NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEI Belépő kérdés: Ismertesse kb percben egy etnikai csoport/ néprajzi tájegység néprajzi (anyagi/tárgyi kultúra, folklór és társadalomnéprajz), történeti-földrajzi jellemzőit; sajátosságait színesen szemléltetve mindezt (pl. könyvekkel, fotókkal, népdallal)! (1.) a/ Népi játékok A játékkutatás rövid története, a népi játékok szerepe, a népi játék fogalma, rendszerezése. b/ Táncfolklorisztika. Régi páros táncok. Csárdás (2.) A jeles napok, ünnepi szokások jellemzői az egyházi év jeles napi, ünnepi szokásaiból vett példákkal. Néphagyományok, népszokások az oktatásban b/ Néptánc. Alkalomhoz kötött táncok. Dramatikus és pantomimikus táncok. Énekes leány körtáncok. (3.) a/ Vokális és hangszeres népzene A különböző tájegységre jellemző dallamtípusok, hangszerhasználat, szokásdalok és az ahhoz kapcsolódó hangszerek, az előadásmód sajátosságai. b/ Táncdialektusok bemutatása. Az erdélyi dialektus általános jellemzése és az aldialektusok felsorolása. (4.) a/ Az emberi élet fordulói. A születéshez kacsolódó szokások. b./ Néptánc. A tánc hagyományozódása, alkalmai, táncszokások, táncrend, táncillem, táncszók. (5.) a/ Hangszeres népzene, népi hangszerek: A népi hangszer fogalma, a játszott anyag; zenész és közönsége : a zenész a paraszti társadalomban. b/ Néptánc. A néptánc-tanítás módszertana. A tánctanítás folyamatának fontosabb elemei.

2 (6.) A karácsonyi ünnepkör jeles napi, ünnepi szokásai b/ Táncdialektusok bemutatása. Tiszai dialektus általános jellemzése és az aldialektusok felsorolása. (7.) a/ Az emberi élet fordulói. A házasságkötés szokásai. b./ Táncdialektusok bemutatása. A dunai dialektus általános jellemzése és az aldialektusok felsorolása. (8.) a/ Anyagi kultúra A földművelés és a növénytermesztés munkaeszközei és munkamódjai (elsősorban a gabonamunkák, a talaj előkészítésétől kezdve a kicsépelt/nyomtatott gabona tárolási módjáig) b/ Hangszeres népzene, népi hangszerek A népi hangszerek típusai: idiofon és chordofon hangszerek, hangszert helyettesítő eszközök, membranofon és aerofon hangszerek, hangszer-együttesek. (9.) Nagyböjti szokások és játékok, a húsvéti ünnepkör szokásai; márciusi, áprilisi jeles napok. A húsvéti ünnepkör keresztény elemei. b/ Közösségi alkalmak: Búcsú, piac, vásár. (10.) a/ Népi játékok Játéktípusok, típusrend. A népi játékok tanítása; játékfűzések. b/ Anyagi kultúra A népi táplálkozás legfontosabb alapanyagai, feldolgozásának és tartósításának eszközei és módjai, ételféleségek, az étkezés rendje (11.) Májusfaállítás, pünkösd, pünkösdi szokások, májusi, júniusi jeles napok. b/ Népviselet Hétköznapi vászonviseletet, a női és a férfi alsó és felső ruházat darabjai.

3 (12.) a./ Az őszi gazdasági ünnepek. Szüret, kukoricafosztás, tollfosztás szokásai. b./ Népköltészet. A népdal fogalma, jellegzetességei, stílusváltása, táji tagolódása, a népdaléneklés alkalmai (13.) a/ Népművészet, a népi díszítőművészet táji, történeti stílusai; díszítőtechnikák. A kereszténységre utaló motívumok a népművészetben. b/ Néphit, népi vallásosság, népi természetismeret, népi gyógyászat (14.) a/ Népviselet Az ünnepi viselet táji különbségeinek bemutatása (a legjellegzetesebb tájak legfontosabb viseletdarabjai) b/ Néphagyományok az oktató- nevelőmunkában gyakorlati példákkal. Hogyan valósíthatóak meg a pedagógiai munkában a képzésen elsajátított elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteket? Válogatott irodalom a tételek kidolgozásához Egyetemes néprajz: Együtt élő népek a Kárpát-medencében Auktor Könyvkiadó, Bp old. Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek legújabb kiadás Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza Gondolat, Bp Kósa László-Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása Akadémiai kiadó, Bp Folklór Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Bp (további ajánlott szakirodalmat lásd itt). Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Bp Magyar Népzene Tára II. Jeles napok. (Sajtó alá rendezte: Kerényi György) Bp Ujváry Zoltán 1983, 1988 Játék és maszk. I III., IV. Debrecen 1989 Állatmaszkok. Debrecen 1990 Farsang Debrecen 1991 Farsangi népszokások. Debrecen Anyagi kultúra Magyar Néprajz IV. Életmód. (Főszerk.: Balassa Iván) Bp Hankó Béla: A magyar háziállatok története. Bp Herman Ottó: Halászélet, pásztorkodás. Bp Kisbán Eszter: Táplálkozáskultúra. In: Magyar Néprajz Életmód. IV Bp Paládi-Kovács Attila: A magyar állattartó kultúra korszakai. Bp Szöllőssi Gyula (szerk.): A hortobágyi hídi vásár. Debrecen, 1976 Népi játék: Borsai Ilona - Haider Edit Kovács Ágnes: Bújj, bújj zöld ág. Bp Borsai Ilona - Haider Edit Kovács Ágnes: Kivirágzott a diófa. Bp Borsai Ilona Hajdú Gyula Igaz Mária: Magyar népi gyermekjátékok. Bp Borsai Ilona-Kovács Ágnes: Cinege, cinege, kismadár Bp. 1983

4 Gágyor József: Megy a gyűrű vándorútra 1-2. Bp Hintalan László-Lázár Katalin: Gyermekjátékok. Szentendre Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Bp Lábadiné Kedves Klára: Barkócakoszorú. Eszék 1984 Lázár Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok tanítása. Bp Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani I-IV. Bp Magyar Népzene Tára I. Gyermekjátékok. (Sajtó alá rendezte: Kerényi György) Bp Mandel Róbert: Hangszerbarkácsoló. Bp Nyakasné Túri Klára: Ákom, bákom, berkenye. Bp Veress Ilona: Mezőcsávási gyermekfolklór. Kolozsvár 2002 Tátrai Zsuzsanna: A gyermekkor költészete In: Magyar Néprajz V. Népköltészet (Főszerk.: Vargyas Lajos) Bp Népművészeti tételekhez: Boross Marietta Karácsony Zoltán Tátrai Zsuzsanna: Magyar népi kultúra - Népművészet, népszokások, néptánc Képzőművészeti Kiadó 2004 vonatkozó fejezetei A táncélethez: Pesovár Ferenc: Táncélet és táncos szokások. In: Felföldi László-Pesovár Ernő (szerk.): A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Planétás. Bp (+Az előadások elméleti része és az itt bemutatott filmek) Alkalomhoz kötött táncokhoz és a dramatikus táncokhoz: Felföldi László: Alkalomhoz kötött táncok. In: Felföldi László-Pesovár Ernő (szerk.): A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Planétás. Bp Pesovár Ernő-Pesovár Ferenc: Dramatikus-pantomimikus táncok. In: Felföldi László-Pesovár Ernő (szerk.): A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Planétás. Bp A magyar tánckincs történeti rétegei. A régi réteg vonásai és felosztása. Az új táncstílus: Martin György - Pesovár Ernő: Tánc. In: Voigt Vilmos (szerk.) A magyar folklór. Osiris. Bp Régi réteg táncaihoz (Énekes leánykörtáncok. Eszközös táncok. Ugrósok. Erdélyi legényesek. Lassú legényesek. Erdélyi verbunkok. Régi páros táncok): Martin György - Pesovár Ernő: Tánc. In: Voigt Vilmos (szerk.) A magyar folklór. Osiris. Bp Csárdáshoz: Martin György - Pesovár Ernő: Tánc. In: Voigt Vilmos (szerk.) A magyar folklór. Osiris. Bp (+Az előadások elméleti része) Szóló verbunkhoz: Martin György - Pesovár Ernő: Tánc. In: Voigt Vilmos (szerk.) A magyar folklór. Osiris. Bp (+Az előadások elméleti része) Körverbunkhoz: Lányi Ágoston-Martin György-Pesovár Ernő: A körverbunk. Zeneműkiadó. Bp Táncdialektusokhoz: Martin György: Magyar táncdialektusok. In: Felföldi László-Pesovár Ernő (szerk.): A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Planétás. Bp megfelelő alfejezetek Ajánlott irodalom: Martin György: A magyar körtánc és európai rokonsága. Akadémiai Kiadó. Bp Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Planétás Kiadó. Bp Dömötör Tekla (szerk.): Magyar Néprajz VI. Akadémiai Kiadó. Bp. Tánc-fejezetei (interneten is, de fejezetcímek hibásak) Ortutay Gyula (szerk.): Magyar Néprajzi Lexikon 1-5. Akadémiai Kiadó. Bp. tánctémájú szócikkek (online is) Multimédiás anyagok néptáncokról: - SDT/művészetek/A magyar nép tánchagyománya/a magyar nép tánc típusai/néptánc-gyűjtemény szövegek, fotók, filmek, hangzó anyagok - multimédiás adatbázisok/néptánc Adatbázis Filmtár, Kallós Zoltán gyűjtései, Publikált népzenei hangfelvételek, Népzenei és néptánc fotóarchívum, TáncFa Folklórdokumentumok kereső rendszere Népköltészet, vokális és hangszeres népzene témához kötelező és javasolt irodalom: Vargyas Lajos főszerk.: Magyar Néprajz V. kötet: Magyar népköltészet. Bp., Vargyas Lajos: Lírai Népköltészet o.

5 Vargyas Lajos: Népballada o. Bodza Klára Paksa Katalin: Magyar Népi Énekiskola I. Bp., A magyar népdalkincs o. Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. Bp., Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése. Bp., Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Bp., Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene. Bp., l996. Sárosi Bálint: Magyar népi hangszerek. Bp., (Magyar Néprajz V. kötet vonatkozó fejezetei)

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény NÉPTÁNC TANSZAK SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2011.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény NÉPTÁNC TANSZAK SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2011. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény NÉPTÁNC TANSZAK SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2011. Ajánlás A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi

Részletesebben

HELYI TANTERV TÁNCMŰVÉSZET NÉPTÁNC

HELYI TANTERV TÁNCMŰVÉSZET NÉPTÁNC Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tatabánya HELYI TANTERV TÁNCMŰVÉSZET NÉPTÁNC Tatabánya 2011. 05.27. 1 TARTALOMJEGYZÉK Néptánc - általános rész 3 Főtárgy Népi játék (1-2. előképző évfolyamon).6

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Sportiskolai Általános Iskola 1 Hon-és népismeret 5. évf. H E L Y I T A N T E R V HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ MARGIT AZ ÉRDI BATTHYÁNY SPORTISKOLAI

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: Tételhúzás után, az adott tétel alapján a meglévő ismeretek és tények verbális és amennyiben szükséges vizuális ismeretterjesztő megfogalmazása. Felkészülési idő után szóbeli

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 6. évfolyam. Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

HON- ÉS NÉPISMERET. 6. évfolyam. Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben

HON - ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam (heti 1 óra) 36 óra Az én világo Tematikai egység/ m I.

HON - ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam (heti 1 óra) 36 óra Az én világo Tematikai egység/ m I. HON - ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai program

Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai program Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai program Tartalomjegyzék A) NEVELÉSI PROGRAM I. Bevezető, előzmények II. Általános feltételek II/1. Tárgyi feltételek II/2. Személyi feltételek

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola NÉPTÁNC TANSZAK A helyi tanterv megfogalmazása során az egyes évfolyamok fejlesztési feladatainak, tananyagának és kimeneti követelményeinek meghatározásához a 2011-ben közreadott központi tantervet vettük

Részletesebben

TARTALOM Tartalom... 2 IV. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - NÉPTÁNC... 3. Az alapfokú néptáncoktatás célrendszere és funkciói... 3. A képzés struktúrája...

TARTALOM Tartalom... 2 IV. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - NÉPTÁNC... 3. Az alapfokú néptáncoktatás célrendszere és funkciói... 3. A képzés struktúrája... BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Hivatalos név, cím: BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518 HELYI TANTERV IV.RÉSZ

Részletesebben

A megélhető hagyomány

A megélhető hagyomány A megélhető hagyomány Ismerd, műveld, élvezd amit hagyományainkról tudni kell! FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/1. TARTALOM Népművészet és idegenforgalom (Héra Éva) 3 Helyi emlékezet, kulturális örökség,

Részletesebben

Dr. DSUPIN BORBÁLA. A játékkutatás története

Dr. DSUPIN BORBÁLA. A játékkutatás története Dr. DSUPIN BORBÁLA A játékkutatás története 1. A játék A játékosság, a játszadozás és minden olyan szó (alakítás, játék, produkció, szereplés, gyermekjáték, játékszer, játszadozás, játszás, stb.), amely

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vakler Anna. Népzenei stílusismeret I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Vakler Anna. Népzenei stílusismeret I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Vakler Anna Népzenei stílusismeret I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50 NÉPZENEI STÍLUSISMERET

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit)

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit) A tantárgycsoport célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse Kodály Zoltán

Részletesebben

5. évfolyam. A tanult motívumok, táncstílusok körének bővítése

5. évfolyam. A tanult motívumok, táncstílusok körének bővítése TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

MUNKAANYAG. György-Horváth László. Énekes népszokásaink II. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. György-Horváth László. Énekes népszokásaink II. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul György-Horváth László Énekes népszokásaink II. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 ÉNEKES NÉPSZOKÁSOK

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

LAJOS ÁRPÁD EMLÉKEZETE

LAJOS ÁRPÁD EMLÉKEZETE LAJOS ÁRPÁD EMLÉKEZETE A MISKOLQ HERMAN OTTÓ MÚZEUM NÉPRAJZI KIADVÁNYAI XXI. 1 I ] I LAJOS ÁRPÁD EMLÉKEZETE (Születése 75., halála 10. évfordulóján rendezett emlékülés anyaga) Miskolc, 1987 Szerkesztette:

Részletesebben

Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére

Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére A. Az elem neve FEDŐLAP Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, tánc B. Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy

Részletesebben

Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban

Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban Pávai István MTA Zenetudományi Intézet Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban Térségünkben a népi kultúra iránti tudományos érdeklődés első szakaszára az ún. magaskultúra szemszögéből

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette : Halmi Zoltán Igazgató Jóváhagyta: Nagy István Fenntartó Örökségünkért Népművészetéért Alapítvány 3973 Cigánd, Iskola utca 24. Érvényes:

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI.

Részletesebben

Játék és tánc az iskolában Megjelent a Budapesti Nevelő 2008 és 2012 számaiban számában

Játék és tánc az iskolában Megjelent a Budapesti Nevelő 2008 és 2012 számaiban számában Kraiciné dr. Szokoly Mária Játék és tánc az iskolában Megjelent a Budapesti Nevelő 2008 és 2012 számaiban számában Magyarországon az elmúlt ötven év során, a rendszerváltás előtt, és sok vonatkozásban

Részletesebben

LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA. XXVI. évfolyam, 1996. 3-4. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK

LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA. XXVI. évfolyam, 1996. 3-4. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA XXVI. évfolyam, 1996. 3-4. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK KIADJA A FORUM KÖNYVKIADÓ Fő- és felelős szerkesztő: Dr. Várady Tibor Szerkesztette: Mgr. Faragó Kornélia

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék: 3. oldal 1.) Az intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások 3-41. oldal 2.) Az intézmény szakmai tevékenysége: vezetői összefoglaló, a szakmai egységek

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK

TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK Játékpszichológia A játékpszichológia tantárgy célja, hogy a játék jelenségvilágának fejlődéslélektani, pedagógiai, pszichológiai, valamint

Részletesebben

A MAGYAR NÉP TÁNCÉLETE

A MAGYAR NÉP TÁNCÉLETE NÉPTÁNCPEDAGÓGUSOK KISKÖNYVTÁRA Pesovár Ferenc A MAGYAR NÉP TÁNCÉLETE TÁNCTANULÁS, TÁNCALKALMAK, TÁNCRENDEZÉS NÉPMŰVELÉSI PROPAGANDA IRODA 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 I. A TÁNC HAGYOMÁNYOZÓDÁSA... 7 1. A

Részletesebben