HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei"

Átírás

1 HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei Érvényes től

2 Fogyasztási hitel Éven belüli 19% /max. 2 MFt/ (számla) (számla) /max. 2 MFt/ Lakossági 1havi BUBOR+17% BUBOR+18,5% BUBOR+1 BUBOR+17,5% 2% 25,48% 25,51% 25, 25,40% 24,33% Áruvásárlási hitel Éven belül fix 12 0% 21,29% hónap 10,5% Éven túl 18 hónap 0% 36 hónap BUBOR+16,5% 24 hónap 0% 11% 23,21% évi 0,4% 23,12% 15% 25,04% Üdülési hitel Éven belüli 15% 0% 22,88% Jogsi hitel Éven belüli (fix 12 hónap) (18 hónap) 0% 0% 10,5% 1 21,29% 24,73% Suli hitel Éven belül 19% 2% 25,48% Éven túl BUBOR+16,5% 25,51% Folyószámla hitelkeret Lakossági 20% 0% 22,29% folyószámla Folyószámla kényszerhitel Kamat Lakossági foly. szla kényszer Tőke késkamat Kamat késkamat 25% Diákhitel Központ Zrt. által folyósított Diákhitel Kamat Kez. ktg. Diákhitel1 4,90% 0% Diákhitel2 2,0 0% Lakossági ingatlan fedezetű Jelzálogalapú hitel Lakáscélra 3 havi 1 MFt-tól BUBOR+ 1 MFt-tól 3 havi BUBOR+4% Szabad felhasználású Ft - 3 havi Ftig BUBOR Ft 30 MFt-ig Kiváltó hitel Ft Ftig 3 havi BUBOR+ 0,5% 0,5% 1% 0,5% 9,27% 7,17% 11,83% 9,27% 3 havi BUBOR+ 1% 11,83% Ft 3 havi 30 MFt-ig BUBOR+ 0,5% 9,27% Építési jellegű (felújítás - lakásvásárlás) 1 MFt-tól 3 havi BUBOR+ 0,5% 9,27% Takarék Kiváltó hitel ig Lakáscélú 3 havi BUBOR+2,5% - 4,15% Szabad 3 havi - 5,20% 2. oldal, összesen: 8

3 felhaszn. BUBOR+3,5% évi feltételű kamattámogatásos lakáshitelek 1 éves fix kamatozással Hatályos: től. * a 125/2009 (VI.15.) Korm. rendelet alapján Új lakás építésre,vásárlásra Legfeljebb egy gyermek nevelése esetén: Két gyermek Három gyermek Négy gyermek Öt gyermek Hat vagy ennél több gyermek Korszerűsítés Korszerűsítés esetén A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI.23.) Kormányrendelet alapján az ellenszolgáltatás mértéke a kamat és a törlesztés folyamán- a szerződésszegést, kivéve- bármilyen jogcímen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás. A támogatás időtartama alatt az ellenszolgáltatás mértéke a Kormányrendelet szerint, havi rendszerességgel közzétett állampapírhozamnak, ennek hiányában a referenciahozamnak a 110%-a, növelve a kamatfelár mértékével. Kamatfelár: fix, évi 3%. A Takarékszövetkezet a kamatfelár mértékét az egyes kamatperiódusok fordulónapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Az Adósok által fizetendő kamat mértéke megegyezik az ellenszolgáltatás állami kamattámogatással csökkentett mértékével. Az Adósok által fizetendő kamat mértéke az állampapírhozam, ennek hiányában a referenciahozam változásával az egyes kamatperiódusonként automatikusan változik. Amennyiben az Adósok által fizetendő, kamattámogatással csökkentett ellenszolgáltatás alá csökkenne, kamattámogatásként az a mérték vehető figyelembe, ami az ügyleti kamat 6 %-os mértékének eléréséhez szükséges. A Kormányrendelet alapján a kamattámogatás mértéke az állampapírhozam, ennek hiányában a referenciahozamnak a kormányrendeletben meghatározott százaléka, az alábbiak szerint. Új lakás vásárlására vagy felépítésére igényelt hitel esetén: - legfeljebb egy gyermek esetén 50% - két gyermek esetén: 52% - három gyermek esetén: 55% - négy gyermek esetén: 59% - öt gyermek esetén: 64% - hat vagy ennél több gyermek esetén: 70% Lakás korszerűsítése esetén az állampapírhozam, ennek hiányában a referenciahozam 40%-a. Amennyiben a kölcsöntörlesztése során az Adós háztartásában élő eltartott gyermekek száma születés, örökbefogadás, hatósági vagy bírósági határozat alapján növekszik az adós, házastársa, élettársa vagy bejegyzett élettársa 45. életévének betöltése előtt, vagy az adós többgyermekessé válik az adós, házastársa, élettársa vagy bejegyzett élettársa 45. életévének betöltése előtt, úgy az Adós Takarékszövetkezethez benyújtott írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított második naptári hónaptól kezdődően számított kamattámogatás mértékére a 134/2009. (VI.23.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadóak. 3. oldal, összesen: 8

4 Otthonteremtési kamattámogatás használt lakásra Ügyleti Adós által Kamat fiz.kamat: THM: Kamattámogatás 1 éves kamatperiódus 4,59% 4,59% 5,09% Otthonteremtési kamattámogatás a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a támogatás időtartama alatt az ellenszolgáltatás mértéke a Kormányrendelet szerint, havi rendszerességgel közzétett állampapírhozamnak, ennek hiányában a referenciahozamnak a 130%-a, növelve a kamatfelár mértékével. Kamatfelár: fix, évi 3%. A Takarékszövetkezet a kamatfelár mértékét az egyes kamatperiódusok fordulónapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Az Adósok által fizetendő kamat mértéke az állampapírhozam, ennek hiányában a referenciahozam változásával az egyes kamatperiódusonként automatikusan változik. A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejének első öt évében nyújt otthonteremtési kamattámogatást. Mértéke az állampapírhozamnak, vagy referenciahozamnak az 50%-a. A támogatott személy a támogatás időszakában az e rendeletben meghatározott mértékű otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamatot fizet. Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatás időtartama alatt valamely időszakban a törlesztés folyamán felszámított ügyleti kamat adós által fizetett része 6 százalék alá csökkenne, úgy azon időszakra a kamattámogatás olyan mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fizetett ügyleti kamat mértéke a 6 százalékot elérje. Amennyiben az ügyleti kamat 6 százalék alá csökkenne, úgy az adós a teljes ügyleti kamatot fizeti. Új lakásépítési hitel *Új szerződés nem köthető! Kiegészítő kamattámogatás, 5 éves kamatperiódus 3,99% évi: 4,64% 9,11% Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény *Új szerződés nem köthető! Kiegészítő kamattámogatás, évi: 3,99% 5 éves 4,64% 9,11% kamatperiódus Fészekrakó hitel *Új szerződés nem köthető! Kiegészítő kamattámogatás, 5 éves kamatperiódus új lakásra évi: évi 3,79% 4,64% 8,89% használt lakásra évi: 13% évi 1% 14,9 Közalkalmazotti hitel * Új szerződés nem köthető! Kiegészítő kamattámogatás, 5 éves kamatperiódus 3,79% évi: 4,64% 8,89% 4. oldal, összesen: 8

5 Vállalkozói hitel Mezőgazdasági hitel Vállalkozói Kamat Kez. ktg. Kés.kam 12% 2% Kamat Kez. ktg. Kés.kam. 11% 2% Mezőgazdasági előfinanszírozó Kamat Kez. ktg. Kés.kam. BUBOR +4% évi 1,5% Garancia Garancia díj Éven belül 5 % Éven túl 7 % Takarék Gazdahitel Takarék Gazdahitel Takarék Gazdahitel plusz Széchenyi kártya Széchenyi kártya2 Agrár Széchenyi kártya Kamat Kez. ktg. Késkam. BUBOR évi 0,8 % +4,5% BUBOR évi 0,8 % +3,5% Kamat Kez. ktg. Késkam. BUBOR évi 0,8 % +4% BUBOR évi 0,8 % +4% Folyószámla hitelkeret Vállalkozói folyószámla 1 0% 17,24% Folyószámla kényszerhitel Vállalkozói foly. szla kényszer Kamat Tőke késkamat Kamat késkamat 25% Fogalmak, rövidítések és ügyfelek által megfizetendő egyéb költségek Jegybanki alapkamat aktuális mértéke: 1,35% Hitelkamat A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott a) fix kamatozással, vagy b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott, a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, b) legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy c) fix kamatozással nyújtható. Aktuális hitelkamatokat a mindenkori hirdetmény tartalmazza. A hitelszerződésben kerül 5. oldal, összesen: 8

6 megállapításra adott ügylet kamata, a kapcsolódó díjak mértéke, azok esedékessége. THM (Teljes Hiteldíj Mutató) A Takarékszövetkezet a fogyasztónak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. A fizetési számlához kapcsolódó, továbbá kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. A THM mutató számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező előírja, ideértve különösen a) fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, b) építésnél a helyszíni szemle díját, c) a számlavezetés és a készpénz- helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket a rendeletben foglalt kivétellel, d) hitelközvetítőnek fizetendő díjat, e) az ingatlan-nyilvántartási eljárási díját, valamint f) a biztosítás és garancia díját a rendeletben meghatározott kivétellel. A THM számításnál nem vehető figyelembe: a) prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállat kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) a közjegyzői díj, e) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM ismeretében összehasonlíthatóak a pénzintézetek ajánlatai. Hitelösszeg megállapítása Jövedelem alapon Késedelmi kamat A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a TKSZ legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztóval szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre a törvényben meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. Egyéb esetekben a Ptk. 6:48. - a az irányadó. A késedelmi kamat mértéke az esedékessé vált és meg nem fizetett tartozások (tőke, kamat) után a késedelem idejére az ügyleti kamaton felül esedékes. Mértékét az egyedi szerződés tartalmazza. Díjak A TKSZ a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A szerződés szerint százalékos arányban meghatározott díjak a hitel pénznemében, a tételesen meghatározott díjak és költségek pedig csak forintban állapíthatók meg. A szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díja, a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991.(XI.26) IM rendelet szerinti összeg, melyet a közjegyzői díjszabás alapján a közjegyző felé kell megfizetni. Megkötött lakásbiztosítási díj elemi és tűzkár kockázatokra, /TKSZ által megállapított fedezeti érték erejéig vagyonbiztosítással biztosítani. Kölcsönfedezeti életbiztosítás megkötése hitelösszeg, lejárat függvényében kerül megállapításra. Értékbecslés költsége, fedezet éves felülvizsgálati díja: TKSZ által elfogadott 6. oldal, összesen: 8

7 ingatlanértékelést végző társaság(ok) díjszabása alapján. Ingatlan-nyilvántartás igazgatási szolgáltatási díja. Bejegyzési kérelem egyéb ingatlanfedezetű hitelek esetén Ft ingatlanonként. Törlés egyéb ingatlanfedezetű hitelek esetén Ft ingatlanonként. Hitel folyósításhoz kapcsolódó díjak/költségek Hitelesített tulajdoni lap: Ft ingatlanonként. térképmásolat díja: Ft ingatlanonként Soron kívüli ügyintézés díja: Ft ingatlanonként. Értékbecslés költsége: Takarékszövetkezet által elfogadott ingatlanértékelést végző társaság(ok) díjszabása alapján. közjegyzői díj Hátralékos hitelek beszedésével kapcsolatosan felmerülő költségek Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos, ügyfél által fizetendő költségek (hitelkérelemtől a hitel megszűnéséig, hiteltípustól függetlenül): o Bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHRben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel, o KHR kiértesítés ktg: Ft/ fő. Adós, adóstárs kapcsolatfelvétel díja: Ft/fő, Felszólítási díjak (, adós- adóstárs, kezes, ügyvédi, felmondás) Ft/fő, Átstrukturálás, Prolongálás ktg: Ft/szerződés. Végrehajtói költségek Egyéb Hiteltartozással kapcsolatos igazolás kiadása: Ft/alakalom. Előtörlesztés: Amennyiben (a fogyasztó) az Adós előtörleszt, úgy előtörlesztési díjat köteles fizetni. Nem kell előtörlesztési díjat fizetni, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. a.) a díj mértéke: az előtörlesztett összeg egy százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsönszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet. b.) a díj mértéke: az előtörlesztett összeg fél százaléka, ha az előtörlesztés időpontja és a kölcsön szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet. Nem kell előtörlesztési díjat fizetni a teljes előtörlesztése esetén, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Adós által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. Jelzálog-alapú hitel esetén a díj mértéke az előtörlesztett (végtörlesztett) összeg kettő százaléka. Jelzáloghitel előtörlesztése (végtörlesztése) esetén nem kell előtörlesztési díjat fizetni a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) esetén, ha az Adós (fogyasztó) fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített, vagy ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés esetén a díj mértéke a részleges vagy teljes előtörlesztés esetén az előtörlesztett összeg egy százaléka. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés esetén nem kell előtörlesztési díjat fizetni, ha az - előtörlesztés biztosítási szerződésen alapul, - az Adós (fogyasztó) tartozása nem haladja meg az 1 MFt-ot és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített, - ha a szerződés hatálybalépésétől már 24 hónap eltelt kivéve ha más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik az előtörlesztés, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg 7. oldal, összesen: 8

8 felét., ebben az esetben az előtörlesztési díj mértéke, az előtörlesztett összeg 2%-a. Nem fogyasztóval kötött kölcsönszerződés előtörlesztése esetén a díj mértéke az előtörlesztett (végtörlesztett) összeg kettő százaléka. Kamat/ Kamatfelár módosítása Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitelszerződés esetén a referencia kamatláb mértékét a hitelszerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. A TKSZ a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár- változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Takarékszövetkezet Igazgatósága 8. oldal, összesen: 8

Lakossági hitelek HIRDETMÉNYE

Lakossági hitelek HIRDETMÉNYE Lakossági hitelek HIRDETMÉNYE Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. augusztus 1-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Mellékletek:...3 1. Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 01. TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI HITELEK... 7 4. HITELKIVÁLTÁSI

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

Érvényes: 2015. augusztus 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. augusztus 1-től A változások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.05.04. Hatálybalépés napja: 2015.05.04. AL/1. sz. melléklet: Folyószámla hitel AL/2. sz. melléklet: Tagi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.08.10. Hatálybalépés napja: 2015.08.10. AL/1. sz. melléklet: TAKARÉK Folyószámlahitel AL/2. sz. melléklet:

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2010. május 1-től A változások a szövegben dőlten

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.)

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) 36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-től nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. február 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. október 09. Hatályos: 2014. október 09. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: a Takarék Személyi Kölcsön és a Takarék Folyószámlahitel hirdetmények közzététele A 44/2015. számú EFB határozattal elfogadva, érvényes

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2015. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 08. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK Jegybanki alapkamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Érvényes: 2012.október 1-től

Érvényes: 2012.október 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2015. február 01. A Hirdetmény közzététele: 2015. február

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben