BIATORBÁGY KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVA 1991-BEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIATORBÁGY KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVA 1991-BEN"

Átírás

1 BIATORBÁGY KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVA 1991-BEN ALAPÍTVÁNY 1

2 Kétszáz éves kápolna Abiatorbágyi, iharosi erdõben lévõ klasszicista stílusú kápolnát nagyszigeti Szily József udvari tanácsos a 19. század elején építtette. Felszentelte az évi canonica visitatio szerint Spetykó Ferenc kerületi esperes, bicskei plébános. Védõszentje Szent Vendel lett. Felszerelést Szily Antal, a Mária Terézia-lovagrend lovagja juttatott neki. Empire stílusú faoltárát csinos, kissé bágyadt színnel festett, de ájtatos érzelmekre indító Szent Vendelt kép díszítette ban a kápolnában temették el Szily Antalt. A kápolna elõtti rondellaszerûen kialakított terasz alatt volt a Szily család sírboltja ben, s az utána következõ években a kápolna és belsõ felszerelése erõsen megrongálódott, oltárképe elpusztult. Sírboltját feldúlták. Az 50-es, 60-as években részlegesen helyreállították. Az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal 6913-es törzsszámon vette mûemléki lajstromba. Jelenleg tulajdonosa a magyar állam, kezelõje a Pilisi Parkerdõ Zrt. 2

3 Megõrzött múltunk ABiatorbágy Kultúrájáért Alapítványt 1991-ben magánszemélyek alapították. Célja többek között a község azóta város kulturális életének javítása, fellendítése, hagyományainak ápolása, kulturális, mûvészeti értékeinek feltárása, megvédése, múltjának megõrzése, mûemlékeinek felújítása, helytörténeti könyvek megjelentetése. Az elmúlt 18 évben végzett alapítványi munkát elsõsorban a Szent Vendel-kápolna megmentéséért végzett tevékenységünk fémjelzi. Emellett megújulhatott az I. világháborús emlékmû, a Szentháromság téri körforgalomba helyezett Szentháromság-oszlop, a kutya-hegyi Orbán-kereszt, valamint a Szelíd-tavi téren álló Bach-kereszt. Országos, megyei és helyi pályázatokból, önkormányzati, lakossági és más támogatásokból, társadalmi munkával több milliós beruházások által sikerült az elõdeinktõl ránk maradt múltunk egy-egy darabját az enyészettõl megmenteni. Reméljük, hogy utódaink is óvni és õrizni fogják ezt az örökséget. Köszönjük Akápolnát a Balsorsú Mûemlékekért Társasággal és a Pilisi Parkerdõgazdasággal együttmûködve, Biatorbágy Önkormányzata, a Magyar Köztársaság Kormánya, Pest Megye Önkormányzata és Biatorbágy lakosságának és az itt mûködõ vállalkozásoknak a támogatásával a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány újítatta fel. Közel 10 millió forint értékben végeztettünk, végeztünk munkát, sok természetbeni felajánlást kaptunk az épület felújításához. Többen munkájukat ajánlották az épület megmentéséhez. A kis erdei kápolna megszépült, de további feladatok várnak ránk re az épület készült el. A berendezés (pihenõpad, virágtartó oltárimitáció, Szent Vendel-kép) hiányzik még. El kell indítani a használatbavételi eljárást, rendbe kell tenni a mûemlék környezetét is. Az erdei szerpentin kitisztítása, az egykori kripta kõ ajtóoszlopai közül induló cölöplépcsõ elkészítése is feladat. Újra kezdeményeztük a kápolna és a hozzávezetõ utak, illetve a Keserû-kút területének mûemléki lehatárolását, egyértelmû jogi helyzet kialakítását. S noha az épület elkészült, két-három évente szükséges a fazsindelyezés állagmegóvása, melyhez az anyagi hátteret is biztosítani kell. Az állandó jelenlét, a karbantartás, az idõnkénti takarítás talán jobb belátásra bírja a szemetelõket, rongálókat, és e kis erdei kápolnában még hosszú ideig pihenhetnek meg a vándorok csendes elmélyüléssel. ABiatorbágy Kultúrájáért Alapítvány ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik mellénk álltak és közös erõvel segítettek megmenteni kápolnánkat. Egyaránt hálásak vagyunk a több száz ezer forintos és a forintos adományokért. Köszönjük a felajánlásokat, a kétkezi munkát, melyet nem csak helybeliektõl kaptunk. Jó volt együtt dolgozni ezért a szép ügyért. További terveink között szerepel a Keserû-kút újjáépítése, forrásának feltárása. Ehhez számítunk eddigi és újabb támogatóinkra. Kérjük Önöket, továbbra is támogassák tevékenységünket, hogy múltunk ránk hagyott emlékeit közösen õrizzük meg a jövõ számára. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány számlaszáma: Adószám az 1% felajánlásához: A internetcímen honlapunkon találhatnak dokumentumokat, szerezhetnek információkat új és régebbi tevékenységeinkrõl. Tégy egy lépést... A biatorbágyi Szily-kápolna felújítása Kiadja: Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány. Biatorbágy, 2009 Felelõs kiadó: Hodosi Erika elnök Írta: Horváthné Nagy Erzsébet, szerkesztette, fotózta: Horváth Imre Sokszorosította: Krónikás Bt., Biatorbágy BIATORBÁGY KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVA 1991-BEN ALAPÍTVÁNY 3

4 ABiatorbágy Kultúrájáért Alapítvány 1993 óta tevékenykedik a mûemléki védettség alatt álló Szent Vendel-, közismertebb nevén a Szily-kápolna helyreállításában márciusában Talán még nem késõ Mentsük meg a pusztulástól címmel Kelemenné Egerszegi Ágnes írt egy levelet, melyben többek között a kápolna sorsára kívánta felhívni a figyelmet. A Biatorbágyi Krónika a kápolna megmentésére szólító felhívásként tette közzé, anyagi támogatást kérve a romos kápolna helyreállítására. Ezt a kezdeményezést vállalta fel alapítványunk és fogott szervezkedésbe az iharosi kápolnáért. A felhívásra 6000 forint érkezett. (Ettõl kezdve a Biatorbágyi Krónikán keresztül folyamatosan hírt adtunk ez ügyben végzett lépéseinkrõl.) április 23-án sétát szerveztünk Tégy egy lépést a kápolnáért! jelmondattal, hogy felhívjuk a figyelmet a mûemléki, de romos épület sorsára. Ismét ünnepeljük április 22-én a Föld napját, majd pedig április 24-én Szent György napját, amikor az ország sok vidékén a régi idõkben a pásztorok elõször hajtották legelõre állataikat. E két emléknap közé esõ szombaton illendõ ellátogatnunk e pásztorok védõszentje, Szent Vendel tiszteletére ajánlott kis templom (a Szily család sírkápolnája) épületéhez. e szavakkal invitáltuk a Krónikában megjelentetett írással a biatorbágyiakat, hogy tegyenek egy lépést a kápolna megmentéséért. A kirándulók között voltak a felhívás kezdeményezõi, támogatói: Kelemenné Egerszegi Ágnes, Üveges Ildikó, a polgármesteri hivatal építési osztályáról, a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány alapítói: dr. Kelemen Gáspár, dr. Palovics Lajos, ifj. Ébner Tibor, Horváth Imre, valamint az addigi támogatók: Kacsóf Antal, Steinhauser Klára, Gyõrik Ferenc, Vendégh Zsolt és a Szentháromság Cserkészcsapat. A túrát közel hetvenen járták végig, köztük a fent említett levél írója, a falu polgármestere és az akkori képviselõ-testület jó néhány tagja, a mûemlékvédelem szakembere, Deli Sándor, valamint térségünk két országgyûlési képviselõjelöltje: Fejéregyházi Sándor, Keller László, és a II. Sz. Általános Iskola néhány pedagógusa, és sok (fõleg) biai iskolás. Bíztunk benne, hogy néhányan majd segí- 4

5 tõink lesznek, és védeni fogják helyi mûemlékeinket, mára ketten felnõttként rendszeresen segítik munkánkat. Megjelentettünk egy emléklapot a kirándulás résztvevõinek, mely egyben támogatást kérõ befizetési csekket is tartalmazott. (Ekkor a Pest Megyei Hírlapban több cikk jelent meg a kápolnával kapcsolatban.) A felhívásra Mármarosi Tamás, Radnai János, Reil István, Sáli Erika, Nyeste Zsolt, Barabás Józsefné, Franz Stierbach (Németország) Néder Jánosné, dr. Halmos László, dr. Lakos János országgyûlési képviselõjelölt, valamint a Fidesz 9. sz. válaszlókerület budaörsi irodájának felajánlásaira Ft érkezett az alapítvány számlájára. Kaptunk felajánlásokat különféle munkák elvégzésére, illetve egy helyi tervezõ, Mizsei József elvállalta a felmérést, s a felmérési tervek készítését. A kápolna állapotának fotódokumentálását Horváth Imre (térítésmentesen) végezte, valamint az építés minden fázisát folyamatosan rögzítette, melynek fotóiból sokat közzétettünk a megjelentetett írások illusztrálásához, ezzel is életben tartva a kápolna felújításának ügyét. Közben felhívásunkra újabb forintnyi felajánlás érkezett számlánkra Kacsó András, Hámori Károly, Steinhauser Teréz, Nagy Imre, Beregszászi Béla, Farkas Józsefné, dr. Köves László, Antal Attila, Hell Márton, Kuti Andrea, Kuti Renáta, Karácsonyi Margit, Szabó Gézáné, Patak Endre, Borics Katalin, Kürti Gábor, Baranyai Mihály jóvoltából. Hajzuk Józseftõl és Szatay Andrásnétól régi fotókat kaptunk, melyen jó állapotban látható a kápolna, valamint a még meglévõ sírkamra egy része is. Ez év végén még beszámolhattunk arról, hogy tovább gyarapodott a felújításra szánt összeg Steer Imre, a II. Sz. Ált. Isk. 5. b osztálya és osztályfõnöke, Tanka József, özv. György Ferencné, Gál Sándor, Südi László, Géczy Gyula, Bognár József, Kovács Károly, Zoller Tibor, a Napközi Otthonos Óvoda dolgozói, Sólyom Jenõ, Lutcz Mátyásné (Németország), és a Krónikás Bt. befizetése által. Ezen kívül több természetbeni felajánlás érkezett magánszemélyektõl és társaságoktól márciusában újabb támogatókkal és forinttal bõvült a lista: id. Kõrösi Sándor, Egerszegi József, Franz Bruckner és Franz Wéber (Németország), Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet. Anyagi támogatást kaptunk testvértelepülésünktõl, Herbrechtingen várostól is a biatorbágyi önkormányzaton keresztül. Mindezek az összegek és ajánlatok természetesen messze nem elegendõek, még a felújítás megkezdéséhez sem, de jelzik azt a komoly szándékot, hogy a hozzájárulóknak fontos Biatorbágy egy-egy szép épületének, mûemlékének megóvása. adtuk hírül az újságban áprilisában így tájékoztathattuk a biatorbágyiakat a kápolna ügyérõl: A Mûemlékfelügyeleti Igazgatóságnál új ember, Lázár Gabriella vette át a Szily-kápolna ügyét. Március 3-ára egyeztetõ tárgyalást hívott össze. Ezen részt vett a terület kezelõje, a Pilisi Parkerdõ Rt. részérõl Kissné Szabó Gabriella és a kerületvezetõ erdész, Nagy István, a biatorbágyi polgármesteri hivatal részérõl dr. Palovics Lajos polgármester, a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány részérõl Horváth Imre és Mizsei József biatorbágyi építészmérnök, aki vállalta a felmérési tervek elkészítését a megmaradt korhadt fagerendák és régi fényképek alapján. A jelenlévõk megállapodtak abban, hogy a Szily-kápolna felújításához szükséges feladatokat közösen próbálják megoldani. Az épület felújítási dokumentációjának elkészítéséhez Nagy Gábor budapesti építész ajánlotta fel segítségét. Ezzel a prekoncepcióval lehetett megindítani az OMVH-nál az engedélyeztetést. A Pilisi Parkerdõ Rt. vállalta, hogy a tulajdonos, a Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet felé továbbítja a Szily-kápolnával kapcsolatban felmerülõ igényeket ben megkereste az alapítványt az OMVH néhány munkatársának lelkes csapata, mely felajánlotta segítségét a kápolna megmentésére. A Balsorsú Mûemlékekért Társaság Lázár Gabriella, Janotti Judit és Hajducsek János szervezésében harmadik báljuk teljes bevételét a jobb sorsra érdemes mûemlék Szent Vendel-kápolna javára rendezték. A bál szervezési munkájából az alapítvány is kivette részét. Ennek köszönhetõen szép számmal jelentek meg biatorbágyi polgárok a gödöllõi Grassalkovich-kastélyban, az április 11-én rendezett nagyszabású eseményen. A rendezvény fõvédnöke Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési, valamint Magyar Bálint mûvelõdési és közoktatási miniszter volt. Az est házigazdája a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. ügyvezetõ igazgatója, Nemes Tamás, és a KHT miniszteri biztosa, 5

6 Varga Kálmán volt. A közel 500 fõnyi vendégek között megjelent Ráday Mihály városvédõ, Keller László államtitkár, Inkey Péter helyettes államtitkár, dr. Péter Mihály, a megyei közgyûlés alelnöke, dr. Varga A. Tamás kandidátus, a Pest Megyei Közgyûlés környezet-, mûemlék- és természetvédelmi bizottságának elnöke, dr. Palovics Lajos, Biatorbágy polgármestere, a Pest Megyei Közgyûlés közmûvelõdési és oktatási bizottságának elnöke, Kalmár Péter, az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal (OMVH) elnöke, Bugár-Mészáros Károly, a Mûemlékek Állami Gondnoksága (MÁG) igazgatója, Biatorbágy képviselõ-testületének több tagja, és mintegy hatvan fõnyi biatorbágyi barát, ismerõs és még sokan mások. A bál támogatói voltak: a biatorbágyi Andrész cukrászda, Czimer és Fiai Húsüzem, Krónikás Bt., Penta-Pack Kft., és a Rozál virágbolt, az OMVH, a MÁG, a Gödöllõi Királyi Kastély Közhasznú Társaság és dolgozói, az Állami Mûemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ, Balaton Budapest Vendéglátó Rt., Benkõ Gáborné, Caparol Kereskedelmi Kft., Dimensio Kft., dr. Sztavridisz Diagoraszné, Kígyó patika, Kõbányai Sörgyár Rt., Kõröstej Kft., Lapis Andrásné szobrászmûvész, Milonasz Számviteli Szolgáltató Kft., Parteam Catering Kft., Seagram Magyarország Kft., Terranova Építõipari Kft. A balsorsú mûemlékek javára rendezett bál bevételeként forint gyûlt össze a jótékony célra. Az errõl szóló tanúsítványt adta át alapítványunk képviselõjének a Balsorsú Mûemlékekért Társaság a bál fénypontjaként. Az eseményrõl hírt adott a Magyar Nemzet, az Új Pest Megyei Hírlap, a Mûemléklap, 6

7 valamint Ráday Mihály városvédõ tévémûsorában rövid riport jelent meg a bálról és a romos kápolnáról. Ez alkalommal is felhívást tettünk közzé a Biatorbágyi Krónikában. Ez évben még Ft-tal gyarapodott a pénz. A nyár folyamán Mizsei József építész felajánlásként elkészítette a Szily-kápolna teljesen lepusztult tetõszerkezetének felmérési terveit. A korhadék letisztítása után a földön rekonstruálták a közel kétszáz éves kupola szerkezetét. Árajánlatokat kértünk szakemberektõl az állványozási és ácsmunkákra, a zsindelyezésre, a bádogosmunkákra, valamint a kõrestaurálásra. Pályázatot nyújtottunk be a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumhoz, melyet sajnos nem részesítettek támogatásban. Béres Sándornétól és Tomor Istvántól az ötvenes évekbõl, illetve a hetvenes évek elejérõl készült fényképeket kaptunk, mellyel segítették az eredeti állapot rekonstruálását. Újabb anyagi felajánlások is érkeztek Nánási Tamás, Vass Tibor, Csanak Tibor, Makranczi László, Mármarosi Tamásné, Farkas Józsefné, Willinger Antal és családja, Palovics Teréz, Szapinszky Rudolfné, dr. Köves László, valamint a Scania Hungária Kft. jóvoltából. A Pilisi Parkerdõ Rt.-tõl forint összegû faanyagot kaptunk. A gerendák, deszkák elszállításában az Õz Kft. volt segítségünkre, a raktározási lehetõséget Dóka János biztosította, a rakodásban a Penta-Pack Kft. és a Krónikás Bt. munkatársai mindannyian felajánlásként segítettek. A Tóth Kálmán kõrestaurátor által készített, korábban beadott kápolna kõrestaurálási engedélykérelemre meg- 7

8 érkezett az igenlõ válasz a Mûemlékvédelmi Hivataltól. Októberben a balsorsú mûemlékeket támogató mûemlékvédõ csapat, a kõrestaurátor kezdeményezésére és segítségével állagmegóvás végett fóliával becsomagoltuk a kápolnát. Ehhez Peter Kiefner Herbrechtingen akkori polgármestere nyújtott anyagi támogatást ( Ft). A tél folyamán kerestük a megfelelõ kivitelezõket a munkálatok folytatásához januárjában megérkezett a kápolna restaurálási engedélye. Áprilisban az ART V Mérnöki Iroda Kft. elkészítette a környék szintfelmérését és a geodéziai terveket. Megkértük a kápolna teljes helyreállításának építési engedélyét, terveit Nagy Gábor építész felajánlásként készítette. Májusban a Szent Vendel-kápolna felújításával kapcsolatban egyeztetõ tárgyalást hívott össze az alapítvány, melyen megjelent az OMVH területi felügyelõje, a Balsorsú Mûemlékekért Társaság több tagja, a tervezõ, az ács és a kõrestaurátor kivitelezõk, Biatorbágy polgármestere és a Pilisi Parkerdõ Rt. képviselõi. A megbeszélés témája a kivitelezés ütemezése és egy pályázat beadásához együttmûködési megállapodás kezdeményezése, létrehozása volt. (Pályázatot adtunk be a Pest Megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Mûemlékvédelmi Alaphoz, melyhez támogatást kérõ levelet küldtünk Pest Megye Közgyûlésének.) A résztvevõk megállapodtak, ki milyen feladatot vállal. Júniusban kétszer szerveztünk társadalmi munkát a kápolna állványozásához szükséges tereprendezéséhez. Sajnos felhívásunkra kevés biatorbágyi (Ébner Tibor, Hajzuk József, Horváth Árpád, Horváth Imre, Horváth Kata, Horváthné Nagy Erzsébet és ifj. Palovics Lajos) fogott ásót, ka- 8

9 pát. Szerencsére a Balsorsú Mûemlékekért Társaság lelkes tagjai (Janotti Judit a kislányával, Hajducsek János, Lázár Gabriella, Szatmáriné Mihucz Ildikó, Tóth Kálmán) és barátaik szép számmal jöttek, még Sepsiszentgyörgyrõl is volt egy fiatal fiú, aki kevés magyarországi idejében földet lapátolt a mi kápolnánknál. Így két nap alatt körbeástuk a kápolnát, és megtaláltuk az eredeti talajszintet. A további jelentõs földmunkák elvégzéséhez földmunkagépre volt szükség. Az Õz Kft. ajánlkozott erre, de a meredek domboldalon nem tudott feljutni a munkagépe. Végül Maszlavér Attila közbenjárásával mintegy 100 köbméternyi földet megmozgatva munkagép fejezte be a tereprendezést. Az esõzések miatt késlekedett az állványozási munka. Értesítés kaptunk a megyei pályázatról, melyen Ft támogatásban részesült alapítványunk. Az 1997-es gödöllõi bál forintos bevételét is átutalták számlánkra, valamint a Nyíri családtól, Screirech Jánosnétól befizetés érkezett. Ekkor még az eddigi bevételek mellett is csak a végleges költségvetés negyedével-harmadával rendelkezett alapítványunk. További támogatókat, pályázati lehetõségeket keresünk a felújítás folytatásához. Júliusban több cikk jelent meg a kápolnáról a megyei és országos sajtóban. Felhívást tettünk közzé, keresve a Szily család ma élõ tagjait, így sikerült felvenni a kapcsolatot a nagyszigeti Szily család leszármazottaival. Felállványoztattuk a kápolnát, és ezzel megkezdõdött a tényleges helyreállítás: elõször a kõtisztítást az Izobau Kft. munkatársai Tóth Kálmán kõrestaurátor vezetésével önköltségi áron, majd a kupola javítókõmûvesmunkáit Ratalits Zoltán és Barát Tibor kõmûvesek ( Ft) végezték el, melyhez 9

10 a szükséges anyagot Kontz László, helyi építõanyag-kereskedõtõl kaptuk. Augusztusban a HUM-ÉP Kft. elkészítette a kápolna tetõszerkezetének ácsmunkáit ( Ft). Egy ismeretlen támogatótól forintot kaptunk a munkálatokra. Az OMVH-tól természetbeni támogatásként Ft értékû fazsindelyt kaptunk. Szeptemberben folytatódott a kõrestaurálás. Megkezdtük a kápolna külsõ falazatának letisztítását a vakoláshoz, társadalmimunkában a mûemlékes csapattal közösen (Lázár Gabriella, Janotti Judit és lánya, Hajducsek János, Tóth Kálmán, Horváth Árpád, Erzsi, Imre és Kata, ifj. Palovics Lajos és még néhányan Budapestrõl). Megállapodtunk a HUM-ÉP Kft.-vel a tetõfedõ, zsindelyezõ munkálatok elvégzésére ( Ft). Ez az összeg nem állt rendelkezésünkre, mert az alapítvány anyagi forrásai kimerültek. Tóth Kálmán és munkatársai megkezdték a kõrestaurálást felajánlásként. Októberben az alapítvány kirándulást szervezett a Szily-kápolnához a BÖME Helytörténeti és Természetjáró Körével közösen, harminckét résztvevõvel. Közülük többen jelezték, hogy jó lenne hagyománnyá tenni ezt a túrát. Elkészült a timpanon bádogozása ( Ft), az esõzések miatt a laterna bádogozása késõbbre maradt. Október végén az elkészült timpanon bádogozását és az állvány egy részét ellopták, vandál módon szétverték, részben biatorbágyi fiatalok. Pénzes László körzeti megbízott egy iharosi lakos bejelentése alapján elfogta a garázdákat, de hamar kiengedték õket. A budaörsi rendõrségen feljelentést tettünk ez ügyben ( Ft kár). Novemberben, amint az idõjárás engedte, a szétrombolt áll- 10

11 Vendel-nap környékén 1998-tól minden õsszel megtettük hagyományos természetjáró, helytörténeti sétánkat, mely 2008-ra érte el célját. Azóta a mûemlék kápolna felújításához közel 10 millió forint értékben végeztettünk munkát, több mint kétmillió forint értékû az a természetbeni felajánlás, amit az elmúlt évek során kaptunk, ehhez mintegy órányi önkéntes társadalmi munkájával járult ember. Ezzel az összefogással, valamint országos, megyei és helyi pályázatokból, önkormányzati, lakossági és más támogatásokból sikerült a kápolna épületét közösen megmentenünk az enyészettõl. Amellett, hogy felhívtuk a kirándulók figyelmét védendõ helyi mûemléki, kultúrtörténeti, természeti értékeinkre, a szabad levegõn, vidám társaságban, helytörténeti érdekességekkel gyarapítottuk a résztvevõk ismeretét. Az elmúlt évek túrái során bizony sokan rácsodálkoztak arra, milyen sok természeti szépséggel és elõdeink által ránk hagyott értékekkel vagyunk körülvéve. Reméljük, jövõre még többen csatlakoznak õszi túránkhoz, hiszen sok védendõ, felújításra váró helytörténeti emléke van még Biatorbágynak, melyre fel kell hívni a városlakók figyelmét, hogy közösen megõrizhessük azokat. ványokat újra felállítottuk, és az új kupola fóliázását a tetõszerkezetet védve a téli idõjárástól elvégeztük társadalmi munkában. Az állványokat a HUM-ÉP Kft.-vel közösen elbontottuk, a kápolnában összerakva lekötöztük, a megmaradt faanyagot összeraktuk, fóliával letakartuk januárjában elõször vehettünk részt az önkormányzat által kiírt pályázaton, kértünk támogatást a kápolna felújításához. Pályázatunk forintos bevételt eredményezett. Áprilisban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Örökség Program 99 elnevezésû pályázati kiírásra nyújtottunk be 2 millió forintos támogatási kérelmet. Pályázatunkat 1,5 millió forint támogatásban részesítették. Májusban elkezdõdött a kupola zsindelyezése, de a folytonos esõzések hátráltatták a befejezést. Augusztusban befejezõdött a kápolna zsindelyezése. Szeptemberben elkezdõdött a kápolna külsõ és belsõ vakolása. (A vakolást összekarcolták, így kisebb kárt, nagyobb bosszúságot okoztak magukról megfeledkezett emberek.) Október közepére befejezõdött a munka. Még az õszi esõzések beállta elõtt sikerült az új zsindelyt favédõ bevonattal ellátni, melyet Gyõrik Ferenc és csapata támogatásként végzett (a favédõ ára Ft volt). Októberben a BÖME Helytörténeti és Természetjáró Körével közösen harmadik alkalommal rendeztük meg a Szent Vendel-túrát, melyen 120-an vettek részt ben alapítványunk folytatta a Szent Vendel-kápolna felújítási munkálatait, melyhez Ft önkormányzati pályázati támogatást kaptunk. Befeje- 11

12 zõdött az épület kõrestaurálása, belsõ állványozás után a kupola belsõ fal-peremrészének pótlása, és a kupola festése készült el. Az állványok elbontását követõen a kápolna belsõ lábazati vakolását végezték el a kõmûvesek. Ezt követõen készült el a kápolna padozatának lerakása, melyhez Fertõszéplakról hozattuk a burkolólapokat ( Ft). Visszakerült eredeti helyére a márvány sírlap is, mely egy közeli hétvégi ház borozóasztalaként (!) szolgált néhány évig. Alapítványunk hosszas utánjárással találta meg a legkedvezõbb árban, minõségben és határidõben is megfelelõ kivitelezõt, az érdi Németh Istvánt, aki vállalta a mûkõ ajtó- és ablakkeretek elkészítésére. Így õszre elkészültek a kápolna ajtó- és ablakkeretei, beépítésükre tavasszal került sor. Ez év õszén negyedik alkalommal rendeztük meg a Szent Vendel-túrát, melyen szép számmal jelentek meg a kirándulni vágyók. A túra során a Nyakaskõnél a tervezett tanösvény egyik állomásánál két szegedi egyetemista mutatta be a térség geológiai múltját, mai jelentõségét, illetve a terület flóráját és faunáját ben beépítették a kõ ajtó- és ablakkereteket ( Ft). Ezek után befejezõdhetett a kupola belsõ és a falazat belsõ és külsõ vakolási munkája. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium pályázatán nyertes alapítványok tevékenységérõl készített filmet a közszolgálati televízió az Ezredforduló címû mûsorához, melyet az MTV1 és a Duna Televízió is leadott. A Szily család és akápolna történetérõl a felújíttatást szervezõ egyik alapító, Horváth Imre beszélt, az alapítvány tevékenységét Hodosi Erika elnökhelyettes mutatta be ben szükségessé vált a kiszáradt fazsindely újbóli kezelése, a munkát, valamint a falazat külsõ és belsõ festését Gyõrik Ferenc és munkatársai elvégezték (favédõ festék Ft). Ebben az évben is megrendeztük a hagyományos Szent Vendel-túránkat, melynek során többször találkoztunk az ELTE történelem földrajz szakos hallgatóival, akik vetélkedõs túrájukat tartották az Iharosban, melynek egyik állomása a Szent Vendel-kápolna volt. Mintegy háromszázan keresték fel a mûemléképületet ban is meghirdettük a hagyományos Szent Vendel-túrát, mely a rossz idõjárás, az októberi hóvihar miatt a meghirdetés napján elmaradt. Más- 12

13 nap kisebb társaság, nem szervezett formában teljesítette a túrát ben alapítványunk a biai mûemlék Szentháromság-oszlop megmentéséért tevékenykedett az önkormányzattal kötött megállapodás keretében. A kápolna munkálatainak folytatásához kerestük a megfelelõ szakembereket ben alapítványunkat levélben értesítette a Pilisi Parkerdõ Zrt. Budakeszi Erdészete, hogy korábbi kérésünkre a területükön lévõ Szily-kápolna környezetében és az odavezetõ gyalogos szerpentinen erdészeti munkákat végeznek. Örömmel láttuk, hogy az erdészet a kápolnához vezetõ szerpentint kitisztította, falépcsõ elhelyezésével könnyítette meg a mûemlékhez való feljutást. A kápolna környezetét murvával szórták le, padokat, korlátot helyeztek el, így a kirándulók kulturált környezetben pihenhetnek meg itt túrájuk során. A terület bejárása alkalmával megrökönyödve tapasztaltuk, hogy felelõtlen emberek tûzrakóhelynek használják a kápolna környezetét, ezzel veszélyeztették az erdõt és a fazsindely borítású kápolnát. Legutóbb már az épület belsejében, a márvány sírlapon gyújtottak tüzet, és sütögették pecsenyéjüket meggondolatlan emberek. Felmerült a kérdés: lehet, hogy meg kell változtatni eddigi szándékainkat, és le kell zárni a kápolnát? Alapítványunk árajánlatokat kért az iharosi Szent Vendel-kápolna rácsainak elkészítésére, valamint a bejárati oszlopok, a triglifes architráv és a timpanon kõrestaurálására. Júniusban a Testvérvárosi Napok keretében rendezett Európa-konferencián az alapítvány titkára, Horváthné Nagy Erzsébet mutathatta be alapítványunk tevékenységét, melyet 120 vetített kép szemléltetett. Az elõadást követõen a testvértelepülésekrõl is sokan gratuláltak alapítványunk munkájához. A Németországban élõ Keppler Anna a biztató szavak mellett pénzbeni adománnyal (azóta többször) is támogatta további munkánkat. A Megyeházán több szomszédos település kitüntetettje mellett alapítványunk vehette át a Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Kulturált Települési Környezet Díj pályázat I. díját, melyhez Ft pénzjutalom járt. Pályázatunkban a térrendezéssel együtt elkészült és felavatott I. világháborús emlékmûvet, a restaurált Szentháromság-oszlopot és a felújítás alatt álló Szent Vendelkápolnát mutattuk be. Ennek jó alapja volt Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata és Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány korábban megkötött együttmûködési megállapodása, valamint Szimándlné Lipka Jutka alpolgármester asszony segítsége. A vaskos, fotókkal gazdagon illusztrált pályázati anyagot a képviselõ-testület jóváhagyása után, a polgármester úr ajánlásával nyújtottuk be. A megyei rendezvényen Horváthné Nagy Erzsébet, az alapítvány titkára vehette át a kitüntetés oklevelét. A pályázat díját Biatorbágy mûemlékeinek felújítására fordította alapítványunk ban a megsüllyedt lépcsõk, illetve a lepusztult kövek restaurálására a három restaurátor közül a legkedvezõbb árajánlatot adó Palmetta Mûvek szakembereit bízta meg az alapítvány a munkák elvégzésére ( Ft). A csapadékos idõjárás megnehezítette az építési anyag feljuttatását a meredek hegyoldalon. Számos fuvaros hátrált meg (indokoltan) a feladattól. Végül maradt a kézi erõ: a sódert, homokot, cementet, vizet, kõport, a szerszámokat, állványzatot naponta kézben és vállon kellett feljuttatni. A kápolnánál az erdészet által nemrégiben készített fakorlátok egy részét tönkretették, a vizeshordónkat az erdõbe gurították, az információs táblát összetörték a magukról megfeledkezett 13

14 emberek, semmibe véve erõfeszítéseinket, elvégzett munkánkat. Szeptember 24-én a Faluház új nagytermében rendezte meg jótékonysági koncertjét a Biatorbágyi Hagyományõrzõ Egyesület, melynek bevételét a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány által felújított és felújítandó mûemlékek javára ajánlották fel. Schnaider Miklós, az egyesület elnöke így szólt az eseményrõl: A Biatorbágyi Hagyományõrzõ Egyesület egyik célja és feladata a község természeti értékeinek megóvása és mûemlékeinek védelme, megmentése. Úgy gondoltuk, hogy ebbe a munkába bevonjuk a falu lakosságát. Ezért ettõl az évtõl kezdve hagyományt szeretnénk teremteni jótékonysági koncertek rendezésével a fenti célok elérésére. A jótékonysági estet mindig más Biatorbágyon mûködõ és élõ kulturális egyesületeket, mûvészeket kérünk fel szereplésre. A mai koncert bevételét az idén 15 éves Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány által felújítandó mûemlékek javára ajánljuk fel. A kiállított képek, dokumentumok alapján láthatták, hogy az alapítvány nagyon sokat tett Biatorbágy szellemi, kulturális hagyatékának megõrzése érdekében. Bizonyára sok család könyvespolcán megtalálhatók az alapítvány által kiadott könyvek. Karikó János versei, Adam Sager imakönyve, mely a frankfurti könyvkiállítást is megjárta, Biatorbágy ezer éves története vagy a nemrégiben megjelent Beszélõ nevek, mely a község utcáinak névadóit mutatja be. Tevékenységüknek köszönhetõen menekült meg az enyészettõl az iharosi domboldalon álló Szent Vendel-kápolna, a tavaly felújított I. világháborús emlékmû, és éppen tegnap avattuk fel a Szentháromság téri körforgalom kiépítése után végleges helyére került restauráltatott Szentháromság-szobrot. Mindannyiunk érdeke, hogy az õseink által készített és ránkmaradt értékeinket megõrizzük az utókor, gyerekeink, unokáink, dédunokáink számára. Ebbe a munkába segíthetnek Önök is adományaikkal. Külön öröm számunkra, hogy kezdeményezésünk mellé állt falunk szülötte, Kovácsházi István, az Operaház nemzetközi hírû magánénekese, és elvállalta a jótékonysági koncert fõvédnökségét. A tartalmas szórakozást nyújtó produkciók végén Schnaider Miklós jelképesen átnyújtotta a koncert bevételét ( Ft) a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány elnökhelyettesének. A alapítvány nevében Hodosi Erika fejezte ki köszönetét a koncert szervezõinek, a fellépõ szereplõknek és nem utolsósorban az adományozó közönségnek ben az iharosi Szent Vendel- (Szily-)kápolna felújítási munkálatai során elkészült a kápolna kovácsoltvas ablakrácsa, melyet Jeges András fémrestaurátor áprilisban épített be ( Ft). Ez évben közel ötvenen gyûltünk össze a Szent Vendel-túra találkozóján a torbágyi óvoda elõtti Vendel-szobornál. A résztvevõket alapítványunk Egy honismereti kirándulás stációi Szent Vendel-túra címû kiadvánnyal ajándékozta meg, mely a túra útvonalán érintett helyi értékeinket mutatja 14

15 be. Az út során helytörténeti ismereteinket Palovics Lajos és Horváth Imre gyarapította ban elkészültek a javító kõmûvesmunkák, az épület színezése és a tönkretett korlát újjáépítése, melyet a PannonPark és a Parkvilág Kft. szakemberei végeztek ( Ft). A zsindely javítását, a favédelmi kezelést és a bádoglaternát a kereszttel a Colormetál Kft. készítette el ( Ft). Ebben az évben volt az utolsó Vendel-túránk az eredetileg meghirdetett formában, melyen százan vettek részt. Mintegy nyolcvan kirándulót (akik a teljes útvonalat végégjárták) vendégelt meg az alapítvány Puskásék kutya-hegyi pincéjénél. A túrázók forintot dobtak a kalapba, mondván, ez is legyen hagyomány áprilisában a Fest-Mix Bt. elvégezte a felújított épület tisztasági meszelését ( Ft). Az anyagokat, létrákat, szerszámokat vállon kellett naponta feljuttatni. Szent György-nap környékére terveztük a kápolna átadását, de az idõpont több rendezvénnyel ütközött, így június 6-án tartjuk az ünnepséget és a kápolna megáldását. A Keserû-kút nevének megfelelõen a Budaörsi-medencét kitöltõ agyag mállásából keletkezõ keserûsós talaj- és rétegvizek (ilyenek az örsödi, õrmezei források a Kelenföldi pályaudvar közelében, pl. a Hunyadi János keserûvíz) egyik legnyugatibb megjelenése. A 19. század végén és a 20. század elsõ felében több útikönyv szerint ez a kút volt a kiránduló-útvonalak célpontja, kisebb nyaralótelep is épült az ivókúrára érkezõ nyaralóknak. Egy másik forrás is létezett, melynek vizét fürdõkúrára használták. A közelben volt a Szily család klasszicista stílusú vadászháza is. Néhány éve kísérletet tettünk a kápolna közelében lévõ Keserû-kút kitisztítására, kútházának helyreállítására, de akkor elakadtunk a tulajdonosi viszonyok kibogozásánál. Ha sikerülne a mûemléki kápolnát és a hozzávezetõ utat, valamint a Keserû-kutat az önkormányzatnak tulajdonba venni, akkor a kútház felújítási kezdeményezése újabb lendületet vehetne. 15

16 16

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Tárgy: Tervező és esélyegyenlőségi szakértő kiválasztása a DAOP-4.2.1-11 azonosító számú, Nevelési intézmények

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette. A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei a) A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B). A Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

a évi Franciska Bál sikeréhez.

a évi Franciska Bál sikeréhez. Köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy hozzájárultak a 2011. évi Franciska Bál sikeréhez. Csurgay Franciska Általános Iskola Tantestülete, Szülői Munkaközösség, Táborfalvi Diákévek Alapítvány, Pengetár

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő testületének Oktatási Bizottsága a 2013. szeptember 16-án tartott ülésén javasolta, hogy

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

MAGLÓD 6 Vendégünk volt Lezsák Sándor A magyarság sorskérdései szerepeltek a középpontban azon az előadáson, amelyet Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke tartott a MagHázban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Tájékoztató Az Összefogás Építési Alapból 2013-ban nyújtott támogatások felhasználásról

Tájékoztató Az Összefogás Építési Alapból 2013-ban nyújtott támogatások felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Az Összefogás Építési

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 30 - i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 30 - i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. január 30 - i ülésére Tárgy: A Farkas erdő pihenő- és emlékparkká történő kialakításához szükséges döntések meghozatala Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT 2015 1 BIATORBÁGY kategória 2 I. díj Szabó Ferenc (Biatorbágy): Idővonal B A IV. Biatorbágy Fotópályázatra 75 pályázó, 380 alkotást nyújtott be. A zsűri a Kötetlen kategóriában

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

IPA BRFK Közhasznú Szervezet horgászversenye

IPA BRFK Közhasznú Szervezet horgászversenye XVIII. évfolyam IX. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkívüli ülést tart 2013.augusztus

Részletesebben

Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázat benyújtására Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázat benyújtására Előterjesztő: Farkas Péter Barnabás alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2016.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29-én (szerdán) 13, 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben