, claves coeli. = Péter kulcsai, az ég kulcsai. (Jelmondat) Clerici portantes flores, aut stulti, aut mundi amatores. = A pap ha virágot visz vagy ostoba, vagy világfi. Clericis laicos semper infestos esse, tota docet antiquitas. = A világi hatalmak az egyháznak mindig ellenségei voltak, a történelem tanulsága szerint. (VIII. Bonifác, Unam sanctam c. bullájának kezdete, melyet Szép Fülöp spanyol királlyal szemben adott ki.) Clericus absque libris est tanquam miles inermis. = Pap könyv nélkül katona fegyver nélkül. Clericus clericum non decimat. = Pap a paptól nem szed tizedet. (Egyik holló a másiknak nem vájja ki a szemét. Clericus et laicus sibi semper sunt inimici. = A pap és a világi sokszor ellenség. (régi mondás) Clericus in libris, miles censetur in armis. = A papot könyveiről, a katonát fegyvereiről ismerjük meg. 19