Gyenge ragozású fınevek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyenge ragozású fınevek"

Átírás

1 Gyenge ragozású fınevek A gyenge ragozású fıneveket az jellemzi, hogy az egyes szám alanyeset kivételével minden esetben, valamint többes számban is -n vagy -en végzıdést kapnak. Az -e-re végzıdı gyenge ragozású fınevek -n végzıdést, a mássalhangzóra végzıdıek pedig -en végzıdést kapnak. Egyes szám Többes szám Alanyeset der Kollege die Kollegen Tárgyeset den Kollegen die Kollegen Birtokos eset des Kollegen der Kollegen Részes eset dem Kollegen den Kollegen r Abate, -n, -n r Abiturient, -en, -en r Abkomme, -n, -n r Abonnent, -en, -en r Absolvent, -en, -en r Adept, -en, -en r Adjutant, -en, -en r Adoleszent, -en, -en r Adressant, -en, -en r Adressat, -en, -en r Adventist, -en, -en r Advokat, -en, -en r Aerobiont, -en, -en r Affe, -n, -n r Afghane, -n, -n r Agent, -en, -en r Agonist, -en, -en r Agronom, -en, -en r Ägyptologe, -n, -n r Ahn, -en, -en r Ahne, -n, -n r Aide, -n, -n [E:t] r Akkordant, -en, -en r Akkordeonist, -en, -en r Akrobat, -en, -en r Aktant, -en, -en e Aktive, -n, -n r Aktivist, -en, -en r Akzeptant, -en, -en r Albe, -n, -n r Alchemist, -en, -en r Alemanne, -n, -n r Alk, -en, -en r Alkalde, -n, -n r Allergologe, -n, -n r Allerwerteste, -n, -n r Alliierte, -n, -n r Alpinist, -en, -en r/e Alternative, -n, -n r Altist, -en, -en r Altruist, -en, -en r Amerikanist, -en, -en r Ammonit, -en, -en r Anabaptist, -en, -en r Anachoret, -en, -en r Analphabet, -en, -en r Analysand, -en, -en r Analyst, -en, -en világi pap Olasz- és Spanyolországban érettségizı (férfi) ivadék, sarj elıfizetı a {közép-/fı}iskola/tanfolyam végzettje adeptus, beavatott adjutáns, segédtiszt fiatalkorú feladó, címzı címzett, átvevı adventista (férfi) ügyvéd, fiskális, prókátor aerob szervezet/élılény majom afgán (férfi) ügynök, képviselı versenyzı mezıgazdász egyiptológus ısapa, elıd ıs(apa), elıd segédszakács (svájc) darabbéres, akkordmunkás tangó-harmonikás akrobata, légtornász, erımővész aktáns, <az igétıl függı mondatrész> nem saját kezőleg pödrött cigaretta (köznyelv) aktivista, aktív/tevékeny ember (ker.) elfogadó lidérc alkimista alemann (ember) alka (spanyol) falusi bíró allergológus ülep, fenék szövetséges alpinista, hegymászó alternatíva, választás altista, alt hangú énekes önzetlen ember, emberszeretı amerikanista ammonit, Ammonszarva anabaptista, újrakeresztelı anachoréta, remete analfabéta, írástudatlan, írni-olvasni nem tudó lélekelemzésben résztvevı páciens tızsdeszakértı

2 r Anarchist, -en, -en r Anästhesist, -en, -en r Anatom, -en, -en r Androide, -n, -n r Anerbe, -n, -n r Angelsachse, -n, -n r Anglist, -en, -en r Antagonist, -en, -en r Anthropologe, -n, -n r Anthroposoph, -en, -en r Antichrist, -en, -en r Antifaschist, -en, -en r Antiheld, -en, -en r Antikommunist, -en, -en r Antimilitarist, -en, -en r Antipode, -n, -n r Antisemit, -en, -en r Apache, -n, -n r Apologet, -en, -en r Aquanaut, -en, -en r Aquarellist, -en, -en r Äquilibrist, -en, -en r Archäologe, -n, -n r Architekt, -en, -en r Archon, -en, -en r Argonaut, -en, -en r Aristokrat, -en, -en r Arrestant, -en, -en r Artillerist, -en, -en r Artist, -en, -en r Ase, -n, -n r Asiat, -en, -en r Asiate, -n, -n r Asket, -en, -en r/e Asoziale, -n, -n r Aspirant, -en, -en r Assassine, -n, -n r Assekurant, -en, -en r Assistent, -en, -en r Asteroid, -en, -en r Ästhet, -en, -en r Astrograph, -en, -en r Astrologe, -n, -n r Astronaut, -en, -en r Astronom, -en, -en r Asylant, -en, -en r/e Asylsuchende, -n, -n r Aszendent, -en, -en r Atheist, -en, -en r Athlet, -en, -en r Atlant, -en, -en r Atze, -n, -n r Autist, -en, -en r Autodidakt, -en, -en r Autokrat, -en, -en r Automat, -en, -en r Avantgardist, -en, -en r Azteke, -n, -n r Bajuware, -n, -n anarchista aneszteziológus, altatóorvos anatómus androida (emberhez hasonló gép) törvényes fıörökös, általános örökös angolszász (ember) angolszász filológus, (biz.) angolos ellenfél antropológus antropozófus Antikrisztus antifasiszta antihıs antikommunista antimilitarista, militarizmusellenes antipódus (földteke túlsó fele); ellenlábas antiszemita, zsidó{ellenes/-győlölı} apacs (indián) védelmezı mélytengerkutató akvarellfestı, akvarellista egyensúlyozó mővész, kötéltáncos archeológus tervezıépítész, építészmérnök arkhón argonauta, hajóspolip arisztokrata, nemes fogoly, letartóztatott tüzér artista, varieté-mővész, elıadómővész Ase (germán istenség) ázsiai ember ázsiai ember önmegtartóztató, aszkéta társadalomellenes (ember) pályázó, jelölt orgyilkos biztosító személy asszisztens aszteroida esztéta, mőbarát asztrográf, lencsés távcsı, csillagtérkép-rajzoló asztrológus asztronauta asztronómus politikai menekült menekültjogért folyamodó felmenı rokon, ıs, elıd ateista, istentagadó sportversenyzı, atléta (ép.) atlasz, gyámszobor fivér, barát autista autodidakta korlátlan hatalmú uralkodó, kényúr, autokrata automata avantgardista azték bajuvár ember

3 r Bakteriologe, -n, -n r Balinese, -n, -n r Balljunge, -n, -n r Balte, -n, -n r Banause, -n, -n r Bandit, -en, -en r Bangale, -n, -n r Bankomat, -en, -en r Baptist, -en, -en r Bär, -en, -en r Barbar, -en, -en r Barde, -n, -n r Barkarole, -n, -n r Basilisk, -en, -en r Baske, -n, -n r Bassist, -en, -en r Bayer, -n, -n r Beduine, -n, -n r Beisasse, -n, -n r Belemnit, -en, -en r Benefiziant, -en, -en r Benefiziat, -en, -en r Bengale, -n, -n r Biathlet, -en, -en r Bibliograf, -en, -en r Bibliograph, -en, -en r Bibliomane, -n, -n r Bigamist, -en, -en r Biograf, -en, -en r Biologe, -n, -n r Birmane, -n, -n s Blonde, -n, -n r Bohemist, -en, -en r Bohrist, -en, -en r Bolid, -en, -en r Bolide, -n, -n r Bolschewist, -en, -en r Bonapartist, -en, -en r Bonze, -n, -n r Bordelese, -n, -n r Bosniak, -en, -en r Bote, -n, -n r Bouquinist, -en, -en [buki}nçst] r Bracke, -n, -n r Brahmane, -n, -n r Bratschist, -en, -en r Bretone, -n, -n r Brillant, -en, -en r Brite, -n, -n r Bub, -en, -en r Bube, -n, -n r Buchfink, -en, -en r Buchstabe, -n(s), -n r Buddhist, -en, -en r Buhle, -n, -n r Bulgare, -n, -n r Bulle, -n, -n bakteriológus bali ember labdaszedıgyerek balti ember kicsinyes ember, filiszter, nyárspolgár bandita, zsivány, haramia, útonálló bangladesi ember bankautomata baptista ember medve barbár bárd, énekmondó, dalnok csónak, barkarola, velencei hajósdal baziliszkusz baszk ember basszista bajor ember beduin ember/férfi <beköltözött, nem teljes jogú polgár>, zsellér (geol.) belemnit javadalmazó, jótevı, a jutalomjáték élvezıje javadalmas, javadalmazott, segélyezett, kedvezményezett bengáliai ember biatlonista könyvész, bibliográfus könyvész, bibliográfus szenvedélyes könyvgyőjtı, könyvbolond bigámista életrajzíró biológus burmai ember (berlini) világos sör a cseh nyelv- és irodalom tudósa fúrós nagy meteor, együléses nehéz versenyautó együléses nehéz versenyautó bolsevik ember bonapartista ember buddhista pap, bonc, (gúny.) csuhás bordeauxi ember bosnyák/boszniai ember, lándzsás lovas követ, hírnök, küldött, küldönc párizsi utcai könyvárus (eb) rókakopó brahman ember brácsás bretagne-i/breton ember briliáns brit, angol ember fiú, inas(gyerek), gyerek, legény fiú, gyerek, gazfickó, alávaló ember, (kártya.) bubi, filkó pinty bető buddhista ember szeretı bolgár ember bika, goromba ember, zsaru

4 r Bummelant, -en, -en r Bure, -n, -n r Bürge, -n, -n r/e Bürgerliche, -n, -n r Burgunde, -n, -n r Burmese, -n, -n r Bürokrat, -en, -en r Bursch, -en, -en r Bursche, -n, -n r Butz, -en, -en r Butze, -n, -n r Byzantinist, -en, -en r Calvinist, -en, -en r Cartoonist, -en, -en [kartu}nçst] r Cellist, -en, -en [tṡe}lçst] / [SE}lçst] r Cembalist, -en, -en r Ceylonese, -n, -n r Chaot, -en, -en r Chauvinist, -en, -en [Sovi}nçst] r Chemikant, -en, -en r Chilene, -n, -n r Chiliast, -en, -en r Chinese, -n, -n r Chiromant, -en, -en r Chirurg, -en, -en r Choreograph, -en, -en r Choreut, -en, -en r Chorist, -en, -en r Christ, -en, -en r Chromolith, -en, -en r Chronist, -en, -en r Chronograph, -en, -en r Cineast, -en, -en [sine}ast] r Cinquecentist, -en, -en [t SçNkvEtṠEn}tçst] r Computertomograph, -en, -en r Crysolith, -en, -en r Dadaist, -en, -en r Däne, -n, -n r Darwinist, -en, -en r Datentypist, -en, -en r Debütant, -en, -en r Dechant, -en, -en r Defaitist, -en, -en r Defätist, -en, -en r Delat, -en, -en r Delaware, -n, -n r Delegat, -en, -en r Deliquent, -en, -en r Demagoge, -n, -n r Demerit, -en, -en r Demograf, -en, -en r Demograph, -en, -en r Demokrat, -en, -en r Demonstrant, -en, -en r Demoskop, -en, -en r Dentist, -en, -en r Denunziant, -en, -en r Deponent, -en, -en lógós búr ember kezes, jótálló polgár burgund ember burmai ember bürokrata fiatalember, fickó fiatalember, fickó házi manó, kobold, magház házi manó, kobold bizánci ember kálvinista ember karikatúra/képregény készítı csellista csembalista ceyloni ember anarchista, fegyelmezetlen/rendetlen ember soviniszta laboráns chilei ember (vall.) chiliasta kínai ember tenyérjós sebész koreográfus táncos, táncmővész karénekes, kórista keresztény kromolit krónikás kronográfus, idırend szerinti történetíró, tartammérı óra, kronográf filmszakember, filmkritikus a cinquecento mestere/mővésze, cinquecentista komputeres tomográf (ásv.) olivin dadaista dán ember darwinista adatbeíró kezdı, bemutatkozó, elıször fellépı, debütáns espereslelkész, esperesplébános defetista defetista eskütétel alatt álló személy <egy észak-amerikai indián törzshöz tartozó férfi> (ki)küldött, delegált delikvens demagóg bőnös/vétkes pap/klerikus demográfus demográfus demokrata tüntetı, demonstrátor közvélemény-kutató fogász, fogtechnikus besúgó, feljelentı letétbe helyezı, letevı

5 r Deputant, -en, -en r Dermatologe, -n, -n r Despot, -en, -en r Deszendent, -en, -en r Detailist, -en, -en r Determinist, -en, -en r Dezemvir, -n, -n e Dezimale, -(n), -n r Dezernent, -en, -en r Diadoche, -n, -n r Diamant, -en, -en r Dihybride, -n, -n r Diktant, -en, -en r Dilettant, -en, -en r Diözesan, -en, -en r Diplomand, -en, -en r Diplomat, -en, -en r Dirigent, -en, -en r Diskutant, -en, -en r Disponent, -en, -en r Disputant, -en, -en r Dissertant, -en, -en r Dissident, -en, -en r Distribuent, -en, -en r Dividend, -en, -en r Doge, -n, -n [do:jw] r Doktorand, -en, -en r Dokumentalist, -en, -en r Dokumentarist, -en, -en r Domestik, -en, -en r Domestike, -n, -n r Dozent, -en, -en r Drache, -n, -n r Dramaturg, -en, -en r Drogist, -en, -en r Drohn, -en, -en r Druide, -n, -n r Druse, -n, -n r Dualist, -en, -en r Duellant, -en, -en r Dynast, -en, -en r Egoist, -en, -en s Elastomere, -n, -n r Elefant, -en, -en e Elektrische, -n, -n r Elektroenzephalograph, -en, -en r Eleve, -n, -n r Elf, -en, -en r Emerit, -en, -en r Emigrant, -en, -en r Emittent, -en, -en r Endoparasit, -en, -en r Engrossist, -en, -en r Enthusiast, -en, -en r Entomologe, -n, -n r Entoparasit, -en, -en illetményes, járadékos bırgyógyász kényúr, zsarnok leszármazó kiskereskedı determinista (tört.) decemvir tizedesjegy önálló ügyintézı, elıadó egy jelentıs, befolyásos személyiség elsıbbségért küzdı utóda gyémánt dihibrid (szöveget) diktáló személy dilettáns az egyházmegye tagja diplomandusz diplomata karmester vitázó üzletkötı vitázó, vitatkozó szigorló, doktorjelölt, doktorandus disszidens disztribútor, elosztó osztandó, számláló dózse szigorló, doktorjelölt, doktorandus dokumentátor, a dokumentáció tudományos munkatársa dokumentumfilm készítı cseléd cseléd fıiskolai/egyetemi tanár sárkány dramaturg gyógyárukereskedı, drogista (méh) here druida drúz ember dualista párbajvívó, párbajozó fél dinaszta önzı/egoista ember elasztomer, rugalmas anyag elefánt villamos elektroencefalográf növendék, <mezıgazdasági és erdészeti fıiskola hallgatója> manó, tündér, kobold (fıként egyetemi tanár) nyugállományú, emeritus emigráns emittens belsı élısködı nagykereskedı enthuziaszta rovartudós belsı élısködı

6 r Enzyklopädist, -en, -en r Eolith, -en, -en r Epigone, -n, -n r Epiphyt, -en, -en r Epirot, -en, -en r Episit, -en, -en r Erbe, -n, -n r Erbeserbe, -n, -n r Eremit, -en, -en r Erotomane, -n, -n r Erstplatzierte, -n, -n r Erythrozyt, -en, -en r Esperantist, -en, -en r Essayist, -en, -en r Este, -n, -n r Ethnograf, -en, -en r Ethnograph, -en, -en r Ethnologe, -n, -n r Ethologe, -n, -n r Etymologe, -n, -n r Eunuch, -en, -en r Eurokrat, -en, -en r Evangelist, -en, -en r Ewenke, -n, -n r Examinand, -en, -en r Exarch, -en, -en r Exeget, -en, -en r Exhibitionist, -en, -en r Exilant, -en, -en r Existenzialist, -en, -en r Exorzist, -en, -en r Exot, -en, -en r Expedient, -en, -en r Experte, -n, -n r Exponent, -en, -en r Expressionist, -en, -en r Extremist, -en, -en r Fabrikant, -en, -en r Fabulant, -en, -en r Fagottist, -en, -en r Falangist, -en, -en r Falbe, -n, -n r Falke, -n, -n r Famulant, -en, -en r Fantast, -en, -en r Faschist, -en, -en r Fatalist, -en, -en r Fauvist, -en, -en r Favorit, -en, -en r Fellache, -n, -n r Feminist, -en, -en r Ferge, -n, -n r Fetischist, -en, -en r Feuilletonist, -en, -en r Fex, -en, -en r Fibroblast, -en, -en r Fierant, -en, -en r Figurant, -en, -en r Filialist, -en, -en enciklopédista eolit epigon (bot.) epifita epiruszi ember <más állatokból táplálkozó rabló állat> örökös az örökös örököse remete <túlzott szexuális vágyú ember> elsı helyezett vörös vértestecske, eritrocita eszperantista esszé-író észt ember etnográfus etnográfus etnológus magatartáskutató etimológus eunuch eurokrata evangélista, vándorprédikátor tunguz vizsgázó exarcha exegéta exhibicionista számőzött, számkivetett egzisztencialista (vall.) exorcista exóta expeditor, expeditır szakértı exponens expresszionista (pol.) extrémista gyáros, gyártulajdonos füllentı, lódító, fecsegı, locsogó fagottos (fas.) falangista (ló) fakó sólyom cselédkönyves orvostanhallgató ábrándozó, képzelgı, álmodozó fasiszta fatalista fauvista (festı) kegyenc, kegyelt, kedvenc, favorit, esélyes fellah feminista ember révész, hajós fétis{imádó/-tisztelı} tárcaíró bolond(ja vminek) sejtközötti állomány vásári árus, vándorárus statiszta, néma szereplı több leányvállalat tulajdonosa

7 r Filzokrat, -en, -en r Finalist, -en, -en r Fink, -en, -en r Finne, -n, -n r Flagellant, -en, -en r Flagellat, -en, -en r Flame, -n, -n r Florist, -en, -en r Flötist, -en, -en r Föderalist, -en, -en r Foliant, -en, -en r Folklorist, -en, -en r Formalist, -en, -en r Fotograf, -en, -en r Franke, -n, -n r Franzose, -n, -n r Fratz, -en, -en r Friese, -n, -n r Fundamentalist, -en, -en r Funktionalist, -en, -en r Fürst, -en, -en r Futurist, -en, -en r Futurologe, -n, -n r Gagist, -en, -en [ga}jçst] r Gäle, -n, -n r Galerist, -en, -en r Gamet, -en, -en r Ganove, -n, -n r Ganze, -n, -n r Garant, -en, -en r Gardist, -en, -en r Gastronom, -en, -en r Gastropode, -n, -n r Gatte, -n, -n r Geck, -en, -en r Gefährte, -n, -n r Gehilfe, -n, -n r Gemeine, -n, -n r Gendarm, -en, -en [Jan}da m] / [Ja$}da m] r Genosse, -n, -n r Genuese, -n, -n r Geodät, -en, -en r Geograf, -en, -en r Geograph, -en, -en r Geologe, -n, -n r Geomorphologe, -n, -n r Gepard, -en, -en [}ge:pa t] e Gerade, -n, -n r Germane, -n, -n r Germanist, -en, -en r Gesell, -en, -en r Geselle, -n, -n r Gespiele, -n, -n r Gevatter, -n, -n r Gewerke, -n, -n r Gigant, -en, -en r Girant, -en, -en [Ji} ant] r Girat, -en, -en [Ji} a:t] hatalmi összefonódás tagja döntı/finálé résztvevıje pinty finn ember önkorbácsoló, önkínzó ostorosmoszat flamand, flandriai ember füvész, virág{barát/-kedvelı} fuvolás, furulyás föderalista fóliáns, ívrétkönyv, hatalmas mérető nehéz könyv néprajztudós, folklorista formalista fényképész, fotós frank ember francia ember kölyök, fruska, kamasz, neveletlen kölyök fríz férfi fundamentalista funkcionalista herceg, fejedelem futurista futurológus havidíjas (nyelv.) gael galériatulajdonos, mőkereskedı gaméta, ivarsejt csibész, tolvaj, csirkefogó egy teli üveg sör kezes, jótálló, garantáló gárdista gasztronóm csiga, haslábú férfi, hitves, házastárs piperkıc, divatmajom, jampec, bolond {segítı-/munka-/élet}társ, pajtás segítıtárs, segédtárs rendfokozat nélküli egyén, közlegény csendır, zsandár bajtárs, pajtás, harcostárs, (pol.) elvtárs génuai, genovai ember földmérı geográfus geográfus geológus geomorfológus gepárd egyenes (vonal), célegyenes germán germanista társ, pajtás, cimbora társ, pajtás, cimbora játszótárs keresztapa, atyafi, sógor, koma bányarészvényes óriás, gigász (ker.) forgató, zsiráns (ker.) forgatmányos

8 r Gitarrist, -en, -en r Gnom, -en, -en r Gode, -n, -n r Gote, -n, -n r Götze, -n, -n r Gradient, -en, -en r Graf, -en, -en r Granat, -en, -en r Grande, -n, -n r Graph, -en, -en r Graphologe, -n, -n r Gratulant, -en, -en r Gräzist, -en, -en r Grieche, -n, -n r Grislibär, -en, -en r Grizzlybär, -en, -en [}g çslibe: ] r Grossist, -en, -en r/e Großkopfe(r)te, -n, -n r Guatemalteke, -n, -n r Gymnasiast, -en, -en r Gymnast, -en, -en r Gynäkologe, -n, -n r Habilitand, -en, -en r Hagiograf, -en, -en r Hagiograph, -en, -en r Hair-Stylist, -en, -en r Halophyt, -en, -en r Halunke, -n, -n r Hämatologe, -n, -n r Hämatophage, -n, -n r Hämatozyt, -en, -en r Hamit, -en, -en r Hamite, -n, -n r Hämosit, -en, -en r Hämozyt, -en, -en r Hanseat, -en, -en r Happenist, -en, -en [hepw}nçst] r Harfenist, -en, -en r Hase, -n, -n r Haselant, -en, -en r Havarist, -en, -en r Hebraist, -en, -en r Hedonist, -en, -en r Heide, -n, -n r Heinz, -en, -en r Heinze, -n, -n r Hektograf, -en, -en r Hektograph, -en, -en r Held, -en, -en r Heliograf, -en, -en r Heliograph, -en, -en r Heliostat, -en, -en s Helle, -n, -n r Hellebardist, -en, -en r Hellene, -n, -n r Hellenist, -en, -en r Helot, -en, -en r Helote, -n, -n gitáros gnóm keresztapa gót ember bálvány(isten) gradiens gróf gránát (spanyol) grand gráf grafológus gratuláló grecista görög grizzly, szürkemedve grizzly, szürkemedve nagykereskedı nagy fejő ember, fejes, nagyfejő, nagykutya, fımufti guatemalai ember gimnáziumi tanuló, gimnazista tornatanár nıgyógyász egyetemi magántanárjelölt, habilitandus hagiográfus hagiográfus mesterfodrász, haj-stylist halofita gazfickó, gazember, csirkefogó, csibész, pernahajder, semmirekellı hematológus vérszívó élısködı vértestecske hamita ember hamita ember állati, növényi vagy baktériumos vérélısdi vértestecske a Hanza-szövetség tagja happeningeket rendezı mővész hárfás, hárfamővész nyúl pojáca sérült hajó hebraista hedonista pogány szénaszárító karó, csizmahúzó, buta ember, lüketóni szénaszárító karó, csizmahúzó, buta ember, lüketóni sokszorosítógép sokszorosítógép hıs (meteor.) heliográf, (rég.) naptávíró (meteor.) heliográf, (rég.) naptávíró heliosztát, napranézı világos sör alabárdos, ır, darabont hellén ember a hellenizmus korában élı görög, hellenista helóta, rabszolga helóta, rabszolga

9 r Heraklide, -n, -n r Herbivore, -n, -n r Hermaphrodit, -en, -en r Heroe, -n, -n r Herostrat, -en, -en r Hesse, -n, -n r Hintersass, -en, -en r Hippogryph, -en, -en r Hippologe, -n, -n r Hippurit, -en, -en r Hirt, -en, -en r Hirte, -n, -n r Histologe, -n, -n r Historiograf, -en, -en r Historiograph, -en, -en r Hobbyist, -en, -en r Hode, -n, -n r Hominid, -en, -en r Hominide, -n, -n r Homöopath, -en, -en r Homöostat, -en, -en r Hoplit, -en, -en r Hornist, -en, -en r Hospitant, -en, -en r Hottentotte, -n, -n r Hugenotte, -n, -n r Hughestelegraf, -en, -en [}hju:ztele]g a:f] r Humanist, -en, -en r Humorist, -en, -en r Hüne, -n, -n r Hunne, -n, -n r Hurone, -n, -n r Husar, -en, -en r Hussit, -en, -en r Hybride, -n, -n r Hydrant, -en, -en r Hydrobiologe, -n, -n r Hydrogeologe, -n, -n r Hydrograf, -en, -en r Hydrograph, -en, -en r Hydrologe, -n, -n r Hydropath, -en, -en r Hyetograph, -en, -en r Hygrograph, -en, -en r Hypnotherapeut, -en, -en r Ichthyolith, -en, -en r Idealist, -en, -en r Ideologe, -n, -n r Idioblast, -en, -en r Idiot, -en, -en r Ignorant, -en, -en r Ihle, -n, -n r Illiterat, -en, -en r Illuminat, -en, -en r Illusionist, -en, -en e Illustrierte, -n, -n r Imamit, -en, -en Herkules utódja növényevı (állat) hermafrodita hérosz dicsvágytól hajtott elkövetı hesseni ember zsellér (mit.) hippogriff hippológus <a kréta idıben kihalt kagyló> pásztor pásztor hisztológus történetíró történetíró hobbit őzı ember here emberfélék emberfélék homeopata orvos <olyan technikai rendszer, ami a természettel szemben stabil állapotban képes fenntartani magát> hoplita kürtös vendéghallgató, látogató hottentotta, (átv.) vadember hugenotta ember géptávíró humanista, klasszikus mőveltségő ember humorista óriás hun ember <észak-amerikai indián törzshöz tartozó személy> huszár huszita hibrid, korcs {kerti-/öntözı-/víz}csap, tőzcsap hidrobiológus hirdogeológus hidrográfus, vízrajtudó hidrográfus, vízrajtudó hidrológus hidropata, vízgyógyász csapadékmérı légnedvességmérı hipnoterapeuta megkövült hal idealista ideológus idioblaszt idióta ignoráns üres hering mőveletlen, tanulatlan ember illuminátus illuzionista képes{újság/lap} <a síiták leginkább elterjedt csoportjához tartozó személy>

10 r Immigrant, -en, -en r Immoralist, -en, -en r Immunologe, -n, -n r Imperialist, -en, -en r Impressionist, -en, -en r Indigolith, -en, -en r Individualist, -en, -en r Indossant, -en, -en r Indossat, -en, -en r Indossent, -en, -en r Infant, -en, -en r Infanterist, -en, -en r Informant, -en, -en r Inkassant, -en, -en r Insasse, -n, -n r Insektologe, -n, -n r Inserent, -en, -en r Inspizient, -en, -en r Instrumentalist, -en, -en r Insurgent, -en, -en r Intendant, -en, -en r Interessent, -en, -en r Internationalist, -en, -en r Internist, -en, -en r Interpellant, -en, -en r Interpret, -en, -en r Interventionist, -en, -en r Intrigant, -en, -en r Invalide, -n, -n r Ire, -n, -n r Irokese, -n, -n r Islamist, -en, -en r Isolationist, -en, -en s Isomere, -n, -n r Israelit, -en, -en r Jakute, -n, -n r Janitschar, -en, -en r Japanologe, -n, -n r Jeck, -en, -en r Jemenit, -en, -en r Jesuit, -en, -en r Journalist, -en, -en r Jude, -n, -n r Jugoslawe, -n, -n r Junge, -n, -n s Junge, -n, -n r Jurist, -en, -en r Kabarettist, -en, -en r Kadett, -en, -en r Kakerlak, -en, -en r Kalabrese, -n, -n r Kalif, -en, -en r Kalmück, -en, -en r Kalvinist, -en, -en r Kamerad, -en, -en r Kämpe, -n, -n r Kanake, -n, -n r Kandidat, -en, -en r Kannibale, -n, -n immigráns, bevándorló immoralista immunulógus orvos imperialista impresszionista (ásv.) indigolit, kék turmalin individualista (ker.jog.) forgató (ker.jog.) forgatmányos (ker.jog.) forgató infáns gyalogos, baka adatközlı, informátor pénzbeszedı, pénztáros lakó, lakos, ott-tartózkodó, utas, fogoly rovarkutató hirdetı felügyelı hangszeres zenész inszurgens (szính.) intendáns érdekfél, érdekelt internacionalista belgyógyász interpelláló interpretátor beavatkozó intrikus rokkant ember ír ember irokéz ember iszlámkutató izolacionista izomer izraelita jakut ember janicsár japánista, japánológus bolond, farsangoló, farsangi felvonuló jemeni ember jezsuita újságíró zsidó jugoszláv ember fiú kölyök, fióka jogász, jogtudós kabarémővész katédiskolás csótány kalábriai ember kalifa kalmük ember kálvinista bajtárs, pajtás, cimbora bajnok, dalia, vitéz kanak (polinéziai bennszülött), török vendégmunkás jelölt, pályázó kannibál

11 r Kanute, -n, -n r Kapitalist, -en, -en r Kardiograph, -en, -en r Kardiologe, -n, -n r Karibe, -n, -n r Karikaturist, -en, -en r Karmelit, -en, -en r Karnevalist, -en, -en r Karnivore, -n, -n e Karnivore, -n, -n r Karrierist, -en, -en r Kartograf, -en, -en r Kartograph, -en, -en r Karzinologe, -n, -n r Kasache, -n, -n r Kaschube, -n, -n r Kastrat, -en, -en r Kasuist, -en, -en r Katalane, -n, -n r Katechet, -en, -en r Katechumene, -n, -n r Kathole, -n, -n r Katholik, -en, -en r Kavallerist, -en, -en r Kazike, -n, -n r Kelte, -n, -n r Keltologe, -n, -n r Kentaur, -en, -en r Kinematograph, -en, -en r Kirgise, -n, -n r Klare, -n, -n r Klarinettist, -en, -en r Kleckerfritze, -n, -n r Kleine, -n, -n e Kleine, -n, -n s Kleine, -n, -n r Kleptomane, -n, -n r Klient, -en, -en r Klimatologe, -n, -n r Knabe, -n, -n r Knappe, -n, -n r Knastologe, -n, -n r Koeffizient, -en, -en r Kojote, -n, -n r Kolkrabe, -n, -n r Kollege, -n, -n r Kollektivist, -en, -en r Kolonialist, -en, -en r Kolonist, -en, -en r Kolorist, -en, -en r Kolumnist, -en, -en r Komet, -en, -en r Kommandant, -en, -en r Kommanditist, -en, -en r Kommilitone, -n, -n r Kommittent, -en, -en r Kommunarde, -n, -n r Kommunikant, -en, -en kenus kapitalista kardiográf kardiológus karib ember karikatúrista karmelita szerzetes farsangoló ember húsevı (állat) húsevı (növény) karrierista térképész, térképrajzoló térképész, térképrajzoló rákmegbetegedésekre szakosodott orvos kazah ember kasub ember herélt, kasztrált, eunuch kazuista katalán ember katolikus hittanár, hitoktató katechumen, keresztelendı katolikus katolikus lovaskatona (indián) kacika kelta <a kelta nyelvre és kultúrára specializálódott tudós> kentaur vetítıgép, kinematográf kirgíz ember (gabona) pálinka klarinétos szutyokmatyi kisfiú kislány kisgyermek, kölyök kleptomániás férfi ügyfél, megbízó, klines éghajlatkutató fiú, kisfiú, ifjú, fiatalember apród, fegyvernök, ipari tanuló <olyan személy, aki már gyakran volt börtönben, és jól kiismerte az ottani kapcsolatokat> együttható, tényezı prérifarkas holló kolléga kollektivista kolonialista gyarmatos, telepes kolorista (sajtó) rovattervezı üstökös parancsnok a betéti társaság kültagja egyetemi társ megbízó, megrendelı kommünár (vall.) áldozó, (nyelv./szoc.) társalgó

12 r Kommunist, -en, -en r Komödiant, -en, -en r Komparatist, -en, -en r Komparse, -n, -n r Komplize, -n, -n r Komponist, -en, -en r Komsomolze, -n, -n r Konfident, -en, -en r Konfirmand, -en, -en r Konfitent, -en, -en r Konformist, -en, -en r Kongolese, -n, -n r Kongregationalist, -en, -en r Kongregationist, -en, -en r Konkurrent, -en, -en r Konquistador, -en, -en r Konservatorist, -en, -en r Konsonant, -en, -en r Konsorte, -n, -n r Konspirant, -en, -en r Konstruktivist, -en, -en r Konsultant, -en, -en r Konsument, -en, -en r Kontorist, -en, -en r Kontrahent, -en, -en r Konvertit, -en, -en r Konzipient, -en, -en r Kopilot, -en, -en r Kopte, -n, -n r Korfiot, -en, -en r Kormophyt, -en, -en r Kornettist, -en, -en r Korrespondent, -en, -en r Korsar, -en, -en r Korse, -n, -n r Koryphäe, -n, -n r Kosak, -en, -en r Kosmonaut, -en, -en r Kosmopolit, -en, -en r Kosovare, -n, -n r Krake, -n, -n r Kreole, -n, -n r Kriminalist, -en, -en r Kriminologe, -n, -n r Kroate, -n, -n r Kubist, -en, -en r Kulak, -en, -en r Kunde, -n, -n r Kurant, -en, -en r Kurat, -en, -en r Kurde, -n, -n r Kustode, -n, -n r Kymre, -n, -n r Laborant, -en, -en r Laffe, -n, -n r Lagerist, -en, -en r Laie, -n, -n kommunista komédiás <az összehasonlító irodalom- és nyelvtudomány képviselıje> statiszta bőntárs, tettestárs, cinkos zeneszerzı komszomolista bizalmas, kebelbarát konfirmálandó gyónó konformista, alkalmazkodó, megalkuvó, (vall.) anglikán kongói lakos (vall.) kongreganista (vall.) kongreganista konkurrens, vetélytárs (csak Dél-Amerika meghódításánál) hódító zeneakadémista mássalhangzó társ, résztvevı összeesküvı konstruktivista konzultáns, tanácsadó fogyasztó hivatalnok, irodai alkalmazott, könyvelı (párbajnál) ellenfél, (jog.) szerzıdı fél (vall.) áttért, konvertita szerzı, író, (ügyvédi irodában) hivatalnok másodpilóta kopt ember korfui ember száras növény kürtös (külsı) tudósító, levelezı, üzletfél kalóz, kalózhajó kozikai ember vezéregyéniség kozák, kozáktánc őrhajós világpolgár koszovói lakos (mesében) tengeri szörny kreol kriminalista kriminológus horvát ember kubista kulák (állandó) vevı fürdıvendég (katolikus) segédlelkész kurd ember ır{jel/-szó} kimber, walesi kelta lakos laboráns széltoló, üresfejő fickó raktárnok, raktárkezelı (vall.) világi, laikus ember

13 r Lakai, -en, -en r Lamaist, -en, -en r Laote, -n, -n r Lapp, -en, -en r Lappe, -n, -n r Laube, -n, -n r Laureat, -en, -en r Lautenist, -en, -en r Legat, -en, -en r Lemur, -en, -en r Lemure, -n, -n r Leopard, -en, -en r Lette, -n, -n r Leu, -en, -en r Leukoplast, -en, -en r Leukozyt, -en, -en r Levit, -en, -en r Lexikograf, -en, -en r Lexikograph, -en, -en r Lexikologe, -n, -n r Libanese, -n, -n r Liberalist, -en, -en r Librettist, -en, -en r Lieferant, -en, -en r Ligist, -en, -en r Linguist, -en, -en r Literat, -en, -en r Lithograf, -en, -en r Lithograph, -en, -en r Lithologe, -n, -n r Live, -n, -n r Lizentiat, -en, -en r Lizenziat, -en, -en r Lobbyist, -en, -en r Logopäde, -n, -n r Lombarde, -n, -n r Lotse, -n, -n r Löwe, -n, -n r Lump, -en, -en r Lymphozyt, -en, -en r Madagasse, -n, -n r Madjar, -en, -en r Madrilene, -n, -n r Mage, -n, -n r Magistrat, -en, -en r Magnat, -en, -en r Magnetopath, -en, -en r Mähre, -n, -n r Makak, -en, -en r Makedone, -n, -n r Malaie, -n, -n r Mameluck, -en, -en r Mandant, -en, -en r Manierist, -en, -en r Manipulant, -en, -en r Markomanne, -n, -n r Marxist, -en, -en r Maschinist, -en, -en r Masochist, -en, -en lakáj lámaista laoszi ember tökfilkó lapp ember (zoo.) küsz valamely díj kitüntetettje, koszorús költı lantos követ, küldött, legátus lemur, kísértet, szellem lemur, kísértet, szellem leopárd lett ember oroszlán leukoplast fehérvérsejt, leukocita levita lexikográfus lexikográfus lexikológus libanoni ember liberalista szövegíró, librettista szállító ligatag, liga tagja nyelvész íróember, tollnok litográfus litográfus kızettani szakember lív/livón ember licenciátus licenciátus lobbizó logopédus lombardiai ember révkalauz oroszlán gazember, hitvány alak nyiroksejt madagaszkári ember magyar ember madridi ember rokon városi hatóság, tisztviselı mágnás delejezı, magnetizır morva ember makákó macedón ember maláj mameluk megbízó manierista manipuláns, kezelıtiszt <germán néptörzshöz tartozó személy> marxista gépész, masiniszta, mozdonyvezetı mazochista

14 r Matador, -en, -en r Materialist, -en, -en r Matrose, -n, -n r Maturand, -en, -en r Maturant, -en, -en r Maure, -n, -n r Mediävist, -en, -en r Mensch, -en, -en r Menschewik, -en, -en r Menschewist, -en, -en r Merkantilist, -en, -en r Mestize, -n, -n r Metallograph, -en, -en r Metallurg, -en, -en r Metallurge, -n, -n r Meteorologe, -n, -n r Methodist, -en, -en r Metropolit, -en, -en r Mikrobiologe, -n, -n r Mime, -n, -n r Mineraloge, -n, -n r Ministrant, -en, -en r Minorit, -en, -en r Minuend, -en, -en r Misanthrop, -en, -en r Miterbe, -n, -n r Mitmensch, -en, -en r Mitreisende, -n, -n r Mitschuldige, -n, -n r Modellist, -en, -en r Mohr, -en, -en r Monarch, -en, -en r Monarchist, -en, -en r Monegasse, -n, -n r Mongole, -n, -n r Monist, -en, -en r Monokline, -n, -n r Monomane, -n, -n s Monomere, -n, -n r Monopolist, -en, -en r Monozyt, -en, -en r Moralist, -en, -en r Mormone, -n, -n r Morphologe, -n, -n r Mosaizist, -en, -en r Mulatte, -n, -n r Multiplikand, -en, -en r Musaget, -en, -en r Muschkote, -n, -n r Muselman, -en, -en r Musikant, -en, -en r Mutant, -en, -en r Myanmare, -n, -n r Mykologe, -n, -n r Myriapode, -n, -n r Myriopode, -n, -n r Mythograph, -en, -en r Mythologe, -n, -n r Myxomyzet, -en, -en matador, bikaölı materialista, anyagias gondolkodású ember matróz érettségizı érettségizı mór ember medievisztikus ember mensevik mensevik merkantilista mesztic metallográfus (fém)kohász (fém)kohász meteorológus metodista érsek, metropolita mikrobiológus színész, komédiás mineralógus ministráns minorita(szerzetes) (mat.) kisebbítendı embergyőlölı társörökös, örököstárs embertárs, felebarát útitárs, utas (bőn)részes mintakészítı, modellezı szerecsen, néger, mór, fekete ló, gyászlepke egyeduralkodó monarchista monacói ember mongol ember monista (geol.) monoklin monomániá(ku)s ember <monomer molekulákból álló anyag> monopolista legnagyobb fehérvértestecske erkölcstanító mormon ember morfológus mozaikkészítı mulatt (mat.) szorzandó <a mővészetek és tudományok barátja, támogatója> baka, katona muzulmán, mohamedán zenész, muzsikus mutáns mianmari ember gombász százlábú százlábú mítoszgyőjtı mitológus, mítoszkutató nyálkagomba

15 r Nacherbe, -n, -n r Nachfahr, -en, -en r Nachfahre, -n, -n r Nachkomme, -n, -n r Nächste, -n, -n r Narr, -en, -en r Narzisst, -en, -en r Nationalist, -en, -en r Naturalist, -en, -en r Neck, -en, -en r Neffe, -n, -n r Nekromant, -en, -en r Nematode, -n, -n r Neophyt, -en, -en r Nepalese, -n, -n r Nephograph, -en, -en s Neugeborene, -n, -n r Neurochirurg, -en, -en r Neurologe, -n, -n r Neurozyt, -en, -en r Niedersachse, -n, -n r Nihilist, -en, -en r Nilote, -n, -n r Nöck, -en, -en r Nomade, -n, -n e Normale, -n, -n r Normanne, -n, -n r Notleidende, -n, -n r Novellist, -en, -en r Novize, -n, -n r Nudist, -en, -en r Obduzent, -en, -en r Obelisk, -en, -en r Obergefreite, -n, -n r Oberhirte, -n, -n r Oblate, -n, -n r Oboist, -en, -en r Obrist, -en, -en r Ochs, -en, -en r Ochse, -n, -n r Offerent, -en, -en r Okkultist, -en, -en r Okkupant, -en, -en r Ökologe, -n, -n r Ökonom, -en, -en r Oktopode, -n, -n r Olympionike, -n, -n r Omnivore, -n, -n r Onanist, -en, -en r Onkologe, -n, -n r Ophthalmologe, -n, -n r Opponent, -en, -en r Opportunist, -en, -en r Optant, -en, -en r Optimist, -en, -en r Organist, -en, -en r Orientale, -n, -n r Orientalist, -en, -en r Ornithologe, -n, -n utóörökös utód, ivadék utód, ivadék utód, ivadék felebarát bolond nárcisz nacionalista naturalista <mesebeli víziember> unokaöcs középkori szellemidézı fonalféreg valamely vallásra újonnan áttért személy nepáli lakos nefométer újszülött idegsebész ideggyógyász idegsejt alsó-szászországi lakos nihilista nilota ember <mesebeli víziember> nomád (mat.) normális, merıleges normann ínségbe jutott ember, szükölködı ember novellaíró, novellista (vall.) novícius nudista boncnok obeliszk tizedes számadó pásztor/juhász, bacsó, (vall.) fıpásztor ostya oboista ezredes ökör, barom ökör, barom ajánlattevı, ajánlkozó okkultista megszálló ökológus közgazdász nyolclábú olimpiai bajnok mindenevı onanista, maszturbáló onkológus szemorvos, szemész opponens megalkuvó (jog.) optáns optimista, derőlátó orgonista keleti ember orientalista, Kelet-kutató ornitológus

16 r Orthopäde, -n, -n r Orthopädist, -en, -en r Osmane, -n, -n r Ozeanaut, -en, -en r Ozeanograf, -en, -en r Ozeanograph, -en, -en r Pädagoge, -n, -n r Päderast, -en, -en r Page, -n, -n [}pa:jw] r Pantomime, -n, -n r Paragraph, -en, -en r Parasit, -en, -en r Parodist, -en, -en r Partisan, -en, -en r Passant, -en, -en r Pate, -n, -n r Pathologe, -n, -n r Patient, -en, -en r Patriarch, -en, -en r Patriot, -en, -en r Paukant, -en, -en r Paukist, -en, -en r Pazifist, -en, -en r Pedant, -en, -en r Pekinese, -n, -n r Peon, -en, -en r Perfektionist, -en, -en r Periöke, -n, -n r Perzipient, -en, -en r Pessimist, -en, -en r Petent, -en, -en r Pfaffe, -n, -n r Phäake, -n, -n r Phagozyt, -en, -en r Phantast, -en, -en r Pharmazeut, -en, -en r Philanthrop, -en, -en r Philatelist, -en, -en r Philologe, -n, -n r Philosoph, -en, -en r Photograph, -en, -en r Physiognom, -en, -en r Physiologe, -n, -n r Physiotherapeut, -en, -en r Phytophage, -n, -n r Pianist, -en, -en r Pietist, -en, -en r Pilar, -en, -en r Pilot, -en, -en r Pirat, -en, -en r Planet, -en, -en r Planetoid, -en, -en r Planktont, -en, -en r Pneumologe, -n, -n r Poet, -en, -en r Pole, -n, -n r Polizist, -en, -en r Polygraph, -en, -en ortopéd sebész ortopéd mőszerész török, oszmán mélytengerkutató óceánkutató óceánkutató pedagógus, nevelı (orv.) pederaszta apród, küldönc, inas némajáték, pantomim, pantomimmővész szakasz, cikkely, paragrafus élısködı, parazita parodista partizán átutazó, járókelı keresztapa, koma patológus beteg, páciens pátriárka hazafi, patrióta, honfi párbajozó, üstdobos üstdobos pacifista pedáns ember, szırszálhasogató ember, vaskalapos, tudálékos palotapincsi dél-amerikai napszámos, lovász maximalista mellettlakó címzett pesszimista, borúlátó kérvényezı, folyamodó csuhás, pap <az életet gondtalanul élvezı ember> fagocita, falósejt ábrándozó, képzelgı, álmodozó gyógyszerész emberbarát bélyeggyőjtı filológus filozófus fényképész, fotós fiziognómus fiziológus fizioterapeuta növényevı zongorista (vall.) pietista istállóoszlop pilóta kalóz bolygó kisbolygó planktonhoz tartozó egyedi élılény tüdıgyógyász költı lengyel ember rendır poligráf, többcélú regisztráló készülék

17 s Polymere, -n, -n r Polyp, -en, -en r Polyphage, -n, -n r Pommer, -n, -n r Pope, -n, -n r Populist, -en, -en r Pornograf, -en, -en r Pornograph, -en, -en r Porträtist, -en, -en r Portugiese, -n, -n r Posaunist, -en, -en r Postulant, -en, -en r Potentat, -en, -en r Präfekt, -en, -en r Praktikant, -en, -en r Prälat, -en, -en r Präsentant, -en, -en r Präside, -n, -n r Präsident, -en, -en r Prätendent, -en, -en e Preisung, -en, -en r Preuße, -n, -n r Primat, -en, -en r Prinz, -en, -en r Privatist, -en, -en r Proband, -en, -en r Produzent, -en, -en r Projektant, -en, -en r Prokurist, -en, -en r Prolet, -en, -en r Promovend, -en, -en r Propagandist, -en, -en r Prophet, -en, -en r Prosaist, -en, -en r Proselyt, -en, -en r Protagonist, -en, -en r Protektionist, -en, -en r Protestant, -en, -en r Protokollant, -en, -en r Provenzale, -n, -n r Psalmist, -en, -en r Psychologe, -n, -n r Psychopath, -en, -en r Psychotherapeut, -en, -en r Publizist, -en, -en r Purist, -en, -en r Putschist, -en, -en r Pygmäe, -n, -n r Pylon, -en, -en r Pyromane, -n, -n r Quadrant, -en, -en r Quattrocentist, -en, -en r Querulant, -en, -en r Quotient, -en, -en r Rabauke, -n, -n r Rabe, -n, -n r Rabulist, -en, -en polimer, polimerizációs termék polip mindenevı pomerániai ember, nehézfelfogású ember görögkeleti pap, pópa populista pornószerzı pornószerzı arcképfestı, portréfotós portugál ember harsonás pályázó, trónkövetelı, (jog.) felperes potentát prefektus gyakornok, gyakorló orvos fıpap, prelátus csekkbemutató <bajtársi sörözési szövetség elnöke> elnök követelı, igénylı dicsıítı beszéd porosz ember fıemlıs herceg magántanuló leszármazott, sarj gyártó, elıállító tervezı cégvezetı proli, proletár doktoráló propagandista, reklámszakember próféta prózaíró prozelita elıharcos, fıszereplı protekcionista protestáns jegyzı(könyvvezetı) provánszi ember zsoltáros, zsoltárok szerzıje pszichológus pszichopata pszichoterapeuta közíró, publicista purista, nyelvtisztító puccsista pigmeus pilon, oszlop(pár) piromániás körnegyed, kvadráns <a quattrocento korának költıje, mővésze> összeférhetetlen ember, örök mozgó, (jog.) konok perlekedı hányados ripık, pimasz holló, csirkefogó körmönfontan okoskodó, szırszálhasogató, az igazságot kiforgató

18 r Radiant, -en, -en r Radikand, -en, -en r Range, -n, -n r Rappe, -n, -n r Rassist, -en, -en r Rationalist, -en, -en r Rätoromane, -n, -n r Raugraf, -en, -en r Realist, -en, -en r Rebell, -en, -en r Recke, -n, -n r Referent, -en, -en r Regent, -en, -en r Regionalist, -en, -en r Rekonvaleszent, -en, -en r Rekrut, -en, -en r Remigrant, -en, -en r Remittent, -en, -en r Renegat, -en, -en r Repetent, -en, -en r Repräsentant, -en, -en r Reservist, -en, -en r Respizient, -en, -en r Restant, -en, -en r Reuße, -n, -n r Revanchist, -en, -en [ eva$}sçst] r Revident, -en, -en r Revisionist, -en, -en r Rezensent, -en, -en r Rezipient, -en, -en r Rhapsode, -n, -n r Rheumatologe, -n, -n r Rhinologe, -n, -n r Riese, -n, -n r Rivale, -n, -n r Romane, -n, -n r Romanist, -en, -en r Rotarmist, -en, -en r Royalist, -en, -en r Rüde, -n, -n r Rumäne, -n, -n r Russe, -n, -n r Sachse, -n, -n r Sadist, -en, -en r San-Marinese, -n, -n r Sarazene, -n, -n r Sarde, -n, -n r Satanist, -en, -en r Satellit, -en, -en r Satrap, -en, -en r Satyr, -n, -n r Savoyarde, -n, -n r Saxophonist, -en, -en r Schamane, -n, -n r Schecke, -n, -n r Schenk, -en, -en r Scherge, -n, -n r Schiit, -en, -en radián, ívmérték gyökalap kölyök, csibész fekete ló rasszista racionalista rétoromán ember <nemesi cím és viselıje> realista, a tények embere lázadó dalia, hıs elıadó, referens régens, céhmester regionalista lábadozó újonc (emigrációból) visszatelepülı intézvényes, rendelvényes renegát bukott tanuló, osztályt ismétlı tanuló reprezentáló, képviselı tartalékos, tartalék játékos tudósító, beszámoló hátralékos adós (nagy)orosz, muszka revansista számvizsgáló, revizor revizionista könyvbíráló, ismertetı, kritikus recipiens, befogadó rapszodosz, (vándor)dalnok reumatológus orrgyógyász szakorvos óriás vetélytárs, rivális <újlatin, román nyelvet beszélı néphez tartozó ember> romanista, római jogász vöröskatona, a Vörös Hadsereg tagja királypárti kopó, szelindek, kan kutya román férfi orosz ember szász szadista san-marinói ember szaracén/mohamedán ember szardíniai/szárd ember sátánista mellékbolygó, hold (tört.) szatrapa szatír savoyai ember szaxofonista sámán (állat) tarka pohárnok, kocsmáros, csapláros poroszló, törvényszolga síita

19 r Schimpanse, -n, -n r Schöffe, -n, -n r Scholar, -en, -en r Scholarch, -en, -en r Scholiast, -en, -en r Schote, -n, -n r Schotte, -n, -n r Schranze, -n, -n r Schultheiß, -en, -en r Schulze, -n, -n r Schurke, -n, -n r Schütz, -en, -en r Schütze, -n, -n r Schwabe, -n, -n r Schwede, -n, -n s Seiende, -n, -n r Seismologe, -n, -n e Seitenhalbierende, -n, -n r Sekundant, -en, -en r Selenologe, -n, -n r Seminarist, -en, -en r Semit, -en, -en r Senegaler, -n, -n r Senegalese, -n, -n e Senkrechte, -n, -n r Senne, -n, -n r Sensualist, -en, -en r Separatist, -en, -en r Serbe, -n, -n r Sergeant, -en, -en [ze }Jant] / [se }Ja$] r Servit, -en, -en r Sextant, -en, -en r Siamese, -n, -n r Sibilant, -en, -en r Signifikant, -en, -en r Sigrist, -en, -en r Simulant, -en, -en r Singhalese, -n, -n r Skalde, -n, -n r Sklave, -n, -n r Skribent, -en, -en r Skythe, -n, -n r Slawe, -n, -n r Slawist, -en, -en r Slowake, -n, -n r Slowene, -n, -n r Sodale, -n, -n r Soldat, -en, -en r Solist, -en, -en r Sonant, -en, -en r Sophist, -en, -en r Sopranist, -en, -en r Sorbe, -n, -n r Sozialist, -en, -en r Soziologe, -n, -n r Spaniole, -n, -n r Spartakist, -en, -en r Spekulant, -en, -en r Spermatophyt, -en, -en csimpánz ülnök, laikus bíró diák iskolai elöljáró, iskolafelügyelı szkoliaszta, kommentáríró bolond skót ember udvaronc, talpnyaló flaubíró, soltész falubíró, soltész gazfickó, gazember, bitang lövı, lövész lövı, lövész, vadász, Nyilas sváb ember svéd ember létezı, léttel bíró szeizmológus oldalfelezı egyenes megbízott, segéd, párbajsegéd holdkutató szemináriumi hallgató, papnövendék szemita, sémi ember szenegál ember szenegál ember merıleges, függıleges vonal tejfeldolgozó havasi pásztor szenzualista szeparatista szerb ember ırmester, káplár szervita (rendi szerzetes) tükörhatod, hatodkör sziámi ember szibiláns hang nyelvi jel kifejezı oldala sekrestyés színlelı, tettetı, szimuláns sri lanka-i ember szkáld rabszolga íródeák, firkász szkíta/szittya ember szláv ember szlavista, szláv filológus szlovák ember szlovén ember társ, kongreganista katona szólista hangzó, szonáns álbölcselkedı, szofista szopránénekes szorb ember szocialista társadalomkutató, szociológus spanyol zsidó a Spartakusz-szövetség tagja, spartakista üzérkedı, nyerészkedı, spekuláns virágos- és magvas növény

20 r Spezialist, -en, -en r Spirant, -en, -en r Spiritist, -en, -en r Stalinist, -en, -en r Statist, -en, -en r Steinmetz, -en, -en r Stenograf, -en, -en r Stenotypist, -en, -en r Stilist, -en, -en r Stipendiat, -en, -en r Stipendist, -en, -en r Stratege, -n, -n r Student, -en, -en r Stylist, -en, -en [}sta ilçst] r Stylit, -en, -en r Subskribent, -en, -en r Substitut, -en, -en r Sudanese, -n, -n r Summand, -en, -en r Superintendent, -en, -en r Suppleant, -en, -en r Supplikant, -en, -en r Surrealist, -en, -en r Symbiont, -en, -en r Sympathisant, -en, -en r Syndikalist, -en, -en r Synkretist, -en, -en r Tadschike, -n, -n r Tamile, -n, -n r Tatar, -en, -en r Taxidermist, -en, -en r Technokrat, -en, -en r Technologe, -n, -n r Telefonist, -en, -en r Telegraf, -en, -en r Tempomat, -en, -en r Tepp, -en, -en r Terrorist, -en, -en r Teutone, -n, -n r Theokrat, -en, -en r Theologe, -n, -n r Therapeut, -en, -en r Thermostat, -en, -en r Thrombozyt, -en, -en r Togolese, -n, -n r Tor, -en, -en r Toreador, -en, -en r Tourist, -en, -en r Trabant, -en, -en r Transvestit, -en, -en r Trappe, -n, -n r Trappist, -en, -en r Trassant, -en, -en r Trassat, -en, -en r Tremulant, -en, -en r Triathlet, -en, -en r Triumvir, -n, -n r Trotzkist, -en, -en szakember réshang spiritiszta sztálinista statiszta, mellékszereplı kıfaragó gyorsíró gyors- és gépíró stiliszta ösztöndíjas ösztöndíjas stratéga (fıiskolai/egyetemi) hallgató stylist (korakeresztény) oszlopszent elıfizetı osztályvezetı-helyettes, helyettes, tartalék(ember), (jog.) meghatalmazott szudáni ember (mat.) összeadandó (vall.) szuperintendens póttag, helyettes kérvényezı, kérelmezı szürrealista szimbióta szimpatizáns szindikalista szinkretista tadzsik ember tamil ember tatár ember állatkitömı technokrata gyártechnikus telefonos, telefonista távíró <automata sebességszabályozó gépjármőveknél> tökfej, tökfilkó terrorista (tört.) teuton, (tréf.) német teokrata hittudós, teológus terapeuta, gyakorló orvos, kezelı orvos termosztát, hıfokszabályozó vérlemezke togoi ember balga, esztelen, dıre torreádor turista, természetjáró csatlós, darabont, kísérı, szatellita transzvesztita túzok trappista (szerzetes) intézvényezı, kibocsátó intézvényezett rezgıhang triatlonista a triumvirátus egyik tagja trockista

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű)

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű) Ssz 1 2 3 4 5 6 osztatlan i képz szakpárjának egyik tagja angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra

Részletesebben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben 1. grár képzési terület 1. állatorvosi 2. erdőmérnöki biológia és kémia biológia, fizika, kémia, szakmai előkészítő tárgy. 2. ölcsészettudomány

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák

Részletesebben

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10)

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) 2014-08-10 FCI I. Fajtacsoport 419 76 Groenendael 2 Tervueren 2 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya 3 Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel

Részletesebben

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10)

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) 2014-08-10 FCI I. Fajtacsoport 739 122 Groenendael 3 Malinois 2 Tervueren 2 Schipperke 1 Csehszlovák farkaskutya 4 Német juhászkutya 6 Növendék Kan 2

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 533 83 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Munka Szuka

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 439 79 Groenendael 2 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 723 110 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Munka Szuka

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 578 91 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Beauce-i

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 416 56 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya 1 Beauce-i

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 604 120 Groenendael 2 Tervueren 1 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 5 Fiatal

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Önsorsrontás és bumeráng gonoszság - áruló írástudók Milyen ember vagy - illetve: milyen ne maradj, ne legyél

Önsorsrontás és bumeráng gonoszság - áruló írástudók Milyen ember vagy - illetve: milyen ne maradj, ne legyél Önsorsrontás és bumeráng gonoszság - áruló írástudók Milyen ember vagy - illetve: milyen ne maradj, ne legyél Balga - élethazug - álbarát - áruló írástudó - hidegháborús Gonosz - életgyáva - hiánybeteg

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában

Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában ÁLTALÁNOS MŰVEK 001 Tudomány és ismeretek általában 001.89 A tudomány és a tudományos munka szervezése 002 Dokumentáció, könyvek, írásművek. 003 Írástörténet

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 557 100 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 2 Győztes Kan 2

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Információk a Khan Wars 4.5 verzióról

Információk a Khan Wars 4.5 verzióról Információk a Khan Wars 4.5 verzióról I. Új nép hozzáadva Perzsák A perzsa nép bónuszai: - +10% fémtermelés - 10% olcsóbb Íjászok - 10% gyorsabb Ostromgép készítés - 20% több hadjárat - 20% nagyobb Fal

Részletesebben

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Tervueren Szuka Fiatal 5-5 1 Szuka Növendék 6-6 1 Groenendael Kan Fiatal 7-8 2 Szuka Nyilt 9-9

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Közbeszerzési Főosztály 1051 Budapest, Sas u. 23. Tel.:06/1-373-1661, Fax: 06/1-373-1798 e-mail:

Részletesebben

Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-11 07:44:24

Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-11 07:44:24 Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-11 07:44:24 2014-09-20 FCI I. Fajtacsoport 263 38 Groenendael 1 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

Emberfajták. Europid nagyrassz: gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó bőr-hajszemszínre

Emberfajták. Europid nagyrassz: gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó bőr-hajszemszínre Emberfajták Europid nagyrassz: gazdag domborulatú arc, keskeny orr, világosodó bőr-hajszemszínre való hajlam; Erő 20 Penge védelem Nordikus: világos színek, magas termek, karcsú, keskeny orr és ajak, viszonylag

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Mechatronikai Szakközépiskola

Mechatronikai Szakközépiskola általános iskola szakközépiskola gimnázium szakiskola érettségi + szakmai alapozás érettségi 01 kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés villamosipar és elektronika ágazatban, angol nyelv oktatással (1,5

Részletesebben

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom (horvát, német) Nemzetiségi nyelv (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) Történelem Matematika Idegen nyelv (angol, arab, bolgár,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005 (XII 22) Korm rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 1 számú melléklet a 289/2005 (XII 22) Korm rendelethez A ciklusokra bontott, osztott

Részletesebben

Veszprém megye. Balatonalmádi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.

Veszprém megye. Balatonalmádi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij. Veszprém megye Balatonalmádi járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/balatonalmadij.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1645&fullsize=1

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/ACP/CE/2005/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/ACP/CE/2005/hu 1 AF/ACP/CE/2005/hu 2 ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) -----------------

Részletesebben

OKM közlemény. igen. igen

OKM közlemény. igen. igen OKM közlemény szakokról érettségi vizsgatárgyakról a 2009-es felsőoktatási felvételi eljárás során, valamint az adható többletpontokról a 2008-as 2009-es felvételi eljárás során * A felsőoktatási felvételi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Főiskolán az egyes szakokon a kezdetétől függően milyen nyelvvizsgával kell rendelkezni az oklevél

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL, EMILE) az európai iskolákban

Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL, EMILE) az európai iskolákban Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL, EMILE) az európai iskolákban A fordítást az EURYDICE Magyarországi Képviselet készíttette és gondozta az angol nyelvű változatból. Eurydice Az európai oktatási információs

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat 1. ÉVSZÁM, ESEMÉNY, SZEMÉLY - KERESİ Az alábbi feladat az ókor és a kora középkor jelentıs eseményeire vonatkozik. Töltse ki a táblázat üresen maradt részeit! ( elemenként 1 pont ) Évszám Esemény Személy

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A Magyar Turizmus Rt. Egészségturizmus nemzetközi és belföldi kampánya, 2003.

A Magyar Turizmus Rt. Egészségturizmus nemzetközi és belföldi kampánya, 2003. A Magyar Turizmus Rt. Egészségturizmus nemzetközi és belföldi kampánya, 2003. Az alábbi szöveg a Magyar Turizmus Rt. által a kampány tervezésére és lebonyolítására vonatkozó közbeszerzés meghirdetéséből

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10)

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) 2014-05-10 FCI I. Fajtacsoport 325 47 Német juhászkutya 1 Bearded Collie 1 Border collie 7 Nyílt Szuka 3 Collie hosszúszőrű 9 Nyílt Szuka 4 Shetlandi

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Szláv jövevényszavak Készítette: Czeglédi István

Szláv jövevényszavak Készítette: Czeglédi István Szláv jövevényszavak Készítette: Czeglédi István A honfoglalás következményei A honfoglalás következményei: Magasabb fejlődési fokozat, Minta a nyugati kereszténység, Letelepülés, ekés gazdálkodás, istállózó

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat :

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : Név: E-mail cím: A felén már túl is vagy, most következzenek az Esszéfeladatok Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : A feladatok megoldási sorrendje tetszıleges. A feladatok

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Különbözı névelı, különbözı birtokos eset, különbözı többes szám

Különbözı névelı, különbözı birtokos eset, különbözı többes szám Különbözı névelı, különbözı birtokos eset, különbözı többes szám e Aa, -, -en s Aa, - r Abdruck, -(e)s, -e/-#e r Abdruck, -(e)s, -#e r Abwasch, -(e)s e Abwasch, -, -en r Ache, -s, -n e Ache, -, -n r Agrest,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16.

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16. MEGHÍVÓ A Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXIII. KONGRESSZUSÁRA, mely 2015-ben Budapesten kerül megrendezésre. Időpont: 2015. május

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán K épület Orvosainak névsora ABC sorrendben Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet I Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-147 465-1835 Pszichiátria I. Dr. Atalay Katalin 71-086

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 916 156 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 4 Győztes Kan 2

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Karcagi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.xls

Karcagi járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.xls Jász-Nagykun Nagykun-Szolnok megye Karcagi járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/karcagj.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1616&fullsize=1

Részletesebben

BUDDHAPEST. Buddhapest: Cölibátus (és spirituális egyesülés) a buddhizmusban. Így hallottam.

BUDDHAPEST. Buddhapest: Cölibátus (és spirituális egyesülés) a buddhizmusban. Így hallottam. 1 / 6 2016.04.25. 20:44 BUDDHAPEST HÉTKÖZNA PI BUDDHIZM US Így hallottam. 2015. SZEPTEMBER 25., PÉNTEK Cölibátus (és spirituális egyesülés) a buddhizmusban BUDDHA FM - BUDDHISTA RÁDIÓ MAGYARUL Sokan úgy

Részletesebben

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.

Békés. megye. Békéscsabai járás. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj. Békés megye Békéscsabai járás Honlap: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/bekescsabaj.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1587&fullsize=1

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

E M5 1250 Kit fekete. A képminőséghez dedikált klasszikus stílus. Műszaki adatok. Típus. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő

E M5 1250 Kit fekete. A képminőséghez dedikált klasszikus stílus. Műszaki adatok. Típus. Szenzor. Képprocesszor. Szűrő E M5 1250 Kit fekete Por- és cseppálló 3" átmérőjű, dönthető OLED érintőkijelző A világ leggyorsabb autofókusz rendszere Intuitív érintőképernyős kezelés A képminőséghez dedikált klasszikus stílus A csúcstechnológiás,

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

AKTUÁLIS, PUBLICISZTIKA

AKTUÁLIS, PUBLICISZTIKA 1 of 8 2015.11.09. 19:38 AKTUÁLIS, PUBLICISZTIKA 2015/11/09 NIFADMIN HOZZÁSZÓLÁS 2 of 8 2015.11.09. 19:38 (https://internetfigyelo.wordpress.com/2015/11/09/keleti veszedelem miert utalnak minket europaban

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY 30500-5/303//03. Ügyintéző: Juhász Ferenc bv.fhdgy. Tel/fax: /6-33. Tárgy: tájékoztatás Kovács Ildikó részére

Részletesebben