ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET szeptember 3-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. szeptember 3-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE"

Átírás

1 3. évfolyam 165. szám augusztus 27. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová ez a folyó bement. Ezé.47,9 ÉLŐFOLYÓIRAT A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE Ezen a héten ide várunk: Foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben. Apcsel.2,42 HÁZICSOPORT - szerda 18:30 Czupper Melindánál (Eger, Attila u. 37.) Mindenkit szeretettel várunk! Az egri eklézsiáért nem hallgatok és Egerért nem nyugszom, Ézsa.62,1 Hősök Hajnali ima-hadjárata pénteken 6:00 órakor Neumann Középiskola 7-es terem (Rákóczi u. 48.) Gyertek imázni, szeretettel várunk! Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útját, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Ézsa.62,10 Imaséta Egerben találkozó: pénteken 17:30-kor, Dobó téren Szeretettel várunk mindenkit! Gyertek menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az Ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr Beszéde Ézsa.2,3 ISTENTISZTELET: szeptember 3-án ( Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk! 1

2 Kőfalaidra, Eger, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot Neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Isten Királyságát Egerben. Ézsa.62,6-7 Aktuális ima és böjt témák megnyitásra váró kapuk, áttörésre váró területek Új emberekért - barátok, rokonok, ismerősök, munkatársak, osztálytársak, iskolatársak megtéréséért, szívek nyíljanak meg Isten szeretete, jelenléte számára; bátor bizonyságtevésekért, Isten természetfeletti erejének megnyilvánulásaiért Imasétákért - növekedjen Isten jelenléte utáni éhség, az Úr keresése utáni vágy Egerben, szemek, szívek nyíljanak meg, növekedjen Isten Királysága Anyagi területeken áttörésért, munkahelyekért újabb anyagi források megnyílásáért, hitbeli kilépésekért Évkezdésért diákokért, tanárokért új erő, frissesség, bátor bizonyságtevésekért, imacsoportok beindulásáért Édenkert Szegedi találkozóért (2011. szeptember 10-én szombaton)isten Királysága növekedjen Szegeden és környékén, Tóth Dezsőért és Anikóért, az Édenkert Gyülekezetért, Franz Lippi és Nemes Pál szolgálatáért. Szövetségi kapcsolatok növekedéséért 2

3 Kőfalaidra, Eger, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot Neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Isten Királyságát Egerben. Ézsa.62,6-7 Imaséták Egerben Józs.1,3 Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. Józs.14,9 És megesküdött Mózes azon a napon, mondván: Bizony a föld, amelyet megtapodott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mind örökké, mivelhogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Zsolt.22,28-29 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Zsolt.22,30 Esznek és leborulnak a föld gazdagjai mind; Ő előtte hajtanak térdet, Péld.8,1 Avagy a bölcsesség nem kiált-e, és az értelem nem bocsátja-e ki az ő szavát? A magas helyeknek tetején, az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók, kapuk bemenetelinél zeng. Előhívni a barlangokban bujkálókat, akik nem hajtottak fejet a bálványoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Előhívni munkásokat. 1.Kir.19,18 De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, mely nem hajolt meg a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. Luk 10,1-2 Ezek után pedig rendelte az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként az Ő maga előtt, minden városba és helyre, ahová Ő menni készült. Mondta azért nekik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába. 3

4 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Petz Renáta: Melyik dimenzióban élsz? Egyik délután, ahogy az Úr jelenlétében voltam, láttam magamat, ahogy egy kanyarban előbukkantam és futottam valakik elől. Rohantak utánam, és közben mindenfélével dobáltak. Egyszer csak megálltam, és eszembe jutott a következő mondat: Krisztus a valóság. És abban a pillanatban, amikor ezt kimondtam, másképpen kezdtem látni: az engem üldözők és dobálók már csak jelentéktelen árnyékképek voltak. A valóság Krisztus. Hasonlóan, mint a Mátrix c. film végén, amikor a főszereplő már rájött arra, hogy az a világ, amiben addig élt, az nem a valóság, és őrá annak törvényszerűségei sem hatnak, hanem egy másik világ törvényei szerint él, amelyek sokkal magasabb rendű törvények. Róma.8,2 Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Az e világ szabályai szerint harcolók nem tudnak kárt tenni benned és bennem, mert nem vagyunk alárendelve e világ törvényszerűséginek, nem vagyunk alárendelve a bűn és halál törvényének, hanem a Krisztusban élünk, új életünk van Benne és a Krisztus Jézusban való élet szellemi törvényszerűségének vagyunk alávetve. Ez sokkal magasabb rendű törvény, mint a bűn és halál törvénye. Oltalom és védelem van a Krisztusban. El vagyunk rejtve Őbenne. Vele együtt meghaltunk, megfeszítettünk és nem mi élünk többé, hanem Krisztus él bennünk. Kol.3,1-3 Azért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Mert a Krisztusban megélt életünk öröksége, velejárója, hogy a beszédek, a tüzes nyilak erejét megoltjuk, nem tudnak karcolást sem ejteni Krisztuson, és ezért az Őbenne elrejtett életünkön sem. Fil.4,6-7 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Bármilyen ellenünk való támadás között is Isten békessége megőrzi a szívünket, gondolatainkat Krisztusban úgy, ahogy a Mátrix c. filmben ábrázolták, a felénk gyilkos indulattal kilőtt golyók, gonosz szavak a földre hullnak, mielőtt hozzánk elérhetnének. Ez nem tőlünk van, ez nem a mi szuperképességünk, hanem ez a bennünk élő feltámadt Úr Jézus Krisztus jelenléte miatt történik így. Mert Ő előtte minden meghajol! Mind a láthatók, mind a láthatatlanok! Ézsa.60,14 És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megutálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának. 4

5 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (11.) Most azt a kérdést szeretném feltenni, hogy szellemi szempontból mi az okozója a betegségnek, zavartságnak függetlenül attól, hogy lelki vagy testi betegségről van-e szó. Mi a betegség okozója? Hogyan magyarázhatjuk ezt meg áttekinthetően? Tudnunk kell azt, hogy mi van mögötte és milyen lehetőségek jöhetnek egyáltalán számításba, hogy innen kiindulva tovább haladhassunk. A Biblia szerint két fontos dolgot kell látnunk: Az első az a tény, hogy bűnösök vagyunk, mindnyájan, egyformán vétkezünk, mindnyájan elszakadtunk Istentől és bűnt cselekszünk annak ellenére, hogy visszatértünk az Úrhoz és Isten gyermekei vagyunk. Az, hogy bűnösök vagyunk, azáltal, hogy Isten gyermekei lettünk, nem semmisült meg. Bűnösök vagyunk ugyan, de nem az előző, régebbi értelemben, hanem megkegyelmezett bűnösök. Ez nagy különbség. Meg kell állapítanunk azt a tényt is, hogy bűnök még fordulnak elő az életünkben, vagy fordultak elő, s ennek köze van ahhoz a másik tényhez, hogy betegek voltunk, vagy betegek lehetünk, lelkileg vagy testileg. Ezt nem akarom most részletezni, csak annyit, hogy egyáltalán a bűn, mint globális meghatározás, ez az ok. A második: a körülmény A körülmények is megbetegíthetnek. Vegyük az otthon kapott nevelés befolyását. Pl. egy tiranikus (önkényes, zsarnok) apánk volt, aki állandóan bántott, de elismerő szót soha nem mondott, nem dicsért, csak többet és többet akart, csak teljesítményt követelt és gyengédséget nem ismert, akkor lehetetlen, hogy ez hatás nélkül maradjon. Lehetetlen. Ez tehát a nevelés befolyása. A másik körülmény az otthoni életmód. Ha nem helyes módon élünk, például rosszul táplálkozunk, mivel többet eszünk, mint kellene, ez túltáplálkozás, és ha még ehhez a kellő testmozgás sincs meg, akkor előbb-utóbb elhízunk. Ebből pedig, attól függ, milyen tényezők játszanak még szerepet, pl. cukorbetegség következik. Azért, mert a legjobb hasnyálmirigy sem bírja a huzamos, állandó túlhajszolást, tehát a szegény hasnyálmirigy, ami inzulint termel, egy szép napon kifárad és már meg is van a cukorbetegség. Ha gyakorolhatok egy kis önkritikát, akkor meg kell mondanom, hogy az utóbbi napokban elég sokat fájt a hátam, és ez abból fakad, hogy többet ettem a kelleténél. Ez nem látható, de érzem. Ez is körülmény. De most konkretizáljuk a dolgot. Az, hogy körülmény, ez nagyon diplomatikusan hangzik, mert nem maguk a körülmények, a dolgok állása betegített meg, hanem az én hozzáállásom a körülményekhez. Rosszul reagálunk a környezetünk ajánlatára. Elhatározhattam volna magamban, hogy nem eszem annyit, hiszen szabad akaratom van, hanem helyette többet mozgok. Az a kövér, aki cukorbeteg lett, elhatározhatta volna, hogy kevesebbet eszik. Tehát az elhatározás. Túl egyszerű azt mondani, hogy hát a körülmények. Mi csináltuk a hibát, nem a körülmények. Na, most menjünk vissza a már említett példákra. Ha tehát olyan tiranikus, kegyetlen apánk volt, akinek minden megnyilvánulása helytelen volt, akkor valóban mondhatjuk: beteg lettem, mert szörnyű sok rossz benyomásnak voltam kitéve, ingerlésnek a családi körben, amelyek engem így elferdítettek. Ez azonban még csak egy része az igazságnak, hisz nemcsak 5

6 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (12.) azért lettünk betegek, mert ilyen apánk volt, hanem és itt jön a lényeg mert ennek az apának a rossz viselkedésére mi helytelenül reagáltunk. Természetesen, mint gyerek, nem is reagálhattunk másképp. Még ha hívők lettünk volna is, lelkileg nem lettünk volna olyan érettek. A reakcióképességünk sem volt olyan fejlett, hogy a sok rossz ajánlatra, provokálásra helyesen reagáljunk. A bekövetkezett eredmény szempontjából azonban ez esetben a betegség szempontjából teljesen mindegy, hogy miért reagáltunk helytelenül. A lényeg az, hogy helytelen akcióra helytelen reakciónk volt, ami betegséghez vezetett. A rossz családi helyzetnél, mint körülménynél két tényező játszik szerepet. Az egyik a szülők viselkedéséből eredő, erős betegítő hatás, a második pedig a saját, helytelen reakciónk arra. Ha például az apa állandóan többet és többet követelt, mindig jobb és jobb bizonyítványt akart látni mondjuk 7-8 éves korban de elismerést, vagy dicséretet soha sem mondott, akkor mi erre, természetünkből kifolyólag, hasonló módon reagáltunk. Mert minden ember, kivétel nélkül egy reagáló lény. Mi mindig a másik akciója szerint reagálunk. Legfeljebb az eszközt változtathatjuk meg, másik kifejezésmódot használhatunk, de az effektus, a hatásmechanizmus, az hasonló. Ha az apa gonosz velünk, mert soha elismerést, dicséretet, szeretetet nem nyújtott, akkor mi is éppen ilyenek vagyunk őhozzá. De mivel alárendeltek vagyunk, így ugyanazt a hatást más formában adjuk vissza. Vagy lenyeljük, de elfelejteni nem tudjuk, a bosszúállás csak ezután jön. A magunk módján kitolunk vele és nem azt tesszük, amit ő szeretne. Talán a bizonyítvány ezután jobb lesz, de a másik oldalon arrogánsak leszünk, feltűnőek, vagy más szóval valamilyen módon visszaadjuk. Így magunkban csendben forrunk és ellene vagyunk, dac él bennünk. Ha egyszer azt mondja, na, szeress már! Akkor nem csókoljuk meg, vagy csak fenntartással, hiszen ezer eszközünk van a kölcsönt visszaadni. A lényeg az, hogy ellene leszünk, amiből aztán valamilyen lelki zavar, betegség, egyoldalúság, vagy emberi hiányosság fakad. Egy probléma bizonyára lesz, de több mint egy és ezek együttesen betegséget okoznak. Tehát mindig van reakciónk a kívülről jövő igazságtalanságra, vagy nem jóra, de nem a kívülről jövő inger tesz beteggé magában, hanem a kívülről jövő inger plusz a mi reakciónk. Nem mondhatjuk, hogy a többiek a hibásak, hanem sokszor magunk miatt betegszünk meg. Persze, rögtön nem vesszük ezt észre, ezért mondjuk igen, a körülmény tette, vagy a körülmény hozta magával. Az első pillanatban igaznak tűnik az a véleményünk, hogy: igen, én azért lettem beteg, mert az édesapám így és így tett, ilyen és ilyen volt. Életünkben van egy kezdeti szakasz, amikor nem tudunk másképp, mint éppen az elmondottak szerint reagálni, vagyis magunkra betegítően hatni. Amikor a velünk közvetlen kapcsolatban lévő személyek viselkedése izgató, negatív, bűnös, vagy szeretetlen, tehát, ha más bánt és én rosszul reagálok erre, vagyis rosszért rosszal fizetek, akkor 6

7 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (13.) nem másnak, hanem saját magamnak ártok. Nem a felém irányuló negatív hatás károsít engem, hanem az én helytelen reagálásom. De menjünk tovább. Kérdezhetjük: Milyen más okok állhatnak még fenn, hogy megbetegedünk? Először is a bűn, mint cselekedet. Mondjunk erre példát. Tegyük fel, van egy hívő ember, önálló üzeme van és mivel igen törekvő, fejleszteni, bővíteni szeretné. Ezért elhatározza magát egy üzleti lépésre, bár tudja előre, hogy nincs anyagi fedezete rá. Mivel a szellemi síkon mozgó felesége ellene van, ez békétlenséget hoz a családba. Tehát a férjnek ez a lépése már eleve nem jó. Nem azért mert a felesége nem járul hozzá, mint akié az utolsó szó joga, hanem mert nincs meg a fedezet az elképzelés megvalósításához. Közben még más szempontok sem előnyösek, de ő mégis keresztülviszi a saját elképzelését. Ebből sok-sok nehézsége támad és végül - mondjuk alvási zavarai lesznek, vagy gyomorfekélye. Ez az, amikor valóban a maga hibájából betegedik meg valaki. Tehát konkrét bűnök miatt megbetegedhetünk. De lehet egy bűnsorozat is, vagy gyűlölet, vagy önsajnálat, amely nem egy kimondott fajta betegség, hanem többféle betegség okozója. Harag és gyűlölet sokszor félelemben mutatkozik meg, bizonytalansághoz is vezethet, vagy képzelődéshez, mint például az üldözési mánia. Az önsajnálat depressziót okoz, de sok más organikus megbetegedést is. Ha sokáig lelki nyomás alatt vagyunk, akkor ez a test egyszerűen megbetegszik. Úgy tapasztaltam, hogy a test képes sok betegítő hatást, impulzust felvenni, ami egy relatív tehermentesítéshez vezet. Sokkal könnyebb egy gyomorfekélyt elviselni, mint állandóan bizonyos félelemtől gyötrődni. A gyomorfekély kellemetlen ugyan, de valahogy mégis jobb magában, mert minden félelmet és gyötrődést felvesz. Ha ez így van, akkor mondhatjuk, hogy ez egy sikerült mechanizmus. Tehát, mi emberek egy olyan képességgel rendelkezünk, amely a lelki nyomásokat a testnek továbbítani tudja. A betegítő energiákat, hatásokat nem tudjuk csak úgy egyszerűen eltávolítani, megsemmisíteni, ennek meg kell járni egy utat. De, ha nem akarjuk a szellemileg helyes utat választani, akkor az mind megy a testbe. Ez viszont nem zavar minket, mert a mai társadalomban a betegség egy elfogadott, természetes dolog. Pl. ha beteg valaki, akkor inkább számíthat mások sajnálatára, mint akkor, ha például fél. Ez is egy út, nem? De ez lényünkből fakadó bűn. Természetesen nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy vannak démonikus terheltségek. A Bibliában sok olyan esetet találunk, hogy emberek démonikus erők hatalmában vannak. És azt is ki merem mondani, hogy igenis sokszor hívő, újjászületett, Szent Szellemmel betelt testvérek ilyen erőkkel fogva lehetnek. Nem a teljes személy, mert az az Úré. Ha újjászülettünk, akkor az Ő tulajdona vagyunk és nem a sötétségé, de bizonyos területen mégis démonikus erők telepedhetnek meg. Ezen a területen belevésődnek és meg is mutatkoznak. A Biblia ezt bizonyítja, nem mond 7

8 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (14.) ellent. Mert amikor megtértünk, akkor nem változott meg minden bennünk: lényünk, karakterünk, lelkünk nem formálódott át rögtön, csak a szellemünk és így még sok istentelen jellem, természet maradt bennünk a múltból. Ez mind lehetséges. Ez nem ellentmondásos, egyik nem zárja ki a másikat. Most azt kell kérdeznünk, hogy ezek az okkult erők honnan erednek, amelyek bennünk bizonyos tünetet termelnek? Ezek okkult kapcsolatok, cselekedetek, amelyek a múltból erednek, vagy örököltük a családból. Isten Beszéde azt mondja ez az első parancsolat: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből és más idegen Istent ne imádj! mert ennek az engedetlenségnek a következménye a negyedik generációig is kihat. Ennek a parancsolatnak az áthágása igenis utóhatáshoz vezet. Ide tartoznak mindazok a dolgok, amelyek Isten előtt gyűlöletesek: kártyavetés, jövendőmondás, spiritizmus, a jóga, különböző ázsiai meditálási technika, bármilyen keleti vallással való foglalkozás, vagy ezekről szóló könyvek olvasása, a kábítószerek élvezete. Tehát aki a boldogságot ezekben keresi, vagy ez által mély ismeretre jut, ez mind-mind az első parancsolat áthágása. Az okkult dolgok mellé soroljuk a gyilkosságot is. Az újtestamentum azt is mondja, a fösvénység is bálványimádás és ehhez jön még a perverzió. Nekünk hívőknek nem szabad a szexuális bűnöket nehezebb fajsúlyú bűnnek tekintenünk, mint a többi bűnöket. Sok hitetlen igazán ítélkezik rólunk, amikor azt mondja, hogy ezen a téren igazságtalanok vagyunk. Ti hívők, olyan erkölcscsőszök vagytok. Azt hiszitek, hogy csak az a bűn. De én másról beszélek. Akkor, amikor az embereknél a szexuális bűn a határt átlépi és perverzióba megy át, akkor ez feltétlen okkult kötelékeket von maga után, ami az utódokra kihat. Minden olyan dolog, ami indirekt kapcsolatba hoz, pl. ilyen filmek, könyvek mert passzív módon is részt lehet venni ebben, anélkül, hogy tegyük de ez is megkötöz. Nekünk most az a fontos, hogy nehéz eseteknél, rejtélyszerű megnyilvánulásoknál megfejthessük a Biblia alapján a baj okát és felismerhessük, hogy melyik szimptómának mi a gyökere. Ha pl. Isten-ellenes impulzusokat fedezünk fel magunknál, amit nem akarunk, vagy kényszerítő tisztátalanság lép fel, akkor bizonyára démonikus erők játszanak szerepet. A démonikus erők kényszerítenek, mert Isten-ellenesek, Bibliaellenesek, Szent Szellem-ellenesek, imaellenesek, és ezen erők mind tisztátalanok. A Biblia egyaránt használja a démonok, tisztátalan szellemek, vagy gonosz szellemek kifejezést. Ha a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy bizonyos tünet ismételten jelentkezik akárhogy is harcolunk ellene és csak ritkán van győzelmünk, tehát kényszer áll fenn, pl. állandó félelem, vagy kényszer-érzés forgalmas utcán keresztülmenni, vagy ismét tériszonyom van, ha félek a földalattin utazni, vagy egy áruházban hosszabb ideig lenni. Vagy pl. ha mindig kényszerítve vagyok kételkedésre, félelemre, vagy ha állandóan, szinte kényszer alatt kételkedem, hogy engem az Úr valóban szeret-e, ha ez a kényszer szinte 8

9 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (15.) szenvedélyszerűen nyilvánul meg, akkor fel kell tennünk a kérdést: Milyen idegen erők produkálják ezt bennünk? Amikor azt tapasztaljuk, hogy olyat teszünk, amit mi nem akarunk. Egy kényszerítés, akaratunk és kívánságunk ellenére. Vagy más Isten-ellenes megnyilvánulások. Most keresztényekről beszélünk. Ha egy hívő azt mondja, hogy én igazán szeretem az Urat, örömmel jövök az istentiszteletre, boldog vagyok, amikor imádjuk az Urat, de egy pár hónap óta szinte nem bírom már elviselni. Én magam is oda vagyok, hogy ilyen van, de a gyülekezetet szinte nem bírom ki, s a dicsőítés legyengít. Ezen kívül pedig a Bibliát sem tudom olvasni de aztán ismét eltűnik minden. Ezek az úgynevezett Isten-ellenes impulzusok, a káromló gondolatok. Pl. mennyi igaz, valódi drága hívő testvér, akiknél az istenfiúság nem kérdéses és mégis megtörténik, hogy pl. egy csúnya szó jut eszükbe a Szent Szellem ellen, persze ezt nem mondják ki. Ezek olyan jelenségek, amelyek magyarázatra várnak, olyan erők, amelyek nem gyökereznek meg bennünk, de mégis hozzáférnek gondolatainkhoz, szavunkhoz, életünkhöz. Ugyanez vonatkozik a tisztátalanságra is. Ha a hívő fiataloknak nehézségeik vannak szexuális téren és az, hogy érzéseikben, szavaikban, gondolataikban, vagy szemükkel sokszor mellélépnek, akkor ez bűn. Nem más, ez bűn. De ez megbocsáttatik, mert az Úr meg akarja bocsátani. Azonban ez még nem démonikus megszállottság. De ha egy hívő azt mondja, hogy bármennyire is tiltakozom, a legkisebb ingerre rögtön bűnös gondolatok jönnek rám a másik nemmel szemben, sőt még perverz is, úgy hogy magam is meg vagyok rémülve. Imádkoztam, hogy vegye el az Úr és alkalomadtán sikerült is, de ez csak kivétel. A hívők legtöbbnyire tudják a különbséget a bűn, mint tisztátalanság, vagy bűn, kényszer alatt. Ez kettő különböző dolog. Ha az utóbbi áll fenn, az említett értelemben, akkor bizonyára sötét erők vannak mögötte, vagy benne. A lényeg az, hogy a három megnyilvánulás meghatározó, döntő szerepet játszik megállapításainknál, és erre szükség van, mielőtt cselekszünk szellemileg, hogy innen indulhassunk ki. Én vigyázó és óvatos vagyok munkámban, ismételten az Urat keresem, nem teszek gyors diagnózist, hirtelen nem állapítok meg tényeket, de e három kritérium alapján sohasem kellett egy diagnózist sem visszavonnom, az eredmény bizonyította ezt. A negyedik kritérium, azaz döntő pont az, amikor valakinek természetfeletti képességei vannak, mint pl. jövendölés, jövendőlátás, álomlátás. Ha ezt felfedezzük magunknál, vagy olyanoknál, akik segítséget várnak, akkor ennek is (legtöbbször) okkult eredete van. Ezek maradványai egy parapszichológiai, természetfeletti képességnek, aminek köze van a mi múltunkhoz, vagy családunk múltjához. De ha szellemiek leszünk, akkor ezek eltűnnek. A bajok, betegségek okozói közt kell megemlítenünk, amikor az illető családjának múltjában a terheltség vonala több generáción keresztül megfigyelhető, pl. fösvénység, vagy epilepszia, vagy szociális katasztrófa, mint pl. generációnként egy-két iszákos a családban. Ezek 9

10 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (15.) romboló erők ugyan, de túlzott jelentőséget mégsem szabad ezeknek tulajdonítani. Visszatérve beszélgetésünk kezdetére, először is: 1. A kényszer. 2. Az Istentelen megnyilvánulás. 3. A tisztátalanság. 4. Negatív, természetfeletti erők, jelenségek. Mi eddig azt kérdeztük, honnan jönnek életünkbe a betegítő energiák, hatások legyen az démonikus, vagy sem. Ez az első kérdés. De mi van akkor, ha valaki 6-8 lelkigondozás után is, ahol már mindent megvallott, még mindig nem szabadult meg? Itt jön a második fontos kérdés: Mi jogon maradt még mindig benne vagy bennem ez a negatív, romboló erő? Az eddigi lelkigondozás ellenére, hogy maradhatott még valami? Ezt a kérdést sokszor elfojtjuk, mert úgy gondoljuk, hogy a beteg meggyógyult, tehát milyen alapon formálnak jogot hozzá ezek a betegítő energiák? Ha ezt a kérdést jól megválaszoljuk, és ezáltal belátásra jut és bűnbánatot tart, akkor ő megszabadul. De nem elég csak (el)űzni a gonoszt. Ha ilyen a lelkigondozás, akkor az egyoldalú és nem vezet célhoz. Bűnbánat nélkül nincs gyógyulás! És most jön ide ez a fontos téma: ISTENFÉLELEM Az istenfélelembe tartozik a cselekedett bűnök, a nem cselekedett bűnök, mert a rosszat tenni, amit nem kellene és a jót nem tenni, amit pedig kellene, ezek mindenképpen betegítő okok. Általánosságban kifejezve, nehéz zavaroknál, betegségeknél ezeknek az erőknek joguk van maradni. Egy példa: Tegyük fel, hogy bejött egy betegség, vagy probléma az A bűn miatt. De időközben bejött egy C bűn is. Az illető megtért ugyan az A bűnéből, de az Úr még mindig hátráltatva van meggyógyítani az időközben bejött C bűn miatt. Ha valaki egy lelki zavar miatt megbetegedett, pl. gyűlölet miatt félelembe esett, de azt rendezte, beismerte, megbocsájtott és a félelme mégsem tűnt el, akkor most mi van? Igen ám, de ő egy más irányban nagyon helytelenül járt el, mert a fösvénység bűnébe esett. Így ez a fösvénység meggátolta az Urat, hogy megszabadítsa. Ha az Úr őt a félelemtől megszabadította volna, akkor ez az ő fukarságának a helyeslése lett volna az Úr részéről. De az Úr ezt nem teszi. Ő azt szeretné, hogy mi a bűnbánatunk, szófogadásunk, megalázkodásunk által áldást nyerjünk. Ő minden szófogadó lépésnél szívesen adná az áldást, de lehet, hogy a várt gyógyulás, vagy áldás elmarad, vagy csak az áldás egy részében részesülünk azért, hogy a részben visszamaradt baj vagy betegség az illetőt, aki egy más ponton szomorítja az Urat, késztetve legyen a teljes szabadulásra, hogy kereső állapotban maradjon és nyílt legyen, akarjon ebből megváltozni. Ha az Úr őt teljes áldásban részesítené, akkor inkább elállná az útját annak a fejlődésnek, meggátolná, hogy megváltozzon. Talán durván festettem le kissé ezt a dolgot, de sokszor így van. Ezért válasszuk el ezt a kettőt egymástól. 1. Mi okozta életünkben a problémát? 2. Miért áll fenn még mindig az a probléma, annak ellenére, hogy az Úr segítségét kértük és mondtuk, Uram, szabadíts meg, sőt bűnbánatot is tartottunk, ahol kellett, de más helyen, ahol talán hibásak, bűnösök vagyunk, ott nem tartottunk bűnbánatot. Azt látjuk mindenütt, hogy a hívők sajnos nem egészségesebbek, mint a nem-hívők. Ez azzal magyarázható, hogy a hívők a magasabb rendű, isteni mércét ismerik, de nem tartják azt meg. (Folytatjuk ) 10

11 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Nemes Pál múlt heti Hírlevélhez írt levele Zsolt.29,1-11 "1 Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet! 2 Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. 3 Az Úr Szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. 4 Az Úr Szava erős; az Úr Szava fenséges. 5 Az Úr Szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr még a Libanon cédrusait is. 6 És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libanont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat. 7 Az Úr Szava tűzlángokat szór. 8 Az Úr Szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. 9 Az Úr Szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az Ő hajlékában mindene azt mondja: dicső! 10 Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké. 11 Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel." Szeretem az Urat, szeretem az Ő Beszédét! Az Ő Szava megerősít, az Ő Szava bátorságot ad, az Ő Szava utat mutat és vezet, az Ő Beszéde bölcsességet ad és tanácsol! Az Úr Szava meggyógyít, az Ő Beszéde megvigasztal, az Ő Szava békességet ad, és világosságot teremt. Az Úrnak Szava előhozza a láthatatlanban levő dolgokat a láthatóba - a nemlétezőket létbe hívja. Az Úrnak Szava tart fenn mindent - ami csak létezik. Embert, állatot, természeti és szellemi törvényeket, törvényszerűségeket is az Úrnak Szava cselekszi mindezt. Szent Szellem elvezet MINDEN Igazságra - elvezet minden Istenből, az Ő szájából származó kijelentésre. Istennek Beszéde képes felépíteni - személyeket és az Istennek egész népét: Ap.csel.20,32 "És most ajánllak/ odateszlek/ odahelyezlek titeket az Úrnak és kegyelme Szavának, amely képes felépíteni titeket és megadni az osztályrészt/ örökséget mindazok között, akik meg vannak szentelve." Örömteli, győztes, épülős hetet! szeretettel Pali 10

12 SeregGyűjtés Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Ézsa.2, szeptember 10. szombat 10:00 órától 18:00 óráig Édenkert Regionális Keresztény Találkozó Szeged Házigazda: a szegedi Édenkert Gyülekezet Tanítással, prédikációval szolgálók: Franz Lippi & Nemes Pál Helyszín: 6724 Szeged, Pulz utca 33. Több szövetséges gyülekezetből leszünk együtt, hogy közösen foglalkozzunk az apostoli tanításokkal, az imádkozással, a kenyér megtörésével, s a közösséggel. Téma: A Gyülekezet felépülése szolgálati ajándékok 10:00 13:30 Prédikáció és tanítás a fenti témában 15:00 18:00 Dávid Sátorás összejövetel, Testületi ima a városért és a térségért Kérünk Benneteket, hogy a részvételi szándékotokról a helyi gyülekezet vezetőit keressétek majd meg, hogy időben tudjunk minden szükséges dolgot megszervezni. Zsolt.50,5 Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet! Mindenkit szeretettel várunk! 10 éves a Dávid Sátora Gyülekezet Ünnepi szeptember 11-én vasárnap 15 órakor Helyszín: Lehetőségek Háza (Székesfehérvár, Nyárfa u. 14. ) Ünnepeljünk együtt! BLAST-HU-06 Szolgálatra Felkészítő Szeminárium szeptember (péntek 17:00-tól vasárnap 13:30-ig) Helyszín: Lehetőségek Háza (Székesfehérvár, Nyárfa utca 14.sz.) A regisztráció határideje: szeptember 08. A BLAST-HU-06 Szolgálatra Felkészítő Szeminárium témája: Tanítványképzés, vezetés, csapatépítés, szellemi atyaság Van néhány jó hírünk a költségekkel kapcsolatban: egyrészt a regisztrációs díjat nem emeltük, tehát marad a Ft/ fő másrészt egy sikeres tárgyalássorozat eredményeképpen ismét ígéretet kaptunk egyik helyi hoteltől, hogy Ft/ fő/ éj díj fejében (reggeli nélkül) tudunk kényelmes szállást biztosítani mindenkinek, aki ezt igényli. Ezen a hétvégén Duncan & Vasanti Watkinson lesznek vendégeink Indiából Jelentkezni továbbra is Héjas Beátánál lehet: Ezen a hétvégén Duncan & Vasanti Watkinson lesznek vendégeink Indiából Jelentkezni továbbra is Héjas Beátánál lehet: 12

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 153. szám www.davidhosei.hu 2011. június 4. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban!

2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban! DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC

A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC Corrie ten Boom.: JÉZUS NEVÉNEK EREJE A NAGY HARC TARTALOMJEGYZÉK: A NAGY HARC JÓSOLTATÁS BŰNE HARC A SÖTÉTSÉG HATALMA ELLEN ÁLLJATOK ELLENE AZ ÖRDÖGNEK! MIÉNK A GYŐZELEM! TÖBB MINT LÉLEKTAN DÉMONI TERHELTSÉG,

Részletesebben

Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon

Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon Jézus él! A Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet kiadványa 2013. FEBRUÁR Kedves Olvasó! Gyülekezetünkben véget ért a lassan hagyománnyá váló év eleji böjti időszak. Soha nem szánták még magukat ennyien oda közülünk

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. március 13. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 463. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 16-án a Házicsoportok a szokott időben ½ 6-tól lesznek. Helyszínek: Szegfű

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 A Magyar Evangéliumi Szövetség hírlevele Evangéliumi Aliansz 2014 Karácsonyán Korszakváltó időket élünk. Szinte minden mozgásban van: nemzetek, szervezetek, egyházak, közösségek,

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

KEGYELEM III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 04.

KEGYELEM III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 04. KEGYELEM III. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 04. Létezik egy kenet, ahogy Illésre dobták az a holtestet, az a halott föltámadt a kenettől. S ez a kenet minden egyes pásztoron, prófétán,

Részletesebben

Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 07.02.

Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 07.02. Franz Lippi: Szellemi harcról Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 07.02. Miért foglalkozunk szellemi harccal? Nem azért mert jó szórakozás, mert új dolog, hanem mert a Mindenható Isten a legfőbb Harcos, Ő a

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet 2013. május 05. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 575. szám Programok: Jövő héten szerdán, 05. 08-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Mindenkit szeretettel várunk! ---------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

2000/2. Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985. A kegyelem Ábrahám életében ifj. Kovács Béla

2000/2. Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985. A kegyelem Ábrahám életében ifj. Kovács Béla {k20002a} {k20002b} 2000/2 VEZÉRCIKK Elindulni a kereszt alól Túrmezei Erzsébet, 1985 %%Boldog titok: a Golgotán kezdhetek el minden napot, megköszönve a meghálálhatatlan, csodálatos áldozatot s akkor

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila

avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila avagy Nemzetünk szabadulása a testületi fogságból, és területi szellemi harc Irta:Suchné Süveges Ilona Lektorálta: Such Attila Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email:info.judaoroszlanja@gmail.com Tel:

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

HÍVŐK ÉS A GYÜLEKEZET

HÍVŐK ÉS A GYÜLEKEZET 2 Abonyi Sándor HÍVŐK ÉS A GYÜLEKEZET Ez a digitális könyv önálló írások gyűjteménye, amelyek külön-külön elérhetők a https://keskenyut.wordpress.com oldalon TARTALOM Isten gyülekezete Kicsiny kovász az

Részletesebben

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé?

1. Olvasd el Mk. 9,33-34. versét. Min vitatkoztak a tanítványok úton Kapernaum felé? 2/01. Lecke ÖNKÖZPONTÚSÁG Írta: Andrew Wommack Önközpontúságból fakad sok dolog, amit tapasztalunk. A Példabeszédek 13. fejezetében a 10. vers így hangzik: Csak viszály van a kevélységből: azoknál pedig,

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL

VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL Nagyon sok könyvet elolvastam már eddig, de ilyen tisztán, kézzel fogható értelemmel, ennyire kivitelezhető, ennyire alkalmazható, megtanulható, világos értelmezéssel

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29.

A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. A GYÓGYÍTÓ KENET 5. A négy alapelv Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2014. 09. 29. Halleluja! Dicsérjük az Urat. Köszönjük, drága Szent Szellem, a Te jelenlétedet, a Te munkáidat,

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben