BIATORBÁGY KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVA 1991-BEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIATORBÁGY KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVA 1991-BEN"

Átírás

1 BIATORBÁGY KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVA 1991-BEN ALAPÍTVÁNY 1

2 Kétszáz éves kápolna Abiatorbágyi, iharosi erdõben lévõ klasszicista stílusú kápolnát nagyszigeti Szily József udvari tanácsos a 19. század elején építtette. Felszentelte az évi canonica visitatio szerint Spetykó Ferenc kerületi esperes, bicskei plébános. Védõszentje Szent Vendel lett. Felszerelést Szily Antal, a Mária Terézia-lovagrend lovagja juttatott neki. Empire stílusú faoltárát csinos, kissé bágyadt színnel festett, de ájtatos érzelmekre indító Szent Vendelt kép díszítette ban a kápolnában temették el Szily Antalt. A kápolna elõtti rondellaszerûen kialakított terasz alatt volt a Szily család sírboltja ben, s az utána következõ években a kápolna és belsõ felszerelése erõsen megrongálódott, oltárképe elpusztult. Sírboltját feldúlták. Az 50-es, 60-as években részlegesen helyreállították. Az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal 6913-es törzsszámon vette mûemléki lajstromba. Jelenleg tulajdonosa a magyar állam, kezelõje a Pilisi Parkerdõ Zrt. 2

3 Megõrzött múltunk ABiatorbágy Kultúrájáért Alapítványt 1991-ben magánszemélyek alapították. Célja többek között a község azóta város kulturális életének javítása, fellendítése, hagyományainak ápolása, kulturális, mûvészeti értékeinek feltárása, megvédése, múltjának megõrzése, mûemlékeinek felújítása, helytörténeti könyvek megjelentetése. Az elmúlt 18 évben végzett alapítványi munkát elsõsorban a Szent Vendel-kápolna megmentéséért végzett tevékenységünk fémjelzi. Emellett megújulhatott az I. világháborús emlékmû, a Szentháromság téri körforgalomba helyezett Szentháromság-oszlop, a kutya-hegyi Orbán-kereszt, valamint a Szelíd-tavi téren álló Bach-kereszt. Országos, megyei és helyi pályázatokból, önkormányzati, lakossági és más támogatásokból, társadalmi munkával több milliós beruházások által sikerült az elõdeinktõl ránk maradt múltunk egy-egy darabját az enyészettõl megmenteni. Reméljük, hogy utódaink is óvni és õrizni fogják ezt az örökséget. Köszönjük Akápolnát a Balsorsú Mûemlékekért Társasággal és a Pilisi Parkerdõgazdasággal együttmûködve, Biatorbágy Önkormányzata, a Magyar Köztársaság Kormánya, Pest Megye Önkormányzata és Biatorbágy lakosságának és az itt mûködõ vállalkozásoknak a támogatásával a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány újítatta fel. Közel 10 millió forint értékben végeztettünk, végeztünk munkát, sok természetbeni felajánlást kaptunk az épület felújításához. Többen munkájukat ajánlották az épület megmentéséhez. A kis erdei kápolna megszépült, de további feladatok várnak ránk re az épület készült el. A berendezés (pihenõpad, virágtartó oltárimitáció, Szent Vendel-kép) hiányzik még. El kell indítani a használatbavételi eljárást, rendbe kell tenni a mûemlék környezetét is. Az erdei szerpentin kitisztítása, az egykori kripta kõ ajtóoszlopai közül induló cölöplépcsõ elkészítése is feladat. Újra kezdeményeztük a kápolna és a hozzávezetõ utak, illetve a Keserû-kút területének mûemléki lehatárolását, egyértelmû jogi helyzet kialakítását. S noha az épület elkészült, két-három évente szükséges a fazsindelyezés állagmegóvása, melyhez az anyagi hátteret is biztosítani kell. Az állandó jelenlét, a karbantartás, az idõnkénti takarítás talán jobb belátásra bírja a szemetelõket, rongálókat, és e kis erdei kápolnában még hosszú ideig pihenhetnek meg a vándorok csendes elmélyüléssel. ABiatorbágy Kultúrájáért Alapítvány ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik mellénk álltak és közös erõvel segítettek megmenteni kápolnánkat. Egyaránt hálásak vagyunk a több száz ezer forintos és a forintos adományokért. Köszönjük a felajánlásokat, a kétkezi munkát, melyet nem csak helybeliektõl kaptunk. Jó volt együtt dolgozni ezért a szép ügyért. További terveink között szerepel a Keserû-kút újjáépítése, forrásának feltárása. Ehhez számítunk eddigi és újabb támogatóinkra. Kérjük Önöket, továbbra is támogassák tevékenységünket, hogy múltunk ránk hagyott emlékeit közösen õrizzük meg a jövõ számára. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány számlaszáma: Adószám az 1% felajánlásához: A internetcímen honlapunkon találhatnak dokumentumokat, szerezhetnek információkat új és régebbi tevékenységeinkrõl. Tégy egy lépést... A biatorbágyi Szily-kápolna felújítása Kiadja: Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány. Biatorbágy, 2009 Felelõs kiadó: Hodosi Erika elnök Írta: Horváthné Nagy Erzsébet, szerkesztette, fotózta: Horváth Imre Sokszorosította: Krónikás Bt., Biatorbágy BIATORBÁGY KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVA 1991-BEN ALAPÍTVÁNY 3

4 ABiatorbágy Kultúrájáért Alapítvány 1993 óta tevékenykedik a mûemléki védettség alatt álló Szent Vendel-, közismertebb nevén a Szily-kápolna helyreállításában márciusában Talán még nem késõ Mentsük meg a pusztulástól címmel Kelemenné Egerszegi Ágnes írt egy levelet, melyben többek között a kápolna sorsára kívánta felhívni a figyelmet. A Biatorbágyi Krónika a kápolna megmentésére szólító felhívásként tette közzé, anyagi támogatást kérve a romos kápolna helyreállítására. Ezt a kezdeményezést vállalta fel alapítványunk és fogott szervezkedésbe az iharosi kápolnáért. A felhívásra 6000 forint érkezett. (Ettõl kezdve a Biatorbágyi Krónikán keresztül folyamatosan hírt adtunk ez ügyben végzett lépéseinkrõl.) április 23-án sétát szerveztünk Tégy egy lépést a kápolnáért! jelmondattal, hogy felhívjuk a figyelmet a mûemléki, de romos épület sorsára. Ismét ünnepeljük április 22-én a Föld napját, majd pedig április 24-én Szent György napját, amikor az ország sok vidékén a régi idõkben a pásztorok elõször hajtották legelõre állataikat. E két emléknap közé esõ szombaton illendõ ellátogatnunk e pásztorok védõszentje, Szent Vendel tiszteletére ajánlott kis templom (a Szily család sírkápolnája) épületéhez. e szavakkal invitáltuk a Krónikában megjelentetett írással a biatorbágyiakat, hogy tegyenek egy lépést a kápolna megmentéséért. A kirándulók között voltak a felhívás kezdeményezõi, támogatói: Kelemenné Egerszegi Ágnes, Üveges Ildikó, a polgármesteri hivatal építési osztályáról, a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány alapítói: dr. Kelemen Gáspár, dr. Palovics Lajos, ifj. Ébner Tibor, Horváth Imre, valamint az addigi támogatók: Kacsóf Antal, Steinhauser Klára, Gyõrik Ferenc, Vendégh Zsolt és a Szentháromság Cserkészcsapat. A túrát közel hetvenen járták végig, köztük a fent említett levél írója, a falu polgármestere és az akkori képviselõ-testület jó néhány tagja, a mûemlékvédelem szakembere, Deli Sándor, valamint térségünk két országgyûlési képviselõjelöltje: Fejéregyházi Sándor, Keller László, és a II. Sz. Általános Iskola néhány pedagógusa, és sok (fõleg) biai iskolás. Bíztunk benne, hogy néhányan majd segí- 4

5 tõink lesznek, és védeni fogják helyi mûemlékeinket, mára ketten felnõttként rendszeresen segítik munkánkat. Megjelentettünk egy emléklapot a kirándulás résztvevõinek, mely egyben támogatást kérõ befizetési csekket is tartalmazott. (Ekkor a Pest Megyei Hírlapban több cikk jelent meg a kápolnával kapcsolatban.) A felhívásra Mármarosi Tamás, Radnai János, Reil István, Sáli Erika, Nyeste Zsolt, Barabás Józsefné, Franz Stierbach (Németország) Néder Jánosné, dr. Halmos László, dr. Lakos János országgyûlési képviselõjelölt, valamint a Fidesz 9. sz. válaszlókerület budaörsi irodájának felajánlásaira Ft érkezett az alapítvány számlájára. Kaptunk felajánlásokat különféle munkák elvégzésére, illetve egy helyi tervezõ, Mizsei József elvállalta a felmérést, s a felmérési tervek készítését. A kápolna állapotának fotódokumentálását Horváth Imre (térítésmentesen) végezte, valamint az építés minden fázisát folyamatosan rögzítette, melynek fotóiból sokat közzétettünk a megjelentetett írások illusztrálásához, ezzel is életben tartva a kápolna felújításának ügyét. Közben felhívásunkra újabb forintnyi felajánlás érkezett számlánkra Kacsó András, Hámori Károly, Steinhauser Teréz, Nagy Imre, Beregszászi Béla, Farkas Józsefné, dr. Köves László, Antal Attila, Hell Márton, Kuti Andrea, Kuti Renáta, Karácsonyi Margit, Szabó Gézáné, Patak Endre, Borics Katalin, Kürti Gábor, Baranyai Mihály jóvoltából. Hajzuk Józseftõl és Szatay Andrásnétól régi fotókat kaptunk, melyen jó állapotban látható a kápolna, valamint a még meglévõ sírkamra egy része is. Ez év végén még beszámolhattunk arról, hogy tovább gyarapodott a felújításra szánt összeg Steer Imre, a II. Sz. Ált. Isk. 5. b osztálya és osztályfõnöke, Tanka József, özv. György Ferencné, Gál Sándor, Südi László, Géczy Gyula, Bognár József, Kovács Károly, Zoller Tibor, a Napközi Otthonos Óvoda dolgozói, Sólyom Jenõ, Lutcz Mátyásné (Németország), és a Krónikás Bt. befizetése által. Ezen kívül több természetbeni felajánlás érkezett magánszemélyektõl és társaságoktól márciusában újabb támogatókkal és forinttal bõvült a lista: id. Kõrösi Sándor, Egerszegi József, Franz Bruckner és Franz Wéber (Németország), Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet. Anyagi támogatást kaptunk testvértelepülésünktõl, Herbrechtingen várostól is a biatorbágyi önkormányzaton keresztül. Mindezek az összegek és ajánlatok természetesen messze nem elegendõek, még a felújítás megkezdéséhez sem, de jelzik azt a komoly szándékot, hogy a hozzájárulóknak fontos Biatorbágy egy-egy szép épületének, mûemlékének megóvása. adtuk hírül az újságban áprilisában így tájékoztathattuk a biatorbágyiakat a kápolna ügyérõl: A Mûemlékfelügyeleti Igazgatóságnál új ember, Lázár Gabriella vette át a Szily-kápolna ügyét. Március 3-ára egyeztetõ tárgyalást hívott össze. Ezen részt vett a terület kezelõje, a Pilisi Parkerdõ Rt. részérõl Kissné Szabó Gabriella és a kerületvezetõ erdész, Nagy István, a biatorbágyi polgármesteri hivatal részérõl dr. Palovics Lajos polgármester, a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány részérõl Horváth Imre és Mizsei József biatorbágyi építészmérnök, aki vállalta a felmérési tervek elkészítését a megmaradt korhadt fagerendák és régi fényképek alapján. A jelenlévõk megállapodtak abban, hogy a Szily-kápolna felújításához szükséges feladatokat közösen próbálják megoldani. Az épület felújítási dokumentációjának elkészítéséhez Nagy Gábor budapesti építész ajánlotta fel segítségét. Ezzel a prekoncepcióval lehetett megindítani az OMVH-nál az engedélyeztetést. A Pilisi Parkerdõ Rt. vállalta, hogy a tulajdonos, a Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet felé továbbítja a Szily-kápolnával kapcsolatban felmerülõ igényeket ben megkereste az alapítványt az OMVH néhány munkatársának lelkes csapata, mely felajánlotta segítségét a kápolna megmentésére. A Balsorsú Mûemlékekért Társaság Lázár Gabriella, Janotti Judit és Hajducsek János szervezésében harmadik báljuk teljes bevételét a jobb sorsra érdemes mûemlék Szent Vendel-kápolna javára rendezték. A bál szervezési munkájából az alapítvány is kivette részét. Ennek köszönhetõen szép számmal jelentek meg biatorbágyi polgárok a gödöllõi Grassalkovich-kastélyban, az április 11-én rendezett nagyszabású eseményen. A rendezvény fõvédnöke Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési, valamint Magyar Bálint mûvelõdési és közoktatási miniszter volt. Az est házigazdája a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. ügyvezetõ igazgatója, Nemes Tamás, és a KHT miniszteri biztosa, 5

6 Varga Kálmán volt. A közel 500 fõnyi vendégek között megjelent Ráday Mihály városvédõ, Keller László államtitkár, Inkey Péter helyettes államtitkár, dr. Péter Mihály, a megyei közgyûlés alelnöke, dr. Varga A. Tamás kandidátus, a Pest Megyei Közgyûlés környezet-, mûemlék- és természetvédelmi bizottságának elnöke, dr. Palovics Lajos, Biatorbágy polgármestere, a Pest Megyei Közgyûlés közmûvelõdési és oktatási bizottságának elnöke, Kalmár Péter, az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal (OMVH) elnöke, Bugár-Mészáros Károly, a Mûemlékek Állami Gondnoksága (MÁG) igazgatója, Biatorbágy képviselõ-testületének több tagja, és mintegy hatvan fõnyi biatorbágyi barát, ismerõs és még sokan mások. A bál támogatói voltak: a biatorbágyi Andrész cukrászda, Czimer és Fiai Húsüzem, Krónikás Bt., Penta-Pack Kft., és a Rozál virágbolt, az OMVH, a MÁG, a Gödöllõi Királyi Kastély Közhasznú Társaság és dolgozói, az Állami Mûemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ, Balaton Budapest Vendéglátó Rt., Benkõ Gáborné, Caparol Kereskedelmi Kft., Dimensio Kft., dr. Sztavridisz Diagoraszné, Kígyó patika, Kõbányai Sörgyár Rt., Kõröstej Kft., Lapis Andrásné szobrászmûvész, Milonasz Számviteli Szolgáltató Kft., Parteam Catering Kft., Seagram Magyarország Kft., Terranova Építõipari Kft. A balsorsú mûemlékek javára rendezett bál bevételeként forint gyûlt össze a jótékony célra. Az errõl szóló tanúsítványt adta át alapítványunk képviselõjének a Balsorsú Mûemlékekért Társaság a bál fénypontjaként. Az eseményrõl hírt adott a Magyar Nemzet, az Új Pest Megyei Hírlap, a Mûemléklap, 6

7 valamint Ráday Mihály városvédõ tévémûsorában rövid riport jelent meg a bálról és a romos kápolnáról. Ez alkalommal is felhívást tettünk közzé a Biatorbágyi Krónikában. Ez évben még Ft-tal gyarapodott a pénz. A nyár folyamán Mizsei József építész felajánlásként elkészítette a Szily-kápolna teljesen lepusztult tetõszerkezetének felmérési terveit. A korhadék letisztítása után a földön rekonstruálták a közel kétszáz éves kupola szerkezetét. Árajánlatokat kértünk szakemberektõl az állványozási és ácsmunkákra, a zsindelyezésre, a bádogosmunkákra, valamint a kõrestaurálásra. Pályázatot nyújtottunk be a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumhoz, melyet sajnos nem részesítettek támogatásban. Béres Sándornétól és Tomor Istvántól az ötvenes évekbõl, illetve a hetvenes évek elejérõl készült fényképeket kaptunk, mellyel segítették az eredeti állapot rekonstruálását. Újabb anyagi felajánlások is érkeztek Nánási Tamás, Vass Tibor, Csanak Tibor, Makranczi László, Mármarosi Tamásné, Farkas Józsefné, Willinger Antal és családja, Palovics Teréz, Szapinszky Rudolfné, dr. Köves László, valamint a Scania Hungária Kft. jóvoltából. A Pilisi Parkerdõ Rt.-tõl forint összegû faanyagot kaptunk. A gerendák, deszkák elszállításában az Õz Kft. volt segítségünkre, a raktározási lehetõséget Dóka János biztosította, a rakodásban a Penta-Pack Kft. és a Krónikás Bt. munkatársai mindannyian felajánlásként segítettek. A Tóth Kálmán kõrestaurátor által készített, korábban beadott kápolna kõrestaurálási engedélykérelemre meg- 7

8 érkezett az igenlõ válasz a Mûemlékvédelmi Hivataltól. Októberben a balsorsú mûemlékeket támogató mûemlékvédõ csapat, a kõrestaurátor kezdeményezésére és segítségével állagmegóvás végett fóliával becsomagoltuk a kápolnát. Ehhez Peter Kiefner Herbrechtingen akkori polgármestere nyújtott anyagi támogatást ( Ft). A tél folyamán kerestük a megfelelõ kivitelezõket a munkálatok folytatásához januárjában megérkezett a kápolna restaurálási engedélye. Áprilisban az ART V Mérnöki Iroda Kft. elkészítette a környék szintfelmérését és a geodéziai terveket. Megkértük a kápolna teljes helyreállításának építési engedélyét, terveit Nagy Gábor építész felajánlásként készítette. Májusban a Szent Vendel-kápolna felújításával kapcsolatban egyeztetõ tárgyalást hívott össze az alapítvány, melyen megjelent az OMVH területi felügyelõje, a Balsorsú Mûemlékekért Társaság több tagja, a tervezõ, az ács és a kõrestaurátor kivitelezõk, Biatorbágy polgármestere és a Pilisi Parkerdõ Rt. képviselõi. A megbeszélés témája a kivitelezés ütemezése és egy pályázat beadásához együttmûködési megállapodás kezdeményezése, létrehozása volt. (Pályázatot adtunk be a Pest Megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Mûemlékvédelmi Alaphoz, melyhez támogatást kérõ levelet küldtünk Pest Megye Közgyûlésének.) A résztvevõk megállapodtak, ki milyen feladatot vállal. Júniusban kétszer szerveztünk társadalmi munkát a kápolna állványozásához szükséges tereprendezéséhez. Sajnos felhívásunkra kevés biatorbágyi (Ébner Tibor, Hajzuk József, Horváth Árpád, Horváth Imre, Horváth Kata, Horváthné Nagy Erzsébet és ifj. Palovics Lajos) fogott ásót, ka- 8

9 pát. Szerencsére a Balsorsú Mûemlékekért Társaság lelkes tagjai (Janotti Judit a kislányával, Hajducsek János, Lázár Gabriella, Szatmáriné Mihucz Ildikó, Tóth Kálmán) és barátaik szép számmal jöttek, még Sepsiszentgyörgyrõl is volt egy fiatal fiú, aki kevés magyarországi idejében földet lapátolt a mi kápolnánknál. Így két nap alatt körbeástuk a kápolnát, és megtaláltuk az eredeti talajszintet. A további jelentõs földmunkák elvégzéséhez földmunkagépre volt szükség. Az Õz Kft. ajánlkozott erre, de a meredek domboldalon nem tudott feljutni a munkagépe. Végül Maszlavér Attila közbenjárásával mintegy 100 köbméternyi földet megmozgatva munkagép fejezte be a tereprendezést. Az esõzések miatt késlekedett az állványozási munka. Értesítés kaptunk a megyei pályázatról, melyen Ft támogatásban részesült alapítványunk. Az 1997-es gödöllõi bál forintos bevételét is átutalták számlánkra, valamint a Nyíri családtól, Screirech Jánosnétól befizetés érkezett. Ekkor még az eddigi bevételek mellett is csak a végleges költségvetés negyedével-harmadával rendelkezett alapítványunk. További támogatókat, pályázati lehetõségeket keresünk a felújítás folytatásához. Júliusban több cikk jelent meg a kápolnáról a megyei és országos sajtóban. Felhívást tettünk közzé, keresve a Szily család ma élõ tagjait, így sikerült felvenni a kapcsolatot a nagyszigeti Szily család leszármazottaival. Felállványoztattuk a kápolnát, és ezzel megkezdõdött a tényleges helyreállítás: elõször a kõtisztítást az Izobau Kft. munkatársai Tóth Kálmán kõrestaurátor vezetésével önköltségi áron, majd a kupola javítókõmûvesmunkáit Ratalits Zoltán és Barát Tibor kõmûvesek ( Ft) végezték el, melyhez 9

10 a szükséges anyagot Kontz László, helyi építõanyag-kereskedõtõl kaptuk. Augusztusban a HUM-ÉP Kft. elkészítette a kápolna tetõszerkezetének ácsmunkáit ( Ft). Egy ismeretlen támogatótól forintot kaptunk a munkálatokra. Az OMVH-tól természetbeni támogatásként Ft értékû fazsindelyt kaptunk. Szeptemberben folytatódott a kõrestaurálás. Megkezdtük a kápolna külsõ falazatának letisztítását a vakoláshoz, társadalmimunkában a mûemlékes csapattal közösen (Lázár Gabriella, Janotti Judit és lánya, Hajducsek János, Tóth Kálmán, Horváth Árpád, Erzsi, Imre és Kata, ifj. Palovics Lajos és még néhányan Budapestrõl). Megállapodtunk a HUM-ÉP Kft.-vel a tetõfedõ, zsindelyezõ munkálatok elvégzésére ( Ft). Ez az összeg nem állt rendelkezésünkre, mert az alapítvány anyagi forrásai kimerültek. Tóth Kálmán és munkatársai megkezdték a kõrestaurálást felajánlásként. Októberben az alapítvány kirándulást szervezett a Szily-kápolnához a BÖME Helytörténeti és Természetjáró Körével közösen, harminckét résztvevõvel. Közülük többen jelezték, hogy jó lenne hagyománnyá tenni ezt a túrát. Elkészült a timpanon bádogozása ( Ft), az esõzések miatt a laterna bádogozása késõbbre maradt. Október végén az elkészült timpanon bádogozását és az állvány egy részét ellopták, vandál módon szétverték, részben biatorbágyi fiatalok. Pénzes László körzeti megbízott egy iharosi lakos bejelentése alapján elfogta a garázdákat, de hamar kiengedték õket. A budaörsi rendõrségen feljelentést tettünk ez ügyben ( Ft kár). Novemberben, amint az idõjárás engedte, a szétrombolt áll- 10

11 Vendel-nap környékén 1998-tól minden õsszel megtettük hagyományos természetjáró, helytörténeti sétánkat, mely 2008-ra érte el célját. Azóta a mûemlék kápolna felújításához közel 10 millió forint értékben végeztettünk munkát, több mint kétmillió forint értékû az a természetbeni felajánlás, amit az elmúlt évek során kaptunk, ehhez mintegy órányi önkéntes társadalmi munkájával járult ember. Ezzel az összefogással, valamint országos, megyei és helyi pályázatokból, önkormányzati, lakossági és más támogatásokból sikerült a kápolna épületét közösen megmentenünk az enyészettõl. Amellett, hogy felhívtuk a kirándulók figyelmét védendõ helyi mûemléki, kultúrtörténeti, természeti értékeinkre, a szabad levegõn, vidám társaságban, helytörténeti érdekességekkel gyarapítottuk a résztvevõk ismeretét. Az elmúlt évek túrái során bizony sokan rácsodálkoztak arra, milyen sok természeti szépséggel és elõdeink által ránk hagyott értékekkel vagyunk körülvéve. Reméljük, jövõre még többen csatlakoznak õszi túránkhoz, hiszen sok védendõ, felújításra váró helytörténeti emléke van még Biatorbágynak, melyre fel kell hívni a városlakók figyelmét, hogy közösen megõrizhessük azokat. ványokat újra felállítottuk, és az új kupola fóliázását a tetõszerkezetet védve a téli idõjárástól elvégeztük társadalmi munkában. Az állványokat a HUM-ÉP Kft.-vel közösen elbontottuk, a kápolnában összerakva lekötöztük, a megmaradt faanyagot összeraktuk, fóliával letakartuk januárjában elõször vehettünk részt az önkormányzat által kiírt pályázaton, kértünk támogatást a kápolna felújításához. Pályázatunk forintos bevételt eredményezett. Áprilisban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Örökség Program 99 elnevezésû pályázati kiírásra nyújtottunk be 2 millió forintos támogatási kérelmet. Pályázatunkat 1,5 millió forint támogatásban részesítették. Májusban elkezdõdött a kupola zsindelyezése, de a folytonos esõzések hátráltatták a befejezést. Augusztusban befejezõdött a kápolna zsindelyezése. Szeptemberben elkezdõdött a kápolna külsõ és belsõ vakolása. (A vakolást összekarcolták, így kisebb kárt, nagyobb bosszúságot okoztak magukról megfeledkezett emberek.) Október közepére befejezõdött a munka. Még az õszi esõzések beállta elõtt sikerült az új zsindelyt favédõ bevonattal ellátni, melyet Gyõrik Ferenc és csapata támogatásként végzett (a favédõ ára Ft volt). Októberben a BÖME Helytörténeti és Természetjáró Körével közösen harmadik alkalommal rendeztük meg a Szent Vendel-túrát, melyen 120-an vettek részt ben alapítványunk folytatta a Szent Vendel-kápolna felújítási munkálatait, melyhez Ft önkormányzati pályázati támogatást kaptunk. Befeje- 11

12 zõdött az épület kõrestaurálása, belsõ állványozás után a kupola belsõ fal-peremrészének pótlása, és a kupola festése készült el. Az állványok elbontását követõen a kápolna belsõ lábazati vakolását végezték el a kõmûvesek. Ezt követõen készült el a kápolna padozatának lerakása, melyhez Fertõszéplakról hozattuk a burkolólapokat ( Ft). Visszakerült eredeti helyére a márvány sírlap is, mely egy közeli hétvégi ház borozóasztalaként (!) szolgált néhány évig. Alapítványunk hosszas utánjárással találta meg a legkedvezõbb árban, minõségben és határidõben is megfelelõ kivitelezõt, az érdi Németh Istvánt, aki vállalta a mûkõ ajtó- és ablakkeretek elkészítésére. Így õszre elkészültek a kápolna ajtó- és ablakkeretei, beépítésükre tavasszal került sor. Ez év õszén negyedik alkalommal rendeztük meg a Szent Vendel-túrát, melyen szép számmal jelentek meg a kirándulni vágyók. A túra során a Nyakaskõnél a tervezett tanösvény egyik állomásánál két szegedi egyetemista mutatta be a térség geológiai múltját, mai jelentõségét, illetve a terület flóráját és faunáját ben beépítették a kõ ajtó- és ablakkereteket ( Ft). Ezek után befejezõdhetett a kupola belsõ és a falazat belsõ és külsõ vakolási munkája. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium pályázatán nyertes alapítványok tevékenységérõl készített filmet a közszolgálati televízió az Ezredforduló címû mûsorához, melyet az MTV1 és a Duna Televízió is leadott. A Szily család és akápolna történetérõl a felújíttatást szervezõ egyik alapító, Horváth Imre beszélt, az alapítvány tevékenységét Hodosi Erika elnökhelyettes mutatta be ben szükségessé vált a kiszáradt fazsindely újbóli kezelése, a munkát, valamint a falazat külsõ és belsõ festését Gyõrik Ferenc és munkatársai elvégezték (favédõ festék Ft). Ebben az évben is megrendeztük a hagyományos Szent Vendel-túránkat, melynek során többször találkoztunk az ELTE történelem földrajz szakos hallgatóival, akik vetélkedõs túrájukat tartották az Iharosban, melynek egyik állomása a Szent Vendel-kápolna volt. Mintegy háromszázan keresték fel a mûemléképületet ban is meghirdettük a hagyományos Szent Vendel-túrát, mely a rossz idõjárás, az októberi hóvihar miatt a meghirdetés napján elmaradt. Más- 12

13 nap kisebb társaság, nem szervezett formában teljesítette a túrát ben alapítványunk a biai mûemlék Szentháromság-oszlop megmentéséért tevékenykedett az önkormányzattal kötött megállapodás keretében. A kápolna munkálatainak folytatásához kerestük a megfelelõ szakembereket ben alapítványunkat levélben értesítette a Pilisi Parkerdõ Zrt. Budakeszi Erdészete, hogy korábbi kérésünkre a területükön lévõ Szily-kápolna környezetében és az odavezetõ gyalogos szerpentinen erdészeti munkákat végeznek. Örömmel láttuk, hogy az erdészet a kápolnához vezetõ szerpentint kitisztította, falépcsõ elhelyezésével könnyítette meg a mûemlékhez való feljutást. A kápolna környezetét murvával szórták le, padokat, korlátot helyeztek el, így a kirándulók kulturált környezetben pihenhetnek meg itt túrájuk során. A terület bejárása alkalmával megrökönyödve tapasztaltuk, hogy felelõtlen emberek tûzrakóhelynek használják a kápolna környezetét, ezzel veszélyeztették az erdõt és a fazsindely borítású kápolnát. Legutóbb már az épület belsejében, a márvány sírlapon gyújtottak tüzet, és sütögették pecsenyéjüket meggondolatlan emberek. Felmerült a kérdés: lehet, hogy meg kell változtatni eddigi szándékainkat, és le kell zárni a kápolnát? Alapítványunk árajánlatokat kért az iharosi Szent Vendel-kápolna rácsainak elkészítésére, valamint a bejárati oszlopok, a triglifes architráv és a timpanon kõrestaurálására. Júniusban a Testvérvárosi Napok keretében rendezett Európa-konferencián az alapítvány titkára, Horváthné Nagy Erzsébet mutathatta be alapítványunk tevékenységét, melyet 120 vetített kép szemléltetett. Az elõadást követõen a testvértelepülésekrõl is sokan gratuláltak alapítványunk munkájához. A Németországban élõ Keppler Anna a biztató szavak mellett pénzbeni adománnyal (azóta többször) is támogatta további munkánkat. A Megyeházán több szomszédos település kitüntetettje mellett alapítványunk vehette át a Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Kulturált Települési Környezet Díj pályázat I. díját, melyhez Ft pénzjutalom járt. Pályázatunkban a térrendezéssel együtt elkészült és felavatott I. világháborús emlékmûvet, a restaurált Szentháromság-oszlopot és a felújítás alatt álló Szent Vendelkápolnát mutattuk be. Ennek jó alapja volt Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata és Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány korábban megkötött együttmûködési megállapodása, valamint Szimándlné Lipka Jutka alpolgármester asszony segítsége. A vaskos, fotókkal gazdagon illusztrált pályázati anyagot a képviselõ-testület jóváhagyása után, a polgármester úr ajánlásával nyújtottuk be. A megyei rendezvényen Horváthné Nagy Erzsébet, az alapítvány titkára vehette át a kitüntetés oklevelét. A pályázat díját Biatorbágy mûemlékeinek felújítására fordította alapítványunk ban a megsüllyedt lépcsõk, illetve a lepusztult kövek restaurálására a három restaurátor közül a legkedvezõbb árajánlatot adó Palmetta Mûvek szakembereit bízta meg az alapítvány a munkák elvégzésére ( Ft). A csapadékos idõjárás megnehezítette az építési anyag feljuttatását a meredek hegyoldalon. Számos fuvaros hátrált meg (indokoltan) a feladattól. Végül maradt a kézi erõ: a sódert, homokot, cementet, vizet, kõport, a szerszámokat, állványzatot naponta kézben és vállon kellett feljuttatni. A kápolnánál az erdészet által nemrégiben készített fakorlátok egy részét tönkretették, a vizeshordónkat az erdõbe gurították, az információs táblát összetörték a magukról megfeledkezett 13

14 emberek, semmibe véve erõfeszítéseinket, elvégzett munkánkat. Szeptember 24-én a Faluház új nagytermében rendezte meg jótékonysági koncertjét a Biatorbágyi Hagyományõrzõ Egyesület, melynek bevételét a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány által felújított és felújítandó mûemlékek javára ajánlották fel. Schnaider Miklós, az egyesület elnöke így szólt az eseményrõl: A Biatorbágyi Hagyományõrzõ Egyesület egyik célja és feladata a község természeti értékeinek megóvása és mûemlékeinek védelme, megmentése. Úgy gondoltuk, hogy ebbe a munkába bevonjuk a falu lakosságát. Ezért ettõl az évtõl kezdve hagyományt szeretnénk teremteni jótékonysági koncertek rendezésével a fenti célok elérésére. A jótékonysági estet mindig más Biatorbágyon mûködõ és élõ kulturális egyesületeket, mûvészeket kérünk fel szereplésre. A mai koncert bevételét az idén 15 éves Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány által felújítandó mûemlékek javára ajánljuk fel. A kiállított képek, dokumentumok alapján láthatták, hogy az alapítvány nagyon sokat tett Biatorbágy szellemi, kulturális hagyatékának megõrzése érdekében. Bizonyára sok család könyvespolcán megtalálhatók az alapítvány által kiadott könyvek. Karikó János versei, Adam Sager imakönyve, mely a frankfurti könyvkiállítást is megjárta, Biatorbágy ezer éves története vagy a nemrégiben megjelent Beszélõ nevek, mely a község utcáinak névadóit mutatja be. Tevékenységüknek köszönhetõen menekült meg az enyészettõl az iharosi domboldalon álló Szent Vendel-kápolna, a tavaly felújított I. világháborús emlékmû, és éppen tegnap avattuk fel a Szentháromság téri körforgalom kiépítése után végleges helyére került restauráltatott Szentháromság-szobrot. Mindannyiunk érdeke, hogy az õseink által készített és ránkmaradt értékeinket megõrizzük az utókor, gyerekeink, unokáink, dédunokáink számára. Ebbe a munkába segíthetnek Önök is adományaikkal. Külön öröm számunkra, hogy kezdeményezésünk mellé állt falunk szülötte, Kovácsházi István, az Operaház nemzetközi hírû magánénekese, és elvállalta a jótékonysági koncert fõvédnökségét. A tartalmas szórakozást nyújtó produkciók végén Schnaider Miklós jelképesen átnyújtotta a koncert bevételét ( Ft) a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány elnökhelyettesének. A alapítvány nevében Hodosi Erika fejezte ki köszönetét a koncert szervezõinek, a fellépõ szereplõknek és nem utolsósorban az adományozó közönségnek ben az iharosi Szent Vendel- (Szily-)kápolna felújítási munkálatai során elkészült a kápolna kovácsoltvas ablakrácsa, melyet Jeges András fémrestaurátor áprilisban épített be ( Ft). Ez évben közel ötvenen gyûltünk össze a Szent Vendel-túra találkozóján a torbágyi óvoda elõtti Vendel-szobornál. A résztvevõket alapítványunk Egy honismereti kirándulás stációi Szent Vendel-túra címû kiadvánnyal ajándékozta meg, mely a túra útvonalán érintett helyi értékeinket mutatja 14

15 be. Az út során helytörténeti ismereteinket Palovics Lajos és Horváth Imre gyarapította ban elkészültek a javító kõmûvesmunkák, az épület színezése és a tönkretett korlát újjáépítése, melyet a PannonPark és a Parkvilág Kft. szakemberei végeztek ( Ft). A zsindely javítását, a favédelmi kezelést és a bádoglaternát a kereszttel a Colormetál Kft. készítette el ( Ft). Ebben az évben volt az utolsó Vendel-túránk az eredetileg meghirdetett formában, melyen százan vettek részt. Mintegy nyolcvan kirándulót (akik a teljes útvonalat végégjárták) vendégelt meg az alapítvány Puskásék kutya-hegyi pincéjénél. A túrázók forintot dobtak a kalapba, mondván, ez is legyen hagyomány áprilisában a Fest-Mix Bt. elvégezte a felújított épület tisztasági meszelését ( Ft). Az anyagokat, létrákat, szerszámokat vállon kellett naponta feljuttatni. Szent György-nap környékére terveztük a kápolna átadását, de az idõpont több rendezvénnyel ütközött, így június 6-án tartjuk az ünnepséget és a kápolna megáldását. A Keserû-kút nevének megfelelõen a Budaörsi-medencét kitöltõ agyag mállásából keletkezõ keserûsós talaj- és rétegvizek (ilyenek az örsödi, õrmezei források a Kelenföldi pályaudvar közelében, pl. a Hunyadi János keserûvíz) egyik legnyugatibb megjelenése. A 19. század végén és a 20. század elsõ felében több útikönyv szerint ez a kút volt a kiránduló-útvonalak célpontja, kisebb nyaralótelep is épült az ivókúrára érkezõ nyaralóknak. Egy másik forrás is létezett, melynek vizét fürdõkúrára használták. A közelben volt a Szily család klasszicista stílusú vadászháza is. Néhány éve kísérletet tettünk a kápolna közelében lévõ Keserû-kút kitisztítására, kútházának helyreállítására, de akkor elakadtunk a tulajdonosi viszonyok kibogozásánál. Ha sikerülne a mûemléki kápolnát és a hozzávezetõ utat, valamint a Keserû-kutat az önkormányzatnak tulajdonba venni, akkor a kútház felújítási kezdeményezése újabb lendületet vehetne. 15

16 16

ABiatorbágy Kultúrájáért Alapítvány

ABiatorbágy Kultúrájáért Alapítvány Tégy egy lépést... ABiatorbágy Kultúrájáért Alapítvány 1993-ban karolta fel azt a kezdeményezést, amely a Szent Vendel-kápolna megmentésére szólított fel. 1994 áprilisában egy figyelemfelhívó kirándulást

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. 100% bankbetét! Bajnokait köszöntötte a város. évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! Írásunk a 13.

PAKSI HÍRNÖK. 100% bankbetét! Bajnokait köszöntötte a város. évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! Írásunk a 13. PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 19. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. OKTÓBER 5. Bajnokait köszöntötte a város Írásunk a 13. oldalon 100% bankbetét! évi 10% kamat (EBKM 10,43%) a 60 napra lekötött számlabetétekre! PAKS,

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben

ALBERTIRSÁN JÁRT A VILÁGHÍRŰ ETOLÓGUS, ANTROPOLÓGUS, DR. JANE GOODALL

ALBERTIRSÁN JÁRT A VILÁGHÍRŰ ETOLÓGUS, ANTROPOLÓGUS, DR. JANE GOODALL XXI. évfolyam, 6. szám 2009. június Túl a 400. NB I-es meccsen Interjú Erős Károllyal a 17. oldalon! Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ,

Részletesebben

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

A Fejér Megyei Balesetmegelőzési

A Fejér Megyei Balesetmegelőzési FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 4 5 Kiosztották az idei regionális és megyei minőségi 2 díjakat. Az ünnepélyes átadáson dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt.

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI PORDÁNY SAROLTA 1 HELYI MECENATÚRA HELYI MECÉNÁSOK A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI Bevezető Megsokasodtak az utóbbi években a hazai mecenatúra élénkítését szolgáló országos kezdeményezések. Az újságokban,

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. július 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Eskütétel, jegyzõi pályázat kiírása Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl Elköszönt városunk jegyzõje,

Részletesebben

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 7. szám 2011. szeptember Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve i y Szeptember 18-án avatták föl Bonyhádon a Magyar-Lengyel Barátság Emlékművét,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Gyõzelemmel ünnepelt a turai. Bercsényi Klára, a turai óvoda megalapítója (14-15. oldal)

TURAI HIRLAP. Gyõzelemmel ünnepelt a turai. Bercsényi Klára, a turai óvoda megalapítója (14-15. oldal) Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. JÚNIUS - JÚLIUS Pedagógusnapi ünnepség Rubindiploma a hét évtizedes "oltogatásért" megjárják a poklot. A polgármester ezután néhány versbõl idézett, majd

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

közéleti és kulturális lap alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 3. oldal 6-7. oldal Egészséges élet Szentendrén

közéleti és kulturális lap alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 3. oldal 6-7. oldal Egészséges élet Szentendrén SZE N XXViii. évf. 16. szám 2014. szeptember 22. 1 6 N TE DRE ÉS VIDÉKE közéleti és kulturális lap alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Nagy siker volt: Szentendrei

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2006. január 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Újévi köszöntés Minden nagymarosi polgárnak kívánom, hogy a 2006-os

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Visszaköltözött a piac

Visszaköltözött a piac ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIX. évfolyam 23. szám 2010. december 4. www.budapest16.hu Visszaköltözött a piac Ígéret szép szó, ha megtartják,

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben

Lezárult a másfél éves önkormányzati ciklus

Lezárult a másfél éves önkormányzati ciklus ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. SZEPTEMBER ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014 4 Bemutatkoznak a jelöltek. A falu most először nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választ. ZEBEGÉNYI SIKER

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

Dunakeszi. a RADNÓTISOK 4,46-os átlaggal ballagtak el 700 millió forint A megfizetetlen adó indul a városi konzultáció.

Dunakeszi. a RADNÓTISOK 4,46-os átlaggal ballagtak el 700 millió forint A megfizetetlen adó indul a városi konzultáció. Dunakeszi városi magazin 2012 MÁJUs Polgár XIii. évfolyam 5. szám a RADNÓTISOK 4,46-os átlaggal ballagtak el 700 millió forint A megfizetetlen adó indul a városi konzultáció Dunakeszin KEDVEZMÉNY! Költöztetés

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben