Képzések. 1. Szakközépiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzések. 1. Szakközépiskola"

Átírás

1 Képzések A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium képzési struktúráját szakközépiskolai és szakiskolai alapképzés, szakképzés és iskolarendszeren kívüli szak- és felnőttképzés alkotja. Képzési formáink: 1. Szakközépiskola (érettségi vizsgára történő felkészítés + szakmai alapozás) közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, mezőgazdaság szakmacsoportokban. 2. Szakiskolai alapképzés (9-10. évfolyam, szakképzésre történő felkészítés) kereskedelmi, vendéglátói, élelmiszeripari, mezőgazdasági szakmai orientációkban 3. Szakközépiskolai szakképzés (érettségi vizsgára épülő közép- és emelt szintű szakmai képzések) közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, mezőgazdasági szakmacsoportokban. 4. Szakiskolai szakképzés kereskedelmi, vendéglátói, élelmiszeripari, mezőgazdasági szakmacsoportokban. 5. Iskolarendszeren kívüli tanfolyamrendszerű szakképzések közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, élelmiszeripar, mezőgazdaság szakmacsoportokban, valamint felnőttképzés keretében ECDL, EBCL képzés. Az iskolarendszerű képzések idejére a családi pótlék, a kedvezményes vagy ingyenes tankönyvtámogatás alanyi jogon jár. Minden képzésben részt vevő számára ECDL, EBCL és BGF szakmai nyelvvizsga-lehetőség. További információk a közgazdasági képzésekkel kapcsolatban a 89/ as, a kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari és mezőgazdasági képzésekkel kapcsolatban a 89/ telefonszámon illetve az egyes képzések menüpontja alatt találhatók. 1. Szakközépiskola Az intézmény szakközépiskolája gazdasági profilú szakközépiskola, amelyben 4 szakmacsoporton belül hirdet képzéseket: 1. közgazdaság 2. kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 3. vendéglátás-idegenforgalom 4. mezőgazdaság Az első két tanév képzési struktúrája az általános gimnáziumi oktatáshoz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy szakmai orientációs jelleggel a tanulók 2 évig elméleti és gyakorlati szakmai alapozó tantárgyakat is tanulnak. Az idegenforgalmi szakirány idegen nyelv igényes képzését egy előkészítő tanév, az ún. nyelvi előkészítő osztály alapozza, az idegenforgalmi szakirányon tanulók így a 13. évfolyam elvégzése után tehetnek érettségi vizsgát. A tanulók egyéni választásától és továbbtanulási irányultságától függően emelt szinten tanulható tantárgyak a ill. az idegenforgalmi szakirány esetében a évfolyamon a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, angol és német nyelv (általános és gazdasági szaknyelv), az informatika, az elméleti gazdaságtan (közgazdasági szakirányok), kereskedelem-marketing alapismeretek (kereskedelmi szakirány) és vendéglátóipari alapismeretek (vendéglátóipari szakirány). A közismereti és szakirányú tantárgyak tanulása mellett az iskola a szabadon választható tanórák keretében garantálja a természettudományos tantárgyak (fizika, kémia, biológia, földünk és környezetünk), valamint a szakmai tantárgyak (marketing, vállalkozási ismeretek, számvitel, statisztika, üzleti kommunikáció) tanulási lehetőségét is. Az iskola informatikai képzési programjának megfelelően minden tanuló számára biztosítja a nemzetközileg elismert ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) megszerzésének lehetőségét. (A székhely intézményben 6 éve ECDL-vizsgaközpont működik). Az iskola első évfolyamán 7 osztály (11 szakirány) indítását tervezi, az egyes szakirányba felvehetők számát a jelentkezők igényéhez igazítja. Az általános képzési idő - az idegenforgalmi képzés kivételével

2 - 4 év, melyet érettségi követ magyarból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és egy szabadon választott tárgyból. Az iskola Pedagógiai Programjának megfelelően az ötödik vagy hatodik érettségi tárgyat, a továbbtanulás szándékától és a szakmacsoporttól függően, a tanuló választhatja meg elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan (számvitel, pénzügy, statisztika, marketing), kereskedelem-marketing alapismeretek, vendéglátóipari alapismeretek, informatika, biológia, fizika, földünk és környezetünk tantárgyak közül. Az érettségi vizsga feljogosít továbbtanulásra, de szakképesítést nem nyújt Közgazdaság szakmacsoport A közgazdasági szakmacsoporton belül 5 képzési szakirány jellemző: 1. közgazdasági gimnázium 2. vállalkozás-pénzügyi szakirány 3. gazdasági informatikai szakirány 4. üzleti kommunikáció szakirány 5. idegenforgalmi szakirány (nyelvi előkészítő osztály + közgazdasági gimnázium) A közismereti tantárgyak mellett a tanulók a évfolyamon a szakmai alapozó tantárgyak keretében gazdasági környezetünk és információfeldolgozás tantárgyakat tanulnak. Az idegenforgalmi szakirány idegen nyelv igényes képzését egy előkészítő tanév, az ún. nyelvi előkészítő osztály alapozza, az idegenforgalmi szakirányon tanulók így a 13. évfolyam elvégzése után tehetnek érettségi vizsgát. Az iskola első évfolyamán 4 közgazdasági osztály indítását tervezi, az egyes szakirányba felvehetők számát a jelentkezők igényéhez igazítja. A képzési idő a közgazdasági gimnáziumi, vállalkozásipénzügyi, gazdasági-informatikai és az üzleti kommunikáció szakirányon 4 év, az idegenforgalmi szakirányon 5 év. Az intézmény közgazdasági szakközépiskolája (az egykori Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Leánykollégium) a tanulmányi versenyeredmények, a felvételi arányok, a felsőoktatásba jelentkezők nyelvvizsgáinak aránya, a magyar nyelvi és matematikai kompetenciamérések eredményeinek tekintetében az ország közgazdasági szakközépiskoláinak élmezőnyébe tartozik. Az elmúlt években kiemelkedő országos versenyeredmények születtek matematikából, elméleti gazdaságtanból (közgazdaságtanból), üzleti gazdaságtanból (könyvvitelből, statisztikából), történelemből, informatikából, információfeldolgozásból (gépírásból) és idegen nyelvekből, valamint a szakképző évfolyamokon az ügyviteli szakképesítések versenyén. 1. Közgazdasági gimnázium (9-12. évfolyam) E képzési irányban a tanulók 2 idegen nyelvet, angolt és németet tanulnak. Az intézmény gimnáziumi tanterv szerint tanítja a magyart, a történelmet, a földrajzot (földünk és környezetünk) és a matematikát. A szakmai tárgyak közül a 11. évfolyamtól elméleti gazdaságtant heti 3-3 órában, üzleti gazdaságtant, ezen belül a 11. évfolyamon számvitelt, 12. évfolyamon statisztikát és marketinget ugyancsak 3-3 órában tanulhatnak a tanulók. Ez a képzési forma elsősorban a felsőfokú továbbtanulásra készít fel, de lehetőséget teremt a közép- és emelt szintű szakképző évfolyamok ill. az iskolában működő felsőfokú szakképzési évfolyamok elvégzéséhez is. Elsősorban a közgazdasági, gazdálkodási, külkereskedelmi, logisztikai, gazdasági informatikai, idegenforgalmi szakirányokat alapozza. 2. Vállalkozási-pénzügyi szakirány (9-12. évfolyam) Ez a képzési forma elsősorban a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra és a közép- és emelt szintű szakképző évfolyamok elvégzésére készíti fel a tanulókat. A 11. és 12. évfolyamon ezen a szakirányon a tanulók mindkét évben 3-3 órában tanulnak elméleti és üzleti gazdaságtant (számvitelt, statisztikát és marketinget), így lehetőségük van mind elméleti, mind üzleti gazdaságtanból érettségi vizsgát tenni. Egy idegen nyelv tanulása kötelező, ami igény szerint emelt szinten is tanulható. Elsősorban a számviteli, pénzügyi, statisztikai, gazdálkodási és vállalkozási jellegű szakirányokat alapozza.

3 3. Gazdasági-informatikai szakirány (9-12. évfolyam) Ez a szakirány leginkább a vállalkozási-pénzügyi képzéshez hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a diákok a 11. évfolyamtól kezdődően nagyobb óraszámban, heti három órában tanulnak informatikát, amelyet elsősorban vállalkozási-pénzügyi területen hasznosíthatnak. Az informatika általánosan elterjedt angol szaknyelve miatt ezen a szakirányon elsősorban angol nyelv választása ajánlatos, de az általános iskolából hozott idegen nyelv (német) is tanulható. Az idegen nyelv igény szerint emelt szinten is tanulható. A vállalkozási-pénzügyi szakirányok alapozásán kívül a gazdasági-informatikus képzést készíti elő. 4. Üzleti kommunikáció szakirány (9-12. évfolyam) Ez a képzési forma is a felsőfokú szakirányú továbbtanulásra és a közép-, és felsőfokú szakképző évfolyamok elvégzésére készíti fel a tanulókat. Elsősorban kommunikáció, marketing, informatikai, szervezési, igazgatási irányba orientál. Más képzési formákhoz képest a tanulók nagyobb óraszámban tanulnak informatikát, információfeldolgozást, valamint kiemelt hangsúlyt kap a külső és belső gazdasági, vállalati kommunikáció, amelyet a évfolyamon egyaránt oktat az iskola. Kiemelt jelentőségű az idegen nyelv (angol vagy német) oktatása is. Egy idegen nyelv választása kötelező, ami igény szerint emelt szinten is tanulható. 5. Idegenforgalmi szakirány (nyelvi előkészítő osztály) ( évfolyam) Ez a szakirány a gazdaság egy újabb szegmense, az idegenforgalom irányában történő - elsősorban közgazdasági alapokon nyugvó - orientáláson alapszik, amelynek fő célja a szakirány felsőoktatásban történő választásának elősegítése. Az idegenforgalmi szakirány alapozását a nyelvi előkészítő osztály jelenti, melynek órakeretéből az iskola min. 12 órát két idegen nyelv, angol és német oktatására fordít, a többi órában informatika, tanulásmódszertan, képességfejlesztő tantárgyak kerülnek oktatásra. A nyelvi előkészítő évfolyam elvégzése után a tanulók felvételi eljárás nélkül folytathatják tanulmányaikat az idegenforgalmi szakirányon. Az évfolyamon szerzett idegen nyelvtudásra épülve felsőbb évfolyamokon gazdasági ill. idegenforgalmi szakmai idegen nyelv tanulására nyílik lehetőség Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport A kereskedelmi szakirány célja a felsőfokú kereskedelmi tanulmányok és az intézményben elvégezhető középfokú kereskedő (kereskedelmi technikus) szakirány szakmai alapozása. A tanulók a közismereti tantárgyak mellett a 9. és 10. évfolyamon gazdasági környezetünk (közgazdaságtan), információkezelés, viselkedéskultúra és kommunikáció tantárgyakat, a 11. és 12. évfolyamon az elméleti kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek keretében közgazdaságtant és marketing tantárgyakat tanulnak, a gyakorlati oktatás keretében pedig tanirodai gyakorlaton sajátíthatják el a szakirány alapvető gyakorlati ismereteit. A szakirányon egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport A vendéglátás-idegenforgalom szakirány célja ugyancsak a felsőfokú tanulmányok és az intézményben megszerezhető középfokú vendéglős (vendéglátóipari technikus) végzettség szakmai alapozása. A közismereti tantárgyak mellett a tanulók elméleti alapozó tárgyként a évfolyamon gazdasági környezetünk (közgazdaságtan) tantárgyat, a évfolyamon vendéglátó és turizmus ismereteket, marketinget és szállodai ismereteket tanulnak, míg gyakorlati alapozásként a évfolyamon gasztronómiai alapismereteket, viselkedéskultúrát tanulnak, a évfolyamon pedig iskolai tankonyhai gyakorlaton vesznek részt. A szakirányon egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók.

4 1.4. Mezőgazdaság szakmacsoport A mezőgazdasági szakmacsoporton belül az iskola 4 szakirányt ajánl: 1. erdészeti szakirány 2. biogazdálkodási szakirány 3. kertészeti, növényvédelmi szakirány 4. vadgazdálkodási szakirány 1. Erdészeti szakirány ( évfolyam) A mezőgazdaság szakmacsoporthoz tartozó erdészeti szakirány célja ugyancsak a szakirányú felsőfokú és középfokú továbbtanulásra történő felkészítés. A közismereti tantárgyak mellett a tanulók a szakmai alapozó tantárgyak keretében agrometeorológiai, talajtani, növénytermesztési, kertészeti, gazdálkodási és alapvető műszaki ismereteket sajátíthatnak el. A szakirány folytatásaként a tanulók az iskolában emelt szintű erdésztechnikus végzettséget szerezhetnek. Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók. 2. Biogazdálkodási szakirány ( évfolyam) Az ugyancsak a mezőgazdaság szakmacsoporthoz tartozó, napjainkban egyre elterjedtebb biogazdálkodást (növénytermesztés és állattenyésztés) alapozó biogazdálkodási szakirány célja ugyancsak a szakirányú felsőfokú, emelt szintű ill. középfokú továbbtanulásra történő felkészítés. Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók. A közismereti tantárgyak mellett a tanulók a szakmai alapozó tantárgyak keretében agrometeorológiai, talajtani, növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, takarmányozási, gazdálkodási és alapvető műszaki ismereteket sajátíthatnak el. A szakirány folytatásaként a tanulók az iskolában középfokú agrárkörnyzetgazda (bioállattartó- és tenyésztő, biomassza-előállító, bionövény-termesztő, ökogazda elágazás) vagy emelt szintű agrártechnikus (mezőgazdasági vállalkozó, agrárrendész, mezőgazdasági technikus, vidékfejlesztési technikus elágazás) végzettséget szerezhetnek. A gyakorlati ismeretek elsajátítását és elmélyítését az intézmény saját tangazdasága keretében biztosítja. 3. Kertészeti, növényvédelmi szakirány ( évfolyam) A kertészeti szakirány ugyancsak a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést és az iskolai emelt szintű növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus, valamint agrártechnikus szakképzések alapozását célozza. A tanulók a közismereti tantárgyak mellett mezőgazdasági szakmacsoportos elméleti és gyakorlati alapozó tárgyakat tanulnak (ld. erdészeti és biogazdálkodási szakirány). Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók. A gyakorlati ismeretek elsajátítását és elmélyítését az intézmény saját tangazdaságában és tanpincéjében biztosítja. 4. Vadgazdálkodási szakirány ( évfolyam) A vadgazdálkodási szakirány ugyancsak a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést és az iskolai emelt szintű vadgazdálkodási technikus (vadász, vadtenyésztő elágazás) szakképzések alapozását célozza. A tanulók a közismereti tantárgyak mellett mezőgazdasági szakmacsoportos elméleti és gyakorlati alapozó tárgyakat tanulnak (ld. erdészeti és biogazdálkodási szakirány). Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók.

5 A gyakorlati ismeretek elsajátítását és elmélyítését az intézmény saját tangazdaságában és tanpincéjében biztosítja. 2. Szakiskolai alapképzés Szakiskolai alapképzés (9-10. évfolyam) A szakiskolai évfolyam célja, hogy felkészítse a tanulókat a szakképzésbe történő belépésre. A szakiskolai tanterv keretében ezeken az évfolyamokon közismereti tantárgyakat és előkészítő jelleggel pályaorientációs és szakmai alapozó elméleti tantárgyakat tanulnak a tanulók és mindkét évfolyamon gyakorlati oktatásban vesznek részt. Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező. A szakiskolai alapozó évfolyamok elvégzése után a tanulók a 11. évfolyam szakmai orientációnak megfelelő szakképzési szakirányain folytathatják tanulmányaikat. Az iskola Helyi tanterve alapján 4 szakmai orientáció közül választhatnak a tanulók: 1. kereskedelmi orientáció 2. vendéglátás orientáció 3. élelmiszeripari orientáció 4. mezőgazdasági orientáció A szakiskola a kerettantervi ajánláson felül a kereskedelmi és vendéglátóipari képzések esetében emelt szinten oktatja az informatikát. A kötelező tanórai foglalkozásokon felül a szakkörök keretében biztosított a szakmai és szakiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés matematikából, magyar nyelv és irodalomból, fizikából és informatikából. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése a felzárkóztató foglalkozások keretében megoldott. A tanulók egyéb érdeklődési területüknek megfelelően különböző művészeti és sport-foglalkozásokon is részt vehetnek Kereskedelmi orientáció A kereskedelmi orientációban a évfolyamon a közismereti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv), a természetismereti tantárgyak (fizika, biológia és egészségnevelés, kémia, földrajz) és a művészeti tantárgyak mellett emelt szintű informatikát és az orientációhoz kapcsolódóan, az új Országos Képzési Jegyzék alapján, szakmai előkészítő tantárgyakat tanulnak a diákok. A 9. évfolyamon a pályaorientációs tantárgyak: boltok áruházak berendezései, az áru útja, az eladás szereplői szakmai idegen nyelv gépírás, szakmai levelezés kommunikáció, önismeret A 10. évfolyamon a szakmai alapozás során kommunikáció, viselkedéstan gépírás, szövegszerkesztés család, háztartás nemzetgazdaság szakmai idegen nyelv alapjai elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a tanulók. A évfolyam elvégzése után választható szakképzés az intézményben: élelmiszer és vegyiáru eladó ruházati eladó

6 2.2. Vendéglátás orientáció A vendéglátás orientációban a évfolyamon a közismereti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv), a természetismereti tantárgyak (fizika, biológia és egészségnevelés, kémia, földrajz) és a művészeti tantárgyak mellett emelt szintű informatikát és az orientációhoz kapcsolódóan, az új Országos Képzési Jegyzék alapján, szakmai előkészítő tantárgyakat tanulnak a diákok. A 9. évfolyamon az elméleti és gyakorlati pályaorientációs tantárgyak: gasztronómiai alapgyakorlatok a hazai gasztronómia története, higiéniai alapok, kommunikáció A 10. évfolyamon a szakmai alapozás során gasztronómiai alapgyakorlatok vendéglátás helyiségei dolgozói vendéglátás szakmai idegen nyelv alapjai elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a tanulók. A évfolyam elvégzése után választható szakképzési szakirányok az intézményben: pincér szakács panziós, falusi vendéglátó 2.3. Élelmiszeripari orientáció Az élelmiszeripari orientációban a évfolyamon a közismereti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv), a természetismereti tantárgyak (fizika, biológia és egészségnevelés, kémia, földrajz) és a művészeti tantárgyak mellett emelt szintű informatikát és az orientációhoz kapcsolódóan, az új Országos Képzési Jegyzék alapján, szakmai előkészítő tantárgyakat tanulnak a diákok. A 9. évfolyamon az elméleti és gyakorlati pályaorientációs tantárgyak: az élelmiszertermelés fejlődése, táplálkozási alapismeretek, kommunikáció önismeret laboratóriumi alapgyakorlatok A 10. évfolyamon a szakmai alapozás során élelmiszeripari alapismeretek élelmiszeripari alapgyakorlat (labor) élelmiszeripari alapgyakorlat (hőkezelés konyhatechnika) elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a tanulók. A évfolyam elvégzése után választható szakképzési szakirányok az intézményben: pék pék-cukrász húsipari termékgyártó 2.4. Mezőgazdasági orientáció A szakiskolai mezőgazdasági orientációban a évfolyamon a közismereti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv), a természetismereti tantárgyak (fizika, biológia és egészségnevelés, kémia, földrajz) és a művészeti tantárgyak mellett emelt szintű informatikát és az orientációhoz kapcsolódóan, az új Országos Képzési Jegyzék alapján, szakmai előkészítő tantárgyakat tanulnak a diákok. A 9. évfolyamon az elméleti és gyakorlati pályaorientációs tantárgyak: növénytermesztés, állattenyésztés elmélet

7 növénytermesztés gyakorlat állattenyésztés gyakorlat A 10. évfolyamon a szakmai alapozás során növénytermesztés állattenyésztés műszaki alapismeretek elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a tanulók. A évfolyam elvégzése után választható szakképzési szakirány az intézményben: lótartó- és tenyésztő gyümölcstermesztő zöldségtermesztő szőlőtermesztő állattenyésztő (szarvasmarha és sertés) erdészeti szakmunkás gazda 3. Szakközépiskolai szakképzés A szakközépiskolai szakképzési szakirányok érettségi vizsgára épülő közép- és emelt szintű szakmai képzések, amelyek 1 vagy 2 tanév alatt végezhetők el. A képzésekre az erre a célra rendszeresített jelentkezési lapokon lehet jelentkezni. Jelentkezési korhatár: 22. életév. A képzések idejére a családi pótlék és jogosultak számára az ingyenes tankönyv-támogatás alanyi jogon jár. A hatályos jogszabályok értelmében a 2005/2006. tanévtől egy szakképzettség megszerzése ingyenes, a második és további szakképzettség megszerzése tandíjköteles. A tandíj mértéke a 2008/2009. tanévtől Ft/hó/fő Közgazdasági képzések Középfokú képzések 1. Vállalkozási ügyintéző (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga és gazdasági előtanulmányok közreműködnek a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában elvégzik a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket ellátják a házipénztárral kapcsolatos feladatokat elszámolják a termelési költségeket adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat látnak el közreműködnek a vállalkozásfinanszírozási feladatokban részt vesznek a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladat-finanszírozásban Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: gazdálkodási feladatok, pénzügyi feladatok, könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, munkavállalókkal kapcsolatos feladatok, üzleti terv készítése, ü gyviteli feladatok

8 A szakképzettséggel betölthető munkakörök: egyéb gazdasági ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vám- és jövedéki ügyintéző, nonprofit menedzser, statisztikai és gazdasági ügyintéző 2. Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga és gazdasági előtanulmányok adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat látnak el pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végeznek könyvelési feladatokat látnak el értékesítéssel kapcsolatos feladatokat látnak el vezetik az analitikus nyilvántartásokat elszámolják a termelési költségeket közreműködnek különféle szabályzatok elkészítésében közreműködnek a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában elvégzik a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: gazdálkodási feladatok pénzügyi feladatok könyvvezetés és beszámoló-készítés számítógépes programcsomag használata A szakképzettséggel betölthető munkakörök: pénzügyi-számviteli ügyintéző egyéb gazdasági ügyintéző vállalkozási ügyintéző nonprofit menedzser statisztikai és gazdasági ügyintéző 3. Statisztikai és gazdasági ügyintéző (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga közreműködnek a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések meghozatalában közreműködnek a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében meghatározzák a főátlag (összetett intenzitási viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét kiszámolják a vállalkozás termelési értékét vezetik az analitikus nyilvántartásokat leltározási feladatokat látnak el elszámolják a termelési költségeket. Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: gazdálkodási feladatok pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok ügyviteli feladatok, statisztikai feladatok statisztikai szervezői és elemzési feladatok

9 A szakképzettséggel betölthető munkakörök: statisztikai ügyintéző pénzügyi-számviteli ügyintéző vállalkozási ügyintéző nonprofit menedzser 4. Vám- és jövedéki ügyintéző (OKJ: ) Elágazások: Jövedéki ügyintéző (OKJ: ) Vámügyintéző (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga jövedéki feladatokat végeznek vámszakmai feladatokat végeznek meghatározzák az áruk származását és vámértékét alkalmazzák a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseket ismerik a közigazgatási hatósági eljárás szabályait ismerik az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat adózási feladatokat látnak el árubesorolási tevékenységet végeznek általános feladatokat látnak el érvényesítik a jogorvoslati eszközöket. Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: vám- és jövedéki alapok áruosztályozás és áruismeret ügyviteli feladatok bevezetés a jogtudományba adózási feladatok gazdasági feladatok jövedéki feladatok A szakképzettséggel betölthető munkakörök: vám- és pénzügyőr pénzügyőr vállalkozási ügyintéző nonprofitmenedzser 5. Irodai asszisztens (OKJ: ) Gépíró (OKJ: ) Gépíró, szövegszerkesztő (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga adatbeviteli feladatot végeznek berendezéseket használnak, iratokat, dokumentumokat kezelnek selejteznek, leltároznak dokumentumszerkesztési feladatot végeznek elektronikus szövegfeldolgozást végeznek

10 irat- és dokumentumszerkesztést végeznek számítógépen információt kezelnek gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végeznek kapcsolatot létesítenek és tartanak fenn írásbeli kapcsolattartási feladatokat látnak el beszédjegyzéssel kapcsolatos feladatot végeznek áttételi dokumentumokat készítenek gyorsírói feladatokat látnak el jegyzőkönyvi dokumentumot készítenek adatfelvétel, eseményrögzítés előkészítésével kapcsolatos feladatokat látnak el jegyzőkönyv-vezetési feladatokat látnak el. Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: gépírás és iratkészítés dokumentumkészítés és -kezelés az irodában a munkahelyi kapcsolattartás elektronikus szövegfeldolgozás elektronikus információkezelés hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll A szakképzettséggel betölthető munkakörök: irodai adminisztrátor A szakképesítéssel rokon szakképesítések: ügyviteli titkár Emelt szintű képzések 1. Logisztikai ügyintéző (OKJ: ) Anyagbeszerző Áruterítő Veszélyesáru-ügyintéző A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga és nyelvismeret A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a gazdasági társaságok tevékenységéhez, termeléséhez kötődő beszerzési, raktározási, ki- és beszállítási feladatok megtervezésében, megszervezésében, logisztikai feladatok lebonyolításában és ellenőrzésében tudnak közreműködni a szükséges anyagok beszerzésével és készletezésével kapcsolatos operatív feladatokat látják el. A záróvizsgára bocsátás feltétele: érettségi bizonyítvány és a követelmények teljesítése Szakmai követelmény-modulok: ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek, marketing és PR alapismeretek, veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei, áruterítés, anyagbeszerző munkakör követelményei, a Logisztikai ügyintéző speciális feladatai A szakképzettséggel betölthető munkakörök: egyéb gazdasági ügyintézők, külkereskedelmi ügyintéző, nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser, üzleti ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, vállalkozás-szervező, vámkezelő, logisztikai szervező 2. Külkereskedelmi üzletkötő (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik

11 PR és marketing tevékenységet végeznek kapcsolatot tartanak a hazai és a külföldi eladókkal, vevőkkel, beszállítókkal, szállítókkal értékesítik, illetve megvásárolják az árut, szolgáltatást bejövő termékeket vagy szolgáltatást átvesznek, azt minősítik vevői, illetve eladói megrendelést teljesítenek reklamációs eseteket kezelnek elvégzik, irányítják a nemzetközi kereskedelem okmánymunkálatait előkészítik, szervezik a szállítást, raktározást pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat látnak el. Szakmai követelmény-modulok: vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése; ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek; marketing és PR alapismeretek; külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása A szakképzettséggel betölthető munkakörök: kereskedelmi ügyintéző, külkereskedelmi üzletkötő, logisztikai ügyintéző, marketing- és reklámügyintéző, PR-ügyintéző 3.2. Kereskedelmi képzések Kereskedő (OKJ: ) Bútor- és lakástextil-kereskedő ( ) Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő ( ) Ruházati kereskedő ( ) Ráépülés: Kereskedelmi bolthálózat szervező ( ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga A képzés célja olyan szakemberek képzése akik vállalkozást hoznak létre, működtetnek irányítják, szervezik, ellenőrzik a kereskedelmi egység tevékenységét marketing tevékenységet végeznek megszervezik és lebonyolítják a beszerzési tevékenységet megszervezik és lebonyolítják a készletezést, raktározást nyilvántartják a készleteket gazdálkodnak a készletekkel megszervezik és lebonyolítják az értékesítési tevékenységet ellátják a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat felmérik és értékelik a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából kiválasztják, kialakíttatják a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket kialakítják a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biztosítják a személyi és tárgyi feltételeket. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: kereskedő A szakképesítéssel rokon szakképesítések: autó- és motorkerékpár-kereskedő, bolti eladó, kereskedő-boltvezető, kultúrcikk-kereskedő, mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő, műszaki anyag- és alkatrész-kereskedő, műszakicikk-kereskedő, töltőállomás-kezelő, vegyesiparcikk-kereskedő 3.3. Vendéglátóipari képzések Vendéglős ( ) Étkezdés ( ) Vendéglátó eladó ( )

12 Ráépülés: Vendéglátásszervező ( ) A képzés időtartama: 2 tanév Jelentkezési feltétel: érettségi vizsga a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzik irányítják, kialakítják az üzlet üzletpolitikáját és marketing stratégiáját ápolják az üzleti és vendégkapcsolatokat folyamatosan gondoskodnak a megfelelő árukészletről biztosítják az egység adminisztrációs rendjét biztosítják a tűz-, munka és tulajdonvédelmi előírások betartását gondoskodnak a higiéniás szabályok betartásáról teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartoznak az egységben a készletekért. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: vendéglátó, vendéglős 3.4. Mezőgazdasági képzések Középfokú képzések Agrárkörnyezet-gazda (OKJ: ) Bioállat-tartó és tenyésztő ( ) Biomassza-előállító ( ) Bionövény-termesztő ( ) Ökogazda ( ) A képzés ideje: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga növénytermesztési tevékenységet végeznek állattartási tevékenységet végeznek gépet, épületet, építményt karbantartanak, egyszerű javítást végeznek környezetbarát módon termelnek kereskedelmi tevékenységet végeznek ügyviteli, illetve adminisztrációs tevékenységet végeznek szervező, ellenőrző tevékenységet folytatnak önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetnek megfigyeléseket, méréseket végeznek környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végeznek a megtermelt biomassza megújuló energiaforrásként való használatát biztosítják A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: bionövény-termesztő, bioállat-tenyésztő A szakképesítéssel rokon szakképesítések: agrártechnikus, gazda Emelt szintű képzések 1. Mezőgazdasági technikus (OKJ: ) A képzés ideje: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga

13 talajelőkészítést, vetést végeznek/végeztetnek a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat látnak/láttatnak el növényápolást végeznek/végeztetnek tartástechnológiai feladatokat látnak/láttatnak el állatot takarmányoznak/takarmányoztatnak állatot szaporítanak állatjólléti és higiéniai feladatokat látnak/láttatnak el gépet, épületet, építményt tartanak karban, egyszerű javítást végeznek környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat látnak el vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végeznek szervező, ellenőrző tevékenységet folytatnak önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetnek természetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzik rendvédelmi-rendészeti feladatokat látnak el rendészeti munkában pszichológiai ismereteket alkalmaznak agrár-környezetgazdálkodást végeznek alternatív jövedelemszerzési tevékenységeket folytatnak A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: mezőgazdasági technikus A szakképesítéssel rokon szakképesítések: agrárkörnyezet-gazda, gazda 2. Erdésztechnikus (OKJ: ) A képzés ideje: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga feltárják az erdei ökoszisztéma élő tényezőit termőhelyfeltárást végeznek fafeldolgozást végeznek szaporítóanyagot állít elő erdősítést végeznek elvégzik az erdőművelési munkákat végzik az erdővédelmi munkákat ellátják a környezetvédelmi tennivalókat erdő- és fatömegbecslést végeznek végzik az erdőhasználati tevékenységet fafeldolgozást végeznek gépek üzemeltetését és karbantartását látják el vadgazdálkodási tevékenységet folytatnak A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: erdő- és természetvédelmi technikus A szakképesítéssel rokon szakképesítések: erdészeti szakmunkás 3. Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus (OKJ: ) Növénytermesztő ( ) Növényvédő és méregraktár-kezelő ( ) Vetőmagtermesztő ( ) Elágazások: Kertész és növényvédelmi technikus ( ) Növénytermesztő és növényvédelmi technikus ( ) A képzés ideje: 2 tanév

14 A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga vállalkozást alapítanak / működtetnek tervet készítenek, kalkulációt végeznek előkészítő tevékenységet végeznek, végeztetnek növényápolást végeznek, végeztetnek eszközöket, gépeket használnak, üzemeltetnek és tartanak karban előírások szerint dolgoznak, dolgoztatnak dokumentációt használnak, készítenek, készíttetnek irányítási, szervezési feladatokat látnak el szaporító anyagot állítanak elő növényt nevelnek, neveltetnek piaci előkészítést végeznek, végeztetnek értékesítést végeznek, végeztetnek dísznövénytermesztési feladatokat látnak el gyümölcstermesztési feladatokat látnak el szőlőtermesztési feladatokat látnak el zöldségtermesztési feladatokat látnak el növényvédelmi feladatokat látnak el növénytermesztési feladatokat látnak el vetőmagtermesztési feladatokat látnak el A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: mezőgazdasági technikus A szakképesítéssel rokon szakképesítések: dísznövénykertész, kertész 4. Vadgazdálkodási technikus (OKJ: ) Rész-szakképesítés: Vadász, vadtenyésztő ( ) A képzés ideje: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga területellenőrzést végeznek ellátják a vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat vadgazdálkodási berendezéseket létesítenek és tartanak karban vadásztatást végeznek gondoskodnak az élőhely fejlesztéséről vadkárelhárítást végeznek karbantartják a vadászati technikai eszközöket elvégzik a vadászati adminisztrációt és nyilvántartásokat A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: erdő- és természetvédelmi technikus 4. Szakiskolai szakképzés 4.1. Kereskedelmi képzések 1. Élelmiszer- és vegyiáru-eladó ( ) A képzés időtartama: 2 tanév: A jelentkezés feltétele: a szakiskolai alapozó évfolyamok sikeres elvégzése betöltött 16. életév

15 orvosi alkalmassági vizsga segítik az árubeszerzést készletezési, raktározási feladatokat végeznek értékesítési tevékenységet végeznek ellátják a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Szakmai és követelménymodulok: Az áruforgalom lebonyolítása A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: élelmiszerbolti eladó A szakképesítéssel rokon szakképesítések: fényképész és fotótermék-kereskedő, kereskedő, kereskedő, boltvezető kultúr cikk-kereskedő látszerész és fotócikk-kereskedő mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő vegyesiparcikk-kereskedő virágkötő, -berendező, virágkereskedő 2. Ruházati eladó (OKJ: ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: a szakiskolai alapozó évfolyamok sikeres elvégzése betöltött 16. életév orvosi alkalmassági vizsga segítik az árubeszerzést készletezési, raktározási feladatokat végeznek értékesítési tevékenységet végeznek ellátják a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Szakmai és követelménymodulok: Az áruforgalom lebonyolítása A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése Ruházati termékek forgalmazása Aszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: ruházati eladó A szakképesítéssel rokon szakképesítések: fényképész és fotótermék-kereskedő, kereskedő, kereskedő, boltvezető kultúr cikk-kereskedő látszerész és fotócikk-kereskedő mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő vegyesiparcikk-kereskedő virágkötő, -berendező, virágkereskedő

16 4.2. Vendéglátóipari képzések 1. Pincér (OKJ: ) Ráépülés: mixer ( ) A képzés időtartama: 3 tanév A jelentkezés feltétele: a szakiskolai alapozó évfolyamok sikeres elvégzése betöltött 16. életév orvosi alkalmassági vizsga a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat látnak el a vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőlük elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítják udvariasan és szakszerűen szolgálnak fel. Szakmai követelménymodulok: vendéglátási tevékenységek gyakorlása nyitással, üzemeléssel, zárással kapcsolatos feladatok végzése vendég fogadása, felszolgálás rendezvény és szobai felszolgálás adminisztráció és speciális feladatok A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: felszolgáló vendéglátó-ipari eladó A szakképesítéssel rokon szakképesítés: vendéglős 2. Szakács ( ) gyorséttermi- és ételeladó ( ) konyhai kisegítő ( ) Ráépülés: diétás szakács ( ) A képzés időtartama: 3 tanév Jelentkezési feltétel: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatokat ellátják a vendégek elvárásainak megfelelő ételválasztékot kialakítják és elkészítik az ételeket a követelményeknek megfelelő minőségi színvonalon tálalják a fogyasztók és a vendégek számára A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: szakács A szakképesítéssel rokon szakképesítések: élelmezésvezető vendéglős 3. Panziós, falusi vendéglátó (OKJ: ) A képzés ideje: 2 tanév Jelentkezési feltétel: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

17 a turizmusban résztvevők számára szállást, étkezést, és ház körüli tevékenységben részvételi lehetőséget nyújtanak információt nyújtanak a lokális nevezetességekről, népszokásokról az ellátásban felhasználják a saját előállítású mezőgazdasági termékeiket. Szakmai és vizsgakövetelmények: gazdálkodás vendégfogadás napi tevékenységek végzése higiéniás tevékenység végzése állattartás, kertművelés takarítás A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: egyéb vendéglátó-ipari foglalkozások 4.3. Élelmiszeripari képzések 1. Pék (OKJ: ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség tésztát készítenek tölteléket készítenek feldolgozzák a tésztát tésztát kelesztenek, sütnek, szárítanak A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: pék A szakképesítéssel rokon szakképesítések: édesipari termékgyártó, élelmiszeripari technikus, molnár, pék-cukrász 2. Pék-cukrász (OKJ: ) Gyorspékségi sütő és eladó ( ) Mézeskalács-készítő ( ) Sütőipari munkás ( ) Száraztésztagyártó ( ) A képzés időtartama: 3 tanév A jelentkezés feltétele: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség tésztát készítenek tölteléket készítenek feldolgozzák a tésztát tésztát kelesztenek, sütnek, szárítanak cukrászati késztermékeket gyártanak A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: sütő-, tésztaipari munkás, pék A szakképesítéssel rokon szakképesítések: édesipari termékgyártó, élelmiszeripari technikus, molnár, pék, cukrász 3. Húsipari termékgyártó (OKJ: ) Baromfifeldolgozó ( )

18 Bélfeldolgozó ( ) Bolti hentes ( ) Csontozó munkás ( ) Halfeldolgozó ( ) Szárazáru készítő ( ) Vágóhídi munkás ( ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség darabolást, csontozást végeznek másodlagos feldolgozást végeznek félkész és készételeket készítenek hő kezelt húskészítményeket gyártanak sózott, pácolt húskészítményeket gyártanak nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyártanak konzervet készítenek értékesítéssel kapcsolatos tevékenységet végeznek alapméréseket végeznek A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó A szakképesítéssel rokon szakképesítések: tartósítóipari termékgyártó, vágóállat-minősítő 4.4. Mezőgazdasági képzések 1. Lótartó és -tenyésztő (OKJ: ) Lóápoló és gondozó ( ) Ráépülés: Belovagló ( ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség biztosítják a ló szakszerű gondozását elvégzik a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat részt vesznek a ló alapkiképzésében irányítják a telep napi munkáját belovaglással kapcsolatos feladatokat végeznek. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: lótartó és tenyésztő A szakképesítéssel rokon szakképesítések: lovastúra-vezető 2. Gazda (OKJ: ) Aranykalászos gazda ( ) Ezüstkalászos gazda ( ) Mezőgazdasági munkás ( ) A jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség talaj-előkészítést, vetést végeznek a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat látnak el növényápolást végeznek

19 termékhez, terményhez jutnak gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat látnak el tartástechnológiai feladatokat látnak el állatot takarmányoznak állatjólléti és -higiéniai feladatokat látnak el állatot szaporítanak gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végeznek környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat látnak el kereskedelmi tevékenységet végeznek vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végeznek önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetnek alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatnak. Szakmai követelmény-modulok: kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel; gépüzemeltetés és karbantartás; növénytermesztés I.; növénytermesztés II.; környezet-, tűz- és munkavédelem; állattartás I.; állattartás II.; kertészet; kiegészítő tevékenység A szakképzettséggel betölthető munkakörök: általános mezőgazdasági foglalkozások A szakképesítéssel rokon szakképesítések: agrárkörnyezet-gazda 3. Gyümölcstermesztő kertész (OKJ: ) / zöldségtermesztő kertész (OKJ: ) / szőlőtermesztő kertész (OKJ: ) A jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik vállalkozást alapítanak / működtetnek / szüntetnek meg tervet készítenek, kalkulációt végeznek előkészítő tevékenységet végeznek, végeztetnek növényápolást végeznek, végeztetnek eszközöket, gépeket használnak, üzemeltetnek és karbantartanak előírások szerint dolgoznak, dolgoztatnak dokumentációt használnak, készítenek, készíttetnek irányítási, szervezési feladatokat látnak el szaporítóanyagot állítanak elő növényt nevelnek, neveltetnek piaci előkészítést végeznek, végeztetnek értékesítést végeznek, végeztetnek gyümölcstermesztési feladatokat látnak el szőlőtermesztési feladatokat látnak el zöldségtermesztési feladatokat látnak el. Szakmai követelmény-modulok: Gyümölcstermesztő: vállalkozási és kereskedelmi ismeretek, kertészeti alapismeretek, munkavállalói ismeretek, gyümölcstermesztés Zöldségtermesztés: vállalkozási és kereskedelmi ismeretek, kertészeti alapismeretek, munkavállalói ismeretek, zöldségtermesztés Szőlőtermesztés: vállalkozási és kereskedelmi ismeretek, kertészeti alapismeretek, munkavállalói ismeretek, szőlőtermesztés A szakképzettséggel betölthető munkakörök: gyümölcstermesztő kertész, zöldségtermesztő kertész, szőlőtermesztő kertész A szakképesítéssel rokon szakképesítések: dísznövénykertész, növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Költségvetési szerv neve: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Közoktatási intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény:

Részletesebben

A képzés megkezdésének feltételei

A képzés megkezdésének feltételei Ssz. Képzés megnevezése Képzés költsége Képzési idő A képzés megkezdésének feltételei Követelménymodul/tananyagegység 1. 2. 3. 4. Aranykalászos gazda 31 621 02 Állatgondozó 31 621 01 Bolti hentes 31 541

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

KERESKEDELEM, MARKETING,ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ

KERESKEDELEM, MARKETING,ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ KERESKEDELEM, MARKETING,ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ Bolti eladó Bútor-és lakástextil-eladó Élelmiszer-és vegyiáru eladó Műszakicikk eladó Porcelán-és edényáru-eladó Ruházati eladó Zöldség-gyümölcs eladó Kereskedő

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv Beosztás Legmagasabb iskolai végz. Szak(ok) Oktatott tárgyak 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés Nappali rendszerben:

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika. e kémia e közoktatási vezető

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika. e kémia e közoktatási vezető e informatika 1. igazgató e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási 2. általános intézményhelyettes e e kémia e közoktatási 3. 4. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Iskola neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola

Iskola neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Iskola neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Címe: 9800 Vasvár, Járdányi u. 13. OM azonosító: 036740 Telefon: 94/573-142, Fax.: 94/573-143. E-mail: iskola@bbab-vasvar.sulinet.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika 1. 3. intézmény általános 2. intézményhelyettes 4. 5. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes gyakorlati oktatás e informatika e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási e

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési alapgyak. 2 tanár mesterfokozat MA okl. közgazdásztanár

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés* Nappali rendszerben:

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 18. ú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc Kertészeti

Részletesebben

001 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Telephely: Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32.

001 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Telephely: Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza Krúdy Gy. u. 32. Tanulmányi terület kódja: 21 Tanulmányi terület neve: szakiskola: 3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z)

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Szakmai Program 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola szakképzési rendszere...3 1.1 A hatályos alapító okiratban rögzített szakképzési feladatok...3 1.2

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0841 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0831 nappali XXVIII. Turisztika 0830 nappali Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám:

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói 1.6. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói Gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Belső kód Felvehető létszám ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA OM azonosító: 203067 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Igazgató: Kónyáné Tömpe Lívia

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete 2012. február 1- től indította el felnőttképzési tevékenységét.

A Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete 2012. február 1- től indította el felnőttképzési tevékenységét. KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG KÉPZÉSI PORTFOLIÓ, SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉS ÉS BÁZIS, FELNŐTTKÉPZÉS, KÉPZÉSI EREDMÉNYESSÉG, KÉPZÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG, NEMZETKÖZI DIMENZIÓ, TEHETSÉGGONDOZÁS A Gál Ferenc Főiskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma

Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma Általános tájékoztató nyolcadikosoknak 2017/2018. tanév Zalaegerszegi SzC Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma Kedves nyolcadik osztályos Tanuló! Egy olyan ismertetőt olvashatsz, amelyből tájékoztatást

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN. Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt,

A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN. Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt, A LIPPAI JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN BEISKOLÁZÁSI NYÍLT NAPOT RENDEZÜNK 2016. október 19-én 8:30 tól kezdődően és 2016. november 15-én 8:30 tól kezdődően Nyíregyházán és Tiszabercelen egyaránt,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján A B C 6. számú szakmai melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján 1. Szakképesítés azonosító száma A B C

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

KERETTANTERV/HELYI TANTERV

KERETTANTERV/HELYI TANTERV BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23. Telefon/Fax: 06/1/215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu web: telekiblankabp.hu KERETTANTERV/HELYI

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez 64814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 126. szám 3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993.

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. számú melléklet. Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések 1. számú melléklet Mezőgazdasági termeléssel összefüggő ek 1. Elfogadható ek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján Szakképesítés Megnevezése 1. 26 2 8299 02 2 2 01

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052 S Z A K G I M N Á Z I U M I O S Z T Á L Y O K Általános képzés (9-12. évfolyam) Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu Honlap www.corvin.hiszk.hu

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája OM azonosító: 203066 VSZC:192102 Igazgató: Gulkai László Cím: Veszprém, Március 15. utca 5. E-mail: iskola@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu

Részletesebben

Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma: Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma: 029796 Cím: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Telefonszám: 62/547-240 Fax: 62/547-240 E-mail: titkarsag@hansagi.sulinet.hu Honlap: www.hansagiisk.hu Intézményvezető

Részletesebben

MODULOS OKJ KÉPZÉSEK VÁRHATÓ VIZSGAIDŐPONTJAI 2015.

MODULOS OKJ KÉPZÉSEK VÁRHATÓ VIZSGAIDŐPONTJAI 2015. MODULOS OKJ KÉPZÉSEK VÁRHATÓ VIZSGAIDŐPONTJAI 201 neve ADÓTAN M 10766 151012 MODULZÁRÓ VIZSGA 55 344 01 bocsátás feltételei: az alábbi eredményes letétele: 10766-12 feladatok (szóbeli) 10767-12 Az adózás

Részletesebben

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára

Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára Végzettségi feltételek a fiatal mezőgazdasági termelő számára 1 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat) 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás 22 2 6131

Részletesebben

KÉPZÉSEINK. Kinek ajánljuk? Miért jó? Miért éppen mi?

KÉPZÉSEINK. Kinek ajánljuk? Miért jó? Miért éppen mi? KÉPZÉSEINK Kiknek ajánljuk képzéseinket: Kinek ajánljuk? Miért jó? Miért éppen mi? Szakközépiskola Azoknak, akik érettségi vizsgát szeretnének tenni és a szakmacsoportba tartozó valamelyik szakképesítést

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Érettségi után, tovább a Fáyban

Érettségi után, tovább a Fáyban Érettségi után, tovább a Fáyban Kínálatunk sikeres érettségit tett végzős diákjaink számára Egyéves szakképzések nappali tagozaton Kétéves szakképzés nappali tagozaton Felnőttoktatási szakképzés a Fáyban

Részletesebben

Fejlett az iskolában a tanulási rendszer, jók a tanárok.

Fejlett az iskolában a tanulási rendszer, jók a tanárok. Azért előnyös, hogy ide járok, mert sokat fejlődött az angol tudásom és többféle pályán indulhatunk el. Erős iskola, megadja a kellő tudásalapot, és életem kezdetét segíti. Fejlett az iskolában a tanulási

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tanulmányi terület kódja:21 való megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett

Részletesebben

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136 A szakképesítés megnevezése: Ruházati eladó szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) : 31 341 01 0010 31 05 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés Elmélet:30% Gyakorlat: 70%

Részletesebben

Beosztás Legmagasabb Szak(ok) Oktatott tárgyak iskolai végzettség

Beosztás Legmagasabb Szak(ok) Oktatott tárgyak iskolai végzettség 1 tanár mesterfokozat okl. közgazdász tanár áruforgalmi számítások gyak. MA idegenforgalom és vállalkozás és kereskedelem szálloda szak vendéglátó és turizmus ism. szállodai ismeretek szakmai számítás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája OM azonosító száma:

FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája OM azonosító száma: FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 027 986 Cím: 6600 Szentes, Kossuth u. 45. Telefonszám: 63/562-265 Fax: 63/562-265 (108-as mellék) E-mail: barthaszki@szentes.hu Honlap:

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre

FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE. történő jelentkezésre FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉT KÉPEZŐ VIZSGAELNÖKI ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 15. (2) bekezdése

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.2. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység Tanulmányok alatti vizsgák vizsgatevékenységei, illetve vizsgarészei 2014. szeptember 1-jétől Í = írábeli vizsgatevékenység, = szóbeli vizsgatevékenység, = gyakorlati vizsgatevékenység ort eladó 2+1 csopor

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

KOMPLEX OKJ KÉPZÉSEK TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTJAI 2015.

KOMPLEX OKJ KÉPZÉSEK TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTJAI 2015. KOMPLEX OKJ KÉPZÉSEK TERVEZETT VIZSGAIDŐPONTJAI 2015. Tanfolyam neve ADÓTANÁCSADÓ M 10767 150512 KÖZPONTI MODULZÁRÓ VIZSGA OKJ szám 55 344 01 Tanfolyam kezdési időpontja Tanfolyam befejezési időpontja

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens. Érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítések:

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens. Érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítések: A 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. számú melléklete alapján elkészített helyi tantervek óraszámai alapján összeállított óratervek a nappali rendszerű

Részletesebben