SZOMBATHELY VÁLASZT. DR. IPKOVICH GYÖRGY polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! POLGÁRMESTERJELÖLTEK VITÁZTAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY VÁLASZT. DR. IPKOVICH GYÖRGY polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! POLGÁRMESTERJELÖLTEK VITÁZTAK"

Átírás

1 24. ÉVF. 36. SZÁM SZOMBATHELY, OKTÓBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZOMBATHELY VÁLASZT POLGÁRMESTERJELÖLTEK VITÁZTAK KAMPÁNYFINISBEN A PÁRTOK ANNO: AZ ARADI TÁBORNOKPORTRÉK EREDETE Holnap, kérjük, szavazzon DR. IPKOVICH GYÖRGY polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS!

2 HIRDETÉS Neczpál Katalin ingatlan- és pénzügyi közvetítô Készpénzes ügyfeleim részére eladó ingatlanokat keresek. Tel.: 06/70/ ALMA jonagold, idared, golden SZEDD MAGAD URAIÚJFALUBAN 100 Ft/kg Szeptember 26-tól minden nap 9 16 óráig Tel.: 06/ HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Baranyi Zsuzsanna (Tel.: 30/ ) Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ) Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint CÍMLAP: SaFó illusztráció HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Baranyi Zsuzsanna (Tel.: 30/ ), Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ), Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Dejcsics Gabriella NYOMDAI ELÔKÉ- SZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2014. OKTÓBER 11. FÓRUMBAN VÁLASZTÁSI HÍREK Polgármesterjelöltek vitája Négy szakpolitikai vita után kedden este a polgármesterjelöltek vitájára került sor fél ház elôtt a Savaria moziban. Minden résztvevônek volt egy választott témája. A megszólalások sorrendjében foglaljuk össze, mit hallottunk tôlük. A Fidesz KDNP polgármesterjelöltje nem vett részt a vitában. Balassa Péter, Jobbik: Szombathely politikai életét botrányok tarkították az elmúlt húsz évben, a nyelvvizsgaügytôl a drogbotrányig. Nincs felelôse a 18 milliárd forintos adósságnak, amelyet ig a szocialisták halmoztak fel. A város tele van bezárt gyárakkal, félbehagyott beruházásokkal (cipôgyár, Savaria szálló, Magellán-telek, Kôszegi utcai parkolólemez). Választott témája a közbiztonság: a Jobbik bezárná a közterület-felügyeletet, és egy új rendszerrel koncentrálna a problémás városrészekre. A koldulást betiltaná, a hajléktalanokkal határozottabban járna el. A szombathelyi társasházak üzemelési költségeit magasnak tartja, ezt felülvizsgálnák, csökkentenék. Az igényes Szombathely megteremtése érdekében politizálnának, ha más politikusnak van olyan javaslata, amely ezt szolgálja, megszavazzák. Horváth Zoltán, LMP 4K!: Választott témája az állampolgári részvétel. Kifogásolja, nem elég nyitott a képviselô-testület az alulról jövô kezdeményezésekre. Városrészenként részönkormányzatokat szeretne, hogy a döntések közelebb kerüljenek a választókhoz. A költségvetés 10 százalékának elköltésérôl is közvetlenül a polgárok döntenének. A kerékpárutakat hiányolja, Zanatot és a Petôfi-telepet nem lehet megközelíteni szerinte. A már meglévô utak biztonságosabbá tételével is meg lehetne oldani a biciklis közlekedést. Az ingyenes parkolást nem támogatja, fontosabbnak tartaná a gépkocsikat távol tartani a belvárostól. Tudásalapú gazdaságot szeretne, nem azt, hogy Szombathely egy nagy összeszerelô üzem legyen. Az LMP jelöltjeit a választók figyelmébe ajánlja, azzal, hogy a rájuk leadott szavazatok sem vesznek el, a töredékszavazatok alapján is juthat képviselôjük a közgyûlésbe. Dr. Ipkovich György, Éljen Szombathely MSZP DK Együtt: Választott témája a városfejlesztés. Felveti, hogy nincs a városnak nagyobb cégek letelepedésére alkalmas ingatlana. Említi, hogy az adóssággal együtt a forrásokat is elvitte az állam a városból. A hitelállomány amely kezelhetô volt elvitele jól hangzik, de azzal elvették a forrást is, amivel finanszírozták. Hosszú távon így rosszabbul járt a város, miközben a város költségvetése a korábbi milliárdról milliárdra apadt. Városrészenként mini városközpontokat hozna létre, az ingyenes parkolással viszont a belváros életét pezsdítené fel. A járóbeteg-ellátást kihoznák a kórházból. A közbiztonság javulását városôrség létrehozásával érnék el. Ígéretet tesz a Micimackó óvoda buszának megjavítására, a nyugdíjas ház lakóinak betegszállítására és helyszíni orvosi vizsgálatuk megoldására. Molnár Miklós, Pro Savaria Egyesület: Szakmai alapon kívánnak politizálni, számára eddig is ez volt a fô szempont. Választott témája a gazdaságfejlesztés. A Fidesz most azzal kampányol, ami az ô kezdeményezésének és munkájának eredménye: kiegyensúlyozott költségvetés, az adóbevételek emelkedése, Szent Márton-kártya, gépészmérnökképzés, jármûipari központ. Utóbbi jó példa az önkormányzat és a gazdaság összefogására, amelyet már a kormány sem tudott figyelmen kívül hagyni, támogat. Hasonló összefogást a könnyûiparra is kiterjesztene, hogy a nôknek is legyen munkájuk. A hátrányos helyzetû munkavállalók foglalkoztatását nem közfoglalkoztatásban, hanem a munkaerôpiacon, a szociális gazdaságban szeretné tartósan megvalósítani. A fideszes városvezetéssel kapcsolatban megjegyzi: az elmúlt négy évben kevesek húzták a szekeret, de sokan ültek rajta, akik most csak szalagot átvágni szállnak le róla. SaFó 3

4 VISSZAPILLANTÓ Vértanúkra emlékeztek A 165 éve kivégzett aradi vértanúkra emlékeztek október hatodikán. Az ünnepi mûsorra a premontrei gimnáziumban került sor az es szabadságharc dob-zene, a szigetország ételei és italai révén ismerkedhetett a japán kultúrával és életmóddal. Puskás Tivadar polgármester a moziban a hét végén tartott eseményen megjegyezte, hogy csodálatos dolog megismerkedni egy másik nép kultúrájával, különösen akkor, ha az egy távoli, egzotikus ország. Az eseményen családjával együtt részt vett Simada Rjúszuke, a Japán Nagykövetség Kulturális és Sajtóosztályának vezetôje. mártírhalált halt tizenhárom honvédtisztjének emléktáblája elôtt. Batthyány Lajost, az elsô felelôs magyar kormány miniszterelnökét ugyanezen a napon végezték ki Pesten. A megemlékezés az ô szobránál folytatódott, ahol koszorút helyeztek el a résztvevôk. Japán nap a moziban Hatodszor rendezett japán napot a Magyar Japán Baráti Társaság, ahol a közönség színes programkínálat, például origami, aikido, hagyományos japán Fontos a szûrés Az emlôrák szûrésének fontosságára hívták fel a figyelmet azok az asszonyok, akik szombaton rózsaszín sállal a nyakukban sétáltak a Fô tértôl az MMIK-ig. A rendezvényt a Zonta Klub és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület szervezte. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tizenkét éve hívja a nôket rákszûrésre, Vas megyében jó a megjelenési arány. A hölgyek is sokat tehetnek magukért, ha megtanulják, és rendszeresen végzik az emlôk vizsgálatát. Az elváltozások korai stádiumban történô felfedezése életmentô lehet, az idejében felismert betegség ma már jól gyógyítható. Október az emlôrák elleni küzdelem hónapja. Megnyílt a nagyszálló terasza Százéves az idén a Savaria Szálló. A kilenc éve üresen álló épület megmentésére a Facebookon létrejött csoport most egy villámcsôdületet, alkalmi rendezvényt szervezett régimódi asztalokkal, kockás terítôvel, kávéval, málnaszörppel és zenével, régi hírlapokkal. A csoport szeretné elérni, hogy a patinás, de mára erôsen romlásnak indult épület ismét megnyissa kapuját. A csoportnak melynek egyik motorja Spiegler Tibor ez az idei elsô rendezvénye, de nem az utolsó. Novemberben konferenciát terveznek, a Berzsenyi Dániel Könyvtár pedig honlapkészítô pályázatot hirdetett. A szállóból származó tárgyakat, relikviákat is gyûjtik, akárcsak a szombathelyiek szép emlékeit, élményeit, amelyek a nagyszállóhoz fûzik ôket. 4 RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

5 2014. OKTÓBER 11. ANNO A N N O Az aradi tábornokportrék eredete A mûvészettörténeti kutatás régóta tudott róla, hogy a Zala György által készített aradi szabadságszobrot díszítô tábornokportrék gipszmintái Szombathelyen találhatók. Kissé rejtélyesnek tûnt, hogy a megyében megrendelést sohasem teljesített szobrászmûvész munkái miként kerültek a Szombathelyi Premontrei Gimnáziumba. A kérdésre sokáig nem sikerült választ találni, mert az intézmény életét egyébként részletesen ismertetô évkönyvekben errôl egyetlen szó sem olvasható. Az eseményre a Vasvármegye címû napilap október 5. számának egy mínuszos híre derített fényt. Ebbôl megtudhatjuk, hogy Zala György aradi vértanúkat ábrázoló szobormintáit gr. Batthyány Lajosné sz. Andrássy Ilona ajándékozta a gimnáziumnak, amelyek a lépcsôház örökre nevezetes díszei lesznek. Az adakozó kedvû mecénás és a gimnázium kicsit rejtélyes kapcsolatát a Zala György emlékévvel kapcsolatos kutatómunka révén sikerült megoldani. Batthyány Gyula festômûvész az elsô magyar miniszterelnök dédunokája, gr. Batthyány Lajos fiumei kormányzó gr. Andrássy Ilona gyermekeként Ikerváron született, és gimnáziumi tanulmányait között a Szombathelyi Premontrei Gimnáziumban végezte. A késôbb nem csak festôként elismert, de színházi díszlet- és jelmeztervezôként, valamint számos könyv illusztrátoraként is ÜGYELETES PATIKA A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. foglalkoztatott mûvész révén kerültek tehát a tábornokok gipszportréi Szombathelyre. Andrássy Ilona Tôketerebesen található szobrát ugyanis Zala György készítette. A Zala mûtermében hosszasan modellt ülô grófnô hozta a portrékat Szombathelyre, és az aradi gyásznap 50. évfordulója alkalmából adományozta azokat fia alma materének. Feiszt György Legutóbbi játékunk helyes megfejtéses: 2 pengô. A Domus Biobolt utalványát Fejes Béla, a Helena szépségszalon kozmetikai utalványát Balogh Jánosné nyerte. E heti kérdésünk: Melyik évben jelent meg írás a dombormûvekrôl? A helyes megfejtést beküldôk között a Domus Biobolt utalványát, valamint a Helena szépségszalon kozmetikai utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk, október 16 ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet október 11-tôl október 17-ig. 11., Szo Árkádia, Dolgozók útja 1/a., ; 12., V Gondviselés, Nádasdy F. u. 43., ; 13., H Isis, Rákóczi F. u. 43., ; 14., K Kígyó, Fô tér 31., ; 15., Sze Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., ; 16., Cs Margaréta, Margaréta u. 3., ; 17., P Elefánt, Zanati u. 20., ÖSSZEFOGUNK SZOMBATHELYÉRT! Játék dr. Ipkovich György polgármester ( ) polgármesterjelölt dr. Orbán Viktor miniszterelnök ( ), (2010 ) FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 5

6 A drogügy és következményei Nemrégiben állt a nyilvánosság elé Czeglédy Csaba szocialista frakcióvezetô azzal, hogy tudomására jutott, a drogügyben érintett fideszes politikusok a szombathelyi alvilággal nem csak prostik és drogok révén vannak kapcsolatban, hanem pénzért munkát ígértek nekik szombathelyi nagyberuházásokban is. A képviselô most a Nyugat.hu-nak adott interjút. Alig több mint egy éve hozta nyilvánosságra dr. Czeglédi Csaba frakcióvezetô (MSZP SZTKE) azt a videofelvételt, amelyen egy Lazáry Viktor alpolgármesterre (Fidesz KDNP) megtévesztésig hasonlító fiatalember kokaint fogyaszt. A szocialista frakcióvezetô feljelentést tett (a Nemzeti Nyomozóiroda késôbb a nyomozást felfüggesztette). A Nyugat.hu számára most adott interjúban Czeglédy arról beszél, hogy miért tartotta fontosnak nyilvánosságra hozni a felvételt akkor, és miért nem most, a kampányban állt elô vele: Én elsôsorban nem politikusként tekintettem erre az ügyre. Mint korábbi alpolgármester és jelenlegi képviselô tudom, hogy egy városvezetôn emberi sorsok múlnak. Ezek az emberek nem dolgoztak, nem tudtak felkelni reggel, nem jártak be délelôtt a városházára, akadoztak az ügyek. Itt sem taktikai, sem stratégiai megfontolásnak nem volt helye nyilatkozta a politikus. Neveket a képviselô nem említett, mondván: Továbbra is abban bízom, hogy a nyomozók azért a háttérben teszik a dolgukat ezért nem akarok itt például az önöknek bemutatott jegyzôkönyvvel nyilvánosan elôjönni. Van, ami az én feladatom, és van, ami a rendôrségé. A frakcióvezetô a rendelkezésre álló jegyzôkönyveket megmutatta a Nyugat.hunak. Ezekbôl a szerkesztôk számára kiderül, négy fideszes városi képviselô lehet érintett, akik közül három most már nem jelölt. Czeglédy megjegyezte: Ám a negyedik most is az. A képviselô hozzátette: A szombathelyiek nem hülyék, pontosan látják az összefüggéseket, és azt is, hogy miért kellett majdnem a felét lecserélni a fideszes képviselôknek. A politikus a következôkkel indokolta meg, miért adott most interjút az ügy hátterérôl a Nyugatnak: Azért mentem bele ebbe az interjúba, mert egyértelmûvé akartam tenni a jegyzôkönyvek megmutatásával, hogy igenis vannak kézzelfogható bizonyítékok a kezemben. ( ) A szombathelyiek láthatták, hogy Puskás Tivadar környezetében milyen emberek voltak és vannak részben most is. És Puskás ezt hagyta. Ha tudott róla, az a baj, ha nem tudott, meg az. Az biztos, hogy azért egy mentôorvosnak bizonyos jeleket észre kellett volna vennie (...), látnia kellett volna, hogy mennyire munkára képtelen állapotban vannak, hogy be sem járnak a munkahelyükre. MEGÉPÜLT A SOROKMAJORIAK HÁZA Huszonnégymillió forintból épült meg a Petôfi-telepen (Sorokmajor) az a közösségi ház, amely régi vágya volt az itt élôknek. A hét végén adták át a közösségnek a házat, és a közösségtôl várnak javaslatot arra is, hogy mi legyen a neve az új otthonnak. Az ünnepélyen Puskás Tivadar polgármester elmondta, hogy az önkormányzat kilencmillió forinttal támogatta a beruházást. A Petôfi-telepért Egyesület vezetôje, Németh Miklós kiemelte, hogy a helyiek összefogásának és munkájának nagy szerepe volt abban, hogy a beruházás megvalósult. A munkában résztvevôk emléklapot vehettek át az ünnepségen. Ágh Péter a városrész fideszes képviselôje, országgyûlési képviselô az adományokat köszönte meg, amelyek a szûkös pályázati forrásokat egészítették ki az adakozók. Csány Péter szalézi plébános azt emelte ki, hogy eddig a templom volt a közösség és a kultúra helye a városrészen, most a közösség új kulturális teret kapott, a templom mellett. Az ünnepségen a helyiek adtak színvonalas mûsort. A házban egy nagy és egy kisebb terem, valamint kiszolgálóhelyiségek szolgálják a sorokmajoriakat. Az épületet Császár István áldotta meg, a szalagot Hende Csaba fideszes országgyûlési képviselô és Puskás Tivadar polgármester vágták át. AZ LMP AZ ÓPERINT VÁROSRÉSZ MELLETT Az egykor önálló település, manapság leszakadó belvárosi területrész felzárkóztatását szorgalmazza az LMP hangozott el Horváth Zoltán, az LMP szombathelyi polgármesterjelöltjének, valamint Sárközi Zoltánnak, a körzet képviselôjelöltjének sajtótájékoztatóján, ahol egy új civil szervezet létrejöttét is bejelentették. Egészen 1885-ig önálló település volt Óperint, mely ma már Szombathely belvárosának szerves része. Az Óperint utca, Körmendi út és Szabadságharcos utcák, valamint a Mátyás király utca, Juhász Gyula és Sorok utca által határolt terület bár jelenleg nem elkülönült városrész, de mégis sajátossága, hogy a belváros leszakadt részét képezi. A területen található egykori cipôgyár épülete ma funkció nélkül áll, a Perint melletti nagy parkoló állapota leromlott, a területhez tartozó lakóépületek állapota siralmas, a zöldfelületek gondozatlanok. A Lehet Más a Politika a belváros leszakadó részének felzárkóztatásáért áll ki: a zöld párt szerint a területet parkosítani kell, az üresen álló gyárépületnek szolgáltatási, kereskedelmi funkciót kell találni, a lakóépületek felújítását pedig az önkormányzatnak kellene támogatnia. Az egykori Óperint település területén élôk segítése érdekében Sárközi Zoltán, a körzet LMP-s képviselôjelöltje civil szervezet létrehozását kezdeményezte. Az Óperintért Civil Társuláshoz eddig 16-an csatlakoztak, de a szervezet várja a további jelentkezôket is. 6

7 2014. OKTÓBER 11. VÁLASZTÁSI HÍREK Keresztre gyûjt a Jobbik A Jobbik szombathelyi szervezete a Körmendi út és az Óperint utca keresztezôdésében állt kereszt visszaállítását szorgalmazza. Ezt a szándékukat Balassa Péter képviselô a szeptemberi közgyûlésen vetette fel, ám a javaslat nem nyerte el a többség támogatását. A párt a napokban sajtótájékoztatón is ismertette szándékait, mely szerint kitartanak a múlt század közepén eltávolított kereszt visszaállítása mellett, melynek lenne helye a körforgalomban. Szalai Bálint képviselôjelölt szerint a kereszt visszaállításának kezdeményezése pozitív üzenet, a templom felújításával egyidejûleg meg is történhet a keresztállítás. Balassa Péter megemlítette, hogy félmillió forintot kért a közgyûléstôl a költségekre, és furcsa, hogy ezt épp a Kereszténydemokrata Néppárt színeiben ülô képviselôk nem szavazták meg. A jobbikos polgármesterjelölt gyûjtést indított, maga ötvenezer forintot tett a kereszt visszaállítása érdekében megnyitott számlára. A PRO SAVARIA SZENTKIRÁLYON Borbély Andrásné Kozma Katalin a Pro Savaria Egyesület képviselôjelöltje tartott lakossági fórumot múlt héten Szentkirályon. Vendége Molnár Miklós, a Pro Savaria polgármesterjelöltje, alpolgármester volt. Kozma Katalin azzal köszöntötte a jelenlévôket, hogy egy olyan városban szeretne élni, ahol a polgároknak nem kell alakoskodniuk: A lényeg az egyenes, tiszta beszéd, és hogy nem törôdünk bele a dolgokba. Példának hozta a szentkirályiak összefogását a biomassza-erômû ellen. A fórum résztvevôi sorolták a régóta megoldatlan problémákat, kiemelve azt, hogy nem épült meg az egy éve nagy csinnadrattával beígért kerékpárút. Molnár Miklóst a város gazdasági helyzetérôl kérdezték. A gazdaságfejlesztésért és költségvetésért felelôs alpolgármester elmondta, hogy a várostól ugyan átvállalta az adósságot az állam, de forrásokat, adóbevételeket vont el, és új intézményeket adott, így az adósságátvállalásból évi százkétszázmillió forintja maradt az önkormányzatnak. A mûködésben hiány nincs, most a költségvetésben jelentkezô 1,1 milliárd forintos hiány a kampány sietségében elôrehozott beruházások miatt szerepel a költségvetésben, de ez a pénzügyi stabilitást nem veszélyezteti, ez egy elôrehozott vásárlás. MEGÚJUL A JÁTSZÓTÉR A DERKOVITSON Sorra újulnak meg a közterületek és a játszóterek a Derkovits városrészen dr. Czeglédy Csaba szocialista képviselô kezdeményezésére és részben saját költségére. A héten a Rohonci úton lévô játszótérre kerültek új játékok. Nélkülük nem állhatna száz év után kôszínház Szombathelyen! Ha Ön azt szeretné, hogy dr. Ipkovich György folytathassa városépítô munkáját, akkor holnap, kérem, szavazzon rá, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS! 7

8 Pro Savaria: aljas kampány a Fidelitastól A szocialistákat a Pro Savaria egyesülettel hozta össze a Fidelitas szórólapja: dr. Prugberger Emil képviselôt, a közgyûlés korelnökét az MSZP frakcióvezetôjével közös képen ábrázolták, mellé illesztve Kádár és Brezsnyev elhíresült csókos fotóját. Prugberger Emil aljasnak és gusztustalannak minôsítette a lejáratására készült szórólapot. Húsz éve képviselô, jobboldali, volt a Fideszes többségû közgyûlés alpolgármestere. Mint elmondta, szombathelyi polgári családból származik, Pannonhalmán a bencéseknél végzett, nézetei miatt nem kapott állást kezdô orvosként Szombathelyen. Aki ismeri családját, múltját, tudja, hogy alaptalanok a vádaskodások, mindez inkább azokat minôsíti, akik azt megfogalmazták. Nyugodt lélekkel, emelt fôvel áll a választói és a szombathelyiek elé kommentálta a szórólapot. Hozzátette: Még inkább felháborítja, hogy pont az a szervezet vádaskodik, aminek tagjai narkotikumokkal, egyéb dolgokkal éltek és elvesztették hitelüket. Lesz pénz a mérnökképzésre A Nyugat-magyarországi Egyetem több mint másfél milliárd forint állami támogatást kapott, ezzel a mérnökképzés elindítása is pénzügyileg megalapozottá vált hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyen bejelentették az egyetem támogatását. Az Emberi Erôforrások Minisztériumának felsôoktatásért felelôs államtitkára, Palkovics László elmondta, hogy tizenkét felsôoktatási intézmény összesen hétmilliárd forintot kapott a Felsôoktatási Struktúraátalakítási Alapból, a legtöbbet az NYME. A pénzt adósságcsökkentésre, szervezeti átalakításra és a duális gépészmérnök alapképzés beindítására fordíthatja az egyetem. A képzés duális, ebben a formában a hallgatók tanulmányi idejük felét az üzemekben tölthetik, a vállalatok részeseivé válnak a tananyagfejlesztésnek is. Hende Csaba országgyûlési képviselô szerint Szombathely a gépészmérnökképzéssel nyer, mert ezzel biztosítható a helyi munkaerôpiac mérnökigénye, a nagyvállalatok szándékainak megvalósítása, további beruházások, fejlesztések beindítása. Puskás Tivadar polgármester arról szólt, hogy a Savaria Egyetemi Központ tanárképzô karán a matematika- és fizikatanárok képzését is erôsíteni szeretnék, valamit tervezik egy Duális Felsôoktatási Képzési- és Kutatóintézet létrehozását. A képzés elindítását 2015 ôszére tervezik. LMP: A városvezetés támogatja a biomassza erômûvet? Három héttel ezelôtt tett fel Horváth Zoltán, az LMP önkormányzati képviselôje írásbeli kérdést Puskás Tivadarhoz a Szentkirály közelébe tervezett biomassza erômûvel kapcsolatban. A nemrég megérkezett polgármesteri válaszból kiolvasható, hogy a városvezetés semmire sem használta fel a szombathelyiek pénzébôl készített közvélemény-kutatást, valamint hogy nem zárják ki az erômû felépítésének támogatását. Idén januárban az LMP szombathelyi önkormányzati képviselôje, Horváth Zoltán hozta nyilvánosságra annak a közvélemény-kutatásnak az eredményét, amelyet az önkormányzat rendelt meg a biomasszaerômûvel kapcsolatban, ám amelynek eredményérôl a városvezetés hónapokon keresztül hallgatott. A nemrég megérkezett polgármesteri válaszban Puskás Tivadar részletesen felsorolja a biomassza-erômûvel kapcsolatban meghozott önkormányzati döntéseket, ám a feltett kérdésre konkrét válasz nem érkezett. Arra a kérdésre, hogy a városvezetés támogatja-e még a beruházást, mely ellen a helyi lakosság több alkalommal tiltakozott, sem érkezett kézzel fogható válasz, de ezt a verziót sem zárja ki városunk polgármestere. Így az LMP továbbra is azt kéri a Fidesz KDNP-tôl, hogy valljanak színt, és adjanak egyértelmû választ arra, hogy helyesnek tartják-e olyan kutatásokra költeni, amelyet késôbb nem hasznosítanak, valamint, hogy továbbra is támogatják-e az erômû-beruházást? áll az LMP közleményében. 8

9 2014. OKTÓBER 11. VÁLASZTÁSI HÍREK A szocialisták nem akarnak égetômûveket Nemény András (képviselôjelölt, Éljen Szombathely, MSZP, DK, Együtt) szerint a városvezetés szándéka, hogy mégis megépíti azokat az égetômûveket, amelyektôl látszatra, a lakossági tiltakozások hatására visszalépett. Tudomása szerint Lazáry Viktor leköszönô alpolgármester az egyik égetômûépítéssel kapcsolatban érintett projektfejlesztési cégnél lenne ügyvezetô. Arról is értesült, hogy egy égetômû is épülhet a Falco gyár területén. Hangsúlyozta, hogy a frakciónak nem sikerült lezáratni az erômû-ügyeket, az erre vonatkozó javaslataikat a fideszes többség rendre elnapolta, hangzott el a Távhô Vízöntô utcai telephelye elôtt (ide épült volna a Távhô biomassza-erômûve) kedden tartott sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Horváth Soma Ádám, Jandrasits Anikó képviselôjelölt, valamint Horváth Attila képviselô és jelölt. Utóbbi megjegyezte, hogy tiszta a kép, a jelenlegi ellenzék tiltakozik, nem akar égetômûvet, a jelenlegi városvezetés pedig hallgat a szándékairól. Tóth Kálmán (Éljen Szombathely) képviselôjelölt a szentkirályi beruházással kapcsolatban elmondta, olyan információk jutottak el hozzá, hogy informális egyeztetések folynak a városvezetés és a Grenor között. Sági József (Fidesz), Szentkirály képviselôje a lakosoknak azt mondja, tiltakozik az égetômû ellen, viszont a pártérdekeknek alárendelve magát igennel szavaz a közgyûlésben. Jobbik: közterület-felügyelet mint büntetôszerv A Jobbik programjának egyik fô alappillére a közbiztonság, azon belül is a rend és a biztonság garantálása, mondta Szalai Bálint, a Jobbik egyéni képviselôjelöltje a közterület-felügyelet elôtt tartott szerdai sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett Balassa Péter, a párt polgármesterjelöltje is. Elhangzott: fontos számukra a városlakók nyugalma és a tisztességes emberek védelme. Olyan szervezetre kell bíznunk a biztonság és a rend védelmét, amelyik segíti a polgárokat. Azt gondoljuk, hogy egy olyan szervezetet kell létrehoznunk Szombathelyen, amelyik a törvénytisztelô állampolgárokat segíti, és biztonságot ad számukra. Ne a büntetés és a pénzbehajtás legyen a feladata. Viszont akik nem tartják be a szabályokat, azoknak legyen okuk félni. Ne a tisztességes embernek kelljen rettegnie!, hangoztatta Szalai Bálint. Balassa Péter úgy fogalmazott: Nem a közterület-felügyelet ellen, hanem Szombathely és a fejlôdés érdekében szólalunk fel. Nem azért hozták létre a közterület-felügyeletet és a mezôôri szolgálatot, hogy rokonok és barátoknak állást biztosítsanak, emelte ki a politikus, majd hozzáfûzte: az Igényes Szombathely programjában a jobbik egyik alappillére a közterületfelügyelet, avagy a büntetôszerv helyett egy olyan szervezet létrehozása, amely a városi rendôrséggel karöltve, kiterjesztett jogkörökkel látja el feladatát elsôsorban a problémás körzetekben. Ha Ön sem akarja, hogy városunkban égetômûvek épüljenek, akkor most vasárnap szavazzon dr. Ipkovich György polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás képviselöjelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS! 9

10 FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 10

11 2014. OKTÓBER 11. PROGRAMAJÁNLÓ október KIÁLLÍTÁSOK október 16 november 30. Szombathelyi Képtár T. Takács: Az ôskortól napjainkig. Okt. 16-án, Spejz Show Meggie+Géza=15 koncert október 9 november 27. Szombathely, Batthyány tér 9. Ôszi Zsidó Esték minden csütörtök este izgalmas beszélgetések a zsidóságról október 11. (szombat) Végállomás Killakikitt koncert (rap) és Fakapoe koncert, majd DJ Laki október 12. (vasárnap) Végállomás Enough Has Been Said Mexikóból death metal a tengerentúlról október 11. (szombat) Sláger Mulató Zenés este: sztárvendégek Sihell Ferry, Henna, Tilinger Attila október 11. (szombat) Vasi Skanzen Csináld magad! (Hordóbeli káposzta és egyebek) október 12. (vasárnap) Agora Savaria Filmszínház kamaraterem Bruno Gröning dokumentumfilm, 3 részes. Bruno Gröning Baráti Kör szombathelyi közösség szervezése MMIK kamaraterem Mesebolt Bábszínház elôadása Mosonyi Alíz: Szekrénymesék október 13. (hétfô) Bibliai Szabadegyetem Berzsenyi könyvtár 4. emeleti terem Jézus beszélgetései a Gadarai megszállottal Október Berzsenyi Dániel Könyvtár Országos Könyvtári Napok Részletek: osszefogas.kjmk.hu október 14. (kedd) NymE SEK C elôadó Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoport A hegyek ölelésében: Andorra. Elôadó: dr. Lakotár Katalin október 15. (szerda) VASI Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület Hölgy Klub: Az új tagok bemutatkozás Szombathelyi Siker könyvtár Asszony és háza, avagy az én Toszkánám beszélgetés a könyv írójával Petrik Adreiennel október 16. (csütörtök) Savaria Múzeum Múzeumok ôszi fesztiválja Vas megyei közmûvelôdési kerekasztal VASI Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület Francia Klub: A francia tricolore története. Elôadó: dr. Oláh László Szenior Klub: Közös séta a Kámoni Arborétumban október 17. (péntek) Vasi múzeumi látványtár Múzeumok ôszi fesztiválja Pincétôl a padlásig: Nyílt nap VASI Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület Asztaltársaság Klub: A nádasdi rotunda és templom és a pusztacsatári kegytemplom megtekintése. Házigazda: dr. Lakner János október (szombat vasárnap) Kôszeg, belváros Orsolya-napi vásár, Natúrpark ízei Gasztronómiai fesztivál október 11 október 17. (szombat péntek) Weöres Sándor Színház elôadásai október 11. (szombat) Én és a kisöcsém Mezey Mária bérlet Én és a kisöcsém Kabos Gyula bérlet október 12. (vasárnap) A jó pálinka itassa magát október 14. (kedd) Az üvegcipô Zûrzavaros éjszaka október 15. (szerda) Az üvegcipô Az üvegcipô október 17. (péntek) Én és a kisöcsém Ruttkai Éva ôszi bérlet Szeretné Ön, hogy a szombathelyi kiskertbérlôk megtarthassák telkeiket? Akkor október 12-én szavazzon dr. Ipkovich György polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 11

12 Cégünk, a COVERIS Rigid Hungary Kft. ( Mûanyag-feldolgozó utódvállalata) munkavállalókat keres, folyamatos munkarendbe, a következô munkakörökbe: GÉPKEZELÔ Elvárás: 8 általános (középfokú végzettség elôny) GÉPBEÁLLÍTÓ-KARBANTARTÓ Elvárás: középfokú mûszaki végzettség TARGONCAVEZETÔ (anyagmozgató) Elvárás: szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség 3 év targoncavezetôi gyakorlat állványrendszeres raktárban gázüzemû és elektromos típusvizsga megléte KARBANTARTÓ Elvárás: karbantartó, általános géplakatosképzettség elôny a szakirányú tapasztalat, targonca jogosítvány, hegesztô vizsga, hidraulika-pneumatika ismeretek alapfokú számítástechnikai ismeret FOLYAMATMÉRNÖK Feladatok: a gyártásban történô CPS (Coveris Performance System) bevezetésének támogatása, nyomonkövetése dolgozói munkafolyamatok tervezése, optimalizálása (SMED projektek) szabványosított munkafolyamatok bevezetése, hatékonysági mutatók fejlesztése vizuál management fejlesztése üzemi területen oktatások megszervezése és megtartása együttmûködés a gyár különbözô osztályaival Elvárás: felsôfokú mûszaki végzettség tárgyalóképes angol nyelvismeret szóban és írásban felhasználói szintû számítógépes ismeretek b kategóriás jogosítvány precíz, önálló munkavégzés jó szervezôkészség Pályakezdôk jelentkezését is várjuk! Jelentkezési határidô: Amit kínálunk: megbízható, hosszú távú munkalehetôség versenyképes juttatások (vonzó kezdô alapbér, átlagon felüli mûszakpótlék, béren kívüli juttatási rendszer, ösztönzô prémium rendszer) Amennyiben érdeklôdik meghirdetett pozíciónk iránt, részletes önéletrajzát az alábbi címre várjuk: vagy telephelyünk portáján (9700 Szombathely Puskás T. u. 6.) kérjük leadni. Coveris a Világ 6. legnagyobb mûanyagipari csomagolóeszközöket gyártó vállalata. A cégcsoport a világban 21 országban van jelen. A vállalatcsoport elsôdlegesen fogyasztási cikkek és élelmiszeripari csomagolóeszközök fejlesztésére és elôállítására szakosodott. A termékskálán megtalálhatók a mûanyag- és papírpoharak, tégelyek, tálcák, dobozok, valamint a különbözô iparágakban felhasználásra kerülô mono- és coextrudált fóliák. A bükfürdôi GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA wellness-, golf- és konferenciaszálloda a következô pozícióra keres munkatársat: VÍZVEZETÉK-SZERELÔ CUKRÁSZ FELSZOLGÁLÓ Fényképes önéletrajzát az alábbi címre vagy címre várjuk: 9740 Bükfürdô, Golf u. 4. Danielle Steel HATALMI JÁTSZMA Két sikeres cégvezetô, akik naponta bizonyítanak a legélesebb helyzetekben. Mindketten zseniálisak a hatalmi játszmákban, de van köztük egy óriási különbség: az egyikük nô, a másikuk férfi és ez döntô módon befolyásolja sorsukat és a hatalomhoz való viszonyukat. Karrierjük talán irigylésre méltó, de mindketten nagy árat fizetnek érte. Vajon kit és mit képesek feláldozni, hogy a csúcson maradhassanak? Maecenas Könyvkiadó, 2014 A Domus Könyvesbolt ajánlásával és 20%-os kedvezményével minden Danielle Steel könyvre ig. DOMUS KÖNYVESBOLT FOTÓ ÜZLET Tel.: / Facebook/konyvesbolt.domus EGY JÓ LÉPÉS. HIRDETÉSFELVÉTEL: 94/ , IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Okt. 11., szombat Gyengén felhôs idô várható 13 C 23 C Okt. 12., vasárnap Okt. 13., hétfô Okt. 14., kedd Derült, napos idô várható 13 C 23 C Gyengén felhôs idô várható 13 C 23 C Erôsen felhôs idô várható 13 C 23 C Okt. 15., szerda Zápor várható 12 C 22 C Okt. 16., csütörtök Zápor várható 10 C 20 C Okt. 17., péntek Zápor várható 9 C 18 C 12

MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT

MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT 23. ÉVF. 42. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. NOVEMBER 23. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI! ÚJABB ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK A GENCSI ÁRVÁKNAK KÉSZÜLÔDÉS A VÁLASZTÁSRA: KÉT JELÖLT MÁR ISMERT

Részletesebben

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK 24. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. SZEPTEMBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK Kôszeg legnagyobb

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL 24. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER

Részletesebben

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS

DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS 24. ÉVF. 10. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DZSUNGEL A SZÍNPADON KÖZGYÛLÉS UTÁN: PIAC AZ MMIK-NÁL? FILMFORGATÁS A BELVÁROSBAN ANNO: ÁGYTÓL, ASZTALTÓL VALÓ KÜLÖNÉLÉS SEBESEN hívjon!

Részletesebben

MI LESZ VELED, EGYETEMI KÖZPONT? PERT NYERT KIADÓNK: JOGERÔS ÍTÉLET SZÜLETETT ÁTALAKULT A SEGÉLYEZÉS RENDSZERE

MI LESZ VELED, EGYETEMI KÖZPONT? PERT NYERT KIADÓNK: JOGERÔS ÍTÉLET SZÜLETETT ÁTALAKULT A SEGÉLYEZÉS RENDSZERE 25. ÉVF. 12. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. MÁRCIUS 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MI LESZ VELED, EGYETEMI KÖZPONT? PERT NYERT KIADÓNK: JOGERÔS ÍTÉLET SZÜLETETT ÁTALAKULT A SEGÉLYEZÉS RENDSZERE HALI-DRUKKER, BARCELONA,

Részletesebben

TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT

TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT 24. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁJUS 24. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÁBOR: ÖRÖM A CSALÁDNAK HAMAROSAN LUBICKOLHATUNK! FREUD ÚJRA A KRÚDY-KLUBBAN DROG-ÜGY: BÛNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT Mindenkit várunk sok szeretettel,

Részletesebben

A KULTÚRA EMBERE. Szorgos Hangya Hulladéktelep CIRKUSZ KELL A NÉPNEK! A VALÓSÁGSHOW-K LÉLEKTANA MINDEN NAPRA EGY GRAFIKA INTERJÚ VÖRÖS FERENCCEL

A KULTÚRA EMBERE. Szorgos Hangya Hulladéktelep CIRKUSZ KELL A NÉPNEK! A VALÓSÁGSHOW-K LÉLEKTANA MINDEN NAPRA EGY GRAFIKA INTERJÚ VÖRÖS FERENCCEL 24. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. JANUÁR 25. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A KULTÚRA EMBERE CIRKUSZ KELL A NÉPNEK! A VALÓSÁGSHOW-K LÉLEKTANA MINDEN NAPRA EGY GRAFIKA INTERJÚ VÖRÖS FERENCCEL ANNO: A VASVÁRMEGYÉRE

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK!

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK! 23. ÉVF. 45. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. DECEMBER 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP GÓLYÁKAT AVATTAK! KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI,

Részletesebben

JÓ IRÁNYBA HALADÁS! BESZÉLGETÉS MÉSZÖLY GÉZA VEZETÔEDZÔVEL SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁS: BIZTATÓ JELEK ELRAJTOLT A TOUR DE HONGRIE

JÓ IRÁNYBA HALADÁS! BESZÉLGETÉS MÉSZÖLY GÉZA VEZETÔEDZÔVEL SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁS: BIZTATÓ JELEK ELRAJTOLT A TOUR DE HONGRIE 25. ÉVF. 28. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. AUGUSZTUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP JÓ IRÁNYBA HALADÁS! BESZÉLGETÉS MÉSZÖLY GÉZA VEZETÔEDZÔVEL SZOMBATHELYI FELSÔOKTATÁS: BIZTATÓ JELEK ELRAJTOLT A TOUR DE HONGRIE AZ

Részletesebben

ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ FÛZFA BALÁZZSAL

ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ FÛZFA BALÁZZSAL 24. ÉVF. 3. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ALÁS SZOLGÁJA! MAGAMAT AJÁNLOM! ILLATSZERTÁR: PREMIER A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN AZ ELTÉVEDT EMBER INTERJÚ

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Safo_2012_10_06 12/10/5 11:46 AM Page 1 22. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. OKTÓBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BEHÚZTÁK! ÚJ NÉVVEL AZ ÚJ ÉVBEN A MODERN VÁROS SZÜLETÉSE A természet íze Bio és natúr termékek

Részletesebben

ILYEN LESZ A STADION! KEVESEBB A BALESET KÖZGYÛLÉS: FELSÔOKTATÁSRÓL, SPORTBERUHÁZÁSOKRÓL VÁROSI BÁL KÉPEKBEN

ILYEN LESZ A STADION! KEVESEBB A BALESET KÖZGYÛLÉS: FELSÔOKTATÁSRÓL, SPORTBERUHÁZÁSOKRÓL VÁROSI BÁL KÉPEKBEN 25. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. JANUÁR 31. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ILYEN LESZ A STADION! KEVESEBB A BALESET KÖZGYÛLÉS: FELSÔOKTATÁSRÓL, SPORTBERUHÁZÁSOKRÓL VÁROSI BÁL KÉPEKBEN Baba-Mama angol 3 22 hónapos

Részletesebben

IRÁNY A VÍZPART! AKCIÓ*: MILYEN LESZ A SPORTHÁZ? VÁLTOZÁSOK, FEJLESZTÉSEK, PROBLÉMÁK ERRÔL ÍRTUNK AZ ELSÔ FÉLÉVBEN

IRÁNY A VÍZPART! AKCIÓ*: MILYEN LESZ A SPORTHÁZ? VÁLTOZÁSOK, FEJLESZTÉSEK, PROBLÉMÁK ERRÔL ÍRTUNK AZ ELSÔ FÉLÉVBEN 25. ÉVF. 27. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. JÚLIUS 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP IRÁNY A VÍZPART! MILYEN LESZ A SPORTHÁZ? VÁLTOZÁSOK, FEJLESZTÉSEK, PROBLÉMÁK ERRÔL ÍRTUNK AZ ELSÔ FÉLÉVBEN INTERJÚ BARTA MÁRTONNAL,

Részletesebben

HALADÁS: INDUL A TAVASZI HADJÁRAT! EGYRE TÖBB A HATÁRSÉRTÔ KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS MEGÚJULT A SZÉKESEGYHÁZ KÉPEKBEN

HALADÁS: INDUL A TAVASZI HADJÁRAT! EGYRE TÖBB A HATÁRSÉRTÔ KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS MEGÚJULT A SZÉKESEGYHÁZ KÉPEKBEN 25. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. FEBRUÁR 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HALADÁS: INDUL A TAVASZI HADJÁRAT! EGYRE TÖBB A HATÁRSÉRTÔ KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS MEGÚJULT A SZÉKESEGYHÁZ KÉPEKBEN Baba-Mama

Részletesebben

HA MUNKA VAN, MINDEN VAN! INTERJÚ DR. PUSKÁS TIVADAR POLGÁRMESTERREL MIKULÁS: EGY PÜSPÖK LEGENDÁJA

HA MUNKA VAN, MINDEN VAN! INTERJÚ DR. PUSKÁS TIVADAR POLGÁRMESTERREL MIKULÁS: EGY PÜSPÖK LEGENDÁJA 20. ÉVF. 45. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. DECEMBER 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HA MUNKA VAN, MINDEN VAN! INTERJÚ DR. PUSKÁS TIVADAR POLGÁRMESTERREL MIKULÁS: EGY PÜSPÖK LEGENDÁJA ADOMÁNYGYÛJTÉS: EMLÉKEZETES KARÁCSONYA

Részletesebben

INTERJÚ GRÜNWALD STEFÁNIÁVAL, A SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT. VEZETÔJÉVEL KAMARA: A CÉGEKHEZ TERELIK A SZAKISKOLÁSOKAT

INTERJÚ GRÜNWALD STEFÁNIÁVAL, A SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT. VEZETÔJÉVEL KAMARA: A CÉGEKHEZ TERELIK A SZAKISKOLÁSOKAT 25. ÉVF. 21. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. MÁJUS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÉPEK, SZÍNEK, SZÉPEK AGORA: PÖRGÔS NYÁR VÁR RÁNK INTERJÚ GRÜNWALD STEFÁNIÁVAL, A SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT. VEZETÔJÉVEL KAMARA:

Részletesebben

ÖN KOCKÁZTATNA 1 MILLIÓT?

ÖN KOCKÁZTATNA 1 MILLIÓT? 24. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A NÔ ÖRÖK PÁRTOKRÓL, KAMPÁNYRÓL, ESÉLYEKRÔL INTERJÚ TÖRÖK GÁBOR POLITIKAI ELEMZÔVEL ANNO: MENNYEZET HELYETT AZ ÉG FESZÜLT A TEMPLOMRA

Részletesebben

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁJUS 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT Tudja Ön, hogy min

Részletesebben

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK

EBÉD TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK 24. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. FEBRUÁR 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP TÖRÖK TENGERI TRÉNINGEK AZ ÉV VASI EMBERE: BRUMBAUER JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK ÉLETBEN MARADNI, MINDENÁRON! BALESET, FELÉPÜLÉS, ÚJRAKEZDÉS

Részletesebben

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN 21. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS

Részletesebben

EBÉD ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ

EBÉD ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ 25. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. FEBRUÁR 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÔSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN KÖZGYÛLÉSI KOMMENTÁROK A SZMOG MEGZENÉSÍTÉSE HÍRESSÉ VÁLT SZOMBATHELYI VIDEÓ A POLITIKA A SEK ÖNÁLLÓSÁGÁT TÁMOGATJA

Részletesebben

JAZZVÁROS KIRÁNDULÁS, PECÁZÁS, BABAVÁRÁS A KUTYÁK VÉDELMÉBEN ANNO: BARÁTSÁG KONTRA SPÓROLÁS. Szombathely Puskás T. u. 1. Telefon: 94/510-680

JAZZVÁROS KIRÁNDULÁS, PECÁZÁS, BABAVÁRÁS A KUTYÁK VÉDELMÉBEN ANNO: BARÁTSÁG KONTRA SPÓROLÁS. Szombathely Puskás T. u. 1. Telefon: 94/510-680 24. ÉVF. 24. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. JÚNIUS 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP JAZZVÁROS KIRÁNDULÁS, PECÁZÁS, BABAVÁRÁS A KUTYÁK VÉDELMÉBEN ANNO: BARÁTSÁG KONTRA SPÓROLÁS Szombathely Puskás T. u. 1. Telefon: 94/510-680

Részletesebben

KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK

KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK 19. ÉVF. 44. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. NOVEMBER 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÓRHÁZ: RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM CSÁBÍTÓ INGYEN HITELEK KÖZGYÛLÉS: KÖZÉPPONTBAN A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ANNO: ÍNYENC RABOK

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: KISDOBRONYTÓL A SZERB HATÁRIG TISZTELGÉS A SZERZÔK ELÔTT! SZÖRÉNYI LEVENTE BRÓDY JÁNOS ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA

KÖZGYÛLÉS: KISDOBRONYTÓL A SZERB HATÁRIG TISZTELGÉS A SZERZÔK ELÔTT! SZÖRÉNYI LEVENTE BRÓDY JÁNOS ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA Safo_2015_06_12 15/6/19 11:14 AM Page 1 25. ÉVF. 24. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. JÚNIUS 20. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP CSÓNAKÁZÓTÓ: AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOK KÖZGYÛLÉS: KISDOBRONYTÓL A SZERB HATÁRIG ISEUMI JÁTÉKOK: LEGYEN

Részletesebben

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN NEM ADOM FEL! INTERJÚ MOSOLYKÁVAL ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK KEZDÔDNEK HALI-MECCS, FOGDA, PÉNZBÍRSÁG

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN NEM ADOM FEL! INTERJÚ MOSOLYKÁVAL ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK KEZDÔDNEK HALI-MECCS, FOGDA, PÉNZBÍRSÁG 23. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. MÁJUS 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN NEM ADOM FEL! INTERJÚ MOSOLYKÁVAL ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK KEZDÔDNEK HALI-MECCS, FOGDA, PÉNZBÍRSÁG HIRDETÉS CSALÁDI RECEPT

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST

KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST 20. ÉVF. 23. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. JÚNIUS 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZELLEMSZÁLLÓ KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST A KARNEVÁLRA MEGSZÉPÜL A BELVÁROS ANNO: AZ ELSÔ SZOMBATHELYI TRAKTOR Ford Fiesta

Részletesebben

ÉLETE A VÍZILABDA NEM ADJÁK FEL A SZENTKIRÁLYIAK KÖZGYÛLÉS: CSARNOKÉPÍTÉS, ÖSZTÖNDÍJPROGRAM, OFFSHORE CÉGEK ANNO: GARÁZDAPER A XVII.

ÉLETE A VÍZILABDA NEM ADJÁK FEL A SZENTKIRÁLYIAK KÖZGYÛLÉS: CSARNOKÉPÍTÉS, ÖSZTÖNDÍJPROGRAM, OFFSHORE CÉGEK ANNO: GARÁZDAPER A XVII. 23. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. ÁPRILIS 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉLETE A VÍZILABDA NEM ADJÁK FEL A SZENTKIRÁLYIAK KÖZGYÛLÉS: CSARNOKÉPÍTÉS, ÖSZTÖNDÍJPROGRAM, OFFSHORE CÉGEK ANNO: GARÁZDAPER A XVII.

Részletesebben

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 36. SZÁM 2014. október 11. Kincsek a könyvtárban. Elkészült a belgyógyászati tömb. Másfél milliárd oktatásra

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 36. SZÁM 2014. október 11. Kincsek a könyvtárban. Elkészült a belgyógyászati tömb. Másfél milliárd oktatásra ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 36. SZÁM 2014. október 11. Kincsek a könyvtárban Elkészült a belgyógyászati tömb Másfél milliárd oktatásra Önkormányzati hírek 2 2014. október 11. SZOMBATHELYI 7 Anyakönyvi

Részletesebben