MAGYAR GOLGOTA 1920.JÚNIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR GOLGOTA 1920.JÚNIUS"

Átírás

1 ALTÁRÓI TÜKÖR TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVII. évfolyam, 3. szám május MEGHÍVÓ! Tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát a június 4.-én szombaton 16 órakor kezdődő, a Művelődési Ház udvarán tartandó TRIANONI EMLÉKNAPI megemlékezésre, műsorra és koszorúzásra. MAGYAR GOLGOTA 1920.JÚNIUS 4! A december 5.-i külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáról rendezett népszavazás eredménytelensége egy nemzettudatát vesztett közösséget körvonalazott. Ide vezetett a trianoni és a párizsi békeparancsok valós körülményeinek elhallgatása és egy hamis, megszégyenítő ál-nemzettudatnak a magyarság nemzedékeire való erőszakos rákényszerítése. A hiteles nemzettudat újjáépítése a magyarság újbóli felemelkedésének, a nemzeti egység megteremtésének alapfeltétele. A magyar állampolgárság minden magyar számára alanyi jogon történő visszaadásához éppen ezért a Nemzeti Trianon-emléknap törvénybe iktatásán vezet az út. Az Európai Unió egyik alapító tagja által elfogadott törvény nemzeti emléknappá nyilvánítja febr.10-ét a második világháborút lezáró párizsi béke napját (1947. febr. 10.) tekintettel arra, hogy ezen a napon vesztette el Olaszország az isztriai félsziget egyik részét, és hazájukból elüldöztek mintegy 300 ezer olaszt. Ha a hatvanmilliós Olaszország számára egy fél Magyarország - megyényi terület elvesztése elegendő ok arra, hogy a terület elcsatolását elrendelő béke napját nemzeti emléknappá nyilvánítsa, akkor Magyarország számára a trianoni ország csonkításának a nemzet örökös emlékezetébe való vésése, mondhatni kötelező. A nemzeti tragédiának a nemzetek emlékezetébe való emelése az Európai Unióban jogos és teljesítendő elvárás. A trianoni békével elkövetett és a párizsi békével fokozott országcsonkítás igazságtalanságát elismeri a kor legtöbb államférfija. Éppen ezért június 4.-ének nemzeti emléknappá nyilvánítása, a nemzet emlékezetébe való vésése azért szükséges, hogy ilyen gyalázat a magyar néppel soha többé ne eshessen meg. Végül, álljon itt egy történelmi eseménysor: Az június 4.-én ránk rótt büntetés elfogadhatatlanul igazságtalan volt. Tényként kell kezelni, hogy Magyarország nem tehető felelőssé az I. világháború kirobbantásáért. Bár a páduai fegyverszünet (1918.nov.3.) mindenféle harci cselekmény beszüntetését kimondta, az antanthatalmak saját fegyverszünetüket felrúgva hadüzenet nélkül háborút indítottak Magyarország ellen. Az I. világháborút lezáró Versailles-i béke során a nemzeti elvre való hivatkozással, Magyarország területe kétharmadának elcsatolásával korábban soha nem volt államokat hoztak létre, pl. Csehszlovákiát és Jugoszláviát, és meglévőt bővítették soha nem volt méretűvé, mint Romániát. Magyarországgal szemben a nemzetközi jog valamennyi elvét semmibe véve jártak el, megtagadva tőle mind a történelmi, mind a nemzeti, mind az önrendelkezési elvet. Ekképp jutottak színmagyar területek és közösségek a fent nevezett utódállamok uralma alá. Az I. és a II. világháború győztesei még a nemzet és országcsonkításon is túltevő eszközt, a magyarságnak háborús bűnös nemzetként való kollektív megbélyegzését is alkalmazták. Ekként a világháborús béke előzményei, felvetik a magyargyűlölet 20. századi felkorbácsolásának nagyhatalmi felelőségét is. A Magyarországtól elkobzott területeket birtokló országok Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia egyeztetett politikájával igyekeztek Magyarországot gazdaságilag és politikailag elszigetelni, a területükhöz csatolt magyar nemzetrészeket felszámolni, beolvasztani vagy felbomlasztani. A magyarság nemzeti azonosságtudatának lerombolásában a párizsi békét követő kommunista berendezkedésű magyar állam is bűnrészes volt: megfeledkezett elcsatolt nemzettársairól, akikkel szemben alkotmányos kötelességei lettek volna. Az erről szóló közbeszédet tiltotta.

2 ALTÁRÓI TÜKÖR 2 Államférfiak a trianoni béke-parancsról: Francesco Nitti, olasz miniszterelnök 1924 szeptemberében: Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása anynyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula.. a leggonosszabb módon visszaéltek a győzelemmel Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra rákényszeríttetek. Herbert Henry Asguit, aki 8 évig volt angol miniszterelnök -írja 1925-ben: Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye. Vladimir Iljics Lenin: Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje hallatlan béke, rabló béke ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak. Lloyd George, angol miniszterelnök, október 7.-én mondott beszédében Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt. André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix c. könyvében írja: Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében. Tomas Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke. Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között. Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök: A trianoni szerződés eredménye: Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem. Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője június 4.-én a következőket mondta: Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt! Lord Viscount Rothermere a Daly Mail kiadója és főszerkesztője, 1927 június 21.-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt) című cikkében a következőket írta: Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták életüket és nem azért, hogy a dicső nemzettel szemben ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést. Stanley Baldwin, angol miniszterelnök: Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg. Mitterand, francia államfő: ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt! Ezért ővelük együtt kiálltjuk: Vesszen Trianon! Vesszen Trianon! Vesszen Trianon! IGAZSÁGOT EURÓPÁNAK, IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!!! Árendás Vendel Köszönjük Szomjú Péternek Trianoni emlékmű vünk magyar címerrel való díszítését! Önkormányzati szolgáltatási hírek IGAZGATÁSI SZÜNET Minden évben problémát okoz a köztisztviselők éves szabadságának a kiadása, ezért a Képviselő-testület Hivatalának igazgatási szünetét (vonatkozó jogszabályok betartása mellett) az alábbiak szerint rendelte el: július 18-tól július 22-ig, augusztus 15-től augusztus 19-ig, december 23-tól január 06-ig (Karácsonyi ünnepek) Az igazgatási szünet ideje alatt ügyelet működik, anyakönyveztetési és egyéb sürgős esetben hívható telefonszám: 06 30/ FOGÁSZATI NYÁRI SZÜNET Tokodaltáró Község Önkormányzat fenntartásában működő fogászati alapellátás nyári szabadságolás miatt az alábbi időpontban szünetel: Helyettesítés az Egészségház hirdetőtábláin megtekinthető július 18-től augusztus 15-ig

3 XVII. évfolyam, 3. szám 3 KUTYATELEP Az előző számunkban hírt adtunk arról, hogy a kóbor ebek befogására ideiglenes telepet alakítanánk ki a volt Uszoda területén. Tekintettel a lakosoktól érkező visszajelzésekre Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazattal hatályon kívül helyezte korábbi döntését és a tatai székhelyű E-KUSS Kft-vel kezdeményeztünk tárgyalásokat a közfeladat megoldásának érdekében. RENDŐRSÉGI FOGADÓNAP A Dorogi Rendőrkapitányság és a Tokodaltáró Község Önkormányzat megállapodása alapján a hatékonyabb feladatellátás érdekében a rendőrség megbízottja (Tel.: 30/ ) minden páratlan hét szerdán óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal rendezvénytermében Legközelebbi fogadóóra időpontja: június óráig SZTK RENDELÉS ÚJ HELYEN A dorogi Szent Borbála Szakorvosi Rendelő (Dorogi SZTK a Mária utcában) május 2-tól határozatlan ideig ZÁRVA tart az épület teljes külső és belső felújítási munkálatai miatt május 9-től a dorogi szakrendelő szolgáltatásai a régi BÁNYÁSZFÜRDŐBE /RELABOR épülete, Hantken Miksa u. 3./ kerültek át. A röntgen, UH, tüdőgyógyászati, sebészeti szakrendelés változatlan helyszínen folyamatosan működik a kórház földszintjén. Gyógytornára a kórház emeletén kerül sor. A szakorvosi ellátásokról érdeklődni az és es telefonszámokon lehet. ÁRAMSZÜNET Az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. folyamatos korszerűsítést hajt végre az elektromos hálózaton. A beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése, ezért Az áramszünet az alábbi utcákat érinti: Á R A M S Z Ü N E T L E S Z: június 21-én 12 órától 16 óráig. Akácos u. 1., Dobó K. u. teljes, József A. u. 1., 3., 5., 5/a., Kun B. u. 1., Landler J. u. 45. és 27., Rajk L. u. teljes, Váci M. u. teljes területén HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGET ÁTHELYEZÉSE Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kun B. utca és a Asztalos S. utca sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetet - a játszótér tisztaságának a megóvása érdekében - áthelyeztük az Asztalos S. utca és a Landler utca kereszteződésébe. Megkérünk mindenkit, hogy a gyűjtőedényeket rendeltetésüknek megfelelően használják és oda nem illő kommunális háztartási hulladékot ne helyezzenek el. Együttműködve a szolgáltatóval (Saubermacher Kft.) folyamatosan vizsgáljuk a Közszolgáltatási szerződéseket és tartozás esetén végrehajtási eljárást foganatosítunk. Amennyiben nem rendelkezik szerződéssel (egyéni hulladékszolgáltatási szerződés), úgy azt a Polgármesteri Hivatalban is meg lehet kötni, nem kell Esztergomba utazni.

4 ALTÁRÓI TÜKÖR 4 ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS július 1-jétől július 15-ig Tokodaltáró Község Önkormányzata elektronikai hulladékok gyűjtésére akciót szervez. Az elektronikai hulladékokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell leadni. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy hivatali időben szíveskedjenek az elektronikai hulladékot (TV, hűtőszekrény, rádió stb.) leadni, mert csak azoknak az elektronikai cikkek az átvételére van módunk, amelynek szerkezete, külső borítása nem megrongált. Ez azt jelenti, hogy szétszedett hűtőgépek, számítógépek visszavételét nem tudjuk vállalni. Megkérünk mindenkit, hogy csak olyan elektronikai hulladékot hozzon be a Hivatalba, mely megfelel a fenti körülményeknek. További információ Nagy Mihálytól kérhető, tel.: 06 30/ Tisztelettel: dr. Szax Márta Veronika jegyző Szociális-Művelődési és Közoktatási Bizottsági Hírek Tokodaltáró Község Önkormányzata jelentkezett a "Virágos Magyarország"c. versenyre. A meghirdetett verseny illetve mozgalom célja( falu kategóriába indulunk) a rendezett,kulturált környezet kialakítása. A versenyre való jelentkezés ingyenes, településünk saját anyagi keretein belül virágoztatja fel községünk környezetét, természetesen lakossági és Intézményeink összefogásával. Célunk a településen élők együttműködésre való ösztönzése, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti örökség megőrzése és gyarapítása. Az elkövetkezendő hetekben-hónapokban településünket virágosítjuk,zöld növényeket ültetünk, köztereinket díszítjük, új zöldfelületeket létesítünk. Szépítjük és díszítjük Tokodaltárót! Kérjük Községünk lakóit, hogy környezetük tudatos odafigyelésével segítség Önkormányzatunk törekvését. Ujbányi Tiborné Bizottsági elnök Hermina Nőegyesület hírei: A Hermina Nőegyesület a Tokodaltárói Nőklubból alakult át civil szervezetté, folytatva azt a több évtizedes hagyományt, amit a Nőklub működése során kialakított saját arculatára. Az Egyesület működése Tokodaltáró közigazgatási területére terjed ki. Kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. Az Egyesület célja a nők esélyegyenlőségének, közéleti szerepvállalásának támogatása, erősítése, a női érdekérvényesítés helyi szintű kibontakoztatása. Az egyesület a célja alapján a következő tevékenységeket folytathatja: szabadidős és hobbitevékenység szervezése kulturális rendezvények, konferenciák szervezése kulturális pályázatok hirdetése karitatív tevékenység végzése kapcsolatteremtés más női szervezetekkel és környékbeli kulturális egyesületekkel Az Egyesület fenti céljának elérésére szervezi tagjai nonprofit tevékenységét. A Hermina Nőegyesület közösségfejlesztő szerepet vállal Tokodaltáró község mindennapi életében. Megtiszteltetésnek érezzük ha segítő munkánkkal támogathatjuk községünk rendezvényeit. Elősegítjük a kapcsolattartást, találkozókat, rendezvényeket készítünk elő, támogatjuk azok megvalósítását és az elképzelések formába öntését. A jellemzően hátrányos helyzetű vagy éppen valamilyen veszélynek kitett kis közösségek érdekképviseletét felvállaljuk. Érzelmi támogatást nyújtunk azon tagjaink részére, akik az igények és jelzések alapján elbizonytalanodnak életkörülményeik miatt. Tagjaink révén kezdeményező és szervező szerepet töltünk be, mint civil szervezet. A 2010-évben is több rendezvényünk volt( Farsang,Nőnap, Anyák-napja,Falunap,Pilismarót-családi nap,gyógyfürdő,idősekvilágnapja,márton-nap,karácsony). Ünnepi programjainkra meghívást kapott településünk Polgármestere,aki élt a lehetőséggel és több alkalommal megtisztelte jelenlétével Egyesületünket. A "Közbiztonság"c. bűnmegelőzési előadás sorozatunkat folytatni szeretnénk a közeljövőben, mert fontosnak tartjuk idős lakóink felvilágosítását és tájékoztatását hogyan védjék értékeiket a "bűnelkövetők" ellen. Köszönjük támogatóinknak ( Dr. Völner Pál Országgyűlési képviselő, Nagy Béla Tokodaltáró Község Önkormányzati képviselője) az Egyesületünk részére nyújtott segítséget Tokodaltáró, május 27. Ujbányi Tiborné Egyesületi elnök

5 XVII. évfolyam, 3. szám 5 Iskolai Hírek Jótékonysági bál az iskola javára -Köszönetnyilvánítás Köszönjük a Szülőknek és a Pedagógusoknak, hogy a jegy megvásárlásával támogatták iskolánkat. Külön köszönet azoknak, akik tombolatárgyakkal illetve pénz felajánlásával segítették a rendezvény megvalósulását. A bevételt a Szülői Munkaközösség az iskola tanulóinak jutalmazására fordítja. Támogatóink: Filip Csabáné, Árendás Vendel, Petrik József, Székely Gabriella, Szomjúné Deli Ilona, Bartalos Edina, Herendiné Szabó Veronika, Pálfi Balázs, Sziklai Béla, Nagy Endre, Hüse István, Pongrácz László - EZ+AZ, Csákvári Ferenc - Éva Butik, Flórián Gyuláné Anaconda Bőrdíszmű Fehérnemű, Joker Élelmiszerbolt, Sárdi Ferenc Gazdabolt, Bakos András Vitál Kft., Lőrincz Jánosné STÚDIÓ 2000, Ádámszk Anita Szépség Stúdió, Szépség Sarok Erzsi kozmetikus és Betti fodrász, Kósa Zsolt pékség, Herendi Henrietta sütemény sütése Nyertes pályázataink: A nyári táborra (Parádfürdő) a Kalandvár Egyesülettől ,-Ft-ot nyertünk. Egy másik pályázaton teljes egészében megnyertük a táborozás útiköltségét ,-Ft-ot, valamint 3 hátrányos helyzetű tanuló részvételi díját. A nyári napközi programjai is teljesen ingyenesek lesznek a tanulók számára, mert pályázati pénzből tudjuk fedezni a költségeket. Március 15-én Hazánk Magyarország címmel egy az egész iskolát mozgósító honismereti játékot indítottunk. A győztes osztály, illetve a legaktívabb tanulók mennek jutalom kirándulásra (Nemzeti Múzeum, Margitsziget). A kirándulás költségét szintén pályázat útján nyertük. Energiasuli pályázaton 30 db labdát nyertünk. Iskolai kiállítás: 230 éves a szénmedence bányászata ebből az alkalomból az iskola előterében kiállítást rendeztünk be. A kiállítás megtekinthető az iskola nyitva tartási idejében. KOMOLY SIKERRŐL SZERETNÉK BESZÁMOLNI: Iskolánk alapítványa részt vett a Deloitte Zrt es Közös Többszörös" pályázatán. A beérkezett 99 pályázat közül 3 szervezet részesült teljes vagy részleges támogatásban. A Támogatási Bizottság a Tokodaltárói Gárdonyis Gyermekekért Közhasznú Alapítvány számára ítélte meg a legnagyobb értékű támogatást. Egy speciális Ayres fejlesztő szoba létrehozására Ft-ot, 2 gyógypedagógus Ayres-terápiás továbbképzésére Ft-ot, a nyári tábor költségeire Ft-ot költhetünk. Évzáró, ballagás időpontja: június

6 ALTÁRÓI TÜKÖR 6 Tokodaltárói Polgárőr Egyesület Ifjúsági Csoport 2008 ősze óta alakult meg Tokodaltárón az ifjúsági csoport. Az idei évben kiemelt teljesítményt nyújtottak a fiatalok és úgy érzem megérdemlik, hogy közvetítsem sikereiket: Dorog Területi elsősegélynyújtó verseny eredményeink: I. helyezett középiskolás csapat Tokodaltárói Ifjúsági Polgárőr Csoport (Reményi Szimonetta, Pintér Piroska, Kontra Eszter, Partos Patrik, Iván Krisztián), továbbjutottak a megyei döntőbe. A megyei döntőn 4. helyezést értek el. III. helyezett általános iskolás csapat Tokodaltáró Gyermek Polgárőr Csoport 1 (Herendi Enikő, Rostás Anna, Petrik Krisztián, Sziklai Péter, Egri Dávid) IV. helyezett ált. iskolás csapat Tokodaltárói Gyermek Polgárőr Csoport 2 (Bihari Alexandra, Tátrai Bianka, Dajka Tímea,Vágási András és Vágási Gábor) Felmenő Rendszerű Katasztrófavédelmi Verseny, Nyergesújfalu: II. helyezett, általános iskolás korosztály:tokodaltáró Gyermek Polgárőr Csoport 2 ( Herendi Enikő, Rostás Anna, Petrik Krisztián, Sziklai Péter, Egri Dávid) XI. helyezett, általános iskolás korosztály: Tokodaltáró Gyermek Polgárőr Csoport 1 ( Bihari Alexandra, Tátrai Bianka, Dajka Tímea, Vágási András, Vágási Gábor) V. helyezett, középiskolás korosztály: Tokodaltáró Ifjúsági Polgárőr Csoport (Pintér Piroska, Reményi Szimonetta, Kontra Eszter, Partos Patrik, Iván Krisztián) A Gyermek Polgárőr Csoport 2 továbbjutott a megyei versenyre, Komáromba! A megyei döntőben 6. helyezést értek el. Területi csecsemőgondozási verseny Dorog: I. helyezett középiskolás csapat: Ifjúsági Polgárőr Csoport Tokodaltáró (Reményi Szimonetta, Pintér Piroska, Kontra Eszter) V. helyezett általános iskolás csapat: Gyermek Polgárőr Csoport 1 Tokodaltáró ( Rostás Anna, Herendi Enikő, Petrik Krisztián) VII. helyezett általános iskolás csapat: Gyermek Polgárőr Csoport 2 Tokodaltáró ( Bihari Alexandra, Tátrai Bianka, Dajka Tímea) A középiskolás csapat bejutott a megyei döntőbe :) Megyei Csecsemőápolási Verseny, döntő: III. helyezett középiskolás csapat: Tokodaltárói Ifjúsági Polgárőr Csoport (Kontra Eszter, Reményi Szimonetta, Pintér Piroska) XXX. Hahóti Kupa, Hahót: IV. helyezett csapat, Tokodaltárói Gyermek Polgárőr Csoport ( Petrik Krisztián, Egri Dávid, Rostás Anna, Bihari Alexandra ) Felkészítők: Schubert Edina Katalin, Petrik Zsolt, Hidasi Zsolt Milán, Seres Attila, Kövecs Gergő, Pintér Zsolt Pár szó a szemétszedésről: Schubert Edina Katalin, KEMPÖSZ Sport és Ifjúsági Tagozat Vezető május 21-én a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület is csatlakozott a TE SZEDD országos szemétszedési akcióhoz. A megye több városából is érkeztek hozzánk polgárőrök, valamint jelen volt Bárdos Zoltán, a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és vitéz Gunázer Gyula megyei alelnök is, hogy segítsenek megszépíteni falunkat. Kiemelt célpont a vasút melletti rész megtisztítása volt, ami sikeresnek mondható, hiszen több, mint 200 zsák szemét került begyűjtésre. Ezúton is köszönjük minden önkéntesnek a részvételt! Petrik Zsolt, Tokodaltárói Polgárőr Egyesület elnöke

7 XVII. évfolyam, 3. szám 7 Művelődési Ház hírei: A FÖLD NAPJA RAJZPÁLYÁZAT KIEMELKEDŐ ALKOTÁSAI: Már hagyománynak tekinthetően, 2011 áprilisában Föld napja alkalmából a Művelődési Ház ismét rajzpályázatot hirdetett Tokodaltáró óvodásai, iskolásai és a KEMO ISZI Fogyatékosok Otthona lakói részére. A kiállítás megnyitóján április 22-én, a rajzpályázat díjazottjai kihirdetésre kerültek. Benedek Imréné, Környezet, Egészség és Természetvédő Klub vezetője és Szomjúné Deli Ilona, Bányász Kultúrotthon igazgatója zsűrizte az alkotásokat. A Fogyatékosok Otthona lakói alkotásaikban az újrahasznosítás köszönt vissza, melyért KÜLÖNDÍJBAN részesültek. Három korcsoport került díjazásra: A legkisebbek (óvodások), a középső korcsoport (alsó tagozatosok) és a legnagyobbak (felső tagozat) Eredmények: Óvódások: I.: SINKÓ REBEKA ERIKA II.: HARMAT ZSOMBOR III.: JAKAB FERENC helyezettek valamint HARMAT SÁRA- HANKÓ DZSENIFER- PAZGYERA ZSUZSA óvodások a rajzpályázat KÜLÖNDÍJÁ- BAN részesültek. Alsó tagozatban: I. :SÜVEGES BOGLÁRKA NOÉMI II.: BAKOS ANDRÁS FÖLDES BALÁZS III.: NAGY JÁZMIN MÁTYÓK TAMARA és KISS PATRIK tanuló a rajzpályázat KÜLÖNDÍJASA. Felső tagozatban: SIMON RÉKA tanuló részére 1. helyezésért BERBER DETTI BOGLÁRKA tanuló részére 2. helyezésért. PÁLFI NIKOLETT tanuló részére 3. helyezésért. Tabak JUDO Hírek Felkészítő edzőnk: Sziklai Béla Ádám Az elmúlt hetekben a TABAK judo szakosztály judokái négy versenyen vettek részt: Zirc, Budapest, Győrszentiván és Ploiesti / Románia / én Zircen meghívásos versenyen indultunk 7 fővel, ahol az alábbi eredmények születtek: Ghete Bence: I. hely Sziklai Albert: I. hely Kriszeg Ákos: II. hely Oláh Ferenc: III. hely Krizonics Ádám: III. hely Báthory Róbert: V. hely Makkai Krisztián: V. hely án került megrendezésre Budapesten az UTE csarnokában az Ifjúsági diákolimpia. Sziklai Albert a 16-fős mezőnyben második helyezett lett. Albert a Zsigmondy Vilmos Gimnázium nevében indult, ahol jelenleg folytatja tanulmányait án Győrszentiván sportegyesülete volt a házigazdája a II. Körzeti rangsorversenynek. Diák A, B, C korosztály mellett serdülők is indultak ill. gyermek játékos vetélkedő is szerepelt a versenykiírásban. Diák eredmények: Németh Erik: III. hely Ghete Bence: V. hely Serdülő eredmények: Szimicsek Máté: I. hely Krizonics Ádám: II. hely Makkai Krisztián: III. hely Gyermek eredmények: Kara Angéla: I. hely Oláh Ottó: II. hely Erdélyi Máté: I. hely (Mátét külön kiemelném, mert mindkét ellenfelét ippont érő dobással győzte le, így jogosan állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.) ig Románia, Ploiestiben Ifi Európa Kupát rendeztek, Sziklai Albert (73 kg) pontszerző 7. helyezést ért el én került megrendezésre a 24. Budapest Kupa nemzetközi judo verseny 13ország részvételével, ahol a TABAK két ifi korosztályú sportolója indult 73 kilogrammban. A 26-fős mezőnyben Sziklai Albert ezüst érmet szerzett, míg Iván Krisztián az ötödik helyezett lett. Gratulálunk versenyzőinknek az elért szép eredményekhez! Sziklai Béla, szakosztályvezető

8 ALTÁRÓI TÜKÖR 8 Falunap, június 3-5. Tervezett Program 2011.június 03. péntek Polgárőrségi- Katasztrófavédelmi Vetélkedő Program: Gyülekező a sportpályán 8 00 Hivatalos Megnyitó A versenyt megnyitja Krug Gusztáv, az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke és Petrik József, Tokodaltáró Község Polgármestere 8 15 Első csapat indulása, a csapatok 10 percenként indulnak Az első csapat várható visszaérkezése folyamatosan EBÉD Kettlebell és kick-box bemutató Komplex műszaki mentési bemutató (Nyergesújfalui Tűzoltóság, OMSZ, Dorogi Rendőrkapitányság) Verseny zárása, eredményhirdetés, elismerések átadása Retro Disco- kifulladásig Sztárvendég: BNF Viva Comet jelölt Napközben folyamatos: Kresz-park, rendőrségi bemutatók, az Esztergomi Tűzoltóság bemutatója, ugráló vár, stb június 05. vasárnap Tokodaltárói Falunap Helyszín: Tokodaltáró Sportpálya Főzőverseny Esztergom TABAK Öregfiúk Labdarúgó mérkőzés vezeti: Erős Gábor, FIFA játékvezető Tokodaltárói Mazsorettek Felvonulása Hivatalos megnyitó: Petrik József, Tokodaltáró Község Polgármestere Gerecse Íjászok, Barantások és vendégeik bemutatója Tóth Gabi TABAK Dunaalmás felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés Molnár Gábor Fúvosok- Dorogi Sváb Zenekar Retro Disco DJ KUTI-val június 04. szombat Gárdonyi-nap tervezett programja 9 00 Felnőtt nemzetközi sakkverseny (Műv.Ház) Megnyitó az iskolában Csodák Palotája előadás (tornaterem)- az iskola tanulóinak Magyarország vetélkedő záró játék 4-8 o. (tornaterem) iskola tanulóinak Aszfalt rajzolás 1-3.osztályosoknak (udvar) A nap hátralévő részében helyszín a Sportpálya: Kézműves foglalkozás az óvónők vezetésével Kerékpárverseny 1-8.o. előzetes nevezés alapján Íjász bemutató és a Nyergesújfalui Mazsorett csoport bemutatója Trianoni megemlékezés (Művelődési Ház udvarán- Önkormányzati rendezvény) Utcai futóverseny Lángos evő verseny Crazy Dance táncbemutató Hobby Blues Band TOTO- helyi rock zenekar fellépése Macza Péter - Sramli zene Napközben folyamatosan: ugráló vár, büfé Kiadja: Tokodaltáró Község Önkormányzata, 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Felelős kiadó: Petrik József, polgármester Szerkesztő: Fodor Nicolett, Guba Mónika Telefonszám: 33/

Tokodaltáró Önkormányzat Képviselőtestülete meghívja Önt és családját. 2012. június 4-én (hétfőn) 17 órai kezdettel tartandó TRIANON EMLÉKNAPI

Tokodaltáró Önkormányzat Képviselőtestülete meghívja Önt és családját. 2012. június 4-én (hétfőn) 17 órai kezdettel tartandó TRIANON EMLÉKNAPI ALTÁRÓI TÜKÖR TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. évfolyam, 1. szám 2012. június Tokodaltáró Önkormányzat Képviselőtestülete meghívja Önt és családját Helyszín: 2012. június 4-én (hétfőn) 17 órai

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA X. évfolyam 1. szám 2009. május takarékos gazdálkodásnak és az adóbevételekből Petrik József polgármestert kérdeztük Tokodaltáró 2008. évi gazdálkodásáról.

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A FÖLD NAPJA FÖLD NAPJA. Petrik József polgármester A BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON

ALTÁRÓI TÜKÖR TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A FÖLD NAPJA FÖLD NAPJA. Petrik József polgármester A BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON ALTÁRÓI TÜKÖR TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVII. évfolyam, 2. szám 2011. április Gyermekek két ünnepnek örülnek nagyon. Az első természetesen a Karácsony a maga rengeteg ajándékával, illataival,

Részletesebben

206. szám MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI-EMLÉKMŰNÉL. XVII. évfolyam. 2010. június 10. TISZTELT MEGEMLÉKEZŐK!

206. szám MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI-EMLÉKMŰNÉL. XVII. évfolyam. 2010. június 10. TISZTELT MEGEMLÉKEZŐK! XVII. évfolyam 2010. június 10. 206. szám MEGHÍVÓ Az általános iskola búcsúzó 8. osztálya szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját június 19-én 10 órakor a CSENYÁ ÁMK Erdei Ferenc Általános Iskolájában

Részletesebben

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS Dsida Jenő': "Édes jó Istenem, Hallgasd meg imámat, Áldd meg minden jóval Édes jó anyámat Áldó két kezedet Tartsad mindig rajta, Mosolyogj rá szeretetet,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk második negyedéves munkájáról, a községünket érintő fő kérdésekről kívánom

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

MEZÔFAL. Köszönet a pedagógusoknak A Pedagógus nap alkalmából

MEZÔFAL. Köszönet a pedagógusoknak A Pedagógus nap alkalmából Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. június Tartalom Ilyen még nem volt! 2. oldal Megköthetõ a szerzõdés 3. oldal Elismerés a kiváló munkáért 3. oldal

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Beruházásainknál nincs nyári szünet!

Beruházásainknál nincs nyári szünet! A Zsíros-hegyi út építésének második üteme a Kálvária-dombtól a Tölgy utcáig megkezdôdött. Ehhez kapcsolódóan elkészül a Vértes utcai vízelvezetô árok, és a kivitelezô 2010. 07. 06-tól lezárja a munkaterületet.

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

Cserszegtomaji Krónika

Cserszegtomaji Krónika Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2014. december IV. évf. 11. szám Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Cserszegtomaj! Tisztelt Lakótársaim, kedves Olvasó! Advent napjait éljük, az esztendő

Részletesebben

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 7. szám 2014. július HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Maros-völgyi LEADER Egyesület Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel

Részletesebben

LXXXVII. évfolyam 07. szám 2015. április 10.

LXXXVII. évfolyam 07. szám 2015. április 10. LXXXVII. évfolyam 07. szám 2015. április 10. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Megkérdeztük... Március 26-án ismételten megtartotta soros nyilvános és zárt ülését Mezőtúr város képviselő-testülete.

Részletesebben

Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja

Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja IX. évfolyam 2. szám 2012. július MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja FALUNAP 2012. AUGUSZTUS 11. 2012. AUGUSZTUS 10. (PÉNTEK) Egészség program. Helye: Művelődési Ház.

Részletesebben

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK 18. szám 2012. MÁJUS KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK A diákélettől búcsúztunk, de egymástól és az iskolától nem, fogalmazták meg a ballagást követően

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2013. évben valamennyi hátrányos

Részletesebben

SIKERES ÖSSZEFOGÁS KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGÁÉRT 350 zsák, több mint két tonna szemét

SIKERES ÖSSZEFOGÁS KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGÁÉRT 350 zsák, több mint két tonna szemét SIKERES ÖSSZEFOGÁS KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGÁÉRT 350 zsák, több mint két tonna szemét Városvezetésünk kezdeményezésére, civil egyesületek és iskolák részvételével, április 9-én nagyszabású szemétszedési akciót

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - Csapatépítés a vizen. Sárkányhajó-népszerűsítő versenyt rendeztek június 9-én a Hosszú-tónál, a képen

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2013. július Tisztelt Úrhidai Polgárok! Az önkormányzatok számára az idei esztendő a változások éve. 2013 január 01- től a Géza Fejedelem Általános

Részletesebben

TÁNC VILÁGNAPJA MESEMÛSOR

TÁNC VILÁGNAPJA MESEMÛSOR 2012. ( 20. évfolyam ) 2. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft TÁNC VILÁGNAPJA Az ünnepet elõször 1982-ben rendezték meg, és azóta minden évben április 29-én a francia balett-táncos Jean-Georges Noverre

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna XXV. évfolyam 6. szám www.csemo.hu 2015. június 1 RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 6. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2015. június F alunap 2015. július 3-4. HARCÁSZATI ÉS MILITARY

Részletesebben

HÍRLAP. Sámsoni. TeSzedd! Értékteremtő közfoglalkoztatás Hajdúsámsonban. Értéket teremtünk. Önkéntesen a Tiszta Magyarországért!

HÍRLAP. Sámsoni. TeSzedd! Értékteremtő közfoglalkoztatás Hajdúsámsonban. Értéket teremtünk. Önkéntesen a Tiszta Magyarországért! Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP Odaadó példamutatással csatlakozott városunk is a TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhoz idén is. Május 16-án, szombaton reggel 8 órakor gyűltek össze a

Részletesebben

Közlöny. Félegyházi. Virágot ültettek, parkot rendeztek

Közlöny. Félegyházi. Virágot ültettek, parkot rendeztek Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. április 28. XX. évfolyam 8. szám Közlöny Virágot ültettek, parkot

Részletesebben