2011. február Vak Bottyán Gimnázium 10. évf. 1. szám. Kedves Szülık!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. február Vak Bottyán Gimnázium 10. évf. 1. szám. Kedves Szülık!"

Átírás

1 2011. február Vak Bottyán Gimnázium 10. évf. 1. szám Kedves Szülık! Hagyományainkhoz híven köszöntöm Önöket a 2010/2011-es tanév félidejében. Az idén is mozgalmas, eseményekben és élményekben gazdag hónapok munkájáról számolhatok be. A félév eseményei: Aug én a 9. évfolyamosaink a hagyományos cseresznyési gólyatáborozáson vettek részt, tartalmas programok keretében ismerhették meg tanáraikat és leendı osztálytársaikat. Szept. 1-jén a 8. H osztályosok tették hangulatossá a tanévkezdést. Legfiatalabb diákjaink szept. 1-3-ig az erdei iskolában kezdték meg középiskolai tanulmányaikat. Ebben a tanévben már csak e-naplónk van, mely lehetıvé teszi a diákok tanulmányi munkájáról a naprakész tájékozódást, ösztönözve ezzel ıket az esetleges hiányosságok mielıbbi pótlására és hatékonyabbá teszi a szülıkkel való kapcsolattartást is. Szept. 17-én indítottuk a nyolcadik osztályosok számára a középiskolai tanulmányokra elıkészítı szakköreinket magyar nyelvbıl és matematikából. Szeptember 24-én jubileumi évkönyvet adtunk ki, és rendhagyó módon emlékeztünk meg az iskola fennállásának 65. évfordulójáról. 8 órától a diáknap keretében tanulóink interaktív foglalkozásokon vehettek részt idegen nyelvekbıl, matematikából és fizikából továbbá történelembıl, valamint az iskola jeles öregdiákjainak ismeretterjesztı elıadásait élvezhették: Szıts Teodóra orvostudományi, Pach Ferenc az MTI-hez kapcsolódó élményeirıl számolt be, a gimnázium munkáját segítı alapítványok ünnepi kuratóriumi üléseire is ebbıl az alkalomból került sor. A gimi galériában ebbıl az alkalomból iskolatörténeti fotókiállítást rendezett Takács Éva kolléganınk. A program délután a Kutatók éjszakája rendezvénysorozatához való csatlakozásunkkal folytatódott. Örültünk, hogy sokan jöttek el a városból is az érdekes fizikai, kémiai, biológiai kísérletekre és a római kori történelmi játszóház foglalkozásaira. Este ünnepélyes gálamősorral- melyet az elmúlt 10 év kiemelkedı mővészeti teljesítményt nyújtó diákjai is színesítettek- ünnepeltük az intézmény alapításának évfordulóját. A Vak Bottyán Gimnáziumért Emlékérmet az iskola két volt diákja, Paczolai Sándorné és Pach Ferenc vehette át. Szeptember 29-én megemlékeztünk a 9. N osztályosok szervezésében névadónkról, majd az osztályok képviselıi megkoszorúzták a Bottyán szobrot. Okt. 6-án a 10. H osztályosok elıadásában iskolarádiós mősorral tisztelegtünk az aradi vértanúk emléke elıtt. Október 8-án a belépı évfolyamosok felsıbb évesek játékos gólyaavatójával váltak igazi gimnazistává. Október 2-tıl 10-ig 42 diák és két tanár utazott iskolánkból Londonba és Párizsba. Október 14-tıl 17-ig Comenius iskolai együttmőködések programunk záró találkozójára került sor Pakson, egyúttal finn és szlovák partnereinkkel megterveztük a 2011-ben benyújtandó közös pályázatunkat. Az 1956-os forradalom 54. évfordulója alkalmából a városi mővelıdési központban Hermán Gábor tanár úr rövid történelmi áttekintését követıen együtt néztük meg a Mansfeld címő filmet. Október végén 11.-eseink 1848-as paksi honvéd sírokat tettek rendbe. Novemberben a diákság ismét bizalmat szavazott a diákpolgármesterré tavaly megválasztott Kirchkeszner Csaba 12. H osztályos tanulónak, helyettese Mezısi Ráhel a 11. A-ból. November 8-án Rácz Sándor a Nagy Budapesti Központi Munkástanács elnöke Emlékezzünk 56-ról címmel tartott személyes hangvételő gondolatébresztı elıadást.

2 November 20-án a Ki mit tud?-on jól szerepeltek diákjaink. Nov. 24-én beiskolázási tájékoztatóra hívtuk a nyolcadikos diákokat szüleikkel, bemutató foglalkozásokon is részt vehettek. December 2-án az iszapkárosultak megsegítésére rendezett jótékonysági gálamősoron énekkarunk képviselte iskolánkat. Szalagavató ünnepélyünket a városi mővelıdési központban december 3-án tartottuk, 94 tizenkettedik évfolyamos diákunknak tőzte fel osztályfınöke a kék szalagot. December 4-én Tabon részt vettünk a Kutató Diákok Országos Egyesülete által szervezett regionális tudományos diákköri konferencián. Decemberben bekapcsolódtunk karácsonyi ajándékgyőjtı jótékonysági akcióba a Tesco áruházban. Az év utolsó tanítási napján a 9. A osztályosok iskolarádiós mősora és kórusunk tették bensıséges hangulatúvá az iskolai karácsonyt. A gimi galéria ismét megújult: ezúttal diákjaink legsikeresebb friss munkáit állítottuk ki. Pécsi kirándulással jutalmaztuk az elmúlt tanévben kiemelkedı eredményt elérı diákjainkat, rendszeresen szerveztünk színházlátogatásokat Budapestre, Szekszárdra a Német Színházba, Paksra, hátrányos helyzető diákjaink alapítványi támogatással vehetnek részt ezeken. Az ıszi érettségi vizsgán 30 gimnazistánk tett 1-2 tárgyból elırehozott érettségi vizsgát, közülük tízen emelt szinten. A téli sportot kedvelık január 18-tól 23-ig iskolai sítáborban hódolhattak szenvedélyüknek. Jan. 21-én iskolarádiós mősorral, a gimi galéria új kiállításának megnyitójával és a megyei Bottyán diákköri konferenciával emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról. Az elmúlt évben érettségizett diákjaink zöme a felsıoktatásban tanul tovább, többségükben olyan szakirányt választottak, amely megfelel a gimnáziumi osztályuk képzési specialitásainak. A reálosok közül sokan készülnek mérnöknek, közgazdásznak, vegyésznek, orvosnak, a humánosok körében népszerő szakok a jogi, oktatási, idegenforgalmi, politológusi, katonai és rendvédelmi, egészségügyi pályákra felkészítık, a hat évfolyamosok továbbtanulása pedig a leginkább szerteágazó. Évek óta tapasztaljuk, hogy a gyerekek jól hasznosítják a specializációk nyújtotta lehetıségeket, hiszen 11. évfolyamtól osztálytípustól függetlenül bármely tárgyból emelt szintő érettségire történı felkészítésben vehetnek részt szeptemberétıl a TÁMOP pályázat keretében 10 millió forintot fordíthatunk iskolai tehetséggondozó és felzárkóztató programunk megvalósítására órában 14 pedagógusunk egyéni és kiscsoportos formában foglalkozik a diákokkal ig. A pályázat további hozadéka, hogy ezen a területen minden tanárunk továbbképzésben részesül, s közel egymillió forintot költhetünk eszközvásárlásra, melyet fıként a természettudományos tárgyak kísérleteihez tudunk jól felhasználni. Tárgyi feltételeink egyéb forrásokból is javultak: két dokumentum kamera, egy újabb multimédiás eszközcsomag és komoly könyvtárfejlesztés segíti munkánkat. Kedves Szülık! Továbbra is szeretnék számítani az Önök támogatására az iskolai élet minden területén. Az e-napló és a honlapunk a legfontosabb aktuális információkat a diákokról és az iskoláról eljuttatja Önökhöz, de nem váltja ki a személyes kapcsolattartást. Éljenek a fogadóórák, szülıi értekezletek, egyéni konzultációk lehetıségével, hiszen ezzel gyermekeink fejlıdését segíthetjük. Paks, február 2. Tisztelettel: C. Szabóné Kocsiczki Ilona igazgató

3 Oktatás Az elsı félév tanulmányi eredménye Az összes jegybıl kiszámított iskolai jegyátlag: 4,05 Az elmúlt évi eredmény 4,13 volt Kitőnı tanulmányi eredményt ért el: 7. H-ból Horváth Ákos 8. H-ból Horváth Csanád, Szıke Bence 9. H-ból: Elek Petra, Papp Márk, Róhn Edina, Vitéz Sára 10. H-ból: Bor Julianna, Deák Judit, Kolki Milán, Simon Virág a 11. H-ból: Balogh Evelin, Sárközi Fruzsina a 12. H-ból Béda Brigitta, Blóz Gizella Evelin, Eigemann Nóra, Fazekas Dóra, Fritz Hajnalka, Kovács Dominika és Vörös Szilvia a 9. A-ból Szabó Vivien, Számel Dorottya, Szucsán Viktória 10. A-ból Ragoncsa Vivien a 11. A Halász Judit Enikı, Nagyfalusi Norbert, Orosz Dávid, Szabó Bettina, Szénási Noémi a 12. A-ból Magyari Diána, Oláh Krisztina a 12. B-bıl Kubitsch Rebeka, Máté Fanni, Mérges Noémi A 34 kitőnı és a 71 jeles tanulmányi eredményt elérı diákunkra büszkék vagyunk. 35 tanuló 63 tantárgyból nem teljesítette a követelményeket, az ı felzárkóztatásukra a 2. félévben fokozottan oda kell figyelnünk. Az elsı félév versenyeredményei Tanulmányi és egyéb versenyeken számos szép eredményt értek el diákjaink. matematikából Blóz Gizella Evelin KÖMAL feladatmegoldó verseny: országos 5. hely Bolyai csapatverseny területi forduló: 7. osztály 4. hely Csapattagok: Horváth Ákos, Tinnyei Zsolt, Domonkos Áron, Mittler István OKTV dolgozatát továbbküldtük: Nagyfalusi Norbert és Süvöltıs Benjamin 11.A és továbbjutottak a 2. fordulóba Blóz Gizella Evelin és Vörös Szilvia 12.H Arany Dániel Matematikaverseny 2. fordulóba jutott: I. kategória: Kovács Péter 10.A II. kategória: Ábrahám Anna és Számel Dorottya 9.A Papp Márk és Vitéz Sára 9.H, Bor Julianna 10.H Megyei verseny: Papp Márk 9.H megyei 7.hely Bor Julianna 10. H megyei 4. hely Kovács Péter 10. A megyei 6. hely Bátaszéki Matematikaverseny területi fordulójába jutottak: Horváth Ákos, Domonkos Áron 7.H Horváth Csanád, Szıke Bence 8.H magyar nyelvbıl a megyei Lotz-versenyre továbbjutottak: Bogdán Nikolett, Gombos Ádám, Lerch Orsolya, Vidéki Márta 7.h, Sztakó Júlia Helga 8.h a megyei Implom-versenyre továbbjutott: Ragoncsa Vivien 10. a, Kolki Milán 10. h decemberében a Séta-programban a hónap diák újságírója Kubitsch Rebeka Angol nyelvbıl Tóth Tamás (12. H) továbbküldhetı angol OKTV dolgozatot írt. A megyei angol versenyen Kolki Milán (10. h) 2. helyen végzett.

4 Német nyelvbıl A Sprich Deutsch német verseny 1. helyezettjei- a 7.h-ból Domonkos Áron, Süssenberger Charles, 8.h-ból: Sztakó Júlia, Büttl Réka. Az országos német nyelvi versenyen: 7. évfolyamról: Pápista Laura, Domonkos Áron, 8.h-ból: Sztakó Júlia bejutott a megyei fordulóba. Informatikából Terényi Ferenc (12. A) OKTV dolgozatát a 2. fordulóba küldhettük. Az Imagine Logo programozási versenyen szép eredménnyel szerepelt Bencze Máté 8.H, Horváth Csanád 8.H, és Domonkos Áron 7.H osztályos diák. A 2. fordulóba jutott Horváth Ákos 7.H osztályos tanulónk. Ki mit tud?-on is jól szerepeltek diákjaink. Vers és próza kategóriában Gracza Virág (10. N) ezüstérmet, Karmacsi Laura (10. A) különdíjat kapott, Kern Ágnes (10. A) és Takács Kitti (12.H) bronzérmes lett, a 9. A-ból Borzavári Róza zene kategóriában aranyérmet szerzett. A TUDOK regionális konferenciáján Tabon idén 1 diákunk, Kirchkeszner Csaba indult. Sportolóink is kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek. A 2009/2010-es tanév diákolimpiai dobogósait díjazta a Tolna Megyei Diáksport Tanács. Tizennyolc sportág 192 sportolója vehette át a díjat, köztük a Vak Bottyán Gimnázium diákjai. Cselgáncsozóink közül: Elsı helyezett: Köller Milán, Kiss Vivien, İri Felicián. Harmadik helyezett: Kovács Botond, Haaz Levente. Kajak-kenu: Második helyezett: - Vakar Alexander Sport : megyei diákolimpia Atlétika csapatbajnokság Lány 4x800m-es váltónk bronzérmes (Csapó Zsófia, Fenyvesi Réka, Németh Judit, Fábián Ágnes) Kosárlabda: Fiú kosárlabda csapatunk megyei 3. lett. Balázs Gergely, Bárdos Bence, Balogh Dániel, Gazdag Balázs, Gomola Bence, Hermann Péter, Novák Patrik, Papp Márk, Szabó Gábor, Sziklási Zsolt, Verli Roland, Veszprémi Zsolt. Röplabda VI. korcsoportos lány röplabda csapatunk megyei diákolimpián 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Leber Nóra, Szabó Szilvia, Fritz Fanny, Kindl Klaudia, Rácz Anita, Szabó Dóra, Till Petra. Teremlabdarúgás A diákolimpia megyei döntıjében V-VI. korcsoportban az iskola csapata 1. helyezést ért el, és ezzel az eredménnyel az országos diákolimpia döntıjében képviselheti Tolna megyét. A csapat tagjai: Feil Máté, Haraszti Zsolt, Laták Bertold, Haaz Levente, Bors Márton, Kovács Milán, Hahn János, Köller Milán, Horváth Gábor, Katona Bence, Pach Bálint, Varga László Egyéb eredmények a 2010/2011-es tanévben A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány október 23-án 14 diákunkat és két csapatunkat díjazott: Bor Julianna, Klopcsik Jennifer, Kolki Milán, Máté Fanni, Mérges Laura, Mérges Noémi, Nagyfalusi Norbert, Papp Márk, Ritter Kristóf, Séllei Anett, Szıke Bence, Sztakó Júlia, Tóth Ferenc, Vakar Alexander; Matekguru csapat: Horváth Csanád, Kárer Fanni, Némethi Panna Dorka, Nikl Ferenc, Szakály Bianka, Szıke Bence; Köteles ördögök: Ádám Renáta, Adorján Éva, Ambrus Adrienn, Csillik Petra, Gazdag Gabriella, Kern Viktória, Till Petra, Tóth Anita. Bottyán-pályázat: Mint minden évben, idén is a magyar kultúra napja alkalmából megrendeztük a Vak Bottyán Tudományos Diákköri Konferenciát, melyen éves középiskolai diákok vehettek részt tetszıleges témakörben készített pályamunkával. Az idén versenyünket megyei szintő rendezvénnyé bıvítettük.

5 Az alábbi pályamunkák születtek: Természettudományi szekció ( 14 fı ): Fülöp Zoltán, Kirchkeszner Csaba, Rácz Péter: A mosószerek fizikai és kémiai vizsgálata Hatala Karolina: A mohák Simon Virág: A gombák Szemes Gábor Bence: ZnO nanoszál alapú bioszenzor a megvalósítás felé Vámi Tamás Álmos: Multiferroikus vasoxidok elektromos és mágneses állapotának vizsgálata Bencze Krisztina: A napfolttevékenység és a Nap Domonkos Áron, Gombos Ádám: A GPS ő Jobbágy Nikoletta, Kerner Edina, Nagy Éva: Hılégballonok Pálma Péter: Változócsillagok Visontai Flóra: Légköroptikai jelenségek Társadalomtudományi szekció ( 9 fı ): Molnár Bálint: Hegel és a német romantika esztétika-felfogásának sajátosságai Ritter Kristóf: Adalékok a 16. századi Magyarország civilizációtörténetéhez- Csáktornyai Mátyás Gróbián címő munkájának elemzése Berka Fanni: Tréfa-diákcsíny-agresszió? Az emberi pszichikum törvényszerőségeinek áttekintése az emberi élet egyik fordulópontján: serdülıkori konfliktusok a társadalomban, a hétköznapi életben és irodalmi alkotásokban Vadász Csaba: A családon belüli erıszak formái és ábrázolásuk a magyar irodalom néhány alkotásában Bor Andrea: A paksi Csillag Show Tánc Egyesület története és jelenlegi mőködése (a modern tánc szerepe a fiatalok személyiségfejlıdésében) Nagypál Anita: A XX. századi eleji kivándorlás paksi vonatkozásai Heizler Ingrid: A cigány holokauszt Tóth Ferenc (12. B): Rudyard Kipling: A dzsungel könyve avagy az igazi Maugli Varga Alexandra (12. B): Betekintés Bölcske múltjába A dolgozatokat két szekcióban szakmai zsőri értékelte. A társadalomtudományi zsőri tagjai Hideg László, Nagy László, Lenczné Vrbovszki Judit, a természettudományi szekcióban pedig Csajági Sándor, Dimén Orsolya és Horváthné Szabó Julianna. A dolgozatok értékelésében a zsőritagokon kívül részt vett Balog Valéria, Binder Klára és Dr. Nényei Árpád. A pályázó diákok jól felkészültek dolgozataik bemutatására, melyre 15 perc állt rendelkezésükre. Az értékes pályamunkák méltán érdemelték ki a zsőri elismerését, örömmel állapítottuk meg, hogy az eddigiek közül idei rendezvényünk volt a legszínvonalasabb. Elsı díjat mindkét szekcióban 2 pályázó vehetett át: a társadalomtudományiban Molnár Bálint, a paksi Balogh Antal és Ritter Kristóf, a paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, a természettudományiban Szemes Gábor Bence a szekszárdi Garayból és a bonyhádi Vámi Tamás Álmos. A társadalomtudományi szekcióban 2. és 3. helyen is a mi diákunk végzett Berka Fanni és Bor Andrea; a természettudományiban 3. díjat a garays Pálma Péter kapott. A korábbi évekhez hasonlóan a pályamunkákat az iskolai könyvtárban megırizzük. A tdk dolgozatokat író diákjainknak szorgalmazzuk, hogy mutatkozzanak be a szélesebb iskolai közönség elıtt is pl. a témához kapcsolódva szakórákon, projekthéten, diáknapon. Többen meghívást kaptak népfıiskolai elıadások megtartására. Az iskolai kórus fellépései: szept. 24. születésnapi gálamősor; Jótékonysági koncert az iszapkatasztrófa károsultjaiért, VMK; Karácsonyi koncert a Jézus Szíve templomban; Iskolai karácsonyi mősor ıszén elırehozott érettségi vizsgát tett 30 tanuló:

6 Emelt szinten: angol nyelvbıl 3, német nyelvbıl 6, kémiából 1 tanuló, Középszinten: angol nyelvbıl 9 fı, német nyelvbıl és fizikából 5-5, informatikából, kémiából és orosz nyelvbıl 1-1 diák. Az elsı félévben középfokú B 2 típusú nyelvvizsgával rendelkezik: angol nyelvbıl: 24, német nyelvbıl: 12, orosz nyelvbıl: 1 fı, angol nyelvbıl felsıfokú C 1 típusú nyelvvizsgát 8 tanulónk szerzett. Több diákunk rendelkezik írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsgával és további nyelvvizsgák megszerzése van folyamatban. Szeptembertıl két új kolléga kapcsolódott be az iskola munkájába, Kissné Gohér Judit és Kırösi Gábor. Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! Felsıfokú tanulmányaimat a székesfehérvári Kodolányi János Fıiskolán folytattam angol nyelvtanári szakon. Egy évet töltöttem Angliában, majd közép és általános iskolában is tanítottam. Paksra jöttem férjhez, s tavaly ısszel kezdtem tanítani itt a gimnáziumban. Hogy miért választottam a pedagógusi pályát? Több oka is van. Szeretem a gyerekeket, nagyon jó érzés, amikor a tudásanyagot átadva látom a tanuló sikerélményét, legyen az egy vizsga vagy akár egy külföldi személlyel történı beszélgetés. Fontosnak tartom, hogy ne csak tanítsuk ıket, hanem formáljuk is, hiszen a mi kezeink között válnak egyéniséggé, s nagyban hozzájárul személyiségük kialakulásához, hogy hogyan és mit tanítunk. Szabadidımben szívesen olvasok, moziba és színházba járok, kedvelem az aerobicot és a természetjárást. Kissné Gohér Judit Kırösi Gábor földrajz történelem szakos középiskolai tanár vagyok. Szegeden születtem, és ott végeztem gimnáziumi, egyetemi tanulmányaimat. Többféle középiskolában tanítottam Csongrád, Bács-Kiskun, Veszprém megyékben, az utóbbi 5 évben gimnáziumokban. A természetrajz iránti vonzódás nálam családi örökség. Anyai nagyapám építészmérnök volt Budapesten, hegedült, festegetett, jó néhány bérházat tervezett. Édesapám építésztechnikus, ı családi házakat szerkesztett, és szabadidejében rendszeresen elcipelt horgászni a Fehér-tó körüli nádasokba. Az egyetemen én is minden terepgyakorlatból és túrából örömmel vettem ki a részemet (még a források kutatásából is, ami kúszást-mászást és idınként komoly sártaposást jelentett). Ezt az adottságomat a természetjáró osztályfınökök szívesen alkalmazták, többször voltam kísérıtanár a Bakonyban és a Bükk-hegység környékén. Kedvelem a víz minden formáját, és amit jelképez: tisztaságot, átláthatóságot, egyszerőséget. Szeretem a vízi sportokat: úszás, kajakozás, sárkányevezés, élménypark, szauna, hattyúk etetése a Balatonon, aranyhalak nézegetése a Margitszigeten-mind a kedvenceim. Rák vagyok, ezért békén hagyom a halakat. Fontosnak tartom a beszélgetéseket érdekes és intelligens emberekkel-diákokkal, felnıttekkel egyaránt. Mindig felcsigáz, ha más kultúrából származó vagy a megszokottól eltérı látásmódú egyéniségekkel ismerkedhetek meg. Örömmel és érdeklıdve veszek részt a Vak Bottyán Gimnáziumban folyó nevelıi munkában. Az iskolánkat egy békés szigetnek tartom az oktatásügy hullámzó tengerén.

7 A Socrates az Európai Bizottság oktatási programja, melyet a Tempus Közalapítvány mőködtet. A Közalapítvány programjait és mőködési forrásait elsısorban az Európai Bizottságtól és a Nemzeti Erıforrás Minisztériumtól kapja. Gimnáziumunk immár 1998 óta folyamatosan vesz részt az Európai Unió Tempus Közalapítvány Socrates oktatási együttmőködési programjában Comenius 1 pályázataival. A Comenius iskolai együttmőködések pályázaton Stellios Simiakis kollégánk 2009-ben multilaterális pályázatot nyert koordinátorként iskolánknak, a loviisaiak, egy szlovák és egy török partner intézmény bevonásával. Kétéves témájuk címe Energy a fenntartható fejlıdésre és ennek érdekében az energiatakarékosság szükségességére hívta fel a diákok figyelmét októberében mi fogadtuk a partner iskolák pedagógusait, megtörtént a projekt záróbeszámolójának összeállítása és a következı pályázat elıkészítése, melynek témája a víz ig elıkészítı látogatáson vett részt Elekné Pálfai Andrea és Stellios Simiakis kollégánk Osterburkenban, ahol korábbi dél- és nyugat-európai partnereinkkel közösen beadandó pályázatot terveztek meg. - A következı évre szóló tankönyvlistát minden diák megkapta, és február 4-ig megrendeli a következı évi tankönyveit. - Február 2-án 15 órára nyílt napra várjuk a hat évfolyamos képzésünk iránt érdeklıdıket, 17 órakor szülıi értekezletre hívjuk a szülıket. - Február 4-én 8-16 óráig a nyolcadikosok megtekinthetik kijavított felvételi dolgozataikat. - Február 15-ig kell jelentkezniük végzıseinknek és az elırehozott érettségire jelentkezıknek az érettségire, illetve a felsıfokú intézményekbe. - Március 25-én városi színházismereti vetélkedıt szervezünk. - A 10. évfolyamosoknak április 20-ig kell jelentkezniük a jövı évi specializációkra. - Belsı vizsgát tesznek a 8. és a 10. évfolyamosok írásban március 16 és 23 között, szóban május 3-án a 8. H és a 10. A, május 4-én a 10.H és a 11.N osztályosok és matematikából írásban május 16 június 8 - ig. - A márc.15-hez kapcsolódó hosszú hétvégén és április 21- tıl a tavaszi szünetben majd pihenhetnek egy kicsit diákjaink.

8 - Április 11-én rendezzük meg a Pákolitz István tiszteletére szervezett hagyományos szavalóversenyünket ugyancsak megyei szinten. - Április 20-án a zeneiskolával közösen kulturális gálát szervezünk. - Május 2-tıl kezdıdnek az írásbeli érettségi vizsgák. - Május 25-én országos kompetenciamérés lesz a 8. és 10. évfolyamosoknak matematikából és szövegértésbıl. - Június 14-én környezet- és egészségvédelmi nap. - Az utolsó tanítási nap a 12. évfolyamosoknak április 29., a ballagási ünnepély is ezen a napon lesz kor, a többi évfolyam június 15-én végez. - Szóbeli érettségi vizsgák: június ig. Kiadja a Vak Bottyán Gimnázium. Megjelenik évente 50 példányban. Felelıs szerkesztı: Szabó Klára További információkat honlapunkon olvashatnak: Felmerülı kérdéseikre -ben válaszolunk! Kérjük, támogassa iskolánkat adójának 1 %-ával! A Vak Bottyán Tehetséggondozó Közalapítvány adószáma:

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

2012. február Vak Bottyán Gimnázium 10. évf. 1. szám. Kedves Szülők!

2012. február Vak Bottyán Gimnázium 10. évf. 1. szám. Kedves Szülők! 2012. február Vak Bottyán Gimnázium 10. évf. 1. szám Kedves Szülők! Hagyományainkhoz híven köszöntöm Önöket a 2011/2012-es tanév félidejében. A tanév mottója: A tudást nem lehet ajándékba kapni. (Osvát

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Országos helyezések Megyei és területi helyezések 1-15-ig Városi helyezések 1-5-ig Házi helyezések 1-3-ig Egyéni eredmények Tantárgy Forduló A verseny megnevezése

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK VERSENY NEVE MATEMATIKA Területi fordulón részt vevő tanulók Megyei fordulón részt vevő tanulók Országos döntőn részt vevő tanulók és Szorobán Kalmár László Zrínyi Ilona Hodur

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója Horv{th Enikő 12.C Az év tanulója 2008-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenyen bejutott a megyei döntőbe. 2009-ben az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny Somogy megyei döntőjén

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Bolyai Matematikaverseny (területi) Csapatban 4. hely Biró Adrienn 3.b Fülöp

Részletesebben

Úszás diákolimpia megyei döntő. V. és VI. korcsoport B. / Szekszárd, november 16. / 1. Nagy Péter 00 Garay Szekszárd 1:01,2

Úszás diákolimpia megyei döntő. V. és VI. korcsoport B. / Szekszárd, november 16. / 1. Nagy Péter 00 Garay Szekszárd 1:01,2 Úszás diákolimpia megyei döntő V. és B / Szekszárd, 2016. november 16. / : 100 m fiú gyors 1. Nagy Péter 00 Garay Szekszárd 1:01,2 2. Bíró Barnabás 01 Arany Bonyhád 1:01,2 3. Somosi Szabolcs 00 II. Géza

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Eredmények 2015/2016-os tanévről

Eredmények 2015/2016-os tanévről Eredmények 2015/2016-os tanévről Munkaközösség Verseny Magyar Nyelv és Wimetál Noémi Irodalom Reál Munkaközösség Tóth Levente Salamon Péter Major Gergely Schreier Tamás Auer Ákos Gere Kristóf Pásztor Dominik

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 2010/2011. tanév programjai AUGUSZTUS 2010.08.23 hétfı 9 h ALAKULÓ értekezlet 2010.08.25 szerda 10 h Igazgatók értekezlete (NYME) 2010.08.26-27. cs-p 9 h Pótvizsgák

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

EREDMÉNYEINK

EREDMÉNYEINK EREDMÉNYEINK 2012 2013 MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA I. korcsoport: fiú csapat 1. hely II. korcsoport: fiú csapat 3. hely lány csapat 1. hely III. korcsoport: fiú csapat 2. hely lány csapat 1. hely IV. korcsoport:

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Krúdy Gyula országos prózamondó verseny 1. helyezés Pántics Luca 10.E Felkészítő tanár: Horváthné Csoszó Gyöngyi Nagy Kitti

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG 2008.06.06. SZEKSZÁRD FIÚK. 1996-ban születettek: 1. Sinka Levente Balatonszemes 8,5 2. Vejtey Zsombor Tamási 8,8 3. Török Bálint Bonyhád 8,8 4. Bakekolo Gilbert Szekszárd

Részletesebben

AKIKRA BÜSZKÉK VAGYUNK 2009-2010. tanév

AKIKRA BÜSZKÉK VAGYUNK 2009-2010. tanév AKIKRA BÜSZKÉK VAGYUNK 2009-2010. tanév Állatkerti élményeink rajzpályázat: 1-2. évfolyam: I. hely 1.a osztály II. hely 2.a és 2.c osztály III. hely 2.b osztály Különdíj: 1. b osztály 3-4. évfolyam I.

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Verseny megnevezése Időpontja Tanuló neve Osztály Helyezés Tipusa Magyar Nyelvünkben élünk. Bencze Eszter. Dénes Orsolya Bényi Alexandra

Verseny megnevezése Időpontja Tanuló neve Osztály Helyezés Tipusa Magyar Nyelvünkben élünk. Bencze Eszter. Dénes Orsolya Bényi Alexandra Verseny megnevezése Időpontja Tanuló neve Osztály Helyezés Tipusa Magyar Nyelvünkben élünk 2009. XII. 01. 4. hely Kerületi Dénes Orsolya Bényi Alexandra Kerületi Versmondó 2009.XI. 24. Thurn Máté 1. 1.

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Ami a es tanévből kimaradt

Ami a es tanévből kimaradt Ami a 2011-12-es tanévből kimaradt MEGYEI ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA V. korcsoport lány 1. Tenyér Sára (9.A) 2. Faragó Franciska (9.B) 3. Hajós Klaudia (10.B) 3. Bakos Aletta (11.D) 2. Veigler Bettina (10.D)

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola tanulóinak versenyeredményei a 2009/2010. tanévben

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola tanulóinak versenyeredményei a 2009/2010. tanévben Név Osztály Verseny Eredmény Felkészítı tanár Erdıs Patrik SZKT országos 102. helyezés Nikovics Tibor Kiss Alex SZKT országos 127. helyezés Nikovics Tibor Séta Péter Föld Napja rajz Különdíj Nikovics Tibor

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak)

Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA. Lányok: VI. korcsoport. 2. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Kosárlabda MEGYEI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VI. korcsoport 1. hely (az országos elődöntőbe jutottak) Sándorfi Réka (12.B), Csányi Mónika (12.C), Sáfián Viktória (12.D), Dékány Viktória (11.C), Uszkai Dóra

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK

VERSENYEREDMÉNYEK VERSENYEREDMÉNYEK 2012-2013 Spanyol OKTV, döntő 23. hely: Tasi Anna (12.a) a 3. fordulóba (döntő) jutott felkészítő tanára: Péterffy Mátyás Fizika OKTV Mészégető Tamás (11.b) a 2. fordulóba jutott felkészítő

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula Verseny eredmények: Iskolai Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulója 8. 4 fő Magyar Beatrix Naszvadi Regina Greguss Beatrix Klaudia Duhaj Bernadett 7.b 1 fő Kukuják Martina(80%

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév Bolyai János természettudományi, matematika és informatika csapatverseny: 1.helyezett: 8.c Eőry Gergely matek 2. hely Horváth Kristóf matek Hiczkó Dániel inform. 3.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Bókay versenyeredmények 2013/2014. május 11.

Bókay versenyeredmények 2013/2014. május 11. Bókay versenyeredmények 2013/2014. május 11. országos verseny 12. hely Zsinkó Levente 8.b matematika Pangea országos verseny 3. hely Lugosfalvi Leó 6.a matematika Pangea országos verseny 3. hely Szászfai

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Kós Anna 7A 125,3 2 Nagy Roland 7A 113,0 3 Varga Doroti Napsugár 7C 111,0 4 Kasza Péter 7A 94,3 5 Horváth Lili 7C 93,7 6 Ferentzi Zoé 7C 92,7 7 Vu Thu Hien 7C 92,7 8 Bottlik Jákim 7A 91,7

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Dr. Solymár István Emlékverseny,

Dr. Solymár István Emlékverseny, 1. 50 m fiú pillangó 1 1 4 Fabriczius László 1999 1 Szombathelyi VSC 0:34,22 321 2 1 3 Márton Richárd 1999 1 Budafóka XXII SE 0:34,25 320 3 1 2 Barta Márton 1999 1 Szombathelyi VSC 0:35,23 294 4 1 5 Vántóczki

Részletesebben

A Hitel alapítvány díjazottjai 2012.

A Hitel alapítvány díjazottjai 2012. A Hitel alapítvány díjazottjai 2012. V. fokozat Osztovics Brigitta (volt 13. A) Többszörös országos bajnok, világbajnoki ezüstérmes karate sportágban Juhász Dániel Jeles német emelt szintű érettségi Felsőfokú

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben