M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6739

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 75. szám 6739"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6739 A Kormány 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány hozzájárul a) a KEOP-5.6.0/E azonosító számú, Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című és b) a KEOP azonosító számú, Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági inek előkészítése című pályázati felhívás meghirdetéséhez a közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.7. pontja alapján. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 2. A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 3. A Kormány hozzájárul a 2. melléklet szerinti projektek támogatási szerződése megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) 1. és 2. prioritása terhére megkötött támogatási szerződések keretében fel nem használt forrásként rendelkezésre álló kötelezettségvállalások felszabadításával gondoskodjon a KEOP prioritásai közötti forrásátcsoportosításhoz szükséges módosítás előkészítéséről, ha a KEOP 5. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: június Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 6. A Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 7. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet a) pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében a 4,52 szövegrész helyébe a 4,17 szöveg, b) pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a 16,41 szövegrész helyébe a 16,83 szöveg, c) pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a 38,38 szövegrész helyébe a 38,45 szöveg, d) pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a 2,02 szövegrész helyébe az 1,67 szöveg, e) pontjában foglalt táblázat E:4 mezőjében a 2,54 szövegrész helyébe az 1,80 szöveg, f) pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében az 5,87 szövegrész helyébe a 4,13 szöveg lép. 8. A Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat] a következő 1/A. ponttal egészül ki: 1/A. A Kormány hozzájárul az 1. mellékletben foglalt táblázat sora szerinti projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján. Felelős: nemzet fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 9. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2 6740 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 10. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a 9,00 szövegrész helyébe a 17,08 szöveg, az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat szövegrész helyébe az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] szöveg lép. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz A B C 1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kötelezettségvállalás összege (Ft) 2. KEOP-1.2.0/ Révfülöp agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, KEOP-1.2.0/B/ Hunyadfalvai agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP-2.1.1/2F/ Árvízvédelmi fővédvonal, Szolnok város térségi a jobb parti árvízvédelmi szakaszon KEOP-2.1.1/2F/ A árvízvédelmi szakasz védelmi képességének komplex KEOP-2.1.1/2F/ Berettyó védtöltések a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben KEOP-2.1.2/2F/ Nagymaros árvízvédelmi vonal kiépítése KEOP-2.2.3/B/ XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése KEOP-3.1.4/ Kisvárdai várkert rekonstrukciója KEOP-3.1.4/ A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi KEOP A Napelemes rendszer telepítése a Magyarországi Baptista Egyház Emmaus idősek otthonánál Keszthelyi távhővezeték vásártéri szakaszának rekonstrukciója Távhőrendszer Debreceni távhőrendszer Távhőellátó rendszer Oroszlány A kecskeméti Árpádváros DN200 gerincvezeték I II. ütem és a Muraközi J. u. 4., Batthyány u. 45., Arany János u. 10. szám alatti hőközpontok technológiai felújítása Kecskemét távhőrenszerében Győri távhőrendszer A salgótarjáni távhőrendszer Az egri távhőrendszer, új fogyasztók távhőellátásba vonása Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán Kaposvári távfűtés energiahatékonyságának növelése Új fogyasztók távhőre kötése, kazánházi k a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén Távhőrendszer az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál Energiahatékonysági beruházások a CSORNAHŐ Kft. kazánüzemében

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám Távhőellátás a VKSZ Zrt.-nél Hőközpontok, új fogyasztók csatlakoztatása Dorog és Esztergom városában A ceglédi távhőrendszer, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása A tatai távhőrendszer Primer hőtávvezetékek cseréje, felhasználói hőközpontok és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Pécsett Kondenzációs kazánok telepítése a Mérges úti fűtőműbe Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Távhőtermelő berendezések (2014) és primer távhővezetékek (2014) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok (2013) és primer távhővezetékek (2013) energiahatékony a FŐTÁV Zrt távhőrendszereiben A székesfehérvári távhőellátás környezetvédelmi és energiahatékonysági fókuszú, komplex megújítása KEOP-5.5.0/A/ Hajdúnánás, Iskola u szám alatti meglévő iskola épület KEOP-5.5.0/A/ Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara komplex KEOP-5.6.0/ Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése KEOP-5.6.0/ Noszvaj Továbbképző Központ KEOP-5.6.0/ Épületek és megújuló energia hasznosítása az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben KEOP-5.6.0/ Csány Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása KEOP-5.6.0/ Egri Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása KEOP-5.6.0/ Vámosgyörki Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása KEOP / Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz A B C D 1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Támogatás összege (Ft) KEOP-1.3.0/ KEOP-3.1.4/ KEOP-3.1.4/ Zimány Ivóvízminőség-javító Program Kisvárdai várkert rekonstrukciója A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő részvénytársaság Kisvárda Város ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület

4 6742 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 5. KEOP A Napelemes rendszer telepítése a Magyarországi Baptista Egyház Emmaus Idősek Otthonánál Magyarországi Baptista Egyház Keszthelyi távhővezeték vásártéri szakaszának rekonstrukciója VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Távhőrendszer Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság Debreceni távhőrendszer Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Távhőellátó rendszer Oroszlány Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kecskeméti Árpádváros DN200 gerincvezeték I II. ütem és a Muraközi J. u. 4., Batthyány u. 45., Arany János u. 10. szám alatti hőközpontok technológiai felújítása Kecskemét távhőrenszerében KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Győri távhőrendszer GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A salgótarjáni távhőrendszer Salgó Vagyon Salgótarjáni i Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Az egri távhőrendszer, új fogyasztók távhőellátásba vonása EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kaposvári távfűtés energiahatékonyságának növelése Kaposvári Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új fogyasztók távhőre kötése, kazánházi k a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Távhőrendszer az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Energiahatékonysági beruházások a CSORNAHŐ Kft. kazánüzemében CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Távhőellátás a VKSZ Zrt.-nél VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám Hőközpontok, új fogyasztók csatlakoztatása Dorog és Esztergom városában PROMTÁVHŐ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A ceglédi távhőrendszer, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság A tatai távhőrendszer TATA ENERGIA Távhőtermelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Primer hőtávvezetékek cseréje, felhasználói hőközpontok és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Pécsett PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Kondenzációs kazánok telepítése a Mérges úti fűtőműbe Városgondozási Zártkörű Részvénytársaság Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Távhőtermelő berendezések (2014) és primer távhővezetékek (2014) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felhasználói hőközpontok (2013) és primer távhővezetékek (2013) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A székesfehérvári távhőellátás környezetvédelmi és energiahatékonysági fókuszú, komplex megújítása SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEOP-5.5.0/A/ Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara komplex Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

6 6744 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 3. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz 1. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5.2. A prioritás ütemezése A kiírások kerete A B C D 1. Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon) Összesen 3. 26,51 64,75 63,58 154,84 4. Többletkötelezettség-vállalás: 61,12 Mrd Ft 5. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 0% A kötelezettségvállalás A B C 1. Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon) hátralevő Összesen ,41 46,06 216,47

7 2. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A konstrukciók A B C D E F G H Pályázatok, projektek 1. meghirdethető kerete Konstrukció kódja Konstrukció neve (Mrd Ft) Távhő-szektor 26,51 0,00 0, Épület k Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai 0,00 64,75 0,50 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 17,08 A konstrukció célja Távhőellátás energiahatékonysági. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési, használati melegvíz rendszerek, világítási rendszerek (e tevékenységek kiegészíthetők megújuló energiaforrások alkalmazásával). Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési, használati melegvíz rendszerek, világítási rendszerek (e tevékenységek kiegészíthetők megújuló energiaforrások alkalmazásával). hőtechnikai adottságainak javítása. A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzeti fejlesztési miniszter A konstrukció szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel rendelkező további miniszter belügyminiszter belügyminiszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6745

8 6746 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 3. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Az pontban foglalt táblázat 3 6. sora szerinti 5.4.0, 5.5.0, és konstrukció 61,12 Mrd Ft többletkötelezettség-vállalást tartalmaz. 4. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A kötelezettségvállalás A B C 1. Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon) hátralévő Összesen 3. 58,25 10,44 68,69

9 (1.) 5. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki: (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (Konstrukció kódja) (Konstrukció neve) [Pályázatok, projektek meghirdethető kerete (Mrd Ft)] (2.) (2011.) (2012.) (2013.) Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági inek előkészítése 0,00 0,00 2,90 (A konstrukció célja) A konstrukció célja a kormányhivatalok és minisztériumok épületeinek fejlesztésére irányuló beruházási projektek előkészítése a programozási időszakra. (A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter) nemzeti fejlesztési miniszter (A konstrukció szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel rendelkező további miniszter) M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6747

10 4. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz (1.) Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (Kapcsolódó operatív program neve) (Konstrukció kódja) 62. KEOP KEOP (Konstrukció neve) (Projekt megnevezése) Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Ferihegyi úti Szakrendelő (Támogatást igénylő neve) Bátonyterenye Város Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente [Kiemelt projekt támogatási összege legfeljebb (Mrd Ft)] (Projekt rövid bemutatása) (Projekt megvalósításával összefüggő feltételek) 6748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

11 64. KEOP KEOP KEOP Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente oktatási Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6749

12 67. KEOP KEOP KEOP Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház II. A Bükkaranyosi Általános Iskola Demecser középületeinek Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Bükkaranyos Község Demecser Város 6750 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

13 70. KEOP KEOP KEOP Dévaványa középületeinek A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet Az Ecsédi Gondozási Központ Dévaványa Város Dunakeszi Város Ecséd Községi M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6751

14 73. KEOP KEOP KEOP Az ecsédi Központi Konyha Az Ecsédi Polgármesteri Hivatal Balatonbozsoki Óvoda Ecséd Községi Ecséd Községi Enying Város 6752 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

15 76. KEOP KEOP KEOP Az óvoda Kossuth utcai Az Enyingi Szirombontogató Óvoda Vas Gereben utcai A Petőfi Sándor Általános Iskola Enying Város Enying Város Hévízgyörk Község M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6753

16 79. KEOP KEOP KEOP A Művelődési Ház Bajza József Szakközépiskola és Gimnázium A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda Hévízgyörk Község Hatvan Város Hatvan Város 6754 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

17 82. KEOP KEOP KEOP A cukorgyári fejépület A Hatvani Napsugár Óvoda A Herédi Általános Iskola Hatvan Város Hatvan Város Heréd Községi M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6755

18 85. KEOP KEOP KEOP Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti Tagóvoda Az Újtelepi Katolikus Általános Tagiskola A HVÓBKI Kerekerdő Tagóvoda Heves Város Heves Város Heves Város 6756 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

19 88. KEOP KEOP KEOP A Polgármesteri Hivatal Somogy Megyei Kormányhivatal I. Somogy Megyei Kormányhivatal II. Heves Város Somogy Megyei Kormányhivatal Somogy Megyei Kormányhivatal M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6757

20 91. KEOP KEOP KEOP A rendőrőrs A kiskörei tornaterem Kisvárda középületeinek Kisköre Városi Kisköre Városi Kisvárda Város 6758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

21 94. KEOP KEOP KEOP A Vári Emil Általános Iskola A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház A Polgármesteri Hivatal Kisvárda Város Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Leányvár Község M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6759

22 97. KEOP KEOP KEOP A Művelődési Ház és Sportcsarnok A Polgármesteri Hivatal Nyírpazony önkormányzati középületek Nagymányok Város Nagyréde Községi Nyírpazony Nagyközség 6760 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

23 100. KEOP KEOP KEOP Nyírtelek önkormányzati középületek A Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola A petőfibányai Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház Nyírtelek Város Pátroha Községi Petőfibánya Községi M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6761

24 103. KEOP KEOP KEOP A Baranya Megyei Kormányhivatal I. A Baranya Megyei Kormányhivatal I. A rózsaszentmártoni Óvoda Pécs Megyei Jogú Város Pécs Megyei Jogú Város Rózsaszentmárton Községi 6762 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

25 106. KEOP KEOP KEOP A Művelődési Ház és Könyvtár A Polgármesteri Hivatal A József Attila Művelődési Központ Rózsaszentmárton Községi Sajólád Község Sárbogárd Város M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6763

26 109. KEOP KEOP KEOP A Sárbogárdi Zengő Óvoda Sióagárd Közös Óvoda Szabolcsveresmart Község önkormányzati épületeinek Sárbogárd Város Sióagárd Község Szabolcsveresmart Község 6764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

27 112. KEOP KEOP KEOP A Bajza József Általános Iskola Intézményegység A háziorvosi rendelő A Veszprém Megyei Kormányhivatal I. Szűcsi Községi Szűcsi Községi Veszprém Megyei Jogú Város M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6765

28 115. KEOP A Veszprém Megyei Kormányhivatal II. Veszprém Megyei Jogú Város 6766 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

hatályos: 2015.10.20 - aa) a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú, Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése című, és

hatályos: 2015.10.20 - aa) a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú, Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése című, és 1770/2015. (X. 19.) Korm. határozat a 2012-2013-0030 azonosító számú ( Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése című), valamint a 2014-0001 azonosító számú ( Épületenergetikai korszerűsítés

Részletesebben

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE dr. Orbán Péter projektvezető Röviden a MaTáSzSz-ról A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993- ban alakult. A hazai távhőszektor

Részletesebben

Callis-R Energetika ZRt. Rákoskeresztúri Erőmű 2011.11.30 46 917 829

Callis-R Energetika ZRt. Rákoskeresztúri Erőmű 2011.11.30 46 917 829 Engedélyes VESZPRÉM - KOGENERÁCIÓ" Energiatermelő Zrt. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Telephely Veszprémi Kogenerációs József Attila fűtőmű A kötelező átvétel idejének lejárati

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 23., kedd Tartalomjegyzék 17/2015. (VI. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 8284 18/2015. (VI. 23.) MNB rendelet A Kőszegi

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) TOP-1.1.1-15-HE1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Projekt település:

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése

4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése 4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése Pályázati konstrukció: KEOP-5.4.0/12-2013-0031 A projekt a belvárosi körzet szomszédságában,

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

1. hosszabbítás. 2. hosszabbítás A hosszabbítás A kötelező átvétel utolsó napja. alatt átveendő mennyiség

1. hosszabbítás. 2. hosszabbítás A hosszabbítás A kötelező átvétel utolsó napja. alatt átveendő mennyiség 1. hosszabbítás 2. hosszabbítás A hosszabbítás A hosszabbítás A kötelező átvétel utolsó napja alatt átveendő mennyiség A kötelező átvétel utolsó napja alatt átveendő mennyiség Dátum MWh Dátum MWh Sorszám

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője. Előkészítő: Ózdi Távhő Kft. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2011. július 28.

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője. Előkészítő: Ózdi Távhő Kft. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2011. július 28. J A V A S L A T az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2011-5.4.0 kódszámú Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című felhívásra benyújtandó pályázatának jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP Beérkezett pályázatok Energetikai pályázati

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

Az értékesítő díjak. A B C D E F Értékesítői Sor- Település Értékesítő megnevezése Távhőszolgáltató megnevezése

Az értékesítő díjak. A B C D E F Értékesítői Sor- Település Értékesítő megnevezése Távhőszolgáltató megnevezése 1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez Az értékesítő díjak A B C D E F Értékesítői Sor- Település Értékesítő megnevezése Távhőszolgáltató megnevezése teljesítménydíj szám eft/mw/év 1 Ajka Bakonyi

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

22. Távhõ Vándorgyûlés

22. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 22. Távhõ Vándorgyûlés MAGASABB KOMFORT KEVESEBB ENERGIÁVAL! Távfûtött épületek energetikai jellemzõi, korszerûsítési

Részletesebben

22. Távhõ Vándorgyûlés

22. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 22. Távhõ Vándorgyûlés MAGASABB KOMFORT KEVESEBB ENERGIÁVAL! Távfûtött épületek energetikai jellemzõi, korszerûsítési

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. június 24.

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. június 24. JAVASLAT az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2012-5.4.0 kódszámú Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével című felhívásra benyújtott pályázatához kapcsolódó

Részletesebben

6. Bonyhád Dalkia Energia Zrt. Fűtőmű Kft Budaörs Dalkia Energia Zrt. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

6. Bonyhád Dalkia Energia Zrt. Fűtőmű Kft Budaörs Dalkia Energia Zrt. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 2011.11.30

Részletesebben

Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztése Energetikai audit, hőszigetelés, energiahatékonyság

Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztése Energetikai audit, hőszigetelés, energiahatékonyság Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztése Energetikai audit, hőszigetelés, energiahatékonyság Energetikai audit Célja az energia- hatékonyság növelése: Villamosenergia felhasználás csökkentése Hőfelhasználás

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Energia Akadémia Pályázati források. CAM Consulting Kft.

Energia Akadémia Pályázati források. CAM Consulting Kft. Energia Akadémia Pályázati források Budaörs, 2016. május 17. Boza Pál, Virág Emese CAM Consulting Kft.. Áttekintésre kerülő operatív programok - Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) -

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke Hatály: 2016.I.1. - 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Planet Energy Magyarország Kft.

Planet Energy Magyarország Kft. Planet Energy Magyarország Kft. A Planet Energy Magyarország Kft. energetikai projektek szakmai előkészítését és lebonyolítását végzi. Ügyfeleink számára független mérnöki tanácsadást nyújtunk a projekt

Részletesebben

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 ALPOLGÁRMESTERE E-MAIL: GAZDALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 11241/2013/14. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN

2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN 2014-2020 KEHOP FORRÁSOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN KEOP 2007-2013 KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM (KEOP) Fejlesztési célok, prioritási tengelyek: 1. Az életminőség javítása a szennyezések

Részletesebben

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője MET Energia Fórum 2012. OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője Közbenső értékelés Előadó: Takács Károly, polgármester Balatonalmádi, 2012. március 22.. Oroszlányi távfűtés jövője Termelő oldali előzmények

Részletesebben

Csődeljárások száma

Csődeljárások száma 3. 4. 1. Csődeljárások száma Terület Érkezett megszüntetés Befejezett ebből egyezség Az év végén folyamatban maradt Fővárosi Törvényszék 54 1 13 34 48 28 Pécsi Törvényszék 6-1 6 7 1 Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

Műszaki, szakmai elvárások új szempontrendszere

Műszaki, szakmai elvárások új szempontrendszere Műszaki, szakmai elvárások új szempontrendszere Előadó: Hajnal Zsolt András szakmai vezérigazgató-helyettes 2016. november 23. Közszolgáltatók 2016. elején Társulások - 2016 Optimalizált közszolgáltatói

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Jó gyakorlatok az energetikában

Jó gyakorlatok az energetikában ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Jó gyakorlatok az energetikában Vámosi Gábor Ügyvezető Jó gyakorlatok bemutatásának jelentősége Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei

A Széchenyi Programiroda tevékenységei A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Sikeresen végrehajtott fejlesztés Ügyfélkapcsolatok a Régióban

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Csőd- és felszámolási eljárások

Csőd- és felszámolási eljárások Csőd- és felszámolási eljárások 3. 4. 1. Csődeljárások száma Fővárosi Törvényszék Terület Érkezett megszüntetés ebből egyezség Befejezett Az év végén folyamatban maradt 28 2 16 53 71 13 Pécsi Törvényszék

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot Oraziiggyol6s Hivataia országgyűlési képviselő Irománysz6m : -ri J $409 34. ~rke e : 2005 DEC 14. Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 18-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B energetikai fejlesztési célú pályázatok beadása Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszaki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat Hatály: 2016.VII.4. - 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat a»kreatív város - fenntartható vidék«- a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról című nemzeti programmal összefüggő

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Energetikai pályázatai Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, március 18.

Környezet és Energia Operatív Program Energetikai pályázatai Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, március 18. Környezet és Energia Operatív Program Energetikai pályázatai Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2009. március 18. Környezet és Energia Operatív Program KEOP tervezési prioritások KEOP 2007-2008. évi eredmények

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Az energetikai optimalizálás szakértője

Az energetikai optimalizálás szakértője A tik e g ner e z kér tője a z s zálás i l a ptim o i a Kiemelt referenciáink Egészségügyi intézmények Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem Toldy

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/F- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás

Részletesebben

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése NYÍLÁSZÁRÓK Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése Főbb célkitűzéseink: A minőségi és környezetvédelmi követelményeknek folyamatos figyelemmel kísérése a feladatrendszer

Részletesebben

28. Távhõ Vándorgyûlés

28. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 28. Távhõ Vándorgyûlés Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése A szakmai ismeretek hatékony alkalmazása BALATONALMÁDI

Részletesebben

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása 2014. október 28. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt. 2010-2013 2 Távfelügyelet Műszaki tartalom:

Részletesebben

Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél

Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Támogatási szerződés Bruttó 5.453.000 Ft 2015.03.16 2015.07.31 Támogatási szerződés Bruttó

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

SOLVEX KFT. REFERENCIALISTÁJA komposztálók tervezéséről

SOLVEX KFT. REFERENCIALISTÁJA komposztálók tervezéséről 1/4 Vas megye Komposztáló terve a celldömölki hulladékkezelő központ telepén A Sárvári Mezőgazdasági Rt. sitkei hulladékkomposztálója műszaki védelmének kialakítása Komposztáló terve a Szombathelyi Városgazdálkodási

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben