AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NOVEMBER 1

2 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal II. FEJEZET Útmutató az ajánlattevők részére 11. oldal III.FEJEZET Műszaki leírás 29. oldal IV. FEJEZET Szállítási szerződés tervezet 33. oldal MELLÉKLETEK 41 oldal 2

3 I. FEJEZET HL/S S HU 18/11/2009 Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás ted.europa.eu Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához HU-Békéscsaba: Értékjelzéssel ellátott papír AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt., Szarvasi út 103.,.apcsolattartó Közbeszerzési referens, HU Békéscsaba. Tel Fax Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal. A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt., Szarvasi út 103.,.apcsolattartó Körös Volán Zrt. Titkárság, 328. iroda, HU-5600 Békéscsaba. Tel Fax URL: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt., Szarvasi út 103., kapcsolattartó Körös Volán Zrt. Titkárság, 328. iroda, az ajánlattételi idő utolsó napján 314. iroda, HU-5600 Békéscsaba. Tel Fax URL: I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások. II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Utalvány beszerzés II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye: Árubeszerzés. Adásvétel. A teljesítés helye: Körös Volán Zrt. központi telephelye, MAGYARORSZÁG, 5600 Békéscsaba, 3

4 Szarvasi út 103. NUTS-kód: HU332. II.1.3) A hirdetmény tárgya: Közbeszerzés megvalósítása. II.1.4) Információ a keretmegállapodásról: II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya: Melegétel utalvány, iskolakezdési támogatás utalvány beszerzése. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen. II.1.8) Részekre történő ajánlattétel: Nem. II.1.9) Változatok elfogadhatók: Nem. II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség: Melegétel utalvány HUF névértékben/év+200 %. Iskolakezdési támogatás utalvány HUF névértékben/év+200 %. Becsült érték HÉA nélkül: és között. HUF. II.2.2) Vételi jog (opciók): II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Kezdés: III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi és meghiúsulási kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattevő az utalványok átvételét követően, az arról szóló átvételi igazolás alapján nyújthat be számlát. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítéstől számított 15 naptári napon belül átutalással teljesíti, amennyiben a nyertes ajánlattevő megfelel a évi XCII. törvény 36/A - ában meghatározott feltételeknek. Az ellenszolgáltatás összegének kiegyenlítésére egyebekben a Kbt ában meghatározottak az irányadók. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 4

5 személy: Nem követelmény. III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?: Nem. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltételek fennállnak. Nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján 10 %-ot meghaladó mértékű alvállalkozó, vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja alapján erőforrást nyújtó szervezet, akinél a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c), 62. (1) bekezdésben pontjaiban meghatározott feltételek fennállnak. Igazolási módok: A Kbt értelmében az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjai, a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá, illetve jogosult ezt igazolni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben nem vesz igénybe a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjai, valamint a 61. (1) bekezdés (d) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót. A nyertes ajánlattevőnek (a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek) az eredményhirdetést követően a Kbt a (2) és (3) bekezdései szerinti igazolásokat nyolc napon belül be kell nyújtania, amennyiben az ajánlatban nem csatolta. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: a) Az ajánlattevő és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója külön-külön alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére: ha bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkoztában foglaltak alapján a számláján és között hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. számú melléklet III. rész 36. pontja szerinti, 30 napnál hosszabb ideig 1 millió Ftnál nagyobb összegű sorban állás fordult elő, ha a évi mérleg szerinti eredménye negatív. b)az ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó alvállalkozó együttesen értékelve alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére: ha a évi teljes forgalma (nettó árbevétel) nem éri el a HUF értéket, valamint a II.2.1. pontban meghatározott utalvány típusokra vonatkozóan a évi együttes forgalma (nettó bevétele) nem éri el a HUF értéket. Igazolási mód: a) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója összes számlavezető pénzintézetei, az ajánlattevő összes számlája tekintetében ajánlat beadását megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy a pénzintézet számláját mióta kezeli, a számláján és között előfordult-e hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. számú melléklet III. rész 36. pontja szerinti, 30 napnál hosszabb ideig 1 millió Ft-nál nagyobb összegű sorban állás (Kbt. 66. (1) 5

6 bekezdés a) pont). b) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója üzleti év mérleg és eredménykimutatása.(kbt. 66. (1) bekezdés b) pont). c) Ajánlattevő és/vagy 10 %-ot meghaladó alvállalkozó nyilatkozata a évi teljes forgalmáról, valamint az ajánlatban szereplő utalványtípusokra vonatkozó évi forgalmáról. (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére: a) ha nem rendelkezik a évben legalább 3 (három) a közbeszerzés tárgyával azonos tárgyú referenciákat magában foglaló szállítással. A különféle utalványok szállítására vonatkozó referencia teljesíthető egy vagy több megrendelő részére végzett szállítással is, egy szerződés egy referenciának számít. b) ha az ajánlattevő a közbeszerzés tárgyára nézve nem rendelkezik a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi ISO 9001 (vagy ezzel egyenértékű) tanúsítással, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel. Igazolási mód: a) Az ajánlattevő évi legjelentősebb utalvány szállításainak ismertetése A Kbt. 68. (1) bekezdése szerint csatolt referencia igazolással, illetve nyilatkozattal, melyben térjen ki a vevő nevére, székhelyére, a szerződésszerű teljesítésre, az ellenszolgáltatás összegére, vagy a szállítás mennyiségére utaló más adatra, a teljesítés idejére, a szállított utalványok típusára (Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja). b) Az ajánlattevő a saját és a teljesítésébe bevonandó műszaki, vagy gazdasági egységek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi ISO 9001 (vagy ezzel egyenértékű) tanúsítványának másolata, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek meglétéről szóló dokumentum csatolása (Kbt. 67. (1) bekezdés f) pontja). A tanúsítvány megfelelőségénél figyelembe kell venni a Kbt. 68. (4) bekezdésében foglaltakat. III.2.4) Fenntartott szerződések: Nem. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét?: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája: Nyílt. IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Az ellenszolgáltatás összege (az utalvány névértékének %-ban). Súlyszám: 70. 6

7 2. Utalványok Békés megyei beváltóhelyeinek száma (db). Súlyszám: Havi megrendelés napjától számított teljesítési határidő (naptári nap). Súlyszám: 10. IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni: Igen. Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, melyre tekintettel tájékoztatót tart. A tájékoztató keretében az ajánlattevők információkat kapnak a következőkről: az árlejtés részletei, jelentkezés az árlejtésre, árlejtés lebonyolítása, árlejtés zárását követő teendők, riportok készítése az ajánlattevői oldalról. A tájékoztató időpontja: január 5. du. 14 óra. A tájékoztató helyszíne: OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emelet. IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?: Nem. IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei: A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje: :00. Kell-e fizetni a dokumentációkért: nem. IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: :00. IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar. IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Időtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum: :00. Helyszín: Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. központi telephelye, 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. III. em tárgyaló. Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: igen A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?: Nem. VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?: Nem. VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja az ajánlatok bontását követő naptól számított 23. napon, amennyiben ez nem munkanap, abban az esetben az ezt követő első munkanapon. 7

8 2) A szerződéskötés tervezett ideje az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon, amennyiben ez nem munkanap, abban az esetben az ezt követő első munkanapon. 3) A dokumentáció letöltése vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 4) A Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A Dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján a Körös Volán Zrt. központi telephelyén (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. III. em iroda), munkanapokon 09:00-14:00 óráig (az ajánlattételi idő utolsó napján 09:00-11:00 óráig), illetve kérésre postai úton a Kbt. 54. (4) bekezdése szerint, vagy letölthető a elérési helyről. Közösen ajánlatot tevők részére elegendő egy dokumentum átvétele, illetve letöltése. 5) Az ajánlatok értékelése során kiosztható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. 6) Az 1., és 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legkisebb) ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap oly módon, hogy az adott részszemponthoz tartozó legkedvezőbb érték és az adott ajánlat adott részszempontjánál szereplő érték által képzett hányados tízszeresének két tizedes jegyre kerekített értéke adja a pontszám értéket. A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legnagyobb) ajánlat kapja a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig az eltérés arányában kevesebb pontot kap oly módon, hogy az adott ajánlat adott részszempontjánál szereplő érték és az adott részszempont legkedvezőbb (legmagasabb)ajánlat értéke által képzett hányados tízszeresének két tizedes jegyre kerekített értéke adja a pontszám értéket. Az 1., 2., 3. részszempontnál fentiek szerint meghatározott pontszám az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerül. Az 1., 3. részszempont esetén a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a legkedvezőbb, a 2. részszempontnál a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a legkedvezőbb. 7) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 8) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 17/C (1) bekezdés d) pontja alapján a megkötött szerződést ajánlatkérő honlapján nyilvánosságra kell hoznia, kivéve az üzleti titoknak minősített részeket. 9) Az ajánlattevőknek a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősülnek-e. 10) Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is e minőségében meghatározza, úgy a Kbt. 91. (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározottak fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést. 11) A felhívásban a Kbt. rövidítés a évi CXXIX. törvényt jelenti. 12) Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a változások bejegyzésének alapjául szolgáló dokumentumot vagy a változás-bejegyzési kérelem másolatát is be kell nyújtani. 13) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 8

9 mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részéről a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. Az ajánlatot a cégképviseletre jogosult képviselő(k), vagypedig a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személy(ek) jogosultak aláírni 14) Az ajánlati biztosíték összege HUF (azaz ötszázezer forint). Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Körös Volán Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.: számú bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ajánlattevő bármelyik igazolási módot választhatja. Átutalás esetén az átutalási megbízás, vagy egyéb az átutalás tényét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát, bankgarancia vagy készfizető kezességvállalás esetén a dokumentum eredeti példányát kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő a biztosíték nyújtásával kapcsolatosan felmerülő költségeket nem téríti meg, illetve az összeg után kamatot vagy egyéb díjat nem fizet. Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. Átutalás esetén a biztosítéknak az ajánlattételi határidőig ajánlatkérő számlájára meg kell érkezni. Az ajánlati biztosíték nem hiánypótolható. 15) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdésében foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot. 16) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket arról, hogy az ajánlatkérőnél portaszolgálat működik, a beléptetés esetenként hosszabb időszakot vehet igénybe. Az ebből eredő késedelem az ajánlattevő kockázata. 17) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat, figyelembe véve a Kbt. 4. 3/E pontjában meghatározottakat. Ebben az esetben a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés időtartama alatt. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A évi CXXIX. törvény VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

10 10

11 II. FEJEZET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1 Általános tudnivaló 1.1 Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos általános szabályok A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) szabályai szerint kerül sor. Az eljárás tárgyát tekintve árubeszerzés. A beszerzés becsült értéke, a Kbt. 40. (2) bekezdését figyelembe véve meghaladja a közszolgáltatókra vonatkozó közösségi értékhatárt, így a Kbt. V. fejezete szerinti nyílt eljárás szabályai kerülnek alkalmazásra. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Ajánlatkérő két, vagy több érvényes ajánlat esetén elektronikus árlejtést tart. Az árlejtésen való részvétel az ajánlattevők részére nem kötelező, amennyiben az ajánlattevő nem vesz részt az árlejtésen, úgy a benyújtott írásos ajánlata alapján kerül bírálatra. Az ajánlattevőknek ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Ajánlattevőnek nem áll fenn ajánlati kötöttség a 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet 22. (2) bekezdése szerinti esetben, kivéve, ha nem kerül sor elektronikus árlejtésre. Ajánlatkérő a Kbt. 1. (2) bekezdésében meghatározott átláthatósági megállapodás megkötését nem kezdeményezi. Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel. A különféle dokumentumokban, így különösen a Felolvasólapon, a kereskedelmi ajánlatban, az ajánlat műszaki részeiben található számszerű és szöveges leírás tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő nem vizsgálja az ajánlattevő szándékát vagy egyéb más körülményt, hanem az ajánlatot érvénytelennek minősíti. Ajánlatkérő fentiek szerint jár el abban az esetben is, ha ugyanazon vállalás tekintetében az ajánlat egyes részeiben eltérő információt talál. Ez alól kivételt képez a nyilvánvaló számítási hiba javítása. Az ajánlat nyelve magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Az eredeti nyelvű dokumentum és a fordítás tartalma közötti eltérés esetén a magyar nyelvre lefordított dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az eredeti nyelven készült dokumentum tartalmát összevesse a magyar nyelvű fordítással (kivéve, ha hiteles fordítás kerül becsatolásra). Eltérés esetén az ajánlat érvénytelennek minősül. 11

12 Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció letöltésével, átvételével, valamint az elektronikus árlejtésben való részvétellel kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció letöltése, átvétele. Közös ajánlatot tevő cégek esetében elegendő egy dokumentáció átvétel, letöltése. A dokumentáció másra nem ruházható át. Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban jogosult más ajánlattevővel közös ajánlatot benyújtani, alvállalkozót igénybe venni, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nevesíteni és igénybe venni, továbbá a szerződés teljesítésébe más szervezetet (erőforrás szervezetet) bevonni. A közös ajánlatot tevők az alkalmassági feltételeknek a Kbt. 69. (5) bekezdésére, illetve az abban foglalt kivételekre tekintettel együttesen is megfelelhetnek, ehhez azonban szükséges a közös ajánlattevők mindegyike részéről az alkalmasságra vonatkozó dokumentumok becsatolása. Abban az esetben, ha a közös ajánlattevők valamelyike adott alkalmassági szempont esetében nem kíván/nem tud dokumentumot benyújtani, akkor arról szükséges nyilatkoznia, hogy melyik ajánlattevő által kívánja az alkalmasságát igazolni. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó az alkalmassági feltételeknek a Kbt. 69. (4) bekezdésére, illetve az abban foglalt kivételekre tekintettel együttesen kell, hogy megfeleljenek. Ennek megállapításához szükséges az ajánlattevő és a 10 %-ot meghaladó alvállalkozó(k) részéről az alkalmasságra vonatkozó dokumentumok becsatolása. A Kbt. 70. (4) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként. A Kbt. 70. (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti besorolásukról. Az ajánlattevő az ajánlatában meg kell adnia a következő információkat: 12

13 1. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez 10 %-ot meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, 2. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó(k) nevét, címét, valamint a közbeszerzésnek azon részét, amelynek teljesítésébe a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, 3. a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek) nevét, címét. 4. amennyiben nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót, és/vagy erőforrást nyújtó szervezetet, abban az esetben a nemlegességről kell nyilatkoznia az ajánlattevőnek. A hiánypótlás során az ajánlattevő új, közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát.. Az eljárás során részajánlattétel, illetve többváltozatú ajánlat tételi lehetőség nem megengedett. 1.2 Az elektronikus árlejtés menete és szabályai (1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. (2) bekezdés b) pontja szerint az árlejtést a bírálati szempontok vonatkozásában folytatja le [257/2007 (X.4.) Kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) 17. (2) bekezdés b) pont]. (2) A Szolgáltató jóváhagyja az Ajánlatkérő által megadott Ajánlattevők szállítói rendszerbe való beregisztrálását, elvégzi az aktuális árlejtés lebonyolításához az árlejtés rendszer konfigurálását, valamint az árlejtés paramétereinek beállítását. (3) Az Ajánlatkérő az árlejtés időbeli ütemezésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a beérkezett ajánlatok Kbt. 81. (4) bekezdés szerinti értékelését követően az Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és en az árlejtésre felkérő levelében adja meg [Rendelet 18. (2) bek. b) pont] oly módon, hogy az Ajánlattevők az értesítés tartalmát - az értesítésben az árlejtésre kijelölt időpont előtt legalább 5 munkanappal - megismerhessék. Az Ajánlatkérő ezzel egyidejűleg ben megküldi az Ajánlattevők részére az ajánlatok Kbt ának (4) bekezdés szerinti értékelését. (4) A Szolgáltató - figyelemmel a Rendelet 20. -ában foglaltakra még az elektronikus árlejtést megelőzően legalább 24 óra időtartamban biztosítja az Ajánlattevők részére, hogy megismerkedjenek és kipróbálják az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működését. (5) A Szolgáltató támogatja és ellenőrzi az elektronikus árlejtés megkezdéséhez szükséges adatoknak az Ajánlattevők általi feltöltését, így különösen a Rendelet 21. -a alapján az érvényes ajánlatok bírálati szempontjai szerinti értékek feltöltésének helyességét. A betöltésre vonatkozó részletes információkat a felkérő levél fogja tartalmazni. (6) A Szolgáltató munkatársai telefonos (hotline) támogatást nyújtanak az árlejtés során 13

14 az Ajánlattevők részére. (7) Az ajánlatkérő az árlejtést szükség szerint több árlejtési szakaszban bonyolítja le [Rendelet 18. (2) bek. c) pont]. Megjegyzés: Ajánlatkérő az Árlejtési szakasz fogalmán az ajánlatkérő által az ajánlat módosítására meghatározott időtartamot érti. (8) Ajánlatkérő az első árlejtési szakasz időtartamát 30 percben határozza meg. A további árlejtési szakaszok hossza 10 perc, amelyek akkor indulnak meg, ha az aktuális árlejtési szakasz utolsó 2 percében egy vagy több új ajánlat érkezik. Amennyiben valamelyik árlejtési szakasz utolsó 2 percében nem érkezik új ajánlat, úgy a rendszer az árlejtést lezárja. (9) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árlejtő rendszer használatához a Szolgáltató által biztosított jelszó kizárólag egy felhasználó, egy számítógépen történő bejelentkezését támogatja. (10) Ajánlatkérő az új ajánlatok megadásának feltételeit az alábbiakban foglaltak szerint határozza meg [Rendelet 18. (2) bek. d) pont]: a) Az Ajánlattevők új ajánlataikat kizárólag az árlejtő rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg b) Az Ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti lépésközt a kedvezmény mértékében határozza meg. Az elektronikus árlejtés során az ajánlatok megadásához egy segéd (Excel) táblázatot hoz létre az ajánlatkérő, melynek részletes használatát majd az értesítő levél tartalmazza. c) Az árlejtés során olyan új ajánlat nem tehető, amely holtversenyt eredményezne, így a rendszer nem fogadja be azokat az ajánlatokat, amelyekkel (kettő tizedes jegyre kerekítve a matematika szabályai szerint) holtverseny alakulna ki. d) Az Ajánlattevők az árlejtés során - az előzőleg közzétett ajánlatukhoz képest azonos vagy kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Amennyiben az Ajánlattevő nem azonos vagy kedvezőbb ajánlatot tesz, azt a rendszer nem fogadja el. Ajánlattevőnek az utolsónak tett ajánlata tekintetében áll be a 60. napig tartó ajánlati kötöttsége. (11) Ajánlatkérő az árlejtés során biztosítja (láthatóvá teszi) az Ajánlattevők részére a helyezést és az összes ajánlattevő pontszámát.. (12) Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja az árlejtés alapját képező ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően ajánlati kötöttsége a papír alapon benyújtott, és a 6.pont szerint feltöltött ajánlata vonatkozásában áll be. Az Ajánlattevő az árlejtés lezárásától számított 60. napig kötve van ajánlatához. (13) Az árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő a Szolgáltató rendszerén keresztül tájékoztatja az Ajánlattevőket az árlejtés során kialakult rangsorról. (14) Sikertelen vagy eredménytelen elektronikus árlejtés esetén Ajánlatkérő az árlejtést követő 5 munkanapon belül faxon tájékoztatja az Ajánlattevőket az új árlejtés időpontjáról. (15) Az aukciós rendszer használatát az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja [Rendelet 18. (2) bek. e) 14

15 pont]: Operációs rendszer: Microsoft Windows ME/NT/2000/XP/Vista Internetböngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, illetve fejlettebb változatai 2 Dokumentáció és tájékoztatás A dokumentáció tartalma: 1. ajánlati felhívás, 2. útmutató az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban, 3. szerződéstervezet, 4. műszaki leírás, 5. kitöltendő és becsatolandó és egyéb mellékletek. Az ajánlattevők az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig fordulhatnak írásban (fax: 66/ , vagy kiegészítő tájékoztatásért. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek írásban (telefax útján) megküldi a választ az ajánlattételi határidő előtt legkésőbb 6 nappal. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. (1) bekezdése szerint biztosítja, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon dokumentum tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra (Ez azt jelenti, hogy ha ajánlatkérő kérte a dokumentum pótlását, de az előírt határidőig ajánlattevő nem vagy nem megfelelően pótolta azt, illetve nem pótolta, az önkéntes pótlás keretében már nincs lehetőség ezt csatolni. Igaz ez arra az esetre is, ha ajánlattevő önként pótol hiányosságot, azonban az nem felel meg a felhívás és dokumentáció feltételeinek; ennek pótlását ajánlatkérő már nem kérheti.) Ajánlattevő jogosult az ajánlatkérő által nem észrevételezett hiányok pótlására is az ajánlatkérő által megadott hiánypótlási határidőig. Abban az esetben, ha ajánlatkérő nem rendel el hiánypótlást, akkor az önkéntes hiánypótlás határideje az ajánlattételi határidőt követő 5. munkanap óra. Amennyiben ajánlatkérő hiánypótlási felszólítást küld, akkor az önkéntes hiánypótlást is a felszólításban szereplő hiánypótlási határidőig lehet teljesíteni. A hiánypótlási felszólítás során ajánlatkérő ajánlattevőnként tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének határidejét, helyét és módját. Amennyiben a hiánypótlást nem az ajánlatkérő által meghatározottak szerint teljesítik, ajánlatkérő a benyújtott dokumentumokat nem veszi figyelembe az értékelés során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték nem pótolható. Ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérjen. A tájékoztatáskérés tényéről a többi ajánlattevő egyidejűleg, a tájékoztatáskérés 15

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266360-2011:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151360-2011:text:hu:html HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181900-2011:text:hu:html HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151355-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben