MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta."

Átírás

1 MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. Demeterné Ecseri Katalin igazgató 1

2 A tanításra ismeret, a nevelésre hivatás szükséges. (Karády Ignác) Intézményünk idei munkatervének mottója arra ösztönöz minket, hogy alázatos hozzáállással tudunk megfelelni a folytonosan ránk zúduló követelményeknek. Fontos, hogy az újrakezdés izgalmával kezdjük el a következő tanévet. Nyári események Intézményünkben, mint ahogyan azt már eddig is megszokhattuk, a nyár folyamán sem állt meg az élet. A tanév bezárása utáni 2 hétben nagyon jól debütált a kísérleti jelleggel elindított napközis tábor. Köszönöm mindenkinek a lelkesedését, ötleteit, kitartását. A programokat a mostani tanév végére megtarthatjuk. A nyár folyamán 2 tábort szerveztünk: - június végén Krakkói külföldi tábort, amibe bevontunk néhány IPR-es tanulót, így 2 legyet üthettünk egy csapásra. Nagyon jól sikerült az első ilyen próbálkozás, köszönöm a 2 kollégám segítségét, akik nem csupán a szervezés gondolati stádiumában segítettek, hanem a megvalósításban is. -a másik táborunk augusztus elején az Erzsébet tábor volt. Örülök, hogy bekapcsolódtunk ebbe a programba. Köszönöm a szervezést és a segítséget. Ezt mindenképpen folytatni kell a jövőben is. Július hónapban a tankerület törvényességi ellenőrzést tartott a zeneiskolai intézményegységben. Szerencsére semmi bonyolult dolog nem történt, egyszerű ellenőrzésen vagyunk túl. E tanévtől ismét megújult intézményünk: megszűnt a Mendei iskolával való fúzió, visszatérhettünk tehát szeptember 1-jével a előtti működésre. Nem újdonság számunkra már semmi sem, hiszen annyi változást megéltünk már együtt, s a feladatunk továbbra is teljesen egyértelmű: az újonnan átdolgozott Pedagógiai Programunkban leírtak alapján dolgozunk, folytatva a már elkezdett oktatási-nevelési feladatainkat. Intézményi szervezeti működés Az intézményünk a Köznevelési törvény. 18. pontjának 20. -a szerint többcélú intézmény, ezen belül a Knt. 20. (1) c) alapján közös igazgatású köznevelési intézmény, amely szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységekből, az általános iskolai és a zeneiskolai intézményegységből áll. Ennek megfelelően a vezetés struktúrája a következő: az általános iskolai intézményegység vezetője egyben az egész intézmény igazgatója. Az igazgatónak van egy igazgató helyettese. A zeneiskolai intézményegység élén is intézményegység vezető áll. Tehát visszatérünk a társulás előtti szervezeti formához. Az ÁMK idején is hatékonyan működő vezetési modellel dolgoztunk, ami teljesen megtört tavaly januártól, ám most kissé megújulva, s reméljük, letisztulva működik majd. A vezetési struktúránkat a következőképpen alakítjuk át: 2

3 - a csúcsmenedzsment ( igazgató, igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető ) a tanév előkészítésekor, félévkor, és a tanév befejezésének tervezésekor ül össze kötelező jelleggel. Itt hozzuk meg az elvi döntéseket, a hosszú távú tervezés itt kezdődik el. Ezekről jegyzőkönyvek készülnek. Ezen kívül bármikor, az aktualitások miatt megbeszélést tarthat. - minden hétfőn a heti programok és az elmúlt események miatt rövid egyeztetést tartunk. - havonta vezetőségi értekezletet tartunk, melyen az igazgató, az igazgató helyettes, szükség szerint a zeneiskolai intézményegység vezető és két munkaközösség vezető vesz részt, és itt történnek meg a szakmai megvalósítások előkészítései. Nagyon számítok a középvezetői irányításra, a munkaközösség vezetők munkájára, a kommunikáció megfelelő áramlásának ez az alapja. Mindkét intézményegység élén tehát vezető áll. Az intézményegységek irányítását és a koordinációs munkát az igazgató látja el, a szakmai munka közvetlen irányítása és ellenőrzése pedig az általános iskolában az igazgató, a zeneiskolában a zeneiskolai intézményegység vezető feladata. Az iskolák napi tevékenységüket az igazgató útmutatásai alapján az igazgató helyettes és a zeneiskolai intézményegység vezető irányításával végzik. Az intézményben a Pedagógiai Program alapján működő iskolák egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják. A munkát összehangolását esetenként az igazgatótanács segíti. A pedagógusok beosztásáért, a szakmai munka szervezéséért az általános iskolai intézményegységben az igazgató helyettes a felelős, a zeneiskolai intézményegységben pedig Lukács Ildikó. Az igazgatón kívül a saját egységükben csak ők adhatnak számukra utasítást. Az iskolatitkár beosztásáért az igazgató felel és ő adhat utasítást számára. A technikai dolgozóknak a beosztásáért, munkájáért az igazgató helyettes felel, az igazgatón kívül csak ő és a zeneiskolai intézményegység vezető adhatnak számukra utasítást. A fentiekből következik, hogy minden dolgozó csak a felettese utasítását követve végezze munkáját, neki tartozik elszámolással. Intézményünk közösen tartja tanévnyitó értekezletét félévi értékelő értekezletét év végi érékelő értekezletét, a nevelési értekezletet. Az eddigi egységes adminisztráció folytatódik az intézményben. Személyi feltételek A nevelőtestület és az összalkalmazotti közösség Az intézmény egységes nevelőtestülettel dolgozik. Összlétszáma a szeptember 1-jén 22 fő. Az általános iskolában 18 fő dolgozik, melyből 16 fő főállású, 1 fő részállású és félállásban könyvtárosként dolgozik, 1 fő pedig részállásúként áttanít a zeneiskolából. A művészeti iskola testülete 5 főből áll, akik közül 3 fő egész állású, 1 fő részfoglalkozású, 1 fő óraadó. Intézményünkben dolgozóink nagy többsége közalkalmazott, a zeneiskolánkban alkalmazunk óraadót. 3

4 Az összalkalmazotti létszám: 28 fő. Ebből az igazgatói-titkársági irodán 1 fő iskolatitkár dolgozik. Intézményünkben 3 fő takarítót alkalmazunk. Az úri Községi és Iskolai Könyvtárban 1 fő részfoglalkozású könyvtáros dolgozik. Szeptember 1-jétől fél állású karbantartónk is van végre a tankerület jóvoltából. Szintén szeptembertől sikerült 1 fő pedagógiai asszisztenst is alkalmaznunk. Az úri Községi és Iskolai Könyvtár és a Művelődési Ház marad továbbra is a mi feladatkörünkben. Borbás Bernadett látja el ezután is heti 20 órában a könyvtárosi feladatokat, a megállapított nyitvatartási renddel. Az iskolaotthonos és az alsós osztályok osztályfőnökeikkel, a felsősök pedig a magyar szakosokkal természetesen használhatják a könyvtárat könyvtárhasználati órákra és egyéb könyvtári foglalkozásokra. Ezen kívül mások számára is nyitva áll. Ellenőrzése az igazgató és az igazgató helyettes feladata. A Művelődési Ház koordinációját és ellenőrzését továbbra is Lukács Ildikóra bízom. Elmondhatjuk, a szakos ellátásunk rendkívül jó arányt mutat. Sokat dolgoztunk ezért. Munkaközösségek a 2014 / 2015-ös tanévben Az intézményünkben az idei tanévben 2 munkaközösség működik: o Alsós munkaközösség o Felsős munkaközösség A 2 éve adtam munkaközösség vezetői megbízást 5 évre: o Belovainé Papp Katalin o Horváth Violetta A munkaközösségek a szakmai munka alapsejtjei. Itt kezdődik meg a Pedagógiai Programban felvázoltak megvalósításának előkészítése, szintetizálása. Ezért hárul igen nagy felelősség a szakmai munkaközösségek vezetőire. Nagyon nagy mélységben kell tisztában lenni az új Pedagógiai Programunkkal és a helyi tantervekkel, hogy a munkaközösség vezetők hatékonyan segíthessék a kollégák munkáját, valamint a vezetők munkáját az ellenőrzésekben is! Diplomaszerző - továbbképzésben résztvevő pedagógusok 2 kolléga tanul jelenleg újabb diploma megszerzéséért. o Rőthiné Lauf Csilla, a történelem-angol szakot végzi egyetemi szinten. o Borbás Bernadett elkezdi a könyvtár-informatikus képzést. Gulyás István szakvizsgára felkészítő képzésen vesz részt. Az óraadó Piller Balázs a nyelvvizsga megszerzéséért tanul. A gyermekek, tanulók Az általános iskola tanulóinak száma szeptember 1-jén 186 fő. Magántanulónk nincs. Jogviszonyát szünetelteti külföldi tartózkodása miatt 2 fő. Sajátos nevelési igényű gyermekeink száma 5 fő. A BTM-es gyermekek száma 10 fő. Süliné Köbli Klára gyógypedagógus foglalkozik továbbra is a fejlesztésükkel. 4

5 A zeneiskolai létszámok: a mendei telephellyel együtt összesen 110 fő körüli. A zeneiskolások számát mint minden tanév elején még nem tudjuk pontosan. A tanév elkezdése után derül ki, hogy valójában hány gyermek, s milyen szakra iratkozott be, és jár is. Úriban, a székhelyen kb. 67 főre számítunk: előre láthatólag 35 zenei tanszakos, 30 néptáncos gyermeket oktatunk. A mendei telephelyen kb. 45 gyermek a várható. Az intézményünkbe belépő tanulók összetétele, iskolai életmódra való felkészültsége évek óta erősen heterogén. Innovatív eszközökkel kell feléjük közelítenünk. A néhány negatív hatásokkal együtt azonban azt is elmondhatjuk, hogy a mi tanulóink többségével el lehet menni nagyobb szégyenkezés nélkül bárhová. Bizonyítandóak a nyári táboraink, napközis tábori kirándulásaink is. A többi iskola sok neveletlen, tiszteletlen diákjaival ellentétben, mi azt mondhatjuk, hogy megéri következetesen betartani és betartatni a szigorú szabályainkat, a házirendet, mert a néhány kisebb-nagyobb problémától eltekintve alapvetően megoldható gondokkal küszködünk. Elégedettek persze soha nem lehetünk, de jó érzés az, hogy nem hiábavaló a sok-sok ráfordított idő és a munka gyermekeink nevelésére. Iskolai osztályok, tanulócsoportok Ebben a tanévben 9 osztályunk indul. A zeneiskolában előre láthatólag 3 néptánc csoport működik majd Úriban. Napközis, tanulószobás csoportok Az iskolaotthonos oktatási forma kiterjesztésével 1 napközis-tanulószobás csoportot indítunk az idén. Itt az ebédeltetés adminisztrációjával járó feladatokat Arnócz Ildikó látja el továbbra is, a csoport vezetését pedig közösen végzik Somogyi Miklósnéval. Új elemként szeretnénk bevezetni, hogy minden nap legyen 1 konkrét foglakozás, amit a tantárgyfelosztásban külön jeleztem. DÖK Az általános iskolában továbbra is működik a Diákönkormányzat is, saját terv szerint dolgozik. A DÖK-öt segítő pedagógus feladatait továbbra is Túriné Cser Katalinra szeretném bízni. SZM Intézményünkben működik a Szülői Munkaközösség, mely aktívan és sikeresen segítik munkánkat. Az általuk megrendezett bálokból befolyó anyagi támogatás és minden más segítség továbbra is nélkülözhetetlen intézményünk fejlesztésében. Egyház Jó kapcsolatot tartunk fenn az egyházzal, intézményünk épületében a Hit-és erkölcstanon kívül működnek a fakultatív hittanórák is. 5

6 Alapítványok Az Úri Szent Imre Általános Iskola és AMI rendelkezik alapítvánnyal: Az úri iskolás gyermekekért alapítvánnyal. Nagyon fontos ez a bevétel a táborainkhoz. Évek óta gyűjtögettünk egy külföldi tábor megszervezéséhez, ami az idén meg is valósult. Fontosnak ítélem, hogy vidéki iskola lévén mi is legyünk képesek legalább 2 évente felajánlani tanulóink részére ilyen lehetőséget is az egységes esélyek megteremtése érdekében. Az intézményegységek tárgyi feltételei Az általános iskola 1 U alakú épületben foglal helyet. A Művészeti Iskola intézményegységi központja az Úri Szent Imre Általános Iskola épületében működik, a zenei órákat is ezen a helyen tartjuk, a néptánc órákat pedig az iskola melletti Művelődési Házban, amit az Úri Önkormányzat tart fenn és működtet. A zeneiskolai telephely Mendén az úrihoz hasonlóan az általános iskola épületben kapott helyet: itt tartjuk a zenei órákat. Úriban sajnos továbbra sincs tornaterem, de reménykedünk benne, hogy hamarosan lesz! A Művelődési Ház épületében kapott helyet a melegítőkonyha, ami bizony az idei tanévben már sok problémát fog okozni: az iskolaotthonos osztályok megnövekedett számú étkezőt vonnak maguk után, így az eddigi étkezőhelyiség már nem tudja betölteni maradéktalanul a funkcióját. Sajnos tornaterem hiányában a nagyteremben tartjuk továbbra is a testnevelés órákat. Az általános iskolánál jellemző, hogy minden osztálynak külön saját terme van. Természetesen uszodánk nincs, ezért a gyerekeknek meg kell szervezni az úszásoktatást. Épületünk állaga folyamatosan és gyorsan romlik. A jövőben is csak önkormányzati és állami fenntartói pályázatok útján juthatunk jelentősebb támogatáshoz. Épületeink belsejét erőnkön felül igyekszünk barátságossá tenni. Termeinkben, osztályainkban a bútorokat és a berendezéseket, valamint a neveléshez, oktatáshoz szükséges szemléltető eszközeinket, infokommunikációs eszközeinket évek óta igyekszünk pályázati pénzekből folyamatosan felújítani, beszerezni. Az SZM szervezeteitől támogatást kapunk, minden évben bált szervezünk, és a bevételt igyekszünk a szépítgetésre fordítani. Egyre nagyobb szükségünk lenne még több projektorra és laptopra, a számítógépeink elavultak, a hálózatunk messzi van a tökéletestől. Nagyon kellene valamilyen pályázatot találni erre. A zeneiskolai hangszerállományunk kielégítő, de mint minden ezek is amortizálódnak. Elmondható, hogy az intézményegységekben adottak a tárgyi feltételek az alapvető feladatellátáshoz, az oktatási taneszközökkel való ellátottságunk az utóbbi években a pályázatok következtében javult. Nyári munkálatok Nagyon nyögve nyelősen indultak idén a nyári munkálatok. Júniusban és júliusban nem történt semmi. Augusztus 1-jén Arnócz Ildi terméből sikerült kiirtani a befészkelt darazsakat. Ezzel kezdődtek meg a munkálatok: az új szárnyon az elázott gipszkarton falat szétszedve megszűnt a 2 emeleti wc, de helyette sikerült kialakítani egy szép, tágas iskolaotthonos termet, ahová a 3. osztályosok költöznek. A festés után ide készítette el Varró Pisti a nagy szekrényt, s alakítottunk ki újabb szép, hangulatos tanulóbarát tantermet. Ennek egy része az IPR pénzből valósult meg: az egy személyes asztalok és székek, valamint a szekrény fele. Az átalakítást, festést, ablakmegoldást, szekrény másik felét a tankerület segítségével és Berki Csaba jóindulatával tudtuk megvalósítani. 6

7 A könyvtár költöztetése folyamatban van: átkerült az akadálymentesített részre: itt egy kis raktársarok kialakítása és festés után lehetett megkezdeni a polcok, könyvek számítógépek áthordását, telepítését. A költözésben segítséget kaptunk az önkormányzattól: a közmunkások voltak segítségünkre. Ez nagyon sokat jelentett, hálásak vagyunk érte. Nagyon szép és hangulatos helyiséget sikerül így kialakítanunk. Egyenlőre a régi helyen marad a zongora, itt tartjuk a szolfézs órákat és a zongora órák egy részét, és a bontott nyelvi órákat is. Még nem tudjuk, mi lesz a nagy energetikai pályázattal. A negyedik osztály felköltözik az emeletre, az elballagott nyolcadikosok termébe. A közmunkásunk segítségével sikerült kifesteni, így tiszta terem várja, hogy a tanító néni dekorálhasson. A létszám miatt az ötödik osztály marad az eddigi termében. A szertárat átpakoltuk a régi büfé helyére, így könnyebb lesz a megközelítése a 2 kolléganő számára. Lehetőség nyílik, arra, hogy mindent el tudnak bármikor vinni, és szellőzése is van a helyiségnek. A tisztítószereket költöztettük át a szertárba, ez lesz ezután a tisztítószerek tárolója. A tisztítószeres kis helyiségben kap helyet a logopédia. A logopédiába költözik a fejlesztő. Mindkettőt szépen kifestette közmunkásunk. A fejlesztőben alakítottunk ki egy külön zeneiskolás irodát, ahová az intézményegység vezető költözik. Itt alkalma lesz zeneórákat is tartani. Balázs Pisti ezt is felújította. A zongorát a mellette lévő terembe vittük fel. A szintetizátor órákat a régi könyvtárban tartjuk. Az irattár pakolása és festése is megtörtént oly sok év után újra. Rengeteg már oda nem illő dolgot kidobáltunk, és helyet készítettünk az aktuálisabb iratoknak. A Művelődési házban az önkormányzat pályázatot nyert külső és belső függönyre, ez szintén elkészült, kérlek, hívjátok rá fel a gyerekek figyelmét, hogy nagyon vigyázzanak rá! Az étkezés az idei tanévben egy szükségmegoldás: nagyon nagy odafigyelést és szervezést igényel az iskolaotthonos tanítóktól és az étkeztetőktől. Varró Pisti nemcsak a szekrényt készítette el, hanem gondoskodott az udvari játékok és a padok festéséről is. Solti Gábor a nyáron többször segített a fűnyírásban és a sövényvágásban, területrendezésben, és a Mendéről való bútorok, gépek, iratok költözésében.. Nagyon hálásak vagyunk nekik. A hátsó pálya átadása megtörtént. Figyeljetek a gyerekekre, óvakodjunk a balesetektől a délutánok és a testnevelés órák folyamán! Felsorolni is sok volt ennyi mindent, nem még teljesen megvalósítani. Ha nehezen is, de végül sok utánajárással és koordinációval sikerült. Azt gondolom, hogy a végeredményt látva megérte a sok fáradozás: kissé ismét szebbek, tisztábbak és komfortosabbak lettünk. A 2014/2015-ös nevelési év és tanév kiemelt feladatai Fontos cél továbbra is, hogy az intézményünk egy olyan hely legyen, ahol jó diáknak lenni, ahol gyökereik megerősödhetnek, s ahol lehetőséget kapnak a szárnyaik próbálgatására, s ahonnan biztonságosan, megerősödve repülhetnek majd ki. Egy ilyen környezetben releváns az együtt dolgozók egymás iránti felelőssége, segítőkészsége, Nagyon kérek mindenkit a segítő együttműködésre. Oly mértékben újult meg a nevelőtestületünk az utóbbi években, hogy egészséges egységet képes alkotni a régi, hagyományokat teremtő és innovációra nyitott pedagógusok csoportja és az új szeleket hozó kezdő és gyakorlott pedagógusok csoportja. Ha mindenki hozzáadja tudása legjavát, akkor újabb innovációkra leszünk képesek, s a jelen helyzetből is a legjobbat tudjuk majd kihozni. A közös munka sikere által még inkább sikeres lehet intézményünk. 7

8 A tantárgyfelosztásokat igyekeztünk úgy elkészíteni, hogy minden pedagógusnak egyenlő óraszáma legyen, tehát 24 órára lehetett terveznünk a legtöbb emberét. Hármunkét nem sikerült csak kihozni így. ( Ez a szakos ellátottság miatt vált szükségessé.) A nyár folyamán átdolgoztam a Pedagógiai Programunkat. Az elfogadás eljárásrendjét megkezdjük a jövő héten. A PP-ben továbbra is hangsúlyoztam, hogy a fokozódó nyomás és a nehézségek ellenére még mindig hiszünk a nevelés lehetőségében, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel. Tehát most is ezt szem előtt tartva tesszük a dolgunk. Az intézményünk általános iskolai intézményegységében a köznevelési alapfeladatokon túl különleges pedagógiai célok megvalósítása is történik: Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés iskolaotthonos oktatás Az elért eredményeink megtartása kiemelt feladatunk ebben a tanévben is minkét intézményegységben. Az intézmény mai státuszának stabilizálása és fejlődési pályára állítása érdekében sokat dolgoztunk mi vezetők, s a nevelőtestület is. Olyan innovációs folyamatokat indítottunk el, ami meghatározó a jövőre nézve. A célunk egy olyan intézmény, amely képes jövőképet adni diákjainak, dolgozóinak egyaránt. Visszatérve a 2007 előtti szervezeti felépítéshez továbbra is törekszünk a hatékony, szakszerű és törvényes oktatásra-nevelésre. Prioritásaink az értékmegőrzés, az értékek átmentése, a minőség közvetítése. A tanügy egyik kardinális fejlesztési iránya a minőségre fókuszálás. Számunkra ez csupán az eddigi munkánk hatékony, tervszerű folytatása. Fontosnak ítéljük, hogy kapjon kiemelt szerepet a rendszeres és folyamatos tanulás. Fokozni kell a tanulókban az akaraterőt, kitartást, önállóságot. Továbbra is meg kell követelni az alapvető erkölcsi normák betartását, a fegyelmezett magatartást. Elért eredményeink megtartásának színterei: A TAMOP pályázatban elért eredményeink 5 év fenntartási kötelezettségén túl, hosszú távú fenntartás a cél. A 4. fenntartási évet kezdjük, melyben már: o új tanulási módszereket alkalmazunk. o IKT-s eszközöket használunk. o Tanulást segítő tanmenetek megtartását, továbbfejlesztését szorgalmazzuk. o Programjainkban a tevékenységközpontúság, gyermek centrikusság szerepel. o A már meglévő és az újonnan fejlesztett pedagógiai projektjeink, témaheteink, moduljaink beépítése és továbbfejlesztése folyik. Az IPR munka folytatása. Az Integrációs program eddig csupa jó dolgot hozott intézményünknek, tehát folytatjuk. Említettem az elmúlt tanév végén, hogy megváltozott a program finanszírozása és az ideje nem félévekre szól, hanem most fejeződik be az részelszámolással az 1. etap, majd folytatódhat szeptember közepétől november 30-ig a befejező szakasz. Véleményem szerint mi nagyon hasznosan igyekszünk felhasználni az összegeket, hiszen ebből sikerül gyermekbarát iskolaotthonos termeket létrehoznunk évek óta, valamint kirándulásokra eljuttatni, sőt táboroztatni az arra érdemeseket. Ezen felül az 8

9 együttműködések jegyében olyan programokat létrehozni, amelyekkel újabb hagyományokat hozunk létre. A fejlesztésre vonatkozó tevékenységek intézményünkben: A Pedagógiai Programunkban megfogalmaztuk, hogy intézményünk, a kompetencia alapú nevelés-oktatás változatos és újszerű módszereinek, tanulási technikáinak alkalmazásával kíván a XXI. század új kihívásaira válaszolni, reagálni. A 2014/2015-ös tanévben folytatjuk a TÁMOP pályázatban vállat tevékenységek egész éven át tartó megvalósítását, fenntartását. A Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak alapján biztosítjuk az általános iskolában a pályázat fenntarthatóságát. Munkatervünkben most kijelöljük a tanévben megvalósítandó elemeket: a témahetet, projektet melyik csoporttal, osztállyal valósítjuk meg, milyen témát dolgozunk fel, ki a felelőse. Ezek dokumentációját az előző évekhez hasonlóan folytatjuk Ugyanilyen módon a szövegértési, matematikai, szociális és életviteli kompetenciai programcsomagok implementációja is a PP.ben meghatározottak szerint zajlik, adminisztrálása folyamatos. Az idén a témahetünk a Szent Imre Napok keretében zajlik majd, az iskolánk 85. évfordulója alkalmából iskolatalálkozót is szervezünk. A témahét címe: A 3 hetes projektet az ősz folyamán a 4. osztállyal Arnócz Ildikó építi be a munkájába. A témája az ősz. Mindezek szakmai irányítását teljesen átveszem újból, mint ahogyan az elején is irányítottam, de az ellenőrzést, az adminisztráció nyomon követését az igazgató helyettesre bízom. Ő pedig köteles erről beszámolni a vezetőségi értekezleteken. A szövegértés kompetencia programcsomaggal az 1. osztályban Belovainé Papp Katalin, az 5. osztályban Sárköziné Jancsovics Mária dolgozik. A matematika programcsomag a 3. osztályban Ágnecz Ferencné, a 6. osztályban Somogyi Miklósné vezetésével kerül teljesítésre. A szociális kompetencia programcsomaggal a 4. osztályban Arnócz Ildikó dolgozik. A moduláris oktatás kiterjed az egész intézményre. o Az egészséges életmód szerepe intézményünk életében már permanens módon folyik. A negyedik tanévet kezdjük minden csoportban és osztályban. A megvalósításért az igazgató helyettes és a munkaközösség vezetők felelnek. o Ugyanígy a Közlekedj okosan modul bevezetése is egységesen folytatódik az iskolában. Mindkét moduláris formánál mindenhol beépül néhány modul, az osztályfőnökök, valamint a megfelelő szaktanárok építik be a tanmeneteikbe. Az idén kérem, hogy mielőtt beépítitek a tanmenetetekbe, munkaközösségi értekezleten beszéljétek meg a PP-ben leírt témák szerint. Kérek egy kiegészítést a konkrét évfolyamonkénti lebontásról mindkét modul esetében! Határidő: szeptember 30. Felelősei: osztályfőnökök, technika szakos tanár, munkaközösség vezetők, igazgató helyettes. Végrehajtásukért a pedagógusok, az ellenőrzésükért az igazgató helyettes és a munkaközösségek vezetői felelnek. A műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása a PP-ben meghatározott módon valósul meg az Életvitel és technika egy évfolyamon, a hatodikon. Megvalósulásáért és a végrehajtásáért a technika szakos tanár, Bajnai Ilona, ellenőrzéséért az igazgató helyettes felelős. A TÁMOP pályázati egységes adminisztráció folytatódik, a fenntarthatósági dokumentáció az igazgatói irodában és a mendei irattárban kerül elhelyezésre. Felelőse az igazgató. A fenntarthatósági jelentést június végéig kell elkészteni. Felelőse az igazgató. 9

10 Az IPR további megvalósítása. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjának folytatása kiemelt célunk. A november utáni folytatásáról nincs hír, de addig az elkészített program aszerint haladunk és valósítjuk meg. Amennyiben tudjuk folytatni, abban az esetben központi helyet kap a tanév többi részében is a Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés. Felelősei az igazgató, igazgató helyettes és az IPR csoportok vezetői. Az általános iskolában idén szintén több tanterv lesz érvényben: o és évfolyamokon az új NAT-ra épülő új kerettantervek alapján elkészített helyi tanterv, o a évfolyamokon a régi Nat-ra épülő helyi tanterv kifutó rendszerben. Megvalósításáért és ellenőrzéséért az igazgató és az igazgató helyettes a felelősek. Fokozott figyelemmel kell felkészíteni tanulóinkat az OH által végzett méréseken való eredményes helytállásra. Ez minden pedagógusnak kötelessége és felelőssége. Kérem, hogy mind az alsós, mind a felsős pedagógusok intenzíven foglalkozzanak ezzel! Felelősei az alsós és a felsős munkaközösség vezetők. Az ellenőrzések és a minősítések miatt ezt komolyan kell vennünk! Mindennapos testnevelés e tanévben már az és az évfolyamokon kerül bevezetésre. Kérlek benneteket, figyeljetek az órabeosztásokra! Az 1. és a 2. iskolaotthonos osztályokban bevezetésre kerül a Tánc és mozgás heti 1 órában a testnevelés heti óraszámába beépítve. Ezt nem a Művelődési ház nagytermében tarjuk. Felelősei: alsó és felső tagozaton a tárgyat oktatók. Erkölcstan/Hit-és erkölcstan bevezetése az és az évfolyamokon felmenő rendszerben folytatódik. Iskolánkban római katolikus és hitgyülekezetes hitoktatás folyik. Ez a heti 1 óra az erkölcstan órával párhuzamos időpontban zajlik most is, a többi hittanóra ugyanúgy, ahogyan eddig. Az erkölcstan oktatásának felelősei a tantárgyfelosztás szerint a tárgyat oktató pedagógusok. Ellenőrzésükért az igazgató helyettes felelős. Az általános iskolában tavaly bevezetésre került felmenő rendszerben a felső tagozaton az emelt óraszámú technika oktatása a tanulók gyakorlatias, mindennapi tevékenységekben való jártasságainak fejlesztése érdekében. Ennek a tantervhez való teljes igazodásáért és megvalósulásáért Bajnai Ilona technika szakos pedagógus a felelőse. Az ellenőrzése az igazgató feladata. Dokumentumaink átdolgozása sajnos újra szükségesé válik: mint említettem a PP-t átdolgoztam, aktualizáltam. Lefolytatom a véleményeztetéseket és szeptember 9-én szeretném, ha el tudnánk fogadni. Ezután szeretném elkezdeni az SZMSZ-nek, és a mellékleteinek az átdolgozását. A zeneiskolai részek átdolgozásával megbízom Lukács Ildikót. Az átdolgozott Pedagógiai Programunkban foglaltak végrehajtása. Tudatosítanunk kell, hogy e dokumentum szerint dolgozunk. Központi helyet kell kapjon munkánkban a tanulási folyamat eredményesebbé tétele. Ez csak úgy lehetséges, ha tisztában vagyunk azzal, hogy melyik a régi, melyik az új tanterv. A tanmeneteinket eszerint kell elkészítenünk. Alkalmazni kell az ott kidolgozott témakörökre lebontott óraszámokat. Felelőse: minden pedagógus a saját tanmeneteinek elkészítésére vonatkozóan. Az ellenőrzéséért az igazgató helyettes felelős, aki beszámol az igazgatónak. Munkaközösségi értekezleten át kell ezeket tantárgyanként beszélni. Felelősei: a munkaközösség vezetők. A tanmenetek leadásának határideje: szeptember

11 Az új kollégákat arra kérem, hogy tanulmányozzák a saját szakjuk tanterveit, s ezt igyekezzenek megvalósítani. Amennyiben módosítás szükséges, említettem, hogy azt lehet kezdeményezni. Ha lehetséges, még most, az elfogadás előtt ezt is lehet korrigálni. A tanév folyamán szeretnénk célként magunk elé helyezni: o A színvonalas nevelő-oktató munkát, o Az egyéni fejlesztéseket, o A 16 óráig való benntartózkodás igényekhez és lehetőségekhez igazodó megszervezését, o Az igényes iskolai kultúra továbbfejlesztését. Felelősei a szaktanárok, ellenőrzői az igazgató, az igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető és a munkaközösség vezetők. Intézményünkben célul tűztük ki a folyamatos tehetséggondozást. Ennek érdekében lehetőségeinkhez mérten igyekszünk biztosítani különböző tehetségfejlesztő módszereket, alkalmakat. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeink: o szaktárgyi versenyek, o sportversenyek, o a zeneiskolai oktatás, o pályázatok, o vetélkedők, o szereplés ünnepségeken, rendezvényeken, o kis előadások írása, o szakköri munka o egyéni, páros vagy csoportos feladatok, o szakfolyóiratok célzott olvasása o Internet adta lehetőségek kihasználása, o Külső tanfolyamok szervezése. Az eddigi tevékenységeinket igyekszünk bővíteni lehetőségeinkhez mérten: a tavaly bevezetett előkészítő foglalkozásokat az érettségi tárgyakból a évfolyamokon ( magyar, matematika ). Célunk ezzel a továbbtanulás segítése, valamint a 16 óráig történő iskolai programok összehangolása. Ehhez azonban elegendő szakos pedagógus szükséges. Javaslom, hogy a tavalyi tapasztalatokból kiindulva a nyolcadikosokra fókuszáljunk, s a felvételik után vonjuk be a hetedikeseket. Kérem erről a tájékoztatást márciusában a felsős munkaközösség vezetőtől. Az eredményességről pedig a márciusi munkaközösségi értekezleten beszéljünk és hallgassuk meg a szaktanárok beszámolóit. A tanórán kívüli tehetségfejlesztő programok között továbbra is kiemelten kezeljük a tehetséggondozó levelező versenyeket. Szorgalmazzuk, hogy tanulóink vegyenek részt különféle pályázatokon, különböző szintű tanulmányi és sport versenyeken, művészeti bemutatókon, vetélkedőkön. Az idei tanévben szeretném, ha felvállalná iskolánk tavasszal a körzeti alsós verseny szervezését. Tudom, hogy ez nagy munka, de azért kértem, hogy az első félévben teljesítsük a témahetet és a projektet, hogy legyen erre energiánk. A következő versenyeket tervezzük a tanévre: o Levelezős versenyek alsó- és felső tagozaton o Alsós helyesírási verseny o Tollforgató o Kazinczy-verseny o Számítástechnikai verseny o Katasztrófavédelmi verseny. Felelősei: igazgató, helyettes, alsós munkaközösség vezető. 11

12 Az idén elkezdjük angolból és németből az alapfokú nyelvvizsgára való felkészítést. Azokkal az esetleg 7. osztályos gyerekekkel foglalkoznak majd a kollégák, akik hajlandóak erre energiát áldozni és kitartóak. Ennek felelősei Rőthiné Lauf Csilla és Horváth Violetta. A tantárgyfelosztásba beépítettem 1 órát Somogyi Miklósnénak, hogy kezdje el az PP-ben megfogalmazott ECDL vizsga alapmoduljainak felkészítését szakköri szinten. A tehetséggondozás felelősei az igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető, munkaközösség vezetők, szaktanárok. Ha lenne végre lehetőségünk, szeretnénk a jövőben a tehetséggondozás fejlesztésére pályázni. Zeneiskolánk kiváló alapot ad a zenei és a táncos tehetségek kiválogatására, fejlesztésére. Ezt a jövőben is szeretnénk preferálni. Intézményünk másik fő célja a személyiségfejlesztés, alapfeladata az értékközvetítés és képességfejlesztés. A TÁMOP pályázat által elsajátított új módszertani elemekkel és IKT-s eszközökkel a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazása minden kolléga munkájában megtalálható, így az egész intézmény jellemzője. Kérek mindenkit, hogy az IKT-s eszközöket folyamatosan építse be a tanóráiba! Továbbra is kiemelt feladatunk kell, hogy legyen a tanulók neveltségi szintjének fenntartása, fejlesztése. Tapasztalataink alapján a nevelésünk a helyes irányba tart, ezt kell folytatnunk, s átadnunk a belépő elsőseinknek és fejleszteni tovább a többi évfolyamon. Tanulóink nagy része ismeri az udvariassági szabályokat, ezeket a legtöbbje képes alkalmazni is. Kérek mindenkit, törekedjünk a következetességre, példamutató magatartásra! A művészeti iskolánk művészi értéket és látásmódot közvetít, amely többek között a személyiség kibontakoztatásában, a kreativitás fejlesztésével többletértéket nyújt. Művészeti iskolánk színfoltja az integrációnak. Szeretnénk a jövőben a lehetőségekhez képest új tanszakokkal bővíteni: pl. gitár tanszak indítása majd. Erre kellene a jövőben embert találni. Fő feladataink a zeneiskolai oktatással-neveléssel: A zeneiskolás korú gyermekek mind szélesebb köreinek motiválása a zene és a néptánc oktatás lehetőségeire. Nevelni a növendékeket a zene szeretetére, megértésére. A tanulók erkölcsi jellemvonásainak a zene eszközeivel való fejlesztése. Közös zenei élmények útján a közösségre nevelés. Az arra alkalmas gyermekek zenei pályára irányítása. Felelős a zeneiskolai intézményegység vezető és a zeneiskolás pedagógusok. Az általános iskola elkötelezte magát az egész napos oktatási forma bevezetése mellett. Mindezzel több célunk van. Ezek közül kiemelten fontosak az alábbiak: o segítsük az óvoda-iskola átmenetet, a beilleszkedést és a helyes tanulási szokások kialakítását; o egyenletesebbé tehetjük a tanulók terhelését; o a nevelés lényeges hatékonyabbá tétele; o kiemelten foglalkozzunk a tehetséggondozással, valamint a lassabban érő, részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával. Mivel ezek állandó, rendszeres foglalkozások, az osztálytanítók munkája összekapcsolódik: míg egyikük az átfedési idejükben tehetséggondozással foglalkozik, addig a másik a fejlesztéseket, korrepetálást végzi, segít a hiányok pótlásában. o segítünk az egyre több dolgozó szülőnek, aki nem tudja megoldani a gyermeke elhelyezését; o mivel a napi házi feladatok megoldása már napközben megtörténik, így a szülő és a gyermek este már nem kell fáradjon mindezzel, harmonikusabbá téve így a családi együttlétet;. 12

13 Idén az1. 2. és a 3. osztályainkban elkezdjük a szabadidőben a játékos angol nyelvi ráhangolódást. Felelőse Szabóné Pintér Ágota, aki kidolgozta ennek tematikáját. Köszönöm a munkáját. A novemberi alsós munkaközösségi értekezletre szeretnék kérni ennek bevezetéséről és az addigi tapasztalatokról egy rövid beszámolót. Az iskolaotthonos beosztásokról szeretném, ha osztályonként egyeztetnénk az órarendet. Szeretnénk bevezetni az iskolaotthonos osztályoknál a komplex művészetoktatási modul alkalmazását. A terv, hogy az idei tanévben minden iskolaotthonos osztály kidolgozzon, megvalósítson és kipróbáljon egy ilyen komplex modult! A megvalósításokért az osztályfőnökök a felelősek, ellenőrzésükért az igazgató és az igazgató helyettes. A tanórán kívüli programok, a szabadidő igényes, megfelelő eltöltése, a közösségi nevelés szintén fókuszális feladatunk. Ezért továbbra is szervezünk tanulmányi kirándulásokat, sportdélutánokat, bajnokságokat, DÖK programokat, valamint az intézmény falain kívül szervezett programokat ( színház, múzeum, mozi látogatás).. Ezen kívül hangulatos közös karácsony, vidám farsang, változatos intézményen belüli programok szervezésével törekszünk az összetartozás érzésének erősítésére. Felelősei az osztályfőnökök, DÖK-öt segítő tanár, könyvtáros, testnevelő tanár, igazgató helyettes. Intézményünk számára továbbra is releváns, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a település civil szervezeteivel: a sportkörrel, Nyugdíjas klubbal, Hagyományőrzőkkel. Az együttműködéseket szeretnénk fenntartani a jövőben is. Felelőse az igazgató. Annak ellenére, hogy az óvodák már nem tartoznak az intézménybe, mi mégis nagy hangsúlyt fektetünk a munka összehangolására: az iskola és az óvoda között folytatjuk a megkezdett együttműködést. Továbbra is meg kell szervezni a leendő elsősök megismerését szolgáló látogatásokat, a nagycsoportosok látogatásait az iskolánkban, a hospitálásokat az óvónők és a tanítók között. A tavaly elkezdett Iskolacsalogató program megszervezése május hónapi feladatunk. Felelősei az igazgató és minden vezető. A beiskolázás az 1. évfolyamra, valamint a 8. osztályos tanulók részére a hagyományoknak megfelelően történik. Felelőse 8. osztályban az osztályfőnök: Horváth Violetta, 1. osztályban az igazgató helyettes. Mint minden évben az úszásoktatás megszervezése szintén prioritást élvez az idei tanévben is. Már az 5. és a 6. évfolyamokon kell az új tanterv szerint ezt megszervezni. Ennek felelőse Gulyás István. Hangsúlyt kell fordítanunk az intézmény tárgyi feltételrendszerének, épített környezetének, az intézmény arculatának fejlesztésére, fokozott figyelmet az értékmegóvásra, a rongálások megelőzésére, és fontos a következetesség az okozott kár megtérítésében. Felelősök az igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető. Fokozott figyelmet kell szentelni az ügyeletnek. Kérek mindenkit, hogy vegye nagyon komolyan az ügyeletet, mert nagy bajunk lehet abból, ha nem vagyunk a gyerekekkel. Felhívom a figyelmet arra, hogy gyerek nem maradhat felügyelet nélkül soha. Felelősök az igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető. A különös közzétételi lista felülvizsgálatát is el kell végezni, a KÍR felülvizsgálata is prioritást élvez. Felelősei az igazgató, az igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető. Az arculatunk folyamatosan megújul, reméljük ez most huzamosabb ideig így marad! (zászló, logo, egyen nyakkendő, honlap) A továbbiakban végig kell gondolni, hogyan alakítjuk át a megmaradt intézményre mindezt úgy, hogy költség hatékony legyen. Felelősei az igazgató és minden vezető. 13

14 Ebben a tanévben is megszervezzük hagyományként a tehetség napját. Kiállítást és fellépéseket Ki mit tud?-ot - tervezünk idén is. Felelősei az igazgató helyettes, a zeneiskolai intézményegység vezető és minden pedagógus. A nemzeti ünnepeink és emléknapjainkról való megemlékezés, az előző évekhez hasonló magas színvonalon szintén lényeges feladatunk eben a tanévben is. Felelősei a részletes programtervben. Fontos, hogy az elemző, értékelő megbeszélésnek az alapját a kölcsönös figyelem, nyitottság és elfogadás jellemezze. A munkaközösségi feladatok elvégzésének megújítása ezzel összefügg. Szükséges a havi munkaközösségi értekezletek átalakítása: a csupán értékelő megbeszélések mellé a tematikus és elemző koordináció is szerepet kell kapjon. Ez nem valósult meg az előző években, nem halogathatjuk tovább ennek megvalósítását. Ezért tűztem ki már az előbbiekben említett határidőket a munkaközösségi értekezletekre. Ezen kívül a portfólió készítésről is szeretnék tájékoztatót tartani a legfrissebb információk tükrében. A tanév során egy nevelési értekezlet beiktatását javaslom: a témát és az előadót tanév végén már megbeszéltük Borbás Ottó bácsi: Én így csináltam a pedagógus pálya régen és ma. Ezt össze lehetne kötni a témahéttel és kiterjeszteni: meghívhatnánk a nyugdíjas pedagógusokat és érdeklődő szülőket is. Felelősei az igazgató, a helyettes és a munkaközösség vezetők. A kommunikációnkat fejleszteni kell a szülők felé. A honlapunkra folyamatosan ki kell tenni az aktuális információkat! Programok, időpontok, felhívások, hirdetések, s mindenféle közlendőt. Ez mindenkinek a feladata. Somogyiné Julit kérem meg, hogy segítsen ebben, s minden aktualitás kerüljön fel a honlapra. Ha valaki szervez valamit, pl. kirándulás, szabadidős tevékenység, verseny stb. legyen szíves néhány mondatban összefoglalót írni és elküldeni a Julinak, hogy tegye fel a honlapra. Legyen végre aktív, és rászoknak a szülők, hogy megnézzék. Felelősök: az ellenőrzésért az igazgató helyettes, zeneiskolai intézményegység vezető, a honlap gondozásáért Somogyi Miklósné és a rendszergazda, a megvalósításért minden pedagógus. A tanév végén a tavaly jól bevált programokkal és esetlegesen újakkal bővítve ismét felajánljuk a 2 hetes napközis tábor szervezését. Felelősei: igazgató helyettes és a munkaközösség vezetők. Szeretnénk erdei iskolát szervezni a tavasz folyamán. A PP-be már régebben beleírtuk, de eddig nem sikerült megvalósítani. Ennek szervezését Bajnai Ilonára bízom. A Bozsik programot is szívesen folytatjuk, és bekapcsolódunk azokba a tornákba, amelyekre sikerül segítséget szerezni. Felelőse Gulyás István. Az Erzsébet programra az idén is pályázunk, felelőse Bajnai Ilona. A jó eredmények a szülői ráhatás nélkül szinte elképzelhetetlenek. Tapasztalatom szerint a szülővel való napi kapcsolat sokat segíthet munkánkban Céljaink eléréséhez továbbra is legfontosabb partnernek tekintjük a gyerekeket, a szülőket, a családot, a fenntartót, a települési önkormányzatot és a szűkebb társadalmi környezetet. Igyekszünk figyelembe venni igényeiket az ésszerűség és a lehetőségeink határán belül. 14

15 A 2014/2015. tanév rendje 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15 (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Az Alapfokú Művészeti Iskolánkban a szorgalmi idő első napja szeptember 3. szerda, utolsó napja június 13. Az első félév január 16-ig tart. Az iskola január 23-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolákban öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-tõl április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Az egyes jogszabály által országosan elrendelt munkanap áthelyezést - a köznevelésről szóló törvény 30 (1) bekezdés értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Kompetencia mérés A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréseket, értékeléseket az Oktatási Hivatal szervezi meg május 27-én (kompetencia mérés). A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. A méréshez szükséges adatokat november 21-ig kell megküldeni az iskoláknak az OH részére. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből fakadó egyéni hátrányok csökkentése érdekében az iskola október 10-ig méri fel az elsős tanulók körét, október 22-ig jelentjük az OH felé az érintett tanulók létszámát, és az elsős osztályfőnökök december 5-ig folytatják le a Diagnosztikus vizsgáló rendszerrel a mérést. A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek nekünk a felső tagozaton kell január 5. és május 27. között megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. Az idei tanévben az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett 15

16 tanulóknál. Mi ezt nem szeretnénk. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. Új elem, hogy mostantól az iskola igazgatója az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, elemzi az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. Tehát ezért még fokozottabban kell ügyelnünk a mérésekre s az ezekre való felkészülésre. A tanév helyi rendje Nem felejtettük el, hogy a szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. Az öt tanítás nélküli munkanap felhasználása 1. nap január 23.-félév váltó szünet 2. nap szeptember.18. -DÖK 3. nap június 9.- sportnap 4. nap június 10.-pedag. nap. 2. nap június 15..-tanítás nélküli munkanap Az általános iskolai programok havi bontásban Időpont Programok megnevezése Felelősök Szeptember 1. 8 óra Tanévnyitó Igazgató, helyettes, 4. osztály Arnócz Ildikó Szeptember 1. Napközi tanulószoba szervezése Arnócz Ildikó, Somogyi Miklósné Szeptember 2. Indul a napközi-tanulószoba Igazgató, helyettes Szeptember Év eleji szülői értekezlet Igazgató, minden of. h Szeptember Nyárbúcsúztató DÖK, minden of, IPR vezetők h Szeptember 8. Szakkörök indítása Szaktanárok Szeptember eleje Év eleji felmérések Szaktanárok Szeptember SZM ülés Igazgató h Szeptember Látogatás pályaválasztási bemutatón 7. és 8. osztályfőnök folyamán Szeptember 22- Projekt 4..o. of: Arnócz Ildikó, minden 16

17 tól október 10-ig of, szaktanárok Szeptember 27. Papírgyűjtés DÖK Túriné Cser Katalin Szeptember Jelentkezés levelezős tanulmányi Szaktanárok folyamán versenyekre Szeptember Tűzriadó Ig.h., Gulyás István folyamán Szeptember 30. Tanmenetek átdolgozása, leadása Szaktanárok Törzslapok kitöltése Szaktanárok Naplók, szakköri naplók teljes Szaktanárok megnyitása. A moduláris oktatás beépítése. Minden osztályfőnök, technika szakos tanár. Bozsik foci elindítása Gulyás István Úszásoktatás szervezése Igazgató, igazgató helyettes, Gulyás István Október 1. Zene Világnapja - hangverseny Zeneiskola Október 10-ig Projekt projektzárás Arnócz Ildikó Október 6-án 1. Megemlékezés az Aradi vértanúkról 6. osztály, Bajnai Ilona órában iskolarádión Október 10. Tanulmányi kirándulások Osztályfőnökök Október 10-ig Felmérni azon első évfolyamos Ig.h., Belovainé Papp Katalin, tanulóink körét, akiknél az Antalicz Anita osztálytanító a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását indokoltnak látja. Október h. Fogadóóra Minden of., szaktanárok Október közepe Diákparlament DÖK, Túriné Cser Katalin, Demeterné Ecseri Katalin Október Megemlékezés Okt. 23-ról 8. osztály, Horváth Violetta órában Október 21-ig Október 31-ig. 23-tól DIFER: jelenteni kell az Oktatási Hivatalnak a Hivatal által meghatározott módon az érintett tanulók létszámát. Őszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Tájékoztatás a felvételi eljárás Ig. h. Október 8. o. osztáyfőnök folyamán rendjéről November 3-7. Témahét - iskolatalálkozó Vezetőség, minden of.,szakt. November 6-7 Szent Imre-napok Vezetőség, minden of.,szakt November 11. Lámpás felvonulás DÖK Túriné Cser Katalin November 13. A magyar nyelv napja megemlékezés: faliújság November 21-ig A kompetenciaméréshez szükséges 6. és 8. évfolyam valamennyi tanulójának adatainak megküldése az OH-nak. Idegen nyelvi mérésekhez is! Sárköziné J. M. Ig. h. November Nevelési Értekezlet Meghívott Igazgató, 17

18 folyamán előadó: Borbás Ottó Beszámoló az iskolaotthonos Szabóné Pintér Ágota angolról. December Mikulás DÖK osztályfőnökök December 5-ig Difer mérés elvégzése a szükséges Elsős osztályfőnökök tanulókkal December Szülői értekezletek Osztályfőnökök második hete December 9. A tanulók jelentkezése a központi 8. o. osztályfőnök írásbeli felvételi vizsgára. December Karácsonyi ünnepség, 5.osztály, Gulyás István, ó. zeneiskola, énekkar December 19. du Karácsonyi koncert zeneiskola, énekkar Tantestületi karácsony Igazgató, ig.h. December 19-től január 4-ig Téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). Január folyamán Félévi felmérések Szaktanárok Január 16. I. félév zárása Szaktanárok Január htól Osztályozó értekezlet Igazgató,Igazgatóh., szaktanárok Január 2. fele Félév értékelése Igazgató,Igazgató helyetettes Január 23. Félév váltó szünet Január 22. Félévi értesítők kiosztása Osztályfőnökök Január folyamán Szülői értekezlet 8.o. 8. o. osztályfőnök Január 17. Központi írásbeli a 6 és 8 oszt. gimnáziumban, a 9. évf.-ra jelentkezők számára a középfokú int.- ben. Január. 22. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák Január folyamán Jelentkezés a Kazinczy-versenyre Felsős munkaköz. Horváth Violetta. Ingyenes tk felmérése Somogyi Miklósné Január folyamán Tankönyvrendelési feladatok Somogyi Miklósné Február 5. A középfokú intézmények értesítése a felvétel eredményéről Február 13. Az iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a Felvételi Központnak 8. o. osztályfőnök Február ó. Fogadóóra Szaktanárok Február 25. A kommunista diktatúrák Osztályfőnökök áldozatainak emléknapja Megemlékezés. oszt. f. órán. Február folyamán Bemutató óra az 1. osztályban 1. o. Osztályfőnökök Farsang DÖK Túriné Cser Katalin, minden of.. Kazinczy-verseny Magyartanárok Leendő első osztályos tanító és az Ig., Arnócz Ildikó igazgató látogatása az óvodában 18

19 Március első Nyílt hét hete, 3-7. Március 14-én 1. Március 15-i ünnepség órában Március 18.. Módosító tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központnak Március 25-i Tehetség napja Ki mit tud? héten Ig. h., minden of, szaktanár 7. b oszt. Rőthiné Lauf Csilla 8.o. osztályfőnök Lukács Ildikó, Igazgató helyettes, of., szaktanárok, zeneiskola. Március 25-i héten Gála, kiállítás Lukács Ildikó, Igazgató helyettes, of, szaktanárok, zeneiskola. Április 2-től 8-ig Tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda). Április 11. Vers- és prózamondó verseny Munkaköz.vez., of, szaktanárok Április 16. oszt. f. A magyar holokauszt napja Osztályfőnökök órán. Április Szülői értekezletek Osztályfőnökök Április folyamán Előkészületek a katasztrófavédelmi Turiné Cs. K., Gulyás I. versenyre Katasztrófavédelmi verseny Erdei iskola szervezése Bajnai Ilona Május első hete Anyák napja Osztályfőnökök Május 16. Tanulmányi kirándulás Osztályfőnökök Május 27. Országos kompetenciamérés Ig.h., munkaközösség-v. oszt.főn: 6., 8. Május hónap Év végi felmérések lebonyolítása Szaktanárok folyamán Iskolacsalogató a leendő 1. Igazgató, igazgató helyettes, osztályosok részére alsós tanítók Június 4. 1.óra Nemzeti Összetartozás Napja 7.a Túriné Cser Katalin megemlékezés iskolarádión keresztül Június 10. Pedagógusnap - kirándulás igazgató helyettes Június 11. Országos írásbeli idegen nyelvi Igazgató helyettes, Szaktanárok, mérések osztályfőnökök Június Osztályozó értekezlet Ig, Ig. h., szaktanárok Június 13. Ballagás Vezetőség, 7. osztályok Június 16. Tanévzáró Vezetőség, 4. osztály Június 17. Év végi értékelő, összegző elemzés Igazgató, ig. helyettes 2 hetes napközis tábor Igazgató helyettes, minden pedagógus Június 19. Az általános iskola értesítést küld az Igazgató, ig. helyettes illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Augusztus Augusztus 20-i ünnepély 5. osztály, Gulyás István, zeneiskola 19

20 A tanév tanügyi feladatai a zeneiskolában tanév Idő Program Szeptember :00 Tanévnyitó ünnepség d.u. Órabeosztások Úriban és Mendén. 09. hó első hete Szülői értekezlet közösen az általános iskolával Néptánc órabeosztás Tanmenetek és dokumentumok leadása. Október Zene Világnapja hangverseny. 10. folyamán Fogadó óra Megemlékezés. Aradi vértanuk -bekapcsolódás az általános iskola ünnepségébe Képzőművészeti verseny mindkét községben. Visszatekintő 85 előzetes bemelegítés az Úri iskola 85. évfordulójára ünnepség Megemlékezés. Nemzeti ünnep -iskolai és községi szinten, igény szerint a szervezővel egyeztetett művészeti iskolai közreműködéssel mindkét községben Őszi szünet. November Első tanítási nap Témahét és a Szent Imre napokban való részvétel. 11. hónap közepe Őszi Hangverseny az Öregek Otthonában, Úriban, igény és lehetőség szerint. December Mikulás hangverseny az Úriban Mendén. 12. közepe Közreműködés az általános iskolai ünnepségeken igény szerint Karácsonyi Ünnepi Hangverseny - a néptáncosok vizsga előadásával ig Téli szünet, a szünet előtti utolsó tanítási nap: Január Első tanítási nap ig Zenei és szolfézs vizsgák Első félév vége ig Bizonyítványosztás a főtárgyi órákon. 01.vége tól Február Megemlékezés. Összevont félévi értékelő értekezlet. A második félév beindítása az órarendek korrekciójával, szükség szerint új órarendek készítése. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatai -bekapcsolódás az általános Iskolák ünnepségébe. 20

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

I. A tanév helyi rendje

I. A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Tanítási napok száma: 181 I. A tanév helyi rendje A tanítási év első féléve 2016. január

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája SZEPTEMBER ÉVNYITÓ 8 ÓRA (1.2.3. óra osztályf.) Szülői értekezletek (09.01-05.) 1. hétfő DÖK-alakulása ÖKO tanács

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben