A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között"

Átírás

1 A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között Vik János BBTE Kolozsvár Római Katolikus Teológia Kar

2 Az előadás felosztása 1. Fogalomtisztázás 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning 5. Logoterápia mint feltételes értelemgondozás 6. Lelkigondozásmint föltétlen értelemgondozás

3 1. Fogalomtisztázás Lelkigondozás: Egyértelmű jelentésvilág Gyakran a pasztoráció, illetve lelkipásztorkodás szinonimájaként jelenik meg ( ) elsősorban a pszichológia tudományának térhódításával, a lelki üdvösségre való elsődleges törekvést az életproblémák kezelésével együtt szemléli. (Sárkány, 27).

4 1. Fogalomtisztázás Lelkigondozás: Többé-kevésbé szervezett lelkipásztori munkát jelent gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel, jegyesekkel, csoportokkal stb. A lelkigondozás szükségszerűen érint vallásos, erkölcsi és lélektani tartalmakat. Alapvető célkitűzése a keresztény közösség mélyebb hitélete és egyre hitelesebb tanúságtétele. (Szentmártoni, 30).

5 1. Fogalomtisztázás Pasztorális (lelkipásztori) tanácsadás, tanácsadó: Az angol counselling, ill. counsellortartalmilag inkább a görög paraklétoszfogalomnak felel meg = = segítő, vigasztaló, megértő társ. ( ) a hangsúlyt az egyén problémájára fekteti. Ez lehet egy konfliktus, egy döntés, egy válság. ( ) az odafigyeléssel történő személyes segítés folyamatában ( ) a lelkipásztornak, ( ) ideiglenesen tartózkodni kell erkölcsi ítéletek kimondásától. (Szentmártoni, 31).

6 1. Fogalomtisztázás Lelkigondozás = pasztorális (lelkipásztori) tanácsadás: Isidor Baumgartner Az én szememben a lelkigondozás mint egyéni lelkigondozás és mint egyéni élettörténetek kísérője mindenfajta pasztorációnak elemi része. A személyek e találkozásában amely mindig a szociális struktúrák tágabb keretébe van ágyazva mintegy fókuszban jelenik meg az a lényeg, amelyről egyéb pasztorális helyzetekben is szó van: a kapcsolatteremtő képesség, észrevevés, odafigyelés, empátia, átláthatóság, kitartás, vigasztalás, megajándékozás és annak elfogadása. A lelkigondozás nem valami egészen más, mint a pasztoráció, hanem annak legjava, középpontja, a legfőbb hely,»ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében «(Mt 18, 20).

7 1. Fogalomtisztázás Pszichoterápia: (...) lényegben az emberek között folyó kommunikáció és interakció sajátos formája a pszichoterápia. Segítő, gyógyító beavatkozás Cél: Változás az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. ( ) sok tekintetben hasonlít egynémely gyógyszerre, melynek alapanyaga természetes. (Buda, 94). Tudományosan kialakult feltételek között zajlik.

8 1. Fogalomtisztázás Viktor E. Frankl( ) Logoterápia: logopédia Logopédia = a különféle beszédhibák tanulmányozásával, megelőzésével és gyógyításával foglalkozó tudomány Logoterápiaés egzisztenciaanalízis = harmadik bécsi pszichoterápiás iskola

9 1. Fogalomtisztázás Viktor E. Frankl( )

10 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció az értelem fogalma az érték tartalmával bír: nem csupán érthető, hanem helyeselhető jelentése is van olyan jelentés, ami nem eszköz egy rajta kívül levő cél eléréséhez, hanem végcél, öncél, önmagában való érték. az életnek értelme van Kognitív komponens: saját életünkben találtunk valami érdemeset, értékeset, kívánatosat és megtartót, valami föltétlenül helyeselhetőt!

11 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Az értelem egy olyan érték, amelyért képes kiállni valaki, amelynek tud örülni, és amelynek alapján kész szenvedést elviselni mégpedig úgy, hogy ez az érték őt érzelmileg is betölti, és egy cél felé irányítja. Affektív, érzelmi komponens: értelembeteljesedés, vagy értelemorientáció ( ) mint spontán érzés, mint nem gondolati, hanem túlnyomórészt érzelmileg meghatározott értékmeggyőződés: mint vitális életöröm, mint megfontolatlan tettvágy. (Grom, Brieskorn, Haeffner, 23-24)

12 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Logo-terápia (a logosszal, az értelmesség keresésével és megtalálásával összefüggő, és ezen az úton gyógyító) más szóval értelemközpontú terápia. Viktor E. Frankl( )

13 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Egzisztenciaanalízis és logoterápia az értelemorientált terápia funkcionális területei: Logoterápia= pszichoterápiás módszer, a gyakorlat elmélete Egzisztenciaanalízis= antropológiai kutatási irány Viktor E. Frankl( )

14 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) A logoterápia motivációelmélete: Ami az embert eredendően és végérvényesen mozgatja, serkenti, motiválja mégpedig semmi másra vissza nem vezethető módon az nem más, mint az értelem akarása (Wille zum Sinn), vagyis az egyedülálló emberi törekvés, hogy minden helyzetben föllelje, megtalálja életének értelmét.

15 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Az egzisztenciaanalízis antropológiai kiindulópontja: Az énlét nem más mint tudatlét (Bewusstsein) és felelősséglét (Verantwortlichsein). Viktor E. Frankl( )

16 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Semmi sem képes oly mértékben megerősíteni az embert a nehézségekkel szembeni harcban, vagy ha arra kerül sor, az elkerülhetetlen elviselésében, mint éppen az egyszeri feladat tudata és ennek beteljesítése során, a felcserélhetetlenség érzése. (Frankl, Értelem és egzisztencia, 15).

17 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Az ember három létsík kereszteződése, metszéspontja: a testinek, lelkinek és szelleminek. Az ember egység és teljesség Szükségszerű pszichofizikai parallelizmus Fakultatív noo-pszichikai antagonizmus: A szellem dacoló hatalma

18 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Pszichoterápiai crédó a logoterápiában: Hit az emberi szellem képességében, abban, hogy minden feltétel és körülmény között képes valahogy a benne rejlő pszichofizikumtól eltávolodni, s önmagát ettől gyümölcsöző távolságba helyezni.

19 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Ebben az értelemben az ember egy a dolgok értelmét kereső, vagyis szellemileg meghatározott lény, aki túlmutat önmagán. Egzisztenciájának lényege az öntranszcendencia (Selbsttranszendenz), vagyis a másra, a másikra, a világban található, megvalósításra váró értékekhez való eleve hozzárendelés.

20 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Radikális értelem-apriorizmusa logoterápiában. Viktor E. Frankl( )

21 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Radikális értelem-apriorizmusa logoterápiában. Weisheit als Medizin (1997) Sinnschöpfung = = Értelemalkotás? = Értelemmerítés Az élet értelmét csupáncsak megtalálni, felfedezni lehet. Elisabeth Lukas (*1942)

22 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Elisabeth Lukas (*1942) Értelmet meríteni meglévő forrásokból! Az ember létrehozó részvétele az értelemészlelésben megszüntetné a lét értelmének krízisfüggetlenségét. Legkésőbb, amikor az emberi lét abszurddá válik, amikor az emberi szenvedés racionálisan teljesen megmagyarázhatatlan, az értelemadás nem működik.

23 VÉGSŐ ÉRTELEM (az ember által már nem megfogható értelem) Az életnek az ember által megtalált értelme Értelemmegvalósítások a múltban Értelemlehetőségek a jövőben A jelen pillanat értelmének beteljesítése Forrás: Lukas, Psychologische Seelsorge,

24 Az élet értelmének feltétel nélküli igenlése (Sinn des Lebens) Alkotás értékkategória alkotói értékek (Schöpferische Werte) Megélés értékkategória élményértékek (Erlebniswerte) Beállítódás értékkategória beállítódási értékek (Einstellungswerte) Szenvedés (Leid) Bőn (Schuld) Halál (Tod) Tragikus triász tragikus hármasság

25 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) A logoterápia három alappillére: Az akarat szabadsága (Freiheit des Willens) A logoterápia mint nondeterminista pszichológia Az értelem akarása (Wille zum Sinn) A logoterápia mint értelemközpontú pszichoterápia Az élet értelmének feltétel nélküli igenlése (Sinn des Lebens) A logoterápia mint pozitív világnézet.

26 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Elisabeth Lukas (*1942) Egy átfogó, végső értelemnek a posztulátuma olyan filozófiai kérdés, amely előbb vagy utóbb az istenkérdéssel, illetve a hit jelenségével is szembesít bennünket. Dedukció útján az egész értelmének posztulátumából a logoterápia összefüggésében a minden egyes rész értelme következik.

27 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Az élet értelmére irányuló kérdés egy legmagasabb fokban individuális, személyes magánügy. Nekem úgy tűnik, hogy ezt hangsúlyozni kell, mivel egy féktelen»szociális«propaganda korában élünk. Mindannyian annyira el vagyunk társadalmasítva, hogy már észre sem vesszük azt, hogy magánügyek is vannak. Az ember legfontosabb dolgai azonban tényleg egészen személyesek; például, az élet értelme mellett, a szenvedés is, a szeretet, a halál és ehhez hasonlók. (Bochenski, 300)

28 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Bertrand Russel ( ) Ateista alap-beállítottságának megfelelően az egész értelmében ugyan nem tudott hinni, saját életét azonban rendkívül értelmesnek és érdemesnek tekintette.

29 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Egy meghatározott pillanatban az ember életének értelme van, ha ő ebben a pillanatban úgy véli, érzi stb., hogy számára élni érdemes. Az élet értelmének individuális elképzelése terén, elmosódik a racionalitás és az emocionalitás közötti határ.

30 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Egy személy életértelme a legtöbb esetben egy törekvéssel, egy céllal függ össze. Az ember élete normális esetben, célok és törekvések sok kis, egymástól független sorozatából tevődik össze, amelyek számára az élet értelmét biztosítják. Vannak olyan pillanatok amikor az ember egyetlen célra sem törekszik, hanem egyszerűen csak élvezi a pillanatot, és ebben fedezi fel az élet értelmét.

31 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning Elisabeth Lukas (*1942) Öt kérdés öt válasz: Vasárnapi neurózis 1. Mi az én problémám? 2. Hol van az én szabad játékterem? 3. Milyen választási lehetőségeim vannak 4. Egy ezek közül a legértelmesebb? A lelkiismeret a detektív, az értelem észlelésének a szerve hogy élvezetes-e, nem az elsődleges szempont 5. Ezt az egyet akarom megvalósítani!

32 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning Elisabeth Lukas (*1942) az értelemészleléskor egy lehetőség felfedezéséről van szó a valóság mint háttér előtt. A páciens személyének elfogadásából a logoterápiában nem következik automatikusan a páciens által mondottak elfogadása! A logoterápia egyszóval nem érték-semleges!

33 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning Elisabeth Lukas (*1942) A logoterápia elengedhetetlennek tartja a páciens által mondottak tartalmának megvizsgálását, mégpedig azok értékjellegét (Werthaftigkeit), valóság-közeliségét (Wirklichkeitsnähe) és vállalhatóságát (Verantwortbarkeit) szem előtt tartva.

34 5. Logoterápiamint feltételes értelemgondozás Wolfram Kurz A logoterápia az ember intuitív szellemi képességének, a lelkiismeretnek a hangját ébresztgeti Bedingte Sinn-Sorge = = Feltételes értelemgondozás Az értelemválasztás függ a szenvedő embert és a szituációt jellemző egyszeri körülménytől!

35 6. Lelkigondozásmint föltétlen értelemgondozás A világ tele van a föltételes értelemlehetőségek roppant bőségével, ezeket a lehetőségeket azonban egy föltétlen értelemalap foglalja magába. (Kurz, 229). Seelsorge als Unbedingte Sinn-Sorge = Föltétlen értelemgondozás Wolfram Kurz

36 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás A lelkigondozás segít eljutni a végső értelem akarásáig. Übersinn-ez teljesen hozzáférhetetlen a pusztán intellektuális megközelítés számára. A vallásos hit vezet tovább, mely a logoterápiának is nagyon szívügye.

37 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás A vallás tehát a logoterápia számára tárgy lehet, álláspont azonban nem! A logoterápiának a kinyilatkoztatásba vetett hit innenső oldalán van mozgástere és az értelemkérdést egyfelől teista, másfelől ateista világszemléletben válaszolja meg.

38 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás A hívő és a nem hívő ember közötti különbség Felelős a lelkiismerettel szemben A lelkiismeret: végső instancia a nem hívő számára Végső előtti fóruma a felelősségnek a hívő ember számára.

39 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Viktor E. Frankl( ) A lelkiismeret hangja: ( ) nemcsak utal a transzcendenciára, hanem a transzcendencián belül fakad. ( ) ahogyan egy kis bátorság kell ahhoz, hogy az ember vállalja azt, amit egyszer már felismert, úgy ahhoz egy kis alázat kell, hogy ezt olyan kifejezéssel nevezze meg, amellyel az emberek már évezredek óta illetik: az egyszerű Isten szóval. (Frankl, A tudattalan Isten, 46).

40 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Lényegbevágó az a többlet, amellyel az egyéni lelkigondozás megismertetheti a szenvedő embert: az élet nem véletlenszerű anyagi folyamatoknak, hanem a teremtésnek köszönhető; az ember elidegenedett létének alapjától, de az elidegenedés a hitben leküzdhetővé válik;

41 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Lényegbevágó az a többlet, amellyel az egyéni lelkigondozás megismertetheti a szenvedő embert: a világ egészének töredékessége Istenben legyőzhető, aki mindent beteljesít; az ember hivatása az, hogy a beteljesülésnek ebbe a folyamatába, amely Jézus Krisztus személyében, megváltó halálában és feltámadásában már megkezdődött, ő maga is beszálljon, ezért éljen és dolgozzon.

42 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Armin Kreiner (*1954) A keresztény teológia, ill. lelkigondozás válasza az élet értelmének kérdésére: Jogos az a remény, mellyel egy olyan szétrombolhatatlan jövőre számíthatunk, amelyben valósággá lesz a megismerésre, és az erkölcsiségre való törekvésünk transzcendens beteljesülése, valamint a boldogság és az igazságosság utáni vágyakozásunk győzelme.

43 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Az értelemmel teli élet kérdése számára ez először azt jelenti, hogy az (erkölcsös és) jó életre való törekvés meghiúsulása, nem kell föltétlenül végleges és visszavonhatatlan legyen, másodszor pedig azt, hogy a sikeres élet töredékes jeleit az élet teljességének ígéreteként tekinthetjük. Ebben a távlatban az Istenbe vetett hit valóban örömhírként mutatkozik meg. Armin Kreiner (*1954) (Kreiner, 505).

44 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Kísértés a lelkigondozásban: Csekély egyéni értéked van, vigyázz tehát legalább arra, hogy kárt ne okoz valakinek! Helyes látószög a lelkigondozásban: Értékes vagy és fontos, az emberiségnek szüksége van rád. Ne mulaszd hát el beteljesíteni feladatodat!

45 Köszönöm a megtisztelő Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

46 Felhasznált irodalom: BAUMGARTNER, I., Pasztorálpszichológia, Budapest BOCHENSKI, J. M., Überden Sinndes Lebens, in: Ch. Fehigeet al. (szerk.), Der Sinndes Lebens, München 2000, BUDA B., Pszichoterápia, Budapest FRANKL, V. E., A tudattalan Isten, Budapest FRANKL, V. E., Értelem és egzisztencia, Budapest GROM, B.-BRIESKORN, N.-HAEFFNER, G., Glück auf der Suche nach dem guten Leben, Frankfurt a. M.-Berlin KREINER,A., Das wahre Antlitz Gottes oder was wir meinen, wenn wir Gott sagen, Freiburg i. Br KURZ, W., Seel-Sorge als Sinn-Sorge: Zur Analogie von kirchlicher Seelsorge und Logotherapie, in: K. Dörner(szerk.), Wege zum Menschen 37/1985, LUKAS, E., Lehrbuch der Logotherapie, München NURMELA, R., Die innere Freiheit, Frankfurt a. M., SÁRKÁNY, P., Filozófiai lélekgondozás, Budapest SZENTMÁRTONI M., Lelkipásztori pszichológia, Budapest VIK J., Gottes Heil im Glück des Menschen, Neuried bei München VIKJ., Az élet értelmének kérdése egy lehetséges út Isten felé? Válaszkeresés a fundamentális teológia és a Viktor E. Frankl-iegzisztenciaanalízis és logoterápiapárbeszédes kontextusában, in: NódaM. ZamfirK. DiósiD. Bodó M. (szerk.), Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése, Kolozsvár 2010, VIKJ., A pap mint tanácsadó. A logoterápiaisegítőbeszélgetés alkalmazásának lehetőségei a pasztorális tanácsadásban, in: ( ) Kolozsvár (Nyomtatás alatt).

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș -Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Római Katolikus Pasztorálteológiai Intézet Gyulafehérvár

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat.

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Bevezetés a pasztorális tanácsadásba. A tanácsadói kapcsolat. A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

A pap mint tanácsadó

A pap mint tanácsadó A pap mint tanácsadó A logoterápiai segítőbeszélgetés alkalmazásának lehetőségei a pasztorális tanácsadásban Vik János 1. Fogalomtisztázás 1.1 A pap II. János Pál pápa, röviddel halála előtt, 2005 Nagycsütörtökén

Részletesebben

VIRTUÁLIS BOLYAI EGYETEM. Benne vagyok, ha értelme van!

VIRTUÁLIS BOLYAI EGYETEM. Benne vagyok, ha értelme van! VIRTUÁLIS BOLYAI EGYETEM Benne vagyok, ha értelme van! Egy műveltségelméleti vízió A frankli logoterápia kontextusában Kolozsvár, 2014. február 25. Előadó: Vik János Miről lesz szó? Bevezetés 1. lépés:

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

Értelemközpontú személyiségelmélet a Viktor E. Frankl-i egzisztenciaanalízis és logoterápia szerint

Értelemközpontú személyiségelmélet a Viktor E. Frankl-i egzisztenciaanalízis és logoterápia szerint Értelemközpontú személyiségelmélet a Viktor E. Frankl-i egzisztenciaanalízis és logoterápia szerint Előadó: Dr. Vik János Kolozsvár, 2011. január 14. Elöljáróban: A frankli logoterápia és exisztenciaanalízis

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

1. A téma összefüggéseiben való elhelyezése, fogalmak tisztázása

1. A téma összefüggéseiben való elhelyezése, fogalmak tisztázása Lelkiismeret és felelősség Viktor E. Frankl munkásságában a lelkigondozó szemszögéből nézve 1 Vik János 1. A téma összefüggéseiben való elhelyezése, fogalmak tisztázása A 20. század derekának vége felé

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Az élet értelmének kérdése egy lehetséges út Isten felé?

Az élet értelmének kérdése egy lehetséges út Isten felé? Az élet értelmének kérdése egy lehetséges út Isten felé? Válaszkeresés a fundamentális teológia és a Viktor E. FRANKL-i egzisztenciaanalízis és logoterápia párbeszédes kontextusában VIK János Minden teológiai

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Értelemközpontú humanizmus

Értelemközpontú humanizmus Sárkány Péter Értelemközpontú humanizmus Logoterápia és keresztény nevelés Megjelent: Fehér Á. Fülöpné Erdő M. Mészáros L. (szerk.): Gravissimum educationis A keresztény nevelés feladatai és kihívásai

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

NEOSYS COACHING ISKOLA

NEOSYS COACHING ISKOLA NEOSYS COACHING ISKOLA A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING SZEMÉLYES VEZETŐI COACH MESTERKÉPZÉS 2011 A NEOSYS COACHING ISKOLA A Neosys Magyarország piacvezető coaching cége, amely ma a legnagyobb coaching referenciával

Részletesebben

Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote. Valláslélektan. Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány

Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote. Valláslélektan. Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote Valláslélektan Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet TARTALOM ELOSZÓ 11 ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 12 BEVEZETÉS 15

Részletesebben

Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás Viktor Frankl halálának 15. évfordulójára. Sárkány Péter

Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás Viktor Frankl halálának 15. évfordulójára. Sárkány Péter Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 3: 75 82 Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás Viktor Frankl halálának 15. évfordulójára Sárkány Péter A téma így hangzik: az ember olyan lény, aki

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Értelek, értelek... de miről beszélsz??

Értelek, értelek... de miről beszélsz?? Biró Tamás Amszterdami Egyetem, ACLC Értelek, értelek... de miről beszélsz?? A keresztény-zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájából Áttekintés: kihívások, perspektívák, válaszok Kihívások

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról?

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Günter Twardella Wuppertal Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez * M elyik a második kérés? Jöjjön el a te országod. Azaz úgy igazgass

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

NoBits (Nostalgia Bits)

NoBits (Nostalgia Bits) NoBits (Nostalgia Bits) Élő történelem Infokommunikációs megoldás időseknek, emlékeik rögzítésére, digitalizálására és megosztására A NoBits AAL Call 2 projekt adatai 2 - Az MMKlaszter (MMIroda) kezdeményezte

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás Tartalomjegyzék Bevezetés Lelkigondozás A) A LELKIGONDOZÁS KIINDULÓPONTJA: A LÉTBIZONYTALANSÁG LEGYŐZÉSE 1) Példák a lelkigondozásra 1.1) Lelkigondozói találkozások 1.1.1) Beszélgetés az utcán 1.1.2) Beszélgetés

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A TETT NEM AZ, AMI NEM MÚLIK EL A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A Szellem fenomenológiájában *

A TETT NEM AZ, AMI NEM MÚLIK EL A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A Szellem fenomenológiájában * A TETT NEM AZ, AMI NEM MÚLIK EL A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A Szellem fenomenológiájában * Az emberi közösség mibenlétéről gondolkodva Arisztotelész három igen fontos megállapítást

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

A LOGOSZ TERÁPIÁJA. Sárkány Péter

A LOGOSZ TERÁPIÁJA. Sárkány Péter Thalassa (15) 2004, 2: 102 117 A LOGOSZ TERÁPIÁJA A logoterápia filozófiai nézõpontja és horizontja * Sárkány Péter In diesem unserem Zeitalter muß es sich die Erziehung angelegen sein lassen, nicht nur

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei 2000 éves probléma az Egyháznak az Ószövetség bizonyságtételéhez fűződő kapcsolata, Marciontól kezdve a mai napig vissza-visszatérő jelleggel vetődik fel

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

Tanári kompetenciák diák szemmel. Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Tanári kompetenciák diák szemmel Suplicz Sándor BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ A jó és rossz tanár elemzése Ki volt a legjobb középiskolai tanára? Mi volt az a (legfeljebb) három jellemző ami

Részletesebben

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom Önéletrajz CSISZAR Klara Antonia Gabrielerstr. 171 A-2340 Maria Enzersdorf Österreich Születési idő: 1981 július 26. Születési hely: Szatmárnémeti, Románia Állampolgárság: román Nemzetiség: magyar Telefon:

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

Dr. Révész László egyetemi tanársegéd Sportpedagógiáról röviden

Dr. Révész László egyetemi tanársegéd Sportpedagógiáról röviden Dr. Révész László egyetemi tanársegéd revesz@mail.hupe.hu Sportpedagógiáról röviden 1 Sportpedagógia Értelmezése: Tágabb: a sporttudomány egy sajátos, pedagógiai aspektusa/ nézőpontja, mely a neveléssel

Részletesebben

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje 2014. 10. 09. Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje címmel szerveztek konferenciát 2014. szeptember 29-én, hétfőn a Protestáns Teológiai Intézet

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Út a teljesség felé. avagy a természetgyógyászat helye és szerepe a modern orvoslásban

Út a teljesség felé. avagy a természetgyógyászat helye és szerepe a modern orvoslásban Út a teljesség felé avagy a természetgyógyászat helye és szerepe a modern orvoslásban Bánhegyi Marianna természetgyógyász, okleveles fitoterapeuta, alternatív masszázs és mozgásterapeuta, felnőtt szakápoló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban. Bánfalvi Attila

Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban. Bánfalvi Attila Az egészségügyi személyzet túlterheltsége kulturális kontextusban Bánfalvi Attila Mi köze volna az egészségnek az aggályoskodáshoz? Az egészségnek ahhoz van köze, hogy oda se figyelünk rá. Sajátságos és

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben