Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: március 25-én órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Ivanics András Bálint Magdolna Ivanics Attila Hugyecz József Partos Gábor Antal Pintér János Torma Andrea polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő körjegyző Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő testületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Ivanics Attila képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Elsősorban azért hívtunk össze rendkívüli képviselő-testületi ülést, mert a Szondi utca felújítására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A másik fontos és sürgős kérdés a szennyvíz-teleppel kapcsolatos, ugyanis április 30-ig kell a Környezetvédelmi Felügyelet felé elkészíteni és benyújtani a monitoring tervet. A meghívóban szereplő napirendeken kívül 9. napirendi pontként javaslom felvenni a Bánk 100 és 169 helyrajzi számú területek (autóbuszmegálló-öböl) határrendezését. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Éves közbeszerzési terv 2. Eseti közbeszerzési szabályzat 3. Megbízás közbeszerzési eljárás lefolytatására IvanicsAndrás polgármester 4. Közbeszerzési bíráló bizottság kijelölése 5. Bánk községi utak felújítása- ajánlattételi felhívás 6. Bánk -Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 7. Teraszos-kazettás szennyvíz-telep monitoring terv elkészítése, árajánlatok alapján a vállalkozó kiválasztása és megbízása 8. Bánki Nyár rendezvényekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése - augusztus 20-ai ünnepi műsor, színházi előadás kiválasztása - ticketportál jegyértékesítési rendszer 9. Bánk 100 és 169 hrsz-ú területek (autóbuszmegálló-öböl) határrendezése 1

2 1. Napirend Éves közbeszerzési terv Az év során tervezett építési beruházásaink tervezett összege meghaladja a nettó 15 millió Ft-ot, ezért az építési beruházásokról közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amihez viszont közbeszerzési tervet kell készítenünk. Az előterjesztésben szerepel a közbeszerzési terv célja, lényege. A 15 millió Ft feletti összeget a hivatal előtti tér pályázatból történő kialakítása, valamint a Szondi utca felújítása adja. A Szondi utca felújítására a költségvetésünkben bruttó 6 millió Ft körüli összeg van előirányozva. Elvileg ide tartozik még - ami már megvalósult - a Petőfi úton a buszmegálló és parkoló is. A negyedik dolog a Lókos patak feletti híd kialakítása a nagyparkolónál. amihez elvileg még tervet is kellene készíttetni. A terv-készítésre két árajánlatot kaptam, az egyik 500 eezer Ft, a másik pedig ezer Ft. A vízügytől van egy vizszintes folyami terv a kezemben, melyben a Balassagyarmati Vízügyi Igazgatósághoz tartozik az Ipoly, és ezen a rajzon a régi híd fel van tüntetve, ezért úgy tekintjük ha a képviselő-testület hozzájárul hogy a régi híd felújítása történik. Megkérdeztem mi az előírás, milyen magasra kell feltenni a hidat. Mivel ez vizi létesítmény, és más ilyen jellegű beruházásunk idén nem lesz, úgy gondolom, ha a képviselő-testület is egyetért, ehhez nem kell lefolytatunk közbeszerzési eljárást. Ha van egy éven belül több építési beruházás is van, és az összes építési beruházás nettó értéke meghaladja a nettó 15 millió Ft-ot, akkor valamennyi beruházásról közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, függetlenül attól, hogy egyegy beruházás értéke mekkor. Ez az úgynevezett egybeszámítási szabály. A hídra minden tervező azt mondta, hogy az egy külön kategória. Egy 13,2 méteres híd lenne. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a hídra közbeszerzést kíván lefolytatni, akkor ezt is szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben. Partos Gábor Antal képviselő Ez is érdekes, ha nincs benne, nem is foglalkozhatunk vele? Csak arra a beszerzésre lehet lefolytatni a közbeszerzési eljárást, ami szerepel a közbeszerzési tervben, de a terv év közben módosítható. Partos Gábor Antal képviselő Ami benne van, arra muszáj lefolytatni a közbeszerzést? Ha megvalósul a beszerzés, akkor igen. Természetesen, ha a tervben szerepel egy beszerzés, de úgy alakulnak a dolgok, hogy az nem valósul meg, akkor értelemszerűen annak az eljárása nem lesz lefolytatva. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az éves közbeszerzési tervet a határozati javaslat szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az éves közbeszerzési tervről szóló előterjesztést, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 24/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervet az alábbiak szerint határozza meg. 1. Bánk községi utak felújítása Közbeszerzés tárgya: építési beruházás Nagyságrend: kb. 4-7 millió Ft Közbeszerzési eljárás: egyszerű eljárás A beruházás várható megvalósítása: negyedév 2

3 Az eljárás várható időszaka: hó 2. Hősök tere kialakítása Közbeszerzés tárgya: építési beruházás Nagyságrend: kb millió Ft Közbeszerzési eljárás: egyszerű eljárás A beruházás várható megvalósítása: II. félév I.félév Az eljárás várható időszaka: II.félév Határidő: december 31. Felelős: polgármester, körjegyző 2. Napirend Eseti közbeszerzési szabályzat A közbeszerzési szabályzat a közpénzek ésszerű felhasználásáról, ellenőrizhetőségéről szól. Benne van a szabályzatban a célja, tárgya, a közbeszerzés értékének a meghatározása, értelmezése, előkészítése, az eljárást hirdető hirdetményt hogyan, mikor kell kirakni, az eljárásban résztvevő személyek, összeférhetetlenségi szabályok,valamint az ajánlatok felbontására, eredményhirdetésre vonatkozó szabályok. A közbeszerzési szabályok a nagy részét a törvény rögzíti. A helyi specialitásokat belső szabályzatban kell rögzíteni. Kétféle gyakorlat alakult ki, lehet egy általános érvényű, minden közbeszerzésre érvényes közbeszerzési szabályzatot alkotni, de ez is teljesen jó megoldás, amit mi folytatunk, hogy egy-egy konkrét közbeszerzéshez készítsünk egy egyedi, kizárólag az adott közbeszerzésre vonatkozó szabályzatot. Ebben az esetben ahány közbeszerzés, annyi egyedi szabályzat készül. Megmondom őszintén, én ennek vagyok a híve, és ezt támogatom. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Bánk községi utak felújítása beruházásra előterjesztett eseti közbeszerzési szabályzatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az eseti közbeszerzési szabályzatot, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 25/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk községi utak felújítása közbeszerzési eljárás lefolytatásához kidolgozott és előterjesztett eseti közbeszerzési szabályzatot elfogadja. A szabályzat jelen határozat mellékletét képezi. Felelős: polgármester, körjegyző 3. Napirend Megbízás közbeszerzési eljárás lefolytatására Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által évben kiírandó Bánk községi utak felújítása című egyszerű közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására szóbeli megállapodást kötöttünk a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft vezetőjével. Önkormányzatunk a Kft-nek az eljárás lefolytatásáért nem fizet díjat, viszont a közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi dokumentáció ellenértékeként beszedésre kerülő díj a Kft-t illeti meg. 3

4 Ez az önkormányzati közútkezelő cég látja el az önkormányzati utakkal kapcsolatos feladatainkat a cégnek tagjai vagyunk, tagdíjat fizetünk - e cég alkalmazottja Sólyom Péter útfelügyelőnk. Megállapodhattunk volna úgy is, hogy az eljárásért díjat fizetünk - ez százezres nagyságrend lenne és akkor a miénk a dokumentációért beszedett ellenérték, ami tulajdonképpen a fénymásolás, fűzés, stb. ellentételezésére szolgál. A megállapodás alapján tehát a kft. készíti el a dokumentációt, a pályázók nála válthatják ki, és őt illeti meg az ellenérték, önkormányzatunk részéről pedig nem kerül semmibe az eljárás lebonyolítása. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló javaslatot, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 26/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által évben kiírandó Bánk községi utak felújítása című egyszerű közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására (közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátása, ajánlattételi hirdetmény és az eljáráshoz kapcsolódó egyéb hirdetmények, tájékoztatók, ajánlattételi dokumentáció előkészítése, elkészítése) megbízza a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft-t (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A megbízottat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért a megbízó Bánk Község Önkormányzatától semminemű díj (tanácsadói díj) nem illeti meg, a tanácsadást a megbízott díjmentesen látja el. A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi dokumentáció ellenértékeként beszedésre kerülő díj megbízottat illeti meg. Felelős: polgármester, körjegyző 4. Napirend Közbeszerzési bíráló bizottság kijelölése A bíráló bizottságba három jelöltünk van, Torma Andrea, Pénzes Klára és Laczkó Csaba. A képviselő-testület tagjai közül esetleg valaki kíván-e még mást is jelölni? Akár képviselő is részt vehet a bíráló bizottság munkájában. Például Jani bácsi is részt vehet, ha úgy gondoljátok. Pintér János képviselő Nekem az a véleményem, ha valami olyan van, amiben kéritek a véleményem, úgy is szóltok, megkérdeztek. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, egyéb javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk, a bíráló bizottság tagjaiként: t, Pénzes Klára pénzügyi főtanácsost és Laczkó Csaba műszaki ellenőrt, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a bíráló bizottság kijelöléséről szóló előterjesztést, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 27/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által évben kiírandó Bánk községi utak felújítása című egyszerű közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjaiként az alábbi személyeket jelöli ki: Laczkó Csaba műszaki ellenőr. 4

5 Pénzes Klára pénzügyi főtanácsos Felelős: polgármester 5. Napirend Bánk községi utak felújítása - ajánlattételi felhívás Ennél a napirendi pontnál arról van szó, hogy tulajdonképpen milyen feltételeket szabunk a közbeszerzés során, kik azok, akik alkalmasak arra, hogy pályázzanak. A kiírásban szerepel a Szondi utca az aszfaltozása és elkészítése. Ezen kívül benne van 36 méter hosszan a Kerekes Jenőék előtti utca sárrázója, a Benczúr utcánál a járda helyreállítása, és a Mély utcában egy kis javítás. Ivanics Attila képviselő-társam a múltkori ülésen említette a Dózsa György út és Tó utca közötti útszakasz szükségessé váló javítását. Megnéztük, és úgy láttuk, hogy igazából az alsó 20 métert kellene megcsinálni, ahol ráhordódik a sár. Nem az egészet, mert az út többi része nem annyira rossz. Az alsó részt megszórnánk apró kővel és lehengereznénk. A Mély utcai javítás a Hriagyel Andris előtti 3 x 6 méteres útszakasz, ami nincs leaszfaltozva. Ez volna ennek az ajánlattételi felhívásnak a tartalma. Nem szabtunk meg olyan feltételeket, amely szerint korlátoznánk, hogy nagyvállalkozó vagy kisvállalkozó jöhet, tehát úgy állítottuk össze a feltételeket, hogy mindenki jöhet. Feltételezéseink szerint minél többen jelentkeznek, annál olcsóbb lesz. A gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételek meghatározása fontos, ezt alaposan gondoljátok át, hiszen ezen múlik, hogy kik jelentkezhetnek, mik a minimális elvárásaink a pályázóval, illetve a majdani kivitelezővel szemben. Pintér János képviselő Kiegészítésként, nehogy valaki tévedésbe essen: amikor a Mély utca készült, a Hriagyeléknak csak a kiskapujukig készült el, a gazdasági udvarba a bejáró kapunál nincs megcsinálva az út. Valóban 6 x 3 méteres szakasz, ami akkor valamiért nem lett befejezve. Említsük meg, ami még nagyon fontos: kétféle bírálati lehetőség létezik: nyertes pályázatként az általunk megadott szempontok szerinti összességében legelőnyösebb ajánlatot választjuk, vagy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adó ajánlatot. Mi az összességében legelőnyösebb ajánlatot jelöltük meg bírálati szempontként, amiben három részszempontot vizsgálunk: az ajánlati ár 10-es súlyszámmal, a jótállás időtartama 2-es súlyszámmal, valamin a teljesítési határidő szintén 2-es súlyszámmal. Ebben is kérjük a képviselő-testület véleményét, illetve jóváhagyását. A másik fontos kérdés pedig a pénzügyi és a műszaki alkalmasság követelményei, illetve a kizáró okok, tehát aki nem felel meg a feltételeknek, az pályázóként nem vehet részt az. eljárásban A bíráló bizottság által javasolt feltételek a III.2.pontban, a 7. oldaltól olvashatóak. Ebben szintén kérjük a testület véleményét. Szintén fontos, hogy a munkákat két részre hirdettük meg: mivel elsődleges célunk a Szondi utca felújítása, és másodlagos a többi apróbb út-javítás, karbantartás, amiket a Polgármester Úr említett, és a költségvetésben összesen bruttó 6 millió forintunk van út-karbantartásra, ezért arra gondoltunk, hogy I. részmunkaként hirdetjük a Szondi utcát, és II. résmunkaként külön az összes többi apróbb munkát, annak érdekében, hogy erre a két rész-munkára külön árajánlatot adjanak a pályázók, és a beérkezett ajánlatok alapján el lehet dönteni, hogy a Szondi utca mellett a többi munkára is hirdetünk-e eredményt, tehát belefér-e a költségvetésünkbe és megcsináltatjuk-e, vagy sem. Ha olyan magas összegű ajánlatok érkeznek, hogy csak a Szondi utca fér bele, akkor a II. részmunkára már nem hirdetünk eredményt, arra vonatkozóan nem kötünk szerződést. Lényegében tehát arról van szó, hogy nem egyben lesz meghirdetve az összes útfelújítási munka, hanem kettészedve, és így két döntési lehetőségünk van. Hozzátenném még azt, hogy a költségvetés tárgyalásánál beszéltünk róla, hogy a Kerekes Jenőék bevállalták, hogy 100 e Ft-tal hozzájárulnak az előttük lévő út-felújításához, ha megcsináljuk. Akkor még nem tudtam bekerülési összeget mondani, ez most már csak a közbeszerzés után derül ki. A parkolóban álló buszokkal kapcsolatban annyit: télen gázolajos rongyokkal gyújtották alá az ott parkoltatott buszokat, ami ott hagyta az olaj-foltokat a friss aszfalton! Mi közpénzből sok pénzt ráköltünk a parkolóra, ők egy 5

6 forintot nem fizetnek azért, hogy ott tárolják a buszt, és telephelynek használja a parkolót! Mi kulturálttá tesszük, és ők meg jogtalanul rongálják. Vigyázni kellene rá! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk községi utak felújítása vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Bánk községi utak felújításáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívást, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 28/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztett javaslat szerint elfogadja a Bánk községi utak felújítása tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Az ajánlattételi felhívás jelen határozat mellékletét képezi. Felelős: polgármester 6. Napirend Bánk -Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása A Szervezeti és Működési Szabályzatunkat elsősorban azért kell módosítani, mert január 1-jétől a köztisztviselőknél megszűnt a ruházati költségtérítés és a kötelező étkezési hozzájárulás, helyette belépett a cafetériajuttatás rendszere, amiről a költségvetés tárgyalásakor már beszéltünk. Ennek szabályozását és a módosulások átvezetését szükséges a Körjegyzőség SzMSz-ében is véghezvinni. Ha viszont a cafetéria-juttatás miatt már hozzányúltunk az SzMSz-hez, akkor módosítjuk azokat a részeket is, amik még módosítást igényelnek. A testületi anyagban csak a módosuló részeket küldtük ki, az SzMSz többi részében módosítást nem hajtunk végre. A 2.1. pontot kiegészítjük az Alapító Okirat és a Társulási Szerződés módosítására való hivatkozással. A 10. oldalon pontnál a cafetéria-juttatás szabályozása teljes egészében új szabály. A tanulmányi ösztöndíj, családtámogatási támogatás, illetményelőleg, mobil telefon használat eddig volt. A közlekedési költségtérítés (11. oldal) szintén egy új szabályozás. A dolgozók bejárásához, illetve a saját gépjárművel történő bejárásához kapcsolódó költségtérítés eddig nem volt leszabályozva, és úgy gondoltuk, hogy a Körjegyzőség SzMSz-ében lenne ennek a helye, ezért az évek óta alkalmazott gyakorlatnak megfelelő szabályt rögzítettük. Ezen kívül módosítottuk az 1. számú mellékletet, az eltel időszakban bekövetkezett személyi állomány változásnak megfelelően, a jelenlegi helyzethez igazítva. Kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerint elfogadjuk Bánk Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 29/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) alábbi módosításait, illetve a módosított szabályzatot elfogadja és jóváhagyja: 6

7 Az SzMSz 2.1 pontja (Alapító Okirat, Körjegyzőségi megállapodás) az alábbi mondatokkal egészül ki: Az Alapító Okirat módosítását, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító Okiratot Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 28/2009. (IV.23.) határozatával, Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 38/2009. (IV.22.) határozatával fogadta el. A megállapodást Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az 5/2010. (II.11.) határozatával, Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 3/2010. (II.12.) határozatával módosította. Az SzMSz IV. fejezet pontja az alábbiak szerint módosul: Cafetéria-juttatás A Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők a Ktv. 49/F. -a alapján egységes cafetéria-juttatásra jogosultak. A körjegyző a Ktv. 49/F. (1) és (4) bekezdése, valamint a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. Korm. rendelete alapján a cafetéria-juttatás egy főre eső éves összegét (amely nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél) és amely magánban foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is, minden év február 15-ig a képviselő-testület által elfogadott éves költségvetési rendelet alapján - határozza meg. Cafetéria-juttatásként választható juttatások: - üdülési csekk, vagy az önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás - a meleg étkeztetés, - iskolakezdési támogatás, - helyi utazásra szolgáló bérlet juttatás, - önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, - önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önsegélyező pénztárakba történő hozzájárulás, - a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba fizetett összeg, - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 1.számú melléklet pontjában meghatározott juttatás (internet használat). A választható juttatások a Körjegyzőség köztisztviselői tekintetében azonosak. A cafetéria-juttatás részletes szabályai a Közszolgálati Szabályzatban kerülnek meghatározásra Tanulmányi ösztöndíj, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás A körjegyzőség a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A támogatásokat csak a tanulmányi szerződés megkötését követően, az abban foglaltak alapján lehet kifizetni. A továbbképzés támogatásával kapcsolatos hatáskört a körjegyző gyakorolja, a részletszabályokat a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza Családtámogatási támogatás Családalapítási támogatás adható annak a köztisztviselőnek, akinek adott költségvetési évben gyermeke született. A családalapítási támogatás részletes szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza Illetményelőleg A köztisztviselő kérelmére illetményelőlegben részesíthető. Az illetményelőleg nyújtásának részletes szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza Közlekedési költségtérítés A körjegyzőség dolgozói a munkába járás költségeinek térítésére jogosultak az alábbiak szerint: - helyközi, távolsági járatokra szóló utazási bérlet árának a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő megtérítése, 7

8 - saját gépjárművel történő munkába járás esetén a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely (tartózkodási hely) közötti közforgalmi úton mért odavissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint térítés, kiegészítve a mindenkori helyközi utazási bérlet árának erejéig nettó módon számított adóköteles jövedelemként Mobil telefon használat A körjegyzőség dolgozói saját mobil telefon használata mellett az önkormányzatokat megillető kedvezményes előfizetői díjcsomag használatára jogosultak. A telefonhasználat díját továbbszámlázott szolgáltatásként a dolgozó fizeti. Az SzMSz 1. számú melléklete a Körjegyzőség szervezeti felépítése a jelenlegi személyi állomány és munkamegosztás alapján módosításra kerül. A módosítás a Körjegyzőség székhelyén dolgozók közül Henczné Hekli Bernadett által ellátott munkaköröket, valamint Petrás Zsuzsanna és Puhovszkiné Páris Piroska köztisztviselőket érintő személyi változás átvezetését érinti. Az SZMSZ módosítással nem érintett pontjai változatlanul továbbra is érvényben maradnak. A képviselő-testület a módosítások átvezetésével egységes szerkezetbe foglalt Bánk- Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Felelős: körjegyző 7. Napirend Teraszos-kazettás szennyvíz-telep monitoring terv elkészítése, árajánlatok alapján a vállalkozó kiválasztása és megbízása Három árajánlat van előttünk. Az Öcopartner Környezetvédelmi Mérnök Iroda Bt. árajánlata: Ft+áfa. A könnyebb érthetőség kedvéért, a monitoring terv és létesítési terv elkészítésére adott első változat szerint: 345 ezer Ft+áfa. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesülés árajánlata 310 e Ft. A harmadik cég a monitoring terv elkészítésére 130 ezer Ft + áfa ajánlatot adott, és a létesítési tervre vonatkozó kérdésünkre azt a választ adta, hogy ez az összeg a monitoring tervhez képest nem tekinthető jelentősnek, mivel csak a monitoring terv némi átdolgozását jelenti. Telefonon rákérdeztem, hogy mégis, mekkora nagyságrendet jelenthez ez a nem tekinthető jelentősnek, és azt a választ kaptam hogy kb e Ft-os nagyságrendű összegről lehet szó. A monitoring tervnek lesznek még következményei, kútfúrás és egyebek, amikor majd a terv alapján a Környezetvédelmi Felügyelőség meghatározza nekünk, hogy hány kutat írnak elő, mennyit, hol kell létesíteni. Ebben a tervben kell meghatározni az elképzelést lehetőleg a Felügyelőséggel előzetesen egyeztetve - és azt hagyja jóvá a Felügyelősét. Másfél évvel ezelőtt, amikor beszéltünk már erről, akkor képben volt Malaczkó Szabolcs, a Malatech Kft. ügyvezetője. Nekik a fő tevékenységük a szennyvíz-telep létesítés, felújítás, karbantartás, üzemeltetés. Egy kérdést megérhetne, hogy megkérdezzük, tudna-e ilyen munkát végezni, és mennyiért. Ezen a szakon végzett, és szaktanácsokat is ad. Telefonon beszélek vele, ha vállalja és érdekli, elküldjük neki is azt az anyagot a szennyvíz-telepünkről, amit a többi ajánlattevőnek is, hogy nézze át, és ha érdekli, adjon árajánlatot. Ezzel kapcsolatban van-e még kérdés észrevétel, javaslat? 8

9 További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy árajánlat-kéréssel megkeressük a Malatech Kft-t is, és a Malatech Kft. által beérkezett árajánlat függvényében a legkedvezőbb ajánlatot adót megbízzam a monitoring terv elkészítésére ami jelen esetben az Arper Kft. - kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szennyvíz-telep monitoring terv elkészítéséről szóló árajánlatokat, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 30/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk község Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi es Vizügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) által az önkormányzat tulajdonában és üzemelésében lővő bánki 048 helyrajzi számú teraszos-kazettás szennyvíz-telepre KTVF: /2009. számon kiadott környezetvédelmi működési engedély II/2.pontjában előírt monitoring terv elkészítésére és benyújtására vonatkozóan a beérkezett három árajánlat mellé kérjen árajánlatot a Malatech Water Kft-től (Budapest) is. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Malatech Water Kft-től beérkező árajánlatot is figyelembe véve a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel készíttesse el a szennyvíztelepre vonatkozó monitoring tervet, és határidőben nyújtsa a Felügyelőségre. A jelenleg beérkezett három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot adó az ARPER Mérnöki Tanácsadó Kft. (2066 Szár, Rákóczi Ferenc u. 31.), ezrét amennyiben a Malatech Water Kft. nem kíván a monitoring tervre vonatkozó ajánlatot adni, vagy meglévő ajánlattól kedvezőtlenebb (magasabb összegű) ajánlatot ad, a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ARPER Mérnöki Tanácsadó Kft. (2066 Szár, Rákóczi Ferenc u. 31.) árajánlatát elfogadva az ARPER Kft-től megrendelje a monitoring terv elkészítését és Felügyelőségre történő benyújtását. Határidő: április 30. Felelős: polgármester 8. Napirend Bánki Nyár rendezvényekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése El kellene dönteni, hogy augusztus 20-ára mit választunk a Turay Ida színház produkciói közül. Andrea és közöttem volt véleménykülönbség ezzel kapcsolatosan. Én azt mondom, hogy augusztus 20-át operett műsorral tudnám jobban elképzelni, az Andrea szerint egy zenés vígjáték is lehetne. Az Imádok férjhez menni című zenés darab nem lenne jó? Az elmúlt két-három évben operett volt. A képviselő-testület megtárgyalta a lehetséges színházi darabokat. Miután további hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt, szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az augusztus 20-ai ünnepi műsorunkra az Imádok férjhez menni című zenés vígjátékot válasszuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az augusztus 20-ai ünnepi műsorra vonatkozó lehetőségeket, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 31/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk község Önkormányzat képviselő-testülete a augusztus 20-ai ünnepi műsor keretében a Turay Ida Színház előadásában megrendeli az Imádok férjhez menni című zenés vígjáték bemutatását. 9

10 A képviselő-testület megbízza a polgármestert a színházi előadásra vonatkozó megállapodás aláírására. Határidő: augusztus 20. Felelős: polgármester, körjegyző Abban kérném a véleményeteket, hogy csatlakozzunk-e a Ticketportál jegyértékesítési rendszerhez a bánki nyár rendezvények jegyértékesítésével, vagy maradjunk a hagyományos jegyértékesítési rendszernél, amit eddig folytattunk? Ez egy modernebb jegyértékesítési rendszer. Ami egy internetes jegyértékesítő portál és ezen keresztül is lehetne értékesíteni a Bánki Nyár rendezvényeire is jegyeket. A jegyértékesítéshez egy programot biztosítanak. A jegyek értékesítése a programmal történik, és a jegyek nyomtatása is egy-egy értékesítésnél ebből a programból történik. Tehát nem előre legyártott jegyeket árulunk, hanem nyomtatjuk a programból, ami 30 Ft+áfa/jegy. Ennek a rendszernek az éves kedvezményes díja 20 ezer Ft lenne, - tekintettel arra, hogy csak a nyári két hónapban használnánk - valamint a kinyomtatott jegyek után 30 Ft+áfa. Ha a ticketportál ad el a rendezvényeinkre jegyet, akkor arra jutalékot számítanak fel. A múlt évben db jegyet adtunk el, előtte való évben pedig db-ot. Átlagban tehát kb db jeggyel lehet kalkulálni. A múlt évben a jegyek gyártási költsége 100 ezer Ft volt. Andival beszélgettünk, a jegy helyett szóba került még a karszalagos lehetőség is, ami lehet, hogy olcsóbb, mint a jegy. Jó a karszalagos megoldás, mert ha megveszel egy színt, az a következő évben is felhasználható. Ha olcsóbban jön ki, természetesen meg lehet próbálni. Azt viszont át kell gondolni, hogyan a karszalag hogyan működik elővétel esetén. Adunk neki egy nyugtát. Partos Gábor Antal képviselő Mennyi a jegyelővételi időszak? Általában már nyár elején legyártjuk valamennyi rendezvényünkre a jegyet, tehát szinte egész nyáron lehet vásárolni, de a gyakorlat szerint általában az előadás előtt 1-2 hétben élénkül fel az elővásárlás, de elvétve előfordul, hogy egy hónappal előtte is megveszik. Át kell gondolni mindegyik variációt! Meg kell rendelni annyi színű karszalagot, amennyi rendezvényünk lesz a nyáron, és ami megmarad, annyival kevesebbet kell rendelni a következő évben. Ezt nem tudjuk megvalósítani a tiketportál rendszerével. A karszalagos megoldásnál még azt kell átgondolni, hogy a különböző kategóriájú (gyerek, felnőtt, családi) jegyeket hogyan tudjuk megkülönböztetni? Partos Gábor Antal képviselő Rengeteg színű szalag létezik! Egy rendezvénynél legalább két színnel kell kalkulálni, egy felnőtt és egy gyereknek való színnel. Ezt még körbe járjuk, és egyelőre a Ticketportál rendszerhez nem csatlakozunk. 10

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2009. november 20-án 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. április 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. május 27-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. június 25-én 14 00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 22-én 16 00 órakor megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 22-én 16 00 órakor megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 22-én 16 00 órakor megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 69/2012 (III.22.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 70/2012 (III.22.)KT.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben