MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta."

Átírás

1 MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. Demeterné Ecseri Katalin igazgató 1

2 A tanításra ismeret, a nevelésre hivatás szükséges. (Karády Ignác) Intézményünk idei munkatervének mottója arra ösztönöz minket, hogy alázatos hozzáállással tudunk megfelelni a folytonosan ránk zúduló követelményeknek. Fontos, hogy az újrakezdés izgalmával kezdjük el a következő tanévet. Nyári események Intézményünkben, mint ahogyan azt már eddig is megszokhattuk, a nyár folyamán sem állt meg az élet. A tanév bezárása utáni 2 hétben nagyon jól debütált a kísérleti jelleggel elindított napközis tábor. Köszönöm mindenkinek a lelkesedését, ötleteit, kitartását. A programokat a mostani tanév végére megtarthatjuk. A nyár folyamán 2 tábort szerveztünk: - június végén Krakkói külföldi tábort, amibe bevontunk néhány IPR-es tanulót, így 2 legyet üthettünk egy csapásra. Nagyon jól sikerült az első ilyen próbálkozás, köszönöm a 2 kollégám segítségét, akik nem csupán a szervezés gondolati stádiumában segítettek, hanem a megvalósításban is. -a másik táborunk augusztus elején az Erzsébet tábor volt. Örülök, hogy bekapcsolódtunk ebbe a programba. Köszönöm a szervezést és a segítséget. Ezt mindenképpen folytatni kell a jövőben is. Július hónapban a tankerület törvényességi ellenőrzést tartott a zeneiskolai intézményegységben. Szerencsére semmi bonyolult dolog nem történt, egyszerű ellenőrzésen vagyunk túl. E tanévtől ismét megújult intézményünk: megszűnt a Mendei iskolával való fúzió, visszatérhettünk tehát szeptember 1-jével a előtti működésre. Nem újdonság számunkra már semmi sem, hiszen annyi változást megéltünk már együtt, s a feladatunk továbbra is teljesen egyértelmű: az újonnan átdolgozott Pedagógiai Programunkban leírtak alapján dolgozunk, folytatva a már elkezdett oktatási-nevelési feladatainkat. Intézményi szervezeti működés Az intézményünk a Köznevelési törvény. 18. pontjának 20. -a szerint többcélú intézmény, ezen belül a Knt. 20. (1) c) alapján közös igazgatású köznevelési intézmény, amely szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységekből, az általános iskolai és a zeneiskolai intézményegységből áll. Ennek megfelelően a vezetés struktúrája a következő: az általános iskolai intézményegység vezetője egyben az egész intézmény igazgatója. Az igazgatónak van egy igazgató helyettese. A zeneiskolai intézményegység élén is intézményegység vezető áll. Tehát visszatérünk a társulás előtti szervezeti formához. Az ÁMK idején is hatékonyan működő vezetési modellel dolgoztunk, ami teljesen megtört tavaly januártól, ám most kissé megújulva, s reméljük, letisztulva működik majd. A vezetési struktúránkat a következőképpen alakítjuk át: 2

3 - a csúcsmenedzsment ( igazgató, igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető ) a tanév előkészítésekor, félévkor, és a tanév befejezésének tervezésekor ül össze kötelező jelleggel. Itt hozzuk meg az elvi döntéseket, a hosszú távú tervezés itt kezdődik el. Ezekről jegyzőkönyvek készülnek. Ezen kívül bármikor, az aktualitások miatt megbeszélést tarthat. - minden hétfőn a heti programok és az elmúlt események miatt rövid egyeztetést tartunk. - havonta vezetőségi értekezletet tartunk, melyen az igazgató, az igazgató helyettes, szükség szerint a zeneiskolai intézményegység vezető és két munkaközösség vezető vesz részt, és itt történnek meg a szakmai megvalósítások előkészítései. Nagyon számítok a középvezetői irányításra, a munkaközösség vezetők munkájára, a kommunikáció megfelelő áramlásának ez az alapja. Mindkét intézményegység élén tehát vezető áll. Az intézményegységek irányítását és a koordinációs munkát az igazgató látja el, a szakmai munka közvetlen irányítása és ellenőrzése pedig az általános iskolában az igazgató, a zeneiskolában a zeneiskolai intézményegység vezető feladata. Az iskolák napi tevékenységüket az igazgató útmutatásai alapján az igazgató helyettes és a zeneiskolai intézményegység vezető irányításával végzik. Az intézményben a Pedagógiai Program alapján működő iskolák egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják. A munkát összehangolását esetenként az igazgatótanács segíti. A pedagógusok beosztásáért, a szakmai munka szervezéséért az általános iskolai intézményegységben az igazgató helyettes a felelős, a zeneiskolai intézményegységben pedig Lukács Ildikó. Az igazgatón kívül a saját egységükben csak ők adhatnak számukra utasítást. Az iskolatitkár beosztásáért az igazgató felel és ő adhat utasítást számára. A technikai dolgozóknak a beosztásáért, munkájáért az igazgató helyettes felel, az igazgatón kívül csak ő és a zeneiskolai intézményegység vezető adhatnak számukra utasítást. A fentiekből következik, hogy minden dolgozó csak a felettese utasítását követve végezze munkáját, neki tartozik elszámolással. Intézményünk közösen tartja tanévnyitó értekezletét félévi értékelő értekezletét év végi érékelő értekezletét, a nevelési értekezletet. Az eddigi egységes adminisztráció folytatódik az intézményben. Személyi feltételek A nevelőtestület és az összalkalmazotti közösség Az intézmény egységes nevelőtestülettel dolgozik. Összlétszáma a szeptember 1-jén 22 fő. Az általános iskolában 18 fő dolgozik, melyből 16 fő főállású, 1 fő részállású és félállásban könyvtárosként dolgozik, 1 fő pedig részállásúként áttanít a zeneiskolából. A művészeti iskola testülete 5 főből áll, akik közül 3 fő egész állású, 1 fő részfoglalkozású, 1 fő óraadó. Intézményünkben dolgozóink nagy többsége közalkalmazott, a zeneiskolánkban alkalmazunk óraadót. 3

4 Az összalkalmazotti létszám: 28 fő. Ebből az igazgatói-titkársági irodán 1 fő iskolatitkár dolgozik. Intézményünkben 3 fő takarítót alkalmazunk. Az úri Községi és Iskolai Könyvtárban 1 fő részfoglalkozású könyvtáros dolgozik. Szeptember 1-jétől fél állású karbantartónk is van végre a tankerület jóvoltából. Szintén szeptembertől sikerült 1 fő pedagógiai asszisztenst is alkalmaznunk. Az úri Községi és Iskolai Könyvtár és a Művelődési Ház marad továbbra is a mi feladatkörünkben. Borbás Bernadett látja el ezután is heti 20 órában a könyvtárosi feladatokat, a megállapított nyitvatartási renddel. Az iskolaotthonos és az alsós osztályok osztályfőnökeikkel, a felsősök pedig a magyar szakosokkal természetesen használhatják a könyvtárat könyvtárhasználati órákra és egyéb könyvtári foglalkozásokra. Ezen kívül mások számára is nyitva áll. Ellenőrzése az igazgató és az igazgató helyettes feladata. A Művelődési Ház koordinációját és ellenőrzését továbbra is Lukács Ildikóra bízom. Elmondhatjuk, a szakos ellátásunk rendkívül jó arányt mutat. Sokat dolgoztunk ezért. Munkaközösségek a 2014 / 2015-ös tanévben Az intézményünkben az idei tanévben 2 munkaközösség működik: o Alsós munkaközösség o Felsős munkaközösség A 2 éve adtam munkaközösség vezetői megbízást 5 évre: o Belovainé Papp Katalin o Horváth Violetta A munkaközösségek a szakmai munka alapsejtjei. Itt kezdődik meg a Pedagógiai Programban felvázoltak megvalósításának előkészítése, szintetizálása. Ezért hárul igen nagy felelősség a szakmai munkaközösségek vezetőire. Nagyon nagy mélységben kell tisztában lenni az új Pedagógiai Programunkkal és a helyi tantervekkel, hogy a munkaközösség vezetők hatékonyan segíthessék a kollégák munkáját, valamint a vezetők munkáját az ellenőrzésekben is! Diplomaszerző - továbbképzésben résztvevő pedagógusok 2 kolléga tanul jelenleg újabb diploma megszerzéséért. o Rőthiné Lauf Csilla, a történelem-angol szakot végzi egyetemi szinten. o Borbás Bernadett elkezdi a könyvtár-informatikus képzést. Gulyás István szakvizsgára felkészítő képzésen vesz részt. Az óraadó Piller Balázs a nyelvvizsga megszerzéséért tanul. A gyermekek, tanulók Az általános iskola tanulóinak száma szeptember 1-jén 186 fő. Magántanulónk nincs. Jogviszonyát szünetelteti külföldi tartózkodása miatt 2 fő. Sajátos nevelési igényű gyermekeink száma 5 fő. A BTM-es gyermekek száma 10 fő. Süliné Köbli Klára gyógypedagógus foglalkozik továbbra is a fejlesztésükkel. 4

5 A zeneiskolai létszámok: a mendei telephellyel együtt összesen 110 fő körüli. A zeneiskolások számát mint minden tanév elején még nem tudjuk pontosan. A tanév elkezdése után derül ki, hogy valójában hány gyermek, s milyen szakra iratkozott be, és jár is. Úriban, a székhelyen kb. 67 főre számítunk: előre láthatólag 35 zenei tanszakos, 30 néptáncos gyermeket oktatunk. A mendei telephelyen kb. 45 gyermek a várható. Az intézményünkbe belépő tanulók összetétele, iskolai életmódra való felkészültsége évek óta erősen heterogén. Innovatív eszközökkel kell feléjük közelítenünk. A néhány negatív hatásokkal együtt azonban azt is elmondhatjuk, hogy a mi tanulóink többségével el lehet menni nagyobb szégyenkezés nélkül bárhová. Bizonyítandóak a nyári táboraink, napközis tábori kirándulásaink is. A többi iskola sok neveletlen, tiszteletlen diákjaival ellentétben, mi azt mondhatjuk, hogy megéri következetesen betartani és betartatni a szigorú szabályainkat, a házirendet, mert a néhány kisebb-nagyobb problémától eltekintve alapvetően megoldható gondokkal küszködünk. Elégedettek persze soha nem lehetünk, de jó érzés az, hogy nem hiábavaló a sok-sok ráfordított idő és a munka gyermekeink nevelésére. Iskolai osztályok, tanulócsoportok Ebben a tanévben 9 osztályunk indul. A zeneiskolában előre láthatólag 3 néptánc csoport működik majd Úriban. Napközis, tanulószobás csoportok Az iskolaotthonos oktatási forma kiterjesztésével 1 napközis-tanulószobás csoportot indítunk az idén. Itt az ebédeltetés adminisztrációjával járó feladatokat Arnócz Ildikó látja el továbbra is, a csoport vezetését pedig közösen végzik Somogyi Miklósnéval. Új elemként szeretnénk bevezetni, hogy minden nap legyen 1 konkrét foglakozás, amit a tantárgyfelosztásban külön jeleztem. DÖK Az általános iskolában továbbra is működik a Diákönkormányzat is, saját terv szerint dolgozik. A DÖK-öt segítő pedagógus feladatait továbbra is Túriné Cser Katalinra szeretném bízni. SZM Intézményünkben működik a Szülői Munkaközösség, mely aktívan és sikeresen segítik munkánkat. Az általuk megrendezett bálokból befolyó anyagi támogatás és minden más segítség továbbra is nélkülözhetetlen intézményünk fejlesztésében. Egyház Jó kapcsolatot tartunk fenn az egyházzal, intézményünk épületében a Hit-és erkölcstanon kívül működnek a fakultatív hittanórák is. 5

6 Alapítványok Az Úri Szent Imre Általános Iskola és AMI rendelkezik alapítvánnyal: Az úri iskolás gyermekekért alapítvánnyal. Nagyon fontos ez a bevétel a táborainkhoz. Évek óta gyűjtögettünk egy külföldi tábor megszervezéséhez, ami az idén meg is valósult. Fontosnak ítélem, hogy vidéki iskola lévén mi is legyünk képesek legalább 2 évente felajánlani tanulóink részére ilyen lehetőséget is az egységes esélyek megteremtése érdekében. Az intézményegységek tárgyi feltételei Az általános iskola 1 U alakú épületben foglal helyet. A Művészeti Iskola intézményegységi központja az Úri Szent Imre Általános Iskola épületében működik, a zenei órákat is ezen a helyen tartjuk, a néptánc órákat pedig az iskola melletti Művelődési Házban, amit az Úri Önkormányzat tart fenn és működtet. A zeneiskolai telephely Mendén az úrihoz hasonlóan az általános iskola épületben kapott helyet: itt tartjuk a zenei órákat. Úriban sajnos továbbra sincs tornaterem, de reménykedünk benne, hogy hamarosan lesz! A Művelődési Ház épületében kapott helyet a melegítőkonyha, ami bizony az idei tanévben már sok problémát fog okozni: az iskolaotthonos osztályok megnövekedett számú étkezőt vonnak maguk után, így az eddigi étkezőhelyiség már nem tudja betölteni maradéktalanul a funkcióját. Sajnos tornaterem hiányában a nagyteremben tartjuk továbbra is a testnevelés órákat. Az általános iskolánál jellemző, hogy minden osztálynak külön saját terme van. Természetesen uszodánk nincs, ezért a gyerekeknek meg kell szervezni az úszásoktatást. Épületünk állaga folyamatosan és gyorsan romlik. A jövőben is csak önkormányzati és állami fenntartói pályázatok útján juthatunk jelentősebb támogatáshoz. Épületeink belsejét erőnkön felül igyekszünk barátságossá tenni. Termeinkben, osztályainkban a bútorokat és a berendezéseket, valamint a neveléshez, oktatáshoz szükséges szemléltető eszközeinket, infokommunikációs eszközeinket évek óta igyekszünk pályázati pénzekből folyamatosan felújítani, beszerezni. Az SZM szervezeteitől támogatást kapunk, minden évben bált szervezünk, és a bevételt igyekszünk a szépítgetésre fordítani. Egyre nagyobb szükségünk lenne még több projektorra és laptopra, a számítógépeink elavultak, a hálózatunk messzi van a tökéletestől. Nagyon kellene valamilyen pályázatot találni erre. A zeneiskolai hangszerállományunk kielégítő, de mint minden ezek is amortizálódnak. Elmondható, hogy az intézményegységekben adottak a tárgyi feltételek az alapvető feladatellátáshoz, az oktatási taneszközökkel való ellátottságunk az utóbbi években a pályázatok következtében javult. Nyári munkálatok Nagyon nyögve nyelősen indultak idén a nyári munkálatok. Júniusban és júliusban nem történt semmi. Augusztus 1-jén Arnócz Ildi terméből sikerült kiirtani a befészkelt darazsakat. Ezzel kezdődtek meg a munkálatok: az új szárnyon az elázott gipszkarton falat szétszedve megszűnt a 2 emeleti wc, de helyette sikerült kialakítani egy szép, tágas iskolaotthonos termet, ahová a 3. osztályosok költöznek. A festés után ide készítette el Varró Pisti a nagy szekrényt, s alakítottunk ki újabb szép, hangulatos tanulóbarát tantermet. Ennek egy része az IPR pénzből valósult meg: az egy személyes asztalok és székek, valamint a szekrény fele. Az átalakítást, festést, ablakmegoldást, szekrény másik felét a tankerület segítségével és Berki Csaba jóindulatával tudtuk megvalósítani. 6

7 A könyvtár költöztetése folyamatban van: átkerült az akadálymentesített részre: itt egy kis raktársarok kialakítása és festés után lehetett megkezdeni a polcok, könyvek számítógépek áthordását, telepítését. A költözésben segítséget kaptunk az önkormányzattól: a közmunkások voltak segítségünkre. Ez nagyon sokat jelentett, hálásak vagyunk érte. Nagyon szép és hangulatos helyiséget sikerül így kialakítanunk. Egyenlőre a régi helyen marad a zongora, itt tartjuk a szolfézs órákat és a zongora órák egy részét, és a bontott nyelvi órákat is. Még nem tudjuk, mi lesz a nagy energetikai pályázattal. A negyedik osztály felköltözik az emeletre, az elballagott nyolcadikosok termébe. A közmunkásunk segítségével sikerült kifesteni, így tiszta terem várja, hogy a tanító néni dekorálhasson. A létszám miatt az ötödik osztály marad az eddigi termében. A szertárat átpakoltuk a régi büfé helyére, így könnyebb lesz a megközelítése a 2 kolléganő számára. Lehetőség nyílik, arra, hogy mindent el tudnak bármikor vinni, és szellőzése is van a helyiségnek. A tisztítószereket költöztettük át a szertárba, ez lesz ezután a tisztítószerek tárolója. A tisztítószeres kis helyiségben kap helyet a logopédia. A logopédiába költözik a fejlesztő. Mindkettőt szépen kifestette közmunkásunk. A fejlesztőben alakítottunk ki egy külön zeneiskolás irodát, ahová az intézményegység vezető költözik. Itt alkalma lesz zeneórákat is tartani. Balázs Pisti ezt is felújította. A zongorát a mellette lévő terembe vittük fel. A szintetizátor órákat a régi könyvtárban tartjuk. Az irattár pakolása és festése is megtörtént oly sok év után újra. Rengeteg már oda nem illő dolgot kidobáltunk, és helyet készítettünk az aktuálisabb iratoknak. A Művelődési házban az önkormányzat pályázatot nyert külső és belső függönyre, ez szintén elkészült, kérlek, hívjátok rá fel a gyerekek figyelmét, hogy nagyon vigyázzanak rá! Az étkezés az idei tanévben egy szükségmegoldás: nagyon nagy odafigyelést és szervezést igényel az iskolaotthonos tanítóktól és az étkeztetőktől. Varró Pisti nemcsak a szekrényt készítette el, hanem gondoskodott az udvari játékok és a padok festéséről is. Solti Gábor a nyáron többször segített a fűnyírásban és a sövényvágásban, területrendezésben, és a Mendéről való bútorok, gépek, iratok költözésében.. Nagyon hálásak vagyunk nekik. A hátsó pálya átadása megtörtént. Figyeljetek a gyerekekre, óvakodjunk a balesetektől a délutánok és a testnevelés órák folyamán! Felsorolni is sok volt ennyi mindent, nem még teljesen megvalósítani. Ha nehezen is, de végül sok utánajárással és koordinációval sikerült. Azt gondolom, hogy a végeredményt látva megérte a sok fáradozás: kissé ismét szebbek, tisztábbak és komfortosabbak lettünk. A 2014/2015-ös nevelési év és tanév kiemelt feladatai Fontos cél továbbra is, hogy az intézményünk egy olyan hely legyen, ahol jó diáknak lenni, ahol gyökereik megerősödhetnek, s ahol lehetőséget kapnak a szárnyaik próbálgatására, s ahonnan biztonságosan, megerősödve repülhetnek majd ki. Egy ilyen környezetben releváns az együtt dolgozók egymás iránti felelőssége, segítőkészsége, Nagyon kérek mindenkit a segítő együttműködésre. Oly mértékben újult meg a nevelőtestületünk az utóbbi években, hogy egészséges egységet képes alkotni a régi, hagyományokat teremtő és innovációra nyitott pedagógusok csoportja és az új szeleket hozó kezdő és gyakorlott pedagógusok csoportja. Ha mindenki hozzáadja tudása legjavát, akkor újabb innovációkra leszünk képesek, s a jelen helyzetből is a legjobbat tudjuk majd kihozni. A közös munka sikere által még inkább sikeres lehet intézményünk. 7

8 A tantárgyfelosztásokat igyekeztünk úgy elkészíteni, hogy minden pedagógusnak egyenlő óraszáma legyen, tehát 24 órára lehetett terveznünk a legtöbb emberét. Hármunkét nem sikerült csak kihozni így. ( Ez a szakos ellátottság miatt vált szükségessé.) A nyár folyamán átdolgoztam a Pedagógiai Programunkat. Az elfogadás eljárásrendjét megkezdjük a jövő héten. A PP-ben továbbra is hangsúlyoztam, hogy a fokozódó nyomás és a nehézségek ellenére még mindig hiszünk a nevelés lehetőségében, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel. Tehát most is ezt szem előtt tartva tesszük a dolgunk. Az intézményünk általános iskolai intézményegységében a köznevelési alapfeladatokon túl különleges pedagógiai célok megvalósítása is történik: Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés iskolaotthonos oktatás Az elért eredményeink megtartása kiemelt feladatunk ebben a tanévben is minkét intézményegységben. Az intézmény mai státuszának stabilizálása és fejlődési pályára állítása érdekében sokat dolgoztunk mi vezetők, s a nevelőtestület is. Olyan innovációs folyamatokat indítottunk el, ami meghatározó a jövőre nézve. A célunk egy olyan intézmény, amely képes jövőképet adni diákjainak, dolgozóinak egyaránt. Visszatérve a 2007 előtti szervezeti felépítéshez továbbra is törekszünk a hatékony, szakszerű és törvényes oktatásra-nevelésre. Prioritásaink az értékmegőrzés, az értékek átmentése, a minőség közvetítése. A tanügy egyik kardinális fejlesztési iránya a minőségre fókuszálás. Számunkra ez csupán az eddigi munkánk hatékony, tervszerű folytatása. Fontosnak ítéljük, hogy kapjon kiemelt szerepet a rendszeres és folyamatos tanulás. Fokozni kell a tanulókban az akaraterőt, kitartást, önállóságot. Továbbra is meg kell követelni az alapvető erkölcsi normák betartását, a fegyelmezett magatartást. Elért eredményeink megtartásának színterei: A TAMOP pályázatban elért eredményeink 5 év fenntartási kötelezettségén túl, hosszú távú fenntartás a cél. A 4. fenntartási évet kezdjük, melyben már: o új tanulási módszereket alkalmazunk. o IKT-s eszközöket használunk. o Tanulást segítő tanmenetek megtartását, továbbfejlesztését szorgalmazzuk. o Programjainkban a tevékenységközpontúság, gyermek centrikusság szerepel. o A már meglévő és az újonnan fejlesztett pedagógiai projektjeink, témaheteink, moduljaink beépítése és továbbfejlesztése folyik. Az IPR munka folytatása. Az Integrációs program eddig csupa jó dolgot hozott intézményünknek, tehát folytatjuk. Említettem az elmúlt tanév végén, hogy megváltozott a program finanszírozása és az ideje nem félévekre szól, hanem most fejeződik be az részelszámolással az 1. etap, majd folytatódhat szeptember közepétől november 30-ig a befejező szakasz. Véleményem szerint mi nagyon hasznosan igyekszünk felhasználni az összegeket, hiszen ebből sikerül gyermekbarát iskolaotthonos termeket létrehoznunk évek óta, valamint kirándulásokra eljuttatni, sőt táboroztatni az arra érdemeseket. Ezen felül az 8

9 együttműködések jegyében olyan programokat létrehozni, amelyekkel újabb hagyományokat hozunk létre. A fejlesztésre vonatkozó tevékenységek intézményünkben: A Pedagógiai Programunkban megfogalmaztuk, hogy intézményünk, a kompetencia alapú nevelés-oktatás változatos és újszerű módszereinek, tanulási technikáinak alkalmazásával kíván a XXI. század új kihívásaira válaszolni, reagálni. A 2014/2015-ös tanévben folytatjuk a TÁMOP pályázatban vállat tevékenységek egész éven át tartó megvalósítását, fenntartását. A Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak alapján biztosítjuk az általános iskolában a pályázat fenntarthatóságát. Munkatervünkben most kijelöljük a tanévben megvalósítandó elemeket: a témahetet, projektet melyik csoporttal, osztállyal valósítjuk meg, milyen témát dolgozunk fel, ki a felelőse. Ezek dokumentációját az előző évekhez hasonlóan folytatjuk Ugyanilyen módon a szövegértési, matematikai, szociális és életviteli kompetenciai programcsomagok implementációja is a PP.ben meghatározottak szerint zajlik, adminisztrálása folyamatos. Az idén a témahetünk a Szent Imre Napok keretében zajlik majd, az iskolánk 85. évfordulója alkalmából iskolatalálkozót is szervezünk. A témahét címe: A 3 hetes projektet az ősz folyamán a 4. osztállyal Arnócz Ildikó építi be a munkájába. A témája az ősz. Mindezek szakmai irányítását teljesen átveszem újból, mint ahogyan az elején is irányítottam, de az ellenőrzést, az adminisztráció nyomon követését az igazgató helyettesre bízom. Ő pedig köteles erről beszámolni a vezetőségi értekezleteken. A szövegértés kompetencia programcsomaggal az 1. osztályban Belovainé Papp Katalin, az 5. osztályban Sárköziné Jancsovics Mária dolgozik. A matematika programcsomag a 3. osztályban Ágnecz Ferencné, a 6. osztályban Somogyi Miklósné vezetésével kerül teljesítésre. A szociális kompetencia programcsomaggal a 4. osztályban Arnócz Ildikó dolgozik. A moduláris oktatás kiterjed az egész intézményre. o Az egészséges életmód szerepe intézményünk életében már permanens módon folyik. A negyedik tanévet kezdjük minden csoportban és osztályban. A megvalósításért az igazgató helyettes és a munkaközösség vezetők felelnek. o Ugyanígy a Közlekedj okosan modul bevezetése is egységesen folytatódik az iskolában. Mindkét moduláris formánál mindenhol beépül néhány modul, az osztályfőnökök, valamint a megfelelő szaktanárok építik be a tanmeneteikbe. Az idén kérem, hogy mielőtt beépítitek a tanmenetetekbe, munkaközösségi értekezleten beszéljétek meg a PP-ben leírt témák szerint. Kérek egy kiegészítést a konkrét évfolyamonkénti lebontásról mindkét modul esetében! Határidő: szeptember 30. Felelősei: osztályfőnökök, technika szakos tanár, munkaközösség vezetők, igazgató helyettes. Végrehajtásukért a pedagógusok, az ellenőrzésükért az igazgató helyettes és a munkaközösségek vezetői felelnek. A műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása a PP-ben meghatározott módon valósul meg az Életvitel és technika egy évfolyamon, a hatodikon. Megvalósulásáért és a végrehajtásáért a technika szakos tanár, Bajnai Ilona, ellenőrzéséért az igazgató helyettes felelős. A TÁMOP pályázati egységes adminisztráció folytatódik, a fenntarthatósági dokumentáció az igazgatói irodában és a mendei irattárban kerül elhelyezésre. Felelőse az igazgató. A fenntarthatósági jelentést június végéig kell elkészteni. Felelőse az igazgató. 9

10 Az IPR további megvalósítása. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjának folytatása kiemelt célunk. A november utáni folytatásáról nincs hír, de addig az elkészített program aszerint haladunk és valósítjuk meg. Amennyiben tudjuk folytatni, abban az esetben központi helyet kap a tanév többi részében is a Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés. Felelősei az igazgató, igazgató helyettes és az IPR csoportok vezetői. Az általános iskolában idén szintén több tanterv lesz érvényben: o és évfolyamokon az új NAT-ra épülő új kerettantervek alapján elkészített helyi tanterv, o a évfolyamokon a régi Nat-ra épülő helyi tanterv kifutó rendszerben. Megvalósításáért és ellenőrzéséért az igazgató és az igazgató helyettes a felelősek. Fokozott figyelemmel kell felkészíteni tanulóinkat az OH által végzett méréseken való eredményes helytállásra. Ez minden pedagógusnak kötelessége és felelőssége. Kérem, hogy mind az alsós, mind a felsős pedagógusok intenzíven foglalkozzanak ezzel! Felelősei az alsós és a felsős munkaközösség vezetők. Az ellenőrzések és a minősítések miatt ezt komolyan kell vennünk! Mindennapos testnevelés e tanévben már az és az évfolyamokon kerül bevezetésre. Kérlek benneteket, figyeljetek az órabeosztásokra! Az 1. és a 2. iskolaotthonos osztályokban bevezetésre kerül a Tánc és mozgás heti 1 órában a testnevelés heti óraszámába beépítve. Ezt nem a Művelődési ház nagytermében tarjuk. Felelősei: alsó és felső tagozaton a tárgyat oktatók. Erkölcstan/Hit-és erkölcstan bevezetése az és az évfolyamokon felmenő rendszerben folytatódik. Iskolánkban római katolikus és hitgyülekezetes hitoktatás folyik. Ez a heti 1 óra az erkölcstan órával párhuzamos időpontban zajlik most is, a többi hittanóra ugyanúgy, ahogyan eddig. Az erkölcstan oktatásának felelősei a tantárgyfelosztás szerint a tárgyat oktató pedagógusok. Ellenőrzésükért az igazgató helyettes felelős. Az általános iskolában tavaly bevezetésre került felmenő rendszerben a felső tagozaton az emelt óraszámú technika oktatása a tanulók gyakorlatias, mindennapi tevékenységekben való jártasságainak fejlesztése érdekében. Ennek a tantervhez való teljes igazodásáért és megvalósulásáért Bajnai Ilona technika szakos pedagógus a felelőse. Az ellenőrzése az igazgató feladata. Dokumentumaink átdolgozása sajnos újra szükségesé válik: mint említettem a PP-t átdolgoztam, aktualizáltam. Lefolytatom a véleményeztetéseket és szeptember 9-én szeretném, ha el tudnánk fogadni. Ezután szeretném elkezdeni az SZMSZ-nek, és a mellékleteinek az átdolgozását. A zeneiskolai részek átdolgozásával megbízom Lukács Ildikót. Az átdolgozott Pedagógiai Programunkban foglaltak végrehajtása. Tudatosítanunk kell, hogy e dokumentum szerint dolgozunk. Központi helyet kell kapjon munkánkban a tanulási folyamat eredményesebbé tétele. Ez csak úgy lehetséges, ha tisztában vagyunk azzal, hogy melyik a régi, melyik az új tanterv. A tanmeneteinket eszerint kell elkészítenünk. Alkalmazni kell az ott kidolgozott témakörökre lebontott óraszámokat. Felelőse: minden pedagógus a saját tanmeneteinek elkészítésére vonatkozóan. Az ellenőrzéséért az igazgató helyettes felelős, aki beszámol az igazgatónak. Munkaközösségi értekezleten át kell ezeket tantárgyanként beszélni. Felelősei: a munkaközösség vezetők. A tanmenetek leadásának határideje: szeptember

11 Az új kollégákat arra kérem, hogy tanulmányozzák a saját szakjuk tanterveit, s ezt igyekezzenek megvalósítani. Amennyiben módosítás szükséges, említettem, hogy azt lehet kezdeményezni. Ha lehetséges, még most, az elfogadás előtt ezt is lehet korrigálni. A tanév folyamán szeretnénk célként magunk elé helyezni: o A színvonalas nevelő-oktató munkát, o Az egyéni fejlesztéseket, o A 16 óráig való benntartózkodás igényekhez és lehetőségekhez igazodó megszervezését, o Az igényes iskolai kultúra továbbfejlesztését. Felelősei a szaktanárok, ellenőrzői az igazgató, az igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető és a munkaközösség vezetők. Intézményünkben célul tűztük ki a folyamatos tehetséggondozást. Ennek érdekében lehetőségeinkhez mérten igyekszünk biztosítani különböző tehetségfejlesztő módszereket, alkalmakat. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeink: o szaktárgyi versenyek, o sportversenyek, o a zeneiskolai oktatás, o pályázatok, o vetélkedők, o szereplés ünnepségeken, rendezvényeken, o kis előadások írása, o szakköri munka o egyéni, páros vagy csoportos feladatok, o szakfolyóiratok célzott olvasása o Internet adta lehetőségek kihasználása, o Külső tanfolyamok szervezése. Az eddigi tevékenységeinket igyekszünk bővíteni lehetőségeinkhez mérten: a tavaly bevezetett előkészítő foglalkozásokat az érettségi tárgyakból a évfolyamokon ( magyar, matematika ). Célunk ezzel a továbbtanulás segítése, valamint a 16 óráig történő iskolai programok összehangolása. Ehhez azonban elegendő szakos pedagógus szükséges. Javaslom, hogy a tavalyi tapasztalatokból kiindulva a nyolcadikosokra fókuszáljunk, s a felvételik után vonjuk be a hetedikeseket. Kérem erről a tájékoztatást márciusában a felsős munkaközösség vezetőtől. Az eredményességről pedig a márciusi munkaközösségi értekezleten beszéljünk és hallgassuk meg a szaktanárok beszámolóit. A tanórán kívüli tehetségfejlesztő programok között továbbra is kiemelten kezeljük a tehetséggondozó levelező versenyeket. Szorgalmazzuk, hogy tanulóink vegyenek részt különféle pályázatokon, különböző szintű tanulmányi és sport versenyeken, művészeti bemutatókon, vetélkedőkön. Az idei tanévben szeretném, ha felvállalná iskolánk tavasszal a körzeti alsós verseny szervezését. Tudom, hogy ez nagy munka, de azért kértem, hogy az első félévben teljesítsük a témahetet és a projektet, hogy legyen erre energiánk. A következő versenyeket tervezzük a tanévre: o Levelezős versenyek alsó- és felső tagozaton o Alsós helyesírási verseny o Tollforgató o Kazinczy-verseny o Számítástechnikai verseny o Katasztrófavédelmi verseny. Felelősei: igazgató, helyettes, alsós munkaközösség vezető. 11

12 Az idén elkezdjük angolból és németből az alapfokú nyelvvizsgára való felkészítést. Azokkal az esetleg 7. osztályos gyerekekkel foglalkoznak majd a kollégák, akik hajlandóak erre energiát áldozni és kitartóak. Ennek felelősei Rőthiné Lauf Csilla és Horváth Violetta. A tantárgyfelosztásba beépítettem 1 órát Somogyi Miklósnénak, hogy kezdje el az PP-ben megfogalmazott ECDL vizsga alapmoduljainak felkészítését szakköri szinten. A tehetséggondozás felelősei az igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető, munkaközösség vezetők, szaktanárok. Ha lenne végre lehetőségünk, szeretnénk a jövőben a tehetséggondozás fejlesztésére pályázni. Zeneiskolánk kiváló alapot ad a zenei és a táncos tehetségek kiválogatására, fejlesztésére. Ezt a jövőben is szeretnénk preferálni. Intézményünk másik fő célja a személyiségfejlesztés, alapfeladata az értékközvetítés és képességfejlesztés. A TÁMOP pályázat által elsajátított új módszertani elemekkel és IKT-s eszközökkel a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazása minden kolléga munkájában megtalálható, így az egész intézmény jellemzője. Kérek mindenkit, hogy az IKT-s eszközöket folyamatosan építse be a tanóráiba! Továbbra is kiemelt feladatunk kell, hogy legyen a tanulók neveltségi szintjének fenntartása, fejlesztése. Tapasztalataink alapján a nevelésünk a helyes irányba tart, ezt kell folytatnunk, s átadnunk a belépő elsőseinknek és fejleszteni tovább a többi évfolyamon. Tanulóink nagy része ismeri az udvariassági szabályokat, ezeket a legtöbbje képes alkalmazni is. Kérek mindenkit, törekedjünk a következetességre, példamutató magatartásra! A művészeti iskolánk művészi értéket és látásmódot közvetít, amely többek között a személyiség kibontakoztatásában, a kreativitás fejlesztésével többletértéket nyújt. Művészeti iskolánk színfoltja az integrációnak. Szeretnénk a jövőben a lehetőségekhez képest új tanszakokkal bővíteni: pl. gitár tanszak indítása majd. Erre kellene a jövőben embert találni. Fő feladataink a zeneiskolai oktatással-neveléssel: A zeneiskolás korú gyermekek mind szélesebb köreinek motiválása a zene és a néptánc oktatás lehetőségeire. Nevelni a növendékeket a zene szeretetére, megértésére. A tanulók erkölcsi jellemvonásainak a zene eszközeivel való fejlesztése. Közös zenei élmények útján a közösségre nevelés. Az arra alkalmas gyermekek zenei pályára irányítása. Felelős a zeneiskolai intézményegység vezető és a zeneiskolás pedagógusok. Az általános iskola elkötelezte magát az egész napos oktatási forma bevezetése mellett. Mindezzel több célunk van. Ezek közül kiemelten fontosak az alábbiak: o segítsük az óvoda-iskola átmenetet, a beilleszkedést és a helyes tanulási szokások kialakítását; o egyenletesebbé tehetjük a tanulók terhelését; o a nevelés lényeges hatékonyabbá tétele; o kiemelten foglalkozzunk a tehetséggondozással, valamint a lassabban érő, részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával. Mivel ezek állandó, rendszeres foglalkozások, az osztálytanítók munkája összekapcsolódik: míg egyikük az átfedési idejükben tehetséggondozással foglalkozik, addig a másik a fejlesztéseket, korrepetálást végzi, segít a hiányok pótlásában. o segítünk az egyre több dolgozó szülőnek, aki nem tudja megoldani a gyermeke elhelyezését; o mivel a napi házi feladatok megoldása már napközben megtörténik, így a szülő és a gyermek este már nem kell fáradjon mindezzel, harmonikusabbá téve így a családi együttlétet;. 12

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) MUNKATERVE a 2014/15. tanévre Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató A 2014/15. TANÉV munkaterv készítésekor figyelembevételre kerültek:

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben