Gyenge ragozású fınevek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyenge ragozású fınevek"

Átírás

1 Gyenge ragozású fınevek A gyenge ragozású fıneveket az jellemzi, hogy az egyes szám alanyeset kivételével minden esetben, valamint többes számban is -n vagy -en végzıdést kapnak. Az -e-re végzıdı gyenge ragozású fınevek -n végzıdést, a mássalhangzóra végzıdıek pedig -en végzıdést kapnak. Egyes szám Többes szám Alanyeset der Kollege die Kollegen Tárgyeset den Kollegen die Kollegen Birtokos eset des Kollegen der Kollegen Részes eset dem Kollegen den Kollegen r Abate, -n, -n r Abiturient, -en, -en r Abkomme, -n, -n r Abonnent, -en, -en r Absolvent, -en, -en r Adept, -en, -en r Adjutant, -en, -en r Adoleszent, -en, -en r Adressant, -en, -en r Adressat, -en, -en r Adventist, -en, -en r Advokat, -en, -en r Aerobiont, -en, -en r Affe, -n, -n r Afghane, -n, -n r Agent, -en, -en r Agonist, -en, -en r Agronom, -en, -en r Ägyptologe, -n, -n r Ahn, -en, -en r Ahne, -n, -n r Aide, -n, -n [E:t] r Akkordant, -en, -en r Akkordeonist, -en, -en r Akrobat, -en, -en r Aktant, -en, -en e Aktive, -n, -n r Aktivist, -en, -en r Akzeptant, -en, -en r Albe, -n, -n r Alchemist, -en, -en r Alemanne, -n, -n r Alk, -en, -en r Alkalde, -n, -n r Allergologe, -n, -n r Allerwerteste, -n, -n r Alliierte, -n, -n r Alpinist, -en, -en r/e Alternative, -n, -n r Altist, -en, -en r Altruist, -en, -en r Amerikanist, -en, -en r Ammonit, -en, -en r Anabaptist, -en, -en r Anachoret, -en, -en r Analphabet, -en, -en r Analysand, -en, -en r Analyst, -en, -en világi pap Olasz- és Spanyolországban érettségizı (férfi) ivadék, sarj elıfizetı a {közép-/fı}iskola/tanfolyam végzettje adeptus, beavatott adjutáns, segédtiszt fiatalkorú feladó, címzı címzett, átvevı adventista (férfi) ügyvéd, fiskális, prókátor aerob szervezet/élılény majom afgán (férfi) ügynök, képviselı versenyzı mezıgazdász egyiptológus ısapa, elıd ıs(apa), elıd segédszakács (svájc) darabbéres, akkordmunkás tangó-harmonikás akrobata, légtornász, erımővész aktáns, <az igétıl függı mondatrész> nem saját kezőleg pödrött cigaretta (köznyelv) aktivista, aktív/tevékeny ember (ker.) elfogadó lidérc alkimista alemann (ember) alka (spanyol) falusi bíró allergológus ülep, fenék szövetséges alpinista, hegymászó alternatíva, választás altista, alt hangú énekes önzetlen ember, emberszeretı amerikanista ammonit, Ammonszarva anabaptista, újrakeresztelı anachoréta, remete analfabéta, írástudatlan, írni-olvasni nem tudó lélekelemzésben résztvevı páciens tızsdeszakértı

2 r Anarchist, -en, -en r Anästhesist, -en, -en r Anatom, -en, -en r Androide, -n, -n r Anerbe, -n, -n r Angelsachse, -n, -n r Anglist, -en, -en r Antagonist, -en, -en r Anthropologe, -n, -n r Anthroposoph, -en, -en r Antichrist, -en, -en r Antifaschist, -en, -en r Antiheld, -en, -en r Antikommunist, -en, -en r Antimilitarist, -en, -en r Antipode, -n, -n r Antisemit, -en, -en r Apache, -n, -n r Apologet, -en, -en r Aquanaut, -en, -en r Aquarellist, -en, -en r Äquilibrist, -en, -en r Archäologe, -n, -n r Architekt, -en, -en r Archon, -en, -en r Argonaut, -en, -en r Aristokrat, -en, -en r Arrestant, -en, -en r Artillerist, -en, -en r Artist, -en, -en r Ase, -n, -n r Asiat, -en, -en r Asiate, -n, -n r Asket, -en, -en r/e Asoziale, -n, -n r Aspirant, -en, -en r Assassine, -n, -n r Assekurant, -en, -en r Assistent, -en, -en r Asteroid, -en, -en r Ästhet, -en, -en r Astrograph, -en, -en r Astrologe, -n, -n r Astronaut, -en, -en r Astronom, -en, -en r Asylant, -en, -en r/e Asylsuchende, -n, -n r Aszendent, -en, -en r Atheist, -en, -en r Athlet, -en, -en r Atlant, -en, -en r Atze, -n, -n r Autist, -en, -en r Autodidakt, -en, -en r Autokrat, -en, -en r Automat, -en, -en r Avantgardist, -en, -en r Azteke, -n, -n r Bajuware, -n, -n anarchista aneszteziológus, altatóorvos anatómus androida (emberhez hasonló gép) törvényes fıörökös, általános örökös angolszász (ember) angolszász filológus, (biz.) angolos ellenfél antropológus antropozófus Antikrisztus antifasiszta antihıs antikommunista antimilitarista, militarizmusellenes antipódus (földteke túlsó fele); ellenlábas antiszemita, zsidó{ellenes/-győlölı} apacs (indián) védelmezı mélytengerkutató akvarellfestı, akvarellista egyensúlyozó mővész, kötéltáncos archeológus tervezıépítész, építészmérnök arkhón argonauta, hajóspolip arisztokrata, nemes fogoly, letartóztatott tüzér artista, varieté-mővész, elıadómővész Ase (germán istenség) ázsiai ember ázsiai ember önmegtartóztató, aszkéta társadalomellenes (ember) pályázó, jelölt orgyilkos biztosító személy asszisztens aszteroida esztéta, mőbarát asztrográf, lencsés távcsı, csillagtérkép-rajzoló asztrológus asztronauta asztronómus politikai menekült menekültjogért folyamodó felmenı rokon, ıs, elıd ateista, istentagadó sportversenyzı, atléta (ép.) atlasz, gyámszobor fivér, barát autista autodidakta korlátlan hatalmú uralkodó, kényúr, autokrata automata avantgardista azték bajuvár ember

3 r Bakteriologe, -n, -n r Balinese, -n, -n r Balljunge, -n, -n r Balte, -n, -n r Banause, -n, -n r Bandit, -en, -en r Bangale, -n, -n r Bankomat, -en, -en r Baptist, -en, -en r Bär, -en, -en r Barbar, -en, -en r Barde, -n, -n r Barkarole, -n, -n r Basilisk, -en, -en r Baske, -n, -n r Bassist, -en, -en r Bayer, -n, -n r Beduine, -n, -n r Beisasse, -n, -n r Belemnit, -en, -en r Benefiziant, -en, -en r Benefiziat, -en, -en r Bengale, -n, -n r Biathlet, -en, -en r Bibliograf, -en, -en r Bibliograph, -en, -en r Bibliomane, -n, -n r Bigamist, -en, -en r Biograf, -en, -en r Biologe, -n, -n r Birmane, -n, -n s Blonde, -n, -n r Bohemist, -en, -en r Bohrist, -en, -en r Bolid, -en, -en r Bolide, -n, -n r Bolschewist, -en, -en r Bonapartist, -en, -en r Bonze, -n, -n r Bordelese, -n, -n r Bosniak, -en, -en r Bote, -n, -n r Bouquinist, -en, -en [buki}nçst] r Bracke, -n, -n r Brahmane, -n, -n r Bratschist, -en, -en r Bretone, -n, -n r Brillant, -en, -en r Brite, -n, -n r Bub, -en, -en r Bube, -n, -n r Buchfink, -en, -en r Buchstabe, -n(s), -n r Buddhist, -en, -en r Buhle, -n, -n r Bulgare, -n, -n r Bulle, -n, -n bakteriológus bali ember labdaszedıgyerek balti ember kicsinyes ember, filiszter, nyárspolgár bandita, zsivány, haramia, útonálló bangladesi ember bankautomata baptista ember medve barbár bárd, énekmondó, dalnok csónak, barkarola, velencei hajósdal baziliszkusz baszk ember basszista bajor ember beduin ember/férfi <beköltözött, nem teljes jogú polgár>, zsellér (geol.) belemnit javadalmazó, jótevı, a jutalomjáték élvezıje javadalmas, javadalmazott, segélyezett, kedvezményezett bengáliai ember biatlonista könyvész, bibliográfus könyvész, bibliográfus szenvedélyes könyvgyőjtı, könyvbolond bigámista életrajzíró biológus burmai ember (berlini) világos sör a cseh nyelv- és irodalom tudósa fúrós nagy meteor, együléses nehéz versenyautó együléses nehéz versenyautó bolsevik ember bonapartista ember buddhista pap, bonc, (gúny.) csuhás bordeauxi ember bosnyák/boszniai ember, lándzsás lovas követ, hírnök, küldött, küldönc párizsi utcai könyvárus (eb) rókakopó brahman ember brácsás bretagne-i/breton ember briliáns brit, angol ember fiú, inas(gyerek), gyerek, legény fiú, gyerek, gazfickó, alávaló ember, (kártya.) bubi, filkó pinty bető buddhista ember szeretı bolgár ember bika, goromba ember, zsaru

4 r Bummelant, -en, -en r Bure, -n, -n r Bürge, -n, -n r/e Bürgerliche, -n, -n r Burgunde, -n, -n r Burmese, -n, -n r Bürokrat, -en, -en r Bursch, -en, -en r Bursche, -n, -n r Butz, -en, -en r Butze, -n, -n r Byzantinist, -en, -en r Calvinist, -en, -en r Cartoonist, -en, -en [kartu}nçst] r Cellist, -en, -en [tṡe}lçst] / [SE}lçst] r Cembalist, -en, -en r Ceylonese, -n, -n r Chaot, -en, -en r Chauvinist, -en, -en [Sovi}nçst] r Chemikant, -en, -en r Chilene, -n, -n r Chiliast, -en, -en r Chinese, -n, -n r Chiromant, -en, -en r Chirurg, -en, -en r Choreograph, -en, -en r Choreut, -en, -en r Chorist, -en, -en r Christ, -en, -en r Chromolith, -en, -en r Chronist, -en, -en r Chronograph, -en, -en r Cineast, -en, -en [sine}ast] r Cinquecentist, -en, -en [t SçNkvEtṠEn}tçst] r Computertomograph, -en, -en r Crysolith, -en, -en r Dadaist, -en, -en r Däne, -n, -n r Darwinist, -en, -en r Datentypist, -en, -en r Debütant, -en, -en r Dechant, -en, -en r Defaitist, -en, -en r Defätist, -en, -en r Delat, -en, -en r Delaware, -n, -n r Delegat, -en, -en r Deliquent, -en, -en r Demagoge, -n, -n r Demerit, -en, -en r Demograf, -en, -en r Demograph, -en, -en r Demokrat, -en, -en r Demonstrant, -en, -en r Demoskop, -en, -en r Dentist, -en, -en r Denunziant, -en, -en r Deponent, -en, -en lógós búr ember kezes, jótálló polgár burgund ember burmai ember bürokrata fiatalember, fickó fiatalember, fickó házi manó, kobold, magház házi manó, kobold bizánci ember kálvinista ember karikatúra/képregény készítı csellista csembalista ceyloni ember anarchista, fegyelmezetlen/rendetlen ember soviniszta laboráns chilei ember (vall.) chiliasta kínai ember tenyérjós sebész koreográfus táncos, táncmővész karénekes, kórista keresztény kromolit krónikás kronográfus, idırend szerinti történetíró, tartammérı óra, kronográf filmszakember, filmkritikus a cinquecento mestere/mővésze, cinquecentista komputeres tomográf (ásv.) olivin dadaista dán ember darwinista adatbeíró kezdı, bemutatkozó, elıször fellépı, debütáns espereslelkész, esperesplébános defetista defetista eskütétel alatt álló személy <egy észak-amerikai indián törzshöz tartozó férfi> (ki)küldött, delegált delikvens demagóg bőnös/vétkes pap/klerikus demográfus demográfus demokrata tüntetı, demonstrátor közvélemény-kutató fogász, fogtechnikus besúgó, feljelentı letétbe helyezı, letevı

5 r Deputant, -en, -en r Dermatologe, -n, -n r Despot, -en, -en r Deszendent, -en, -en r Detailist, -en, -en r Determinist, -en, -en r Dezemvir, -n, -n e Dezimale, -(n), -n r Dezernent, -en, -en r Diadoche, -n, -n r Diamant, -en, -en r Dihybride, -n, -n r Diktant, -en, -en r Dilettant, -en, -en r Diözesan, -en, -en r Diplomand, -en, -en r Diplomat, -en, -en r Dirigent, -en, -en r Diskutant, -en, -en r Disponent, -en, -en r Disputant, -en, -en r Dissertant, -en, -en r Dissident, -en, -en r Distribuent, -en, -en r Dividend, -en, -en r Doge, -n, -n [do:jw] r Doktorand, -en, -en r Dokumentalist, -en, -en r Dokumentarist, -en, -en r Domestik, -en, -en r Domestike, -n, -n r Dozent, -en, -en r Drache, -n, -n r Dramaturg, -en, -en r Drogist, -en, -en r Drohn, -en, -en r Druide, -n, -n r Druse, -n, -n r Dualist, -en, -en r Duellant, -en, -en r Dynast, -en, -en r Egoist, -en, -en s Elastomere, -n, -n r Elefant, -en, -en e Elektrische, -n, -n r Elektroenzephalograph, -en, -en r Eleve, -n, -n r Elf, -en, -en r Emerit, -en, -en r Emigrant, -en, -en r Emittent, -en, -en r Endoparasit, -en, -en r Engrossist, -en, -en r Enthusiast, -en, -en r Entomologe, -n, -n r Entoparasit, -en, -en illetményes, járadékos bırgyógyász kényúr, zsarnok leszármazó kiskereskedı determinista (tört.) decemvir tizedesjegy önálló ügyintézı, elıadó egy jelentıs, befolyásos személyiség elsıbbségért küzdı utóda gyémánt dihibrid (szöveget) diktáló személy dilettáns az egyházmegye tagja diplomandusz diplomata karmester vitázó üzletkötı vitázó, vitatkozó szigorló, doktorjelölt, doktorandus disszidens disztribútor, elosztó osztandó, számláló dózse szigorló, doktorjelölt, doktorandus dokumentátor, a dokumentáció tudományos munkatársa dokumentumfilm készítı cseléd cseléd fıiskolai/egyetemi tanár sárkány dramaturg gyógyárukereskedı, drogista (méh) here druida drúz ember dualista párbajvívó, párbajozó fél dinaszta önzı/egoista ember elasztomer, rugalmas anyag elefánt villamos elektroencefalográf növendék, <mezıgazdasági és erdészeti fıiskola hallgatója> manó, tündér, kobold (fıként egyetemi tanár) nyugállományú, emeritus emigráns emittens belsı élısködı nagykereskedı enthuziaszta rovartudós belsı élısködı

6 r Enzyklopädist, -en, -en r Eolith, -en, -en r Epigone, -n, -n r Epiphyt, -en, -en r Epirot, -en, -en r Episit, -en, -en r Erbe, -n, -n r Erbeserbe, -n, -n r Eremit, -en, -en r Erotomane, -n, -n r Erstplatzierte, -n, -n r Erythrozyt, -en, -en r Esperantist, -en, -en r Essayist, -en, -en r Este, -n, -n r Ethnograf, -en, -en r Ethnograph, -en, -en r Ethnologe, -n, -n r Ethologe, -n, -n r Etymologe, -n, -n r Eunuch, -en, -en r Eurokrat, -en, -en r Evangelist, -en, -en r Ewenke, -n, -n r Examinand, -en, -en r Exarch, -en, -en r Exeget, -en, -en r Exhibitionist, -en, -en r Exilant, -en, -en r Existenzialist, -en, -en r Exorzist, -en, -en r Exot, -en, -en r Expedient, -en, -en r Experte, -n, -n r Exponent, -en, -en r Expressionist, -en, -en r Extremist, -en, -en r Fabrikant, -en, -en r Fabulant, -en, -en r Fagottist, -en, -en r Falangist, -en, -en r Falbe, -n, -n r Falke, -n, -n r Famulant, -en, -en r Fantast, -en, -en r Faschist, -en, -en r Fatalist, -en, -en r Fauvist, -en, -en r Favorit, -en, -en r Fellache, -n, -n r Feminist, -en, -en r Ferge, -n, -n r Fetischist, -en, -en r Feuilletonist, -en, -en r Fex, -en, -en r Fibroblast, -en, -en r Fierant, -en, -en r Figurant, -en, -en r Filialist, -en, -en enciklopédista eolit epigon (bot.) epifita epiruszi ember <más állatokból táplálkozó rabló állat> örökös az örökös örököse remete <túlzott szexuális vágyú ember> elsı helyezett vörös vértestecske, eritrocita eszperantista esszé-író észt ember etnográfus etnográfus etnológus magatartáskutató etimológus eunuch eurokrata evangélista, vándorprédikátor tunguz vizsgázó exarcha exegéta exhibicionista számőzött, számkivetett egzisztencialista (vall.) exorcista exóta expeditor, expeditır szakértı exponens expresszionista (pol.) extrémista gyáros, gyártulajdonos füllentı, lódító, fecsegı, locsogó fagottos (fas.) falangista (ló) fakó sólyom cselédkönyves orvostanhallgató ábrándozó, képzelgı, álmodozó fasiszta fatalista fauvista (festı) kegyenc, kegyelt, kedvenc, favorit, esélyes fellah feminista ember révész, hajós fétis{imádó/-tisztelı} tárcaíró bolond(ja vminek) sejtközötti állomány vásári árus, vándorárus statiszta, néma szereplı több leányvállalat tulajdonosa

7 r Filzokrat, -en, -en r Finalist, -en, -en r Fink, -en, -en r Finne, -n, -n r Flagellant, -en, -en r Flagellat, -en, -en r Flame, -n, -n r Florist, -en, -en r Flötist, -en, -en r Föderalist, -en, -en r Foliant, -en, -en r Folklorist, -en, -en r Formalist, -en, -en r Fotograf, -en, -en r Franke, -n, -n r Franzose, -n, -n r Fratz, -en, -en r Friese, -n, -n r Fundamentalist, -en, -en r Funktionalist, -en, -en r Fürst, -en, -en r Futurist, -en, -en r Futurologe, -n, -n r Gagist, -en, -en [ga}jçst] r Gäle, -n, -n r Galerist, -en, -en r Gamet, -en, -en r Ganove, -n, -n r Ganze, -n, -n r Garant, -en, -en r Gardist, -en, -en r Gastronom, -en, -en r Gastropode, -n, -n r Gatte, -n, -n r Geck, -en, -en r Gefährte, -n, -n r Gehilfe, -n, -n r Gemeine, -n, -n r Gendarm, -en, -en [Jan}da m] / [Ja$}da m] r Genosse, -n, -n r Genuese, -n, -n r Geodät, -en, -en r Geograf, -en, -en r Geograph, -en, -en r Geologe, -n, -n r Geomorphologe, -n, -n r Gepard, -en, -en [}ge:pa t] e Gerade, -n, -n r Germane, -n, -n r Germanist, -en, -en r Gesell, -en, -en r Geselle, -n, -n r Gespiele, -n, -n r Gevatter, -n, -n r Gewerke, -n, -n r Gigant, -en, -en r Girant, -en, -en [Ji} ant] r Girat, -en, -en [Ji} a:t] hatalmi összefonódás tagja döntı/finálé résztvevıje pinty finn ember önkorbácsoló, önkínzó ostorosmoszat flamand, flandriai ember füvész, virág{barát/-kedvelı} fuvolás, furulyás föderalista fóliáns, ívrétkönyv, hatalmas mérető nehéz könyv néprajztudós, folklorista formalista fényképész, fotós frank ember francia ember kölyök, fruska, kamasz, neveletlen kölyök fríz férfi fundamentalista funkcionalista herceg, fejedelem futurista futurológus havidíjas (nyelv.) gael galériatulajdonos, mőkereskedı gaméta, ivarsejt csibész, tolvaj, csirkefogó egy teli üveg sör kezes, jótálló, garantáló gárdista gasztronóm csiga, haslábú férfi, hitves, házastárs piperkıc, divatmajom, jampec, bolond {segítı-/munka-/élet}társ, pajtás segítıtárs, segédtárs rendfokozat nélküli egyén, közlegény csendır, zsandár bajtárs, pajtás, harcostárs, (pol.) elvtárs génuai, genovai ember földmérı geográfus geográfus geológus geomorfológus gepárd egyenes (vonal), célegyenes germán germanista társ, pajtás, cimbora társ, pajtás, cimbora játszótárs keresztapa, atyafi, sógor, koma bányarészvényes óriás, gigász (ker.) forgató, zsiráns (ker.) forgatmányos

8 r Gitarrist, -en, -en r Gnom, -en, -en r Gode, -n, -n r Gote, -n, -n r Götze, -n, -n r Gradient, -en, -en r Graf, -en, -en r Granat, -en, -en r Grande, -n, -n r Graph, -en, -en r Graphologe, -n, -n r Gratulant, -en, -en r Gräzist, -en, -en r Grieche, -n, -n r Grislibär, -en, -en r Grizzlybär, -en, -en [}g çslibe: ] r Grossist, -en, -en r/e Großkopfe(r)te, -n, -n r Guatemalteke, -n, -n r Gymnasiast, -en, -en r Gymnast, -en, -en r Gynäkologe, -n, -n r Habilitand, -en, -en r Hagiograf, -en, -en r Hagiograph, -en, -en r Hair-Stylist, -en, -en r Halophyt, -en, -en r Halunke, -n, -n r Hämatologe, -n, -n r Hämatophage, -n, -n r Hämatozyt, -en, -en r Hamit, -en, -en r Hamite, -n, -n r Hämosit, -en, -en r Hämozyt, -en, -en r Hanseat, -en, -en r Happenist, -en, -en [hepw}nçst] r Harfenist, -en, -en r Hase, -n, -n r Haselant, -en, -en r Havarist, -en, -en r Hebraist, -en, -en r Hedonist, -en, -en r Heide, -n, -n r Heinz, -en, -en r Heinze, -n, -n r Hektograf, -en, -en r Hektograph, -en, -en r Held, -en, -en r Heliograf, -en, -en r Heliograph, -en, -en r Heliostat, -en, -en s Helle, -n, -n r Hellebardist, -en, -en r Hellene, -n, -n r Hellenist, -en, -en r Helot, -en, -en r Helote, -n, -n gitáros gnóm keresztapa gót ember bálvány(isten) gradiens gróf gránát (spanyol) grand gráf grafológus gratuláló grecista görög grizzly, szürkemedve grizzly, szürkemedve nagykereskedı nagy fejő ember, fejes, nagyfejő, nagykutya, fımufti guatemalai ember gimnáziumi tanuló, gimnazista tornatanár nıgyógyász egyetemi magántanárjelölt, habilitandus hagiográfus hagiográfus mesterfodrász, haj-stylist halofita gazfickó, gazember, csirkefogó, csibész, pernahajder, semmirekellı hematológus vérszívó élısködı vértestecske hamita ember hamita ember állati, növényi vagy baktériumos vérélısdi vértestecske a Hanza-szövetség tagja happeningeket rendezı mővész hárfás, hárfamővész nyúl pojáca sérült hajó hebraista hedonista pogány szénaszárító karó, csizmahúzó, buta ember, lüketóni szénaszárító karó, csizmahúzó, buta ember, lüketóni sokszorosítógép sokszorosítógép hıs (meteor.) heliográf, (rég.) naptávíró (meteor.) heliográf, (rég.) naptávíró heliosztát, napranézı világos sör alabárdos, ır, darabont hellén ember a hellenizmus korában élı görög, hellenista helóta, rabszolga helóta, rabszolga

9 r Heraklide, -n, -n r Herbivore, -n, -n r Hermaphrodit, -en, -en r Heroe, -n, -n r Herostrat, -en, -en r Hesse, -n, -n r Hintersass, -en, -en r Hippogryph, -en, -en r Hippologe, -n, -n r Hippurit, -en, -en r Hirt, -en, -en r Hirte, -n, -n r Histologe, -n, -n r Historiograf, -en, -en r Historiograph, -en, -en r Hobbyist, -en, -en r Hode, -n, -n r Hominid, -en, -en r Hominide, -n, -n r Homöopath, -en, -en r Homöostat, -en, -en r Hoplit, -en, -en r Hornist, -en, -en r Hospitant, -en, -en r Hottentotte, -n, -n r Hugenotte, -n, -n r Hughestelegraf, -en, -en [}hju:ztele]g a:f] r Humanist, -en, -en r Humorist, -en, -en r Hüne, -n, -n r Hunne, -n, -n r Hurone, -n, -n r Husar, -en, -en r Hussit, -en, -en r Hybride, -n, -n r Hydrant, -en, -en r Hydrobiologe, -n, -n r Hydrogeologe, -n, -n r Hydrograf, -en, -en r Hydrograph, -en, -en r Hydrologe, -n, -n r Hydropath, -en, -en r Hyetograph, -en, -en r Hygrograph, -en, -en r Hypnotherapeut, -en, -en r Ichthyolith, -en, -en r Idealist, -en, -en r Ideologe, -n, -n r Idioblast, -en, -en r Idiot, -en, -en r Ignorant, -en, -en r Ihle, -n, -n r Illiterat, -en, -en r Illuminat, -en, -en r Illusionist, -en, -en e Illustrierte, -n, -n r Imamit, -en, -en Herkules utódja növényevı (állat) hermafrodita hérosz dicsvágytól hajtott elkövetı hesseni ember zsellér (mit.) hippogriff hippológus <a kréta idıben kihalt kagyló> pásztor pásztor hisztológus történetíró történetíró hobbit őzı ember here emberfélék emberfélék homeopata orvos <olyan technikai rendszer, ami a természettel szemben stabil állapotban képes fenntartani magát> hoplita kürtös vendéghallgató, látogató hottentotta, (átv.) vadember hugenotta ember géptávíró humanista, klasszikus mőveltségő ember humorista óriás hun ember <észak-amerikai indián törzshöz tartozó személy> huszár huszita hibrid, korcs {kerti-/öntözı-/víz}csap, tőzcsap hidrobiológus hirdogeológus hidrográfus, vízrajtudó hidrográfus, vízrajtudó hidrológus hidropata, vízgyógyász csapadékmérı légnedvességmérı hipnoterapeuta megkövült hal idealista ideológus idioblaszt idióta ignoráns üres hering mőveletlen, tanulatlan ember illuminátus illuzionista képes{újság/lap} <a síiták leginkább elterjedt csoportjához tartozó személy>

10 r Immigrant, -en, -en r Immoralist, -en, -en r Immunologe, -n, -n r Imperialist, -en, -en r Impressionist, -en, -en r Indigolith, -en, -en r Individualist, -en, -en r Indossant, -en, -en r Indossat, -en, -en r Indossent, -en, -en r Infant, -en, -en r Infanterist, -en, -en r Informant, -en, -en r Inkassant, -en, -en r Insasse, -n, -n r Insektologe, -n, -n r Inserent, -en, -en r Inspizient, -en, -en r Instrumentalist, -en, -en r Insurgent, -en, -en r Intendant, -en, -en r Interessent, -en, -en r Internationalist, -en, -en r Internist, -en, -en r Interpellant, -en, -en r Interpret, -en, -en r Interventionist, -en, -en r Intrigant, -en, -en r Invalide, -n, -n r Ire, -n, -n r Irokese, -n, -n r Islamist, -en, -en r Isolationist, -en, -en s Isomere, -n, -n r Israelit, -en, -en r Jakute, -n, -n r Janitschar, -en, -en r Japanologe, -n, -n r Jeck, -en, -en r Jemenit, -en, -en r Jesuit, -en, -en r Journalist, -en, -en r Jude, -n, -n r Jugoslawe, -n, -n r Junge, -n, -n s Junge, -n, -n r Jurist, -en, -en r Kabarettist, -en, -en r Kadett, -en, -en r Kakerlak, -en, -en r Kalabrese, -n, -n r Kalif, -en, -en r Kalmück, -en, -en r Kalvinist, -en, -en r Kamerad, -en, -en r Kämpe, -n, -n r Kanake, -n, -n r Kandidat, -en, -en r Kannibale, -n, -n immigráns, bevándorló immoralista immunulógus orvos imperialista impresszionista (ásv.) indigolit, kék turmalin individualista (ker.jog.) forgató (ker.jog.) forgatmányos (ker.jog.) forgató infáns gyalogos, baka adatközlı, informátor pénzbeszedı, pénztáros lakó, lakos, ott-tartózkodó, utas, fogoly rovarkutató hirdetı felügyelı hangszeres zenész inszurgens (szính.) intendáns érdekfél, érdekelt internacionalista belgyógyász interpelláló interpretátor beavatkozó intrikus rokkant ember ír ember irokéz ember iszlámkutató izolacionista izomer izraelita jakut ember janicsár japánista, japánológus bolond, farsangoló, farsangi felvonuló jemeni ember jezsuita újságíró zsidó jugoszláv ember fiú kölyök, fióka jogász, jogtudós kabarémővész katédiskolás csótány kalábriai ember kalifa kalmük ember kálvinista bajtárs, pajtás, cimbora bajnok, dalia, vitéz kanak (polinéziai bennszülött), török vendégmunkás jelölt, pályázó kannibál

11 r Kanute, -n, -n r Kapitalist, -en, -en r Kardiograph, -en, -en r Kardiologe, -n, -n r Karibe, -n, -n r Karikaturist, -en, -en r Karmelit, -en, -en r Karnevalist, -en, -en r Karnivore, -n, -n e Karnivore, -n, -n r Karrierist, -en, -en r Kartograf, -en, -en r Kartograph, -en, -en r Karzinologe, -n, -n r Kasache, -n, -n r Kaschube, -n, -n r Kastrat, -en, -en r Kasuist, -en, -en r Katalane, -n, -n r Katechet, -en, -en r Katechumene, -n, -n r Kathole, -n, -n r Katholik, -en, -en r Kavallerist, -en, -en r Kazike, -n, -n r Kelte, -n, -n r Keltologe, -n, -n r Kentaur, -en, -en r Kinematograph, -en, -en r Kirgise, -n, -n r Klare, -n, -n r Klarinettist, -en, -en r Kleckerfritze, -n, -n r Kleine, -n, -n e Kleine, -n, -n s Kleine, -n, -n r Kleptomane, -n, -n r Klient, -en, -en r Klimatologe, -n, -n r Knabe, -n, -n r Knappe, -n, -n r Knastologe, -n, -n r Koeffizient, -en, -en r Kojote, -n, -n r Kolkrabe, -n, -n r Kollege, -n, -n r Kollektivist, -en, -en r Kolonialist, -en, -en r Kolonist, -en, -en r Kolorist, -en, -en r Kolumnist, -en, -en r Komet, -en, -en r Kommandant, -en, -en r Kommanditist, -en, -en r Kommilitone, -n, -n r Kommittent, -en, -en r Kommunarde, -n, -n r Kommunikant, -en, -en kenus kapitalista kardiográf kardiológus karib ember karikatúrista karmelita szerzetes farsangoló ember húsevı (állat) húsevı (növény) karrierista térképész, térképrajzoló térképész, térképrajzoló rákmegbetegedésekre szakosodott orvos kazah ember kasub ember herélt, kasztrált, eunuch kazuista katalán ember katolikus hittanár, hitoktató katechumen, keresztelendı katolikus katolikus lovaskatona (indián) kacika kelta <a kelta nyelvre és kultúrára specializálódott tudós> kentaur vetítıgép, kinematográf kirgíz ember (gabona) pálinka klarinétos szutyokmatyi kisfiú kislány kisgyermek, kölyök kleptomániás férfi ügyfél, megbízó, klines éghajlatkutató fiú, kisfiú, ifjú, fiatalember apród, fegyvernök, ipari tanuló <olyan személy, aki már gyakran volt börtönben, és jól kiismerte az ottani kapcsolatokat> együttható, tényezı prérifarkas holló kolléga kollektivista kolonialista gyarmatos, telepes kolorista (sajtó) rovattervezı üstökös parancsnok a betéti társaság kültagja egyetemi társ megbízó, megrendelı kommünár (vall.) áldozó, (nyelv./szoc.) társalgó

12 r Kommunist, -en, -en r Komödiant, -en, -en r Komparatist, -en, -en r Komparse, -n, -n r Komplize, -n, -n r Komponist, -en, -en r Komsomolze, -n, -n r Konfident, -en, -en r Konfirmand, -en, -en r Konfitent, -en, -en r Konformist, -en, -en r Kongolese, -n, -n r Kongregationalist, -en, -en r Kongregationist, -en, -en r Konkurrent, -en, -en r Konquistador, -en, -en r Konservatorist, -en, -en r Konsonant, -en, -en r Konsorte, -n, -n r Konspirant, -en, -en r Konstruktivist, -en, -en r Konsultant, -en, -en r Konsument, -en, -en r Kontorist, -en, -en r Kontrahent, -en, -en r Konvertit, -en, -en r Konzipient, -en, -en r Kopilot, -en, -en r Kopte, -n, -n r Korfiot, -en, -en r Kormophyt, -en, -en r Kornettist, -en, -en r Korrespondent, -en, -en r Korsar, -en, -en r Korse, -n, -n r Koryphäe, -n, -n r Kosak, -en, -en r Kosmonaut, -en, -en r Kosmopolit, -en, -en r Kosovare, -n, -n r Krake, -n, -n r Kreole, -n, -n r Kriminalist, -en, -en r Kriminologe, -n, -n r Kroate, -n, -n r Kubist, -en, -en r Kulak, -en, -en r Kunde, -n, -n r Kurant, -en, -en r Kurat, -en, -en r Kurde, -n, -n r Kustode, -n, -n r Kymre, -n, -n r Laborant, -en, -en r Laffe, -n, -n r Lagerist, -en, -en r Laie, -n, -n kommunista komédiás <az összehasonlító irodalom- és nyelvtudomány képviselıje> statiszta bőntárs, tettestárs, cinkos zeneszerzı komszomolista bizalmas, kebelbarát konfirmálandó gyónó konformista, alkalmazkodó, megalkuvó, (vall.) anglikán kongói lakos (vall.) kongreganista (vall.) kongreganista konkurrens, vetélytárs (csak Dél-Amerika meghódításánál) hódító zeneakadémista mássalhangzó társ, résztvevı összeesküvı konstruktivista konzultáns, tanácsadó fogyasztó hivatalnok, irodai alkalmazott, könyvelı (párbajnál) ellenfél, (jog.) szerzıdı fél (vall.) áttért, konvertita szerzı, író, (ügyvédi irodában) hivatalnok másodpilóta kopt ember korfui ember száras növény kürtös (külsı) tudósító, levelezı, üzletfél kalóz, kalózhajó kozikai ember vezéregyéniség kozák, kozáktánc őrhajós világpolgár koszovói lakos (mesében) tengeri szörny kreol kriminalista kriminológus horvát ember kubista kulák (állandó) vevı fürdıvendég (katolikus) segédlelkész kurd ember ır{jel/-szó} kimber, walesi kelta lakos laboráns széltoló, üresfejő fickó raktárnok, raktárkezelı (vall.) világi, laikus ember

13 r Lakai, -en, -en r Lamaist, -en, -en r Laote, -n, -n r Lapp, -en, -en r Lappe, -n, -n r Laube, -n, -n r Laureat, -en, -en r Lautenist, -en, -en r Legat, -en, -en r Lemur, -en, -en r Lemure, -n, -n r Leopard, -en, -en r Lette, -n, -n r Leu, -en, -en r Leukoplast, -en, -en r Leukozyt, -en, -en r Levit, -en, -en r Lexikograf, -en, -en r Lexikograph, -en, -en r Lexikologe, -n, -n r Libanese, -n, -n r Liberalist, -en, -en r Librettist, -en, -en r Lieferant, -en, -en r Ligist, -en, -en r Linguist, -en, -en r Literat, -en, -en r Lithograf, -en, -en r Lithograph, -en, -en r Lithologe, -n, -n r Live, -n, -n r Lizentiat, -en, -en r Lizenziat, -en, -en r Lobbyist, -en, -en r Logopäde, -n, -n r Lombarde, -n, -n r Lotse, -n, -n r Löwe, -n, -n r Lump, -en, -en r Lymphozyt, -en, -en r Madagasse, -n, -n r Madjar, -en, -en r Madrilene, -n, -n r Mage, -n, -n r Magistrat, -en, -en r Magnat, -en, -en r Magnetopath, -en, -en r Mähre, -n, -n r Makak, -en, -en r Makedone, -n, -n r Malaie, -n, -n r Mameluck, -en, -en r Mandant, -en, -en r Manierist, -en, -en r Manipulant, -en, -en r Markomanne, -n, -n r Marxist, -en, -en r Maschinist, -en, -en r Masochist, -en, -en lakáj lámaista laoszi ember tökfilkó lapp ember (zoo.) küsz valamely díj kitüntetettje, koszorús költı lantos követ, küldött, legátus lemur, kísértet, szellem lemur, kísértet, szellem leopárd lett ember oroszlán leukoplast fehérvérsejt, leukocita levita lexikográfus lexikográfus lexikológus libanoni ember liberalista szövegíró, librettista szállító ligatag, liga tagja nyelvész íróember, tollnok litográfus litográfus kızettani szakember lív/livón ember licenciátus licenciátus lobbizó logopédus lombardiai ember révkalauz oroszlán gazember, hitvány alak nyiroksejt madagaszkári ember magyar ember madridi ember rokon városi hatóság, tisztviselı mágnás delejezı, magnetizır morva ember makákó macedón ember maláj mameluk megbízó manierista manipuláns, kezelıtiszt <germán néptörzshöz tartozó személy> marxista gépész, masiniszta, mozdonyvezetı mazochista

14 r Matador, -en, -en r Materialist, -en, -en r Matrose, -n, -n r Maturand, -en, -en r Maturant, -en, -en r Maure, -n, -n r Mediävist, -en, -en r Mensch, -en, -en r Menschewik, -en, -en r Menschewist, -en, -en r Merkantilist, -en, -en r Mestize, -n, -n r Metallograph, -en, -en r Metallurg, -en, -en r Metallurge, -n, -n r Meteorologe, -n, -n r Methodist, -en, -en r Metropolit, -en, -en r Mikrobiologe, -n, -n r Mime, -n, -n r Mineraloge, -n, -n r Ministrant, -en, -en r Minorit, -en, -en r Minuend, -en, -en r Misanthrop, -en, -en r Miterbe, -n, -n r Mitmensch, -en, -en r Mitreisende, -n, -n r Mitschuldige, -n, -n r Modellist, -en, -en r Mohr, -en, -en r Monarch, -en, -en r Monarchist, -en, -en r Monegasse, -n, -n r Mongole, -n, -n r Monist, -en, -en r Monokline, -n, -n r Monomane, -n, -n s Monomere, -n, -n r Monopolist, -en, -en r Monozyt, -en, -en r Moralist, -en, -en r Mormone, -n, -n r Morphologe, -n, -n r Mosaizist, -en, -en r Mulatte, -n, -n r Multiplikand, -en, -en r Musaget, -en, -en r Muschkote, -n, -n r Muselman, -en, -en r Musikant, -en, -en r Mutant, -en, -en r Myanmare, -n, -n r Mykologe, -n, -n r Myriapode, -n, -n r Myriopode, -n, -n r Mythograph, -en, -en r Mythologe, -n, -n r Myxomyzet, -en, -en matador, bikaölı materialista, anyagias gondolkodású ember matróz érettségizı érettségizı mór ember medievisztikus ember mensevik mensevik merkantilista mesztic metallográfus (fém)kohász (fém)kohász meteorológus metodista érsek, metropolita mikrobiológus színész, komédiás mineralógus ministráns minorita(szerzetes) (mat.) kisebbítendı embergyőlölı társörökös, örököstárs embertárs, felebarát útitárs, utas (bőn)részes mintakészítı, modellezı szerecsen, néger, mór, fekete ló, gyászlepke egyeduralkodó monarchista monacói ember mongol ember monista (geol.) monoklin monomániá(ku)s ember <monomer molekulákból álló anyag> monopolista legnagyobb fehérvértestecske erkölcstanító mormon ember morfológus mozaikkészítı mulatt (mat.) szorzandó <a mővészetek és tudományok barátja, támogatója> baka, katona muzulmán, mohamedán zenész, muzsikus mutáns mianmari ember gombász százlábú százlábú mítoszgyőjtı mitológus, mítoszkutató nyálkagomba

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

Tímár György. Nevető lexikon

Tímár György. Nevető lexikon Tímár György Nevető lexikon (Abasári Zsurló) GONDOLAT BUDAPEST 1974 ISBN 963 280 183 0 Tímár György, 1974 A szerző előszava Mindenki tudja, mi az: lexikon. A "lex" (törvény) és az "ikon" (szentkép) szavakból

Részletesebben

SZULEJMÁN ASSZONYA ÁGOSTON GÁBOR

SZULEJMÁN ASSZONYA ÁGOSTON GÁBOR SZULEJMÁN ASSZONYA ÁGOSTON GÁBOR Az Oszmán Birodalomban hiába keressük az európai keresztény országok királynői - hez és ki rály néi hoz ha son ló ural ko dó nő ket. A szul tán mel lett a tró non ülő,

Részletesebben

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA Csapatösszeállítás a labdarúgó-világbajnokság döntıjében, 1954 Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm (DZM 9881) 375-843 A népvándorlás korától a Keleti Frank

Részletesebben

EMLÉKEZÉSRE MÉLTÓ SZEMÉLYEK TÖMÖR ÉLETRAJZI ADATAI

EMLÉKEZÉSRE MÉLTÓ SZEMÉLYEK TÖMÖR ÉLETRAJZI ADATAI EMLÉKEZÉSRE MÉLTÓ SZEMÉLYEK TÖMÖR ÉLETRAJZI ADATAI mindenkinek csak egy sor összegyűjtöttem pár év alatt, nagy szorgalommal: dr. Szőcs Károly / D-67433 Neustadt/W Rövidítések: arg: argentin br: brazil

Részletesebben

Tar talom. RÁBA GYÖRGY: Farsangi forgatag... 3 A 80 ÉVES LATOR LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSE

Tar talom. RÁBA GYÖRGY: Farsangi forgatag... 3 A 80 ÉVES LATOR LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSE MÛHELY Borbély János István: Krleža és a magyarság Miroslav Krleža: Pesti napló (1916 1917) A 80 éves Lator László köszöntése Imreh András: A régi malom; Szabó T. Anna: Jegyzet Lator László versbeszédéhez;

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TORZ TÜKRE A VILÁGBAN

MAGYARORSZÁG TORZ TÜKRE A VILÁGBAN Sisa István: MAGYARORSZÁG TORZ TÜKRE A VILÁGBAN Szerkesztette: Simon András 1994 A Magyar Hírlap tudósítója, Lukácsy András 1991 április 6.-i az 48-as forradalomi Nemzetırség egykori parancsnokával, Kírály

Részletesebben

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

ELADÓ. Újra lesz nyári tábor a Hollósy Mag yar Házban. 26. (LVI.) évfolyam 1420. szám 2014. július 25. 12+8 oldal Ára 2 lej

ELADÓ. Újra lesz nyári tábor a Hollósy Mag yar Házban. 26. (LVI.) évfolyam 1420. szám 2014. július 25. 12+8 oldal Ára 2 lej 26. (LVI.) évfolyam 1420. szám 2014. július 25. 12+8 oldal Ára 2 lej ELADÓ a Bányavidéki Új Szó Máramaros megyei mag yar hetilap Felszerelt szerkesztőség, mű kö - dőképes nyomda, lap- és könyvkiadási engedély,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

EZREDÉVES KAPCSOLATOK

EZREDÉVES KAPCSOLATOK EZREDÉVES KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁG LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI EGY EZREDÉVEN KERESZTÜL LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR RÁKOSLIGET Szerkesztette: BUSKÓ ANDRÁS BUDAPEST, 2002 2 Két nemzet van egyesülve bennünk S

Részletesebben

KORUNK M Á J U S TARTALOM CENZURAT VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE

KORUNK M Á J U S TARTALOM CENZURAT VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE M Á J U S CENZURAT KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE TARTALOM BÖLÖNI GYÖRGY: Ady a halottak élén MAI FRANCIA KÖLTÖK: L. Aragon, Fr. André s R Arquier verseiből JÓCSIK LAJOS: A középosztálykutatás

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZERZK AZ ÚJ MAGYAR IRODALMI LEXIKONBAN Aktualizálva: 2003. május ABÁDI NAGY Zoltán (Abádszalók, 1940. nov. 16.): irodalomtörténész, mfordító. 1965-ben a KLTE m. angol szakán

Részletesebben

Tar ta lom. MIRKO KOVAČ: A (nem) be il lesz ke dõ Bor bély Já nos Ist ván for dí tá sa... 3. SZOBOSZLAI-KISS KA TA LIN: Az em ber a koz moszban...

Tar ta lom. MIRKO KOVAČ: A (nem) be il lesz ke dõ Bor bély Já nos Ist ván for dí tá sa... 3. SZOBOSZLAI-KISS KA TA LIN: Az em ber a koz moszban... MÛHELY Mirko Kovač: A (nem) be illeszkedõ Szoboszlai- Kiss Ka ta lin: Az em ber a koz moszban Deák Lász ló: Rep kény Uri Asaf, Böröndi La jos, Dalos Margit, G. István László, Ju hász At ti la, Kalász Orsolya,

Részletesebben

A Honismeret évfordulónaptára, 1990.

A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 6^983 J ^ aj A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 1565. Kolozsvárott megjelenik Bonfini históriája Mátyás királyról, ugyanott Werbőczi István Tripartituma magyarul, Veres Balázs fordításában: Magyar decretum.

Részletesebben

Békési Újság Kalendárium

Békési Újság Kalendárium Békési Újság Kalendárium 2006 Kiadja: Családért Alapítvány, Békés Szerkesztõ: Szegfû Katalin Nyomtatás: Kentaur Nyomda Hajdú 2000 Kft., Debrecen Nyomdai elõkészítés: Vér Ferenc Korrektúrázta: Dávidné Kozma

Részletesebben

MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE

MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE 2001. júliusában megjelent: Molnos Angéla MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE A magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzékének negyedik, bővített kiadása Több mint 4600 címszót és kb. 18.000 magyar fordítási lehetőséget

Részletesebben

Bevezető. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 5. szám (113.) Avana Hírek. Ökológia és Környezetvédelem. Olvasónapló. Filmkultúra.

Bevezető. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 5. szám (113.) Avana Hírek. Ökológia és Környezetvédelem. Olvasónapló. Filmkultúra. 2011. XI. évfolyam 5. szám (113.) Avana Hírek Tartalomjegyzék Az idei Zsoldos-díjak átadása 2 Ökológia és Környezetvédelem Olvasónapló Filmkultúra Naptár Lények 9. rész: Sapiens-féleségek 3 Darázs Endre:

Részletesebben

A mellékelt munka azt hiszem híven illusztrálja, mire is gondoltam az imént. Ötvenkilenc szócikk a feketéről és a fehérről.

A mellékelt munka azt hiszem híven illusztrálja, mire is gondoltam az imént. Ötvenkilenc szócikk a feketéről és a fehérről. Hammer Ferenc Labirintus Amikor 1986 környékén másodéves egyetemistaként kezdtem Csepeli óráira járni, már régesrég biztos voltam benne, hogy az egyetem egy a sok közül a körülöttem lévő világból, amivel,

Részletesebben

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2012 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Gáborné irodalom Gianone András történelem

Részletesebben

História 1995-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1995-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1995-07 História 1995-07 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

26. (LVI.) évfolyam 1432. szám 2014. október 17. 12+8 oldal Ára 2 lej

26. (LVI.) évfolyam 1432. szám 2014. október 17. 12+8 oldal Ára 2 lej 26. (LVI.) évfolyam 1432. szám 2014. október 17. 12+8 oldal Ára 2 lej Lapzárta Megváltozott a planetárium nyitvatartási rendje Felújítási, fejlesztési mun - kálatok miatt mától vál tozott RMDSz szórvanykaraván

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

EGY NÉP S A KÖLTÉSZETE

EGY NÉP S A KÖLTÉSZETE CS. SZABÓ LÁSZLÓ EGY NÉP S A KÖLTÉSZETE Mikes International Hága, Hollandia 2007. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank rek.nr. 7528240 Cégbejegyzés: Stichtingenregister:

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

GEOPOLITIKA AZ ANTHROPO-GEOGRAFIA III-IK RÉSZE ÍRTA A FÖLDLEÍRÁS EGYETEMI TANÁRA BUDAPEST, 1919

GEOPOLITIKA AZ ANTHROPO-GEOGRAFIA III-IK RÉSZE ÍRTA A FÖLDLEÍRÁS EGYETEMI TANÁRA BUDAPEST, 1919 GEOPOLITIKA AZ ANTHROPO-GEOGRAFIA III-IK RÉSZE ÍRTA D r CZIRBUSZ GÉZA A FÖLDLEÍRÁS EGYETEMI TANÁRA Természeténél fogva az Ember politikai lény. Aristoteles: Politika I. 1-9. BUDAPEST, 1919 F R A Ν Κ LI

Részletesebben

Pályázat Rohony Mester Díjra! 1. A magyar solymászat a művészetben

Pályázat Rohony Mester Díjra! 1. A magyar solymászat a művészetben Pályázat Rohony Mester Díjra! 1. A magyar solymászat a művészetben A solymászat a kultúra egyik speciális megnyilvánulási formája is, melynek a vallási szertartások kialakulásában éppúgy szerepe volt,

Részletesebben