M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6739

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 75. szám 6739"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6739 A Kormány 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány hozzájárul a) a KEOP-5.6.0/E azonosító számú, Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című és b) a KEOP azonosító számú, Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági inek előkészítése című pályázati felhívás meghirdetéséhez a közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.7. pontja alapján. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 2. A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 3. A Kormány hozzájárul a 2. melléklet szerinti projektek támogatási szerződése megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) 1. és 2. prioritása terhére megkötött támogatási szerződések keretében fel nem használt forrásként rendelkezésre álló kötelezettségvállalások felszabadításával gondoskodjon a KEOP prioritásai közötti forrásátcsoportosításhoz szükséges módosítás előkészítéséről, ha a KEOP 5. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: június Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 6. A Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 7. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet a) pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében a 4,52 szövegrész helyébe a 4,17 szöveg, b) pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a 16,41 szövegrész helyébe a 16,83 szöveg, c) pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a 38,38 szövegrész helyébe a 38,45 szöveg, d) pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a 2,02 szövegrész helyébe az 1,67 szöveg, e) pontjában foglalt táblázat E:4 mezőjében a 2,54 szövegrész helyébe az 1,80 szöveg, f) pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében az 5,87 szövegrész helyébe a 4,13 szöveg lép. 8. A Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat] a következő 1/A. ponttal egészül ki: 1/A. A Kormány hozzájárul az 1. mellékletben foglalt táblázat sora szerinti projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján. Felelős: nemzet fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 9. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2 6740 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 10. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a 9,00 szövegrész helyébe a 17,08 szöveg, az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat szövegrész helyébe az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] szöveg lép. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz A B C 1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kötelezettségvállalás összege (Ft) 2. KEOP-1.2.0/ Révfülöp agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, KEOP-1.2.0/B/ Hunyadfalvai agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP-2.1.1/2F/ Árvízvédelmi fővédvonal, Szolnok város térségi a jobb parti árvízvédelmi szakaszon KEOP-2.1.1/2F/ A árvízvédelmi szakasz védelmi képességének komplex KEOP-2.1.1/2F/ Berettyó védtöltések a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben KEOP-2.1.2/2F/ Nagymaros árvízvédelmi vonal kiépítése KEOP-2.2.3/B/ XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése KEOP-3.1.4/ Kisvárdai várkert rekonstrukciója KEOP-3.1.4/ A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi KEOP A Napelemes rendszer telepítése a Magyarországi Baptista Egyház Emmaus idősek otthonánál Keszthelyi távhővezeték vásártéri szakaszának rekonstrukciója Távhőrendszer Debreceni távhőrendszer Távhőellátó rendszer Oroszlány A kecskeméti Árpádváros DN200 gerincvezeték I II. ütem és a Muraközi J. u. 4., Batthyány u. 45., Arany János u. 10. szám alatti hőközpontok technológiai felújítása Kecskemét távhőrenszerében Győri távhőrendszer A salgótarjáni távhőrendszer Az egri távhőrendszer, új fogyasztók távhőellátásba vonása Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán Kaposvári távfűtés energiahatékonyságának növelése Új fogyasztók távhőre kötése, kazánházi k a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén Távhőrendszer az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál Energiahatékonysági beruházások a CSORNAHŐ Kft. kazánüzemében

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám Távhőellátás a VKSZ Zrt.-nél Hőközpontok, új fogyasztók csatlakoztatása Dorog és Esztergom városában A ceglédi távhőrendszer, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása A tatai távhőrendszer Primer hőtávvezetékek cseréje, felhasználói hőközpontok és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Pécsett Kondenzációs kazánok telepítése a Mérges úti fűtőműbe Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Távhőtermelő berendezések (2014) és primer távhővezetékek (2014) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok (2013) és primer távhővezetékek (2013) energiahatékony a FŐTÁV Zrt távhőrendszereiben A székesfehérvári távhőellátás környezetvédelmi és energiahatékonysági fókuszú, komplex megújítása KEOP-5.5.0/A/ Hajdúnánás, Iskola u szám alatti meglévő iskola épület KEOP-5.5.0/A/ Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara komplex KEOP-5.6.0/ Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése KEOP-5.6.0/ Noszvaj Továbbképző Központ KEOP-5.6.0/ Épületek és megújuló energia hasznosítása az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben KEOP-5.6.0/ Csány Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása KEOP-5.6.0/ Egri Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása KEOP-5.6.0/ Vámosgyörki Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása KEOP / Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz A B C D 1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Támogatás összege (Ft) KEOP-1.3.0/ KEOP-3.1.4/ KEOP-3.1.4/ Zimány Ivóvízminőség-javító Program Kisvárdai várkert rekonstrukciója A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő részvénytársaság Kisvárda Város ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület

4 6742 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 5. KEOP A Napelemes rendszer telepítése a Magyarországi Baptista Egyház Emmaus Idősek Otthonánál Magyarországi Baptista Egyház Keszthelyi távhővezeték vásártéri szakaszának rekonstrukciója VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Távhőrendszer Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság Debreceni távhőrendszer Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Távhőellátó rendszer Oroszlány Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A kecskeméti Árpádváros DN200 gerincvezeték I II. ütem és a Muraközi J. u. 4., Batthyány u. 45., Arany János u. 10. szám alatti hőközpontok technológiai felújítása Kecskemét távhőrenszerében KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Győri távhőrendszer GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság A salgótarjáni távhőrendszer Salgó Vagyon Salgótarjáni i Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Az egri távhőrendszer, új fogyasztók távhőellátásba vonása EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kaposvári távfűtés energiahatékonyságának növelése Kaposvári Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új fogyasztók távhőre kötése, kazánházi k a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Távhőrendszer az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Energiahatékonysági beruházások a CSORNAHŐ Kft. kazánüzemében CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Távhőellátás a VKSZ Zrt.-nél VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám Hőközpontok, új fogyasztók csatlakoztatása Dorog és Esztergom városában PROMTÁVHŐ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A ceglédi távhőrendszer, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság A tatai távhőrendszer TATA ENERGIA Távhőtermelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Primer hőtávvezetékek cseréje, felhasználói hőközpontok és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Pécsett PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Kondenzációs kazánok telepítése a Mérges úti fűtőműbe Városgondozási Zártkörű Részvénytársaság Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Távhőtermelő berendezések (2014) és primer távhővezetékek (2014) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felhasználói hőközpontok (2013) és primer távhővezetékek (2013) energiahatékony a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A székesfehérvári távhőellátás környezetvédelmi és energiahatékonysági fókuszú, komplex megújítása SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEOP-5.5.0/A/ Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara komplex Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

6 6744 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 3. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz 1. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5.2. A prioritás ütemezése A kiírások kerete A B C D 1. Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon) Összesen 3. 26,51 64,75 63,58 154,84 4. Többletkötelezettség-vállalás: 61,12 Mrd Ft 5. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 0% A kötelezettségvállalás A B C 1. Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon) hátralevő Összesen ,41 46,06 216,47

7 2. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A konstrukciók A B C D E F G H Pályázatok, projektek 1. meghirdethető kerete Konstrukció kódja Konstrukció neve (Mrd Ft) Távhő-szektor 26,51 0,00 0, Épület k Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai 0,00 64,75 0,50 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 17,08 A konstrukció célja Távhőellátás energiahatékonysági. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési, használati melegvíz rendszerek, világítási rendszerek (e tevékenységek kiegészíthetők megújuló energiaforrások alkalmazásával). Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési, használati melegvíz rendszerek, világítási rendszerek (e tevékenységek kiegészíthetők megújuló energiaforrások alkalmazásával). hőtechnikai adottságainak javítása. A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzeti fejlesztési miniszter A konstrukció szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel rendelkező további miniszter belügyminiszter belügyminiszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6745

8 6746 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 3. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Az pontban foglalt táblázat 3 6. sora szerinti 5.4.0, 5.5.0, és konstrukció 61,12 Mrd Ft többletkötelezettség-vállalást tartalmaz. 4. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A kötelezettségvállalás A B C 1. Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon) hátralévő Összesen 3. 58,25 10,44 68,69

9 (1.) 5. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki: (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (Konstrukció kódja) (Konstrukció neve) [Pályázatok, projektek meghirdethető kerete (Mrd Ft)] (2.) (2011.) (2012.) (2013.) Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági inek előkészítése 0,00 0,00 2,90 (A konstrukció célja) A konstrukció célja a kormányhivatalok és minisztériumok épületeinek fejlesztésére irányuló beruházási projektek előkészítése a programozási időszakra. (A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter) nemzeti fejlesztési miniszter (A konstrukció szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel rendelkező további miniszter) M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6747

10 4. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz (1.) Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (Kapcsolódó operatív program neve) (Konstrukció kódja) 62. KEOP KEOP (Konstrukció neve) (Projekt megnevezése) Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Ferihegyi úti Szakrendelő (Támogatást igénylő neve) Bátonyterenye Város Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente [Kiemelt projekt támogatási összege legfeljebb (Mrd Ft)] (Projekt rövid bemutatása) (Projekt megvalósításával összefüggő feltételek) 6748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

11 64. KEOP KEOP KEOP Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente oktatási Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6749

12 67. KEOP KEOP KEOP Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház II. A Bükkaranyosi Általános Iskola Demecser középületeinek Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Bükkaranyos Község Demecser Város 6750 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

13 70. KEOP KEOP KEOP Dévaványa középületeinek A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet Az Ecsédi Gondozási Központ Dévaványa Város Dunakeszi Város Ecséd Községi M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6751

14 73. KEOP KEOP KEOP Az ecsédi Központi Konyha Az Ecsédi Polgármesteri Hivatal Balatonbozsoki Óvoda Ecséd Községi Ecséd Községi Enying Város 6752 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

15 76. KEOP KEOP KEOP Az óvoda Kossuth utcai Az Enyingi Szirombontogató Óvoda Vas Gereben utcai A Petőfi Sándor Általános Iskola Enying Város Enying Város Hévízgyörk Község M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6753

16 79. KEOP KEOP KEOP A Művelődési Ház Bajza József Szakközépiskola és Gimnázium A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda Hévízgyörk Község Hatvan Város Hatvan Város 6754 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

17 82. KEOP KEOP KEOP A cukorgyári fejépület A Hatvani Napsugár Óvoda A Herédi Általános Iskola Hatvan Város Hatvan Város Heréd Községi M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6755

18 85. KEOP KEOP KEOP Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti Tagóvoda Az Újtelepi Katolikus Általános Tagiskola A HVÓBKI Kerekerdő Tagóvoda Heves Város Heves Város Heves Város 6756 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

19 88. KEOP KEOP KEOP A Polgármesteri Hivatal Somogy Megyei Kormányhivatal I. Somogy Megyei Kormányhivatal II. Heves Város Somogy Megyei Kormányhivatal Somogy Megyei Kormányhivatal M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6757

20 91. KEOP KEOP KEOP A rendőrőrs A kiskörei tornaterem Kisvárda középületeinek Kisköre Városi Kisköre Városi Kisvárda Város 6758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

21 94. KEOP KEOP KEOP A Vári Emil Általános Iskola A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház A Polgármesteri Hivatal Kisvárda Város Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Leányvár Község M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6759

22 97. KEOP KEOP KEOP A Művelődési Ház és Sportcsarnok A Polgármesteri Hivatal Nyírpazony önkormányzati középületek Nagymányok Város Nagyréde Községi Nyírpazony Nagyközség 6760 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

23 100. KEOP KEOP KEOP Nyírtelek önkormányzati középületek A Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola A petőfibányai Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház Nyírtelek Város Pátroha Községi Petőfibánya Községi M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6761

24 103. KEOP KEOP KEOP A Baranya Megyei Kormányhivatal I. A Baranya Megyei Kormányhivatal I. A rózsaszentmártoni Óvoda Pécs Megyei Jogú Város Pécs Megyei Jogú Város Rózsaszentmárton Községi 6762 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

25 106. KEOP KEOP KEOP A Művelődési Ház és Könyvtár A Polgármesteri Hivatal A József Attila Művelődési Központ Rózsaszentmárton Községi Sajólád Község Sárbogárd Város M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6763

26 109. KEOP KEOP KEOP A Sárbogárdi Zengő Óvoda Sióagárd Közös Óvoda Szabolcsveresmart Község önkormányzati épületeinek Sárbogárd Város Sióagárd Község Szabolcsveresmart Község 6764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

27 112. KEOP KEOP KEOP A Bajza József Általános Iskola Intézményegység A háziorvosi rendelő A Veszprém Megyei Kormányhivatal I. Szűcsi Községi Szűcsi Községi Veszprém Megyei Jogú Város M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám 6765

28 115. KEOP A Veszprém Megyei Kormányhivatal II. Veszprém Megyei Jogú Város 6766 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 57. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 57. szám MAGYAR KÖZLÖNY 57. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 22., kedd Tartalomjegyzék 135/2014. (IV. 22.) Korm. rendelet A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 23., kedd Tartalomjegyzék 17/2015. (VI. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 8284 18/2015. (VI. 23.) MNB rendelet A Kőszegi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 30., péntek Tartalomjegyzék 10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 3., kedd Tartalomjegyzék 4/2015. (III. 3.) IM rendelet Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről 1906 120/2015. (III.

Részletesebben

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám 6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám A Kormány 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 145. szám 24797 A nemzeti fejlesztési miniszter 59/2012. (X. 31.) NFM rendelete a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 26., szerda Tartalomjegyzék 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelet A Nemzeti Stadionfejlesztési keretében megvalósítandó egyes labdarúgó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2014.05.07. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2014.05.07. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu 2014 53 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2014.05.07. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu TARTALOM HIRDETMÉNYEK Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2012.01.01-01.31. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás

Részletesebben

Beruházás-élénkítés 2009-2010 Építőipari beruházások uniós támogatással a nemzetközi gazdasági válság hatásainak ellensúlyozására

Beruházás-élénkítés 2009-2010 Építőipari beruházások uniós támogatással a nemzetközi gazdasági válság hatásainak ellensúlyozására Beruházás-élénkítés 2009-2010 Építőipari beruházások uniós támogatással a nemzetközi gazdasági válság hatásainak ellensúlyozására Beruházás-élénkítés 2009-10 Ez a dokumentum az Építőipari Piactér internetes

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja

Közbeszerzési Értesítő. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ 2011. évi 102. szám, 2011.09.02. -- -- Tisztelt Olvasó! Tájékoztatjuk, hogy 2008. július 1-jét követően a hiteles Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítı. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja

Közbeszerzési Értesítı. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja Közbeszerzési Értesítı a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ 2011. évi 066. szám, 2011.06.08. -- -- Tisztelt Olvasó! Tájékoztatjuk, hogy 2008. július 1-jét követıen a hiteles Közbeszerzési Értesítı

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 1., szerda Tartalomjegyzék 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/469/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/469/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/469/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tájékoztató

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács

Részletesebben

16250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám

16250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám 16250 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozata a 2014 2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítı. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja

Közbeszerzési Értesítı. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja Közbeszerzési Értesítı a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ 2011. évi 078. szám, 2011.07.08. -- -- Tisztelt Olvasó! Tájékoztatjuk, hogy 2008. július 1-jét követıen a hiteles Közbeszerzési Értesítı

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben