A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 MaReSz december 11. évfolyam 4. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható:

2

3 TARTALOM Beszámoló a MaReSz rendkívüli Közgyűléséről 3 Gondolatok és javaslatok az "Új Széchenyi Terv" turizmussal foglalkozó fejezetéhez 4 Pro Turismo díjazottak Stratégia együttműködés az MT Zrt. és a Hungexpo között 9 Fesztiválok Éve Eger lehet a paralimpiai központ 15 Új terek és új lehetőségek a Gödöllői Királyi Kastélyban 16 Kultúrák párbeszéde : karika-túra Ukrajnában 19 Mobiltelefonos tombolajáték rendezvényekre 19 Rendezvényhelyszín-ajánló 20 Elhunyt dr. Rubányi Pálné 21 Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 21 A MaReSz Hírlevél megjelenik március, június, szeptember, december hónapban. Kapják nyomtatott és internetes formában a rendezvényszervező és rendezvényszervezéshez kapcsolódó cégek, minisztériumok, önkormányzatok, multinacionális cégek, a média képviselői. Olvasható a honlapon. Lapzárta: november 25. Kiadja: a MaReSz Főszerkesztő: Horváth Ágnes Tördelőszerkesztő: Jármi István MaReSz Hírlevél szerkesztőség: H 1053 Budapest, Kálvin tér 5. Tel.: (36-1) , (06 70) Fax: Web: Maresz Beszámoló a MaReSz rendkívüli Közgyűléséről október 21-én, a Business Travel Show kiállítással egy időben a Bu dapes ti Vásárközpont G pavilonjában tartotta rendkívüli közgyűlését a Ma gyarországi Rendezvényszervezők Szö vetsége. Ganczer Gábor elnöki beszámolójában elmondta, hogy az újonnan megválasztott Elnökség a Közgyűlésen találkozik első alkalommal személyesen mindazokkal, akik bizalmat szavaztak rá. Nyáron, amikor levélben köszönte meg a nagyszámú szavazatot, amellyel elnökké választotta a tagság, tájékoztatott a mottóról, amely így hangzik: Találjunk vissza a szakmához, találjunk vissza a tagsághoz. Az Elnökség tevékenységével kapcsolatosan elmondta, hogy jú nius 17-én a MaReSz képviseltette magát a Parlamentben megtartott első Tu rizmus- és Egészségipari Konzultáción. A MaReSz számára fontos újszerű kommunikáció építése az állami- és más szervezetekkel és a nem tag szakmabeli vállalkozásokkal. Ezen nagy odafigyeléssel dolgozik az Elnökség. A nyáron felkereste Horváth Endrét, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes-államtitkárát, valamint Magyar Turizmus Zrt. új vezérigazgatóját, Horváth Gergelyt. A Magyar Turizmus Zrt. kiemelten fontosnak tartja a Konferencia Nagyköveti Program folytatását. Ehhez a MaReSz is megadja a támogatást. Felkérést kapott a pályázati és a bíráló bizottság tagjai sorába. A bíráló bizottságban két egyéni tag segíti a munkát: Köves Tamás és Makray Balázs. Nyár folyamán az Elnökség lobby-anyagot dolgozott ki e témában. A nyári alakuló elnökségi találkozót kö vetően szeptember 14-én kezdetét vette a hivatalos elnökségi ülések sorozata. Az Elnökség úgy döntött, hogy elsőként a MaReSz Alapszabályát vizsgálja felül: egyszerűsíti, pontosítja, kiegészíti és olvashatóbbá, könnyebben értelmezhetővé teszi. A kitüntetésekre vonatkozó alapító okiratokon is változtatni kívánt az Elnökség, többek között azzal is, hogy nem kizárólag a Szövetség tagjainak munkáját ismeri el, valamint új kitüntető cím alapítására tett javaslatot a Közgyűlésnek. Több tagtársat foglalkoztat évek óta a Szövetség elnevezése, hiszen ma már nem a rendezvényszervezők, hanem a rendezvényszolgáltatók képviseltetik magukat sokkal nagyobb számban a MaReSz-ben. A problémát a Szövetség nevének megváltoztatása oldaná meg. Az Elnökség részéről javaslat született a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége elnevezésre. Az Elnökség az Alapszabály módosítása, valamint a MaReSz által adományozott kitüntetések alapító okiratai mellett felülvizsgálta a korábbi bizottságok létjogosultságát, összetételét, céljait, feladatait. A MaReSz Elnöksége a bizottságok közül megszüntette a Gazdasági Bizottságot és a Szakmapolitikai Bizottságot. Az Elnökség a következő bizottságok önálló működését javasolja és támogatja: Nemzetközi Bizottság: Stefkóné Vermes Judit, Marketing Kommunikációs Bizottság: Bacsi Krisztina, Kongresszusi Bizottság: Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője, az OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT Budapest, VIII. ker., Auróra u. 11. Telefon: Fax: MaReSz Hírlevél december

4 Köves Tamás, Oktatási Bizottság: Ihrig Péter vezetésével. A közeljövőben a bizottságok vezetői megválasztják tagjaikat és megkezdik a szakmai munkát. Az Etikai Bizottság elnökének, és a rendezvényszervező szakmát átölelő Etikai Kódex megalkotására, népszerűsítésére, közreadására Ihrig Pétert kérte fel az Elnökség. Az Elnökség jövőbeni kiemelten fontos tervei a rendezvényszervezés munkájának és oktatásának engedélyhez kötéséhez kapcsolódnak. Előbbivel a MaReSz Elnöksége, utóbbival az Oktatási Bizottság foglalkozik. Az Elnökség tervezi a MaReSz Nap újbóli megrendezését. Örömmel tapasztalta, hogy a tagozatok vezetői üléseket szerveztek, a tagok aktív részvételével. MaReSz Szándéka, hogy a MaReSz-t a tagozatvezetőkkel együttműködve építse az Elnökség és számít a tagság aktivitására is. Az elnöki beszámolót követően mó do sította Alapszabályát a Szö vetség. A Szövetség nevének megváltoztatását elfogadta a tagság, a jövőben Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége néven működik tovább a MaReSz. Az Alapszabályban módosult a tagfelvétel rendje, így nemcsak évente két alkalommal kerülhet sor tagfelvételre, hanem igény esetén a tagozatvezetőkkel kibővített elnökségi üléseken is. A Közgyűlés elfogadta a korábbi Az év rendezvényszervezője és MaReSz Díj kitüntetés mellett Az év rendezvényszolgáltatója kitüntetés alapító okiratát. A MaReSz-tagsága megszűnt az Apáczai Kiadónak, a Kecskeméti Kulturális Központnak és a Molcomp System Kft-nek. A MaReSz tagjainak sorába csatlakozott vállalkozások: ABSOLUT Bár, ACCENT Hotel Management Kft., Apple Party Service Kft., Café Városfal Kft. (Magyar Borok Háza), Convention Budapest Kft., Event Stuff Kft., INKAL Security Events Kft., Lurdy Konferencia Központ, MEDÚZA Catering Kft., Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft., Proactive Produkció Kft., SYMBOL Kft., TOI TOI Kft., TRANZ ORG Kft., ROXER Event & More Kft., Valton Secutity, Vigadó és Kultúra Kft. Horváth Ágnes Gondolatok és javaslatok az Új Széchenyi Terv turizmussal foglalkozó fejezetéhez (A MaReSz szakmai állásfoglalása) A Magyarországi Ren dez vény szerve zők Szövetsége üdvözli az Új Széchenyi tervben megfogalmazott előrevivő gondolatokat, azonban úgy véli, hogy az anyagban alapvető hangsúlyeltolódások is megjelennek, míg más, legalább ennyire lényeges elemek nem jelennek meg kellő súllyal, illetve egyáltalán nincsenek megemlítve. Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni a rendezvényszervező szakma véleményét, javaslatait, és bízunk abban, hogy a széles társadalmi vita pozitív hozadékait a kormányzati szervek figyelembe veszik az Új Széchenyi Terv kialakításakor, illetve beépítik ezeket a gondolatokat mindennapi munkájuk során. Úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi anyagban, és a turizmusfejlesztési el kép ze lésekben túlzott hangsúlyt kap az egészségturizmus, mely valóban nagyon fontos, s melynek fejlesztésére Magyarországnak megvannak az adottságai, ugyanakkor a turizmuson belül egy szegmens, és a turizmusnak sok más ága is van ilyen a konferencia, illetve rendezvényturizmus, melyek MaReSz Hírlevél december kisebb ráfordítással hozhatnak nagyobb turisztikai bevételeket az országnak. (Érdemes megnézni a KSH A turizmus évi teljesítménye című kiadványában található adatokat, mely szerint a gyógy- és egészségturisztikai céllal érkezők forintot, az üzleti turizmusban résztvevők forintot, a konferenciákon részt vevők átlagosan forintot költenek naponta. Ezek a számok is igazolják a konferenciaturizmus fejlesztésének fontosságát.) A Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége ezúton is szeretné felhívni a kormány, a szakpolitika, valamint az üzleti világ döntéshozóinak figyelmét a konferencia- és rendezvényszervező iparág gazdasági, kulturális és szociális jelentőségére és az abban rejlő üzleti lehetőségek folyamatos növelésének fontosságára. A rendezvényturizmus a turizmuson belül húzóágazat lehet, mint ahogy az elmúlt évben is kiemelkedő eredményességet mutatott hazánkban a turisztikai bevételek között. A kongresszusi turizmust vizsgáló nemzetközi statisztikákban 4 Magyarország, illetve Budapest hosszú évekig igen előkelő helyet foglalt el, azonban látni kell, hogy elsősorban az időben meg nem lépett beruházások és fejlesztések miatt az ország piaci pozíciói e tekintetben sokat romlottak. Úgy gondoljuk, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, ha nem akarunk a rendezvényturizmus szeleteiért folyó nemzetközi versenyben alulmaradni! Nem véletlenül beszélünk rendezvényturizmusról, hiszen a kongresszusi turizmus mára az ennél sokkal szélesebb értelmezésű rendezvényturizmusnak/rendezvénypiacnak egy nagyon fontos része maradt, de súlyban és jelenőségben felzárkózott mellé az elmúlt két évtizedben a kulturális-, sport-, fesztivál-, corporate (üzleti), stb. rendezvények sora. A MaReSz javaslatai a rendezvényszervező iparág elismertetése és felvirágoztatása érdekében: Célkitűzés: Magyarországot a rendezvényipar / rendezvényturizmus minden szektora számára célállomássá tenni!

5 Maresz Miért? A rendezvény iparág körülbelül 25 milliárd EUR-t (becsült érték) testesít meg a gazdaságon belül. A szektor több, mint főt foglal koztat és ezt a létszámot képes tőkebefektetések nélkül növelni amennyiben a rendezvények száma növekszik. Magasan képzett, tehetséges, kreatív, hazai munkaerőt alkalmaz lehetőséget teremtve kreatív, logisztikai, valamint marketing tehetségek kinevelésére, illetve fejlesztésére. - A konferenciák, értekezletek és rendezvények sok millió nemzetközi üzleti látogató számára mutatják be Magyarországot évente. A kiállításokon, vásárokon és kereskedelmi bemutatókon több milliárd forint értékű termék kerül értékesítésre ezáltal is fokozva a kereskedelmet és az exportot - A rendezvényszektor a szállodák, repülő és egyéb közlekedési vállalatokon túl, több mint vállalkozás számára létfontosságú munkalehetőséget adó iparág. Ezek között találhatók a rendezvényszervezők, helyszíngazdák, beszállítók, az egyes célállomások promotálásával foglalkozó marketing szervezetek, és az ezeket kiszolgáló számtalan egyéb kisvállalkozók (virág, ajándék, nyomda, informatika, stb.). A rendezvények országos, regionális és lokális szinten is hozzájárulnak az infrastruktúra fejlesztéséhez úgy a magán, mind a közszféra területén. A rendezvények hozzájárulnak lokális kultúránk és örökségünk változatosságának bemutatásához. - A rendezvényeknek pozitív társadalmi hatása is van, amely hozzájárul az emberek jó közérzetéhez és ezáltal jó egészségéhez, nevelésükhöz, a közösségi szellem kialakításához és a nemzeti önérzet emeléséhez. A szektor generálja az összes tengerentúli látogatás 25%-át, valamint a bejövő turizmus bevételeinek 28%-át. Az üzleti céllal illetve konferenciára, kiállításra érkező látogatók átlagosan eurót költenek naponta 72%-al többet azon összegnél, amit a szabadidős céllal rendelkező látogatók költenek napi szinten A konferenciákra, rendezvényekre érkező turisták nagy része visszatér később egyénileg, családdal, vagy egyéb módon, ezzel is további turistaforgalmat generálva A sikeres tudományos konferen ciák, kongresszusok később hozzájárulhatnak nemzetközi kutatási, fejlesztési központok magyarországi létrehozásához, multinacionális vállalatok leányvállalatainak magyarországi telepítéséhez. Hogyan? megfelelő marketinggel és szemlélet-formálással megfelelő beruházásokkal és fejlesztésekkel versenyképes környezet kialakításával a magas színvonal, a minőség és a folyamatos fejlesztés preferálásával 1. Marketing és szemlélet-formálás 1.1. Támogatni kell minden olyan marketing tevékenységet, kezdeményezést, eszmét és eszközt, mely Magyarországot a nemzetközi rendezvények, konferenciák, fesztiválok, kulturális, szabadidős, sport és egyéb rendezvények célállomásává teszi. A turizmus-marketingen belül kiemelten kell kezelni a rendezvényturizmust, és ehhez minden lehetséges támogatást meg kell adni az ezt végző országos (Magyar Turizmus Zrt, Magyar Kongresszusi Iroda, stb.) és városi illetve regionális szervezeteknek Fontosnak tartjuk Magyarország, mint turisztikai desztináció újra po zicio nálását, mivel úgy ítéljük meg, hogy országunk az elmúlt években sokat veszített turisztikai vonzerejéből. Kiemelt szerepe van ebben a vonatkozásban a Turizmus Zrt-nek, melynek a legfontosabb feladata a turisztikai marketing, azonban ezen felül Budapest, a Balaton, és minden fontos turisztikai vonzerővel bíró városunk és körzetünk ilyen irányú fejlesztéseinek. Itt elsősorban nem feltétlenül csak a szükséges új beruházásokra gondolunk, hanem olyan vendégbarát magatartásra, ami szükséges ahhoz, hogy a turisták jól érezzék magukat (tisztaság, megfelelő információ, táblák, kulturált, rendezett környezet, stb.) 1.3. A kormány nagyobb szerepvállalására van szükség abban a folyamatban,mely a rendezvényeket hivatott Magyarországra bevonzani Ajánlatok készítésekor az üzlet elnyerését támogató promóciós anyagok, marketing ajándékok, prospektusok, stb. anyagi támogatása illetve könnyítése A Konferencia Nagyköveti program erőteljes támogatása, a támogatások körének kiterjesztése Érdekeltté tenni a kormányzati vezetőket, minisztereket a nagy rendezvények szervezőbizottságainak fo ga dásában, valamint ösztönözni részvételüket a jelentős szakmai, tudományos, sport, stb. rendezvények nyitóünnepségein. Biztosítani és támogatni azon rendezvények megszervezését, melyek a kulcsfontosságú iparági szektorokat gyarapítják és támogatják. Az EU elnökség kapcsán, illetve más nemzetközi szakmai, politikai bizottsági magyar tagok közreműködésével minél több nemzetközi rendezvényt hozni Magyarországra. Erősíteni a hazai rendezvényszervezők és egyéb kisvállalkozók versenyképességét a nemzetközi piacon 1.4. Szükséges olyan parlamenti és önkormányzati képviselők megnyerése, akik szoros kapcsolatban állnak a rendezvényszervező szakmával, akik elismerik annak gazdasági jelentőségét és bíznak benne. Ezen szakpolitikusok és a szakmai szövetségek között folyamatos kapcsolattartás szükséges, ezáltal biztosítva a politikai döntések szakmai előkészítését és kontrollját még a döntés-előkészítési fázisban. Nagy szükség lenne a jelenleginél jobb kooperációra és főként koordinációra a rendezvényszervező szakma és a politikai döntéshozók között, illetve a szabályozókat és törvényeket előkészítő munkabizottságok között Szükséges egy olyan országos program beindítása, mely jobban informálja a helyi hatóságok irányítóit, önkormányzatok vezetőit arról, hogy a rendezvények miként képesek javítani a helyszín (város, falu stb.) megítélését, valamint hozzájárulni annak gazdasági fellendítéséhez. 2. Beruházások és fejlesztések 2.1. Az idegenforgalmi beruházások sorában kiemelten fontosnak tartjuk Budapesten egy többezer fős nemzetközi kongresszusok és kiállítások befogadására alkalmas Kongresszusi Központ felépítését, mely az ország rendezvényszervezésből származó bevételét megkétszerezheti, és folyamatosan biztosítaná a meglévő szállodakapacitás kihasználtságának növelését. Fontos megjegyezni, hogy az épülő központ multifunkcionális kell legyen, megfelelően variálható terekkel, megfelelő számú szekcióteremmel, és nagyon fontos annak központi, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető elhelyezkedése. 5 MaReSz Hírlevél december

6 2.2. Támogatni kell és érdekeltté kell tenni a helyi hatóságokat abban, hogy rendezvény-létesítményekbe, illetve rendezvények szervezésébe fektessenek be, illetve a közhasznú létesítményeket tegyék hozzáférhetővé rendezvények számára Elkerülhetetlenül szükséges az infrastruktúra és a közlekedés vendégbarát feljesztése, ezen belül Ösztönzőleg hatni a légitársaságokra annak érdekében, hogy a jelentősebb városokban növeljék a légi járatokhoz való hozzáférési lehetőségek számát. Az autópályák és autóutak melletti, valamint Budapesten és a nagyobb városokban található írányító táblák egyértelmű, az eligazodást valóban segítő, a külföldiek számára is könynyen érthető módon való kialakítása Jelentősebb befektetések a vasúthálózatnál, különösen, ami a számottevőbb rendezvényeknek otthont adó célállomások (például Sopron, Eger, Balaton, Pécs) és a Ferihegyi repülőtér vasúti összeköttetését illeti. A Ferihegyi repülőtér, valamint a repülőtér közlekedési elérhetőségének (úton, vasúton, tömegközlekedéssel, stb.) fejlesztése Fejleszteni a beutazó látogatók fogadásának minőségét, beleértve ebbe a hatékony szállítás, a jobb informálás, valamint az egyértelmű jelrendszer biztosítását. 3. Versenyképes környezet kialakítása 3.1. Támogatjuk a teljes adórendszer felülvizsgálatát, beleértve az idegenforgalmi adót és az ÁFÁ-t. Megítélésünk szerint méltányos adópolitikai és adózási lépések bevezetésére van szükség, melyek elősegítik a rendezvények számának növekedését. Biztosítani kell, hogy a Szektor 25,000 vállalkozása, melyek közé nagyrészt kisvállalkozások tartoznak, versenyképes környezetben működhessenek. Speciális támogatási csomagok kialakítására van szükség, a rivális országokkal való versenyfelvétel biztosítása érdekében. MaReSz Biztosítani kell, hogy a konferencia, valamint a rendezvény szolgáltatások kapcsán felmerülő ÁFA összhangban álljon az európai szinttel annak érdekében, hogy a kulcsfontosságú versenyzők azonos feltételekkel indulhassanak. (Az EFAPCO felmérte az európai országokban érvényes ÁFA kulcsok mértékét: Magyarországon kiugróan magas a 25%-os ÁFA. Néhány példa: Spanyolország 18%, Franciaország 19,6%, Olaszország, Portugália 20%, Lengyelország22%, stb.) A hotelek, rendezvényhelyszínek, rendezvényszervezők számára befektetési, fejlesztési kedvezményeket, támogatásokat kell bevezetni Fontos lenne a helyi önkormányzatoknál is tudatosítani, hogy a vendégvonzó események, rendezvények nagyon fontosak a turisztikai kereslet növelése céljából. Ehhez az önkormányzatok számára biztosítani kellene a regionális turizmusfejlesztéshez elengedetlen korábbi forrásokat. 4. A magas színvonal, a minőség és a folyamatos fejlesztés preferálása 4.1. Bátorítani kell a magas színvonal megvalósítását, a minőség biztosítását, a készségek és képességek fejlesztését a turisztikai illetve rendezvény szolgáltatók körében Meg kell állapodni a szakmai szövetségekkel a minőségbiztosítás fontosságának támogatásáról, a rendezvényszervezés engedélyhez kötéséről, az erre vonatkozó stratégiáról és a kivitelezés módozatairól bekapcsolva ebbe a munkába a rendezvényszervezéshez értő szakembereket is. Hangsúlyozottabbá kell tenni azt a fórumot/honlapot melyen megfelelő akkreditációval bíró szakképzett munkaerő, szolgáltató illetve, helyszín, stb. kereshető. Szükség van a jelenleginél magasabb színtű akkreditált oktatási programra melyet valamennyi rendezvényszervező szakmát tanító oktatási intézményben azonos módon oktatnak. Szükség lenne honlapon vagy/és egyéb módon a rendezvény szakmában tartandó felsőoktatási programok, illetve karrierlehetőségek feltüntetésére, hírüladására Összefoglalva A Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi rendezvények komoly gazdasági lehetőséget jelentenek, hiszen bevételeket generálnak és egyúttal globális szinten irányítják a figyelmet országunkra, a magyar kultúrára, természeti adottságainkra, szaktudásunkra, képességeinkre és készségeinkre. Ennek hatására egyre több turista látogat el hazánkba, mely újabb bevételt generál és egyúttal elősegíti a kereskedelem és az export fejlődését, vállalkozások alapításának lehetőségét az információ és szakértelem cseréjét, az oktatás fejlesztését, a magasabb szintű szociális és kulturális tudatosságot A hazai rendezvények további fontossággal bírnak, hiszen munkahelyeket generálnak, elősegítik a turisztikai létesítmények és szálláshelyek kihasználtságát, regionális és lokális szinten is hozzájárulnak az infrastruktúra fejlesztéséhez, hozzájárulnak az emberek jó közérzetéhez, nevelésükhöz, a közösségi szellem kialakításához és a nemzeti önérzet emeléséhez. Szeretnénk, ha a fenti gondolatok beépülnének az Új Széchenyi Tervbe. Szövetségünk célja, hogy eljuttassa ezeket a megfelelő kormányzati, önkormányzati és gazdasági vezetőkhöz. Bízunk abban, hogy közülük sokan magukévá tudják tenni ezeket a gondolatokat, és be tudják építeni azokat napi munkájuk során, hogy Magyarország ne maradjon le, meg tudja őrizni korábbi előkelő nemzetközi részesedését a rendezvénypiacon, és élni tudjon a rendezvények pozitív hozadékaival. Budapest, október MaReSz Hírlevél december Sikerrel zárult az első ízben megrendezett Rendezvényhelyszínek Napja. A MaReSz Rendezvényhelyszín tagozata által kezdeményezett rendezvény a Szövetség tagjainak helyszíneit mutatta be az érdeklődőknek. Már az első évben több, mint harminc rendezvényhelyszín, esküvőhelyszín, szálloda és konferenciaterem mutatkozott be a ReN keretei között. A rendezvény 2011-ben már két alkalommal ad lehetőséget a bemutatkozásra. Ismét egy ok, amiért érdemes a MaReSz tagjának lenni... Érdeklődés: 6

7 Maresz 7 MaReSz Hírlevél december

8 MaReSz MaReSz Hírlevél december 8

9 Maresz Pro Turismo Díjazottak 2010 Matolcsy György és Gulyás Gábor Baán László átveszi a rangos kitüntetést november 20-án hét szakember vette át a turizmus Oscarjának tartott Pro Turismo Díjat a Parlamentben. A díjakat Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, Bánki Erik, az Országgyűlés turisztikai bizottságának elnöke és Horváth Endre gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár adta át. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter díjátadó ünnepségen elmondta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2010-ben azon szakembereknek ítélte oda a Pro Turismo Dí jat, akik elkötelezettek a minőségi turizmus iránt, és nívós szolgáltatásaikkal példát mutatnak a szakmának. A Pro Turismo Díj a színvonal, az innovatív ötletek és a kreativitás elismerése. A turisztikai szakma sokféleségét tükrözi, hogy az idei Pro Turismo díjazottak között vendéglátó szakember, kulturálisintézmény-vezető, szállodaés fürdőigazgató, valamint a fogászati turizmusban érdekelt orvos is megtalálható. Pro Turismo Díjban részesült: Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója; Bátorfi Béla, a Bátorfi Fogászat tulajdonosa és vezetője, az Orvosi Turizmus Iroda Zrt. igazgatótanácsának tagja; Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonosa; Gulyás Gábor, a debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ igazgatója; Horváth Tihamér, a Kehida Temál Gyógy- és Élményfürdő tulajdonosa, ügyvezető igazgatója; Szervánszky László mestercukrász, a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda tulajdonosa, valamint Alfred Hackl, a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa vezérigazgatója. MTI fotó Stratégiai együttműködés az MT Zrt. és a Hungexpo között Mint ismeretes a Magyar Turizmus Zrt. új vezetése kiemelt hangsúlyt fektet a stratégiai partnerekkel való szorosabb együttműködésre. Ennek jegyében a jubileumi, 20. HÓ-SHOW+, illetve az egyidejűleg rendezett SPA& WELL NESS kiállítások hivatalos megnyitójának keretében, november 12-én, stratégiai együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója és Ganczer Gábor, a HUNGEXPO Zrt. vezérigazgatója. A tervezett stratégiai együttműködés keretében a társaságok számos eszközzel fogják segíteni egymás szolgáltatásainak népszerűsítését. A kooperáció elsődleges célja, hogy a magyarországi turisztikai kínálat teljes körű és egységes bemutatása a lehető leghatékonyabb módon valósuljon meg a HUNGEXPO által szervezett hazai turisztikai vásárokon, különös hangsúlyt fektetve az egészségturisztikai és a konferenciaturisztikai lehetőségek ismertetésére. A Magyar Turizmus Zrt. értékesítésösztönzési tevékenységének keretében a tanulmányutak és szakmai találkozók (workshop) szervezése mellett, továbbra is fontos szerepet szán a turisztikai vásári megjelenéseknek. A tervezett stratégiai együttműködés értelmében a Hungexpo Zrt. és a Magyar Turizmus Zrt. számos eszközzel például közös tanulmányutak és konferenciák szervezése, kommunikációs csatornák együttes felhasználása fogja segíteni egymás munkáját az Utazás, a Spa&Wellness kiállítás, valamint a Business Travel Show-hoz kapcsolódóan. A hazai turisztikai kínálat bemutatásában belföldön, a legnagyobb hagyománnyal a Hungexpo szervezésében megvalósuló Utazás Kiállítás bír, amely Közép-Kelet Európa egyik legjelentősebb idegenforgalmi szakvására. Az egészségturisztikai kínálat népszerűsítésében kiemelt szerepe van továbbá a Spa&Wellness kiállításnak, amely Magyarország legnagyobb egészségturisztikai, egészségipari és életmód kiállítása, a konferenciaturisztikai lehetőségek bemutatására pedig a Business Travel Show koncentrál. A HUNGEXPO Zrt. Magyarország elismert, jelentős szakmai múlttal rendelkező kiállítás- és vásárszervező cége, mely évente 30, nemzetközi mércével is jelentős szakkiállítást szervez. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerével, képviselői hálózatával Közép- Európa meghatározó kiállítás-szervezője. A Magyar Turizmus Zrt. és a Hungexpo Zrt. közötti együttműködés elsődleges célja, hogy a belföldi turisztikai kínálat teljes körű és egységes bemutatása a lehető leghatékonyabb módon valósuljon meg a HUNGEXPO által szervezett hazai turisztikai vásárokon. A két Társaság között eddig is szoros szakmai együttműködés volt az Utazás Kiállításon történő megjelenésekre vonatkozóan, a jövőbeni stratégiai együttműködés legfontosabb újdonsága pedig az lesz, hogy a kooperációt kiterjesztik a Spa&Wellness egészségturisztikai szakkiállításra, valamint a hazai hivatásturisztikai szakma egyetlen fórumának tekinthető a Business Travel Show-ra is. HUNGEXPO sajtóközlemémy 9 MaReSz Hírlevél december

10 MaReSz Hírlevél december MaReSz Fesztiválok Éve 2010 A 2010-re meghirdetett Fesztiválok Éve lassan a végéhez közeledik. A Magyar Turizmus Zrt. a tematikus év során számos nagyközönségi akcióval hívta fel a figyelmet Magyarország színes és gazdag fesztiválkínálatára. A Fesztiválok Éve 2010 tematikus szlogenje Élmény veled egész évben minden felületen hirdette a nagyszabású országos rendezvényeket éppúgy, mint a legkisebb vidéki fesztivált. A Fesztiválok Éve a Magyar Turizmus Zrt január 20-i évadnyitó szakmai rendezvénye keretében indult hivatalosan is útjára. A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növelése, valamint az egész éves kommunikáció lehetőségének megteremtése érdekében a Magyar Turizmus Zrt. országszerte, egész évre kínált, illetve kínál különböző a partnerszolgáltatók által meghatározott kedvezményes csomagajánlatokat. Több mint 240 ajánlatot tartalmazott az a nyomtatott kiadvány amely 2010 márciusában, az Utazás Kiállításra jelent meg, de egész évben elérhetők voltak az akciós csomagok az online csatornákon, így az országos akcióknak is köszönhetően az ajánlatok száma meghaladja a 300-at. A kedvezményes ajánlatokhoz nyereményjáték is kapcsolódott. Márciustól májusig, valamint júniusaugusztusban értékes nyereményekért üdülhettek itthon az utazók a Fesztiválok Évében. A Magyar Turizmus Zrt. nyereményjátékának keretében azok, akik az akcióban részt vevő kedvezményes szálláshely-ajánlatok közül választottak, belföldi utazást vagy fesztiválbelépőt nyerhettek. A témaévet bevezető figyelemfelkeltő plakátkampány keretében január 16. és február 15. között, országszerte 100 db óriásplakát, 300 db city light, 50 db kisplakát és 200 db parkolóórákon elhelyezett hirdetés hívta fel a figyelmet a Fesztiválok Évére. Az utazókat a fesztiválkavalkádban a 2010 januárjában megjelent tematikus programsorolók is segítették eligazodni. A legjobb fesztiválokat féléves asztali naptár formátumban, továbbá kreatív lufi-naptárként is megjelentette a Magyar Turizmus Zrt. A nemzeti turisztikai marketingszervezet a turisztikai vonzerővel rendelkező magyarországi fesztiválokra az év során 13 alkalommal megjelenő Itthon otthon van turisztikai mellékletben is felhívta a figyelmet. A melléklet alkalmanként csaknem 200 ezer példányban, újságok, magazinok előfizetői példányaiba kerül behúzásra, valamint terjesztésre a Tourinform irodákban és a MOL töltőállomásokon is. A havonta megjelenő Malév Zrt. Horizon fedélzeti magazinban 9 részes sorozat keretében egy-egy oldal népszerűsítette a Fesztiválok Évét, amely így a légi utasokhoz is eljutott januárban indult az interaktív Fesztiválok Éve honlap (fesztival.itthon.hu), az MT Zrt. itthon.hu honlapjának társoldala. A honlapon a folyamatosan frissülő tartalmak (például programajánlók) mellett naprakész fesztiváladatbázis segíti a látogatók tájékozódását. A kedvezményes utazási ajánlatok és a fesztiválokról rendelkezésre álló információk egymáshoz kapcsolódva is megjelennek, ami az üzenetek hatékonyabb célba jutását segíti. A Fesztiválok Éve más webes felületeken, így az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon, a Facebookon is jelen volt. A január 19-én Fesztiválok Éve 2010 néven elindított rajongói oldal az elmúlt hónapokban aktív közösségként és fontos információ-forrásként nagymértékben hozzájárult a 2010-es témaév népszerűsítéséhez. A Fesztiválok Éve 2010 csoport mellett az MT Zrt. júniusban indított Fesztiválnaptár alkalmazása is nagyon kedvelt volt a fesztiválozók körében, ahol a felhasználók tematikus naptár segítségével kereshettek a 2010-es fesztiválok és a kedvezményes szállásajánlatok között. A Magyar Turizmus Zrt. és a Magyar Televízió Zrt. együttműködésében készült Élmény veled reggeli turisztikai programajánló is a fesztiválokra fókuszált, melyet az érdeklődők a Youtube.com/itthonotthonvan csatornán is megtekinthetnek. Így azok, akik esetleg lemaradtak az MT Zrt. MTV 1-es csatornán, a Ma Reggel c. műsorról, itt is kaphatnak ötleteket, hová is érdemes elindulni a Fesztiválok Évében. A Fesztiválok Éve jegyében megújult a Magyar Turizmus Zrt. 10 mobilinternetes oldala, a mobil.itthon. hu is. Az oldalon a már jól bevált szállás, látnivaló, vendéglátás, gyógy- és wellness kereső funkciók mellett újdonságként a magyarországi fesztiválokra is rákereshetnek az érdeklődők. A Magyar Turizmus Zrt. az Utazás Kiállítás kapcsán egy QR kód kampánnyal is előrukkolt, amivel ajándékokat lehetett nyerni. A korábbi sikeres tapasztalatokra alapozva, a évi jelentősebb, turisztikai vonzerővel is rendelkező fesztiválok pedig már mobil-programfüzetben is kereshetők voltak. A folyamatosan frissülő mobil fesztiválnaptárban több mint 350 fesztivál kapott helyet, ahol a fesztiválokra tematika, időpont és helyszín alapján is rá lehet keresni. A évhez hasonlóan, a 2010-re meghirdetett Fesztiválok Évének népszerűsítését, kiemelten a fiatalok körében az év folyamán négy alkalommal március-május, június-július, augusztus-szeptember, október-december megjelenő EXIT különszám is segítette. A különszámonként 200 ezer példányban megjelenő EXIT magazinnal az EXIT terjesztési pontjain túl azon rendezvényeken is találkozhattak az érdeklődők, ahol az MT Zrt. információs standdal vett részt. A Fesztiválok Évében kiemelt célcsoport a mintegy félmillió főt számláló magyarországi egyetemista, főiskolai hallgatóság. Ők tavasszal egy road show keretében is találkozhattak a témaév újdonságaival, ismerkedhettek a évi fesztiválokkal. A Magyar Turizmus Zrt. több budapesti és vidéki felsőoktatási intézménybe is ellátogatott, ahol a fiatalok nem csupán a fesztiválokról és a belföldi turisztikai kínálatról kaphattak első kézből információt, hanem több játékban is összemérhették tudásukat. A Magyar Turizmus Zrt. számos jelentős fesztiválon is megjelent, amely akció a fesztivállátogatók megszólítását célozta. A Fesztiválok Évében a Magyar Turizmus Zrt. a MOL támogatásával, egy külön erre a célra kialakított fesztiválbusz segítségével népszerűsítette 2010 júniusától október végéig a belföldi programokat a fesztiválok helyszínein. A busz nevével ellentétben sokkal több volt, mint egy busz: találkozóhely, játszótér, információs pont és lounge egyszerre. A fesztiválbusz állomásai: VOLT Fesztivál (Sopron.), Szegedi Szabadtéri Játékok (Szeged), 11. Hegyalja Fesztivál (Tokaj-Rakamaz), Mű vé sze

11 Maresz 11 MaReSz Hírlevél december

12 MaReSz MaReSz Hírlevél december 12

13 Maresz 13 MaReSz Hírlevél december

14 MaReSz MaReSz Hírlevél december 14

15 tek Völgye (Balaton-felvidék/Bakony), Ördögkatlan Összművészeti Fesztivál (Baranya), Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál (Százhalombatta), Nemzetközi Tiszai Halfesztivál (Szeged), Szolnoki Gulyásfesztivál (Szolnok), Etyeki Kezes-Lábos (Etyek), Csabai Kolbászfesztivál (Békéscsaba). A Fesztiválbusz egyes állomásairól az érdeklődők folyamatosan tájékozódhattak a Facebook oldalon is. A Fesztiválbusz indulását és a nyári fesztiválszezont egy gerillamarketing akció vezette be, melynek keretében július elején a feltűnő fesztiválkarakterek az MT Zrt. tematikus kiadványait osztogatva népszerűsítették a es Fesztiválok Évének eseményeit és kedvezményes szállásajánlatait. Az igazi fesztiválhangulatról a csoportot kísérő jármű is gondoskodott, amely folyamatos zenével és egy óriásplakáttal invitálta a járókelőket hazai fesztiválozásra. A gerillaakcióval az MT Zrt. legfőbb célja az utazók érdeklődésének felkeltése volt hazánk gazdag és színes fesztiválkínálata iránt a témaév élmény veled szlogenjének jegyében. A fentieken kívül a promóciós munkát egyéb online és offline felületek is Maresz segítették (együttműködés internetes és nyomtatott médiumokkal, hirdetések, PR cikkek és riportok, hírlevelek, tanulmányutak, szakmai rendezvények stb.). November elején pedig több százan keresték és kergették a világgá ment Márton libát az MT Zrt. gerillaakciójának keretében. Útra kelt Márton, a liba, hogy feltűnő megjelenésével népszerűsítse a Márton-napi Libato(u)rt és Új borünnepet, amelyet a Társaság együttműködésben a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal és a Tájházak Szö vet sé gével idén második alkalommal hirdetett meg. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumból október 29-én megszökött Márton akinek keresésére az MT Zrt. csapatokat indított számos kalandba bonyolódott. A liba Budapest számos forgalmas pontján keltett feltűnést megjelenésével október án, valamint november 3-án és 4-én: ismerkedett és barátságosan pózolt az érdeklődőkkel, miközben az őt üldöző csapat Wanted feliratú, Mártont ábrázoló plakátot osztogatott a járókelőknek, amelyen Márton fényképe mellett, az akció honlapjának címe (libatour.itthon.hu) is látható volt. A gyerekek továbbá egy plakáton festhették tetszőleges színűre Mártont. A libánk kalandjait és a járókelőkkel való ismerkedési kísérleteit megörökítő fényképek megtalálhatók a Magyar Turizmus Zrt. Facebook oldalán. Márton a gerillaakció után sem pihen: csupán november 11-én, Márton napon tér haza, amikor is a Mártonnapi Libato(u)r és Újborünnep keretében, szerte az országban skanzenekben és tájházakban, éttermekben és pincészetekben színes programkínálat várja az érdeklődőket, az újborkóstolótól a libavacsoráig, a tollfosztástól a tökfaragásig. A Márton-napi Libato(u)r és Újborünnep célja, hogy a Márton napi hagyományokat felelevenítse és az ünnepkörhöz kapcsolódó eseményeket népszerűsítse, így járulva hozzá a belföldi vendégforgalom élénkítéséhez. Polgár Judit Kincses Márk Magyar Turizmus Zrt. Eger lehet a paralimpiai központ Eger lehet a magyarországi paralimpiai központ többek között erről esett szó a vasárnapig tartó kerekesszékes vívó Világkupa-verseny helyszínén, a Hotel Eger & Parkban tartott pénteki sajtótájékoztatón. Hosszú távú stratégiai együttműködés kialakítására törekszünk a várossal mondta az eseményen Gömöri Zsolt, az MPB elnöke. Jövőre szeretnénk ugyan itt megrendezni az asztaliteniszezők Grand Prix-versenyét, illetve a Nem zetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) kongresszusára és az erőemelő Eb-re is benyújtottuk kandidálásunkat. A kongresszusok helyszíneit megtekintő IPC-vezető már járt Egerben, és nagyon elégedett volt a körülményekkel. Az már biztosra vehető, hogy a vívó Vk-nak jövőre is Eger ad otthont. A külföldi vendégek visszajelzései alapján, jól érzik magukat, elégedettek a szállással és az ellátással. Az előkészítésre rövid idő állt rendelkezésre, mert sokáig budapesti helyszínben gondolkoztunk. A hotel munkatársainak és a város segítségének köszönhetően sikerült mindennel időben előkészülni. A világkupának jövőre is Eger ad otthont. Csak köszönettel tartozunk az MPBnek és a hotel vezetőségének je lentette ki Kovács Iván, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Sportolóként is sok versenyen vettem részt, de nagyon kevés hasonlóan jól szervezett viadalon voltam eddig. Bár az ázsiaiak nem jöttek el, így is erős mezőny gyűlt össze, a novemberi, párizsi világbajnokság előtt remek erőfelmérő ez a verseny. Több érmet várok a mieinktől, remélem, nyerünk aranyat is. Habis László, Eger polgármestere kijelentette: a város mindent megtesz azért, hogy a kapcsolat elmélyüljön az MPB-vel. Mint mondta, sokat kell tenni a fogyatékkal élők megsegítéséért, a város vezetése további akadálymentesítésekkel igyekszik még jobb körülményeket biztosítani. Harmati László, a szállodakomplexum tulajdonosa arról beszélt, hogy két hét alatt sikerült minden fejlesztést végrehajtani, melyek szükségesek voltak a verseny zavartalan lebonyolításához. A tulajdonos hozzátette: a szállodát folyamatosan fejlesztik annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők minden igényét maximálisan ki tudják elégíteni. Forrás: HEOL október 15 MaReSz Hírlevél december

16 MaReSz Új terek és új lehetőségek a Gödöllői Királyi Kastélyban Elnökségi helyszín, majd kiállítás-, koncert- és rendezvényterem Hamarosan végére ér a Gödöllői Ki rályi Kastély újabb részeinek, a Lovardának és a Barokk istállónak a felújítása. Soha nem látott tempóban, három és fél hónap alatt 1700 négyzetméter rekonstrukciója valósul meg. A fejlesztéseket az Új Magyarország Fejlesz tési Terv keretében 90%-ban az Európai Unió finanszírozza, a projekthez szükséges 10% önrészt pedig a Gödöllő Város Önkormányzata biztosította. A turisztikai pályázatból a Kastély Lovardája és Barokk istállója újul meg, míg ehhez kapcsolódóan az MNV Zrt, mint a Kastélyt üzemeltető Kft többségi tulajdonosa a Lovardához vezető reprezentatív udvart, a Schimmelhofot alakítja ki. A kivitelező Reneszánsz Zrt 2010 augusztus 30-án kezdte meg a munkákat a műemléki környezetben, december 15-én pedig már át is adja a területet úgy, hogy az épület alá egy újabb szintet is megépített mosdókkal, szekciótermekkel. A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítását célzó projektnek köszönhetően kialakuló multi funkciós térben úgy készül el a főúri lo vaskul túrát bemutató tárlat installációja, hogy gyorsan akár két óra alatt átrendezhető legyen kulturális és protokolláris térré. Az alapfunkciója tehát az új résznek a kiállítás, ahol azonban nem csak festményekkel, Erzsébet ki rálynéhoz (Sisihez) kapcsolódó lovas ereklyékkel találkozhat a közönség, hanem a legmodernebb technikával is. Hologramvetítő jeleníti meg a királyné szellemét, vagy a Lovarda alatti új szek ciótermek egyikében 3D mozi várja a látogatókat. A Lovarda 638 négyzetméteres egybefüggő, oszlop nélküli tere ilyen reprezentatív környezetben nem csak Ma gyar országon, de a régióban is ritkaság. A kiállítási installáció mobil, es tére a terem koncertekre, konferenciák ra átalakítható. Maga a terem és az új területek a főépületből is megközelíthetők, elegáns folyosókkal kapcsolódnak a kiállítási terekhez, a fenséges díszteremhez, a korábban kialakított rendezvénytermekhez, vagy a kuriózum Barokk Színházteremhez. Ugyanakkor szeparálható is, hiszen külön bejárat is épült hozzá, melyet a Kastély előtti sétányról exclusive eseményeknél akár autóval is megközelíthetnek a vendégek. A Gödöllői Királyi Kastély eddig is kiváló adottságokkal rendelkezett. Cso dás épület egy 28 hektáros, megújított természetvédelmi parkban 30 percre a belvárostól, 15 percre Ferihegytől. Ezeket az előnyöket tetézi a mostani fejlesztés. Ennek is köszönhetően a Kormány augusztusi döntése értelmében az EU Tanácsának 2011 első felében esedékes magyar elnöksége idején a rendezvények kiemelt, központi helyszíne Gödöllő. Kettő kivételével az összes informális miniszteri szintű rendezvényt itt tartják, de természetesen alacsonyabb szintű tanácskozásoknak és konferenciáknak is otthont ad majd a komplexum. A harmincezres város is felkészült az eseményekre. Még decemberben átadják a megújított főterét, szintén ekkorra készül el a Kastéllyal szemközt található Művészetek Háza is. Ez utóbbi az elnökségi rendezvények során sajtóközpontként működik majd. Az elmúlt időszak két nagy összesen közel három milliárd forintos fejlesztésének köszönhetően kiteljesedett ez a fantasztikus komplexum. Mesés környezetben található kiállítási, koncert és rendezvényhelyszín. Ahogy a romos épületek újjáélednek egyre inkább érthető, hogy Erzsébet királyné 1866-os látogatásakor miért szeretett azonnal bele, miért itt töltötte el a legtöbb időt 28 kastélya közül. dr. Ujváry Tamás MaReSz Hírlevél december 16

17 Maresz 17 MaReSz Hírlevél december

18 MaReSz MaReSz Hírlevél december 18

19 Kultúrák párbeszéde : karika-túra Ukrajnában Bába Szilvi a szervezők körében, Nadiya Gladkyh, a Krími Magyar Baráti Társaság elnöke és Szvetlana, a Könyvtár munkatársa Maresz A kiállítás helyszíne, a szimferopoli Városi Könyvtár A Magyar Kultúra Alapítvány a kultúrák derűs párbeszédét szolgálja. Az Európai Unió, a globalizálódó világ kultúrák találkozása és reménységünk szerint kultúrák párbeszéde. A Magyar Kultúra Alapítvány, a Budai Várban, azt szolgálja, hogy az értékek, mértékek, normák és érdekek versengése, küzdelme békés racionalitással történjen. No és persze humorral ban, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumával közösen, nemzetközi karikatúra pályázatot hirdettünk, Kultúrák párbeszéde címmel. A világ 25 országából, 77 pályázótól érkezett válasz: a kultúrák derűs párbeszédében. A kultúrák közötti párbeszéd európai éve 2008 keretében ezek a megjelenítések olykor meghökkentőek, kacagtatóak vagy fejtörésre késztetőek, ám mindenképpen a békés találkozást szolgálják. A budapesti bemutatót követően, Nyíregyháza, Nagyvárad (Partium, Románia), Kecskemét, Debrecen, Kisköre, Heves, Gyöngyös, Ungvár, Nagyszőlős, Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), Kassa (Felvidék, Szlovákia), Bukarest (Románia), Eger, New York, New Brunswick, Passaic, St. Louis (USA) is vendégül látta a tárlatot márciusában, Kijevben (Ukrajna), a Lavra kolostor együttes területén található, NFT Galériában, a Magyarok Kijevi Egyesülete és a Magyar Nagykövetség szervezésében mutattuk be a XII. Magyar Karikatúra Művészeti Fesztivál válogatását. Odessza, Herszon, Luganszk és Szevasztopol után, most éppen Szimferopolban, a könyvtárban láthatók a karikatúrák, a Krími Magyar Baráti Társaság közreműködésének köszönhetően. Ezúton is köszönöm Dr. Mészáros Zsuzsa kulturális attasé asszony, Vass Tibor elnök úr és Nadiya Gladkih elnök asszony körültekintő szervező munkáját, a sikeres együttműködést! Bába Szilvia, az MKA értékesítési vezetője Mobiltelefonos tombolajáték rendezvényekre A Back & Rosta Csoport az idei karácsonyi ünnepek alkalmával mutatja be a rendezvényszervező közönségnek új, céges rendezvényekre készített ajánlatcsomagját. Az interaktív bluetooth-marketing megoldásairól ismert cég ez alkalommal legújabb, BLUENION Lucky-draw interaktív, mobiltelefonos tombola-programját ajánlja figyelmünkbe. A Back & Rosta nemzetközi mobil- és bluetooth-megoldásokat szállító vállalatcsoport folyamatosan fejleszti bluetooth-marketing szolgáltatásait. E fejlesztések eredményeit nem csak az egyre szélesebb választékban rendelkezésünkre álló és egyre jobb minőségű gépparkja mutatja, hanem azok az új és a piacon egyedülálló szoftverek is, amelyek a BLUENION család készülékein futnak. A BLUENION családhoz tartozó eszközök között autóba építhető, érintőképernyőhöz kapcsolható, totemoszlopban elhelyezett készülékeket is találunk. A Back & Rosta a napokban dobta piacra a BLUENION Lucky-Draw programot, amely egyedülálló módon képes emlékezetessé és vidámságokkal telivé varázsolni a karácsonyi rendezvényeinket. A BLUENION Lucky- Draw a BLUENION család legújabb, interaktív tagja, egy tombolasorsoló program, amely nek segítségével egyszerűen és gyor san szervezhetünk nyereményjátékokat a rendezvényünkön megjelentek mobiltelefonjainak segítségével. A BLUENION Lucky-Draw abban kü lön bözik a megszokott bluetooth-szolgáltatásoktól, hogy tartalmai ezúttal tombolajegyeket rejtenek magukban, amelyeket véletlenszerűen kiválasztva a rendezvényünk résztvevőinek mobiltelefonjaira to vábbít. A vállalati, karácsonyi csomag mindemellett tartalmazza a már jól bevált korábbi megoldásokat is. Képek, hangfájlok, szöveges és videó-üzenetek továbbításával akár személyre szóló karácsonyi jókívánságokat és üdvözleteket küldhetünk, amely kellemes, békés karácsonyi hangulatot varázsolhat az általunk szervezett rendezvényeken. Back és Rosta Kft Budapest, Veres Pálné utca 14. Telefon: MaReSz Hírlevél december

20 MaReSz Az újonnan megnyílt ACHAT Premium Hotel Budapest szeretettel várja vendégeit......a rendkívül sokszínű magyar fővárosban. A szálloda, amelynek egész épülete légkondícionált, 130 db modern szobát, valamint a legfelső emeleten 5 db kétszintes maisonette lakosztályt kínál látogatóinak. Töltsön el egy hangulatos estét kényelmes környezetben, a stílusos lobby bárunkban vagy Bistrorante éttermünkben. Aki egy kimerítő nap után még sportolni, mozogni szeretne, az megteheti fitnessztermünkben, ahol különböző kondícionáló gépek állnak a rendelkezésére. Autóval érkező vendégeink saját felszíni parkolónkban, vagy mélygarázsunkban parkolhatnak. ACHAT Premium Hotel Budapest**** 1101 Budapest, Hungária körút 5. Telefon: Fax: E.mail: Web: MaReSz Hírlevél december Hotel Narád & Park**** Mátraszentimre, a Mátra legújabb gyöngyszeme Harmati László, tulajdonos, Dr. Erdélyi János, a Magyar Szállodaszövetség elnöke, Stuller András, Mátraszentimre polgármestere, Marosi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője, Harmati Judit, tulajdonos 20 Rohanó világunkban a turisták vágynak a csendre, a természet ölelésére, ugyanakkor nem akarnak lemondani otthonuk komfortjáról sem. A Hotel Narád & Park mindezt nyújtja számukra a Mátra egyik legszebb pontján mond ta a szálloda október 19-i avatásán Marosi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikai főosztályának osztályvezetője. Mátraszentimre legújabb, négycsillagos szállodája 140 vendéget tud fogadni kétágyas szobákban és apartmanokban. A felújítás során 51 db négy csillagos szoba került kialakításra. Új formát kapott az étterem, mely egyszerre 140 fő befogadására képes, illetve bővült a konferencia kapacitás is. A nagy terem 165 m 2, míg a kis terem 70 m 2 alapterületű. A wellness részlegben beltéri úszómedence (10x6 m), 20 elemes, 70 m 2 -es élménymedence és egy 18 m 2 -es gyermek medence várja a vizek szerelmeseit, illetve finn szauna, infra-, gőz-, sókabinok, és sókád, fitnesz terem gondoskodik a felüdülésről. A Wellness részleg tetőteraszán egy napozóterasz kapott helyet. Mind a konferenciák résztvevőinek, mind az egyéni vendégeknek örömet okozhat, hogy a recepcióval egybeépített drink bárban 24 órán át kapnak italokat. Harmati László a ház társtulajdonos beruházója avató beszédében többek között elmondta, hogy a 900 millió forintos beruházáshoz 350 millió forint uniós, illetve állami támogatást kaptak. Ugyanakkor azt sem rejtette véka alá, hogy méltatlanul hosszú procedúra és majdnem teljesíthetetlen feltételek teljesítése árán jutottak hozzá a támogatáshoz. Kiemelte azt is, hogy a szálloda kivitelezésekor különös gondot fordítottak a környezetvédelmi szempontokra, így például egyáltalán nem használnak gázt, s az energia szükséglet nagy részét napkollektorokkal állítják elő. Stuller András, a település polgármestere ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat mindent elkövet a szálloda környezetének ápolásáért, a kerékpárút hálózat fejlesztéséért, a környező erdőkben a fakitermelés visszafogásáért, valamint egy vadaspark létrehozásáért. Erdei János, a Magyar Szálloda szövetség elnöke, egyrészt méltatta a beruházók bátor kitartását, másrészt ki emelte, hogy a Hotel Narád szolgáltatásaival tökéletesen megtestesíti mind azt, amit a magyar turizmus megcéloz az elkövetkező években, ráadásul mindezt az ország keleti felében, s gyakorlatilag egész évben szezont kínálva. Hotel Narád & Park**** H-3235 Mátraszentimre, Narád út 6. Tel.: +36/37/ Fax.: +36/37/ A Magyar Vendéglátók Ipar testülete november 15-én megtartotta elnökválasztó közgyűlésén Kovács Lászlót (La Fiesta Party Service Kft., a MaReSz tagja) választotta meg elnökének.

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. június 12. évfolyam 2. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz NAP 2011. március 29.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2010. március 11. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz Nap 3 Beszámoló a MaReSz

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. március 12. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM Beszámoló a MaReSz 2011. január

Részletesebben

Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak!

Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak! B A L A T O N I XII. ÉFOLYAM 12. SZÁM 2010 DECEMBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS AI MAGAZINJA 3 Beszélgetés orváth Endre helyettes államtitkárral Új a polgármesterek 10 14-15 2011. évi naptár tóparton

Részletesebben

Konferencia: csúcsminõségre hangolva

Konferencia: csúcsminõségre hangolva Konferencia: csúcsminõségre hangolva MaResz_EPH_215x230_0308.indd 4 2013.03.08. 14:38:38 I II szakmai magazin Tartalomjegyzék 2013/I. XXI. Turisztikai Évadnyitó Gála 1 Hírek a szakmai szövetségek életéből

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány 22742 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

a Pesti Vigadóban 2014. március 18-án szervező:

a Pesti Vigadóban 2014. március 18-án szervező: a Pesti Vigadóban 2014. március 18-án szervező: I II Teljeskörű rendezvényinformatikai megoldások 1996 óta szakmai magazin Tartalomjegyzék 2014/I. EVENT TOUCH Térjünk a lényegre! Turisztikai évadnyitó

Részletesebben

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 K a l a n d v á r T ö r t é n e l m i T é m a p a r k B o r o k U t c á j a J e l m e z e s f e l v o n u l á s R o m k e r t S ö r t é r I N F O R M Á C I

Részletesebben

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel**** Bellevue Konferencia és Wellness Hotel**** H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony utca 49. Tel.: 33/510-810; 33/510-818; Fax: 33/510-811 Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu www.bellevuehotel.hu

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. június 2. évfolyam 6. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. június 2. évfolyam 6. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. június 2. évfolyam 6. szám Vidékfejlesztési konferencia Egerben rendezték meg az Európai Unió e félévi vidékfejlesztési konferenciáját,

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

LOVAS TURIZMUS TERMÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LOVAS TURIZMUS TERMÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA keretein belül, a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára feladatként megfogalmazott LOVAS TURIZMUS TERMÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 2009.

Részletesebben

heves megyei pénzvilág Hatvan Átadták a kastélyt Eger Eltűnik a szemét Szilvásvárad Új lovasközpont 20 milliós támogatás informatikai cégeknek

heves megyei pénzvilág Hatvan Átadták a kastélyt Eger Eltűnik a szemét Szilvásvárad Új lovasközpont 20 milliós támogatás informatikai cégeknek heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. ÁPRILIS 5. évfolyam 4. szám Hatvan Átadták a kastélyt Eger Eltűnik a szemét Szilvásvárad Új lovasközpont 20 milliós támogatás

Részletesebben

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel**** 2014. IV. negyedév Bellevue Konferencia és Wellness Hotel**** H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony utca 49. Tel.: 33/510-810; 33/510-818; Fax: 33/510-811 Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. JÚNIUS. JÚLIUS. 19. ÉVF. 4. SZÁM VOSZ a közösségi médiában www.facebook.hu/vosz.hu VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden 2014.

Részletesebben

A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÉSE A DANUBIUS THERMAL HOTEL MARGITSZIGETNÉL

A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGJELENÉSE A DANUBIUS THERMAL HOTEL MARGITSZIGETNÉL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK (NMTQM) Nappali tagozat Szolgáltatás és non-profit szakirány A VERSENYELŐNYT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

2014. március 5. évfolyam 3. szám

2014. március 5. évfolyam 3. szám 2014. március 5. évfolyam 3. szám Ez történt Rekultiváció eltűnik a szemét Kilencven százalékban már befejeződött az egri hulladéklerakó rekultivációja. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Részletesebben

Szakmai beszámoló a miskolci TDM, a MIDMAR Nonprofit Kft 2013-as munkájáról és a szervezet 2014-es munkaterve

Szakmai beszámoló a miskolci TDM, a MIDMAR Nonprofit Kft 2013-as munkájáról és a szervezet 2014-es munkaterve MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit kft. Miskolc helyi TDM szervezete 3525 Miskolc, Széchenyi u. 16. Tel.: +36 46 350 425 info@hellomiskolc.hu www.hellomiskolc.hu Szakmai beszámoló a miskolci

Részletesebben

Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ 2012 TAVASZI SZÁM KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) GAZDASÁG Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 14 2. Helyzetelemzés... 16 2.1. Nemzetközi trendek... 16 2.2. Magyarország turizmusának

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

Kegyeibe fogadta az idõjárás a motorosokat (Képes összeállításunk az 5. oldalon) Jó szezonban bízik a 16 Balatontourist

Kegyeibe fogadta az idõjárás a motorosokat (Képes összeállításunk az 5. oldalon) Jó szezonban bízik a 16 Balatontourist B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012 JÚNIUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Építészetrõl, közbiztonságról a BFT ülésén 6 Az ezerarcú fonyódi kistérség Jó szezonban bízik a 16 Balatontourist

Részletesebben

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B.

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B. rovattal! online MAGYARORSZÁG A B. Braun csoport belső lapja 1. szám 2012. április Top story Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal 16-17. oldal Hírek Munkatársainkra építünk

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2014. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

2013. ÉVI MARKETING TERV GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

2013. ÉVI MARKETING TERV GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2013. ÉVI MARKETING TERV GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ ZRT. K É S Z Í T E T T E : B O G D Á N A M A N D A TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 2. II. FEJLESZTÉSEK 3. II/1. Családbarát és wellness szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben