CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod"

Átírás

1 kitsound.co.uk EN Please recycle this packaging responsibly PL Prosimy o właściwy recykling tego opakowania HU Kérjük, hasznosítsa újra a csomagolást CZ Recyklujte toto balení šetrně SK Obal zodpovedne recyklujte PL Nie wyrzucać baterii litowo-jonowych do ogólnych śmieci. Prosimy o ich zwrot do odpowiednich punktów zbioru HU A Lítium-ion elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé. Kérjük, juttassa el az akkumulátorokat egy újrahasznosító gyűjtőhelyre CZ Nelikvidujte lithium-iontové baterie spolu s komunálním odpadem. Zaneste je do sběrného dvora SK Lítium-iónové batérie nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ich na zbernom mieste určenom na recyklovanie batérií CADET WIRELESS speaker Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod JB / Made in China. KitSound 2013 Christchurch, Dorset. BH23 4FL

2 We are craftspeople. We are musicians. We are KitSound And we all commit ourselves to achieving one shared goal: Bringing people closer to their music. By truly understanding music we stay true to its craft. Pure, rich, incredible sound. We ll settle for nothing less.

3 At KS we believe your music deserves to be showcased on great quality products that don t cost the earth. We might not all share the same taste in music (the ferocious disputes on music forums prove that), but whether it s Irish folk, death metal or any number of obscure genres which seem to be multiplying by the minute, the artists responsible for connecting with you through their craft have bared their souls to do so. And we think that s worth celebrating.

4 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Please read this manual carefully before use. Box contents KS Cadet wireless speaker Micro USB to 3.5 mm auxiliary cable Micro USB charging/data cable User manual 2 1 LED Functions 1. Power/Mode with LED indicator 2. Answer/End call 3. Vol /Previous track 4. Vol+/Next track 5. Play/Pause 6. Micro SD card slot 7. Reset button 8. Micro USB charge/data port

5 First time charging the battery The unit has a built-in rechargeable lithium battery. Connect the micro USB end of the USB power cable into the micro USB charging port on the Cadet. Connect the other end to a PC USB port or USB mains charger. The battery will start charging. Note: It takes approx. 4 hours to fully charge the battery Whilst charging, the Power LED will pulsate red When fully charged, the Power LED will turn off A fully charged unit has up to 6 hours of playback time You can charge and play music at the same time Pairing the speaker to your device Before you can use the speaker via Bluetooth, it will need to be paired to your device. To do this: 1. press and hold the Power/Mode button for 4 seconds and the LED will slowly flash blue 2. Turn your device s Bluetooth ON and search for new devices 3. When the Cadet appears in the list, select it and if asked for a pass code, enter The Bluetooth LED will turn solid and you will hear a tone to signify the speaker is connected to your device To pair additional devices to the speaker, first make sure the Bluetooth is turned off on any devices that have already been paired to the speaker. Then follow the above instructions from step

6 Using the speaker Bluetooth (Vol+) press and hold the button on the speaker (Vol ) press and hold the on the speaker (Play/Pause) press the Play/Pause button (May not work on all devices) (Next track) Quick press the button (Previous track) Quick press the button Note: All of the above functions can also be controlled on the device being used. Micro SD card Firstly, you will need to prepare a micro SD card before use in the Cadet. The Cadet supports micro SD cards from 4 GB to 32 GB in size. To prepare the micro SD card: 1. With the Cadet turned off, insert your micro SD card into the micro SD slot 2. Connect the Cadet to your PC using the micro USB cable 3. Open Computer then right click on the Removable disk 4. Click Format 5. Make sure the file system is set to FAT32 then click Restore device defaults followed by Format 6. Once formatted, copy your music to the Removable disk ensuring it is in a compatible format (see specifications) 7. Remove the micro USB cable from the Cadet and turn the Cadet on 8. The Cadet will start in Bluetooth mode. Press the Power/Mode button and after 4 seconds you will hear 3 beeps 9. Music will automatically start playing For track/volume control, it is the same as it is for Bluetooth mode

7 Aux Use the micro USB to 3.5 mm aux cable to connect the speaker through the micro USB charge/data port. Once the cable is connected to the Cadet and your device, to enable aux mode: 1. With the Cadet in Bluetooth mode, press the Power/Mode button 2. If there isn t a micro SD card in the Cadet, the Cadet will beep twice and the LED will be solid red and blue indicating it is in aux mode 3. If a micro SD card is in the Cadet, you will need to press the Power/Mode button twice to get to aux mode 4. Once in aux mode, music played from your device will be heard through the Cadet Note: Volume is controlled on both the Cadet and the device. The Play/Pause button becomes a mute button. Play/Pause and Next track/ Previous track functions can only be controlled on the device. PLEASE NOTE: Your device will have an internal amplifier and if it is playing digital files like MP3s it will also have an integrated DAC (Digital Audio Converter). If you turn up the volume to 100%, your device will be sending distorted signals to the Cadet. To avoid this and to get the best sound quality from the speaker, we recommend that you do not run your device any higher than 95% volume. Hands-free (Bluetooth mode only) When you have an incoming call, the music will pause and the speaker will play a ring tone. To answer the call To end the call press the Answer/End call button once press Answer/End call button once 12 13

8 Care for your Cadet Please DON T: Get the Cadet wet Drop the Cadet as this will invalidate your warranty Open up the Cadet. There are no user serviceable parts inside Expose the Cadet to extreme temperatures or rapid changes of hot to cold or vice versa Please DO: Clean the Cadet with a soft dry cloth and no detergents Battery warning This product has an embedded, non-replaceable battery, which is designed to last the lifetime of the product. Do not attempt to open the product or remove the battery as this may cause injury and damage the product. Specifications Bluetooth V2.1 Bluetooth Range up to 10 m Inputs Bluetooth, aux and micro SD Output RMS 3 4 ohm Play time up to 8 hours Frequency Response 100 Hz 20 KHz Micro SD card size 4 GB 32 GB Compatible music formats APE, FLAC, WAV, WMA and MP3 Product size H77.5 x W85 x D46 (mm) Product weight 200 g Troubleshooting We hope you ve now got all the information you need to get started, but if you re having problems with anything, please feel free to contact us at: We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development

9 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użycia. Zawartość pudełka Głośnik bezprzewodowy KS Cadet Kabel Micro USB 3,5 mm AUX Kabel ładowania/danych Micro USB Instrukcja obsługi 2 1 LED Funkcje 1. Włącznik/Tryb ze wskaźnikiem LED 2. Odbiór/Kończenie rozmowy 3. Gł /Poprzedni utwór 4. Gł +/Następny utwór 5. Odtwarzanie/Pauza 6. Gniazdo kart Micro SD 7. Przycisk reset 8. Gniazdo Micro USB ładowania/danych

10 Pierwsze ładowanie baterii Głośnik posiada wbudowaną baterię litową wielokrotnego ładowania. Podłącz koniec micro USB kabla ładowania do gniazda micro USB głośnika Cadet. Podłącz drugi koniec do gniazda USB komputera lub ładowarki sieciowej USB. Rozpocznie się ładowanie baterii. Uwaga: Pełne naładowanie baterii może trwać do 4 godzin W czasie ładowania wskaźnik LED zasilania będzie pulsował na czerwono Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik LED zgaśnie W pełni naładowana głośnik może odtwarzać muzykę przez 6 godzin Można równocześnie odtwarzać muzykę oraz ładować urządzenie Parowanie głośnika z twoim urządzeniem Zanim będzie możliwe korzystanie z głośnika przez Bluetooth, będzie potrzebne jego uprzednie sparowanie z twoim urządzeniem. Aby tego dokonać: 1. Wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk Włącznik/Tryb, a wskaźniki LED zacznie powoli migać na niebiesko 2. Włącz moduł Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj nowe urządzenia 3. Gdy Cadet pojawi się na liście, wybierz go, a zapytany o kod dostępu podaj Wskaźnik LED zapali się na stałe a dodatkowo usłyszysz ton dźwiękowy sygnalizujący połączenie głośnika z urządzeniem Aby sparować z głośnikiem dodatkowe urządzenia najpierw upewnij się, że moduły Bluetooth już sparowanych urządzeń są wyłączone. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami zaczynając od kroku

11 Korzystanie z głośnika Bluetooth (Gł. +) Wciśnij i przytrzymaj przycisk na głośniku (Gł. ) Wciśnij i przytrzymaj przycisk na głośniku (Odtwarzanie/Pauza) Wciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza. (Może nie działać ze wszystkimi urządzeniami) (Następny utwór) Wciśnij szybko przycisk (Poprzedni utwór) Wciśnij szybko przycisk Uwaga: Wszystkie te funkcje można także obsługiwać z poziomu właśnie używanego urządzenia. Karta Micro SD Na początek wymagane będzie przygotowanie karty micro SD do użycia z głośnikiem Cadet. Cadet obsługuje karty micro SD o pojemności od 4 GB do 32 GB. Aby przygotować kartę micro SD: 1. Gdy głośnik będzie wyłączony, wsuń kartę micro SD do gniazda kart micro SD 2. Podłącz głośnik do komputera używając kabla micro USB 3. Otwórz Komputer, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na Dysk wymienny 4. Wybierz Formatuj 5. Upewnij się, że wybrany system plików to FAT32, a następnie kliknij w Przywróć ustawienia domyślne oraz Formatuj 6. Po sformatowaniu skopiuj swoją muzykę na Dysk wymienny upewniając się, że jest ona w kompatybilnym formacie (patrz specyfikacja) 7. Odłącz kabel micro USB od głośnika, a następnie go uruchom 8. Cadet rozstanie uruchomiony w trybie Bluetooth. Wciśnij przycisk Włącznik/Tryb, a po 4 sekundach usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe 9. Muzyka zacznie być odtwarzania automatycznie Obsługa zmiany utworu lub głośności jest taka sama, jak w trybie Bluetooth

12 Aux Użyj kabla micro USB - 3,5 mm AUX, aby podłączyć głośnik z użyciem gniazda USB ładowania/danych. Aby uruchomić tryb AUX, gdy kabel jest już podłączony do głośnika i twojego urządzenia: 1. Gdy Cadet jest w trybie Bluetooth, wciśnij przycisk Włącznik/Tryb 2. Jeśli w gnieździe micro SD głośnika nie ma żadnej karty, to wyda on dwa dźwięki, a wskaźnik LED zapali się na czerwono i niebiesko, wskazując na tryb AUX 3. Jeśli w głośniku jest karta micro SD, to aby przejść do trybu AUX należy dwukrotnie wcisnąć przycisk Włącznik/Tryb 4. W trybie AUX muzyka odtwarzana na urządzeniu będzie słyszalna z głośnika UWAGA: Twoje urządzenie będzie posiadać wewnętrzny wzmacniacz i jeśli odtwarza pliki cyfrowe, takie jak MP3, to będzie też posiadało zintegrowany system DAC (Przetwornik dźwięku cyfrowego). Jeśli zwiększysz głośność do 100%, to posiadane urządzenie będzie przesyłać do Cadet sygnały zniekształcone. Aby temu zapobiec i uzyskać jak najwyższą jakość dźwięku, zalecamy używanie głośności nie wyższej niż 95% maksimum. Zestaw głośnomówiący (tylko w trybie Bluetooth) W przypadku rozmowy przychodzącej muzyka zostaje spauzowana, a głośnik odtwarza dzwonek telefonu. Uwaga: Głośność można regulować zarówno z poziomu urządzenia, jak i głośnika. Przycisk Odtwarzanie/Pauza działa jak przycisk wyciszania. Funkcje Odtwarzanie/Pauza oraz Następny/Poprzedni utwór mogą być używane wyłącznie z poziomu urządzenia. Aby odebrać telefon: Aby zakończyć rozmowę: Wciśnij raz przycisk Odbieranie/ Kończenie rozmowy Wciśnij raz przycisk Odbieranie/ Kończenie rozmowy 22 23

13 Dbanie o głośnik Cadet Prosimy NIE: Moczyć Cadet Upuszczać Cadet, ponieważ unieważni to gwarancję Otwierać obudowy Cadet. Nie ma możliwości samodzielnej naprawy Narażać Cadet na działanie ekstremalnych temperatur lub gwałtownej ich zmiany Prosimy: Czyścić Cadet przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki Ostrzeżenie związane z baterią Produkt posiada wbudowaną, niewymienialną baterię, którą jest zaprojektowana do działania przez pełen okres żywotności produktu. Prosimy nie próbować rozbierania produktu ani demontażu baterii, ponieważ może to doprowadzić do skaleczeń lub uszkodzenia produktu. Specyfikacje: Bluetooth V2.1 Zasięg Bluetooth do 10 m Wejścia Bluetooth, AUX oraz micro SD Moc RMS 3 4 ohm Czas działania do 8 godzin Pasmo przenoszenia 100 Hz 20 KHz Karta rozmiaru micro SD 4 GB 32 GB Kompatybilne formaty muzyki APE, FLAC, WAV, WMA oraz MP3 Wielkość produktu W77,5 x S85 x G46 (mm) Waga produktu 200 g Usuwanie problemów Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wszelkie informacje, jakich możesz potrzebować, ale w razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem: Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z ewentualnych drobnych niespójności niniejszej instrukcji - mogą one powstawać w wyniku stałego udoskonalania i rozwoju produktu

14 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. A doboz tartalma KS Cadet vezeték nélküli hangszóró Micro USB 3,5 mm-es kiegészítő kábel Micro USB töltő- és adatkábel Felhasználói útmutató 2 1 LED Funkciók 1. Táp/Üzemmód LED jelzővel 2. Hívás fogadása/befejezése 3. Hangerő /Előző szám 4. Hangerő +/Következő szám 5. Lejátszás/Szünet 6. Micro SD-kártya nyílás 7. Alaphelyzet gomb 8. Micro USB töltő- és adatport

15 Az akkumulátor első feltöltése A készülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. Az USB tápkábel micro USB végét csatlakoztassa a Cadet micro USB töltőportjához. A kábel másik végét csatlakoztassa egy számítógép USB-portjához vagy egy hálózati USB-töltőhöz. A töltés megkezdődik. Megjegyzés: Akár 4 órát is igénybe vehet, mielőtt teljesen feltöltődne Töltés közben a Táp LED vörös színben villog Ha a készülék teljesen feltöltődött, a Táp LED kialszik A teljesen feltöltött egység akár 6 órányi lejátszásra is alkalmas Töltés közben zenét is hallgathat Hangszóró párosítása a készülékkel Mielőtt használni kezdené a hangszóróját Bluetooth-on keresztül, először párosítania kell a készülékkel. Ehhez: 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a Táp/Üzemmód gombot 4 másodpercre. Ekkor a LED kék színben lassan villog. 2. Kapcsolja be a készülékén a Bluetooth funkciót, és keressen új eszközöket 3. Amikor a listában megjelenik a Cadet, válassza ki, és ha a készülék jelszót kér, írja be a 0000 kódot 4. A Bluetooth LED ekkor folyamatos fénnyel kezd világítani, és egy hangjelzés hallható, amely azt jelzi, hogy a hangszóró csatlakozott a készülékhez Ha a hangszóróval további készülékeket szeretne párosítani, először kapcsolja ki a Bluetooth funkciót minden olyan készüléken, amelyet már párosított a hangszóróval. Majd ismételje meg a fenti műveleteket az 1. lépéstől kezdve

16 A hangszóró használata Bluetooth (Hangerő +) Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a hangszórón (Hangerő -) Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a hangszórón (Lejátszás/Szünet) Nyomja le és tartsa lenyomva a Lejátszás/ Szünet gombot. (Lehet, hogy nem minden készüléken működik) (Következő szám) Nyomja le röviden a gombot (Előző szám) Nyomja le röviden a gombot Megjegyzés: A fenti funkciók mindegyike szabályozható a használt készüléken is. Micro SD-kártya Mielőtt egy micro SD-kártyát a Cadetben használna, azt elő kell készítenie. A Cadet 4 GB és 32 GB közti méretű micro SD kártyákat támogat. A micro SD kártya előkészítése: 1. Kapcsolja ki a Cadetet, és helyezze be a micro SD-kártyát a micro SD-kártya nyílásába 2. Csatlakoztassa a Cadetet a számítógéphez egy micro USB-kábel segítségével 3. Nyissa meg a Számítógép mappát, majd jobb gombbal kattintson a Cserélhető lemez elemre 4. Kattintson a Formázás parancsra 5. Ellenőrizze, hogy a fájlrendszer FAT32 értékre van-e állítva, és kattintson az Eszköz alapértelmezéseinek visszaállítása gombra, majd az Indítás gombra 6. Ha a formázás befejeződött, másolja zenéit a Cserélhető lemez meghajtóra, ügyelve rá, hogy azok formátuma kompatibilis legyen (lásd a műszaki adatokat) 7. Húzza ki a micro USB-kábelt a Cadetből, majd kapcsolja be a Cadetet 8. A Cadet Bluetooth módban elindul. Nyomja meg a Táp/ Üzemmód gombot, és 4 másodperc elteltével 3 sípszót hall 9. A zenelejátszás automatikusan elindul A zeneszámok és a hangerő vezérlése ugyanúgy történik, mint Bluetooth üzemmódban

17 Kiegészítő mód A micro USB 3,5 mm-es kiegészítő kábel segítségével a hangszórót a micro USB töltő-/adatporton keresztül csatlakoztathatja. Miután a kábelt csatlakoztatta a Cadethez és a készülékhez, a következő módon engedélyezheti a kiegészítő módot: 1. Ha a Cadet Bluetooth módban van, nyomja meg a Táp/Üzemmód gombot 2. Ha a Cadetben nincs micro SD-kártya, a Cadet két sípszót ad, és a LED folyamatos vörös és kék fénnyel világít, jelezve, hogy kiegészítő módban van 3. Ha a Cadetben van micro SD, kétszer meg kell nyomnia a Táp/Üzemmód gombot a kiegészítő mód bekapcsolásához 4. Ha kiegészítő módban van, a készüléken lejátszott zene a Cadeten keresztül fog megszólalni Megjegyzés: A hangerő a Cadeten és a készüléken is szabályozható. A Lejátszás/Szünet gomb némítás gombbá változik. A Lejátszás/ Szünet és a Következő szám/előző szám funkciók csak a készülékről vezérelhetők. FIGYELEM: A készülék beépített erősítővel rendelkezik, ha olyan digitális fájlokat játszanak le vele, mint az MP3, akkor működésbe lép az integrált DAC (digitális hangátalakító). 100%-os hangerőnél a készülék torz jeleket küld a Cadet-nak. Ennek elkerüléséhez, a legjobb hangminőség elérése érdekében azt javasoljuk, hogy ne állítsa 95%-nál hangosabbra készülékét. Kihangosító (csak Bluetooth módban) Ha bejövő hívása van, a zenelejátszás megszakad, és a hangszóró egy csengőhangot játszik le. Hívásfogadás: Hívás befejezése: Nyomja meg egyszer a Hívásfogadás/ Hívás befejezése gombot Nyomja meg egyszer a Hívásfogadás/ Hívás befejezése gombot 32 33

18 Vigyázzon Cadetjére NE tegye a következőket: Ne tegye ki a Cadetet nedvességnek Ne ejtse le a Cadet, mert az érvényteleníti a garanciát Ne nyissa fel a Cadetet. Az nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket Ne tegye ki az Cadet fejhallgatót szélsőséges hőmérsékletnek vagy gyors hőmérsékletváltozásnak TEGYE a következőt: Tisztítsa az Cadet fejhallgatót puha, száraz ruhával, de na használjon tisztítószereket Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés Ez a termék beépített, nem eltávolítható akkumulátort tartalmaz, melyet a termék teljes élettartamára terveztek. Ne próbálja felnyitni a terméket vagy eltávolítani az akkumulátort, mert ez sérülést okozhat, és kárt tehet a termékben. Műszaki adatok: Bluetooth V2.1 Bluetooth tartomány Bemenetek Kimenő RMS Lejátszási idő Frekvenciaválasz Micro SD-kártya mérete Kompatibilis zeneformátumok Termékméretek Termék súlya Hibaelhárítás 10 m-ig Bluetooth, kiegészítő és micro SD 3 4 ohm legfeljebb 8 óra 100 Hz 20 KHz 4 GB 32 GB APE, FLAC, WAV, WMA és MP3 M77,5 x Sz85 x V46 (mm) 200 g Reméljük, hogy minden szükséges információt megtalált a készülék használatához, ha esetleg problémája merül fel, kérjük, keressen fel minket az alábbi címen: Elnézést kérünk minden esetleges kényelmetlenségért, ha az útmutatóban kisebb eltérések találhatók. Ezek a termék időközbeni fejlesztésének következményei

19 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Před použitím si tuto příručku důkladně přečtěte. Obsah balení Bezdrátový reproduktor KS Cadet Kabel Micro USB na 3,5 mm jack Nabíjecí/datový kabel Micro USB Uživatelská příručka 2 1 LED Funkce 1. LED ukazatel napájení/režimu 2. Přijetí/ukončení hovoru 3. Hlasitost -/Předchozí stopa 4. Hlasitost +/Další stopa 5. Přehrát/pozastavit 6. Slot pro kartu Micro SD 7. Tlačítko Reset 8. Nabíjecí/datový port Micro USB

20 První nabití baterie Jednotka je vybavena vestavěnou nabíjecí lithiovou baterií. Zapojte konektor Micro USB napájecího kabelu USB do nabíjecího portu Micro USB na reproduktoru Cadet. Druhý konec kabelu zapojte do portu USB svého počítače nebo do síťové nabíječky s konektorem USB. Baterie se začne nabíjet. Poznámka: Plné nabití baterie trvá přibližně 4 hodiny Během nabíjení bude červeně pulzovat LED ukazatel napájení Jakmile je nabíjení dokončeno, LED ukazatel napájení zhasne Plně nabitá baterie vydrží přehrávat až 6 hodin Lze zároveň nabíjet a přehrávat hudbu Párování reproduktoru se zařízením Reproduktor je třeba se zařízením spárovat. Teprve poté je možné využívat funkci Bluetooth. Postup: 1. Stiskněte tlačítko napájení/režimu a podržte jej po dobu 4 sekund. LED ukazatel bude pomalu blikat modře 2. Zapněte na svém zařízení funkci Bluetooth a vyhledejte nová zařízení 3. Jakmile se v seznamu zobrazí reproduktor Cadet, vyberte jej. Je-li vyžadováno heslo, zadejte hodnotu LED ukazatel Bluetooth bude souvisle svítit a ozve se tón značící, že reproduktor byl úspěšně připojen k zařízení Chcete-li s reproduktorem spárovat další zařízení, nejprve se ujistěte, že je funkce Bluetooth vypnutá na všech zařízeních, které byly s reproduktorem spárované již dříve. Poté postupujte dle pokynů z kroku

21 Používání reproduktoru Funkce Bluetooth (Hlasitost +) Stiskněte a podržte tlačítko na reproduktoru (Hlasitost -) Stiskněte a podržte tlačítko na reproduktoru (Přehrát/pozastavit) Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (nemusí fungovat ech zařízeních) (Následující stopa) Rychle stiskněte tlačítko (Předchozí stopa) Rychle stiskněte tlačítko Poznámka: Všechny výše uvedené funkce lze ovládat také na používaném zařízení. Karta Micro SD Před použitím reproduktoru Cadet si nejprve připravte kartu Micro SD. Reproduktor Cadet podporuje karty Micro SD velikosti 4 GB až 32 GB. Příprava karty Micro SD: 1. Vypněte reproduktor Cadet a vložte kartu Micro SD do slotu Micro SD reproduktoru 2. Připojte reproduktor Cadet ke svému PC pomocí kabelu s konektorem Micro USB 3. Otevřete složku Počítač a pravým tlačítkem myši klikněte na možnost Vyměnitelný disk 4. Klikněte na možnost Formátovat 5. Ujistěte se, že systém souborů je nastaven na FAT 32, poté klikněte na Obnovit výchozí nastavení a na Formátovat 6. Jakmile je formátování dokončeno, zkopírujte svou hudbu z vyměnitelného disku a ujistěte se, že je uložena v kompatibilním formátu (viz specifikace) 7. Odpojte kabel Micro USB z reproduktoru Cadet a reproduktor zapněte 8. Reproduktor Cadet se spustí v režimu Bluetooth. Stiskněte tlačítko napájení/režimu a po 4 sekundách se ozvou 3 pípnutí 9. Hudba začne automaticky hrát Ovládání hlasitosti/skladeb funguje stejně jako v režimu Bluetooth

22 Aux Kabel s konektory Micro USB na 3,5 mm připojte do napájecího/ datového portu Micro USB. Jakmile je kabel připojen k reproduktoru Cadet a vašemu zařízení, povolte režim Aux: 1. V režimu Bluetooth stiskněte na reproduktoru Cadet tlačítko napájení/režimu 2. Jestliže v reproduktoru není karta Micro SD, reproduktor dvakrát zapípá a LED budou svítit červeně a modře, což značí, že je aktivní režim Aux 3. Jestliže v reproduktoru karta Micro SD je, budete muset dvojím stiskem tlačítka napájení/režimu aktivovat režim Aux 4. V režimu Aux půjde hudba přehrávaná na vašem zařízení slyšet skrze reproduktor Cadet UPOZORNĚNÍ: Zařízení jsou vybavena interním zesilovačem a pokud přehráváte digitální soubory jako například MP3 také integrovaným digitálně-analogovým převodníkem (DAC). Nastavíte-li hlasitost na úroveň 100 %, bude zařízení odesílat do reproduktoru Cadet zkreslené signály. Doporučujeme proto nastavovat hlasitost zařízení maximálně na 95 %, aby ke zkreslení nedocházelo a aby byla zajištěna co nejlepší kvalita zvuku z reproduktoru. Hands-free (pouze režim Bluetooth) V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby pozastaví a reproduktor přehraje vyzváněcí tón. Poznámka: Hlasitost lze ovládat jak na reproduktoru Cadet, tak přímo na zařízení. Z tlačítka Přehrát/Pozastavit se stane tlačítko ztišení. Funkce Přehrát/ Pozastavit a Další/Předchozí stopa lze ovládat pouze ze zařízení. Přijetí hovoru: Ukončení hovoru: Stiskněte jednou tlačítko Přijetí/ukončení hovoru Stiskněte jednou tlačítko Přijetí/ukončení hovoru 42 43

23 Péče o reproduktor Cadet NIKDY: Reproduktor Cadet nenechte navlhnout/namočit Neupusťte reproduktor Cadet na zem, došlo by totiž k zrušení záruky Neotvírejte reproduktor Cadet. Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části Nevystavujte reproduktor Cadet extrémním teplotám či náhlým teplotním změnám VŽDY: Čistěte reproduktor Cadet pouze suchým měkkým hadříkem bez čisticích prostředků. Varování týkající se baterie V tomto produktu je vestavěna nevyměnitelná baterie, která je navržena tak, aby vydržela po celou dobu životnosti produktu. Nepokoušejte se produkt otevřít a baterii odstranit. Mohlo by dojít k újmě na zdraví a poškození produktu. Specifikace: Funkce Bluetooth V 2.1 Dosah funkce Bluetooth Vstupy Výstupní výkon RMS Doba přehrávání Kmitočtová charakteristika Velikost karty Micro SD Kompatibilní hudební formáty Rozměry produktu Hmotnost produktu Řešení problémů až 10 m Bluetooth, Aux a Micro SD 3 W při 4 Ω Až 8 hodin 100 Hz 20 KHz 4 GB 32 GB APE, FLAC, WAV, WMA a MP3 V 77,5 x Š 85 x H 46 (mm) 200 g Doufáme, že nyní máte veškeré potřebné informace. Pokud byste však měli s čímkoliv problém, neváhejte nás kontaktovat na adrese: Omlouváme se za jakékoli potíže způsobené mírnými nepřesnostmi v tomto návodu, které jsou způsobeny vlivem neustálého vyvíjení a vylepšování výrobku

24 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Obsah balenia Bezdrôtový reproduktor KS Cadet Kábel Micro USB 3,5 mm AUX Nabíjací/dátový kábel Micro USB Návod na používanie 2 1 LED Funkcie 1. Napájanie/režim s LED kontrolkou 2. Prijať/Ukončiť hovor 3. Zníženie hlasitosti/predchádzajúca skladba 4. Zvýšenie hlasitosti/nasledujúca skladba 5. Prehrať/pauza 6. Zásuvka na kartu Micro SD 7. Tlačidlo Reset 8. Nabíjací/dátový port Micro USB

25 Prvé nabíjanie batérie Prístroj má zabudovanú nabíjateľnú lítiovú batériu. Zapojte micro USB koniec napájacieho USB kábla do nabíjacieho portu micro USB na reproduktore Cadet. Druhý koniec zapojte od USB portu na počítači alebo sieťovej US nabíjačke. Batéria sa začne nabíjať. Poznámka: Úplné nabitie batérie trvá asi 4 hodiny Počas nabíjania bliká červená LED kontrolka napájania Po úplnom nabití LED kontrolka napájania zhasne Plne nabitá jednotka dokáže prehrávať asi 6 hodín Môžete súčasne nabíjať aj prehrávať hudbu Párovanie reproduktora so zariadením Pred použitím reproduktora cez Bluetooth je potrebné spárovať so zariadením. Postupujte takto: 1. Stlačte a 4 sekundy podržte tlačidlo Napájanie/Režim LED kontrolka bude pomaly blikať modrým svetlom 2. Zapnite Bluetooth na zariadení a vyhľadajte nové zariadenia 3. Keď sa reproduktor Cadet objaví v zozname, vyberte ho a po výzve na zadanie prístupového kódu zadajte LED kontrolka Bluetooth bude stále svietiť a začujte tón signalizujúci, že je reproduktor pripojený k vášmu zariadeniu Ak chcete spárovať s reproduktorom ďalšie zariadenia, najprv zaistite, aby bolo vypnuté Bluetooth na ostatných zariadeniach, ktoré už ste s reproduktorom spárovali. Potom postupujte podľa hore uvedených pokynov od kroku

26 Používanie reproduktora Bluetooth (Zvýšenie hlasitosti) Stlačte a podržte tlačidlo na reproduktore (Zníženie hlasitosti) Stlačte a podržte tlačidlo na reproduktore Prehrať/Pauza (Play/Pause) Stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť. (nemusí fungovať na všetkých zariadeniach.) (Nasledujúca skladba) Rýchlo stlačte tlačidlo (Predchádzajúca skladba) Rýchlo stlačte tlačidlo. Poznámka: Všetky hore uvedené funkcie je tiež možné ovládať na používanom zariadení. Karta Micro SD Pred použitím v reproduktore Cadet je potrebné kartu micro SD pripraviť. Reproduktor Cadet podporuje karty micro SD s kapacitou od 4 GB do 32 GB. Príprava karty micro SD: 1. Reproduktor Cadet nechajte vypnutý a vložte kartu micro SD do zásuvky na kartu micro SD 2. Pripojte reproduktor Cadet k počítaču pomocou kábla micro USB 3. Otvorte položku Tento počítač a potom kliknite pravým tlačidlom myši na Vymeniteľný disk 4. Kliknite na položku Formátovať 5. Uistite sa, či je systém súborov nastavený na možnosť FAT32, potom kliknite na položku Predvolené hodnoty zariadenia vedľa položky Formát 6. Po naformátovaní skopírujte hudbu na Vymeniteľný disk. Dbajte na to, aby bola v kompatibilnom formáte (pozrite technické údaje) 7. Odpojte kábel micro USB z reproduktora Cadet a reproduktor Cadet zapnite 8. Reproduktor Cadet sa spustí do režimu Bluetooth. Stlačte tlačidlo Napájanie/Režim a po 4 sekundách začujete 3 pípnutia 9. Hudba sa automaticky začne prehrávať Ovládanie skladieb a hlasitosti je rovnaké ako v režime Bluetooth

27 Aux Pomocou kábla micro USB 3,5 mm AUX pripojte reproduktor cez nabíjací/dátový port micro USB. Keď je kábel pripojený k reproduktoru Cadet a zariadeniu, aktivujte režim AUX: 1. na reproduktore Cadet v režime Bluetooth stlačte tlačidlo Napájanie/Režim 2. Ak nie je v reproduktore Cadet karta micro SD, reproduktor Cadet dvakrát pípne a LED kontrolka bude svietiť červeným a modrým svetlom, čo znamená, že je reproduktor v režime AUX 3. Ak je karta micro SD v reproduktore Cadet, je potrebné na prechod do režimu AUX dvakrát stlačiť tlačidlo Napájanie/Režim 4. Keď je reproduktor v režime AUX, hudba prehrávaná zo zariadenia bude vychádzať z reproduktora Cadet Poznámka: Hlasitosť sa ovláda na reproduktore Cadet aj na zariadení. Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť sa zmení na tlačidlo stlmenia hlasitosti. Funkcie Prehrať/Pozastaviť a Nasledujúca skladba/predchádzajúca skladba je možné ovládať len na zariadení. MAJTE NA PAMÄTI: Zariadenie má interný zosilňovač, a ak prehráva digitálne súbory, ako sú napríklad súbory vo formáte MP3, má tiež integrovaný DAC (digitálny zvukový prevodník). Ak zvýšite hlasitosť na 100 %, zariadenie bude do reproduktora Cadet odosielať skreslené signály. Ak tomu chcete predísť a dosiahnuť najlepšiu kvalitu zvuku z reproduktora, odporúčame vám nepúšťať zariadenie na hlasitosti viac ako 95 %. Hands-free (len v režime Bluetooth) Keď máte prichádzajúci hovor, hudba sa pozastaví a reproduktor prehrá vyzváňací tón. Prijatie hovoru: Ukončenie hovoru: Stlačte raz tlačidlo Prijať/Ukončiť hovor Stlačte raz tlačidlo Prijať/Ukončiť hovor 52 53

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion

Felhasználói útmutató. kitvision.co.uk. JB. 3544 / Made in China. Kitvision 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL. Li-ion Felhasználói útmutató kitvision.co.uk A k c i ó k a m e r a Li-ion Do not dispose of Lithium-ion batteries with general waste. Please return it to battery recycling collection point. JB. 3544 / Made in

Részletesebben

SONAR BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

SONAR BLUETOOTH HANGSZÓRÓ SONAR BLUETOOTH HANGSZÓRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JB. 3613/Gyártás helye: Kína. KitSound 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk És mindannyian elkötelezzük

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

BOOMBAR 2 WIRELESS SPEAKER

BOOMBAR 2 WIRELESS SPEAKER kitsound.co.uk BOOMBAR 2 WIRELESS SPEAKER EN Please recycle this packaging responsibly PL Prosimy o właściwy recykling tego opakowania HU Kérjük, hasznosítsa újra a csomagolást CZ Recyklujte toto balení

Részletesebben

GLOW SZÍNVÁLTÓS BLUETOOTH HANGSZÓRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3501/Gyártás helye: Kína. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

GLOW SZÍNVÁLTÓS BLUETOOTH HANGSZÓRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3501/Gyártás helye: Kína. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 GLOW SZÍNVÁLTÓS BLUETOOTH HANGSZÓRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JB. 3501/Gyártás helye: Kína. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk És mindannyian

Részletesebben

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk És mindannyian

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING REMOTES. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55075. Használati utasítás Užívateľská príručka

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING REMOTES. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55075. Használati utasítás Užívateľská príručka UNIVERSAL CENTRAL LOCKING REMOTES Távirányítós központizár vezérlő Riadiaca jednotka centrálneho zamykania Product code / Termékkód / Kód produkta: 55075 CA09 i User Manual Használati utasítás Užívateľská

Részletesebben

Magyar. BT-03i használati útmutató

Magyar. BT-03i használati útmutató BT-03i használati útmutató 1 Tartalomjegyzék Áttekintés Az első lépések Hogyan fogadja a telefonhívásokat Termékleírás 2 1. Áttekintés A B E D F 1-1 Funkció gombok: C A B C D E F Szilikon fülrögzítő Power

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

pocket hive Bluetoothhangszóró

pocket hive Bluetoothhangszóró kitsound.co.uk HU Ha más nyelveken szeretné megtekinteni és letölteni ezt a kézikönyvet, kövesse az alábbi linket: pocket hive Bluetoothhangszóró www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Felhasználói útmutató

Részletesebben

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100

BLUETOOTH HANGFAL. Felhasználói kézikönyv. E-Boda Beat 100 BLUETOOTH HANGFAL Felhasználói kézikönyv E-Boda Beat 100 Bevezető Köszönjük, hogy az E-boda Beat 100 Bluetooth hangfalat választotta. Használhatja ezt a készüléket okos telefonjával vagy tabletjével zenehallgatásra,

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

JABRA move Wireless. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Használati útmutató. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. üdvözöljük...3 2. a doboz tartalma... 4 3. a fejhallgató viselése...5 3.1 A magasság beállítása 4. a fejhallgató feltöltése... 6 4.1 Akkumulátor

Részletesebben

BT-23 használati utasítás

BT-23 használati utasítás BT-23 használati utasítás Megjelenés és funkciók Az akkumulátor feltöltése A beépített újratölthető akkumulátor a felszerelt töltővel tölthető. Mielőtt először használná a terméket, kérjük, töltse fel

Részletesebben

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás I. Töltés a. Az első használat előtt a készülék teljes feltöltése szükséges, a teljes töltési ciklus hozzávetőlegesen 3.5 4 órát vesz igénybe. b.

Részletesebben

800 120Km automatikus Fejlett A2DP & EDR Bluetooth profil

800 120Km automatikus Fejlett A2DP & EDR Bluetooth profil Használati utasítás Főbb jellemzők: Maximálisan 800 méter hatótávolság két motoros között, Valódi vezeték nélküli, kétirányú kommunikáció akár három motoros között Bluetooth kapcsolaton keresztül. Érthető

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

Owner's Manual Instrukcja obsługi Návod k obsluze Príručka vlastníka Használati útmutató

Owner's Manual Instrukcja obsługi Návod k obsluze Príručka vlastníka Használati útmutató Owner's Manual Instrukcja obsługi Návod k obsluze Príručka vlastníka Használati útmutató Bluetooth speaker with FM and MicroSD playback Głośnik Bluetooth z radiem FM i odtwarzaniem kart microsd Reproduktor

Részletesebben

Plantronics Explorer 50. Használati útmutató

Plantronics Explorer 50. Használati útmutató Plantronics Explorer 50 Használati útmutató Tartalomjegyzék Üdvözöljük 3 A doboz tartalma 4 A headset bemutatása 5 Ügyeljen a biztonságra! 5 Párosítás és töltés 6 Párosítás 6 Párosítás mód aktiválása 6

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

Használati útmutató DG110. 2007 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com

Használati útmutató DG110. 2007 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com Használati útmutató DG110 2007 DreimGO.com All rights reserved. Website: www.dreimgo.com 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági Figyelmeztetések...3 Az akkumulátor töltése...3 Bekapcsolás...4 Beállítás...4 Az autóban...6

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

MP3-FMTRANS50. MANUAL (p. 2) CAR MP3 FM+BLUETOOTH TRANSMITTER INCL. REMOTE CONTROL. ANLEITUNG (s. 4) AUTO MP3 FM+BT TRANSMITTER INKL.

MP3-FMTRANS50. MANUAL (p. 2) CAR MP3 FM+BLUETOOTH TRANSMITTER INCL. REMOTE CONTROL. ANLEITUNG (s. 4) AUTO MP3 FM+BT TRANSMITTER INKL. MP3-FMTRANS50 MANUAL (p. 2) CAR MP3 FM+BLUETOOTH TRANSMITTER INCL. REMOTE CONTROL ANLEITUNG (s. 4) AUTO MP3 FM+BT TRANSMITTER INKL. FB MODE D EMPLOI (p. 6) Transmetteur MP3, FM + Bluetooth avec télécommande

Részletesebben

CUBE BLUETOOTH HANGSZÓRÓ. kitsound.co.uk. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK. JB. 3079/Gyártás helye: Kína.

CUBE BLUETOOTH HANGSZÓRÓ. kitsound.co.uk. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK. JB. 3079/Gyártás helye: Kína. kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH HANGSZÓRÓ JB. 3079/Gyártás helye: Kína. KitSound 2015 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 1 Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk

Részletesebben

A JVE-3303B típusú többfunkciós minikamera felhasználói kézikönyve

A JVE-3303B típusú többfunkciós minikamera felhasználói kézikönyve A JVE-3303B típusú többfunkciós minikamera felhasználói kézikönyve A kütyü tartozékai Mini kamera, USB kábel, Kézikönyv CD,Hátsó csipesz és tartó, Csíptető Kinézet és kezelőszervek 1. Ki/be kapcs 2. Felvétel/mentés

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Plantronics M70. -M90 sorozat. Használati útmutató

Plantronics M70. -M90 sorozat. Használati útmutató Plantronics M70 -M90 sorozat Használati útmutató Tartalomjegyzék Üdvözöljük 3 A doboz tartalma* 4 Nyelv kiválasztása 5 Párosítás 6 A headset bemutatása 7 Ügyeljen a biztonságra! 7 Kezelés 8 Hívás fogadása/befejezése

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Fejtámlamonitor FIGYELEM! KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZI A KÉSZÜLÉKET! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Saját és utasai

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter Az AD-47W adapterrel egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis fülhallgatót csatlakoztathatunk a számítógéphez (vagy egyéb kompatibilis

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Marque 2 M165. Használati utasítás

Marque 2 M165. Használati utasítás Marque 2 M165 Használati utasítás Tartalomjegyzék A doboz tatalma 3 Fejhallgató bemutatása 4 Párosítás 5 Első párosítás 5 További telefon párosítása 5 Töltés 6 Igazítás 7 A fejhallgató megfelelő illeszkedésének

Részletesebben

- Megjegyzés: ha hosszú ideig nem használja (hónapig/hónapokig), akkor havonta töltse fel, az akku elgyengülésének megakadályozásához!

- Megjegyzés: ha hosszú ideig nem használja (hónapig/hónapokig), akkor havonta töltse fel, az akku elgyengülésének megakadályozásához! Használati utasítás Főbb jellemzők: Maximálisan 500 méter hatótávolság két motoros között, Valódi vezeték nélküli, kétirányú kommunikáció akár három motoros között Bluetooth kapcsolaton keresztül. Érthető

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása

Bluetooth Software frissítés leírása Bluetooth Software frissítés leírása Windows 7 rendszerhez Alkalmazandó 2012 utáni termékek esetén CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket a fejegység Bluetooth

Részletesebben

EW3595 Bluetooth fejhallgató FM-rádióval és microsdkártyanyílással

EW3595 Bluetooth fejhallgató FM-rádióval és microsdkártyanyílással EW3595 Bluetooth fejhallgató FM-rádióval és microsdkártyanyílással 2 MAGYAR EW3595 Bluetooth headset FM-rádióval és microsd-kártyanyílással Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás 1. Funkció gombok 2. Töltés Az Avantalk BTCK-10b kihangosító készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt erősen

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND UC B235 BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND UC B235 BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: VOYAGER LEGEND UC B235 BLUETOOTH SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma Headset

Részletesebben

Használati utasítások

Használati utasítások VOM-1200DV VOM-1200DX 12"Motor onitor és DVD Használati utasítások Video Stream Technologies Világítás Vezeték nélküli hangszóróval is használható (ez csak Figyelem Ne tartson mágneses tárgyat például

Részletesebben

GGMM M4. Használati útmutató. M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma. Kezelő egység:

GGMM M4. Használati útmutató. M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma. Kezelő egység: GGMM M4 Használati útmutató M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma M4 hangszóró + PU bőr vállpánt + AC táp adapter + AUX audió kábel + + használati útmutató + garanciajegy Kezelő egység: POWER

Részletesebben

Rövid útmutató az első használathoz

Rövid útmutató az első használathoz Rövid útmutató az első használathoz Fejezet 1. Előkészítés használatra (3) 2. Régi driverek és eszközök eltávolítása (5.1) 3. Szoftver telepítés (5.2) 4. Szoftverek használata (6) 5. Csatlakozás, MP3 állományok

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma A hálózati (220V)

Részletesebben

Magyar. BT-02N - Felhasználói útmutató

Magyar. BT-02N - Felhasználói útmutató BT-02N - Felhasználói útmutató 1 Tárgymutató 1. Áttekintés...3 2. A készülék használatba vétele...5 3. A Bluetooth-headset csatlakoztatása...5 4. A Bluetooth-headset használata... 9 5. Műszaki adatok...9

Részletesebben

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Magyar p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Részletesebben

BT Drive Free 411 1 021 104 411

BT Drive Free 411 1 021 104 411 Communication BT Drive Free 411 1 021 104 411 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 411...3 Bluetooth technológia...3 Biztonsági tudnivalók és általános információk...4 Ártalmatlanítási tájékoztatók...5

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

*Ne használja a készüléket a következő esetekben: túl hideg vagy túl meleg helyen, nedves, poros

*Ne használja a készüléket a következő esetekben: túl hideg vagy túl meleg helyen, nedves, poros MB709C modellhez Ez a használati utasítás fontos figyelmeztetéseket és információkat tartalmaz a helyes használathoz. Figyelmesen olvassa el használat előtt, a balesetek elkerülése végett. Óvintézkedések:

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

ES-K1A. Vezeték nélküli billentyűzet. www.etiger.com

ES-K1A. Vezeték nélküli billentyűzet. www.etiger.com ES-K1A Vezeték nélküli billentyűzet www.etiger.com HU Előszó Köszönjük, hogy megvásárolta az ES-K1A vezeték nélküli billentyűzetett. A ES-K1A egy billentyűzet, amely lehetővé teszi, hogy élesítse vagy

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Pulsar 590 és 590A CSOMAG

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

Backstage Gitárerősítő használati utasítás

Backstage Gitárerősítő használati utasítás Backstage Gitárerősítő használati utasítás www.forte.hu Óvintézkedések Olvassa el figyelmesen az utasításokat! Tartsa be ezeket az utasításokat! Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést! Kövessen minden

Részletesebben

BT HS 112 1 021 204 122

BT HS 112 1 021 204 122 Communication BT HS 112 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Tartalom BT HS 112 Bluetooth headset...2 Biztonsági tudnivalók és általános információk...3 Ártalmatlanítási tájékoztatók...3 A csomag tartalma...3

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv. Rii i9. Vezetéknélküli Billentyűzet

Felhasználói Kézikönyv. Rii i9. Vezetéknélküli Billentyűzet Felhasználói Kézikönyv Rii i9 Vezetéknélküli Billentyűzet TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Rendszerkövetelmények 3. A csomag tartalma 4. Készülék telepítés 5. Szoftver telepítés - Microsoft Windows Mobile

Részletesebben

Cégünk a termékfejlesztés jogát fenntartja. A műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat.

Cégünk a termékfejlesztés jogát fenntartja. A műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat. Tartalom Óvintézkedések Ez az útmutató információkat tartalmaz a fontos biztonsági óvintézkedésekről és a készülék helyes kezeléséről. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes információt,

Részletesebben

Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311

Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311 Communication Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 311...112 Bluetooth technológia...113 Biztonsági tudnivalók és általános információk...113 Ártalmatlanítási

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS VOYAGER 510-USB BLUETOOTH HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS VOYAGER 510-USB BLUETOOTH HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS VOYAGER 510-USB BLUETOOTH HEADSET SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Csomag tartalma

Részletesebben

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Kezdő lépések Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan TM Anywhere 5 használatát. Kérjük,

Részletesebben

Quick Start Guide. Home Security IP kamera. NVSIP alkalmazás csatlakozás

Quick Start Guide. Home Security IP kamera. NVSIP alkalmazás csatlakozás Quick Start Guide Home Security IP kamera NVSIP alkalmazás csatlakozás Tartalomjegyzék 1. Hálózati kapcsolat... 2 1.1 Vezeték nélküli kapcsolat... 2 1.2 Kábeles kapcsolat... 2 2. Előkészítés okos telefonon

Részletesebben

Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT

Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT Bluetooth Software frissítés leírása Android eszköz használata esetén IVE-W530BT Ez a kézikönyv leírja a szükséges lépéseket az IVE-W530BT Bluetooth firmware frissítéséről. Olvassa el az összes figyelmeztetést

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

Figyelmeztetések és megjegyzések...4. A doboz tartalma...4. Kezelési útmutató...5. 1.1 Töltés... 5

Figyelmeztetések és megjegyzések...4. A doboz tartalma...4. Kezelési útmutató...5. 1.1 Töltés... 5 Használati útmutató Tartalomjegyzék Figyelmeztetések és megjegyzések...4 A doboz tartalma...4 Kezelési útmutató...5 1.1 Töltés... 5 1.1.2 Hálózati töltő használata...5 1.1.3 Autós töltő használata...6

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Gyors üzembehelyezési útmutató ComboBox CE HD Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Fontos biztonsági előírások - - Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. - - Kérjük, őrizze

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-NF7220 HU Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF7220 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-NF7220 2 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

G H J. C A: A kártya behelyezését segítő jelzések B: Gumitalp C: Tépőzár D: Aktivitásjelző E: Tápfeszültség kijelző

G H J. C A: A kártya behelyezését segítő jelzések B: Gumitalp C: Tépőzár D: Aktivitásjelző E: Tápfeszültség kijelző CR-00 6-in- USB CARD READER Termékismertető F A B D I G H J E C A: A kártya behelyezését segítő jelzések B: Gumitalp C: Tépőzár D: Aktivitásjelző E: Tápfeszültség kijelző F: Kártyanyílás: CF I, CF II,

Részletesebben

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Részletesebben

DOUBLEPHONE. Használati útmutató. Two phones in one MT847

DOUBLEPHONE. Használati útmutató. Two phones in one MT847 DOUBLEPHONE Two phones in one MT847 Használati útmutató Elölnézet Alulnézet Mikrofon Hangszóró OK gomb. Zseblámpa be/ kif (3mp.) Navigációs gombok: bal/ jobb/fel/le/ok Töltő aljzat Felülnézet USB aljzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 Tartalomjegyzék Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 A termék részei...3 Csatlakozások...4 Csatlakozás Külső Audio Készülékhez... 4 Az egységen

Részletesebben

1. ekönyv Olvasó 2. USB-kábel 3. Fülhallgató 4. Rövid használati útmutató 5. Garanciakártya. A készülék ki-/bekapcsolása

1. ekönyv Olvasó 2. USB-kábel 3. Fülhallgató 4. Rövid használati útmutató 5. Garanciakártya. A készülék ki-/bekapcsolása Első lépések HU 1. Csomagolási lista 1. ekönyv Olvasó 2. USB-kábel 3. Fülhallgató 4. Rövid használati útmutató 5. Garanciakártya 2. A készülék bemutatása 1 2 3 6 7 4 Bekapcsoló (Power) gomb Enter gomb

Részletesebben

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Termék információ

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Termék információ Termék információ C Telepítés A B D A: USB-csatlakozó B: Védõsapka C: Kapcsolati LED [lassan villog = az eszköz készen áll] [gyorsan villog = Bluetooth mûködésben] D: USB hosszabbító 1 ON Kapcsolja be

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Magyar 149 www.logitech.com/support/type-s

Részletesebben

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Biztonság Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat,

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPECCHIO BIFOCALE BIFOCAL MIRROR MIROIR BIFOCAL DREHBAR

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma Headset irányítás

Részletesebben