AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 13. (13.02) (OR. en) 6164/12 STATIS 12 ECOFIN 111 COMER 31

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2012. február 13. (13.02) (OR. en) 6164/12 STATIS 12 ECOFIN 111 COMER 31"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, február 13. (13.02) (OR. en) 6164/12 STATIS 12 ECOFIN 111 COMER 31 FEDŐLAP Küldi: Az Európai Bizottság főtitkára Jens NYMAND-CHRISTENSEN igazgató (aláírás) Az átvétel dátuma: február 6. Címzett: az Európai Unió Tanácsának főtitkára Biz. dok. sz.: D018075/02 Tárgy: A Bizottság.../.../EU rendelete (XXX) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról A delegációk mellékelten kézhez kapják a Bizottság dokumentumát D018075/02. Melléklet: D018075/ /12 DG G I HU

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX D018075/02 [ ](2011) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról HU HU

3 A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, január 12-i 184/2005/EK európai parlament és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 10. cikkére, mivel: (1) A 184/2005/EK rendelet megállapítja a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikák rendszeres elkészítésének általános kereteit. (2) A 184/2005/EK rendelet adatkövetelményeit és fogalommeghatározásait módosítani kell a gazdasági és műszaki változások figyelembe vétele és azon nemzetközi standardokkal való összhangjuk megteremtése érdekében, melyek a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák összeállításának általános szabályait írják elő. (3) Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak a fizetésimérlegbizottság véleményével, ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET: 1. cikk A 184/2005/EK rendelet mellékleteinek helyébe e rendelet mellékletének szövege lép. 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. 1 HL L 5., , 23. o. HU HU

4 Ezt a rendeletet január 1-jétől kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, [ ]-án/-én. a Bizottság részéről az elnök HU HU

5 MELLÉKLET I. MELLÉKLET 1. TÁBLÁZAT: HAVI FIZETÉSI MÉRLEG Határidő: a referenciaidőszak vége utáni 44. naptári nap Gyakoriság: havi Első referenciaidőszak: április Követel Tartozik Egyenleg 1. Folyó fizetési mérleg Áruk Szolgáltatások Geo 3 Geo 3 Geo 3 Geo 3 Elsődleges jövedelem Munkavállalók díjazása Geo 3 Geo 3 Befektetési jövedelem Közvet len befekt et és Részesedések ebből újrabefektetett nyereség rezidens szektoronként (1. ágazat) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Geo 3 Geo 3 Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 3 Geo 3 Portfólióbefektetés Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Egyéb befektetés ebből: kamat Tartalékeszközök ebből: kamat Egyéb elsődleges jövedelmek Geo 3 Geo 1 Geo 3 Geo 1 Geo 3 Geo 3 Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 3 Geo 3 Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 3 Geo 3 Másodlagos jövedelmek Geo 3 Geo 3 2. Tőkemérleg Geo 3 Geo 3 HU 4 HU

6 Pénzügyi eszközök nettó beszerzése Ne ttó felmerült kötelezettség ek Ne ttó 3. Pénzügyi mérleg Köz ve tlen be fektetés Részesedések rezidens szektoronként (1. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok rezidens szektoronként (1. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Portfólióbe fektetés Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei Rezidens szektoronként (1. ágazat) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Kibocsátó ügyfélszektoronként (1. ágazat) Geo 2 (1) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Rövid lejáratú Rezidens szektoronként (1. ágazat) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Kibocsátó ügyfélszektoronként (1. ágazat) Geo 2 (1) Hosszú lejáratú Rezidens szektoronként (1. ágazat) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Kibocsátó ügyfélszektoronként (1. ágazat) Geo 2 (1) Származtatott pénzügyi eszközök (tartalékon kívül) és munkavállalói ré sz vényopciók Geo 2 (1) Egyéb befektetés Rezidens szektoronként (1. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) ebből: készpénz és betétek Geo 2 (1) Geo 2 (1) Tartalékeszközök Monet áris arany Aranytömbök Geo 1 (1) Lát ra szóló aranyszámlák Geo 1 (1) Különleges lehívási jogok (SDR) Geo 1 (1) Tartalékpozíció a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF) Geo 1 (1) Egyéb t art alékeszközök Készpénz és betétek Követelések a monetáris hatóságok, az IMF és a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) felé Geo 1 (1) Követelések más jogalanyok (bankok) felé Geo 1 (1) HU 5 HU

7 Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Rövid lejáratú Geo 1 (1) Hosszú lejáratú Geo 1 (1) Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei Geo 1 (1) Származtatott pénzügyi eszközök (nettó) Geo 1 (1) Egyéb követelések Geo 1 (1) (1) Nem kötelező a monetáris unióban nem részt vevő tagállamok esetében. HU 6 HU

8 2. TÁBLÁZAT: NEGYEDÉVES FIZETÉSI MÉRLEG ÉS NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI POZÍCIÓ Gyakoriság: negyedéves Első referenciaidőszak: első negyedév Határidő: 2014-től 2016-ig T+85; 2017-től 2018-ig T+82 (2); 2019-től T+80 (2) A. Folyó fizetési mérleg Követel Tartozik Egyenleg Áruk Geo 4 Geo 4 Normál termékforgalom a fizetési mérleg szerint Geo 3 Geo 3 Nettó árukivitel termékforgalom keretében Geo 3 Termékforgalom keretében beszerzett áruk (negatív jóváírás) Geo 3 Közvetítői kereskedelem keretében eladott áruk Geo 3 Nem monet áris arany Geo 3 Geo 3 Szolgáltatásimport kvázi tranzitkereskedelem miatti kiigazítás Geo 4 Geo 4 Szolgáltatások Geo 4 Geo 4 Mások tulajdonában lévő fizikai inputokkal összefüggő gyártási szolgáltatások Geo 4 Geo 4 Máshová nem sorolt karbantartási és javítási szolgáltatások Geo 4 Geo 4 Szállítás Geo 4 Geo 4 Idegenforgalom Geo 4 Geo 4 Épít és Geo 4 Geo 4 Biztosítási és nyugdíjszolgáltatások Geo 4 Geo 4 Pénzügyi szolgáltatások Geo 4 Geo 4 Külön felszámított és más pénzügyi szolgáltatások Geo 3 Geo 3 Közvetve mért pénzügyi közvetítői szolgáltatások (FISIM) Geo 3 Geo 3 Szellemi tulajdon használatának máshova nem sorolt díja Geo 4 Geo 4 Távközlési, számítástechnikai és informatikai szolgáltatások Geo 4 Geo 4 Egyéb üzleti szolgáltatások Geo 4 Geo 4 Kut atási-fejlesztési szolgáltatások Geo 3 Geo 3 Szakmai és vezetési tanácsadási szolgáltatások Geo 3 Geo 3 Műszaki, kereskedelemhez kapcsolódó és más üzleti szolgáltatások Geo 3 Geo 3 Személyes, kulturális és szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások Geo 4 Geo 4 HU 7 HU

9 Követel Tartozik Egyenleg Máshová nem sorolt kormányzati áruk és szolgáltatások Geo 4 Geo 4 Elsődleges jövedelem Munkavállalók díjazása Geo 4 Geo 4 Befektetési jövedelem A közvetlen befektetés jövedelme Részesedések Geo 4 Geo 4 Osztalékok és jövedelem kivonása a kvázi vállalatokból közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban Geo 3 Geo 3 Közvetlen befektetőben (fordított befektetés) Geo 3 Geo 3 Kapcsolt vállalkozások között Geo 3 Geo 3 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Újrabefektetett jövedelem Geo 4 Geo 4 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Geo 4 Geo 4 közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban Geo 3 Geo 3 Közvetlen befektetőben (fordított befektetés) Geo 3 Geo 3 Kapcsolt vállalkozások között Geo 3 Geo 3 ebből: Kamat Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Portfólióbefektetési jövedelem Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei Geo 4 Geo 1 Részesedések Osztalékok Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 1 (4) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Befekt et ési jegyek Osztalékok Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 1 (4) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Újrabefektetett jövedelem Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 1 (4) HU 8 HU

10 Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Követel Tartozik Egyenleg Rövid lejáratú Geo 4 Geo 1 Kamat Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 1 (4) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Hosszú lejáratú Geo 4 Geo 1 Kamat Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 1 (4) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Egyéb befektetésből származó jövedelem Geo 4 Geo 4 Jövedelem kivonása a kvázi vállalatokból Geo 3 Geo 3 Kamat Geo 3 Geo 3 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) ebből: különleges lehívási jogok (SDR) kamata Geo 1 ebből: kamat FISIM levonása előtt Geo 3 Geo 3 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Biztosítási kötvények, nyugdíjrendszerek és szabványosított garanciarendszerek tulajdonosainak betudható jövedelmek Geo 3 Geo 3 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Tartalékeszközökből származó jövedelem Geo 3 ebből: Kamat Geo 3 Egyéb elsődleges jövedelmek Geo 4 Geo 4 Államháztartás Geo 3 Geo 3 Termelést és behozatalt terhelő adók Uniós intézmények Uniós intézmények Termékadók Uniós intézmények Uniós intézmények Egyéb termelési adók Uniós intézmények Uniós intézmények Támogatások Uniós intézmények Uniós intézmények Termékt ámogatások Uniós intézmények Uniós intézmények Egyéb termelési támogatások Uniós intézmények Uniós intézmények Bérleti díjak Geo 3 Geo 3 Egyéb szektorok Geo 3 Geo 3 HU 9 HU

11 Követel Tartozik Egyenleg Termelést és behozatalt terhelő adók Uniós intézmények Uniós intézmények Termékadók Uniós intézmények Uniós intézmények Egyéb termelési adók Uniós intézmények Uniós intézmények Támogatások Uniós intézmények Uniós intézmények Termékt ámogatások Uniós intézmények Uniós intézmények Egyéb termelési támogatások Uniós int ézmények Uniós intézmények Bérleti díjak Geo 3 Geo 3 Másodlagos jövedelmek Geo 4 Geo 4 Államháztartás Geo 3 Geo 3 Folyó jövedelem-, vagyon- és más adók Geo 3 Geo 3 Társadalombiztosítási hozzájárulások Geo 3 Geo 3 Társadalombiztosítási juttatások Geo 3 Geo 3 Folyó nemzetközi együttműködés(d74) Geo 3 Geo 3 ebből: uniós intézményekkel szemben (az EKB kivételével) Uniós intézmények Uniós intézmények Egyéb folyó transzferek (D75) Geo 3 Geo 3 Hozzáadottérték-adó és bruttó nemzeti terméken alapuló uniós saját forrás Uniós intézmények Uniós intézmények Egyéb szektorok Geo 3 Geo 3 Folyó jövedelem-, vagyon- és más adók Geo 3 Geo 3 Társadalombiztosítási hozzájárulások Geo 3 Geo 3 Társadalombiztosítási juttatások Geo 3 Geo 3 Nettó nem életbiztosítási díjak Geo 3 Geo 3 Nem életbiztosításból eredő követelések Geo 3 Geo 3 Egyéb folyó transzferek (D75) Geo 3 Geo 3 ebből: Személyi transzferek (rezidens és nem rezidens háztartások között) Geo 3 Geo 3 ebből: Munkavállalók pénzátutalásai Geo 4 Geo 4 Nyugdíjjogosultságok változása miatti kiigazítások Geo 3 Geo 3 B. Tőkemérleg Geo 4 Geo 4 Nem termelt nem pénzügyi eszközök bruttó beszerzésének/eladásának egyenlege Geo 3 Geo 3 Tőketranszferek Geo 3 Geo 3 Államháztartás Geo 3 Geo 3 HU 10 HU

12 Követel Tartozik Egyenleg Tőkeadók Geo 3 Geo 3 Beruházási t ámogat ások Geo 3 Geo 3 Egyéb tőket ranszferek Geo 3 Geo 3 ebből: Adósságelengedés Geo 3 Geo 3 Egyéb szektorok Geo 3 Geo 3 Tőkeadók Geo 3 Geo 3 Beruházási támogatások Geo 3 Geo 3 Egyéb tőket ranszferek Geo 3 Geo 3 ebből: Adósságelengedés Geo 3 Geo 3 HU 11 HU

13 C. Pénzügyi mérleg Pénzügyi eszközök nettó beszerzése Ne ttó felmerült kötelezettségek Ne ttó Pénzügyi mérleg Geo 1 Geo 1 Köz ve tlen be fektetés Geo 4 Geo 4 Részesedések Geo 4 Geo 4 Részesedés a visszaforgatott nyereség kivételével Közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban Geo 3 Geo 3 Közvetlen befektetőben (fordított befektetés) Geo 3 Geo 3 Kapcsolt vállalkozások között Geo 3 Geo 3 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Tőzsdén jegyzett Geo 2 (1) Geo 2 (1) Tőzsdén nem jegyzett Geo 2 (1) Geo 2 (1) Egyéb (pl. ingat lan) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Visszaforgatott nyereség Geo 4 Geo 4 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Geo 4 Geo 4 Közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban Geo 3 Geo 3 Közvetlen befektetőben (fordított befektetés) Geo 3 Geo 3 Kapcsolt vállalkozások között Geo 3 Geo 3 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Portfólióbe fektetés Geo 4 Geo 1 Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei Geo 4 Geo 1 Részesedések Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 1 (4) Tőzsdén jegyzett Geo 2 (1) Geo 1 (1) Tőzsdén nem jegyzett Geo 2 (1) Geo 1 (1) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Tőzsdén jegyzett Geo 2 (1) Tőzsdén nem jegyzett Geo 2 (1) Befekt et ési jegyek Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 1 (4) ebből: Visszaforgatott nyereség Geo 3 Geo 1 (4) HU 12 HU

14 C. Pénzügyi mérleg Pénzügyi eszközök nettó beszerzése Ne ttó felmerült kötelezettségek Ne ttó Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) ebből: Visszaforgatott nyereség Geo 2 (1) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Rövid lejáratú Geo 4 Geo 1 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 1 (4) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Hosszú lejáratú Geo 4 Geo 1 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 1 (4) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Származtatott pénzügyi eszközök (tartalékon kívül) és munkavállalói részvényopciók Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Egyéb befektetés Geo 4 Geo 4 Rezidens szektoronként (1. ágazat) Geo 4 Geo 4 Egyéb részesedések Geo 3 Geo 3 Készpénz és betétek Hitelek Rezidens szektoronként (2. ágazat) Rövid lejáratú Geo 3 Geo 3 Hosszú lejáratú Geo 3 Geo 3 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Rövid lejáratú Geo 3, IMF Geo 3, IMF Hosszú lejáratú Geo 3, IMF Geo 3, IMF Biztosítás, nyugdíjrendszerek és szabványosított garanciarendszerek Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 Geo 3 Kereskedelmi hitelek és előlegek Rezidens szektoronként (2. ágazat) Rövid lejáratú Geo 3 Geo 3 Hosszú lejáratú Geo 3 Geo 3 Egyéb követelések/kötelezettségek Rezidens szektoronként (2. ágazat) Rövid lejáratú Geo 3 Geo 3 HU 13 HU

15 C. Pénzügyi mérleg Pénzügyi eszközök nettó beszerzése Ne ttó felmerült kötelezettségek Ne ttó Hosszú lejáratú Geo 3 Geo 3 Különleges lehívási jogok. Geo 1 Tartalékeszközök Geo 3 D. Egyenlegező tételek Nettó Áruk és szolgáltatások egyenlege Geo 4 Folyó fizetési mérleg egyenlege Geo 1 Nettó hitelnyújtás(+) /nettó hitelfelvétel (-) (a folyó fizet ési mérleg és a tőkeszámla egyenlege) Geo 1 Nettó hitelnyújt ás(+) /nettó hit elfelvét el (-) (a pénzügyi mérlegből) Geo 1 Nettó hibák és kihagyások Geo 1 HU 14 HU

16 Eszközök Források E. Nemzetközi befektetési pozíció Pozíciók Árfolyamvál tozások miatti átértékelése k Más árváltozások miatti átértékelése k Pozíciók Árfolyamvál tozások miatti átértékelése k Más árváltozások miatti átértékelése k Pénzügyi mérleg Geo 1 Geo 1 Köz ve tlen be fektetés Geo 4 (3) Geo 4 (3) Részesedések Geo 4 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 4 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban Geo 2 (1) Geo 2 (1) Közvetlen befektetőben (fordított befektetés) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Kapcsolt vállalkozások között Geo 2 (1) Geo 2 (1) Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Tőzsdén jegyzett Geo 2 (1) Geo 2 (1) Tőzsdén nem jegyzett Geo 2 (1) Geo 2 (1) Egyéb (pl. ingatlan) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 2 (1) közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban Geo 2 (1) Geo 2 (1) Közvetlen befektetőben (fordított befektetés) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Kapcsolt vállalkozások között Geo 2 (1) Geo 2 (1) Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Portfólióbe fektetés Geo 4 (3) Geo 1 Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei Geo 4 (3) Geo 1 Részesedések Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 (3) Geo 1 (4) Tőzsdén jegyzett Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Tőzsdén nem jegyzett Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) HU 15 HU

17 Eszközök Források E. Nemzetközi befektetési pozíció Pozíciók Árfolyamvál tozások miatti átértékelése k Más árváltozások miatti átértékelése k Pozíciók Árfolyamvál tozások miatti átértékelése k Más árváltozások miatti átértékelése k Tőzsdén jegyzett Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Tőzsdén nem jegyzett Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Befekt et ési jegyek Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Rövid lejáratú Geo 4 (3) Geo 1 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 (3) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (4) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Devizanem szerint: Euro Geo 2 (1) Geo 1 (1) US dollár Geo 2 (1) Geo 1 (1) Egyéb valuták Geo 2 (1) Geo 1 (1) Hosszú lejáratú Geo 4 (3) Geo 1 Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 (3) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 1 (4) Geo 1 (1) Geo 1 (1) Legfeljebb egyéves visszaváltással Geo 1 (1) Egy évnél hosszabb visszaváltással Geo 1 (1) Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Legfeljebb egyéves visszaváltással Geo 2 (1) Egy évnél hosszabb visszaváltással Geo 2 (1) Devizanem szerint Euro Geo 2 (1) Geo 1 (1) HU 16 HU

18 Eszközök Források E. Nemzetközi befektetési pozíció Pozíciók Árfolyamvál tozások miatti átértékelése k Más árváltozások miatti átértékelése k Pozíciók Árfolyamvál tozások miatti átértékelése k Más árváltozások miatti átértékelése k US dollár Geo 2 (1) Geo 1 (1) Egyéb valuták Geo 2 (1) Geo 1 (1) Származtatott pénzügyi eszközök (tartalékon kívül) és munkavállalói részvényopciók Geo 4 (3) Geo 4 (3) Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Egyéb befektetés Geo 4 (3) Geo 4 (3) Rezidens szektoronként (1. ágazat) Geo 4 (3) Geo 4 (3) Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Egyéb részesedések Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Készpénz és betétek Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 4 (3) Geo 2 (1) Rezidens szektoronként (2. ágazat) Rövid lejáratú Geo 3 (3) Geo 3 (3) Hosszú lejáratú Geo 3 (3) Geo 3 (3) Hitelek Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 4 (3) Geo 2 (1) Rezidens szektoronként (2. ágazat) Rövid lejáratú Geo 3 (3), IMF Geo 3 (3), IMF Hosszú lejáratú Biztosítás, nyugdíjrendszerek és szabványosított garanciarendszerek Geo 3 (3), IMF Geo 3 (3), IMF Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Geo 2 (1) Rezidens szektoronként (2. ágazat) Geo 3 (3) Geo 3 (3) Kereskedelmi hitelek és előlegek Geo 4 (3) Geo 2 (1) Geo 4 (3) Geo 2 (1) Rezidens szektoronként (2. ágazat) HU 17 HU

19 Eszközök Források E. Nemzetközi befektetési pozíció Pozíciók Árfolyamvál tozások miatti átértékelése k Más árváltozások miatti átértékelése k Pozíciók Árfolyamvál tozások miatti átértékelése k Más árváltozások miatti átértékelése k Rövid lejáratú Geo 3 (3) Geo 3 (3) Hosszú lejáratú Geo 3 (3) Geo 3 (3) Egyéb követelések/kötelezettségek Geo 2 (1) Geo 2 (1) Rezidens szektoronként (2. ágazat) Rövid lejáratú Geo 3 (3) Geo 3 (3) Hosszú lejáratú Geo 3 (3) Geo 3 (3) Különleges lehívási jogok. Geo 1 Geo 1 (1) (1) Nem kötelező a monetáris unióban nem részt vevő tagállamok esetében. (2) A T+82 szabályról a T+80 szabályra átállás nem kötelező a monetáris unióban nem részt vevő tagállamok esetében. (3) A földrajzi megbontás 2019-től kötelező a monetáris unióban nem részt vevő tagállamok esetében. (4) Az intézményi ágazat szerinti, 1. szintű (1. ágazat) és nem a 2. ágazat szerinti megoszlás kötelező a monetáris unióban nem részt vevő tagállamok esetében. HU 18 HU

20 3. TÁBLÁZAT: A SZOLGÁLTATÁSOK NEMZETKÖZI KERESKEDELME Határidő: T + 9 hónap Gyakoriság: éves Első referencia-időszak: 2013 Követel Tartozik Egyenleg Munkavállalók díjazása Geo 5 Geo 5 Geo 5 Személyi transzferek Geo 5 Geo 5 Geo 5 Munkavállalók pénzátutalásai Geo 5 Geo 5 Geo 5 S ZOLGÁLTA TÁSO K Geo 6 Geo 6 Geo 6 Mások tulajdonában lévő fizikai inputokkal összefüggő gyártási szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Máshová nem sorolt karbantartási és javítási szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Szállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Tengeri szállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Tengeri személyszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Tengeri teherszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb Geo 5 Geo 5 Geo 5 Légi közlekedés Geo 5 Geo 5 Geo 5 Légi személyszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Légi teherszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb szállítási módok Geo 5 Geo 5 Geo 5 személyszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 teherszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb Geo 5 Geo 5 Geo 5 Az egyéb szállítási módok szerinti kibővített osztályozás Űrközlekedés Geo 5 Geo 5 Geo 5 Vasúti közlekedés Geo 5 Geo 5 Geo 5 Vasúti személyszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Vasúti teherszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb Geo 5 Geo 5 Geo 5 Közút i közlekedés Geo 5 Geo 5 Geo 5 Közúti személyszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 HU 19 HU

21 Követel Tartozik Egyenleg Közúti teherszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb Geo 5 Geo 5 Geo 5 Belvízi közlekedés Geo 5 Geo 5 Geo 5 Belvízi személyszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Belvízi teherszállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb Geo 5 Geo 5 Geo 5 Csővezetéken történő szállítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Villamosenergia-átvit el Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb kiegészítő és járulékos szállítási szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Postai és futárpostai tevékenység Geo 5 Geo 5 Geo 5 Idegenforgalom Üzleti idegenforgalom Geo 5 Geo 5 Geo 5 Áruk és szolgáltatások határ menti ingázók, szezonális és más rövidtávú munkaviszonyban állók általi beszerzése Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb üzleti idegenforgalom Geo 5 Geo 5 Geo 5 Magán idegenforgalom Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egészséggel kapcsolatos kiadások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Tanulmányokkal kapcsolatos kiadások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb magán idegenforgalom Geo 5 Geo 5 Geo 5 Épí tés Geo 5 Geo 5 Geo 5 Külföldön történő építés Geo 5 Geo 5 Geo 5 Az a jelentést készítő gazdaságban történő építés Geo 5 Geo 5 Geo 5 Biztosítási és nyugdíjszolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Közvet len biztosít ás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Életbiztosítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Fuvarbiztosít ás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb közvetlen biztosítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Viszontbiztosítás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Biztosítási kiegészítő szolgáltatás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Nyugdíj- és szabványosított garanciaszolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Nyugdíjszolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Szabványosított garanciaszolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 HU 20 HU

22 Követel Tartozik Egyenleg Pénzügyi szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Külön felszámított és más pénzügyi szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Közvetve mért pénzügyi közvetítői szolgáltatások (FISIM) Geo 3 Geo 3 Geo 3 Szellemi tulajdon használatának máshova nem sorolt díja Geo 5 Geo 5 Geo 5 Távközlési, számítástechnikai és informatikai szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Távközlés Geo 5 Geo 5 Geo 5 Számítógépes szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Információszolgáltatás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Hírügynökségi szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb információszolgáltatás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb üzleti szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Kut atási-fejlesztési szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Módszeresen végzett munka, amelynek célja a tudásmennyiség növelése Geo 5 Geo 5 Geo 5 Testre szabott és nem testre szabott K+F szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 K+F-ből származó, oltalmat élvező jogok eladása Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb Geo 5 Geo 5 Geo 5 Szakmai és vezetési tanácsadási szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Jogi, könyvelési, vezetési tanácsadás és PR-szolgált at ások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Jogi szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Számviteli, könyvvizsgálati, könyvelési és adószakértői szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Üzleti, vezetési tanácsadás és PR-szolgált at ások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Hirdet és, piackut atás és közvélemény-kut atás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Műszaki, kereskedelemhez kapcsolódó és más üzleti szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Építészeti, tervezési, tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Építészeti szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Tervezési szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Hulladékkezelés és környezetszennyezés megszüntetése, mezőgazdasági és bányászati szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 ebből: Hulladékkezelés és a környezetszennyezés megszüntetése Geo 5 Geo 5 Geo 5 Operatív lízingszolgáltatás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatás Geo 5 Geo 5 Geo 5 HU 21 HU

23 Követel Tartozik Egyenleg Máshová nem sorolt üzleti szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Személyes, kulturális és szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Az egyéb személyes, kulturális és szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egészségügyi szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Okt atási szolgált at ások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Örökségvédelemmel és szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb személyi szolgáltat ás Geo 5 Geo 5 Geo 5 Máshová nem sorolt kormányzati áruk és szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 Követségek és konzulátusok Geo 5 Geo 5 Geo 5 Katonai egységek és ügynökségek Geo 5 Geo 5 Geo 5 Egyéb kormányzati áruk és szolgáltatások Geo 5 Geo 5 Geo 5 HU 22 HU

24 4. TÁBLÁZAT: KÜLFÖLDI KÖZVETLEN BEFEKTETÉSI GAZDASÁGI MŰVELETEK (JÖVEDELMET BELEÉRTVE) 4.1. táblázat Közvetlen befektetések pénzügyi gazdasági műveletei Határidő: T+9 hónap Gyakoriság: éves Első referencia-időszak: 2013 Ne ttó Pénzügyi eszközök nettó beszerzése Ne ttó felmerült kötelezettségek VALAMENNYI REZIDENS EGYSÉG Külföldi közvetlen befektetések (DIA) - gazdasági műveletek Geo 6 Geo 5 Geo 5 DIA tulajdonosi részesedések az újrabefektetett jövedelem kivételével Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIA tulajdonosi részesedések az újrabefekt et ett jövedelem kivételével (kivéve a kapcsolt vállalkozások közötti tulajdonosi részesedéseket) Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIA kapcsolt vállalkozások közötti tulajdonosi részesedések, az újrabefektetett jövedelem kivételével (a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az adatszolgáltató országban rezidens) Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIA visszaforgatott nyeresége Geo 5 Geo 5 DIA hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIA hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kapcsolt vállalkozások Geo 5 Geo 5 Geo 5 KKT kapcsolt vállalkozások közötti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az a jelentést készítő gazdaságban rezidens) Geo 5 Geo 5 Geo 5 Közvetlen befektetés az a jelentést készítő gazdaságban (DIRE) - gazdasági műveletek Geo 6 Geo 5 Geo 5 DIRE tulajdonosi részesedések az újrabefektetett jövedelem kivételével Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIRE tulajdonosi részesedések az újrabefektetett jövedelem kivételével (kivéve a kapcsolt vállalkozások közötti tulajdonosi részesedéseket) Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIRE kapcsolt vállalkozások közötti tulajdonosi részesedések, az újrabefektetett jövedelem kivételével (a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat nem az adatszolgáltató országban rezidens) Geo 5 Geo 5 Geo 5 ebből: A végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat más euroövezeti országban rezidens Geo 5 A végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens Geo 5 A végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az euroövezeten kívül rezidens Geo 5 DIRE visszaforgatott nyereség Geo 5 Geo 5 DIRE hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIRE hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a kapcsolt vállalkozások Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIRE kapcsolt vállalkozások közötti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat nem az adatszolgáltató országban rezidens) Geo 5 Geo 5 Geo 5 ebből: A végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat más euroövezeti országban rezidens Geo 5 A végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens Geo 5 rezidens A végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az euroövezeten kívül Geo 5 HU 23 HU

25 REZIDENS SPECIÁLIS CÉLÚ VÁLLALATO K Külföldi köz vetlen be fektetés (DIA) - gazdasági műveletek (5) Geo 5 Geo 5 Geo 5 Közvetlen befektetés a jelentést készítő gazdaságban (DIRE) gazdasági műveletek (5) Geo 5 Geo 5 Geo 5 (5) Kötelező a 2015-ös referenciaévtől HU 24 HU

26 4.2. táblázat Közvetlen befektetés jövedelme Határidő: T+9 hónap Gyakoriság: éves Első referencia-időszak: 2013 Egyenleg Követel Tartozik VALAMENNYI REZIDENS EGYSÉG Külföldi közvetlen befektetések (DIA) - jövedelem Geo 6 Geo 5 Geo 5 DIA osztalékok Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIA osztalékok (a kapcsolt vállalkozások közötti osztalékok kivételével) Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIA kapcsolt vállalkozások közötti osztalékok (a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az a jelentést készítő gazdaságban rezidens) Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIA visszaforgatott nyereség Geo 5 Geo 5 DIA hiteljövedelem Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIA hiteljövedelem (a kapcsolt vállalkozások közötti hitel jövedelme kivét elével) Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIA kapcsolt vállalkozások közötti hiteljövedelem (a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az adatszolgáltató országban rezidens) Geo 5 Geo 5 Geo 5 Közvetlen befektetés a jelentést készítő gazdaságban (DIRE) - jövedelem Geo 6 Geo 5 Geo 5 DIRE osztalékok Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIRE osztalékok (a kapcsolt vállalkozások közötti osztalékok kivételével) Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIRE kapcsolt vállalkozások közötti osztalékok (a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat nem az adatszolgáltató országban rezidens) Geo 5 Geo 5 Geo 5 ebből: a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat más euroövezeti országban rezidens Geo 5 a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens Geo 5 a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az euroövezeten kívül rezidens Geo 5 DIRE újrabefekte tett jöve delem Geo 5 Geo 5 DIRE hiteljövedelem Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIRE hiteljövedelem (a kapcsolt vállalkozások közötti hitel jövedelme kivét elével) Geo 5 Geo 5 Geo 5 DIRE kapcsolt vállalkozások közötti hiteljövedelem (a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat nem az adatszolgáltató országban rezidens) Geo 5 Geo 5 Geo 5 ebből: a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat más euroövezeti országban rezidens Geo 5 a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az EU-ban, de az euroövezeten kívül rezidens Geo 5 a végső ellenőrzést gyakorló anyavállalat az euroövezeten kívül rezidens Geo 5 REZIDENS SPECIÁLIS CÉLÚ VÁLLALATO K Külföldi köz vetlen be fektetés (DIA) jöve delem (5) Geo 5 Geo 5 Geo 5 HU 25 HU

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) 1/b. sz. melléklet A természetes személyek, a vállalkozások és a szervezetek a forint- és/vagy devizaszámláiról kezdeményezett deviza átutalási megbízásaikat,

Részletesebben

Menedzsment tanácsadás helyzete - Magyarország 2014

Menedzsment tanácsadás helyzete - Magyarország 2014 1 / 20 2014.03.06. 8:50 Menedzsment tanácsadás helyzete - Magyarország 2014 Tanácsadók Országos Platformja (TOP) kérdőív 2014 Emberi Erőforrás-Gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége (EETOSZ), Humán

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2002. február TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések Oldal 3 1.1. A kiküldetés típusai 3 1.2. A kiküldetés engedélyezésére

Részletesebben

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Nyomtatás Az EK kedvezmyes származási szabályrendszere 2012.11.26. EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvek szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Kedvezmyes elbánások

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG

DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG Banki használatra/ For bank use only/ Nur für Bank Számlavezető hely neve és címe Ügyintéző Egyedi jutalék NÁCS tranzakció

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 15-től

Hatályos: 2014. december 15-től Vidékháló Kft. HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK Hatályos: 2014. december 15-től TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS... 3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter 29/2006. (V. 19.) GKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra 2.1 sz. melléklet Választható díjcsomagok A díjszabásban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan a) A Számlavezetı hely csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Számlavezetı

Részletesebben

blue mobile Általános Szerződési Feltételek 2. melléklet Díjszabás blue mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, blue mobile ügyfelek részére

blue mobile Általános Szerződési Feltételek 2. melléklet Díjszabás blue mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, blue mobile ügyfelek részére blue mobile Általános Szerződési Feltételek 2. melléklet Díjszabás blue mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, blue mobile ügyfelek részére A blue mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

3/c melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén

3/c melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén 1. Egyszeri díjak Belépési díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele esetén Vonal típus Egyéni fővonal 2. és további egyéni fővonal Üzleti fővonal 1-2 vonal Üzleti fővonal

Részletesebben

blue mobile Általános Szerződési Feltételek 2. melléklet Díjszabás blue mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, blue mobile ügyfelek részére

blue mobile Általános Szerződési Feltételek 2. melléklet Díjszabás blue mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, blue mobile ügyfelek részére blue mobile Általános Szerződési Feltételek 2. melléklet Díjszabás blue mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, blue mobile ügyfelek részére A blue mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos: 2015.08.01. 1/16

Hatályos: 2015.08.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2015. augusztus 1. napjától

Részletesebben

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. február 1-jétől Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére.

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. IFRS kézikönyv 2009 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Horváth Tamás Partner, IFRS vezető

Részletesebben

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére.

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. IFRS zsebkönyv 2012 2 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Horváth Tamás Vezető Partner, Könyvvizsgálat

Részletesebben

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek 2014. augusztus 25-étől az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe. Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek... 1 1. Általános rendelkezések... 3

Részletesebben

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás)

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) 2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja: 2015.

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet A díjszabásban szereplő bruttó értékek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 5. Melléklet

Általános szerződési feltételek 5. Melléklet 1. Általános rendelkezések...5 1.1 Megrendelési feltételek...5 1.1.1 Egyéni előfizetők esetében...5 1.1.2 Üzleti előfizetők esetében...5 1.1.3 Díjazási feltételek, határozott tartamú szerződés...5 1.1.4

Részletesebben

Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész

Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész Jelen IBM Nemzetközi Passport Advantage Szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) értelmében az IBM, Passport Advantage ügyfelei számára a

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet A díjszabásban szereplő bruttó értékek

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 )

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) A 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklete Lezárt díjcsomagok Hatályba lépés

Részletesebben