PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV."

Átírás

1 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. Pécs 2013

2 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. TANULMÁNYOK A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2013

3 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. Tanulmányok A változó rendészet aktuális kihívásai címő tudományos konferenciáról HU ISSN Kiadja a Magyar Hadtudományi Társaság Határır Szakosztály Pécsi Szakcsoportja a Magyar Rendészettudományi Társaság közremőködésével Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Felelıs kiadó: Zámbó Péter elnök E kiadvány a Hanns Seidel Alapítvány támogatásával készült. Magyar Hadtudományi Társaság Határır Szakosztály Pécsi Szakcsoportja 2013 Gaál Gyula, Hautzinger Zoltán és szerzıtársai 2013 A mő szerzıi jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga fenntartva. A mő a kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható és nem terjeszthetı.

4 KÖTET SZERZİI Dr. Amberg Erzsébet rendır százados, PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dr. Ambrus Zoltán rendır alezredes, osztályvezetı, Baranya Megyei Rendırfıkapitányság Bőnmegelızési Osztály Dr. Angyal Miklós rendır orvos alezredes, Országos Rendır-fıkapitányság Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Bőnügyi Technikai Fıosztály Bőnügyi Orvosi Osztály Dr. Antal Dániel PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Antal Renáta egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete Dr. Balga Jozef rendır ezredes, tanszékvezetı egyetemi docens, Pozsonyi Rendır Akadémia Közjogtudományi Tanszék Dr. Balla József rendır alezredes, osztályvezetı, Országos Rendır-fıkapitányság Határrendészeti Fıosztály Dokumentációs Osztály Dr. Bíró Gyula nyá. rendır alezredes, c. egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Dr. Boda József vezérırnagy, fıigazgató, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Dr. Christián László tanszékvezetı egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék Csepregi Péter PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Mőszaki Doktori Iskola Dr. Dalnoki Zsolt tőzoltó fıhadnagy, titkárhelyettes, Baranya Megyei Védelmi Bizottság Dr. Dobák Imre Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék Dr. Finszter Géza egyetemi tanár, fıszerkesztı-helyettes, Belügyi Szemle Dr. Fórizs Sándor nyá. rendır dandártábornok, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Földesi Krisztina rendır alezredes, kiemelt fıelıadó, Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztály Dr. Gaál Gyula rendır alezredes, hivatalvezetı, Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság Galántai Béla titkár, Magyar Rendészettudományi Társaság Polgári Biztonságvédelmi Tagozat Dr. Gárdonyi Gergely rendır alezredes, bőnügyi igazgatóhelyettes, Országos Rendırfıkapitányság Bőnügyi és Szakértıi Kutatóintézet Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina rendır alezredes, titkár, Belügyi Tudományos Tanács Dr. Gubicza József tőzoltó ezredes, fıosztályvezetı, BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Oktatásigazgatási és Kiképzési Fıosztály

5 Dr. Hajas Barnabás fıosztályvezetı, Alapvetı Jogok Biztosának Hivatala Dr. Hegyaljai Mátyás rendır ezredes, stratégiai igazgatóhelyettes, Országos Rendırfıkapitányság Nemzetközi Bőnügyi Együttmőködési Központ Dr. Hengl Melinda PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dr. Horváth Gézáné nyá. rendır alezredes, laboratóriumvezetı, Igazságügyi Szakértıi és Kutató Intézetek Veszprémi Intézet Dr. Horváth Orsolya PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dr. Kacziba Antal nyá. rendır altábornagy Dr. Katz Zoltán intézeti gyakornok, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Mőveleti Medicina Tanszék Klenner Zoltán tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék Dr. Kovács Gábor rendır dandártábornok, egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kovács Tamás fıosztályvezetı-helyettes, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Dr. Kricskovics Antal Országos Rendır-fıkapitányság Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Bőnügyi Technikai Fıosztály Bőnügyi Orvosi Osztály Kriskó Edina adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Életpálya és Emberi Erıforrás Intézet Kommunikációs Tanszék Dr. Kurunczi Gábor jogi fıreferens, Alapvetı Jogok Biztosának Hivatala Dr. Lırincz Aranka tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék Dr. Malét-Szabó Erika rendır ırnagy, alosztályvezetı, Fejér Megyei Rendırfıkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály Marek Erika tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Mőveleti Medicina Tanszék Máté István Zsolt igazságügyi informatikai szakértı Dr. Molnár Katalin fıiskolai docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék Nyári Éva PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Nyéki Dávid magánbiztonsági szakértı Dr. Orbán József PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pinczésné Kiss Klára rendır alezredes, szolgálatvezetı, Nógrád Megyei Rendırfıkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Dr. Polgár Miklós tőzoltó hadnagy, jogtanácsos, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6 Dr. Potoczki Zoltán pénzügyır ırnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyıri Tanszék Prisznyák Szabolcs büntetés-végrehajtási ırnagy, osztályvezetı, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fejlesztési Osztály Dr. Rapčan Jaroslav tanársegéd, Pozsonyi Rendır Akadémia Büntetıjogi Tanszék Rapčanova Michaela tanársegéd, Pozsonyi Rendır Akadémia Közjogtudományi Tanszék Regényi Kund alezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet Dr. Ritecz György nyá. rendır ezredes, külsı szakértı, Belügyminisztérium Dr. Sallai János nyá. határır ezredes, egyetemi tanár, mb. tudományos dékánhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Dr. Sebestyén Attila büntetés-végrehajtási ezredes, fıosztályvezetı, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Informatikai Fıosztály Dr. Szabó Andrea pénzügyır alezredes, mb. tanszékvezetı, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyır Tanszék Szabó Lajos nyá. rendır alezredes, oklveles biztonságtechnikai mérnök Szatmári Adrienn pszichológus, Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály Dr. Szendi Antal pénzügyır ezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyır Tanszék Dr. Szuhai Ilona PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Dr. Teke András nyá. határır ezredes Urszán József rendır alezredes, Szervezett Bőnözés Elleni Koordinációs Központ Stratégiai-Elemzı Értékelı Fıosztály Dr. Vajda Márk rendır hadnagy, Terrorelhárítási Központ, Mőveleti Igazgatóság Dr. Varga János nyá. határır ezredes, tanszékvezetı fıiskolai tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék Dr. Várdai Viktória Jáde PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dr. Zsigovits László nyá. rendır ezredes, c. egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

2012. április 27-én 11.00 óra

2012. április 27-én 11.00 óra 2012. április 27-én 11.00 óra TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ÁLLAMTITKÁR URAK, KABINETFŐNÖK ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! BEJELENTEM, HOGY KÖVÉR LÁSZLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

Kriminalisztikai Tagozat

Kriminalisztikai Tagozat Zsűri elnök: Szőgyényi Zoltán r HELYSZÍN Zsüri tagok: Dr. Nyitrai Endre r. V. épület Dr. Tirts Tibor r. I. em. 5. Arany-Bíró Martin Kiberbűnözés nyugatról keletre Girhiny Kornél r. Szabó Kristóf Péter

Részletesebben

Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések adományozásáról

Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések adományozásáról Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések adományozásáról hatályos: 2012.04.06 - Kossuth Zsuzsanna, az elsı magyar fıápoló születésnapjához kötıdıen, a Magyar Ápolók Napján 2012. február

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról. hatályos: 2011.12.05 -

Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról. hatályos: 2011.12.05 - Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról hatályos: 2011.12.05 - Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr 2011. szeptember 16-án Prof. Dr. Kertai Pál, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra felvettek névsora 2015

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra felvettek névsora 2015 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra felvettek névsora 2015 Név Munkahely neve Tudományág Aliczki Manó MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Almásiné Csoma Zsanett

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE

A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE 2010. JÚLIUS 1. 2011. JÚNIUS 30. A DEBRECENI EGYETEM ÉVKÖNYVE 2010. JÚLIUS 1. 2011. JÚNIUS 30. A Debreceni Egyetem Évkönyve 2010. július 1. 2011. június 30. 1 A Debreceni Egyetem

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 104/2009. (VIII. 20.) KE ha tá ro za t Kitüntetés adományozásáról 35043

MAGYAR KÖZLÖNY. 104/2009. (VIII. 20.) KE ha tá ro za t Kitüntetés adományozásáról 35043 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. au gusz tus 20., csütörtök 117. szám Tartalomjegyzék 85/2009. (VIII. 20.) KE ha tá ro za t Kitüntetés adományozásáról 35012 86/2009. (VIII. 20.)

Részletesebben

Hirschl János tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Veszprémi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beosztott tűzoltójának

Hirschl János tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Veszprémi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beosztott tűzoltójának 1 Nemzeti ünnepünk, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 55. évfordulója és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulója alkalmából a Dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke visszavette

Részletesebben

A vámmentes vámkezelésre jogosultak körérıl szóló 18/2011. (IV.19.) NGM rendelet 2. -ában hivatkozott lista

A vámmentes vámkezelésre jogosultak körérıl szóló 18/2011. (IV.19.) NGM rendelet 2. -ában hivatkozott lista A vámmentes vámkezelésre jogosultak körérıl szóló 18/2011. (IV.19.) NGM rendelet 2. -ában hivatkozott lista Az 1979. évi 12. számú törvényerejő rendelettel kihirdetett, az oktatási, tudományos és kulturális

Részletesebben

A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért

A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Tisztelettel meghívunk valamennyi érdeklődőt Konferencia-sorozatunkra. A Magyar Tudomány Hete 2008 A tudomány az élhető Földért Dunaújváros Főiskola 2008. november 10

Részletesebben

Belföld 1 / 10 2015.03.18. 16:38. nappal min: 10 C max: 13 C. éjszaka min: -2 C max: 2 C Belépés Regisztráció Elıfizetés

Belföld 1 / 10 2015.03.18. 16:38. nappal min: 10 C max: 13 C. éjszaka min: -2 C max: 2 C Belépés Regisztráció Elıfizetés 1 / 10 2015.03.18. 16:38 nappal min: 10 C max: 13 C éjszaka min: -2 C max: 2 C Belépés Regisztráció Elıfizetés 2015.03.18. Sándor, Ede, Cirill Belépés Regisztráció Elıfizetés Rovatok Fıoldal Belföld Külföld

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Rektori Hivatal Debrecen, Kálvin tér 16. Dr. Fekete Károly rektor Dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes Pinczésné dr. Palásthy Ildikó oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN

MAGYARORSZÁG HATÁR MENTI TÉRSÉGEINEK ÉS VÁROSAINAK FEJLŐDÉSE A RENDSZERVÁLTÁS ÉS EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGUNK KÖVETKEZTÉBEN MEGHÍVÓ Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom Város Önkormányzata, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Széchenyi István Egyetem és a Magyar Jogászegylet

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Telefonkönyv

Széchenyi István Egyetem Telefonkönyv Széchenyi István Telefonkönyv A telefonkönyv tartalma naponta, az elektronikus telefonkönyv aktuális tartalma alapján frissül. 1/49 Általános információk: Központi telefonszám: +36 (96) 503-400 A bejövő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Központi rendezvények 5

Tartalomjegyzék. I. Központi rendezvények 5 Tartalomjegyzék I. Központi rendezvények 5 II. Rendezvények 17 Egészségügyi Minisztérium 17 Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 22 Honvédelmi Minisztérium 27 Magyar Tudományos Akadémia 31

Részletesebben

OPERATÍV FŐIGAZGATÓSÁG

OPERATÍV FŐIGAZGATÓSÁG OPERATÍV FŐSÁG 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. Központi: 459-1500/55333 459-1500/55417 Titkárság: 459-1550 459-1551 titkarsag.ofi@semmelweis-univ.hu OPERATÍV FÕ Verseghi-Nagy Miklós (I. em. 105.) 06-20-666-3552

Részletesebben

Számmal kezdődő 67/20 9 mm GLOCK-17 pisztoly műszaki leírása, kezelési és javítási utasítás / [közread. a] Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal. - Budapest : Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Görbe Attiláné Zán Krisztina r. alezredes

Görbe Attiláné Zán Krisztina r. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Görbe Attiláné Zán Krisztina r. alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei címő doktori (PhD) értekezésének szerzıi

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Emberi Erõforrások Minisztériuma

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. címő konferenciájára! A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24 A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelı Bizottsága, Titkársága Budapest 2012 E L E K T R O N I K U S K I A D Á S 2 A MAB tagjai,

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2011-2014 2012-2014 2013-2014

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2011-2014 2012-2014 2013-2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2011-2014 2012-2014 2013-2014 196 éves a mosonmagyaróvári felsőoktatás Zengő Ferenc, óvári gazdász

Részletesebben