TELEPÜLÉSTÖRTÉNET. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉSTÖRTÉNET. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék"

Átírás

1 TELEPÜLÉSTÖRTÉNET Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék

2 3. előadás Városok nagyságrendi és funkcionális típusai

3 Városok funkcionális típusai A városok, mint a társadalmi-területi munkamegosztás legfejlettebb településtípusai ún. helyi és központi szerepkört látnak el. A legtöbb város funkcióival válik egy-egy terület (regionális egység) központjává. A településföldrajz feladata a városok funkcionális típusainak megállapítása és kategorizálása. A funkciók alapján a következő városkategóriákat különböztetjük meg: 1. A világvárosok (metropoliszok) nemzetközi jelentőségű politikai, adminisztratív, gazdaságirányító, ipari, pénzügyi, kereskedelmi, közlekedési, tudományos, kulturális centrumok. Egy-egy világváros hatósugara függ az adott ország nemzetközi helyzetétől, a gazdasági és politikai földrajzi tényezőktől. Ilyen világpolitikaigazdasági szerepkörrel rendelkezik pl. New York, Tokió, London, Párizs, Moszkva, Peking.

4 Világváros: Tokió Japán. Nagy Tokió Agglomerációban millió ember él, így ez ma a világ legnépesebb urbanizált területe.

5 Városok funkcionális típusai 2. Az országos jelentőségű városok a világvárosokhoz hasonlóan sokféle funkciót töltenek be, de vonzás- és hatóterületük kisebb (pl. Boston, San Francisco, München, Berlin, Róma, Szentpétervár, Amsterdam, Kijev, hazánkban Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs). E városkategóriába tartozó települések általában nagy országrészekre, több gazdasági régióra kiterjedő szerepkört látnak el, egy-egy funkciójuk azonban nemzetközi jelentőségű is lehet pl. Kairó politikai és művelődési funkciója az egész arab világra kiterjed. 3. A kereskedelmi és forgalmi központok az ősi kereskedelmi útvonalak találkozásánál és a tengerpartok legenergikusabb, jelentős gazdasági háttérrel rendelkező pontjain alakultak ki. A kereskedelem az egyik legrégibb városképző funkció volt, mely a társadalmi termelés fejlődésével sokféle egyéb szerepkörrel gazdagodott. A legnagyobb kereskedelmi központok, mint pl. Rotterdam, Marseille, Hamburg, Frankfurt am Main, Singapore, Sanghai, New Orleans, Chicago világgazdasági jelentőségű többnyire kikötővárosok élénk nemzetközi (közvetítő) kereskedelemmel. Az ún. kereskedő (vásár-) városokban a lakosság kb. 25%-a él a kereskedelemből, s ezen felül igen jelentős a szállításban foglalkoztatottak aránya is. A regionális nagy- és kiskereskedelmi központok egy-egy tájegység áruellátását, ill. a termelvények felvásárlását és továbbítását biztosítják.

6 Országos jelentőségű város: Boston, Egyesült Államok

7 Kereskedelmi és forgalmi központok: New York és a Wall Street, valamint Frankfurt am Main pénzügyi központja.

8 Városok funkcionális típusai 4. Ipari központok. A századi városfejlődés legdöntőbb tényezője az ipar. A nagy ipari agglomerációk, mint pl. New York, London, Moszkva, Tokió, Chicago sokoldalú ipari funkciót látnak el. A világ legnagyobb ipari centrumaiban több millió foglalkoztatott dolgozik. A nagyipari központok mellett a fejlett országokban számtalan iparváros is kialakult ( nél kevesebb ipari dolgozóval). Ma az iparvárosok kialakulásának és növekedésének színtere elsősorban Kína és India. Egyes városok a semmiből nőttek pár évtized alatt többmilliós nagyvárosokká. Az iparvárosok a termelési szerkezetük alapján kétféle kategóriába sorolhatók. Az elsőbe tartoznak az ún. vegyes profilú ipari városok, amelyekben az egyes ágazatok arányosan vannak képviselve (Mannheim). A másik csoportba soroljuk az egyes termékek (termékcsoportok) előállítására specializálódott iparvárosokat. Ilyenek pl. a bányászvárosok, a kohászati és gépipari központok, vegyipari, faipari, élelmiszeripari-városok (Győr, Tiszaújváros). 5. A mezővárosok lakóinak több mint 1/3-a földművelésből és állattenyésztésből él. Az európai agrárvárosok így pl. hazánk alföldi mezővárosai az as években iparosodtak, majd a hazai ipar leépülésével egyre inkább a szolgáltatások veszik át a vezető szerepet, de ezáltal régi jellegüket elveszítették. A fejlődő, elsősorban az afrikai és ázsiai agrár-ipari országokban még igen sok mezőváros található (Ilyenek pl. a Maghreb államok oázisvárosai, Észak-Afrikában.

9 Iparváros: a Battersea szénerőmű 1971-ben, London, Nagy-Britannia (Forrás: Central Press/Europress/Getty)

10 Iparváros: BASF vegyipari óriás üzeme Ludwigshavenben, Németország

11 Iparváros: BASF üzemi negyed Ludwigshavenben, Németország (Forrás: DPA)

12 Városok funkcionális típusai 5. Egyéb (nem termelő) funkciót betöltő városok sokfélék lehetnek, de ezek a sajátos szerepkörök a Föld nagyvárosaiban is megtalálhatók. Egyes városok jellegét az oktatási intézmények határozzák meg. Ilyen egyetem- (iskola-) város pl. Oxford, Cambridge, Heidelberg, Göttingen, Tübingen, Uppsala, Bologna, Sárospatak. Az egyetemi városokban jelentős kutatóbázisok is kialakulhatnak (pl. Szibéria nagy kutatóközpontja Akademogorodok). A nemzetközi idegenforgalom és a belföldi turizmus növekedésével gyorsan fejlődtek az üdülő-, fürdő- és szórakozóközpontok. Ilyenek a világ ismert szórakozó- (szerencsejáték) központjai: Monte Carlo, Nizza, Cannes, Las Vegas. Az ásvány- és gyógyvizek, a fürdőzésre alkalmas tenger (tó-)part, a magaslati levegő segítheti elő az üdülővárosok kialakulását (pl. az olasz és francia Riviéra városai, továbbá Miami, Opatija, Mamaia, Karlovy Vary, Baden-Baden, Davos, Jalta, Szocsi). Az üdülővárosokban az aktív keresők nagy részét Nizzában 2/3-át a szálloda és vendéglátóipar foglalkoztatja. A nem termelő funkciók közül még a vallási központokat (Róma, Mekka, Kairó, Lourdes) és a közigazgatási-adminisztratív centrumokat (pl. Brasilia, Canberra) kell megemlíteni.

13 Szibériai kutatóközpont: Akademogorodok Oroszország (Forrás: Wikipedia)

14 Iskolaváros: Sárospatak

15 Iskolaváros: Bologna - Olaszország

16 Iskolaváros: Tübingen Németország

17 Iskolaváros: Oxford Nagy-Britannia

18 Üdülő és szórakoztató központ: Monte Carlo - Monaco

19 Üdülő és szórakoztató központ: Cannes Côte d Azur, Franciaország

20 Üdülőváros: Baden-Baden - Németország

21 Üdülőváros: Miami Florida, Egyesült Államok

22 Üdülőváros: Opatija (korábban Abbázia) Horvátország

23 Üdülőváros: Karlovy Vary Csehország

24 Magashegyi üdülőváros: Davos Svájc

25 Vallási központ: Kairó - Egyiptom

26 Közigazgatási központ: Brasiliaváros Brazília

27 Magyarország (komplex) várostípusai A komplex várostípusok meghatározása során a funkcionális jellemzők mellett mindenekelőtt a városoknak a városhierarchiában elfoglalt helyét, ezzel összefüggésben alkalmanként a város lélekszámát, markáns várostörténeti jellegzetességek esetén e sajátosságokat dinamizmusukat vesszük figyelembe. E szempontok figyelembevételének mértéke azonban az egyes típusok esetében nem azonos. Vannak típusok, melyek jellegmeghatározó ismérve a hierarchikus rang (pl. regionális centrumok esetében), függetlenül pl. a várostörténeti sajátosságoktól vagy a funkcionális típusok között elfoglalt helyüktől (pl. megyeközpontok esetében). Máskor viszont a keletkezés hasonló körülményei, a közel azonos funkcionális képlet, az e jellemzőkhöz kötődő egyéb elemek (városkép, dinamika, demográfiai jellemzők) alakítanak ki karakterisztikus várostípusokat, függetlenül a városhierarchiában elfoglalt helyzettől pl. a szocialista városok vagy az üdülőhelyekfürdővárosok esetében).

28 Magyarország (komplex) várostípusai Beluszky, 2003 szerint a magyarországi városok az alábbi komplex típusokba sorolhatók: 1. Világváros-főváros (Budapest) 2. Regionális centrumok megyehatárokon túlnyúló vonzáskörzettel rendelkező, városi funkciókat tömörítő, ezer lakosú vidéki nagyvárosok (magyarországi viszonylatban), ipari és városi-nagyvárosi szerepkörrel (egyetemek, főiskolák, klinikák, tudományos intézetek), várostörténeti múltjuk eltérő. Regionális centrum: Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, Győr. 3. Megyeközpontok a típusalkotás kritériuma a megyeközponti hierarchikus rang, ehhez ugyanis egész sor egyéb jellemvonás társult: megyei hatású intézmények nagyfokú koncentrációja, tercier-szektor (az adminisztratív-kulturális-oktatásiegészségügyi-kereskedelmi szerepkör) jelentős volumene és aránya (a típus 3 városában a központi szerepkör a domináns funkció, 9 esetében a kettős funkció egyik alkotóeleme), gyors vagy viharos ütemű növekedés az közötti időben. Lakosságszámuk 36 és 112 ezer fő között változik. Ide tartozik: Székesfehérvár, Sopron, Veszprém, Eger, Szombathely, Kaposvár, Zalaegerszeg, Szolnok, Kecskemét, Békéscsaba, Nyíregyháza, Salgótarján, Tatabánya.

29 Magyarország (komplex) várostípusai 4. Központi szerepkörű középvárosok jellegformáló méretű iparral döntő többségük a hierarchikus rangsorban a középvárosok közé tartozik, de a megfelelés nem teljes. Iparosításuk erőteljes volt. Eredetük alapján két altípusba sorolhatók: 4.1 Iparosított tradicionális középvárosok városfejlődésük piacközponti funkciókhoz, adminisztratív-kereskedelmi-kézműipari szerepkörükhöz kötődött (pl. Baja, Esztergom, Gyöngyös, Kalocsa, Pápa, Hatvan). 4.2 Iparosított középvárosi funkciókkal rendelkező egykori mezővárosok (pl. Hódmezővásárhely, Cegléd, Makó, Jászberény.

30 Magyarország (komplex) várostípusai 5. Központi szerepkörű kisvárosok (többnyire) jellegformáló méretű iparral többségük tradicionális kisváros, egykori piacközpont és járási székhely, illetve kis- és közepes méretű mezőváros, ugyancsak volt járási székhelyek. Városi funkcióik kisvárosi szintűek. Az elmúlt évtizedekben jelentős iparra tettek szert. Altípusai: 5.1 Központi szerepkörű tradicionális kisvárosok, piacközpontok, adminisztratív-kereskedelmi-szolgáltató központok, iparral főleg a Dunántúlon, Észak-Magyarországon, illetve az Alföld nem mezővárosióriásfalvas településszerkezetű területein előforduló kiskereskedő-kézműves központokból járási székhellyé váló települések. Jellegzetes településméretük ma ezer lakos (pl. Mátészalka, Dombóvár, Berettyóújfalu, Csorna, Siklós, Heves, Fehérgyarmat, Sárbogárd, Letenye, Zirc). 5.2 Központi szerepkörű tradicionális mezővárosok kisvárosi funkciókkal és ipari szerepkörrel (pl. Karcag, Kiskörös, Békés, Szeghalom, Hajdúnánás). 5.3 Kisvárosi szerepkörű kisvárosok speciális funkcióval és iparral a speciális szerepkört többnyire a közlekedési funkció (Celldömölk, Püspökladány, Füzesabony), a garnizonváros jellemzői (Lenti), vagy a várostörténetben rejlő sajátosságok (Kőszeg, a műemlékváros) adják (pl. Hajdúszoboszló, Nagykáta, Edelény).

31 Magyarország (komplex) várostípusai 6. Iparvárosok a városok funkciói között domináns szerepet játszik az ipari szerepkör. 6.1 Szocialista iparvárosok várossá fejlődésüket is az iparnak köszönhetik, városközpontjuk egyetlen tervszerű városépítési akció során alakult ki. Kezdetben teljesen egyoldalú ipari szerepkörük mára egyéb funkciókkal is bővült, de keresőik többsége ma is az iparban dolgozik. Hierarchiaérzéketlen típus. Többségük ipara válsággal küzd, depressziós térségek részévé váltak (pl. Dunaújváros, Ajka, Komló, Martfű, Tiszaújváros). 6.2 Ipari városok eredetük többféle, funkciójuk egyoldalúan ipari (pl. Ózd, Paks, Nyergesújfalu, Téglás). 6.3 Domináns ipari funkciójú városok lakófunkcióval (Mór, Dorog, Százhalombatta, Tolna, Sajószentpéter).

32 Magyarország (komplex) várostípusai 7. Üdülő (fürdő)-városok Siófok kivételével kisvárosok, városiasodó települések a Balaton, illetve a Velencei-tó partján (pl. Balatonfüred, Fonyód, Gárdony, Hévíz). 8. Agglomerációs települések-kertvárosok többségük Budapest környékén található, vezető funkciójuk a lakófunkció, esetenként számottevő iparral (Szigetszentmiklós, Dunakeszi). Ma dinamikusan fejlődnek. Az iparvárosok közé sorolt 6.3 típus egyes városai rokon vonásokat mutatnak ezzel a típussal (Százhalombatta, Dorog, Sajószentpéter). Altípusai: 8.1 Agglomerációs ipari városok (bolygóvárosok) (pl. Szigetszentmiklós, Dunakeszi, Putnok) 8.2 Lakóvárosok (pl. Gödöllő, Érd, Monor, Dabas, Bicske, Polgár). 8.3 Speciális szerepkörű agglomerációs település Szentendre 9. Vasutas város Záhony

33 Magyarország (komplex) várostípusai 10. Városiasodó települések hierarchiaérzékeny típus, a kisvárosi szintet el nem érő, speciális szerepkört (pl. üdülőváros, vasutas-város) be nem töltő városiasodó települések tartoznak e csoportba. Eredetük, illetve jelenlegi funkcióik alapján 3 altípusba sorolhatók: 10.1 Egykori kis piacközpontok, volt járási székhelyek (pl. Csurgó, Nagykálló, Csenger, Tokaj, Pécsvárad, Sásd, Biharkeresztes) Egykori kismezővárosok, agrárszerepkörű települések (pl. Battonya, Mezőberény, Kistelek, Lajosmizse, Jászapáti, Nádudvar, Tiszalök) Városiasodó települések jelentős lakófunkcióval (pl. Abony, Balmazújváros, Újfehértó, Mezőcsát, Hajdúhadház). 11. Városi funkció nélküli városi rangú települések (pl. Létavértes, Csepreg, Lengyeltóti).

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A HAZAI VÁROSOK BELSŐ SZERKEZETÉNEK AZ ÁTALAKULÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MUNKAHELYEK ÉS AZ INTÉZMÉNYEK TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSÉRE Csapó Tamás 1

A HAZAI VÁROSOK BELSŐ SZERKEZETÉNEK AZ ÁTALAKULÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MUNKAHELYEK ÉS AZ INTÉZMÉNYEK TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSÉRE Csapó Tamás 1 A HAZAI VÁROSOK BELSŐ SZERKEZETÉNEK AZ ÁTALAKULÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MUNKAHELYEK ÉS AZ INTÉZMÉNYEK TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSÉRE Csapó Tamás 1 2001-ben indult a T034349 számú OTKA kutatás, amely a magyar

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 145 197 VERSENYKÉPESSÉG

Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 145 197 VERSENYKÉPESSÉG Tér és Társadalom XVII. évf. 2003 3: 145 197 VERSENYKÉPESSÉG A MAGYAR VÁROSHÁLÓZAT TAGOZÓDÁSA AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA ALAPJÁN AZ EZREDFORDULÓN (The Hungarian Urban Network s Structure Based

Részletesebben

FEL IS ÚT, LE IS ÚT (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN)

FEL IS ÚT, LE IS ÚT (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 1: 1 41 FEL IS ÚT, LE IS ÚT (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) (Rise and fall Changes in Hierarchical Position of the

Részletesebben

VÁZLATOK. XLIII. A települések. emberek, embercsoportok lakó és/vagy munkahelyének térbeli együttese

VÁZLATOK. XLIII. A települések. emberek, embercsoportok lakó és/vagy munkahelyének térbeli együttese VÁZLATOK XLIII. A települések Település = emberek, embercsoportok lakó és/vagy munkahelyének térbeli együttese régebben újabban a lakó és munkahely térben is megegyezett ez nem szükségszerű feltétel, a

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Települések Településállomány

Települések Településállomány Települések Településállomány Magyarországon a települési önkormányzatok illetékességi területe jobbára megegyezik a funkcionális értelemben vett településekkel. Kivételt képez néhány nagyvárosunk mindenekelőtt

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI DR. SZIGETI ERNŐ: A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI A területfejlesztés és területrendezés során alkalmazott tér- és településstruktúrák (kedvezményezett területek és települések, kiemelt térségek,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

TERÜLETI STATISZTIKA, 2013, 53(6): 529 550. Magyarország gazdasági központjainak pozícióváltozása 1992 és 2011 között*

TERÜLETI STATISZTIKA, 2013, 53(6): 529 550. Magyarország gazdasági központjainak pozícióváltozása 1992 és 2011 között* DR. CSOMÓS GYÖRGY TANULMÁNYOK Magyarország gazdasági központjainak pozícióváltozása 1992 és 2011 között* Napjaink városokkal kapcsolatos kutatásainak egyik igen népszerű irányzata foglalkozik a városok

Részletesebben

FEL IS ÚT, LE IS ÚT... (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN)

FEL IS ÚT, LE IS ÚT... (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) Tér és Társadalom 18. évf. 2004/1. 1-41. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 1: 1-41 FEL IS ÚT, LE IS ÚT... (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) (Rise and

Részletesebben

TÓZSA ISTVÁN A TÖBBCSATORNÁS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A JÁ- RÁSI, ASP IGAZGATÁSI RENDSZERBEN *

TÓZSA ISTVÁN A TÖBBCSATORNÁS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A JÁ- RÁSI, ASP IGAZGATÁSI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 TÓZSA ISTVÁN A TÖBBCSATORNÁS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A JÁ- RÁSI, ASP IGAZGATÁSI RENDSZERBEN

Részletesebben

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN

TERÜLETI STATISZTIKA, 2014, 54(4): 308 332. NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN TANULMÁNYOK NÉMETH ÁDÁM VERCSE TÍMEA DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN A fejlettség térbeli egyenlőtlenségei Magyarországon az európai uniós csatlakozás után Egy külhoni módszer adaptálása A társadalmi-gazdasági fejlettség

Részletesebben

I. EGER SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN

I. EGER SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. EGER SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I.1. EGER SZEREPE A REGIONÁLIS, MEGYEI ÉS KISTÉRSÉGI TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN Eger az Észak-Magyarországi Régióban található, megyei jogú város, Heves

Részletesebben

ÖNkormányzat. Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet. Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14

ÖNkormányzat. Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet. Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14 ÖNkormányzat XXII. évfolyam 2012. harmadik negyedév A TÖOSZ folyóirata Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14 Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet Szakmai segítség a töosz-tól

Részletesebben

Közép- és Kelet- Európa. Rejtett potenciál a kis- és középvárosokban. Magyar. Melyek a kis- és közepes méretű városok?

Közép- és Kelet- Európa. Rejtett potenciál a kis- és középvárosokban. Magyar. Melyek a kis- és közepes méretű városok? Közép- és Kelet- Európa Rejtett potenciál a kis- és középvárosokban Melyek a kis- és közepes méretű városok? Az EU 27 (és az ESPON partnerországok) népességének több mint 87%-a városokban él, ami a népesség

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) VITAANYAG Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium. A szakmai vitaanyagban

Részletesebben

Településrendszerünk strukturális változásának tendenciái

Településrendszerünk strukturális változásának tendenciái ELMÉLET MÓDSZERTAN DR. KŐSZEGFALVI GYÖRGY Településrendszerünk strukturális változásának tendenciái A múlt század második felében felgyorsult a hazai településrendszer strukturális változásának folyamata.

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

A BÁNÁT TÉRSZERKEZETI SAJÁTOSSÁGAI A XIX. SZ. KÖZEPÉN. Kókai Sándor 1. Bevezetés

A BÁNÁT TÉRSZERKEZETI SAJÁTOSSÁGAI A XIX. SZ. KÖZEPÉN. Kókai Sándor 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A BÁNÁT TÉRSZERKEZETI SAJÁTOSSÁGAI A XIX. SZ. KÖZEPÉN Kókai Sándor 1 Bevezetés A dolgozat témája a Bánát településeire terjed ki, arra az európai makrorégióban (Alföld)

Részletesebben

Regionalizmus és globalizáció

Regionalizmus és globalizáció Forray R. Katalin Híves Tamás Regionalizmus és globalizáció A felsőoktatás intézményhálózata Társadalmi összefüggések Az oktatáspolitika már jóval a rendszerváltozás előtt, évtizedeken át újra és újra

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek A magyar gazdaság térszerkezeti változásai Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

KÉSZÍTETTÉK. EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2.

KÉSZÍTETTÉK. EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. GENERÁLTERVEZŐ CDC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1114 Budapest, Bartók Béla út 61. VÁROSÉPÍTÉSZET

Részletesebben

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA oktatási segédanyag 10. osztály számára ÖSSZEÁLLÍTOTTA LEFKÓ JÁNOS CSAP 2013 A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPE. AZ ÁLLAMOK TÍPUSAI KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERÜK SZERINT A Földnek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány

Részletesebben