Pest Környéki Madarász Kör

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pest Környéki Madarász Kör"

Átírás

1 A Pest Környéki Madarász Kör 2600 Vác Ilona u. 3. Tel.: 27/ Web: Közhasznúsági jelentése az 2003-as évről A Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) a fővárosban és a környékén élő fiatal a természet- és ezen belül a madarak védelméért tenni akaró egyének összekovácsolódásából jött létre április 24-én kezdeményeztük önálló jogi személyként (mint társadalmi egyesület) bejegyzésünket a Fővárosi Cégbíróságnál, melyet szeptember 15-én mint kiemelten közhasznú szervezet a bíróság bejegyzett. Jelen közhasznúsági jelentés az alábbiakat tartalmazza: 1. a számviteli beszámolót; 2. a költségvetési támogatás felhasználását; 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 4. a cél szerinti juttatások kimutatását; 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 6. az elnökség tagjainak nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartami beszámolót; 1. Számviteli beszámoló A tétel megnevezése A Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. Immaterális javak - 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök - 5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. Készletek - 7. II. Követelések - 8. III. Értékpapírok - 9. IV. Pénzeszközök Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) C. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) 60 1

2 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források (passzívák) összesen ( sor) A tétel megnevezése Vállakozási tevékenység Tevékenységünk célja szerinti tevékenység 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel (banki kamat) II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./2.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások (écs.) Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye - - (B./I.-F./1.-F./4.) 31. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált - - eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/ J. Fizetendő társasági adó K Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II) (E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) - - Tájékoztató adatok 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség - - 2

3 41. Ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jelegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg - - rendezett) 49. Ebből: a Korm. Rend. 16. (5) bekezdése szerint - - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás 50. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Költségvetési támogatás felhasználása A Pest Környéki Madarász Kör 2003-ban az Országgyűléstől Ft támogatást kapott. 3. A Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Pest Környéki Madarász Kör 2003-ban kizárólag támogatásokból, adományokból, valamint egyéb kisebb forrásokból jutott bevételhez, jelentős vagyoni eszközzel, ingatlannal nem rendelkezik. 4. Cél szerinti juttattatások kimutatása A Pest Környéki Madarász Kör 2003-ban az alábbi támogatást kapta: Magánszemélyek részéről 2003-ban nem kaptunk támogatásokat. 5. Közpénzekből kapott támogatások Egyesületünk 2003-ban a Környezetvédelmi Alapból (Kövice) az alábbi támogatásokat kapta: A Füzike című amatőr ornitológiai újság finanszírozására: A Dunakanyar Komplex Biomonitoring Program A IX. FÜZIKE tábor megrendezésére A Cserhát halfaunisztikai felmérése Magyarország középhegységi patakjainak halhatározója A hazai bütykös hattyú természetvédelmi szempontú állománycsökkentése Természetvédelmi élőhelyfejlesztés a Rétszilasi halastavakon Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyesületünk 2003-ban a Pest Megyei Önkormányzattól az alábbi támogatást kapta: A Dunakanyar Komplex Biomonitoring Program Ft 6. Elnökség tagjai részére nyújtott juttatások A Pest Környéki Madarász Kör tagjai, így az Elnökség is munkájukat 2003-ban önkéntes alapon végezték, költségtérítésen kívül más juttatásban nem részesültek. Füzike amatőr ornitológiai lap 7. A PKMK közhasznú tevékenységéről szóló összefoglaló Programjaink 3

4 Negyedévente megjelenő - országosan ismert - lapunk nyomtatott és elektronikus - Internetes - formája az egyesület működési területének természeti értékeiről és azok változásairól elsősorban madártani és madárvédelmi ismeretekkel. A lap bemutatja a PKMK madártani és egyéb természetvédelmi célú vizsgálatainak, munkáinak eredményeit, tájékoztat az egyesület életéről. Támogatások Füzike amatőr ornitológiai lapra A Kövice által nyújtott támogatás összege 2003-ban Ft volt. Dunakanyar Komplex Biomonitoring Program A programunk gerincét az 2003-as évben is az immár '94 ősze óta tartó vízimadár-monitoring adta. Tagjaink a januártól márciusig ill. a november és december közötti időszakban partról történő vízimadárszámlálás módszerét alkalmazták a Duna Budapest és Esztergom ( fkm.) közötti szakaszán. A számlálások az április és október közötti hónapokban a Mahart menetrendszerinti hajójáratáról történtek kétheti rendszerességgel. A részletes és meghatározott időközönkénti számlálások eredményeképp pontos képet kaptunk a Dunakanyarban telelő, átvonuló, fészkelő ill. átnyaraló vízimadarak mozgalmairól. Az eredményekről részletes beszámolót irtunk egyesületünk FÜZIKE című lapjában. A Dunakanyar teljes területe IBA (Important Bird Areas), azaz Fontos Madárélőhely mely védettségi kategóriát korábbi vizsgálataink eredményeképp kapta meg a terület, további tevékenységünk célja a terület ellenőrzése, hogy az IBA által támasztott kritériumoknak megfelel-e. Programunkat a partifecske és bütykös hattyú rendszeres számlálással egybekötött tudományos madárgyűrűzésen alapuló vizsgálata egészítette ki től a program részeként szerepel a korábbi években külön projectet alkotó halfaunisztikai vizsgálódás, mely program 1999-ben indult a Dunakanyar és tágabb környezetében fekvő vízfolyásainak halfaunisztikai vizsgálatára. Egyesületünk a év folyamán is tovább folytatta az Ipoly monitorozását hóközi szinkronszámlálások módszerrel Ipolyvece-Hont közötti Ipoly szakasz mentén. Az MME Nógrádi Csoportjával közösen szervezett szinkronmegfigyeléseket végeztünk a folyóvölgy több, mint 80 kilométeres szakaszán (a teljes hazai szakasz 140 km!). A PKMK vállalta a Szob-Balassagyarmat közötti szakasz és a hozzá csatlakozó vizes élőhelyek madártani felmérését február és május között havi egy alkalommal, egyeztetett időpontban. Eredményeink révén megállapítottuk, hogy jogosan került a Hont-Balassagyarmat szakasz különleges rendeltetésű vadászterületté (melyen tilos a vízivad vadászata), ugyanis a folyóvölgyben átvonuló vízimadarak nagy része az itteni vizeket használja. Az Ipoly magyarországi szakaszának jelentősebb élőhelyei felvételre kerültek a Ramsari Területek listájára, köszönhetően szakszerű felméréseinknek. Támogatások a Dunakanyar monitoring programra: A Kövice által nyújtott támogatás összege 2003-ra Ft volt. A Pest Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatás összege 2003-ban Ft volt. Szentendrei-sziget monitorozása 2003-ban a Szentendrei-sziget - korábbi vizsgálataink alapján - madártanilag értékesnek bizonyult területeit mértük fel territórumtérképezés módszerével a fészkelő madárfajok állományát. Az ártéri területek fajainál (függőcinege, berki tücsökmadár, stb.) állományapadást tapasztaltunk. A sziget belső területein elsősorban a gyurgyalag és a fürj állománycsökkenését mutattuk ki, növekedést az értékesebb fajok közül csak a sordély mutatott. A sziget madártani értékének fenntartását a fokozottabb védelemben ill. az élőhelyfejlesztésben látjuk. 4

5 Támogatások a Szentendrei-sziget monitorozása programra: A 2003-as munkákra pályázati támogatást nem kaptunk. A résztvevők fedezték a saját költségeiket. A bütykös hattyú program 1997 óta tartó program, melyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gyűrűző központjával közösen végzünk. Vizsgálataink célja a faj természetvédelmi státuszának felülvizsgálata, a faj hazai állományának kutatása, felmérése. Az egész országban zajlott, különös tekintettel vizsgáltuk a Duna és a Balaton térségét, programunk gerincét a színes és normál gyűrűzés és ezek leolvasása, valamint az adatok feldolgozása adta ban kezdetét vette a Hazai bütykös hattyú természetvédelmi szempontú állománycsökkentése című programunk, melynek sikerét a következő évek eredményei határozzák meg. Támogatások a bütykös hattyú programra A Kövice által nyújtott támogatás összege 2003-ra Ft volt. Tábor a Szentendrei-szigeten, IX. FÜZIKE tábor Immár kilencedik alkalommal tartottuk meg a vonuló madarak tudományos célú madárgyűrűzéssel egybekötött vizsgálatát augusztus között - a szigetmonostori Merzsán tónál - a F.Ü.Z.I.K.E. tábort. Összesen 29 faj 187 egyede lett megjelölve, a madarak megfogásában, gyűrűzésében, vizsgálatában 45 fiatal táborlakó segédkezett. Támogatások a IX. FÜZIKE táborra A Kövice által nyújtott támogatás összege 2003-ra Ft volt. Táborok Rétszilas-Örspusztán A Pest Környéki Madarász Kör az MME Óbudai és Budapest Helyi Csoportjaival közösen rendezte meg itt kutató és oktató táborát május 30. és június 7. között, különös hangsúlyt fektetve a dankasirályok gyűrűzésére, de emellett természetesen függönyhálóval énekesmadarakat is jelölünk. Támogatások a rétszilasi táborokra A 2003-as évben pályázati támogatás a táborra nem volt. A résztvevők fedezték a költségeket. Tábor Köbölkúton (Gbelce-Szlovákia) A PKMK június 28. és július 6. között rendezte meg második köbölkúti madárgyűrűző táborát a Párizs Mocsár Természetvédelmi Területen Szlovákiában. A helyi madarászokkal közösen végzett vizsgálatok során 32 faj 535 egyede, elsősorban nádimadár lett megjelölve. Támogatások a köbölkúti táborra A résztvevők fedezték a költségeket. A Kerepesi úti temető madártani program A Pest Környéki Madarász Kör óta tartó programjának pályázata segítségével jelentős lépéseket tettünk e terület madárvilágának vizsgálatában és ennek okán védelmében, valamint bemutatásában. Rendszeres területbejárásaink, távcsöves és madárgyűrűzéses vizsgálataink eredménye volt 80 madárfaj előfordulása, amely igen jelentősnek számít, mivel e hely a Belváros része. A temetőben a tél folyamán mesterséges fészekodúk kerültek kihelyezésre elsősorban cinegék, illetve 1 db macskabagoly részére, 5

6 melyekkel a fészkelő állomány védelmét segítettük elő a természetes odúk hiányának pótlásával. Egy nyugalmasabb része nagyméretű önetető jellegű madáretetőt helyeztünk ki az itt telelő cinege- és pintyfélék jobb túlélése érdekében. Ezen etetőt folyamatosan töltöttük fel főképpen napraforgómaggal. Munkánkban tagságunk nagy része folyamatosan részt vett, valamint ezt be is mutattuk az érdeklődő fiataloknak. Támogatások a Kerepesi úti temető madártani programra: 2003-ban nem kaptunk támogatást a programra, a résztvevők maguk állták a költségeket. Cserhát halfaunisztikai felmérése 2003-ban módszeresen felmértük a Cserhátban található kisvizek halfaunisztikáját, mely során számos értékes, védett halfajt, illetve védendő természeti értéket találtunk. A pozitív eredményeket látva a következő években is végre kívánjuk hajtani programunkat. Terveink között szerepel más kistérség vizeinek hasonló felmérése is. Támogatások a Cserhát halfaunisztikai felmérése programra A Kövice által nyújtott támogatás összege 2003-ra Ft volt. Magyarország középhegységi patakjaiban előforduló halfajok terepi határozója Évek óta dédelgetett álmunk vált valóra ezzel a kiadvánnyal, mely a PKMK első, komoly kiadványa. Nem csak a terepen mozgó halkutatók fontos segédanyaga, de a természetvédelmi oktatás, erdei iskolák is sikerrel alkalmazhatják, színes, nagyméretű ábrái miatt azok is könnyedén használhatják és érhetnek el vele terepi sikereket a halhatározás terén, akik eddig nem próbálkoztak ezzel a tudományterülettel. Támogatások a Magyarország középhegységi patakjaiban előforduló halfajok terepi határozója programra A Kövice által nyújtott támogatás összege 2003-ra Ft volt. Komplex természetvédelmi élőhelyfejlesztés a Rétszilasi halastavak területén A év tavaszán-nyár elején végrehajtott program keretén belül, - a terület gazdájával egyeztetve számos, különböző típusú (B, C, D) madárodút helyeztünk ki elsősorban a halastavak területén, illve a tavakat szegélyező fasorokban. A környező mezőgazdasági területeken, utak mentén, fátlan legelőkön T- fákat helyeztünk ki a ragadozó madarak téli túlélését segítendő. Támogatások a Komplex természetvédelmi élőhelyfejlesztés a Rétszilasi halastavak területén programra A Kövice által nyújtott támogatás összege 2003-ra Ft volt. Jelen közhasznúsági jelentést mely az 1-6 oldalon hiteles a Pest Környéki Madarász Kör közgyűlése elfogadta: március 16-án Selmeczi Kovács Ádám elnök 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Civil Érték Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky út 9. Adószáma: 18213726-1-10 KSH számjel: 182137269499-529-10 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére Adószám: 18690651-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4 Pb 60.408./2000. Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a. Egyszerűsített mérleg az egyszeres

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 17. Dóczi Tamás kuratóriumi elnök Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

1098 Bp., Epreserdő u. 38./II. Tel.: 20/220-9796, e-mail: info@minyata.hu http://www.mindenkinyaraljon.hu. Közhasznúsági jelentés 2011

1098 Bp., Epreserdő u. 38./II. Tel.: 20/220-9796, e-mail: info@minyata.hu http://www.mindenkinyaraljon.hu. Közhasznúsági jelentés 2011 1098 Bp., Epreserdő u. 38./II. Tel.: 20/220-9796, e-mail: info@minyata.hu http://www.mindenkinyaraljon.hu Közhasznúsági jelentés 2011 1 Bevezetés A MINYATA Egyesület a 2011-es évben a 2009. október 11-i

Részletesebben

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben