SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2009/ szám. Kari Közlöny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2009/10. 2. szám. Kari Közlöny"

Átírás

1 Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2009/ szám Kari Közlöny A Kari Közlöny RTF formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar H-6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel.: (+36) , Fax: (+36)

2 Kari Közlöny 2009/ szám 35 T a rt alom I. A KARI TANÁCS ÜLÉSEI II. HATÁROZATOK III. KÖZLEMÉNYEK Ünnepi tanácsülés Pedagógusnapi Kitüntetések Honor Pro Meritis kitüntetés Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetések Pro Iuventute Kiváló dolgozó kitüntetések Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetések Főiskolai tanári kinevezések Egyetemi docensi kinevezések Főiskolai docensi kinevezések Adjunktusi kinevezések Címek adományozása Magyar Vöröskereszt kitüntetése Szakszervezeti elismerések Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezet Emléklapot Hallgatói elismerés Kitüntettek Új oktatási épület ünnepélyes átadása Diplomaátadó Ünnepség Egységvezetői Értekezlet Ünnepélyes tanévnyitó Díszoklevelek átadása JUGYU Klub megnyitó Szemeszternyitó előadások Jubileumi ünnepség Kutatók éjszakája Tanító- és Óvóképző Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Egységvezetői Értekezlet Gólyabál A Tanító- és Óvóképző Intézet jubileumi ünnepsége A tanító- és óvóképzés országos jubileumi ünnepsége Szakmai tudományos ülés Kari Nyílt Nap november Egyetemi Nyílt Nap Szép magyar beszéd verseny Lőrincze-díj VI. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK V. MELLÉKLET... 50

3 Kari Közlöny 2009/ szám 37 I. A KARI TANÁCS ÜLÉSE Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa október 22-én ülést tartott. A napirend a következő volt: 1. Személyi ügyek: Javaslat adjunktusi kinevezésekre (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna személyügyi és hivatalvezető) 2. Javaslat a moduláris FSZ képzések szakmai gyakorlatának, időtartamának és lebonyolítási rendjének módosítására. (előterjesztő: dr. Marsi István az oktatási és akkreditációs bizottság elnöke), (meghívott: Döbör András igazgató) 3. Javaslat a banki, pénzügyi, számviteli szakügyintéző és gazdálkodási menedzseraszisztens FSZ szakok hálótervének módosítására. (előterjesztő: dr. Marsi István, az oktatási és akkreditációs bizottság elnöke), (meghívott: Döbör András igazgató) 4. Javaslat HÖK ügyrend módosítására (előterjesztő: Ament Balázs HÖK elnök) 5. Javaslat a tantermek elnevezésének kari szabályzatára (előterjesztő: dr. Tóth Szergej dékánhelyettes) 6. Tájékoztató az elmúlt év hallgatói eseményeiről (előterjesztő: Ament Balázs HÖK elnök) 7. Egyebek II. HATÁROZATOK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR KARI TANÁCSÁNAK október 22-én tartott ülésén hozott HATÁROZATAI 1. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 81/2009. (X. 22.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a módosított napirendi pontok tárgyalását. 2. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 82/2009. (X. 22.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Molnár Andor tanársegéd, adjunktusi kinevezését a Testnevelési és Sporttudományi Intézetbe november 1-től. 3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 83/2009. (X. 22.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal javasolja dr. Radács Marianna tanársegéd, adjunktusi kinevezését a Környezet-biológia és Környezeti nevelés Tanszékre november 1-től. 4. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 84/2009. (X. 22.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a moduláris FSZ képzések szakmai gyakorlatának, időtartamának és lebonyolítási rendjének módosítását.

4 38 Kari Közlöny 2009/ szám 5. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 85/2009. (X. 22.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a banki, pénzügyi, számviteli szakügyintéző és gazdálkodási menedzseraszisztens FSZ szakok hálótervének módosítását. 6. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 86/2009. (X. 22.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal elfogadja a HÖK ügyrendjének módosítását. III. K ÖZLEMÉNYEK Ünnepi tanácsülés. Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon június 5-én 11 órakor pedagógus napi ünnepi tanácsülésre került sor a kar Dísztermében. Ünnepi beszédet mondott dr. Galambos Gábor egyetemi tanár, dékán. A műsorban felléptek a Gedói óvodások (Felkészítő pedagógusok: Békési Andrásné, Szélpálné Hódi Katalin óvónők). Kálmán Zita III. éves óvodapedagógus Sík Sándor: Ember maradj! című versét mondta el, valamint a gyakorló óvoda nevelőtestülete énekelt. Az ünnepi beszéd és a műsor elhangzása után a kar dékánja születésnapjuk alkalmából köszöntötte a 80 éves dr. Bagdi Sándor ny. főiskolai docenst (Földrajz Tanszék), dr. Veszprémi László ny. címzetes főiskolai tanárt (Gyakorló Ált. Iskola), Miklós Pálné Vetró Mária ny. testnevelés szakos szakvezető tanárnőt (Gyakorló Ált. Iskola) 75 éves dr. Török Lászlóné Olasz Margit ny. biológia-földrajz szakos szakvezető tanárnőt (Gyakorló Ált. Iskola). Pedagógusnapi Kitüntetések. Pedagógus Nap alkalmából az oktatási miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott a Karon végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért: dr. Baricz Zsolt főiskolai docensnek, (Felnőttképzési Intézet Könyvtártudományi Tanszék), dr. Bene Kálmán főiskolai tanárnak, (Tanító- és Óvóképző Intézet Magyar szakcsoport), Farkas Mihályné kollégiumi nevelőnek, (Teleki Blanka Kollégium), dr. Galgóczi Lászlóné mestertanárnak, (Tanító- és Óvóképző Intézet), Hegedűs Imréné főiskolai adjunktusnak, (Testnevelés és Sporttudományi Intézet), dr. Herendi István főiskolai docensnek, (Alkalmazott Természettudományi Intézet Informatika alkalmazásai Tanszék), Kesztyűsné dr. dobos Katalin főiskolai docensnek, (Alkalmazott Természettudományi Intézet Technika Tanszék), Kiss Gábor főiskolai docensnek, (Testnevelés és sporttudományi Intézet), dr. Kövesdi Katalin főiskolai docensnek, (Alkalmazott Természettudományi Intézet Általános Környezetfizikai Tanszék), Molnár Györgyné dr. főiskolai docensnek, (Alkalmazott Természettudományi Intézet Általános Környezetfizikai Tanszék), Nagyné dr. Terhes Irén főiskolai adjunktusnak, (Felnőttképzési Intézet Andragógia és Művelődéstudományi Tanszék), Péváné Mudrony Beáta óvódavezető helyettesnek (az SZTE Juhász Gyula Gyak. Ált. Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napköziotthonos Óvodája), Ringlerné dr. Szentpéteri Mária főiskolai docensnek (Tanító- és Óvóképző Intézet). Honor Pro Meritis kitüntetés. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa Honor Pro Meritis kitüntetést adományozott a főiskolánkról nyugállományba vonult 75. életévüket (kolléganők esetében 70. életévüket) elérő kollégáknak, akik hosszú időn át értékes pedagógiai tevékenységet végeztek, név szerint Dr. Berkes Miklósné (Pataki Györgyi) ny. szakvezető tanár (Gyakorló Ált. Iskola), dr. Miskolczi József ny. főiskolai docens (Matematika Tanszék), Monoki Lajos ny. főiskolai docens (Ének-zene Tanszék). Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetések. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa Pro Iuventute Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott a következő kollégáknak: Gerencsérné dr. Újvári Edit főiskolai docens, (Felnőttképzési Intézet), Dorka Péter adjunktus, (Testnevelés és Sporttudományi

5 Kari Közlöny 2009/ szám 39 Intézet), Katona Zsolt Zoltán adjunktus, (Testnevelés és Sporttudományi Intézet), Tanács Gáborné ügyintéző, (Testnevelés és Sporttudományi Intézet), Kálló-Mekitner Zsuzsanna oktatásszervező (Felnőttképzési Intézet), Varga Andrásné konyhai kisegítő, (Gyakorló Ált. Iskola), Gyuris Edit Zsuzsanna tanár, (Gyakorló Ált. Iskola). Pro Iuventute Kiváló dolgozó kitüntetések. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa Pro Iuventute Kiváló dolgozó kitüntetést adományozott a következő kollégáknak: dr. Viskolcz Béla főiskolai tanár (Alkalmazott Természettudományi Intézet, Kémia Informatika Tanszék), Keményné dr. Gyimes Erzsébet főiskolai adjunktus (Tanító- és Óvóképző Intézet), Annus Gábor irodavezető (Dékáni Hivatal), Harkainé Molnár Emese szakvezető tanító (Gyakorló Ált. Iskola). Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetések. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa Pro Iuventute Emlékplakett kitüntetést adományozott a következő kollégáknak: Hegedűs Imréné adjunktus, (Testnevelés és Sporttudományi Intézet), Borsi Istvánné igazgató, (Teleki Blanka Kollégium), Szabó Józsefné szakvezető tanár, (Gyakorló Ált. Iskola). Főiskolai tanári kinevezések. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2009 szeptember 1-től főiskolai tanári kinevezésre javasolja dr. Pajor Enikő főiskolai docenst (Felnőttképzési Intézet, Könyvtár- és múzeumpedagógiai szakcsoport), dr. Kakuszi Béla Péter főiskolai docenst (Tanító- és Óvóképző Intézet, Magyar szakcsoport). Egyetemi docensi kinevezések. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tanácsának határozata alapján szeptember 1-től egyetemi docensi kinevezést kap: dr. Bácskai Mihály főiskolai docens (Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia szakcsoport), dr. Nagy Miklós főiskolai docens (Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék), Roskó Gábor grafikus festőművész (Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék), dr. Szatmári Zoltán főiskolai docens (Testnevelés és Sporttudományi Intézet). Főiskolai docensi kinevezések. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tanácsának határozata alapján szeptember 1-től főiskolai docensi kinevezést kap: dr. Sánta Gábor adjunktus (Tanító- és Óvóképző Intézet, Magyar szakcsoport). Adjunktusi kinevezések. A Tudományos Bizottság, valamint az intézeti tanácsok javaslata és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsának határozata alapján szeptember 1-től adjunktusi kinevezést kapnak a következő kollégák: Bakti Mária tanársegéd (Modern Nyelvek Kultúrák Tanszék, Angol szakcsoport), Döbör András tanársegéd, (Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ), Gaál Lehel József tudományos munkatárs (Művészeti Intézet, Rajz-művészettörténet Tanszék). Címek adományozása. A Pedagógusképző Kar Tanácsának javaslatára dr. Galambos Gábor dékán június 1-jei hatállyal tanácsosi címet adományoz a következő kollégáknak: Bora Ildikó ügyintéző (Dékáni Hivatal, Irattár), Tóth Tiborné tanulmányi előadó (Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály). főmunkatársi címet adományozott Márton Gáborné személyügyi előadónak (Dékáni Hivatal). Magyar Vöröskereszt kitüntetése. A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete Kiváló véradó kitüntetésben részesítette 20-szoros véradóként Horváthné Szélpál Mária főelőadó, tanácsos (Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó). Szakszervezeti elismerések. Dr. Kincsek Irén az FDSZ titkárának képviseletében Molnár Györgyné dr. FDSZ-titkár-helyettese a szakszervezet nevében adta át az SZTE JGYPK Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Emlékplakett-et a szakszervezetben végzett munkájáért: Maróti Lászlóné, a Gyakorló Általános Iskola főbizalmijának. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezet Emléklapot a szakszervezetben végzett munkájáért a következő kollégáknak: Mágoriné dr. Huhn Ágnes főiskolai docens, (Informatika Alkalmazásai Tanszék), Maróti Lászlóné, a (Gyakorló Általános Iskola főbizalmija), dr. Szöllősi Erzsébet főiskolai adjunktus (Alkal-

6 40 Kari Közlöny 2009/ szám mazott Társadalomismereti Tanszék), Tiszai Károlyné osztályvezető-helyettes (SZTE GMF Bér- és Munkaügyi Főosztály), Papp György ny. főiskolai tanár, Magister Emeritus. Hallgatói elismerés. Ament Balázs HÖK elnök, Rácz Beáta és Türk Balázs leköszönő végzős tanácstag hallgatóknak köszönte meg áldozatos munkáját. Kitüntetettek: Szeged Város Napja alkalmából Szegedért Emlékérmet kapott: dr. Szörényi József ny. főiskolai tanár, Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért kitüntetést kapott: dr. Madácsy Piroska ny. főiskolai tanár. Szegedért Alapítvány Művészeti kuratórium Gregor József díjat kapott: Aranyi Sándor tanszékvezető főiskolai docens (Művészeti Intézet Rajz- művészettörténet Tanszék). Pedagógus Nap alkalmából Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetést kapott: dr. Farkas Olga főiskolai tanár (Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék). A Kar jutalommal ismerte el a következő kollégáknak a munkáját, akik a 2008/2009. tanév folyamán különböző bizottságokban jelentős többletmunkát vállalva segítették a Dékáni Hivatal munkáját, illetve a tudományos diákköri munkát: Aranyi Sándor a XXIX. OTDK-n különdíjban részesült hallgató felkészítéséért, Benesné dr. Gerle Margit a XXIX. OTDK-n 1. helyezést elért hallgató felkészítéséért, dr. Benkő Zsuzsanna a XXIX. OTDK-n 2. helyezést elért hallgató felkészítéséért, dr. Démuth Ágnes a XXIX. OTDK-n 1. helyezést elért hallgató felkészítéséért, dr. Dombi Józsefné aktív közéleti tevékenységéért, dr. Farkas János, dr. Fritz Péter a XXIX. OTDK-n különdíjban részesült hallgató felkészítéséért, dr. Galgóczi Lászlóné a tanítóversenyen 1. helyezést elért hallgató felkészítéséért, dr. Gion János a kari TDK szervezéséért és az OTDK előkészítéséért, dr. Gombos József a mesterszakok kidolgozásáért, dr. Herbszt Mária eredményes intézetépítő munkájáért, Hézsőné Böröcz Andrea bizottsági elnökként végzett aktív közéleti tevékenységéért, dr. Ilosvay György, dr. Ilosvayné Milbik Ivett a Tudástárral kapcsolatos előkészítő munkájukért, dr. Juhász Valéria Kazinczy-érmes hallgatók felkészítéséért, Kiss Gábor eredményes intézetépítő munkájáért, Kiss Mária Rita a XXIX. OTDK-n küölöndíjban részesült hallgató felkészítéséért, Kocsis Csilla tanító versenyen 1. helyezést elért hallgató felkészítéséért, dr. Krisztin Német István az órarenddel kapcsolatos jelentős többletmunkájáért, dr. Maczelka Noémi a párhuzamos akkreditáció sikeréért és a tanárképzési bizottságban végzett munkájáért, Marosi Kata a XXIX. OTDK-n különdíjban részesült hallgató felkészítéséért, dr. Marsi István, dr. Szabó Klára bizottsági elnökként végzett aktív közéleti tevékenységéért, Papp György a XXIX. OTDK-n különdíjban részesült hallgató felkészítséséért, Popovics Lőrinc a XXIX. OTDK-n 2. helyezést elért hallgató felkészítéséért, dr. Pukánszky Béla a gyógypedagógia szak végleges akkreditációjáért és eredményes intézetépítő munkájáért, dr. Rácz Lajos bizottsági elnökként végzett aktív közéleti tevékenységéért, Rácz Ildikó a XXIX. OTDK-n különdíjban részesült hallgató felkészítéséért, Rozgonyiné dr. Molnár Emma Kazinczy-érmes hallgató felkészítéséért, Schaub Gáborné a XXIX.OTDK-n különdíjban részesült hallgató felkészítéséért, dr. Szatmári Zoltán a XXIX. OTDK-n 1. helyezést elért hallgató felkészítéséért, dr. Szeri Istvánné az óvodapedagógus szak gyakorlati képzésének szervezéséért és aktív közéleti tevékenységéért, Sziklavári Károly a XXIX. OTDK-n 1. helyezést elért hallgató felkészítéséért, Tőkéné dr. Molnár Gizella aktív közéleti tevékenységéért, dr. Tarkó Klára a XXIX. OTDK-n 2. helyezést elért hallgató felkészítéséért, Tulkán Ibolya a csecsemőgondozó FSz gyakorlati képzésének szervezéséért. Új oktatási épület ünnepélyes átadása. Közel 100 millió forintból, önerőből és a cégek szakképzési hozzájárulásaiból újította fel a volt Kossuth-laktanya parancsnoki épületét az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. A komplexumot június 18-án dr. Botka László polgármester, dr. Ujhelyi István MEH-államtitkár, dr. Rácz Béla rektorhelyettes, Vajda Attila olimpiai bajnok kenus (Démász-Szeged VE), Ament Balázs kari HÖK-elnök jelenlétében adta át dr. Galambos Gábor, a kar dékánja. Az önerőből és szakképzési hozzájárulásból felújított korszerű multimédiás termeiben az alap és a mesterszakok mellett a leendő diákok több mint harmincféle felsőfokú szakképzésben vehetnek részt. Az alsó szintre beköltözött a Testnevelés és Sporttudományi Intézet, felül számos oktatóterem, a Tisza Part TV stúdiója, hallgatói médiacentrum kapott helyet. Értékes gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a kommunikációval kapcsolatos képzésekben részt vevő hallgatók.

7 Kari Közlöny 2009/ szám 41 Diplomaátadó Ünnepség Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar július 11-én a Belvárosi moziban tartotta a évi diplomaátadó ünnepségeit. Az ünnepséget dr. Homor Géza általános és oktatási dékánhelyettes beszéde nyitotta meg. A dékánhelyettes arra emlékeztette a végzett pedagógusokat, hogy a diploma átvételét kísérő kézfogással esküt is tettek. A Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképzés olyan képzést nyújtott, amelyről mindenki tudja, mit takar és milyen tudást jelent. A diplomások egy része a régi típusú képzést fejezte be, de a dékánhelyettes arra bíztatott minden végzőst, hogy lehetőség szerint tanuljon tovább. Az ünnepség egy öttagú énekegyüttes műsorával folytatódott a diplomaosztó, majd a végzett pedagógusok átvették diplomáikat. Az ünnepséget Prof. dr. Pukánszky Béla oktatási rektorhelyettes köszöntőbeszéde zárta. Hangsúlyozta, hogy a Szegedi Tudományegyetem végzett hallgatói általában néhány hónap alatt munkába állnak. A magas színvonalú diploma ugyanis elismert, mindenki tisztában van a mögötte lévő, megszerzett tudás, továbbá szellemiség és nyitottság mértékével. Az ünnepségeken összesen: 365 fő nappali és 250 fő levelezős hallgató vette át a diplomáját. Egységvezetői Értekezlet. Tőkéné dr. Molnár Gizella intézetvezető főiskolai tanár, az Egységvezetői testület elnöke szeptember 3-án hívta össze a JGYPK egységvezetői értekezletét. A napirend a következő volt: 1. Dékáni tájékoztató (előterjesztő: dr. Galambos Gábor dékán) 2. Egyebek. Ünnepélyes tanévnyitó szeptember 6-án tartotta ünnepélyes tanévnyitóját az SZTE JGYPK a Belvárosi moziban. A taláros testület és az ünnepi díszelnökség előtt, melynek tagja volt a kar vezetésén kívül dr. Vajda Zoltán egyetemi docens, tudományos és pályázati dékánhelyettes (BTK), tettek esküt az első éves hallgatók. Dr. Galambos Gábor dékán kreatív, önálló, a lehetőségeket jól kihasználó tanulásra biztatta az első éveseket. Az ünnepi műsorban karunk hallgatói Köröndi Péter és Kiss Bernadett léptek fel. Ament Balázs HÖK elnök köszöntője után dr. Tóth Szergej dékánhelyettes zárszavaival ért véget az ünnepség. A képek megtekinthetők a weblapon. Díszoklevelek átadása szeptember 6-án 13 órakor a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa nevében dr. Galambos Gábor egyetemi tanár, a kar dékánja köszöntötte azokat a pedagógusokat, akik évtizedeken át munkálkodtak az ország felnövekvő nemzedékeinek nevelésében, és akik közmegbecsülésre méltóan teljesítették hivatásukat, akinek a munkássága ma is hat tovább a magyar társadalomban, akiknek a magyar közoktatás, a magyar művelődés szolgálatában kifejtett értékes szakmai tevékenységük elismeréseként a JGYPK Tanácsa rubin, vas, gyémánt és arany díszoklevelet adományozott oklevelük megszerzésének jubileuma alkalmából. Ebben az évben 8 rubin, 23 vas, 26 gyémánt, és 90 arany, összesen 147 díszoklevél adományozására került sor. Az ünnepeltek közül 66-an vették át díszoklevelüket. A többiek már korábban megkapták lakóhelyükre, illetve a lakóhelyük önkormányzatának pedagógusnapi ünnepségén. JUGYU Klub megnyitó. Az Ages Quod Agis Szolgáltató és Információs Központ Közhasznú Nonprofit Kft szeptember 7-én rendezte meg a JUGYU Klub átadását a Hattyas sor 10. (3-as épület alagsorban). Köszöntőt mondott. Ament Balázs HÖK-elnök. A klubot dr. Galambos Gábor a kar dékánja nyitotta meg. Szemeszternyitó előadások szeptember 10-én az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szemeszternyitó előadások, Szemléltetés a természettudományban című rendezvényt szervezett a Kar dísztermében az egyetem és a kar oktatói, hallgatói és minden érdeklődőnek. Előadók és előadások: dr. Farkas Zsuzsanna főiskolai tanár, (fizikus): A fizikaszertár kincseiből. dr. Siposné dr. Kedves Éva címzetes főiskolai tanár, (kémikus): Kőzetek, ásványok. Dr. Ilosvay György főiskolai adjunktus, (biológus): Állatok a szertárban. Az előadások után a Tudáskapu helyiségeit bemutatta: dr. Viskolcz Béla főiskolai tanár. Jubileumi ünnepség szeptember 22-én 20 éves a Tamási Áron Klub címmel jubileumi ünnepséget rendezett a Hallgatói Önkormányzat. A vendégeket kávéval, teával, péksüteménnyel kínálták a

8 42 Kari Közlöny 2009/ szám szervező hallgatók. A porondmester és a TÁK-maci toborozta a JuGyusokat a rendezvényre. Köszöntőt mondott. Dr. Galambos Gábor dékán és Ament Balázs HÖK elnök. Kutatók éjszakája szeptember 25-én az SZTE JGYPK Technika Tanszék megrendezte a Kutatók éjszakáját. Délután óráig a becslések szerint mintegy 1000 fő fordult meg a Boldogasszony sgt. 6-ban rendezett veterán jármű kiállításon és az udvari kiállításon. Az SZKT trolibusz Remiz látogatáson este ig pontosan 130 fő vett részt. Rövid interjú a szervezőkkel. Milyen korosztályt vonzott a programjuk leginkább? Főként egyetemistákat csoportosan, általános iskolai szervezett csoportokat (4 iskola), és családokat. A középiskolás korosztály mennyire vett részt a programokon, hiszen elsősorban ők voltak a célközönség? A középiskolások csoportos látogatásról nem tudunk, főleg egyénileg vettek részt a programokban. Rövid ismertetés a megvalósult programokról, néhány mondatban: Veterán autók és motorok kiállítása. Régi konstrukciók kiállítása (technikatörténeti modellek, gépek, gépjárművek). Térszemlélet-fejlesztési programok és modellek bemutatása. Látványos műszakikörnyezeti mérések és vizsgálatok tér-modelleken: CO, O2, zajszint, naptorony, napelem, napkollektor, üzemanyagcella, csomóponti modell, elektronikai modell, CNC. Gyógynövények emberközelben. Virágkötészeti bemutató gyerekek számára. Utazás különjáratú trolibusszal a Trolibusz Remízbe (30 éves a szegedi trolibusz). Melyik program volt a népszerűbb, és miért? A veterán autók, az üzemanyagcellás kisautó modellek, az autó klíma, a kreatív játékok alkotta a legnagyobb sikert, érdekességük, újdonságuk miatt. Volt-e olyan program, ami nem volt sikeres, vagy elmaradt, ennek mi volt az oka? Minden bemutatóhely előtt tömeg állt, mind sikeres volt. Az előadásokon mennyire volt aktív a hallgatóság, kérdeztek-e, érdeklődtek-e, vagy csak hallgatták az előadót? Külön előadásokat nem tartottunk, csak az érdeklődőknek mutattuk be az eszközöket, rendszereket működés közben és ezt magyaráztuk. Valamilyen média megkereste-e Önöket a rendezvény során, készült-e felvétel, interjú Önökkel? Igen, a médiamenedzser hallgatók készítettek egy tv riportot és a Magyar Rádió munkatársa készített egy riportot a Leonardo modellekről. Összegezve: a kiállítás és a program várakozáson felül jól sikerült, erről a látogatók érdeklődése és nagy száma is meggyőzte a tanszék munkatársait. Tanító- és Óvóképző Intézet. Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar és a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Innováció az óvodai nevelésben címmel szakmai tanácskozást szervezett, óvodapedagógusoknak és pedagógusoknak október 9-én a Kar Dísztermében. A tanácskozást dr. Tóth Szergej dékánhelyettes nyitotta meg. Moderátor: dr. Szeri Istvánné gyakorlatvezető tanár óta minden év őszén megrendezésre kerül a gyakorló óvodapedagógusok, óvodavezetők, főiskolai oktatók és óvodapedagógus hallgatók részére a népszerű szakmai tanácskozásunk. Kronológiai sorrendben a IV. alkalommal rendeztük meg, október 9-én. Szervező volt az Óvóképző Szakcsoport és a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, név szerint Fábián Katalin elnök asszony és dr. Szeri Istvánné gyakorlatvezető tanár. A konferencia célkitűzése volt, hogy felhívjuk a kollégák és az óvodapedagógus hallgatók figyelmét milyen fontos szerepet játszik a kreativitás és az innováció az óvodai nevelésben. dr. Tóth Szergej megnyitó beszédében azt fejtette ki, mit jelent a kreativitás a gyerekeknél és a pedagógusoknál. A hallgatóság érdeklődéssel hallgatta az első előadót dr. W. Mikó Magdolna Professzor Emeritust, a pszichológiai tudományok kandidátusát, aki tájékoztatást adott az Országos Óvodai Alapprogram módosításáról. Az országos felmérés azt mutatta, hogy az óvodapedagógusok 89,5% elégedett a programmal. A társadalomban bekövetkezett változásokat viszont követnünk kell. Részletesebben kell foglalkozni a családi neveléssel, hátrányos helyzetű gyermekekkel és az óvodából iskolába való átmenettel. Az előadó hangsúlyozta, hogy a tanulásnak helye van az óvodában és biztosítani kell a tevékenységekhez a megfelelő eszközöket. A napi gyakorlaton alapuló előadást tartott dr. Gönczöl Andrea főiskolai adjunktus, előadásának címe: Beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztő játékai óvodáskorban. Az elméleti előadását gyakorlati játékok bemutatásával zárta, amit a hallgatók el is vihettek magukkal és a mindennapi munkájukban azonnal alkalmazni is tudják. A záró előadást dr. Hovánszki Jánosné főiskolai docens tartotta, előadásának címe: Zenei kommunikáció a közösségfejlesztésért.

9 Kari Közlöny 2009/ szám 43 Hajdúböszörményből érkezett közénk és két óvodapedagógus hallgatót is hozott magával, akik hangszerjátékukkal tették még érdekesebbé az együtt éneklést. Az előadó rendkívül sikeresen bemutatta a hallgatóságnak az együtt éneklés örömét. A szakmai tanácskozást Fáyné dr: Dombi Alice tanszékvezető zárta be és zárszavaiban kiemelte, az elmélet és gyakorlat egyensúlyát tapasztalták meg a résztvevők a rendezvény során. Részt vettek még a rendezvényen a Vedres utcai óvoda néptánccsoportja, felkészítő óvodapedagógus Bozsik Zsuzsanna, a II éves- III éves hallgatók felkészítő tanáruk Varjasi Gyula volt. A hallgatóságtól úgy váltunk el, hogy jövőre az V. szakmai tanácskozáson találkozunk. Kezdetektől fogva Vendégkönyvet vezetünk, amelyben a meghívott vendégeink gratulálnak a magas színvonalú szakmai rendezvényeinkhez. Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék. A Szakképzési Távoktatási és Továbbképzési Központ és a Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék október között az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás (LLP) programja keretében szakértői tanulmányutat szervezett. A tanulmányút témáját tekintve a felsőfokú szakképzés kérdéseivel, illetve foglalkoztatottsági kérdésekkel foglalkozott. A résztvevő szakemberek Európa több országából, Nagy-Britanniából, Ausztriából, Németországból, Finnországból és Törökországból érkeztek. A tanulmányút alkalmával a szakértői csoport megismerkedett a karunkon folyó felsőfokú szakképzésekkel, a Szakképzési Távoktatási és Továbbképzési Központban, a Média Központban, illetve a külső gyakorlóhelyeken folyó sokrétű munkával. A hét szakmai eseményeit gazdag kulturális program egészítette ki. Egységvezetői Értekezlet. Tőkéné dr. Molnár Gizella intézetvezető főiskolai tanár, az Egységvezetői testület elnöke október 20-án hívta össze a JGYPK egységvezetői értekezletét. A napirend a következő volt: 1. Dékáni tájékoztató (előterjesztő: dr. Galambos Gábor dékán). 2. Elnyert pályázatok és oktatási feladatok (előterjesztő: dr. Homor Géza oktatási dékánhelyettes). 3. Aktuális PR ügyek (előterjesztő: dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettes). 4. Egyebek. Gólyabál november 3-án a Hallgatói Önkormányzat ismét megrendezte a Tisza Szállóban egyik legnagyobb, már hagyománynak számító rendezvényét, a Gólyabálat. Az esti program nyitányaként, a tavalyi évhez hasonlóan, 13 pár elsőéves hallgató kápráztatta el a jelenlévőket nyitótáncaikkal, majd a rendezvényt dr. Galambos Gábor dékán és Ament Balázs HÖK elnök nyitotta meg. A JuGyus gólyabál különlegességeként idén is forgalomba kerültek a JuGyus Bankók, melyeket több helyen is beválthattak a bálozók: 1 bankóért lehetett pókerezni, jósoltatni, karikatúrát vagy ékszerhennát készíttetni, illetve a fotósarokban fényképet csináltatni. Az este folyamán volt pálinkakóstolás, Bálkirály és Bálkirálynő választás, valamint tombolahúzás is, majd a bál tetőpontját az éjfélkor elhangzó gólyaeskü jelentette. A jó hangulatért egész este a Zsomboys zenekar felelt, a sztárvendég pedig a Magna Cum Laude zenekar volt, akik igazán megtáncoltatták a bálozókat. Idén több mint 1000 vendég látogatott el a Tisza Szállóba, akik a visszajelzések alapján nagyon jól érezték magukat, és a mai napig felemlegetik a Gólyabálat. A Tanító- és Óvóképző Intézet jubileumi ünnepsége. Karunk Tanító- és Óvóképző Intézete a Magyar Tudomány Ünnepe 2009 rendezvénysorozat keretében a magyarországi tanító- és óvóképzés felsőfokúvá válásának 50. és a szegedi tanítóképzés újraindításának 10. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget szervezett november 10-én a SZAB Székházban. Az ünnepség első részében emlékeztünk meg arról, hogy az Elnöki Tanács évi 26. sz. rendelete értelmében a korábbi több mint 40 középfokú intézmény helyett 1959-től már csak 11 felsőfokú tanítóképző (Baja, Budapest, Debrecen, Esztergom, Győr, Jászberény, Kaposvár, Nyíregyháza, Sárospatak, Szeged és Szombathely) és 3 felsőfokú óvónőképző (Kecskemét, Szarvas, Sopron) kezdte meg a működését. A több mint negyedére csökkentett intézmények között tehát megmaradt, és felsőfokúvá vált a nagy hagyományú (1844-ben alapított) szegedi tanítóképzés, amely ebben a felsőfokú intézményként nagyon rövid ideig működött, mivel egy 1963-as kormányrendelet értelmében meg kellett szüntetni. A szegedi tanítóképzés szellemisége azonban tovább élt, s ezért sokat tett Bakacsi Géza, aki létrehozta az azóta is működő szegedi tanítóképzőt végzettek baráti körét. Homor Géza dékánhelyettes köszöntőjét követően ő tartotta az első

10 44 Kari Közlöny 2009/ szám előadást, amely az 1963-as megszüntetést és a baráti kör működését idézte fel. A szegedi tanítóképzés több évtizedes kényszerű kihagyás után 1999-től indulhatott újra. Az engedély elnyerése sokak áldozatos munkájának köszönhető, de különösképpen Békési Imrének, aki intézményünk akkori vezetőjeként kitartóan és végül eredményesen küzdött újraindítás ügyéért. Előadása a megszüntetéstől az újraindításig tartó időszakot fogta át alapos elemzéssel. A 10 éve újraindult tanítóképzés eredményeiről Herbszt Mária intézetvezető tartott részletes beszámolót, kitérve a képzés tartalmi változásaira, a humánerőforrás és infrastrukturális fejlesztésekre, valamint a hallgatói tehetséggondozásra. Végül az ünnepség első, történeti blokkját Fáyné Dombi Alice előadása zárta, aki az alsó fokú pedagógusképzés másik meghatározó területét, az intézményünkben három évvel ezelőtt indított óvodapedagógusképzést eredményeiről is szólt. Az ünnepség második felében az intézményben folyó tudományos kutatómunka eredményeiből hallhattunk referátumokat. Az elhangzott hét előadás a tanító- és óvóképzéshez kapcsolódó pedagógiai (Fáyné Dombi Alice, Karikó Sándor, Molnár Péter, Duró Zsuzsa), irodalmivizuális (Magonyné Varga Emőke), matematikai (Szalay István) környezetvédelmi-projektpedagógiai (Fűzné Kószó Mária) kutatások eredményeinek a képzésben való alkalmazását mutatta be. Az ünnepségen részt vett Mészáros Rezső, aki az 1990-es években rektorként is segítette a szegedi tanítóképzés újraindítását, valamint a tanítóképzés első vezetői Varga István és Janowszky Sándor is. A tanító- és óvóképzés országos jubileumi ünnepsége. Pedagógusképző Karok és Főiskolák Kollégiuma és az Oktatási és Kulturális Minisztérium október 16-án a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Nagytermében rendezte meg az 50 éves a magyar felsőfokú pedagógusképzés címmel a tanító- és óvóképzés felsőfokúvá válásának jubileumi évfordulóját. A rendezvény védnökei Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, valamint Manherz Károly, az OKM szakállamtitkára voltak, akik egyben a nyitó előadásokat is tartották. A többi neves előadó egy része oktatás- és neveléstörténeti megközelítésből értékelte az elmúlt fél évszázadot, a másik része a jelenlegi tanító- és óvóképzés tartalmi elemeinek bemutatását, a képzések értékeinek a Bologna-folyamatba való beilleszkedését vizsgálta, valamint a gyakorlóiskolák szerepét méltatta. A Kollégium kitüntetésben részesítette Szövényi Zsoltot, az OKM Felsőoktatási Főosztályának vezetőjét és Rádli Katalin főosztályvezető-helyettest, a tanító- és óvóképzést támogató több évtizedes munkájáért. A jubileumi ünnepségre egy reprezentatív, az ország összes tanító- és óvóképzőjét bemutató kötet is készült a felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve címmel. A szegedi képzés bemutatása Galambos Gábor dékán úr köszöntőjével indul, a tanítóképzésről szóló részt Herbszt Mária, az óvóképzésről szólót Fáyné Dombi Alice készítette el. Szakmai tudományos ülés. Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet és az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék november 12-én Testnevelés, sport, rekreáció, életmód, életvitel című szakmai tudományos ülést rendezett. Házigazda: Dr. Homor Géza oktatási dékánhelyettes. Moderátor: Dr. Szatmári Zoltán intézetvezető. A tudományos ülésünk célja a mindig aktuális mozgás, pontosabban az ezzel kapcsolatos legújabb vizsgálati eredmények bemutatása. Dr. Homor Géza megnyitó beszédében a tudomány fontosságát hangsúlyozta a TSTI életében, és örömét fejezte ki, hogy intézetünk egyre markánsabb módon kapcsolódik be ebbe az egyre fontosabb folyamatba. Besenyei Péter mint a rendezvény sztárvendége zsúfolásig megtelt előadóteremben mutatta be egy rendkívüli ember rendkívüli életpályáját. Előadása, személyisége mindenkit elkápráztatott, és nem véletlen, hogy a média is megkülönböztetett figyelmet fordított Besenyei Péterre. Dr. Csizmadia Imre professzor úr témája a táplálkozás molekuláris alapjairól szólt. Az előadás lebilincselő volt, mert ezt a nem igazán hétköznapi témát mindenki számára érthető és színes módon prezentálta. dr. Farkas János professzor úr egy rendkívül érdekes a ma emberét sajnos nagyon is érintő témát feszegetett. Nevezetesen arra próbált választ adni, hogy miként lehetne a természet és a társadalom óráinak szinkronizálásában jelentkező problémákat megoldani vagy inkább kezelni. Dr. László Ferenc professzor úr arra hozott bizonyítékot, hogy vannak jelentős támogatások életmódkutatásokra, és meg is lehet azokat nyerni. A plenáris ülést követő szekcióban a TSTI oktatói, végzett testnevelő tanárai, OTDK-n már bizonyított hallgatói és két olyan előadó is bemutatkozott, akik valamilyen módon kapcsolódnak intézetünk kutatási projektjei-

11 Kari Közlöny 2009/ szám 45 hez. A színvonalas előadások végén a rendezők állófogadást adtak a tudományos ülés meghívott vendégei, az előadók és a szervezők tiszteletére. Kari Nyílt Nap november 13. Karunk önálló Nyílt Napját a Belvárosi moziban tartotta. Szép számú érdeklődő előtt (kb. 500 fő) dr. Tóth Szergej kommunikációs és ifjúsági dékánhelyettes tartott általános tájékoztatót a képzési kínálatunkról és a felvételi eljárásról. Ament Balázs HÖK elnök tájékoztatta a középiskolásokat a karon zajló hallgatói életről, valamint a hallgatói juttatások és az ösztöndíjak rendszeréről. Az általános tájékoztatók elhangzása után az érdeklődők kérdéseket tehettek fel az intézetek és tanszékek képviselőinek. A központi rendezvény után az érdeklődők tanszéki látogatáson vettek részt. Egyetemi Nyílt Nap. A november 26-án megtartott Egyetemi Nyílt Napon karunk önálló standdal vett részt. A kiemelkedően nagyszámú érdeklődőt a Hallgatói Önkormányzat és a Kommunikációs Iroda munkatársai tájékoztatták az intézményünk kínálta lehetőségekről. A zsúfolásig megtelt alagsori teremben tartott tájékoztató előadáson dr. Tóth Szergej dékánhelyettes általános bevezetője után az intézetek és tanszékek vezetői, képviselői ismertették kínálatukat az érdeklődőknek. Az előadás végén Ament Balázs HÖK elnök mutatta be a karon zajló hallgatói életet. Szép magyar beszéd verseny. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke december 2-án, szerdán 14 órai kezdettel rendezte meg a 2009/ 2010-es évi Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd országos versenyének helyi döntőjét. A hallgatók körében a rendezvény népszerűsége évről évre nő, ami nemcsak az indulók létszámában mutatkozik meg, hanem a verseny színvonalának emelkedésében is. Idén 23-an vállalták a megmérettetést a zsűri előtt. A 2009/2010-es év helyi versenyének 1. helyezettje Szerb Zsuzsa (nyelv- és beszédfejlesztő szakos hallgató), 2. helyezettje Forgó Marietta (intézményi kommunikátor szakos hallgató), 3. helyezettje Janiga Lilla (tanító szakos hallgató) lett. Karunkat az országos versenyen 2010 tavaszán Szerb Zsuzsa és Forgó Marietta képviselheti. A rendezvényt az SZTE JGYPK HÖK támogatta: az első helyezettet ,-Ft-os, a 2. helyezettet 7000,-Ft-os, a 3. helyezettet 5000,-Ft-os könyvutalvánnyal is jutalmazták. Lőrincze-díj december 12-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségi ülésén adták át az idei Lőrincze-díjat prof. dr. Nagy János egyetemi tanárnak (alkalmazott nyelvészeti tanszék). Ezt a kitüntetést a nyelvművelés és az anyanyelvi nevelés területén végzett kimagasló munka elismeréseként adományozza a szövetség. Dr. Nagy János laudációját V. Raisz Rózsa kandidátus, főiskolai tanár mondta el. Kiemelte a díjazottnak 1988-tól kezdve végzett munkásságát az Implom József Kárpát-medencei középiskolai helyesírási verseny megszervezésében és vezetésében. Szólt a professzor nyelvművelő tevékenységének egyéb eredményeiről, a közoktatásban 1970 óta, a tanárképzésben 1976 óta nyújtott magas színvonalú tevékenységéről; méltatta kutatói teljesítményét Weöres Sándor költői nyelvének elemzésében. A kitüntetés átvétele után dr. Nagy János elmondta, hogy köszönettel tartozik a munkáját segítőknek: dr. Deme László, dr. Fábián Pál és dr. Szathmári István professzornak; Rozgonyiné dr. Molnár Emma kandidátus, magister emeritusnak (SZTE, JGYPK), dr. Kereskényi Miklósnak, a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium volt igazgatójának; dr. Benkes Zsuzsa kandidátusnak (OPI, majd OM), Szabó Istvánné Nagy Magdolna gyulai tanárnőnek és az Erkel Ferenc Gimnázium egész testületének. A Szép Magyar Nyelvért Alapítvány nevében Grétsy László elnök, Balázs Géza ügyvezető elnök és Maróti István főtitkár nyújtotta át a díjat. Az 1993-ban, Lőrincze Lajos halálának évében megalapított kitüntetést eddig harminchárom személyiség vehette át.

12 46 Kari Közlöny 2009/ szám VI. N EMZETKÖZI KAPCSOLATOK DR. FARKAS ZSUZSANNA főiskolai tanár és 24. között az University of Joensuu intézményben Erasmus vendégoktató volt. Előadásai a természettudományos nevelés korszerű, életközeli, környezettudatos szemléletre, valamint az alapozó laboratóriumi gyakorlatok témakörökre irányultak. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. DOMBI JÓZSEFNÉ főiskolai tanár től 24-ig az Európai Zeneiskolák Szövetsége meghívására Linz-ben, a X. Ifjúsági Európai Zenei Fesztiválon a Bartók Kórus zongorakíséretét látta el. Tapasztalatot szerzett a legújabb zenei irányokról, a különböző országok zenei kultúrájáról. Utazási költségeit a fogadó biztosította. TATJANA DASKOVSZKAJA óraadó tól 20-ig az Univerzita Palackého v Olomouci intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Szemináriumi foglalkozásokat tartott az üzleti levelezés, üzleti kommunikáció, üzleti etikett témakörökből a 4. évf. orosz szakos hallgatóknak. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. PROPSZT ESZTER főiskolai docens és 11. között Kremsben, a Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Konpetenzförderung durch kreatives Schreiben témakörben tartott előadásokat. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. SÁRVÁRI TÜNDE óraadó tól 21-ig a Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. Ohne Märchen wird keiner groß témakörben tartott előadásokat. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár tól 27-ig Innsbruck-ban, a Pädagogische Hochschuel des Bundes Tirol intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Zongoraórákat, mesterkurzust tartott. Szólóestjén Haydn, Bartók, Kodály és Liszt műveiből adott elő. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. STEFAN GENCARAU anyanyelvi lektor től ig Dijon-ban, az Universite de Bourgogne intézményben vett részt konferencián. Langue et litterature roumaines dans le cadre de la francophonie címmel tartott előadást. Utazása költségeit a tanszéki keret és a fogadó biztosította. DR. STEFAN GENACARAU anyanyelvi lektor tól 22-ig Aix en Provence-ben, az Universite Aix-Marseille intézmény által rendezett Journée de linguistiques comparée des Langues romanes című konferencián vett részt. Előadásainak címe: LiCoLaR Jpurnées des etudes romanes és Plurilinguvism et diglossie Utazása költségeit a tanszéki keret és a fogadó biztosította. DR. DIBÓNÉ BORBÉLY ÁGNES nyelvtanár és 25. között az Akademia Pomorska w Slupsku intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Szókincsfejlesztési technikák témakörben szeminárium órákat tartott. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a tanszéki keret biztosította. WOJTOVICZ HAJNALKA főiskolai tanársegéd tól 25-ig az Akademia Pomorska w Slupsku intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. Szavak jelentésbeli viszonyai témakörben tartotta óráit. Utazási költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. DRAHOTA-SZABÓ ERZSÉBET tanszékvezető főiskolai tanár és között az Universität Flensburg intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Előadásait a Kontrastive Sprachbetrachtung témakörben tartotta. A partnerrel egyeztette a őszén Szegeden megrendezendő közös

13 Kari Közlöny 2009/ szám 47 nemzetközi germanisztikai konferencia szervezési feladatait. Utazási költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES főiskolai tanár től 27-ig Zagrab-ban, a Magyar Könyvtáros Egyesület és a Hrvatskog Knjiznicarskog Drustva közös szerződését egyeztették és írták alá a 2 egyesület különböző tagozatainak vezetőivel. Könyvtárakat látogatott: National and University Library, Library of Faculty of Philosophy, UNI Zagreb, Croatian Academy of Science and Art, Zagreb City Library. A Horvát Kulturális Minisztériumban beszámoltak az eddigi eredményekről, felvázolva ennek kultúrpolitikai jelentőségét. Utazása költségeit a Magyar Könyvtáros Egyesület és az utazó biztosította. BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES főiskolai tanár től 10-ig a Högskolan i Boras Swedish School of Library and Information Science intézmény Erasmus vendégoktatója volt. A tartalmi feltárás, információkeresés, olvasókörök könyvtártörténet témakörökben tartott előadásokat. Felmérte a könyvtárpedagógiai kurzusok lehetőségeit. Részt vett Frances Hultgren PhD védésén. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. SIMON PÉTER főiskolai adjunktus től 16-ig a Hogskolen i Hedmark intézményben - Hamar végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. Előadásainak témakörei: 1. Holistic Approach to English Grammar, 2. Introducing Grammaring.com, an internet portal in English grammar témakörökben tartotta. Megbeszéléseken egy leheteséges közös BA program lehetősége is felmerült. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. MARUZSNÉ DR. SEBÓ KATALIN intézetvezető főiskolai tanár tól 16-ig Kolín-ban, a Vysoká skola Politickych a spolocenskych intézmény által szervezett konferencián Kisebbségi oktatás Magyarországon címmel tartott előadást.utazása költségeit intézeti keret biztosította. DR. DRAHOTA-SZABÓ ERZSÉBET tanszékvezető főiskolai tanár és 20. között az Alpen-Adria-Universität Klagenfurt intézményben vendégoktatói tevékenységet folytatott. A Kontrastive Sprachbetrachtung című kurzus utolsó blokkját tartotta meg. Utazása költségeit a tanszéki keret és az utazó biztosította. DR. MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai tanár től 21-ig az Universität Hildesheim intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Szólóestet tartott Haydn, Bartók, Kodály és Liszt műveiből. Zongoraórákat, mesterkurzust tartott. Hannoverben megtekintette Beethoven: Fidelio című operáját, Berlinben Richard Strauss: Salome című operáját. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. WEBER PETRU adjunktus től 20-ig Gießen-ben, a Herder-Institut, s a Justus-Liebig Universität szervezésében megtartott konferencián vett részt. Előadásának címe: Die Kritik der ungarischen Medier an der Politik des Bruderstaates Rumänien Utazása költségeit a fogadó és tanszéki keret biztosította. DR. DOMBI JÓZSEFNÉ főiskolai tanár és 06. között az Universytet Rzeszowski intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Szólóhangversenyt adott magyar és lengyel zeneszerzők műveiből. Karvezető szigorlaton, kamarazene vizsgán vett részt. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. MACZELKA NOÉMI intézetvezető főiskolai tanár től 05-ig Tallin-ban, az EEsti Muusika ja Deatrakadeemia szervezésében konferencián vett részt. Musical and Pedagogical Cooperation of the Visegrad Countries of CZ, SK, PL, HU címmel tartott előadást. Énekkari hangversenyeket hallgatott meg. A további együttműködési lehetőségeket egyeztették. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt, a kari külügyi keret és tanszéki keret biztosította. BERNÁTH ANDRÁS főiskolai adjunktus től ig az University of Portsmouth intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. A magyar gazdasági és pénzügyi helyzetről,

14 48 Kari Közlöny 2009/ szám valamint az üzleti angol szaknyelv témakörben tartott előadást és szemináriumot. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai docens tól ig az Inter-University Centre Dubrovnik intézmény által szervezett Social work with Juvenile Offenders: International Perspectives in Youth Justice: Reflection on Theory, Research, Policy and Practice című konferencián Health promotion possibilities among the juvenile offenders in Hungary címmel tartott előadást. Utazása költségeit intézeti keret biztosította. DR. RÁCZ LAJOS egyetemi tanár től 09-ig Koppenhágában megrendezett First World Congress of Environmental History 2009 című konferencián vett részt. A túlélés ára. Környezettörténeti válságok Magyarországon a török háborúk korában címmel tartott előadást. Az Európai Környezettörténeti Társaság ülésén leköszönt tagságáról. Utazása költségeit a kari külügyi keret, intézeti keret és OTKA kerete biztosította. DR. BALOGH TIBOR főiskolai tanár és 17. között Genfben, a Piaget Archivumban folytatta kutatásait. Betekintést nyert a Piaget-kiállítás előkészületeibe. Utazása önköltséges volt. DR. TÓTH SZERGEJ intézetvezető főiskolai tanár től 07-ig az Universite de Mons Hainaut intézményben volt Erasmus vendégoktató. Ikonikus fordulat, Szemiotika és hatalom témakörökben tartott előadásokat, ill. szemináriumot a III. éves hallgatóknak. Intézeti, tanszékcsoporti látogatásokat tett, szinkrontolmácsolás bemutatásokon vett részt.. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. DRAHOTA-SZABÓ ERZSÉBET tanszékvezető főiskolai tanár től ig a Georg- August-Universität Göttingen intézmény vendége volt. Das Verb kontrastiv betrachtet című könyvéhez végzett kutatómunkát. Az IDT 2009 Deutsch bewegt címmel a némettanárok konferenciáján részt vett. Lehrmaterialen zur kontrastiven Sprachbetrachtung Deutsch Ungarisch címmel tartott előadást. Utazása költségét a DAAD ösztöndíj biztosította. DR. PROPSZT ESZTER főiskolai docens től 06-ig a Friedrich-Schiller-Universität Jena intézményben szervezett nemzetközi konferencián vett részt. Előadásának címe: Mein Märchen über mich die Förderung der narrativen Kompetenz über das Kreative Schreiben Utazása költségeit a kari külügyi keret, Robert Bosch Stiftung és intézeti keret biztosította. BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES főiskolai tanár től 30-ig Milano-ban, a World Library and Information Congress: 75nd IFLA General Conference and Council-on vett részt. Szervező munkát végzett az IFLA KM Section satellit Removing Barriers to Knowledge Sharing című konferencián. Aktívan részt vett a Knowledge Management Szekció Knowledge Advocacy programján, a Brainstorming az IFLA Elected President programon, végezte munkáját a Knowledge Management Szekció vezetőségében, valamint az ETO, s a Dewey Decimal Classification bizottsági ülésén. A hágai konferencia előkészítésében szintén részt vett. Utazása költségeit az NCA és az MKE biztosította. DR. WEBER PETRU adjunktus től 13-ig Berlinben, a Centre Marc Bloch intézményben a When the war is over című konferencián vett részt. Torn Between Integration and Emigration: Human Fates Among Transnistria-Deportees in Postwar Romanis ( ) címmel tartott előadást. Utazása költségeit a fogadó és a tanszéki keret biztosította. DR. BENKŐ ZSUZSANNA intézetvezető főiskolai tanár és a DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai docens és 09. között az University of Hradec Kralove intézményben a a Hagyomány és modernitás a Visegrádi négyek családjainak életmódjában című nemzetközi kutatás munkamegbeszélésén vett részt. Utazási költségeiket a tanszéki keret biztosította. DR. BENKŐ ZSUZSANNA intézetvezető főiskolai tanár és DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai docens től 13-ig Kassán, a P. J. Safárik University szervezésében megrendezett International Confe-

15 Kari Közlöny 2009/ szám 49 rence on Roma Health rendezvényen vettek részt. Előadást Education of minority health coordinator professionals címmel tartottak. Utazási költségeiket a tanszéki keret biztosította. DR. PROPSZT ESZTER főiskolai docens től 26-ig Eisenstadtban, a Das Dorf in den Literaturen Südosteuropas ( Jahrhundert) című konferencián vett részt. Előadásának címe: Dörfer der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur Utazási költségeit a tanszéki keret és a fogadó biztosította. LESZNYÁK MÁRTA főiskolai adjunktus és között a Fachhoschule Regensburg Fakultät Sozialwissenschaften intézmény Erasmus vendégoktatója volt. Előadásokat a szociálpedagógia és a gyógypedagógia együttműködési és fejlesztési lehetőségei Magyarországon témakörben tartott. Egyeztetésre került az LLP Erasmus program keretében megvalósítható hallgatói és oktatói mobilitás bővítése. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. GERENCSÉRNÉ DR. ÚJVÁRI EDIT főiskolai docens től 20-ig Poznan-ban, az Uniwersytet im Adama Mickiewicza Lingvistik Institut és az ILEI (Eszperantista Tanárok Nemzetközi Ligája) által szervezett Tanári Metodikai Kurzuson vett részt. Ismertette a Felnőttképzési Intézetben 2010 szeptemberétől induló Eszperantó Kulturális Szakmenedzser specializációs képzést. A Tanári Metodikai Kurzus várhatóan februárjában a 2. szemeszterrel folytatódik, amelyet szeptemberében Nemzetközi Eszperantó Tanári Diploma megszerzése zár le. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította. DR. FARKAS ZSUZSANNA főiskolai tanár án Novi Sad-on, az Apáczai Nyári Akadémia által szervezett továbbképzésen tankönyvszerzőként a Maxim Kiadó Fizika Tankönyvcsaládja 2. kötetét mutatta be, melynek témái: Hőtan, Elektrosztatika, Egyenáramok. Szakmai megbeszélést folytatott a tanárkollégákkal. Utazása költségeit tanszéki keret biztosította. DR. SZALAY ISTVÁN szakcsoportvezető főiskolai tanár től 19-ig az Univerzitet u Novom Sadu intézmény Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara által megrendezett konferencián vett részt. A valós szám fogalmának fejlődése címmel tartott előadást. Utazása költségeit a fogadó biztosította. DR. KARIKÓ SÁNDOR főiskolai tanár től 06-ig az Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. Oktatási programjának témakörei: Nevelés mint érték; Nevelési mítoszok; Konformitás nonkonformitás; Az ifjúság általános jellemzői; A munka és a nevelés. Utazása költségeit az LLP Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. DR. PROPSZT ESZTER főiskolai docens és 25 között az Universität Heidelberg intézmény által szervezett Gedächtnis der Literatur Erinnerungskultur in den südosteuropäischen Literaturen nach 1989 című konferencián előadást tartott, melynek címe: Erinnerung und Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur Utazása költségeit a tanszéki keret és a fogadó biztosította. DR. VISKOLCZ NOÉMI szakcsoportvezető főiskolai docens től ig Stadtschlainingben, a Schlaininger Geschprache: Die Familie Nádasdy im 16. und 17. Jahrhundert című rendezvényen vett részt. Die Bibliothek und der Schatzkammer der Nádasdy címmel tartott előadást. Utazási költségeit a fogadó biztosította. DR. SZABÓ TIBOR egyetemi tanár és 11. között az Universitatea din Bucuresti intézményben a New Studies on Machiavelli and Machiavellism. Approaches and Historiography című konferencián Il Monarca di Dante e il Principe di Machiavelli címmel tartott előadást. Az olasz partnerrel közösen benyújtott és elnyert Machiavellism nevű projektben továbbra is részt vesz. Utazása költségeit a fogadó és az oktató biztosította. DR. SZABÓ TIBOR egyetemi tanár tól 27-ig az Universidad Nacional Antonoma de Mexico intézményben meghívottként a civil kultúra témakörében megrendezett konferencián vett részt. The Legacy of Halian Political Culture címmel tartott előadást. Latin-amerikai kutatókkal folytatott megbeszélést, mely a civil kultúra a civil társadalom és a politikai kultúra összefüggésének, a mai világ helyzetének a jobb megismerésében segítette. Utazási költségeit a meghívó fél biztosította.

16 50 Kari Közlöny 2009/ szám DR. TÓTH SZERGEJ dékánhelyettes, intézetvezető főiskolai tanár től 25-ig a Paisii Hilendarski University of Plovdiv intézményben végzett Erasmus vendégoktatói tevékenységet. Előadásainak témája: Ikonikus fordulat, Szemiotika és hatalom. Szemináriumot is vezetett a III. éves hallgatóknak. Utazása költségeit az Erasmus projekt és a kari külügyi keret biztosította. V. M ELLÉKLET A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa RUBIN DÍSZOKLEVELET adományozott a következő pedagógusoknak Kürti (Kratofil) Béla tanár úr Ceglédről. Irodalom-történelem-testnevelés szakos diplomáját 1939-ben szerezte. Hadifogság után a polgári iskola utolsó igazgatója és a kecskeméti Tankerület külterületi általános iskoláinak szakfelügyelője volt. Utána ált. iskolában tanított, 1957-től a Ceglédi Kossuth Gimnáziumban oktatott ig, nyugdíjba vonulásáig a Ceglédi Közgazdasági Szakközépiskola testnevelője volt. Mindként középiskolában a Testnevelési Főiskola gyakorlatvezető tanár volt nyugdíjba vonulásáig ben a Ceglédi Építők SE színeiben életre hívta Cegléden a Torna Szakosztályt ig mint egyesületi edző több válogatott tornászt nevelt ban létrehozta a Ceglédi Sporttörténeti Bizottságot, amely 1992-ben megalapította a vidék első sportmúzeumát ben átadta a Sportmúzeum vezetését utódainak, de mint alapító elnök, máig is résztvesz a vezetőség munkájában. Kitüntetései: A Magyar Sport Érdemes Dolgozója, A Magyar Sport Kiváló Dolgozója, A Magyar Torna Szövetség Aranykoszorús edzője, Kiváló Társadalmi Munkáért, Ezüstgerely sportirodalmi díj, Cegléd Városáért Díj, Pest Megye Sportjáért Díj, A Magyar Olimpiai Akadémia kitüntetése, Eszterházy Miksa Díj, Cegléd Város Díszpolgára, Magyar Olimpiai Bizottság Díja, A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, melyet augusztus 20-án vehetett át. Dr. Vida Istvánné Novák Izabella tanárnő Budapestről. Irodalom-történelem szakos diplomáját ben szerezte. Tanári pályáját Csillaghegyen kezdte, tanított még Jászberényben, Budapesten IX. Szamuely utcai Általános Iskolában, a XXI. Ligeti K. u. 40. Ált Iskolában, Szigetszentmiklóson, majd Budapesten a XV. kerületben. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa VAS DÍSZOKLEVELET adományozott a következő pedagógusoknak Angyalossy Józsefné Dobos Etelka tanárnő Budapestről. Matematika-fizika-női kézimunka szakos oklevelét 1944-ben szerezte. Tanári pályáját az ózdi Református Polgári Iskolában kezdte. Több iskolában is tanított, így az ózdi III. kerületben, az ózdi gyártelepi Ált. Iskolában és Miskolcon. Utolsó munkahelye a Miskolci 37. sz. Ált. Iskola volt, innen ment nyugdíjba. Nyugdíjazása után még fél évig tanított a miskolci gyermekvárosban. Tagja volt a Bolyai Társaságnak. Kitüntetései: 20 éves Úttörő Emlékérem, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Dr. Babarczy Imre tanító úr Balatonalmádiból. Diplomáját 1944-ben szerezte. Tanítóként 1948-ban helyezkedett el a Kiskundorozsmai Kossuth Ált. Iskolába, mint helyettes től 1953-ig Bordányban tanított. Tanítóként a Központi Ált. Iskolába, számtan-fizika-kémia szaktanítóként a Felsőbordányi Ált. Iskolába, matematika-fizika szakos tanárként a Rákóczi Ált. Iskolában ben a Lókut Általános

17 Kari Közlöny 2009/ szám 51 Iskola igazgatója lett ban Veszprémbe került, ahol Megyei ált. isk. tanfelügyelőként, 1970-től kabinetvezetőként, majd ig a Megyei Gyermek- és ifjúságvédő Intézet igazgatójaként tevékenykedett. Kitüntetései: VKM Miniszteri Dicséret, Kiváló Úttörővezető, az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, MSZMP Eredményes Propaganda Munkáért, MTVB Veszprém Megyéért Érdemérem arany fokozata, melyet három alkalommal is megkapott, BM Kiváló Társadalmi Munkáért, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Bakányi Márton tanár úr Budapestről. Tanítói oklevelét 1944-ben, középiskolai tanári oklevelét ben szerezte. Állomáshelyei: : Homoki Beniczky Fiúotthon, tanító, : Fővárosi Üzemek Iparitanuló Otthon (Bp.), internátusi felügyelő, : Almásfüzitői Timföldgyár, vegyész, MEO vezető, majd a központi laboratórium osztályvezetője, : Újpesti Festékgyár, segédmunkás 1956 miatt, : Budapesti József Attila Gimnázium, tanár, 1981: nyugdíjas, évekig dolgozott még a Felnőttoktatási Gimn. tanáraként. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Mikola Sándor-díja, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Boros Ferencné Csókás Auguszta tanítónő Szegedről. Tanítói oklevelét 1944-ben szerezte szeptember 1-től az Újszegedi Általános Iskola (ma Tisza-parti Ált. Iskola) József Attila telepi fiókiskolájában dolgozott május 22-ig május 22-én az Újszegedi Általános Iskolához került, ahonnan szeptember 1-jén ment nyugdíjba. Mint nyugdíjas 1982 és 1993 között óvodákban dolgozott kisebb megszakításokkal. Kitüntetése: az Oktatásügy Kiváló Dolgozója. Kovács Károlyné Lantos Julianna tanítónő Szegedről. Tanítónői diplomáját 1944-ben szerezte. Iskolai munkáját 1945-ben kezdte Medgyesbodzáson ban Magyarbánhegyes község Általános Iskolájába helyezték át, ahol 1975-ig dolgozott. Egészségi állapota miatt rokkantsági nyugdíjas lett. Nyugdíjazása után is munkát vállalt: 1980-ban a szegedi Siketek Ált. Iskolájában gyermekfelügyelőként, a Szabadság téri Óvodában óvónőként, majd a Gutenberg utcai iskolában napközis nevelőként és még számos óvodában, mint helyettesítő is tevékenykedett. Oláh Albertné Barna Julianna tanítónő Szegedről. Tanítónői diplomáját 1944-ben, tanári oklevelét magyar-történelem szakon 1948-ban szerezte tól 1980-ig folyamatosan tanított: ig Orosháza-Szentetornyán, ig Pusztamérgesen, ig Kiskundorozsmán ban vonult nyugdíjba. Mondása szerint ezt a pályát választaná ismét, ha erre lehetősége volna. Kitüntetése: Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Szegfű Lászlóné Toronyi Julianna tanítónő Szegedről. Oktató-nevelő munkáját 1945-ben kezdte, melyet nyugdíjazásáig 1989-ig folytatott. Tanított Szeged Királyhalmi Ált. Iskolában, Szeged-Szent-Mihály teleki Ált. Iskolában, Szeged-Lengyelkápolna (Zákányszék) Ált. Iskolában, Szeged-Petőfi telepi Ált. Iskolában, Szeged Mérey u. Ált. Iskolában. Nyugdíjazása után még 1992-ig, mint napközis nevelő folytatta munkáját kisebb-nagyobb megszakításokkal. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Tábith Jenőné Muth Klára tanítónő Szegedről. Tanítói oklevelét 1944-ben szerezte. Első munkahelye a Sándorfalvi Ált. Iskola volt 1946-ig ig a Jánosszállási Ált. Iskolában, ig nyugdíjazásáig pedig a Gutenberg utcai Általános Iskolában tanított. Szakszervezeti feladatot 10 évig végzett, majd iskolai módszertani munkaközösség vezetője volt. Több alkalommal részesült jutalomban. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET adományozott a következő pedagógusoknak Barta József tanító úr Szegedről. Népiskolai tanítói diplomáját 1949-ben szerezte. Diploma megszerzését követően 1985-ben történt nyugdíjba vonulásáig az alábbi iskolákban dolgozott: Gyálarét Ált. Is-

18 52 Kari Közlöny 2009/ szám kola (vezető tanító), Csongrádi sgt-i Ált. Iskola (tanár), Szeged-Szentmihálytelek Ált. Iskola (igazgatóhelyettes), Hámán Kató Ált. Iskola (igazgatóhelyettes) ban matematika-fizika, 1963-ban műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon általános iskolai tanári képesítést szerzett. Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Battancs Ferencné Galiba Irma tanítónő Szegedről. Tanítói oklevelét 1949-ben szerezte. Tanítói pályáját a Szegedtől 19 km-re lévő Erzsébet királynéról elnevezett egy tanerős tanyai iskolába kezdte, az akkor szorgalmazott Melnyikov módszerrel ben áthelyezték Szeged-járás Oktatási Osztályára oktatási előadónak ban áthelyezését kérte a Csongrádi sgt-i Ált. Iskolába. Innen ment nyugdíjba 1984-ben. Nyugdíjasként 6 évet még szerződéssel dolgozott több iskolában. Dr. Bérciné Bozóki Margit tanárnő Szegedről. Tanítói oklevelét 1949-ben szerezte. Első munkahelye Ásotthalom (akkori Várostanya) egyik határszéli iskolában volt. 5 év után Dócra, majd Mórahalom- Nagyszéksori iskolához került. 12 év után, előbb Szeged Madách utcai Ált. Iskolában, majd 22 évig a Gutenberg utcai Ált. Iskolában folytatta munkáját nyugdíjazásáig. Nyugdíj után a Tanárképző Főiskolai II. sz. Gyak. Iskolájában is tevékenykedett. Bovatsek Dezső Mihály tanító úr Szegvárról. Oktató-nevelő munkáját 1949-ben Üllésen a Hármasi Iskolában kezdte ben Öttömösre, 1951-ben Röszkére helyezték át ben Hódmezővásárhelyre került a Hatrongyosi Iskolához ban Vásárhelyről áthelyezték Szegvárra, ahol 10 évig a nevelőotthon igazgatója volt. Mivel nem lépett be a párba, így áthelyezték a hódmezővásárhelyi nevelőotthonba nevelőnek ban sikerült Szegvárra visszatérnie, ahol 1986-ig mint napközis nevelő végezte munkáját. Tanítói pályája befejezése után még 20 évig Szegváron hittant tanított. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, Kiváló Úttörővezető, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Csóti Szilveszter tanító úr Szegedről. Tanítói diplomája megszerzését követően dolgozott a Baksi Ált. Iskolában (tanító), DISZ.KV. (járási úttörőtitkár), a Kiskundorozsmai Ált. Iskolában (ált. isk. nevelő), Üllésen (igazgató), a Csongrád Megyei Diákotthonban (igazgatóhelyettes). Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kiváló Munkáért, Kiváló Társadalmi Munkáért, Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Üllés Község Emlékplakett. László Andrásné Gneth Éva tanítónő Szegedről. Tanítói oklevelét 1949-ben szerezte. Első állomáshelye Csanádapácán volt, ahol 62 elsőssel kezdte meg a tanévet 19 évesen. Két év után Kevermesre került ban Szegeden kapott állást a Szirmay Iskolába, ahol nyugdíjazásáig látta el a tanítói feladatokat. Nyugdíjazása után is még vállalt munkát egészen 2005-ig. Nagy Béla Mihályné Huszka Erzsébet tanítónő Szegedről. Tanítói diplomáját 1949-ben szerezte, ez év őszén kinevezték a Szegvár-Kórogyszentgyörgyi iskolába, ahol 1951-ig volt ig Miskolcon tanított, majd 1958-ban visszatért Szegedre, ahol pedagógusi pályát csak 1960-ben kapott az akkori Ságvári-telepi Iskolában től a Tarján-telepi Ált. Iskolába került ben rokkant nyugdíjas lett, majd 1989-ben mint nyugdíjas a Dózsa György Ált. Iskolába helyettesként foglalkoztatták. Dr. Rennich Dezsőné Jancsik Erzsébet tanárnő Budapestről ben szerezte diplomáját földrajzkémia-állattan-növénytan-gazdaságtan-háztartástan szakon. Oktató-nevelő munkáját 1950-ben kezdte Maroslelén, innen Kiskundorozsmára került, ahol 1979-ig nyugdíjazásáig tanított től 1953-ig igazgatóhelyettesi teendőket is ellátott. Kitüntetései: Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Oktatásügy Kiváló Dolgozója. Szabó Mihály tanító úr Szegedről. Tanítói képesítését 1949-ben, földrajz szakos tanári diplomáját 1973-ban, történelem szakos tanári diplomáját 1976-ban szerezte. Munkássága során között a Csorvási Általános Iskolában, között a Pusztamérgesi Külterületi Ált. Iskolában, között a Kiskundorozsma Külterületi Ált. Iskolában, között a Kiskundorozsma I. számú Ált. Iskolában, között a Kiskundorozsmai Jerney János Ált. Iskolában dolgozott. Kérésére 1988-ban vonult nyugdíjba. Kitüntetése: Kiváló Munkáért, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.

19 Kari Közlöny 2009/ szám 53 Szabó Mihályné Barna Klára tanítónő. Sajnos a tanárnő már nem élhette meg, hogy a díszoklevelet átvegye, de engedje meg, hogy tiszteletünk jeléül átnyújtsuk Önnek a tanárnő díszoklevelét. (A férj Szabó Mihály vette át a Díszoklevelet). Szántó Lajos tanító úr Szegedről. Tanítói képesítését 1949-ben szerezte. Munkássága során dolgozott Ruzsajárás-Átokházi Általános Iskolában, Hódmezővásárhelyen a Tabáni (Szántó Kovács János) Ált. Iskolában, a Vöröslobogó (Szt. István úti) utcai Ált. Iskolában között Megyei tanulmányi felügyelő volt a Csongrád megyei Tanács Művelődési Osztályán. Pedagógusi pályára 1967-ben került vissza: 1991-ig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorlójának szakvezető tanára volt. Időközben a Szegedi Pedagógiai Főiskolán 1956-ban matematika-fizika szakos tanári oklevelet, a JATE BTK-n 1966-ban pedagógia szakos oklevelet szerzett. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa ARANY DÍSZOKLEVELET adományozott a következő pedagógusoknak Dr. Antali Józsefné Léránth Erzsébet tanárnő Győrből. Tanári diplomáját 1959-ben matematika-fizika szakon szerezte. Pályája során mindig is tanárként dolgozott. Munkahelyei: Győr, Gyárvárosi Ált. Iskola, Kapuvár, I. sz. Ált. Iskola, Győr, Kossuth Lajos Ált. Iskola, Győr, Gárdonyi Géza Ált. Iskola. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, Vezető Pedagógus, Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Dr. Borthaiser Antalné Dobos Klára tanárnő Szegedről. Tanári diplomáját 1959-ben biológia-földrajz szakon szerezte. 24 tanévet a Gagarin Ált. Iskolában (Kolozsvári tér), 9 tanévet a Hámán Kató Ált. Iskolában (Alsóváros) tanított tól 12 évig szakvezető tanár volt földrajzból, 5 évig pedig óraadó a főiskola földrajz tanszékén ban ment nyugdíjba. Kitüntetése: Kiváló Pedagógus, melyet a Parlamentben vett át. Czékus Lászlóné Perecz Terézia tanítónő Szegedről. Tanítói képesítését 1959-ben szerezte tól már a Bordányi Általános Iskolában tanított, majd 1978-tól 1995-ig, nyugdíjba vonulásáig a szegedkiskundorozsmai Jerney János Ált. Iskola megbecsült pedagógusa volt. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, MUSZ Országos Elnöksége Dicsérő Oklevele, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Csóti Jenő tanár úr Tatabányáról. Tanári oklevelét 1959-ben szerezte matematika-kémia szakon ig tanárként a tatabányai Sziklai Sándor Ált. Iskolában tanított ig gazdasági felügyelői munkakört látott el a Tatabánya Város Tanácsa V.B. Művelődésügyi Osztályán ig tanárként a tatabányai Közgazdasági Technikumban, tanár, igazgató beosztásban ig a Ságvári Endre Ált. Iskolában, tanárként ig a Bánhidai Ált. Iskolában majd ig a Bárdos László Gimnáziumban oktatott. Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető, Tatabányáért Emlékérem, Kiváló Munkáért, Tatabányáért Emlékplakett, OTSH Dicsérő Oklevél, Kiváló Társadalmi Munkáért, Komárom- Esztergom Megyei Pedagógiai Díj, Bárdos László Díj, Molnár János Pedagógiai Díj, Pedagógus Szolgálati Emlékérem, Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt. Csóti Jenőné Szilágyi Ilona tanárnő Tatabányáról. Tanári diplomáját 1959-ben szerezte matematikakémia szakon. 35 évet az oktatásban töltött el: 1959-ben a tatabányai Kossuth Lajos Általános Iskolában kezdett, majd ig a Sziklai Sándor Ált. Iskolában, ig az Árpád Gimnáziumban, ig a IV. sz. Ált. Iskolában, ig a Vas László Egészségügyi és Szakiskolában látott el tanári feladatokat. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló dolgozója, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Danis József tanár úr Oroszlányból. Tanári diplomáját 1959-ben szerezte történelem-szlovák szakon ig az oroszlányi Arany János Ált. Iskolában tanított ben kinevezést nyert az oroszlányi Városi Tanács V.B. Művelődési osztályára, mint közművelődési felügyelő, később mint osztályvezető

20 54 Kari Közlöny 2009/ szám helyettes től december 30-ig (nyugdíjazásáig) a Polgármesteri Hivatal főmunkatársa volt után két cikluson keresztül beválasztották az országos Szlovák Önkormányzatba, majd már nyugdíjasként elvállalta a Komárom-Esztergom megyei TIT Egyesület elnöki tisztségét, valamint a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzatban a képviselői tagságot. Kitüntetései: Szocialista kultúráért, Kiváló Népművelő, Munkaérdemrend bronz és arany fokozata, az Országos Szlovák Önkormányzat Za nasú národnost a mi nemzetiségünkért, valamint a Megyei TIT megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére kiadott az ismeretterjesztő munka területén kifejtett tevékenységért című kitüntetés, Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala által adományozott Díszoklevél tulajdonosa, melyet a városban és vonzáskörzetében kifejtett közművelői munkájáért kapott. Dr. Fazekas Istvánné Szabó Katalin tanárnő Szegedről. Tanári diplomáját magyar-ének szakon szerezte. Oktatói pályáját Budapesten kezdte, majd Csongrád megyében folytatta: Balástyán, Tápén és Szegeden ben áthelyezték a Kecskés telepi iskolából a kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Énekzenei Iskolába igazgató-helyettesnek. Váratlan agyvérzése sajnos hosszú ideig meggátolta hogy tanítson, de felgyógyulása után is bejárt az iskolába könyvtároskodni, korrepetálni. Iskola nélkül nem létezhetett. Gábor Ivánné Sifter Éva tanárnő Budakesziről. Diplomáját földrajz-rajz szakon szerezte 1959-ben. Tanári pályáját Dunaföldváron kezdte, majd átkerült Sztálinvárosba a Kohó- és Gépipari Technikumba, ahol ábrázoló geometriát tanított között a Vasvári Pál Ált. Iskolában rajz és földrajzra oktatta a diákokat. Közben elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát. Családjával Budapestre költözött, Csepelen kapott állást, ahol rajztagozatot vezetett. Nyugdíjazása után is tovább tanított: a fővárosi Fazekas Mihály Gyak. Gimnáziumban, majd egy magániskolában. Kitüntetései: Oktatásügy Kiváló Dolgozója. Gera Jánosné Cselő Éva tanárnő Ceglédről. Magyar-történelem szakos diplomáját 1959-ben szerezte. Diploma megszerzését követően 1975-ig az albertirsai Petőfi Sándor Általános Iskolába helyezkedett el ig a Ceglédi Várkonyi István Ált. Iskolába került, ahol nyugdíjazásáig tanított. Nyugdíjasként azonban nevelő-oktató munkáját csökkentett óraszámmal tovább folytatta 2002-ig. 2002/2003, 2003/2004. tanévben tanítást vállalt a helyi külterületi Örkényi úti Ált. Iskolában. Kitüntetései: Ifjúsági munkáért dicsérő oklevél, Kiváló munkáért, Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Hamar Tiborné Érdi Irén tanárnő Szegedről. Matematika-fizika szakos diplomáját 1959-ben szerezte. Tanári pályáját 1959-ben kezdte a Forráskúti Központi iskolában, ahol 1960-ig tanított ig az akkori Bérkert utcai iskolába került ban az iskola megszűnésével áthelyezték az akkor épült Rózsa Ferenc sgt-i Ált. Iskolába (ma Gregor József Ált. Iskola). Itt tanított 1993-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig, mint matematika-fizika szakos tanár. Nyugdíjasként tovább dolgozott 2001-ig, mint napközis nevelő. Horváth Gézáné Bódogh Rozália tanárnő Győrből. Matematika-fizika szakos diplomáját 1959-ben szerezte. Pedagógusi pályáját ig a Győri Engels Frigyes Ált. Iskolában, majd jogutódjánál a Kossuth Lajos Ált. Iskolában egyetlen munkahelyen töltötte. Kitüntetései: Osztályvezetői Dicséret, Oktatásügyi Miniszteri Dicséret, 5 éves önkéntes rendőri szolgálatért, 10 éves önkéntes rendőri szolgálatért. Dr. Horváth Istvánné Baranyi Vilma tanárnő Székesfehérvárról. Diplomáját 1959-en matematika-fizika szakon szerezte ig Mártélyon tanított, 1960-tól 1993-ig a székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolában folytatta tanári munkáját egészen nyugdíjazásáig. A tanárnő részt vett az ELTE Matematika Szakmódszertani Tanszékének matematikai tankönyv kísérletében, majd később ezzel párhuzamosan a fizika tankönyv kísérletében. Nyugdíjazása után még két iskolában is tanított. Kitüntetése: Kiváló Munkáért. Huszics Vendel tanár úr Sárbogárdról. Tanári oklevelét 1959-ben magyar-ének szakon szerezte ig Sárszentmiklóson tanított. Ezzel egyidőben a sárbogárdi gimnáziumban óraadó tanár volt; a tanítás mellett a helyi művelődési házat is irányította ben egyetemi diplomát szerzett az ELTE-n

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója. 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató

SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója. 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató Főigazgatósági Tájékoztató SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar hivatalos tájékoztatója 5 7. szám 2003. Főigazgatósági Tájékoztató A Főigazgatósági Tájékoztató RTF formátumban letölthető a JGYTF

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/15. 3. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 6 Bizottsági hírek 14 Kari hírek

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2010/11. 1. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny pdf-formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2007. 2. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2007. 2. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2007. 2. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny RTF formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS

Meghívó A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. (Jn 15,20) A KÖZNEVELÉS ÉS PEDAGÓGIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI SZAKMAI NAP 2015. MÁRCIUS 31. SZARVAS Meghívó A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

adományozza. (7) A kitüntetés átadására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor. (8) A kitüntetéssel járó jutalomösszegek:

adományozza. (7) A kitüntetés átadására a Pedagógusnapi ünnepi tanácsülésen kerül sor. (8) A kitüntetéssel járó jutalomösszegek: AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARON ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS AZ ADOMÁNYOZÁS RE NDJE I. Pro Facultate (1) A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik a Kar érdekében az oktatás,

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel:

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: 2009 FELVÉTELI Az 2009. évben a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE felvételi lehetőségeket hirdet NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR MA / MESTER NAPPALI

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2012. évi határozatai Győr 2012 1/2012. (01.18.) SZ. HATÁROZAT szavazással - a Kar 2010-2011. évi tevékenységéről készült beszámolót

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve

wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve wellness-tanácsadó, személyi edző, rendezvényszervező, animátor wellness-tanácsadó Munkarend forma i idő helye i terület L K wellness-tanácsadó kéthetente péntek délután, szombat délelőtt és délután Szeged

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 33. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô Az oktatók, kutatók és más közalkalmazottak részére adományozható állami, kitüntetések adományozás elôkészítésének összefoglaló táblázata A kitüntetés megnevezése és pénzdíjazása Adományozó és évente adott

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2009/10. 3. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2009/10. 3. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2009/10. 3. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny RTF formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12.

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12. sorszám TANTÁRGYFELOSZTÁS A 6/7. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K -.A osztály A pedagógus neve megjelölése 5.K 6.K 7.K 8.K 9.NY 9.A 9.B

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-88 Fax: 487-8196 ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Készült 2015. november 26-án,

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány 8360 Keszthely, Fő tér 9. Telefon/Fax: 83/312-439 A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 7. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 43/2015. (IX.22.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2015/2016. tanév I. félév ülés- és

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

Szakmai elismere sek az egyesü letben

Szakmai elismere sek az egyesü letben Szakmai elismere sek az egyesü letben 2015. június 4-én, Pedagógusnap alkalmából Dr. Balog Zoltán miniszter úr szakmai kitüntetéseket adományozott pedagógusoknak. A díjak Egyesületünket nagy megtiszteltetés

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa december 10-én ülést tartott.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa december 10-én ülést tartott. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2015/16. 2. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 3 Személyi hírek 9 Pedagógusnapi köszöntések,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 9. számú melléklete A BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

OM: KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2016/2017-ES TANÉVRE

OM: KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2016/2017-ES TANÉVRE OM:033431 KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2016/2017-ES TANÉVRE Közzétételi lista Sorszám Végzettség, szakképzettség Feladatkör (a 2016-17-es tantárgyfelosztás alapján) 1. Némethné Keresztesy Magdolna 2. Gerliczki

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának 2013. január 28-ai üléséről OE-RH-221/2013 Az emlékeztető röviden és tömören összefoglalja a Szenátus ülésén elhangzottakat. Az ülésről videofelvétel készült,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ és BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ és BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 3. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ és BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17.

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17. Iskolánkban pedagógusok 2016/17. Név Munkakör képesítés 1. Turcsányi Klára igazgató kémia-biológia szak, közoktatási-vezető szakvizsga pedagógia szakos bölcsész és szociálpedagógia 2. Rezessyné Zsoldos

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 7. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJTŐ

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/ Szakmai önéletrajz Név Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303 e-mail: chrisani@igyfk.pte.hu Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

CV - Dr. Bús Imre Ph.D

CV - Dr. Bús Imre Ph.D CV - Dr. Bús Imre Ph.D Dr. Bús Imre Ph.Dfõiskolai tanár Pedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 203. irodatelefon: 74/528-300/1208Email: bus@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre PhD Beosztás,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben