Lakossági hitelszerződések és a joggazdaságtan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági hitelszerződések és a joggazdaságtan"

Átírás

1 Lakossági hitelszerződések és a joggazdaságtan Szalai Ákos Alcím Budapesti mintájának Corvinus szerkesztése Egyetem Közgazdaságtudományi kar Joggazdaságtani munkacsoport

2 S za bá lyozá s dim enziói Kemény, aszimmetrikus paternalizmus (kógens szabályok, tiltások, kötelezések) Puha, libertariánus paternalizmus (diszpozitív szabályok, felelősség, bizonyítási teher) Információs követelmények (tájékoztatás, nevelés )

3 S za bá lyozá s dim enziói Kemény, aszimmetrikus paternalizmus (kógens szabályok, tiltások, kötelezések) Puha, libertariánus paternalizmus (diszpozitív szabályok, felelősség, bizonyítási teher) Információs követelmények (tájékoztatás, nevelés ) Á r N em -á r (koc ká za t) a s zá m om ra leg s zim pa tikus a bb m eg oldá s

4 Á r és nem -á r inform á c iók Á rjelleg ű inform á c iók PSZÁF: A fina ns zírozá s jellem zői: A finanszírozás alapja (pl. hitelbiztosítéki érték); A finanszírozás maximális mértéke (%) TH M : Referencia THM (%); A konstrukció THM minimuma és maximuma (%) Fizetendő kamatok: Kamatozás típusa (pl. változó); Éves mértéke (%); Kamatbázis megnevezése; Kamatfelár mértéke (%);

5 (P uha ) paterna lizm us vita Szükséges-e a kormányzati beavatkozás, vagy piaci verseny segít? Beavatkozás-párti érvelés is (pl. Bar-Gill [2010]: A fogyasztói szerződések viselkedési gazdaságtana. K orm án yzás, K özpén zü g yek, S zabályozás, 2010/1.): standardizált termékek esetén verseny informáltságot teremt (versenytársról elmond)

6 M óds zerta n Általános szerződési feltétele vizsgálata ami a honlapon elérhető (2010. szeptember) Nincs adat egyedi szerződésről (hirdetményről) Nincs adat szerződés-menedzsmentről (mit hajtanak belőle végre? Ld. Később) Termékek, bankok

7 S ta nda rdizá lt term ék-e? Mik azok a jellemzők, amelyben eltérnek a bankok ajánlata, szerződései? Következőkben lista olyan elemekből, amelyek egyik-másik szerződésben felbukkannak de nem az összesben Ennyiben nem standardizált termék!

8 S ta nda rdizá lt term ék-e? Honnan fizet? (kell-e bankszámla) PSZÁF-nél is Devizában (elő)törlesztés lehetségese? (árfolyamkockázat, átváltás költsége) Forintra váltás: csak, ha nincs késedelmes fizetés (fizetési nehézség kockázata) Ügyfél ajánlati kötöttség (megváltozó

9 S ta nda rdizá lt term ék-e? Felm ondá s i indok: M eg jeg yzés : ha hiteldíj em elés t korlá tozzuk, va lós zínűleg eg yre fontos a bb koc ká zatm enedzs elés i es zköz les z General default / Cross default (fizetési nehézség kockázata, költsége) Garancia értékének 10%-os változása és nincs kiegészítés áruhitelnél is (piaci kockázat)

10 S ta nda rdizá lt term ék-e? Hiteldíj emelési okok: Betéti kamat emelkedése külön indoklás nélkül Bank működési költségei (működési kockázat) Pénzügyi, biztosítási ágazat munkavállalóinak béremelkedése (működési kockázat) Posta (Internet-költség) emelése

11 S ta nda rdizá lt term ék-e? Jelzálog Biztosítási érték Hitelösszeg, hitelbiztosítéki érték, újraépítési költség / teljes érték) Megjegyzés: igazából árjellemező lenne, de PSZÁF nem vizsgálja Bérbeadás engedélyezése; engedélyezés nélkül mi kerülhet a szerződésbe (pl. felmondási idő, előre megfizetett bérleti díj)

12 S ta nda rd hatékony-e? Eddig: amiben eltérnek nem standardizáltak Van amiben azok mindegyikben felbukkannak. Például: Kamatemelés adósminősítés romlása esetén Kamatemelés jelzálog értékének csökkenésekor (-10%) Posta-kockázat

13 S ta nda rd hatékony-e? Elméleti vita: ha ugyanaz a megoldás mindenhol, az versenyre vagy (hallgatólagos) kartellre utal? Verseny elvileg kikényszeríti, hogy a többség által kívánt szabályok kerüljenek be Ha nem is hatékony: elősegíti versenyt, összehasonlítást kevesebb dimenziót kell vizsgálni.

14 K oc ká zatm eg os ztá s Minden szerződés: elem zés e kockázatmegosztás (és ösztönzőrendszer) Ösztönzésről most NEM beszélek: de bonyolult árazás = szofisztikált ösztönző, szűrési módszer (és keresztfinanszírozás elleni védelem) Egyoldalú szerződésmódosítás tiltása alapkérdés: Lehet-e olyan szerződést kötni, amit nem kell módosítani?

15 K oc ká zatm eg os ztá s elem zés e O.E. Williamson: szerződés alapkérdése: governance = hogyan oldjuk meg az előre nem látható problémákat? Általában logikai kiindulópont: klasszikus szerződés itt minden szabályozott, bíróság csak betartat) DE mellette más formák is kellenek: Pl. relációs szerződés: a felek

16 K oc ká zatm eg os ztá s elem zés e Klasszikus ÁSZF kritika: Itt nem letárgyalják a felek, hanem fogyasztó IGEN NEM döntés előtt GVH: Az általános szerződési feltételek (blankettaszerződések) megjelenése gyakorlatilag a felek közötti egyenlőtlen alkupozíció jogi leképeződése. A vállalkozás egyoldalúan alakítja ki feltételeit az általa kötendő szerződésekhez,

17 K oc ká zatm eg os ztá s elem zés e IGEN NEM döntés nem azonos az egyenlőtlen alkupozícióval! Például: tankönyvi (kompetitív) piacon hogyan dönt a fogyasztó a termékről, annak minőségéről? Sehogy : Fogyasztói (tájékozott!) döntés: adott ár mellett veszi, nem veszi Tömegterméket mind lehessen azon az

18 K oc ká zatm eg os ztá s elem zés e Mikor hatékony a kockázatmegosztás ex ante? Ha tudjuk ezzel összevethető az ÁSZF ÁSZF melletti közgazdaságtani érv: a többség számára hatékony megoldást választja ki Legegyszerűbb: olcsóbb kockázatviselő tesztje (Posner Rosenfield [1977]): melyik fél tud

19 K oc ká zatm eg os ztá s elem zés e Posner- Rosenfield teszt feltételezi: Vagy-vagy (nincs megosztás) Mindig összehasonlítás kell: melyik félnek olcsóbb Egyszerűbb egyoldalú-teszt (Joskow [1977]) 1. Információ (mint előző) 2. Gazdaságilag lehetetlenülés (komoly veszteséget okoz csődhelyzet, Bank:

20 K oc ká zatm eg os ztá s elem zés e De óvatosság!!! Újabb ÁSZF-irodalom (Gillette [2004], Bebchuk Posner [2006], Johnston [2006]): az ÁSZF lehet, hogy önmagában nem hatékony, de nem biztos, hogy alkalmazzák is. Az ÁSZF ex post büntetési/jutalmazási lehetőség: ha a partnerrel nincs gond, akkor nem alkalmazzák (vö. említett

21 Polic y Nem standardizált jellemzők Információadás, nevelés átfogóan cselekvőképesség : jogosítvány (Camerer [2006]) D E : s za bá lyozói c s a pda lehet (Glaeser [2010]: Paternalizmus és pszichológia. K orm án y zás, K özpén zü g yek, S zabályozás, 2010/1) N éhá ny dim enzió (példá ul á r, költs ég ) kiem elés e na g yon ves zélyes lehet! Esetleg (puha paternalizmus):

22 Polic y Standardizált jellemzők = szabályozás? NEM ERŐFÖLÉNY MEGJELENÉSE KOCKÁZATELEMZÉS KELL! 1. Ha kockázatot bankra hárítunk kockázata / költsége emelkedik (hiteldíj nő, vagy hitelkínálat csökken adósminősítés, szűrés szigorodik). 2. Önmagában áremelkedés nem baj. A kérdés: fogyasztó számára a kockázat vagy

23 K em ény paterna lizm us FORMÁI: Magyar vitákban felmerülte: uzsora/kamatmaximálás, végtörlesztés, előtörlesztési díj, végrehajtás nehezítése (lakást?), csőd (fresh start), hitel/fedezet, hitel/jövedelem, vagyonalapú hitelezés tiltása, negatív amortizáció tiltása (legalább kamatot szedje be, ne nőjön

24 P uha paterna lizm us, m a g á njog i Plain vanilla (diszpozitív szabály): ezt kínálni kell, de mást is lehet Ragadós diszpozitív szabályok (viselkedési közgazdaságtani érvek, de egyszerű tranzakciós költség megtakarítás is felhozhatók) Ráaerősíteni: Adóvisszatérítés csak PV számlára Ha eltérés és fogyasztónak kár: bank

25 K orlá tozott ra c iona litá s a jog ba n? Korlátozott racionalitásra a jogrendszer ritkán épít Tanulja meg! Például: R easonable man standard kártérítési jogban (adott helyzetben általában elvárható magatartás) ha ezt megteszi nem kell kártérítés Vö. racionálisnak tételezi az aktort pedig ott nincs is előzetes alku,

A fogyasztói hitelezés jogi és közgazdasági elemzése

A fogyasztói hitelezés jogi és közgazdasági elemzése IV. évfolyam (2010) 1. szám 41 63. oldal http://www.kormanyzas.hu A fogyasztói hitelezés jogi és közgazdasági elemzése Richard Hynes Eric A. Posner Tanulmányunk a fogyasztói hitelezés joggazdasági modelljeit

Részletesebben

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója Devizahitelek Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója A devizahitelekrõl további információkat talál fogyasztóvédelmi honlapunkon www.pszaf.hu PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE PSZÁF

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL 2000 2009 2011. november 11. TARTALOMJEGYZÉK OLDAL A. ELŐSZÓ 5 B. FELHÍVÁS 6 C. ÖSSZEFOGLALÓ 7 1. Saját

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges csökkenésének lehetőségét! Alaposan nézzen körül a Gádoros Takarék

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY 36/A. -A ALAPJÁN A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN

Részletesebben

Szalai Ákos: A szerződési jog gazdasági elemzésének közgazdaságtani és jogi alapjai

Szalai Ákos: A szerződési jog gazdasági elemzésének közgazdaságtani és jogi alapjai Pázmány Law Working Papers 2013/08 Szalai Ákos: A szerződési jog gazdasági elemzésének közgazdaságtani és jogi alapjai Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

I. A kölcsön és a hitel közötti különbség II. A fogyasztói hitel felvételekor megfontolandó szempontok III. Miről kell a fogyasztót tájékoztatni a

I. A kölcsön és a hitel közötti különbség II. A fogyasztói hitel felvételekor megfontolandó szempontok III. Miről kell a fogyasztót tájékoztatni a I. A kölcsön és a hitel közötti különbség II. A fogyasztói hitel felvételekor megfontolandó szempontok III. Miről kell a fogyasztót tájékoztatni a hitel felvétele előtt? IV. Az indokolás nélküli elállási/felmondási

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

Szolgáltatóváltási tapasztalat és szolgáltatóváltási költségek összehasonlító elemzése

Szolgáltatóváltási tapasztalat és szolgáltatóváltási költségek összehasonlító elemzése Szolgáltatóváltási tapasztalat és szolgáltatóváltási költségek összehasonlító elemzése BCE Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2007 november 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 Szolgáltatóváltás a villamosenergia-

Részletesebben

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója Devizahitelek Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója A devizahitelekrõl további információkat talál tematikus honlapunkon: www.pszaf.hu/devizahitel A TEMATIKUS HONLAP TARTALMÁBÓL: Fogalomtár

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2015. február 01. napjától

Részletesebben

Árazási Elvek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hiteltermékeinél

Árazási Elvek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hiteltermékeinél Árazási Elvek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hiteltermékeinél Hatályos: 2012. április.1.-től Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet a Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról Eger és Környéke Takarékszövetkezet Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról A szabályzatot az Eszköz-Forrás Bizottság 2010. január 8. napján megtartott

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

Nagy Éva KÖLCSÖNBŐL FOGYASZTÓI HITEL. A doktori értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár

Nagy Éva KÖLCSÖNBŐL FOGYASZTÓI HITEL. A doktori értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nagy Éva KÖLCSÖNBŐL FOGYASZTÓI HITEL A doktori értekezés tézisei Témavezető: Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár Budapest, 2006. I. A dolgozat célja

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos:

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

FOGALOMTÁR Fogyasztási kölcsönök

FOGALOMTÁR Fogyasztási kölcsönök FOGALOMTÁR Fogyasztási kölcsönök Adós és adóstárs Az a természetes személy, akivel a hitelintézet hitel- illetve kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben