Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség)"

Átírás

1 Általános elméleti alapok Fizikai átviteli jellemz k és módszerek Webprogramozó + ISGT Sávszélesség analóg rendszerek esetén használt fogalom egy adott analóg jel maximális és minimális frekvenciájának a különbségét értjük alatta Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség) az id egység alatt átvitt bitek száma bit/s A digitális sávszélességen az elérhet maximális adatátviteli sebességet értjük Jellemz sávszélességek Jellemz sávszélességek 1

2 Jellemz sávszélességek Jellemz sávszélességek Adatátviteli id Jelzési sebesség a felhasznált jel értékében 1 másodperc alatt bekövetkezett változások száma Baud 1 baud = log 2 P [bit/s] P a kódolásban használt jelszintek száma 2

3 Analóg jelek átalakítása digitálissá az eredeti analóg jelekb l mintákat vesznek, emiatt a mintavételezett hangjel id ben és értékben nem folytonos, hanem egymástól elkülönül impulzusok sokaságából áll A mintavételezett impulzusok amplitúdóértékét bináris formában megadva, megkapjuk az analóg hanganyag digitális megfelel jét, ami elkülönül (diszkrét) minták sorozatából áll PCM - Pulse Code Modulation Analóg jelek átalakítása digitálissá Az analóg jelek digitalizálásának folyamata két fázisból áii, ezek a mintavételezés és a kvantálás, diszkrét minták sorozatának létrehozása. Mintavételezés Mintavételezési frekvenciák az id ben és értékben folytonos analóg jelekb l impulzussorozatot állítunk el Shannon tétele: egy mintavételezett jelb l akkor lehet az eredeti jelet információveszteség nélkül visszaállítani, ha a mintavételezési frekvencia értéke legalább kétszerese az eredeti analóg jelben el forduló legnagyobb frekvenciának Kvantálás Kvantálás Az A/D konverter bemenetére vezetett impulzusok bináris adatokká átalakítva jelennek meg a konverter kimenetén lényegében egy kerekítés, hiszen az analóg jel amplitúdója bármilyen értéket felvehet, azonban az A/D konverter csak meghatározott számú bitet használ a jel digitális ábrázolásához 3

4 Vonalak megosztása Ahhoz, hogy információcserét valósíthassunk meg két végpont között, szükségünk van a végpontok között az összeköttetést biztosító vonalakra. Csatorna: amelyeken az információcsere történik Vonal: tényleges, fizikailag létez összeköttetéseket biztosít Vonalak megosztása az adó- és vev oldal számára csak a végeredmény, az információ a fontos egy vonalon több csatorna is kialakítható Multiplexelés egy adatvonalat el re meghatározott, rögzített módszer szerint elemi adatcsatornákra osztunk fel El lehet az id tartományban és a frekvenciatartományban is végezni frekvenciaosztásos és id osztásos multiplexelés Üzenet- és csomagkapcsolási módszerek Az átvitelre szánt információt kisebb egységekre kell bontani a vonalon egymás után át kell vinni az egységekb l újra össze kell rakni Vonalkapcsolás Az adatvezetéket a kommunikálni szándékozó felek csak a kommunikáció id tartamára kapják meg A kapcsolat a kommunikáció befejezésekor megsz nik Multiplexelés frekvenciaosztással FDM Frequency-Division Multiplexing ha szinuszos hullámok összegéb l el állítunk egy jelet, abból bármelyik összetev t a csatorna másik oldalán eredeti formájában kinyerhetjük egy alkalmas sz segítségével 4

5 Multiplexelés frekvenciaosztással legf bb felhasználási területét a távbeszél hálózatok viv frekvenciás rendszerei jelentik Másik, mindenki által ismert felhasználása a módszernek a rádió-, televízióadások Multiplexelés szinkron id osztással STDM Synchronous Time-Division Multiplexing a nagyobb sávszélesség adatvonalat id ben osztják fel több, elemi adatcsatornára minden elemi adatcsatorna egy-egy id szeletet kap Teletext Vonalkapcsolás Vonalkapcsolás fizikai kapcsolat létesül az adó és vev között, ami az összeköttetés idejére áll fenn Az összeköttetésen keresztül megvalósul az adatátvitel Az adatátvitel befejeztével a kapcsolat lebomlik Üzenetkapcsolás nem foglalják le a teljes vonalat, csupán a szomszédos hosztig építik fel a kapcsolatot tárol és továbbít (store and forward)- hálózatok Hiba esetén a teljes üzenetet meg kell ismételni, ami tetemes id t vehet igénybe Csomagkapcsolás a továbbítandó üzenetet kisebb adagokra bontjuk, és ezeket egyenként küldjük el a címzettnek meg kell állapítani a küld és a címzett közötti legrövidebb, és ezzel együtt a leggyorsabb útvonalat is A vev feladata a csomagok helyes sorrendbe állítása, majd azok egyesítése Számítógépes hálózatok 5

6 A kábelek jellemz i Átviteli közegek Koaxiális kábel Az árnyékolás egyrészt a második jelvezeték, másrészt árnyékolja a bels vezet t. Csökkenti a küls interferenciahatást Nagyobb távolságra lev csomópontokat lehet er sítés nélkül összekötni vele, mint csavart érpáras vezetékkel olcsóbb, mint az optikai kábel, és a technológiája széles körben ismert és elterjedt Koaxiális kábel vastag Ethernet kábel (sárga): a legnagyobb átmér Ethernet gerincvezetéknek használják, meglehet sen merev, felt sárga szín telepítése költségesebb, mint a csavart érpáras kábelé Koaxiális kábel vékony Ethernet (fekete): régebben gyakran használták érdemes volt alkalmazni olyan helyeken, ahol a kábelt kanyargós nyomvonalon kellett vezetni. könny volt vele dolgozni, olcsóbb volt a használata. Mivel a küls rézfonat egyúttal az egyik jelvezeték is, különösen ügyelni kell a helyes földelésére. a kábel mindkét végén megfelel min ség elektromos kontaktust kell biztosítani a kábelvég és a rászerelt csatlakozó között. A hálózatépít k ezt gyakran elhibázzák. A legújabb szabványok már nem javasolják a használatát 6

7 STP árnyékolás csavarás ellenáll az elektromágneses és rádiófrekvenciás interferenciának drágább a telepítési költség az árnyékolás nem szállít adatokat, ezért elég az egyik végén földelni. helytelen árnyékolás esetén antennaként m ködhet ScTP (FTP) az érpárak nincsenek külön árnyékolva UTP a vezetékek páronkénti összesodrásával csökkentik az EMI és az RFI hatását az érpárak közötti áthallást úgy csökkentik, hogy az érpárokat eltér mértékben sodorják négy pár rézszálat tartalmaz hullámimpedanciája 100 ohm Könny telepíteni olcsó UTP az RJ-45-ös csatlakozókkal stabil kapcsolódások alakíthatók ki a leggyorsabb réz alapú adatátviteli közeg érzékenyebb az elektromos zajra és interferenciára 7

8 Egyeneskötés kábel Eltér ködés Ethernet portok esetén Mindkét végén T568B bekötés Keresztkötés kábel Azonos m ködés Ethernet portok között Egyik végén T568B, a másikon T568A bekötés A teljes bels visszaver dés Üvegszálas kábelek 8

9 9

10 Egymódusú szál küls köpenye általában sárga kisebb méret magjában csak egy módus használható a fényjelek továbbítására A magok átmér je 8-10 mikron a fényforrás infravörös lézer 90 fokos szögben lép be a magba az adattovábbító fényimpulzusok lényegében egyenes vonalban haladnak a mag belsejében Egymódusú szál a LAN-ok forgalmát legfeljebb 3000 méterre képesek továbbítani ( a többmódusú 2000 m-re épületek közötti kapcsolatok kiépítésére használják Nagyobb sávszélességet biztosít, mint a többmúdusú!!! hullámhossza a látható tartományon kívülre esik fénye elég er s ahhoz, hogy maradandó károsodást okozzon az emberi szemben Soha nem szabad olyan optikai szál végébe nézni, amelynek másik vége m köd készülékhez csatlakozik Soha nem szabad hálózati kártya, kapcsoló vagy forgalomirányító adóportjába nézni Az optikai szálak végén mindig véd sapkát kell tartani, illetve a kapcsoló vagy forgalomirányító optikai portjához csatlakoztatva kell hagyni ket 10

11 Vezeték nélküli adatátvitel a hordozható eszközök a kábeles csatlakoztatás nélkül is alkalmasak legyenek hálózati szolgáltatások igénybevételére Vezetékes összeköttetést nem lehet minden esetben megvalósítani. a költségek (kábelek fektetése, közterületen utcák felásása) nem állnak arányban a létesítend hálózati kapcsolat el nyeivel A lézeres adatátvitel pont-pont közötti adatátvitelre használhatjuk Az illetéktelen lehallgatás, illetve küls zavarás ellen viszonylag védett Az id járási viszonyok azonban befolyásolják a fény terjedését A megvalósított adatátviteli sebesség jelenleg 2 és 100 Mbps között van Lézeres átvitel Adatátvitel infravörös fény segítségével Infravörös Adat Egyesülés IrDA Az IrDA-Data infravörös kapcsolat két eszköz között semmilyen optikai akadály nem lehet a két egység között a távolságuk kb. 1 méternél ne legyen több Egy infravörös eszköz kb. 30 fokos szög kúp alakú területet tud besugározni Az IrDA általános jellemz i Elterjedt megoldás a vezetékes kapcsolat helyettesítésére, több tízmillió eszköz világszerte, célozd meg és mehet az átvitel stílusú, egyszer használat. Rendkívül sokféle hardver- és szoftvermegoldása létezik, szinte minden elterjedt számítástechnikai rendszerhez. Nem kell számolni más eszközt l származó zavarással, így nem szükséges speciális biztonsági eljárás használata. Nagy adatátviteli sebesség (fejlesztés alatt a 16Mbit/sec-os kapcsolat). 11

12 Hol használható az IrDakapcsolat? notebookok, asztali PC-k, kézi számítógépek (különös tekintettel a mobilkommunikációs megoldásokra) nyomtatók, mobiltelefonok, személyhívók, modemek, digitális fényképez gépek és kamerák, LAN eszközök, orvosi és ipari berendezések, szórakoztatóelektronikai termékek, órák stb szabvány közvetlen sorozatú szórt spektrum (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) akár 11 Mbit/s sebességre is képesek, de a 2 Mbit/s fölötti sebességtartományban nem feltétlenül tudnak együttm ködni egymással b szabvány az átviteli sebesség 11 Mbit/s Wi-Fi nagysebesség vezeték nélküli hálózat tényleges teljesítményük általában a 2-4 Mbit/s tartományba esik a 2,4 GHz-es tartományban üzemel a az 5 GHz-es frekvenciatartományban üzemel WLAN készülékeket fedi nem biztosítja a b készülékekkel való együttm ködést 54 Mbit/s átviteli sebességet biztosítanak, de egy különleges, adatkett zésnek nevezett megoldással akár 108 Mbit/s sebességre is képesek a tényleges sebesség általában Mbit/s g visszafelé kompatibilisek a b készülékekkel A Cisco kifejlesztett egy olyan hozzáférési pontot, amely b és a készülékek együttes használatát is lehet vé teszi ugyanazon WLAN-ban. 12

13 Hozzáférési pont Access point (AP) Letapogatás Amikor egy ügyfél aktivizálódik egy vezeték nélküli hálózaton belül, akkor magával kompatibilis készüléket keres, amelyhez társulhat. 13

14 Aktív letapogatás a vezeték nélküli csomópont egy szondakérést küld el, amivel megpróbál csatlakozni a hálózathoz. A szondakérés tartalmazza a csatlakozásra kiválasztott hálózat szolgáltatásazonosítóját (Service Set Identifier, SSID). Ha sikerül azonos SSID-vel rendelkez hozzáférési pontot találni, akkor az szondaválaszt bocsát ki. Passzív letapogatás A csomópontok jelz z" felügyeleti kereteket keresnek Ha egy csomópont annak a hálózatnak az SSID-jét tartalmazó jelz z keretet kap, amelyhez csatlakozni szeretne, akkor megkísérli a csatlakozást. Adaptív sebességválasztás Nyílt rendszer csak az SSID egyezését követeli meg Biztonságos és nem biztonságos környezetben egyaránt alkalmazható, bár az alacsony szint szimatoló (sniffer) eszközök segítségével a WLAN SSID-je könnyen meghatározható Megosztott kulcs A WEP egy meglehet sen egyszer, 64 és 128 bites kulcsokat alkalmazó algoritmus a hálózatot a hozzáférési ponton keresztül elérni próbáló csomópontoknak ezzel egyez kulccsal kell rendelkezniük Biztonsági megoldások EAP, WPA MD5 titkosítás LEAP (Cisco) els sorban Cisco WLAN hozzáférési pontok által használt típus 14

15 Biztonsági megoldások Felhasználóhitelesítés Csak hitelesített felhasználók számára teszi lehet vé a vezeték nélküli hálózaton keresztüli adatküldést és -fogadást. (jelszó, MAC-cím) Titkosítás Titkosítási szolgáltatásokkal növeli az adatok védettségét a behatolók ellen. Adathitelesítés A forrás- és a célkészülék hitelesítésével biztosítja az adatok sértetlenségét. A Bluetooth-rendszer rövid hatótáv pont-több pont kapcsolat Hatótávolsága 10 cm-t l néhányszor 10 m-ig terjed, épületeken belül és kívül is Kis távolságok esetén a falak sem jelentenek akadályt A Bluetooth általános jellemz i M ködési tartománya a szabadon felhasználható 2.4 GHz-es, ún. ISMrádiósáv frekvenciaugrásos, szórt spektrumú technológia egyszerre 8 eszköz használhatja a csatornákon megosztozva Bluetooth-eszközök telefonok, személyhívók, modemek, LAN-eszközök, fejhallgató/mikrofon egységek, asztali, notebook és kéziszámítógépek. Telefon A hagyományos nyilvános, kapcsolt távbeszél hálózatok kialakításakor a cél az emberi hang felismerhet módon való átvitele volt a hangot analóg elektromos jelekké kellett alakítani, továbbítani, valamint a vonal túlsó végén visszaalakítani hallható hanggá A telefon m ködési elve Az emberi hang analóg villamos jellé alakítására a mikrofon szolgál A telefontechnikában használatos mikrofonok a hanghullámok amplitúdóváltozásának megfelel en változtatják ellenállásukat, és ennek megfelel en változik az áramkörben az áram 15

16 A telefon m ködési elve A visszaalakítást hangszóró végzi A hangszóró elektromágnes tekercsén az áram átfolyva, a kialakuló mágneses tér változásaival mozgásra kényszeríti a membránt, az pedig hallható hangot fog kibocsátani A telefon m ködése A kétirányú átvitelhez két áramkör szükséges Ahhoz, hogy egy beszélgetést kezdeményezni lehessen, egy újabb funkcióra is szükség van: a jelzésre Erre a célra külön csenget áramkör hozzáadása szükséges Távbeszél rendszer Kapcsolóközpontok az ügyfelek és a kapcsolóközpontok közti vezetékek (el fizet i hurkok) telefonközpontok közötti nagytávolságú vezetékek (trönkök) Vezetékek Az el fizet i hurkok manapság csavart érpárból állnak A kapcsolóközpontok között koaxiális kábeleket, mikrohullámú összeköttetést, leggyakrabban pedig üvegszálas kábeleket használnak Digitális átvitel a közelmúltig a távbeszél rendszerekben az átvitel analóg módon történt A digitális elektronika és a számítógépek kifejl dése lehet vé tette a digitális átvitelt A digitális átvitel el nyei Ha a jeleket nagyobb távolságra akarjuk továbbítani, a csatorna veszteségei miatt er síteni kell azokat mivel azonban csak két jelalak van, a torzulás ellenére könnyebben felismerhet ek 16

17 A digitális átvitel el nyei a hibaarány alacsony szinten tartható beszéd, adat, zene és kép együttes továbbítását is lehet vé teszi jóval nagyobb adatsebességet lehet elérni sokkal olcsóbb üzemeltetése egyszer bb Adatátviteli eljárások Karakterorientált Eleinte csak szövegeket és számokat kellett továbbítani Bitorientált más jelleg információk átvitele is szükségessé vált a sokszor eltér szóhosszúságú és adatábrázolású számítógépek között Átviteli módszerek Szinkron Aszinkron Szinkron átviteli módszer az egyes bitek jellemz id pontjai (kezdetük, közepük és a végük) egy meghatározott alapid tartam egész számú többszörösére helyezkednek el egymástól A vev átvéve az adó adási ütemét már helyesen tudja az ezt követ biteket vagy bitcsoportokat (karaktereket) értelmezni Aszinkron átviteli módszer START-STOP átvitel Az adatfolyamot egy START bit el zi meg Ezt követik az adatok Az adatokat követi a paritásbit (hibaellen rzés, nem kötelez ) A paritásbit után egy vagy két STOP bit következik Digitális jelek kódolása NRZ (Non Return to Zero) Nullára vissza nem tér RZ (Return to Zero) Nullára visszatér AMI (Alternate Mark Inversion) Váltakozó 1 invertáló Manchester 17

18 Nullára vissza nem tér Nullára vissza nem tér A digitális értéket veszi fel a jel is Csak akkor használható, ha biztosítjuk az adó és a vev közti szinkronizációt egy külön csatornán Erre azért van szükség, mert sok egyes, vagy sok nulla esetén a vev eltévesztheti a kapott jelek számát Nullára visszatér Nullára visszatér Minden 1-es után visszatér a 0 szintre az 1-esek esetében nem kell külön szinkronjel Sok nulla esetében azonban még ez az eljárás sem hatékony Váltakozó 1 invertáló Váltakozó 1 invertáló A szinkronizációt úgy oldja meg, hogy az egymás utáni 1-esek +1, illetve -1 között váltakoznak. Sok 0 esetén még mindig kell a szinkronizálás 18

19 Manchester Manchester 0 és 1 esetén is van jelváltozás, így teljes a szinkronizáció A jelváltozás iránya határozza meg, hogy 1-es vagy 0 következik 1-es esetében negatívból változik a jel pozitívba, 0 esetében pozitívból negatívba Ezt a módszert használják a napjainkban legelterjedtebb Ethernet-hálózatokban. Karakterek ábrázolása ASCII kódrendszer Latin 1 karakterkészlet 852-es kódlap Unicode ASCII kódrendszer Eredetileg 7 bites jelábrázolást valósított meg 128 jelet tudtak vele tárolni az angol abc bet in, a számokon, vezérl jeleken kívül alig fért bele egy-két speciális jel Latin 1 8 bites karakteráblázolás 256 jel Magába foglalta számos európai ország nemzeti jelkészletét A teljes magyar jelkészlet ábrázolására azonban még ez a jelkészlet sem adott megoldást 852-es kódlap Az ASCII-kódkészlet nem gyakran használt jeleinek a nemzetek jeleivel való lecserélése révén jöttek létre az ún. Kódlapok Teljes megoldást nyújtottak a nemzeti írásjelek alkalmazására A magyar a 852-es kódlap volt ha több kódlapot egyszerre kellett használni, akkor a memóriába való be-ki lapozásával lehetett csak megoldani 19

20 Unicode 1987-ben a XEROX 16 bites, tehát 2 16 =65536 karaktert lehet vele ábrázolni. a kompatibilitás érdekében szerepelnek benne az ASCIIvezérl jelek Az RS 232 szabvány A távközlési vonal és a számítógépes jelek összehangolására a modem, vagy egy CSU/DSU eszköz szolgál Modem Ha a helyi hurok analóg és nem digitális, akkor modemet kell használni telefonvonalakon továbbítanak adatokat úgy, hogy modulálják és demodulálják a jeleket CSU/DSU csatornaszolgáltató egység (channel service unit) adatszolgáltató egység (data service unit) gyakran egyetlen készülékbe van integrálva, ez a CSU/DSU a forgalomirányító interfészkártyájába is be lehet építve DIGITÁLIS VONALAK HASZNÁLATÁHOZ! 20

21 Moduláció Moduláció Amplitúdómoduláció Frekvenciamoduláció Fázismoduláció DCE adatberendezés vagy adatkommunikációs berendezés (data communications equipment) az adatokat a helyi hurokra juttatja DTE adat-végberendezésnek (data terminal equipment) adatokkal látja el a DCE-t Cellás mobiltelefonok eleinte a beszédalapú kapcsolattartásra használták egyre inkább mindentudó adatátviteli eszközzé válik 21

22 Els generáció Mobil telefonálásra kezdetben az analóg rendszerek szolgáltak a 450MHz-es sávban maximum 1,2 kbps, vagy jó esetben 2,4 kbps sebesség Második generáció A 900 MHz-es és az 1800 Mhz-es sávot használó GSM digitális átvitelre épültek adatátviteli sebessége 9,6 kbps adatátvitel esetén is id alapú elszámolást alkalmaznak 2,5 generáció GPRS (General Packet Radio System csomagkapcsolt mobiltelefon-szolgáltatás) kbps sebesség már nem vonalkapcsolásos elven ködik Harmadik generáció UMTS (Universal Mobile Telecommunication System Univerzális Mobiltelefon-rendszer) 2 GHz-es sávban m köd rendszer 2 Mbps adatátvitelre is képes Cellás topológia A rádiótelefonok által használt frekvencián nem lehet nagy távolságokat áthidalni nem kaphat minden el fizet külön frekvenciát a beszélgetéshez Cellaosztás a frekvenciák ismételt felhasználása Cellaosztás A területet kisebb részekre osztják A cellákon belül egy központi rádióállomás tartja a mozgó el fizet kkel a kapcsolatot A cellák alakját szabályos hatszög alakra érdemes tervezni 22

23 A frekvenciák ismételt felhasználása a hullámterjedés sajátosságai lehet vé teszik, hogy egy bizonyos távolság felett újra fel lehessen használni a frekvenciasávot Az azonos frekvenciákat használó cellák közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy az azonos csatornák zavaró kölcsönhatása elfogadhatóan kicsi legyen A szomszédos cellák eltér frekvenciákat használnak A mobilközpont feladata Több felhasználó esetén csökkenteni kell a cellák méretét a cellás rendszer m ködésének vezérlése kapcsolattartás a mobil felhasználókkal a cellarendszer illesztése a nyilvános vezetékes távbeszél hálózathoz Csatornakiosztás Egy-egy cellában csak meghatározott számú frekvenciát lehet kiosztani Mindenkinek ismer s lehet a szilveszteri csúcsforgalom Ezt a korlátot igyekeznek a mobiltelefon társaságok enyhíteni Fix csatornakiosztás a központ el re meghatározott számú csatornákkal dolgozhat Ha elfogy a rendelkezésre álló csatorna, az új hívást kezdeményez nek várnia kell az egyik csatorna felszabadulására 23

24 Dinamikus csatornakiosztás ha elfogy az el re definiált csatorna, a központ a szomszédos cellából kérhet szabad csatornát Gond csak akkor van, ha elvon a szomszédos cellától csatornát és a szomszédnak is szüksége lenne szabad csatornára Így tovább gy zhet a cellák elvonása Hibrid csatornakiosztás a rendelkezésre álló csatornák egy részét fix módon, másik részét dinamikus módon használja a cella. Adaptív csatornakiosztás a csatornákat el ször fix módon kiosztja majd hagyja, hogy bizonyos ideig dinamikusan kezeljék a cellák Az el re meghatározott id letelte után azonban újra kiosztja a csatornákat így próbálja megakadályozni a túlzott csatornaelvonásokat. ISDN teljesen digitális hálózat digitális jelek továbbítását teszi lehet vé a meglév telefonos vezetékrendszeren kisebb távoli irodák és a vállalati LAN közötti telefonos hálózati kapcsolat megteremtésére használják El nyök Többféle forgalomtípus, vagyis adat, hang és mozgókép továbbítására egyaránt alkalmas. A kapcsolatokat sokkal gyorsabban hozza létre, mint a modemek. A B csatornák a modemeknél gyorsabb adattovábbításra képesek. A B csatornák alkalmasak egyeztetett pontpont protokoll (PPP) kapcsolatok létrehozására. 24

25 D (delta) csatorna Az ISDN sávon kívüli jelzésrendszert használ a hívások létrehozásának vezérlésére és a jelzések továbbítására Az ISDN a (telefon)számokat a D csatornán keresztül, nagyobb sebességgel továbbítja a kapcsolók felé, így a kapcsolatok létrehozása is rövidebb ideig tart B (hordozó) csatorna Az ISDN hordozó (bearer, B) csatornákat használ az adatok továbbítására Minden B csatorna sávszélessége 64 kbit/s Több B csatornával az ISDN sok bérelt vonali összeköttetésnél is nagyobb sebességet kínál a WAN-kapcsolatok létrehozására Minden ISDN B csatorna külön, a többit l független soros kapcsolatot tud létesíteni DSL digitális el fizet i vonal (Digital Subscriber Line) szélessávú technológia (egyetlen fizikai átviteli közegen belül több frekvenciát használnak az adatok továbbítására ) a meglév csavart érpáras telefonvonalakat használja nagysebesség adattovábbításra az el fizet k felé 25

26 DSL Aszimmetrikus DSL (Asymmetric DSL, ADSL) Szimmetrikus DSL (Symmetric DSL, SDSL) Nagysebesség DSL (High Bit Rate DSL, HDSL) ISDN jelleg DSL (IDSL) Lakossági DSL (Consumer DSL, CDSL), más néven DSL-lite vagy G.lite Kábelmodem a koaxiális kábeleket széles körben alkalmazzák tévéjelek továbbítására Bizonyos kábeltévé-hálózatok adatátvitelre is alkalmasak, mégpedig a hagyományos telefonvonalaknál jóval nagyobb sávszélességgel. kétirányú, nagysebesség adatátvitelre képesek ugyanazon a koaxiális kábelen, amely a televíziós jelet is továbbítja Kábelmodem akár Mbit/s sebességre is képes egy 6 MHz-es kábelmodemes csatornán A kábelmodemes el fizet k a tévéjeleket továbbra is vehetik, miközben számítógépükkel adatokat küldenek és fogadnak. Mindezt egy egyszer, egy vonalat két vonallá alakító jelosztó teszi lehet vé. A kábelmodemes el fizet knek a kábelszolgáltatójuk által kiválasztott internetszolgáltatót kell használniuk Kábelmodem Minden helyi el fizet ugyanazon a kábel-sávszélességen osztozik Minél több el fizet veszi igénybe a szolgáltatást, annál kisebb sávszélesség jut egy el fizet re. 26

27 Kábelmodem Terminálkezelés el fordul, hogy a végponti berendezéseknek nem kell komoly adatfeldolgozási vagy számítási feladatot ellátniuk, csupán adatbeviteli pontként kell m ködniük bankkártyaterminál, jegykezel -terminál stb. Ebben az esetben valamilyen kommunikációs vonal segítségével összekötik a terminált a központi számítógéppel Terminál monitorból, billenty l, kommunikációs egységb l álló megjelenítési és beviteli eszközt Feladata, hogy kapcsolatot tartson a központi egységgel. Egyszer, intelligencia nélküli terminál csak arra képes, hogy a központ felé küldje a bevitt adatokat, illetve, hogy a központból érkez adatokat megjelenítse Minden adatfeldolgozási m velet a központi számítógépen történik pl. egy kártyás ajtónyitó 27

28 Korlátozott intelligenciával rendelkez terminál Bizonyos m veletek elvégzésére önállóan is képes saját memóriája, processzora is van pl. egy bankkártya terminál minden fontos m veletnél a központi géppel kommunikál. Terminálként m köd kisszámítógép egy hagyományos PC önállóan is képes munkát végezni, de bizonyos esetekben terminálként üzemel Telnet, ssh, hyperterminal Terminálvezérl a terminálok adási jogosultságának kiosztása megakadályozza azt, hogy több terminál egyszerre próbáljon adást kezdeményezni Az adási szándékról úgy szereznek tudomást, hogy lekérdezik a terminálokat Körbekérdezés roll-call pooling A terminálvezérl elküld egy üzenetet az összes terminálnak, melyben egy adott terminál adási szándékáról érdekl dik A címzett terminál válaszként vagy adatot küld vissza, vagy egy speciális jelet, amely azt jelent, hogy nincs adási szándéka Ha több adatot szeretne elküldeni, mint ami egy adásba belefér, megvárja a következ adási lehet séget. Hátránya az id pazarlás: a terminálnak mindig válaszolnia kell Központ felé haladó lekérdezés a legtávolabbi terminálnak küld lekérdez üzenetet. ha nincs adási szándéka, a következ terminálnak elküldi az adási jogot megtakarítja a központba, majd a következ terminálhoz küldend kéréseket Ellen rz kérdések Igaz-e a következ állítás? 1 baud = 1 bit/sec Nem Igen Csak akkor, ha 2 különböz jelet kódolunk 28

29 Ellen rz kérdések Mit jelent a vonalak megosztása? Azt, hogy egy adatvonalat több logikai csatornára osztunk. Azt, hogy egy adatcsatornát több logikai vonalra osztunk. Azt, hogy egy fizikai vonalat több fizikai csatornára osztunk Ellen rz kérdések Melyik multiplexelési eljárást használja az Internet? Vonalkapcsolás Üzenetkapcsolás Csomagkapcsolás Ellen rz kérdések Mit jelent a szinkron adatátvitel? Az adatokat küldéskor egy speciális jel vezeti be. Az adatokat csak meghatározott id közönként lehet küldeni Ellen rz kérdések Melyik kódolási eljárást használják az Ethernet-hálózatokban? RZ AMI Manchester VÉGE 29

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése Tartalom 1. és 2. rétegű eszközök Kábelek és aktív eszközök első rétegű eszközök passzív eszköz: kábel és csatlakozó síntopológiás eszköz: ismétlő (repeater) csillag topológiás aktív eszköz: hub második

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Kódolás Moduláció Morzekód Mágneses tárolás merevlemezeken Modulációs eljárások típusai Kódolás A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere,

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN) Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME Segédlet a gyakorlati órákhoz 2.Gyakorlat Göcs László Manchester kódolás A Manchester kódolást (Phase Encode, PE) nagyon gyakran használják, az Ethernet hálózatok ezt a kódolási

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

Számítógép-hálózat fogalma (Network) Hálózati ismeretek Két vagy több számítógép, melyek összeköttetésben állnak és kommunikálni tudnak egymással. Számítógép-hálózat fogalma (Network) A gyors adatátvitel, illetve összteljesítmény elérése

Részletesebben

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése Tartalom 1. és 2. rétegű eszközök Kábelek és aktív eszközök első rétegű eszközök passzív eszköz: kábel és csatlakozó síntopológiás eszköz: ismétlő (repeater) csillag topológiás aktív eszköz: hub második

Részletesebben

1. Az internet használata

1. Az internet használata 1. Az internet használata Tartalom 1.1 Mi az internet? 1.2 ISP-k 1.3 ISP kapcsolat Mi az internet? 1.1 Vissza a tartalomjegyzékre Az internet és a szabványok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

Vezetéknélküli technológia

Vezetéknélküli technológia Vezetéknélküli technológia WiFi (Wireless Fidelity) 802.11 szabványt IEEE definiálta protokollként, 1997 Az ISO/OSI modell 1-2 rétege A sebesség függ: helyszíni viszonyok, zavarok, a titkosítás ki/be kapcsolása

Részletesebben

A Li-Fi technológia. Bagoly Zsolt. Debreceni Egyetem Informatika Kar. 2014. február 13.

A Li-Fi technológia. Bagoly Zsolt. Debreceni Egyetem Informatika Kar. 2014. február 13. A Li-Fi technológia Bagoly Zsolt Debreceni Egyetem Informatika Kar 2014. február 13. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. A Wi-Fi biztonsága 4 3. A Li-Fi 5 3.1. A Li-Fi bemutatása........................

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Kábel nélküli hálózatok Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Érintett témák Mért van szükségünk kábelnélküli hálózatra? Hogyan válasszunk a megoldások közül? Milyen elemekből építkezhetünk? Milyen

Részletesebben

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz Frekvencia tartományok Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2007 5. Fizikai réteg Médium közös használata, példa: ADSL LF (Low Frequency) = LW (Langwelle) = hosszúhullám MF (Medium Frequency) =

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK Varga József FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Elérhetőség Mail: endrei.varga@t-online.hu Mobil:30/977-4702 1 UTP kábel szerelés UTP (Unshielded Twisted Pair): Árnyékolatlan csavart érpár Külső

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez 4. Csatlakozás az Internethez Tartalom 4.1 Az internet fogalma és miként tudunk csatlakozni 4.2 Információ küldése az interneten keresztül 4.3 Hálózati eszközök egy NOC -ban 4.4 Kábelek és csatlakozók

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. OFDM technológia és néhány megvalósítás

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Az LTE és a HSPA lehetőségei Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Author / Presentation title 08/29/2007 1 Áttekintés Út az LTE felé Antennarendszerek (MIMO) Modulációk HSPA+ LTE

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 4. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 A jelátvitel fizikai közegei Történelem 3 A hálózatok fejlődésének kezdetén különféle célorientált hálózatok jöttek létre: távközlő hálózatok műsorelosztó hálózatok

Részletesebben

Számítógép hálózatok gyakorlat

Számítógép hálózatok gyakorlat Számítógép hálózatok gyakorlat 8. Gyakorlat Vezeték nélküli helyi hálózatok 2016.04.07. Számítógép hálózatok gyakorlat 1 Vezeték nélküli adatátvitel Infravörös technológia Még mindig sok helyen alkalmazzák

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Vezeték nélküli helyi hálózatok

Vezeték nélküli helyi hálózatok Vezeték nélküli helyi hálózatok Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu ELMÉLETI ALAPOK Vezeték nélküli helyi hálózatok Dr. Lencse

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses kompatibilitás EMC - a legtöbb alkalmazásban több elektromos készüléknek kell együttműködni - minél kisebb az elektromos alkatrészek méretet annál közelebb kerülnek egymáshoz nő az interferencia

Részletesebben

1. Az internet és használata

1. Az internet és használata 1. Az internet és használata 1.1 Mi az internet? 1.1.1 Az internet és a szabályok Az internet világszerte nyilvánosan hozzáférhető hálózatok összessége. Lehetővé teszi mind magánszemélyek mind vállalatok

Részletesebben

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat)

IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) IP alapú távközlés Átviteltechnika (vázlat) Emlékeztető: Analóg jelek digitális átvitelének elvi vázlata analóg jel A/D digitális kódolás tömörített dig. csatorna kódolás hibajav. kódolt töm. dig. jel.

Részletesebben

Az intézményi hálózathoz való hozzáférés szabályozása

Az intézményi hálózathoz való hozzáférés szabályozása Az intézményi hálózathoz való hozzáférés szabályozása Budai Károly karoly_budai@hu.ibm.com NETWORKSHOP 2004 - Széchenyi István Egyetem Gyor 2004. április 5. 2003 IBM Corporation Témakörök A jelenlegi helyzet,

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.16.

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.16. Máté: Számítógép architektúrák 200.2.6. Telekommunikációs berendezések Modemek Adatátvitel analóg telefon vonalon (2. 37. ábra). Vivőhullám: 000 2000 Hz es sinus hullám. Modulációk Jel Feszültség Amplitudó

Részletesebben

Adatkapcsolati réteg 1

Adatkapcsolati réteg 1 Adatkapcsolati réteg 1 Főbb feladatok Jól definiált szolgáltatási interfész biztosítása a hálózati rétegnek Az átviteli hibák kezelése Az adatforgalom szabályozása, hogy a lassú vevőket ne árasszák el

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek 3. 1. Rézkábelek 2. Optikai átviteli közeg 3. Vezeték nélküli hálózatok Atomok és elektronok Minden anyag atomokból épül fel Az atomok háromféle elemi részecskéből állnak: Elektronok

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

A számítógépes hálózat célja

A számítógépes hálózat célja Hálózati alapok A számítógépes hálózat célja Erıforrás megosztás Adatátvitel, kommunikáció Adatvédelem, biztonság Pénzmegtakarítás Terhelésmegosztás A számítógépes hálózat osztályozása Kiterjedtség LAN

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózatok. Készítette: Károly Gabriella

Vezeték nélküli hálózatok. Készítette: Károly Gabriella Vezeték nélküli hálózatok Készítette: Károly Gabriella 1 Vezeték k nélkn lküli li technológi giák A vezetékes hálózatokon kívül számos olyan technológia létezik, mely lehet vé teszi az eszközök közötti

Részletesebben

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) A JÖVŐ SZOLGÁLTATÁSAI Ismerkedjen meg a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) előnyeivel! A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) alkalmazásának előnyei Napjainkban egyetlen üzleti

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás.

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. MÓDSZERTAN Makrogazdasági mutatók Az információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a 2013. és a 2014. évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.

Részletesebben

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok

Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás System i Hálózatkezelés: Távoli elérés szolgáltatások - PPP kapcsolatok 6. változat 1. kiadás Megjegyzés Mielőtt

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A számítógép fő részei

A számítógép fő részei Hardver ismeretek 1 A számítógép fő részei 1. A számítógéppel végzett munka folyamata: bevitel ==> tárolás ==> feldolgozás ==> kivitel 2. A számítógépet 3 fő részre bonthatjuk: központi egységre; perifériákra;

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps).

átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps). Adatátviteli sebesség: Digitális hálózatokat az átviteli sebességükkel az idıegység alatt átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps). Sávszélesség:

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1 Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok 2017.02.20. M2M Statusreport 1 Mi a Packet Tracer? Regisztrációt követően ingyenes a program!!! Hálózati szimulációs program Hálózatok működésének

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Távközlő hálózatok Hozzáférési hálózatok xdsl 3 Telefonos ipar 56 Kbps (2000-ben) Kábeltévé ipar 10Mbps osztott kábeleken Műholdas cégek 50 Mbps ajánlatok

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK Esettanulmányok 1/13 START SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK DR. KÓNYA LÁSZLÓ http://www.aut.bmf.hu/konya konya.laszlo@kvk.bmf.hu SZERZŐI JOG DEKLARÁLÁSA:

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Haladó ismeretek: Laptopok és más hordozható eszközök

Haladó ismeretek: Laptopok és más hordozható eszközök Haladó ismeretek: Laptopok és más hordozható eszközök Tartalom 13.1 Vezeték nélküli megoldások a laptopokhoz és más hordozható eszközökhöz 13.2 Laptopok és más hordozható eszközök javítása 13.3 Laptopok

Részletesebben

300Hz - 3400Hz. változik az ellenállása. szuperpozíciójaként. forgógépes felépítésű. PAM. Tm=1/(2*fmax)

300Hz - 3400Hz. változik az ellenállása. szuperpozíciójaként. forgógépes felépítésű. PAM. Tm=1/(2*fmax) Mekkora a távközlési-beszédsáv frekvenciatartománya? Mi a szénmikrofon működési elve? Mit nevezünk átviteli szintnek? Mi a számbillentyűs (nyomógombos) hívómű előnye a számtárcsával szemben? Mi célt szolgál

Részletesebben

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu PROCONTROL Proxer 6 RFID Proximity kártyaolvasó Verzió: 2.0 2012. Létrehozás dátuma: 2012.08.07 18:42 1. oldal, összesen: 5 A Proxer6 egy proximity kártyaolvasó, ami RFID kártyák és transzponderek (egyéb

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A kommunikáció alapjai (általános távközlés-technikai fogalmak)

Hálózatok. Alapismeretek. A kommunikáció alapjai (általános távközlés-technikai fogalmak) Hálózatok Alapismeretek A kommunikáció alapjai (általános távközlés-technikai fogalmak) Telekommunikáció: Adó és vevő között információ átvitele adott távolságon Az adatot elektromágneses energia képviseli

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok 3.gyakorlat Fizikai réteg Kódolások, moduláció, CDMA Laki Sándor lakis@inf.elte.hu http://lakis.web.elte.hu 1 Második házi feladat 2 AM és FM analóg jel modulációja esetén Forrás:

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2010. okt. 4. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. PSTN, ISDN hálózatok áttekintése 3.

Részletesebben

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 2015 ősz Történeti áttekintés 1 A kezdetek 1. Emberré válás kommunikáció megjelenése Információközlés meghatározó paraméterei Mennyiség Minőség Távolság Gyorsaság

Részletesebben

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata ARM programozás 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata Iványi László ivanyi.laszlo@stud.uni-obuda.hu Szabó Béla szabo.bela@stud.uni-obuda.hu Mi az ADC? ADC -> Analog Digital Converter Analóg jelek mintavételezéssel

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai

Autóipari beágyazott rendszerek. A kommunikáció alapjai Autóipari beágyazott rendszerek A kommunikáció alapjai 1 Alapfogalmak Hálózati kommunikáció Vezérlőegységek közötti információ továbbítás Csomópontok Kommunikációs csatornákon keresztül Terepbuszok (cluster)

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

Hálózatok I. Várady Géza. Műszaki Informatika Tanszék Iroda: K203 Email: varady.geza@mik.pte.hu

Hálózatok I. Várady Géza. Műszaki Informatika Tanszék Iroda: K203 Email: varady.geza@mik.pte.hu Hálózatok I. Várady Géza Műszaki Informatika Tanszék Iroda: K203 Email: varady.geza@mik.pte.hu Vezeték nélküli előfizetői hurok LMDS Milliméteres hullámok miatt tiszta rálátás kell Falevelek felfogják

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez Megnevezés: Automatizálási rendszerek bővítése korszerű gyártásautomatizálási, ipari kommunkiációs és biztonsági modulokkal. Mennyiség: 1 db rendszer, amely az alábbi eszközökből

Részletesebben

Helyi (otthoni) hálózat kialakítása (Windows rendszerben)

Helyi (otthoni) hálózat kialakítása (Windows rendszerben) Helyi (otthoni) hálózat kialakítása (Windows rendszerben) Manapság nem ritka, hogy egy-egy családban akár több számítógép is van. Van egy a gyerekeknek a tanulásra (játszásra) van egy a család felnőtt

Részletesebben

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása 12-Cameo2-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2005-2006. BCS Hungary Kft. 2 Tartalom Tartalom...3 1. A készülék felépítése, részei...4 2.

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz)

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz) Cisco Teszt Question 1 Az ábrán látható parancskimenet részlet alapján mi okozhatja az interfész down állapotát? (2 helyes válasz) a. A protokoll rosszul lett konfigurálva. b. Hibás kábel lett az interfészhez

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. SIGNET HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: A kábeltelevíziós hálózatok szélessávú átvitelt valósítanak meg

Részletesebben

Wireless technológiák. 2011. 05. 02 Meretei Balázs

Wireless technológiák. 2011. 05. 02 Meretei Balázs Wireless technológiák 2011. 05. 02 Meretei Balázs Tartalom Alapfogalmak (Rövidítések, Moduláció, Csatorna hozzáférés) Szabványok Csatorna hozzáférés PTP - PTmP Mire figyeljünk Az építés új szabályai SNR,

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok

Számítógépes Hálózatok Számítógépes Hálózatok 2. Előadás: Fizikai réteg Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University, Revised Spring 2016 by S. Laki Fizikai réteg

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

A számítógép hálózatok kialakulásának okai:

A számítógép hálózatok kialakulásának okai: A számítógép hálózatok kialakulásának okai: Erőforrás-megosztás: Célja az, hogy a hálózatban levő programok, adatok és eszközök- az erőforrások és a felhasználók fizikai helyétől függetlenül - bárki számára

Részletesebben

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia M ODIC ON Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia HMI Internet Ethernet TCP/IP Vállalati szerver Adat Vállalati Intranet Tűzfal I/O Ethernet TCP/IP Munka állomás Switch / Router Üzemi Intranet

Részletesebben

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA 4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA A címben található jelölések a mikrovezérlők kimentén megjelenő tipikus perifériák, típus jelzései. Mindegyikkel röviden foglalkozni fogunk a folytatásban.

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

2016/11/29 11:13 1/6 Digitális átvitel

2016/11/29 11:13 1/6 Digitális átvitel 2016/11/29 11:13 1/6 Digitális átvitel < Hálózat Digitális átvitel Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2013, 2014 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web: http://szit.hu Szinkron átvitel

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 3 Műholdas kommunikáció 4 VSAT 5 6 DVB Digitális Televíziózás az EU-ban 7 1961, Stockholm: nemzetközi, analóg frekvenciakiosztás 1998, UK: az első digitális,

Részletesebben

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása Milyen előnyei vannak a hálózatoknak. Csoportosítsd a hálózatokat kiterjedésük szerint! Milyen vezetékeket használnak a hálózatok kialakításánál?

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!

1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait! Ellenőrző kérdések A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez! A kapcsolási

Részletesebben

s!nus-elektrotechnikai bt. SEIK 104 PP RS-232<>RS-485 PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ! RS-485 (2/4-vezetékes)

s!nus-elektrotechnikai bt. SEIK 104 PP RS-232<>RS-485 PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER HASZNÁLATI UTASÍTÁS ! RS-485 (2/4-vezetékes) PORT ÁLTAL TÁPLÁLT INTERFÉSZ KONVERTER RS-232RS-485 HASZNÁLATI UTASÍTÁS! RS-485 (2/4-vezetékes)! Nincs szükség külön tápegységre! Adatátvitel távolsága: max. 1,2 km! Direkt csatlakoztatható egy 9 pólusú

Részletesebben

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I. Követelmények: (Kollokvium) A Mobil Informatika Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I. Dr. Kutor László http://uni-obuda.hu/users/kutor 1. Előadás anyagból: ZH időpontok. I. zh 2012. október

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben