OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet. 2013.12.3. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 OptiJUS Opten Kft. I 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel összefüggő módosításáról óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék. Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/996. (VII. 26.) NM rendelet módosítása 2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V..) ESZCSM rendelet módosítása 4. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (I. 7.) EüM rendelet módosítása 2 5. Záró rendelkezések 2. melléklet a 73/203. (II. 2.) EMMI rendelethez 2 2. melléklet a 73/203. (II. 2.) EMMI rendelethez 4 3. melléklet a 73/203. (II. 2.) EMMI rendelethez melléklet a 73/203. (II. 2.) EMMI rendelethez melléklet a 73/203. (II. 2.) EMMI rendelethez 353

2 OptiJUS Opten Kft. 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel összefüggő módosításáról Az egészségügyről szóló 997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím és az -4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LIV. törvény 28. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 22/200. (VII..) Korm. rendelet 4. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:. Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/996. (VII. 26.) NM rendelet módosítása. Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/996. (VII. 26.) NM rendelet 2. (3) bekezdés b) és d) pontjában a hároméves szövegrész helyébe a kétéves szöveg lép. 2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 5. () bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (Az egészségügyi szolgáltató) e) amennyiben a ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztikai és terápiás ellátását végző más, ritka betegségeket ellátó járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal együttműködik, a betegutak megszervezését biztosítja, speciális, multidiszciplináris szolgáltatást nyújt, a betegellátási tevékenységen túl kutatási és oktatási tevékenységet végez, valamint a ritka betegségben szenvedő betegek és az elérhető szolgáltatások regisztrációját végzi, az egészségügyért felelős miniszter kijelölése alapján a Ritka Betegségek Szakértői Központ elnevezés használatára jogosult. 3. () Az Szmr.. melléklete az. melléklet szerint módosul. (2) Az Szmr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az Szmr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (4) Az Szmr. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V..) ESZCSM rendelet módosítása 4. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V..) ESZCSM rendelet 9. (9) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Speciális sürgősségi centrumot egy-egy régió ellátására az egyetemek, egyes országos intézetek, illetve speciális kórházi osztállyal rendelkező egészségügyi szolgáltatók az alábbi szakterületeken működtetnek:) d) idegsebészet a progresszivitás második és harmadik, neurológia és stroke a progresszivitás első, második és harmadik szintjén,

3 OptiJUS Opten Kft. 2 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet 4. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (I. 7.) EüM rendelet módosítása 5. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (I. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: Szakmakód r.) 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az engedélyező hatóság az egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben és a 4. -ban meghatározott adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az egészségügyi szolgáltatók országos nyilvántartásában. 6. A Szakmakód r. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. () A nyilvántartás a 3. szerinti célok megvalósítása érdekében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben meghatározott adatokon túl a következő adatokat tartalmazza: a) az egészségügyi szolgáltató: aa) fenntartójának megnevezését, ab) képviselője nevét, ac) KSH törzsszámát, ad) felelősségbiztosítási szerződése kötvényszámát; b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó következő adatokat: ba) megye, bb) telefonszám, cím, bc) ingatlan használatának jogcíme; c) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön: ca) a szakmákhoz tartozó szolgáltatási típusok megnevezését a hozzájuk tartozó kóddal, cb) a területi ellátási kötelezettségre vonatkozó adatokat, amennyiben a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel működik, cc) az engedélyező hatóság azonosítóját, cd) az osztály ágyszámát, az osztályon belül engedélyezett szakmánkénti bontásban, ce) a közreműködés nyújtásának tényét, cf) a szervezeti egység közreműködőjének szolgáltatói egyedi azonosítóját, cg) a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szervezeti egység egyedi azonosítóját, ch) a ce) és cg) alpontban meghatározott esetekben a közreműködés tartalmára vonatkozó adatokat, ci) a szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függően a sürgősségi betegellátó rendszerben való részvétel tényét, és a sürgősségi ellátásban való részvétel tényét, cj) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyi feltételeket szervezeti egységenként, ennek keretében személynevet, és az orvosi bélyegző számát, vagy szakdolgozó esetén a működési nyilvántartási számot. (2) Az () bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek a nyilvántartásban. (3) A nyilvántartásban szereplő adatok azonosítására az OTH további kódokat állapíthat meg. 7. A Szakmakód r. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 8. Hatályát veszti a Szakmakód r.. számú melléklete. 5. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere. melléklet a 73/203. (II. 2.) EMMI rendelethez. Az Szmr.. melléklet 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.2. A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a betegellátás folyamatossága érdekében az engedélyezett szakmák mindegyike számára saját szervezeti egységének működtetésével vagy működési engedéllyel rendelkező közreműködő egészségügyi szolgáltató bevonásával, vagy szerződés útján [kivéve: e), k), n) és q) pont] biztosítja a) az asszisztenciát/ápolást,

4 OptiJUS Opten Kft. 3 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet b) a gyógyszerellátást, c) a fizioterápiát, d) a diagnosztikai szolgáltatást, e) az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és adatvédelmet, f) a sterilanyag-ellátást, g) az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és tisztaruha kezelés), h) a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását, i) az intézményi takarítást, tisztaságot, j) a rovar- és rágcsáló irtást, k) az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint), l) a dezinfekció tevékenységet, m) a biológiai minta szállítását, n) a biológiai minta tárolását, o) az intézményen belüli betegszállítást, p) a dietetikai szaktanácsadást (csak a rendelőintézetben), q) a járványügyi érdekből történő elkülönítést és a megelőző rendszabályok betartását (izoláció). 2. Az Szmr.. melléklet 7. pontjában foglalt táblázatban az Adminisztrátor (40-50 ágyanként, illetve 5 rendelői munkahelyenként ) szövegrész helyébe az Adminisztrátor (50 ágyanként, illetve 5 teljes munkaidős rendelőnként ) szöveg lép. 3. Az Szmr.. melléklet 7. pontjában foglalt táblázatban a Fektető ( fő ápolóval) épületenként járóbeteg ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen szövegrész helyébe a Fektető épületenként, járóbeteg-ellátásban 2 órán túli tartózkodás esetén, amennyiben a beteg önellátásra képtelen szöveg lép. 4. Az Szmr.. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat Fax (telephelyenként) megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: Fax (telephelyenként) * 5. Az Szmr.. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat Prevenciós és terápiás antidecubitor matrac megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, valamint a táblázat a következő sorral egészül ki: Prevenciós antidecubitor matrac Terápiás antidecubitor matrac * 6. Az Szmr.. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően) megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, valamint a táblázat a következő sorral egészül ki: Vérnyomásmérő Vérnyomásmérő mandzsettasor (a korosztálynak megfelelően) 7. Az Szmr.. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat Készenléti (reanimációs) tálca/táska (lélegeztető ballon, laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek) épület szintenként megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, valamint a táblázat a következő sorral egészül ki: Laringoszkóp, különböző méretű tubusok, gyógyszerek épületenként Lélegeztető ballon, maszk, vénabiztosítás eszközei épületszintenként * * 8. Az Szmr.. melléklet 0. pontjában foglalt táblázat 3.. Anyagátvevő megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 3.. Anyagátvevő 9. Az Szmr.. melléklet 0. pontjában foglalt táblázat 3.2. Tisztító-mosogató, fertőtlenítő megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 3.2. Tisztítómosogató, fertőtlenítő

5 OptiJUS Opten Kft. 4 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet 0. Az Szmr.. melléklet 0. pontjában foglalt táblázat 3.3. Csomagoló megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 3.3. Csomagoló - -. Az Szmr.. melléklet 0. pontjában foglalt táblázat 3.4. Sterilizáló megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 3.4. Sterilizáló Az Szmr.. melléklet 0. pontjában foglalt táblázat Autokláv 2, 0 megjelölésű sorában az Autokláv2, 0 szövegrész helyébe az Autokláv 2, 0 /hőlégsterilizátor szöveg lép. 3. Az Szmr.. melléklet 0. pontjában foglalt táblázat 3.5. Sterilanyag-raktár megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 3.5. Sterilanyagraktár Az Szmr.. melléklet 0. pontjában foglalt táblázat 3.6. Sterilanyag kiadó megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 3.6. Sterilanyag kiadó Az Szmr.. melléklet 0. pontjában foglalt táblázat végjegyzetében a működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval szövegrész helyébe a működési engedéllyel rendelkező és legalább azonos vagy magasabb szinten működő szolgáltatóval szöveg lép. 6. Az Szmr.. melléklet 0. pontjában foglalt táblázat végjegyzetében az orvostvechnikai szövegrész helyébe az orvostechnikai szöveg lép. 7. Hatályát veszti az Szmr.. melléklet a) 4. pont 4.4. alpontjában az, addiktológia és pszichiátria szövegrész, b) 6. pontjában a 6.3. Az Intermediaer care ellátás minimumfeltételei alpont. 2. melléklet a 73/203. (II. 2.) EMMI rendelethez 2. melléklet a 60/2003. (. 20.) ESZCSM rendelethez A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉ- GES MINIMUMFTÉT Általános jelmagyarázat: : elérhető intézményen belül : elérhető intézményen kívül RM: részmunkaidő TM: teljes munkaidő : szükséges (tárgyi feltételeknél a szervezeti egységen belül vagy közvetlenül mellette rendelkezésre kell állnia) A személyi feltételek FTE egységben kerültek meghatározásra. FTE: teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya (az általános szabálytól való eltérés jelölve pl. műszakonként vagy adott ágyszámra, illetve járóbeteg szakrendelés létszáma heti 30 óra szakrendelésre számítva) sze: szükség esetén ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGLÁTÁS Aneszteziológia Szakmakód: 50

6 OptiJUS Opten Kft. 5 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet Aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei Orvos vezető aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos Vezető aneszteziológiai szakasszisztens Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/szakorvosjelölt intézményen belüli /aneszt. munkahely szakorvosi felügyelettel Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens /aneszt. munkahely Tárgyi feltételek:. Altatógép: /műtőasztal Tartozékai: Légzőrendszerek 3/gép Lélegeztetőkészülék /gép Voluméter (az altatógép monitorba beépített is lehet) /gép Légúti nyomásmérő (az altatógép monitorba beépített is lehet) /gép Palackos oxigén Oxigénkimaradás-jelző riasztó (altatógépbe beépített is lehet) A légzőrendszer szétkapcsolódását jelző riasztó (beépített is lehet) Aneszteziológiai betegőrző monitor Az aneszteziológiai monitor minimális kötelező funkciói: G Vérnyomásmérő (vértelen) Pulzoximéter Kapnográf 2. Laringoszkóp 2/altatógép 3. Az újraélesztés eszközei: Defibrillátor /műtőegység Ambu ballon típusú lélegeztetőeszköz /altatógép Az esetleges aneszteziológiai szövődmények elhárítására megfelelő intenzív terápiás háttér biztosítása szükséges Aneszteziológiai, járóbeteg szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + Pulzoximéter Hőmérő (tympanikus hőmérséklet) Vérnyomásmérő (noninvazív) Respirométer Kézi lélegeztetőballon 2 Mobil reszuszcitációs egység Váladékszívó készülék Laringoszkóp G készülék 2 csatornás Testsúly és testmagasságmérő Otthon végzett parenterális táplálási járóbeteg szakambulancia minimumfeltételei Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos/gasztroenterológia szakorvos/sebészet szakorvos Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus/pszichológus Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus/pszichológus Pszichoterapeuta Radiológia szakorvosa Dietetikus Gyógytornász Diplomás ápoló Szakápoló

7 OptiJUS Opten Kft. 6 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet Gyógyszerész Informatikus Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + Hitelesített mérleg Ágymérleg Felkar bőrredő mérő Testmagasságmérő Infúziós pumpa 2 Bioelektromos impedancia (testzsír) mérő Képerősítő Kórházi hálózatba épített számítógépes állomás 2 Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Orvosi laboratóriumi diagnosztika Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika UH diagnosztika Endoszkópos labor CT Az otthoni parenterális táplálás feltételei az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/996. (VII. 26.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítandók. Intenzív ellátás Szakmakód: 502 Intenzív ellátás Az. progresszivitási szinten végzett ellátás a szakmaspecifikus őrzők feladata. Ezek minimumfeltételei a kardiológia, neurológia és pulmonológia szakmánál szerepelnek. Prioritási kritériumok intenzív osztályos beutaláshoz:. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan intenzív ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhető (pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolás, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, stb.). 2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást és szükség esetén azonnal intenzív beavatkozást igényelnek (azaz -es prioritású beteggé válhatnak). 3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természeténél, illetve súlyosságánál fogva a javulás esélye csekély. Az egyes betegbeutalási prioritásoknak megfelelően az ellátás szintjei Prioritási szint Intenzív II. Intenzív III. 2 3 Intenzív II.: Feladatai:. Folyamatos alapszintű és invazív monitorozás 2. Vitális funkciók stabilizálása 3. Tartós lélegeztetés 4. Keringéstámogatás 5. Szervpótló kezelések végzése 6. Anyagcsere felügyelet 7. Mesterséges táplálás. Ezek az intenzív osztályok az -3 prioritási csoport valamelyikébe sorolható betegeket kezelnek. Ezen ellátási szinthez tartozó intenzív osztály tevékenységi körét, illetve annak korlátait a kórháza által vitt szakmák jellege határozza meg. A kórházi profilba nem tartozó (pl. idegsebészeti, szívsebészeti, gyermeksebészeti), vagy komplikált, speciális kezeléseket igénylő beteget a progresszív ellátási szintnek megfelelő intenzív osztályra helyezi át a beteg állapotának stabilizálását követően. Intenzív III.: Speciális, vagy komplikált, illetve komplex intenzív ellátási feladatokra berendezkedett, multidiszciplináris intenzív osztályok. Feladataik:. Folyamatos emelt szintű monitorozás 2. Keringéstámogatás/fenntartás 3. Komplikált vagy tartós respirátor kezelés 4. Vitális funkciók támogatása, fenntartása 5. Szervpótló kezelések 6. Anyagcsere-felügyelet és korrekció 7. Mesterséges táplálás 8. III. progresszivitási szintű társszakmák intenzív hátterének biztosítása Ebbe a csoportba tartoznak a multidiszciplináris, nagy betegforgalmú megyei és klinikai intenzív osztályok. Intenzív ellátást végző fekvőbeteg osztály minimumfeltételei

8 OptiJUS Opten Kft. 7 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet INTENZÍV LÁTÁS minimumfeltételei Progresszivitási szint ITO II. ITO III. Vezető: Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos Orvos (szakorvos, szakorvos jelölt)-beteg arány Ápoló-beteg arány :4 :3 :3 :2 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +. Ágyszám A kórházi össz. 5 8 ágyszám 3%-a, de minimum 2. Szakmailag speciális helyiségek Gép-műszer tisztító Technikai szoba/gép raktár 3. Műszer-géppark Központi betegőrző monitor Ágymelletti betegőrző monitor (minimum: ágyanként G, pulzusszám, non- invazív vérnyomásmérés lehetősége) Kapnográf (pco 2 mérési lehetőség) respirátoronként Pulzoximéter ágyanként Aritmia monitorozás ágyanként ST-T analízis ágyanként Folyamatos testhőmérséklet monitorozás 2 6 Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna) Invazív perctérfogat monitorozási 2 4 lehetőség Lélegeztető készülék ágyanként Fiberoptikás brochoscop Kézi lélegeztető ballon 3 3 Mobil újraélesztési egység 2 Defibrillátor, hordozható 2 Pacemaker, külső 2 2 Váladékszívó készülék, fali ágyanként 2 2 Mellkasszívó készülék, fali ágyanként Motoros fecskendő (perfúzor) ágyanként 3 3 Infuziós pumpa (infúzor) ágyanként 2 2 Vér-infúzió melegítő egyszerű 3 4 Laringoszkóp 3 3 Mobil röntgen készülék Vérgáz analizátor Haemoglobino méter

9 OptiJUS Opten Kft. 8 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet K-Na koncentráció mérő Vércukor meghatározó készülék Betegmelegítő készülék (meleg levegős 2 2 típusú) Multifunkciós vértisztító készülék, folyamatos kezelésre is alkalmas Fájdalomterápia Szakmakód: 503 Fájdalomterápia szakambulancia minimumfeltételei Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos Általános asszisztens/felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló/aneszteziológiai szakasszisztens Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + Aneszteziológiához szükséges eszközök Aneszteziológiai osztályos háttérrel Tartós lélegeztetés Szakmakód: 504 Tartós lélegeztetési osztály/központ Tartós gépi lélegeztetés: az 5 napot meghaladó gépi lélegeztetésre vonatkozik. Tartós lélegeztetési igényű betegeknek,. akiket kezelésük során 30 napon túl kell mesterségesen lélegeztetni, és ennek felfüggesztése a beteg életét akutan veszélyeztetné. 2. akiknél olyan kórkép igazolódott a vizsgálatok során, amely természeténél fogva várhatóan 30 napot meghaladó gépi lélegeztetést tesz szükségessé, melynek felfüggesztése akutan veszélyezteti a beteg életét. Ez utóbbi esetben amennyiben nincs egyéb szervtámogatásra szükség a 30 napos időkorlát betartása sem szükséges, hanem hamarabb is megindítható a tartós lélegeztető központban a kezelés vagy az otthoni lélegeztetés. Osztály kialakítása: felnőtt ellátásban 6-8 ágyas, a csecsemő-gyermek ellátásban 4-6 ágyas osztályok. Az otthonlélegeztetés központjait ott kell kialakítani, ahol a tartós lélegeztetés is folyik. Ezekbe a központokba ki kell helyezni 5 olyan készüléket, amelyek az otthoni lélegeztetésre alkalmasak. A beteg innen veheti kölcsön a készüléket, a készülék meghibásodása esetén ebből a készletből kaphat cserekészüléket, a központ gondoskodik a készülékek szervizeléséről. Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei Minimum ágyszám 6 Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos vagy intenzív terápia szakorvos A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + Speciális személyzeti helyiségek Teakonyha Szakmailag speciális helyiségek Gép-műszer tisztító Technikai szoba/gép raktár Műszer-géppark Ágymelletti betegőrző monitor: minimum: G, pulzusszám, non-invazív vérnyomásmérés lehetősége ágyanként Kapnográf (etco 2 mérési lehetőség) respirátoronként Pulzoximéter ágyanként Folyamatos testhőmérséklet monitorozás Véres vérnyomásmérő (min. 2 csatorna) 4 ágyanként G regisztráló készülék, 3 csatornás Lélegeztető készülék (teljes értékű lélegeztetésre alkalmas) ágyanként Kézi lélegeztető ballon 2 Mobil újraélesztési egység Defibrillátor, hordozható Váladékszívó készülék, fali ágyanként Mellkasszívó készülék, fali ágyanként Motoros fecskendő (perfúzor) 3 ágyanként Infúziós pumpa (infúzor) 3 ágyanként Vér-infúzió melegítő egyszerű Laringoszkóp 2

10 OptiJUS Opten Kft. 9 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet Mobil röntgen készülék Vérgázanalizátor ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET Arc-, állcsont- és szájsebészet Szakmakód: 700 Egynapos sebészet Sürgősségi, dentoalveoláris eredetű és traumatológiai ellátáshoz kapcsolódó fekvő osztályos beavatkozások végzése. Ambuláns beavatkozások és egy napos sebészeti ellátások végzésére alkalmas intézmények, amelyekben biztosítják a szükséges fekvőbeteg hátteret. Nem végezhetnek 24 órás hospitalizációt meghaladó obszervációt kívánó műtéteket. Fekvőbeteg szakellátás Progresszivitási szintek II. szint: Az úgynevezett standard arc-állcsontsebészeti osztályok, melyek képesek ellátni a II. progresszivitási szintű beavatkozások teljes spektrumát, azok szövődményeinek ellátásával. Baleseti traumatológiai ellátási események során az implantációs eszközök beültetése esetén a minimum évi esetszám: 20. Malignus folyamat miatti műtétek csak megfelelő diagnosztikus háttérrel, komplex onkoterápiás lehetőséggel, a kiterjesztett műtét elvégzésének lehetőségével végezhetőek, és csak legalább évi 20 műtét esetében. A 24 óránál hosszabb idejű bent tartózkodást igénylő összes sebészeti műtét elvégzésére alkalmas osztály, mely a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. Minimum ágyszám: 7 III. szint: Azok a fekvő osztályok, melyek az arcállcsontsebészet teljes spektrumát végzik, beleértve az interdiszciplináris ellátás lehetőségét. Személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek az alábbi négy, speciális műtéti beavatkozás rutinszerű végzéséhez: orthognat műtétek (minimum évi 0), mikrosebészeti technikával végzett szövetátültetések (minimum évi 0), hasadék műtétek (minimum évi 0), pánfaciális sérülések ellátása (minimum évi 5). A II. és III. szinthez arc-, állcsont- és szájsebészeti szakambulancia tartozik. Minimum ágyszám: 0 Arc-, állcsont- és szájsebészeti osztály minimumfeltételei Progresszivitási szint Egynapos sebészet Szakorvos osztályvezető [DA, vagy Szs(D)] Orvos létszám 5 ágyra 5-20 ágy között plusz egy orvos Heti 35 óra szakambulancia esetén plusz orvos Orvosi teljesidő egyenérték:,7 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva) II. [AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)] 4,2 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva) Szakorvos 2* 3* Orvos 2 3 A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus Tárgyi feltételek: III. [AÁSZ, vagy Szs(O), vagy Szs(K)] 6,0 (évi 8 hét kieséssel kalkulálva)

11 OptiJUS Opten Kft. 0 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet A sebészeti osztály általános feltételei *A II-III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] felügyelet mellett látható el ügyelet. A II. szinten az ügyelet készenléti szinten látható el. A III. szinten ügyelet, mint a minimumfeltételekben meghatározott: III. szinten maxillo-faciális szakorvosi [AÁSZ; Szs(O); Szs(K)] folyamatos készenléti felügyelet mellett látható el ügyelet, melyet szakorvosjelölt és dentoalveoláris sebész is elláthat. Ügyeletet minden szinten elláthat dentoalveoláris sebész. Megjegyzés: DA: dentoalveoláris sebész szakorvos AÁSZ: arc-állcsont-száj sebész szakorvos Szs(D): szájsebész szakorvos fogorvosi alapdiplomával Szs(O): szájsebész szakorvos orvosi alapdiplomával Szs(K): szájsebész szakorvos kettősdiplomával Arc-, állcsont- és szájsebészeti műtő minimumfeltételei Progresszivitási szint a műtő egység általános feltételei + Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos és szájsebészet szakorvos Egynapos sebészet II. III. Arc-állcsont-száj sebészet osztály személyi feltételei szerint Műtéti szakasszisztens 2 2 Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos Tárgyi feltételek: a műtő egység általános feltételei + Fejlámpa hidegfénnyel Elektromos/pneumatikus fúró, fűrész Sebészeti mikromotor Laryngoscop készlet Larygofiberoscop nasotrachealis intubatiohoz Intraoperatív Dopplerkészülék Altatógép Speciális eszközök: Állcsont külső fixáló (sz.e.) Fix extern Halo K. Maxillofaciális mandibularis osteosynthesis és rekonstrukciós tálca Csontsebészeti műszertálca Fogászati implantációs kéziműszerek, fogászati implantatumok Hasadéksebészeti műszertálca Mikroműszer készlet ideg- és érvarrathoz Tracheotomiás műszertálca Vértelenítő mandzsetta sorozat Betegmelegítő Elektrodermatom, mucotom Operációs mikroszkóp, nagy teljesítményű Endoszkópos készlet, hidegfényforrás és csatlakozók orr, orrmelléküreg endoszkópos készlethez Sebészeti lézerkészülék Flexibilis naso-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchoszkóp hidegfényforrással saját szívóval, munkacsatornával Flexibilis intubáló fiberoscop Endoszkóp sterilizáló Endoszkóp tisztítóapparátus Videomikro, endokamera csatlakozókkal, képernyővel * * U-matic, DVD, vagy egyéb digitális rögzítő rendszer * *

12 OptiJUS Opten Kft. 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet Szájterpesz sorozat Szutúrás műszertálca Lágyrész kéziműszertálca Mellkassebészeti műszertálca * * Hypopharyngoscop, oesophagoszkóp készlet hidegfényforrással, csatlakozókkal Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Radiológia (OP, teleradiológia) Nukleáris medicina UH vezérelt citologiai vizsgálat Elektrofiziológiai vizsgálatok (EMG, NET) arcidegbénulás esetén Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika CT * * MRI PET-CT Angiográfia Nukleáris medicina Intenzív osztály Megjegyzés: * 2 órán belül elérhető Arc-, állcsont- és szájsebészeti, járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei Progresszivitási szint I. Szakrendelés Arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvos Általános asszisztens/szakasszisztens 2 Fogszabályozó szakorvos Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos Plasztikai (égés) sebészet szakorvos Logopédus Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + Vizsgáló minőségű operációs mikroszkóp Fogászati/fogszabályozási kezelőegység Gépi depurátor (UH, szonikus) Fogorvosi dolgozószék Asszisztensi dolgozószék Fotopolimerizációs lámpa Doppler készülék Sebészeti fúrógép/mikro motor Szájsebészeti fúrókészlet Fogászati csipesz Fogászati szonda Fogászati tükör Gyökéremelő különféle Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér) Szájterpesztő (Heister, ujjvédő) Sebkampó, különféle Száj zugkampó Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással Központi, vagy motoros szívó Elektrocauter monopoláris, bipoláris Orrendoszkóp 0 fokos, 45 fokos optika hidegfényforrással fénykábellel, vagy fiberoscop II. Szakambulancia

13 OptiJUS Opten Kft. 2 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet Orrtükör sorozatok Gége- és orrgarati tükör sorozatok Srófszonda Nyálszonda Szívóvég Varratszedő olló Anatomiás csipesz Horgas (sebészi) csipesz Farkasfecskendő Szikenyél Száj zugkampó Anatómiai csipesz Érfogó Tűfogó különböző méret Raspatórium Gracey kürett szett -4 Parodontális sebészeti küretek Iriszolló Csontcsípő Gingiva olló Viaszmelegítő (pl. Bunsen égő) Cementkeverő üveglap Lenyomatkanál sorozat Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Radiológia (OP, teleradiológia, UH) CT,MRI Orvosi laboratóriumi diagnosztika Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika BGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat Szakmakód: 000 Progresszivitási szint: I. szint: A belgyógyászati szakma alaptevékenységeinek elvégzése aktív osztály keretein belül. A belgyógyászat szakmailag speciális tapasztalatot, speciális műszerigényt igénylő, a belgyógyászat alaptevékenységre épülő ágai magasabb progresszivitású önálló szakmaként jelennek meg az ellátórendszerben (nefrológia, gasztroenterológia, allergológia és klinikai immunológia, endokrinológia és anyagcsere betegségek, angiológia, phlebológia, lymphológia). Ugyancsak önálló szakmaként jelenik meg a kardiológia és a hematológia szakma is. Belgyógyászati osztály minimumfeltételei Belgyógyászat szakorvos 5 ágyig a további ágyakra Orvos 5 ágyig a további ágyakra Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + Ápolás eszközei: Betegemelő Járókeret Szoba-WC Tolókocsi (ülő, fekvő) 2 /5 ágy 2 /5 ágy

14 OptiJUS Opten Kft. 3 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet G Pulzus, vérnyomásmonitor Speciálisdiagnosztikai és szakmai háttér: Operatív endoszkópos laboratórium CT Ultrahang EEG Nukleáris medicina Osteodensitometria Krónikus belgyógyászat minimumfeltételei Belgyógyászat szakorvos 40 ágyig a további ágyakra Orvos 40 ágyig a további ágyakra Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász) Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + Antidecubitor eszközök: ülőpárna, sarok-, könyök gyűrű, egyéb Prevenciós antidecubitor matrac Terápiás antidecubitor matrac Járókeret Szoba-WC Karosszék rögzítési lehetőséggel a betegek kiültetéséhez (kórtermenként) Betegszállító kocsi Belgyógyászati, járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei Belgyógyászat szakorvos Általános asszisztens/szakasszisztens Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: Gasztroenterológiai endoszkópia Általános orvosi laboratórium Radiológia G EEG Ergometria Holter Mikrobiológiai laboratórium /60 ágy /60 ágy 6 ágyanként 5 ágyanként Angiológia, phlebológia, lymphológia Szakmakód: 00 Szakambulancia 2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező belgyógyászat szakorvossal működtetett kórházi szakambulancia. Fekvőbeteg szakellátás Progresszivitási szintek II. szint: 2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 2 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, önállóan vagy belgyógyászati osztály részlegeként működő angiológiai fekvőbeteg ellátás az intézményben. Intézményen belül elérhető érsebészet és intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és intézményen kívül elérhető DSA. III. szint: 2 éves angiológiai, phlebológiai, lymphológiai gyakorlattal rendelkező legalább 3 belgyógyász szakorvos, szakambulancia, angiológiai ágyak. Intézményen belül elérhető érsebészet, intervenciós radiológia (mindkettő legalább II. szint) és DSA.

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész 1 Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-Műszaki Tagozata FAP-3/2013 Orvostechnológiai alapismeretek II. rész (Segédlet a jogosultsági/tanúsítási vizsga letételéhez) Összeállította: dr. Forgács Lajos Ellenőrizte:

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató Ezen nyomtatványok a személyes közreműködésre irányuló, illetve a szabadfoglalkozású tevékenység megkezdésére vonatkozóan az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

1.) A praxisengedély. 2) A praxisengedély kiadásának menete

1.) A praxisengedély. 2) A praxisengedély kiadásának menete A Magyar Állatorvosi amara szakmai irányelve az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásának, az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények létesítésének és működtetésének feltételeiről A jelen

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.31-2015.03.31 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés zs) pontjában

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Elméleti összefoglalót tartalmaz az egészségügy finanszírozási technikáiról Magyarországon a szerző publikációja. Szakirodalmi gyűjtések alapján

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 98. szám 54931 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS

ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS ÁGF ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS STANDARD Készítették: Apostol Éva Szabóné Berta Irén Tóth Árpádné Varga Melinda ÁGF.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 21/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Cél, koncepció...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására A Debreceni ec eni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi égtu Centrum ismeretterjesztő e sztő lapja V. évfolyam 1. szám 2008. tavasz as Ingyenes es kiadvány A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben