A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA"

Átírás

1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS AZ ENERGETIKA Dr. CSOM GYULA egyetemi tanár 1 Tartalom 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA 2. AZ ENERGETIKA KIEMELT JELENTŐSÉGE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN 3. ENERGETIKA ELLÁTÁSBIZTONSÁG 4. KIBOCSÁTÁSOK ÉS AZOK HATÁSAI 5. KÖVETKEZTETÉSEK 2 1

2 1. A fenntartható fejlődés fogalma 1.1. A technikai fejlődés kétarcúsága A technikai civilizáció pozitív hatásai A technikai civilizáció negatív hatásai A pozitív és negatív hatások kapcsolata A két oldal harca egyben a fejlődés egyik mozgató ereje Történelmi kategória Régebben: időben és térben korlátozott hatások Ma: a hatások globálisak a veszélyek is globálisak Az emberiség egyik legnagyobb és legnehezebb feladata: e kérdés megoldása 3 1. A fenntartható fejlődés fogalma 1.2. A jelenlegi világhelyzet A népesség alakulása - demográfiai forradalom Kr. születésekor: 300 millió I. Sz ben: < 500 millió 1800 körül: 1 milliárd 1900-ben: 1,6 milliárd 1950-ben: 2,5 milliárd 2000-ben: 6,1 milliárd Ma évente 77 millióval nő 4 2

3 1. A fenntartható fejlődés fogalma A népesség növekedése nem egyenletes Iparilag fejlett, gazdag országokban: lassú Fejlődő, szegény országokban: igen gyors Eltolódás a régiók között Gazdasági fejlődés régiónkénti megoszlása egyenetlen Óriási különbségek a különböző régiók és a különböző országok között Egyre erősebb migráció Belső, országon belül Nemzetközi országok között Nemzetközi instabilitás, fegyveres konfliktusok, terrorizmus Környezet romlása, az ökológiai problémák globálissá válnak 5 1. A fenntartható fejlődés fogalma 1.3. Felmerülő kérdések Mekkora föld eltartó képessége? Meddig rontható a földön kialakult egyensúly? Az egyenlőtlenség növekedése hogyan állítható meg, hogyan fordítható meg? Hogyan csökkenthető a migráció? Hogyan csökkenthető a növekedés? 6 3

4 1. A fenntartható fejlődés fogalma Megfelelő válaszok nélkül globális veszélyek az egész földre, az egész emberiségre nézve (globális felmelegedés, ózonlyuk, biodiverzitás csökkenése, vízhiány, energiahiány, betegségek, járványok, fegyveres konfliktusok, terrorizmus) Az emberiség fokozatosan felismeri a veszélyt A fenntartható fejlődés fogalma 1.4. A veszély felismerésének stációi Római Klub új típusú világmodelljei (60-as évek vége) Növekedés határai (1972) Stockholmi ENSZ konferencia (1972) az Emberi környezetről Környezet és Fejlődés Világbizottsága (ENSZ, ) Közös jövőnk c. jelentés: a fenntartható fejlődés első általános definiálása. 8 4

5 1. A fenntartható fejlődés fogalma 1.5. A fenntartható fejlődés fogalmának alakulása Klasszikus definíció ( Közös jövőnk ) A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, mely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációit abban, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket A fenntartható fejlődés fogalma + Új gondolkodást, globális gondolkodást, új szemléletmódot, etikus gondolkodást követel, + Értelmiség különleges felelőssége + Globális környezeti szennyezés tiltása, egyéb szennyezők csökkentése + Ásványi kincsekkel maximális takarékoskodás + Bizonytalan esetre: Nem tenni semmi olyant, aminek hosszú távú hatásait nem ismerjük. 10 5

6 1. A fenntartható fejlődés fogalma Előző definíció kritikája, módosított definíció (1994. évi Osló-i tanácskozás): A fenntartható termelés és fogyasztás a javak és szolgáltatások olyan felhasználására, amely lehetővé teszi az alapvető szükségletek kielégítését, az életminőség javítását, a természeti erőforrások felhasználhatóságának, a mérgező anyagok és hulladékok és egyéb szennyezők kibocsátásának minimalizálásával az adott életciklusban olymódon, hogy nem veszélyeztetik a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését A fenntartható fejlődés fogalma Opshov holland közgazdász szerint: A fenntartható fejlődés integratív fogalom, amely magába foglalja: + a társadalmi + a gazdasági és + az ökológiai fenntarthatóságot. E három dimenzió szoros kölcsönhatásban van egymással. 12 6

7 1. A fenntartható fejlődés fogalma 1.6. Nemzetközi konferenciák Riói konferencia (1992) határozatok és azok teljesítése Kiotói konferencia (1997) Kiotói jegyzőkönyv (konkrét korlátok) Johannesburg-i csúcskonferencia (2002) Az energetika kiemelt jelentősége a fenntartható fejlődésben 2.1. Az energetika kiemelt jelentősége a technikai civilizációban A fejlődés feltétele, motorja és jellemzője Energiafogyasztás növekedése a múltban Energiafogyasztás összetételének alakulása Energiafogyasztás a mindennapi életben Energiafelhasználás alakulás a 21. sz.-ban 14 7

8 2. Az energetika kiemelt jelentősége a fenntartható fejlődésben 2.2. Energetika ökológiai hatása Kibocsátások (CO 2, SO 2, No x, mérgező anyagok, radioaktivitás) Hatás globális felmelegedésre Hatás az ózonlyuk növekedésére Hatás a biológiai sokféleségre Kockázati mátrix Az energetika kiemelt jelentősége a fenntartható fejlődésben Kockázati mátrix Térbeli kiterjedés Lokális (max km) Regionális (max km) Globális (>2000 km) Időbeli kiterjedés Rövid távú (<1 év) Pl. pernye Pl. savas eső Olaj- és gázellátás Középtávú (1-300 év) (1-200 év) Pl. kis- és közepes aktivitású r.a. hulladéktároló Pl. atomerőmű-baleset (kis valószínűség) Pl. üvegház-gázok, ózonlyuk-gázok, alapanyag kitermelés (kisebb mennyiség) Hosszú távú (>300 év) (>200 év) Pl. hosszú felezési idejű r.a. hulladéktároló Pl. nagy atomerőműkatasztrófa Pl. üvegház-gázok, ózonlyuk-gázok, alapanyag kitermelés (nagyobb mennyiség) 16 8

9 2. Az energetika kiemelt jelentősége a fenntartható fejlődésben 2.2. Energetika ökológiai hatása 2.3. Természeti kincsek végessége 2.4. Gazdasági és társadalmi különbségek Az energetika kiemelt jelentősége a fenntartható fejlődésben 2.5. Néhány adat az előzőek alátámasztására 18 9

10 2. Az energetika kiemelt jelentősége a fenntartható fejlődésben 2.6. Általunk vizsgált kérdések: Energetikai ellátásbiztonság Kibocsátások és azok hatásai Szennyeződések Gazdasági kérdések 2.7. Vizsgált energiaforrások Fosszilis energiahordozók Megújuló energiaforrások Atomenergia Energetikai ellátásbiztonság 3.1. Az energetikai ellátásbiztonság fogalma 3.2. Az energetikai ellátásbiztonságot befolyásoló tényezők Az energiafelhasználás nagysága és régiónkénti eloszlása Az energiaforrások nagysága és régiónkénti eloszlása A stratégiai készletezés műszaki és gazdasági megvalósíthatósága Forrásdiverzifikáció megvalósíthatósága Egyebek (pl. politikai stabilitás...) 20 10

11 3. Energetikai ellátásbiztonság 3.3. Az energiafelhasználás régiónkénti eloszlása A világ energiafelhasználásának régiónkénti megoszlása Energetikai ellátásbiztonság 3.3. Az energiafelhasználás régiónkénti eloszlása A villamosenergia-termelés regionális megoszlása 22 11

12 3. Energetikai ellátásbiztonság 3.3. Az energiafelhasználás régiónkénti eloszlása A villamosenergia-termelés üzemanyag szerinti megoszlása Energetikai ellátásbiztonság 3.4. Az energiaforrások régiónkénti eloszlása A világ műrevaló kőolajvagyonának regionális megoszlása Afrika 6% Nyugat- Európa 2% Ázsia, Ausztrália 4% Dél- és Közép- Amerika 8% FÁK és Kelet- Közép- Európa 6% Közép-Kelet 65% Észak- Amerika 9% 24 12

13 3. Energetikai ellátásbiztonság 3.4. Az energiaforrások régiónkénti eloszlása A világ műrevaló földgázvagyonának regionális megoszlása Észak- Amerika 6% Afrika 7% Ázsia, Ausztrália 7% Dél- és Közép- Amerika 4% Nyugat- Európa 4% FÁK és Kelet- Európa 40% Közép-Kelet 32% Energetikai ellátásbiztonság 3.4. Az energiaforrások régiónkénti eloszlása A világ műrevaló szénvagyonának regionális megoszlása Afrika 3% Ázsia, Ausztrália 38% Közép-Kelet 0% Észak- Amerika 10% Dél- és Közép- Amerika 1% Nyugat- Európa 3% FÁK és Kelet- Európa 45% 26 13

14 3. Energetikai ellátásbiztonság 3.4. Az energiaforrások régiónkénti eloszlása A világ műrevaló uránvagyonának regionális megoszlása Dél-Amerika 5% Ázsia 4% Nyugat- Európa 4% FÁK és Kelet- Európa 26% Ausztrália 17% Észak- Amerika 20% Afrika 24% Energetikai ellátásbiztonság Következtetések: Nagy egyenlőtlenségek a régiók között Ott van kevés forrás, ahol nagy a felhasználás, és ott van sok forrás, ahol kevés a felhasználás A nagy energiafogyasztóknak energiahordozó készleteiknek nagy részét külföldről kell beszerezniük Energiahordozókban igen nagy importfüggőség Ellátásbiztonság sérül Nemzetközi feltételektől való erős függés Nemzetközi konfliktusok lehetősége jelentős 28 14

15 3. Energetikai ellátásbiztonság 3.5. A stratégiai készletezés műszaki és gazdasági lehetőségei Energiasűrűség a különböző energiahordozóknál Pl. egy 1000 MW(e)-os erőmű évi üzemanyagigénye t szén: 2000 vonatszerelvény (1300 t/szerelvény) t olaj: 10 szupertanker 1,5-2 milliárd Nm 3 földgáz km 2 erdőterület (egy magyarországi megye) 30 t urán: reaktorzóna (10 m 3 ) Jelentős különbség az energiahordozók között a stratégiai tartalékképzés műszaki feltételei tekintetében Energetikai ellátásbiztonság Villamosenergia-egységköltség szerkezete Jelentős különbség az energiahordozók között a stratégiai tartalékképzés gazdasági feltételei tekintetében 30 15

16 3. Energetikai ellátásbiztonság Az EU helyzetének értékelése Az EU-30 importfüggésének alakulása Energetikai ellátásbiztonság Az EU importfüggése már ma is nagy (olaj: >50%, földgáz: ~40%) Ha nem történik intézkedés, akkor ez az importfüggés erősen tovább nő (2030-ig olaj: ~80%, földgáz: ~70%) Ezt nagy gondnak tartják, és elismerik, hogy alig vannak saját eszközeik a helyzet megváltoztatására Ez a helyzet a bővítéssel sem változik, esetleg tovább romlik 32 16

17 3. Energetikai ellátásbiztonság Energetikai ellátásbiztonság Magyarország helyzetének értékelése 34 17

18 4.1. Lehetséges hatások Üvegházhatás Ózonréteg vékonyodása Biológiai sokféleség (biodiverzitás) csökkenése Radioaktív sugárzások egészségügyi hatásai Teljes vertikumot kell tekinteni Üvegházhatású gázok Szén-dioxid (CO 2 ) Metán (CH 4 ) Dinnitrogén-oxid (N 2 O) Fluorozott szénhidrogének (HFC-k) Perfluor karbonátok (PFC-k) Kén-hexafluoridok (SF 6 ) 36 18

19

20 CO2 hatása a globális felmelegedésre 40 20

21 4.4. Fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor kibocsátott CO 2 Szén esetében: g/mj Olaj esetében: g/mj Földgáz esetében: g/mj Különböző energiatermelési módok CO 2 kibocsátásai Egy főre jutó szén-dioxid kibocsátás megoszlása a világon [tco 2 /év] 42 21

22 43 Környezeti kibocsátások 44 22

23 Össz CO 2 -kibocsátás energetikával összefüggésben ma a világon: ~ tonna/év Kén-dioxid kibocsátása Károsítja az emberi egészséget és hozzájárul a talaj, az erdők és a felszíni vizek savasodásához Regionális környezetszennyezést jelent A keletkezett mennyiség alapvetően függ az alkalmazott tüzelőanyag fajtájától: kőolaj és szén esetében nagy, földgáz esetében kicsi 2 kg SO 2 /kg S Szokásos szén esetén (S: 1..3%): ~ 2-5 g/mj Lepárlási maradék (gudron) (S: 2..4%): ~ 1-2 g/mj 46 23

24 4.7. Atomenergia környezeti kibocsátásai 47 Sok széntüzelésű erőműből több radioaktivitás kerül ki 48 24

25 Átlagos sugárterhelés Európában

26 Radonsugárzás regionális egyenlőtlensége a világon: Európában Brazília India New York 51 Egészségügyi hatások 52 26

27 4.8. Radioaktív hulladékok Aktivitási szint alapján: Kis aktivitású hulladékok Közepes aktivitású hulladékok Nagy aktivitású hulladékok Radioizotópok felezési ideje alapján Rövid élettartamú radioizotópok (T 1/2 < 30 nap) Közepes élettartamú radioizotópok (T 1/2 = 30 nap-30 év) Hosszú élettartamú radioizotópok (T 1/2 > 30 év) Radioaktív hulladékok kezelése és végső elhelyezése Transzmutáció Atomerőművek biztonsága 53 Atomenergia általi CO 2 -kibocsátás-megtakarítás MJ-onként g CO 2 kibocsátást akadályoz meg 54 27

28 55 A paksi atomerőmű általi kibocsátás-megtakarítás CO 2 (és O 2 ) megtakarítás Ha a paksi atomerőművet modern széntüzelésű erőművel helyettesítenék, az évente majdnem hét és fél millió tonna oxigént fogyasztana el a légkörből, és több mint 10 millió tonna szén-dioxidot bocsátana ki Ez majdnem annyi oxigén, amennyit az összes magyarországi erdő termel egy év alatt. Ez nagyjából az ország egész lakossága által az egész év folyamán belélegzett oxigén mennyiségét jelenti 56 28

29 Más szennyezők kibocsátás-megtakarítása 650 ezer tonna SO 2 60 ezer tonna NO x 100 ezer tonna por és hamu 40 ezer tonna CO Következtetések További ismeretek, információk a Fenntartható fejlődés és atomenergia című tárgy keretében. Előadó: Dr. Aszódi Attila, egyetemi docens, a Műegyetem Oktatóreaktorának vezetője. Dr. Csom Gyula, egyetemi tanár, Széchenyi díjas, BME Nukleáris Technikai Intézet. Neptun: BMETE (Intézmény menüpont) 58 29

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Jobbágy Szabolcs jobbagyszabolcs@citromail.hu HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Absztrakt Értékelő elemzésében egy általános képet szeretnék

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A biogáz alkalmazása Magyarországon

A biogáz alkalmazása Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék A biogáz alkalmazása Magyarországon Egy (jól) működő alternatíva a klímaváltozás mérséklésére és az energiafüggőség

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Teknős László teknos.laszlo@gmail.com

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Antal Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Kovács Antal Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergiafogyasztóval

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS

GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS 1. A globalizáció kialakulása és hatásai GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS Napjaink kulcsfogalma a globalizáció, amely a nemzetállami határok elmosódását jelenti az élet szinte minden területén. A közlekedés

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EURÓPAI ÜZLETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS UNIÓS ÉS HAZAI ELMÉLETE ÉS MISKOLC PÉLDÁJÁN A

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A 21. SZÁZAD ATOMENERGETIKÁJÁÉRT

NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A 21. SZÁZAD ATOMENERGETIKÁJÁÉRT NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A 21. SZÁZAD ATOMENERGETIKÁJÁÉRT Csom Gyula a műszaki tudomány doktora professor emeritus Budapest 2005. április 2 Tartalomjegyzék Bevezetés A fosszilis energiahordozók és az energiaigények

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) Béka tanmese (KM002_1) 1. A környezetvédelem alapjai 2014/2015-es tanév I. félév Vida Gábor: Helyünk a bioszférában előszó ld. pdf http://www.interkonyv.hu//index.php?page=getpdf&me dia_id=5&method=inline

Részletesebben

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás I. rész (2011. október 21.) Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka tanszékvezető főiskolai docens Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu

Részletesebben

A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban.

A környezetvédelem mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban. Környezetvédelem - fenntartható fejlődés I. A környezetvédelem kialakulása A környezet védelme évszázadok óta az emberi társadalom fontos feladata. Magyarországon már a 19. század második felében törvényekkel

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 4. Előzmények Korábbi tervek, koncepciók vizsgálata Készítette: MTA RKK Nyugat magyarországi Tudományos Intézet 2011-2012 és a Magyarország társfinanszírozásával

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár 1 SZAKDOLGOZAT 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK LEVELEZŐ tagozat SZAKDIPLOMÁCIA szakirány ENERGIA: VÁLSÁG VAGY BUSINESS? A környezetvédelmi konferenciák

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT SZÁSZ Tibor Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. tibor.szasz@econ.unideb.hu

Részletesebben

Fenntarthatóság és kockázatok tudatosítása. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona dr. Mika János

Fenntarthatóság és kockázatok tudatosítása. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona dr. Mika János Fenntarthatóság és kockázatok tudatosítása Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona dr. Mika János 2013 A jegyzetben szereplő gyakorlatok kitalálásában közreműködő hallgatók: Barabás Janka, Bori Teréz, Fegyver Ilona,

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben