Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1."

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: Döntések márciusban 2. oldal Hírcsokor 3. oldal A vizitdíjról 4. oldal XVII. évfolyam 4. szám Tisztelt Olvasó! Szakmai (és azon kívüli) vélemények szerint nem jó, nem szerencsés az, ha egy újság (vagy bármilyen médium) túl sokat vagy egyáltalán önmagával foglalkozik. Márpedig március után amikor dr. Elek Tamás búcsúzott el a Tisztelt Olvasóktól a lejárt megbízatású szerkesztõbizottság nevében ismét önmagunkról, a Nagykállói Hírmondóról esik szó ezeken a hasábokon. S hogy ezt tesszük, annak két oka van: egyrészt éppen 15 éve annak, hogy útjára indult önkormányzatunk újságja, amely ma már havi 12 színes oldalon, 3800 példányban jut el Nagykálló valamennyi háztartásába. Ez akár arra is okot adhatna, hogy az elmúlt másfél évtized törekvéseit, sikereit és melléfogásait felidézve visszapillantsunk, a tanulságokat megfogalmazva pedig a jövõbe tekintsünk. S hogy ezt nem tesszük, az a másrészt. A képviselõ-testület március 28-ai ülésén többségi szavazással úgy döntött, a jövõben másra bízza a felelõs szerkesztõi feladatokat, a szerkesztõbizottságot pedig szükségtelennek tartja. Alulírott aki a fentiek értelmében utoljára jegyzi a Nagykállói Hírmondót természetesen nem vonja, nem vonhatja kétségbe a döntéshozók azon jogát, hogy az adófizetõk pénzén olyan lapot és azzal készíttet, amilyet és akivel jónak lát. Ebbõl a szempontból lényegtelen, mert személyes adalék az újsághoz az elmúlt 15 évhez való érzelmi viszonyulásom, és a büszkeség, hogy ilyen hosszú ideig szerkeszthettem ezt a lapot. Inkább Karinthy Frigyest hívom segítségül: Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek. Köszönet mindazoknak, akik írásaikkal, észrevételeikkel, tanácsaikkal segítették munkánkat, akik szóvá tették, ha hibáztunk, akik támogattak bennünket abbeli törekvésünkben, hogy a Hírmondót kivonjuk a politikai csatározások alól. Utóbbi eddig sikerült... Meggyõzõdésem: egy önkormányzati újság nem a mindenkori polgármesteré, nem az éppen regnáló képviselõ-testületé, hanem az adott település lakóié. Esetünkben: tízezer nagykállóié. Ezért búcsúzóul nem is mondhatok mást: Jó lapot kívánok! Fekete Antal április Évfordulók 5. oldal Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1. Programok a szabadtéri színpadon és környékén 9 órától: Májusfa állítás 10 órától: Köszöntõt mond: Juhász Zoltán polgármester Helyi amatõr csoportok fellépései: - óvodások - majorettek - néptáncosok - népdalénekesek és hangszeres szólisták - kisebbségi táncegyüttes és zenekar - moderntáncosok. 10,30-12,30 óráig: Kézmûves foglalkozások: - gyöngyfûzés, - dekupázs, - üvegfestés ,30 óráig: Hagyományõrzõ íjászkodás 12,15 órától: Jó ebédhez szól a nóta! Ráadás! Operett-parádé miskolci mûvészek közremûködésével. 13,15 órától: Napsugárhívogató 5 fõs csoprtjainak a Dongó együttes mûsora. 13,30-15 óráig: Kézmûves foglalkozások: - nemezelés, - arcfestés, - agyagozás. 14,15 órától: A Történelmi Bajvívó Egyesület fegyveres bemutatója. 14,45-16,15 óráig: Középkori játszház: érdekes jelmezek és fegyverek kipróbálása...stb 15 órától:kállai Lakodalmas Hagyományõrzõ Közösség mûsora 16 órától:harcmûvészeti bemutatók 17 órától: Y2K Divatszínház táncos produkciója 18 órától: RONY koncert Sport 11 órától: Kispályás labdarúgás 14 órától: Kerékpár ügyességi verseny 15 órától: Kötélhúzás csak gyerekek 15,30 órától: Lengõteke 16 órától: Pingpong verseny Egész nap: Büfé, vásározók, mutatványosok Ramona és Rebeka szépen festett, nagy kosár hímes tojással várták húsvéthétfõn a locsolkodó fiúkat. (Az oldal felvételeit Janics Attila készítette)

2 2 Nagykállói Nagykállói Hírmondó 2007.április A döntéshozók márciusi munkája A megszokottól eltérõen nem szerdán, hanem csütörtökön, nem délután, hanem délelõtt tartotta rendes, munkaterv szerinti ülését március 22-én önkormányzatunk képviselõ-testülete. A korábbiakhoz képest az is szembetûnõ volt, hogy a meghívóban,,mindössze 14, a nyilvánosságnak is szánt napirendi pont szerepelt. Ezt követõen 28-án tartottak rendkívüli ülést. Fejlesztési törekvések A költségvetési szûkösség közepette sem mond le önkormányzatunk a fejlesztési elképzelésekrõl. Ennek bizonyítéka az is, hogy a képviselõk három, a várost gyarapító pályázat ügyében is döntöttek. ebédlõ teljes átfedése; új, fedett színpad, játszóház, wc, zuhanyzó és kerítés építése; a terület gázellátása). A testület hozzájárult ahhoz, hogy ennek anyagi fedezetét pályázati úton teremtsék elõ. A város infrastrukturális hálózatának fejlesztése érdekében szükséges olyan utak kialakítása, Közelebb kerülhet a városhoz Birke-tanya, ha megépül a kerékpárút. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására megcélozzuk a Nagykálló és Birke-tanya közötti kerékpárút megépítését, ami a forgalom folyamatosságát és a közlekedés biztonságát szolgálja. A beruházás tervezett költsége mintegy 30 millió forint, ebbõl pályázható 80 százalék, a többi saját forrás. A Teszovál Kft. a kezelésébe adott harangodi üdülõtábor területén szeretne fejleszteni (a csûr, az információs épület, az amelyek mind a környéken élõk, mint az ipari területek megközelítését könnyebbé teszi. Az ugyancsak az Észak-Alföldi Regionális Tanácshoz benyújtandó pályázat a Benetton mellett lévõ út építésére irányul. Költségvetési módosítások A pénzügyi terv korrekcióját több tényezõ is szükségessé tette. Az egyik a korábban elfogadott átszervezéssel függ össze,az hiszen érintett 36 személyhez kapcsolódó személyi juttatást és járulékok elõirányzatát a rendelet módosításával zárolták (a kiadásokra fedezetet nyújt a kiemelt elõirányzaton belüli átcsoportosítás, valamint némi pótlás az általános tartalékból). Határidõre beérkeztek azok a támogatási kérelmek is, amelyeket a különbözõ civil szervezetek, egyesületek, alapítványok nyújtottak be. Az Oktatási és Kulturális, a Sport-, a Szociális és Népjóléti, valamint a Városfejlesztési és Bûnmegelõzési Bizottság által javasolt összegeket a pénzügyi bizottság elfogadta. Változás azonban, hogy a határõrségnek szánt 300 ezer forintos támogatást is a kállói rendõrõrs kapja meg. Gazdasági program 2010-ig A március 28-ai ülésen a képviselõk vita nélkül, egyhangúlag elfogadták önkormányzatunk gazdasági programját a 2007 és 2010 közötti idõszakra (azaz a választási ciklus idejére). A dokumentum bevezetõjében tartalmazza a program készítésének alapelveit, bemutatja városunkat, történelmi múltját. Az általános helyzetelemzés összefoglalja a környezetet, településünk adottságait, sorra veszi az elõzõ ciklusban megtett intézkedéseket, s az ezek nyomán elért eredményeket. Végül a program megfogalmazza a jelen ciklusban elérni kívánt fejlesztési célokat, elképzeléseket és a megvalósítás idõbeni ütemezését. A csaknem 40 oldalas elõter-jesztést a megyei agrár-, illetve a kereskedelmi és iparkamara is véleményezte és elfogadását javasolta. Az igazi kérdés immár az, hogy a programban foglaltakból az évtized végéig mi valósul meg. Tervek megrendelése A majdani fejlesztések elõkészítése érdekében célszerû már most megtenni az elsõ lépéseket. Ezt szolgálják azok a döntések, amelyek különbözõ mûszaki tervdokumentációk megrendelésérõl szólnak. Ezek egyike a Szilágyi, a Kõrösi iskola és a sportcsarnok akadálymentesítésének elõkészítését célozza (a Korányié már korábban elkészült), egy másik a külterületi csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítésére, a tározó felújítására és mezõgazdasági utak burkolására irányul. A harmadik határozat az állami utak rendbetételét segítené: ha elkészül a Debreceni és a Korányi út felújításának terve, növekszik annak esélye, hogy a Közútkezelõ Kht. hozzálát e- zekhez is. A mûszaki tervdokumentációk elkészíttetése lehetõséget teremt arra is, hogy amikor ennek eljön az ideje benyújthassuk pályázatunkat. Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN: A több súlyos baleset helyszínén immár sárga villogó is segíti a megelõzést.

3 2007. április Nagykállói Hírcsokor Módosította a képviselõtestület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, egy évvel ezelõtt elfogadott rendeletét. Ezt az elvégzett beruházások, felújítások, a vásárolt, illetve eladott eszközök nyilvántartása tette szükségessé. Az önkormányzati vagyon bruttó értéke 5,63 milliárd forint. Februári számunkban olvashattak az ivóvízzel, szennyvízzel kapcsolatos rendeletrõl, az elfogadott díjakról. A testület most úgy döntött, hogy a Mûszaki Iroda javaslata alapján a 81 közkifogóból 14-et megszüntet, mivel 150 méter sugarú körén belül vezetékes ivóvízzel ellátatlan családi lakóház nincs. Miután az érintett területeken élõk nem emeltek kifogást, a testület utak elnevezésérõl döntött. Így lett a helyrajzi számok helyett Orosi, Nagyszállási, Iskola, Birisi, Geszterédi és Alma út, s egyúttal a házszámokat is rendezték. Nagykálló muzsikája az elsõ fejezete annak a mûvelõdéstörténeti összefoglalónak, amely Harsányi Gézáné kutatói munkáját dicséri. A képviselõtestület megszavazta, hogy a polgármesteri hivatal dologi kiadásai között félmillió forintot tervez a nyomdaköltségekre. Törvényi kötelezettségének tett eleget a testület, amikor elfogadta a Polgármesteri Hivatal, illetve a Gazdasági Ellátó Iroda évi közbeszerzési tervét. Ismeretes, hogy az önkormányzat a harangodi területeket üzemeltetési szerzõdés keretében átadta a Teszovál Kft-nek. A képviselõk második nekifutásra március 28-án elfogadták a különbözõ (napijegy, szolgáltatások, parkolás, kölcsönzés, bérlet) díjtételeket. A februárban tartott közmeghallgatáson hangzott el az a javaslat, hogy a központon kívül a város többi részén is helyezzenek el szeméttárolókat. A felmérés nyomán a képviselõtestület úgy döntött, további 10 szemétgyûjtõ kihelyezésének teremti meg az anyagi feltételeit. A szelektív hulladékgyûjtést a komplex megyei hulladékgazdálkodási program keretében célszerû megvalósítani. A rendõrség kérésének megfelelõen az önkormányzat gondoskodik a tüdõgondozó melletti, a város tulajdonában lévõ épületrész állagmegóvó felújításáról. Az ezt követõ hasznosításról a javaslatok mérlegelése után döntenek. Az idõközben megváltozott körülményekre való tekintettel vált szükségessé az önkormányzat jelképeinek használatát szabályozó, 1993-ban született rendelet módosítása. Fontos változás, hogy a kapcsolódó sza-bálysértési bírság 5000-rõl 30 ezer forintra növekedett. Nagykállói Hírmondó 3 Tájékoztató a közgyógyellátásról Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a régi típusú közgyógyellátási igazolványok az igazolványon feltüntetett érvényességi idõpontot követõ második hónap utolsó napjáig, de legfeljebb július 1-jéig használhatóak, feltéve, hogy a benyújtott kérelem nem került elutasításra. A közgyógyellátási igazolványra vonatkozó igény formanyomtatványon nyújtható be, a szükséges igazolásokkal. A háziorvosi igazolást zárt borítékban a kérelmezõ nevének és TAJ-számának fel- Ünnepség az óvodában Az ünnepélyes átadás és az oklevél Együtt a megye barátai Április 27-én a Pszichiátriai Szakkórházban tartja évi közgyûlését a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Baráti Társaság. A díszteremben déli 12 órakor felcsendül a Himnusz, majd Szórádi Sándor megnyitója után megemlékeznek dr. Borsy Zoltán közelmúltban elhunyt elnökségi tagra. Juhász Zoltán polgármester köszöntõjét követõen kulturális tüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzõszámát is. A közgyógyellátás iránti kérelem a már igazolvánnyal rendelkezõ személy esetén a jogosultság idõtartama alatt, annak lejártát megelõzõ három hónapban is benyújtható. A jogosultságot érintõ egyéb kérdéseivel kérjük szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalt felkeresni! A Szabadságharcos úti óvodában március 30-án ünnepélyes keretek között adták át a Nagykállói Egyesített Óvodának. Az oktatás,nevelés eredményességéért odaítélt oklevelet. A gyerekek és Juhász Zoltán polgármester köszöntõje után a nagy elismerést jelentõ dokumentumot dr.nagy László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumának elnöke nyújtotta át. A hivatalos aktust követõen az óvodapedagógusok kórusa adott elõ dalcsokrot. mûsor szórakoztatja a megjelenteket, s ezután kap szót dr.pucsok József elnök, aki beszámol az elmúlt évben végzett munkáról és az idei, tervezett programokról. Elhangzik a Számvizsgáló Bizottság jelentése is, amit vita követ. A közgyûlés után a kollégiumban lesz a közös ebéd, majd városnézõ séta, a múzeum meglátogatása, vacsora és kultúrmûsor zárja a napot.

4 4 Nagykállói Nagykállói Hírmondó Interaktív videokonferencia április Megünnepelték, hogy együtt lehetnek! A résztvevõk érdeklõdéssel figyelik az internetes kommunikációt Nemcsak a téma, hanem az nyílnak meg a tudományos elõadás módja is érdekességnek életben is, melyekkel intézmészámított a Megyei Pszichiátriai nyünk igyekszik lépést tartani. Szakkórházban Nagykállóban, Egy cég szervezésében most ahol csütörtökön az ország- olyan rendszerhez csatlakozban elsõként rendeztek in- hattunk, mely lehetõvé teszi teraktív videokonferenciát. Az több száz kiváló elõadó elérését úttörõnek számító rendezvé- a technika segítségével. A videonyen dr. Túry Ferenc, az OPNI konferencia tagadhatatlanul osztályvezetõ pszichiáter fõ- nagy elõnye, hogy az ország orvosa Budapestrõl online kap- bármely pontjáról, illetve külcsolat segítségével tartott elõ- földrõl is közvetlen kapcsolatba adást Testsúlyszabályozás a léphetünk olyan szakembepszichiáter szemével címmel rekkel, akik elfoglaltságaik miatt orvosok és érdeklõdõk részére, nehezen tudnának elutazni illetve válaszolt a jelenlévõk fel- hozzánk elõadást tartani. Így merülõ kérdéseire. viszont az idõt, utazást megspó- Az eseményrõl dr. Móré E. rolva könnyebben szervezhe- Csaba, az intézmény fõiga- tünk hasonló rendezvényeket. zgatója elmondta: A modern Az elsõ próba kétségtelenül kommunikáció vívmányainak sikeres volt, reméljük hamaköszönhetõen újabb csatornák rosan továbbiak is követik. Tájékoztatás a vizitdíj visszaigénylésérõl A vizitdíj bevezetésevel több egészségügyi jogszabály módosult. Így többek között a kötelezõ egészségbiztosítási ellátásokról szóló évi XXXIII. tv., a- melynek 18/A -a értelmében ha a biztosított nyugtával, illetve számlával igazolja, hogy az adott naptári évben az általa igénybevett szolgáltatásért, illetve háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), továbbá a járóbeteg szakellátásért a szakellátást külön-külön számítva legalább már alkalommal vizitdíjat fizetett. A 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét a jegyzõtõl visszaigényelheti. A vizitdíjat és a kórházi napidíjat érintõ kormányrendeletek módosításai meghatározzák a visszaigénylés módját, feltételeit, határidejét. A módosítás alapján a jegyzõ köteles közétenni havonta annak az egy napnak a megjelölését, amikor ügyfélfogadási idõben fogadja a biztosítottat és kérelme tárgyában ha az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt ad azonnal dönt, és gondoskodik a visszaigényelt összeg kézpénzben történõ azonnali kifizetésérõl. Ambivalens hangulatban és a Segítõ segítése létrejöttét, tartottak Tavaszváró jóté- melyek segítségével a napi nehézkonysági bált április elsejére ségek között talán alkalom nyílvirradó éjszaka a Megyei hat a dolgozók feltöltõdésre. Pszichiátriai Szakkór- A bál alkalmával megnyitották házban. Kerekes Elek festõmûvész kiállí- Dr. Móré E. Csaba fõigazgató tását is, melynek most egy hóköszöntõjében kiemelte: egy- napig a szakkórház lovagterme részt öröm, hogy az egészségügy ad otthont. A mûvész egyébként jelenlegi helyzetében, amikor az eladott képek bevételének egy kórházakat zárnak be, alakí- részével a Segítõ segítését tanak át, az intézmény, mun- kívánja támogatni. katársaival együtt talpon marad- Átadták továbbá az intézhatott. Másrészt viszont sok a ményben tavaly alapított eliskérdés azzal kapcsolatosan, merést, a Hónap Dolgozója díhogy a szükségszerû átalakítás jat, melyet ez alkalommal dr. ma és a holnap mit hordoz, Lesán Anna fõorvos vehetett át. van-e további ok aggodalomra A megnyitó után természetesen a betegekkel és a kollégákkal a kikapcsolódásé és a szórakozásé kapcsolatban és nemcsak a volt a fõszerep, melyrõl az ínyszakkórház falain belül A csiklandozó ételek, italok mellett fõigazgató ezért is tartotta fon- az LK Beat zenekar gondostosnak, hogy méltassa az intéz- kodott. Így, még ha nem is felmény munkatársainak mentális hõtlenül, de hajnalig együtt egészségvédelmét és rekreációját báloztak a munkatársak, és örülsegítõ alapítványok, a Menta tek annak, hogy együtt lehetnek! A vizitdíj visszaigénylésének és azonnali kifizetésének idõpontját a jegyzõ minden hónap utólsó szerdai napján óráig és óráig állapította meg. A kérelmek fogadására, azok azonnali elbírálására és a visszafizetésre a hivatali apparátus a lehetõségek-- hez képest felkészült. A kérelmek fogadását és elbírálását a szociális csoport, a visszafizetést a gazdasági iroda végzi. Tekintettel arra, hogy elõre nem látható, mekorra ügyfélforgalommal kell számolni, kisebb fennakadások elõfordulhatnak, ezért szíves megértésüket kérjük. Közlemény Felhívjuk a Tisztelt temetõ látogatók figyelmét, hogy a nagykállói köztemetõ területére történõ behajtás rendje megváltozott. Gépjármûvel törénõ behajtásra hétvégén (szombat, vasárnap), valamint ünnepnapokon 8-16 óra között van lehetõség. Köszönettel: TESZOVÁL KFT

5 2007. április Nagykállói,, Hej rege rajta... hosszú idõn át a közös kasszá- Évfordulók ból a városvezetõk által a város- Vannak világnapok, orszá- lakóknak megadott egyetlen gosan számon tartott nagy- luxus! De ha szóba kerül, kiságokat méltató napok, és tetszik, milyen sokunkat fûz évfordulók, amelyek csak a kedves, kellemes emlék ehhez a mieink. kis hárommedencéshez! Gyermekkori nagy pancsolá- Május 18-a Múzeumi Vi- sok, majálisok, az elsõ ügyetlen lágnap. Friss koszorút kapnak kar- és lábtempók a korareggeli a múzeumépületeink emléktáb- úszótanfolyamokon lái, vetélkedõ témája lesz, mi Kérem, írják meg a stranddal található közös múltunk tárhá- kapcsolatos élményeiket! Kereszaiban. sék elõ az ott készült régi fény- Ránk pillant a szeme sarkából képeket! (Ezek eredeti példá- Szentendre: eszünkbe jut-e, nyait természetesen visszaadjuk) hogy Ámos Imre, ha élne, idén Kérdezzék meg a ma már távol lenne száz éves; Debrecenbõl, élõ, de itt felnõtt rokonokat, Nyíregyházáról meg is kérdik, ismerõsöket is! Van-e még va- Simonyiról, Kodályról hogyan lakinek fecskéje? Mert tárgyi emlékezünk? emlék rég divatjamúlt, kinõtt Nem felejtettük el egyiküket fürdõruha is lehet érdekes! Nagykállói Hírmondó 5 Korányis siker 2004 óta minden év decemberében a DFU (Mathematik- Physik-Informatik) által megrendezésre kerül iskolánkban a két tanítási nyelvû diákjaink körében a német nyelvû matematika versenyt. Nem volt ez másképp 2006 év végén sem. legjobbjává tört elõ, s ezzel elnyerte a jogot, hogy iskolánkat képviselje az országos második fordulón. Budapesten a Tamási Áron Gimnáziumban megrendezett megmérettetésen az ország minden kéttannyelvûs iskolájából a legjobbakkal mérhette össze erejét. A versenyen szereplõ példák nem tipikusan gimnáziumi tananyagra épülõ feladatokból tevõdtek össze, ezért Petink kifi- nomult logikájára, tudására is szükség volt a sikeres szerepléshez. Ezúton is szeretnénk Sum Péter és az oklevél Nebulóink közül Sum Péter 11. osztályos tanuló (bár még csak második éve tanulja a matematikát német nyelven) kiváló pontszámmal az iskola gratulálni és kívánunk további eredményes munkát! Lelesz Anja és Mokánszki-Magyar Tünde A strand ahogy mi most ismerjük. Régen más volt, úgy is szerettük, így is szeretjük. sem! Idén azonban a jelen tenni- Köszöntsük a strandot 70. szüvalóit is fontossági sorrendbe letés napján egy közös emlékell rakni, s van, amire nem jut keinkbõl összerakható kiállífedezet. Szerények lesznek tehát tással, mely aztán a múzeumban ezek az évfordulós ünnepek, ám albumba fûzve megmarad! egyszerû ünnep is lehet meghitt. Az írásokat, fotókat a Mûve- Júliusban hetven éves lesz a lõdési Központ portáján várjuk kállói strand. Sohasem volt június 15-éig ( Kérjük, akik nyereséges, s ezt sejtették azok a visszakért dolgot adnak le, neképviselõk is, akik születésérõl vet, címet, telefonszámot mellédöntöttek 1937-ben. Ez volt keljenek.) Költészet Napja a Kállayban A,,szilágyis tantestület és ifjúság líraian szép megemlékezése Múzeumnál a névadó halálának (1892.ápr.12) évfordulóján. A Kállay Rudolf Szakiskola sébõl állt. A mûsort versmondás Tagintézmény tanulóifjúsága a koronázta meg. A gyerekek fel- Költészet Napja alkalmából készítésében a magyartanárok április 11-én a mûvelõdési vettek részt, Gyurjánné Kerközpont színháztermében tész Tímea vezetésével. A rendszínvonalas vetélkedõn és sza- kívül jó hangulatú vetélkedõ valóversenyen vett részt. Ebbõl végén nem maradt el a jutalom: az alkalomból József Attila a gyõztes csapatok és a résztvevõk munkásságát méltatták, köl- sem távoztak üres kézzel, okletészetének ismeretérõl adtak ta- velet, édességet és ajándékkönynúbizonyságot. A rendezvény veket osztottunk szét számukra. versírásból, játékos, éneklõs Dávida János feladatokból, tesztek kitölté- magyar szakos tanár

6 6 Nagykállói Nagykállói Hírmondó április Gazdálkodók FIGYELEM! A túlzott tápanyag utánpótlás káros hatásai A termesztett kultúra tápanyagigényét figyelmen kívül hagyó szakszerûtlen tápanyag utánpótlásnak kedvezõtlen lehet a környezeti hatása. A talajból kimosódott és a talajvízbe jutó nitrogén károsan hat a kutak és az ivóvíz nitrát tartalmára. A vízerózióval a felszíni vizekbe kerülõ foszfor és nitrogén fokozott algásodást okoz. A nagy adagú mûtrágyázás a kalcium kilúgozásához, a talaj elsavanyodásához vezethet hosszabb távon, és a meszezés talajjavító hatását lerövidítheti. Ezenkívül, a növények beltartalmára is káros hatást gyakorol. A talaj mikroelem egyensúlyát is befolyásolhatja, elõfordulhat, hogy az egyik elem túlsúlya akadályozza a másik felvehetõségét. A tápanyag gazdálkodás során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: a terület környezeti érzékenysége; a gazdaságosan elérhetõ termésszint, a növény fajlagos tápelem igénye, a talaj tápelem szolgáltatása; a makro- (N, P, K), mezo- (Ca, Mg) és mikroelemek (Cu, Zn, Mn) tápelemek utánpótlása; a trágyázó szerek kijuttatásának idõpontjai és dózisai; a vetésforgó, illetve vetésváltás elõnyei. A tápanyag utánpótlás során kijuttatható nitrogén mértékét a 4/2004 (I.13.) FVM rendelet szabályozza: Fontos tavaszi munkák a metszés és a lemosó permetezés... Bellus József NVT tanácsadó Jámbor Attila NVT tanácsadó Információk a Gazdálkodási Naplóról Általában elmondható, hogy az immáron 3. éve futó agrár-környezetgazdálkodási és Kedvezõtlen adottságú területek támogatását elnyerõ gazdálkodók tisztában vannak a kötelezõen betartandó feltételrendszerrel. Mindkét támogatás esetében az egyik leglényegesebb pont a Gazdálkodási Napló vezetése. A naplóban többek között parcellánként rögzíti a gazdálkodó az év közben bekövetkezett káreseményeket, az elvégzett mûveleteket, az adott évi termésmennyiséget, a tápanyag-gazdálkodási terv parcellára vonatkozó adatait és a kijuttatott mûtrágya, szerves trágya mennyiségét. Ezen adatok alapján lehetséges annak az ellenõrzése, hogy az adott évben a gazdálkodás miben és hogyan tért el az elõírásokhoz képest. A fentiek és a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal éves ellenõrzései miatt elengedhetetlen a Gazdálkodási Napló folyamatos vezetése, akár nyomtatott, akár elektronikus formában. A napló fontos részét képezi a tápanyaggazdálkodási terv (nem minden programban elõírás), amelynek összeállításához a talajminta-vételezés után végzett talajvizsgálat megfelelõ kiindulási pontot szolgáltat. A tervet el lehet készíteni saját kezûleg, szakember által, esetleg számítógépes program segítségével, de bármelyik esetrõl is legyen szó, a vetésforgó összeállításának elõírásait követni kell (nem minden programra vonatkozik). 2006/2007-es gazdálkodási évtõl, azaz szeptember elsejé óta új formátumú Gazdálkodási Naplót kell vezetni (melyet kérhetnek az NVT-tanácsadótól), valamint a naplók egy aláírt másolati példányát új címre kell küldeni (NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI KÖZPONTI SZOL- GÁLAT, 1118 Budapest, Budaörsi u ). A beküldési határidõ minden évben december 31-e, ami nem jogvesztõ, ám a hiányosságot a lehetõ leghamarabb pótolni kell. Bellus József NVT tanácsadó Új Gazdálkodási Napló Agrár környezetgazdálkodási és kedvezõtlen adottságú területen támogatásban részesülõ gazdálkodók részére 2006/2007 gazdálkodási évtõl. Emlékeztetõ Remélhetõleg már mindenki számára ismeretes, hogy az agrár környezetgazdálkodási támogatások kötelezettségeinek teljesítésének egyik legfontosabb feltétele, hogy a gazdálkodók elkészítsék a gazdálkodásuk nyomonkövetéséhez szükséges GAZDÁLKODÁSI NAPLÓT. A gazdálkodási naplót gazdálkodási évenként kell vezetni, mely minden év szeptember 1-jétõl következõ év augusztus 31-éig tart. A támogatási idõszak 5 éves, így minden évben el kell készíteni vagy készíttetni a naplót a 4/2004 (I.13.) FVM rendelet (az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ,,helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a,,helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározása) szerint és az elõbb említett rendelet által meghatározott intézményhez eljuttatni a Gazdálkodási Napló egy aláírt, gazdálkodó által hitelesített másolati példányát.... szántás, vetés, palántázás.

7 2007. április Nagykállói Ifjú üzletemberek! A School of Business Üzleti és Mûvészeti Szakképzõ Iskola már tizenegy éve, hogy különbözõ szakterületeken szervez OKJ-s képzéseket elsõsorban az érettségizett korosztály számára. A 2007/2008- as tanévre közel 35 féle iskolarendszerû, ingyenes képzésre lehet jelentkezni. A kínálat színes palettáján a számítástechniai, az ipari, humán, mûvészeti, jogi képzések is megtalálhatók. Az oktatás nagykállói és nyíregyházi helyszíneken történik. Az egyetlen olyan iskola a megyében található csak szakképzõ évfolyamot mûködtetõ intézmények közül, ahol tanirodai képzés valósul meg. A tanirodai gyakorlat egy sikeres pályázat útján került bevezetésre a 2004/2005-ös tanévben. A helyi tantervbe beépített heti óraszámban tanirodai gyakorlaton vesznek részt a tanulók. A diákok egy gyakorlócéget alapítanak, melyet a tanév során fiktív vállalkozásként mûködtetnek. A cég teljes adminisztrációs és kereskedelmi tevékenységét a tanulók bonyolítják le, amihez a valóságot interneten keresztül egy virtuális gazdasági környezet szimulálja. Tanterem helyett egy igazi irodának megfelelõ bútorzattal és eszközökkel felszerelt helyiségben tevékenykednek. Munkakörökben dolgoznak, ügyvezetõ igazgatót választanak és ebben az életszerû helyzetben az elméleti ismereteket közvetlenül a gyakorlatban alkalmazzák. Eddig minden évben több országos versenyen eredményesen vettek részt iskolánk gyakorlócégei. Az idén, március án a Dunaújvárosban megrendezett Ifjú Üzletemberek Országos Vetélkedõjén sikeresen szerepelt az iskola Mackó-Kuckó Kft-je. A versenyzõ cégeknek komplex feladatsort kellett teljesíteniük: az egészséges életmóddal kapcsolatban programtervet, költségvetést, meghívót készítettek. Ezt egészítette ki egy sajtótájékoztató, valamint komplex esettanulmányt, tanirodai, idegen nyelvi és uniós írásbeli feladatokat oldottak meg a két nap során. A legötletesebb plakátért járó különdíjat és oklevelet iskolánk gyakorlócége nyerte el. Színészképzés a Szakképzõ Iskola Oberon Színiiskolája keretében A képzési idõ: 3 tanév, a képzés helye: Nyíregyháza Felvételi: június utolsó hetében A színész II. jogosult önálló mûsort bemutatni, rádió-, film-, tv- szereplést, szinkron munkát vállalni. A képzést a leendõ kommunikációs szakemberek és a drámapedagógusok figyelmébe is ajánljuk. A mûvészeti képzés ideje alatt bármilyen fõiskolai és egyetemi tanulmányok is folytathatók esti és levelezõ tagozaton! Jelentkezés folyamatosan: 4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 3., Telefon: 42 / , 30 / A honlapon az iskola képzéseirõl részletes felvételi tájékoztató olvasható. Nagykállói Hírmondó 7 Melinda újabb sikerei A romákért dolgozik, tanul. Decemberben ismerkedhettek meg olvasóink a roma származású Nagy Melindával, aki fõiskolai végzettséggel a háta mögött akkor még a polgármesteri hivatalban dolgozott, s aki igen figyelemre méltó eredményeket ért el különbözõ szépségversenyeken. Legutóbbi találkozásunk óta nagyot fordult vele a világ. Adós még a december közepén elért eredményével. A Hiltonban rendezett versenyen 2. helyezést értem el. Hogyan alakult a folytatás? Jelentkeztem az Unió Arca elnevezésû versenyre, s több rostán, fordulón átjutva megnyertem a budapesti döntõt. Ez mit jelentett? Azt, hogy harmadmagammal képviselhettem hazánkat a Londonban február 25-én megrendezett döntõben. Hogyan boldogult a világvárosban? A szervezõk elkísértek, a nyelvet elég jól értem, beszélni már kevésbé tudok. Milyen mezõny jött össze? Erõs. Az EU tagállamaiból 20 lány, köztük több színesbõrû mutatkozott be estélyiben, bikiniben, illetve egy rövid produkcióval. Ez utóbbi mi volt? Volt, aki verset mondott, én egy latin tánccal léptem fel. Hogy tetszett a zsûrinek? Az élen egy angol lány végzett (hazai pályán...), második egy jamaikai hölgy lett, s én a harmadik. Nagyon boldog voltam, hiszen tényleg erõs volt a mezõny. Mi volt a jutalma? Ékszereket, fehérnemût és más ruhákat, márkás kozmetikai cikkeket kaptam. A verseny után a szállodában pezsgõfürdõ, vacsora, ismerkedés Melinda nemcsak okos, szép is következett gyönyörû körülmények között. Mi történt azóta? A zsûri tagjai közül ketten is modellstúdió tulajdonosai, s egyiküktõl telefont kaptam, miszerint a három általa kiválasztott lány egyikeként a nyáron Londonba várnak. Elfogadta a meghívást? Még nem tudom. Jelenleg cigány gyerekeket tanítok Biriben, a Dankó Pista Általános, Szakképzõ Iskola és Gimnázium tanáraként, és nagyon jól érzem magam. Szeptembertõl a pécsi egyetemen fogok tanulni romológia szakon. És a szépségversenyeknek vége? Azt hiszem igen. Egy bizonyos életkor után abba kell hagyni. Szép volt, jó volt, de hobbinak tekintem, s most már más terveim vannak.

8 8 Nagykállói Hírmondó április INGYENES PROGRAMOK Április 29-én 10 órakor: Wiizomláz-teniszbajnokság. A program ingyenes. Részletek és jelentkezés feltétele a internetes oldalon. Szakpedagógus Fejlesztõ pedagógiai foglalkozásokat vállal. (diszlexia,diszgráfia,diszkalkulia, hiperaktivitás,gyógypedagógia) Érdeklõdni: HIRDETÉSI SZELVÉNY Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói Hírmondóban ingyenesen tegyék közzé a lap következõ számában. A szöveget kérjük a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján leadni minden hó 5-éig. A hirdetés szövege: Név:... Cím:... A P R Ó H I R D E T É S Nagykálló központjában Gyermekheverõ és rekamié igényesen felújított kétszobás 52 jó állapotban eladó. Ár: m 2 lakás eladó. Érdeklõdni 06- E Ft. Érdeklõdni: Nagybalkányi 30/ út 27 sz. alatt. Május 12-én szombat 16 óra-kor:mezítlábas Mesedélután a Betûóceán Könyvesboltban (Nagykálló, Korányi u. 1.). Meseolvasás gyerekeknek a régi diavetítések hangulatát idézve modern formában. A program ingyenes. (A bolt korlátoztt befogadóképessége miatt kérjük elõre jelentkezzen a programra a helyszínen.) Veteránok autók, motorok KISS-TAKÁCS BÉLA A koros jármûvek szeretete és birtoklása egyre nagyobb népszerûségnek örvend Magyarországon. Ezt jelezte az is, hogy március 25-én a veterán autósok és motorosok kedvelõinek szerveztek kiállítást és börzét Nagykállóban. A veteránjármûvek iránti a régebbi és az újabb motoszeretet, ami miatt megszer- rosok. veztük az elsõ ilyen rendezvé- A résztvevõk között a megyenyünket Nagykállóban. A beliek mellett, a szomszédos kiállítást azért vontuk össze a megyékbõl és az országhatábörzével, mert egyrészt így rainkon túli motorosok közül többen eljöttek, és a hangulat is akadtak szép számmal. A is barátságosabb, közvetlenebb tombola fõnyereménye is eltért lett. Igyekeztünk minél színe- a megszokottól, ugyanis egy régi sebb programot összeállítani az hazai motort, egy Panni élõ zenével, a motoros felvo- robogót sorsoltunk ki. nulással, amely során a város A közeljövõben a kállói és a útjain közösen vonulhattak fel környékén élõ veteránosokkal szeretnék egy klubot alapítani, s a következõ, augusztusi rendezvényünkön már a klub is képviselteti magát mondta el Szabó László szervezõ.

9 2007. április Nagykállói Alsó tagozatos gyerekek élõnépzenés táncháza A napokban ismét táncházban táncolhattak az alsós gyerekek Nagykállóban. A táncház sorozatok célja, hogy minél szélesebb körben népszerûsítse a néptáncot, a népi hagyományokat. A Kállai Kettõs vezetõje Márton Attila magával ragadta ismét a kis apróságokat. A jó hangulatban eltelt mozgásos táncházban a kicsinyek önfeledten csújjogattak, követték a tanárbácsi mozgását. A dunántúli ugrós táncházzal, Attila bevezette a gyerekeket a népzene, néptánc világába a kicsik nagy örömére. A színvonalat nagymértékben emelte az élõzene, amit az iskola zenetanárának, Csetneki Hannának tanítványai, Kocsán Éva, Széplaki Petra, Takács Sára és Vass Klaudia szolgáltattak. A sorozat folytatódik, így a további tervek között szerepel, hogy az év nagyobb jeles napjain táncházat tartanak, kiszélesítve minden korosztály számára. Márton Lászlónénak az iskola táncpedagógusának a Kállai Kettõs Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõjének és Márton Attila Aranysarkantyús táncos meggyõzõdése, hogy így lehet elindulni azon az úton, hogy újra felélesszék Nagykálló híres hagyományát, felkeltve Csipkerózsika álmából a Kállai Kettõs hagyományt, és az ezzel kapcsolatos, hagyományokat. E táncház hangulatából joggal hihetõ, hogy Nagykállóban megindult egy pozitív reménykeltõ út arra, hogy újra a hegy csúcsára tudják vezetni a nagykállói néptánchagyományt. (A híreket Mártonné Julikától kaptuk). Jól kezdték az évet a karatésok Március 17-én rendezték meg Ajkán a Dunántúli Shotokan Karate Nyílt Regionális Bajnokságot, melyen a Nagykállói Shotokán Karatésok ismét sikeresen szerepeltek. A versenyen 16 egyesület, mintegy 260 versenyzõje mérte össze tudását. Az igen magas színvonalú versenyen Ferencz Tibor és Tímár Zoltán 4 danos mesterek tanítványai 2 arany, 2 ezüst, 1 bronz és 3 negyedik helyezést értek el. Csapat Kata : I. hely (Nácán G., Ferencz S., Páll M.) Küzdelem:III.hely GyõriDániel, IV. hely Nácán Gergõ, Sulyom Mihály, Nagykállói Hírmondó 9 Néptáncos hírek Nagyon jól sikerült a Csizmabál, amit a Kállai Kettõs Néptáncegyüttes szervezett. Az újjászervezett néptáncegyüttes tagjai nagyon jó hangulatú mulatságán mindenki jól érezte magát. Az Országos Táncháztalálkozó Budapesten volt a napokban, amikor Márton Attila, a Kállai Kettõs Néptáncegyüttes vezetõje városunk nevét öregbítve nagy sikert aratott az országos szakma és közönség elõtt táncával. IV. Ifjúsági Népzenei Találkozó Népdalkörök, énekes szólisták: KÓTA térségi minõsítõ: Ónadi Boglárka,Pántlika Népdalkör, Szabolcs Vezér Okt. Közp. Énekegyüttese, Bokri Eszter, Endrédi Ildikó Virágos Ildikó, Varga Béla, Sutka Rebeka, Kovács Gergõ Papp Máté, Veréb József, Pacsirta Népdalkör, Rácz Panna, Hagyományõrzõ csoport, Andaik Vivien, Pacsirta Énekegyüttes, Petri lányok, Szabó Fruzsina, Rezeda Népdal-kör, Bujáki Anett. KÓTA országos minõsítõ: Gilicemadár Népdalkör- arany (Aranypávára felterjesztett) Szederkényi Katalin- arany (Aranypávára felterjesztett) Vass Lajos Népzenei Verseny: Varga Béla- arany, Szederkényi Katalin- arany, Kõrösi Szabó Eszter- arany, Gilice-madár Népdalkör- arany, Andalik Vivienezüst, Pacsirta Énekegyüttes- ezüst, Szabó Fruzsina- ezüst, Bujáki Anett- ezüst, Major Judit- ezüst fokozat. Eredmények: Formagyakorlat: I. hely Gyõri Dániel, Ferencz Sándor, II. hely Páll Miklós, IV.hely Nagy Szabolcs. Csapat küzdelem : II. hely (Nácán G., Ferencz S., Nagy Sz.,) A verseny jó felkészítés volt az április 28-án Nagykanizsán megrendezésre kerülõ Nemzetközi Sáfár Shotokan Karate Kupára.

10 10 Nagykállói Hírmondó április

11 2007. április Gyõzeleeem!!! Igen rangos megyei vers- és után egyetlen Aranyminõsítést prózamondó, illetve ének ver- osztott ki a színészbõl, színházsenyt hirdettek márciusban kritikusból és drámapedagó- Nyíregyházán. A nagykállói gusból verbuvált zsûri. drámások könnyed eleganciával A megtisztelõ aranyat a nagyverték le a mezõnyt. Ternai kállói Kultúr-Kölykök (szin- Krisztina az elõbbi, Baksa tén drámás csapat) seperhették Andris az utóbbi kategóriában be. ért el elsõ helyezést. Énekbõl Kiss Ágnes A csúcs azért mégis a Miskol- karnagy volt a felkészítõ tanár. con megrendezett Országos A szöveget mondó-játszó Diákszínjátszó Fesztivál volt, diákok mentora és rendezõje ahol a két napos színházi csörte Buzogány Béla színmûvész. Színházi Világnap Nagykállói Hírmondó 11 Nagykállói AnyakönyV Trakperger Kristóf jan. 25. Vislóczki Anna jan. 26. Czimre Lóránt jan. 28. Babik Petra jan. 28. Sõrés Kornél jan. 31. Gégény Pál jan. 31. Lakatos Vanessza jan. 31. Születtek Házasságot kötöttek Elhunytak: 11 Csicsák Réka febr.2. Majoros Babett febr. 3. Zámbó Mónika febr.4. Bodolai Norbert febr. 5. Hegyes Zsófia febr.6. Mezõsi György febr. 9. Demendi Dorina febr. 20. Nádasi Csaba Szakács Anikó Bandur Lászlóné Bartha Gáborné Búr István Járó Józsefné Kovács Ferenc Kovács Sándorné Kincs János Nagy Jánosné Nagy Béla Plajos József Takács Imre Vámos Jánosné ( Az elhunytak egyéb adatait személyiségi jogi okok miatt nem közölhetjük.) Programok mindenkinek A Talán Teátrum elõadásával ünnepelte Nagykálló színházszeretõ közönsége a Színházi Világnapot, március 27- ét. Juhász Zoltán polgármester rövid köszöntõje után két felvonásnyi vidámság következett. Kellemes dallamok, csattanós jelenetek, parádés táncok. A közönség nagyszerûen szórakozott, jókat nevetett, s végül hosszan tapsolták a színészeket. Kifelé menet elmondták, hogy csak bánhatja, aki nem tudott részt venni a színházi esztrádon. Azért hál Istennek sokan voltak a nézõtéren. Kistérségi tojásfestõ-és díszítõ verseny Csoportos eredmények: 1.Kõrösi Általános Iskola 1. számú Napközis csoportja Nagykálló 2.Barackvirág Óvoda Balkány 3.Szivárvány Óvoda Mikiegér csoportja Nagykálló Egyéni eredmények: 1. Balogh Levente 3. osztály Szilágyi Tagiskola, 2. Pósán Patrik 1.osztály Szilágyi Tagiskola, 3. Kovács Nikoletta 2.osztály Kõrösi Tagiskola. Április 23-án 16 órakor: Kovács Emil Lajos és Baráth Csaba Attila szatmárnémeti festõmûvészek kiállításának megnyitó ünnepsége. Megtekinthetõ: május 4-éig. 26-án10,30 és 14,15 órakor: MESESZÍNHÁZ bérleti sorozat: A három rabló mesejáték a Talán Teátrum elõadásában. 27-én 14 órakor: JÁTSZÓHÁZ fonalkép készítése. 28-án 8 órakor: MEGYEI PULYABÁL 30-án 17 órakor: GAZDAESTÉK Tavaszi záró elõadás, gazdálkodást segítõ erõforrások. Elõadó: Erdõsi Bálint NVT tanácsadó Május 1-jén 10 órakor: MAJÁLIS Nagykálló Harangodon. 2-án17 órakor: IFJÚSÁGI KLUB tudásgeneráló és készségfejlesztõ társasjátékok. 3-án 19 órakor: ANYÁK NAPI OPERETT GÁLA a mûvelõdési központban. 4-én 14 órakor: JÁTSZÓHÁZ Anyák napi ajándékok készítése. 13-án 8 órakor: VÉRADÁS 16-án 17 órakor: IFJÚSÁGI KLUB IQ vetélkedõ kicsiknek és nagyobbaknak. 17-én 10,30 órakor: MÚZEUMI VILÁGNAP a Szilágyi Emlékmúzeumban. - Múzeumi játékok óvodásoknak Ismerkedés régi hagyományos tevékenységekkel. 14 órakor: Történelmi vetélkedõ középiskolás diákoknak - régészkedéssel egybekötve 21-én 16 órától: Egészséges életmód gyermekeink szemével. rajzkiállítás nyílik a mûvelõdési központban! 23-án 17- órakor: EGÉSZSÉGÜNKÉRT-SOROZAT Aranyiné Molnár Zsuzsanna elõadása

12 12 Nagykállói Hírmondó április A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,,hírek, információk menüpontja alatt értesülhetnek. Bontásból beton-áthidalók, ajtók, ablakok ELADÓK! Megtalálható Nagykálló, Kossuth u. 18. (volt cip gyár telepén).

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktsz: 1/138-1/2012/I Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Üi: Simonné Nonprofit Kft 2012 évi üzleti terve Melléklet: 2012 évi üzleti terv Makó

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai 2009. január 12. Közreműködtünk a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés megszervezésében

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 10180-18/2013. Javaslat az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek odaítélésének

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben