A Nyíregyházi Főiskola központi honlapjának működtetési RENDJE. Nyíregyháza, 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyíregyházi Főiskola központi honlapjának működtetési RENDJE. Nyíregyháza, 2009."

Átírás

1 A Nyíregyházi Főiskola központi honlapjának működtetési RENDJE Nyíregyháza, 2009.

2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szabályzat hatálya 1. Jelen Szabályzat hatálya a Nyíregyházi Főiskolát hivatalosan bemutató honlap üzemeltetésével kapcsolatos főiskolai feladatokra és hatáskörökre terjed ki Nyíregyházi Főiskola központi honlapja és aloldalai 2. A Nyíregyházi Főiskola hivatalos központi honlapjának (továbbiakban: a honlap) elérési címe: 3. A Főiskola karai, intézetei, egyéb egységei aloldalainak (továbbiakban: aloldal) az elérési címe : rövid neve)/ 4. A honlap a Nyíregyházi Főiskola hivatalos elektronikus kiadványa, tulajdonosa a Nyíregyházi Főiskola, aloldal esetén tulajdonosnak tekintendő a kar, amelyhez az adott aloldal tartozik. Karok alá nem rendelt szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek esetén az aloldal tulajdonosa a Nyíregyházi Főiskola. 5. A honlap a főiskolai szintű állományok tárolására önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező (CMS alapú) oldalból áll, amelyhez a szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek, a karok, az intézetek és a tanszékek önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező oldali ( a CMS alsite-jaként megvalósuló) csatlakoznak Értelmező rendelkezések 6. A honlappal kapcsolatos elkülöníthető tevékenységi körök a következők: a) Tervezés: a honlap egységes arculatának, a honlaphoz tartozó egyes oldalak arculatának, a honlap és egyes oldalai szerkezetének kialakítása. Ide értendő a honlapra kerülő információk osztályozása, és a felsőoktatási intézményi logikának megfelelő rendszerbe vitele is. b) Kivitelezés: a honlapra kerülő információknak böngésző program segítségével értelmezhető digitális formában történő megjelenítése, beleértve annak esztétikai megjelenését (szín, forma, elrendezés). A kivitelezés magában foglalja a honlap egyes oldalai közötti átjárhatóság biztosítását is. c) Hozzáférhetőség: az elkészült oldalaknak a nyilvánosság számára (hozzáférési jogosultságnak megfelelő), interneten keresztül történő korlátlan elérhetővé tétele. d) Kapcsolattartás: a honlapszerkesztéssel kapcsolatos kérdésekben a tartalomszolgáltatókkal való együttműködés, kommunikáció. e) Tartalomszolgáltatás: a honlapra kerülő anyagoknak, információknak a szerkesztő számára digitális formában történő eljuttatása. f) Szerkesztés: az információk a szerkesztési jogosultság szerint - a szerkesztő által a honlapra való felvitele. g) Honlap kezelés: az a)-f) pontokban meghatározottak szerinti együttes tevékenység. 2

3 h) Beszámolás: a szabályzatban meghatározottak szerinti beszámoló készítése a Főiskolai Szenátus részére. i) Szabályalkotás: a honlappal kapcsolatos főiskolai szintű rendelkezések előkészítésében és a döntéshozatalban való résztvétel. j) Honlap működtetés: a g)-i) pontokban meghatározott együttes tevékenység. 7. A honlappal kapcsolatos egyes kifejezések: a) Honlap tartalma: különösen szöveges, képi, hang vagy szoftverállomány, illetve olyan internet elérési cím is, amelyre kattintással a felhasználó eljuthat az adott cím alatt létező honlapra. b) Hierarchia: az egyes honlapok egymáshoz kapcsolódásának sorrendje. c) Könyvtár: számítógépen üzemeltetett elkülönített digitális hely, amely digitális állományok tárolására szolgál. d) Önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal: számítógépen üzemeltetett digitális tárolóhely, amelynek elérési címe nem egyezik meg egyetlen más honlap elérési címével sem, és a tartalma megváltoztatásához külön jelszó szükséges. A főiskolai honlap esetében az önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal a főiskolai honlaphoz kapcsolódik, és csak a Főiskola meghatározott szervezeti egységével vagy egységeivel, vagy valamely önálló feladatával kapcsolatos információkat tartalmaz. A főiskolai honlappal kapcsolatban létrehozott önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal a Nyíregyházi Főiskola központi számítógépén található. 8. A honlapfelügyelettel és szerkesztéssel, valamint felhasználással kapcsolatos testületek és személyek: a) A Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport olyan négy tagú testület, amely a főiskolai honlap működtetésével kapcsolatos stratégiai jellegű és operatív irányítói feladatokat végzi. Elnöke az Informatikai Bizottság mindenkori elnöke, helyettese az Informatikai Szolgáltató Központ (továbbiakban: ISzK) vezetője, További tagja a PR Iroda mindenkori vezetője és a HÖT elnöke, vagy az általuk megbízott személy. Titkára a főiskolai honlapmester, aki az ISzK munkatársa. A Munkacsoport negyedévente beszámol a tevékenységéről az Informatikai Bizottságnak. b) Tartalomszolgáltató az, aki a szervezeti egységvezető megbízása alapján a honlapon való megjelenítés céljából szöveges, képi vagy bármilyen más állományt elhelyezésre szerkesztőnek átad, vagy ott saját maga elhelyez. Az egyes szervezeti egységek vezetői vagy a szervezeti egységek által kijelölt, valamint az önálló főiskolai feladatok ellátására jogosult személyek a hatáskörükbe tartozó kérdésekben tartalomszolgáltatónak minősülnek. A tartalomért az egység tartalomszolgáltatója felelős. A Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport elé a honlappal kapcsolatos ügyben kérelmet csak tartalomszolgáltató, vagy a Munkacsoport tagja terjeszthet elő. Ez alól kivételt csak a 22. pontban meghatározott eset képez. c) Szerkesztő mindenki, aki a szervezeti egység vezető megbízása alapján jogosult a tartalomszolgáltató által szerkesztett információk alapján az információk (szerkesztési jogosultságoknak megfelelő) honlapra való felvitelére, azok karbantartására. d) Honlapmester mindenki, aki a szervezeti egységvezető megbízása alapján az 3

4 önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldalak állományainak üzemeltetője. A honlapmester feladata a tervezés, a kivitelezés, a hozzáférhetővé tétel és a kapcsolattartás. e) Felhasználó mindenki, aki a honlaphoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik. 4

5 2. A FŐISKOLAI SZINTŰ OLDALAK SZERKESZTÉSE 2.1. A főiskolai honlapmester feladatai 9. A főiskolai honlapmester a Nyíregyházi Főiskolán közalkalmazotti státuszban teljes munkaidőben foglalkoztatott személy, az ISzK munkatársa. 10. A főiskolai honlapmester feladatköre kiterjed a főiskolai honlap tervezésének koordinálására, a főiskolai szintű oldalak tekintetében a kivitelezésre, hozzáférhetővé tételre, kapcsolattartásra, szerkesztésre, negyedévenként a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport, és évente egyszer az Informatikai Bizottság részére történő írásbeli beszámoló készítésére. 11. A főiskolai honlapmester feladatát az ISzK vezetőjének felügyeletével a Tulajdonos által rendelkezésére bocsátott, a feladat megvalósításához megfelelő technikai paraméterekkel rendelkező informatikai infrastruktúrán végzi az ISzK honlapfejlesztéssel megbízott munkatársainak közreműködésével. Nem képezi a főiskolai honlapmester feladatát olyan technikai feladat végrehajtása, amelyhez Tulajdonos nem tud megfelelő számítógépes programot vagy technikai eszközt biztosítani. 12. A honlap minden elérhető oldalához tartalomszolgáltatót, szerkesztőt és honlapmestert kell rendelni, ennek nyilvántartását naprakészen karban kell tartani, amely a főiskolai honlapmester feladata. 13. Aloldalhoz tartozó logó a főiskola honlapjától öröklött fejlécbe illesztése, illetve karok esetén a fejléc animációjának a módosítása a főiskolai honlapmester feladata. 14. Nem képezi a főiskolai honlapmester feladatát azon honlapok és oldalak kezelése, amelyekre vonatkozóan önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy létezik, illetve a személyes honlapok (beleértve honlapmester személyes honlapját is) kezelése. Amennyiben valamely főiskolai szintű szervezeti egység önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldalt hoz létre, az önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal vonatkozásában ez a személy veszi át a főiskolai honlapmester feladatkörét, és az önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező oldal honlapmestere lesz. 15. A főiskolai honlapmester a személyes honlapok kivételével az aloldalak felett felügyeletet lát el a kivitelezés és a szerkesztés vonatkozásában, különös tekintettel a főiskola honlapjához való illeszkedésre A főiskolai szintű oldalakkal kapcsolatos utasítási jogkörök 16. A Főiskolai Szenátus, a Rektor, a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport elnöke, vagy az ISzK vezetője írásbeli kérésére a honlap bármely részét a főiskolai honlapmester a megadott szempontoknak megfelelően köteles megváltoztatni. Egymásnak ellentmondó utasítások esetén a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport véleményének meghallgatását követően az Informatikai Bizottság dönt. 17. A főiskolai honlapmester javaslatot tehet a honlap tervezésére, vagy módosítására a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoportnak, amely egyszerű szótöbbséggel dönt annak elfogadásáról. A kisebb honlap változtatásokhoz jóváhagyás nem szükséges. 18. A főiskolai honlapmester írásban utasíthatja a Tulajdonos önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező honlapmestereit, hogy a szolgáltató és funkcionális egységek, karok, intézetek, tanszékek honlapjai egységes megjelenése céljából egyes szerkesztési vagy technikai feladatokat (pl. meghatározott elnevezésű és tartamú oldalak létrehozása) hajtsanak végre a saját kezelésükben található oldalaikon. 5

6 2.3. A főiskolai honlap idegen nyelvre fordítása 19. A főiskolai honlap (aloldalakra nem vonatkozóan) egyes oldalainak idegen nyelvekre történő fordításáról a főiskolai honlapmester javaslata alapján a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport előterjesztést készít a Rektor számára. Az előterjesztésről a Rektor dönt. 20. Az idegen nyelvű aloldal a Főiskolai információkat kivonatosan, kiadvány jelleggel tartalmazza. 21. Az aloldalak nyelvei: angol, orosz, német és spanyol. 22. A Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport elnöke minden félévben a Rektor elé terjeszti a főiskolai honlap angol nyelvű változatát bemutató ismertetőjét, és javaslatot tesz arra, hogy mely oldalak fordítása vagy fordításának megváltoztatása esedékes Kötelezően szolgáltatandó tartalom 23. Főiskolai szintű oldalak minimális szolgáltatása a) A Főiskola bemutatása b) A Főiskola karai c) Szervezeti egységek d) Oktatási tevékenységek e) Kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység f) Nemzetközi kapcsolatok g) Hallgatói és felvételi információk h) Alapítványok, támogatások i) Szabályzatok, utasítások j) Pályázati lehetőségek k) Aktuális események l) Hírek m) A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (Ftv.), a Nyíregyházi Főiskola SzMSz.-ében, az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben (Eitv.) és a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott közérdekű és egyébb adatok 3. A KÖZPONTI SZERVEZETI, KARI, INTÉZETI ÉS TANSZÉKI SZINTŰ OLDALAK SZERKESZTÉSE 3.1. Önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező oldalak 24. Az egyes karok, intézetek, tanszékek, illetve szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek önálló jogosultsággal rendelkező honlapokat fejleszthetnek ki, amelyek a főiskolai honlapról elérhetők. Aloldallal nem rendelkező egység igényét a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoportnál terjesztheti elő. 25. Az aloldalakra jogosultságot kiosztani, új felhasználót regisztrálni a központi LDAP szolgáltatáson keresztül az ISzK jogosult. 26. A kari, illetve szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek honlapmesterei mind az 6

7 intézeti, mind a tanszéki honlapmesterek, szerkesztők és tartalomszolgáltatók figyelmét felhívhatják meghatározott állományok létrehozására, vagy meghatározott szempontú kijavítására. 27. Ha az intézeti honlapot tartalmazó aloldalon találhatóak az intézethez tartozó tanszékek oldalai is, az információknak ezen esetben is tanszékenként elkülönítve kell megjelenniük. 28. Az egyes tanszékek akkor rendelkeznek önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező honlappal, ha a honlap üzemeltetése tanszéki hatáskörben megoldható, vagy a kari honlapmester vállalja az önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal üzemeltetését Kötelezően szolgáltatandó tartalom 29. Szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek honlapjainak minimális szintű szolgáltatása a) Szervezeti egység bemutatása b) Dolgozók névsora, beosztása, elérhetősége c) Szervezeti egység feladatai, szolgáltatásai d) Szolgáltatásokhoz szükséges letölthető dokumentumok e) Aktuális események f) Hírek 30. Kari szintű oldalak minimális szintű szolgáltatása a) Kar története b) Kar vezetése, munkatársai c) Szervezeti felépítés d) Oktatás (BSc, MSc, szakirányú továbbképzés, felsőfokú szakképzés, tanfolyami és egyéb képzés) e) Kutatás (Tudományágankénti bontásban: főbb kutatási irányok, témák, pályázatok, publikációs eredmények, nemzetközi kapcsolatok, szabadalmak, gazdasági megbízások, szakmai közéleti tevékenység.) f) Aktuális események g) Hírek 31. Tanszéki, intézeti szintű oldalak minimális szintű szolgáltatása a) A tanszék, intézet rövid története. b) Az oktatók névsora, beosztása, tanszéki elérhetősége, fogadóórája, és az oktató rövid szakmai önéletrajza, kutatási területének rövid leírása és főbb publikációi. A rövid szakmai önéletrajz legalább tartalmazza évszámmal együtt az oktató végzettségét, tudományos fokozatát, oktatói beosztásainak változását, egyéb, az oktatással kapcsolatos szakmai tisztségeit, fontosabb, az oktatással kapcsolatos elismeréseit és kitüntetéseit, idegennyelv tudását a nyelvvizsga vagy egyéb dokumentum megnevezésével, főiskolán belüli elérhetőségét e- mail címmel együtt és egy kis méretű fényképet az oktatóról. i. A fentieken túl dolgozóról személyes adat csak hozzájárulásával közölhető. ii. A fentiek figyelembevételével a dolgozó döntése a róla a honlapon közzétett személyes adatok tartalmáról megelőzi az őt foglalkoztató szervezeti egység döntését. 7

8 iii. Az címmel a jelen Szabályzat hatályba lépésekor még nem rendelkező oktatók a Szabályzat hatálybalépését követően az ISzK-tól címet igényelhetnek. c) Az oktatott tárgyak megnevezése, tantárgyi programja a Hallgatói Követelmény Rendszerben meghatározottak szerint. d) A tanszéki kutatások, szolgáltatások rövid leírása. e) A tanszék külkapcsolatai. f) A tanszék által szervezett, az oktatást kiegészítő hallgatói lehetőségek leírását, mint tanszéki TDK verseny stb. g) Vizsga- és számonkérési információk. h) Aktuális események i) Hírek 4. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 4.1. A honlap működtetésével kapcsolatos költségek 32. A tartalomszolgáltatók, a honlapmesterek, a szerkesztők feladatukat a szervezeti egységvezető irányításával végzik. A végrehajtásért a szervezeti egység vezetője a felelős. 33. Az egyes szervezeti egységek vonatkozásában tartalomszolgáltatói feladatokat ellátó személyek tevékenysége munkaköri kötelezettségnek minősül. 34. A főiskola honlapjának fejlesztésével, a CMS programozásával, kivitelezési és tervezési feladatokkal kapcsolatban, amennyiben szükséges harmadik fél bevonása, annak költségei az ISzK-t terhelik. 35. A szervezeti egységek aloldalának a kivitelezési és tervezési feladataival kapcsolatban, amennyiben szükséges harmadik fél bevonása, annak költségei az adott szervezeti egységet terhelik A tartalomszolgáltatók feladatköre 36. Azon szervezeti egység vonatkozásában, amelyről a főiskolai honlap adatokat tartalmaz, a tartalomszolgáltató digitális formában a szerkesztő rendelkezésére bocsátja a honlapon elhelyezendő információkat. 37. A tartalomszolgáltató rendszeresen figyelemmel kíséri a honlapon szereplő információkat, és a szerkesztőt írásban tájékoztatja az információkban beállt egyes változásokról. Ha a változások mennyisége ezt megköveteli, a tartalomszolgáltató az új információkat digitális formában a szerkesztőhöz eljuttatja. 38. A tartalomszolgáltató kijelölésére csak a szervezeti egységek vezetői jogosultak. A kijelölés írásban történik, a kijelölő iratban meg kell jelölni a tartalomszolgáltatókhoz tartozó szerkesztőket, honlapmestereket. A Nyíregyházi Főiskola központi honlapja esetében a tartalomszolgáltatót a Rektor jelöli ki A szerkesztők feladatköre 39. A szerkesztők feladata a tartalomszolgáltatók által biztosított információk felvitele a honlapra a szerkesztői jogosultságuknak megfelelően. A szerkesztők nem jogosultak más információ felvitelére. 8

9 40. A szerkesztő amennyiben akadályoztatva van, és a tartalomszolgáltató által küldött információ elhelyezése a küldéstől számítva a 24 órát meghaladja, erről értesíti a tartalomszolgáltatót. 41. A szerkesztők kijelölésére csak a szervezeti egységek vezetői jogosultak. A kijelölés írásban történik, a kijelölő iratban meg kell jelölni a hozzájuk tartozó tartalomszolgáltatókat, honlapmestereket A honlapmesterek feladatköre 42. A honlapmesterek feladata az önálló hozzáféréssel rendelkező állományának üzemeltetése, az ezzel kapcsolatos tervezés, kivitelezés, és hozzáférhetővé tétel. 43. A honlapmesterek kijelölésére csak a szervezeti egységek vezetői jogosultak. Ők irányítják a hozzájuk tartozó tartalomfejlesztőket, szerkesztőket, és határozzák meg azok jogosultságát A tartalomszolgáltatók és a szerkesztők viszonya 44. A tartalomszolgáltató által digitális formában, elektronikus levélben vagy digitális adathordozón, a szerkesztő elhelyezi a rendelkezésére bocsátott anyagot a főiskolai honlapon. A szerkesztő saját maga dönt a szolgáltatott tartalomnak a honlap megfelelő szerkezeti egységében történő elhelyezéséről, amennyiben azt a tartalomszolgáltató nem határozza meg. A szerkesztő a tartalomszolgáltató által szolgáltatott anyagon technikai jellegű és esztétikai módosításokat végezhet, a tartalmat nem alakíthatja át. 45. A szerkesztő nem kötelezhető nem digitális formában eljuttatott anyagoknak a honlapra történő felvitelére, kivétel a már digitális formában meglévő anyagok apróbb változtatása, pl. jelentkezési határidő módosítása. 46. A tartalomszolgáltató javaslatot tehet a szerkesztőnek az általa szolgáltatott anyag szerkesztésére, annak a honlap hierarchiájában meghatározott helyen való elhelyezésére. A szolgáltatott anyag kiemelt hírek közti szereplésére javaslatot tehet, de csak az alábbi egységek határozhatják meg, mi számít kiemelt hírnek: ISzK, PR iroda, Rektori Hivatal. Vitás kérdésekben a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport dönt. 47. Tartalomszolgáltató a szerkesztővel digitális adathordozón, vagy en, a szerkesztő elektronikus címén, vagy - amennyiben a kapcsolatfelvétel nem digitális állomány átadásában valósul meg -, telefonon tartja a kapcsolatot. Szerkesztő előzetesen tájékoztatja a tartalomszolgáltatókat arról, ha időszakosan csak en lesz elérhető. 48. Minden tartalomszolgáltató köteles a hatáskörébe tartozó kérdésekben a kívülálló érdeklődők számára érthető módon, naprakész formában információt szolgáltatni közzétett tartalom formai megkötései 49. Engedélyezett állományformátumok: html, xml, pdf, rtf, képeknél png, jpg, gif, táblázatkezelőknél a platformfüggetlen csv. 50. Letölthető szövegállományoknál elvárt a pdf, módosítható állományoknál az rtfformátum. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az MS Word szövegszerkesztővel, a Power Point-tal és az MS Excel táblázatkezelővel készített állományok Adatlapjában nyilvánosan olvasható adatok rögzülnek az állomány első 9

10 rögzítőjének gépéről, valamint nevéről és cégéről, és erre a rögzítők általában nem figyelnek. 51. Archivált állományok esetében javasolt a tömörített formában történő tárolás és letöltési lehetőség. Javasolt formátum a zip. 52. Képként szolgáltatott tartalom, vagy képet tartalmazó tartalom esetén az engedélyezett képméretek: kiemelt hír esetén a megjelenő kép szélessége maximum 240 pixel, belinkelt plakát esetén a megjelenő kép maximum 800x800 pixeles tartományban jeleníthető meg, thumbnail esetén 120x120 pixeles tartományban jeleníthető meg, illusztráció esetén a megjelenő kép arányfüggő, de nem lehet szélesebb, mint a hírblokk 60%-a, ha teljes hír megtekintéskor jelenik csak meg, maximum 500x500 pixeles tartományban jeleníthető meg, ha az illusztráció a főlapon rögtön látható, maximum 120x120 pixeles tartományban jeleníthető meg, fotó esetén thumbnailt alkalmazunk, amely nem haladhatja meg a 120x120 pixeles tartományt, a megjelenő kép maximum 800x800 pixeles tartományban jeleníthető meg Felelősségi kérdések 53. A tartalomszolgáltató felel azért, hogy az általa biztosított anyagok megfelelnek a valóságnak, időszerűek és nem jogszabálysértőek. A szerkesztő és a honlapmester a tartalomszolgáltatók által nyújtott tartalomért nem felel. 54. Jogszabályba ütköző, a jó erkölcsöt súlyosan sértő, a Főiskola vagy bármely szervezeti egységének érdekeit veszélyeztető tartalmat a tartalomszolgáltató nem szolgáltathat, a szerkesztő, vagy a honlapmester nem jelenítheti meg a honlapon. Az egyes szervezeti egységek saját hatáskörben dolgozzák ki annak a szabályait, hogy milyen eljárás alapján egyeztetik a róluk és az irányításuk alá tartozó szervezeti egységekről megjelenítendő tartalmat. 55. Az 52., 53. pontokban meghatározottak szerinti nem megfelelő tartalom eltávolításáról a főiskolai honlapmester intézkedik, a Tulajdonos értesítésével párhuzamosan. 56. A Szabályzatban meghatározott minimális tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő aloldal esetén a főiskolai honlapmester értesíti az érintett tartalomszolgáltatót a hiányosságról, kérve annak pótlását. Amennyiben a tartalomszolgáltató ezt nem teljesíti, a főiskolai honlapmester kéri az érintett egység vezetőjének intézkedését. Ha a fentiek nem vezetnek eredményre, abban az esetben a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport megszüntetheti az aloldalt. 57. A honlapmester nem felel az ISzK hatáskörébe tartozó technikai jellegű problémák miatt. 58. A jelen Szabályzat értelmezéséből folyó esetleges vitában a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport dönt. Nyíregyháza, május 08. Dr. Gát György Informatikai Bizottság elnöke 10

SZABÁLYZAT. a Miskolci Egyetem központi honlapjának működtetéséről. Miskolc, 2007.

SZABÁLYZAT. a Miskolci Egyetem központi honlapjának működtetéséről. Miskolc, 2007. SZABÁLYZAT a Miskolci Egyetem központi honlapjának működtetéséről Miskolc, 2007. SZABÁLYZAT a Miskolci Egyetem központi honlapjának működtetéséről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat hatálya 1.

Részletesebben

SZABÁLYZAT. az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar központi honlapjának működtetéséről. Budapest, 2012.

SZABÁLYZAT. az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar központi honlapjának működtetéséről. Budapest, 2012. SZABÁLYZAT az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar központi honlapjának működtetéséről Budapest, 2012. SZABÁLYZAT az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar központi honlapjának működtetéséről

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM KÖZPONTI HONLAPJÁNAK MŰKÖDTETÉSÉRŐL Miskolc, 2007. III. 7. 10. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM KÖZPONTI HONLAPJÁNAK MŰKÖDTETÉSÉRŐL A Miskolci Egyetem

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATBÁZIS (MTMT) ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA. Dunaújváros 2014.

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATBÁZIS (MTMT) ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA. Dunaújváros 2014. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ADATBÁZIS (MTMT) ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (11). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 1-2014/2015. (2014.10.22.) számú határozatával

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata 1. A honlap létrehozásának, működésének céljai A honlapot a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány hozta

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Honlapszerkesztési szabályzat

Honlapszerkesztési szabályzat Honlapszerkesztési szabályzat 1. Hatály 1. Jelen honlapszerkesztési szabályzat a Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) általános honlapja (www.mol.gov.hu) tartalmi karbantartásának felelőseit,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Hatályba lépett: 2010. szeptember 6. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Hatályba lépett: 2011.

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

F L E I S C H M A N N R U D O L F K U T A T Ó I N T É Z E T

F L E I S C H M A N N R U D O L F K U T A T Ó I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 16. melléklete: Fleischmann Rudolf Kutatóintéze intézet működési rendje 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta egyetemi docens

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje A Tudományos Diákköri Tanács a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munkát szervező és ellenőrző testület. Munkáját a Miskolci Egyetem 35/2000. számú (2000. október

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat [Az Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatával egységes szövegbe foglalva] Budapest 2012. 1 I. Szervezeti

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-107/2015. 41/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális Bizottságáról 3 I. Általános

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2012. április 24., hatályba lép: 2012. április 26-án Módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. november 19., hatályba lép: 2013. november 21-én Utolsó módosítás: 2016. december 6, hatályba lép: 2016. december 8-án A Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben