Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: március 25-én órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Ivanics András Bálint Magdolna Ivanics Attila Hugyecz József Partos Gábor Antal Pintér János Torma Andrea polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő körjegyző Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő testületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Ivanics Attila képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Elsősorban azért hívtunk össze rendkívüli képviselő-testületi ülést, mert a Szondi utca felújítására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A másik fontos és sürgős kérdés a szennyvíz-teleppel kapcsolatos, ugyanis április 30-ig kell a Környezetvédelmi Felügyelet felé elkészíteni és benyújtani a monitoring tervet. A meghívóban szereplő napirendeken kívül 9. napirendi pontként javaslom felvenni a Bánk 100 és 169 helyrajzi számú területek (autóbuszmegálló-öböl) határrendezését. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Éves közbeszerzési terv 2. Eseti közbeszerzési szabályzat 3. Megbízás közbeszerzési eljárás lefolytatására IvanicsAndrás polgármester 4. Közbeszerzési bíráló bizottság kijelölése 5. Bánk községi utak felújítása- ajánlattételi felhívás 6. Bánk -Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 7. Teraszos-kazettás szennyvíz-telep monitoring terv elkészítése, árajánlatok alapján a vállalkozó kiválasztása és megbízása 8. Bánki Nyár rendezvényekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése - augusztus 20-ai ünnepi műsor, színházi előadás kiválasztása - ticketportál jegyértékesítési rendszer 9. Bánk 100 és 169 hrsz-ú területek (autóbuszmegálló-öböl) határrendezése 1

2 1. Napirend Éves közbeszerzési terv Az év során tervezett építési beruházásaink tervezett összege meghaladja a nettó 15 millió Ft-ot, ezért az építési beruházásokról közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amihez viszont közbeszerzési tervet kell készítenünk. Az előterjesztésben szerepel a közbeszerzési terv célja, lényege. A 15 millió Ft feletti összeget a hivatal előtti tér pályázatból történő kialakítása, valamint a Szondi utca felújítása adja. A Szondi utca felújítására a költségvetésünkben bruttó 6 millió Ft körüli összeg van előirányozva. Elvileg ide tartozik még - ami már megvalósult - a Petőfi úton a buszmegálló és parkoló is. A negyedik dolog a Lókos patak feletti híd kialakítása a nagyparkolónál. amihez elvileg még tervet is kellene készíttetni. A terv-készítésre két árajánlatot kaptam, az egyik 500 eezer Ft, a másik pedig ezer Ft. A vízügytől van egy vizszintes folyami terv a kezemben, melyben a Balassagyarmati Vízügyi Igazgatósághoz tartozik az Ipoly, és ezen a rajzon a régi híd fel van tüntetve, ezért úgy tekintjük ha a képviselő-testület hozzájárul hogy a régi híd felújítása történik. Megkérdeztem mi az előírás, milyen magasra kell feltenni a hidat. Mivel ez vizi létesítmény, és más ilyen jellegű beruházásunk idén nem lesz, úgy gondolom, ha a képviselő-testület is egyetért, ehhez nem kell lefolytatunk közbeszerzési eljárást. Ha van egy éven belül több építési beruházás is van, és az összes építési beruházás nettó értéke meghaladja a nettó 15 millió Ft-ot, akkor valamennyi beruházásról közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, függetlenül attól, hogy egyegy beruházás értéke mekkor. Ez az úgynevezett egybeszámítási szabály. A hídra minden tervező azt mondta, hogy az egy külön kategória. Egy 13,2 méteres híd lenne. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a hídra közbeszerzést kíván lefolytatni, akkor ezt is szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben. Partos Gábor Antal képviselő Ez is érdekes, ha nincs benne, nem is foglalkozhatunk vele? Csak arra a beszerzésre lehet lefolytatni a közbeszerzési eljárást, ami szerepel a közbeszerzési tervben, de a terv év közben módosítható. Partos Gábor Antal képviselő Ami benne van, arra muszáj lefolytatni a közbeszerzést? Ha megvalósul a beszerzés, akkor igen. Természetesen, ha a tervben szerepel egy beszerzés, de úgy alakulnak a dolgok, hogy az nem valósul meg, akkor értelemszerűen annak az eljárása nem lesz lefolytatva. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az éves közbeszerzési tervet a határozati javaslat szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az éves közbeszerzési tervről szóló előterjesztést, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 24/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervet az alábbiak szerint határozza meg. 1. Bánk községi utak felújítása Közbeszerzés tárgya: építési beruházás Nagyságrend: kb. 4-7 millió Ft Közbeszerzési eljárás: egyszerű eljárás A beruházás várható megvalósítása: negyedév 2

3 Az eljárás várható időszaka: hó 2. Hősök tere kialakítása Közbeszerzés tárgya: építési beruházás Nagyságrend: kb millió Ft Közbeszerzési eljárás: egyszerű eljárás A beruházás várható megvalósítása: II. félév I.félév Az eljárás várható időszaka: II.félév Határidő: december 31. Felelős: polgármester, körjegyző 2. Napirend Eseti közbeszerzési szabályzat A közbeszerzési szabályzat a közpénzek ésszerű felhasználásáról, ellenőrizhetőségéről szól. Benne van a szabályzatban a célja, tárgya, a közbeszerzés értékének a meghatározása, értelmezése, előkészítése, az eljárást hirdető hirdetményt hogyan, mikor kell kirakni, az eljárásban résztvevő személyek, összeférhetetlenségi szabályok,valamint az ajánlatok felbontására, eredményhirdetésre vonatkozó szabályok. A közbeszerzési szabályok a nagy részét a törvény rögzíti. A helyi specialitásokat belső szabályzatban kell rögzíteni. Kétféle gyakorlat alakult ki, lehet egy általános érvényű, minden közbeszerzésre érvényes közbeszerzési szabályzatot alkotni, de ez is teljesen jó megoldás, amit mi folytatunk, hogy egy-egy konkrét közbeszerzéshez készítsünk egy egyedi, kizárólag az adott közbeszerzésre vonatkozó szabályzatot. Ebben az esetben ahány közbeszerzés, annyi egyedi szabályzat készül. Megmondom őszintén, én ennek vagyok a híve, és ezt támogatom. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Bánk községi utak felújítása beruházásra előterjesztett eseti közbeszerzési szabályzatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az eseti közbeszerzési szabályzatot, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 25/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk községi utak felújítása közbeszerzési eljárás lefolytatásához kidolgozott és előterjesztett eseti közbeszerzési szabályzatot elfogadja. A szabályzat jelen határozat mellékletét képezi. Felelős: polgármester, körjegyző 3. Napirend Megbízás közbeszerzési eljárás lefolytatására Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által évben kiírandó Bánk községi utak felújítása című egyszerű közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására szóbeli megállapodást kötöttünk a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft vezetőjével. Önkormányzatunk a Kft-nek az eljárás lefolytatásáért nem fizet díjat, viszont a közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi dokumentáció ellenértékeként beszedésre kerülő díj a Kft-t illeti meg. 3

4 Ez az önkormányzati közútkezelő cég látja el az önkormányzati utakkal kapcsolatos feladatainkat a cégnek tagjai vagyunk, tagdíjat fizetünk - e cég alkalmazottja Sólyom Péter útfelügyelőnk. Megállapodhattunk volna úgy is, hogy az eljárásért díjat fizetünk - ez százezres nagyságrend lenne és akkor a miénk a dokumentációért beszedett ellenérték, ami tulajdonképpen a fénymásolás, fűzés, stb. ellentételezésére szolgál. A megállapodás alapján tehát a kft. készíti el a dokumentációt, a pályázók nála válthatják ki, és őt illeti meg az ellenérték, önkormányzatunk részéről pedig nem kerül semmibe az eljárás lebonyolítása. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló javaslatot, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 26/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által évben kiírandó Bánk községi utak felújítása című egyszerű közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására (közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátása, ajánlattételi hirdetmény és az eljáráshoz kapcsolódó egyéb hirdetmények, tájékoztatók, ajánlattételi dokumentáció előkészítése, elkészítése) megbízza a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft-t (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A megbízottat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért a megbízó Bánk Község Önkormányzatától semminemű díj (tanácsadói díj) nem illeti meg, a tanácsadást a megbízott díjmentesen látja el. A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi dokumentáció ellenértékeként beszedésre kerülő díj megbízottat illeti meg. Felelős: polgármester, körjegyző 4. Napirend Közbeszerzési bíráló bizottság kijelölése A bíráló bizottságba három jelöltünk van, Torma Andrea, Pénzes Klára és Laczkó Csaba. A képviselő-testület tagjai közül esetleg valaki kíván-e még mást is jelölni? Akár képviselő is részt vehet a bíráló bizottság munkájában. Például Jani bácsi is részt vehet, ha úgy gondoljátok. Pintér János képviselő Nekem az a véleményem, ha valami olyan van, amiben kéritek a véleményem, úgy is szóltok, megkérdeztek. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, egyéb javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk, a bíráló bizottság tagjaiként: t, Pénzes Klára pénzügyi főtanácsost és Laczkó Csaba műszaki ellenőrt, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a bíráló bizottság kijelöléséről szóló előterjesztést, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 27/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által évben kiírandó Bánk községi utak felújítása című egyszerű közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjaiként az alábbi személyeket jelöli ki: Laczkó Csaba műszaki ellenőr. 4

5 Pénzes Klára pénzügyi főtanácsos Felelős: polgármester 5. Napirend Bánk községi utak felújítása - ajánlattételi felhívás Ennél a napirendi pontnál arról van szó, hogy tulajdonképpen milyen feltételeket szabunk a közbeszerzés során, kik azok, akik alkalmasak arra, hogy pályázzanak. A kiírásban szerepel a Szondi utca az aszfaltozása és elkészítése. Ezen kívül benne van 36 méter hosszan a Kerekes Jenőék előtti utca sárrázója, a Benczúr utcánál a járda helyreállítása, és a Mély utcában egy kis javítás. Ivanics Attila képviselő-társam a múltkori ülésen említette a Dózsa György út és Tó utca közötti útszakasz szükségessé váló javítását. Megnéztük, és úgy láttuk, hogy igazából az alsó 20 métert kellene megcsinálni, ahol ráhordódik a sár. Nem az egészet, mert az út többi része nem annyira rossz. Az alsó részt megszórnánk apró kővel és lehengereznénk. A Mély utcai javítás a Hriagyel Andris előtti 3 x 6 méteres útszakasz, ami nincs leaszfaltozva. Ez volna ennek az ajánlattételi felhívásnak a tartalma. Nem szabtunk meg olyan feltételeket, amely szerint korlátoznánk, hogy nagyvállalkozó vagy kisvállalkozó jöhet, tehát úgy állítottuk össze a feltételeket, hogy mindenki jöhet. Feltételezéseink szerint minél többen jelentkeznek, annál olcsóbb lesz. A gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételek meghatározása fontos, ezt alaposan gondoljátok át, hiszen ezen múlik, hogy kik jelentkezhetnek, mik a minimális elvárásaink a pályázóval, illetve a majdani kivitelezővel szemben. Pintér János képviselő Kiegészítésként, nehogy valaki tévedésbe essen: amikor a Mély utca készült, a Hriagyeléknak csak a kiskapujukig készült el, a gazdasági udvarba a bejáró kapunál nincs megcsinálva az út. Valóban 6 x 3 méteres szakasz, ami akkor valamiért nem lett befejezve. Említsük meg, ami még nagyon fontos: kétféle bírálati lehetőség létezik: nyertes pályázatként az általunk megadott szempontok szerinti összességében legelőnyösebb ajánlatot választjuk, vagy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adó ajánlatot. Mi az összességében legelőnyösebb ajánlatot jelöltük meg bírálati szempontként, amiben három részszempontot vizsgálunk: az ajánlati ár 10-es súlyszámmal, a jótállás időtartama 2-es súlyszámmal, valamin a teljesítési határidő szintén 2-es súlyszámmal. Ebben is kérjük a képviselő-testület véleményét, illetve jóváhagyását. A másik fontos kérdés pedig a pénzügyi és a műszaki alkalmasság követelményei, illetve a kizáró okok, tehát aki nem felel meg a feltételeknek, az pályázóként nem vehet részt az. eljárásban A bíráló bizottság által javasolt feltételek a III.2.pontban, a 7. oldaltól olvashatóak. Ebben szintén kérjük a testület véleményét. Szintén fontos, hogy a munkákat két részre hirdettük meg: mivel elsődleges célunk a Szondi utca felújítása, és másodlagos a többi apróbb út-javítás, karbantartás, amiket a Polgármester Úr említett, és a költségvetésben összesen bruttó 6 millió forintunk van út-karbantartásra, ezért arra gondoltunk, hogy I. részmunkaként hirdetjük a Szondi utcát, és II. résmunkaként külön az összes többi apróbb munkát, annak érdekében, hogy erre a két rész-munkára külön árajánlatot adjanak a pályázók, és a beérkezett ajánlatok alapján el lehet dönteni, hogy a Szondi utca mellett a többi munkára is hirdetünk-e eredményt, tehát belefér-e a költségvetésünkbe és megcsináltatjuk-e, vagy sem. Ha olyan magas összegű ajánlatok érkeznek, hogy csak a Szondi utca fér bele, akkor a II. részmunkára már nem hirdetünk eredményt, arra vonatkozóan nem kötünk szerződést. Lényegében tehát arról van szó, hogy nem egyben lesz meghirdetve az összes útfelújítási munka, hanem kettészedve, és így két döntési lehetőségünk van. Hozzátenném még azt, hogy a költségvetés tárgyalásánál beszéltünk róla, hogy a Kerekes Jenőék bevállalták, hogy 100 e Ft-tal hozzájárulnak az előttük lévő út-felújításához, ha megcsináljuk. Akkor még nem tudtam bekerülési összeget mondani, ez most már csak a közbeszerzés után derül ki. A parkolóban álló buszokkal kapcsolatban annyit: télen gázolajos rongyokkal gyújtották alá az ott parkoltatott buszokat, ami ott hagyta az olaj-foltokat a friss aszfalton! Mi közpénzből sok pénzt ráköltünk a parkolóra, ők egy 5

6 forintot nem fizetnek azért, hogy ott tárolják a buszt, és telephelynek használja a parkolót! Mi kulturálttá tesszük, és ők meg jogtalanul rongálják. Vigyázni kellene rá! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk községi utak felújítása vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Bánk községi utak felújításáról szóló közbeszerzési ajánlattételi felhívást, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 28/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztett javaslat szerint elfogadja a Bánk községi utak felújítása tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Az ajánlattételi felhívás jelen határozat mellékletét képezi. Felelős: polgármester 6. Napirend Bánk -Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása A Szervezeti és Működési Szabályzatunkat elsősorban azért kell módosítani, mert január 1-jétől a köztisztviselőknél megszűnt a ruházati költségtérítés és a kötelező étkezési hozzájárulás, helyette belépett a cafetériajuttatás rendszere, amiről a költségvetés tárgyalásakor már beszéltünk. Ennek szabályozását és a módosulások átvezetését szükséges a Körjegyzőség SzMSz-ében is véghezvinni. Ha viszont a cafetéria-juttatás miatt már hozzányúltunk az SzMSz-hez, akkor módosítjuk azokat a részeket is, amik még módosítást igényelnek. A testületi anyagban csak a módosuló részeket küldtük ki, az SzMSz többi részében módosítást nem hajtunk végre. A 2.1. pontot kiegészítjük az Alapító Okirat és a Társulási Szerződés módosítására való hivatkozással. A 10. oldalon pontnál a cafetéria-juttatás szabályozása teljes egészében új szabály. A tanulmányi ösztöndíj, családtámogatási támogatás, illetményelőleg, mobil telefon használat eddig volt. A közlekedési költségtérítés (11. oldal) szintén egy új szabályozás. A dolgozók bejárásához, illetve a saját gépjárművel történő bejárásához kapcsolódó költségtérítés eddig nem volt leszabályozva, és úgy gondoltuk, hogy a Körjegyzőség SzMSz-ében lenne ennek a helye, ezért az évek óta alkalmazott gyakorlatnak megfelelő szabályt rögzítettük. Ezen kívül módosítottuk az 1. számú mellékletet, az eltel időszakban bekövetkezett személyi állomány változásnak megfelelően, a jelenlegi helyzethez igazítva. Kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerint elfogadjuk Bánk Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 29/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) alábbi módosításait, illetve a módosított szabályzatot elfogadja és jóváhagyja: 6

7 Az SzMSz 2.1 pontja (Alapító Okirat, Körjegyzőségi megállapodás) az alábbi mondatokkal egészül ki: Az Alapító Okirat módosítását, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító Okiratot Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 28/2009. (IV.23.) határozatával, Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 38/2009. (IV.22.) határozatával fogadta el. A megállapodást Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az 5/2010. (II.11.) határozatával, Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 3/2010. (II.12.) határozatával módosította. Az SzMSz IV. fejezet pontja az alábbiak szerint módosul: Cafetéria-juttatás A Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők a Ktv. 49/F. -a alapján egységes cafetéria-juttatásra jogosultak. A körjegyző a Ktv. 49/F. (1) és (4) bekezdése, valamint a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. Korm. rendelete alapján a cafetéria-juttatás egy főre eső éves összegét (amely nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél) és amely magánban foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is, minden év február 15-ig a képviselő-testület által elfogadott éves költségvetési rendelet alapján - határozza meg. Cafetéria-juttatásként választható juttatások: - üdülési csekk, vagy az önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás - a meleg étkeztetés, - iskolakezdési támogatás, - helyi utazásra szolgáló bérlet juttatás, - önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, - önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önsegélyező pénztárakba történő hozzájárulás, - a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba fizetett összeg, - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 1.számú melléklet pontjában meghatározott juttatás (internet használat). A választható juttatások a Körjegyzőség köztisztviselői tekintetében azonosak. A cafetéria-juttatás részletes szabályai a Közszolgálati Szabályzatban kerülnek meghatározásra Tanulmányi ösztöndíj, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás A körjegyzőség a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A támogatásokat csak a tanulmányi szerződés megkötését követően, az abban foglaltak alapján lehet kifizetni. A továbbképzés támogatásával kapcsolatos hatáskört a körjegyző gyakorolja, a részletszabályokat a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza Családtámogatási támogatás Családalapítási támogatás adható annak a köztisztviselőnek, akinek adott költségvetési évben gyermeke született. A családalapítási támogatás részletes szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza Illetményelőleg A köztisztviselő kérelmére illetményelőlegben részesíthető. Az illetményelőleg nyújtásának részletes szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza Közlekedési költségtérítés A körjegyzőség dolgozói a munkába járás költségeinek térítésére jogosultak az alábbiak szerint: - helyközi, távolsági járatokra szóló utazási bérlet árának a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő megtérítése, 7

8 - saját gépjárművel történő munkába járás esetén a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely (tartózkodási hely) közötti közforgalmi úton mért odavissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint térítés, kiegészítve a mindenkori helyközi utazási bérlet árának erejéig nettó módon számított adóköteles jövedelemként Mobil telefon használat A körjegyzőség dolgozói saját mobil telefon használata mellett az önkormányzatokat megillető kedvezményes előfizetői díjcsomag használatára jogosultak. A telefonhasználat díját továbbszámlázott szolgáltatásként a dolgozó fizeti. Az SzMSz 1. számú melléklete a Körjegyzőség szervezeti felépítése a jelenlegi személyi állomány és munkamegosztás alapján módosításra kerül. A módosítás a Körjegyzőség székhelyén dolgozók közül Henczné Hekli Bernadett által ellátott munkaköröket, valamint Petrás Zsuzsanna és Puhovszkiné Páris Piroska köztisztviselőket érintő személyi változás átvezetését érinti. Az SZMSZ módosítással nem érintett pontjai változatlanul továbbra is érvényben maradnak. A képviselő-testület a módosítások átvezetésével egységes szerkezetbe foglalt Bánk- Tolmács Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Felelős: körjegyző 7. Napirend Teraszos-kazettás szennyvíz-telep monitoring terv elkészítése, árajánlatok alapján a vállalkozó kiválasztása és megbízása Három árajánlat van előttünk. Az Öcopartner Környezetvédelmi Mérnök Iroda Bt. árajánlata: Ft+áfa. A könnyebb érthetőség kedvéért, a monitoring terv és létesítési terv elkészítésére adott első változat szerint: 345 ezer Ft+áfa. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesülés árajánlata 310 e Ft. A harmadik cég a monitoring terv elkészítésére 130 ezer Ft + áfa ajánlatot adott, és a létesítési tervre vonatkozó kérdésünkre azt a választ adta, hogy ez az összeg a monitoring tervhez képest nem tekinthető jelentősnek, mivel csak a monitoring terv némi átdolgozását jelenti. Telefonon rákérdeztem, hogy mégis, mekkora nagyságrendet jelenthez ez a nem tekinthető jelentősnek, és azt a választ kaptam hogy kb e Ft-os nagyságrendű összegről lehet szó. A monitoring tervnek lesznek még következményei, kútfúrás és egyebek, amikor majd a terv alapján a Környezetvédelmi Felügyelőség meghatározza nekünk, hogy hány kutat írnak elő, mennyit, hol kell létesíteni. Ebben a tervben kell meghatározni az elképzelést lehetőleg a Felügyelőséggel előzetesen egyeztetve - és azt hagyja jóvá a Felügyelősét. Másfél évvel ezelőtt, amikor beszéltünk már erről, akkor képben volt Malaczkó Szabolcs, a Malatech Kft. ügyvezetője. Nekik a fő tevékenységük a szennyvíz-telep létesítés, felújítás, karbantartás, üzemeltetés. Egy kérdést megérhetne, hogy megkérdezzük, tudna-e ilyen munkát végezni, és mennyiért. Ezen a szakon végzett, és szaktanácsokat is ad. Telefonon beszélek vele, ha vállalja és érdekli, elküldjük neki is azt az anyagot a szennyvíz-telepünkről, amit a többi ajánlattevőnek is, hogy nézze át, és ha érdekli, adjon árajánlatot. Ezzel kapcsolatban van-e még kérdés észrevétel, javaslat? 8

9 További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy árajánlat-kéréssel megkeressük a Malatech Kft-t is, és a Malatech Kft. által beérkezett árajánlat függvényében a legkedvezőbb ajánlatot adót megbízzam a monitoring terv elkészítésére ami jelen esetben az Arper Kft. - kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szennyvíz-telep monitoring terv elkészítéséről szóló árajánlatokat, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 30/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk község Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi es Vizügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) által az önkormányzat tulajdonában és üzemelésében lővő bánki 048 helyrajzi számú teraszos-kazettás szennyvíz-telepre KTVF: /2009. számon kiadott környezetvédelmi működési engedély II/2.pontjában előírt monitoring terv elkészítésére és benyújtására vonatkozóan a beérkezett három árajánlat mellé kérjen árajánlatot a Malatech Water Kft-től (Budapest) is. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Malatech Water Kft-től beérkező árajánlatot is figyelembe véve a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel készíttesse el a szennyvíztelepre vonatkozó monitoring tervet, és határidőben nyújtsa a Felügyelőségre. A jelenleg beérkezett három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot adó az ARPER Mérnöki Tanácsadó Kft. (2066 Szár, Rákóczi Ferenc u. 31.), ezrét amennyiben a Malatech Water Kft. nem kíván a monitoring tervre vonatkozó ajánlatot adni, vagy meglévő ajánlattól kedvezőtlenebb (magasabb összegű) ajánlatot ad, a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ARPER Mérnöki Tanácsadó Kft. (2066 Szár, Rákóczi Ferenc u. 31.) árajánlatát elfogadva az ARPER Kft-től megrendelje a monitoring terv elkészítését és Felügyelőségre történő benyújtását. Határidő: április 30. Felelős: polgármester 8. Napirend Bánki Nyár rendezvényekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése El kellene dönteni, hogy augusztus 20-ára mit választunk a Turay Ida színház produkciói közül. Andrea és közöttem volt véleménykülönbség ezzel kapcsolatosan. Én azt mondom, hogy augusztus 20-át operett műsorral tudnám jobban elképzelni, az Andrea szerint egy zenés vígjáték is lehetne. Az Imádok férjhez menni című zenés darab nem lenne jó? Az elmúlt két-három évben operett volt. A képviselő-testület megtárgyalta a lehetséges színházi darabokat. Miután további hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt, szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az augusztus 20-ai ünnepi műsorunkra az Imádok férjhez menni című zenés vígjátékot válasszuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az augusztus 20-ai ünnepi műsorra vonatkozó lehetőségeket, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, elfogadta és meghozta a következő határozatot: 31/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk község Önkormányzat képviselő-testülete a augusztus 20-ai ünnepi műsor keretében a Turay Ida Színház előadásában megrendeli az Imádok férjhez menni című zenés vígjáték bemutatását. 9

10 A képviselő-testület megbízza a polgármestert a színházi előadásra vonatkozó megállapodás aláírására. Határidő: augusztus 20. Felelős: polgármester, körjegyző Abban kérném a véleményeteket, hogy csatlakozzunk-e a Ticketportál jegyértékesítési rendszerhez a bánki nyár rendezvények jegyértékesítésével, vagy maradjunk a hagyományos jegyértékesítési rendszernél, amit eddig folytattunk? Ez egy modernebb jegyértékesítési rendszer. Ami egy internetes jegyértékesítő portál és ezen keresztül is lehetne értékesíteni a Bánki Nyár rendezvényeire is jegyeket. A jegyértékesítéshez egy programot biztosítanak. A jegyek értékesítése a programmal történik, és a jegyek nyomtatása is egy-egy értékesítésnél ebből a programból történik. Tehát nem előre legyártott jegyeket árulunk, hanem nyomtatjuk a programból, ami 30 Ft+áfa/jegy. Ennek a rendszernek az éves kedvezményes díja 20 ezer Ft lenne, - tekintettel arra, hogy csak a nyári két hónapban használnánk - valamint a kinyomtatott jegyek után 30 Ft+áfa. Ha a ticketportál ad el a rendezvényeinkre jegyet, akkor arra jutalékot számítanak fel. A múlt évben db jegyet adtunk el, előtte való évben pedig db-ot. Átlagban tehát kb db jeggyel lehet kalkulálni. A múlt évben a jegyek gyártási költsége 100 ezer Ft volt. Andival beszélgettünk, a jegy helyett szóba került még a karszalagos lehetőség is, ami lehet, hogy olcsóbb, mint a jegy. Jó a karszalagos megoldás, mert ha megveszel egy színt, az a következő évben is felhasználható. Ha olcsóbban jön ki, természetesen meg lehet próbálni. Azt viszont át kell gondolni, hogyan a karszalag hogyan működik elővétel esetén. Adunk neki egy nyugtát. Partos Gábor Antal képviselő Mennyi a jegyelővételi időszak? Általában már nyár elején legyártjuk valamennyi rendezvényünkre a jegyet, tehát szinte egész nyáron lehet vásárolni, de a gyakorlat szerint általában az előadás előtt 1-2 hétben élénkül fel az elővásárlás, de elvétve előfordul, hogy egy hónappal előtte is megveszik. Át kell gondolni mindegyik variációt! Meg kell rendelni annyi színű karszalagot, amennyi rendezvényünk lesz a nyáron, és ami megmarad, annyival kevesebbet kell rendelni a következő évben. Ezt nem tudjuk megvalósítani a tiketportál rendszerével. A karszalagos megoldásnál még azt kell átgondolni, hogy a különböző kategóriájú (gyerek, felnőtt, családi) jegyeket hogyan tudjuk megkülönböztetni? Partos Gábor Antal képviselő Rengeteg színű szalag létezik! Egy rendezvénynél legalább két színnel kell kalkulálni, egy felnőtt és egy gyereknek való színnel. Ezt még körbe járjuk, és egyelőre a Ticketportál rendszerhez nem csatlakozunk. 10

11 Annak idején azt mondtuk a fahídra, hogy kemény fából legyen. Igyekeztem körbejárni, három árajánlatom van. Akácból van három árajánlat: 400 ezer Ft, 450 ezer Ft és 625 ezer Ft, ami csak a faanyag költsége. A negyedik árajánlatot Szabó Feritől kértem rönkügyben, néhány napon belül szól. A Haáz Józsi garantálja, hogy puha fából is jó lesz, kezelni kell ezt is, azt is. A puha fa anyagköltsége kb. 300 ezer Ft. A munkadíj puhafából: 220 ezer Ft, amihez hozzájön még a betonrész költsége, összesen 700 ezer Ft körüli lenne a kivitelezés. Nem szerettem volna egyedül dönteni, ezért mondjatok véleményt! A legkeményebb fenyő három évet bírt ki a stégeken, és cserélni kellett. Nem szabad elfelejteni, hogy savas vízpára van a tóparton, ami ezt a hidat ugyanúgy fogja érinteni, mint ahogyan a stégeket is érinti. Maradjunk annyiban, hogy a Józsival kiszámoltatom és meglátjuk. Szombaton a társadalmi munkára aki tud jönni, azt szeretettel várjuk! 9. Napirend Bánk 100 és 169 helyrajzi számú területek (autóbusz-öböl) határrendezése Tudjátok, hogy a megépült új buszmegállót addig nem lehet üzembe helyezni, amíg a buszöböl részt át nem adjuk a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Kft. kezelésébe. Ehhez elkészült a telekalakítási terv. Ezt a tervet a Magyar Közút Kft. illetékesei már jóváhagyták, elfogadták. Kérem, hogy hagyjuk jóvá, és indíthassuk a földhivatali eljárást. Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Bánk 100. és 169. helyrajzi számú területeket érintő határrendezést a mellékelt terv szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület a Bánk 100 és 169 helyrajzi számú területek (autóbusz-öböl) határrendezéséről szóló telekalapítási tervet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 32/2010. (III.25.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dombai Gábor földmérő mérnök által elkészített, Bánk község 100 és 169 helyrajzi számú földrészletek autóbusz-öböl miatti határrendezésére vonatkozó telekalakítási tervet elfogadja és hozzájárul a határrendezéshez, mely alapján az Önkormányzat tulajdonát képező 169 hrsz-ú terület nagysága 26 m 2 -rel csökken, a 100 hrsz-ú közút területe 26 m 2 -rel nő. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekhatár-rendezés átvezetésére. Felelős: polgármester További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és a képviselőtestület ülését bezárta. K.m.f. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző A jegyzőkönyv hiteles. Ivanics Attila képviselő 11

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2016. július 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi 18. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013.

Bököny Község Képviselő-testülete november 28-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: /2013. Bököny Község Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 1- /2013. határozatai: 120-122/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Döntés az Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 6-án 17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Kajászó k 2008. április 29- i együttes üléséről Jelen vannak: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 22-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

19. számú JEGYZŐKÖNYVE

19. számú JEGYZŐKÖNYVE a 19. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 11- én 19,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Balogh Tibor Bodnár János Cseh Béla Dargó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat.

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 11-én megtartott rendkívüli üléséről. t á r g y a l t n a p i r e n d e k : o k : h a t á r o z a t 1./ Szob-Nagybörzsöny

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

2015. június 19-én (csütörtök) du órára

2015. június 19-én (csütörtök) du órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 21.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 52/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (103-104/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 9 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 9 fő képviselő jelen van. 252 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 7. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Molnár István

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben