A húsvét helye a magyar kultúrában. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A húsvét helye a magyar kultúrában. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros."

Átírás

1 A húsvét helye a magyar kultúrában Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. A húsvét szakralitása Dankó József Károly: A húsvéti isteni szolgálat a régi magyar egyházban. Horák Egyed betűivel, Esztergom, Diós István: Napi kenyerünk. Hamvazószerdától nagypéntekig. Sajtó alá rend. Csaba Györgyné, Paulik Péter. Szent István Társulat, Bp., Flusser, David: Jeruzsálem. A halál. In: Uő: Jézus. Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében. Ford. Szénási Sándor, utószó-interjú Kőbányai János. Múlt és Jövő könyvek. Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó, Bp. Jeruzsálem New York, Cs. Gyimesi Éva: Húsvét előtti meditáció. Keresztény Szó, 11. (2000) 3. sz. Herbst, Karl: A harc Jeruzsálemért. Húsvét mi történt valójában? In: Uő: A valódi Jézus. Ford. Gromon Imre. Elpídia Kiadó, Bp., "Kezdetben volt az IGE...". A húsvét és a húsvéti evangélium a bizánci keresztény egyházban. Összeáll. Verdes Sándor. Zöld-S (vs) Studio, Bp., Máthé Sándor: Szempontok húsvét teológiájához. Keresztény Magvető, 111. (2005) 1. sz Mislovics Andrea: Húsvét szavunk magyarázata nyelvészeti, néprajzi, egyházi szakirodalom alapján. Néprajzi Látóhatár, 16. (2007) 1-2. sz Nagy Endre: Nagypéntek árnyékában - húsvét fényében. Keresztény Magvető, 104. (1998) 1. sz Pilinszky János: Húsvét. Vál. és összeáll. Hafner Zoltán. Nap Kiadó, Bp., Schmemann, Alexander - Clément, Olivier: A nagyböjt és a húsvéti titok. Aszkézis és liturgia az ortodox egyházban. Ford. Baán István. Kairosz Kiadó, Bp., Schweitzer, Albert: Tanulmányok az Utolsó Vacsoráról és Jézus életéről ( ). In: Uő: Életem és gondolataim. (Válogatott írások.) Ford. Balassa Sándorné, Kenesei Sándor. Gondolat Könyvkiadó, Bp.,

2 Steiner, Rudolf: A karácsony és a húsvét misztériuma. Ford. Kássa Lászlóné. Hermit Kiadó, Miskolc, Szabó Árpád: A húsvét szabadsága. Keresztény Magvető, 108. (2002) 1. sz Székely Kinga-Réka: Húsvét-másodnapi beszéd, Isten segedelmével (Mt 10,28-32). Keresztény Magvető, 111. (2005) 1. sz Szennay András: A kereszt titka. Nagyheti elmélkedések. 2., átdolg., bőv. kiad. Bencés Kiadó., Pannonhalma, Szent Ágoston: Ne érints engem! Beszéd a húsvét utáni első csütörtökön. Ford. Heidl György. Vigilia, 76. (2011) 4. sz A húsvét költészete Devecsery László: Villő, kiszehajtás, zöldágjárás. Húsvét. In: Uő: Ünnepelő. Szokások, hagyományok. Versek, mesék, dalok. Ciceró Könyvkiadó, Bp., Egy tök, két tök, öntök. Húsvéti locsolóversek kicsiknek és nagyoknak. Gyűjt. Bodnár Gézáné. Manó Könykiadó., Bp., Erdélyi Zsuzsanna: Mária keresi Krisztust. Pilátus jelenet. Golgota-szenvedés-kép. Krisztus- Mária-párbeszéd. Halál-gyász. Feltámadás. Uő: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Kalligram, Pozsony, Fényes húsvéti örömünk. Húsvéti nagykönyv az egész család számára. Szerk. Komáromi Borbála. Agapé Kiadó, Szeged, Háziszínpad. Húsvéti harangszó. Iskolai segédanyag: versek, dalok, jelenetek. Unió Kiadó, Diákkönyvműhely. Bp., Hetény János: Krisztus szenvedése. A Fájdalmas Anya. Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár. Szerk. Barna Gábor. Szent István Társulat, Bp., Húsvét. In: Iskolások műsoroskönyve. Szerk. Gyárfásné Kincses Edit, Gyárfás Endre. Korona Nova Kiadó, Bp., Húsvét. In: Iskolások második műsoroskönyve. Szerk. Gyárfásné Kincses Edit, Gyárfás Endre. Korona Nova Kiadó, Bp., Húsvét. In: Ünnepeljünk együtt! Válogatott strófák vegyes napokra. Szerk. Nemes Jánosné, Pamukné Szirányi Ilona, illusztr. Titi Mária. IT Stúdió Kft., Szeged, Húsvéti készülődés (játék). A húsvéti nyuszik (játék). Nyulak, a bokorból ki! (játék). Zelk Zoltán: A három nyúl. Húsvéthétfő. In: Ünnepsoroló. Versek, játékok, jó tanácsok ünnepekre.

3 Összeáll. Granasztói Szilvia, T. Aszódi Éva, összekötő szöveg Granasztói Szilvia, rajz Németh István. 4., felújított kiad. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., Húsvéti köszöntők. In: Ünnepeink. Műsorokra, köszöntőkre készülők könyve s mindazoké, akik szeretnének szívhez szólóbb ünnepeket ülni. Szerk., bev. Varga Domokos, illusztr. Kurdi István. 3. kiad. Hét Krajcár Kiadó, Bp., Kelemen Didák: Az elveszett Jézus. Czeh-kódex: Apácák imádkoznak. Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése: Egy csepp vér. Telek József: Hétfájdalmú anya. Hajnal Mátyás: Stabat mater. Telek József: Áll vala a kereszt mellett. Juhász Máté: Mária siralma. Telek József: Epeségek tengere. Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése: Magyar pieta. Pázmány Péter: Mária öröme. In: Mária aranyház. Magyar ünnepek. Összeáll. Lukácsy Sándor. Jelenkor Kiadó, Pécs, Keresztények, sírjatok. Magyar ünnepek. Összeáll. Lukácsy Sándor. Jelenkor Kiadó, Pécs, Koporsódnál állok, megváltó Istenem. Lehullott a Jézus vére. Ó, Úr Jézus Krisztus maga. Elindult Mária Jézus után. Feketével van a csillag bevonva. In: Somogyi népköltészet. Somogy néprajza I. Gyűjt., szerk. Együd Árpád, főszerk. Bakay Kornél. Somogy Megyei Múzeumi Igazgatóság, Kaposvár, Kríza Ildikó: Fiát kereső Mária. In: Uő: A legendaballada. Epikai-lírai alkotások az irodalom és a folklór határán. Akadémiai Kiadó, Bp., Ma van húsvét napja. Locsolkodóversek és régi képeslapok. Szerk. Homa János. Nordex Kft., Eger, Megfeszíttetett és feltámadott. (Jézus keresztútja és feltámadása.) In: Ünnepeljünk együtt! (Evangéliumi színdarabok.) Szerzők Daróczi Sándorné et al. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Bp., Húsvéti néphagyományok Bálint Sándor: Ünnepeink. Húsvét, Urunk feltámadása. Erdélyi Örmény Gyökerek, 10. (2006) 110. sz. 40. Balogh Júlia: Szent György hava: április. In: Uő: Szent Mihály havától Kisasszony haváig. Jeles napokhoz fűződő néphagyományok. Novadat Kiadó, Bp., Barna Gábor: Nagyböjti időszak. Nagypéntek, nagyszombat. Húsvét. In: Uő: Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Akadémiai Kiadó, Bp., Bárth János: Népi vallásosság. Változó időpontú ünnepek: hamvazószerda, nagyböjt, virágvasárnap, nagyhét, nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat, húsvét vasárnapja, húsvét másnapja. In: Magyar néprajz nyolc kötetben. VII. kötet. Főszerk. Dömötör Tekla, szerk. Hoppál Mihály. Akadémiai Kiadó, Bp.,

4 Bigari Anna Pócs Éva: Virágvasárnap. Tavasz a házban. Nagypéntek. Hímes tojás. Húsvét. In: Uők: Képes magyar néprajz. Rajz, térkép Kiss Mariann. Corvina Kiadó, Bp., Bogdán István: A húsvétolás. In: Uő: Régi magyar mulatságok. Magvető Könyvkiadó, Bp., Burány Béla: Húsvét. In: Uő: Ünnepek, szokások, babonák I. Jeles és jeltelen napjaink népszokásai a déli Tisza-vidéken. Kottagrafika Harkay István, Harkay Márta. Forum Könyvkiadó, Újvidék, Csorba Béla: Nagycsütörtöktől húsvéthétfőig. In: Uő: Temerini néphagyományok. Fotók Németh Mátyás et al., Rajzok Harkai Imre, dallamlejegyzés Hajdú Ferenc et al. Forum Könyvkiadó, Újvidék, Dömötör Tekla: Húsvét. In: Uő: Naptári ünnepek népi színjátszás. 3. kiad. Akadémiai Kiadó, Bp., Dömötör Tekla: Tavaszi népszokások. In: Uő: Magyar népszokások. Magyar népművészet. Sor. szerk. Ortutay Gyula. Fényképek Korniss Péter, rajzok Schöberl Magda. Corvina Kiadó, Bp., Dömötör Tekla: Virágvasárnap. Húsvét. Húsvéti köszöntő locsoláskor. Zöldágjárás. In: Uő: Régi és mai magyar népszokások. Néprajz mindenkinek. Sor. szerk. Balassa Iván. Tankönyvkiadó, Bp., Gaál Anikó: Virágvasárnap. Húsvét. In: Uő: Ünnepnapok hagyományok adventtől adventig. KÖZDOK Rt., Bp., Gáspár Simon Antal: Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. Vál., kísérő tanulm. Forrai Ibolya. Facsimile kiad. Akadémiai Kiadó, Bp., Györgyi Erzsébet: A húsvét jelképe - a hímes tojás. Élet és Tudomány, 48. (1993) 15. sz Györgyi Erzsébet: A húsvét - képes levelezőlapokon. Tojásfa és pálmaág. Élet és Tudomány, 53. (1998) 15. sz Horváth István: Húshagyókedd. Hamvazószerda. Nagypéntek. Húsvét. In: Uő: Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. Dacia Kiadó, Kolozsvár, Húsvét. Húsvéti bál. Húsvéti korbácsolás. Húsvéti locsolás. Húsvéti tojás. Húsvéti ünnepkör. In: Magyar néprajzi lexikon. Főszerk. Ortutay Gyula. 2. köt. F Ka. Akadémiai Kiadó, Bp., Jókai Mária: Húsvéti népszokások a Nyitra-vidéki magyaroknál. Honismeret, 36. (2008) 2. sz Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban. Bálint Sándor születésének 100. évfordulójára. Szerk. Paksa Katalin, ford. Albrecht Friedrich. Weihnachten, Ostern, Pfingsten

5 in der musikalischen Volkstradition : Sándor Bálint zum 100. Geburtstag Hrsg. von Katalin Paksa, übers. von Albrecht Friedrich. Akadémiai Kiadó, Bp., Katona Imre: Jeles napok és ünnepi szokások maradványai Észak-Bánátban. Húsvét. In: Jugoszláviai magyar folklór. Vál., szerk., utószó, irodalomjegyz. Jung Károly. Értekezések, monográfiák, 3. Sor. főszerk. Szeli István, fel. szerk. Bosnyák István. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, Katona Lajos: A húsvéti bárány. In: Uő: Folklór-kalendárium. A magyar néprajz klasszikusai. Vál., szerk., bev., jegyz., bibliogr. Reisinger János. Gondolat Könyvkiadó, Bp., Kemecsi Lajos: Húsvéti tojásgurítás Komárom megyében. Honismeret, 28. (2000) 2. sz Kiss Mária: A tavaszi ünnepkör szokásai. Húsvét. In: Uő: Délszláv szokások a Duna mentén. Néprajzi tanulmányok. Szerk. Kríza Ildikó. Akadémiai Kiadó, Bp., Kiss Mária: Tavaszköszöntő szokásaink balkáni kapcsolatai. In: Kis magyar néprajz a rádióban. Szerk. Jávor Kata, Küllős Imola, Tátrai Zsuzsanna. RTV-Minerva, Bp., Kós Károly: Az évkör szokásaiból. Húsvét. In: Uő: A Mezőség néprajza II. A Kríza János Néprajzi Társaság Könyvtára. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Kósa László Szemerkényi Ágnes: Dolgos hétköznapok jókedvű ünnepek. In: Uők: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. Fénykép Aladics Zoltán, Korniss Péter et al., rajz Saros András. 6., átdolg. kiad. Holnap Kiadó, Bp., Krisztus Urunkat mögfogták, mögkötözték, fölfeszítötték. Harmadnapra föltámadott. Innen indult el az egyház. In: Paraszt biblia. Bev. Erdélyi Zsuzsanna, utószó Lammel Annamária, Nagy Ilona, illusztr. Somogyi Győző. Gondolat Könyvkiadó, Bp., Krupa András: A magyarországi és romániai szlovákok nagypénteki szertartásos hajnali mosdása. In: Folklorisztika 2000-ben. Folklór irodalom szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I. köt. ELTE BTK, Bp., Kunstár Csaba: Húsvét Jeruzsálemben. National Geographic Magyarország, 3. (2005) 3. sz Magyari Márta: Görög katolikus húsvéti hagyományok Létavértesen. A Bihari Múzeum Évkönyve, köt. (2009) Novák László: Ünnepi, jelesnapi szokások. In: Uő: A három város. Fényképvál. a Néprajzi Múzeum fotótárából Novák László, rajz Novák László, Sabján Tibor et al. Gondolat Könyvkiadó, Bp., Az örmény húsvét. Erdélyi Örmény Gyökerek, 15. (2011) 170. sz

6 Penavin Olga: Április Szent György hava vagy Bika hava. In: Uő: Népi kalendárium. Az esztendő néprajza a jugoszláviai magyarság körében. Forum Könyvkiadó, Újvidék, Pozsony Ferenc: Osternfeste. A húsvéti ünnepkör. In: Uő: Az erdélyi szászok jeles napi szokásai. Krónika könyvek. Sor. szerk. Hajdú Farkas-Zoltán. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, Ruszin húsvét Komlóskán. Barátság, 13. (2006) 2. sz Somodi István: Húsvét másodnapjára (vízbevető hétfő) virradó éjszaka. In: Szabó Sámuel: Erdélyi néphagyományok Szabó Sámuel és gyűjtői körének szétszórt hagyatékát összegyűjt., szerk., bev., jegyz. Olosz Katalin. Európai Folklór Intézet Mentor Kiadó, Bp. Marosvásárhely, Szabó László: Az év ünnepei. In: Uő: Jászság. Fénykép Bagyinszky László et al. Gondolat Könyvkiadó, Bp., Tankó Gyula: Húshagyó keddtől húsvét másodnapjáig. (Gyimes.) Honismeret, 28. (2000) 2. sz Tátrai Zsuzsanna: Húsvét. In: Kis magyar néprajz a rádióban. Szerk. Jávor Kata, Küllős Imola, Tátrai Zsuzsanna. RTV-Minerva, Bp., Tészabó Júlia: Nagy húsvéti képeskönyv. Húsvét : magyar hagyományok. Bőv. kiad. Felvételek Berényi Zsuzsa. Kossuth, Bp., Ünnepi készülődés Antalné Tankó Mária: Gyimesi írott tojások. Sajtó alá rend. Faragó József, Turcza László. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Chabrecsek Terézia: Tojásfestés. LAZI Kiadó, Szeged, Csörgő Anikó Csigó László: Húsvét. Tanácsok, ötletek az ünnepi előkészületekhez. Fotók Korniss Péter, Kölcsényi Zoltán. Pallas Stúdió, Bp., Farsangi, húsvéti ételek. Főszerk. Jámbor Mariann. Süssünk, főzzünk. Válogatott receptek a gasztronómia világából, 22. Pro-Book Kiadó, Nyíregyháza, Hettinger, Gudrun: Tarka tojások üvegfestéssel, bársonyporrral és szalvétatechnikával, mintaívvel. Ford. Kiszlinger Henrietta, fotók: Roland Krieg. Holló barkácskönyvek. Holló és Társa Könyvkiadó, Kaposvár, Jakabffy László - Geönczeöl Attila: Húsvét - a gasztronómiai év kezdete. Bor és Piac, 7. (2007) 2. sz

7 Juhász Katalin: Hagyományos húsvéti ételeink. Folkmagazin, 18. (2011) 2. sz Makoldiné Papp Gizella: Hímestojások Gömörben. Gömör néprajza, 43. KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, Massenkeil, Angelika: Húsvéti dekorációk. Ford. Cser Judit. Színes ötletek. Cser Kiadó, Bp., Michalski, Frauke: Húsvéti figurák, díszek. Szabásmintákkal. Ford. Szüle Dénes. Színes ötletek. 2. kiad. Cser Kiadó, Bp., Monoriné Rohlik Erzsébet: A varázserejű hímes tojás. Grafika Monoriné Rohlik Erzsébet, fényképek Csomor László. Neutron Kiadó, Bp., Moras, Ingrid: Húsvéti nyuszik üvegfestéssel, 2 kivehető mintaívvel. Ford. Kiszlinger Henrietta, fotók Christoph Schmotz. Holló barkácskönyvek. Holló és Társa Könyvkiadó, Kaposvár, Moras, Ingrid: Húsvéti ünnep üvegfestéssel, 2 kivehető mintaívvel. Ford. Kovács Melinda. Holló barkácskönyvek. Holló és Társa Könyvkiadó, Kaposvár, Nemes Hajnal: Népi tojásdíszítés. Fotók Csigó László. Színes ötletek. Cser Kiadó, Bp., Seibel, Hiltrud: Húsvéti só-liszt figurák. Ford. Gulázsi Aurélia. Cser Kiadó, Bp., Szabó László: Húsvét és nagypéntekek közötti útravaló (Jn 13,1; Lk 23,47). Keresztény Magvető, 116. (2010) 2. sz Százados Imre: Húsvét és a húsvéti ételek. A Sertés. 15. (2010) 1. sz Tavaszi és húsvéti asztaldíszek, mintaívekkel. Ford. Gulázsi Aurélia. Színes ötletek. Cser Kiadó, Bp., Wurst, Ingrid: Itt a húsvét! Mintaívekkel. Ford. Cser Judit. Színes ötletek. Cser Kiadó, Bp., 2004.

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Bogár Judit KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.)

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.) A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája v Dr. Pilling János (szerk.) A halál, a haldoklás és a gyász kérdéseivel foglalkozó tanatológia jellegzetesen XX. századi tudományág.

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.)

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.) ADAMIK TAMÁS (klasszika filológus) Nagy magyar gondolkodók II. félév : Kerényi Károly öröksége 2010.04.08. Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Kis bokréta Költemények jó gyermekek számára 6 színes képpel Singer és Wolfner, Budapest, 1885

Kis bokréta Költemények jó gyermekek számára 6 színes képpel Singer és Wolfner, Budapest, 1885 PÓSA LAJOS MUNKÁI* (1878 1914) Horváth Ignácz emlékezete [gyászvers kisnyomtatvány] Rózsa Kálmán és neje, Bp.,1877 Költemények Szerző, Budapest, 1878 Újabb költemények Szerző, Budapest, 1881 Pósa Lajos

Részletesebben

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN sorszám szerző cím tárgykör műfaj kiadó 00007 Pintér Zoltán A történelmi Magyarország szépségei Történelem Ismeretterjesztő könyv

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet)

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) ALLEAU, René 1977 La science des symboles. Contribution à l étude des principes et des méthodes de la symbolique générale. Paris,

Részletesebben

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár Szépirodalmi lista Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár 1 HALÁSZ MARGIT BERGENGÓC BALLADÁK AB OVO KIADÓI KFT 1 922 Ft 2 ČAPEK, KAREL DÁSENKA, AVAGY EGY KÖLYÖKKUTYA ÉLETE AB OVO KIADÓI KFT 1 500 Ft 3 JOYCE,

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop.

A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop. FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek 88 magyar találmány / Köteles Viktória. Budapest : Sanoma, cop. 2010 001 K 91 Fo A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad..

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

CSENGER VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVEINEK NYILVÁNTARTÁSA (a nyilvántartás még nem teljes, az összes könyv feltöltés folyamatban van)

CSENGER VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVEINEK NYILVÁNTARTÁSA (a nyilvántartás még nem teljes, az összes könyv feltöltés folyamatban van) CSENGER VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVEINEK NYILVÁNTARTÁSA (a nyilvántartás még nem teljes, az összes könyv feltöltés folyamatban van) Keresés a könyvek között a Ctrl+F gomb együttes használatával! 37034 / De Coster,Charles.

Részletesebben

A SZÉKELY ÚTKERESŐ REPERTÓRIUMA 1990 1999 Összeállította BEKE SÁNDOR Sorrendi mutató 1990. 1. szám Csutak Levente: Székely Útkereső fejléc (Grafika) Csutak Levente: Apáczai (Metszet) Reményik Sándor: Az

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

sza k szerző szerkesztő cím kiadási adatok l.sz. 1 FELNŐTT VALLÁSOS 101 BIBLIKUS TÁRGYÚ KÖTETEK 101.3 B Belon Gellért Bibliai elmélődések Szt.

sza k szerző szerkesztő cím kiadási adatok l.sz. 1 FELNŐTT VALLÁSOS 101 BIBLIKUS TÁRGYÚ KÖTETEK 101.3 B Belon Gellért Bibliai elmélődések Szt. sza k szerző szerkesztő cím kiadási adatok l.sz. 1 FELNŐTT VALLÁSOS 101 BIBLIKUS TÁRGYÚ KÖTETEK 101.3 B Belon Gellért Bibliai elmélődések Szt. István Társulat, Bp., 1987. 699 101.1 B Szent Biblia 170 101.1

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV 88 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben