Képzések. 1. Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzések. 1. Szakközépiskola"

Átírás

1 Képzések A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium képzési struktúráját szakközépiskolai és szakiskolai alapképzés, szakképzés és iskolarendszeren kívüli szak- és felnőttképzés alkotja. Képzési formáink: 1. Szakközépiskola (érettségi vizsgára történő felkészítés + szakmai alapozás) közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, mezőgazdaság szakmacsoportokban. 2. Szakiskolai alapképzés (9-10. évfolyam, szakképzésre történő felkészítés) kereskedelmi, vendéglátói, élelmiszeripari, mezőgazdasági szakmai orientációkban 3. Szakközépiskolai szakképzés (érettségi vizsgára épülő közép- és emelt szintű szakmai képzések) közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, mezőgazdasági szakmacsoportokban. 4. Szakiskolai szakképzés kereskedelmi, vendéglátói, élelmiszeripari, mezőgazdasági szakmacsoportokban. 5. Iskolarendszeren kívüli tanfolyamrendszerű szakképzések közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, élelmiszeripar, mezőgazdaság szakmacsoportokban, valamint felnőttképzés keretében ECDL, EBCL képzés. Az iskolarendszerű képzések idejére a családi pótlék, a kedvezményes vagy ingyenes tankönyvtámogatás alanyi jogon jár. Minden képzésben részt vevő számára ECDL, EBCL és BGF szakmai nyelvvizsga-lehetőség. További információk a közgazdasági képzésekkel kapcsolatban a 89/ as, a kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari és mezőgazdasági képzésekkel kapcsolatban a 89/ telefonszámon illetve az egyes képzések menüpontja alatt találhatók. 1. Szakközépiskola Az intézmény szakközépiskolája gazdasági profilú szakközépiskola, amelyben 4 szakmacsoporton belül hirdet képzéseket: 1. közgazdaság 2. kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 3. vendéglátás-idegenforgalom 4. mezőgazdaság Az első két tanév képzési struktúrája az általános gimnáziumi oktatáshoz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy szakmai orientációs jelleggel a tanulók 2 évig elméleti és gyakorlati szakmai alapozó tantárgyakat is tanulnak. Az idegenforgalmi szakirány idegen nyelv igényes képzését egy előkészítő tanév, az ún. nyelvi előkészítő osztály alapozza, az idegenforgalmi szakirányon tanulók így a 13. évfolyam elvégzése után tehetnek érettségi vizsgát. A tanulók egyéni választásától és továbbtanulási irányultságától függően emelt szinten tanulható tantárgyak a ill. az idegenforgalmi szakirány esetében a évfolyamon a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, angol és német nyelv (általános és gazdasági szaknyelv), az informatika, az elméleti gazdaságtan (közgazdasági szakirányok), kereskedelem-marketing alapismeretek (kereskedelmi szakirány) és vendéglátóipari alapismeretek (vendéglátóipari szakirány). A közismereti és szakirányú tantárgyak tanulása mellett az iskola a szabadon választható tanórák keretében garantálja a természettudományos tantárgyak (fizika, kémia, biológia, földünk és környezetünk), valamint a szakmai tantárgyak (marketing, vállalkozási ismeretek, számvitel, statisztika, üzleti kommunikáció) tanulási lehetőségét is. Az iskola informatikai képzési programjának megfelelően minden tanuló számára biztosítja a nemzetközileg elismert ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) megszerzésének lehetőségét. (A székhely intézményben 6 éve ECDL-vizsgaközpont működik). Az iskola első évfolyamán 7 osztály (11 szakirány) indítását tervezi, az egyes szakirányba felvehetők számát a jelentkezők igényéhez igazítja. Az általános képzési idő - az idegenforgalmi képzés kivételével

2 - 4 év, melyet érettségi követ magyarból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és egy szabadon választott tárgyból. Az iskola Pedagógiai Programjának megfelelően az ötödik vagy hatodik érettségi tárgyat, a továbbtanulás szándékától és a szakmacsoporttól függően, a tanuló választhatja meg elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan (számvitel, pénzügy, statisztika, marketing), kereskedelem-marketing alapismeretek, vendéglátóipari alapismeretek, informatika, biológia, fizika, földünk és környezetünk tantárgyak közül. Az érettségi vizsga feljogosít továbbtanulásra, de szakképesítést nem nyújt Közgazdaság szakmacsoport A közgazdasági szakmacsoporton belül 5 képzési szakirány jellemző: 1. közgazdasági gimnázium 2. vállalkozás-pénzügyi szakirány 3. gazdasági informatikai szakirány 4. üzleti kommunikáció szakirány 5. idegenforgalmi szakirány (nyelvi előkészítő osztály + közgazdasági gimnázium) A közismereti tantárgyak mellett a tanulók a évfolyamon a szakmai alapozó tantárgyak keretében gazdasági környezetünk és információfeldolgozás tantárgyakat tanulnak. Az idegenforgalmi szakirány idegen nyelv igényes képzését egy előkészítő tanév, az ún. nyelvi előkészítő osztály alapozza, az idegenforgalmi szakirányon tanulók így a 13. évfolyam elvégzése után tehetnek érettségi vizsgát. Az iskola első évfolyamán 4 közgazdasági osztály indítását tervezi, az egyes szakirányba felvehetők számát a jelentkezők igényéhez igazítja. A képzési idő a közgazdasági gimnáziumi, vállalkozásipénzügyi, gazdasági-informatikai és az üzleti kommunikáció szakirányon 4 év, az idegenforgalmi szakirányon 5 év. Az intézmény közgazdasági szakközépiskolája (az egykori Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Leánykollégium) a tanulmányi versenyeredmények, a felvételi arányok, a felsőoktatásba jelentkezők nyelvvizsgáinak aránya, a magyar nyelvi és matematikai kompetenciamérések eredményeinek tekintetében az ország közgazdasági szakközépiskoláinak élmezőnyébe tartozik. Az elmúlt években kiemelkedő országos versenyeredmények születtek matematikából, elméleti gazdaságtanból (közgazdaságtanból), üzleti gazdaságtanból (könyvvitelből, statisztikából), történelemből, informatikából, információfeldolgozásból (gépírásból) és idegen nyelvekből, valamint a szakképző évfolyamokon az ügyviteli szakképesítések versenyén. 1. Közgazdasági gimnázium (9-12. évfolyam) E képzési irányban a tanulók 2 idegen nyelvet, angolt és németet tanulnak. Az intézmény gimnáziumi tanterv szerint tanítja a magyart, a történelmet, a földrajzot (földünk és környezetünk) és a matematikát. A szakmai tárgyak közül a 11. évfolyamtól elméleti gazdaságtant heti 3-3 órában, üzleti gazdaságtant, ezen belül a 11. évfolyamon számvitelt, 12. évfolyamon statisztikát és marketinget ugyancsak 3-3 órában tanulhatnak a tanulók. Ez a képzési forma elsősorban a felsőfokú továbbtanulásra készít fel, de lehetőséget teremt a közép- és emelt szintű szakképző évfolyamok ill. az iskolában működő felsőfokú szakképzési évfolyamok elvégzéséhez is. Elsősorban a közgazdasági, gazdálkodási, külkereskedelmi, logisztikai, gazdasági informatikai, idegenforgalmi szakirányokat alapozza. 2. Vállalkozási-pénzügyi szakirány (9-12. évfolyam) Ez a képzési forma elsősorban a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra és a közép- és emelt szintű szakképző évfolyamok elvégzésére készíti fel a tanulókat. A 11. és 12. évfolyamon ezen a szakirányon a tanulók mindkét évben 3-3 órában tanulnak elméleti és üzleti gazdaságtant (számvitelt, statisztikát és marketinget), így lehetőségük van mind elméleti, mind üzleti gazdaságtanból érettségi vizsgát tenni. Egy idegen nyelv tanulása kötelező, ami igény szerint emelt szinten is tanulható. Elsősorban a számviteli, pénzügyi, statisztikai, gazdálkodási és vállalkozási jellegű szakirányokat alapozza.

3 3. Gazdasági-informatikai szakirány (9-12. évfolyam) Ez a szakirány leginkább a vállalkozási-pénzügyi képzéshez hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a diákok a 11. évfolyamtól kezdődően nagyobb óraszámban, heti három órában tanulnak informatikát, amelyet elsősorban vállalkozási-pénzügyi területen hasznosíthatnak. Az informatika általánosan elterjedt angol szaknyelve miatt ezen a szakirányon elsősorban angol nyelv választása ajánlatos, de az általános iskolából hozott idegen nyelv (német) is tanulható. Az idegen nyelv igény szerint emelt szinten is tanulható. A vállalkozási-pénzügyi szakirányok alapozásán kívül a gazdasági-informatikus képzést készíti elő. 4. Üzleti kommunikáció szakirány (9-12. évfolyam) Ez a képzési forma is a felsőfokú szakirányú továbbtanulásra és a közép-, és felsőfokú szakképző évfolyamok elvégzésére készíti fel a tanulókat. Elsősorban kommunikáció, marketing, informatikai, szervezési, igazgatási irányba orientál. Más képzési formákhoz képest a tanulók nagyobb óraszámban tanulnak informatikát, információfeldolgozást, valamint kiemelt hangsúlyt kap a külső és belső gazdasági, vállalati kommunikáció, amelyet a évfolyamon egyaránt oktat az iskola. Kiemelt jelentőségű az idegen nyelv (angol vagy német) oktatása is. Egy idegen nyelv választása kötelező, ami igény szerint emelt szinten is tanulható. 5. Idegenforgalmi szakirány (nyelvi előkészítő osztály) ( évfolyam) Ez a szakirány a gazdaság egy újabb szegmense, az idegenforgalom irányában történő - elsősorban közgazdasági alapokon nyugvó - orientáláson alapszik, amelynek fő célja a szakirány felsőoktatásban történő választásának elősegítése. Az idegenforgalmi szakirány alapozását a nyelvi előkészítő osztály jelenti, melynek órakeretéből az iskola min. 12 órát két idegen nyelv, angol és német oktatására fordít, a többi órában informatika, tanulásmódszertan, képességfejlesztő tantárgyak kerülnek oktatásra. A nyelvi előkészítő évfolyam elvégzése után a tanulók felvételi eljárás nélkül folytathatják tanulmányaikat az idegenforgalmi szakirányon. Az évfolyamon szerzett idegen nyelvtudásra épülve felsőbb évfolyamokon gazdasági ill. idegenforgalmi szakmai idegen nyelv tanulására nyílik lehetőség Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport A kereskedelmi szakirány célja a felsőfokú kereskedelmi tanulmányok és az intézményben elvégezhető középfokú kereskedő (kereskedelmi technikus) szakirány szakmai alapozása. A tanulók a közismereti tantárgyak mellett a 9. és 10. évfolyamon gazdasági környezetünk (közgazdaságtan), információkezelés, viselkedéskultúra és kommunikáció tantárgyakat, a 11. és 12. évfolyamon az elméleti kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek keretében közgazdaságtant és marketing tantárgyakat tanulnak, a gyakorlati oktatás keretében pedig tanirodai gyakorlaton sajátíthatják el a szakirány alapvető gyakorlati ismereteit. A szakirányon egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport A vendéglátás-idegenforgalom szakirány célja ugyancsak a felsőfokú tanulmányok és az intézményben megszerezhető középfokú vendéglős (vendéglátóipari technikus) végzettség szakmai alapozása. A közismereti tantárgyak mellett a tanulók elméleti alapozó tárgyként a évfolyamon gazdasági környezetünk (közgazdaságtan) tantárgyat, a évfolyamon vendéglátó és turizmus ismereteket, marketinget és szállodai ismereteket tanulnak, míg gyakorlati alapozásként a évfolyamon gasztronómiai alapismereteket, viselkedéskultúrát tanulnak, a évfolyamon pedig iskolai tankonyhai gyakorlaton vesznek részt. A szakirányon egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók.

4 1.4. Mezőgazdaság szakmacsoport A mezőgazdasági szakmacsoporton belül az iskola 4 szakirányt ajánl: 1. erdészeti szakirány 2. biogazdálkodási szakirány 3. kertészeti, növényvédelmi szakirány 4. vadgazdálkodási szakirány 1. Erdészeti szakirány ( évfolyam) A mezőgazdaság szakmacsoporthoz tartozó erdészeti szakirány célja ugyancsak a szakirányú felsőfokú és középfokú továbbtanulásra történő felkészítés. A közismereti tantárgyak mellett a tanulók a szakmai alapozó tantárgyak keretében agrometeorológiai, talajtani, növénytermesztési, kertészeti, gazdálkodási és alapvető műszaki ismereteket sajátíthatnak el. A szakirány folytatásaként a tanulók az iskolában emelt szintű erdésztechnikus végzettséget szerezhetnek. Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók. 2. Biogazdálkodási szakirány ( évfolyam) Az ugyancsak a mezőgazdaság szakmacsoporthoz tartozó, napjainkban egyre elterjedtebb biogazdálkodást (növénytermesztés és állattenyésztés) alapozó biogazdálkodási szakirány célja ugyancsak a szakirányú felsőfokú, emelt szintű ill. középfokú továbbtanulásra történő felkészítés. Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók. A közismereti tantárgyak mellett a tanulók a szakmai alapozó tantárgyak keretében agrometeorológiai, talajtani, növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, takarmányozási, gazdálkodási és alapvető műszaki ismereteket sajátíthatnak el. A szakirány folytatásaként a tanulók az iskolában középfokú agrárkörnyzetgazda (bioállattartó- és tenyésztő, biomassza-előállító, bionövény-termesztő, ökogazda elágazás) vagy emelt szintű agrártechnikus (mezőgazdasági vállalkozó, agrárrendész, mezőgazdasági technikus, vidékfejlesztési technikus elágazás) végzettséget szerezhetnek. A gyakorlati ismeretek elsajátítását és elmélyítését az intézmény saját tangazdasága keretében biztosítja. 3. Kertészeti, növényvédelmi szakirány ( évfolyam) A kertészeti szakirány ugyancsak a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést és az iskolai emelt szintű növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus, valamint agrártechnikus szakképzések alapozását célozza. A tanulók a közismereti tantárgyak mellett mezőgazdasági szakmacsoportos elméleti és gyakorlati alapozó tárgyakat tanulnak (ld. erdészeti és biogazdálkodási szakirány). Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók. A gyakorlati ismeretek elsajátítását és elmélyítését az intézmény saját tangazdaságában és tanpincéjében biztosítja. 4. Vadgazdálkodási szakirány ( évfolyam) A vadgazdálkodási szakirány ugyancsak a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést és az iskolai emelt szintű vadgazdálkodási technikus (vadász, vadtenyésztő elágazás) szakképzések alapozását célozza. A tanulók a közismereti tantárgyak mellett mezőgazdasági szakmacsoportos elméleti és gyakorlati alapozó tárgyakat tanulnak (ld. erdészeti és biogazdálkodási szakirány). Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező, amelyet a 11. évfolyamtól emelt szinten is választhatnak a tanulók.

5 A gyakorlati ismeretek elsajátítását és elmélyítését az intézmény saját tangazdaságában és tanpincéjében biztosítja. 2. Szakiskolai alapképzés Szakiskolai alapképzés (9-10. évfolyam) A szakiskolai évfolyam célja, hogy felkészítse a tanulókat a szakképzésbe történő belépésre. A szakiskolai tanterv keretében ezeken az évfolyamokon közismereti tantárgyakat és előkészítő jelleggel pályaorientációs és szakmai alapozó elméleti tantárgyakat tanulnak a tanulók és mindkét évfolyamon gyakorlati oktatásban vesznek részt. Egy idegen nyelv, angol vagy német tanulása kötelező. A szakiskolai alapozó évfolyamok elvégzése után a tanulók a 11. évfolyam szakmai orientációnak megfelelő szakképzési szakirányain folytathatják tanulmányaikat. Az iskola Helyi tanterve alapján 4 szakmai orientáció közül választhatnak a tanulók: 1. kereskedelmi orientáció 2. vendéglátás orientáció 3. élelmiszeripari orientáció 4. mezőgazdasági orientáció A szakiskola a kerettantervi ajánláson felül a kereskedelmi és vendéglátóipari képzések esetében emelt szinten oktatja az informatikát. A kötelező tanórai foglalkozásokon felül a szakkörök keretében biztosított a szakmai és szakiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés matematikából, magyar nyelv és irodalomból, fizikából és informatikából. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése a felzárkóztató foglalkozások keretében megoldott. A tanulók egyéb érdeklődési területüknek megfelelően különböző művészeti és sport-foglalkozásokon is részt vehetnek Kereskedelmi orientáció A kereskedelmi orientációban a évfolyamon a közismereti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv), a természetismereti tantárgyak (fizika, biológia és egészségnevelés, kémia, földrajz) és a művészeti tantárgyak mellett emelt szintű informatikát és az orientációhoz kapcsolódóan, az új Országos Képzési Jegyzék alapján, szakmai előkészítő tantárgyakat tanulnak a diákok. A 9. évfolyamon a pályaorientációs tantárgyak: boltok áruházak berendezései, az áru útja, az eladás szereplői szakmai idegen nyelv gépírás, szakmai levelezés kommunikáció, önismeret A 10. évfolyamon a szakmai alapozás során kommunikáció, viselkedéstan gépírás, szövegszerkesztés család, háztartás nemzetgazdaság szakmai idegen nyelv alapjai elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a tanulók. A évfolyam elvégzése után választható szakképzés az intézményben: élelmiszer és vegyiáru eladó ruházati eladó

6 2.2. Vendéglátás orientáció A vendéglátás orientációban a évfolyamon a közismereti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv), a természetismereti tantárgyak (fizika, biológia és egészségnevelés, kémia, földrajz) és a művészeti tantárgyak mellett emelt szintű informatikát és az orientációhoz kapcsolódóan, az új Országos Képzési Jegyzék alapján, szakmai előkészítő tantárgyakat tanulnak a diákok. A 9. évfolyamon az elméleti és gyakorlati pályaorientációs tantárgyak: gasztronómiai alapgyakorlatok a hazai gasztronómia története, higiéniai alapok, kommunikáció A 10. évfolyamon a szakmai alapozás során gasztronómiai alapgyakorlatok vendéglátás helyiségei dolgozói vendéglátás szakmai idegen nyelv alapjai elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a tanulók. A évfolyam elvégzése után választható szakképzési szakirányok az intézményben: pincér szakács panziós, falusi vendéglátó 2.3. Élelmiszeripari orientáció Az élelmiszeripari orientációban a évfolyamon a közismereti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv), a természetismereti tantárgyak (fizika, biológia és egészségnevelés, kémia, földrajz) és a művészeti tantárgyak mellett emelt szintű informatikát és az orientációhoz kapcsolódóan, az új Országos Képzési Jegyzék alapján, szakmai előkészítő tantárgyakat tanulnak a diákok. A 9. évfolyamon az elméleti és gyakorlati pályaorientációs tantárgyak: az élelmiszertermelés fejlődése, táplálkozási alapismeretek, kommunikáció önismeret laboratóriumi alapgyakorlatok A 10. évfolyamon a szakmai alapozás során élelmiszeripari alapismeretek élelmiszeripari alapgyakorlat (labor) élelmiszeripari alapgyakorlat (hőkezelés konyhatechnika) elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a tanulók. A évfolyam elvégzése után választható szakképzési szakirányok az intézményben: pék pék-cukrász húsipari termékgyártó 2.4. Mezőgazdasági orientáció A szakiskolai mezőgazdasági orientációban a évfolyamon a közismereti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv), a természetismereti tantárgyak (fizika, biológia és egészségnevelés, kémia, földrajz) és a művészeti tantárgyak mellett emelt szintű informatikát és az orientációhoz kapcsolódóan, az új Országos Képzési Jegyzék alapján, szakmai előkészítő tantárgyakat tanulnak a diákok. A 9. évfolyamon az elméleti és gyakorlati pályaorientációs tantárgyak: növénytermesztés, állattenyésztés elmélet

7 növénytermesztés gyakorlat állattenyésztés gyakorlat A 10. évfolyamon a szakmai alapozás során növénytermesztés állattenyésztés műszaki alapismeretek elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt a tanulók. A évfolyam elvégzése után választható szakképzési szakirány az intézményben: lótartó- és tenyésztő gyümölcstermesztő zöldségtermesztő szőlőtermesztő állattenyésztő (szarvasmarha és sertés) erdészeti szakmunkás gazda 3. Szakközépiskolai szakképzés A szakközépiskolai szakképzési szakirányok érettségi vizsgára épülő közép- és emelt szintű szakmai képzések, amelyek 1 vagy 2 tanév alatt végezhetők el. A képzésekre az erre a célra rendszeresített jelentkezési lapokon lehet jelentkezni. Jelentkezési korhatár: 22. életév. A képzések idejére a családi pótlék és jogosultak számára az ingyenes tankönyv-támogatás alanyi jogon jár. A hatályos jogszabályok értelmében a 2005/2006. tanévtől egy szakképzettség megszerzése ingyenes, a második és további szakképzettség megszerzése tandíjköteles. A tandíj mértéke a 2008/2009. tanévtől Ft/hó/fő Közgazdasági képzések Középfokú képzések 1. Vállalkozási ügyintéző (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga és gazdasági előtanulmányok közreműködnek a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában elvégzik a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket ellátják a házipénztárral kapcsolatos feladatokat elszámolják a termelési költségeket adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat látnak el közreműködnek a vállalkozásfinanszírozási feladatokban részt vesznek a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladat-finanszírozásban Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: gazdálkodási feladatok, pénzügyi feladatok, könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, munkavállalókkal kapcsolatos feladatok, üzleti terv készítése, ü gyviteli feladatok

8 A szakképzettséggel betölthető munkakörök: egyéb gazdasági ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vám- és jövedéki ügyintéző, nonprofit menedzser, statisztikai és gazdasági ügyintéző 2. Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga és gazdasági előtanulmányok adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat látnak el pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végeznek könyvelési feladatokat látnak el értékesítéssel kapcsolatos feladatokat látnak el vezetik az analitikus nyilvántartásokat elszámolják a termelési költségeket közreműködnek különféle szabályzatok elkészítésében közreműködnek a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában elvégzik a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: gazdálkodási feladatok pénzügyi feladatok könyvvezetés és beszámoló-készítés számítógépes programcsomag használata A szakképzettséggel betölthető munkakörök: pénzügyi-számviteli ügyintéző egyéb gazdasági ügyintéző vállalkozási ügyintéző nonprofit menedzser statisztikai és gazdasági ügyintéző 3. Statisztikai és gazdasági ügyintéző (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga közreműködnek a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések meghozatalában közreműködnek a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében meghatározzák a főátlag (összetett intenzitási viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét kiszámolják a vállalkozás termelési értékét vezetik az analitikus nyilvántartásokat leltározási feladatokat látnak el elszámolják a termelési költségeket. Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: gazdálkodási feladatok pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok ügyviteli feladatok, statisztikai feladatok statisztikai szervezői és elemzési feladatok

9 A szakképzettséggel betölthető munkakörök: statisztikai ügyintéző pénzügyi-számviteli ügyintéző vállalkozási ügyintéző nonprofit menedzser 4. Vám- és jövedéki ügyintéző (OKJ: ) Elágazások: Jövedéki ügyintéző (OKJ: ) Vámügyintéző (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga jövedéki feladatokat végeznek vámszakmai feladatokat végeznek meghatározzák az áruk származását és vámértékét alkalmazzák a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseket ismerik a közigazgatási hatósági eljárás szabályait ismerik az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat adózási feladatokat látnak el árubesorolási tevékenységet végeznek általános feladatokat látnak el érvényesítik a jogorvoslati eszközöket. Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: vám- és jövedéki alapok áruosztályozás és áruismeret ügyviteli feladatok bevezetés a jogtudományba adózási feladatok gazdasági feladatok jövedéki feladatok A szakképzettséggel betölthető munkakörök: vám- és pénzügyőr pénzügyőr vállalkozási ügyintéző nonprofitmenedzser 5. Irodai asszisztens (OKJ: ) Gépíró (OKJ: ) Gépíró, szövegszerkesztő (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga adatbeviteli feladatot végeznek berendezéseket használnak, iratokat, dokumentumokat kezelnek selejteznek, leltároznak dokumentumszerkesztési feladatot végeznek elektronikus szövegfeldolgozást végeznek

10 irat- és dokumentumszerkesztést végeznek számítógépen információt kezelnek gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végeznek kapcsolatot létesítenek és tartanak fenn írásbeli kapcsolattartási feladatokat látnak el beszédjegyzéssel kapcsolatos feladatot végeznek áttételi dokumentumokat készítenek gyorsírói feladatokat látnak el jegyzőkönyvi dokumentumot készítenek adatfelvétel, eseményrögzítés előkészítésével kapcsolatos feladatokat látnak el jegyzőkönyv-vezetési feladatokat látnak el. Szakmai és vizsgakövetelmény-modulok: gépírás és iratkészítés dokumentumkészítés és -kezelés az irodában a munkahelyi kapcsolattartás elektronikus szövegfeldolgozás elektronikus információkezelés hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll A szakképzettséggel betölthető munkakörök: irodai adminisztrátor A szakképesítéssel rokon szakképesítések: ügyviteli titkár Emelt szintű képzések 1. Logisztikai ügyintéző (OKJ: ) Anyagbeszerző Áruterítő Veszélyesáru-ügyintéző A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga és nyelvismeret A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a gazdasági társaságok tevékenységéhez, termeléséhez kötődő beszerzési, raktározási, ki- és beszállítási feladatok megtervezésében, megszervezésében, logisztikai feladatok lebonyolításában és ellenőrzésében tudnak közreműködni a szükséges anyagok beszerzésével és készletezésével kapcsolatos operatív feladatokat látják el. A záróvizsgára bocsátás feltétele: érettségi bizonyítvány és a követelmények teljesítése Szakmai követelmény-modulok: ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek, marketing és PR alapismeretek, veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei, áruterítés, anyagbeszerző munkakör követelményei, a Logisztikai ügyintéző speciális feladatai A szakképzettséggel betölthető munkakörök: egyéb gazdasági ügyintézők, külkereskedelmi ügyintéző, nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser, üzleti ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, vállalkozás-szervező, vámkezelő, logisztikai szervező 2. Külkereskedelmi üzletkötő (OKJ: ) A képzés időtartama: 1 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik

11 PR és marketing tevékenységet végeznek kapcsolatot tartanak a hazai és a külföldi eladókkal, vevőkkel, beszállítókkal, szállítókkal értékesítik, illetve megvásárolják az árut, szolgáltatást bejövő termékeket vagy szolgáltatást átvesznek, azt minősítik vevői, illetve eladói megrendelést teljesítenek reklamációs eseteket kezelnek elvégzik, irányítják a nemzetközi kereskedelem okmánymunkálatait előkészítik, szervezik a szállítást, raktározást pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat látnak el. Szakmai követelmény-modulok: vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése; ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek; marketing és PR alapismeretek; külkereskedelmi ügyletek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása A szakképzettséggel betölthető munkakörök: kereskedelmi ügyintéző, külkereskedelmi üzletkötő, logisztikai ügyintéző, marketing- és reklámügyintéző, PR-ügyintéző 3.2. Kereskedelmi képzések Kereskedő (OKJ: ) Bútor- és lakástextil-kereskedő ( ) Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő ( ) Ruházati kereskedő ( ) Ráépülés: Kereskedelmi bolthálózat szervező ( ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga A képzés célja olyan szakemberek képzése akik vállalkozást hoznak létre, működtetnek irányítják, szervezik, ellenőrzik a kereskedelmi egység tevékenységét marketing tevékenységet végeznek megszervezik és lebonyolítják a beszerzési tevékenységet megszervezik és lebonyolítják a készletezést, raktározást nyilvántartják a készleteket gazdálkodnak a készletekkel megszervezik és lebonyolítják az értékesítési tevékenységet ellátják a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat felmérik és értékelik a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából kiválasztják, kialakíttatják a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket kialakítják a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biztosítják a személyi és tárgyi feltételeket. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: kereskedő A szakképesítéssel rokon szakképesítések: autó- és motorkerékpár-kereskedő, bolti eladó, kereskedő-boltvezető, kultúrcikk-kereskedő, mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő, műszaki anyag- és alkatrész-kereskedő, műszakicikk-kereskedő, töltőállomás-kezelő, vegyesiparcikk-kereskedő 3.3. Vendéglátóipari képzések Vendéglős ( ) Étkezdés ( ) Vendéglátó eladó ( )

12 Ráépülés: Vendéglátásszervező ( ) A képzés időtartama: 2 tanév Jelentkezési feltétel: érettségi vizsga a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzik irányítják, kialakítják az üzlet üzletpolitikáját és marketing stratégiáját ápolják az üzleti és vendégkapcsolatokat folyamatosan gondoskodnak a megfelelő árukészletről biztosítják az egység adminisztrációs rendjét biztosítják a tűz-, munka és tulajdonvédelmi előírások betartását gondoskodnak a higiéniás szabályok betartásáról teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartoznak az egységben a készletekért. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: vendéglátó, vendéglős 3.4. Mezőgazdasági képzések Középfokú képzések Agrárkörnyezet-gazda (OKJ: ) Bioállat-tartó és tenyésztő ( ) Biomassza-előállító ( ) Bionövény-termesztő ( ) Ökogazda ( ) A képzés ideje: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga növénytermesztési tevékenységet végeznek állattartási tevékenységet végeznek gépet, épületet, építményt karbantartanak, egyszerű javítást végeznek környezetbarát módon termelnek kereskedelmi tevékenységet végeznek ügyviteli, illetve adminisztrációs tevékenységet végeznek szervező, ellenőrző tevékenységet folytatnak önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetnek megfigyeléseket, méréseket végeznek környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végeznek a megtermelt biomassza megújuló energiaforrásként való használatát biztosítják A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: bionövény-termesztő, bioállat-tenyésztő A szakképesítéssel rokon szakképesítések: agrártechnikus, gazda Emelt szintű képzések 1. Mezőgazdasági technikus (OKJ: ) A képzés ideje: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga

13 talajelőkészítést, vetést végeznek/végeztetnek a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat látnak/láttatnak el növényápolást végeznek/végeztetnek tartástechnológiai feladatokat látnak/láttatnak el állatot takarmányoznak/takarmányoztatnak állatot szaporítanak állatjólléti és higiéniai feladatokat látnak/láttatnak el gépet, épületet, építményt tartanak karban, egyszerű javítást végeznek környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat látnak el vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végeznek szervező, ellenőrző tevékenységet folytatnak önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetnek természetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzik rendvédelmi-rendészeti feladatokat látnak el rendészeti munkában pszichológiai ismereteket alkalmaznak agrár-környezetgazdálkodást végeznek alternatív jövedelemszerzési tevékenységeket folytatnak A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: mezőgazdasági technikus A szakképesítéssel rokon szakképesítések: agrárkörnyezet-gazda, gazda 2. Erdésztechnikus (OKJ: ) A képzés ideje: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga feltárják az erdei ökoszisztéma élő tényezőit termőhelyfeltárást végeznek fafeldolgozást végeznek szaporítóanyagot állít elő erdősítést végeznek elvégzik az erdőművelési munkákat végzik az erdővédelmi munkákat ellátják a környezetvédelmi tennivalókat erdő- és fatömegbecslést végeznek végzik az erdőhasználati tevékenységet fafeldolgozást végeznek gépek üzemeltetését és karbantartását látják el vadgazdálkodási tevékenységet folytatnak A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: erdő- és természetvédelmi technikus A szakképesítéssel rokon szakképesítések: erdészeti szakmunkás 3. Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus (OKJ: ) Növénytermesztő ( ) Növényvédő és méregraktár-kezelő ( ) Vetőmagtermesztő ( ) Elágazások: Kertész és növényvédelmi technikus ( ) Növénytermesztő és növényvédelmi technikus ( ) A képzés ideje: 2 tanév

14 A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga vállalkozást alapítanak / működtetnek tervet készítenek, kalkulációt végeznek előkészítő tevékenységet végeznek, végeztetnek növényápolást végeznek, végeztetnek eszközöket, gépeket használnak, üzemeltetnek és tartanak karban előírások szerint dolgoznak, dolgoztatnak dokumentációt használnak, készítenek, készíttetnek irányítási, szervezési feladatokat látnak el szaporító anyagot állítanak elő növényt nevelnek, neveltetnek piaci előkészítést végeznek, végeztetnek értékesítést végeznek, végeztetnek dísznövénytermesztési feladatokat látnak el gyümölcstermesztési feladatokat látnak el szőlőtermesztési feladatokat látnak el zöldségtermesztési feladatokat látnak el növényvédelmi feladatokat látnak el növénytermesztési feladatokat látnak el vetőmagtermesztési feladatokat látnak el A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: mezőgazdasági technikus A szakképesítéssel rokon szakképesítések: dísznövénykertész, kertész 4. Vadgazdálkodási technikus (OKJ: ) Rész-szakképesítés: Vadász, vadtenyésztő ( ) A képzés ideje: 2 tanév A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga területellenőrzést végeznek ellátják a vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat vadgazdálkodási berendezéseket létesítenek és tartanak karban vadásztatást végeznek gondoskodnak az élőhely fejlesztéséről vadkárelhárítást végeznek karbantartják a vadászati technikai eszközöket elvégzik a vadászati adminisztrációt és nyilvántartásokat A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: erdő- és természetvédelmi technikus 4. Szakiskolai szakképzés 4.1. Kereskedelmi képzések 1. Élelmiszer- és vegyiáru-eladó ( ) A képzés időtartama: 2 tanév: A jelentkezés feltétele: a szakiskolai alapozó évfolyamok sikeres elvégzése betöltött 16. életév

15 orvosi alkalmassági vizsga segítik az árubeszerzést készletezési, raktározási feladatokat végeznek értékesítési tevékenységet végeznek ellátják a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Szakmai és követelménymodulok: Az áruforgalom lebonyolítása A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: élelmiszerbolti eladó A szakképesítéssel rokon szakképesítések: fényképész és fotótermék-kereskedő, kereskedő, kereskedő, boltvezető kultúr cikk-kereskedő látszerész és fotócikk-kereskedő mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő vegyesiparcikk-kereskedő virágkötő, -berendező, virágkereskedő 2. Ruházati eladó (OKJ: ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: a szakiskolai alapozó évfolyamok sikeres elvégzése betöltött 16. életév orvosi alkalmassági vizsga segítik az árubeszerzést készletezési, raktározási feladatokat végeznek értékesítési tevékenységet végeznek ellátják a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Szakmai és követelménymodulok: Az áruforgalom lebonyolítása A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése Ruházati termékek forgalmazása Aszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: ruházati eladó A szakképesítéssel rokon szakképesítések: fényképész és fotótermék-kereskedő, kereskedő, kereskedő, boltvezető kultúr cikk-kereskedő látszerész és fotócikk-kereskedő mintabolti értékesítő, szolgáltatásértékesítő vegyesiparcikk-kereskedő virágkötő, -berendező, virágkereskedő

16 4.2. Vendéglátóipari képzések 1. Pincér (OKJ: ) Ráépülés: mixer ( ) A képzés időtartama: 3 tanév A jelentkezés feltétele: a szakiskolai alapozó évfolyamok sikeres elvégzése betöltött 16. életév orvosi alkalmassági vizsga a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat látnak el a vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőlük elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítják udvariasan és szakszerűen szolgálnak fel. Szakmai követelménymodulok: vendéglátási tevékenységek gyakorlása nyitással, üzemeléssel, zárással kapcsolatos feladatok végzése vendég fogadása, felszolgálás rendezvény és szobai felszolgálás adminisztráció és speciális feladatok A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: felszolgáló vendéglátó-ipari eladó A szakképesítéssel rokon szakképesítés: vendéglős 2. Szakács ( ) gyorséttermi- és ételeladó ( ) konyhai kisegítő ( ) Ráépülés: diétás szakács ( ) A képzés időtartama: 3 tanév Jelentkezési feltétel: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatokat ellátják a vendégek elvárásainak megfelelő ételválasztékot kialakítják és elkészítik az ételeket a követelményeknek megfelelő minőségi színvonalon tálalják a fogyasztók és a vendégek számára A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: szakács A szakképesítéssel rokon szakképesítések: élelmezésvezető vendéglős 3. Panziós, falusi vendéglátó (OKJ: ) A képzés ideje: 2 tanév Jelentkezési feltétel: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

17 a turizmusban résztvevők számára szállást, étkezést, és ház körüli tevékenységben részvételi lehetőséget nyújtanak információt nyújtanak a lokális nevezetességekről, népszokásokról az ellátásban felhasználják a saját előállítású mezőgazdasági termékeiket. Szakmai és vizsgakövetelmények: gazdálkodás vendégfogadás napi tevékenységek végzése higiéniás tevékenység végzése állattartás, kertművelés takarítás A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: egyéb vendéglátó-ipari foglalkozások 4.3. Élelmiszeripari képzések 1. Pék (OKJ: ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség tésztát készítenek tölteléket készítenek feldolgozzák a tésztát tésztát kelesztenek, sütnek, szárítanak A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: pék A szakképesítéssel rokon szakképesítések: édesipari termékgyártó, élelmiszeripari technikus, molnár, pék-cukrász 2. Pék-cukrász (OKJ: ) Gyorspékségi sütő és eladó ( ) Mézeskalács-készítő ( ) Sütőipari munkás ( ) Száraztésztagyártó ( ) A képzés időtartama: 3 tanév A jelentkezés feltétele: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség tésztát készítenek tölteléket készítenek feldolgozzák a tésztát tésztát kelesztenek, sütnek, szárítanak cukrászati késztermékeket gyártanak A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: sütő-, tésztaipari munkás, pék A szakképesítéssel rokon szakképesítések: édesipari termékgyártó, élelmiszeripari technikus, molnár, pék, cukrász 3. Húsipari termékgyártó (OKJ: ) Baromfifeldolgozó ( )

18 Bélfeldolgozó ( ) Bolti hentes ( ) Csontozó munkás ( ) Halfeldolgozó ( ) Szárazáru készítő ( ) Vágóhídi munkás ( ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség darabolást, csontozást végeznek másodlagos feldolgozást végeznek félkész és készételeket készítenek hő kezelt húskészítményeket gyártanak sózott, pácolt húskészítményeket gyártanak nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyártanak konzervet készítenek értékesítéssel kapcsolatos tevékenységet végeznek alapméréseket végeznek A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó A szakképesítéssel rokon szakképesítések: tartósítóipari termékgyártó, vágóállat-minősítő 4.4. Mezőgazdasági képzések 1. Lótartó és -tenyésztő (OKJ: ) Lóápoló és gondozó ( ) Ráépülés: Belovagló ( ) A képzés időtartama: 2 tanév A jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség biztosítják a ló szakszerű gondozását elvégzik a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat részt vesznek a ló alapkiképzésében irányítják a telep napi munkáját belovaglással kapcsolatos feladatokat végeznek. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: lótartó és tenyésztő A szakképesítéssel rokon szakképesítések: lovastúra-vezető 2. Gazda (OKJ: ) Aranykalászos gazda ( ) Ezüstkalászos gazda ( ) Mezőgazdasági munkás ( ) A jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség talaj-előkészítést, vetést végeznek a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat látnak el növényápolást végeznek

19 termékhez, terményhez jutnak gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat látnak el tartástechnológiai feladatokat látnak el állatot takarmányoznak állatjólléti és -higiéniai feladatokat látnak el állatot szaporítanak gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végeznek környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat látnak el kereskedelmi tevékenységet végeznek vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végeznek önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetnek alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatnak. Szakmai követelmény-modulok: kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel; gépüzemeltetés és karbantartás; növénytermesztés I.; növénytermesztés II.; környezet-, tűz- és munkavédelem; állattartás I.; állattartás II.; kertészet; kiegészítő tevékenység A szakképzettséggel betölthető munkakörök: általános mezőgazdasági foglalkozások A szakképesítéssel rokon szakképesítések: agrárkörnyezet-gazda 3. Gyümölcstermesztő kertész (OKJ: ) / zöldségtermesztő kertész (OKJ: ) / szőlőtermesztő kertész (OKJ: ) A jelentkezés feltétele: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik vállalkozást alapítanak / működtetnek / szüntetnek meg tervet készítenek, kalkulációt végeznek előkészítő tevékenységet végeznek, végeztetnek növényápolást végeznek, végeztetnek eszközöket, gépeket használnak, üzemeltetnek és karbantartanak előírások szerint dolgoznak, dolgoztatnak dokumentációt használnak, készítenek, készíttetnek irányítási, szervezési feladatokat látnak el szaporítóanyagot állítanak elő növényt nevelnek, neveltetnek piaci előkészítést végeznek, végeztetnek értékesítést végeznek, végeztetnek gyümölcstermesztési feladatokat látnak el szőlőtermesztési feladatokat látnak el zöldségtermesztési feladatokat látnak el. Szakmai követelmény-modulok: Gyümölcstermesztő: vállalkozási és kereskedelmi ismeretek, kertészeti alapismeretek, munkavállalói ismeretek, gyümölcstermesztés Zöldségtermesztés: vállalkozási és kereskedelmi ismeretek, kertészeti alapismeretek, munkavállalói ismeretek, zöldségtermesztés Szőlőtermesztés: vállalkozási és kereskedelmi ismeretek, kertészeti alapismeretek, munkavállalói ismeretek, szőlőtermesztés A szakképzettséggel betölthető munkakörök: gyümölcstermesztő kertész, zöldségtermesztő kertész, szőlőtermesztő kertész A szakképesítéssel rokon szakképesítések: dísznövénykertész, növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus

138. BESZÁMOLÓ. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes

138. BESZÁMOLÓ. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes 138. BESZÁMOLÓ a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012.. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes Tisztelt Képviselőtestület! A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola

Részletesebben

GAZDA VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

GAZDA VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK GAZDA 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 621 02 0100 31 01 Megnevezés: Aranykalászos gazda Azonosítószám: 33 621 02 0100 21 01 Megnevezés: Ezüstkalászos gazda Azonosítószám: 33 621 02 0100 21 02

Részletesebben

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973

KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. ECDL Vizsgaközpont OM 031973 KEMPELEN FARKAS GAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓ, IDEGENFORGALMI ALAPÍTVÁNYI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ECDL Vizsgaközpont OM 031973 2015/2016. tanév T A R T A L O M B E V E Z E T É S. 2 MIÉRT LEGYÉL

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben!

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben! SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012. tanév Tanulj a Türrben! A Türr István Gazdasági Szakközépiskola képzési ajánlata a 2011-2012. tanévre A képzés megnevezése A képzés szintje A képzési idő Közgazdasági

Részletesebben

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása. 9. Hegesztő 31 521 11 0000 00 00. 10. Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása. 9. Hegesztő 31 521 11 0000 00 00. 10. Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 5. Gépészet 2. Szociális 1. Egészségügy Sorszám Szakmacsoport száma, neve Iskolai előképzettség Szakképzési ok száma SZL TISZK tagintézmény, ahova jelentkezni lehet A SZENT LÁSZLÓ TISZK-ben tervezett szakképesítések

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e 1 TARTALOMJEGYZÉK III. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

41/2013. (V. 28.) VM rendelet

41/2013. (V. 28.) VM rendelet 41/2013. (V. 28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERVE 010 Az iskola helyi tantervei Az iskola egyes szakjain és évfolyamain tanított tantárgyak,

Részletesebben

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody. GUBODY FERENC Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.hu TÁJÉKOZTATÓJA a 2014/2015 tanévre tervezett

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 79. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Bemutatkozás. Kedves Nyolcadikosok!

Bemutatkozás. Kedves Nyolcadikosok! Bemutatkozás Kedves Nyolcadikosok! A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola évtizedek óta meghatározó intézmény a térség mezőgazdasági szakmai képzésében. 2013. augusztus 01.-től a Vidékfejlesztési

Részletesebben

www.vikiskola.hu 2014/2015 Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa

www.vikiskola.hu 2014/2015 Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ÉRETTSÉGI UTÁNI NAPPALI ÉS ESTI TAGOZATOS TANDÍJMENTES* SZAKMAI KÉPZÉSEINKRŐL 2014/2015 OM azonosító: 035566 Cím: 1078 Budapest, Hernád

Részletesebben

KÉPZÉSEINK. Kinek ajánljuk? Miért jó? Miért éppen mi?

KÉPZÉSEINK. Kinek ajánljuk? Miért jó? Miért éppen mi? KÉPZÉSEINK Kiknek ajánljuk képzéseinket: Kinek ajánljuk? Miért jó? Miért éppen mi? Szakközépiskola Azoknak, akik érettségi vizsgát szeretnének tenni és a szakmacsoportba tartozó valamelyik szakképesítést

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014-ES TANÉV Tartalomjegyzék OKJ KÉPZÉSEK... 3 Bevezető... 4 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő... 6 54 344 01 Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Szakmai program Készült: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 7. (3) bekezdése értelmében a szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettantervek

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 9900 Körmend, Rákóczi F. utca 2. OM azonosító: 036745 Telephelykód: 001 Telefon: 94/594-077; fax: 94/594-076 E-mail: iskola@razso.sulinet.hu Honlap: http://razso.kormend.hu

Részletesebben

Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320

Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Városi Intézményi Központ Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Igazgató neve: Valyon István

Részletesebben

Kedves leendő Hallgatónk!

Kedves leendő Hallgatónk! Kedves leendő Hallgatónk! Ön a Szolnoki Főiskola Felvételi tájékozatóját olvassa, amelyből tájékozódhat a városról, az intézményről, képzéseinkről, a jelentkezés módjáról. Szolnok a Tisza és a Zagyva találkozásánál

Részletesebben

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

felvehető létszám Műszaki Közlekedés német-angol 4+2 11 12 német-angol 4+1 13 12 német-angol 4+2 14 12

felvehető létszám Műszaki Közlekedés német-angol 4+2 11 12 német-angol 4+1 13 12 német-angol 4+2 14 12 RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Címe: 9900 Körmend, Rákóczi F. u. 2. OM azonosító: 036745 Telefon: 94/594-077; fax: 94/594-076 E-mail: iskola@razso.sulinet.hu Honlap: http://razso.kormend.hu Igazgató:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-42/2007. Előadó: Sipos Márta / Dr. Debrey Attila Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A makói szakképzés helyzete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai 5700 Gyula, Kossuth u. 26. Tel: (66)463-123, Fax: (66)463-540 E-mail: gondocsszki@gondocsszki.sulinet.hu Honlap: www.gondocsszki.sulinet.hu Igazgató:

Részletesebben

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői

Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői 1. Munkaerő-piaci ismeretek a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: - helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben