Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség)"

Átírás

1 Általános elméleti alapok Fizikai átviteli jellemz k és módszerek Webprogramozó + ISGT Sávszélesség analóg rendszerek esetén használt fogalom egy adott analóg jel maximális és minimális frekvenciájának a különbségét értjük alatta Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség) az id egység alatt átvitt bitek száma bit/s A digitális sávszélességen az elérhet maximális adatátviteli sebességet értjük Jellemz sávszélességek Jellemz sávszélességek 1

2 Jellemz sávszélességek Jellemz sávszélességek Adatátviteli id Jelzési sebesség a felhasznált jel értékében 1 másodperc alatt bekövetkezett változások száma Baud 1 baud = log 2 P [bit/s] P a kódolásban használt jelszintek száma 2

3 Analóg jelek átalakítása digitálissá az eredeti analóg jelekb l mintákat vesznek, emiatt a mintavételezett hangjel id ben és értékben nem folytonos, hanem egymástól elkülönül impulzusok sokaságából áll A mintavételezett impulzusok amplitúdóértékét bináris formában megadva, megkapjuk az analóg hanganyag digitális megfelel jét, ami elkülönül (diszkrét) minták sorozatából áll PCM - Pulse Code Modulation Analóg jelek átalakítása digitálissá Az analóg jelek digitalizálásának folyamata két fázisból áii, ezek a mintavételezés és a kvantálás, diszkrét minták sorozatának létrehozása. Mintavételezés Mintavételezési frekvenciák az id ben és értékben folytonos analóg jelekb l impulzussorozatot állítunk el Shannon tétele: egy mintavételezett jelb l akkor lehet az eredeti jelet információveszteség nélkül visszaállítani, ha a mintavételezési frekvencia értéke legalább kétszerese az eredeti analóg jelben el forduló legnagyobb frekvenciának Kvantálás Kvantálás Az A/D konverter bemenetére vezetett impulzusok bináris adatokká átalakítva jelennek meg a konverter kimenetén lényegében egy kerekítés, hiszen az analóg jel amplitúdója bármilyen értéket felvehet, azonban az A/D konverter csak meghatározott számú bitet használ a jel digitális ábrázolásához 3

4 Vonalak megosztása Ahhoz, hogy információcserét valósíthassunk meg két végpont között, szükségünk van a végpontok között az összeköttetést biztosító vonalakra. Csatorna: amelyeken az információcsere történik Vonal: tényleges, fizikailag létez összeköttetéseket biztosít Vonalak megosztása az adó- és vev oldal számára csak a végeredmény, az információ a fontos egy vonalon több csatorna is kialakítható Multiplexelés egy adatvonalat el re meghatározott, rögzített módszer szerint elemi adatcsatornákra osztunk fel El lehet az id tartományban és a frekvenciatartományban is végezni frekvenciaosztásos és id osztásos multiplexelés Üzenet- és csomagkapcsolási módszerek Az átvitelre szánt információt kisebb egységekre kell bontani a vonalon egymás után át kell vinni az egységekb l újra össze kell rakni Vonalkapcsolás Az adatvezetéket a kommunikálni szándékozó felek csak a kommunikáció id tartamára kapják meg A kapcsolat a kommunikáció befejezésekor megsz nik Multiplexelés frekvenciaosztással FDM Frequency-Division Multiplexing ha szinuszos hullámok összegéb l el állítunk egy jelet, abból bármelyik összetev t a csatorna másik oldalán eredeti formájában kinyerhetjük egy alkalmas sz segítségével 4

5 Multiplexelés frekvenciaosztással legf bb felhasználási területét a távbeszél hálózatok viv frekvenciás rendszerei jelentik Másik, mindenki által ismert felhasználása a módszernek a rádió-, televízióadások Multiplexelés szinkron id osztással STDM Synchronous Time-Division Multiplexing a nagyobb sávszélesség adatvonalat id ben osztják fel több, elemi adatcsatornára minden elemi adatcsatorna egy-egy id szeletet kap Teletext Vonalkapcsolás Vonalkapcsolás fizikai kapcsolat létesül az adó és vev között, ami az összeköttetés idejére áll fenn Az összeköttetésen keresztül megvalósul az adatátvitel Az adatátvitel befejeztével a kapcsolat lebomlik Üzenetkapcsolás nem foglalják le a teljes vonalat, csupán a szomszédos hosztig építik fel a kapcsolatot tárol és továbbít (store and forward)- hálózatok Hiba esetén a teljes üzenetet meg kell ismételni, ami tetemes id t vehet igénybe Csomagkapcsolás a továbbítandó üzenetet kisebb adagokra bontjuk, és ezeket egyenként küldjük el a címzettnek meg kell állapítani a küld és a címzett közötti legrövidebb, és ezzel együtt a leggyorsabb útvonalat is A vev feladata a csomagok helyes sorrendbe állítása, majd azok egyesítése Számítógépes hálózatok 5

6 A kábelek jellemz i Átviteli közegek Koaxiális kábel Az árnyékolás egyrészt a második jelvezeték, másrészt árnyékolja a bels vezet t. Csökkenti a küls interferenciahatást Nagyobb távolságra lev csomópontokat lehet er sítés nélkül összekötni vele, mint csavart érpáras vezetékkel olcsóbb, mint az optikai kábel, és a technológiája széles körben ismert és elterjedt Koaxiális kábel vastag Ethernet kábel (sárga): a legnagyobb átmér Ethernet gerincvezetéknek használják, meglehet sen merev, felt sárga szín telepítése költségesebb, mint a csavart érpáras kábelé Koaxiális kábel vékony Ethernet (fekete): régebben gyakran használták érdemes volt alkalmazni olyan helyeken, ahol a kábelt kanyargós nyomvonalon kellett vezetni. könny volt vele dolgozni, olcsóbb volt a használata. Mivel a küls rézfonat egyúttal az egyik jelvezeték is, különösen ügyelni kell a helyes földelésére. a kábel mindkét végén megfelel min ség elektromos kontaktust kell biztosítani a kábelvég és a rászerelt csatlakozó között. A hálózatépít k ezt gyakran elhibázzák. A legújabb szabványok már nem javasolják a használatát 6

7 STP árnyékolás csavarás ellenáll az elektromágneses és rádiófrekvenciás interferenciának drágább a telepítési költség az árnyékolás nem szállít adatokat, ezért elég az egyik végén földelni. helytelen árnyékolás esetén antennaként m ködhet ScTP (FTP) az érpárak nincsenek külön árnyékolva UTP a vezetékek páronkénti összesodrásával csökkentik az EMI és az RFI hatását az érpárak közötti áthallást úgy csökkentik, hogy az érpárokat eltér mértékben sodorják négy pár rézszálat tartalmaz hullámimpedanciája 100 ohm Könny telepíteni olcsó UTP az RJ-45-ös csatlakozókkal stabil kapcsolódások alakíthatók ki a leggyorsabb réz alapú adatátviteli közeg érzékenyebb az elektromos zajra és interferenciára 7

8 Egyeneskötés kábel Eltér ködés Ethernet portok esetén Mindkét végén T568B bekötés Keresztkötés kábel Azonos m ködés Ethernet portok között Egyik végén T568B, a másikon T568A bekötés A teljes bels visszaver dés Üvegszálas kábelek 8

9 9

10 Egymódusú szál küls köpenye általában sárga kisebb méret magjában csak egy módus használható a fényjelek továbbítására A magok átmér je 8-10 mikron a fényforrás infravörös lézer 90 fokos szögben lép be a magba az adattovábbító fényimpulzusok lényegében egyenes vonalban haladnak a mag belsejében Egymódusú szál a LAN-ok forgalmát legfeljebb 3000 méterre képesek továbbítani ( a többmódusú 2000 m-re épületek közötti kapcsolatok kiépítésére használják Nagyobb sávszélességet biztosít, mint a többmúdusú!!! hullámhossza a látható tartományon kívülre esik fénye elég er s ahhoz, hogy maradandó károsodást okozzon az emberi szemben Soha nem szabad olyan optikai szál végébe nézni, amelynek másik vége m köd készülékhez csatlakozik Soha nem szabad hálózati kártya, kapcsoló vagy forgalomirányító adóportjába nézni Az optikai szálak végén mindig véd sapkát kell tartani, illetve a kapcsoló vagy forgalomirányító optikai portjához csatlakoztatva kell hagyni ket 10

11 Vezeték nélküli adatátvitel a hordozható eszközök a kábeles csatlakoztatás nélkül is alkalmasak legyenek hálózati szolgáltatások igénybevételére Vezetékes összeköttetést nem lehet minden esetben megvalósítani. a költségek (kábelek fektetése, közterületen utcák felásása) nem állnak arányban a létesítend hálózati kapcsolat el nyeivel A lézeres adatátvitel pont-pont közötti adatátvitelre használhatjuk Az illetéktelen lehallgatás, illetve küls zavarás ellen viszonylag védett Az id járási viszonyok azonban befolyásolják a fény terjedését A megvalósított adatátviteli sebesség jelenleg 2 és 100 Mbps között van Lézeres átvitel Adatátvitel infravörös fény segítségével Infravörös Adat Egyesülés IrDA Az IrDA-Data infravörös kapcsolat két eszköz között semmilyen optikai akadály nem lehet a két egység között a távolságuk kb. 1 méternél ne legyen több Egy infravörös eszköz kb. 30 fokos szög kúp alakú területet tud besugározni Az IrDA általános jellemz i Elterjedt megoldás a vezetékes kapcsolat helyettesítésére, több tízmillió eszköz világszerte, célozd meg és mehet az átvitel stílusú, egyszer használat. Rendkívül sokféle hardver- és szoftvermegoldása létezik, szinte minden elterjedt számítástechnikai rendszerhez. Nem kell számolni más eszközt l származó zavarással, így nem szükséges speciális biztonsági eljárás használata. Nagy adatátviteli sebesség (fejlesztés alatt a 16Mbit/sec-os kapcsolat). 11

12 Hol használható az IrDakapcsolat? notebookok, asztali PC-k, kézi számítógépek (különös tekintettel a mobilkommunikációs megoldásokra) nyomtatók, mobiltelefonok, személyhívók, modemek, digitális fényképez gépek és kamerák, LAN eszközök, orvosi és ipari berendezések, szórakoztatóelektronikai termékek, órák stb szabvány közvetlen sorozatú szórt spektrum (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) akár 11 Mbit/s sebességre is képesek, de a 2 Mbit/s fölötti sebességtartományban nem feltétlenül tudnak együttm ködni egymással b szabvány az átviteli sebesség 11 Mbit/s Wi-Fi nagysebesség vezeték nélküli hálózat tényleges teljesítményük általában a 2-4 Mbit/s tartományba esik a 2,4 GHz-es tartományban üzemel a az 5 GHz-es frekvenciatartományban üzemel WLAN készülékeket fedi nem biztosítja a b készülékekkel való együttm ködést 54 Mbit/s átviteli sebességet biztosítanak, de egy különleges, adatkett zésnek nevezett megoldással akár 108 Mbit/s sebességre is képesek a tényleges sebesség általában Mbit/s g visszafelé kompatibilisek a b készülékekkel A Cisco kifejlesztett egy olyan hozzáférési pontot, amely b és a készülékek együttes használatát is lehet vé teszi ugyanazon WLAN-ban. 12

13 Hozzáférési pont Access point (AP) Letapogatás Amikor egy ügyfél aktivizálódik egy vezeték nélküli hálózaton belül, akkor magával kompatibilis készüléket keres, amelyhez társulhat. 13

14 Aktív letapogatás a vezeték nélküli csomópont egy szondakérést küld el, amivel megpróbál csatlakozni a hálózathoz. A szondakérés tartalmazza a csatlakozásra kiválasztott hálózat szolgáltatásazonosítóját (Service Set Identifier, SSID). Ha sikerül azonos SSID-vel rendelkez hozzáférési pontot találni, akkor az szondaválaszt bocsát ki. Passzív letapogatás A csomópontok jelz z" felügyeleti kereteket keresnek Ha egy csomópont annak a hálózatnak az SSID-jét tartalmazó jelz z keretet kap, amelyhez csatlakozni szeretne, akkor megkísérli a csatlakozást. Adaptív sebességválasztás Nyílt rendszer csak az SSID egyezését követeli meg Biztonságos és nem biztonságos környezetben egyaránt alkalmazható, bár az alacsony szint szimatoló (sniffer) eszközök segítségével a WLAN SSID-je könnyen meghatározható Megosztott kulcs A WEP egy meglehet sen egyszer, 64 és 128 bites kulcsokat alkalmazó algoritmus a hálózatot a hozzáférési ponton keresztül elérni próbáló csomópontoknak ezzel egyez kulccsal kell rendelkezniük Biztonsági megoldások EAP, WPA MD5 titkosítás LEAP (Cisco) els sorban Cisco WLAN hozzáférési pontok által használt típus 14

15 Biztonsági megoldások Felhasználóhitelesítés Csak hitelesített felhasználók számára teszi lehet vé a vezeték nélküli hálózaton keresztüli adatküldést és -fogadást. (jelszó, MAC-cím) Titkosítás Titkosítási szolgáltatásokkal növeli az adatok védettségét a behatolók ellen. Adathitelesítés A forrás- és a célkészülék hitelesítésével biztosítja az adatok sértetlenségét. A Bluetooth-rendszer rövid hatótáv pont-több pont kapcsolat Hatótávolsága 10 cm-t l néhányszor 10 m-ig terjed, épületeken belül és kívül is Kis távolságok esetén a falak sem jelentenek akadályt A Bluetooth általános jellemz i M ködési tartománya a szabadon felhasználható 2.4 GHz-es, ún. ISMrádiósáv frekvenciaugrásos, szórt spektrumú technológia egyszerre 8 eszköz használhatja a csatornákon megosztozva Bluetooth-eszközök telefonok, személyhívók, modemek, LAN-eszközök, fejhallgató/mikrofon egységek, asztali, notebook és kéziszámítógépek. Telefon A hagyományos nyilvános, kapcsolt távbeszél hálózatok kialakításakor a cél az emberi hang felismerhet módon való átvitele volt a hangot analóg elektromos jelekké kellett alakítani, továbbítani, valamint a vonal túlsó végén visszaalakítani hallható hanggá A telefon m ködési elve Az emberi hang analóg villamos jellé alakítására a mikrofon szolgál A telefontechnikában használatos mikrofonok a hanghullámok amplitúdóváltozásának megfelel en változtatják ellenállásukat, és ennek megfelel en változik az áramkörben az áram 15

16 A telefon m ködési elve A visszaalakítást hangszóró végzi A hangszóró elektromágnes tekercsén az áram átfolyva, a kialakuló mágneses tér változásaival mozgásra kényszeríti a membránt, az pedig hallható hangot fog kibocsátani A telefon m ködése A kétirányú átvitelhez két áramkör szükséges Ahhoz, hogy egy beszélgetést kezdeményezni lehessen, egy újabb funkcióra is szükség van: a jelzésre Erre a célra külön csenget áramkör hozzáadása szükséges Távbeszél rendszer Kapcsolóközpontok az ügyfelek és a kapcsolóközpontok közti vezetékek (el fizet i hurkok) telefonközpontok közötti nagytávolságú vezetékek (trönkök) Vezetékek Az el fizet i hurkok manapság csavart érpárból állnak A kapcsolóközpontok között koaxiális kábeleket, mikrohullámú összeköttetést, leggyakrabban pedig üvegszálas kábeleket használnak Digitális átvitel a közelmúltig a távbeszél rendszerekben az átvitel analóg módon történt A digitális elektronika és a számítógépek kifejl dése lehet vé tette a digitális átvitelt A digitális átvitel el nyei Ha a jeleket nagyobb távolságra akarjuk továbbítani, a csatorna veszteségei miatt er síteni kell azokat mivel azonban csak két jelalak van, a torzulás ellenére könnyebben felismerhet ek 16

17 A digitális átvitel el nyei a hibaarány alacsony szinten tartható beszéd, adat, zene és kép együttes továbbítását is lehet vé teszi jóval nagyobb adatsebességet lehet elérni sokkal olcsóbb üzemeltetése egyszer bb Adatátviteli eljárások Karakterorientált Eleinte csak szövegeket és számokat kellett továbbítani Bitorientált más jelleg információk átvitele is szükségessé vált a sokszor eltér szóhosszúságú és adatábrázolású számítógépek között Átviteli módszerek Szinkron Aszinkron Szinkron átviteli módszer az egyes bitek jellemz id pontjai (kezdetük, közepük és a végük) egy meghatározott alapid tartam egész számú többszörösére helyezkednek el egymástól A vev átvéve az adó adási ütemét már helyesen tudja az ezt követ biteket vagy bitcsoportokat (karaktereket) értelmezni Aszinkron átviteli módszer START-STOP átvitel Az adatfolyamot egy START bit el zi meg Ezt követik az adatok Az adatokat követi a paritásbit (hibaellen rzés, nem kötelez ) A paritásbit után egy vagy két STOP bit következik Digitális jelek kódolása NRZ (Non Return to Zero) Nullára vissza nem tér RZ (Return to Zero) Nullára visszatér AMI (Alternate Mark Inversion) Váltakozó 1 invertáló Manchester 17

18 Nullára vissza nem tér Nullára vissza nem tér A digitális értéket veszi fel a jel is Csak akkor használható, ha biztosítjuk az adó és a vev közti szinkronizációt egy külön csatornán Erre azért van szükség, mert sok egyes, vagy sok nulla esetén a vev eltévesztheti a kapott jelek számát Nullára visszatér Nullára visszatér Minden 1-es után visszatér a 0 szintre az 1-esek esetében nem kell külön szinkronjel Sok nulla esetében azonban még ez az eljárás sem hatékony Váltakozó 1 invertáló Váltakozó 1 invertáló A szinkronizációt úgy oldja meg, hogy az egymás utáni 1-esek +1, illetve -1 között váltakoznak. Sok 0 esetén még mindig kell a szinkronizálás 18

19 Manchester Manchester 0 és 1 esetén is van jelváltozás, így teljes a szinkronizáció A jelváltozás iránya határozza meg, hogy 1-es vagy 0 következik 1-es esetében negatívból változik a jel pozitívba, 0 esetében pozitívból negatívba Ezt a módszert használják a napjainkban legelterjedtebb Ethernet-hálózatokban. Karakterek ábrázolása ASCII kódrendszer Latin 1 karakterkészlet 852-es kódlap Unicode ASCII kódrendszer Eredetileg 7 bites jelábrázolást valósított meg 128 jelet tudtak vele tárolni az angol abc bet in, a számokon, vezérl jeleken kívül alig fért bele egy-két speciális jel Latin 1 8 bites karakteráblázolás 256 jel Magába foglalta számos európai ország nemzeti jelkészletét A teljes magyar jelkészlet ábrázolására azonban még ez a jelkészlet sem adott megoldást 852-es kódlap Az ASCII-kódkészlet nem gyakran használt jeleinek a nemzetek jeleivel való lecserélése révén jöttek létre az ún. Kódlapok Teljes megoldást nyújtottak a nemzeti írásjelek alkalmazására A magyar a 852-es kódlap volt ha több kódlapot egyszerre kellett használni, akkor a memóriába való be-ki lapozásával lehetett csak megoldani 19

20 Unicode 1987-ben a XEROX 16 bites, tehát 2 16 =65536 karaktert lehet vele ábrázolni. a kompatibilitás érdekében szerepelnek benne az ASCIIvezérl jelek Az RS 232 szabvány A távközlési vonal és a számítógépes jelek összehangolására a modem, vagy egy CSU/DSU eszköz szolgál Modem Ha a helyi hurok analóg és nem digitális, akkor modemet kell használni telefonvonalakon továbbítanak adatokat úgy, hogy modulálják és demodulálják a jeleket CSU/DSU csatornaszolgáltató egység (channel service unit) adatszolgáltató egység (data service unit) gyakran egyetlen készülékbe van integrálva, ez a CSU/DSU a forgalomirányító interfészkártyájába is be lehet építve DIGITÁLIS VONALAK HASZNÁLATÁHOZ! 20

21 Moduláció Moduláció Amplitúdómoduláció Frekvenciamoduláció Fázismoduláció DCE adatberendezés vagy adatkommunikációs berendezés (data communications equipment) az adatokat a helyi hurokra juttatja DTE adat-végberendezésnek (data terminal equipment) adatokkal látja el a DCE-t Cellás mobiltelefonok eleinte a beszédalapú kapcsolattartásra használták egyre inkább mindentudó adatátviteli eszközzé válik 21

22 Els generáció Mobil telefonálásra kezdetben az analóg rendszerek szolgáltak a 450MHz-es sávban maximum 1,2 kbps, vagy jó esetben 2,4 kbps sebesség Második generáció A 900 MHz-es és az 1800 Mhz-es sávot használó GSM digitális átvitelre épültek adatátviteli sebessége 9,6 kbps adatátvitel esetén is id alapú elszámolást alkalmaznak 2,5 generáció GPRS (General Packet Radio System csomagkapcsolt mobiltelefon-szolgáltatás) kbps sebesség már nem vonalkapcsolásos elven ködik Harmadik generáció UMTS (Universal Mobile Telecommunication System Univerzális Mobiltelefon-rendszer) 2 GHz-es sávban m köd rendszer 2 Mbps adatátvitelre is képes Cellás topológia A rádiótelefonok által használt frekvencián nem lehet nagy távolságokat áthidalni nem kaphat minden el fizet külön frekvenciát a beszélgetéshez Cellaosztás a frekvenciák ismételt felhasználása Cellaosztás A területet kisebb részekre osztják A cellákon belül egy központi rádióállomás tartja a mozgó el fizet kkel a kapcsolatot A cellák alakját szabályos hatszög alakra érdemes tervezni 22

23 A frekvenciák ismételt felhasználása a hullámterjedés sajátosságai lehet vé teszik, hogy egy bizonyos távolság felett újra fel lehessen használni a frekvenciasávot Az azonos frekvenciákat használó cellák közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy az azonos csatornák zavaró kölcsönhatása elfogadhatóan kicsi legyen A szomszédos cellák eltér frekvenciákat használnak A mobilközpont feladata Több felhasználó esetén csökkenteni kell a cellák méretét a cellás rendszer m ködésének vezérlése kapcsolattartás a mobil felhasználókkal a cellarendszer illesztése a nyilvános vezetékes távbeszél hálózathoz Csatornakiosztás Egy-egy cellában csak meghatározott számú frekvenciát lehet kiosztani Mindenkinek ismer s lehet a szilveszteri csúcsforgalom Ezt a korlátot igyekeznek a mobiltelefon társaságok enyhíteni Fix csatornakiosztás a központ el re meghatározott számú csatornákkal dolgozhat Ha elfogy a rendelkezésre álló csatorna, az új hívást kezdeményez nek várnia kell az egyik csatorna felszabadulására 23

24 Dinamikus csatornakiosztás ha elfogy az el re definiált csatorna, a központ a szomszédos cellából kérhet szabad csatornát Gond csak akkor van, ha elvon a szomszédos cellától csatornát és a szomszédnak is szüksége lenne szabad csatornára Így tovább gy zhet a cellák elvonása Hibrid csatornakiosztás a rendelkezésre álló csatornák egy részét fix módon, másik részét dinamikus módon használja a cella. Adaptív csatornakiosztás a csatornákat el ször fix módon kiosztja majd hagyja, hogy bizonyos ideig dinamikusan kezeljék a cellák Az el re meghatározott id letelte után azonban újra kiosztja a csatornákat így próbálja megakadályozni a túlzott csatornaelvonásokat. ISDN teljesen digitális hálózat digitális jelek továbbítását teszi lehet vé a meglév telefonos vezetékrendszeren kisebb távoli irodák és a vállalati LAN közötti telefonos hálózati kapcsolat megteremtésére használják El nyök Többféle forgalomtípus, vagyis adat, hang és mozgókép továbbítására egyaránt alkalmas. A kapcsolatokat sokkal gyorsabban hozza létre, mint a modemek. A B csatornák a modemeknél gyorsabb adattovábbításra képesek. A B csatornák alkalmasak egyeztetett pontpont protokoll (PPP) kapcsolatok létrehozására. 24

25 D (delta) csatorna Az ISDN sávon kívüli jelzésrendszert használ a hívások létrehozásának vezérlésére és a jelzések továbbítására Az ISDN a (telefon)számokat a D csatornán keresztül, nagyobb sebességgel továbbítja a kapcsolók felé, így a kapcsolatok létrehozása is rövidebb ideig tart B (hordozó) csatorna Az ISDN hordozó (bearer, B) csatornákat használ az adatok továbbítására Minden B csatorna sávszélessége 64 kbit/s Több B csatornával az ISDN sok bérelt vonali összeköttetésnél is nagyobb sebességet kínál a WAN-kapcsolatok létrehozására Minden ISDN B csatorna külön, a többit l független soros kapcsolatot tud létesíteni DSL digitális el fizet i vonal (Digital Subscriber Line) szélessávú technológia (egyetlen fizikai átviteli közegen belül több frekvenciát használnak az adatok továbbítására ) a meglév csavart érpáras telefonvonalakat használja nagysebesség adattovábbításra az el fizet k felé 25

26 DSL Aszimmetrikus DSL (Asymmetric DSL, ADSL) Szimmetrikus DSL (Symmetric DSL, SDSL) Nagysebesség DSL (High Bit Rate DSL, HDSL) ISDN jelleg DSL (IDSL) Lakossági DSL (Consumer DSL, CDSL), más néven DSL-lite vagy G.lite Kábelmodem a koaxiális kábeleket széles körben alkalmazzák tévéjelek továbbítására Bizonyos kábeltévé-hálózatok adatátvitelre is alkalmasak, mégpedig a hagyományos telefonvonalaknál jóval nagyobb sávszélességgel. kétirányú, nagysebesség adatátvitelre képesek ugyanazon a koaxiális kábelen, amely a televíziós jelet is továbbítja Kábelmodem akár Mbit/s sebességre is képes egy 6 MHz-es kábelmodemes csatornán A kábelmodemes el fizet k a tévéjeleket továbbra is vehetik, miközben számítógépükkel adatokat küldenek és fogadnak. Mindezt egy egyszer, egy vonalat két vonallá alakító jelosztó teszi lehet vé. A kábelmodemes el fizet knek a kábelszolgáltatójuk által kiválasztott internetszolgáltatót kell használniuk Kábelmodem Minden helyi el fizet ugyanazon a kábel-sávszélességen osztozik Minél több el fizet veszi igénybe a szolgáltatást, annál kisebb sávszélesség jut egy el fizet re. 26

27 Kábelmodem Terminálkezelés el fordul, hogy a végponti berendezéseknek nem kell komoly adatfeldolgozási vagy számítási feladatot ellátniuk, csupán adatbeviteli pontként kell m ködniük bankkártyaterminál, jegykezel -terminál stb. Ebben az esetben valamilyen kommunikációs vonal segítségével összekötik a terminált a központi számítógéppel Terminál monitorból, billenty l, kommunikációs egységb l álló megjelenítési és beviteli eszközt Feladata, hogy kapcsolatot tartson a központi egységgel. Egyszer, intelligencia nélküli terminál csak arra képes, hogy a központ felé küldje a bevitt adatokat, illetve, hogy a központból érkez adatokat megjelenítse Minden adatfeldolgozási m velet a központi számítógépen történik pl. egy kártyás ajtónyitó 27

28 Korlátozott intelligenciával rendelkez terminál Bizonyos m veletek elvégzésére önállóan is képes saját memóriája, processzora is van pl. egy bankkártya terminál minden fontos m veletnél a központi géppel kommunikál. Terminálként m köd kisszámítógép egy hagyományos PC önállóan is képes munkát végezni, de bizonyos esetekben terminálként üzemel Telnet, ssh, hyperterminal Terminálvezérl a terminálok adási jogosultságának kiosztása megakadályozza azt, hogy több terminál egyszerre próbáljon adást kezdeményezni Az adási szándékról úgy szereznek tudomást, hogy lekérdezik a terminálokat Körbekérdezés roll-call pooling A terminálvezérl elküld egy üzenetet az összes terminálnak, melyben egy adott terminál adási szándékáról érdekl dik A címzett terminál válaszként vagy adatot küld vissza, vagy egy speciális jelet, amely azt jelent, hogy nincs adási szándéka Ha több adatot szeretne elküldeni, mint ami egy adásba belefér, megvárja a következ adási lehet séget. Hátránya az id pazarlás: a terminálnak mindig válaszolnia kell Központ felé haladó lekérdezés a legtávolabbi terminálnak küld lekérdez üzenetet. ha nincs adási szándéka, a következ terminálnak elküldi az adási jogot megtakarítja a központba, majd a következ terminálhoz küldend kéréseket Ellen rz kérdések Igaz-e a következ állítás? 1 baud = 1 bit/sec Nem Igen Csak akkor, ha 2 különböz jelet kódolunk 28

29 Ellen rz kérdések Mit jelent a vonalak megosztása? Azt, hogy egy adatvonalat több logikai csatornára osztunk. Azt, hogy egy adatcsatornát több logikai vonalra osztunk. Azt, hogy egy fizikai vonalat több fizikai csatornára osztunk Ellen rz kérdések Melyik multiplexelési eljárást használja az Internet? Vonalkapcsolás Üzenetkapcsolás Csomagkapcsolás Ellen rz kérdések Mit jelent a szinkron adatátvitel? Az adatokat küldéskor egy speciális jel vezeti be. Az adatokat csak meghatározott id közönként lehet küldeni Ellen rz kérdések Melyik kódolási eljárást használják az Ethernet-hálózatokban? RZ AMI Manchester VÉGE 29

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN) Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME Segédlet a gyakorlati órákhoz 2.Gyakorlat Göcs László Manchester kódolás A Manchester kódolást (Phase Encode, PE) nagyon gyakran használják, az Ethernet hálózatok ezt a kódolási

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Az LTE és a HSPA lehetőségei Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Author / Presentation title 08/29/2007 1 Áttekintés Út az LTE felé Antennarendszerek (MIMO) Modulációk HSPA+ LTE

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) Emlékeztető: Analóg jelek digitális átvitelének elvi vázlata analóg jel A/D digitális kódolás tömörített dig. csatorna kódolás hibajav. kódolt töm. dig. jel.

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK Varga József FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Elérhetőség Mail: endrei.varga@t-online.hu Mobil:30/977-4702 1 UTP kábel szerelés UTP (Unshielded Twisted Pair): Árnyékolatlan csavart érpár Külső

Részletesebben

Vezetéknélküli technológia

Vezetéknélküli technológia Vezetéknélküli technológia WiFi (Wireless Fidelity) 802.11 szabványt IEEE definiálta protokollként, 1997 Az ISO/OSI modell 1-2 rétege A sebesség függ: helyszíni viszonyok, zavarok, a titkosítás ki/be kapcsolása

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Az intézményi hálózathoz való hozzáférés szabályozása

Az intézményi hálózathoz való hozzáférés szabályozása Az intézményi hálózathoz való hozzáférés szabályozása Budai Károly karoly_budai@hu.ibm.com NETWORKSHOP 2004 - Széchenyi István Egyetem Gyor 2004. április 5. 2003 IBM Corporation Témakörök A jelenlegi helyzet,

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózatok. Készítette: Károly Gabriella

Vezeték nélküli hálózatok. Készítette: Károly Gabriella Vezeték nélküli hálózatok Készítette: Károly Gabriella 1 Vezeték k nélkn lküli li technológi giák A vezetékes hálózatokon kívül számos olyan technológia létezik, mely lehet vé teszi az eszközök közötti

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK Esettanulmányok 1/13 START SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK DR. KÓNYA LÁSZLÓ http://www.aut.bmf.hu/konya konya.laszlo@kvk.bmf.hu SZERZŐI JOG DEKLARÁLÁSA:

Részletesebben

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) A JÖVŐ SZOLGÁLTATÁSAI Ismerkedjen meg a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) előnyeivel! A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) alkalmazásának előnyei Napjainkban egyetlen üzleti

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia M ODIC ON Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia HMI Internet Ethernet TCP/IP Vállalati szerver Adat Vállalati Intranet Tűzfal I/O Ethernet TCP/IP Munka állomás Switch / Router Üzemi Intranet

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Agenda Előzmények Gigabit Ethernet 1000Base-X 1000Base-T 10 Gigabit Ethernet Networkshop 2002. Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Részletesebben

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz)

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz) Cisco Teszt Question 1 Az ábrán látható parancskimenet részlet alapján mi okozhatja az interfész down állapotát? (2 helyes válasz) a. A protokoll rosszul lett konfigurálva. b. Hibás kábel lett az interfészhez

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

ÁTVITELI ALAPOK, ALAPFOGALMAK

ÁTVITELI ALAPOK, ALAPFOGALMAK HÁZI DOLGOZAT SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK II. (A FIZIKAI RÉTEGBEN HASZNÁLT ÁTVTELI KÖZEGEK) 2006. 04. 23. Készítette: Borbás Zoltán A dolgozat célja, hogy rövid áttekintést adjon a napjainkban legelterjedtebben

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, 2013. március 04.

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, 2013. március 04. Fizikai Réteg Kábelek a hálózatban Készítette: Várkonyi Zoltán Szeged, 2013. március 04. Bevezetés 2013. március 04. [KÁBELEK A HÁLÓZATBAN] A fizikai réteg célja az, hogy egy bitfolyamot szállítson az

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás, 2008. 2008.10.16. 1. oldal Információéhség csökkentése: kép, mozgókép

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Wireless hálózatépítés alapismeretei

Wireless hálózatépítés alapismeretei Wireless hálózatépítés alapismeretei Tények és tévhitek 2008. 04. 05 Meretei Balázs Tartalom Érvényes Hatósági szabályozás (2006. 10. 1.) Alapfogalmak (Rövidítések, Moduláció, Csatorna hozzáférés) Kábelek,

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító AirGate Modbus RS485 vezeték nélküli átalakító Az AirGate-Modbus olyan átalakító eszköz, mely az RS485 Modbus protokoll vezeték nélküli adatátvitelét teszi lehetővé az IEEE 802.15.4 szabványnak megfelelően.

Részletesebben

Thomson Speedtouch 780WL

Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a Thomson Speedtouch 780WL eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják

Részletesebben

A SWOT elemzés SWOT DSL

A SWOT elemzés SWOT DSL A SWOT elemzés SWOT Strengths, erősségek (technológiai) Weaknesses, gyengeségek (technológiai) Opportunities, lehetőségek (üzleti) Threats, veszélyek (üzleti) Egy vállalkozás, egy technológia, egy termék

Részletesebben

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TERVEZÉS A GYAKORLATBAN Szomolányi Tiborné 2009 november Fejlesztés tervezés folyamata 1 Felmérési terv 3 2 Szabványok, gyártók adatai Becslések, Evolúció folyamata referenciák Üzleti terv Fejlesztéstervezés

Részletesebben

TELEFON-ALKÖZPONTOK KARBANTARTÁSA, KIÉPÍTÉSE, BÉRÜZEMELTETÉSE

TELEFON-ALKÖZPONTOK KARBANTARTÁSA, KIÉPÍTÉSE, BÉRÜZEMELTETÉSE TELEFON-ALKÖZPONTOK KARBANTARTÁSA, KIÉPÍTÉSE, BÉRÜZEMELTETÉSE Több Ügyfelünk jelezte korábban, hogy a telefonközpontja, mint egy mostohagyermek mindenféle felügyelet nélkül, csak úgy van. Ha pedig esetleg

Részletesebben

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i 1. Bevezetés (készítette: Fodor Kristóf fodork@tmit.bme.hu) A routerek a hozzájuk csatolt hálózati szegmensek

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens

52 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ADSL VDSL (XDSL szabványok)

ADSL VDSL (XDSL szabványok) ADSL VDSL (XDSL szabványok) XDSL technológia Azoknak az embereknek, akinek még az ISDN sem elég, és miért is elégednénk meg ennyivel, találtak ki a xdsl szabványokat. A DSL (Digital Subscriber Line - digitális

Részletesebben

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek Dr. Maros Dóra Cellák A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Többszörös hozzáférési technikák FDMA(Frequency Division Multiple

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

5. előadás: A Wi-Fi Technológia Használata Linux és BSD Rendszereken. Kanizsai Zoltán kanizsai@hit.bme.hu

5. előadás: A Wi-Fi Technológia Használata Linux és BSD Rendszereken. Kanizsai Zoltán kanizsai@hit.bme.hu 5. előadás: A Wi-Fi Technológia Használata Linux és BSD Rendszereken Kanizsai Zoltán kanizsai@hit.bme.hu Tartalom Bevezető Elméleti háttér Technológia: Wi-Fi szabványok Wi-Fi vs. Ethernet frame Biztonság:

Részletesebben

1-1. IP adó-vevő rádiórendszer. Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik

1-1. IP adó-vevő rádiórendszer. Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik IP adó-vevő rádiók 1-1. IP adó-vevő rádiórendszer Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik IP100H adó-vevő IP1000C vezérlő IP100FS diszpécser szoftver 1-2. IP adó-vevő rádiórendszer -

Részletesebben

Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú tápvezeték

Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú tápvezeték Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú tápvezeték Telbisz Ferenc KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ és Magyar Telekom PKI-FI Networkshop 2008 Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú

Részletesebben

2. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége?

2. Egy analóg vagy digitális multiméter segítségével hogyan dönthető el egy UTP kábel két végén lévő csatlakozók bekötésének helyessége? 1. Egy LAN hálózat 90 m hosszúságú UTP kábele meghibásodik. Meg lehet-e határozni, hogy a kábel melyik részén keletkezett a hiba, anélkül, hogy a kábelt néznénk? Nem, ezt nem lehet meghatározni. Attól

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2011. okt. 5. Áttekintés Telefonvonali modemek Akusztikus modemek PSTN modemek ISDN modemek ADSL,

Részletesebben

ÚJDONSÁG. Csom. Kat. szám RJ45 - Cat. 6 csatlakozóaljzatok. 1 modul* Cat. 6 UTP 10 0786 60 8 érintkezô. 10 0792 60 8 érintkezô. 10 0786 61 8 érintkezô

ÚJDONSÁG. Csom. Kat. szám RJ45 - Cat. 6 csatlakozóaljzatok. 1 modul* Cat. 6 UTP 10 0786 60 8 érintkezô. 10 0792 60 8 érintkezô. 10 0786 61 8 érintkezô RJ45 informatikai aljzatok: RJ45 10 GIGA, Cat. 6 és Cat. 5e 0786 40 0786 41 0786 90 0792 90 0792 91 Megfelel az ISO 11801 (2.0 változat), EN 50173-1 és EIA/TIA 568 szabványoknak Szerszám nélkül csatlakoztatható

Részletesebben

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan!

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan! Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan! Rózsa Roland mérnök konzulens vállalati hálózatok http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó?

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Jotával kompatibilis eszközök listája...2. Tájékoztató a Jota pénztárgép és PC csatlakoztatás használatához...5

Jotával kompatibilis eszközök listája...2. Tájékoztató a Jota pénztárgép és PC csatlakoztatás használatához...5 TARTALOM Jotával kompatibilis eszközök listája...2 Tájékoztató a Jota pénztárgép és PC csatlakoztatás használatához...5 - Csatlakozás 1 pénztárgép és PC között RS232 porton keresztül. RS232... 5 - Csatlakozás

Részletesebben

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között.

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között. Szolgáltatások Letöltés ADSL szolgáltatás: Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) egy kommunikációs technológia, amelynek fő jellemzője, hogy a letöltési

Részletesebben

12. ADSL szolgáltatás

12. ADSL szolgáltatás 12. ADSL szolgáltatás Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) vagyis Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal, egy a hagyományos telefonvonalak kihasználására létrehozott gyors adatátviteli technológia.

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea IP hálózati hozzáférési technikák Kapcsolt hálózatok és azok fontosabb jellemzői Áramkör kapcsolás (circuit switching) A kommunikáció minden esetben az összeköttetés kiépítésével

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Számítógépes hálózatok felépítése, működése Számítógépes hálózatok felépítése, működése SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZÖK A. Mobil számítógépek, perifériák (+telekommunikációs technika) a. személyhez rendelt b. járműhöz rendelt B. Telepített számítógépek, perifériák

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 2.ea Dr.Varga Péter János 2 Digitális jelek előállítása Digitális jelek előállítása 3 Híradástechnika I. (prezentáció) jegyzet 48.dia Digitális jelek előállítása 4 Híradástechnika I.

Részletesebben

Házi Feladat. Informatikai fels fokú szakismeretek Tantárgyból Esettanulmány

Házi Feladat. Informatikai fels fokú szakismeretek Tantárgyból Esettanulmány Házi Feladat Informatikai fels fokú szakismeretek Tantárgyból Esettanulmány Konkrét cég információs rendszerének kialakításához történ szoftver, hardver kiválasztás. Címzett: Lakatos István Móricz Zsigmond

Részletesebben

ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai

ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai ABSONIC számítógépes hangrögzítő és feldolgozó rendszer alkalmazási ajánlásai 1. Telefonos ügyfélszolgálatok, diszpécser, logisztika 1.1. 1-128 csatornás rögzítés 1.1.1. Analóg telefonvonal 1.1.2. ISDN2

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 30. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció.

Számítógép-hálózat. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése. Sebességnövelés. Emberi kommunikáció. Számítógép-hálózat Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása. Célok: Erőforrás megosztás. Megbízhatóság növelése.

Részletesebben

i-gondnok ház automatizálási rendszer

i-gondnok ház automatizálási rendszer RF elektronik INCOMP i-gondnok ház automatizálási rendszer RLAN3 Rádiós illesztő Kezelési útmutató Az RLAN3 rádiós illesztő készülék egy olyan kompakt eszköz, mely alkalmas helyi, Ethernet hálózati, illetve

Részletesebben

Infokommunikáció ISM sávon

Infokommunikáció ISM sávon SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Infokommunikáció ISM sávon Korsós András mőszaki igazgató Nem tudtuk, hogy lehetetlen,

Részletesebben

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában 3.1.1 Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás

Részletesebben

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Mobil Informatika TDM keretek eszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák Dr. Kutor László http://nik.uni-obuda.hu/mobil MoI 3/32/1 MoI 3/32/2 beszédátvitel folyamata beszédátvitel fázisai

Részletesebben

Heterogeneous Networks

Heterogeneous Networks Heterogeneous Networks Kis cellák, WiFi és LTE az okos hozzáférésben Equicomferencia, 2014. május 6.-7. Bordás Csaba Ericsson csaba.bordas@ericsson.com Bevezető helyett Egyre kevesebb réz a hozzáférésben

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 90 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 90 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók.

AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók. AMP NETCONNECT XG Rendszer Korszerő kábelösszekötık, végelzárók. MEE elıadás 2009 április 15. Endrész Viktor Strukturált Kábelezési Rendszer 3-as ép. Épület Belépési Pont Szinti Rendezı 2-es ép. Szinti

Részletesebben

SECBOX eszközök. Az egyes típusok a következők: SECBOX Desktop 15

SECBOX eszközök. Az egyes típusok a következők: SECBOX Desktop 15 SECBOX eszközök A Secbox egy MVCN-TECHNOLÓGIÁT alkalmazó intelligens hálózati kommunikációs eszköz, mely alkalmas arra, hogy zárt és biztonságos virtuális hálózatot hozzon létre az internet segítségével.

Részletesebben

2013.11.25. H=0 H=1. Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban,

2013.11.25. H=0 H=1. Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban, Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban, akkor a i (gyakorisága) = k i a i relatív gyakorisága: A jel információtartalma:

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató

Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató Előadás témája: DVR-ek és hálózati beállításuk Előadó: Szentandrási-Szabó Attila Műszaki és kereskedelmi igazgató 720p AHD valós idejű DVR-ek Duál technológia (analóg/ahd) Automatikus videojel felismerés

Részletesebben

T.E.L.L. GPRS Távfelügyeleti Rendszer

T.E.L.L. GPRS Távfelügyeleti Rendszer T.E.L.L. Rendszer TELL távfelügyeleti rendszer leírása: A kommunikáció a GSM technológián megvalósított csomagkapcsolt átviteli mód. Ez azt jelenti, hogy az adatátvitel IP csomagok formájában történik

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks

Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks Hálózati architektúrák és rendszerek Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks 1 A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.)

2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2.3. Soros adatkommunikációs rendszerek CAN (Harmadik rész alapfogalmak II.) 2. Digitálistechnikai alapfogalmak II. Ahhoz, hogy valamilyen szinten követni tudjuk a CAN hálózatban létrejövő információ-átviteli

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR

AZ LTS PROJEKT LTS-210 DSL AZONOSITÓ DETEKTOR AZ LTS PROJEKT Az elmúlt években a nagyobb európai távközlési szolgáltatók megkezdték szolgáltatásaik technológiai hátterének új alapokra helyezését. Ennek a munkának a keretében kerül sor a Magyar Telekom

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben