Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1."

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: Döntések márciusban 2. oldal Hírcsokor 3. oldal A vizitdíjról 4. oldal XVII. évfolyam 4. szám Tisztelt Olvasó! Szakmai (és azon kívüli) vélemények szerint nem jó, nem szerencsés az, ha egy újság (vagy bármilyen médium) túl sokat vagy egyáltalán önmagával foglalkozik. Márpedig március után amikor dr. Elek Tamás búcsúzott el a Tisztelt Olvasóktól a lejárt megbízatású szerkesztõbizottság nevében ismét önmagunkról, a Nagykállói Hírmondóról esik szó ezeken a hasábokon. S hogy ezt tesszük, annak két oka van: egyrészt éppen 15 éve annak, hogy útjára indult önkormányzatunk újságja, amely ma már havi 12 színes oldalon, 3800 példányban jut el Nagykálló valamennyi háztartásába. Ez akár arra is okot adhatna, hogy az elmúlt másfél évtized törekvéseit, sikereit és melléfogásait felidézve visszapillantsunk, a tanulságokat megfogalmazva pedig a jövõbe tekintsünk. S hogy ezt nem tesszük, az a másrészt. A képviselõ-testület március 28-ai ülésén többségi szavazással úgy döntött, a jövõben másra bízza a felelõs szerkesztõi feladatokat, a szerkesztõbizottságot pedig szükségtelennek tartja. Alulírott aki a fentiek értelmében utoljára jegyzi a Nagykállói Hírmondót természetesen nem vonja, nem vonhatja kétségbe a döntéshozók azon jogát, hogy az adófizetõk pénzén olyan lapot és azzal készíttet, amilyet és akivel jónak lát. Ebbõl a szempontból lényegtelen, mert személyes adalék az újsághoz az elmúlt 15 évhez való érzelmi viszonyulásom, és a büszkeség, hogy ilyen hosszú ideig szerkeszthettem ezt a lapot. Inkább Karinthy Frigyest hívom segítségül: Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek. Köszönet mindazoknak, akik írásaikkal, észrevételeikkel, tanácsaikkal segítették munkánkat, akik szóvá tették, ha hibáztunk, akik támogattak bennünket abbeli törekvésünkben, hogy a Hírmondót kivonjuk a politikai csatározások alól. Utóbbi eddig sikerült... Meggyõzõdésem: egy önkormányzati újság nem a mindenkori polgármesteré, nem az éppen regnáló képviselõ-testületé, hanem az adott település lakóié. Esetünkben: tízezer nagykállóié. Ezért búcsúzóul nem is mondhatok mást: Jó lapot kívánok! Fekete Antal április Évfordulók 5. oldal Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1. Programok a szabadtéri színpadon és környékén 9 órától: Májusfa állítás 10 órától: Köszöntõt mond: Juhász Zoltán polgármester Helyi amatõr csoportok fellépései: - óvodások - majorettek - néptáncosok - népdalénekesek és hangszeres szólisták - kisebbségi táncegyüttes és zenekar - moderntáncosok. 10,30-12,30 óráig: Kézmûves foglalkozások: - gyöngyfûzés, - dekupázs, - üvegfestés ,30 óráig: Hagyományõrzõ íjászkodás 12,15 órától: Jó ebédhez szól a nóta! Ráadás! Operett-parádé miskolci mûvészek közremûködésével. 13,15 órától: Napsugárhívogató 5 fõs csoprtjainak a Dongó együttes mûsora. 13,30-15 óráig: Kézmûves foglalkozások: - nemezelés, - arcfestés, - agyagozás. 14,15 órától: A Történelmi Bajvívó Egyesület fegyveres bemutatója. 14,45-16,15 óráig: Középkori játszház: érdekes jelmezek és fegyverek kipróbálása...stb 15 órától:kállai Lakodalmas Hagyományõrzõ Közösség mûsora 16 órától:harcmûvészeti bemutatók 17 órától: Y2K Divatszínház táncos produkciója 18 órától: RONY koncert Sport 11 órától: Kispályás labdarúgás 14 órától: Kerékpár ügyességi verseny 15 órától: Kötélhúzás csak gyerekek 15,30 órától: Lengõteke 16 órától: Pingpong verseny Egész nap: Büfé, vásározók, mutatványosok Ramona és Rebeka szépen festett, nagy kosár hímes tojással várták húsvéthétfõn a locsolkodó fiúkat. (Az oldal felvételeit Janics Attila készítette)

2 2 Nagykállói Nagykállói Hírmondó 2007.április A döntéshozók márciusi munkája A megszokottól eltérõen nem szerdán, hanem csütörtökön, nem délután, hanem délelõtt tartotta rendes, munkaterv szerinti ülését március 22-én önkormányzatunk képviselõ-testülete. A korábbiakhoz képest az is szembetûnõ volt, hogy a meghívóban,,mindössze 14, a nyilvánosságnak is szánt napirendi pont szerepelt. Ezt követõen 28-án tartottak rendkívüli ülést. Fejlesztési törekvések A költségvetési szûkösség közepette sem mond le önkormányzatunk a fejlesztési elképzelésekrõl. Ennek bizonyítéka az is, hogy a képviselõk három, a várost gyarapító pályázat ügyében is döntöttek. ebédlõ teljes átfedése; új, fedett színpad, játszóház, wc, zuhanyzó és kerítés építése; a terület gázellátása). A testület hozzájárult ahhoz, hogy ennek anyagi fedezetét pályázati úton teremtsék elõ. A város infrastrukturális hálózatának fejlesztése érdekében szükséges olyan utak kialakítása, Közelebb kerülhet a városhoz Birke-tanya, ha megépül a kerékpárút. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására megcélozzuk a Nagykálló és Birke-tanya közötti kerékpárút megépítését, ami a forgalom folyamatosságát és a közlekedés biztonságát szolgálja. A beruházás tervezett költsége mintegy 30 millió forint, ebbõl pályázható 80 százalék, a többi saját forrás. A Teszovál Kft. a kezelésébe adott harangodi üdülõtábor területén szeretne fejleszteni (a csûr, az információs épület, az amelyek mind a környéken élõk, mint az ipari területek megközelítését könnyebbé teszi. Az ugyancsak az Észak-Alföldi Regionális Tanácshoz benyújtandó pályázat a Benetton mellett lévõ út építésére irányul. Költségvetési módosítások A pénzügyi terv korrekcióját több tényezõ is szükségessé tette. Az egyik a korábban elfogadott átszervezéssel függ össze,az hiszen érintett 36 személyhez kapcsolódó személyi juttatást és járulékok elõirányzatát a rendelet módosításával zárolták (a kiadásokra fedezetet nyújt a kiemelt elõirányzaton belüli átcsoportosítás, valamint némi pótlás az általános tartalékból). Határidõre beérkeztek azok a támogatási kérelmek is, amelyeket a különbözõ civil szervezetek, egyesületek, alapítványok nyújtottak be. Az Oktatási és Kulturális, a Sport-, a Szociális és Népjóléti, valamint a Városfejlesztési és Bûnmegelõzési Bizottság által javasolt összegeket a pénzügyi bizottság elfogadta. Változás azonban, hogy a határõrségnek szánt 300 ezer forintos támogatást is a kállói rendõrõrs kapja meg. Gazdasági program 2010-ig A március 28-ai ülésen a képviselõk vita nélkül, egyhangúlag elfogadták önkormányzatunk gazdasági programját a 2007 és 2010 közötti idõszakra (azaz a választási ciklus idejére). A dokumentum bevezetõjében tartalmazza a program készítésének alapelveit, bemutatja városunkat, történelmi múltját. Az általános helyzetelemzés összefoglalja a környezetet, településünk adottságait, sorra veszi az elõzõ ciklusban megtett intézkedéseket, s az ezek nyomán elért eredményeket. Végül a program megfogalmazza a jelen ciklusban elérni kívánt fejlesztési célokat, elképzeléseket és a megvalósítás idõbeni ütemezését. A csaknem 40 oldalas elõter-jesztést a megyei agrár-, illetve a kereskedelmi és iparkamara is véleményezte és elfogadását javasolta. Az igazi kérdés immár az, hogy a programban foglaltakból az évtized végéig mi valósul meg. Tervek megrendelése A majdani fejlesztések elõkészítése érdekében célszerû már most megtenni az elsõ lépéseket. Ezt szolgálják azok a döntések, amelyek különbözõ mûszaki tervdokumentációk megrendelésérõl szólnak. Ezek egyike a Szilágyi, a Kõrösi iskola és a sportcsarnok akadálymentesítésének elõkészítését célozza (a Korányié már korábban elkészült), egy másik a külterületi csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítésére, a tározó felújítására és mezõgazdasági utak burkolására irányul. A harmadik határozat az állami utak rendbetételét segítené: ha elkészül a Debreceni és a Korányi út felújításának terve, növekszik annak esélye, hogy a Közútkezelõ Kht. hozzálát e- zekhez is. A mûszaki tervdokumentációk elkészíttetése lehetõséget teremt arra is, hogy amikor ennek eljön az ideje benyújthassuk pályázatunkat. Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN: A több súlyos baleset helyszínén immár sárga villogó is segíti a megelõzést.

3 2007. április Nagykállói Hírcsokor Módosította a képviselõtestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, egy évvel ezelõtt elfogadott rendeletét. Ezt az elvégzett beruházások, felújítások, a vásárolt, illetve eladott eszközök nyilvántartása tette szükségessé. Az önkormányzati vagyon bruttó értéke 5,63 milliárd forint. Februári számunkban olvashattak az ivóvízzel, szennyvízzel kapcsolatos rendeletrõl, az elfogadott díjakról. A testület most úgy döntött, hogy a Mûszaki Iroda javaslata alapján a 81 közkifogóból 14-et megszüntet, mivel 150 méter sugarú körén belül vezetékes ivóvízzel ellátatlan családi lakóház nincs. Miután az érintett területeken élõk nem emeltek kifogást, a testület utak elnevezésérõl döntött. Így lett a helyrajzi számok helyett Orosi, Nagyszállási, Iskola, Birisi, Geszterédi és Alma út, s egyúttal a házszámokat is rendezték. Nagykálló muzsikája az elsõ fejezete annak a mûvelõdéstörténeti összefoglalónak, amely Harsányi Gézáné kutatói munkáját dicséri. A képviselõtestület megszavazta, hogy a polgármesteri hivatal dologi kiadásai között félmillió forintot tervez a nyomdaköltségekre. Törvényi kötelezettségének tett eleget a testület, amikor elfogadta a Polgármesteri Hivatal, illetve a Gazdasági Ellátó Iroda évi közbeszerzési tervét. Ismeretes, hogy az önkormányzat a harangodi területeket üzemeltetési szerzõdés keretében átadta a Teszovál Kft-nek. A képviselõk második nekifutásra március 28-án elfogadták a különbözõ (napijegy, szolgáltatások, parkolás, kölcsönzés, bérlet) díjtételeket. A februárban tartott közmeghallgatáson hangzott el az a javaslat, hogy a központon kívül a város többi részén is helyezzenek el szeméttárolókat. A felmérés nyomán a képviselõtestület úgy döntött, további 10 szemétgyûjtõ kihelyezésének teremti meg az anyagi feltételeit. A szelektív hulladékgyûjtést a komplex megyei hulladékgazdálkodási program keretében célszerû megvalósítani. A rendõrség kérésének megfelelõen az önkormányzat gondoskodik a tüdõgondozó melletti, a város tulajdonában lévõ épületrész állagmegóvó felújításáról. Az ezt követõ hasznosításról a javaslatok mérlegelése után döntenek. Az idõközben megváltozott körülményekre való tekintettel vált szükségessé az önkormányzat jelképeinek használatát szabályozó, 1993-ban született rendelet módosítása. Fontos változás, hogy a kapcsolódó sza-bálysértési bírság 5000-rõl 30 ezer forintra növekedett. Nagykállói Hírmondó 3 Tájékoztató a közgyógyellátásról Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a régi típusú közgyógyellátási igazolványok az igazolványon feltüntetett érvényességi idõpontot követõ második hónap utolsó napjáig, de legfeljebb július 1-jéig használhatóak, feltéve, hogy a benyújtott kérelem nem került elutasításra. A közgyógyellátási igazolványra vonatkozó igény formanyomtatványon nyújtható be, a szükséges igazolásokkal. A háziorvosi igazolást zárt borítékban a kérelmezõ nevének és TAJ-számának fel- Ünnepség az óvodában Az ünnepélyes átadás és az oklevél Együtt a megye barátai Április 27-én a Pszichiátriai Szakkórházban tartja évi közgyûlését a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Baráti Társaság. A díszteremben déli 12 órakor felcsendül a Himnusz, majd Szórádi Sándor megnyitója után megemlékeznek dr. Borsy Zoltán közelmúltban elhunyt elnökségi tagra. Juhász Zoltán polgármester köszöntõjét követõen kulturális tüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzõszámát is. A közgyógyellátás iránti kérelem a már igazolvánnyal rendelkezõ személy esetén a jogosultság idõtartama alatt, annak lejártát megelõzõ három hónapban is benyújtható. A jogosultságot érintõ egyéb kérdéseivel kérjük szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalt felkeresni! A Szabadságharcos úti óvodában március 30-án ünnepélyes keretek között adták át a Nagykállói Egyesített Óvodának. Az oktatás,nevelés eredményességéért odaítélt oklevelet. A gyerekek és Juhász Zoltán polgármester köszöntõje után a nagy elismerést jelentõ dokumentumot dr.nagy László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumának elnöke nyújtotta át. A hivatalos aktust követõen az óvodapedagógusok kórusa adott elõ dalcsokrot. mûsor szórakoztatja a megjelenteket, s ezután kap szót dr.pucsok József elnök, aki beszámol az elmúlt évben végzett munkáról és az idei, tervezett programokról. Elhangzik a Számvizsgáló Bizottság jelentése is, amit vita követ. A közgyûlés után a kollégiumban lesz a közös ebéd, majd városnézõ séta, a múzeum meglátogatása, vacsora és kultúrmûsor zárja a napot.

4 4 Nagykállói Nagykállói Hírmondó Interaktív videokonferencia április Megünnepelték, hogy együtt lehetnek! A résztvevõk érdeklõdéssel figyelik az internetes kommunikációt Nemcsak a téma, hanem az nyílnak meg a tudományos elõadás módja is érdekességnek életben is, melyekkel intézmészámított a Megyei Pszichiátriai nyünk igyekszik lépést tartani. Szakkórházban Nagykállóban, Egy cég szervezésében most ahol csütörtökön az ország- olyan rendszerhez csatlakozban elsõként rendeztek in- hattunk, mely lehetõvé teszi teraktív videokonferenciát. Az több száz kiváló elõadó elérését úttörõnek számító rendezvé- a technika segítségével. A videonyen dr. Túry Ferenc, az OPNI konferencia tagadhatatlanul osztályvezetõ pszichiáter fõ- nagy elõnye, hogy az ország orvosa Budapestrõl online kap- bármely pontjáról, illetve külcsolat segítségével tartott elõ- földrõl is közvetlen kapcsolatba adást Testsúlyszabályozás a léphetünk olyan szakembepszichiáter szemével címmel rekkel, akik elfoglaltságaik miatt orvosok és érdeklõdõk részére, nehezen tudnának elutazni illetve válaszolt a jelenlévõk fel- hozzánk elõadást tartani. Így merülõ kérdéseire. viszont az idõt, utazást megspó- Az eseményrõl dr. Móré E. rolva könnyebben szervezhe- Csaba, az intézmény fõiga- tünk hasonló rendezvényeket. zgatója elmondta: A modern Az elsõ próba kétségtelenül kommunikáció vívmányainak sikeres volt, reméljük hamaköszönhetõen újabb csatornák rosan továbbiak is követik. Tájékoztatás a vizitdíj visszaigénylésérõl A vizitdíj bevezetésevel több egészségügyi jogszabály módosult. Így többek között a kötelezõ egészségbiztosítási ellátásokról szóló évi XXXIII. tv., a- melynek 18/A -a értelmében ha a biztosított nyugtával, illetve számlával igazolja, hogy az adott naptári évben az általa igénybevett szolgáltatásért, illetve háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), továbbá a járóbeteg szakellátásért a szakellátást külön-külön számítva legalább már alkalommal vizitdíjat fizetett. A 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét a jegyzõtõl visszaigényelheti. A vizitdíjat és a kórházi napidíjat érintõ kormányrendeletek módosításai meghatározzák a visszaigénylés módját, feltételeit, határidejét. A módosítás alapján a jegyzõ köteles közétenni havonta annak az egy napnak a megjelölését, amikor ügyfélfogadási idõben fogadja a biztosítottat és kérelme tárgyában ha az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt ad azonnal dönt, és gondoskodik a visszaigényelt összeg kézpénzben történõ azonnali kifizetésérõl. Ambivalens hangulatban és a Segítõ segítése létrejöttét, tartottak Tavaszváró jóté- melyek segítségével a napi nehézkonysági bált április elsejére ségek között talán alkalom nyílvirradó éjszaka a Megyei hat a dolgozók feltöltõdésre. Pszichiátriai Szakkór- A bál alkalmával megnyitották házban. Kerekes Elek festõmûvész kiállí- Dr. Móré E. Csaba fõigazgató tását is, melynek most egy hóköszöntõjében kiemelte: egy- napig a szakkórház lovagterme részt öröm, hogy az egészségügy ad otthont. A mûvész egyébként jelenlegi helyzetében, amikor az eladott képek bevételének egy kórházakat zárnak be, alakí- részével a Segítõ segítését tanak át, az intézmény, mun- kívánja támogatni. katársaival együtt talpon marad- Átadták továbbá az intézhatott. Másrészt viszont sok a ményben tavaly alapított eliskérdés azzal kapcsolatosan, merést, a Hónap Dolgozója díhogy a szükségszerû átalakítás jat, melyet ez alkalommal dr. ma és a holnap mit hordoz, Lesán Anna fõorvos vehetett át. van-e további ok aggodalomra A megnyitó után természetesen a betegekkel és a kollégákkal a kikapcsolódásé és a szórakozásé kapcsolatban és nemcsak a volt a fõszerep, melyrõl az ínyszakkórház falain belül A csiklandozó ételek, italok mellett fõigazgató ezért is tartotta fon- az LK Beat zenekar gondostosnak, hogy méltassa az intéz- kodott. Így, még ha nem is felmény munkatársainak mentális hõtlenül, de hajnalig együtt egészségvédelmét és rekreációját báloztak a munkatársak, és örülsegítõ alapítványok, a Menta tek annak, hogy együtt lehetnek! A vizitdíj visszaigénylésének és azonnali kifizetésének idõpontját a jegyzõ minden hónap utólsó szerdai napján óráig és óráig állapította meg. A kérelmek fogadására, azok azonnali elbírálására és a visszafizetésre a hivatali apparátus a lehetõségek-- hez képest felkészült. A kérelmek fogadását és elbírálását a szociális csoport, a visszafizetést a gazdasági iroda végzi. Tekintettel arra, hogy elõre nem látható, mekorra ügyfélforgalommal kell számolni, kisebb fennakadások elõfordulhatnak, ezért szíves megértésüket kérjük. Közlemény Felhívjuk a Tisztelt temetõ látogatók figyelmét, hogy a nagykállói köztemetõ területére történõ behajtás rendje megváltozott. Gépjármûvel törénõ behajtásra hétvégén (szombat, vasárnap), valamint ünnepnapokon 8-16 óra között van lehetõség. Köszönettel: TESZOVÁL KFT

5 2007. április Nagykállói,, Hej rege rajta... hosszú idõn át a közös kasszá- Évfordulók ból a városvezetõk által a város- Vannak világnapok, orszá- lakóknak megadott egyetlen gosan számon tartott nagy- luxus! De ha szóba kerül, kiságokat méltató napok, és tetszik, milyen sokunkat fûz évfordulók, amelyek csak a kedves, kellemes emlék ehhez a mieink. kis hárommedencéshez! Gyermekkori nagy pancsolá- Május 18-a Múzeumi Vi- sok, majálisok, az elsõ ügyetlen lágnap. Friss koszorút kapnak kar- és lábtempók a korareggeli a múzeumépületeink emléktáb- úszótanfolyamokon lái, vetélkedõ témája lesz, mi Kérem, írják meg a stranddal található közös múltunk tárhá- kapcsolatos élményeiket! Kereszaiban. sék elõ az ott készült régi fény- Ránk pillant a szeme sarkából képeket! (Ezek eredeti példá- Szentendre: eszünkbe jut-e, nyait természetesen visszaadjuk) hogy Ámos Imre, ha élne, idén Kérdezzék meg a ma már távol lenne száz éves; Debrecenbõl, élõ, de itt felnõtt rokonokat, Nyíregyházáról meg is kérdik, ismerõsöket is! Van-e még va- Simonyiról, Kodályról hogyan lakinek fecskéje? Mert tárgyi emlékezünk? emlék rég divatjamúlt, kinõtt Nem felejtettük el egyiküket fürdõruha is lehet érdekes! Nagykállói Hírmondó 5 Korányis siker 2004 óta minden év decemberében a DFU (Mathematik- Physik-Informatik) által megrendezésre kerül iskolánkban a két tanítási nyelvû diákjaink körében a német nyelvû matematika versenyt. Nem volt ez másképp 2006 év végén sem. legjobbjává tört elõ, s ezzel elnyerte a jogot, hogy iskolánkat képviselje az országos második fordulón. Budapesten a Tamási Áron Gimnáziumban megrendezett megmérettetésen az ország minden kéttannyelvûs iskolájából a legjobbakkal mérhette össze erejét. A versenyen szereplõ példák nem tipikusan gimnáziumi tananyagra épülõ feladatokból tevõdtek össze, ezért Petink kifi- nomult logikájára, tudására is szükség volt a sikeres szerepléshez. Ezúton is szeretnénk Sum Péter és az oklevél Nebulóink közül Sum Péter 11. osztályos tanuló (bár még csak második éve tanulja a matematikát német nyelven) kiváló pontszámmal az iskola gratulálni és kívánunk további eredményes munkát! Lelesz Anja és Mokánszki-Magyar Tünde A strand ahogy mi most ismerjük. Régen más volt, úgy is szerettük, így is szeretjük. sem! Idén azonban a jelen tenni- Köszöntsük a strandot 70. szüvalóit is fontossági sorrendbe letés napján egy közös emlékell rakni, s van, amire nem jut keinkbõl összerakható kiállífedezet. Szerények lesznek tehát tással, mely aztán a múzeumban ezek az évfordulós ünnepek, ám albumba fûzve megmarad! egyszerû ünnep is lehet meghitt. Az írásokat, fotókat a Mûve- Júliusban hetven éves lesz a lõdési Központ portáján várjuk kállói strand. Sohasem volt június 15-éig ( Kérjük, akik nyereséges, s ezt sejtették azok a visszakért dolgot adnak le, neképviselõk is, akik születésérõl vet, címet, telefonszámot mellédöntöttek 1937-ben. Ez volt keljenek.) Költészet Napja a Kállayban A,,szilágyis tantestület és ifjúság líraian szép megemlékezése Múzeumnál a névadó halálának (1892.ápr.12) évfordulóján. A Kállay Rudolf Szakiskola sébõl állt. A mûsort versmondás Tagintézmény tanulóifjúsága a koronázta meg. A gyerekek fel- Költészet Napja alkalmából készítésében a magyartanárok április 11-én a mûvelõdési vettek részt, Gyurjánné Kerközpont színháztermében tész Tímea vezetésével. A rendszínvonalas vetélkedõn és sza- kívül jó hangulatú vetélkedõ valóversenyen vett részt. Ebbõl végén nem maradt el a jutalom: az alkalomból József Attila a gyõztes csapatok és a résztvevõk munkásságát méltatták, köl- sem távoztak üres kézzel, okletészetének ismeretérõl adtak ta- velet, édességet és ajándékkönynúbizonyságot. A rendezvény veket osztottunk szét számukra. versírásból, játékos, éneklõs Dávida János feladatokból, tesztek kitölté- magyar szakos tanár

6 6 Nagykállói Nagykállói Hírmondó április Gazdálkodók FIGYELEM! A túlzott tápanyag utánpótlás káros hatásai A termesztett kultúra tápanyagigényét figyelmen kívül hagyó szakszerûtlen tápanyag utánpótlásnak kedvezõtlen lehet a környezeti hatása. A talajból kimosódott és a talajvízbe jutó nitrogén károsan hat a kutak és az ivóvíz nitrát tartalmára. A vízerózióval a felszíni vizekbe kerülõ foszfor és nitrogén fokozott algásodást okoz. A nagy adagú mûtrágyázás a kalcium kilúgozásához, a talaj elsavanyodásához vezethet hosszabb távon, és a meszezés talajjavító hatását lerövidítheti. Ezenkívül, a növények beltartalmára is káros hatást gyakorol. A talaj mikroelem egyensúlyát is befolyásolhatja, elõfordulhat, hogy az egyik elem túlsúlya akadályozza a másik felvehetõségét. A tápanyag gazdálkodás során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a terület környezeti érzékenysége; a gazdaságosan elérhetõ termésszint, a növény fajlagos tápelem igénye, a talaj tápelem szolgáltatása; a makro- (N, P, K), mezo- (Ca, Mg) és mikroelemek (Cu, Zn, Mn) tápelemek utánpótlása; a trágyázó szerek kijuttatásának idõpontjai és dózisai; a vetésforgó, illetve vetésváltás elõnyei. A tápanyag utánpótlás során kijuttatható nitrogén mértékét a 4/2004 (I.13.) FVM rendelet szabályozza: Fontos tavaszi munkák a metszés és a lemosó permetezés... Bellus József NVT tanácsadó Jámbor Attila NVT tanácsadó Információk a Gazdálkodási Naplóról Általában elmondható, hogy az immáron 3. éve futó agrár-környezetgazdálkodási és Kedvezõtlen adottságú területek támogatását elnyerõ gazdálkodók tisztában vannak a kötelezõen betartandó feltételrendszerrel. Mindkét támogatás esetében az egyik leglényegesebb pont a Gazdálkodási Napló vezetése. A naplóban többek között parcellánként rögzíti a gazdálkodó az év közben bekövetkezett káreseményeket, az elvégzett mûveleteket, az adott évi termésmennyiséget, a tápanyag-gazdálkodási terv parcellára vonatkozó adatait és a kijuttatott mûtrágya, szerves trágya mennyiségét. Ezen adatok alapján lehetséges annak az ellenõrzése, hogy az adott évben a gazdálkodás miben és hogyan tért el az elõírásokhoz képest. A fentiek és a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal éves ellenõrzései miatt elengedhetetlen a Gazdálkodási Napló folyamatos vezetése, akár nyomtatott, akár elektronikus formában. A napló fontos részét képezi a tápanyaggazdálkodási terv (nem minden programban elõírás), amelynek összeállításához a talajminta-vételezés után végzett talajvizsgálat megfelelõ kiindulási pontot szolgáltat. A tervet el lehet készíteni saját kezûleg, szakember által, esetleg számítógépes program segítségével, de bármelyik esetrõl is legyen szó, a vetésforgó összeállításának elõírásait követni kell (nem minden programra vonatkozik). 2006/2007-es gazdálkodási évtõl, azaz szeptember elsejé óta új formátumú Gazdálkodási Naplót kell vezetni (melyet kérhetnek az NVT-tanácsadótól), valamint a naplók egy aláírt másolati példányát új címre kell küldeni (NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI KÖZPONTI SZOL- GÁLAT, 1118 Budapest, Budaörsi u ). A beküldési határidõ minden évben december 31-e, ami nem jogvesztõ, ám a hiányosságot a lehetõ leghamarabb pótolni kell. Bellus József NVT tanácsadó Új Gazdálkodási Napló Agrár környezetgazdálkodási és kedvezõtlen adottságú területen támogatásban részesülõ gazdálkodók részére 2006/2007 gazdálkodási évtõl. Emlékeztetõ Remélhetõleg már mindenki számára ismeretes, hogy az agrár környezetgazdálkodási támogatások kötelezettségeinek teljesítésének egyik legfontosabb feltétele, hogy a gazdálkodók elkészítsék a gazdálkodásuk nyomonkövetéséhez szükséges GAZDÁLKODÁSI NAPLÓT. A gazdálkodási naplót gazdálkodási évenként kell vezetni, mely minden év szeptember 1-jétõl következõ év augusztus 31-éig tart. A támogatási idõszak 5 éves, így minden évben el kell készíteni vagy készíttetni a naplót a 4/2004 (I.13.) FVM rendelet (az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ,,helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a,,helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározása) szerint és az elõbb említett rendelet által meghatározott intézményhez eljuttatni a Gazdálkodási Napló egy aláírt, gazdálkodó által hitelesített másolati példányát.... szántás, vetés, palántázás.

7 2007. április Nagykállói Ifjú üzletemberek! A School of Business Üzleti és Mûvészeti Szakképzõ Iskola már tizenegy éve, hogy különbözõ szakterületeken szervez OKJ-s képzéseket elsõsorban az érettségizett korosztály számára. A 2007/2008- as tanévre közel 35 féle iskolarendszerû, ingyenes képzésre lehet jelentkezni. A kínálat színes palettáján a számítástechniai, az ipari, humán, mûvészeti, jogi képzések is megtalálhatók. Az oktatás nagykállói és nyíregyházi helyszíneken történik. Az egyetlen olyan iskola a megyében található csak szakképzõ évfolyamot mûködtetõ intézmények közül, ahol tanirodai képzés valósul meg. A tanirodai gyakorlat egy sikeres pályázat útján került bevezetésre a 2004/2005-ös tanévben. A helyi tantervbe beépített heti óraszámban tanirodai gyakorlaton vesznek részt a tanulók. A diákok egy gyakorlócéget alapítanak, melyet a tanév során fiktív vállalkozásként mûködtetnek. A cég teljes adminisztrációs és kereskedelmi tevékenységét a tanulók bonyolítják le, amihez a valóságot interneten keresztül egy virtuális gazdasági környezet szimulálja. Tanterem helyett egy igazi irodának megfelelõ bútorzattal és eszközökkel felszerelt helyiségben tevékenykednek. Munkakörökben dolgoznak, ügyvezetõ igazgatót választanak és ebben az életszerû helyzetben az elméleti ismereteket közvetlenül a gyakorlatban alkalmazzák. Eddig minden évben több országos versenyen eredményesen vettek részt iskolánk gyakorlócégei. Az idén, március án a Dunaújvárosban megrendezett Ifjú Üzletemberek Országos Vetélkedõjén sikeresen szerepelt az iskola Mackó-Kuckó Kft-je. A versenyzõ cégeknek komplex feladatsort kellett teljesíteniük: az egészséges életmóddal kapcsolatban programtervet, költségvetést, meghívót készítettek. Ezt egészítette ki egy sajtótájékoztató, valamint komplex esettanulmányt, tanirodai, idegen nyelvi és uniós írásbeli feladatokat oldottak meg a két nap során. A legötletesebb plakátért járó különdíjat és oklevelet iskolánk gyakorlócége nyerte el. Színészképzés a Szakképzõ Iskola Oberon Színiiskolája keretében A képzési idõ: 3 tanév, a képzés helye: Nyíregyháza Felvételi: június utolsó hetében A színész II. jogosult önálló mûsort bemutatni, rádió-, film-, tv- szereplést, szinkron munkát vállalni. A képzést a leendõ kommunikációs szakemberek és a drámapedagógusok figyelmébe is ajánljuk. A mûvészeti képzés ideje alatt bármilyen fõiskolai és egyetemi tanulmányok is folytathatók esti és levelezõ tagozaton! Jelentkezés folyamatosan: 4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 3., Telefon: 42 / , 30 / A honlapon az iskola képzéseirõl részletes felvételi tájékoztató olvasható. Nagykállói Hírmondó 7 Melinda újabb sikerei A romákért dolgozik, tanul. Decemberben ismerkedhettek meg olvasóink a roma származású Nagy Melindával, aki fõiskolai végzettséggel a háta mögött akkor még a polgármesteri hivatalban dolgozott, s aki igen figyelemre méltó eredményeket ért el különbözõ szépségversenyeken. Legutóbbi találkozásunk óta nagyot fordult vele a világ. Adós még a december közepén elért eredményével. A Hiltonban rendezett versenyen 2. helyezést értem el. Hogyan alakult a folytatás? Jelentkeztem az Unió Arca elnevezésû versenyre, s több rostán, fordulón átjutva megnyertem a budapesti döntõt. Ez mit jelentett? Azt, hogy harmadmagammal képviselhettem hazánkat a Londonban február 25-én megrendezett döntõben. Hogyan boldogult a világvárosban? A szervezõk elkísértek, a nyelvet elég jól értem, beszélni már kevésbé tudok. Milyen mezõny jött össze? Erõs. Az EU tagállamaiból 20 lány, köztük több színesbõrû mutatkozott be estélyiben, bikiniben, illetve egy rövid produkcióval. Ez utóbbi mi volt? Volt, aki verset mondott, én egy latin tánccal léptem fel. Hogy tetszett a zsûrinek? Az élen egy angol lány végzett (hazai pályán...), második egy jamaikai hölgy lett, s én a harmadik. Nagyon boldog voltam, hiszen tényleg erõs volt a mezõny. Mi volt a jutalma? Ékszereket, fehérnemût és más ruhákat, márkás kozmetikai cikkeket kaptam. A verseny után a szállodában pezsgõfürdõ, vacsora, ismerkedés Melinda nemcsak okos, szép is következett gyönyörû körülmények között. Mi történt azóta? A zsûri tagjai közül ketten is modellstúdió tulajdonosai, s egyiküktõl telefont kaptam, miszerint a három általa kiválasztott lány egyikeként a nyáron Londonba várnak. Elfogadta a meghívást? Még nem tudom. Jelenleg cigány gyerekeket tanítok Biriben, a Dankó Pista Általános, Szakképzõ Iskola és Gimnázium tanáraként, és nagyon jól érzem magam. Szeptembertõl a pécsi egyetemen fogok tanulni romológia szakon. És a szépségversenyeknek vége? Azt hiszem igen. Egy bizonyos életkor után abba kell hagyni. Szép volt, jó volt, de hobbinak tekintem, s most már más terveim vannak.

8 8 Nagykállói Hírmondó április INGYENES PROGRAMOK Április 29-én 10 órakor: Wiizomláz-teniszbajnokság. A program ingyenes. Részletek és jelentkezés feltétele a internetes oldalon. Szakpedagógus Fejlesztõ pedagógiai foglalkozásokat vállal. (diszlexia,diszgráfia,diszkalkulia, hiperaktivitás,gyógypedagógia) Érdeklõdni: HIRDETÉSI SZELVÉNY Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói Hírmondóban ingyenesen tegyék közzé a lap következõ számában. A szöveget kérjük a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján leadni minden hó 5-éig. A hirdetés szövege: Név:... Cím:... A P R Ó H I R D E T É S Nagykálló központjában Gyermekheverõ és rekamié igényesen felújított kétszobás 52 jó állapotban eladó. Ár: m 2 lakás eladó. Érdeklõdni 06- E Ft. Érdeklõdni: Nagybalkányi 30/ út 27 sz. alatt. Május 12-én szombat 16 óra-kor:mezítlábas Mesedélután a Betûóceán Könyvesboltban (Nagykálló, Korányi u. 1.). Meseolvasás gyerekeknek a régi diavetítések hangulatát idézve modern formában. A program ingyenes. (A bolt korlátoztt befogadóképessége miatt kérjük elõre jelentkezzen a programra a helyszínen.) Veteránok autók, motorok KISS-TAKÁCS BÉLA A koros jármûvek szeretete és birtoklása egyre nagyobb népszerûségnek örvend Magyarországon. Ezt jelezte az is, hogy március 25-én a veterán autósok és motorosok kedvelõinek szerveztek kiállítást és börzét Nagykállóban. A veteránjármûvek iránti a régebbi és az újabb motoszeretet, ami miatt megszer- rosok. veztük az elsõ ilyen rendezvé- A résztvevõk között a megyenyünket Nagykállóban. A beliek mellett, a szomszédos kiállítást azért vontuk össze a megyékbõl és az országhatábörzével, mert egyrészt így rainkon túli motorosok közül többen eljöttek, és a hangulat is akadtak szép számmal. A is barátságosabb, közvetlenebb tombola fõnyereménye is eltért lett. Igyekeztünk minél színe- a megszokottól, ugyanis egy régi sebb programot összeállítani az hazai motort, egy Panni élõ zenével, a motoros felvo- robogót sorsoltunk ki. nulással, amely során a város A közeljövõben a kállói és a útjain közösen vonulhattak fel környékén élõ veteránosokkal szeretnék egy klubot alapítani, s a következõ, augusztusi rendezvényünkön már a klub is képviselteti magát mondta el Szabó László szervezõ.

9 2007. április Nagykállói Alsó tagozatos gyerekek élõnépzenés táncháza A napokban ismét táncházban táncolhattak az alsós gyerekek Nagykállóban. A táncház sorozatok célja, hogy minél szélesebb körben népszerûsítse a néptáncot, a népi hagyományokat. A Kállai Kettõs vezetõje Márton Attila magával ragadta ismét a kis apróságokat. A jó hangulatban eltelt mozgásos táncházban a kicsinyek önfeledten csújjogattak, követték a tanárbácsi mozgását. A dunántúli ugrós táncházzal, Attila bevezette a gyerekeket a népzene, néptánc világába a kicsik nagy örömére. A színvonalat nagymértékben emelte az élõzene, amit az iskola zenetanárának, Csetneki Hannának tanítványai, Kocsán Éva, Széplaki Petra, Takács Sára és Vass Klaudia szolgáltattak. A sorozat folytatódik, így a további tervek között szerepel, hogy az év nagyobb jeles napjain táncházat tartanak, kiszélesítve minden korosztály számára. Márton Lászlónénak az iskola táncpedagógusának a Kállai Kettõs Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõjének és Márton Attila Aranysarkantyús táncos meggyõzõdése, hogy így lehet elindulni azon az úton, hogy újra felélesszék Nagykálló híres hagyományát, felkeltve Csipkerózsika álmából a Kállai Kettõs hagyományt, és az ezzel kapcsolatos, hagyományokat. E táncház hangulatából joggal hihetõ, hogy Nagykállóban megindult egy pozitív reménykeltõ út arra, hogy újra a hegy csúcsára tudják vezetni a nagykállói néptánchagyományt. (A híreket Mártonné Julikától kaptuk). Jól kezdték az évet a karatésok Március 17-én rendezték meg Ajkán a Dunántúli Shotokan Karate Nyílt Regionális Bajnokságot, melyen a Nagykállói Shotokán Karatésok ismét sikeresen szerepeltek. A versenyen 16 egyesület, mintegy 260 versenyzõje mérte össze tudását. Az igen magas színvonalú versenyen Ferencz Tibor és Tímár Zoltán 4 danos mesterek tanítványai 2 arany, 2 ezüst, 1 bronz és 3 negyedik helyezést értek el. Csapat Kata : I. hely (Nácán G., Ferencz S., Páll M.) Küzdelem:III.hely GyõriDániel, IV. hely Nácán Gergõ, Sulyom Mihály, Nagykállói Hírmondó 9 Néptáncos hírek Nagyon jól sikerült a Csizmabál, amit a Kállai Kettõs Néptáncegyüttes szervezett. Az újjászervezett néptáncegyüttes tagjai nagyon jó hangulatú mulatságán mindenki jól érezte magát. Az Országos Táncháztalálkozó Budapesten volt a napokban, amikor Márton Attila, a Kállai Kettõs Néptáncegyüttes vezetõje városunk nevét öregbítve nagy sikert aratott az országos szakma és közönség elõtt táncával. IV. Ifjúsági Népzenei Találkozó Népdalkörök, énekes szólisták: KÓTA térségi minõsítõ: Ónadi Boglárka,Pántlika Népdalkör, Szabolcs Vezér Okt. Közp. Énekegyüttese, Bokri Eszter, Endrédi Ildikó Virágos Ildikó, Varga Béla, Sutka Rebeka, Kovács Gergõ Papp Máté, Veréb József, Pacsirta Népdalkör, Rácz Panna, Hagyományõrzõ csoport, Andaik Vivien, Pacsirta Énekegyüttes, Petri lányok, Szabó Fruzsina, Rezeda Népdal-kör, Bujáki Anett. KÓTA országos minõsítõ: Gilicemadár Népdalkör- arany (Aranypávára felterjesztett) Szederkényi Katalin- arany (Aranypávára felterjesztett) Vass Lajos Népzenei Verseny: Varga Béla- arany, Szederkényi Katalin- arany, Kõrösi Szabó Eszter- arany, Gilice-madár Népdalkör- arany, Andalik Vivienezüst, Pacsirta Énekegyüttes- ezüst, Szabó Fruzsina- ezüst, Bujáki Anett- ezüst, Major Judit- ezüst fokozat. Eredmények: Formagyakorlat: I. hely Gyõri Dániel, Ferencz Sándor, II. hely Páll Miklós, IV.hely Nagy Szabolcs. Csapat küzdelem : II. hely (Nácán G., Ferencz S., Nagy Sz.,) A verseny jó felkészítés volt az április 28-án Nagykanizsán megrendezésre kerülõ Nemzetközi Sáfár Shotokan Karate Kupára.

10 10 Nagykállói Hírmondó április

11 2007. április Gyõzeleeem!!! Igen rangos megyei vers- és után egyetlen Aranyminõsítést prózamondó, illetve ének ver- osztott ki a színészbõl, színházsenyt hirdettek márciusban kritikusból és drámapedagó- Nyíregyházán. A nagykállói gusból verbuvált zsûri. drámások könnyed eleganciával A megtisztelõ aranyat a nagyverték le a mezõnyt. Ternai kállói Kultúr-Kölykök (szin- Krisztina az elõbbi, Baksa tén drámás csapat) seperhették Andris az utóbbi kategóriában be. ért el elsõ helyezést. Énekbõl Kiss Ágnes A csúcs azért mégis a Miskol- karnagy volt a felkészítõ tanár. con megrendezett Országos A szöveget mondó-játszó Diákszínjátszó Fesztivál volt, diákok mentora és rendezõje ahol a két napos színházi csörte Buzogány Béla színmûvész. Színházi Világnap Nagykállói Hírmondó 11 Nagykállói AnyakönyV Trakperger Kristóf jan. 25. Vislóczki Anna jan. 26. Czimre Lóránt jan. 28. Babik Petra jan. 28. Sõrés Kornél jan. 31. Gégény Pál jan. 31. Lakatos Vanessza jan. 31. Születtek Házasságot kötöttek Elhunytak: 11 Csicsák Réka febr.2. Majoros Babett febr. 3. Zámbó Mónika febr.4. Bodolai Norbert febr. 5. Hegyes Zsófia febr.6. Mezõsi György febr. 9. Demendi Dorina febr. 20. Nádasi Csaba Szakács Anikó Bandur Lászlóné Bartha Gáborné Búr István Járó Józsefné Kovács Ferenc Kovács Sándorné Kincs János Nagy Jánosné Nagy Béla Plajos József Takács Imre Vámos Jánosné ( Az elhunytak egyéb adatait személyiségi jogi okok miatt nem közölhetjük.) Programok mindenkinek A Talán Teátrum elõadásával ünnepelte Nagykálló színházszeretõ közönsége a Színházi Világnapot, március 27- ét. Juhász Zoltán polgármester rövid köszöntõje után két felvonásnyi vidámság következett. Kellemes dallamok, csattanós jelenetek, parádés táncok. A közönség nagyszerûen szórakozott, jókat nevetett, s végül hosszan tapsolták a színészeket. Kifelé menet elmondták, hogy csak bánhatja, aki nem tudott részt venni a színházi esztrádon. Azért hál Istennek sokan voltak a nézõtéren. Kistérségi tojásfestõ-és díszítõ verseny Csoportos eredmények: 1.Kõrösi Általános Iskola 1. számú Napközis csoportja Nagykálló 2.Barackvirág Óvoda Balkány 3.Szivárvány Óvoda Mikiegér csoportja Nagykálló Egyéni eredmények: 1. Balogh Levente 3. osztály Szilágyi Tagiskola, 2. Pósán Patrik 1.osztály Szilágyi Tagiskola, 3. Kovács Nikoletta 2.osztály Kõrösi Tagiskola. Április 23-án 16 órakor: Kovács Emil Lajos és Baráth Csaba Attila szatmárnémeti festõmûvészek kiállításának megnyitó ünnepsége. Megtekinthetõ: május 4-éig. 26-án10,30 és 14,15 órakor: MESESZÍNHÁZ bérleti sorozat: A három rabló mesejáték a Talán Teátrum elõadásában. 27-én 14 órakor: JÁTSZÓHÁZ fonalkép készítése. 28-án 8 órakor: MEGYEI PULYABÁL 30-án 17 órakor: GAZDAESTÉK Tavaszi záró elõadás, gazdálkodást segítõ erõforrások. Elõadó: Erdõsi Bálint NVT tanácsadó Május 1-jén 10 órakor: MAJÁLIS Nagykálló Harangodon. 2-án17 órakor: IFJÚSÁGI KLUB tudásgeneráló és készségfejlesztõ társasjátékok. 3-án 19 órakor: ANYÁK NAPI OPERETT GÁLA a mûvelõdési központban. 4-én 14 órakor: JÁTSZÓHÁZ Anyák napi ajándékok készítése. 13-án 8 órakor: VÉRADÁS 16-án 17 órakor: IFJÚSÁGI KLUB IQ vetélkedõ kicsiknek és nagyobbaknak. 17-én 10,30 órakor: MÚZEUMI VILÁGNAP a Szilágyi Emlékmúzeumban. - Múzeumi játékok óvodásoknak Ismerkedés régi hagyományos tevékenységekkel. 14 órakor: Történelmi vetélkedõ középiskolás diákoknak - régészkedéssel egybekötve 21-én 16 órától: Egészséges életmód gyermekeink szemével. rajzkiállítás nyílik a mûvelõdési központban! 23-án 17- órakor: EGÉSZSÉGÜNKÉRT-SOROZAT Aranyiné Molnár Zsuzsanna elõadása

12 12 Nagykállói Hírmondó április A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,,hírek, információk menüpontja alatt értesülhetnek. Bontásból beton-áthidalók, ajtók, ablakok ELADÓK! Megtalálható Nagykálló, Kossuth u. 18. (volt cip gyár telepén).

XVI. évfolyam 2. szám 2006. február

XVI. évfolyam 2. szám 2006. február XVI. évfolyam 2. szám 2006. február Egy mondatban A TARTALOMBÓL: Választás 2006 2. oldal Tizennyolc igen sorozatban 3. oldal Összmûvészeti gála 5. oldal Megérdemelt kitüntetés 6. oldal Felhatalmazást kapott

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

Kerékpárút épül Uniós támogatásból

Kerékpárút épül Uniós támogatásból XVIII. évfolyam 6. szám 2008. június TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON Az alapgondolat jegyében, miszerint: megszervezni, és visszatérõ rendszeres-séggel megtartani egy olyan tábort, ahol a zene, a tánc,

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep Új kategóriákat, emelkedő korhatárt és új megjelenést hoz az a szabályozás, amely egységesíti a vezetői engedélyeket az Európai Unióban. Hazánkban jelenleg öt féle jogosítvány van forgalomban, valamennyit

Részletesebben

3 Szemét ügyek 4. Akadálymentesítés a középiskolában. Civilek az iskolapadban

3 Szemét ügyek 4. Akadálymentesítés a középiskolában. Civilek az iskolapadban XVIII. évfolyam, 4. szám 2008. április A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Az új 3 Szemét ügyek 4 Motoros találkozó 4 Az országjáró 7 rendôrparancsnok szekérhúzó Akadálymentesítés a középiskolában

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

HÁROMNAPOS KAVALKÁD. Miki Manó és Paff a bűvös sárkány történetét több mint ezer kisgyereknek tolmácsolta a 100 Folk Celsius

HÁROMNAPOS KAVALKÁD. Miki Manó és Paff a bűvös sárkány történetét több mint ezer kisgyereknek tolmácsolta a 100 Folk Celsius A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Freddy Padilla de León, Kolumbia Bécsbe akkreditált nagykövete látogatott el szeptember 28-án Nagykállóba. A diplomata - nem hivatalos - látogatása során

Részletesebben

IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap. állít Nagykõrös ÖN IS!

IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap. állít Nagykõrös ÖN IS! Nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük kedves Hölgy Olvasóinkat. Dr.Czira Szabolcs, a Szerkesztõbizottság elnöke IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap LEGYEN OTT ORSZÁGZÁSZLÓT

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április Bihari Hírlap újfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A legfontosabb a jövő generációjának

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

XVIII. évfolyam 20. szám 2006. május 25. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu. A közeljövõ belvárosa. (Írásunk a 16.

XVIII. évfolyam 20. szám 2006. május 25. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu. A közeljövõ belvárosa. (Írásunk a 16. XVIII. évfolyam 20. szám 2006. május 25. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q A közeljövõ belvárosa (Írásunk a 16. oldalon) Krónika 2 május 15. KIS KÖLTÕK, MESÉLÕK Az immár

Részletesebben

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október XV. évfolyam 10. szám Meghívó Nagykálló Önkormányzata tisztelettel meghívja önt, kedves családját és barátait az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségre, amelyet október 23-án 18 órától tartunk

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE

3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE XVIII. évfolyam, 2. szám 2008. február A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Változik a lakástámogatás rendszere 3 Ikertalálkozó Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület A lakosság részvételével

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

Ballagás. Érettségi. Megkezdõdtek a ballagási ünnepségek a város középiskoláiban.

Ballagás. Érettségi. Megkezdõdtek a ballagási ünnepségek a város középiskoláiban. XVIII. évfolyam 18. szám 2006. május 11. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Ballagás Megkezdõdtek a ballagási ünnepségek a város középiskoláiban. A polgármesteri hivataltól kapott

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben