SZERZÔK SZERKESZTÔ MUNKABIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZÔK SZERKESZTÔ MUNKABIZOTTSÁG"

Átírás

1 SZERZÔK BACSÓ NÁNDOR, BÁRDY LÁSZLÓ, BÉRCY PÁLNÉ, BÓDI BÉLA, CZIBULYA JÁNOS, CSÁVÁS ISTVÁN, DERVARICS ATTILA, DRÁVUCZ LÁSZLÓ, FARAGÓ PÉTER, FEJÉR LEVENTE, GÉCZY JENÔ, GYÔRKI ANTAL, HAMVAI LÁSZLÓ, HOFFMANN LÁSZLÓ, HRENKÓ JÓZSEF, JACKL KÁROLY, JAKAB ÉVA, JÁRMY ISTVÁN, KARMANOCZKI JÁNOS, KASZTOVSZKY BÉLA, KELEMENNÉ TORMA ERZSÉBET, KEMENESI SÁNDOR, KISS JÁNOS, KONCZ GÉZA, KUBÁT CSABA, LIPTÁK MÁTYÁS, MADARÁSZ TIBOR, MANKHER ENDRE, MAROSSZÉKY ZOLTÁN, MÉSZÁROS SÁNDOR, NAGY ISTVÁN, NAGY RICHÁRD, NÉMETH ENDRE, PAPP JÓZSEF, REVICZKY LÁSZLÓ, SARKADI ILDIKÓ, STUMPF LÁSZLÓ, TAKÁCS JÓZSEF, TORMA FERENC TREFIL KÁROLY, UNGI JÁNOS, ZALAKOVITS JÁNOS SZERKESZTÔ MUNKABIZOTTSÁG CZIBULYA JÁNOS (Budapest) tiszteletbeli elnök BACSÓ NÁNDOR (Budapest) vezetô BALKÁNYI FERENC (Miskolc) FEJÉR LEVENTE (Szeged) GYÔRKI ANTAL (Szeged) HIEZL JÓZSEF (Szeged) JÁRMY ISTVÁN (Sárospatak) KASZTOVSZKY BÉLA (Budapest) KISS JÁNOS (Sárospatak) KONCZ GÉZA (Szeged) MANKHER ENDRE (Budapest) VASI MIKLÓSNÉ (Szigethalom) ISBN Kiadói munkálatok: Pro Die Kiadó Nyomta és kötötte: Kapitális Kft., Debrecen Felelôs vezetô: Kapusi József

2 Tartalom KÖSZÖNTÔ A Magyar Természetbarát Szövetség köszöntôje A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség köszöntôje KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ELÔSZÓ A VOTT MEGALAKULÁSÁNAK ELÔZMÉNYEI A TALÁLKOZÓK TÖRTÉNETI LEÍRÁSA A vándordíjak Szervezeti keretek A szabályozottság A résztvevôk, a versenyzôk, a vendégek és a rendezôk A VOTT programjai Kiadványok, programajánlók Az anyagi feltételek és az ellátás A mozgalommá fejlôdés, a sikertörténet és a jövô A VOTT VERSENYEI Vándordíjként született Terepverseny A terepverseny elôkészítése, tervezése Városismereti verseny Összesített verseny Tájékozódási futóverseny Rádiós éterverseny Veteránverseny A legeredményesebb társaság verseny Néhány további díj A verseny rendezése és lebonyolítása AZ 55 TALÁLKOZÓ TÖRTÉNETE ÉS JELVÉNYEI VOTT Eger, VOTT Gyôr, VOTT Miskolc, VOTT Pécs, r 5 s

3 TARTALOM 5. VOTT Kôszeg Szombathely, VOTT Eger, VOTT Pécs, VOTT Debrecen, VOTT Balatonfüred, VOTT Eger, VOTT Budapest, VOTT Esztergom, VOTT Pécs, VOTT Szeged, VOTT Erdôbénye, VOTT Lôrinci, VOTT Budapest, VOTT Szombathely, VOTT Siklós, VOTT Eger, VOTT Gyula, VOTT Kazincbarcika, VOTT Gyöngyös, VOTT Debrecen, VOTT Budapest, VOTT Pécs, VOTT Budapest, VOTT Salgótarján, VOTT Nyíregyháza, VOTT Budapest, VOTT Szeged, VOTT Sárospatak, VOTT Szombathely, VOTT Pécs, VOTT Gyöngyös, VOTT Kazincbarcika, VOTT Debrecen, VOTT Veszprém, VOTT Salgótarján, VOTT Szolnok, VOTT Paks, VOTT Ajka, VOTT Sárospatak, VOTT Tata, VOTT Hódmezôvásárhely, VOTT Zalaegerszeg, VOTT Pécs, VOTT Budapest, VOTT Mátrafüred, VOTT Eger, r 6 s

4 TARTALOM 51. VOTT Baja, VOTT Kaposvár, VOTT Debrecen, VOTT Tata, VOTT Sopron, RIPORTOK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK Riportok CZIBULYA JÁNOS NÉMETH ENDRE HRENKÓ JÓZSEF TREFIL KÁROLY KOVÁCS GYÖRGY NÉMETH LÁSZLÓNÉ és JÁRMY ISTVÁN JAKAB ALBERT KASZÁS GYÖRGY és LÁDI JÁNOS UNGI JÁNOS FRANCZIA ISVÁN és CSÁVÁS ISTVÁN NAGY RICHÁRD MAROSSZÉKY ZOLTÁN A rendezôk, a szervezôk élményei A 38. találkozóról A terepversenyekrôl Így látták a rendezôk a 10. találkozót A 22. és a 35. VOTT rendezését vezénylô vezérigazgató gondolatai VOTT-osok az üzemzavar-elhárításban Hogyan látta a 32. VOTT-ot a fôrendezô? Részlet az ÉDÁSZ vezérigazgatójának a 38. találkozón elmondott beszédébôl Tudósítás a 41. találkozóról Így láttuk mi Pakson találkoztak a villamosenergia-ipari természetbarátok Hogyan látta a VOTT-ot az, aki élete elsô találkozóján fontos rendezôi feladatot kapott? Az 50. találkozó elôzeteseként Remek volt az 54. VOTT Tatán! Amit más is lát, de mégsem vesz észre Fejtörô és vers A versenyzôk és a résztvevôk élményei Az elsô versenyünk Mire jók a szentjánosbogarak? Barátság, szerelem Megismerkedésem a VOTT-tal Két dudás egy csárdában Emil és Jóska A Varsányi-emlékverseny a VOTT kistestvére Édesapám és a természetjárás KUBÁT HUGÓ emlékére Viharok, próbatételek, versenyzô vezetôk r 7 s

5 TARTALOM TALLÓZÁS A KORABELI SAJTÓBÓL Országos és helyi sajtó Iparági sajtó Különkiadások A TALÁLKOZÓK TÁRGYI EMLÉKEI Alapítólevelek Jelvények Vándordíjak Zászlók Minikönyvek Emlék- és ajándéktárgyak Emléklapok, alkalmi bélyegzések, oklevelek A TALÁLKOZÓK LELKES ÉLTETÔI Veteránok Tiszteletbeli veteránok Kitüntetettek A VOTT Fair play díjasai KISS JÁNOS MÉHES ZOLTÁN visszaemlékezése GYÔRKI ANTAL visszaemlékezése Közremûködôk és segítôk Tisztelgés az eltávozottak emléke elôtt A KÖNYV SZÜLETÉSE EPILÓGUS TÁBLÁZATOK NÉVMUTATÓ A KÖTET MEGJELENÉSÉT TÁMOGATÓ CÉGEK r 8 s

6 KÖSZÖNTÔ Nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszöntôt írhatok ennek a maga nemében páratlan könyvnek az olvasóihoz, és megoszthatom Önökkel a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát-találkozókkal kapcsolatos gondolataimat. Sz ámomra a VOTT 1978-ban kezdôdött, Salgótarjánban, és rögtön megérintett. Azóta néhány ritka kivételtôl eltekintve valamennyi találkozón részt vettem. Igen, mindjárt az elsô alkalommal megfogott a találkozó hangulata, és olyan élményekkel ajándékozott meg, melyeket az ember szeretne újra és újra átélni. Ha azonban visszagondolok a több mint húsz találkozóra, akkor felbukkannak kellemesnek semmiképpen nem mondható emlékek is, mint a tikkasztó forróság, a felhôszakadások, a csaláncsípések, a teljes kimerültség miatt 40 C fölé szökô láz, a szúnyoginváziók Akkor miért találkozik mégis, mindezek ellenére minden évben ezer ember? Mi az, ami egyértelmûen felülírja a kellemetlenségeket, és nagy erôvel vonz bennünket? Nem könnyû erre a kérdésre választ adni. Csak egyszerû, de a mindennapi életben nagyon is fontos szerepet játszó fogalmak jutnak eszembe: a természet szeretete, a barátság, a verseny izgalma, a csapatmunka öröme. Ott bujkálhat bennünk még a szabadság érzése is, hiszen megszabadultunk a mindennapi feladatainktól, a munkahelyi hierarchiától. Aversenyzés sokféle képességet, tudást kíván a résztvevôktôl: szorgalmat, kitartást, kreativitást, sok-sok tapasztalatot, szellemi és fizikai felkészültséget. Mindannyian szerettünk volna jól szerepelni, díjat nyerni, a legjobbak közé tartozni. Salgótarjánban láttam elôször a Fokost, a terepverseny gyôztesének járó vándordíjat. Azóta sokszor megcsodáltam, sajnos mindig mások kezében, de csapattársaimmal minden évben azzal a reménnyel keltünk útra, hogy talán most nekünk sikerül megszereznünk. Mára a hitem, hogy ez valaha is sikerülhet, némileg megkopott, de újra és újra próbálkozni fogunk. év hosszú idô. Ennyit megélni csak azok a mozgalmak tudnak, amelyek valódi értékeket 55 hordoznak. De önmagában még ez is kevés lenne. Kellenek olyan emberek egy maroknyi csapat is, akik felismerik ezeket az értékeket, hajlandók idôt és fáradságot áldozni értük, dolgozni ezer kolléga öröméért, a VOTT életben tartásáért. Ennek a maroknyi csapatnak köszönhetjük 55 találkozó élményeit, örömeit. Természetesen nem véletlen a nagyfokú egybeesés a VOTT létrehozói, lebonyolítói és az e könyv szerkesztésében részt vevôk között. Versenytársaim nevében is köszönetet mondok nekik. Bízom benne, hogy úgy, mint eddig ezután is idôrôl idôre friss erôk csatlakoznak hozzájuk, akik változatlan hittel és szorgalommal szervezik és irányítják a VOTT-ot. Ha ez így lesz, akkor nem kell aggódnunk a találkozó jövôjéért, hiszen egy jó ügy, melyet egy jó csapat leleménnyel és odaadással képvisel, nem veszhet el. Tisztelettel és barátsággal: Dervarics Attila r 9 s

7 A Magyar Természetbarát Szövetség köszöntôje Köszöntöm a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát-találkozók sorozatának résztvevôit A VOTT 55 éve címû emlékkönyv megjelenése alkalmából! Nagy érték ez a könyv, hiszen a hazai természetbarát-mozgalom egyedülállóan sikeres fejezetének dicsôségét örökíti meg. S a fejezet az egészet minôsíti. Az 1951-es, vérzivataros pusztítás utáni létrejöttével mindennél ékesebben tanúsította a magyar természetjárás életerejét és vonzását: egy közösség azzal ünnepli kiemelkedô munkájának elismerését, hogy természetjáró vándordíjat alapít! Ez a könyv mozgalmunk legszebb erényeit sorakoztatja föl egy több mint fél évszázada töretlen, országos rendezvénysorozat eseményeinek megörökítésével. Emléket állít a kiváló természetbarátoknak, barátainknak, sporttársainknak. Illesse elismerés lelkesedésüket, kitartásukat, ami még sok generáció számára legyen példa és ösztönzés. Kívánom, hogy a könyv sikerrel töltse be küldetését: szerezzen örömet minden olvasónak, és erôsítse a magyar természetjárást. Büszkék vagyunk a VOTT-ra, és további sikereket kívánunk a mozgalom éltetôinek! Nagy Gábor fôtitkár A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség köszöntôje Örömmel teszek eleget a szerkesztôbizottság felkérésének, és tisztelettel köszöntöm A VOTT 55 éve emlékkönyv megjelenése alkalmából a Villamosenergia-ipari Természetbarát Találkozók mozgalmát, a szervezôket, a rendezôket, a versenyzôket és a résztvevôket. A villamosenergia-ipari természetbarátok évrôl évre megrendezésre kerülô találkozói a hazai tájékozódási sport kiemelkedô eseményei közé tartoznak. A tájékozódási futást immár 30 éve sikeresen népszerûsítik a fiatalok körében, hozzájárulva sportágunk utánpótlásának biztosításához, s egyúttal versenyzési lehetôséget nyújtanak a veterán tájfutóknak is. A könyv méltó emléket állít azoknak a lelkes sportbarátoknak, akik kezdeményezték a tájfutó versenyek beillesztését a VOTT programjába. Szól azokról, akik ezzel a lehetôséggel élve bizonyságot tettek arról, hogy a természetbarát- és a tájfutómozgalom testvérként, kéz a kézben szolgálja a hazai sportéletet, részese az egészséges életmód terjesztése nemzeti ügyének. Ajánlom e szép könyvet fiatalok, szeniorok és minden érdeklôdô figyelmébe, mint kiváló emlékeztetôt a múlt eseményeirôl, eredményeirôl és a lelkes versenyzôkrôl, és mint olyan olvasmányt is, ami egyúttal kedvelt sportunk gyakorlására is buzdít. Less Áron fôtitkár r 10 s

8 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Aszerkesztô munkabizottság megköszöni az emlékkönyv anyagának összegyûjtésében, megírásában és szerkesztésében közremûködô sporttársak, rokonok, barátok támogatását és lelkes munkáját. Minden egykori, jelenlegi és jövôbeli VOTT-résztvevô és -barát nevében kifejezzük köszönetünket mindazoknak a cégeknek, melyek anyagi támogatásukkal lehetôvé tették e könyv megszületését. Ehelyütt is szeretnénk megköszönni CZIBULYA JÁNOSnak, a szerkesztô munkabizottság tiszteletbeli elnökének, a VOTT-mozgalom veteránjának, hogy az emlékkönyv anyagának összegyûjtését inspirálta, töretlen lelkesedésével és fáradhatatlan munkálkodásával pedig az ötlet megszületésétôl a könyv megjelenéséig segítette a szerzôk, a szerkesztôk és a kiadó munkáját. Külön köszönet illeti a Pro Die Kiadó igazgatóasszonyát, DR. TAKÁCS ÉVÁt, és munkatársait, akik magukévá téve a VOTT szellemét, és átérezve a mozgalom emlékei megôrzésének jelentôségét szakmai felkészültségükkel, igényes munkájukkal, értékes tanácsaikkal és megértô türelmükkel segítették a könyv szerzôit és a szerkesztô munkabizottság tagjait abban, hogy a hatalmas forrásanyagból jól szerkesztett, tipográfialilag és nyomdatechnikailag rendkívül igényes emlékkönyv örökítse meg a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozók ötvenöt évét. A szerkesztô munkabizottság r 11 s

9 ELÔSZÓ Lapozzunk bele bátran a könyvbe! Elôször tényleg csak lapozgassuk, feledkezzünk bele a szépségébe, hiszen késôbb is ráérünk sorról sorra végigolvasni. A régebbi és az új, a barnított fekete-fehér és a színes fényképeken sok-sok ember életének olyan boldog epizódjai tárulnak fel elôttünk, amelyek mindenkiben vágyódást keltenek hasonló élményei felidézésére. Igen, a hasonló élményekrôl van szó, hiszen mindannyiunk életében nagy szerepet játszik kora gyermekkorunktól a természetben átélt örömteli és izgalmas események sora. Könyvünk célja ezt a vágyat felkelteni, hogy általa minden olvasó befogadja a VOTT fantasztikus 55 évének történetét. Bizony, ez a történet fantasztikus, és sokszor romantikus. Fantázia jellemezte a VOTT szervezôinek és résztvevôinek gondolkodását, közös munkáját. Az olvasó is felfedezheti ezt a fantáziát a könyv képein, a kezdeményezésben, a fejlôdésben, azon az úton, amelyet a VOTT 55 év alatt bejárt. A fantáziával áthatott lelkesedés a csupán néhány tucat embernek örömet szerzô alapítástól a több száz, sôt ezer természetbarátot összetrombitáló versenyekig duzzasztotta a mozgalmat. Fantázia van a szervezôk lelkében és elméjében, amikor évrôl évre, évtizedrôl évtizedre, tájról tájra, városról városra haladva új és új ötletekkel gerjesztik az érzést: a mostani a legjobb, legszellemesebb, legemlékezetesebb VOTT! (A kivétel pedig mert azért néhány VOTT szervezése kudarccal végzôdött itt tényleg erôsíti a szabályt!) Lapozzunk hát bele bátran a könyvbe, engedve, hogy egy-egy fénykép, érdekes epizód, izgalmas adatsor megérintsen! S ekkor már biztosan magával ragad minket a vágy, hogy megismerjük az egész történetet. Sz eretnénk kellemes szórakozást nyújtani, szép élményeket szerezni. Szeretnénk, ha a résztvevôkben örömet ébreszthetnénk a múlt felidézésével. Kívánjuk továbbá, hogy a könyv lapjain megjelenô szépség keltse fel az érdeklôdést azokban is, akik még nem vettek részt ilyen találkozón, és szeretnénk mindenkit ösztönözni a közös természetjárásra, kikapcsolódásra az erdôn, a mezôn, a jó levegôn. Erre indít minket a gondolat: a természetben kiteljesíteni a barátságot, sugározni mindazt a szeretetet, jókedvet, amely összetartozó közösségünkben mindnyájunkat eltöltött, akik az elmúlt 55 év eseményeinek munkásai, részesei voltunk Sz eretnénk követôket is találni, hogy a VOTT újabb évtizedekre az öröm forrása maradhasson, a villamosenergia-iparhoz tartozó emberek közösségének összetartója, s egyúttal jó példa legyen elôttük. Szép erdôt, jó levegôt, s a könyv olvasásához a szépre nyitott elmét, megértô jó kedvet kívánunk minden olvasónknak! Budapest, 2006 Bacsó Nándor r 12 s

10 A VOTT MEGALAKULÁSÁNAK ELÔZMÉNYEI Az ország egy-egy csodálatos táján immár 55 éve minden évben egyszer sok-sok ember gyûlik össze, és csapatokban vagy magányos tájfutóként, kezükben térképpel, tájolóval kémlelik a környezetüket, kutatnak a távolban, sétálva távolságot mérnek vagy tempósan keresik a tereptárgyakat, a bójákat, a célt. A városokban párosával kutatják a történelmi emlékeket, látogatják a nevezetességeket, izgatottan érdeklôdnek az emlékhelyek felôl. Öltözékük feltûnôen megkülönbözteti ôket a járókelôktôl: a rendezôk jóvoltából egyenpólót, egyensapkát viselnek, esetleg rajtszámot is. Nos, ha ilyen emberekkel, csoportokkal találkozik valaki, majdnem biztos lehet benne, hogy a VOTT (Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó) versenyzôi szûkre szabott idô alatt próbálják meg teljesíteni a feladatokat, hogy a verseny izgalmai után élvezhessék a közösségi Verseny közben a terepen együttlét örömeit. és a városban Ama embere, ha túrázni indul akár versenyszerûen, akár puszta kedvtelésbôl, azt mindenekelôtt a testilelki feltöltôdés, az élményszerzés, az egyéni vagy a közösségi emlékek felfrissítése reményében teszi. Azonban ez korántsem volt mindig így. Az ôsember még kényszerbôl, az élelemszerzés késztetésétôl vezérelve vagy jobb búvóhelyek, barlangok felkutatása céljából barangolt. A felfedezések korában a gazdasági okok mellett már a kíváncsiság is megjelent: megismerni a körülöttünk lévô világot, az ismeretlent. A vándorlegények a tanulás, a jobb megélhetés reményében gyalogoltak sokszor több száz kilométert; erre a céhek kötelezték is ôket. Napjainkban a szabadidejük hasznos eltöltése vezérli az embereket a közelebbi vagy távolabbi tájakra. A mai értelemben vett túrázás a polgárság kialakulásával jelent meg. A polgároknak adatott meg elôször anyagilag és szabadidô tekintetében is, hogy rendszeresen hódolr 13 s

11 A VOTT MEGALAKULÁSÁNAK ELÔZMÉNYEI janak ennek a kedvtelésnek. Mivel egy gyalogtúra minden különösebb felszerelés nélkül is teljesíthetô, a tempója pedig tetszés szerinti, különösebb fizikai felkészülést nem igényel, és nincs korhoz kötve. A túrázás mint idôtöltés igen gyorsan terjedt a 19. században. Többféle ága alakult ki, melyek közül ki-ki választhatott érdeklôdési köre, egészségi állapota, felkészültsége és pénztárcája szerint. ARévay Nagylexikon szerint a turistaság (tour: út, utazás) az a rendszeresen ûzött barangolás, amelynek célja egyes szép vagy érdekes tájak fölkeresése, ismeretlen vidékek tanulmányozása, továbbá a természetkedveléssel egybekötött üdülés, szórakozás. Ebbôl az következik, hogy a szabadidejében túrázni induló ember elôre megtervezett céllal és útvonalon, legtöbbször a természetben hódol e kedvtelésnek. Ha a túra 16 km-nél rövidebb, akkor kirándulásról, km közötti táv esetén túrázásról, 30 km felett teljesítménytúráról beszélünk. Létrejöttek speciális, sportjellegû túrafajták is, mint a hegymászás (alpinizmus) és a tájfutás. Mondhatjuk magyar szóval is: mindezek tágabb értelemben a természetjárás körébe tartoznak. Hazánkban is vannak hagyományai a természetjárásnak, ha nem is összemérhetôek északi és nyugati szomszédaink ilyen jellegû örökségével. Az elsô idôkben a túrázás csak egy szûk réteg kiváltsága lehetett, nem csak azért, mert kevesen rendelkeztek elegendô szabadidôvel és pénzzel, hanem azért is, mert az erdôk, ligetek jó része magántulajdonban volt, és nem mindegyik tulajdonos vette jó néven, ha a földjén idegenek járkáltak. Sokszor hatalmas kiterjedésû erdôket is bekerítettek, ôriztettek. A magyarországi szervezett természetjárás 1873-tól, a Kárpát Egyesület megalapításától datálható. Késôbb több egyesület, klub jött létre, amelyek 1913-ban a Magyar Turista Szövetségben egyesültek ben megalakult a Nemzetközi Természetbarát Szövetség, amelynek tagja lett a Magyar Turista Szövetség. A II. világháború után a szervezet elôbb Magyar Vándor Sport Szövetség néven alakult újjá, 1948-tól pedig Természetbarát Szövetség néven mûködött tôl a szervezet állami irányítás alá került, összefogva a területi turistaegyesületeket és a sportegyesületek szakosztályait (ezek száma 600 feletti). Az ipari üzemekben is gyorsan alakultak vállalati szakosztályok, így az egri ÁVESZ-nél is. E szervezeti keretek biztosították a lehetôséget a természetkedvelô dolgozóknak, hogy egy-egy vállalati közösség hasonló érdeklôdésû tagjait a szûk munkahelyi körön kívül is összefogva mint kis családok nagy családként összegyûljenek, évente legalább egyszer. Ennek immár 55 éve. Megvolt tehát az indító lökés, a szervezeti keretek kialakultak, de a háború után még sok akadály állt a mozgalom elôtt. Az ország újjáépítése ugyan nagyjából már befejezôdött, a turizmus fejlôdését azonban hátráltatta a hiánygazdálkodás és az emberek alacsony életszínvonala. Mindez az elsô rendezvényre is hatott, miként azt a következô példa mutatja. Miután a rendezôk megrendelték egy vésnöktôl a találkozó jelvényét, ô válaszlevelében a következôket írta: a lemezt eddig a Metalloglóbusz Bp. Nagymezô u. 41. sz. üzletébôl kaptam. Jelvényre nem kapni anyagot. Ezért ezüstbôl, 935 finomságúból tudom készíteni, a bronzhoz 0,8-as félkemény durva drót kell. Ezt az anyagot a Pénzverdébôl (Bp. Üllôi u. 102) kell a rendelônek beszerezni Fémbôl 8 F drb zománcozva ezüstbôl munkadíj 10 F, de ebben a fémjelzési díj is benne van, de a fényûzési mentességet a pénzügyigazgatóságtól kell kérni. További jelvények árait a rajzok beküldése után tudom kalkulálni. Válaszukat várva, sporttársi üdvözlettel A válasz jól mutatja a kezdeményezôk lehetôségeit és alkalmazkodó képességét: Az ÁVESZ terepversennyel kapcsolatban megrendeltünk Öntôl 60 drb. jelvényt. A megrendeléssel kapcsolatban r 14 s

12 A VOTT MEGALAKULÁSÁNAK ELÔZMÉNYEI közölte, hogy anyaghiány miatt több jelvényt gyártani nem áll módjában. Tekintettel arra, hogy e jelvényekbôl még további jelvényekre lenne szükségünk, valamint még háziversenyünkre tervezendô jelvényeket is szeretnénk Önnél megrendelni, kérjük szíves válaszát arra vonatkozóan, hogy amennyiben vörösréz hulladékot lemezben, rúdban vagy drótban rendelkezésére bocsájtanánk, további rendelést teljesíteni tudna-e és ez esetben utánrendelésnél, valamint új jelvények megrendelésénél a jelvényeket milyen darabáron tudná szállítani. Sürgôs válaszát várva vagyunk demokratikus üdvözlettel: Mankher Endre Ilyen körülmények között indult útjára egy olyan sikertörténet, amelynek immár nagy múltja van és reméljük, még nagyon hosszú jövôje is lesz. Miben is áll a VOTT varázsa, amely embert is képes mozgósítani, hogy szabadidejét áldozva, izzadva küzdjön a versenyeken? Okok sorát lehetne felsorolni. Ezeket az embereket mindenekelôtt a természet szeretete hajtja, s a vágy, hogy megismerjék környezetüket, annak történelmét, kultúráját. A VOTT igyekszik példát mutatni, hogyan lehet élvezni a természetet úgy, hogy értékeit megbecsüljük, megôrizzük. Lehetôséget ad a szellemi és a fizikai erôkifejtésre, az egészséges életmód gyakorlására. Iparágunkban sok munkaterületen a napi munkát tekintve elônyös a gyors tájékozódási képesség és a nagyfokú állóképesség. Az okok sorába tartozik a sok emberben meglévô kalandvágy, az ismerkedés öröme, a barátok szerzésének vágya is. A közösséghez tartozás élménye, biztonsága ugyancsak fontos motiváció. Vélhetôen azonban ezek az okok önmagukban nem lennének elegendôek egy ilyen sikertörténethez. Valószínûbb, hogy a legmélyebbre nyúló gyökerek iparágunk fejlôdésében és speciális voltában keresendôek. A villamosenergia-termelés és -elosztás a 19. sz. második felében egymástól elkülönülten kezdte meg térhódítását. Kezdetben egy-egy üzem ellátására épültek erômûvek, késôbb ezekbôl alakultak ki fôleg magán-, és csak késôbb közvilágítási célra azok a hálózatok, melyek fokozatosan alakultak át általános fogyasztói elosztókká. A korszerû és tiszta, nagyobb kényelmet nyújtó új erôforrás azonban utat tört magának, és a 20. sz. elejére már sok-sok ipari létesítmény és a települések sokasága kapcsolódott be az ellátottak körébe. Így az egyes szolgáltatók rohamosan fejlôdtek de még mindig egymástól függetlenül. Az ellátás iránti igény gyorsuló tempóban nôtt mind a teljesítményértékek nagyságát, mind térbeli kiterjedtségét illetôen. Elôbb-utóbb létre kellett hozni a szabályozott és egyenszilárdságú rendszert. Ennek a háború után jött el az ideje, amikor létrejöttek az áramszolgáltató vállalatok. Nagy teljesítményû erômûvek épültek, megkezdôdött az egységes hálózatok kialakítása. A teljesítmény növekedésével párhuzamosan fejlôdött a technikai színvonal is. Mindezekbôl legalább két dolog következett. Egyrészt a villamos berendezéseket üzemeltetô dolgozóknak gyorsuló ütemben kellett az új ismereteket elsajátítaniuk. Szerencsére az iparágban hamar létrejött az a szervezet a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, amely sikeresen oldotta meg a továbbképzéseket, de más, rokon egyesületek is alakultak, melyek jól kiegészítették az állami képzés rendszerét. A másik fontos momentum az volt, hogy az egységes rendszer és a teljesítmények növekedése nemcsak jól képzett szakembereket követelt meg, hanem komoly felelôsségtudatot is igényelt a r 15 s

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Debrecen, 2014 Szerkesztette a Szerkesztőbizottság: Elnök: Százdi Antal Tagok: Dr. Balogh László Dr.

Részletesebben

közösen készüljünk a jövõre.

közösen készüljünk a jövõre. www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS 19. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Közösen készüljünk a jövõre Kedves Tagtársaim! A közismert EDC kártya újabb funkciójáról,

Részletesebben

VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN. Módszertani füzetek 1.

VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN. Módszertani füzetek 1. VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN Módszertani füzetek 1. 2005 Kiadja a Nap Klub Alapítvány a Phare ACCESS 2002 Program támogatásával A projekt közremûködô munkatársai: Dulai Ágoston (közösségivizsgálat-vezetô),

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél mert magazin )mert ( MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. magazin Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334 016 E-mail: matra@mert.hu Web: www.mert.hu

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt. 2007. május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság

Részletesebben

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13. Mert nem lehet mindent csak pénzben mérni, bármennyire is ösztönöz korunk. Vannak ennél sokkal fontosabb értékeink is, a maradék szorgalmunk, emberségünk, hitünk és reménységünk a sikeres folytatásban.

Részletesebben

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia?

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Bélyegmúzeum, 2014. március 22 BEVEZETŐ Az előadás címét adó talán kicsit rezignáltnak tűnő kérdést dr. Somogyi Tamás egy év végi gondolatokat tartalmazó szerkesztői

Részletesebben

www.vd.hu Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván a Budapesti Erõmûvek Szakszervezete a forró drót olvasóinak!

www.vd.hu Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván a Budapesti Erõmûvek Szakszervezete a forró drót olvasóinak! CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 16. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Kissné Erdélyi Erzsébet, Szabó Zoltán és Borsodi Edina Újpesti Erõmû Karadzsosz Nikosz és Rameczné

Részletesebben

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

ÁPRILISI TERVEK TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV KONFERENCIA 2000. április, Budapest

ÁPRILISI TERVEK TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV KONFERENCIA 2000. április, Budapest 10-11 ÁPRILISI TERVEK TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV KONFERENCIA 2000. április, Budapest Ez év áprilisában jelentős fordulópontjához érkezett a Soros Alapítvány Települési Egészségterv Programja. Több, mint két

Részletesebben

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 5. 6. szám Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Igencsak meglepődtek a budapesti Wesselényi Miklós Műszaki Szakközép- és Szakiskola

Részletesebben

Postás Dolgozó BECSENGETTEK! A legtöbb alapszervezet iskolakezdéskor is nyújt támogatást. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2006.

Postás Dolgozó BECSENGETTEK! A legtöbb alapszervezet iskolakezdéskor is nyújt támogatást. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2006. 2006. SZEPTEMBER Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja A tartalomból Középpontban a fejlesztés Eredményes választás Új vezetõ az Ifjúsági Tagozat élén Csipkék és szintetizátor 3. 6.

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE Éttermünk baráti vagy munkahelyi összejövetelekre, reprezentatív vacsorákra, születésnapokra vagy bármilyen más

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL 2012. II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGÉSZ TÖBB, MINT A RÉSZEK ÖSSZEGE WWW.KEKS.HU CÉLKERESZTBEN ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL HOL IS TART MOST A KEKSZ? ÓDA A MERCEDESRŐL SZÁMVETÉS 42 SZISZIFUSZ

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek Oxigén Futó Magazin A Friss Oxigén Alapítvány lapja Alapítva: 2011 2014. augusztus KÜLÖNSZÁM Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek www.frissoxigen.hu 2 OXIGÉN

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Felelõs kiadó: Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület, Juhász Gáborné

Felelõs kiadó: Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület, Juhász Gáborné 1 Felelõs kiadó: Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület, Juhász Gáborné Szerkesztette: Monostori Éva Szerzõk: Beke Márton, Beke Pál, Beleznai Andrea, Bereznai Csaba, Bodor Tamás, Czidlina Balázs,

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben