Közhasznúsági melléklet 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági melléklet 2013"

Átírás

1 Adószám: Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 13 PK /1990/ Nyilvántartási szám: 01/01/ Budapest, Delej utca Budapest, május 21.

2 -1-1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Alapítványunk az Alapító Okiratban megfogalmazott célok megvalósítását folytatta 2013-ban. A munka az Alapítvány által működtetett Módszertani Központ keretei között valósul meg. A közvetlen ellátásban működő, kis kapacitású, komplex szakmai szolgáltatások (az oktatásügy, az egészségügy, illetve a szociális/foglalkoztatás-ügy területein) biztosítása mellett kiemelten fontos a kutatás és fejlesztés, a szakember-képzés és továbbképzés, a szakmai együttműködésekben végzett feladatok (pl. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karával). A finanszírozás kritikus helyzete mellett (és azzal összefüggésben) kiemelhető legégetőbb problémánk a szakemberhiány: fiatal szakembereink továbbképzése, illetve a növekvő mennyiségű feladatok (l. várólista az ambulancián) mellett a hiányzó, illetve a távozó szakemberek pótlása. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5,000 Gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység Az egészségügyről szóló évi CLIV.tv.szerint autizmussal élő gyermekek,serdülők,felnőttek és családjaik Közhasznú tevékenység főbb eredményei Közhasznú tevékenység főbb eredményei Az Ambulanciája az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződéses viszonyban pszichiátriai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozói feladatokat, és alapítványi forrásból finanszírozott egészségügyi szakrendelői feladatokat ellátó intézmény as adataink szerint gondozottjaink létszáma 2998 fő. Az ambulancián végzett komplex vizsgálat típusai, átfedések a közoktatás/szociális gondozás területeivel: 1)Egészségügyi/pszichiátriai ellátás A diagnosztikus kivizsgálás célja az autizmus spektrum zavar igazolása vagy kizárása, melynek során pszichiátriai/pszichológiai módszerekkel és standard autizmus-specifikus diagnosztikus eszközök segítségével a gyermek vagy felnőtt fejlődésének és viselkedésének részletes feltérképezése történik. A kivizsgálás lényegi része a diagnózis közlése a családdal, felnőttkorban az érintettel is (szükség esetén külön időpontban), írásos szakvélemény készítése, valamint a család támogatása a diagnózis elfogadásában és feldolgozásában, a megfelelő nevelési stratégiák kialakításában. A gondozásba-vételi vizsgálat célja, hogy azok a gyermekek/felnőttek is hosszú távú gondozásban részesülhessenek ambulanciánkon, akik intézményünk szakmai standardjának megfelelő, máshol felállított autizmus-spektrum zavar diagnózissal érkeznek. Feltétel, hogy a diagnózis az érintett és a család számára sem kérdéses. A gondozásba vételről és a diagnózisról írásos szakvélemény készül.

3 2)Közoktatáshoz kapcsolódó ellátás -2- A gyermek/felnőtt kognitív profiljának részletes feltérképezése, melynek része az értelmi képességek és/vagy adaptív szint felmérése standard intelligenciatesztekkel, kérdőíves, illetve interjú alapú eljárásokkal, valamint a tanulási képességek (taníthatóság, tanulási stílus, figyelem, együttműködés, stb.), részletes felmérése és a fejlesztési területek átfogó feltérképezése. Mindezek nyomán a szakmai team minden esetben ajánlást tesz a gyermek intézményes elhelyezésével, a beiskolázás formájával, illetve az individualizált, autizmus-specifikus fejlesztéssel kapcsolatban. A komplex kivizsgálásokat kétfős szakmai team-ek végzik (pszichiáter és/vagy pszichológus, gyógypedagógus), állandó főorvosi szupervízió mellett. Ezek átlagosan 3 alkalmat jelentenek, alkalmanként pedig körülbelül két órát vesznek igénybe. A gondozásba-vételi vizsgálatok azonos szakemberigény és alkalmankénti időtartam mellett kevesebb, általában 1-2 vizsgálati alkalmat jelentenek. A kivizsgálást és a gondozásba-vételi vizsgálatot követően a családok ambulanciánk gondozásába kerülnek, és igény szerint, különböző típusú, további ellátásban részesülhetnek: 1. Kontrollvizsgálat, melynek általános célja a gyermek fejlődésének követése, az aktuális kérdések megvitatása. Évenkénti kontrollvizsgálataink módot adnak a gondozott gyermekek szoros utánkövetésére, az iskolai beilleszkedés és teljesítmény monitorozására, az autizmusban érintett készségek rendszeres felmérésére. Kontrollvizsgálataink tapasztalatai alapján - szükség esetén - javaslatokat adunk az egyéni fejlesztési irányok módosítására a gyermek fejlődésének, életkori sajátosságainak és változó igényeinek megfelelően. 2. Rendszeres pszichoedukációs tréningek az autizmusban érintett készségek fejlesztésére, hatékony autizmus-specifikus eljárások segítségével, melyekben gyermekpszichiáteri és pszichológusi szupervízió mellett az általános iskolájának magasan képzett szakemberei is részt vesznek. 3. Konzultáció családoknak, melyek során a szülőket vagy más családtagokat egyénre szabottan segítjük az autizmus természetének megértésében, abban, hogy az otthoni környezetet és saját viselkedésüket is képesek legyenek gyermekük speciális igényeinek megfelelően módosítani. A viselkedési problémák specifikus eszközökkel való hatékony kezelésére konkrét javaslatokat teszünk. 4. Konzultáció szakembernek, melynek keretében a gyermekkel rendszeresen foglalkozó szakembereknek (tanár, óvónő, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, stb.) bemutatjuk az autizmus korszerű szemléletét és a hatékony autizmus-specifikus eljárásokat, valamint konkrét tanácsokkal segítjük őket abban, hogy azokat egyénre szabottan alkalmazzák az oktatási intézményben vagy egyéni fejlesztési helyzetekben. 5. Ambuláns egyéni terápiák heti/kétheti rendszerességgel zajlanak. Tartalmi szempontból ezek - a kliens életkorához és szükségleteihez, valamint a terápiát végző szakember képzettségéhez igazodva - autizmus - specifikus fejlesztést, autizmus - specifikus életvezetési tanácsadást, illetve szupportív pszichoterápiát, vagy szintén autizmus - specifikus kognitív viselkedésterápiát jelentenek. 6. Egyéni, probléma-centrikus gyermek, és ifjuságpszichiátriai, pszichiátriai konzultáció, farmakoterápia, gondozás az érintettnek, illetve szülőknek, családnak. Ahol releváns, kooperáció az ellátásban a helyi pszichiátriai gondozó, kezelő szakemberrel. 7. A Felnőtt Klub, amelyet ambulanciánk és az Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye működtet, lehetőséget biztosít autizmussal élő felnőttek pszichoedukációs tréningjére, követésére, valamint szüleik szervezett és tervezett támogatására ban klubunk - részben önköltséges alapon - havi két alkalommal zajlott októbertől pályázati forrásnak köszönhetően a klub szakember-ellátottsága növekedett, illetve lehetőség nyílt új szakmai tartalmak bevezetésére (pl. mentálhigiénés szülőcsoport

4 Nevelés, oktatás Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500 Nevelés, oktatás A közoktatásról szóló 1993.évi LI.tv.30. és 121 autizmussal élő gyermekek, tanulók Közhasznú tevékenység főbb eredményei Közhasznú tevékenység főbb eredményei Az intézmény alapító okirat szerinti feladata: decemberében a Köznevelési Törvény változásainak megfelelően módosult az intézmény alapító okirata, a szakszolgálati és szakmai szolgáltatás feladatai megszűntek, így jelenleg 8 évfolyamos, autizmus-specifikus általános iskolaként működik tovább. A 2013-as év feladata volt az alapdokumentumok és a működési engedély módosítása a jogszabályi változásokkal összhangban. Az intézmény továbbra is gyakorlóhelyet biztosít az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar posztgraduális autizmus kurzusai számára és egyéb felsőoktatási/oktatási intézményekből is rendszeresen fogad hallgatókat, így például a Semmelweis Egyetem védőnő szakirányáról. Ellátott gyermekek, tanulók: Az intézményben a beszámoló időszakában 20 gyermek egyéni és kiscsoportos autizmus-specifikus fejlesztése valósult meg. A gyermekek mindennapi nevelésénoktatásán felül az előző évekéhez hasonló minőségű és mennyiségű szakmai, módszertani feladatot láttunk el. Emellett elvégeztük a középsúlyosan és az enyhén értelmi sérült tanulók kerettantervének autizmusspecifikus adaptálását is. Az intézményben alkalmazott módszertan közös alapjai: egyéni felmérés, tervezés és fejlesztés, strukturált oktatás, kognitív-viselkedésterápia, vizuális stratégiák, alternatív-augmentatív kommunikáció. A beszámoló időszakában a következő osztályok működnek: 1 összevont alsó tagozatos osztály, 2 összevont felső tagozatos osztály. Az osztályokat további csoportokra bontottuk a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelően. A tanulócsoportok létszáma: 2-5 fő. A családokkal való együttműködés igen szoros, szükség esetén napi rendszerességgel konzultálunk, illetve a gyermeket otthoni környezetében megfigyeljük és tanácsokat adunk a felmerült problémák megoldásához. A sérülés jellege és az előforduló súlyos viselkedésproblémák miatt az egyéni foglalkozások száma rendkívül magas: Az alsó tagozatos gyermekek szinte valamennyi tanórája egyéni foglalkozás keretében valósul meg. Az összevont alsó és felső tagozatos csoportokban az 1 gyermek: 1 pedagógus formában szervezett foglalkozások száma átlagosan napi 4 óra/fő, de a kiscsoportos formában szervezett foglalkozások esetében is maximálisan 3 gyermekkel foglalkozik egy pedagógus. Több gyermek olyan súlyosan viselkedésproblémákat mutat (önsértő viselkedések és személyre irányuló agresszió), hogy számukra a foglalkozások nagyrészt 1 gyermek: 1 tanár helyzetben szervezhetők. Szakmai szupervíziót az Ambulanciája biztosít. Lehetőség szerint intézményen kívüli programokat szervezünk (pl. mozi, múzeum, kirándulás). Fontos cél a közösségi eseményeken való részvétel sérülésspecifikus támogatása júniusában 3 napos erdei iskolai programot valósítottunk meg Tatán.

5 Családsegítés Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5,000 Családsegítés 2011.évi CCI. évi tv. a családok védelméről autizmussal élő gyermek,serdülő,felnőtt és családjai Közhasznú tevékenység főbb eredményei Szociális gondozáshoz kapcsolódó ellátás A családokat részletes információkkal látjuk el az igénybe vehető szociális juttatásokról és az ezt megalapozó törvényi hátérről. Szükség szerint hivatalos igazolásokat és útmutatókat adunk ki, illetve az ügyintézésben is segítjük a családokat. Felnőttkorban a diagnózisról szóló igazolás és javaslat mellett az autonómia szint meghatározására irányuló vizsgálattal (Vineland II Adaptív Viselkedést mérő Skála) is igyekszünk hozzájárulni a NRSZH vizsgálataihoz. 3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja Saját tőke Összesen: Közhasznú tevékenység 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Ösztöndíjak EGYMI Autizmus Szakmai Egyesület 0 50 Összesen: Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév Dr. Balázs Anna Molnárné Sós Zsuzsanna Összesen:

6 -5-6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebből: I. Személyi jellegű kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > ,-Ft] Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] 0.41 Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] 0.02 Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] 1.00 Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] 0

7 -6-8. Kiegészítő melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Az az általa fenntartott intézményeken keresztül ( Általános Iskolája, Nappali Szociális Ellátást Nyújtó Intézménye, Ambulanciája) közvetlen szolgáltatást nyújt az autizmussal érintett emberek, és családjaik számára. A "Közhasznú tevékenységek bemutatása" c. pontban részletesen bemutattuk az intézményekben folyó szakmai tevékenységeket. Ezek megvalósulásához nyújtottak segítséget az alábbi pontokban részletezett támogatások Támogatási programok bemutatása MÁK normatív támogatás MÁK normatív támogatás MÁK Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 14,145 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 14,145 -tárgyévben felhasznált összeg: 14,145 -tárgyévben folyósított összeg: 14,145 Személyi: Dologi: 3,047 Összesen: 3,047 Az, mint fenntartó, közvetlen szolgáltatást nyújt autizmussal élő gyermekek számára az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében. A közhasznú melléklet 2.2 pontjában részletesen bemutattuk az intézményegység tevékenységének eredményeit. A támogatásból e Ft az EGYMI számlájára került átutalásra, ahol bér és egyéb személyi jellegű kifizetésekre került felhasználásra.

8 Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása finanszírozási szerződés alapján Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása finanszírozási szerződés alapján OEP Közép-magyarországi Területi Hivatala Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 29,489 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 29,489 -tárgyévben felhasznált összeg: 29,489 -tárgyévben folyósított összeg: 29,489 Személyi: 22,970 Dologi: 6,519 Összesen: 29,489 Az Ambulanciája gondozó intézeti feladatainak ellátására szerződött az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, mely a befogadott teljesítményvolumen alapján finanszírozza a működést. Az intézményegység tevékenységének eredményeit a közhasznú melléklet 2.1 pontjában részletesen bemutattuk Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásához kapcsolódó normatív állami hozzájárulás Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásához kapcsolódó normatív állami hozzájárulás MÁK Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 2,497 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,497 -tárgyévben felhasznált összeg: 2,497

9 -8- Támogatás típusa: (-el jelölve) -tárgyévben folyósított összeg: 2,497 Személyi: 2,497 Dologi: Összesen: 2,497 A támogatás teljes összegét az Nappali Ellátást Nyújtó Intézményében dolgozó kollégák személyi jellegű költségei egy részének fedezésére, valamint rezsi költségekre fordítottuk EMMI működési támogatás EMMI működési támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 35,000 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 35,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 35,000 -tárgyévben folyósított összeg: 35,000 Személyi: 15,895 Dologi: Összesen: 15,895 A Minisztériumtól érkező támogatást modellintézményeink működésének fenntartására, valamint szakemberképzési, szupervíziós, ismeretterjesztési és tanácsadói feladataink ellátására fordítottuk, bérés bérjellegű költségek fedezése formájában. A támogatásból 19,105 e Ft az EGYMI számlájára került átutalásra, ahol ugyancsak személyi kifizetésekre került felhasználásra.

10 K H Gyógyvarázs program Támogatás forrása: (-el jelölve) K H Gyógyvarázs program K H Egészséges Nemzetért Alapítvány központi költségvetés Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 2,342 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,342 -tárgyévben felhasznált összeg: 2,342 -tárgyévben folyósított összeg: 2,342 Személyi: Dologi: 827 1,515 Összesen: 2,342 A pályáztató eljárási rendjének megfelelően a fenti támogatást nem pénzbeli volt, hanem a pályázati anyagban részletesen felsorolt eszközök kerültek átvételre. Az eszközök, az Ambulanciájának munkáját közvetlenül segítik a diagnosztikus kivizsgálások folyamatában, valamint az azt követő terápiás beavatkozásoknál HANDS pályázat Támogatás forrása: (-el jelölve) HANDS pályázat HANDS központi költségvetés Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 702 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 -tárgyévben felhasznált összeg: -tárgyévben folyósított összeg: 702 Személyi: 702 Dologi: Összesen: 702

11 -10- A HANDS kutatási projekt időszakban zajlott, melynek befejezése, pénzügyi elszámolásának elfogadása után a pályázati összeg fennmaradó összegének egy részét év folyamán utaltak ki részünkre FSZK K-2333/4/2012 FSZK K-2333/4/2012 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 500 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 -tárgyévben felhasznált összeg: 500 -tárgyévben folyósított összeg: 500 Személyi: 500 Dologi: Összesen: 500 A támogatást a "Szülősegítő szolgáltatások támogatása" c. pályázati program témakörében nyerte az Alapítvány, mely projekt megvalósítása során elsősorban szülőknek segítséget nyújtó, autizmus témakörével kapcsolatos előadások, illetve az érintett családokkal egy közös kirándulás kerültek megszervezésre. A támogatást, az előbbiek megvalósításához kapcsolódó megbízási díjak, és azok járulékainak kifizetéseire fordította az Alapítvány NEA-TF-12-SZ-0485 NEA-TF-12-SZ-0485 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama:

12 -11- Támogatás összege (1000HUF) 1,919 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,919 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,919 -tárgyévben folyósított összeg: 1,919 Személyi: 1,206 Dologi: Összesen: 1,919 A "Autizmus területén működő civil szervezetek együttműködése a minőségi autizmus-ellátás érdekében" c. projekt kapcsán szakmai napok, és előadások kerültek szervezésre az autizmus területén működő civil, és szakmai szervezetek számára. A támogatás összegét, a szakmai napok megvalósítása kapcsán felmerülő rezsiköltségekre, szolgáltatás és eszközvásárlásokra, valamint munkabér és járulék kifizetésekre fordította az Alapítvány. (visszautalásra került Ft fel nem használt összeg) FSZK 41291/25/2012 FSZK 41291/25/2012 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 3,026 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 3,026 -tárgyévben felhasznált összeg: 3,026 -tárgyévben folyósított összeg: 3,026 Személyi: 3,026 Dologi: Összesen: 3,026 A Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény részére nyújtott egyszeri kiegészítő támogatást az itt dolgozó szakemberek személyi költségeinek egy részére fordítottuk.

13 FSZK 2247/4/2013 szerződésszámú 41391/9 projekt FSZK 2247/4/2013 szerződésszámú 41391/9 projekt Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 2,285 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,203 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,203 -tárgyévben folyósított összeg: 2,285 Személyi: 1,203 Dologi: Összesen: 1,203 A Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény részére nyújtott egyszeri kiegészítő támogatást az itt dolgozó szakemberek személyi költségeinek egy részére fordítottuk.

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u. 24-26.; Levélcím: 1426 Budapest, Pf. 68. Tel/fax: 210-4364; 314-2859 Web: www.autizmus.hu; E-mail: autizmus@autizmus.hu S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A Z A

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18188600-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60904 /2005/3 Nyilvántartási szám: 01/01/00097. 1171 Budapest, Dalnok utca 48 2014. Budapest, 2015. április 8.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18618145-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.011/2009/10 11/01/975 Egészséges Lélek,Egészséges Élet alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 19137528-1-10 Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Bejegyző határozat száma: 10 PK 60169 /1992/3 Nyilvántartási szám: 10/03/A-185 3200 GYÖNGYÖS, JERUZSÁLEM út 1 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A beszámoló szerkezete: Az Alapítvány szakmai tevékenységének ellátására az alábbi részintézményekben került sor: Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18198427-2-42 01 Fővárosi Törvényszék 14 PK 60475 /1989/20 01/09/10703 ExLibris Könyvtári Alapítvány 1062 Budapest, Bajza utca 18 2014.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 0 4 4 3 2 8 1 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése 1149 Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18368716-1-03 Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.118/2006/16 Nyilvántartási szám: 03/ /2635 Havária Közhasznú Egyesület 6500 Baja, Bem József utca 39 3 2013

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: C O M P A S S E U R Ó P A I I F J Ú S Á G I K Ö Z Ö S S É G É R T E G Y E S Ü L E T Szervezet székhelye: Település: K A P O S V Á R Közterület neve: F Ü R E D I Irányítószám: 7 4 Szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 20548324-1-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-128744 HARMÓNIA K Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 2/a.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Számviteli beszámoló Jászalsószentgyörgy, 2012. május 31. 18829723949956916

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.6.19 11:29:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 Település: Hatvan Közterület neve: Kossuth Közterület jellege: tér Házszám: 2 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18131354-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60396 /2008/3 Nyilvántartási szám: 01/03/10583 1011 Budapest, Hunyadi János út 13 2014. -1-1. Tárgyévben végzett

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18614385-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.009/2004/16 11/01/892 2500 Esztergom, Csapási dűlő 03626/1 2014. Esztergom, 2015. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/03/6836 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

NESsT EUROPE Nonprofit Kft.

NESsT EUROPE Nonprofit Kft. NESsT EUROPE Nonprofit Kft. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budapest, 2012. május 21. Ügyvezető igazgató TARTALOM 1. A Társaság adatainak ismertetése 2. Tájékoztató adatok 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

VADASKERT ALAPÍTVÁNY a Gyermekek Lelki Egészségéért KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2005.

VADASKERT ALAPÍTVÁNY a Gyermekek Lelki Egészségéért KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2005. VADASKERT ALAPÍTVÁNY a Gyermekek Lelki Egészségéért KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2005. A./ Az ALAPÍTVÁNY 1.) Neve: Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért. rövidített név: Vadaskert Alapítvány 2.)

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet (2012)

Közhasznúsági melléklet (2012) Közhasznúsági melléklet (2012) 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai: Név: Zalai Falvakért Egyesület Székhely: Adószám: Bejegyző határozat szám: Pk.60.441/1990/2 Nyilvántartási szám: 434/1990. Képviselő

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 18083385-9499-522-01 Statisztikai számjel 12.PK.60240/1996/3 Bírósági végzés száma Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Vállalkozás megnevezése 1014 Budapest, Fortuna utca 10. Vállalkozás címe 2013.12.31 Üzleti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet a Tölösi Péter Alapítvány 2013. évi működéséről I. Általános információk: -------------------------------- Az alapítvány 1990-ben alakult. Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán

Részletesebben

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014.

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Beküldő adatai: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héjj Ákos Születési név: Héjj Ákos Anyja neve: Zamaróczy Éva Születési ország

Részletesebben