MLSZ. Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT. 1. kiadás. Érvényes: május 1-jétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MLSZ. Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT. 1. kiadás. Érvényes: 2005. május 1-jétől"

Átírás

1 3. változat 1 MLSZ Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT 1. kiadás Érvényes: május 1-jétől (Jelen kiadás az FEI - Nemzetközi Lovas Szövetség - Díjlovagló Szabályzatának magyar nemzeti versenyeken érvényes kiegészítéseit, valamint az FEI szabályzatától való eltéréseket tartalmazza. A szabályzat alapját mindenkor az érvényben lévő FEI Díjlovagló Szabályzat képezi)

2 3. változat 2 ELŐSZÓ Jelen Díjlovagló Szabályzat május 1-én lépett hatályba. Ettől kezdve a témában kiadott minden más szöveg (korábbi kiadások és minden más hivatalos dokumentum) érvénytelen. Jelen szabályzat alapját az FEI (Fédération Equestre Internationale - Nemzetközi Lovas Szövetség) mindenkor érvényben lévő, nemzetközi díjlovagló versenyekre vonatkozó szabályzata képezi. Jelen szabályzat részletesen rögzíti azokat az eltéréseket és kiegészítéseket, melyek minden, a Magyar Lovassport Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága által elismert, hivatalos versenyen érvényesek. Ezeket a szabályzatokat minden esetben az FEI és a Magyar Lovassport Szövetség által kiadott Alapszabállyal, az Általános Szabályzattal és az Állatorvosi Szabályzattal együtt kell értelmezni. Jelen szabályzat fejezet- és cikkelyszámai nem folyamatosak, hanem az FEI szabályzatának fejezet- és cikkelyszámait követik. Jelen szabályzat minden esetről nem intézkedhet. Véletlen vagy rendkívüli körülmények esetén a Versenybíróság sportszerűen, a jelen szabályzat és az FEI Általános Szabályzatának szellemében köteles dönteni.

3 3. változat 3 II. FEJEZET DÍJLOVAGLÓ VERSENYEK M-420. Cikkely A magyar nemzeti díjlovagló versenyek kategóriái 1. A Magyar Nemzeti Díjlovagló Versenyeken belül a következő versenyeket különböztetjük meg: a) Nemzeti Bajnokságok - Magyar Bajnokság és Kategória Bajnokságok - Korosztályos Országos Bajnokság - Tanintézetek Országos Bajnoksága b) Országos Minősítő Versenyek c) Tenyészversenyek d) Megyei versenyek e) Regionális versenyek f) Egyéb versenyek Ezeket a versenyeket a következő cikkelyekben megfogalmazott szabályok figyelembevételével kell megrendezni, kivéve, ha ezen események bármelyikére egyedi szabályozás vonatkozik. 1.1 Regionális versenyek A Szabályzatot az érvényes Szabályzatok figyelembevételével kell megalkotni. 1.2 Megyei Versenyek A Megyei Versenyek nyitottak minden versenyző előtt, így más megyék versenyzői előtt is. A kiírt versenyszámokban a megyén belüli és kívüli indulókat együtt kell értékelni. Minősítő pont minden olyan versenyzőnek jár, aki teljesíti a minősítő pont megszerzéséhez szükséges feltételeket. A bajnokságért csak a megyei szövetségnél regisztrált klubok tagjai indulhatnak.

4 3. változat Megyei Bajnokságot abban az esetben lehet hirdetni, ha a megyén belül - vagy összevont megyék bajnoksága esetén (pl. Pest és Somogy Megyei Díjlovagló Bajnokság) a megadott megyéken belül - legalább három forduló megrendezésre kerül az év során. Bajnokságot az egyes kategóriákban csak legalább három megyén belüli induló részvétele esetén lehet hirdetni. A Bajnokság eredményébe csak a megyén belüli indulók eredménye számít bele. Egy versenyző csak egy megyében indulhat a Bajnokságért. A versenyzőknek az év elején el kell dönteniük, hogy melyik megyében kívánnak a bajnokságért versenyezni. A megyei bajnokság eredményének kiszámítása a következőképpen történik: Egy adott versenyző minden versenyszámból a legjobb minősítő pontját viszi a bajnokság eredményébe A S kategóriáig, majd az egyes fordulók eredményei összeadódnak. A felnőtt és junior vagy felnőtt és fiatal lovas kategóriák külön kerülnek értékelésre. Minden megye az év elején az első technikai maga határoz arról, hogy melyik két kategóriát jelöli meg. (ld. 3 pont - Korosztályok és kategóriák) Megyei Versenyeken és Bajnokságokon a versenybíróság tagjai között legalább két olyan minősítésű bírónak kell lennie, mint a legmagasabb szám A Megyei Versenyek és Megyei Bajnokságok rendezhetők egy, vagy két napos versenyként. Amennyiben két napos versenyként kerül megrendezésre, és kiírásra kerül mindkét napon nehézosztályú versenyszám is, úgy a verseny Országos Minősítő Versenynek minősül. Ebben az esetben a versenykiírás végén ezt szerepeltetni kell a Díjlovagló Szakbizottság elnökének jóváhagyó aláírásával és a bíróküldésnél, valamint az egyéb feltételekkel

5 3. változat 5 kapcsolatban is az Országos Minősítő Versenyekre vonatkozóan kiírtaknak megfelelően kell eljárni. 1.3 Országos Minősítő Versenyek Az Országos Minősítő Versenyek nyitottak minden versenyző előtt. Minősítő pont minden olyan versenyzőnek jár, aki teljesíti a minősítő pont megszerzéséhez szükséges feltételeket Országos Minősítő Versenyeken a versenybíróság tagjai között legalább három S minősítésű bírónak kell lennie Az Országos Minősítő Versenyeket legalább kétnapos versenyként kell megrendezni, de megrendezhetők háromnapos versenyként is. A versenyeken könnyűosztálytól Nagydíj szintig lehet kiírni a versenyszámokat. Kötelezően kiírandó versenyszámok: 2 könnyű 2 közép vagy könnyűközép 2 nehéz és 2 nagydíj szintű. A verseny Rendezőjének kérésére a Szakbizottság jóváhagyásával kiírható alapfokú versenyszám vagy egyéb népszerűsítő versenyszám (pl. kosztümös, pas de deux stb.) is. Utóbbi esetben külön elbírálás kérdése, hogy ezek a versenyszámok milyen minősítő pontot adnak. Ezt a Szakbizottsággal történt előzetes egyeztetést követően a verseny rendezőjének a kiírásban fel kell tüntetni. 1.4 Nemzeti Bajnokságok Minden Nemzeti Bajnokságra egy Fellebbviteli Bírót kell kijelölni. Lehet magyar vagy külföldi, legalább nehézosztályú, vagy az adott szintről visszavonult bíró A Tanintézetek Országos Bajnokságán legalább 1 S minősítésű bírónak, az Ifjúsági Országos Bajnokságon legalább 4 S minősítésű bírónak, a Magyar Bajnokságon

6 3. változat 6 legalább 5 S minősítésű bírónak kell lennie a versenybíróság tagjai között. 1.5 Tanintézetek Országos Bajnoksága A Bajnokság a Tanintézetek tanulói és hallgató számára kerül kiírásra. A Bajnokságokért csak az indulhat, aki érvényes tanulói vagy hallgatói jogviszonyt tud igazolni. Nevezéskor meg kell jelölni azt, hogy a versenyző pontosan melyik oktatási intézményt képviseli. A verseny rendezője köteles az igazolásokat a nevezésekkel együtt bekérni és azt szüksége esetén a Versenybíróság, a Fellebbviteli Bíró és a Díjlovagló Szakbizottság rendelkezésére bocsátani Általános Iskolás Bajnokság - Az Általános Iskolás Bajnokságért azok a tanulók indulhatnak, akik a Bajnokság évében Általános Iskola 8. osztályába, vagy annak megfelelő osztályba, vagy alacsonyabb osztályokba járnak. Abban az évben, amelynek tavaszán a lovas befejezi az Általános Iskola 8. osztályát vagy az annak megfelelő osztályt, választhat, hogy az Általános Iskolás Bajnokságért vagy Középiskolás Bajnokságért indul. A választást a nevezésnél egyértelműen meg kell jelölni és a lovas azon a továbbiakban nem módosíthat. Az Általános Iskolás Bajnokságot alapfokú vagy könnyűosztályú szinten kell megrendezni Középiskolás Bajnokság - A Középiskolás Bajnokságért azok a tanulók indulhatnak, akik a Bajnokság évében a hagyományos iskolarendszer 4 osztályos Középiskolájának megfelelő osztályába, vagy 5 osztályos Középiskolába járnak. Abban az évben, amelynek tavaszán a lovas befejezi a Középiskola utolsó osztályát és felvételt nyer Felsőoktatási Intézménybe, választhat, hogy a Középiskolás Bajnokságért vagy a Főiskolás Bajnokságért indul. A

7 3. változat 7 választást a nevezésnél egyértelműen meg kell jelölni és a lovas azon a továbbiakban nem módosíthat. Az Középiskolás Bajnokságot könnyűosztályú vagy középosztályú szinten kell megrendezni Főiskolás Bajnokság - A Főiskolás Bajnokságért azok a hallgatók indulhatnak, akik a Bajnokság évében a felsőoktatási intézménnyel érvényes hallgatói jogviszonyt tudnak igazolni. A Bajnokságban való részvételre valamennyi képzési forma jogosít: nappali, esti, levelező, távoktatás, posztgraduális képzés. A képzési formát a nevezésnél meg kell jelölni és amennyiben kategóriánként háromnál több nevezés érkezik, a verseny Rendezőjének döntése szerint, a Szakbizottság jóváhagyásával hirdethető kategóriabajnokság is. A Bajnokságban azok a versenyzők vehetnek részt, akik az adott évben legfeljebb 35. életévüket töltik be. Az Főiskolás Bajnokságot középosztályú vagy nehézosztályú szinten kell megrendezni A Tanintézetek Országos Bajnokságán a Rendező döntése szerint a Szakbizottság jóváhagyásával rendezhető csapatverseny is. Csapatversenyt úgy kell kiírni, hogy az bármely kategória versenyzői képviselhetnek közös csapatot. Nevezni lehet három vagy négy fős csapatokkal. Négy fős csapat esetén a legjobb három versenyző eredménye számít a csapat eredményébe. A csapateredmények kiszámításánál a saját kategóriában elért százalékos eredmények számítanak és a továbbiakban az FEI szabályzatában foglaltak az irányadóak Az egyéni Bajnokságok helyezési sorrendjét úgy kell kiszámítani, hogy a bajnoki számok végeredményéhez mindkét nap százalékos eredményeit összesíteni kell, és

8 3. változat 8 az így kapott százalékok határozzák meg a sorrendet. Pontegyenlőség esetén a legmagasabb nehézségi fokú versenyszámban elért jobb eredmény a döntő. További pontegyenlőség esetén az ér el jobb helyezést, akinek a bajnoki számokban elért legalacsonyabb százalékos eredménye a magasabb. 1.6 Korosztályos Országos Bajnokság A Korosztályos Országos Bajnokság keretében az alábbi korosztályos Bajnokságok rendezhetők meg: Gyermek Országos Bajnokság, Junior Országos Bajnokság, Fiatal Lovas Országos Bajnokság. A verseny rendezője köteles a pontos születési dátumokat a nevezésekkel együtt bekérni és azt szükség esetén a Versenybíróság, a Fellebbviteli Bíró és a Díjlovagló Szakbizottság rendelkezésére bocsátani. A versenyen részt vehet nem magyar állampolgárságú versenyző is, de eredményei a bajnokság eredményébe nem számítanak. Az ifjúsági Országos Bajnokságot két vagy három napos versenyként kell megrendezni. A Szakbizottság jóváhagyásával kiírhatók kísérő versenyszámok, illetve Póni Bajnokság is. A Póni Bajnokságot abban az esetben lehet megrendezni, ha a kategóriában legalább három versenyző van. A Póni Bajnokság további feltételeire nézve az FEI Speciális Szabályzatában foglaltak az irányadók Gyermek Országos Bajnokság - A Gyermek Magyar Bajnoki címért azok a lovasok indulhatnak, akik a Bajnokság évében töltik be 15. életévüket, vagy ennél fiatalabbak. Abban az évben, amelyben a lovas betölti 15. életévét választhat, hogy a Gyermek Magyar Bajnoki címért vagy a Junior Magyar Bajnoki címért indul. A választást a nevezésnél egyértelműen meg kell jelölni és a lovas azon a továbbiakban nem módosíthat. A Gyermek Országos Bajnokságon az FEI hivatalos Gyermek programjait kell kiírni.

9 3. változat Junior Országos Bajnokság - A Junior Magyar Bajnoki címért azok a lovasok indulhatnak, akik a Bajnokság évében legalább 14. életévüket, de legfeljebb 18. életévüket töltik be. Attól az évtől kezdve, amelyben a lovas betölti 16. életévét, addig az évig, amíg 18. életévét tölti be választhat, hogy a Junior Magyar Bajnoki címért vagy a Fiatal Lovas Magyar Bajnoki címért indul. A választást a nevezésnél egyértelműen meg kell jelölni és a lovas azon a továbbiakban nem módosíthat. Amennyiben a lovas egy korosztállyal feljebb lépett, úgy ugyanazzal a lóval a továbbiakban már nem indulhat a Junior Magyar Bajnokságért. A Junior Országos Bajnokságon az FEI hivatalos Junior programjait kell kiírni Fiatal Lovas Országos Bajnokság - A Fiatal Lovas Magyar Bajnoki címért azok a lovasok indulhatnak, akik a Bajnokság évében legalább 16. életévüket, de legfeljebb 21. életévüket töltik be. Attól az évtől kezdve, amelyben a lovas betölti 16. életévét, addig az évig, amíg 18. életévét tölti be választhat, hogy a Junior Magyar Bajnoki címért vagy a Fiatal Lovas Magyar Bajnoki címért indul. A választást a nevezésnél egyértelműen meg kell jelölni és a lovas azon a továbbiakban nem módosíthat. Amennyiben a lovas egy korosztállyal feljebb lépett, úgy ugyanazzal a lóval a továbbiakban már nem indulhat a Junior Magyar Bajnokságért. A Fiatal Lovas Országos Bajnokságon az FEI hivatalos Fiatal Lovas programjait kell kiírni A Korosztályos Országos Bajnokság részét képezi a csapatverseny is. A csapatverseny nyitott minden lovas számára, akik bármely kategóriában jogosultak a Korosztályos Országos Bajnokságon való részvételre.

10 3. változat 10 Nevezni lehet három vagy négy fős, korosztály szerint bármilyen összetételű csapatokkal. Négy fős csapat esetén a legjobb három versenyző eredménye számít a csapat eredményébe. A csapateredmények kiszámításánál az FEI szabályzatában foglaltak az irányadóak. A csapatok összetételét lehetőleg nevezéskor, de legkésőbb az első napi technikai értekezleten meg kell adni (tehát feltétlenül a legelső versenyszám megkezdése előtt). A csapatok kialakítása következő szempontok szerint történhet úgy, hogy a legelsőként megjelölt a legerősebb szempont: 1.) közös klub 2.) közös megye 3.) közös régió A fennmaradó versenyzők alapíthatnak közös csapatot vagy csatlakozhatnak egy-egy csapathoz. Azok a lovasok, akik a fent felsorolt szempontok figyelembevételével nem tudnak csapatot alkotni, egyéni indulóként versenyeznek a csapatversenyszámban is Az egyéni Bajnokságok helyezési sorrendjét úgy kell kiszámítani, hogy a végeredményhez mindkét nap százalékos eredményeit összesíteni kell, és az így kapott százalékok határozzák meg a sorrendet. 1.7 Magyar Bajnokság A Magyar Bajnokság a legmagasabb szintű hazai verseny. A Bajnokságban való részvétel nyitott minden magyar állampolgár számára. A Bajnokság versenyszámaiért külföldi versenyzők is elindulhatnak, de eredményük nem számít a Bajnokság eredményébe A Magyar Bajnokságon minden évben Kategóriabajnoki címekért lehet indulni Könnyűosztályú, Középosztályú és Nehézosztályú szinten. Kategóriabajnokság abban a kategóriában hirdethető, amelyben a végleges nevezési

11 3. változat 11 határidő lezárultakor legalább 3 nevezés van. L és M kategóriákban az első két nap eredményéből az egyiknek legalább 55%-nak kell lennie a döntőbe kerüléshez. A nehéz Osztályban a két nap eredményéből legalább az egyiknek 50 %- nak kelllennie a döntőbe kerüléshez Magyar Bajnoknak minden évben a legmagasabb kategória győztesét kell kihírdetni Minden egyes kategóriában az adott szintnek megfelelő, érvényes programokat kell kiírni. A Magyar Bajnokságon hivatalos bajnoki versenyszámokként kategóriák közötti szintet képviselő (AL, LM, MS) versenyszámok nem írhatók ki A Magyar Bajnokságot háromnapos versenyként kell megrendezni. A kiírható számokat minden év elején a szakbizottság határozza meg. A végső sorrend megállapítása a három nap alatt elért százalékos eredmények összesítésével történik. Egy elnökség esetén a nehezebb versenyszámban elért eredmény a döntő, amennyiben még mindig egyenlőség van, úgy az a jobb, akinek a legalacsonyabb százalékos eredménye magasabb. 2. A versenynaptár összeállítás elvei A Szabályzat értelmében a versenynaptár összeállításánál és a versenyidőpontok kijelölésénél a magasabb szintű versenyek elsőbbséget élveznek az alacsonyabb szintű versenyekkel szemben. Nemzeti Bajnokságokkal és Országos Minősítő Versenyekkel egyidejűleg semmilyen más verseny nem rendezhető. A Nemzeti Bajnokságok és az Országos Minősítő Versenyek időpontjának kijelölésénél lehetőség szerint figyelembe kell venni azokat a jelentős nemzetközi versenyeket (CDI-W, CDI***, CDIY, CDIJ) amelyek hazai versenyzőt érintenek. Megyei versenyek és bajnokságok időpontjának kijelölésénél lehetőség szerint ajánlott figyelembe venni az adott megye versenyzőinek jelentős nemzetközi versenyeit (CDI-W, CDI***, CDIY, CDIJ).

12 3. változat Korosztályok és kategóriák A magyar nemzeti versenyeken a korosztályonkénti és kategóriánkénti értékelésekre a következő szabályok érvényesek: 3.1 A Nemzeti Bajnokságokon kívül az adott verseny Rendezője jogosult korosztályonként, illetve póni kategóriában külön eredményt hirdetni. A külön értékelést abban az esetben lehet megtartani, ha az egyes korosztályokban és kategóriákban legalább 3 induló van. 3.2 Ezekben az esetekben a korosztályok a következőképpen alakulnak: a) Gyermek - 15 éves korig b) Junior évig c) Fiatal lovas év d) Felnőtt - 21 év fölött 3.3 A Rendező jogosult eredményt hirdetni mindhárom korosztályban külön, vagy csak két kategóriában: Felnőtt és Fiatal lovas vagy Felnőtt és Junior kategóriákban. Az adott verseny versenykiírásában, Bajnokságsorozatok vagy Versenysorozatok esetén a sorozat kiírásában vagy a Speciális Szabályzatban rögzíteni kell, hogy milyen megosztásban kerülnek értékelésre a korosztályok. A kiíráskor azt a megosztási formát kell választani, amely az előző év tapasztalat alapján jobban közelíti az 50-50%-os arányt Ha Felnőtt és Ifjúsági kategóriákban kerül sor eredményhirdetésre, abban az esetben az Ifjúsági kategória a Junior és Fiatal Lovas korosztályokat összevontan jelöli, tehát 21 éves korig tart Ha Felnőtt és Junior kategóriákban kerül sor eredményhirdetésre, abban az esetben a Junior kategória fogalma változatlan marad, a Felnőtt kategória pedig

13 3. változat 13 magában foglalja a Fiatal Lovas korosztályt is, tehát a 18 év feletti lovasokkal kezdődik. 3.4 A Póni kategóriára vonatkozó követelményeket az FEI Speciális Szabályzata Pónilovak részére tartalmazza. 3.5 A korosztályonkénti értékelés nem vonatkozik a Nemzeti Bajnokságokra, ahol a Bajnokságok által meghatározott korosztályokon kívül más értékelés nem engedélyezett. A Magyar Bajnokságon semmilyen korosztályonkénti értékelés nem megengedett. 4. Minősítő pontok Lásd az 1. Mellékletet. M-421. Cikkely A programok Minden kategóriának megvannak a saját programjai. A hivatalos nemzetközi díjlovagló programok az FEI Büró fennhatósága alatt jelennek meg, módosításuk vagy egyszerűsítésük a Büró jóváhagyása nélkül semmiképp sem megengedett. Ezeken a programokon kívül a Díjlovagló Szakbizottság megjelentet egy Hivatalos Magyar Programgyűjteményt. Ez a programgyűjtemény tartalmaz minden Magyarországon érvényes és kiírható programot. Újabb Programgyűjtemény megjelenésével minden előző kiadás érvényét veszti. Minősítő pontot adó versenyeken csak a Hivatalos Magyar Programgyűjteményben szereplő programok írhatók ki változatlan formában. 1. A Hivatalos Magyar Programgyűjteményben betűjellel meghatározott szintek a következők: 1. E - előkészítő programok 2. A - alapfokú programok 3. L - könnyűosztályú programok 4. LM - könnyűosztály és középosztály közötti nehézségi fokú programok

14 3. változat M - középosztályú programok 6. S - nehézosztályú programok Az FEI hivatalos programjainak részletezését lásd az FEI Díjlovagló Szabályzatában. 2. Zenés Kűr Olyan versenyszám, ahol a hangsúly a művészi kivitelezésen van az FEI programok által meghatározva Póni, Junior, Fiatal Lovas, Intermediate I. és Nagydíj szinten. A Hivatalos Magyar Programgyűjtemény programjai szerint kiírható zenés kűr alapfokú és könnyűosztályú szinten is. A bemutatott gyakorlatnak tartalmaznia kell mindazon iskola-jármódot és feladatot, melyek a hasonló szintű hivatalos feladatban meghatározottak. A versenyző azonban szabadon megválaszthatja a feladatok bemutatásának módját és sorrendjét a meghatározott időkereten belül. A programnak tisztán meg kell mutatnia a ló és a lovas egységét és harmóniáját az egyes feladatokban és az átmenetekben egyaránt. Ha a versenyző magasabb szintű feladatot mutat be, akkor az érvényes FEI szabályok szerint kell eljárni. M-422. Cikkely A versenyzés feltételei 1. Magyar Nemzeti versenyen versenyző csak sikeres rajtengedély vizsgát követően indulhat. Minden versenyző igazolt tagja kell, hogy legyen egy, a Magyar Lovassport Szövetség felé érvényes klubtagsággal rendelkező sportklubnak. A versenyzőnek érvényes licenccel, valamint érvényes sportorvosi igazolással kell rendelkezni. Csak érvényes sportlóbejelentéssel, lehet hivatalos magyar nemzeti versenyen indulni. A lovas és a ló versenyzési engedélyeit is évente meg kell újítani. Mozgássérültek saját, a Nemzetközi Paralympiai Lovassport Bizottság (International Paralympic Equestrian Committee, IPEC) által

15 3. változat 15 meghatározott, mozgáskorlátozottságuknak megfelelő segédeszközök használatával részt vehetnek magyar nemzeti díjlovagló versenyeken. 2. Az egyes kategóriákban való induláshoz a lónak legalább az alábbiakban megjelölt kort be kell töltenie: 4 év - előkészítő, alapfok és könnyűosztály 6 év - középosztály 7 év - nehézosztály 8 év - Nagydíj Négy éves kort be nem töltött lóval tilos bármilyen versenyen elindulni. A kort a születési év január 1-től kell számítani. 3. Ugyanazon ló egy versenynapon csak két versenyszámban vehet részt úgy, hogy nevezése a Szabályzat valamennyi további követelményének megfeleljen. 4. A Nemzeti Bajnokságokon egy lovat csak egy versenyző lovagolhat. 5. Kizárás terhe mellett a magyar bajnokságokon nem vehet részt olyan ló, amelyet a saját lovasán kívül bárki más lovagolt nyereg alatt a megelőző napi melegítésnél vagy az egész rendezvény ideje alatt. Például a lóápoló a lovat nyeregből hosszú száron sétáltassa, vagy más személy, mint a versenyző futószárazza, vagy a földről segítsen. A bajnokságok ideje alatt tilos a verseny helyszínének a technikai értekezleten kijelölt területét a bajnokságon induló lóval elhagyni. 6. Minősülések A nemzetközi versenyekre és a hazai rendezésű nemzetközi versenyekre a lovasoknak és a lovaknak minősülniük kell. A Szövetségi Kapitány jelöli ki a Szakbizottság jóváhagyásával azokat a versenyeket, versenyszámokat és bírói kategóriákat, ahol, és akik előtt a minősülést a párosok megszerezhetik. Szintén a Szövetségi Kapitány határozza meg a Szakbizottság jóváhagyásával, hogy milyen százalékot kell a versenyzőknek az adott minősüléshez elérni. A

16 3. változat 16 minősülés valamennyi feltételét tartalmazó speciális szabályzatot hivatalosan közzé kell tenni. A versenynaptár összeállítása után a Bajnokságokra, Országos Minősítőkre, Tenyészversenyekre a bírókat ki kell jelölni egész évre a megfelelő tartalékok megjelölésével. M-423. Cikkely Meghívás és Nevezés 1. A versenykiírást a Rendező állítja össze, majd azt jóváhagyásra megküldi a Szakbizottságnak. A Rendezőnek a versenykiírással kapcsolatos (versenyszámok, bírók, időbeosztás stb.) elképzeléseit a szakágnak megfelelően figyelembe kell venni, elsődlegesen kezelve azonban a sportszakmai érdekeket. A Rendező gondoskodik arról, hogy a Szakbizottság által jóváhagyott versenykiírás az érintett klubokhoz és versenyzőkhöz időben eljusson. Minden hivatalos versenykiírást közzé kell tenni a Szakbizottság hivatalos honlapján. Az előzetes Versenykiírást a Szakbizottságnak úgy kell megküldeni, hogy a versenyzők a jóváhagyást követően a versenyről Regionális Versenyek, Megyei Versenyek és egyéb versenyek esetében legalább 4, Országos Minősítő Versenyek és Nemzeti Bajnokságok esetén legalább 4 héttel értesíthetőek legyenek. 2. A versenykiírásnak a következőket kell tartalmaznia: a) a verseny megnevezése b) a verseny minősítési rangsorolása c) a verseny időpontja d) a verseny helyszíne e) a verseny rendezője f) nevezési határidő g) nevezési cím h) versenytitkár i) versenyiroda nyitása j) technikai értekezlet k) további információkkal kapcsolatos elérhetőség és személy l) nevezési díj

17 3. változat 17 m) startdíjak n) a késői nevezés vonzatai (ha elfogadásra kerül) o) a lovak elhelyezésére kínált lehetőség(ek) és költségei(k) p) szálláslehetőség(ek) és költségei(k) q) istálló és szállásigény bejelentésének módja r) a versenybíróság elnökének neve és minősítése s) a versenybíróság tagjainak neve és minősítésük t) a Fellebbviteli Bíró u) a versenyszámok, esetleges nevezési módozatok v) a versenyszámokon belüli esetleges külön értékelések w) időbeosztás, vagy a számok naponkénti elosztása x) a verseny díjazása y) a versenynégyszög adatai z) a melegítésre kínált pálya(ák) adatai aa) összevont bíráskodás megjelölése bb) különleges előírások 3. Különleges, vagy a versenyzők többsége számára nem egyértelmű esetekben, a kiírásban fel kell hívni a figyelmet az érvényes szabályozásra idézettel, illetve hivatkozva a vonatkozó szabályzatra és megfelelő paragrafusára. A szabályzatban foglaltaktól a versenykiírás nem térhet el. 4. A versenyek eredményeit a Rendező a verseny utolsó napjától számított 8 napon belül meg kell, hogy küldje a Magyar Lovas Szövetség és a Díjlovagló Szakbizottság, valamint annak információs irodája részére. M-424. Cikkely Versenyszámban való részvétel 1. Az indulási szándékot legkésőbb egy órával a sorsolás előtt meg kell erősíteni és a nevezéseket minden részletre kiterjedően pontosítani kell. A sorsolás pontos időpontját a Versenykiírásban fel kell tüntetni. 2. A rendező jogosult boxdíjának felét a versenykiírásban előre megjelölt időpontig kérni.

18 3. változat Minden eredménylistában szerepeltetni kell azokat a párosokat, akik visszalépésüket a nevezési határidőig hivatalosan nem jelezték a következőkben felsorolt, megfelelő megjegyzéssel a nevük mellett: KÉSŐI VISSZAMONDÁS (ha távolmaradását a nevezési határidőn túl jelezte), NEM ÉRKEZETT MEG (ha távolmaradását egyáltalán nem jelezte), VISSZALÉPETT (ha a verseny helyszínén lépett vissza az adott versenyszámban való indulástól), FELADTA, KIZÁRVA. Ezeket a megjegyzések folyamatosan összesítésre kerülnek. Azoknak a lovasoknak, akik a sorsolást követően lépnek vissza, a startdíjat ki kell fizetniük. Amennyiben a versenyző a helyszíni visszalépés indokaként sántaságot vagy egyéb állategészségügyi okot jelöl meg, a Vezetőbíró jogosult azt ellenőrizni. Akinek a Szakbizottság által engedélyezett számot meghaladó megjegyzés (kivétel: KIZÁRVA) gyűlik össze éves szinten a neve mellett, azokra a Szakbizottság szankciót érvényesíthet. M-425. Cikkely A startlista sorsolása 1. Minden versenyszámra külön sorsolást kell rendezni. A sorsolást a Versenybíróság Elnökének vagy egyik tagjának jelenlétében kell lebonyolítani. A sorsolás időpontját a versenykiírásban fel kell tüntetni. A sorsoláson célszerű a Csapatvezetőknek vagy a versenyzők képviseletében más felelős személynek jelen lenni. Amennyiben valaki időközben keletkezett orvosi vagy állatorvosi igazolás nélkül kívánja módosítani nevezését a sorsolást követően, úgy a nevezési díj kétszeresét tartozik fizetni a Rendezőnek, visszalépés esetén pedig nevezési díját nem kaphatja vissza. M-427. Cikkely A lovasok öltözéke A lovasok öltözékére vonatkozóan az FEI előírásai az érvényesek a következő kiegészítésekkel:

19 3. változat S kategóriától a frakk kötelező, a felszerelés többi része a FEI szabályzat szerint. L kategóriától a sarkantyú kötelező. 2. Nemzeti színeket és a magyar címert csak azok a versenyzők jogosultak öltözetükön vagy a lovuk felszerelésén viselni, akik valamely korosztályban a Magyar Válogatott Keret mindenkori tagjai. Az FEI Általános Szabályzata 127. Cikkelyének meghatározása szerint a versenyző jogosult nemzetének színeit a gallérján viselni. M-428. Cikkely Szerszámozás 1.1 A kötelező felszerelés előkészítő feladatokban, alapfokú és könnyűosztályú versenyszámokban: Angol nyereg, csikókantár az FEI szabályzatában engedélyezett csikózablával és orrszíjjal. Az orrszíj sosem lehet olyan szoros, hogy a lónak fájdalmat okozzon. (lásd. az ábrákat az FEI Díjlovagló Szabályzatában) Nyeregvédő nem használható. 1.2 A kötelező felszerelés középosztályú versenyszámokban: Angol nyereg (választott nagykantár esetén díjlovagló nyereg), választható csikókantár az FEI szabályzatában engedélyezett csikózablával és orrszíjjal vagy nagykantár angol orrzó, azaz alátét- és feszítőzabla álladzólánccal. Az orrszíj sosem lehet olyan szoros, hogy a lónak fájdalmat okozzon. (lásd. az ábrákat az FEI Díjlovagló Szabályzatában). Azokban a programokban, melyekben az FEI előírja, nagykantár kötelező az 1.3 szerint. Nyeregvédő nem használható. 1.3 A kötelező felszerelés nehézosztályú és magasabb szintű versenyszámokban: megegyezik az FEI Díjlovagló Szabályzatában szereplő kívánalmakkal. 3. Magyar nemzeti versenyen, beleértve a melegítőpályát is egy maximum 110cm hosszúságú pálca használata engedélyezett.

20 3. változat A fülvédő használata megengedett. A fülvédők kitömése vagy nem rendeltetésszerű használata kizárást von maga után. M-429. Cikkely Verseny- és gyakorlónégyszög (A 20 x 40 m-es négyszög rajza a II. Mellékletben található) 4. A középvonal megjelölése Egynapos Versenyeken és Megyei Versenyeken nem kötelező, de javasolt. Országos Minősítő Versenyeken és Nemzeti Bajnokságokon kötelező a középvonalat teljes hosszában, egyértelműen megjelölni, oly módon, hogy az a ló számára ne legyen ijesztő. Ezért ajánlott a középvonalat megfelelő módon hengerrel vagy gereblyével megjelölni. 5. A rövidfalon három bírónak kell helyet biztosítani szabadtéri versenyeken a négyszög külső falától minimum 3, maximum 5 méterre, fedett lovardában rendezett versenyeken lehetőség szerint minimum 3 méterre. A Vezető Bíró (C) a középvonal meghosszabbítása mentén, a H és az M bírók a hosszúfal vonalától 2,5 méterre a középvonal felé helyezendő el. A két oldalbíró (E és B) helyét B és E betűnek megfelelően a négyszög külső oldalától legalább 3 méterre, legfeljebb 5 méterre kell kijelölni; fedett lovardában lehetőség szerint minimum 3 méterre. A versenyszámok megrendezhetők három bíróval is. Ebben az esetben, a versenybíróság elnökének döntése szerint, egyikőjük ülhet a hosszúfal mentén is úgy, hogy az egyik bírót C-hez, a másikat a hosszúfal közepére, a harmadikat pedig az ellentétes sarokhoz kell elhelyezni. 6. Minden bírónak elkülönített fülkét vagy emelvényt kell biztosítani, mely, ha lehetőség van rá fél méterrel (Kűr programoknál lehetőség szerint kicsit magasabban) a pálya szintje felett helyezkedik el, jó rálátást biztosítva ezzel az egész négyszögre. Az emelvénynek / fülkének három ember befogadására alkalmasnak kell lennie. E és B bírók kabinjának oldalablakkal kell rendelkeznie.

21 3. változat 21 Amennyiben a Rendezők nem rendelkeznek emelvénnyel vagy szabályos fülkével, úgy a bírók elhelyezését a négyszög körül olyan módon kell megoldaniuk, hogy az ne zavarhassa (lebegő ponyva, stb.) a lovat. 7. Minden tíz-tizenötödik induló után tizenöt perc szünetet kell beiktatni. A szünetekben a pálya talaját rendbe kell hozni. A pálya talajának minőségét a versenybíróság elnöke ellenőrzi. M-430. Cikkely A programok lovaglása 1. Az FEI hivatalos programjait minden versenyző elejétől végéig köteles fejből lovagolni, és annak minden feladatát az előírt sorrendben végrehajtani. A Hivatalos Magyar Programgyűjtemény egyéb programjainak olvasása engedélyezett. Kivételt képeznek ez alól a Bajnokságok. 2. A versenyszám Vezetőbírója jogosult a lovast a versenyszámból a következő esetekben is kizárni: - amennyiben lovaglását elfogadhatatlanul durvának ítéli meg, - a ló állapota miatt a program megítélése nem lehetséges, - a versenyző nem a sporthoz illően viselkedik a versenypályán vagy a melegítőpályán, - a lovas tartósan elvesztette befolyását a ló felett, - a lóra és/vagy a lovasra nézve veszélyesnek ítéli meg a program folytatását. 13. Minden 20 másodpercet meghaladó ellenszegülést a program bemutatása alatt kizárással kell büntetni. Ellenszegülésnek minősül a ló tartós ellenkezése a lovas segítségadásaival vagy a szárkapcsolat durva megtagadása is. 14. Esés vagy bukás esetén a lovast a versenyszámból - elsősorban a későbbi súlyos következmények elkerülése érdekében - azonnal ki kell zárni. 15. Amennyiben a versenyző a program lovaglásánál pálcát használ, köszönni az FEI szabályzatában foglaltak szerint egy kézbe vett szárakkal kell. Nem szabad köszönni a pálcát tartó kézzel, illetve

DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT

DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT MLSZ Magyar Lovassport Szövetség MUNKAANYAG DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT 2. kiadás Hatályos: 2010. március 1-jétől Magyar Lovas Szövetség Magyar Sport Háza Istvánmezei út 1-3 1146 Budapest Magyarország t +36-1-460

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 11146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: +36 1 460 6950 Fax: +36 1 460 6951 www.lovasszovetseg.hu

Részletesebben

LOVASTUSA SZABÁLYZAT. 24-dik, 2015. Január 1-től érvényes kiadás. 2015. január 8-án módosítva

LOVASTUSA SZABÁLYZAT. 24-dik, 2015. Január 1-től érvényes kiadás. 2015. január 8-án módosítva LOVASTUSA SZABÁLYZAT 24-dik, 2015. Január 1-től érvényes kiadás 2015. január 8-án módosítva Nyomtatva Svájcban Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Másolása szigorúan tilos Fédération Equestre

Részletesebben

PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK SZABÁLYZATA

PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK SZABÁLYZATA 1 Magyar Póni Klub Szövetség versenyszabályzata 2015. PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék Célkitűzések a Póni Klub Regionális Minősítő versenyein Etikai irányelvek I.RÉSZ

Részletesebben

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK RÖVIDÍTÉSEK CISM Nemzetközi Katonai Sport Szövetség EB Végrehajtó Bizottság HQ Központi Sszékhely IJ Nemzetközi Bírók IOC Nemzetközi Olimpiai Bizottság LOC Helyi Szervező Bizottság

Részletesebben

PÓNI KLUB DÍJUGRATÓ SZABÁLYZAT 2009.

PÓNI KLUB DÍJUGRATÓ SZABÁLYZAT 2009. 1 PÓNI KLUB DÍJUGRATÓ SZABÁLYZAT 2009. Tartalomjegyzék Célkitűzések a Póni Klub díjugrató versenyeken Etikai irányelvek I. rész - Általános szabályok 300) Versenyszámok 301) Pálya a) Általános szabályok

Részletesebben

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2014 A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1 Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyarország területén a Magyar

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 30. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2014-2015

Budapest, 2014. szeptember 30. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2014-2015 Budapest, 2014. szeptember 30. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2014-2015 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó

Részletesebben

Szabályzat Lovas szabadidős rendezvények lebonyolítására. 2015. május 15.

Szabályzat Lovas szabadidős rendezvények lebonyolítására. 2015. május 15. Csongrád Megyei Szabályzat Lovas szabadidős rendezvények lebonyolítására 2015. május 15. I. BEVEZETÉS A Csongrád Megyei (továbbiakban: Szövetség) egyik legfontosabb feladatának tekinti a hobby- és utánpótlás

Részletesebben

NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI

NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI 2010 2009. évi pályaversenyek világbajnokai 2009. évi pályaversenyek világbajnokai 2009. évi megbízhatósági pályaversenyek világbajnokai 2009.

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014.

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. FODISZ országos diáksport versenynaptár Sportág A verseny megnevezése Korcsoport

Részletesebben

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (MEOE) mint a Fédération Cynologique Internationale (FCI) tagja MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT Érvényes: 2009.02.18. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG BAJNOKSÁGAINAK ÉS KUPÁINAK VERSENYSZABÁLYZATA 2011/2012. év - 1 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) elnöksége a sportról szóló

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával.

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. VERSENYSZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. BEVEZETŐ A versenyszabályzat a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó

Részletesebben

Szalabán Attila a Zalai Hírlap Szerkesztője. Végh Csaba a Kanizsa Lovasklub Elnöke. Címe: 8800 Nagykanizsa, Kisberki út 11.

Szalabán Attila a Zalai Hírlap Szerkesztője. Végh Csaba a Kanizsa Lovasklub Elnöke. Címe: 8800 Nagykanizsa, Kisberki út 11. Verseny kiírás I.Általános információ (115. Cikkely ) 1. Verseny Típusa: CIC/CNC Kategóriája: Felnőtt/Ifjúsági lovas/junior Nehézségi foka: */** A, A nyitott, AO, Időpontja: 2003/05/30-06/01. Helye: Nagykanizsa,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 22. kiadás, érvényes 2007. június 1.-tıl

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 22. kiadás, érvényes 2007. június 1.-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 22. kiadás, érvényes 2007. június 1.-tıl Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 1087 Budapest Kerepesi út 7. Tel: +36 1 3232 640 Fax: +36 1 3232 641 www.lovasszovetseg.hu Fordította: Erdélyi

Részletesebben

AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA

AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Off-Road Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság 2011. március 17-i ülésén Kiadja: az MNASZ Titkárság 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2015. évi

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok Versenykiírás

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok Versenykiírás Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok Versenykiírás 2014 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2014. évi úszóbajnoki

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG BAJNOKSÁGAINAK ÉS KUPÁINAK VERSENYSZABÁLYZATA 2010/2011. év - 1 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) elnöksége a sportról szóló

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

Siklóernyős célraszálló sport, verseny-, igazolási- és átigazolási szabályzat

Siklóernyős célraszálló sport, verseny-, igazolási- és átigazolási szabályzat Siklóernyős célraszálló sport, verseny-, igazolási- és átigazolási szabályzat I. A sportszabályzat célja A hazai környezetben rendezett siklóernyős célraszálló versenyek, valamint a külföldi versenyeken

Részletesebben

2015/2016. évi megyei felnőtt női és férfi valamint junior-ifjúsági-serdülő fiú-leány kézilabda bajnokság versenykiírása

2015/2016. évi megyei felnőtt női és férfi valamint junior-ifjúsági-serdülő fiú-leány kézilabda bajnokság versenykiírása Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség 4024 Debrecen, Piac utca 71. Telefon, FAX : (52) 532-263 e-mail: hbmkeziszov@freemail.hu OTP Bankszámlaszám: 11738008-20065946 2015/2016. évi megyei felnőtt női és

Részletesebben

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2010 A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az IAAF Competition Rules 2008, 2009, 2010-2011, valamint a korábbi hazai kiadások alapján összeállította: ifj. Mátraházi Imre és a

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége a 65/2007. (2007.04.02.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

F.I.P.S.e.d. NEMZETKÖZI ÉDESVÍZI SPORTHORGÁSZ SZÖVETSÉG

F.I.P.S.e.d. NEMZETKÖZI ÉDESVÍZI SPORTHORGÁSZ SZÖVETSÉG F.I.P.S.e.d. NEMZETKÖZI ÉDESVÍZI SPORTHORGÁSZ SZÖVETSÉG A NEMZETKÖZI CSAPATVERSENYEK HIVATALOS SZABÁLYZATA NEMZETEK, KLUBCSAPATOK,NŐK,IFJÚSÁGI, UTÁNPÓTLÁS (U14, U18, U24) ÉS VETERÁN SZERVEZÉS 1. A hivatalos

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség ZEBRA VERSENYSZABÁLYZAT 2014 Magyar Kajak-Kenu Szövetség KOROSZTÁLYOK, VERSENYTÍPUSOK, NEVEZÉS ÉS INDULÁS FELTÉTELEI AZ MKKSZ AMATŐR VERSENYRENDSZERÉBEN RÉSZVÉTEL AZ MKKSZ VERSENYRENDSZERÉBEN Az MKKSZ

Részletesebben

Sprint jellegű Rallye Versenyek Szabályai 2014 Magyarország Amatőr Rallye Bajnokság 2014

Sprint jellegű Rallye Versenyek Szabályai 2014 Magyarország Amatőr Rallye Bajnokság 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MAGYARORSZÁGI SPRINT JELLEGŰ RALLYE VERSENYEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK.. 5 Büntetések A rendezői licenc 1.1. Biztonsági megfigyelő 1.2. RSB megfigyelő 1.3. Versenyzői

Részletesebben