A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között"

Átírás

1 A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között Vik János BBTE Kolozsvár Római Katolikus Teológia Kar

2 Az előadás felosztása 1. Fogalomtisztázás 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning 5. Logoterápia mint feltételes értelemgondozás 6. Lelkigondozásmint föltétlen értelemgondozás

3 1. Fogalomtisztázás Lelkigondozás: Egyértelmű jelentésvilág Gyakran a pasztoráció, illetve lelkipásztorkodás szinonimájaként jelenik meg ( ) elsősorban a pszichológia tudományának térhódításával, a lelki üdvösségre való elsődleges törekvést az életproblémák kezelésével együtt szemléli. (Sárkány, 27).

4 1. Fogalomtisztázás Lelkigondozás: Többé-kevésbé szervezett lelkipásztori munkát jelent gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel, jegyesekkel, csoportokkal stb. A lelkigondozás szükségszerűen érint vallásos, erkölcsi és lélektani tartalmakat. Alapvető célkitűzése a keresztény közösség mélyebb hitélete és egyre hitelesebb tanúságtétele. (Szentmártoni, 30).

5 1. Fogalomtisztázás Pasztorális (lelkipásztori) tanácsadás, tanácsadó: Az angol counselling, ill. counsellortartalmilag inkább a görög paraklétoszfogalomnak felel meg = = segítő, vigasztaló, megértő társ. ( ) a hangsúlyt az egyén problémájára fekteti. Ez lehet egy konfliktus, egy döntés, egy válság. ( ) az odafigyeléssel történő személyes segítés folyamatában ( ) a lelkipásztornak, ( ) ideiglenesen tartózkodni kell erkölcsi ítéletek kimondásától. (Szentmártoni, 31).

6 1. Fogalomtisztázás Lelkigondozás = pasztorális (lelkipásztori) tanácsadás: Isidor Baumgartner Az én szememben a lelkigondozás mint egyéni lelkigondozás és mint egyéni élettörténetek kísérője mindenfajta pasztorációnak elemi része. A személyek e találkozásában amely mindig a szociális struktúrák tágabb keretébe van ágyazva mintegy fókuszban jelenik meg az a lényeg, amelyről egyéb pasztorális helyzetekben is szó van: a kapcsolatteremtő képesség, észrevevés, odafigyelés, empátia, átláthatóság, kitartás, vigasztalás, megajándékozás és annak elfogadása. A lelkigondozás nem valami egészen más, mint a pasztoráció, hanem annak legjava, középpontja, a legfőbb hely,»ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében «(Mt 18, 20).

7 1. Fogalomtisztázás Pszichoterápia: (...) lényegben az emberek között folyó kommunikáció és interakció sajátos formája a pszichoterápia. Segítő, gyógyító beavatkozás Cél: Változás az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. ( ) sok tekintetben hasonlít egynémely gyógyszerre, melynek alapanyaga természetes. (Buda, 94). Tudományosan kialakult feltételek között zajlik.

8 1. Fogalomtisztázás Viktor E. Frankl( ) Logoterápia: logopédia Logopédia = a különféle beszédhibák tanulmányozásával, megelőzésével és gyógyításával foglalkozó tudomány Logoterápiaés egzisztenciaanalízis = harmadik bécsi pszichoterápiás iskola

9 1. Fogalomtisztázás Viktor E. Frankl( )

10 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció az értelem fogalma az érték tartalmával bír: nem csupán érthető, hanem helyeselhető jelentése is van olyan jelentés, ami nem eszköz egy rajta kívül levő cél eléréséhez, hanem végcél, öncél, önmagában való érték. az életnek értelme van Kognitív komponens: saját életünkben találtunk valami érdemeset, értékeset, kívánatosat és megtartót, valami föltétlenül helyeselhetőt!

11 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Az értelem egy olyan érték, amelyért képes kiállni valaki, amelynek tud örülni, és amelynek alapján kész szenvedést elviselni mégpedig úgy, hogy ez az érték őt érzelmileg is betölti, és egy cél felé irányítja. Affektív, érzelmi komponens: értelembeteljesedés, vagy értelemorientáció ( ) mint spontán érzés, mint nem gondolati, hanem túlnyomórészt érzelmileg meghatározott értékmeggyőződés: mint vitális életöröm, mint megfontolatlan tettvágy. (Grom, Brieskorn, Haeffner, 23-24)

12 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Logo-terápia (a logosszal, az értelmesség keresésével és megtalálásával összefüggő, és ezen az úton gyógyító) más szóval értelemközpontú terápia. Viktor E. Frankl( )

13 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Egzisztenciaanalízis és logoterápia az értelemorientált terápia funkcionális területei: Logoterápia= pszichoterápiás módszer, a gyakorlat elmélete Egzisztenciaanalízis= antropológiai kutatási irány Viktor E. Frankl( )

14 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) A logoterápia motivációelmélete: Ami az embert eredendően és végérvényesen mozgatja, serkenti, motiválja mégpedig semmi másra vissza nem vezethető módon az nem más, mint az értelem akarása (Wille zum Sinn), vagyis az egyedülálló emberi törekvés, hogy minden helyzetben föllelje, megtalálja életének értelmét.

15 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Az egzisztenciaanalízis antropológiai kiindulópontja: Az énlét nem más mint tudatlét (Bewusstsein) és felelősséglét (Verantwortlichsein). Viktor E. Frankl( )

16 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Semmi sem képes oly mértékben megerősíteni az embert a nehézségekkel szembeni harcban, vagy ha arra kerül sor, az elkerülhetetlen elviselésében, mint éppen az egyszeri feladat tudata és ennek beteljesítése során, a felcserélhetetlenség érzése. (Frankl, Értelem és egzisztencia, 15).

17 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Az ember három létsík kereszteződése, metszéspontja: a testinek, lelkinek és szelleminek. Az ember egység és teljesség Szükségszerű pszichofizikai parallelizmus Fakultatív noo-pszichikai antagonizmus: A szellem dacoló hatalma

18 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Pszichoterápiai crédó a logoterápiában: Hit az emberi szellem képességében, abban, hogy minden feltétel és körülmény között képes valahogy a benne rejlő pszichofizikumtól eltávolodni, s önmagát ettől gyümölcsöző távolságba helyezni.

19 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Ebben az értelemben az ember egy a dolgok értelmét kereső, vagyis szellemileg meghatározott lény, aki túlmutat önmagán. Egzisztenciájának lényege az öntranszcendencia (Selbsttranszendenz), vagyis a másra, a másikra, a világban található, megvalósításra váró értékekhez való eleve hozzárendelés.

20 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Radikális értelem-apriorizmusa logoterápiában. Viktor E. Frankl( )

21 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Radikális értelem-apriorizmusa logoterápiában. Weisheit als Medizin (1997) Sinnschöpfung = = Értelemalkotás? = Értelemmerítés Az élet értelmét csupáncsak megtalálni, felfedezni lehet. Elisabeth Lukas (*1942)

22 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Elisabeth Lukas (*1942) Értelmet meríteni meglévő forrásokból! Az ember létrehozó részvétele az értelemészlelésben megszüntetné a lét értelmének krízisfüggetlenségét. Legkésőbb, amikor az emberi lét abszurddá válik, amikor az emberi szenvedés racionálisan teljesen megmagyarázhatatlan, az értelemadás nem működik.

23 VÉGSŐ ÉRTELEM (az ember által már nem megfogható értelem) Az életnek az ember által megtalált értelme Értelemmegvalósítások a múltban Értelemlehetőségek a jövőben A jelen pillanat értelmének beteljesítése Forrás: Lukas, Psychologische Seelsorge,

24 Az élet értelmének feltétel nélküli igenlése (Sinn des Lebens) Alkotás értékkategória alkotói értékek (Schöpferische Werte) Megélés értékkategória élményértékek (Erlebniswerte) Beállítódás értékkategória beállítódási értékek (Einstellungswerte) Szenvedés (Leid) Bőn (Schuld) Halál (Tod) Tragikus triász tragikus hármasság

25 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) A logoterápia három alappillére: Az akarat szabadsága (Freiheit des Willens) A logoterápia mint nondeterminista pszichológia Az értelem akarása (Wille zum Sinn) A logoterápia mint értelemközpontú pszichoterápia Az élet értelmének feltétel nélküli igenlése (Sinn des Lebens) A logoterápia mint pozitív világnézet.

26 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Elisabeth Lukas (*1942) Egy átfogó, végső értelemnek a posztulátuma olyan filozófiai kérdés, amely előbb vagy utóbb az istenkérdéssel, illetve a hit jelenségével is szembesít bennünket. Dedukció útján az egész értelmének posztulátumából a logoterápia összefüggésében a minden egyes rész értelme következik.

27 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Az élet értelmére irányuló kérdés egy legmagasabb fokban individuális, személyes magánügy. Nekem úgy tűnik, hogy ezt hangsúlyozni kell, mivel egy féktelen»szociális«propaganda korában élünk. Mindannyian annyira el vagyunk társadalmasítva, hogy már észre sem vesszük azt, hogy magánügyek is vannak. Az ember legfontosabb dolgai azonban tényleg egészen személyesek; például, az élet értelme mellett, a szenvedés is, a szeretet, a halál és ehhez hasonlók. (Bochenski, 300)

28 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Bertrand Russel ( ) Ateista alap-beállítottságának megfelelően az egész értelmében ugyan nem tudott hinni, saját életét azonban rendkívül értelmesnek és érdemesnek tekintette.

29 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Egy meghatározott pillanatban az ember életének értelme van, ha ő ebben a pillanatban úgy véli, érzi stb., hogy számára élni érdemes. Az élet értelmének individuális elképzelése terén, elmosódik a racionalitás és az emocionalitás közötti határ.

30 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Egy személy életértelme a legtöbb esetben egy törekvéssel, egy céllal függ össze. Az ember élete normális esetben, célok és törekvések sok kis, egymástól független sorozatából tevődik össze, amelyek számára az élet értelmét biztosítják. Vannak olyan pillanatok amikor az ember egyetlen célra sem törekszik, hanem egyszerűen csak élvezi a pillanatot, és ebben fedezi fel az élet értelmét.

31 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning Elisabeth Lukas (*1942) Öt kérdés öt válasz: Vasárnapi neurózis 1. Mi az én problémám? 2. Hol van az én szabad játékterem? 3. Milyen választási lehetőségeim vannak 4. Egy ezek közül a legértelmesebb? A lelkiismeret a detektív, az értelem észlelésének a szerve hogy élvezetes-e, nem az elsődleges szempont 5. Ezt az egyet akarom megvalósítani!

32 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning Elisabeth Lukas (*1942) az értelemészleléskor egy lehetőség felfedezéséről van szó a valóság mint háttér előtt. A páciens személyének elfogadásából a logoterápiában nem következik automatikusan a páciens által mondottak elfogadása! A logoterápia egyszóval nem érték-semleges!

33 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning Elisabeth Lukas (*1942) A logoterápia elengedhetetlennek tartja a páciens által mondottak tartalmának megvizsgálását, mégpedig azok értékjellegét (Werthaftigkeit), valóság-közeliségét (Wirklichkeitsnähe) és vállalhatóságát (Verantwortbarkeit) szem előtt tartva.

34 5. Logoterápiamint feltételes értelemgondozás Wolfram Kurz A logoterápia az ember intuitív szellemi képességének, a lelkiismeretnek a hangját ébresztgeti Bedingte Sinn-Sorge = = Feltételes értelemgondozás Az értelemválasztás függ a szenvedő embert és a szituációt jellemző egyszeri körülménytől!

35 6. Lelkigondozásmint föltétlen értelemgondozás A világ tele van a föltételes értelemlehetőségek roppant bőségével, ezeket a lehetőségeket azonban egy föltétlen értelemalap foglalja magába. (Kurz, 229). Seelsorge als Unbedingte Sinn-Sorge = Föltétlen értelemgondozás Wolfram Kurz

36 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás A lelkigondozás segít eljutni a végső értelem akarásáig. Übersinn-ez teljesen hozzáférhetetlen a pusztán intellektuális megközelítés számára. A vallásos hit vezet tovább, mely a logoterápiának is nagyon szívügye.

37 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás A vallás tehát a logoterápia számára tárgy lehet, álláspont azonban nem! A logoterápiának a kinyilatkoztatásba vetett hit innenső oldalán van mozgástere és az értelemkérdést egyfelől teista, másfelől ateista világszemléletben válaszolja meg.

38 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás A hívő és a nem hívő ember közötti különbség Felelős a lelkiismerettel szemben A lelkiismeret: végső instancia a nem hívő számára Végső előtti fóruma a felelősségnek a hívő ember számára.

39 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Viktor E. Frankl( ) A lelkiismeret hangja: ( ) nemcsak utal a transzcendenciára, hanem a transzcendencián belül fakad. ( ) ahogyan egy kis bátorság kell ahhoz, hogy az ember vállalja azt, amit egyszer már felismert, úgy ahhoz egy kis alázat kell, hogy ezt olyan kifejezéssel nevezze meg, amellyel az emberek már évezredek óta illetik: az egyszerű Isten szóval. (Frankl, A tudattalan Isten, 46).

40 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Lényegbevágó az a többlet, amellyel az egyéni lelkigondozás megismertetheti a szenvedő embert: az élet nem véletlenszerű anyagi folyamatoknak, hanem a teremtésnek köszönhető; az ember elidegenedett létének alapjától, de az elidegenedés a hitben leküzdhetővé válik;

41 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Lényegbevágó az a többlet, amellyel az egyéni lelkigondozás megismertetheti a szenvedő embert: a világ egészének töredékessége Istenben legyőzhető, aki mindent beteljesít; az ember hivatása az, hogy a beteljesülésnek ebbe a folyamatába, amely Jézus Krisztus személyében, megváltó halálában és feltámadásában már megkezdődött, ő maga is beszálljon, ezért éljen és dolgozzon.

42 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Armin Kreiner (*1954) A keresztény teológia, ill. lelkigondozás válasza az élet értelmének kérdésére: Jogos az a remény, mellyel egy olyan szétrombolhatatlan jövőre számíthatunk, amelyben valósággá lesz a megismerésre, és az erkölcsiségre való törekvésünk transzcendens beteljesülése, valamint a boldogság és az igazságosság utáni vágyakozásunk győzelme.

43 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Az értelemmel teli élet kérdése számára ez először azt jelenti, hogy az (erkölcsös és) jó életre való törekvés meghiúsulása, nem kell föltétlenül végleges és visszavonhatatlan legyen, másodszor pedig azt, hogy a sikeres élet töredékes jeleit az élet teljességének ígéreteként tekinthetjük. Ebben a távlatban az Istenbe vetett hit valóban örömhírként mutatkozik meg. Armin Kreiner (*1954) (Kreiner, 505).

44 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Kísértés a lelkigondozásban: Csekély egyéni értéked van, vigyázz tehát legalább arra, hogy kárt ne okoz valakinek! Helyes látószög a lelkigondozásban: Értékes vagy és fontos, az emberiségnek szüksége van rád. Ne mulaszd hát el beteljesíteni feladatodat!

45 Köszönöm a megtisztelő Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

46 Felhasznált irodalom: BAUMGARTNER, I., Pasztorálpszichológia, Budapest BOCHENSKI, J. M., Überden Sinndes Lebens, in: Ch. Fehigeet al. (szerk.), Der Sinndes Lebens, München 2000, BUDA B., Pszichoterápia, Budapest FRANKL, V. E., A tudattalan Isten, Budapest FRANKL, V. E., Értelem és egzisztencia, Budapest GROM, B.-BRIESKORN, N.-HAEFFNER, G., Glück auf der Suche nach dem guten Leben, Frankfurt a. M.-Berlin KREINER,A., Das wahre Antlitz Gottes oder was wir meinen, wenn wir Gott sagen, Freiburg i. Br KURZ, W., Seel-Sorge als Sinn-Sorge: Zur Analogie von kirchlicher Seelsorge und Logotherapie, in: K. Dörner(szerk.), Wege zum Menschen 37/1985, LUKAS, E., Lehrbuch der Logotherapie, München NURMELA, R., Die innere Freiheit, Frankfurt a. M., SÁRKÁNY, P., Filozófiai lélekgondozás, Budapest SZENTMÁRTONI M., Lelkipásztori pszichológia, Budapest VIK J., Gottes Heil im Glück des Menschen, Neuried bei München VIKJ., Az élet értelmének kérdése egy lehetséges út Isten felé? Válaszkeresés a fundamentális teológia és a Viktor E. Frankl-iegzisztenciaanalízis és logoterápiapárbeszédes kontextusában, in: NódaM. ZamfirK. DiósiD. Bodó M. (szerk.), Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése, Kolozsvár 2010, VIKJ., A pap mint tanácsadó. A logoterápiaisegítőbeszélgetés alkalmazásának lehetőségei a pasztorális tanácsadásban, in: ( ) Kolozsvár (Nyomtatás alatt).

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș -Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Római Katolikus Pasztorálteológiai Intézet Gyulafehérvár

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat.

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat. A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

A pap mint tanácsadó

A pap mint tanácsadó A pap mint tanácsadó A logoterápiai segítőbeszélgetés alkalmazásának lehetőségei a pasztorális tanácsadásban Vik János 1. Fogalomtisztázás 1.1 A pap II. János Pál pápa, röviddel halála előtt, 2005 Nagycsütörtökén

Részletesebben

Értelemközpontú személyiségelmélet a Viktor E. Frankl-i egzisztenciaanalízis és logoterápia szerint

Értelemközpontú személyiségelmélet a Viktor E. Frankl-i egzisztenciaanalízis és logoterápia szerint Értelemközpontú személyiségelmélet a Viktor E. Frankl-i egzisztenciaanalízis és logoterápia szerint Előadó: Dr. Vik János Kolozsvár, 2011. január 14. Elöljáróban: A frankli logoterápia és exisztenciaanalízis

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

1. A téma összefüggéseiben való elhelyezése, fogalmak tisztázása

1. A téma összefüggéseiben való elhelyezése, fogalmak tisztázása Lelkiismeret és felelősség Viktor E. Frankl munkásságában a lelkigondozó szemszögéből nézve 1 Vik János 1. A téma összefüggéseiben való elhelyezése, fogalmak tisztázása A 20. század derekának vége felé

Részletesebben

Értelemközpontú humanizmus

Értelemközpontú humanizmus Sárkány Péter Értelemközpontú humanizmus Logoterápia és keresztény nevelés Megjelent: Fehér Á. Fülöpné Erdő M. Mészáros L. (szerk.): Gravissimum educationis A keresztény nevelés feladatai és kihívásai

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA

NEOSYS COACHING ISKOLA NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING SZEMÉLYES VEZETŐI COACH MESTERKÉPZÉS 2011 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával

Részletesebben

Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás Viktor Frankl halálának 15. évfordulójára. Sárkány Péter

Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás Viktor Frankl halálának 15. évfordulójára. Sárkány Péter Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 3: 75 82 Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás Viktor Frankl halálának 15. évfordulójára Sárkány Péter A téma így hangzik: az ember olyan lény, aki

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról?

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Günter Twardella Wuppertal Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez * M elyik a második kérés? Jöjjön el a te országod. Azaz úgy igazgass

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás Tartalomjegyzék Bevezetés Lelkigondozás A) A LELKIGONDOZÁS KIINDULÓPONTJA: A LÉTBIZONYTALANSÁG LEGYŐZÉSE 1) Példák a lelkigondozásra 1.1) Lelkigondozói találkozások 1.1.1) Beszélgetés az utcán 1.1.2) Beszélgetés

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

NoBits (Nostalgia Bits)

NoBits (Nostalgia Bits) NoBits (Nostalgia Bits) Élő történelem Infokommunikációs megoldás időseknek, emlékeik rögzítésére, digitalizálására és megosztására A NoBits AAL Call 2 projekt adatai 2 - Az MMKlaszter (MMIroda) kezdeményezte

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom Önéletrajz CSISZAR Klara Antonia Gabrielerstr. 171 A-2340 Maria Enzersdorf Österreich Születési idő: 1981 július 26. Születési hely: Szatmárnémeti, Románia Állampolgárság: román Nemzetiség: magyar Telefon:

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

A LOGOSZ TERÁPIÁJA. Sárkány Péter

A LOGOSZ TERÁPIÁJA. Sárkány Péter Thalassa (15) 2004, 2: 102 117 A LOGOSZ TERÁPIÁJA A logoterápia filozófiai nézõpontja és horizontja * Sárkány Péter In diesem unserem Zeitalter muß es sich die Erziehung angelegen sein lassen, nicht nur

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A TETT NEM AZ, AMI NEM MÚLIK EL A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A Szellem fenomenológiájában *

A TETT NEM AZ, AMI NEM MÚLIK EL A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A Szellem fenomenológiájában * A TETT NEM AZ, AMI NEM MÚLIK EL A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A Szellem fenomenológiájában * Az emberi közösség mibenlétéről gondolkodva Arisztotelész három igen fontos megállapítást

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe Vázlat Saját tapasztalatok, érdeklődés Különbségek Hasonlóságok - Közös módszerek, alapok

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! NAGYPÉNTEK 3. PÉTER MEGTAGADJA JÉZUST (Mk 14,26-31; 14,66-72) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! NAGYPÉNTEK 3. PÉTER MEGTAGADJA JÉZUST (Mk 14,26-31; 14,66-72) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! NAGYPÉNTEK 3. PÉTER MEGTAGADJA JÉZUST (Mk 14,26-31; 14,66-72) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon,

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én

Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Részlet: Georg Kühlewind: Figyelem és odaadás, Az én tudománya (Kláris Kiadó, 2002) c. könyvéből, 84 91 oldal 25. Az én Mielőtt egy gondolat egy mondat formájában a tudatban megjelenik, szónélküli lénye,

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány "Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül" A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN/EISSN: 20622597

Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN/EISSN: 20622597 Az ima erejéről Power of prayer Frauhammer Krisztina PhD SZTE-BTK, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék frauhammer_kr@freemail.hu Initially submitted May 10, 2013; accepted for publication July15,

Részletesebben

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28.

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28. személyiségfejlesztés kapcsolata Veszprém, 2014. november 28. A mai előadás tartalma A közszolgálat fogalmának megközelítési módjai A közigazgatás fejlődésének vázlatos története Közigazgatás a mai Magyarországon

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A szaktanácsadásról PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadásról PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadásról Alapelvek Az új típusú szaktanácsadás alapelvei: személyre szabott/egyéni támogató/megerősítő segítő szükséglet - alapú fejlesztő célú (helyzetelemzés, tervezés, megvalósítás, reflexió)

Részletesebben