J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-18/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 26-án (szombat) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Jelen vannak: Ács János polgármester Bakos György Barbalics Antal Bognár Ferenc Buzás Gyula Dr. Csonka László Koppányi Ferenc Lévai József Marton József Presits Ferenc Sólyom Károly Szatmári Jánosné Vörös Béla Závori László képviselők Dr. Imre László jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője, Vasáros Nikoletta jegyzőkönyvvezető Dr. Flórián Csaba - Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház- Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. főigazgatója Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait. Megállapítja, hogy 14 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy az idő rövidsége miatt rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívásra volt szükség, ezért sem készült írásos meghívó. Elmondja, hogy a kórház teljesítmény-volumen átcsoportosításáról szól a határozati javaslat. Debrecen ezeket a teljesítmény-volumeneket átvenné, amely átadás már február 01-től érvényes lenne. A finanszírozási kifizetése az

2 2 OEP részéről 90 nappal később történne meg. Ha az idei évben szeptemberig ezt a volument átengedik, akkor a kórház egy bizonyos összeghez hozzá tud jutni. A megállapodást egyedül nem írhatja alá, Képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. Dr. Imre László jegyző: Két határozati javaslat került a képviselők elé. Az I. határozati javaslatot Polgármester Úr már ismertette. A debreceni kórház venné át a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. le nem hívható volumenét. A II. határozati javaslat arról szól, hogy február 01-től a körmendi, a mezőtúri és a tapolcai kórház a teljesítmény-volumen korlát közös kezelése tárgyában határozatlan időre szóló megállapodást írjon alá. Ezt a lehetőséget a kórházak most ki tudják használni. Ács János polgármester: Dr. Flórián Csaba főigazgató Urat kérdezi, hogy a határozati javaslatokhoz kíván-e kiegészítést tenni? Dr. Flórián Csaba a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. főigazgatója: A határozati javaslatok lényegét Polgármester Úr és Jegyző Úr is ismertette. Egy irreálisan magas volumenkorlátot határoztak meg nekik. Az átlagos teljesítményük millió forint volt, amit elszámolhatnak. A 20 milliós korlátot nem lehet teljesíteni. Ács János polgármester: Ezt a fennmaradó összeget próbálják értékesíteni. Képviselő-társait kérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata? Presits Ferenc képviselő: A normatívák szerint van egy rossz törvény? Dr. Flórián Csaba a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. főigazgatója: Igen, és ezzel kapcsolatban az OEP főigazgatójához kell fordulni. Április 30-ig a RET-en belül lehetne az itt megmaradó kapacitást átadni. Ha a RET nem dönt, akkor majd a miniszter dönt. Ha megmaradnak a jelenlegi teljesítmény volumen, akkor az OEP azt fogja mondani, hogy óraszámokat vesz el. A pontok átadása nem törvénytelen, a törvény nem tiltja. Most adott a lehetőség, amivel élni kell. Ez nem végleges átadás. A jövőre nézve ez azt célozza meg, hogy ne kelljen cégcsoporton kívül kerülni. Természetesen ezek nem mennek sem a kórház, sem a fekvőbeteg-ellátás rovására. Dr. Imre László jegyző: A teljesítmény-volumen átcsoportosítása a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. egészségügyi szakellátási kötelezettségét nem érintheti. Ez nem fog a betegek rovására menni. Egyéb kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezik. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a kiosztott határozati javaslatokat.

3 3 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 113/2008. (IV.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T a november 14. napján kelt feladatellátási szerződés változatlanul hagyása mellett hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft., mint egészségügyi szolgáltató és a VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. ( 4026 Debrecen, Fűvészkert u.4. ), mint egészségügyi szolgáltató között a teljesítmény-volumen tárgyévi időarányos összege német pontszám - átcsoportosításra kerüljön április 01. napjától szeptember 31. napjáig. a teljesítmény-volumen átcsoportosítás ellenértékének minimum összegét nem állapítja meg. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét arra, hogy a közszolgáltatásért felelős Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával tárgyalást folytasson le, és a tárgyaláson elérhető legkedvezőbb ellenértékért a teljesítmény-volumen átcsoportosításról szóló szerződést írja alá. A teljesítmény-volumen átcsoportosításáról szóló szerződés alapján befolyó ellenértéket a Dr Deák Jenő Kórház- Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. számára kell átutalni. A teljesítmény-volumen átcsoportosítása a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. egészségügyi szakellátási kötelezettségét nem érintheti. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester

4 4 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 114/2008. (IV.26.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy - Körmend Város Önkormányzatával, mint közszolgáltatásért felelős szervvel és a Dr. Batthyány-Strattmann László Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel, mint egészségügyi szolgáltatóval, - Mezőtúr Város Önkormányzatával, mint közszolgáltatásért felelős szervvel és a Mezőtúr Városi Kórház-Rendelőintézet Kft-vel, mint egészségügyi szolgáltatóval, - valamint a fenntartói jogokat gyakorló MediSyst Kft-vel a teljesítmény-volumen korlát közös kezelése tárgyában február 01-től kezdődően határozatlan időre szóló megállapodást írjon alá. tudomásul veszi, hogy a megállapodás alapján a szerződő felek a jövőben az egészségügyi ellátás színvonalának és hatékonyságának érdekében egyeztetik az egészségügyi intézmények szakmai és finanszírozási stratégiáját. Ez alapján február 01-től visszamenőleg - a szerződő felek kezdeményezik az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál ( OEP.) a fekvő- és járóbeteg-ellátásra megállapított teljesítmény-volumenének együttes kezelését, annak teljesítményarányos elszámolását, tekintettel arra, hogy az adott havi teljesítményre eső finanszírozási díj kifizetése az OEP. részéről 90 nappal később történik meg. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester

5 5 Ács János polgármester: Felkéri Sólyom Károly alpolgármestert, hogy a mentőállomással kapcsolatos tegnapi megbeszélésről számoljon be a Képviselőtestületnek. Sólyom Károly alpolgármester: Tegnap a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tartott tanácsülést a mentőállomás építésével kapcsolatban. Értékbecslés készült a volt ÉDÁSZ épület átalakítására, hogy így mennyibe kerülne az új mentőállomás megépítése. Az új mentőállomás megépítése kb millió forintba kerülne. A másik lehetséges alternatíva millió forintba kerülne. Továbbra sem született megállapodás. A kistérségi Elnök Asszony Miniszter Úrhoz fordult. Nem vetették el a támogatás gondolatát. Az új mentőállomás megépítését a mentőállomás 10 millió forinttal, a Veszprém Megyei Önkormányzat 20 millió forinttal támogatná. Minden településnek a maga létszámának megfelelően kellene ehhez az összeghez hozzájárulnia. Sok település ehhez nem tud hozzájárulni. A mentőállomásnak júliusig el kell költenie a 10 millió forintot. Ács János polgármester: Nem ért egyet a kistérség polgármestereivel. Nem a települések gondja, hogy megoldja ezt a problémát. Új mentőautókat hoznak be az országba, melyek a mostani mentőállomás helyére nem férnek be. Ez az önkormányzatnak 17 millió forintjába fog belekerülni. Az osztálylétszámok indításával kapcsolatban elmondja, hogy az előzetesen jóváhagyott öt osztály helyett hat osztály kell indítani, mert akkora volt a létszám. Ebből 28 gyermek vidéki. Több település is jelezte, hogy hajlandó a különbözetet kifizetni a városnak. Május 15-ig egy rendkívüli Képviselő-testületi ülést kell tartani a pályázatbenyújtások kapcsán, ezért a következő rendkívüli ülésre május 13-án délután kerül sor. Elmondja, hogy május végén átfogó ÁSZ ellenőrzést végeznek a városban. Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a részvételt, és a rendkívüli zárt ülést órakor bezárja. K. m. f. Ács János polgármester Dr. Imre László jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/59-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 06-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-38/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-21/2015. Készült: Az ülés helye: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-11/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. április 28-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-66/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. december 18- án (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. november 21.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. április 4-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. április 4-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. április 4-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Hajdu

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2012. szeptember 6 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Major Ferencné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./

Részletesebben

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. április 14-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben