Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága. Amatır Fogathajtó Bajnokságának Versenyszabályzata. C kategória 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága. Amatır Fogathajtó Bajnokságának Versenyszabályzata. C kategória 2009."

Átírás

1 Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága Felsı-Dunántúli Régió Felsı-Dunántúli Régió Amatır Fogathajtó Bajnokságának Versenyszabályzata C kategória kettes és egyesfogatok részére

2 A versenykiírás célja: A fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes versenyrend és versenyszabályok kialakítása a nagy hagyományokkal rendelkezı, rendszeresen megrendezett egynapos versenyek részére. A versenyek a fogatsport hagyományainak megırzése, népszerősítése mellett egységes versenyrendszerben zajlanak. A Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága a C kategóriás versenyeket régiós rendszerben bonyolítja le. Az amatır bajnokság versenyrendje: Az amatır versenyeket a B kategóriás versenyek elıtt egy héttel, a verseny hetében nem lehet rendezni. A versenyeket a Felsı-Dunántúli Régiónak kell bejelenteni, és ott kell nyilvántartásba venni, akik továbbítják egységes rendszerbe foglalt versenynaptárukat a Fogathajtó Szakbizottságnak. A versenyek lebonyolításáért, szakmai irányításáért, a különbözı szabályok betartásáért (Sportszakmai, Állategészségügyi, Állatvédelmi) a versenyt rendezı szervezet a felelıs. A Felsı-Dunántúli Régió C kategóriás bajnokságot ír ki, melynek eredményhirdetése az utolsó versenyen történik. A régióban a régió szakbizottsága által kijelölt 4 akadályhajtás egyszeri összevetéssel típusú versenyen kell a bajnokságért indulni, és a fogat 3 legjobb eredménye számít a következı táblázat alapján. Minısítı pontok 16 induló vagy több esetén 15 Ha a versenyzık száma induló induló induló induló induló 1 20 pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont pont induló

3 A versenyen való részvétel feltételei: Versenyzık A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált sportegyesület versenyzıje, segédhajtója versenyezhet, aki rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással, az elıírt licencdíjat befizette és megfelel az FEI fogathajtó szabályzatában lévı idevonatkozó szabályoknak évben a licenc díj amatır versenyzık részére 5000 Ft egy egész évre, amellyel a hajtó jogosult a 2009/2010 évi téli fedeles versenyeken is indulni. A versenyen indulhat az a versenyzı, aki a verseny évében pónifogat esetén betölti a 14., lovak esetén a 16. életévét. Amennyiben a hajtó a verseny évében nem tölti be a 18. életévét köteles 18 év feletti rajtengedély vizsgával rendelkezı segédhajtóval hajtani. A 2009-ben elıször hivatalos amatır versenyen induló versenyzı köteles a fogathajtó szakbizottság által elıírt rajtengedély-vizsgát tenni a Magyar Lovas Szövetség által akkreditált rajtengedély vizsgán, amelyrıl a Fogathajtó Szakbizottság igazolást ad ki. A versenyzı öltözéke az idıjárásnak megfelelıen, mindenkor az alkalomhoz illıen elegáns, ápolt a versenyen, a pályabemutatón, eredményhirdetéskor és a fogadáson egyaránt. Viselkedése sportolóhoz méltó legyen. Amennyiben amatır versenyen A vagy B kategóriás versenyen szereplı versenyzı indul, a versenyszámra kiírt helyezést megilletı tárgyi vagy pénzbeli díj, ill. díjszalag megilleti, de az Amatır Régiós Bajnokság pontversenyébe helyezése nem számít bele. Lovak A versenyen indulhatnak azok a lovak, melyek a verseny évében betöltötték a negyedik életévüket. Rendelkeznek lóútlevéllel, amelybıl a lovak azonosíthatók és az állategészségügyi bejegyzések napra készek. A lovakat félévente lóinfluenza ellen immunizálni kell és évente elvégezték a fertızı kevésvérőségre, három évente a takonykórra irányuló vizsgálatokat.(a diagram hatósági engedéllyel rendelkezı által pecséttel igazolva van.) Nem versenyezhetnek az öt hónapnál idısebb vemhes és a csikós kancák. Sánta, sérült lovat nem lehet starthoz állítani, Ennek elkerülése és elbírálása a versenybíróság feladata. E döntéssel szemben fellebbezni nem lehet, e döntés nem vitatható. Egy versenynapon egy ló csak két számban indulhat.

4 Fegyelmi vétségek: A versenyen a hajtó, segédhajtó és a kisegítı személyzet fegyelmi vétségeit a Versenybíróság bünteti. - a versenyeredmény törlésével - pénzbüntetéssel - kizárással - eltiltással Fegyelmi vétséget követ el, aki: - a versenyszabályokat megszegi - sportszerőtlen magatartást tanúsít - a lovakkal durván bánik a versenyen, vagy a versenyen kívül - alkoholosan befolyásolt Versenybírók A verseny rendezıje által a Magyar Lovas Szövetség bírói listájáról választott, legalább 1fı másodosztályú, továbbá gyakorló bíró szükség szerint. A verseny kiértékelését csak az akkreditált versenytitkár képzést elvégzett személy végezheti. A bírói testület javadalmazása a versenyt rendezı szervezet kötelessége. Versenyfeladatok Kötelezı versenyszám Az Amatır Régiós Bajnokok Bajnokságába csak ebben a versenyszámban elért helyezéssel szerzett pont számít bele. AKADÁLYHAJTÁS egyszeri összevetéssel (Fogathajtó Szabályzat kiadás 959, 962, 963, 964, 965, 966, 969 szabály szerint)

5 Ajánlott versenyszámok 1. PONTGYŐJTİ AKADÁLYHAJTÓ VERSENY A pályán felépített akadályok nehézségi fokuk szerint pontot érnek. A hajtó három percig hajthat a pályán, ez idı alatt tetszıleges sorrendben és tetszıleges irányból hajthatja meg az akadályokat, és győjtheti a pontokat. Egy akadály legfeljebb kétszer számít bele a pontgyőjtésbe. A levert akadályok nem kerülnek újraépítésre. A JOKER amely általában egy rudakból épített boksz akadály 200 pontot ér, viszont ha a versenyzı ebben az akadályban vét, úgy 200 pont levonásra kerül. A rendelkezésre álló idı leteltét a versenybíróság csengıszóval jelzi, ezután a lehetı legrövidebb úton, a célvonalon tetszıleges irányból át kell haladni, a megkezdett akadály meghajtása befejezhetı. A gyıztes a legtöbb pontot összegyőjtött fogat. Azonos pontszám esetén a rövidebb idı alatt teljesítı fogat kapja a jobb helyezést. 2. AMATİR KUPA A FEDELES VERSENY SZABÁLYAI SZERINT A verseny rendje A versenyek a 967 szerint az idıverseny szabályai szerint kerülnek lebonyolításra. A pályán teljesített idıhöz hozzáadódnak a büntetıpontok (további leírás a FEI Világkupa szabályzatban), másodpercre átszámítva. Egy labda leverése 5 másodperc, és további 5 másodperc minden labdáért, ami a maraton akadályban bármely módon leesik vagy elmozdul. A pálya felépítése Két darab maraton típusú akadály 4-6 kapuval, az akadályelemeken labdák vannak elhelyezve, 8-12 pár selyba a pálya méretétıl függıen. A fogat felszerelése Az FEI szabályzat alapján maraton kocsi és szerszámzat. A versenyre 3 lovat lehet nevezni és 2 lovat lehet hozni. A hajtó részére a kobak és a gerincvédı kötelezı. 3. BEMUTATÁS Fogatbírálat külön versenyszámként. A bemutatás versenyszám célja, bírálni a hajtó és segédhajtó magatartását a fogaton, az öltözetét, kalapját, kesztyőjét, az ostort, a lovak ápoltságát, állapotát, összeillesztettségét, patkolást, a szerszámzatot, a kocsi állapotát, tisztaságát, és az összbenyomást. Pontozólap a Fogathajtó Szakbizottság hivatalos honlapjáról letölthetı.

6 DÍJHAJTÁS 100x40 méteres (80x40 méteres) díjhajtó négyszögben a 3-as számú díjhajtó feladat hajtása emlékezetbıl. (A díjhajtó feladat a Fogathajtó Szakbizottság hivatalos honlapjáról letölthetı.) A verseny rendezés feltételei: A versenypályát minimálisan szalaggal kell körülhatárolni, a közönség távoltartása érdekében. A be- és kihajtásnál nyitható kb. 3 m széles kaput kell képezni, beengedı bíróval, aki a versenypályára való be és kihajtást felügyeli, a be- és kihajtás után a pályát zárja. A melegítıpályát a közönségtıl el kell zárni, a balesetek elkerülése érdekében. A melegítı pályán ne parkolhatnak autók, sem a versenyzık, sem egyéb személyek számára. Ezen intézkedések megléte a rendezı szervezet felelıssége. A verseny rendezıje nevezési díjat szedhet versenyzınként, vagy startdíjat szedhet versenyszámonként és versenyzınként. Amennyiben a verseny szervezıje startdíjat szed köteles a versenyzık részére versenyszámonként pénzdíjat fizetnie oly módon, hogy a verseny résztvevıinek 25 %-át kell pénzdíjjal díjazni, de a pénzdíjnak nagyobbnak kell lenni, mint a versenyszámban résztvevı versenyzık által befizetett startdíj összege. Tehát nem lehet úgy pénzdíjat kifizetni, hogy annak összege a versenyzık által befizetett startdíjból jöjjön össze. Az elsı helyezett legfeljebb a teljes pénzdíj 33%-át kaphatja. Nevezési díj szedése esetén a verseny rendezıje nem köteles pénzdíjat fizetni. A hivatalosan kifizetett pénzdíjat a rendezı számla ellenében, vagy a jövedelemadó levonása mellett fizethet ki. Természetesen e levont adót az államnak be kell fizetni. A verseny rendezıje köteles az 1-3. helyezettig serleget és az 1-6. helyezettig díjszalagot adni. Eredményhirdetésen a versenyzınek kötelezı a megjelenés. A távolmaradásra, ill. a verseny színhelyének elhagyására annak befejezése elıtt a vezetıbíró adhat engedélyt. Amennyiben a versenyzı a versenyszámok eredményhirdetésén engedély hiányában nem vesz részt a díjra nem jogosult, eredményét törlik és a versenybıl kizárják. A VERSENY RENDEZİJE BÜNTETİJOGI FELELİSSÉGE MELLETT KÖTELES A VERSENY IDEJÉRE MENTİT BIZTOSÍTANI! A VERSENY RENDEZİJE BÜNTETİJOGI FELELİSSÉGE MELLETT KÖTELES A RENDEZVÉNYT A HATÓSÁGI ÁLLATORVOSNAK BEJELENTENI ÉS ÁLLATORVOSI ÜGYELETRİL GONDOSKODNI. A lovak számára biztosítani kell takarmányozási és itatási lehetıséget, valamint megfelelı pihenési lehetıséget.

7 EGY NAP EGY FOGAT EGY VERSENYSZÁMBAN EGYSZER INDULHAT. A verseny rendezıje versenykiírást készít, amelyben a versenyzıket minden lényeges kérdésrıl tájékoztatja, amelyet a területileg illetékes Régiónak jóváhagyás végett megküld. Versenyeredmény és jegyzıkönyv A versenyeredményeket a verseny vezetı bírója köteles az illetékes Régió részére a versenyjegyzıkönyvvel együtt eljuttatni. A Régió köteles a versenyeredmények és a jegyzıkönyv másolatát a Fogathajtó Szakbizottság részére ben eljuttatni A Fogathajtó Szakbizottság hivatalos Internetes honlapján a versenyeredményeket közzéteszi. Minden esetben figyelembe veszi az Állatvédelmi törvény elıírásait. Állatvédelmi törvény 1998 évi. XXVIII törvény amely kimondja, hogy az állati jog az a filozófia, amely biztosítja az állatoknak azt a minden élılény által óhajtott elemi igényét, hogy szabadon élhessenek egy természetes életet, szükségtelen fájdalmaktól és gyötrelmektıl mentesen Minden versenyzı részére eredményes versenyzést kíván a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága!

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK SZABÁLYZATA

PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK SZABÁLYZATA 1 Magyar Póni Klub Szövetség versenyszabályzata 2015. PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék Célkitűzések a Póni Klub Regionális Minősítő versenyein Etikai irányelvek I.RÉSZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 22. kiadás, érvényes 2007. június 1.-tıl

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 22. kiadás, érvényes 2007. június 1.-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 22. kiadás, érvényes 2007. június 1.-tıl Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 1087 Budapest Kerepesi út 7. Tel: +36 1 3232 640 Fax: +36 1 3232 641 www.lovasszovetseg.hu Fordította: Erdélyi

Részletesebben

Szabályzat Lovas szabadidős rendezvények lebonyolítására. 2015. május 15.

Szabályzat Lovas szabadidős rendezvények lebonyolítására. 2015. május 15. Csongrád Megyei Szabályzat Lovas szabadidős rendezvények lebonyolítására 2015. május 15. I. BEVEZETÉS A Csongrád Megyei (továbbiakban: Szövetség) egyik legfontosabb feladatának tekinti a hobby- és utánpótlás

Részletesebben

PÓNI KLUB DÍJUGRATÓ SZABÁLYZAT 2009.

PÓNI KLUB DÍJUGRATÓ SZABÁLYZAT 2009. 1 PÓNI KLUB DÍJUGRATÓ SZABÁLYZAT 2009. Tartalomjegyzék Célkitűzések a Póni Klub díjugrató versenyeken Etikai irányelvek I. rész - Általános szabályok 300) Versenyszámok 301) Pálya a) Általános szabályok

Részletesebben

AMATŐR GYERMEK LOVASVERSENY 2014

AMATŐR GYERMEK LOVASVERSENY 2014 1. Bevezető AMATŐR GYERMEK LOVASVERSENY 2014 versenyszabályzat A verseny sorozatot elsősorban amatőr, hobbi szinten lovagló 18 év alatti gyermekek részére kívánjuk lebonyolítani, kivéve a díjlovagló és

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség

Magyar Floorball Szakszövetség Országos Bajnokság III. osztály Felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2015-2016 Budapest, 2015. június 12. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK RÖVIDÍTÉSEK CISM Nemzetközi Katonai Sport Szövetség EB Végrehajtó Bizottság HQ Központi Sszékhely IJ Nemzetközi Bírók IOC Nemzetközi Olimpiai Bizottság LOC Helyi Szervező Bizottság

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS Lovastorna SÓSKÚT KUPA 2014. május 3-4. - helyszíne: Sóskúti Lovas-és Élménypark

VERSENYKIÍRÁS Lovastorna SÓSKÚT KUPA 2014. május 3-4. - helyszíne: Sóskúti Lovas-és Élménypark VERSENYKIÍRÁS Lovastorna SÓSKÚT KUPA 2014. május 3-4. Sóskúti Lovas-és Élménypark 1. Általános rendelkezések: A verseny kiírója és a kiírás alapja: Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság I. osztály

Magyar Floorball Szakszövetség. Országos Bajnokság I. osztály Országos Bajnokság I. osztály Női, felnőtt, nagypályás floorball bajnokság versenykiírása 2013-2014 Budapest, 2013. július 1. 1. A bajnokság rendezője és neve a. A bajnokságot a Magyar Floorball Szakszövetség

Részletesebben

10:00 KEZDŐ ÜGYESSÉGI VERSENY Kezdő lovasok versenye, ahol különböző ügyességi feladatokat kell időre végrehajtani, minél kevesebb hibával.

10:00 KEZDŐ ÜGYESSÉGI VERSENY Kezdő lovasok versenye, ahol különböző ügyességi feladatokat kell időre végrehajtani, minél kevesebb hibával. NAGYCENKI CSALÁDI LOVAS NAP Helyszín: Gróf Széchenyi István Kastély, Lovas pálya Időpont: 2014. augusztus 9. 09:00 Ünnepélyes Megnyitó 09:15 FUTÓSZÁRAS VERSENY Kezdő gyermek lovasok futószáron mutatják

Részletesebben

I. BIANCHI FONYÓD KUPA NYÍLT ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY VERSENYKIÍRÁS

I. BIANCHI FONYÓD KUPA NYÍLT ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY VERSENYKIÍRÁS I. BIANCHI FONYÓD KUPA NYÍLT ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY VERSENYKIÍRÁS A VERSENY CÉLJA A kaposvári székhelyő Bianchi Club Kerékpáros Egyesület elkötelezett Somogy Megye, illetve a Dél- Dunántúli régió, valamint

Részletesebben

LOVASTUSA SZABÁLYZAT. 24-dik, 2015. Január 1-től érvényes kiadás. 2015. január 8-án módosítva

LOVASTUSA SZABÁLYZAT. 24-dik, 2015. Január 1-től érvényes kiadás. 2015. január 8-án módosítva LOVASTUSA SZABÁLYZAT 24-dik, 2015. Január 1-től érvényes kiadás 2015. január 8-án módosítva Nyomtatva Svájcban Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Másolása szigorúan tilos Fédération Equestre

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI GYERMEKLOVAS BAJNOKSÁG 2015. VERSENYSZABÁLYZAT

BÉKÉS MEGYEI GYERMEKLOVAS BAJNOKSÁG 2015. VERSENYSZABÁLYZAT BÉKÉS MEGYEI GYERMEKLOVAS BAJNOKSÁG 2015. VERSENYSZABÁLYZAT A versenysorozatot elsősorban a lovaglás iránt érdeklődő, lovakat kedvelő, 18 éves és az alatti, rajtengedély vizsgával nem rendelkező gyermekek

Részletesebben

POLARIS OFFROAD MARATON EGYÉNI BAJNOKSÁG 2015 ALAPKIÍRÁS

POLARIS OFFROAD MARATON EGYÉNI BAJNOKSÁG 2015 ALAPKIÍRÁS POLARIS OFFROAD MARATON EGYÉNI BAJNOKSÁG 2015 ALAPKIÍRÁS 1. Általános 1.1. Bajnokság A POLARIS Meteor MotorTech Kft. 2015. évre kiírja a Polaris Offroad Maraton egyéni bajnokságot. A bajnokság 4X4 profi,

Részletesebben

RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI

RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI MAGYARORSZÁGI RALLYE BAJNOKSÁGOK 2009. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Rallye Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intézı Bizottság Kiadja: az MNASZ Titkárság 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 11146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: +36 1 460 6950 Fax: +36 1 460 6951 www.lovasszovetseg.hu

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI

NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI 2010 2009. évi pályaversenyek világbajnokai 2009. évi pályaversenyek világbajnokai 2009. évi megbízhatósági pályaversenyek világbajnokai 2009.

Részletesebben

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2014 A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1 Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyarország területén a Magyar

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség ZEBRA VERSENYSZABÁLYZAT 2014 Magyar Kajak-Kenu Szövetség KOROSZTÁLYOK, VERSENYTÍPUSOK, NEVEZÉS ÉS INDULÁS FELTÉTELEI AZ MKKSZ AMATŐR VERSENYRENDSZERÉBEN RÉSZVÉTEL AZ MKKSZ VERSENYRENDSZERÉBEN Az MKKSZ

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség KOROSZTÁLYOK, VERSENYTÍPUSOK, NEVEZÉS ÉS INDULÁS FELTÉTELEI AZ MKKSZ AMATŐR VERSENYRENDSZERÉBEN

Magyar Kajak-Kenu Szövetség KOROSZTÁLYOK, VERSENYTÍPUSOK, NEVEZÉS ÉS INDULÁS FELTÉTELEI AZ MKKSZ AMATŐR VERSENYRENDSZERÉBEN ZEBRA a 2015. évi A VERSENYZÉSHEZ SZÜKSÉGES LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK GYŰJTEMÉNYE Magyar Kajak-Kenu Szövetség KOROSZTÁLYOK, VERSENYTÍPUSOK, NEVEZÉS ÉS INDULÁS FELTÉTELEI AZ MKKSZ AMATŐR VERSENYRENDSZERÉBEN

Részletesebben

Szalabán Attila a Zalai Hírlap Szerkesztője. Végh Csaba a Kanizsa Lovasklub Elnöke. Címe: 8800 Nagykanizsa, Kisberki út 11.

Szalabán Attila a Zalai Hírlap Szerkesztője. Végh Csaba a Kanizsa Lovasklub Elnöke. Címe: 8800 Nagykanizsa, Kisberki út 11. Verseny kiírás I.Általános információ (115. Cikkely ) 1. Verseny Típusa: CIC/CNC Kategóriája: Felnőtt/Ifjúsági lovas/junior Nehézségi foka: */** A, A nyitott, AO, Időpontja: 2003/05/30-06/01. Helye: Nagykanizsa,

Részletesebben

AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA

AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Off-Road Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság 2011. március 17-i ülésén Kiadja: az MNASZ Titkárság 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nemzetközi Díjugrató-verseny

Nemzetközi Díjugrató-verseny Nemzetközi Díjugrató-verseny Nagykanizsa 2007. június 22-24. VERSENYKIÍRÁS Magyar Lovas Szövetség által elfogadva Budapest, 2007. április 23. Fugli Károly Főtitkár I. Általános tudnivalók 1. Verseny típusa

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00'

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00' MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ. Balatonlelle - Rádpuszta 2014. október 11. B és A KATEGÓRIA I., II., III., IV., V., VI.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ. Balatonlelle - Rádpuszta 2014. október 11. B és A KATEGÓRIA I., II., III., IV., V., VI. 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ B és A KATEGÓRIA I., II., III., IV., V., VI. korcsoport Balatonlelle - Rádpuszta 2014. október 11. 2 A VERSENY FŐVÉDNÖKE Áder János Magyarország Köztársasági elnöke A VERSENY

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 30. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2014-2015

Budapest, 2014. szeptember 30. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2014-2015 Budapest, 2014. szeptember 30. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2014-2015 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó

Részletesebben

Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat

Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat A verseny elnevezése: Nemzeti Vágta A verseny fajtája: síkverseny Időpontja: 2015. szeptember 18-20. Helyszíne: Budapest, Hősök tere Összdíjazás: 11 600

Részletesebben

Sprint sportág. PS. Területi Bajnokság SP. Területi Bajnokság. PWS. Országos és Területi Bajnokság

Sprint sportág. PS. Területi Bajnokság SP. Területi Bajnokság. PWS. Országos és Területi Bajnokság 1 Sprint sportág PS. Területi Bajnokság SP. Területi Bajnokság PWS. Országos és Területi Bajnokság Szabadidős amatőr (PS. SP ) és amatőrverseny (PWS) utánpótlás Kiírása és Általános /alap/ Szabályzata

Részletesebben