ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET szeptember 3-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. szeptember 3-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE"

Átírás

1 3. évfolyam 165. szám augusztus 27. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová ez a folyó bement. Ezé.47,9 ÉLŐFOLYÓIRAT A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE Ezen a héten ide várunk: Foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben. Apcsel.2,42 HÁZICSOPORT - szerda 18:30 Czupper Melindánál (Eger, Attila u. 37.) Mindenkit szeretettel várunk! Az egri eklézsiáért nem hallgatok és Egerért nem nyugszom, Ézsa.62,1 Hősök Hajnali ima-hadjárata pénteken 6:00 órakor Neumann Középiskola 7-es terem (Rákóczi u. 48.) Gyertek imázni, szeretettel várunk! Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útját, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Ézsa.62,10 Imaséta Egerben találkozó: pénteken 17:30-kor, Dobó téren Szeretettel várunk mindenkit! Gyertek menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az Ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr Beszéde Ézsa.2,3 ISTENTISZTELET: szeptember 3-án ( Neumann J. Középiskola) Mindenkit szeretettel várunk! 1

2 Kőfalaidra, Eger, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot Neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Isten Királyságát Egerben. Ézsa.62,6-7 Aktuális ima és böjt témák megnyitásra váró kapuk, áttörésre váró területek Új emberekért - barátok, rokonok, ismerősök, munkatársak, osztálytársak, iskolatársak megtéréséért, szívek nyíljanak meg Isten szeretete, jelenléte számára; bátor bizonyságtevésekért, Isten természetfeletti erejének megnyilvánulásaiért Imasétákért - növekedjen Isten jelenléte utáni éhség, az Úr keresése utáni vágy Egerben, szemek, szívek nyíljanak meg, növekedjen Isten Királysága Anyagi területeken áttörésért, munkahelyekért újabb anyagi források megnyílásáért, hitbeli kilépésekért Évkezdésért diákokért, tanárokért új erő, frissesség, bátor bizonyságtevésekért, imacsoportok beindulásáért Édenkert Szegedi találkozóért (2011. szeptember 10-én szombaton)isten Királysága növekedjen Szegeden és környékén, Tóth Dezsőért és Anikóért, az Édenkert Gyülekezetért, Franz Lippi és Nemes Pál szolgálatáért. Szövetségi kapcsolatok növekedéséért 2

3 Kőfalaidra, Eger, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot Neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Isten Királyságát Egerben. Ézsa.62,6-7 Imaséták Egerben Józs.1,3 Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. Józs.14,9 És megesküdött Mózes azon a napon, mondván: Bizony a föld, amelyet megtapodott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mind örökké, mivelhogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Zsolt.22,28-29 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Zsolt.22,30 Esznek és leborulnak a föld gazdagjai mind; Ő előtte hajtanak térdet, Péld.8,1 Avagy a bölcsesség nem kiált-e, és az értelem nem bocsátja-e ki az ő szavát? A magas helyeknek tetején, az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók, kapuk bemenetelinél zeng. Előhívni a barlangokban bujkálókat, akik nem hajtottak fejet a bálványoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Előhívni munkásokat. 1.Kir.19,18 De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, mely nem hajolt meg a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. Luk 10,1-2 Ezek után pedig rendelte az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként az Ő maga előtt, minden városba és helyre, ahová Ő menni készült. Mondta azért nekik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába. 3

4 SzemFüles És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelnek. Ézsa.32,3 Petz Renáta: Melyik dimenzióban élsz? Egyik délután, ahogy az Úr jelenlétében voltam, láttam magamat, ahogy egy kanyarban előbukkantam és futottam valakik elől. Rohantak utánam, és közben mindenfélével dobáltak. Egyszer csak megálltam, és eszembe jutott a következő mondat: Krisztus a valóság. És abban a pillanatban, amikor ezt kimondtam, másképpen kezdtem látni: az engem üldözők és dobálók már csak jelentéktelen árnyékképek voltak. A valóság Krisztus. Hasonlóan, mint a Mátrix c. film végén, amikor a főszereplő már rájött arra, hogy az a világ, amiben addig élt, az nem a valóság, és őrá annak törvényszerűségei sem hatnak, hanem egy másik világ törvényei szerint él, amelyek sokkal magasabb rendű törvények. Róma.8,2 Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Az e világ szabályai szerint harcolók nem tudnak kárt tenni benned és bennem, mert nem vagyunk alárendelve e világ törvényszerűséginek, nem vagyunk alárendelve a bűn és halál törvényének, hanem a Krisztusban élünk, új életünk van Benne és a Krisztus Jézusban való élet szellemi törvényszerűségének vagyunk alávetve. Ez sokkal magasabb rendű törvény, mint a bűn és halál törvénye. Oltalom és védelem van a Krisztusban. El vagyunk rejtve Őbenne. Vele együtt meghaltunk, megfeszítettünk és nem mi élünk többé, hanem Krisztus él bennünk. Kol.3,1-3 Azért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Mert a Krisztusban megélt életünk öröksége, velejárója, hogy a beszédek, a tüzes nyilak erejét megoltjuk, nem tudnak karcolást sem ejteni Krisztuson, és ezért az Őbenne elrejtett életünkön sem. Fil.4,6-7 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Bármilyen ellenünk való támadás között is Isten békessége megőrzi a szívünket, gondolatainkat Krisztusban úgy, ahogy a Mátrix c. filmben ábrázolták, a felénk gyilkos indulattal kilőtt golyók, gonosz szavak a földre hullnak, mielőtt hozzánk elérhetnének. Ez nem tőlünk van, ez nem a mi szuperképességünk, hanem ez a bennünk élő feltámadt Úr Jézus Krisztus jelenléte miatt történik így. Mert Ő előtte minden meghajol! Mind a láthatók, mind a láthatatlanok! Ézsa.60,14 És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megutálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának. 4

5 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (11.) Most azt a kérdést szeretném feltenni, hogy szellemi szempontból mi az okozója a betegségnek, zavartságnak függetlenül attól, hogy lelki vagy testi betegségről van-e szó. Mi a betegség okozója? Hogyan magyarázhatjuk ezt meg áttekinthetően? Tudnunk kell azt, hogy mi van mögötte és milyen lehetőségek jöhetnek egyáltalán számításba, hogy innen kiindulva tovább haladhassunk. A Biblia szerint két fontos dolgot kell látnunk: Az első az a tény, hogy bűnösök vagyunk, mindnyájan, egyformán vétkezünk, mindnyájan elszakadtunk Istentől és bűnt cselekszünk annak ellenére, hogy visszatértünk az Úrhoz és Isten gyermekei vagyunk. Az, hogy bűnösök vagyunk, azáltal, hogy Isten gyermekei lettünk, nem semmisült meg. Bűnösök vagyunk ugyan, de nem az előző, régebbi értelemben, hanem megkegyelmezett bűnösök. Ez nagy különbség. Meg kell állapítanunk azt a tényt is, hogy bűnök még fordulnak elő az életünkben, vagy fordultak elő, s ennek köze van ahhoz a másik tényhez, hogy betegek voltunk, vagy betegek lehetünk, lelkileg vagy testileg. Ezt nem akarom most részletezni, csak annyit, hogy egyáltalán a bűn, mint globális meghatározás, ez az ok. A második: a körülmény A körülmények is megbetegíthetnek. Vegyük az otthon kapott nevelés befolyását. Pl. egy tiranikus (önkényes, zsarnok) apánk volt, aki állandóan bántott, de elismerő szót soha nem mondott, nem dicsért, csak többet és többet akart, csak teljesítményt követelt és gyengédséget nem ismert, akkor lehetetlen, hogy ez hatás nélkül maradjon. Lehetetlen. Ez tehát a nevelés befolyása. A másik körülmény az otthoni életmód. Ha nem helyes módon élünk, például rosszul táplálkozunk, mivel többet eszünk, mint kellene, ez túltáplálkozás, és ha még ehhez a kellő testmozgás sincs meg, akkor előbb-utóbb elhízunk. Ebből pedig, attól függ, milyen tényezők játszanak még szerepet, pl. cukorbetegség következik. Azért, mert a legjobb hasnyálmirigy sem bírja a huzamos, állandó túlhajszolást, tehát a szegény hasnyálmirigy, ami inzulint termel, egy szép napon kifárad és már meg is van a cukorbetegség. Ha gyakorolhatok egy kis önkritikát, akkor meg kell mondanom, hogy az utóbbi napokban elég sokat fájt a hátam, és ez abból fakad, hogy többet ettem a kelleténél. Ez nem látható, de érzem. Ez is körülmény. De most konkretizáljuk a dolgot. Az, hogy körülmény, ez nagyon diplomatikusan hangzik, mert nem maguk a körülmények, a dolgok állása betegített meg, hanem az én hozzáállásom a körülményekhez. Rosszul reagálunk a környezetünk ajánlatára. Elhatározhattam volna magamban, hogy nem eszem annyit, hiszen szabad akaratom van, hanem helyette többet mozgok. Az a kövér, aki cukorbeteg lett, elhatározhatta volna, hogy kevesebbet eszik. Tehát az elhatározás. Túl egyszerű azt mondani, hogy hát a körülmények. Mi csináltuk a hibát, nem a körülmények. Na, most menjünk vissza a már említett példákra. Ha tehát olyan tiranikus, kegyetlen apánk volt, akinek minden megnyilvánulása helytelen volt, akkor valóban mondhatjuk: beteg lettem, mert szörnyű sok rossz benyomásnak voltam kitéve, ingerlésnek a családi körben, amelyek engem így elferdítettek. Ez azonban még csak egy része az igazságnak, hisz nemcsak 5

6 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (12.) azért lettünk betegek, mert ilyen apánk volt, hanem és itt jön a lényeg mert ennek az apának a rossz viselkedésére mi helytelenül reagáltunk. Természetesen, mint gyerek, nem is reagálhattunk másképp. Még ha hívők lettünk volna is, lelkileg nem lettünk volna olyan érettek. A reakcióképességünk sem volt olyan fejlett, hogy a sok rossz ajánlatra, provokálásra helyesen reagáljunk. A bekövetkezett eredmény szempontjából azonban ez esetben a betegség szempontjából teljesen mindegy, hogy miért reagáltunk helytelenül. A lényeg az, hogy helytelen akcióra helytelen reakciónk volt, ami betegséghez vezetett. A rossz családi helyzetnél, mint körülménynél két tényező játszik szerepet. Az egyik a szülők viselkedéséből eredő, erős betegítő hatás, a második pedig a saját, helytelen reakciónk arra. Ha például az apa állandóan többet és többet követelt, mindig jobb és jobb bizonyítványt akart látni mondjuk 7-8 éves korban de elismerést, vagy dicséretet soha sem mondott, akkor mi erre, természetünkből kifolyólag, hasonló módon reagáltunk. Mert minden ember, kivétel nélkül egy reagáló lény. Mi mindig a másik akciója szerint reagálunk. Legfeljebb az eszközt változtathatjuk meg, másik kifejezésmódot használhatunk, de az effektus, a hatásmechanizmus, az hasonló. Ha az apa gonosz velünk, mert soha elismerést, dicséretet, szeretetet nem nyújtott, akkor mi is éppen ilyenek vagyunk őhozzá. De mivel alárendeltek vagyunk, így ugyanazt a hatást más formában adjuk vissza. Vagy lenyeljük, de elfelejteni nem tudjuk, a bosszúállás csak ezután jön. A magunk módján kitolunk vele és nem azt tesszük, amit ő szeretne. Talán a bizonyítvány ezután jobb lesz, de a másik oldalon arrogánsak leszünk, feltűnőek, vagy más szóval valamilyen módon visszaadjuk. Így magunkban csendben forrunk és ellene vagyunk, dac él bennünk. Ha egyszer azt mondja, na, szeress már! Akkor nem csókoljuk meg, vagy csak fenntartással, hiszen ezer eszközünk van a kölcsönt visszaadni. A lényeg az, hogy ellene leszünk, amiből aztán valamilyen lelki zavar, betegség, egyoldalúság, vagy emberi hiányosság fakad. Egy probléma bizonyára lesz, de több mint egy és ezek együttesen betegséget okoznak. Tehát mindig van reakciónk a kívülről jövő igazságtalanságra, vagy nem jóra, de nem a kívülről jövő inger tesz beteggé magában, hanem a kívülről jövő inger plusz a mi reakciónk. Nem mondhatjuk, hogy a többiek a hibásak, hanem sokszor magunk miatt betegszünk meg. Persze, rögtön nem vesszük ezt észre, ezért mondjuk igen, a körülmény tette, vagy a körülmény hozta magával. Az első pillanatban igaznak tűnik az a véleményünk, hogy: igen, én azért lettem beteg, mert az édesapám így és így tett, ilyen és ilyen volt. Életünkben van egy kezdeti szakasz, amikor nem tudunk másképp, mint éppen az elmondottak szerint reagálni, vagyis magunkra betegítően hatni. Amikor a velünk közvetlen kapcsolatban lévő személyek viselkedése izgató, negatív, bűnös, vagy szeretetlen, tehát, ha más bánt és én rosszul reagálok erre, vagyis rosszért rosszal fizetek, akkor 6

7 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (13.) nem másnak, hanem saját magamnak ártok. Nem a felém irányuló negatív hatás károsít engem, hanem az én helytelen reagálásom. De menjünk tovább. Kérdezhetjük: Milyen más okok állhatnak még fenn, hogy megbetegedünk? Először is a bűn, mint cselekedet. Mondjunk erre példát. Tegyük fel, van egy hívő ember, önálló üzeme van és mivel igen törekvő, fejleszteni, bővíteni szeretné. Ezért elhatározza magát egy üzleti lépésre, bár tudja előre, hogy nincs anyagi fedezete rá. Mivel a szellemi síkon mozgó felesége ellene van, ez békétlenséget hoz a családba. Tehát a férjnek ez a lépése már eleve nem jó. Nem azért mert a felesége nem járul hozzá, mint akié az utolsó szó joga, hanem mert nincs meg a fedezet az elképzelés megvalósításához. Közben még más szempontok sem előnyösek, de ő mégis keresztülviszi a saját elképzelését. Ebből sok-sok nehézsége támad és végül - mondjuk alvási zavarai lesznek, vagy gyomorfekélye. Ez az, amikor valóban a maga hibájából betegedik meg valaki. Tehát konkrét bűnök miatt megbetegedhetünk. De lehet egy bűnsorozat is, vagy gyűlölet, vagy önsajnálat, amely nem egy kimondott fajta betegség, hanem többféle betegség okozója. Harag és gyűlölet sokszor félelemben mutatkozik meg, bizonytalansághoz is vezethet, vagy képzelődéshez, mint például az üldözési mánia. Az önsajnálat depressziót okoz, de sok más organikus megbetegedést is. Ha sokáig lelki nyomás alatt vagyunk, akkor ez a test egyszerűen megbetegszik. Úgy tapasztaltam, hogy a test képes sok betegítő hatást, impulzust felvenni, ami egy relatív tehermentesítéshez vezet. Sokkal könnyebb egy gyomorfekélyt elviselni, mint állandóan bizonyos félelemtől gyötrődni. A gyomorfekély kellemetlen ugyan, de valahogy mégis jobb magában, mert minden félelmet és gyötrődést felvesz. Ha ez így van, akkor mondhatjuk, hogy ez egy sikerült mechanizmus. Tehát, mi emberek egy olyan képességgel rendelkezünk, amely a lelki nyomásokat a testnek továbbítani tudja. A betegítő energiákat, hatásokat nem tudjuk csak úgy egyszerűen eltávolítani, megsemmisíteni, ennek meg kell járni egy utat. De, ha nem akarjuk a szellemileg helyes utat választani, akkor az mind megy a testbe. Ez viszont nem zavar minket, mert a mai társadalomban a betegség egy elfogadott, természetes dolog. Pl. ha beteg valaki, akkor inkább számíthat mások sajnálatára, mint akkor, ha például fél. Ez is egy út, nem? De ez lényünkből fakadó bűn. Természetesen nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy vannak démonikus terheltségek. A Bibliában sok olyan esetet találunk, hogy emberek démonikus erők hatalmában vannak. És azt is ki merem mondani, hogy igenis sokszor hívő, újjászületett, Szent Szellemmel betelt testvérek ilyen erőkkel fogva lehetnek. Nem a teljes személy, mert az az Úré. Ha újjászülettünk, akkor az Ő tulajdona vagyunk és nem a sötétségé, de bizonyos területen mégis démonikus erők telepedhetnek meg. Ezen a területen belevésődnek és meg is mutatkoznak. A Biblia ezt bizonyítja, nem mond 7

8 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (14.) ellent. Mert amikor megtértünk, akkor nem változott meg minden bennünk: lényünk, karakterünk, lelkünk nem formálódott át rögtön, csak a szellemünk és így még sok istentelen jellem, természet maradt bennünk a múltból. Ez mind lehetséges. Ez nem ellentmondásos, egyik nem zárja ki a másikat. Most azt kell kérdeznünk, hogy ezek az okkult erők honnan erednek, amelyek bennünk bizonyos tünetet termelnek? Ezek okkult kapcsolatok, cselekedetek, amelyek a múltból erednek, vagy örököltük a családból. Isten Beszéde azt mondja ez az első parancsolat: Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből és más idegen Istent ne imádj! mert ennek az engedetlenségnek a következménye a negyedik generációig is kihat. Ennek a parancsolatnak az áthágása igenis utóhatáshoz vezet. Ide tartoznak mindazok a dolgok, amelyek Isten előtt gyűlöletesek: kártyavetés, jövendőmondás, spiritizmus, a jóga, különböző ázsiai meditálási technika, bármilyen keleti vallással való foglalkozás, vagy ezekről szóló könyvek olvasása, a kábítószerek élvezete. Tehát aki a boldogságot ezekben keresi, vagy ez által mély ismeretre jut, ez mind-mind az első parancsolat áthágása. Az okkult dolgok mellé soroljuk a gyilkosságot is. Az újtestamentum azt is mondja, a fösvénység is bálványimádás és ehhez jön még a perverzió. Nekünk hívőknek nem szabad a szexuális bűnöket nehezebb fajsúlyú bűnnek tekintenünk, mint a többi bűnöket. Sok hitetlen igazán ítélkezik rólunk, amikor azt mondja, hogy ezen a téren igazságtalanok vagyunk. Ti hívők, olyan erkölcscsőszök vagytok. Azt hiszitek, hogy csak az a bűn. De én másról beszélek. Akkor, amikor az embereknél a szexuális bűn a határt átlépi és perverzióba megy át, akkor ez feltétlen okkult kötelékeket von maga után, ami az utódokra kihat. Minden olyan dolog, ami indirekt kapcsolatba hoz, pl. ilyen filmek, könyvek mert passzív módon is részt lehet venni ebben, anélkül, hogy tegyük de ez is megkötöz. Nekünk most az a fontos, hogy nehéz eseteknél, rejtélyszerű megnyilvánulásoknál megfejthessük a Biblia alapján a baj okát és felismerhessük, hogy melyik szimptómának mi a gyökere. Ha pl. Isten-ellenes impulzusokat fedezünk fel magunknál, amit nem akarunk, vagy kényszerítő tisztátalanság lép fel, akkor bizonyára démonikus erők játszanak szerepet. A démonikus erők kényszerítenek, mert Isten-ellenesek, Bibliaellenesek, Szent Szellem-ellenesek, imaellenesek, és ezen erők mind tisztátalanok. A Biblia egyaránt használja a démonok, tisztátalan szellemek, vagy gonosz szellemek kifejezést. Ha a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy bizonyos tünet ismételten jelentkezik akárhogy is harcolunk ellene és csak ritkán van győzelmünk, tehát kényszer áll fenn, pl. állandó félelem, vagy kényszer-érzés forgalmas utcán keresztülmenni, vagy ismét tériszonyom van, ha félek a földalattin utazni, vagy egy áruházban hosszabb ideig lenni. Vagy pl. ha mindig kényszerítve vagyok kételkedésre, félelemre, vagy ha állandóan, szinte kényszer alatt kételkedem, hogy engem az Úr valóban szeret-e, ha ez a kényszer szinte 8

9 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (15.) szenvedélyszerűen nyilvánul meg, akkor fel kell tennünk a kérdést: Milyen idegen erők produkálják ezt bennünk? Amikor azt tapasztaljuk, hogy olyat teszünk, amit mi nem akarunk. Egy kényszerítés, akaratunk és kívánságunk ellenére. Vagy más Isten-ellenes megnyilvánulások. Most keresztényekről beszélünk. Ha egy hívő azt mondja, hogy én igazán szeretem az Urat, örömmel jövök az istentiszteletre, boldog vagyok, amikor imádjuk az Urat, de egy pár hónap óta szinte nem bírom már elviselni. Én magam is oda vagyok, hogy ilyen van, de a gyülekezetet szinte nem bírom ki, s a dicsőítés legyengít. Ezen kívül pedig a Bibliát sem tudom olvasni de aztán ismét eltűnik minden. Ezek az úgynevezett Isten-ellenes impulzusok, a káromló gondolatok. Pl. mennyi igaz, valódi drága hívő testvér, akiknél az istenfiúság nem kérdéses és mégis megtörténik, hogy pl. egy csúnya szó jut eszükbe a Szent Szellem ellen, persze ezt nem mondják ki. Ezek olyan jelenségek, amelyek magyarázatra várnak, olyan erők, amelyek nem gyökereznek meg bennünk, de mégis hozzáférnek gondolatainkhoz, szavunkhoz, életünkhöz. Ugyanez vonatkozik a tisztátalanságra is. Ha a hívő fiataloknak nehézségeik vannak szexuális téren és az, hogy érzéseikben, szavaikban, gondolataikban, vagy szemükkel sokszor mellélépnek, akkor ez bűn. Nem más, ez bűn. De ez megbocsáttatik, mert az Úr meg akarja bocsátani. Azonban ez még nem démonikus megszállottság. De ha egy hívő azt mondja, hogy bármennyire is tiltakozom, a legkisebb ingerre rögtön bűnös gondolatok jönnek rám a másik nemmel szemben, sőt még perverz is, úgy hogy magam is meg vagyok rémülve. Imádkoztam, hogy vegye el az Úr és alkalomadtán sikerült is, de ez csak kivétel. A hívők legtöbbnyire tudják a különbséget a bűn, mint tisztátalanság, vagy bűn, kényszer alatt. Ez kettő különböző dolog. Ha az utóbbi áll fenn, az említett értelemben, akkor bizonyára sötét erők vannak mögötte, vagy benne. A lényeg az, hogy a három megnyilvánulás meghatározó, döntő szerepet játszik megállapításainknál, és erre szükség van, mielőtt cselekszünk szellemileg, hogy innen indulhassunk ki. Én vigyázó és óvatos vagyok munkámban, ismételten az Urat keresem, nem teszek gyors diagnózist, hirtelen nem állapítok meg tényeket, de e három kritérium alapján sohasem kellett egy diagnózist sem visszavonnom, az eredmény bizonyította ezt. A negyedik kritérium, azaz döntő pont az, amikor valakinek természetfeletti képességei vannak, mint pl. jövendölés, jövendőlátás, álomlátás. Ha ezt felfedezzük magunknál, vagy olyanoknál, akik segítséget várnak, akkor ennek is (legtöbbször) okkult eredete van. Ezek maradványai egy parapszichológiai, természetfeletti képességnek, aminek köze van a mi múltunkhoz, vagy családunk múltjához. De ha szellemiek leszünk, akkor ezek eltűnnek. A bajok, betegségek okozói közt kell megemlítenünk, amikor az illető családjának múltjában a terheltség vonala több generáción keresztül megfigyelhető, pl. fösvénység, vagy epilepszia, vagy szociális katasztrófa, mint pl. generációnként egy-két iszákos a családban. Ezek 9

10 HősMagVető Hős lesz annak magva a földön és a hűségesek nemzedéke megáldatik! Zsolt.112,2 dr. Wolfgang Margies: Istenfélelemről (15.) romboló erők ugyan, de túlzott jelentőséget mégsem szabad ezeknek tulajdonítani. Visszatérve beszélgetésünk kezdetére, először is: 1. A kényszer. 2. Az Istentelen megnyilvánulás. 3. A tisztátalanság. 4. Negatív, természetfeletti erők, jelenségek. Mi eddig azt kérdeztük, honnan jönnek életünkbe a betegítő energiák, hatások legyen az démonikus, vagy sem. Ez az első kérdés. De mi van akkor, ha valaki 6-8 lelkigondozás után is, ahol már mindent megvallott, még mindig nem szabadult meg? Itt jön a második fontos kérdés: Mi jogon maradt még mindig benne vagy bennem ez a negatív, romboló erő? Az eddigi lelkigondozás ellenére, hogy maradhatott még valami? Ezt a kérdést sokszor elfojtjuk, mert úgy gondoljuk, hogy a beteg meggyógyult, tehát milyen alapon formálnak jogot hozzá ezek a betegítő energiák? Ha ezt a kérdést jól megválaszoljuk, és ezáltal belátásra jut és bűnbánatot tart, akkor ő megszabadul. De nem elég csak (el)űzni a gonoszt. Ha ilyen a lelkigondozás, akkor az egyoldalú és nem vezet célhoz. Bűnbánat nélkül nincs gyógyulás! És most jön ide ez a fontos téma: ISTENFÉLELEM Az istenfélelembe tartozik a cselekedett bűnök, a nem cselekedett bűnök, mert a rosszat tenni, amit nem kellene és a jót nem tenni, amit pedig kellene, ezek mindenképpen betegítő okok. Általánosságban kifejezve, nehéz zavaroknál, betegségeknél ezeknek az erőknek joguk van maradni. Egy példa: Tegyük fel, hogy bejött egy betegség, vagy probléma az A bűn miatt. De időközben bejött egy C bűn is. Az illető megtért ugyan az A bűnéből, de az Úr még mindig hátráltatva van meggyógyítani az időközben bejött C bűn miatt. Ha valaki egy lelki zavar miatt megbetegedett, pl. gyűlölet miatt félelembe esett, de azt rendezte, beismerte, megbocsájtott és a félelme mégsem tűnt el, akkor most mi van? Igen ám, de ő egy más irányban nagyon helytelenül járt el, mert a fösvénység bűnébe esett. Így ez a fösvénység meggátolta az Urat, hogy megszabadítsa. Ha az Úr őt a félelemtől megszabadította volna, akkor ez az ő fukarságának a helyeslése lett volna az Úr részéről. De az Úr ezt nem teszi. Ő azt szeretné, hogy mi a bűnbánatunk, szófogadásunk, megalázkodásunk által áldást nyerjünk. Ő minden szófogadó lépésnél szívesen adná az áldást, de lehet, hogy a várt gyógyulás, vagy áldás elmarad, vagy csak az áldás egy részében részesülünk azért, hogy a részben visszamaradt baj vagy betegség az illetőt, aki egy más ponton szomorítja az Urat, késztetve legyen a teljes szabadulásra, hogy kereső állapotban maradjon és nyílt legyen, akarjon ebből megváltozni. Ha az Úr őt teljes áldásban részesítené, akkor inkább elállná az útját annak a fejlődésnek, meggátolná, hogy megváltozzon. Talán durván festettem le kissé ezt a dolgot, de sokszor így van. Ezért válasszuk el ezt a kettőt egymástól. 1. Mi okozta életünkben a problémát? 2. Miért áll fenn még mindig az a probléma, annak ellenére, hogy az Úr segítségét kértük és mondtuk, Uram, szabadíts meg, sőt bűnbánatot is tartottunk, ahol kellett, de más helyen, ahol talán hibásak, bűnösök vagyunk, ott nem tartottunk bűnbánatot. Azt látjuk mindenütt, hogy a hívők sajnos nem egészségesebbek, mint a nem-hívők. Ez azzal magyarázható, hogy a hívők a magasabb rendű, isteni mércét ismerik, de nem tartják azt meg. (Folytatjuk ) 10

11 KözelJövő Közel hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben van: a hit beszéde, amit mi hirdetünk. Nemes Pál múlt heti Hírlevélhez írt levele Zsolt.29,1-11 "1 Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet! 2 Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. 3 Az Úr Szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. 4 Az Úr Szava erős; az Úr Szava fenséges. 5 Az Úr Szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr még a Libanon cédrusait is. 6 És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libanont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat. 7 Az Úr Szava tűzlángokat szór. 8 Az Úr Szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. 9 Az Úr Szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az Ő hajlékában mindene azt mondja: dicső! 10 Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké. 11 Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel." Szeretem az Urat, szeretem az Ő Beszédét! Az Ő Szava megerősít, az Ő Szava bátorságot ad, az Ő Szava utat mutat és vezet, az Ő Beszéde bölcsességet ad és tanácsol! Az Úr Szava meggyógyít, az Ő Beszéde megvigasztal, az Ő Szava békességet ad, és világosságot teremt. Az Úrnak Szava előhozza a láthatatlanban levő dolgokat a láthatóba - a nemlétezőket létbe hívja. Az Úrnak Szava tart fenn mindent - ami csak létezik. Embert, állatot, természeti és szellemi törvényeket, törvényszerűségeket is az Úrnak Szava cselekszi mindezt. Szent Szellem elvezet MINDEN Igazságra - elvezet minden Istenből, az Ő szájából származó kijelentésre. Istennek Beszéde képes felépíteni - személyeket és az Istennek egész népét: Ap.csel.20,32 "És most ajánllak/ odateszlek/ odahelyezlek titeket az Úrnak és kegyelme Szavának, amely képes felépíteni titeket és megadni az osztályrészt/ örökséget mindazok között, akik meg vannak szentelve." Örömteli, győztes, épülős hetet! szeretettel Pali 10

12 SeregGyűjtés Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Ézsa.2, szeptember 10. szombat 10:00 órától 18:00 óráig Édenkert Regionális Keresztény Találkozó Szeged Házigazda: a szegedi Édenkert Gyülekezet Tanítással, prédikációval szolgálók: Franz Lippi & Nemes Pál Helyszín: 6724 Szeged, Pulz utca 33. Több szövetséges gyülekezetből leszünk együtt, hogy közösen foglalkozzunk az apostoli tanításokkal, az imádkozással, a kenyér megtörésével, s a közösséggel. Téma: A Gyülekezet felépülése szolgálati ajándékok 10:00 13:30 Prédikáció és tanítás a fenti témában 15:00 18:00 Dávid Sátorás összejövetel, Testületi ima a városért és a térségért Kérünk Benneteket, hogy a részvételi szándékotokról a helyi gyülekezet vezetőit keressétek majd meg, hogy időben tudjunk minden szükséges dolgot megszervezni. Zsolt.50,5 Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet! Mindenkit szeretettel várunk! 10 éves a Dávid Sátora Gyülekezet Ünnepi szeptember 11-én vasárnap 15 órakor Helyszín: Lehetőségek Háza (Székesfehérvár, Nyárfa u. 14. ) Ünnepeljünk együtt! BLAST-HU-06 Szolgálatra Felkészítő Szeminárium szeptember (péntek 17:00-tól vasárnap 13:30-ig) Helyszín: Lehetőségek Háza (Székesfehérvár, Nyárfa utca 14.sz.) A regisztráció határideje: szeptember 08. A BLAST-HU-06 Szolgálatra Felkészítő Szeminárium témája: Tanítványképzés, vezetés, csapatépítés, szellemi atyaság Van néhány jó hírünk a költségekkel kapcsolatban: egyrészt a regisztrációs díjat nem emeltük, tehát marad a Ft/ fő másrészt egy sikeres tárgyalássorozat eredményeképpen ismét ígéretet kaptunk egyik helyi hoteltől, hogy Ft/ fő/ éj díj fejében (reggeli nélkül) tudunk kényelmes szállást biztosítani mindenkinek, aki ezt igényli. Ezen a hétvégén Duncan & Vasanti Watkinson lesznek vendégeink Indiából Jelentkezni továbbra is Héjas Beátánál lehet: Ezen a hétvégén Duncan & Vasanti Watkinson lesznek vendégeink Indiából Jelentkezni továbbra is Héjas Beátánál lehet: 12

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 167. szám www.davidhosei.hu 2011. szeptember 10. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 4. évfolyam 199. szám www.davidhosei.hu 2012. április 21. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 156. szám www.davidhosei.hu 2011. június 25. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. augusztus 13-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. augusztus 13-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 162. szám www.davidhosei.hu 2011. augusztus 6. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

2. évfolyam 114. szám 2010. szeptember 4.

2. évfolyam 114. szám 2010. szeptember 4. 2. évfolyam 114. szám 2010. szeptember 4. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET HÁZICSOPORT A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE. Hősök Hajnali ima-hadjárata

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET HÁZICSOPORT A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE. Hősök Hajnali ima-hadjárata 4. évfolyam 202. szám www.davidhosei.hu 2012. május 12. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 148. szám www.davidhosei.hu 2011. április 30. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. augusztus 6-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE

ÉLŐFOLYÓIRAT. Ezen a héten ide várunk: DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET. 2011. augusztus 6-án szombaton 16 órakor A D ÁVID H ŐSEI G YÜLEKEZET HETI HÍRLEVELE 3. évfolyam 161. szám www.davidhosei.hu 2011. július 31. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban!

2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban! DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 154. szám www.davidhosei.hu 2011. június 11. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Mt 6,4

Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Mt 6,4 Ti vagytok a föld sója. Mt 5,13a Ti vagytok a világ világossága. Mt 5,14a Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Mt 6,4 Szeresd ellenségedet! Mt 5,44b Imádkozzatok üldözőitekért!

Részletesebben

2. évfolyam 119. szám 2010. október 9.

2. évfolyam 119. szám 2010. október 9. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 119. szám 2010. október 9. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a víz

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk: 2012. május 11-13. péntek 18:00 órától vasárnap 14:00 óráig. Székesfehérvár, Lehetőségek Háza (Részletek a 11.

Ezen a héten ide várunk: 2012. május 11-13. péntek 18:00 órától vasárnap 14:00 óráig. Székesfehérvár, Lehetőségek Háza (Részletek a 11. 4. évfolyam 201. szám www.davidhosei.hu 2012. május 5. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben