AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NOVEMBER 1

2 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal II. FEJEZET Útmutató az ajánlattevők részére 11. oldal III.FEJEZET Műszaki leírás 29. oldal IV. FEJEZET Szállítási szerződés tervezet 33. oldal MELLÉKLETEK 41 oldal 2

3 I. FEJEZET HL/S S HU 18/11/2009 Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás ted.europa.eu Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához HU-Békéscsaba: Értékjelzéssel ellátott papír AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt., Szarvasi út 103.,.apcsolattartó Közbeszerzési referens, HU Békéscsaba. Tel Fax Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal. A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt., Szarvasi út 103.,.apcsolattartó Körös Volán Zrt. Titkárság, 328. iroda, HU-5600 Békéscsaba. Tel Fax URL: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt., Szarvasi út 103., kapcsolattartó Körös Volán Zrt. Titkárság, 328. iroda, az ajánlattételi idő utolsó napján 314. iroda, HU-5600 Békéscsaba. Tel Fax URL: I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások. II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Utalvány beszerzés II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye: Árubeszerzés. Adásvétel. A teljesítés helye: Körös Volán Zrt. központi telephelye, MAGYARORSZÁG, 5600 Békéscsaba, 3

4 Szarvasi út 103. NUTS-kód: HU332. II.1.3) A hirdetmény tárgya: Közbeszerzés megvalósítása. II.1.4) Információ a keretmegállapodásról: II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya: Melegétel utalvány, iskolakezdési támogatás utalvány beszerzése. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen. II.1.8) Részekre történő ajánlattétel: Nem. II.1.9) Változatok elfogadhatók: Nem. II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség: Melegétel utalvány HUF névértékben/év+200 %. Iskolakezdési támogatás utalvány HUF névértékben/év+200 %. Becsült érték HÉA nélkül: és között. HUF. II.2.2) Vételi jog (opciók): II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Kezdés: III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi és meghiúsulási kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattevő az utalványok átvételét követően, az arról szóló átvételi igazolás alapján nyújthat be számlát. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítéstől számított 15 naptári napon belül átutalással teljesíti, amennyiben a nyertes ajánlattevő megfelel a évi XCII. törvény 36/A - ában meghatározott feltételeknek. Az ellenszolgáltatás összegének kiegyenlítésére egyebekben a Kbt ában meghatározottak az irányadók. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 4

5 személy: Nem követelmény. III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?: Nem. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltételek fennállnak. Nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján 10 %-ot meghaladó mértékű alvállalkozó, vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja alapján erőforrást nyújtó szervezet, akinél a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c), 62. (1) bekezdésben pontjaiban meghatározott feltételek fennállnak. Igazolási módok: A Kbt értelmében az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjai, a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá, illetve jogosult ezt igazolni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben nem vesz igénybe a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjai, valamint a 61. (1) bekezdés (d) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót. A nyertes ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követően a Kbt a (2) és (3) bekezdései szerinti igazolásokat nyolc napon belül be kell nyújtania, amennyiben az ajánlatban nem csatolta. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: a) Az ajánlattevő és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója külön-külön alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére: ha bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkoztában foglaltak alapján a számláján és között hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. számú melléklet III. rész 36. pontja szerinti, 30 napnál hosszabb ideig 1 millió Ftnál nagyobb összegű sorban állás fordult elő, ha a évi mérleg szerinti eredménye negatív. b)az ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó alvállalkozó együttesen értékelve alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére: ha a évi teljes forgalma (nettó árbevétel) nem éri el a HUF értéket, valamint a II.2.1. pontban meghatározott utalvány típusokra vonatkozóan a évi együttes forgalma (nettó bevétele) nem éri el a HUF értéket. Igazolási mód: a) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója összes számlavezető pénzintézetei, az ajánlattevő összes számlája tekintetében ajánlat beadását megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy a pénzintézet számláját mióta kezeli, a számláján és között előfordult-e hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. számú melléklet III. rész 36. pontja szerinti, 30 napnál hosszabb ideig 1 millió Ft-nál nagyobb összegű sorban állás (Kbt. 66. (1) 5

6 bekezdés a) pont). b) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója üzleti év mérleg és eredménykimutatása.(kbt. 66. (1) bekezdés b) pont). c) Ajánlattevő és/vagy 10 %-ot meghaladó alvállalkozó nyilatkozata a évi teljes forgalmáról, valamint az ajánlatban szereplő utalványtípusokra vonatkozó évi forgalmáról. (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére: a) ha nem rendelkezik a évben legalább 3 (három) a közbeszerzés tárgyával azonos tárgyú referenciákat magában foglaló szállítással. A különféle utalványok szállítására vonatkozó referencia teljesíthető egy vagy több megrendelő részére végzett szállítással is, egy szerződés egy referenciának számít. b) ha az ajánlattevő a közbeszerzés tárgyára nézve nem rendelkezik a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi ISO 9001 (vagy ezzel egyenértékű) tanúsítással, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel. Igazolási mód: a) Az ajánlattevő évi legjelentősebb utalvány szállításainak ismertetése A Kbt. 68. (1) bekezdése szerint csatolt referencia igazolással, illetve nyilatkozattal, melyben térjen ki a vevő nevére, székhelyére, a szerződésszerű teljesítésre, az ellenszolgáltatás összegére, vagy a szállítás mennyiségére utaló más adatra, a teljesítés idejére, a szállított utalványok típusára (Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja). b) Az ajánlattevő a saját és a teljesítésébe bevonandó műszaki, vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi ISO 9001 (vagy ezzel egyenértékű) tanúsítványának másolata, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek meglétéről szóló dokumentum csatolása (Kbt. 67. (1) bekezdés f) pontja). A tanúsítvány megfelelőségénél figyelembe kell venni a Kbt. 68. (4) bekezdésében foglaltakat. III.2.4) Fenntartott szerződések: Nem. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét?: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája: Nyílt. IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Az ellenszolgáltatás összege (az utalvány névértékének %-ban). Súlyszám: 70. 6

7 2. Utalványok Békés megyei beváltóhelyeinek száma (db). Súlyszám: Havi megrendelés napjától számított teljesítési határidő (naptári nap). Súlyszám: 10. IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni: Igen. Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, melyre tekintettel tájékoztatót tart. A tájékoztató keretében az ajánlattevők információkat kapnak a következőkről: az árlejtés részletei, jelentkezés az árlejtésre, árlejtés lebonyolítása, árlejtés zárását követő teendők, riportok készítése az ajánlattevői oldalról. A tájékoztató időpontja: január 5. du. 14 óra. A tájékoztató helyszíne: OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emelet. IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?: Nem. IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei: A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje: :00. Kell-e fizetni a dokumentációkért: nem. IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: :00. IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar. IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum: :00. Helyszín: Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. központi telephelye, 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. III. em tárgyaló. Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: igen A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?: Nem. VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?: Nem. VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja az ajánlatok bontását követő naptól számított 23. napon, amennyiben ez nem munkanap, abban az esetben az ezt követő első munkanapon. 7

8 2) A szerződéskötés tervezett ideje az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon, amennyiben ez nem munkanap, abban az esetben az ezt követő első munkanapon. 3) A dokumentáció letöltése vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 4) A Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A Dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján a Körös Volán Zrt. központi telephelyén (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. III. em iroda), munkanapokon 09:00-14:00 óráig (az ajánlattételi idő utolsó napján 09:00-11:00 óráig), illetve kérésre postai úton a Kbt. 54. (4) bekezdése szerint, vagy letölthető a elérési helyről. Közösen ajánlatot tevők részére elegendő egy dokumentum átvétele, illetve letöltése. 5) Az ajánlatok értékelése során kiosztható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. 6) Az 1., és 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legkisebb) ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap oly módon, hogy az adott részszemponthoz tartozó legkedvezőbb érték és az adott ajánlat adott részszempontjánál szereplő érték által képzett hányados tízszeresének két tizedes jegyre kerekített értéke adja a pontszám értéket. A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legnagyobb) ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap oly módon, hogy az adott ajánlat adott részszempontjánál szereplő érték és az adott részszempont legkedvezőbb (legmagasabb)ajánlat értéke által képzett hányados tízszeresének két tizedes jegyre kerekített értéke adja a pontszám értéket. Az 1., 2., 3. részszempontnál fentiek szerint meghatározott pontszám az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerül. Az 1., 3. részszempont esetén a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a legkedvezőbb, a 2. részszempontnál a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a legkedvezőbb. 7) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 8) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 17/C (1) bekezdés d) pontja alapján a megkötött szerződést ajánlatkérő honlapján nyilvánosságra kell hoznia, kivéve az üzleti titoknak minősített részeket. 9) Az ajánlattevőknek a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősülnek-e. 10) Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is e minőségében meghatározza, úgy a Kbt. 91. (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározottak fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést. 11) A felhívásban a Kbt. rövidítés a évi CXXIX. törvényt jelenti. 12) Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a változások bejegyzésének alapjául szolgáló dokumentumot vagy a változás-bejegyzési kérelem másolatát is be kell nyújtani. 13) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 8

9 mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. Az ajánlatot a cégképviseletre jogosult képviselő(k), vagypedig a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személy(ek) jogosultak aláírni 14) Az ajánlati biztosíték összege HUF (azaz ötszázezer forint). Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Körös Volán Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.: számú bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlattevő bármelyik igazolási módot választhatja. Átutalás esetén az átutalási megbízás, vagy egyéb az átutalás tényét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát, bankgarancia vagy készfizető kezességvállalás esetén a dokumentum eredeti példányát kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő a biztosíték nyújtásával kapcsolatosan felmerülő költségeket nem téríti meg, illetve az összeg után kamatot vagy egyéb díjat nem fizet. Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Átutalás esetén a biztosítéknak az ajánlattételi határidőig ajánlatkérő számlájára meg kell érkezni. Az ajánlati biztosíték nem hiánypótolható. 15) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdésében foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot. 16) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket arról, hogy az ajánlatkérőnél portaszolgálat működik, a beléptetés esetenként hosszabb időszakot vehet igénybe. Az ebből eredő késedelem az ajánlattevő kockázata. 17) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat, figyelembe véve a Kbt. 4. 3/E pontjában meghatározottakat. Ebben az esetben a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés időtartama alatt. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A évi CXXIX. törvény VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

10 10

11 II. FEJEZET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1 Általános tudnivaló 1.1 Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos általános szabályok A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) szabályai szerint kerül sor. Az eljárás tárgyát tekintve árubeszerzés. A beszerzés becsült értéke, a Kbt. 40. (2) bekezdését figyelembe véve meghaladja a közszolgáltatókra vonatkozó közösségi értékhatárt, így a Kbt. V. fejezete szerinti nyílt eljárás szabályai kerülnek alkalmazásra. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Ajánlatkérő két, vagy több érvényes ajánlat esetén elektronikus árlejtést tart. Az árlejtésen való részvétel az ajánlattevők részére nem kötelező, amennyiben az ajánlattevő nem vesz részt az árlejtésen, úgy a benyújtott írásos ajánlata alapján kerül bírálatra. Az ajánlattevőknek ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Ajánlattevőnek nem áll fenn ajánlati kötöttség a 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet 22. (2) bekezdése szerinti esetben, kivéve, ha nem kerül sor elektronikus árlejtésre. Ajánlatkérő a Kbt. 1. (2) bekezdésében meghatározott átláthatósági megállapodás megkötését nem kezdeményezi. Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel. A különféle dokumentumokban, így különösen a Felolvasólapon, a kereskedelmi ajánlatban, az ajánlat műszaki részeiben található számszerű és szöveges leírás tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő nem vizsgálja az ajánlattevő szándékát vagy egyéb más körülményt, hanem az ajánlatot érvénytelennek minősíti. Ajánlatkérő fentiek szerint jár el abban az esetben is, ha ugyanazon vállalás tekintetében az ajánlat egyes részeiben eltérő információt talál. Ez alól kivételt képez a nyilvánvaló számítási hiba javítása. Az ajánlat nyelve magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Az eredeti nyelvű dokumentum és a fordítás tartalma közötti eltérés esetén a magyar nyelvre lefordított dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az eredeti nyelven készült dokumentum tartalmát összevesse a magyar nyelvű fordítással (kivéve, ha hiteles fordítás kerül becsatolásra). Eltérés esetén az ajánlat érvénytelennek minősül. 11

12 Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció letöltésével, átvételével, valamint az elektronikus árlejtésben való részvétellel kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció letöltése, átvétele. Közös ajánlatot tevő cégek esetében elegendő egy dokumentáció átvétel, letöltése. A dokumentáció másra nem ruházható át. Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban jogosult más ajánlattevővel közös ajánlatot benyújtani, alvállalkozót igénybe venni, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nevesíteni és igénybe venni, továbbá a szerződés teljesítésébe más szervezetet (erőforrás szervezetet) bevonni. A közös ajánlatot tevők az alkalmassági feltételeknek a Kbt. 69. (5) bekezdésére, illetve az abban foglalt kivételekre tekintettel együttesen is megfelelhetnek, ehhez azonban szükséges a közös ajánlattevők mindegyike részéről az alkalmasságra vonatkozó dokumentumok becsatolása. Abban az esetben, ha a közös ajánlattevők valamelyike adott alkalmassági szempont esetében nem kíván/nem tud dokumentumot benyújtani, akkor arról szükséges nyilatkoznia, hogy melyik ajánlattevő által kívánja az alkalmasságát igazolni. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó az alkalmassági feltételeknek a Kbt. 69. (4) bekezdésére, illetve az abban foglalt kivételekre tekintettel együttesen kell, hogy megfeleljenek. Ennek megállapításához szükséges az ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó alvállalkozó(k) részéről az alkalmasságra vonatkozó dokumentumok becsatolása. A Kbt. 70. (4) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként. A Kbt. 70. (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti besorolásukról. Az ajánlattevő az ajánlatában meg kell adnia a következő információkat: 12

13 1. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez 10 %-ot meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, 2. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó(k) nevét, címét, valamint a közbeszerzésnek azon részét, amelynek teljesítésébe a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, 3. a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek) nevét, címét. 4. amennyiben nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót, és/vagy erőforrást nyújtó szervezetet, abban az esetben a nemlegességről kell nyilatkoznia az ajánlattevőnek. A hiánypótlás során az ajánlattevő új, közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát.. Az eljárás során részajánlattétel, illetve többváltozatú ajánlat tételi lehetőség nem megengedett. 1.2 Az elektronikus árlejtés menete és szabályai (1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. (2) bekezdés b) pontja szerint az árlejtést a bírálati szempontok vonatkozásában folytatja le [257/2007 (X.4.) Kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) 17. (2) bekezdés b) pont]. (2) A Szolgáltató jóváhagyja az Ajánlatkérő által megadott Ajánlattevők szállítói rendszerbe való beregisztrálását, elvégzi az aktuális árlejtés lebonyolításához az árlejtés rendszer konfigurálását, valamint az árlejtés paramétereinek beállítását. (3) Az Ajánlatkérő az árlejtés időbeli ütemezésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a beérkezett ajánlatok Kbt. 81. (4) bekezdés szerinti értékelését követően az Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és en az árlejtésre felkérő levelében adja meg [Rendelet 18. (2) bek. b) pont] oly módon, hogy az Ajánlattevők az értesítés tartalmát - az értesítésben az árlejtésre kijelölt időpont előtt legalább 5 munkanappal - megismerhessék. Az Ajánlatkérő ezzel egyidejűleg ben megküldi az Ajánlattevők részére az ajánlatok Kbt ának (4) bekezdés szerinti értékelését. (4) A Szolgáltató - figyelemmel a Rendelet 20. -ában foglaltakra még az elektronikus árlejtést megelőzően legalább 24 óra időtartamban biztosítja az Ajánlattevők részére, hogy megismerkedjenek és kipróbálják az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működését. (5) A Szolgáltató támogatja és ellenőrzi az elektronikus árlejtés megkezdéséhez szükséges adatoknak az Ajánlattevők általi feltöltését, így különösen a Rendelet 21. -a alapján az érvényes ajánlatok bírálati szempontjai szerinti értékek feltöltésének helyességét. A betöltésre vonatkozó részletes információkat a felkérő levél fogja tartalmazni. (6) A Szolgáltató munkatársai telefonos (hotline) támogatást nyújtanak az árlejtés során 13

14 az Ajánlattevők részére. (7) Az ajánlatkérő az árlejtést szükség szerint több árlejtési szakaszban bonyolítja le [Rendelet 18. (2) bek. c) pont]. Megjegyzés: Ajánlatkérő az Árlejtési szakasz fogalmán az ajánlatkérő által az ajánlat módosítására meghatározott időtartamot érti. (8) Ajánlatkérő az első árlejtési szakasz időtartamát 30 percben határozza meg. A további árlejtési szakaszok hossza 10 perc, amelyek akkor indulnak meg, ha az aktuális árlejtési szakasz utolsó 2 percében egy vagy több új ajánlat érkezik. Amennyiben valamelyik árlejtési szakasz utolsó 2 percében nem érkezik új ajánlat, úgy a rendszer az árlejtést lezárja. (9) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árlejtő rendszer használatához a Szolgáltató által biztosított jelszó kizárólag egy felhasználó, egy számítógépen történő bejelentkezését támogatja. (10) Ajánlatkérő az új ajánlatok megadásának feltételeit az alábbiakban foglaltak szerint határozza meg [Rendelet 18. (2) bek. d) pont]: a) Az Ajánlattevők új ajánlataikat kizárólag az árlejtő rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg b) Az Ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti lépésközt a kedvezmény mértékében határozza meg. Az elektronikus árlejtés során az ajánlatok megadásához egy segéd (Excel) táblázatot hoz létre az ajánlatkérő, melynek részletes használatát majd az értesítő levél tartalmazza. c) Az árlejtés során olyan új ajánlat nem tehető, amely holtversenyt eredményezne, így a rendszer nem fogadja be azokat az ajánlatokat, amelyekkel (kettő tizedes jegyre kerekítve a matematika szabályai szerint) holtverseny alakulna ki. d) Az Ajánlattevők az árlejtés során - az előzőleg közzétett ajánlatukhoz képest azonos vagy kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Amennyiben az Ajánlattevő nem azonos vagy kedvezőbb ajánlatot tesz, azt a rendszer nem fogadja el. Ajánlattevőnek az utolsónak tett ajánlata tekintetében áll be a 60. napig tartó ajánlati kötöttsége. (11) Ajánlatkérő az árlejtés során biztosítja (láthatóvá teszi) az Ajánlattevők részére a helyezést és az összes ajánlattevő pontszámát.. (12) Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja az árlejtés alapját képező ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően ajánlati kötöttsége a papír alapon benyújtott, és a 6.pont szerint feltöltött ajánlata vonatkozásában áll be. Az Ajánlattevő az árlejtés lezárásától számított 60. napig kötve van ajánlatához. (13) Az árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő a Szolgáltató rendszerén keresztül tájékoztatja az Ajánlattevőket az árlejtés során kialakult rangsorról. (14) Sikertelen vagy eredménytelen elektronikus árlejtés esetén Ajánlatkérő az árlejtést követő 5 munkanapon belül faxon tájékoztatja az Ajánlattevőket az új árlejtés időpontjáról. (15) Az aukciós rendszer használatát az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja [Rendelet 18. (2) bek. e) 14

15 pont]: Operációs rendszer: Microsoft Windows ME/NT/2000/XP/Vista Internetböngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, illetve fejlettebb változatai 2 Dokumentáció és tájékoztatás A dokumentáció tartalma: 1. ajánlati felhívás, 2. útmutató az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban, 3. szerződéstervezet, 4. műszaki leírás, 5. kitöltendő és becsatolandó és egyéb mellékletek. Az ajánlattevők az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig fordulhatnak írásban (fax: 66/ , vagy kiegészítő tájékoztatásért. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek írásban (telefax útján) megküldi a választ az ajánlattételi határidő előtt legkésőbb 6 nappal. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. (1) bekezdése szerint biztosítja, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon dokumentum tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra (Ez azt jelenti, hogy ha ajánlatkérő kérte a dokumentum pótlását, de az előírt határidőig ajánlattevő nem vagy nem megfelelően pótolta azt, illetve nem pótolta, az önkéntes pótlás keretében már nincs lehetőség ezt csatolni. Igaz ez arra az esetre is, ha ajánlattevő önként pótol hiányosságot, azonban az nem felel meg a felhívás és dokumentáció feltételeinek; ennek pótlását ajánlatkérő már nem kérheti.) Ajánlattevő jogosult az ajánlatkérő által nem észrevételezett hiányok pótlására is az ajánlatkérő által megadott hiánypótlási határidőig. Abban az esetben, ha ajánlatkérő nem rendel el hiánypótlást, akkor az önkéntes hiánypótlás határideje az ajánlattételi határidőt követő 5. munkanap óra. Amennyiben ajánlatkérő hiánypótlási felszólítást küld, akkor az önkéntes hiánypótlást is a felszólításban szereplő hiánypótlási határidőig lehet teljesíteni. A hiánypótlási felszólítás során ajánlatkérő ajánlattevőnként tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének határidejét, helyét és módját. Amennyiben a hiánypótlást nem az ajánlatkérő által meghatározottak szerint teljesítik, ajánlatkérő a benyújtott dokumentumokat nem veszi figyelembe az értékelés során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték nem pótolható. Ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérjen. A tájékoztatáskérés tényéről a többi ajánlattevő egyidejűleg, a tájékoztatáskérés 15

16 tartalmának közlése nélkül írásban kap értesítést. A tájékoztatás nem megfelelő módon vagy tartalommal történő megadása, illetve a rendelkezésre álló határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után. Ajánlatkérő írásban felvilágosítást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik esetében kirívóan alacsonynak, vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást, és/vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek értékelt, a bírálati részszempontok valamelyikére tett vállalást talál. A felvilágosítás kérés során ajánlatkérő a Kbt. 86., illetve 87. -ban foglaltak szerint fog eljárni. 3 A beszerzés tárgya, pénzügyi feltételek 3.1 A beszerzés tárgya A jelen közbeszerzési eljárás tárgya és egyben célja az ajánlatkérő részére melegétel utalvány, valamint iskolakezdési támogatás utalvány beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés megkötése. Az utalványokat ajánlatkérő a kafetéria rendszeren belül nyújtja a munkavállalói részére, azok igénybejelentése alapján. Melegétel utalvány - fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására jogosít Iskolakezdési támogatás utalvány - iskolakezdéssel kapcsolatos, meghatározott körű áruvásárlásra jogosít Az ajánlatkérő olyan ajánlattevők ajánlatait várja, akik kedvező szolgáltatási díj mellett széleskörű és kielégítő termék illetve szolgáltatás választékot biztosító beváltó hely hálózattal rendelkeznek Békés megye területén. 3.2 Ajánlati árak, ellenszolgáltatás Az ajánlattevőnek az ajánlatban az ellenszolgáltatást az utalvány névértékének százalékában kell megadnia, mely magában foglal minden az utalvány előállításával és leszállításával kapcsolatos költséget. Az ajánlati ár nem tartalmazza az utalványok névértékét, hanem az utalványok leszállításának ellenében fizetett szolgáltatási díjat kell ajánlati árnak tekinteni. Egy szolgáltatási díj adható meg az ajánlatban, mely mindkét utalvány esetében azonos. A beszerzéshez szükséges pénzügyi forrást az ajánlatkérő éves bevételeiből biztosítja. 4 Egyéb feltételek Az ajánlattevőnek viselnie kell minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Az ajánlattevőnek semmi címen nincs joga az ajánlatkérőtől költségeinek visszatérítését kérni még akkor sem, ha a dokumentáció tárgyát részben, vagy teljes egészében visszavonják vagy módosítják. A nyertes ajánlattevő (Szállító) kedvezően értékelt ajánlata alapján jogot szerez arra, hogy 16

17 vele az ajánlatkérő Körös Volán Zrt. joghatályos szerződést kössön az ajánlatban vállalt határozatlan időre. 5 Benyújtandó okmányok Az ajánlatba a következő dokumentumokat kell becsatolni: 5.1 Felolvasólap a 1. számú melléklet szerint, amely a bírálati részszempontokra tett vállalásokat tartalmazza. Az ajánlatok bontása során ezek az adatok kerülnek ismertetésre, összhangban a Kbt. 80. (3) bekezdésében foglaltakkal. 5.2 Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése értelmében a 2. számú melléklet szerinti minta kitöltésével, amelyben ajánlattevő nyilatkozik az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára nézve kötelezettségként vállalja a Kbt (1)-(3) bekezdése és a 306/A (1) ás (5) bekezdése szerinti előírások érvényességét. 5.3 Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése szerint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti besorolásukról a 3. számú melléklet szerinti minta kitöltésével. 5.4 Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdésében foglaltakról, a 4. számú melléklet szerint. 5.5 Nyilatkozat a 5. számú mellékletben szereplő minta szerint a kizáró okok fenn nem állásáról. A Kbt ban meghatározott kizáró okok fenn nem állásának igazolása az ajánlatban a Kbt bekezdésében meghatározottak szerint történik. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjai, a 61. a)-d) pontjai, valamint 62. (1) bekezdés hatálya alá. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben nem vesz igénybe a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjai, valamint a 61. (1) bekezdés (d) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót. A nyertes ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követően a Kbt a (2) és (3) bekezdései szerinti igazolásokat nyolc napon belül be kell nyújtania a következők szerint (amennyiben az ajánlatban nem csatolta): A Kbt. 60. (1) bekezdés a) pontja: az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata 17

18 (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány). A Kbt. 60. (1) bekezdés b) pontja: az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata, illetve nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző által hitelesített nyilatkozat. A Kbt. 60. (1) bekezdés c) pontja: magánszemély esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány, cég esetén az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata, egyéb jogalanyok esetében egyszerű nyilatkozat. A Kbt. 60. (1) bekezdés d), f) pontja: egyszerű nyilatkozat. A Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja: a VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása, vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolás. A Kbt. 60. (1) bekezdés g) pontja: a munkaügyi ellenőrzésről 1996 évi LXXV törvény 8/C -a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. A Kbt. 60. (1) bekezdés h) pontja: természetes személy ajánlattevők esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány. A Kbt. 61. (1) bekezdés a), b), c) d) pontjai: egyszerű nyilatkozat. Az ajánlattevőnek joga van az ajánlatban csatolni a kizáró okok igazolására vonatkozó dokumentumokat. Kizárólag az eredményhirdetést követően történő igazolás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 5.6 Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása Az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, valamennyi számláról szóló nyilatkozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya az alábbi tartalommal: mióta vezeti az ajánlattevő/alvállalkozó számláját, fordult-e elő a számlán között sorbanállás, ha igen mennyi ideig és milyen összegben évi mérleg és eredmény-kimutatás csatolása (nem szükséges a teljes beszámoló csatolása), eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolat Cégszerű nyilatkozat a évi teljes forgalmáról (nettó árbevételéről), valamint a közbeszerzés tárgyára vonatkozó évi forgalmáról (nettó árbevételéről) 6. számú melléklet szerinti minta kitöltésével. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság igazolására a fentiekben előírt iratokat kötelesek az ajánlattevők csatolni, a fentiektől eltérő egyéb dokumentumot az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálatakor nem vesz figyelembe. 18

19 A fenti iratokat az előírt tartalommal szükséges becsatolni. A pénzintézeti nyilatkozat esetében ajánlatkérő tudomással bír arról, hogy az egyes pénzintézetek a nyilatkozatokat eltérő tartalommal állítják ki, azonban kéri az ajánlattevőket arra, hogy az előírt információk nyilatkozatban történő szerepelésére fokozott figyelmet fordítsanak. A nyilatkozatot a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak is csatolnia kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 4. 3/E pontja értelmében a pontokban meghatározottak nem minősülnek erőforrásnak, így ezekre vonatkozóan erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. szerint többségi befolyás áll fenn. 5.7 Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása az alábbi dokumentumok benyújtásával történik: A évi, minimum három a közbeszerzés tárgyával azonos referenciákat tartalmazó szállítás bemutatása. A referencia bemutatása során a Kbt. 68. (1) bekezdését kell alkalmazni. A referencia igazolásnak tartalmaznia kell a vevő nevét, székhelyét, a szerződésszerű teljesítés tényét, az ellenszolgáltatás összegét, vagy a szállítás mennyiségére utaló más adatot, a teljesítés idejét, a szállított utalványok típusát. A referencia igazolások a fentieken túlmenően más adatokat is tartalmazhatnak, de a kötelező adatok szerepeltetése nem mellőzhető. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 4. 3/E pontja értelmében a referencia igazolás nem minősül erőforrásnak, így erre vonatkozóan erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. szerint többségi befolyás áll fenn Az ajánlatban a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására csatolni kell a minőségi intézkedések megtételére vonatkozó dokumentum eredeti, vagy egyszerű másolati példányát. Ez lehet az ajánlattevő a saját és a teljesítésébe bevonandó műszaki, vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító általi ISO 9001 (vagy ezzel egyenértékű) tanúsítványa, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek meglétéről szóló más dokumentum. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 4. 3/E pontja értelmében az , valamint pontokban felsoroltak nem minősülnek erőforrásnak, így erre vonatkozóan erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Ptk. szerint többségi befolyás áll fenn. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság igazolására a fentiekben előírt iratokat kötelesek csatolni, a fentiektől eltérő egyéb dokumentumot az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálatakor nem vesz figyelembe. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot az ajánlattevőnek és a 19

20 közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak is csatolnia kell Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében adott esetben, a Kbt. 4. 3/E pontjára meghatározottak figyelembe vételével más szervezet (szervezetek) erőforrásaira is támaszkodhat, ebben az esetben a következő igazolásokat kell csatolni az ajánlatba: ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet cégszerűen aláírt kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között nem áll fenn a Ptk. szerinti többségi befolyás, akkor az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodást, és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát. 5.8 Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányának egyszerű másolata és amennyiben szükséges az általuk adott meghatalmazás (amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott eredeti vagy hitelesített aláírás mintáját is, továbbá azokat a jogosultságokat, amelyekre a meghatalmazott meghatalmazása vonatkozik). Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága igazolásakor más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, akkor az ajánlathoz csatolni kell e szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát is. 5.9 Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a változások bejegyzésének alapjául szolgáló dokumentumot vagy a változás-bejegyzési kérelem másolatát is be kell nyújtani Közös ajánlatot tevő nyertes ajánlattevőktől ajánlatkérő nem követeli meg közös gazdasági társaság létrehozását a feladat ellátása érdekében. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell egy együttműködési megállapodást, amely legalább a következő adatokat tartalmazza: közös ajánlattevők közötti feladatmegosztás; közös ajánlattevő cégek neve, címe, képviseletre jogosult személy, a cég elérhetősége; közös ajánlattevők által az egyik tagnak adott felhatalmazás a közbeszerzési eljárás során a kapcsolattartásra, nyilatkozattételre Ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló dokumentum csatolása. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása az ajánlat érvényességi feltétele. Az ajánlati biztosíték összege HUF. 20

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 1/6 HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 2009/S 219-315329 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapesti

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259694-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S 169-259694 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197497-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 129-197497 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2011/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2011/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225138-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2011/S 135-225138 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308656-2011:text:hu:html HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261955-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S 133-194926 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220297-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83744-2011:text:hu:html HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 51-083744 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Zala Megyei Kórház, Zrínyi M. u.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143530-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S 082-143530 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379245-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S 234-379245 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 1/6 HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2009/S 34-050060 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bács

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Buszok és távolsági buszok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Buszok és távolsági buszok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128220-2010:text:hu:html HU-Békéscsaba: Buszok és távolsági buszok 2010/S 85-128220 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268788-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S 149-268788 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146817-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S 084-146817 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325938-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 179-325938 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 82-135136 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 82-135136 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:135136-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 82-135136 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162109-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Egytengelyes mezőgazdasági vontató 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Egytengelyes mezőgazdasági vontató 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Egytengelyes mezőgazdasági vontató 2009/S 77-110759 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Kaposvári Egyetem, Guba

Részletesebben

27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez

27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez 27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez 2009/S 229-328884 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikai készletek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Diagnosztikai készletek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64037-2011:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikai készletek 2011/S 39-064037 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142728-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S 94-142728 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388084-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Telefon:66/ Címzett: Pap Tibor polgármester Fax:66/

Telefon:66/ Címzett: Pap Tibor polgármester   Fax:66/ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.k

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126746-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Kapuvár: Orvosi felszerelések 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kapuvár: Orvosi felszerelések 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341513-2010:text:hu:html HU-Kapuvár: Orvosi felszerelések 2010/S 223-341513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Szolnok: Buszok és távolsági buszok 2013/S 086-146430. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Szolnok: Buszok és távolsági buszok 2013/S 086-146430. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146430-2013:text:hu:html HU-Szolnok: Buszok és távolsági buszok 2013/S 086-146430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Telefon:

Telefon: 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Szénsavmentes ásványvíz 2008/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szénsavmentes ásványvíz 2008/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38923-2008:text:hu:html HU-Budapest: Szénsavmentes ásványvíz 2008/S 29-038923 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221482-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Piackutatási szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Piackutatási szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Piackutatási szolgáltatások 2009/S 125-182146 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Hírközlési Hatóság,

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Mezőberény: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 166-255022

HU-Mezőberény: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 166-255022 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255022-2010:text:hu:html HU-Mezőberény: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Sopron: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Sopron: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek 1/7 HU-Sopron: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek 2009/S 117-169678 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341453-2010:text:hu:html HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

HU-Komló: Villamos energia 2011/S 177-290396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Komló: Villamos energia 2011/S 177-290396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:290396-2011:text:hu:html HU-Komló: Villamos energia 2011/S 177-290396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben