MAGYAR GOLGOTA 1920.JÚNIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR GOLGOTA 1920.JÚNIUS"

Átírás

1 ALTÁRÓI TÜKÖR TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVII. évfolyam, 3. szám május MEGHÍVÓ! Tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát a június 4.-én szombaton 16 órakor kezdődő, a Művelődési Ház udvarán tartandó TRIANONI EMLÉKNAPI megemlékezésre, műsorra és koszorúzásra. MAGYAR GOLGOTA 1920.JÚNIUS 4! A december 5.-i külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáról rendezett népszavazás eredménytelensége egy nemzettudatát vesztett közösséget körvonalazott. Ide vezetett a trianoni és a párizsi békeparancsok valós körülményeinek elhallgatása és egy hamis, megszégyenítő ál-nemzettudatnak a magyarság nemzedékeire való erőszakos rákényszerítése. A hiteles nemzettudat újjáépítése a magyarság újbóli felemelkedésének, a nemzeti egység megteremtésének alapfeltétele. A magyar állampolgárság minden magyar számára alanyi jogon történő visszaadásához éppen ezért a Nemzeti Trianon-emléknap törvénybe iktatásán vezet az út. Az Európai Unió egyik alapító tagja által elfogadott törvény nemzeti emléknappá nyilvánítja febr.10-ét a második világháborút lezáró párizsi béke napját (1947. febr. 10.) tekintettel arra, hogy ezen a napon vesztette el Olaszország az isztriai félsziget egyik részét, és hazájukból elüldöztek mintegy 300 ezer olaszt. Ha a hatvanmilliós Olaszország számára egy fél Magyarország - megyényi terület elvesztése elegendő ok arra, hogy a terület elcsatolását elrendelő béke napját nemzeti emléknappá nyilvánítsa, akkor Magyarország számára a trianoni ország csonkításának a nemzet örökös emlékezetébe való vésése, mondhatni kötelező. A nemzeti tragédiának a nemzetek emlékezetébe való emelése az Európai Unióban jogos és teljesítendő elvárás. A trianoni békével elkövetett és a párizsi békével fokozott országcsonkítás igazságtalanságát elismeri a kor legtöbb államférfija. Éppen ezért június 4.-ének nemzeti emléknappá nyilvánítása, a nemzet emlékezetébe való vésése azért szükséges, hogy ilyen gyalázat a magyar néppel soha többé ne eshessen meg. Végül, álljon itt egy történelmi eseménysor: Az június 4.-én ránk rótt büntetés elfogadhatatlanul igazságtalan volt. Tényként kell kezelni, hogy Magyarország nem tehető felelőssé az I. világháború kirobbantásáért. Bár a páduai fegyverszünet (1918.nov.3.) mindenféle harci cselekmény beszüntetését kimondta, az antanthatalmak saját fegyverszünetüket felrúgva hadüzenet nélkül háborút indítottak Magyarország ellen. Az I. világháborút lezáró Versailles-i béke során a nemzeti elvre való hivatkozással, Magyarország területe kétharmadának elcsatolásával korábban soha nem volt államokat hoztak létre, pl. Csehszlovákiát és Jugoszláviát, és meglévőt bővítették soha nem volt méretűvé, mint Romániát. Magyarországgal szemben a nemzetközi jog valamennyi elvét semmibe véve jártak el, megtagadva tőle mind a történelmi, mind a nemzeti, mind az önrendelkezési elvet. Ekképp jutottak színmagyar területek és közösségek a fent nevezett utódállamok uralma alá. Az I. és a II. világháború győztesei még a nemzet és országcsonkításon is túltevő eszközt, a magyarságnak háborús bűnös nemzetként való kollektív megbélyegzését is alkalmazták. Ekként a világháborús béke előzményei, felvetik a magyargyűlölet 20. századi felkorbácsolásának nagyhatalmi felelőségét is. A Magyarországtól elkobzott területeket birtokló országok Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia egyeztetett politikájával igyekeztek Magyarországot gazdaságilag és politikailag elszigetelni, a területükhöz csatolt magyar nemzetrészeket felszámolni, beolvasztani vagy felbomlasztani. A magyarság nemzeti azonosságtudatának lerombolásában a párizsi békét követő kommunista berendezkedésű magyar állam is bűnrészes volt: megfeledkezett elcsatolt nemzettársairól, akikkel szemben alkotmányos kötelességei lettek volna. Az erről szóló közbeszédet tiltotta.

2 ALTÁRÓI TÜKÖR 2 Államférfiak a trianoni béke-parancsról: Francesco Nitti, olasz miniszterelnök 1924 szeptemberében: Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása anynyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula.. a leggonosszabb módon visszaéltek a győzelemmel Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra rákényszeríttetek. Herbert Henry Asguit, aki 8 évig volt angol miniszterelnök -írja 1925-ben: Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye. Vladimir Iljics Lenin: Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje hallatlan béke, rabló béke ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak. Lloyd George, angol miniszterelnök, október 7.-én mondott beszédében Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt. André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix c. könyvében írja: Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében. Tomas Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke. Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között. Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök: A trianoni szerződés eredménye: Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem. Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője június 4.-én a következőket mondta: Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt! Lord Viscount Rothermere a Daly Mail kiadója és főszerkesztője, 1927 június 21.-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt) című cikkében a következőket írta: Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták életüket és nem azért, hogy a dicső nemzettel szemben ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést. Stanley Baldwin, angol miniszterelnök: Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg. Mitterand, francia államfő: ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt! Ezért ővelük együtt kiálltjuk: Vesszen Trianon! Vesszen Trianon! Vesszen Trianon! IGAZSÁGOT EURÓPÁNAK, IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!!! Árendás Vendel Köszönjük Szomjú Péternek Trianoni emlékmű vünk magyar címerrel való díszítését! Önkormányzati szolgáltatási hírek IGAZGATÁSI SZÜNET Minden évben problémát okoz a köztisztviselők éves szabadságának a kiadása, ezért a Képviselő-testület Hivatalának igazgatási szünetét (vonatkozó jogszabályok betartása mellett) az alábbiak szerint rendelte el: július 18-tól július 22-ig, augusztus 15-től augusztus 19-ig, december 23-tól január 06-ig (Karácsonyi ünnepek) Az igazgatási szünet ideje alatt ügyelet működik, anyakönyveztetési és egyéb sürgős esetben hívható telefonszám: 06 30/ FOGÁSZATI NYÁRI SZÜNET Tokodaltáró Község Önkormányzat fenntartásában működő fogászati alapellátás nyári szabadságolás miatt az alábbi időpontban szünetel: Helyettesítés az Egészségház hirdetőtábláin megtekinthető július 18-től augusztus 15-ig

3 XVII. évfolyam, 3. szám 3 KUTYATELEP Az előző számunkban hírt adtunk arról, hogy a kóbor ebek befogására ideiglenes telepet alakítanánk ki a volt Uszoda területén. Tekintettel a lakosoktól érkező visszajelzésekre Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú szavazattal hatályon kívül helyezte korábbi döntését és a tatai székhelyű E-KUSS Kft-vel kezdeményeztünk tárgyalásokat a közfeladat megoldásának érdekében. RENDŐRSÉGI FOGADÓNAP A Dorogi Rendőrkapitányság és a Tokodaltáró Község Önkormányzat megállapodása alapján a hatékonyabb feladatellátás érdekében a rendőrség megbízottja (Tel.: 30/ ) minden páratlan hét szerdán óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal rendezvénytermében Legközelebbi fogadóóra időpontja: június óráig SZTK RENDELÉS ÚJ HELYEN A dorogi Szent Borbála Szakorvosi Rendelő (Dorogi SZTK a Mária utcában) május 2-tól határozatlan ideig ZÁRVA tart az épület teljes külső és belső felújítási munkálatai miatt május 9-től a dorogi szakrendelő szolgáltatásai a régi BÁNYÁSZFÜRDŐBE /RELABOR épülete, Hantken Miksa u. 3./ kerültek át. A röntgen, UH, tüdőgyógyászati, sebészeti szakrendelés változatlan helyszínen folyamatosan működik a kórház földszintjén. Gyógytornára a kórház emeletén kerül sor. A szakorvosi ellátásokról érdeklődni az és es telefonszámokon lehet. ÁRAMSZÜNET Az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. folyamatos korszerűsítést hajt végre az elektromos hálózaton. A beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése, ezért Az áramszünet az alábbi utcákat érinti: Á R A M S Z Ü N E T L E S Z: június 21-én 12 órától 16 óráig. Akácos u. 1., Dobó K. u. teljes, József A. u. 1., 3., 5., 5/a., Kun B. u. 1., Landler J. u. 45. és 27., Rajk L. u. teljes, Váci M. u. teljes területén HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGET ÁTHELYEZÉSE Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kun B. utca és a Asztalos S. utca sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetet - a játszótér tisztaságának a megóvása érdekében - áthelyeztük az Asztalos S. utca és a Landler utca kereszteződésébe. Megkérünk mindenkit, hogy a gyűjtőedényeket rendeltetésüknek megfelelően használják és oda nem illő kommunális háztartási hulladékot ne helyezzenek el. Együttműködve a szolgáltatóval (Saubermacher Kft.) folyamatosan vizsgáljuk a Közszolgáltatási szerződéseket és tartozás esetén végrehajtási eljárást foganatosítunk. Amennyiben nem rendelkezik szerződéssel (egyéni hulladékszolgáltatási szerződés), úgy azt a Polgármesteri Hivatalban is meg lehet kötni, nem kell Esztergomba utazni.

4 ALTÁRÓI TÜKÖR 4 ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS július 1-jétől július 15-ig Tokodaltáró Község Önkormányzata elektronikai hulladékok gyűjtésére akciót szervez. Az elektronikai hulladékokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell leadni. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy hivatali időben szíveskedjenek az elektronikai hulladékot (TV, hűtőszekrény, rádió stb.) leadni, mert csak azoknak az elektronikai cikkek az átvételére van módunk, amelynek szerkezete, külső borítása nem megrongált. Ez azt jelenti, hogy szétszedett hűtőgépek, számítógépek visszavételét nem tudjuk vállalni. Megkérünk mindenkit, hogy csak olyan elektronikai hulladékot hozzon be a Hivatalba, mely megfelel a fenti körülményeknek. További információ Nagy Mihálytól kérhető, tel.: 06 30/ Tisztelettel: dr. Szax Márta Veronika jegyző Szociális-Művelődési és Közoktatási Bizottsági Hírek Tokodaltáró Község Önkormányzata jelentkezett a "Virágos Magyarország"c. versenyre. A meghirdetett verseny illetve mozgalom célja( falu kategóriába indulunk) a rendezett,kulturált környezet kialakítása. A versenyre való jelentkezés ingyenes, településünk saját anyagi keretein belül virágoztatja fel községünk környezetét, természetesen lakossági és Intézményeink összefogásával. Célunk a településen élők együttműködésre való ösztönzése, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti örökség megőrzése és gyarapítása. Az elkövetkezendő hetekben-hónapokban településünket virágosítjuk,zöld növényeket ültetünk, köztereinket díszítjük, új zöldfelületeket létesítünk. Szépítjük és díszítjük Tokodaltárót! Kérjük Községünk lakóit, hogy környezetük tudatos odafigyelésével segítség Önkormányzatunk törekvését. Ujbányi Tiborné Bizottsági elnök Hermina Nőegyesület hírei: A Hermina Nőegyesület a Tokodaltárói Nőklubból alakult át civil szervezetté, folytatva azt a több évtizedes hagyományt, amit a Nőklub működése során kialakított saját arculatára. Az Egyesület működése Tokodaltáró közigazgatási területére terjed ki. Kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. Az Egyesület célja a nők esélyegyenlőségének, közéleti szerepvállalásának támogatása, erősítése, a női érdekérvényesítés helyi szintű kibontakoztatása. Az egyesület a célja alapján a következő tevékenységeket folytathatja: szabadidős és hobbitevékenység szervezése kulturális rendezvények, konferenciák szervezése kulturális pályázatok hirdetése karitatív tevékenység végzése kapcsolatteremtés más női szervezetekkel és környékbeli kulturális egyesületekkel Az Egyesület fenti céljának elérésére szervezi tagjai nonprofit tevékenységét. A Hermina Nőegyesület közösségfejlesztő szerepet vállal Tokodaltáró község mindennapi életében. Megtiszteltetésnek érezzük ha segítő munkánkkal támogathatjuk községünk rendezvényeit. Elősegítjük a kapcsolattartást, találkozókat, rendezvényeket készítünk elő, támogatjuk azok megvalósítását és az elképzelések formába öntését. A jellemzően hátrányos helyzetű vagy éppen valamilyen veszélynek kitett kis közösségek érdekképviseletét felvállaljuk. Érzelmi támogatást nyújtunk azon tagjaink részére, akik az igények és jelzések alapján elbizonytalanodnak életkörülményeik miatt. Tagjaink révén kezdeményező és szervező szerepet töltünk be, mint civil szervezet. A 2010-évben is több rendezvényünk volt( Farsang,Nőnap, Anyák-napja,Falunap,Pilismarót-családi nap,gyógyfürdő,idősekvilágnapja,márton-nap,karácsony). Ünnepi programjainkra meghívást kapott településünk Polgármestere,aki élt a lehetőséggel és több alkalommal megtisztelte jelenlétével Egyesületünket. A "Közbiztonság"c. bűnmegelőzési előadás sorozatunkat folytatni szeretnénk a közeljövőben, mert fontosnak tartjuk idős lakóink felvilágosítását és tájékoztatását hogyan védjék értékeiket a "bűnelkövetők" ellen. Köszönjük támogatóinknak ( Dr. Völner Pál Országgyűlési képviselő, Nagy Béla Tokodaltáró Község Önkormányzati képviselője) az Egyesületünk részére nyújtott segítséget Tokodaltáró, május 27. Ujbányi Tiborné Egyesületi elnök

5 XVII. évfolyam, 3. szám 5 Iskolai Hírek Jótékonysági bál az iskola javára -Köszönetnyilvánítás Köszönjük a Szülőknek és a Pedagógusoknak, hogy a jegy megvásárlásával támogatták iskolánkat. Külön köszönet azoknak, akik tombolatárgyakkal illetve pénz felajánlásával segítették a rendezvény megvalósulását. A bevételt a Szülői Munkaközösség az iskola tanulóinak jutalmazására fordítja. Támogatóink: Filip Csabáné, Árendás Vendel, Petrik József, Székely Gabriella, Szomjúné Deli Ilona, Bartalos Edina, Herendiné Szabó Veronika, Pálfi Balázs, Sziklai Béla, Nagy Endre, Hüse István, Pongrácz László - EZ+AZ, Csákvári Ferenc - Éva Butik, Flórián Gyuláné Anaconda Bőrdíszmű Fehérnemű, Joker Élelmiszerbolt, Sárdi Ferenc Gazdabolt, Bakos András Vitál Kft., Lőrincz Jánosné STÚDIÓ 2000, Ádámszk Anita Szépség Stúdió, Szépség Sarok Erzsi kozmetikus és Betti fodrász, Kósa Zsolt pékség, Herendi Henrietta sütemény sütése Nyertes pályázataink: A nyári táborra (Parádfürdő) a Kalandvár Egyesülettől ,-Ft-ot nyertünk. Egy másik pályázaton teljes egészében megnyertük a táborozás útiköltségét ,-Ft-ot, valamint 3 hátrányos helyzetű tanuló részvételi díját. A nyári napközi programjai is teljesen ingyenesek lesznek a tanulók számára, mert pályázati pénzből tudjuk fedezni a költségeket. Március 15-én Hazánk Magyarország címmel egy az egész iskolát mozgósító honismereti játékot indítottunk. A győztes osztály, illetve a legaktívabb tanulók mennek jutalom kirándulásra (Nemzeti Múzeum, Margitsziget). A kirándulás költségét szintén pályázat útján nyertük. Energiasuli pályázaton 30 db labdát nyertünk. Iskolai kiállítás: 230 éves a szénmedence bányászata ebből az alkalomból az iskola előterében kiállítást rendeztünk be. A kiállítás megtekinthető az iskola nyitva tartási idejében. KOMOLY SIKERRŐL SZERETNÉK BESZÁMOLNI: Iskolánk alapítványa részt vett a Deloitte Zrt es Közös Többszörös" pályázatán. A beérkezett 99 pályázat közül 3 szervezet részesült teljes vagy részleges támogatásban. A Támogatási Bizottság a Tokodaltárói Gárdonyis Gyermekekért Közhasznú Alapítvány számára ítélte meg a legnagyobb értékű támogatást. Egy speciális Ayres fejlesztő szoba létrehozására Ft-ot, 2 gyógypedagógus Ayres-terápiás továbbképzésére Ft-ot, a nyári tábor költségeire Ft-ot költhetünk. Évzáró, ballagás időpontja: június

6 ALTÁRÓI TÜKÖR 6 Tokodaltárói Polgárőr Egyesület Ifjúsági Csoport 2008 ősze óta alakult meg Tokodaltárón az ifjúsági csoport. Az idei évben kiemelt teljesítményt nyújtottak a fiatalok és úgy érzem megérdemlik, hogy közvetítsem sikereiket: Dorog Területi elsősegélynyújtó verseny eredményeink: I. helyezett középiskolás csapat Tokodaltárói Ifjúsági Polgárőr Csoport (Reményi Szimonetta, Pintér Piroska, Kontra Eszter, Partos Patrik, Iván Krisztián), továbbjutottak a megyei döntőbe. A megyei döntőn 4. helyezést értek el. III. helyezett általános iskolás csapat Tokodaltáró Gyermek Polgárőr Csoport 1 (Herendi Enikő, Rostás Anna, Petrik Krisztián, Sziklai Péter, Egri Dávid) IV. helyezett ált. iskolás csapat Tokodaltárói Gyermek Polgárőr Csoport 2 (Bihari Alexandra, Tátrai Bianka, Dajka Tímea,Vágási András és Vágási Gábor) Felmenő Rendszerű Katasztrófavédelmi Verseny, Nyergesújfalu: II. helyezett, általános iskolás korosztály:tokodaltáró Gyermek Polgárőr Csoport 2 ( Herendi Enikő, Rostás Anna, Petrik Krisztián, Sziklai Péter, Egri Dávid) XI. helyezett, általános iskolás korosztály: Tokodaltáró Gyermek Polgárőr Csoport 1 ( Bihari Alexandra, Tátrai Bianka, Dajka Tímea, Vágási András, Vágási Gábor) V. helyezett, középiskolás korosztály: Tokodaltáró Ifjúsági Polgárőr Csoport (Pintér Piroska, Reményi Szimonetta, Kontra Eszter, Partos Patrik, Iván Krisztián) A Gyermek Polgárőr Csoport 2 továbbjutott a megyei versenyre, Komáromba! A megyei döntőben 6. helyezést értek el. Területi csecsemőgondozási verseny Dorog: I. helyezett középiskolás csapat: Ifjúsági Polgárőr Csoport Tokodaltáró (Reményi Szimonetta, Pintér Piroska, Kontra Eszter) V. helyezett általános iskolás csapat: Gyermek Polgárőr Csoport 1 Tokodaltáró ( Rostás Anna, Herendi Enikő, Petrik Krisztián) VII. helyezett általános iskolás csapat: Gyermek Polgárőr Csoport 2 Tokodaltáró ( Bihari Alexandra, Tátrai Bianka, Dajka Tímea) A középiskolás csapat bejutott a megyei döntőbe :) Megyei Csecsemőápolási Verseny, döntő: III. helyezett középiskolás csapat: Tokodaltárói Ifjúsági Polgárőr Csoport (Kontra Eszter, Reményi Szimonetta, Pintér Piroska) XXX. Hahóti Kupa, Hahót: IV. helyezett csapat, Tokodaltárói Gyermek Polgárőr Csoport ( Petrik Krisztián, Egri Dávid, Rostás Anna, Bihari Alexandra ) Felkészítők: Schubert Edina Katalin, Petrik Zsolt, Hidasi Zsolt Milán, Seres Attila, Kövecs Gergő, Pintér Zsolt Pár szó a szemétszedésről: Schubert Edina Katalin, KEMPÖSZ Sport és Ifjúsági Tagozat Vezető május 21-én a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület is csatlakozott a TE SZEDD országos szemétszedési akcióhoz. A megye több városából is érkeztek hozzánk polgárőrök, valamint jelen volt Bárdos Zoltán, a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és vitéz Gunázer Gyula megyei alelnök is, hogy segítsenek megszépíteni falunkat. Kiemelt célpont a vasút melletti rész megtisztítása volt, ami sikeresnek mondható, hiszen több, mint 200 zsák szemét került begyűjtésre. Ezúton is köszönjük minden önkéntesnek a részvételt! Petrik Zsolt, Tokodaltárói Polgárőr Egyesület elnöke

7 XVII. évfolyam, 3. szám 7 Művelődési Ház hírei: A FÖLD NAPJA RAJZPÁLYÁZAT KIEMELKEDŐ ALKOTÁSAI: Már hagyománynak tekinthetően, 2011 áprilisában Föld napja alkalmából a Művelődési Ház ismét rajzpályázatot hirdetett Tokodaltáró óvodásai, iskolásai és a KEMO ISZI Fogyatékosok Otthona lakói részére. A kiállítás megnyitóján április 22-én, a rajzpályázat díjazottjai kihirdetésre kerültek. Benedek Imréné, Környezet, Egészség és Természetvédő Klub vezetője és Szomjúné Deli Ilona, Bányász Kultúrotthon igazgatója zsűrizte az alkotásokat. A Fogyatékosok Otthona lakói alkotásaikban az újrahasznosítás köszönt vissza, melyért KÜLÖNDÍJBAN részesültek. Három korcsoport került díjazásra: A legkisebbek (óvodások), a középső korcsoport (alsó tagozatosok) és a legnagyobbak (felső tagozat) Eredmények: Óvódások: I.: SINKÓ REBEKA ERIKA II.: HARMAT ZSOMBOR III.: JAKAB FERENC helyezettek valamint HARMAT SÁRA- HANKÓ DZSENIFER- PAZGYERA ZSUZSA óvodások a rajzpályázat KÜLÖNDÍJÁ- BAN részesültek. Alsó tagozatban: I. :SÜVEGES BOGLÁRKA NOÉMI II.: BAKOS ANDRÁS FÖLDES BALÁZS III.: NAGY JÁZMIN MÁTYÓK TAMARA és KISS PATRIK tanuló a rajzpályázat KÜLÖNDÍJASA. Felső tagozatban: SIMON RÉKA tanuló részére 1. helyezésért BERBER DETTI BOGLÁRKA tanuló részére 2. helyezésért. PÁLFI NIKOLETT tanuló részére 3. helyezésért. Tabak JUDO Hírek Felkészítő edzőnk: Sziklai Béla Ádám Az elmúlt hetekben a TABAK judo szakosztály judokái négy versenyen vettek részt: Zirc, Budapest, Győrszentiván és Ploiesti / Románia / én Zircen meghívásos versenyen indultunk 7 fővel, ahol az alábbi eredmények születtek: Ghete Bence: I. hely Sziklai Albert: I. hely Kriszeg Ákos: II. hely Oláh Ferenc: III. hely Krizonics Ádám: III. hely Báthory Róbert: V. hely Makkai Krisztián: V. hely án került megrendezésre Budapesten az UTE csarnokában az Ifjúsági diákolimpia. Sziklai Albert a 16-fős mezőnyben második helyezett lett. Albert a Zsigmondy Vilmos Gimnázium nevében indult, ahol jelenleg folytatja tanulmányait án Győrszentiván sportegyesülete volt a házigazdája a II. Körzeti rangsorversenynek. Diák A, B, C korosztály mellett serdülők is indultak ill. gyermek játékos vetélkedő is szerepelt a versenykiírásban. Diák eredmények: Németh Erik: III. hely Ghete Bence: V. hely Serdülő eredmények: Szimicsek Máté: I. hely Krizonics Ádám: II. hely Makkai Krisztián: III. hely Gyermek eredmények: Kara Angéla: I. hely Oláh Ottó: II. hely Erdélyi Máté: I. hely (Mátét külön kiemelném, mert mindkét ellenfelét ippont érő dobással győzte le, így jogosan állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.) ig Románia, Ploiestiben Ifi Európa Kupát rendeztek, Sziklai Albert (73 kg) pontszerző 7. helyezést ért el én került megrendezésre a 24. Budapest Kupa nemzetközi judo verseny 13ország részvételével, ahol a TABAK két ifi korosztályú sportolója indult 73 kilogrammban. A 26-fős mezőnyben Sziklai Albert ezüst érmet szerzett, míg Iván Krisztián az ötödik helyezett lett. Gratulálunk versenyzőinknek az elért szép eredményekhez! Sziklai Béla, szakosztályvezető

8 ALTÁRÓI TÜKÖR 8 Falunap, június 3-5. Tervezett Program 2011.június 03. péntek Polgárőrségi- Katasztrófavédelmi Vetélkedő Program: Gyülekező a sportpályán 8 00 Hivatalos Megnyitó A versenyt megnyitja Krug Gusztáv, az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke és Petrik József, Tokodaltáró Község Polgármestere 8 15 Első csapat indulása, a csapatok 10 percenként indulnak Az első csapat várható visszaérkezése folyamatosan EBÉD Kettlebell és kick-box bemutató Komplex műszaki mentési bemutató (Nyergesújfalui Tűzoltóság, OMSZ, Dorogi Rendőrkapitányság) Verseny zárása, eredményhirdetés, elismerések átadása Retro Disco- kifulladásig Sztárvendég: BNF Viva Comet jelölt Napközben folyamatos: Kresz-park, rendőrségi bemutatók, az Esztergomi Tűzoltóság bemutatója, ugráló vár, stb június 05. vasárnap Tokodaltárói Falunap Helyszín: Tokodaltáró Sportpálya Főzőverseny Esztergom TABAK Öregfiúk Labdarúgó mérkőzés vezeti: Erős Gábor, FIFA játékvezető Tokodaltárói Mazsorettek Felvonulása Hivatalos megnyitó: Petrik József, Tokodaltáró Község Polgármestere Gerecse Íjászok, Barantások és vendégeik bemutatója Tóth Gabi TABAK Dunaalmás felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés Molnár Gábor Fúvosok- Dorogi Sváb Zenekar Retro Disco DJ KUTI-val június 04. szombat Gárdonyi-nap tervezett programja 9 00 Felnőtt nemzetközi sakkverseny (Műv.Ház) Megnyitó az iskolában Csodák Palotája előadás (tornaterem)- az iskola tanulóinak Magyarország vetélkedő záró játék 4-8 o. (tornaterem) iskola tanulóinak Aszfalt rajzolás 1-3.osztályosoknak (udvar) A nap hátralévő részében helyszín a Sportpálya: Kézműves foglalkozás az óvónők vezetésével Kerékpárverseny 1-8.o. előzetes nevezés alapján Íjász bemutató és a Nyergesújfalui Mazsorett csoport bemutatója Trianoni megemlékezés (Művelődési Ház udvarán- Önkormányzati rendezvény) Utcai futóverseny Lángos evő verseny Crazy Dance táncbemutató Hobby Blues Band TOTO- helyi rock zenekar fellépése Macza Péter - Sramli zene Napközben folyamatosan: ugráló vár, büfé Kiadja: Tokodaltáró Község Önkormányzata, 2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Felelős kiadó: Petrik József, polgármester Szerkesztő: Fodor Nicolett, Guba Mónika Telefonszám: 33/

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Rajzversenyek. Verseny neve Helyezés Gyermek neve

VERSENYEREDMÉNYEK Rajzversenyek. Verseny neve Helyezés Gyermek neve 1 VERSENYEREDMÉNYEK 2014-2015 Rajzversenyek Iskolatej rajzpályázat Tervezd meg a láthatósági mellényedet országos rajzpályázat Móra Ferenc Általános Iskola rajzpályázata Ólomkatona nemzetközi rajzpályázat

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA 2014. április 05. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS OLYMPIC GAMES ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo Európa-bajnokság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Idő Verseny - versenyző Helyezés Felkészítő 1. 2014.09.26. Papírgyűjtés / alsó/ 3.o. 2. 2014.09.26. Papírgyűjtés /felső/ 8.o. Ress Brigitta 3. 2014.11.06.

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét. Az alapítványnak köztartozása

Részletesebben

Beszámoló a Leányvári Sport Egyesület tevékenységéről

Beszámoló a Leányvári Sport Egyesület tevékenységéről Beszámoló a Leányvári Sport Egyesület tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. év sok munkával és ennek megfelelően számos sikerrel zárult. Az egyesület egyik fontos feladata, hogy részt vegyen

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Lássuk az eredményeket!

Lássuk az eredményeket! 2012. április 28-29. között került megrendezésre az idei évi Ifjúsági, Junior, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Jánoshalmán. 3 héttel a Fekvenyomó Világbajnokság előtt, sokaknak ez volt az utolsó verseny,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009-ben

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre Készítette: 1 A Diákolimpiai versenyrendszerről A Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben alakult társadalmi szervezet, mely a közoktatásban - alap- és középfokú oktatási intézményekben - működő diáksport

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

ZALA MEGYE SPORTNAPJA DECATHLON KUPÁÉRT. 2011. szeptember 17. Hévíz

ZALA MEGYE SPORTNAPJA DECATHLON KUPÁÉRT. 2011. szeptember 17. Hévíz ZALA MEGYE SPORTNAPJA A DECATHLON KUPÁÉRT 2011. szeptember 17. Hévíz ZALA MEGYE SPORTNAPJA 2011. szeptember 17. szombat 10.30 óra Hévíz Hagyományteremtő szándékkal nyolcadik éve hívjuk mozogni, sportolni

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Tokodaltáró község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 Email: muvhfold@tonline.hu Iktatószám:../2015. 16. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Versenyeredmények

Versenyeredmények Az április 26-ai iskolagyűlés alapján Versenyeredmények 2012-2013 Nemzetközi verseny április Sipos László 2.b Judó bajnokság 1. hely Judó bajnokság Sipos Dorina Judó bajnokság Szentkirályi Kupa Ritmuscsapatok

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

XV évfolyam - 6 szám FALUNAPI FOZOVERSENY Keressük a falu legjobb szakácsát! 2014 július 13 (vasárnap) Jelentkezés és bővebb információ Csatordai Lajosnál kérhető (tel: 70/775-2672) Részvételi díj: 3 000

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben