J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:"

Átírás

1 Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/ Tel/Fax: 52/ Iktatószám: 6-38 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő testületének október órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. N a p i r e n d 1. Részvényvásárlás a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-től 2. Különfélék Döntések: Határozat száma Határozat tárgya 95/2013. (X.29.) KT. sz. határozat Debreceni Vagyonkezelő Zrt-től részvényvásárlás 96/2013. (X.29.) KT. sz. határozat Levél Varga Lászlónak Sáránd, október 29. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika jegyző 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen vannak: Nagy Józsefné Erdőháti Imréné Nagy Gyula Gyönyörű Zsigmond Kálmánné Szabó Katalin Szánóczki István Hivatalból jelen van: Dr. Bálint Erika Fábián Szilvia polgármester Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag jegyző jegyzőkönyvvezető (Virágos Lajosné Kozák Anikó és Fehér Róbert előzetesen jelezze, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.) Nagy Józsefné üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen a Képviselő-testület 5 fővel van jelen, majd az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendi pontokra. A Képviselő-testület a napirendnek az előterjesztés szerint történő megtárgyalásával 4 igen szavazat és 1 nem szavazattal elfogadta. 1. Részvényvásárlás a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-től 2. Különfélék 1. Részvényvásárlás a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-től Nagy Józsefné tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy pénteki nap folyamán érkezett egy fax az önkormányzathoz, melyben hivatkoztak a tárgyi projekt üzemeltetésével kapcsolatban október 24-én megtartott egyeztetésen az agglomerációs települések inek egyetértésével született döntésre, miszerint figyelembe véve az Irányító Hatóságnak az erre vonatkozó javaslatát és a települések polgármestereinek korábban kinyilvánított hajlandóságát- elfogadják a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-től egy darab 1 millió forint összegű vízmű részvénynek a négy település általi közös megvásárlását ( Ft/ település), annak érdekében, hogy a Debreceni Vízmű Zrt.-re rábízhassák az önkormányzatok a szennyvízközmű rendszer üzemeltetését. Kérték az önkormányzatot, hogy fax fordultával jelezzenek vissza részükre, hogy döntött a Képviselő-testület a részvényvásárlást illetően. Elmondta, a nap folyamán volt egy egyeztető megbeszélés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.- nél, ahol a négy agglomerációs település együttesen azt fogalmazta meg, hogy az ISPA 2

3 2003/HU/16P/PE/020 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása projekt üzemeltetésével kapcsolatban az agglomerációban résztvevő települések állásfoglalása alapján kérik fontolják meg az üzemeltetésnek azt a lehetőségét, hogy maradjon a két üzemeltetős rendszer a Debreceni Vízmű Zrt. és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Az agglomerációba tartozó települések támogatják azt a megoldást is, hogy a résztvevők eleget tudjanak tenni a támogatási szerződésben vállaltaknak és a projekt szabálytalansági eljárást követő magas összegű pénzügyi korrekció elkerülésének érdekében, hogy a szolidaritás elvére figyelemmel, az érintett településeken a díj egységes legyen olyan mértékben, amelyet az Európai Bizottság is elfogad, figyelemmel arra, hogy a díjnak fedezetet kell nyújtani az üzemeltetők hatékony működési költségeire és a fenntarthatóság érdekében szükséges pótlási fedezetére. A négy település kéri Kósa Lajos Debrecen polgármesterének közreműködését abban, hogy amilyen arányban kell csökkenteni az agglomerációs települések szennyvíz-csatorna díjait, ugyanolyan arányban kerüljön csökkentésre a Debreceni Vízmű Zrt. részéről a szennyvízelvezetés és tisztítás díja is. Elmondta, sok idő már nincs, mert október 31-ig el kell küldeni az ISPA zárójelentést. Erre a megkeresésre Debrecen még nem válaszolt. Az önkormányzatnak az a lehetősége van most a szabálytalansági eljárás kiküszöbölésére a támogatási összeg visszafizetése nélkül, hogy a felajánlott részvényvásárlást elfogadja. Ezt már két éve kérték az érintett önkormányzatok, de eddig elutasította Debrecen. A COWI jelentése szerint mindegyik településnek komoly összeget kellene fizetnie azért, hogy Debrecen végezze a településeken a csatorna szolgáltatást, mivel ha az árak egységesek ez kb. 38 millió forintos veszteséget termel Debrecen városának. A Debreceni Vízműnek az lenne az elképzelése, hogy ezt az összeget a négy önkormányzat együttesen fizesse meg felhasználás és szolgáltatás arányosan. Ezt nem tudják elfogadni a települések, mert az eredeti megállapodásban is az volt, hogy Debrecen lesz az üzemeltető, de sem törvényi, sem anyagi lehetősége nincs az önkormányzatoknak, hogy a Debreceni Vízműnek mint nyereség kiesést kifizessenek. Erdőháti Imréné jelezte, hogy nem érti ezt az egészet, ugyanis eddig arról volt szó, hogy Debrecen nem akarja üzemeltetni a négy település csatornahálózatát, s a Vagyonkezelő sem szeretne részvényvásárlási lehetőséget biztosítani a településeknek. Ezzel szemben most meg mégis Debrecen akar üzemeltetni, s emiatt kellene megvenni a Vagyonkezelőtől a részvényt? Nagy Józsefné elmondta, azért kell megvenni a részvényt, mert akkor közvetlenül is rábízhatná az önkormányzat az üzemeltetést Debrecenre. Eddig úgy lehetett üzemeltetni, ha tulajdoni része volt az önkormányzatnak az adott cégben aki üzemeltet. Most emiatt szükséges a részvény vásárlás a Debreceni Vízmű Zrt-től. Erdőháti Imréné megkérdezte, egyáltalán kire akarjuk bízni az üzemeltetést. Engedte az Európai unió a két üzemeltetős rendszert, akkor most miért akarjuk a Debreceni Vízműnek átadni. Nagy Józsefné elmondta, hogy mivel a magyar jogszabályoknak megfelelően csak akkor lehet közbeszerzési eljárás nélkül üzemeltetni, ha az üzemeltetőnél az önkormányzat tulajdonnal rendelkezik. Ha vásárolnak részvényt a Debreceni Vízmű Zrt-ből, akkor rá lehet bízni a vízműre az üzemeltetést. Azért bízták korábban a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-re, mert abban Sáránd Község tulajdonnal rendelkezik. Nagy Józsefné megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a -testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelen lévő Képviselő szavazott, s így 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta. 3

4 95/2013. ( X.29. ) KT. sz. határozata Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi nyilatkozat aláírásához: NYILATKOZAT Az ISPA 2003/HU/16/P/PE/020. Debrecen Város és Térsége Szennyvízelvezetése és Tisztítása projekt üzemeltetésével összefüggésben Sáránd Község Önkormányzata, mint a projekt szerinti támogatás kedvezményezettje képviseletében nyilatkozzuk, hogy az Európai Bizottságnak a évi FM-ben foglalt üzemeltetésre és díjra vonatkozó elvárásainak történő megfelelés érdekében, ahhoz, hogy települési önkormányzata a Debreceni Vízmű Zrt-re, mint szolgáltatóra rábízhassák a szennyvízközmű-rendszer üzemeltetését vállaljuk, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-től a többi kedvezményezett agglomerációs településsel együtt megvásárol 1 darab Ft egymillió forint- névértékű részvényt olyan feltételekkel, amelyek megfelelnek a projekt Támogatási szerződésének, az Európai Bizottság évi FM-nek és az ezen dokumentumokban vállalt kötelezettségeknek a teljesség igényével, de figyelemmel az agglomerációs önkormányzatok október 29-én kelt megkeresésére. Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal.. Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzata képviseletében Nagy Józsefné kezdeményezte, hogy írjanak egy levelet Varga László főosztályvezető részére, melyben leírják, hogy a projekt üzemeltetésével összefüggésben október 25-én kelt nyilatkozatkérés tárgyú levélben foglaltakra válaszolva a következőket hozzák a tudomására. Csatolják a kért nyilatkozatot azzal, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által történő üzemeltetésnek meg kell felelni 4

5 mind a évi FM., mind pedig a évi CCIX. Törvény rendelkezéseinek. Erre figyelemmel nem látnak lehetőséget arra, hogy az FM. Elvárásainak megfelelő mértékű, a felhasználók által megfizetett díj összegén túlmenően, a települési önkormányzatok kompenzációt is fizessenek a szolgáltatónak. Elmondta, minderre január 1-vel kerülhet sor, mert 8 hónapos türelmi időt kell az Energia Hivatalnak hagynia. A települések részéről ez még csak egy szándék, hogy Debrecennek adja majd át az üzemeltetést, mert Debrecennek egyelőre az üzemeltetésre nincs jogosultsága. Ezt jóvá kell hagynia az Energia Hivatalnak. Nagy Józsefné megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakhoz. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a -testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelen lévő Képviselő szavazott, s így 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta. 96/2013. ( X.29. ) KT. sz. határozata Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi nyilatkozat aláírásához: Az ISPA 2003/HU/16/P/PE/020. Debrecen Város és Térsége Szennyvízelvezetése és Tisztítása projekt üzemeltetésével összefüggésben október 25-én kelt nyilatkozatkérés tárgyú levélben foglaltakra válaszolva a következőket hozzák a tudomására. Csatolják a kért nyilatkozatot azzal, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által történő üzemeltetésnek meg kell felelni mind a évi FM., mind pedig a évi CCIX. Törvény rendelkezéseinek. Erre figyelemmel nem látnak lehetőséget arra, hogy az FM. Elvárásainak megfelelő mértékű, a felhasználók által megfizetett díj összegén túlmenően, a települési önkormányzatok kompenzációt is fizessenek a szolgáltatónak... Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzata képviseletében Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: azonnal Erdőháti Imréné szerint, ha lesz egy kormányhatározat, ami egységesíti a díjakat, akkor teljesen mindegy ki fog üzemeltetni a későbbiekben, főleg ha nonprofitok lesznek az üzemeltető cégek. Nagy Józsefné elmondta, az alapszerződésben nincs benne az, hogy az önkormányzatoktól kiegészítést kérhet a szolgáltató. A díjaknak egységesnek kellene lennie, de mind az öt helyen másmás díjak vannak most. Az alapszerződésben nincs benne, hogy bármilyen kompenzációt kellene fizetniük az önkormányzatoknak. Erdőháti Imréné megkérdezte, Debrecenben mennyi a szennyvíz köbmétere. 5

6 Nagy Józsefné elmondta, hogy 175 Ft +Áfa. Nálunk pedig 260 Ft + Áfa jelenleg. Most az a legfontosabb, hogy az előírásoknak és a törvénynek eleget tegyen az önkormányzat. 2. Különfélék Nagy Józsefné elmondta, hogy a Képviselő-testület elfogadta április 25-én a évi költségvetési koncepciót, de a törvény hatályon kívül lett helyezve. A Kormányhivatalnak nincs egységes állásfoglalása arra vonatkozóan, kell-e újra beterjeszteni a költségvetési koncepciót, vagy elegendő, hogy elfogadta a testület április 25-én. Ez most csak tájékoztatás, de ha szükséges akkor a 3. negyedéves beszámolóval együtt újra elfogadják. Gyönyörű Zsigmond szeretne egy napirendi pontot kérni a következő testületi-ülésre, a sárándi értékek bizottságának megalakulásának ügyében. Ezzel kapcsolatban szeretné tájékoztatni a falut és a Képviselő-testület tagjait. Dr. Bálint Erika megkérdezte, ez hungarikum bizottság lenne-e. Gyönyörű Zsigmond elmondta, hogy nem teljesen. Nagy Józsefné elmondta, kapott egy felkérést, mivel a Takarék és a kenyérbolt közötti területet az önkormányzat szeretné bérbe venni, s ezzel kapcsolatban nyitottak. Az Építésügyi Hatósággal leegyeztette, vagy osztatlan közös tulajdon lehet az a terület, vagy hosszabb távon bérbe veszi az önkormányzat. A következő ülésre elkészítik az előterjesztést. Nagy Józsefné megkérdezte van-e valakinek észrevétele, hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz. Mivel újabb hozzászólás nem érkezett, Nagy Józsefné megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta. Kmf. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika jegyző 6

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-34 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-28 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-32 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Jegyzőkönyv. 2015. évi nyári gyermekétkeztetés. Szőllős Sándor polgármester úr átadja a szót Komári Ferencnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének. 1 Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 5-én 16 00 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében megtartott, a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 52/2013. (V. 13.) Alföldvíz Zrt-ben részvényvásárlás 53/2013.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:122-14 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2. Javaslat a Kutya Mentsvár Állatotthon Alapítvány támogatására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 2. Javaslat a Kutya Mentsvár Állatotthon Alapítvány támogatására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 13.-án 18 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív szerint Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Előadó: Sütő Ervinné polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Előadó: Sütő Ervinné polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5 én 18 órai kezdettel a Bodrogi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendeket: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008 február 19-én 16:15 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott nyílt ülésről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. szeptember 04.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó Jegyzőkönyv Készült: Noszvaj Községi Önkormányzat 2014. október 1-én 17.30 órakor megtartott ülésén a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltségének tárgyalótermében. Jelen vannak:

Részletesebben