A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között"

Átírás

1 A logoterápia mint határterület a lelkigondozás és pszichoterápia között Vik János BBTE Kolozsvár Római Katolikus Teológia Kar

2 Az előadás felosztása 1. Fogalomtisztázás 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning 5. Logoterápia mint feltételes értelemgondozás 6. Lelkigondozásmint föltétlen értelemgondozás

3 1. Fogalomtisztázás Lelkigondozás: Egyértelmű jelentésvilág Gyakran a pasztoráció, illetve lelkipásztorkodás szinonimájaként jelenik meg ( ) elsősorban a pszichológia tudományának térhódításával, a lelki üdvösségre való elsődleges törekvést az életproblémák kezelésével együtt szemléli. (Sárkány, 27).

4 1. Fogalomtisztázás Lelkigondozás: Többé-kevésbé szervezett lelkipásztori munkát jelent gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel, jegyesekkel, csoportokkal stb. A lelkigondozás szükségszerűen érint vallásos, erkölcsi és lélektani tartalmakat. Alapvető célkitűzése a keresztény közösség mélyebb hitélete és egyre hitelesebb tanúságtétele. (Szentmártoni, 30).

5 1. Fogalomtisztázás Pasztorális (lelkipásztori) tanácsadás, tanácsadó: Az angol counselling, ill. counsellortartalmilag inkább a görög paraklétoszfogalomnak felel meg = = segítő, vigasztaló, megértő társ. ( ) a hangsúlyt az egyén problémájára fekteti. Ez lehet egy konfliktus, egy döntés, egy válság. ( ) az odafigyeléssel történő személyes segítés folyamatában ( ) a lelkipásztornak, ( ) ideiglenesen tartózkodni kell erkölcsi ítéletek kimondásától. (Szentmártoni, 31).

6 1. Fogalomtisztázás Lelkigondozás = pasztorális (lelkipásztori) tanácsadás: Isidor Baumgartner Az én szememben a lelkigondozás mint egyéni lelkigondozás és mint egyéni élettörténetek kísérője mindenfajta pasztorációnak elemi része. A személyek e találkozásában amely mindig a szociális struktúrák tágabb keretébe van ágyazva mintegy fókuszban jelenik meg az a lényeg, amelyről egyéb pasztorális helyzetekben is szó van: a kapcsolatteremtő képesség, észrevevés, odafigyelés, empátia, átláthatóság, kitartás, vigasztalás, megajándékozás és annak elfogadása. A lelkigondozás nem valami egészen más, mint a pasztoráció, hanem annak legjava, középpontja, a legfőbb hely,»ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében «(Mt 18, 20).

7 1. Fogalomtisztázás Pszichoterápia: (...) lényegben az emberek között folyó kommunikáció és interakció sajátos formája a pszichoterápia. Segítő, gyógyító beavatkozás Cél: Változás az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. ( ) sok tekintetben hasonlít egynémely gyógyszerre, melynek alapanyaga természetes. (Buda, 94). Tudományosan kialakult feltételek között zajlik.

8 1. Fogalomtisztázás Viktor E. Frankl( ) Logoterápia: logopédia Logopédia = a különféle beszédhibák tanulmányozásával, megelőzésével és gyógyításával foglalkozó tudomány Logoterápiaés egzisztenciaanalízis = harmadik bécsi pszichoterápiás iskola

9 1. Fogalomtisztázás Viktor E. Frankl( )

10 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció az értelem fogalma az érték tartalmával bír: nem csupán érthető, hanem helyeselhető jelentése is van olyan jelentés, ami nem eszköz egy rajta kívül levő cél eléréséhez, hanem végcél, öncél, önmagában való érték. az életnek értelme van Kognitív komponens: saját életünkben találtunk valami érdemeset, értékeset, kívánatosat és megtartót, valami föltétlenül helyeselhetőt!

11 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Az értelem egy olyan érték, amelyért képes kiállni valaki, amelynek tud örülni, és amelynek alapján kész szenvedést elviselni mégpedig úgy, hogy ez az érték őt érzelmileg is betölti, és egy cél felé irányítja. Affektív, érzelmi komponens: értelembeteljesedés, vagy értelemorientáció ( ) mint spontán érzés, mint nem gondolati, hanem túlnyomórészt érzelmileg meghatározott értékmeggyőződés: mint vitális életöröm, mint megfontolatlan tettvágy. (Grom, Brieskorn, Haeffner, 23-24)

12 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Logo-terápia (a logosszal, az értelmesség keresésével és megtalálásával összefüggő, és ezen az úton gyógyító) más szóval értelemközpontú terápia. Viktor E. Frankl( )

13 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Egzisztenciaanalízis és logoterápia az értelemorientált terápia funkcionális területei: Logoterápia= pszichoterápiás módszer, a gyakorlat elmélete Egzisztenciaanalízis= antropológiai kutatási irány Viktor E. Frankl( )

14 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) A logoterápia motivációelmélete: Ami az embert eredendően és végérvényesen mozgatja, serkenti, motiválja mégpedig semmi másra vissza nem vezethető módon az nem más, mint az értelem akarása (Wille zum Sinn), vagyis az egyedülálló emberi törekvés, hogy minden helyzetben föllelje, megtalálja életének értelmét.

15 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Az egzisztenciaanalízis antropológiai kiindulópontja: Az énlét nem más mint tudatlét (Bewusstsein) és felelősséglét (Verantwortlichsein). Viktor E. Frankl( )

16 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Semmi sem képes oly mértékben megerősíteni az embert a nehézségekkel szembeni harcban, vagy ha arra kerül sor, az elkerülhetetlen elviselésében, mint éppen az egyszeri feladat tudata és ennek beteljesítése során, a felcserélhetetlenség érzése. (Frankl, Értelem és egzisztencia, 15).

17 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Az ember három létsík kereszteződése, metszéspontja: a testinek, lelkinek és szelleminek. Az ember egység és teljesség Szükségszerű pszichofizikai parallelizmus Fakultatív noo-pszichikai antagonizmus: A szellem dacoló hatalma

18 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Pszichoterápiai crédó a logoterápiában: Hit az emberi szellem képességében, abban, hogy minden feltétel és körülmény között képes valahogy a benne rejlő pszichofizikumtól eltávolodni, s önmagát ettől gyümölcsöző távolságba helyezni.

19 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) Ebben az értelemben az ember egy a dolgok értelmét kereső, vagyis szellemileg meghatározott lény, aki túlmutat önmagán. Egzisztenciájának lényege az öntranszcendencia (Selbsttranszendenz), vagyis a másra, a másikra, a világban található, megvalósításra váró értékekhez való eleve hozzárendelés.

20 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Radikális értelem-apriorizmusa logoterápiában. Viktor E. Frankl( )

21 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Radikális értelem-apriorizmusa logoterápiában. Weisheit als Medizin (1997) Sinnschöpfung = = Értelemalkotás? = Értelemmerítés Az élet értelmét csupáncsak megtalálni, felfedezni lehet. Elisabeth Lukas (*1942)

22 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Elisabeth Lukas (*1942) Értelmet meríteni meglévő forrásokból! Az ember létrehozó részvétele az értelemészlelésben megszüntetné a lét értelmének krízisfüggetlenségét. Legkésőbb, amikor az emberi lét abszurddá válik, amikor az emberi szenvedés racionálisan teljesen megmagyarázhatatlan, az értelemadás nem működik.

23 VÉGSŐ ÉRTELEM (az ember által már nem megfogható értelem) Az életnek az ember által megtalált értelme Értelemmegvalósítások a múltban Értelemlehetőségek a jövőben A jelen pillanat értelmének beteljesítése Forrás: Lukas, Psychologische Seelsorge,

24 Az élet értelmének feltétel nélküli igenlése (Sinn des Lebens) Alkotás értékkategória alkotói értékek (Schöpferische Werte) Megélés értékkategória élményértékek (Erlebniswerte) Beállítódás értékkategória beállítódási értékek (Einstellungswerte) Szenvedés (Leid) Bőn (Schuld) Halál (Tod) Tragikus triász tragikus hármasság

25 2. Határkérdések: Életértelem, értelembeteljesedés, értelemorientáció Viktor E. Frankl( ) A logoterápia három alappillére: Az akarat szabadsága (Freiheit des Willens) A logoterápia mint nondeterminista pszichológia Az értelem akarása (Wille zum Sinn) A logoterápia mint értelemközpontú pszichoterápia Az élet értelmének feltétel nélküli igenlése (Sinn des Lebens) A logoterápia mint pozitív világnézet.

26 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Elisabeth Lukas (*1942) Egy átfogó, végső értelemnek a posztulátuma olyan filozófiai kérdés, amely előbb vagy utóbb az istenkérdéssel, illetve a hit jelenségével is szembesít bennünket. Dedukció útján az egész értelmének posztulátumából a logoterápia összefüggésében a minden egyes rész értelme következik.

27 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Az élet értelmére irányuló kérdés egy legmagasabb fokban individuális, személyes magánügy. Nekem úgy tűnik, hogy ezt hangsúlyozni kell, mivel egy féktelen»szociális«propaganda korában élünk. Mindannyian annyira el vagyunk társadalmasítva, hogy már észre sem vesszük azt, hogy magánügyek is vannak. Az ember legfontosabb dolgai azonban tényleg egészen személyesek; például, az élet értelme mellett, a szenvedés is, a szeretet, a halál és ehhez hasonlók. (Bochenski, 300)

28 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Bertrand Russel ( ) Ateista alap-beállítottságának megfelelően az egész értelmében ugyan nem tudott hinni, saját életét azonban rendkívül értelmesnek és érdemesnek tekintette.

29 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Egy meghatározott pillanatban az ember életének értelme van, ha ő ebben a pillanatban úgy véli, érzi stb., hogy számára élni érdemes. Az élet értelmének individuális elképzelése terén, elmosódik a racionalitás és az emocionalitás közötti határ.

30 3. Határhelyzet: Az élet értelmének kérdése mint magánügy Egy személy életértelme a legtöbb esetben egy törekvéssel, egy céllal függ össze. Az ember élete normális esetben, célok és törekvések sok kis, egymástól független sorozatából tevődik össze, amelyek számára az élet értelmét biztosítják. Vannak olyan pillanatok amikor az ember egyetlen célra sem törekszik, hanem egyszerűen csak élvezi a pillanatot, és ebben fedezi fel az élet értelmét.

31 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning Elisabeth Lukas (*1942) Öt kérdés öt válasz: Vasárnapi neurózis 1. Mi az én problémám? 2. Hol van az én szabad játékterem? 3. Milyen választási lehetőségeim vannak 4. Egy ezek közül a legértelmesebb? A lelkiismeret a detektív, az értelem észlelésének a szerve hogy élvezetes-e, nem az elsődleges szempont 5. Ezt az egyet akarom megvalósítani!

32 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning Elisabeth Lukas (*1942) az értelemészleléskor egy lehetőség felfedezéséről van szó a valóság mint háttér előtt. A páciens személyének elfogadásából a logoterápiában nem következik automatikusan a páciens által mondottak elfogadása! A logoterápia egyszóval nem érték-semleges!

33 4. Határjárás: Az értelemre szenzibilizáló tréning Elisabeth Lukas (*1942) A logoterápia elengedhetetlennek tartja a páciens által mondottak tartalmának megvizsgálását, mégpedig azok értékjellegét (Werthaftigkeit), valóság-közeliségét (Wirklichkeitsnähe) és vállalhatóságát (Verantwortbarkeit) szem előtt tartva.

34 5. Logoterápiamint feltételes értelemgondozás Wolfram Kurz A logoterápia az ember intuitív szellemi képességének, a lelkiismeretnek a hangját ébresztgeti Bedingte Sinn-Sorge = = Feltételes értelemgondozás Az értelemválasztás függ a szenvedő embert és a szituációt jellemző egyszeri körülménytől!

35 6. Lelkigondozásmint föltétlen értelemgondozás A világ tele van a föltételes értelemlehetőségek roppant bőségével, ezeket a lehetőségeket azonban egy föltétlen értelemalap foglalja magába. (Kurz, 229). Seelsorge als Unbedingte Sinn-Sorge = Föltétlen értelemgondozás Wolfram Kurz

36 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás A lelkigondozás segít eljutni a végső értelem akarásáig. Übersinn-ez teljesen hozzáférhetetlen a pusztán intellektuális megközelítés számára. A vallásos hit vezet tovább, mely a logoterápiának is nagyon szívügye.

37 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás A vallás tehát a logoterápia számára tárgy lehet, álláspont azonban nem! A logoterápiának a kinyilatkoztatásba vetett hit innenső oldalán van mozgástere és az értelemkérdést egyfelől teista, másfelől ateista világszemléletben válaszolja meg.

38 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás A hívő és a nem hívő ember közötti különbség Felelős a lelkiismerettel szemben A lelkiismeret: végső instancia a nem hívő számára Végső előtti fóruma a felelősségnek a hívő ember számára.

39 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Viktor E. Frankl( ) A lelkiismeret hangja: ( ) nemcsak utal a transzcendenciára, hanem a transzcendencián belül fakad. ( ) ahogyan egy kis bátorság kell ahhoz, hogy az ember vállalja azt, amit egyszer már felismert, úgy ahhoz egy kis alázat kell, hogy ezt olyan kifejezéssel nevezze meg, amellyel az emberek már évezredek óta illetik: az egyszerű Isten szóval. (Frankl, A tudattalan Isten, 46).

40 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Lényegbevágó az a többlet, amellyel az egyéni lelkigondozás megismertetheti a szenvedő embert: az élet nem véletlenszerű anyagi folyamatoknak, hanem a teremtésnek köszönhető; az ember elidegenedett létének alapjától, de az elidegenedés a hitben leküzdhetővé válik;

41 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Lényegbevágó az a többlet, amellyel az egyéni lelkigondozás megismertetheti a szenvedő embert: a világ egészének töredékessége Istenben legyőzhető, aki mindent beteljesít; az ember hivatása az, hogy a beteljesülésnek ebbe a folyamatába, amely Jézus Krisztus személyében, megváltó halálában és feltámadásában már megkezdődött, ő maga is beszálljon, ezért éljen és dolgozzon.

42 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Armin Kreiner (*1954) A keresztény teológia, ill. lelkigondozás válasza az élet értelmének kérdésére: Jogos az a remény, mellyel egy olyan szétrombolhatatlan jövőre számíthatunk, amelyben valósággá lesz a megismerésre, és az erkölcsiségre való törekvésünk transzcendens beteljesülése, valamint a boldogság és az igazságosság utáni vágyakozásunk győzelme.

43 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Az értelemmel teli élet kérdése számára ez először azt jelenti, hogy az (erkölcsös és) jó életre való törekvés meghiúsulása, nem kell föltétlenül végleges és visszavonhatatlan legyen, másodszor pedig azt, hogy a sikeres élet töredékes jeleit az élet teljességének ígéreteként tekinthetjük. Ebben a távlatban az Istenbe vetett hit valóban örömhírként mutatkozik meg. Armin Kreiner (*1954) (Kreiner, 505).

44 6. Lelkigondozás mint föltétlen értelemgondozás Kísértés a lelkigondozásban: Csekély egyéni értéked van, vigyázz tehát legalább arra, hogy kárt ne okoz valakinek! Helyes látószög a lelkigondozásban: Értékes vagy és fontos, az emberiségnek szüksége van rád. Ne mulaszd hát el beteljesíteni feladatodat!

45 Köszönöm a megtisztelő Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

46 Felhasznált irodalom: BAUMGARTNER, I., Pasztorálpszichológia, Budapest BOCHENSKI, J. M., Überden Sinndes Lebens, in: Ch. Fehigeet al. (szerk.), Der Sinndes Lebens, München 2000, BUDA B., Pszichoterápia, Budapest FRANKL, V. E., A tudattalan Isten, Budapest FRANKL, V. E., Értelem és egzisztencia, Budapest GROM, B.-BRIESKORN, N.-HAEFFNER, G., Glück auf der Suche nach dem guten Leben, Frankfurt a. M.-Berlin KREINER,A., Das wahre Antlitz Gottes oder was wir meinen, wenn wir Gott sagen, Freiburg i. Br KURZ, W., Seel-Sorge als Sinn-Sorge: Zur Analogie von kirchlicher Seelsorge und Logotherapie, in: K. Dörner(szerk.), Wege zum Menschen 37/1985, LUKAS, E., Lehrbuch der Logotherapie, München NURMELA, R., Die innere Freiheit, Frankfurt a. M., SÁRKÁNY, P., Filozófiai lélekgondozás, Budapest SZENTMÁRTONI M., Lelkipásztori pszichológia, Budapest VIK J., Gottes Heil im Glück des Menschen, Neuried bei München VIKJ., Az élet értelmének kérdése egy lehetséges út Isten felé? Válaszkeresés a fundamentális teológia és a Viktor E. Frankl-iegzisztenciaanalízis és logoterápiapárbeszédes kontextusában, in: NódaM. ZamfirK. DiósiD. Bodó M. (szerk.), Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése, Kolozsvár 2010, VIKJ., A pap mint tanácsadó. A logoterápiaisegítőbeszélgetés alkalmazásának lehetőségei a pasztorális tanácsadásban, in: ( ) Kolozsvár (Nyomtatás alatt).

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA 2006 A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés kidolgozása és bevezetése Főiskolánkon az Európai Unió társfinanszírozásával,

Részletesebben

Logoterápia és logopedagógia gyermekkorban

Logoterápia és logopedagógia gyermekkorban Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Logoterápia és logopedagógia gyermekkorban Konzulens: Jung Csilla klinikai szakpszichológus Készítette: Pataky Krisztina Logoterápiai tanácsadás

Részletesebben

Az emberi lét értelme WEISSMAHR BÉLA

Az emberi lét értelme WEISSMAHR BÉLA Az emberi lét értelme WEISSMAHR BÉLA Manapság nagyon sokan panaszkodnak, hogy céltalannak, értelmetlennek látják életüket. Ez elsősorban olyanoknál fordul elő, akik betegek, magányosak, de nagyon sokszor

Részletesebben

A pozitív pszichológia és a jó élet filozófiája

A pozitív pszichológia és a jó élet filozófiája BARCSI Tamás Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar A pozitív pszichológia és a jó élet filozófiája A jó élet, a boldogság mibenlétének kérdései az embereket leginkább foglalkoztató kérdések közé

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai Patsch Ferenc SJ Példás életű nem keresztények? Teológiai megfontolások Karl Rahner alapján hitről, erkölcsről, valamint arról, mit jelent kereszténynek lenni vallásközi módon 1. Előzetes megfontolások:

Részletesebben

A segítő beszélgetés, mint pasztorális eszköz

A segítő beszélgetés, mint pasztorális eszköz A segítő beszélgetés, mint pasztorális eszköz BEVEZETÉS Aki szerzetesként, papként, lelkipásztori munkatársként mozog emberek között, újra meg újra találkozik krízisben, válsághelyzetben lévő emberekkel.

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Dr. Németh Dávid. Károli Gáspár Református Egyetem Pasztorálpszichológiai Tanszék

Dr. Németh Dávid. Károli Gáspár Református Egyetem Pasztorálpszichológiai Tanszék Dr. Németh Dávid Károli Gáspár Református Egyetem Pasztorálpszichológiai Tanszék A BOLDOGULÁS ÚTVESZTŐI ÉS A BOLDOGSÁG ÚTJAI Coaching Szemléletű Vezetők Konferenciája és Találkozója, 2013, Gárdony A boldogság

Részletesebben

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal]

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal] VITA Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [4. oldal] Martin Buber Válasz C. G. Jungnak [22. oldal] Buji Ferenc A hívő és a gnosztikus [26. oldal]

Részletesebben

A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA

A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA Adalékok a vallás lényegének meghatározásához A közelmúlt évtizedeiben mostoha sorsa volt a vallástudománynak. Bár művelését nem tiltották, de nem is szorgalmazták, elvégre vizsgálati

Részletesebben

DR. ELŐD ISTVÁN VALLÁS ÉS EGYHÁZ. katolikus szemmel SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST 1981.

DR. ELŐD ISTVÁN VALLÁS ÉS EGYHÁZ. katolikus szemmel SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST 1981. DR. ELŐD ISTVÁN VALLÁS ÉS EGYHÁZ katolikus szemmel SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST 1981. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 KATOLIKUS SZEMMEL...4 A VALLÁS...5 VIZSGÁLÓDÁSUNK

Részletesebben

A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért

A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért [Kultúrpasztoráció: a "kultúrák evangelizálása", más szóval a "hithirdetés inkulturációja"] Új kulturális helyzetek, új evangelizációs területek BEVEZETÉS

Részletesebben

Földényi F. László A BETEGSÉGRŐL*

Földényi F. László A BETEGSÉGRŐL* Földényi F. László I A BETEGSÉGRŐL* nduljunk ki egy periferikusnak tűnő kérdésből: miért hogy az elmebetegségek mind a mai napig nem rendszerezhetőek végérvényesen, miért hogy a betegségek nemzetközi osztályozásának

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

PEDAGÓGIA keresztény szemmel

PEDAGÓGIA keresztény szemmel PEDAGÓGIA keresztény szemmel Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Gaál Mária és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Rövidítések jegyzéke

Rövidítések jegyzéke Rövidítések jegyzéke ÁKD Általános Kateketikai Direktórium (1971) BCS Boldogabb családokért Magyar püspökkari dokumentum COINCAT CONSIGLIO INTERNAZIONALE PER LA CATECHESI, La catechesi degli adulti nella

Részletesebben

A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE

A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE SZEGED 2010 Megtaláltam Rómában Krisztus szolgálatának számomra

Részletesebben

AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK*

AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK* Carl Gustav Jung AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK* Amint már többször is volt alkalmam jelezni, a lapisról szóló kijelentések pszichológiai szempontból az önvaló archetípusát írják le. Ugyanakkor

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó!

No. 25-30. (2002 2002.) Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Tartalom: Bevezetés. Tisztelt olvasó! No. 25-30. (2002 2002.) "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés A 200l. évi statisztikánk Cikkek, tanulmányok a Délkeleti Régió Hírleveléből Beszámolók konferenciákról Tanulmányok

Részletesebben

Rogersi pedagógia és személyiségközpontú pszichológia alkalmazása a segítő hivatásom során

Rogersi pedagógia és személyiségközpontú pszichológia alkalmazása a segítő hivatásom során Aki híres, befolyásos és gazdag akar lenni, ne engem kövessen (Carl Rogers) Házi dolgozat Tantárgy neve: Tanácsadási jártasság Rogersi pedagógia és személyiségközpontú pszichológia alkalmazása a segítő

Részletesebben

Jézus Krisztus a szabadító

Jézus Krisztus a szabadító Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Budapest Dogmatika Tanszék 1 Jézus Krisztus a szabadító A személyes gonosz hatalmának megtörése, mint a megváltás egyik dimenziója Doktori értekezés Dissertatio

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ

VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ Peter Berger * Mikor a hagyomány külsődleges, tehát társadalmilag elérhető tekintélye meggyengül, az ember kénytelen reflektívebbé válni, s feltenni önmagának

Részletesebben

Rama P. Coomaraswamy PSZICHOLÓGIAI INTEGRÁCIÓ ÉS VALLÁSOS SZEMLÉLETMÓD

Rama P. Coomaraswamy PSZICHOLÓGIAI INTEGRÁCIÓ ÉS VALLÁSOS SZEMLÉLETMÓD Rama P. Coomaraswamy PSZICHOLÓGIAI INTEGRÁCIÓ ÉS VALLÁSOS SZEMLÉLETMÓD Bevezetés: tekintettel az énre 1 A filozófiai háttérnek és oktatásnak köszönhetően a közegészségügyben dolgozó szakemberek többsége

Részletesebben

Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig

Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig A pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelése Doktori értekezés Szabó András Témavezető: dr. Béres

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben