SZOMBATHELY VÁLASZT. DR. IPKOVICH GYÖRGY polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! POLGÁRMESTERJELÖLTEK VITÁZTAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY VÁLASZT. DR. IPKOVICH GYÖRGY polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! POLGÁRMESTERJELÖLTEK VITÁZTAK"

Átírás

1 24. ÉVF. 36. SZÁM SZOMBATHELY, OKTÓBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZOMBATHELY VÁLASZT POLGÁRMESTERJELÖLTEK VITÁZTAK KAMPÁNYFINISBEN A PÁRTOK ANNO: AZ ARADI TÁBORNOKPORTRÉK EREDETE Holnap, kérjük, szavazzon DR. IPKOVICH GYÖRGY polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS!

2 HIRDETÉS Neczpál Katalin ingatlan- és pénzügyi közvetítô Készpénzes ügyfeleim részére eladó ingatlanokat keresek. Tel.: 06/70/ ALMA jonagold, idared, golden SZEDD MAGAD URAIÚJFALUBAN 100 Ft/kg Szeptember 26-tól minden nap 9 16 óráig Tel.: 06/ HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Baranyi Zsuzsanna (Tel.: 30/ ) Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ) Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella FOTÓ: Bonyhádi Zoltán, Garai Antal, Mészáros Zsolt, Vágvölgyi Bálint CÍMLAP: SaFó illusztráció HIRDETÉSI TANÁCSADÓK: Baranyi Zsuzsanna (Tel.: 30/ ), Sütô Ágnes (Tel.: 20/ ), Vörösné Budai Mária (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Dejcsics Gabriella NYOMDAI ELÔKÉ- SZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2014. OKTÓBER 11. FÓRUMBAN VÁLASZTÁSI HÍREK Polgármesterjelöltek vitája Négy szakpolitikai vita után kedden este a polgármesterjelöltek vitájára került sor fél ház elôtt a Savaria moziban. Minden résztvevônek volt egy választott témája. A megszólalások sorrendjében foglaljuk össze, mit hallottunk tôlük. A Fidesz KDNP polgármesterjelöltje nem vett részt a vitában. Balassa Péter, Jobbik: Szombathely politikai életét botrányok tarkították az elmúlt húsz évben, a nyelvvizsgaügytôl a drogbotrányig. Nincs felelôse a 18 milliárd forintos adósságnak, amelyet ig a szocialisták halmoztak fel. A város tele van bezárt gyárakkal, félbehagyott beruházásokkal (cipôgyár, Savaria szálló, Magellán-telek, Kôszegi utcai parkolólemez). Választott témája a közbiztonság: a Jobbik bezárná a közterület-felügyeletet, és egy új rendszerrel koncentrálna a problémás városrészekre. A koldulást betiltaná, a hajléktalanokkal határozottabban járna el. A szombathelyi társasházak üzemelési költségeit magasnak tartja, ezt felülvizsgálnák, csökkentenék. Az igényes Szombathely megteremtése érdekében politizálnának, ha más politikusnak van olyan javaslata, amely ezt szolgálja, megszavazzák. Horváth Zoltán, LMP 4K!: Választott témája az állampolgári részvétel. Kifogásolja, nem elég nyitott a képviselô-testület az alulról jövô kezdeményezésekre. Városrészenként részönkormányzatokat szeretne, hogy a döntések közelebb kerüljenek a választókhoz. A költségvetés 10 százalékának elköltésérôl is közvetlenül a polgárok döntenének. A kerékpárutakat hiányolja, Zanatot és a Petôfi-telepet nem lehet megközelíteni szerinte. A már meglévô utak biztonságosabbá tételével is meg lehetne oldani a biciklis közlekedést. Az ingyenes parkolást nem támogatja, fontosabbnak tartaná a gépkocsikat távol tartani a belvárostól. Tudásalapú gazdaságot szeretne, nem azt, hogy Szombathely egy nagy összeszerelô üzem legyen. Az LMP jelöltjeit a választók figyelmébe ajánlja, azzal, hogy a rájuk leadott szavazatok sem vesznek el, a töredékszavazatok alapján is juthat képviselôjük a közgyûlésbe. Dr. Ipkovich György, Éljen Szombathely MSZP DK Együtt: Választott témája a városfejlesztés. Felveti, hogy nincs a városnak nagyobb cégek letelepedésére alkalmas ingatlana. Említi, hogy az adóssággal együtt a forrásokat is elvitte az állam a városból. A hitelállomány amely kezelhetô volt elvitele jól hangzik, de azzal elvették a forrást is, amivel finanszírozták. Hosszú távon így rosszabbul járt a város, miközben a város költségvetése a korábbi milliárdról milliárdra apadt. Városrészenként mini városközpontokat hozna létre, az ingyenes parkolással viszont a belváros életét pezsdítené fel. A járóbeteg-ellátást kihoznák a kórházból. A közbiztonság javulását városôrség létrehozásával érnék el. Ígéretet tesz a Micimackó óvoda buszának megjavítására, a nyugdíjas ház lakóinak betegszállítására és helyszíni orvosi vizsgálatuk megoldására. Molnár Miklós, Pro Savaria Egyesület: Szakmai alapon kívánnak politizálni, számára eddig is ez volt a fô szempont. Választott témája a gazdaságfejlesztés. A Fidesz most azzal kampányol, ami az ô kezdeményezésének és munkájának eredménye: kiegyensúlyozott költségvetés, az adóbevételek emelkedése, Szent Márton-kártya, gépészmérnökképzés, jármûipari központ. Utóbbi jó példa az önkormányzat és a gazdaság összefogására, amelyet már a kormány sem tudott figyelmen kívül hagyni, támogat. Hasonló összefogást a könnyûiparra is kiterjesztene, hogy a nôknek is legyen munkájuk. A hátrányos helyzetû munkavállalók foglalkoztatását nem közfoglalkoztatásban, hanem a munkaerôpiacon, a szociális gazdaságban szeretné tartósan megvalósítani. A fideszes városvezetéssel kapcsolatban megjegyzi: az elmúlt négy évben kevesek húzták a szekeret, de sokan ültek rajta, akik most csak szalagot átvágni szállnak le róla. SaFó 3

4 VISSZAPILLANTÓ Vértanúkra emlékeztek A 165 éve kivégzett aradi vértanúkra emlékeztek október hatodikán. Az ünnepi mûsorra a premontrei gimnáziumban került sor az es szabadságharc dob-zene, a szigetország ételei és italai révén ismerkedhetett a japán kultúrával és életmóddal. Puskás Tivadar polgármester a moziban a hét végén tartott eseményen megjegyezte, hogy csodálatos dolog megismerkedni egy másik nép kultúrájával, különösen akkor, ha az egy távoli, egzotikus ország. Az eseményen családjával együtt részt vett Simada Rjúszuke, a Japán Nagykövetség Kulturális és Sajtóosztályának vezetôje. mártírhalált halt tizenhárom honvédtisztjének emléktáblája elôtt. Batthyány Lajost, az elsô felelôs magyar kormány miniszterelnökét ugyanezen a napon végezték ki Pesten. A megemlékezés az ô szobránál folytatódott, ahol koszorút helyeztek el a résztvevôk. Japán nap a moziban Hatodszor rendezett japán napot a Magyar Japán Baráti Társaság, ahol a közönség színes programkínálat, például origami, aikido, hagyományos japán Fontos a szûrés Az emlôrák szûrésének fontosságára hívták fel a figyelmet azok az asszonyok, akik szombaton rózsaszín sállal a nyakukban sétáltak a Fô tértôl az MMIK-ig. A rendezvényt a Zonta Klub és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület szervezte. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tizenkét éve hívja a nôket rákszûrésre, Vas megyében jó a megjelenési arány. A hölgyek is sokat tehetnek magukért, ha megtanulják, és rendszeresen végzik az emlôk vizsgálatát. Az elváltozások korai stádiumban történô felfedezése életmentô lehet, az idejében felismert betegség ma már jól gyógyítható. Október az emlôrák elleni küzdelem hónapja. Megnyílt a nagyszálló terasza Százéves az idén a Savaria Szálló. A kilenc éve üresen álló épület megmentésére a Facebookon létrejött csoport most egy villámcsôdületet, alkalmi rendezvényt szervezett régimódi asztalokkal, kockás terítôvel, kávéval, málnaszörppel és zenével, régi hírlapokkal. A csoport szeretné elérni, hogy a patinás, de mára erôsen romlásnak indult épület ismét megnyissa kapuját. A csoportnak melynek egyik motorja Spiegler Tibor ez az idei elsô rendezvénye, de nem az utolsó. Novemberben konferenciát terveznek, a Berzsenyi Dániel Könyvtár pedig honlapkészítô pályázatot hirdetett. A szállóból származó tárgyakat, relikviákat is gyûjtik, akárcsak a szombathelyiek szép emlékeit, élményeit, amelyek a nagyszállóhoz fûzik ôket. 4 RENDELÉS: NONSTOP Szombathely, Bartók B. krt. 9/B Telefon: 94/

5 2014. OKTÓBER 11. ANNO A N N O Az aradi tábornokportrék eredete A mûvészettörténeti kutatás régóta tudott róla, hogy a Zala György által készített aradi szabadságszobrot díszítô tábornokportrék gipszmintái Szombathelyen találhatók. Kissé rejtélyesnek tûnt, hogy a megyében megrendelést sohasem teljesített szobrászmûvész munkái miként kerültek a Szombathelyi Premontrei Gimnáziumba. A kérdésre sokáig nem sikerült választ találni, mert az intézmény életét egyébként részletesen ismertetô évkönyvekben errôl egyetlen szó sem olvasható. Az eseményre a Vasvármegye címû napilap október 5. számának egy mínuszos híre derített fényt. Ebbôl megtudhatjuk, hogy Zala György aradi vértanúkat ábrázoló szobormintáit gr. Batthyány Lajosné sz. Andrássy Ilona ajándékozta a gimnáziumnak, amelyek a lépcsôház örökre nevezetes díszei lesznek. Az adakozó kedvû mecénás és a gimnázium kicsit rejtélyes kapcsolatát a Zala György emlékévvel kapcsolatos kutatómunka révén sikerült megoldani. Batthyány Gyula festômûvész az elsô magyar miniszterelnök dédunokája, gr. Batthyány Lajos fiumei kormányzó gr. Andrássy Ilona gyermekeként Ikerváron született, és gimnáziumi tanulmányait között a Szombathelyi Premontrei Gimnáziumban végezte. A késôbb nem csak festôként elismert, de színházi díszlet- és jelmeztervezôként, valamint számos könyv illusztrátoraként is ÜGYELETES PATIKA A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársai voltak segítségünkre. foglalkoztatott mûvész révén kerültek tehát a tábornokok gipszportréi Szombathelyre. Andrássy Ilona Tôketerebesen található szobrát ugyanis Zala György készítette. A Zala mûtermében hosszasan modellt ülô grófnô hozta a portrékat Szombathelyre, és az aradi gyásznap 50. évfordulója alkalmából adományozta azokat fia alma materének. Feiszt György Legutóbbi játékunk helyes megfejtéses: 2 pengô. A Domus Biobolt utalványát Fejes Béla, a Helena szépségszalon kozmetikai utalványát Balogh Jánosné nyerte. E heti kérdésünk: Melyik évben jelent meg írás a dombormûvekrôl? A helyes megfejtést beküldôk között a Domus Biobolt utalványát, valamint a Helena szépségszalon kozmetikai utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2. Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk, október 16 ig. Kérjük, feltétlenül írják meg telefonszámukat is! Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este tól másnap reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet október 11-tôl október 17-ig. 11., Szo Árkádia, Dolgozók útja 1/a., ; 12., V Gondviselés, Nádasdy F. u. 43., ; 13., H Isis, Rákóczi F. u. 43., ; 14., K Kígyó, Fô tér 31., ; 15., Sze Fagyöngy, Szûrcsapó u. 23., ; 16., Cs Margaréta, Margaréta u. 3., ; 17., P Elefánt, Zanati u. 20., ÖSSZEFOGUNK SZOMBATHELYÉRT! Játék dr. Ipkovich György polgármester ( ) polgármesterjelölt dr. Orbán Viktor miniszterelnök ( ), (2010 ) FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 5

6 A drogügy és következményei Nemrégiben állt a nyilvánosság elé Czeglédy Csaba szocialista frakcióvezetô azzal, hogy tudomására jutott, a drogügyben érintett fideszes politikusok a szombathelyi alvilággal nem csak prostik és drogok révén vannak kapcsolatban, hanem pénzért munkát ígértek nekik szombathelyi nagyberuházásokban is. A képviselô most a Nyugat.hu-nak adott interjút. Alig több mint egy éve hozta nyilvánosságra dr. Czeglédi Csaba frakcióvezetô (MSZP SZTKE) azt a videofelvételt, amelyen egy Lazáry Viktor alpolgármesterre (Fidesz KDNP) megtévesztésig hasonlító fiatalember kokaint fogyaszt. A szocialista frakcióvezetô feljelentést tett (a Nemzeti Nyomozóiroda késôbb a nyomozást felfüggesztette). A Nyugat.hu számára most adott interjúban Czeglédy arról beszél, hogy miért tartotta fontosnak nyilvánosságra hozni a felvételt akkor, és miért nem most, a kampányban állt elô vele: Én elsôsorban nem politikusként tekintettem erre az ügyre. Mint korábbi alpolgármester és jelenlegi képviselô tudom, hogy egy városvezetôn emberi sorsok múlnak. Ezek az emberek nem dolgoztak, nem tudtak felkelni reggel, nem jártak be délelôtt a városházára, akadoztak az ügyek. Itt sem taktikai, sem stratégiai megfontolásnak nem volt helye nyilatkozta a politikus. Neveket a képviselô nem említett, mondván: Továbbra is abban bízom, hogy a nyomozók azért a háttérben teszik a dolgukat ezért nem akarok itt például az önöknek bemutatott jegyzôkönyvvel nyilvánosan elôjönni. Van, ami az én feladatom, és van, ami a rendôrségé. A frakcióvezetô a rendelkezésre álló jegyzôkönyveket megmutatta a Nyugat.hunak. Ezekbôl a szerkesztôk számára kiderül, négy fideszes városi képviselô lehet érintett, akik közül három most már nem jelölt. Czeglédy megjegyezte: Ám a negyedik most is az. A képviselô hozzátette: A szombathelyiek nem hülyék, pontosan látják az összefüggéseket, és azt is, hogy miért kellett majdnem a felét lecserélni a fideszes képviselôknek. A politikus a következôkkel indokolta meg, miért adott most interjút az ügy hátterérôl a Nyugatnak: Azért mentem bele ebbe az interjúba, mert egyértelmûvé akartam tenni a jegyzôkönyvek megmutatásával, hogy igenis vannak kézzelfogható bizonyítékok a kezemben. ( ) A szombathelyiek láthatták, hogy Puskás Tivadar környezetében milyen emberek voltak és vannak részben most is. És Puskás ezt hagyta. Ha tudott róla, az a baj, ha nem tudott, meg az. Az biztos, hogy azért egy mentôorvosnak bizonyos jeleket észre kellett volna vennie (...), látnia kellett volna, hogy mennyire munkára képtelen állapotban vannak, hogy be sem járnak a munkahelyükre. MEGÉPÜLT A SOROKMAJORIAK HÁZA Huszonnégymillió forintból épült meg a Petôfi-telepen (Sorokmajor) az a közösségi ház, amely régi vágya volt az itt élôknek. A hét végén adták át a közösségnek a házat, és a közösségtôl várnak javaslatot arra is, hogy mi legyen a neve az új otthonnak. Az ünnepélyen Puskás Tivadar polgármester elmondta, hogy az önkormányzat kilencmillió forinttal támogatta a beruházást. A Petôfi-telepért Egyesület vezetôje, Németh Miklós kiemelte, hogy a helyiek összefogásának és munkájának nagy szerepe volt abban, hogy a beruházás megvalósult. A munkában résztvevôk emléklapot vehettek át az ünnepségen. Ágh Péter a városrész fideszes képviselôje, országgyûlési képviselô az adományokat köszönte meg, amelyek a szûkös pályázati forrásokat egészítették ki az adakozók. Csány Péter szalézi plébános azt emelte ki, hogy eddig a templom volt a közösség és a kultúra helye a városrészen, most a közösség új kulturális teret kapott, a templom mellett. Az ünnepségen a helyiek adtak színvonalas mûsort. A házban egy nagy és egy kisebb terem, valamint kiszolgálóhelyiségek szolgálják a sorokmajoriakat. Az épületet Császár István áldotta meg, a szalagot Hende Csaba fideszes országgyûlési képviselô és Puskás Tivadar polgármester vágták át. AZ LMP AZ ÓPERINT VÁROSRÉSZ MELLETT Az egykor önálló település, manapság leszakadó belvárosi területrész felzárkóztatását szorgalmazza az LMP hangozott el Horváth Zoltán, az LMP szombathelyi polgármesterjelöltjének, valamint Sárközi Zoltánnak, a körzet képviselôjelöltjének sajtótájékoztatóján, ahol egy új civil szervezet létrejöttét is bejelentették. Egészen 1885-ig önálló település volt Óperint, mely ma már Szombathely belvárosának szerves része. Az Óperint utca, Körmendi út és Szabadságharcos utcák, valamint a Mátyás király utca, Juhász Gyula és Sorok utca által határolt terület bár jelenleg nem elkülönült városrész, de mégis sajátossága, hogy a belváros leszakadt részét képezi. A területen található egykori cipôgyár épülete ma funkció nélkül áll, a Perint melletti nagy parkoló állapota leromlott, a területhez tartozó lakóépületek állapota siralmas, a zöldfelületek gondozatlanok. A Lehet Más a Politika a belváros leszakadó részének felzárkóztatásáért áll ki: a zöld párt szerint a területet parkosítani kell, az üresen álló gyárépületnek szolgáltatási, kereskedelmi funkciót kell találni, a lakóépületek felújítását pedig az önkormányzatnak kellene támogatnia. Az egykori Óperint település területén élôk segítése érdekében Sárközi Zoltán, a körzet LMP-s képviselôjelöltje civil szervezet létrehozását kezdeményezte. Az Óperintért Civil Társuláshoz eddig 16-an csatlakoztak, de a szervezet várja a további jelentkezôket is. 6

7 2014. OKTÓBER 11. VÁLASZTÁSI HÍREK Keresztre gyûjt a Jobbik A Jobbik szombathelyi szervezete a Körmendi út és az Óperint utca keresztezôdésében állt kereszt visszaállítását szorgalmazza. Ezt a szándékukat Balassa Péter képviselô a szeptemberi közgyûlésen vetette fel, ám a javaslat nem nyerte el a többség támogatását. A párt a napokban sajtótájékoztatón is ismertette szándékait, mely szerint kitartanak a múlt század közepén eltávolított kereszt visszaállítása mellett, melynek lenne helye a körforgalomban. Szalai Bálint képviselôjelölt szerint a kereszt visszaállításának kezdeményezése pozitív üzenet, a templom felújításával egyidejûleg meg is történhet a keresztállítás. Balassa Péter megemlítette, hogy félmillió forintot kért a közgyûléstôl a költségekre, és furcsa, hogy ezt épp a Kereszténydemokrata Néppárt színeiben ülô képviselôk nem szavazták meg. A jobbikos polgármesterjelölt gyûjtést indított, maga ötvenezer forintot tett a kereszt visszaállítása érdekében megnyitott számlára. A PRO SAVARIA SZENTKIRÁLYON Borbély Andrásné Kozma Katalin a Pro Savaria Egyesület képviselôjelöltje tartott lakossági fórumot múlt héten Szentkirályon. Vendége Molnár Miklós, a Pro Savaria polgármesterjelöltje, alpolgármester volt. Kozma Katalin azzal köszöntötte a jelenlévôket, hogy egy olyan városban szeretne élni, ahol a polgároknak nem kell alakoskodniuk: A lényeg az egyenes, tiszta beszéd, és hogy nem törôdünk bele a dolgokba. Példának hozta a szentkirályiak összefogását a biomassza-erômû ellen. A fórum résztvevôi sorolták a régóta megoldatlan problémákat, kiemelve azt, hogy nem épült meg az egy éve nagy csinnadrattával beígért kerékpárút. Molnár Miklóst a város gazdasági helyzetérôl kérdezték. A gazdaságfejlesztésért és költségvetésért felelôs alpolgármester elmondta, hogy a várostól ugyan átvállalta az adósságot az állam, de forrásokat, adóbevételeket vont el, és új intézményeket adott, így az adósságátvállalásból évi százkétszázmillió forintja maradt az önkormányzatnak. A mûködésben hiány nincs, most a költségvetésben jelentkezô 1,1 milliárd forintos hiány a kampány sietségében elôrehozott beruházások miatt szerepel a költségvetésben, de ez a pénzügyi stabilitást nem veszélyezteti, ez egy elôrehozott vásárlás. MEGÚJUL A JÁTSZÓTÉR A DERKOVITSON Sorra újulnak meg a közterületek és a játszóterek a Derkovits városrészen dr. Czeglédy Csaba szocialista képviselô kezdeményezésére és részben saját költségére. A héten a Rohonci úton lévô játszótérre kerültek új játékok. Nélkülük nem állhatna száz év után kôszínház Szombathelyen! Ha Ön azt szeretné, hogy dr. Ipkovich György folytathassa városépítô munkáját, akkor holnap, kérem, szavazzon rá, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS! 7

8 Pro Savaria: aljas kampány a Fidelitastól A szocialistákat a Pro Savaria egyesülettel hozta össze a Fidelitas szórólapja: dr. Prugberger Emil képviselôt, a közgyûlés korelnökét az MSZP frakcióvezetôjével közös képen ábrázolták, mellé illesztve Kádár és Brezsnyev elhíresült csókos fotóját. Prugberger Emil aljasnak és gusztustalannak minôsítette a lejáratására készült szórólapot. Húsz éve képviselô, jobboldali, volt a Fideszes többségû közgyûlés alpolgármestere. Mint elmondta, szombathelyi polgári családból származik, Pannonhalmán a bencéseknél végzett, nézetei miatt nem kapott állást kezdô orvosként Szombathelyen. Aki ismeri családját, múltját, tudja, hogy alaptalanok a vádaskodások, mindez inkább azokat minôsíti, akik azt megfogalmazták. Nyugodt lélekkel, emelt fôvel áll a választói és a szombathelyiek elé kommentálta a szórólapot. Hozzátette: Még inkább felháborítja, hogy pont az a szervezet vádaskodik, aminek tagjai narkotikumokkal, egyéb dolgokkal éltek és elvesztették hitelüket. Lesz pénz a mérnökképzésre A Nyugat-magyarországi Egyetem több mint másfél milliárd forint állami támogatást kapott, ezzel a mérnökképzés elindítása is pénzügyileg megalapozottá vált hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyen bejelentették az egyetem támogatását. Az Emberi Erôforrások Minisztériumának felsôoktatásért felelôs államtitkára, Palkovics László elmondta, hogy tizenkét felsôoktatási intézmény összesen hétmilliárd forintot kapott a Felsôoktatási Struktúraátalakítási Alapból, a legtöbbet az NYME. A pénzt adósságcsökkentésre, szervezeti átalakításra és a duális gépészmérnök alapképzés beindítására fordíthatja az egyetem. A képzés duális, ebben a formában a hallgatók tanulmányi idejük felét az üzemekben tölthetik, a vállalatok részeseivé válnak a tananyagfejlesztésnek is. Hende Csaba országgyûlési képviselô szerint Szombathely a gépészmérnökképzéssel nyer, mert ezzel biztosítható a helyi munkaerôpiac mérnökigénye, a nagyvállalatok szándékainak megvalósítása, további beruházások, fejlesztések beindítása. Puskás Tivadar polgármester arról szólt, hogy a Savaria Egyetemi Központ tanárképzô karán a matematika- és fizikatanárok képzését is erôsíteni szeretnék, valamit tervezik egy Duális Felsôoktatási Képzési- és Kutatóintézet létrehozását. A képzés elindítását 2015 ôszére tervezik. LMP: A városvezetés támogatja a biomassza erômûvet? Három héttel ezelôtt tett fel Horváth Zoltán, az LMP önkormányzati képviselôje írásbeli kérdést Puskás Tivadarhoz a Szentkirály közelébe tervezett biomassza erômûvel kapcsolatban. A nemrég megérkezett polgármesteri válaszból kiolvasható, hogy a városvezetés semmire sem használta fel a szombathelyiek pénzébôl készített közvélemény-kutatást, valamint hogy nem zárják ki az erômû felépítésének támogatását. Idén januárban az LMP szombathelyi önkormányzati képviselôje, Horváth Zoltán hozta nyilvánosságra annak a közvélemény-kutatásnak az eredményét, amelyet az önkormányzat rendelt meg a biomasszaerômûvel kapcsolatban, ám amelynek eredményérôl a városvezetés hónapokon keresztül hallgatott. A nemrég megérkezett polgármesteri válaszban Puskás Tivadar részletesen felsorolja a biomassza-erômûvel kapcsolatban meghozott önkormányzati döntéseket, ám a feltett kérdésre konkrét válasz nem érkezett. Arra a kérdésre, hogy a városvezetés támogatja-e még a beruházást, mely ellen a helyi lakosság több alkalommal tiltakozott, sem érkezett kézzel fogható válasz, de ezt a verziót sem zárja ki városunk polgármestere. Így az LMP továbbra is azt kéri a Fidesz KDNP-tôl, hogy valljanak színt, és adjanak egyértelmû választ arra, hogy helyesnek tartják-e olyan kutatásokra költeni, amelyet késôbb nem hasznosítanak, valamint, hogy továbbra is támogatják-e az erômû-beruházást? áll az LMP közleményében. 8

9 2014. OKTÓBER 11. VÁLASZTÁSI HÍREK A szocialisták nem akarnak égetômûveket Nemény András (képviselôjelölt, Éljen Szombathely, MSZP, DK, Együtt) szerint a városvezetés szándéka, hogy mégis megépíti azokat az égetômûveket, amelyektôl látszatra, a lakossági tiltakozások hatására visszalépett. Tudomása szerint Lazáry Viktor leköszönô alpolgármester az egyik égetômûépítéssel kapcsolatban érintett projektfejlesztési cégnél lenne ügyvezetô. Arról is értesült, hogy egy égetômû is épülhet a Falco gyár területén. Hangsúlyozta, hogy a frakciónak nem sikerült lezáratni az erômû-ügyeket, az erre vonatkozó javaslataikat a fideszes többség rendre elnapolta, hangzott el a Távhô Vízöntô utcai telephelye elôtt (ide épült volna a Távhô biomassza-erômûve) kedden tartott sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Horváth Soma Ádám, Jandrasits Anikó képviselôjelölt, valamint Horváth Attila képviselô és jelölt. Utóbbi megjegyezte, hogy tiszta a kép, a jelenlegi ellenzék tiltakozik, nem akar égetômûvet, a jelenlegi városvezetés pedig hallgat a szándékairól. Tóth Kálmán (Éljen Szombathely) képviselôjelölt a szentkirályi beruházással kapcsolatban elmondta, olyan információk jutottak el hozzá, hogy informális egyeztetések folynak a városvezetés és a Grenor között. Sági József (Fidesz), Szentkirály képviselôje a lakosoknak azt mondja, tiltakozik az égetômû ellen, viszont a pártérdekeknek alárendelve magát igennel szavaz a közgyûlésben. Jobbik: közterület-felügyelet mint büntetôszerv A Jobbik programjának egyik fô alappillére a közbiztonság, azon belül is a rend és a biztonság garantálása, mondta Szalai Bálint, a Jobbik egyéni képviselôjelöltje a közterület-felügyelet elôtt tartott szerdai sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett Balassa Péter, a párt polgármesterjelöltje is. Elhangzott: fontos számukra a városlakók nyugalma és a tisztességes emberek védelme. Olyan szervezetre kell bíznunk a biztonság és a rend védelmét, amelyik segíti a polgárokat. Azt gondoljuk, hogy egy olyan szervezetet kell létrehoznunk Szombathelyen, amelyik a törvénytisztelô állampolgárokat segíti, és biztonságot ad számukra. Ne a büntetés és a pénzbehajtás legyen a feladata. Viszont akik nem tartják be a szabályokat, azoknak legyen okuk félni. Ne a tisztességes embernek kelljen rettegnie!, hangoztatta Szalai Bálint. Balassa Péter úgy fogalmazott: Nem a közterület-felügyelet ellen, hanem Szombathely és a fejlôdés érdekében szólalunk fel. Nem azért hozták létre a közterület-felügyeletet és a mezôôri szolgálatot, hogy rokonok és barátoknak állást biztosítsanak, emelte ki a politikus, majd hozzáfûzte: az Igényes Szombathely programjában a jobbik egyik alappillére a közterületfelügyelet, avagy a büntetôszerv helyett egy olyan szervezet létrehozása, amely a városi rendôrséggel karöltve, kiterjesztett jogkörökkel látja el feladatát elsôsorban a problémás körzetekben. Ha Ön sem akarja, hogy városunkban égetômûvek épüljenek, akkor most vasárnap szavazzon dr. Ipkovich György polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás képviselöjelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS! 9

10 FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 10

11 2014. OKTÓBER 11. PROGRAMAJÁNLÓ október KIÁLLÍTÁSOK október 16 november 30. Szombathelyi Képtár T. Takács: Az ôskortól napjainkig. Okt. 16-án, Spejz Show Meggie+Géza=15 koncert október 9 november 27. Szombathely, Batthyány tér 9. Ôszi Zsidó Esték minden csütörtök este izgalmas beszélgetések a zsidóságról október 11. (szombat) Végállomás Killakikitt koncert (rap) és Fakapoe koncert, majd DJ Laki október 12. (vasárnap) Végállomás Enough Has Been Said Mexikóból death metal a tengerentúlról október 11. (szombat) Sláger Mulató Zenés este: sztárvendégek Sihell Ferry, Henna, Tilinger Attila október 11. (szombat) Vasi Skanzen Csináld magad! (Hordóbeli káposzta és egyebek) október 12. (vasárnap) Agora Savaria Filmszínház kamaraterem Bruno Gröning dokumentumfilm, 3 részes. Bruno Gröning Baráti Kör szombathelyi közösség szervezése MMIK kamaraterem Mesebolt Bábszínház elôadása Mosonyi Alíz: Szekrénymesék október 13. (hétfô) Bibliai Szabadegyetem Berzsenyi könyvtár 4. emeleti terem Jézus beszélgetései a Gadarai megszállottal Október Berzsenyi Dániel Könyvtár Országos Könyvtári Napok Részletek: osszefogas.kjmk.hu október 14. (kedd) NymE SEK C elôadó Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoport A hegyek ölelésében: Andorra. Elôadó: dr. Lakotár Katalin október 15. (szerda) VASI Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület Hölgy Klub: Az új tagok bemutatkozás Szombathelyi Siker könyvtár Asszony és háza, avagy az én Toszkánám beszélgetés a könyv írójával Petrik Adreiennel október 16. (csütörtök) Savaria Múzeum Múzeumok ôszi fesztiválja Vas megyei közmûvelôdési kerekasztal VASI Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület Francia Klub: A francia tricolore története. Elôadó: dr. Oláh László Szenior Klub: Közös séta a Kámoni Arborétumban október 17. (péntek) Vasi múzeumi látványtár Múzeumok ôszi fesztiválja Pincétôl a padlásig: Nyílt nap VASI Tudományos Ismeretterjesztô Egyesület Asztaltársaság Klub: A nádasdi rotunda és templom és a pusztacsatári kegytemplom megtekintése. Házigazda: dr. Lakner János október (szombat vasárnap) Kôszeg, belváros Orsolya-napi vásár, Natúrpark ízei Gasztronómiai fesztivál október 11 október 17. (szombat péntek) Weöres Sándor Színház elôadásai október 11. (szombat) Én és a kisöcsém Mezey Mária bérlet Én és a kisöcsém Kabos Gyula bérlet október 12. (vasárnap) A jó pálinka itassa magát október 14. (kedd) Az üvegcipô Zûrzavaros éjszaka október 15. (szerda) Az üvegcipô Az üvegcipô október 17. (péntek) Én és a kisöcsém Ruttkai Éva ôszi bérlet Szeretné Ön, hogy a szombathelyi kiskertbérlôk megtarthassák telkeiket? Akkor október 12-én szavazzon dr. Ipkovich György polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 11

12 Cégünk, a COVERIS Rigid Hungary Kft. ( Mûanyag-feldolgozó utódvállalata) munkavállalókat keres, folyamatos munkarendbe, a következô munkakörökbe: GÉPKEZELÔ Elvárás: 8 általános (középfokú végzettség elôny) GÉPBEÁLLÍTÓ-KARBANTARTÓ Elvárás: középfokú mûszaki végzettség TARGONCAVEZETÔ (anyagmozgató) Elvárás: szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség 3 év targoncavezetôi gyakorlat állványrendszeres raktárban gázüzemû és elektromos típusvizsga megléte KARBANTARTÓ Elvárás: karbantartó, általános géplakatosképzettség elôny a szakirányú tapasztalat, targonca jogosítvány, hegesztô vizsga, hidraulika-pneumatika ismeretek alapfokú számítástechnikai ismeret FOLYAMATMÉRNÖK Feladatok: a gyártásban történô CPS (Coveris Performance System) bevezetésének támogatása, nyomonkövetése dolgozói munkafolyamatok tervezése, optimalizálása (SMED projektek) szabványosított munkafolyamatok bevezetése, hatékonysági mutatók fejlesztése vizuál management fejlesztése üzemi területen oktatások megszervezése és megtartása együttmûködés a gyár különbözô osztályaival Elvárás: felsôfokú mûszaki végzettség tárgyalóképes angol nyelvismeret szóban és írásban felhasználói szintû számítógépes ismeretek b kategóriás jogosítvány precíz, önálló munkavégzés jó szervezôkészség Pályakezdôk jelentkezését is várjuk! Jelentkezési határidô: Amit kínálunk: megbízható, hosszú távú munkalehetôség versenyképes juttatások (vonzó kezdô alapbér, átlagon felüli mûszakpótlék, béren kívüli juttatási rendszer, ösztönzô prémium rendszer) Amennyiben érdeklôdik meghirdetett pozíciónk iránt, részletes önéletrajzát az alábbi címre várjuk: vagy telephelyünk portáján (9700 Szombathely Puskás T. u. 6.) kérjük leadni. Coveris a Világ 6. legnagyobb mûanyagipari csomagolóeszközöket gyártó vállalata. A cégcsoport a világban 21 országban van jelen. A vállalatcsoport elsôdlegesen fogyasztási cikkek és élelmiszeripari csomagolóeszközök fejlesztésére és elôállítására szakosodott. A termékskálán megtalálhatók a mûanyag- és papírpoharak, tégelyek, tálcák, dobozok, valamint a különbözô iparágakban felhasználásra kerülô mono- és coextrudált fóliák. A bükfürdôi GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA wellness-, golf- és konferenciaszálloda a következô pozícióra keres munkatársat: VÍZVEZETÉK-SZERELÔ CUKRÁSZ FELSZOLGÁLÓ Fényképes önéletrajzát az alábbi címre vagy címre várjuk: 9740 Bükfürdô, Golf u. 4. Danielle Steel HATALMI JÁTSZMA Két sikeres cégvezetô, akik naponta bizonyítanak a legélesebb helyzetekben. Mindketten zseniálisak a hatalmi játszmákban, de van köztük egy óriási különbség: az egyikük nô, a másikuk férfi és ez döntô módon befolyásolja sorsukat és a hatalomhoz való viszonyukat. Karrierjük talán irigylésre méltó, de mindketten nagy árat fizetnek érte. Vajon kit és mit képesek feláldozni, hogy a csúcson maradhassanak? Maecenas Könyvkiadó, 2014 A Domus Könyvesbolt ajánlásával és 20%-os kedvezményével minden Danielle Steel könyvre ig. DOMUS KÖNYVESBOLT FOTÓ ÜZLET Tel.: / Facebook/konyvesbolt.domus EGY JÓ LÉPÉS. HIRDETÉSFELVÉTEL: 94/ , IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS Dátum Idôkép Hômérséklet Okt. 11., szombat Gyengén felhôs idô várható 13 C 23 C Okt. 12., vasárnap Okt. 13., hétfô Okt. 14., kedd Derült, napos idô várható 13 C 23 C Gyengén felhôs idô várható 13 C 23 C Erôsen felhôs idô várható 13 C 23 C Okt. 15., szerda Zápor várható 12 C 22 C Okt. 16., csütörtök Zápor várható 10 C 20 C Okt. 17., péntek Zápor várható 9 C 18 C 12

13 2014. OKTÓBER 11. H I R D E T É S Ízületi problémák? Vérellátási zavarok? Érszûkület? Fáradékonyság? Szédülés? Fülzúgás? Fejfájás? Használja ki a Bemer kezelôrendszer jótékony hatását! Bejelentkezés: 0630/ Szombathely, Oladi-lakópark Szenczy Imre u. 5. Bemer az Élhetôbb Életért! Szeretné Ön, hogy az igazságtalan, pontozásos pályázati rendszer helyett egyéni mérlegelés alapján döntsünk az Ön önkormányzati bérlakásáról? Akkor október 12-én szavazzon dr. Ipkovich György polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS! 13

14 PROFI MUNKA, KIVÁLÓ MINÔSÉG! Az X Kft. alakulása óta, az elmúlt 23 év során rengeteg lakossági és ipari ügyfelének nyújtott magas színvonalú szolgáltatást, nemcsak a megye, hanem az ország bármely területén. A profi kivitelezésnek köszönhetôen folyamatosan van munkánk, mûanyag nyílászárók, Hörmann garázskapuk, riasztórendszerek, kapumotorizációk és lakatos munkálatok kivitelezéseit végezzük nap mint nap. Vas megye kiemelt Hörmann viszonteladó szakkereskedése vagyunk, így ez eggyel több ok, hogy a garázsukat felújítani vagy új építkezésnél garázskaput keresô személyek felkeressenek minket, és ügyfelünkké váljanak. Mûszaki és egyéb kérdéseikkel kapcsolatosan is szívesen állunk rendelkezésükre, annak érdekében, hogy a szerelések és felújítások során minden tökéletes legyen. Cégünk igényes a kivitelezések minôségére és az eladott termékekre is. Telefonon és -en történô bejelentések alapján végzünk ablakok, ajtók, motorizációk és kapuk javítását és szervizelését is, 1 2 napos határidôn belül. Ingyenes helyszíni felméréssel adunk pontos árajánlatot az ügyfeleknek. Bemutatótermünkben kiállított termékek segíthetnek a választásban, valamint honlapunkon is megtalálható a széles termékskála. Köszönjük meglévô ügyfeleinknek a bizalmat, és várjuk szeretettel leendô ügyfeleket a jövôben is. Tisztelettel Szalayné Kálmán Mónika (x) VASI SEPRÛ TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Takarításhoz, tisztításhoz gépek bérlése kezelôvel. Fax: 94/ Az akció október 10-tôl október 31-ig tart! VASI SEPRÛ TAKARÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Szônyeg- és kárpittisztítás Társasházak, irodák, házak takarítása Festés, átalakítás utáni nagytakarítás Galambriasztó rendszerek telepítése Fax: 94/ TETÔFEDÉS, BÁDOGOZÁS! Vállaljuk régi tetôk generál felújítását, anyagbeszerzéssel. Telefon: Cégünk a Family Frost Kft. partnere. Leányvállalatunk számára keresünk dolgozókat Vép vonzáskörzetébôl (20 km). Alap (bruttó ) + jutalékos rendszerben, fix bejelentéssel keresünk alkalmazottakat, mirelit áru értékesítésére. Várható fizetés bruttó lakáshitel támogatás. Az értékesítés hûtôautókról történik, elôírt útvonalakon. Jelentkezés telefonon vagy ban. Telefon: 0630/ vagy 0630/

15 2014. OKTÓBER 11. O T T H O N SZÜRETELJEN VELÜNK! Íves faházborító, borovi (erdei) fenyô A/B min. 21x136 mm, m hosszban nettó Ft/m 2, bruttó Ft/m 2 Vörösfenyô fózolt hajópadló és mikrobordázott teraszburkoló 21x136 mm, A/B minôség nettó Ft/m 2, bruttó Ft/m 2 Akciónk okt. 11-tôl nov. 14-ig, ill. a készlet erejéig tart. Marton-Fa Kft. Felsôjánosfa, Kossuth u. 38. Tel.: 94/ ; Fax: 94/ /30/ ; 06/30/ web: Szombathely Hollán Ernô u. 21. Tel.: 94/ BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET! Szombathely, Körmendi út 92. Tel./fax: , 30/

16 Holnap, kérjük, szavazzon DR. IPKOVICH GYÖRGY polgármesterjelöltre, valamint a baloldali és civil összefogás jelöltjeire! FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

KÖPÖNYEG ÉS PALÁST DRÁMA SZENT MÁRTONRÓL

KÖPÖNYEG ÉS PALÁST DRÁMA SZENT MÁRTONRÓL 26. ÉVF. 9. SZÁM SZOMBATHELY, 2016. MÁRCIUS 5. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KÖPÖNYEG ÉS PALÁST DRÁMA SZENT MÁRTONRÓL MEGÚJUL A GOTHARD-KASTÉLY KÖZGYÛLÉSI ÉRTÉKELÉSEK CIVILEK FIGYELEM! PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Autó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra)

Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra) Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra) Állás azonosító: 2685766 Egyéb elvárt jártasság, készség, ismeret:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

PADLÁS A SZÍNHÁZBAN LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁST HOZ A KORMÁNYPÉNZ KÖZGYÛLÉS: FONTOS DÖNTÉSEK CBA PRÍMA: MEGY VAGY MARAD?

PADLÁS A SZÍNHÁZBAN LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁST HOZ A KORMÁNYPÉNZ KÖZGYÛLÉS: FONTOS DÖNTÉSEK CBA PRÍMA: MEGY VAGY MARAD? 25. ÉVF. 46. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. DECEMBER 12. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PADLÁS A SZÍNHÁZBAN LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁST HOZ A KORMÁNYPÉNZ KÖZGYÛLÉS: FONTOS DÖNTÉSEK CBA PRÍMA: MEGY VAGY MARAD? BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS JEGYZŐKÖNYV Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme Időpont: 2006. január 18. Jegyzőkönyvvezető: Horváth Judit Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor

MEGHÍVÓ. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének :00 órakor MEGHÍVÓ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága 2015.12.07 13:00 órakor ülést tart a Városháza I.emeleti Nagyteremben, melyre ezúton tisztelettel meghívom Nyilvános

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SMIDT MÚZEUM: ÚJ KÜLSÔ, TARTALMAS BELSÔ ÚJABB SIKERTELEN RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS SZENT MÁRTON-NAPI DÍJÁTADÓ: ELISMERT ÉLETUTAK

SMIDT MÚZEUM: ÚJ KÜLSÔ, TARTALMAS BELSÔ ÚJABB SIKERTELEN RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS SZENT MÁRTON-NAPI DÍJÁTADÓ: ELISMERT ÉLETUTAK 25. ÉVF. 42. SZÁM SZOMBATHELY, 2015. NOVEMBER 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SMIDT MÚZEUM: ÚJ KÜLSÔ, TARTALMAS BELSÔ ÚJABB SIKERTELEN RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS SZENT MÁRTON-NAPI DÍJÁTADÓ: ELISMERT ÉLETUTAK RETRO-ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról T á j é k o z t a t ó Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata Jegyzőkönyv Készült: ának hivatalos helyiségében 2014. szeptember 08- án megtartott Helyi Választási Bizottság üléséről. Jelen vannak: Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI vezető Tóthszegi-Németh Éva jegyzőkönyvvezető,

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 10521/2015. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörére beérkezett pályázatok

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA VI. rész INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA Záhony települési honlap javasolt szerkezeti felépítése Nyitólap 3-féle választási lehetőséggel: Helyi lakos vagyok Vendég vagyok Legfrissebb hírek A nyitólapon

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25.

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25. Főbérlő nélküli, bútorozott lakásban 1 szoba 2 fiú részére kiadó. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó/fő+rezsi Kiadja: Németh Otília Telefon: 70/94-71-352 Megjegyzés: Egyetemhez közel Hirdetés leadásának dátuma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

MÁRTÍROKRA EMLÉKEZTÜNK ANNO: A VILÁGJÁRÓ MEGYÉS PÜSPÖK KALANDJAI ÚJ JEGYZÔJE VAN A VÁROSNAK NÉGYÉVES A SZÍNHÁZ A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

MÁRTÍROKRA EMLÉKEZTÜNK ANNO: A VILÁGJÁRÓ MEGYÉS PÜSPÖK KALANDJAI ÚJ JEGYZÔJE VAN A VÁROSNAK NÉGYÉVES A SZÍNHÁZ A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. OKTÓBER 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MÁRTÍROKRA EMLÉKEZTÜNK ANNO: A VILÁGJÁRÓ MEGYÉS PÜSPÖK KALANDJAI ÚJ JEGYZÔJE VAN A VÁROSNAK NÉGYÉVES A SZÍNHÁZ Tudja Ön, hogy min kell

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Dr. Puskás Tivadar polgármester SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM Szombathely, 2016. július 3-8. Városfejlesztés A város

Részletesebben

MEGÚJULHAT A VÁSÁRCSARNOK

MEGÚJULHAT A VÁSÁRCSARNOK 26. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2016. MÁJUS 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MEGÚJULHAT A VÁSÁRCSARNOK HERBÁL: SZOMBATHELYEN IS TEREM A GYILKOS MÛFÛ SZOCIÁLIS HÉT, HUSZADSZOR SZEKULOVICS VÁLTJA KÁLMÁNT A FALCÓNÁL

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu - FELJEGYZÉS Kapcsolatok Bizottságának ülése Helyszín: Városháza földszinti tanácskozója -án 13.30 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Horváth György elnök Ágh Péter Eck-Varga Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZOMBATHELY, A TÁNCFÔVÁROS!

SZOMBATHELY, A TÁNCFÔVÁROS! 26. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2016. FEBRUÁR 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZOMBATHELY, A TÁNCFÔVÁROS! ELKELT A JÁRMÛJAVÍTÓ VAGYONA: FOLYTATJÁK A TERMELÉST DR. CZEGLÉDY CSABA: KÉSZ A FORDULATRA A BALOLDAL BÔVÜLHET

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

BULIHÉT AZ EGYETEMEN VIHAROS ÁPRILISI KÖZGYÛLÉS BIOERÔMÛ: TILTAKOZNAK A SZENTKIRÁLYIAK MIKOR INTÉZKEDHETNEK A KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔK?

BULIHÉT AZ EGYETEMEN VIHAROS ÁPRILISI KÖZGYÛLÉS BIOERÔMÛ: TILTAKOZNAK A SZENTKIRÁLYIAK MIKOR INTÉZKEDHETNEK A KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔK? 22. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. ÁPRILIS 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BULIHÉT AZ EGYETEMEN VIHAROS ÁPRILISI KÖZGYÛLÉS BIOERÔMÛ: TILTAKOZNAK A SZENTKIRÁLYIAK MIKOR INTÉZKEDHETNEK A KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔK?

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek Orbán repülőt ajándékozott a volt szlovák államfőnek Saját, 80. születésnapjára szervezett szimpóziumot Rudolf Schuster volt szlovák államfő. Orbán Viktor meglepő ajándékkal kedveskedett: az idős politikusnak

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 3764/014 Javaslat szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye MSZPSzanyi Tibor Szanyi Tibor szavai nem tükrözik az MSZP véleményét, a szocialista párt teljes mértékben tiszteletben tartja a sajtószabadságot" mondta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben