A Nyíregyházi Főiskola központi honlapjának működtetési RENDJE. Nyíregyháza, 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyíregyházi Főiskola központi honlapjának működtetési RENDJE. Nyíregyháza, 2009."

Átírás

1 A Nyíregyházi Főiskola központi honlapjának működtetési RENDJE Nyíregyháza, 2009.

2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szabályzat hatálya 1. Jelen Szabályzat hatálya a Nyíregyházi Főiskolát hivatalosan bemutató honlap üzemeltetésével kapcsolatos főiskolai feladatokra és hatáskörökre terjed ki Nyíregyházi Főiskola központi honlapja és aloldalai 2. A Nyíregyházi Főiskola hivatalos központi honlapjának (továbbiakban: a honlap) elérési címe: 3. A Főiskola karai, intézetei, egyéb egységei aloldalainak (továbbiakban: aloldal) az elérési címe : rövid neve)/ 4. A honlap a Nyíregyházi Főiskola hivatalos elektronikus kiadványa, tulajdonosa a Nyíregyházi Főiskola, aloldal esetén tulajdonosnak tekintendő a kar, amelyhez az adott aloldal tartozik. Karok alá nem rendelt szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek esetén az aloldal tulajdonosa a Nyíregyházi Főiskola. 5. A honlap a főiskolai szintű állományok tárolására önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező (CMS alapú) oldalból áll, amelyhez a szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek, a karok, az intézetek és a tanszékek önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező oldali ( a CMS alsite-jaként megvalósuló) csatlakoznak Értelmező rendelkezések 6. A honlappal kapcsolatos elkülöníthető tevékenységi körök a következők: a) Tervezés: a honlap egységes arculatának, a honlaphoz tartozó egyes oldalak arculatának, a honlap és egyes oldalai szerkezetének kialakítása. Ide értendő a honlapra kerülő információk osztályozása, és a felsőoktatási intézményi logikának megfelelő rendszerbe vitele is. b) Kivitelezés: a honlapra kerülő információknak böngésző program segítségével értelmezhető digitális formában történő megjelenítése, beleértve annak esztétikai megjelenését (szín, forma, elrendezés). A kivitelezés magában foglalja a honlap egyes oldalai közötti átjárhatóság biztosítását is. c) Hozzáférhetőség: az elkészült oldalaknak a nyilvánosság számára (hozzáférési jogosultságnak megfelelő), interneten keresztül történő korlátlan elérhetővé tétele. d) Kapcsolattartás: a honlapszerkesztéssel kapcsolatos kérdésekben a tartalomszolgáltatókkal való együttműködés, kommunikáció. e) Tartalomszolgáltatás: a honlapra kerülő anyagoknak, információknak a szerkesztő számára digitális formában történő eljuttatása. f) Szerkesztés: az információk a szerkesztési jogosultság szerint - a szerkesztő által a honlapra való felvitele. g) Honlap kezelés: az a)-f) pontokban meghatározottak szerinti együttes tevékenység. 2

3 h) Beszámolás: a szabályzatban meghatározottak szerinti beszámoló készítése a Főiskolai Szenátus részére. i) Szabályalkotás: a honlappal kapcsolatos főiskolai szintű rendelkezések előkészítésében és a döntéshozatalban való résztvétel. j) Honlap működtetés: a g)-i) pontokban meghatározott együttes tevékenység. 7. A honlappal kapcsolatos egyes kifejezések: a) Honlap tartalma: különösen szöveges, képi, hang vagy szoftverállomány, illetve olyan internet elérési cím is, amelyre kattintással a felhasználó eljuthat az adott cím alatt létező honlapra. b) Hierarchia: az egyes honlapok egymáshoz kapcsolódásának sorrendje. c) Könyvtár: számítógépen üzemeltetett elkülönített digitális hely, amely digitális állományok tárolására szolgál. d) Önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal: számítógépen üzemeltetett digitális tárolóhely, amelynek elérési címe nem egyezik meg egyetlen más honlap elérési címével sem, és a tartalma megváltoztatásához külön jelszó szükséges. A főiskolai honlap esetében az önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal a főiskolai honlaphoz kapcsolódik, és csak a Főiskola meghatározott szervezeti egységével vagy egységeivel, vagy valamely önálló feladatával kapcsolatos információkat tartalmaz. A főiskolai honlappal kapcsolatban létrehozott önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal a Nyíregyházi Főiskola központi számítógépén található. 8. A honlapfelügyelettel és szerkesztéssel, valamint felhasználással kapcsolatos testületek és személyek: a) A Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport olyan négy tagú testület, amely a főiskolai honlap működtetésével kapcsolatos stratégiai jellegű és operatív irányítói feladatokat végzi. Elnöke az Informatikai Bizottság mindenkori elnöke, helyettese az Informatikai Szolgáltató Központ (továbbiakban: ISzK) vezetője, További tagja a PR Iroda mindenkori vezetője és a HÖT elnöke, vagy az általuk megbízott személy. Titkára a főiskolai honlapmester, aki az ISzK munkatársa. A Munkacsoport negyedévente beszámol a tevékenységéről az Informatikai Bizottságnak. b) Tartalomszolgáltató az, aki a szervezeti egységvezető megbízása alapján a honlapon való megjelenítés céljából szöveges, képi vagy bármilyen más állományt elhelyezésre szerkesztőnek átad, vagy ott saját maga elhelyez. Az egyes szervezeti egységek vezetői vagy a szervezeti egységek által kijelölt, valamint az önálló főiskolai feladatok ellátására jogosult személyek a hatáskörükbe tartozó kérdésekben tartalomszolgáltatónak minősülnek. A tartalomért az egység tartalomszolgáltatója felelős. A Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport elé a honlappal kapcsolatos ügyben kérelmet csak tartalomszolgáltató, vagy a Munkacsoport tagja terjeszthet elő. Ez alól kivételt csak a 22. pontban meghatározott eset képez. c) Szerkesztő mindenki, aki a szervezeti egység vezető megbízása alapján jogosult a tartalomszolgáltató által szerkesztett információk alapján az információk (szerkesztési jogosultságoknak megfelelő) honlapra való felvitelére, azok karbantartására. d) Honlapmester mindenki, aki a szervezeti egységvezető megbízása alapján az 3

4 önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldalak állományainak üzemeltetője. A honlapmester feladata a tervezés, a kivitelezés, a hozzáférhetővé tétel és a kapcsolattartás. e) Felhasználó mindenki, aki a honlaphoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik. 4

5 2. A FŐISKOLAI SZINTŰ OLDALAK SZERKESZTÉSE 2.1. A főiskolai honlapmester feladatai 9. A főiskolai honlapmester a Nyíregyházi Főiskolán közalkalmazotti státuszban teljes munkaidőben foglalkoztatott személy, az ISzK munkatársa. 10. A főiskolai honlapmester feladatköre kiterjed a főiskolai honlap tervezésének koordinálására, a főiskolai szintű oldalak tekintetében a kivitelezésre, hozzáférhetővé tételre, kapcsolattartásra, szerkesztésre, negyedévenként a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport, és évente egyszer az Informatikai Bizottság részére történő írásbeli beszámoló készítésére. 11. A főiskolai honlapmester feladatát az ISzK vezetőjének felügyeletével a Tulajdonos által rendelkezésére bocsátott, a feladat megvalósításához megfelelő technikai paraméterekkel rendelkező informatikai infrastruktúrán végzi az ISzK honlapfejlesztéssel megbízott munkatársainak közreműködésével. Nem képezi a főiskolai honlapmester feladatát olyan technikai feladat végrehajtása, amelyhez Tulajdonos nem tud megfelelő számítógépes programot vagy technikai eszközt biztosítani. 12. A honlap minden elérhető oldalához tartalomszolgáltatót, szerkesztőt és honlapmestert kell rendelni, ennek nyilvántartását naprakészen karban kell tartani, amely a főiskolai honlapmester feladata. 13. Aloldalhoz tartozó logó a főiskola honlapjától öröklött fejlécbe illesztése, illetve karok esetén a fejléc animációjának a módosítása a főiskolai honlapmester feladata. 14. Nem képezi a főiskolai honlapmester feladatát azon honlapok és oldalak kezelése, amelyekre vonatkozóan önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy létezik, illetve a személyes honlapok (beleértve honlapmester személyes honlapját is) kezelése. Amennyiben valamely főiskolai szintű szervezeti egység önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldalt hoz létre, az önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal vonatkozásában ez a személy veszi át a főiskolai honlapmester feladatkörét, és az önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező oldal honlapmestere lesz. 15. A főiskolai honlapmester a személyes honlapok kivételével az aloldalak felett felügyeletet lát el a kivitelezés és a szerkesztés vonatkozásában, különös tekintettel a főiskola honlapjához való illeszkedésre A főiskolai szintű oldalakkal kapcsolatos utasítási jogkörök 16. A Főiskolai Szenátus, a Rektor, a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport elnöke, vagy az ISzK vezetője írásbeli kérésére a honlap bármely részét a főiskolai honlapmester a megadott szempontoknak megfelelően köteles megváltoztatni. Egymásnak ellentmondó utasítások esetén a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport véleményének meghallgatását követően az Informatikai Bizottság dönt. 17. A főiskolai honlapmester javaslatot tehet a honlap tervezésére, vagy módosítására a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoportnak, amely egyszerű szótöbbséggel dönt annak elfogadásáról. A kisebb honlap változtatásokhoz jóváhagyás nem szükséges. 18. A főiskolai honlapmester írásban utasíthatja a Tulajdonos önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező honlapmestereit, hogy a szolgáltató és funkcionális egységek, karok, intézetek, tanszékek honlapjai egységes megjelenése céljából egyes szerkesztési vagy technikai feladatokat (pl. meghatározott elnevezésű és tartamú oldalak létrehozása) hajtsanak végre a saját kezelésükben található oldalaikon. 5

6 2.3. A főiskolai honlap idegen nyelvre fordítása 19. A főiskolai honlap (aloldalakra nem vonatkozóan) egyes oldalainak idegen nyelvekre történő fordításáról a főiskolai honlapmester javaslata alapján a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport előterjesztést készít a Rektor számára. Az előterjesztésről a Rektor dönt. 20. Az idegen nyelvű aloldal a Főiskolai információkat kivonatosan, kiadvány jelleggel tartalmazza. 21. Az aloldalak nyelvei: angol, orosz, német és spanyol. 22. A Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport elnöke minden félévben a Rektor elé terjeszti a főiskolai honlap angol nyelvű változatát bemutató ismertetőjét, és javaslatot tesz arra, hogy mely oldalak fordítása vagy fordításának megváltoztatása esedékes Kötelezően szolgáltatandó tartalom 23. Főiskolai szintű oldalak minimális szolgáltatása a) A Főiskola bemutatása b) A Főiskola karai c) Szervezeti egységek d) Oktatási tevékenységek e) Kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység f) Nemzetközi kapcsolatok g) Hallgatói és felvételi információk h) Alapítványok, támogatások i) Szabályzatok, utasítások j) Pályázati lehetőségek k) Aktuális események l) Hírek m) A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (Ftv.), a Nyíregyházi Főiskola SzMSz.-ében, az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben (Eitv.) és a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott közérdekű és egyébb adatok 3. A KÖZPONTI SZERVEZETI, KARI, INTÉZETI ÉS TANSZÉKI SZINTŰ OLDALAK SZERKESZTÉSE 3.1. Önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező oldalak 24. Az egyes karok, intézetek, tanszékek, illetve szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek önálló jogosultsággal rendelkező honlapokat fejleszthetnek ki, amelyek a főiskolai honlapról elérhetők. Aloldallal nem rendelkező egység igényét a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoportnál terjesztheti elő. 25. Az aloldalakra jogosultságot kiosztani, új felhasználót regisztrálni a központi LDAP szolgáltatáson keresztül az ISzK jogosult. 26. A kari, illetve szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek honlapmesterei mind az 6

7 intézeti, mind a tanszéki honlapmesterek, szerkesztők és tartalomszolgáltatók figyelmét felhívhatják meghatározott állományok létrehozására, vagy meghatározott szempontú kijavítására. 27. Ha az intézeti honlapot tartalmazó aloldalon találhatóak az intézethez tartozó tanszékek oldalai is, az információknak ezen esetben is tanszékenként elkülönítve kell megjelenniük. 28. Az egyes tanszékek akkor rendelkeznek önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező honlappal, ha a honlap üzemeltetése tanszéki hatáskörben megoldható, vagy a kari honlapmester vállalja az önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkező aloldal üzemeltetését Kötelezően szolgáltatandó tartalom 29. Szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek honlapjainak minimális szintű szolgáltatása a) Szervezeti egység bemutatása b) Dolgozók névsora, beosztása, elérhetősége c) Szervezeti egység feladatai, szolgáltatásai d) Szolgáltatásokhoz szükséges letölthető dokumentumok e) Aktuális események f) Hírek 30. Kari szintű oldalak minimális szintű szolgáltatása a) Kar története b) Kar vezetése, munkatársai c) Szervezeti felépítés d) Oktatás (BSc, MSc, szakirányú továbbképzés, felsőfokú szakképzés, tanfolyami és egyéb képzés) e) Kutatás (Tudományágankénti bontásban: főbb kutatási irányok, témák, pályázatok, publikációs eredmények, nemzetközi kapcsolatok, szabadalmak, gazdasági megbízások, szakmai közéleti tevékenység.) f) Aktuális események g) Hírek 31. Tanszéki, intézeti szintű oldalak minimális szintű szolgáltatása a) A tanszék, intézet rövid története. b) Az oktatók névsora, beosztása, tanszéki elérhetősége, fogadóórája, és az oktató rövid szakmai önéletrajza, kutatási területének rövid leírása és főbb publikációi. A rövid szakmai önéletrajz legalább tartalmazza évszámmal együtt az oktató végzettségét, tudományos fokozatát, oktatói beosztásainak változását, egyéb, az oktatással kapcsolatos szakmai tisztségeit, fontosabb, az oktatással kapcsolatos elismeréseit és kitüntetéseit, idegennyelv tudását a nyelvvizsga vagy egyéb dokumentum megnevezésével, főiskolán belüli elérhetőségét e- mail címmel együtt és egy kis méretű fényképet az oktatóról. i. A fentieken túl dolgozóról személyes adat csak hozzájárulásával közölhető. ii. A fentiek figyelembevételével a dolgozó döntése a róla a honlapon közzétett személyes adatok tartalmáról megelőzi az őt foglalkoztató szervezeti egység döntését. 7

8 iii. Az címmel a jelen Szabályzat hatályba lépésekor még nem rendelkező oktatók a Szabályzat hatálybalépését követően az ISzK-tól címet igényelhetnek. c) Az oktatott tárgyak megnevezése, tantárgyi programja a Hallgatói Követelmény Rendszerben meghatározottak szerint. d) A tanszéki kutatások, szolgáltatások rövid leírása. e) A tanszék külkapcsolatai. f) A tanszék által szervezett, az oktatást kiegészítő hallgatói lehetőségek leírását, mint tanszéki TDK verseny stb. g) Vizsga- és számonkérési információk. h) Aktuális események i) Hírek 4. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 4.1. A honlap működtetésével kapcsolatos költségek 32. A tartalomszolgáltatók, a honlapmesterek, a szerkesztők feladatukat a szervezeti egységvezető irányításával végzik. A végrehajtásért a szervezeti egység vezetője a felelős. 33. Az egyes szervezeti egységek vonatkozásában tartalomszolgáltatói feladatokat ellátó személyek tevékenysége munkaköri kötelezettségnek minősül. 34. A főiskola honlapjának fejlesztésével, a CMS programozásával, kivitelezési és tervezési feladatokkal kapcsolatban, amennyiben szükséges harmadik fél bevonása, annak költségei az ISzK-t terhelik. 35. A szervezeti egységek aloldalának a kivitelezési és tervezési feladataival kapcsolatban, amennyiben szükséges harmadik fél bevonása, annak költségei az adott szervezeti egységet terhelik A tartalomszolgáltatók feladatköre 36. Azon szervezeti egység vonatkozásában, amelyről a főiskolai honlap adatokat tartalmaz, a tartalomszolgáltató digitális formában a szerkesztő rendelkezésére bocsátja a honlapon elhelyezendő információkat. 37. A tartalomszolgáltató rendszeresen figyelemmel kíséri a honlapon szereplő információkat, és a szerkesztőt írásban tájékoztatja az információkban beállt egyes változásokról. Ha a változások mennyisége ezt megköveteli, a tartalomszolgáltató az új információkat digitális formában a szerkesztőhöz eljuttatja. 38. A tartalomszolgáltató kijelölésére csak a szervezeti egységek vezetői jogosultak. A kijelölés írásban történik, a kijelölő iratban meg kell jelölni a tartalomszolgáltatókhoz tartozó szerkesztőket, honlapmestereket. A Nyíregyházi Főiskola központi honlapja esetében a tartalomszolgáltatót a Rektor jelöli ki A szerkesztők feladatköre 39. A szerkesztők feladata a tartalomszolgáltatók által biztosított információk felvitele a honlapra a szerkesztői jogosultságuknak megfelelően. A szerkesztők nem jogosultak más információ felvitelére. 8

9 40. A szerkesztő amennyiben akadályoztatva van, és a tartalomszolgáltató által küldött információ elhelyezése a küldéstől számítva a 24 órát meghaladja, erről értesíti a tartalomszolgáltatót. 41. A szerkesztők kijelölésére csak a szervezeti egységek vezetői jogosultak. A kijelölés írásban történik, a kijelölő iratban meg kell jelölni a hozzájuk tartozó tartalomszolgáltatókat, honlapmestereket A honlapmesterek feladatköre 42. A honlapmesterek feladata az önálló hozzáféréssel rendelkező állományának üzemeltetése, az ezzel kapcsolatos tervezés, kivitelezés, és hozzáférhetővé tétel. 43. A honlapmesterek kijelölésére csak a szervezeti egységek vezetői jogosultak. Ők irányítják a hozzájuk tartozó tartalomfejlesztőket, szerkesztőket, és határozzák meg azok jogosultságát A tartalomszolgáltatók és a szerkesztők viszonya 44. A tartalomszolgáltató által digitális formában, elektronikus levélben vagy digitális adathordozón, a szerkesztő elhelyezi a rendelkezésére bocsátott anyagot a főiskolai honlapon. A szerkesztő saját maga dönt a szolgáltatott tartalomnak a honlap megfelelő szerkezeti egységében történő elhelyezéséről, amennyiben azt a tartalomszolgáltató nem határozza meg. A szerkesztő a tartalomszolgáltató által szolgáltatott anyagon technikai jellegű és esztétikai módosításokat végezhet, a tartalmat nem alakíthatja át. 45. A szerkesztő nem kötelezhető nem digitális formában eljuttatott anyagoknak a honlapra történő felvitelére, kivétel a már digitális formában meglévő anyagok apróbb változtatása, pl. jelentkezési határidő módosítása. 46. A tartalomszolgáltató javaslatot tehet a szerkesztőnek az általa szolgáltatott anyag szerkesztésére, annak a honlap hierarchiájában meghatározott helyen való elhelyezésére. A szolgáltatott anyag kiemelt hírek közti szereplésére javaslatot tehet, de csak az alábbi egységek határozhatják meg, mi számít kiemelt hírnek: ISzK, PR iroda, Rektori Hivatal. Vitás kérdésekben a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport dönt. 47. Tartalomszolgáltató a szerkesztővel digitális adathordozón, vagy en, a szerkesztő elektronikus címén, vagy - amennyiben a kapcsolatfelvétel nem digitális állomány átadásában valósul meg -, telefonon tartja a kapcsolatot. Szerkesztő előzetesen tájékoztatja a tartalomszolgáltatókat arról, ha időszakosan csak en lesz elérhető. 48. Minden tartalomszolgáltató köteles a hatáskörébe tartozó kérdésekben a kívülálló érdeklődők számára érthető módon, naprakész formában információt szolgáltatni közzétett tartalom formai megkötései 49. Engedélyezett állományformátumok: html, xml, pdf, rtf, képeknél png, jpg, gif, táblázatkezelőknél a platformfüggetlen csv. 50. Letölthető szövegállományoknál elvárt a pdf, módosítható állományoknál az rtfformátum. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az MS Word szövegszerkesztővel, a Power Point-tal és az MS Excel táblázatkezelővel készített állományok Adatlapjában nyilvánosan olvasható adatok rögzülnek az állomány első 9

10 rögzítőjének gépéről, valamint nevéről és cégéről, és erre a rögzítők általában nem figyelnek. 51. Archivált állományok esetében javasolt a tömörített formában történő tárolás és letöltési lehetőség. Javasolt formátum a zip. 52. Képként szolgáltatott tartalom, vagy képet tartalmazó tartalom esetén az engedélyezett képméretek: kiemelt hír esetén a megjelenő kép szélessége maximum 240 pixel, belinkelt plakát esetén a megjelenő kép maximum 800x800 pixeles tartományban jeleníthető meg, thumbnail esetén 120x120 pixeles tartományban jeleníthető meg, illusztráció esetén a megjelenő kép arányfüggő, de nem lehet szélesebb, mint a hírblokk 60%-a, ha teljes hír megtekintéskor jelenik csak meg, maximum 500x500 pixeles tartományban jeleníthető meg, ha az illusztráció a főlapon rögtön látható, maximum 120x120 pixeles tartományban jeleníthető meg, fotó esetén thumbnailt alkalmazunk, amely nem haladhatja meg a 120x120 pixeles tartományt, a megjelenő kép maximum 800x800 pixeles tartományban jeleníthető meg Felelősségi kérdések 53. A tartalomszolgáltató felel azért, hogy az általa biztosított anyagok megfelelnek a valóságnak, időszerűek és nem jogszabálysértőek. A szerkesztő és a honlapmester a tartalomszolgáltatók által nyújtott tartalomért nem felel. 54. Jogszabályba ütköző, a jó erkölcsöt súlyosan sértő, a Főiskola vagy bármely szervezeti egységének érdekeit veszélyeztető tartalmat a tartalomszolgáltató nem szolgáltathat, a szerkesztő, vagy a honlapmester nem jelenítheti meg a honlapon. Az egyes szervezeti egységek saját hatáskörben dolgozzák ki annak a szabályait, hogy milyen eljárás alapján egyeztetik a róluk és az irányításuk alá tartozó szervezeti egységekről megjelenítendő tartalmat. 55. Az 52., 53. pontokban meghatározottak szerinti nem megfelelő tartalom eltávolításáról a főiskolai honlapmester intézkedik, a Tulajdonos értesítésével párhuzamosan. 56. A Szabályzatban meghatározott minimális tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő aloldal esetén a főiskolai honlapmester értesíti az érintett tartalomszolgáltatót a hiányosságról, kérve annak pótlását. Amennyiben a tartalomszolgáltató ezt nem teljesíti, a főiskolai honlapmester kéri az érintett egység vezetőjének intézkedését. Ha a fentiek nem vezetnek eredményre, abban az esetben a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport megszüntetheti az aloldalt. 57. A honlapmester nem felel az ISzK hatáskörébe tartozó technikai jellegű problémák miatt. 58. A jelen Szabályzat értelmezéséből folyó esetleges vitában a Főiskolai Honlapfelügyelő Munkacsoport dönt. Nyíregyháza, május 08. Dr. Gát György Informatikai Bizottság elnöke 10

A közadatok közzétételéről

A közadatok közzétételéről Hatálybalépés dátuma: 2015.06.23. M-MI-11_v02 1. oldal, összesen: 10 Tartalom: 1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLY... 3 3. ALAPFOGALMAK... 3 4. A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA... 4 4.1. Közadat

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A közigazgatás szervezetei által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire

A közigazgatás szervezetei által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 19. számú AJÁNLÁS A közigazgatás szervezetei által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire Verzió: 3.0 Budapest 2009. Miniszterelnöki Hivatal - 1 -

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 028985 Hatályos: 2013. szeptember 01. Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóthné Csorba Mária igazgató 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu

Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldal! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A Szenátus 2009. július 13-i ülésén 99/2008/09. számú határozatával elfogadta a Neptun Szabályzatot. RH/Sz 25/2009 (T A7) PREAMBULUM (1) A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

SZ10. Közzétételi Szabályzat. főigazgató főorvos. Módosítások Sorszám Dátuma Leírása 1. 2010-12-02. Első kiadás

SZ10. Közzétételi Szabályzat. főigazgató főorvos. Módosítások Sorszám Dátuma Leírása 1. 2010-12-02. Első kiadás Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology SZ10 Közzétételi Szabályzat Készítette: Sveiger Ottó finanszírozási menedzser Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási menedzser

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT 1450 Budapest, Pf.: 214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu, www.meszk.hu Felnőttképzési tevékenység száma: 01-0482-06 KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT 2011. november 1. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben