MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: emeleti tanácskozó terem Napirend: 1. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 2. Az önkormányzat közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Gyomanedrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása 4. A köztemetők és temetkezés rendjéről szóló 19/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása 5. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 6. A Gyomaközszolg Kft évi beszámolójának, valamint a évi üzleti tervének a jóváhagyása 7. Fittness gépek vásárlás 8. Önkormányzati jutalmazás. 9. Kamatmentes lakásvásárlási kölcsön 10. Önkormányzati lakás kiutalás. 11. EDF-DÉMÁSZ ZRt évi villamos energia ellátási ajánlata 12. Az Agrár Zrt. ingatlan értékesítési ajánlata 13. Gyomaendrőd-Mezőberény településeket összekötő kerékpárút engedélyezési terv III. szakaszának felülvizsgálata Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, április 17. Petneházi Bálintné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület április 23. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 23-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Csényi István Petneházi Bálintné polgármester Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő testület! Csárdaszállás Község Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (VI. 5.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: Rendelet ) a Békés Megyei Kormányhivatal megvizsgálta és észrevételt tett. A Rendeletet felül kell vizsgálni a nemzeti vagyonról szóló évi törvény szabályaival való összhang megteremtése érdekében. A Nemzeti vagyonról szóló törvény 3. (1) 19. pontja meghatározza, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében ki lehet a vagyonkezelő. A törvény az alábbiak szerint határozza meg a vagyonkezelőt önkormányzati társulás, költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény, köztestület, az állam, a helyi önkormányzat, a 1. és 2. pontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%- os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, a 4. pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet. A Rendelet 4. (2) bekezdése alapján az önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a képviselő-testület a meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel megbízza. A Nemzeti vagyontörvény nem engedi meg magánszemélynek a vagyonkezelést. A Rendelet (3) bekezdése meghatározza az önkormányzati vagyonkezelő szerveket. A vagyonkezelő szervek meghatározása helytelen és szükségtelen, mivel magasabb szintű jogszabály, a évi CXI. törvény szabályozza azt. A fentiek alapján a Rendelet módosítására az alábbi javaslatokat, teszem. Hatályon kívül kell helyezni a Rendelet 4. (2) bekezdéséből a, vagy magánszemély szövegrészt, illetve (3) bekezdést. Döntési javaslat "Rendlettervezet" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET 2

4 /2015. (..) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről Csárdaszállás Község Önkormányzata Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésben, vagy magánszemély szövegrész. 2. Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdése. Záró rendelkezések 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Csárdaszállás, április Petneházi Bálintné polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Csényi István 3

5 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 23-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Az önkormányzat közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása Csényi István Petneházi Bálintné polgármester Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő testület! Csárdaszállás Község Önkormányzatának közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: Rendelet ) a Békés Megyei Kormányhivatal megvizsgálta és észrevételt tett. A Rendeletet felül kell vizsgálni a közterület film és televíziós felvétel céljára történő használatán belül a mozgóképről szóló évi II. törvény ( tv. ) fogalma szerinti filmforgatási célú használatról, a tv. valamint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályairól szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendelet szabályainak figyelembevételével, a tv. 37. (4) bekezdésben kapott felhatalmazásnak megfelelően lehet rendelkezni. A díj nem haladhatja meg a tv. 3. mellékletben illetve a 34. (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A tv. 3. melléklet az alábbi díjtételeket tartalmazza. A B C D 1 Közterület megnevezése Forgatási helyszín Technikai Stáb parkolás kiszolgálás 2 Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap 6 a város, a megyei jogú város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei 7 a város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni Községi önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt felső határnak megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit a fővárosi és megyei kormányhivatal és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a évtől kezdve az adott év elején a honlapján közzéteszi. A Rendelet az engedélyhez kötött tevékenységekre vonatkozó szabályai közt a 11. f) pontjában határozza meg a filmforgatás és televíziós felvételt, díjtétele pedig a 1. melléklet 8. sor B oszlopában 220 Ft/m2/nap+Áfa. Csárdaszállás Község település jellegénél fogva nem indokolt a tv. szerinti díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területek meghatározása külön díjtétellel. A fentiek alapján a Rendelet 1. melléklet 8. sorát javaslom módosítani az alábbiak szerint. 8. Film és televízió felvétel forgatási helyszín Filmforgatáshoz szükséges Filmforgatás stáb parkolás A B 200 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap 4

6 Döntési javaslat "Rendelettervezet " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET /2015. (..) önkormányzati rendelet az önkormányzat közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Község Önkormányzata a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a (iv.23.) önkormányzati rendelethez 8. Film és televízió felvétel forgatási helyszín Filmforgatáshoz szükséges Filmforgatás stáb parkolás A B 200 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Csényi István 5

7 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 23-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Gyomanedrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása Dr. Csorba Csaba jegyző Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel Csárdaszállás, és Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testületeinek véleményére is elfogadta a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)szervezeti változását a 25/2015.(I.29.) Gye. Kt.határozatával. A változás érinti Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének (továbbiakban: Önkormányzat) SZMSZ-t valamint a Hivatal SZMSZ-t. Az eltelt időszakban több olyan változásról döntött az Önkormányzat mely érinti a Hivatal SZMSZ-t, ezek átvezetése megtörtént, és jelen előterjesztés keretében jóváhagyásra beterjesztjük. Döntési javaslat "Gyomanedrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 9. b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítását az alábbiak szerint elfogadja. I. A Hivatal SZMSZ-nek 10) pontja az alábbiakra módosul: 10) A Hivatal Szervezeti felépítése: a) A Hivatalt a jegyző vezeti és képviseli. A jegyzőt távolléte esetén - a jogszabályban meghatározott feladatkörök kivételével - az aljegyző helyettesíti. b) Az aljegyző önállóan eljár a jegyző által meghatározott feladatkörében. c) Az osztályvezetők a Szabályzatban meghatározott hivatali egységeket vezetik. d) A Hivatal önálló belső munkaszervezetei (a továbbiakban: Osztály) 1.) Településfejlesztési Osztály 2.) Városüzemeltetési Osztály 3.) Pénzügyi Osztály 4.) Adó Osztály 5.) Közigazgatási Osztály 6.) Titkárság e) A Hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a közös önkormányzati hivatal székhely szerinti polgármester egyetértése, míg a kirendeltségek tekintetében az a szerint illetékes polgármester írásos véleménye szükséges. II. A Hivatal SZMSZ-nek 12) pontja az alábbiakra módosul: A Hivatal gazdasági szervezeti egysége útján külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következő saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyigazdasági feladatait látja el: a) Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. b) Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9. c) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. d) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 6

8 e) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás f) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.sz. g) Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd Hősök út 57. sz. III. A Hivatali SZMSZ-nek 22)pontjának e) pontja az alábbiakkal egészül ki: eh) A Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás elnöke hatáskörében eljárva az alábbi kör alakú bélyegzőt használja: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás középen a köztársaság címerével IV. A Hivatali SZMSZ-nek 23) pontja az alábbiakra módosul: a) A polgármesterek, a társulás elnöke és a jegyző (a továbbiakban: tisztségviselők) által kiadmányozásra előkészített ügyiratokat - ha a tisztségviselő másként nem rendelkezett szolgálati úton kell felterjeszteni a polgármesterekhez, a társulás elnökéhez illetve jegyzőhöz. A kiadmányozásra előkészített irat irattári példányát (másodpéldányát) mind az ügyintéző, mind a továbbítást javasló vezető szignálja és keltezéssel látja el. Határidő túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az iraton vagy az előadói íven készült feljegyzésben az osztályvezető, és a kirendeltség vezető köteles magyarázatot adni, továbbá ismertetni kell annak anyagi következményeit, és javaslatot tenni a kártalanítási eljárásra. b) A tisztségviselő által kiadmányozásra kerülő, az általa meghatározott ügyiratokat, a központi államhatalmi és államigazgatási, továbbá törvényességi felügyeletet ellátó szervekhez szóló jelentéseket, tájékoztatókat, feljegyzéseket a Titkársághoz kell megküldeni, akik kötelesek ellenőrizni, hogy az ügyintézők és az Osztályvezetők az előírt egyeztetési kötelezettségüknek eleget tettek. A Titkárság szükség szerint gondoskodik a további egyeztetésekről, szakmai kontrollról (pl. jogtanácsos véleményezi) c) A Képviselő-testületi, Társulási Tanácsi előterjesztések, a rendeletek tervezetének üléstervezetét a jegyző, aljegyző, osztályvezető és kirendeltség vezető véleményezi. A testületi ülésekre (bizottsági ülések, képviselőtestület, kisebbségi önkormányzatok testületei, választási bizottság Társulási Tanács), csak az EDTR-en keresztül lehet előterjesztést tenni. Az EDTR-ben az előterjesztés csak akkor nyomtatható, ha az osztályvezető, vagy a kirendeltség vezető jóváhagyta. Az előterjesztések készítésének részletes szabályai a célszoftver leírásában kerültek meghatározásra, melynek belső honalapon történő közzétételéért és a változások nyomon követéséért az informatikai feladatokat ellátó köztisztviselő felelős. V. A Hivatal SZMSZ-nek 25) pontja az alábbiakra módosul: 25) A feladatok meghatározása a) A Hivatal fő feladatait - a Képviselő-testület, Társulási Tanács éves munkaprogramjához igazodva - évenként munka-tervben foglalja össze. b) A munkaterv a Képviselő-testület és a Társulási Tanács napirendjére tűzött előterjesztéseket, ezek elkészítésének külön szakmai és külön jogi kodifikációs határidejét, a részhatáridőket és a felelősöket tartalmazza. VI. A Hivatal SZMSZ-nek 26) pontja az alábbiakra módosul: a) A Hivatalt a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli. b) A Képviselő-testületi, Társulási Tanácsi, bizottsági továbbá a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a Hivatalt a jegyző, az aljegyző, az osztályvezető, valamint a szakterületüket érintő kérdésekben, illetve a jegyző megbízása alapján az erre felhatalmazott köztisztviselő képviseli. A kirendeltségek esetében a Hivatalt a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli. VII. A Hivatal SZMSZ-nek 35) pontja az alábbiakra módosul: 35) A szervezeti egységek az alábbiakban biztosítják a bizottságok működési feltételeit és gondoskodnak a bizottságok, továbbá a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata ügyrendjében és szervezeti szabályzatában meghatározott titkári feladatokról: a) Városüzemeltetési Osztály aa) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság aa) Pénzügyi és Gazdasági Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság b) Pénzügyi Osztály ba) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, bb) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata c) Titkárság ca) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, cb) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás cd)gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete da) Csárdaszállási Kirendeltség Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, és annak bizottsága db) Hunyai Kirendeltség Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és annak bizottsága VIII. A Hivatali SZMSZ-nek 37) pontja az alábbiakra módosul: 37) A Hivatal működésének dologi feltételeit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete; Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítják. Az osztályok és kirendeltségek vezetői gondoskodnak a napi munkavégzéshez 7

9 szükséges feltételek és eszközök biztosításáról. IX. A Hivatali SZMSZ-nek a 44) pontja az alábbiakra módosul: 1.) Polgármesteri utasítás azokról a munkakörökről melyeknél a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges 2.) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek kiadmányozási joga 3.) Munkaköri leírások 4.) A testületek elé kerülő előterjesztések előzetes törvényességi felülvizsgálatának, valamint az ügyvitelei cselekmények végrehajtásának szervezési és eljárási kérdéseiről 5.) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának Egyedi iratkezelési szabályzata ) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Számítástechnikai védelmi szabályzata 7.) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati adatvédelmi szabályzata 8.) Munkavédelmi Szabályzat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 9.) Tűzvédelmi Szabályzat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal )A munkahelyi dohányzás szabályairól 11.)Szerződések nyilvántartása 12.)Pályázatfigyelés és készítés szabályzata 13.)Belső ellenőrzési szabályzat 14.)Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselőinek Közszolgálati szabályzata 15.)Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal üzemeltetésében álló gépjármű igénybevételének és használatának szabályzata 16.)Gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzat, mint tulajdonos részt vesz 17.)A költségvetési szerv vezetési struktúrája és működésének rendszere 18.)A szervhez kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervekkel kapcsolatos szabályok 19.)2011. évi CLXXXIX. tv. alapján ellátott szakfeladatok 20.)Gazdálkodási szabályzat A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának, mint a hivatal gazdasági szervezetének Ügyrendje 1./ Számviteli politika a./ Leltározási és leltárkészítési szabályzat b./ Eszközök és források értékelési szabályzata c./ Önköltség számítás rendjére vonatkozó szabályzat Az SZMSZ 20.) melléklet az alábbiakra módosul: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, valamint Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulásához tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények EGYSÉGES GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: április 1-től Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve a következők szerint határozzuk meg. 1. A gazdálkodással összefüggő feladatok 1.1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása Kötelezettségvállaló A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére az Ávr. 52. (6) bekezdése alapján a Polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. 8

10 Az Ávr. 52. (1) bekezdése alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. A kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél kötelezettségvállalásra a költségvetési szerv vezetője jogosult Pénzügyi ellenjegyző Az Ávr. 55. (2) bekezdése alapján a kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője írásban jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére vonatkozó kijelölést a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerint kell elkészíteni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (Határ Győző Városi Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az Ávr. 55. (3) bekezdése alapján a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie Érvényesítő Az Ávr. 58. (4) bekezdése alapján érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője látja el. Az érvényesítésre jogosult személyeket az Ávr. 55. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen szabályzat 3. számú melléklete szerint írásban kell kijelölni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (Határ Győző Városi Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) érvényesítésre a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője által írásban kijelölt személy jogosult. Az Ávr. 58. (4) bekezdése, valamint Ávr. 55. (3) bekezdése, alapján az érvényesítésre jogosult személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie Teljesítés igazolásra jogosult személyek Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál a teljesítésigazolással kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlására az alábbi személyek jogosultak: Tevékenység, amelyre a teljesítésigazolással kapcsolatos hatáskör kiterjed Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, valamint az önkormányzati beruházások vonatkozásában (ez utóbbi esetben a beruházást felügyelő műszaki ellenőr külön teljesítés igazolása is szükséges) Zöldterület gazdálkodással, szúnyoggyérítéssel, közmunka szervezéssel, játszóterek fenntartásával kapcsolatos teljesítések igazolása Energia számlák igazolása (Önkorm.-hoz tartozó ön.műk.int.esetében is) Teljesítésigazolásra jogosult személy neve beosztása Pardi László Műszaki osztályvezető Szabóné Galambos Éva Nagy Sándor 9 ügyintéző energetikus Informatikai és telefon számlák igazolása Megyeri László aljegyző Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által végzett feladatokhoz kapcsolódó kifizetések igazolása (pl. kegyeleti szolgáltatás, oktatási feladatok) Keresztesné Jáksó Éva Közigazgatási osztályvezető

11 Az oktatási vagyon működtetése során felmerült kifizetések, számlák igazolására A közmunka programokhoz kapcsolódó számlák, kifizetések igazolására Szilágyiné Bácsi Gabriella Varjú Róbert Pénzügyi osztályvezető Mezőgazdasági ügyintéző A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél (Határ Győző Városi Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) a teljesítés igazolásra a költségvetési szerv vezetője jogosult. A teljesítés igazolására jogosult személyeket az Ávr. 57. (4) bekezdésében foglaltak alapján a jelen szabályzat 4. számú melléklete szerint kell írásban kijelölni Utalványozó A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén az Ávr. 52. (6) bekezdése alapján a Polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult utalványozásra. Az Ávr. 59. (1) bekezdése, valamint az Ávr. 52. alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult utalványozásra. Az utalványozásra vonatkozó felhatalmazást a jelen szabályzat 5. számú melléklete szerint kell elkészíteni. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél (Határ Győző Városi Könyvtár, Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda) utalványozásra a költségvetési szerv vezetője jogosult Összeférhetetlenségi és nyilvántartási szabályok a.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, és teljesítés igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk ának b.) pontja) vagy maga javára látná el. b.) Az Ávr. 60. (1) bekezdésében foglaltak szerint - a kötelezettségvállaló és pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet, - az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel c.) A kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolásra, az érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a 6. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell naprakészen vezetni a az Ávr. 60. (3) bekezdése alapján. A nyilvántartás vezetéséért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője felelős Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, utalványozó, érvényesítő, teljesítés igazoló) feladatai Kötelezettségvállalás Az Áht. 2. (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20. (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. Így különösen: - a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, - szerződés megkötésére, - költségvetési támogatás biztosítására irányuló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53. (1) bekezdése szerinti kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. 10

12 Az Ávr. 53. (1) bekezdésében foglaltak alapján nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez, amely - értéke az ötvenezer forintot nem éri el, - pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, - az Áht. 36. (2) bekezdése szerint egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. Az Ávr. 56. (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéből az Ávr ában foglaltakkal összhangban a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. A lekötést, valamint a nyilvántartást legalább a kiemelt előirányzatok szintjén kell végrehajtani. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább: - a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, - a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, - a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait, - a kötelezettségvállalás tárgyát, - a kötelezettségvállalás összegét, - a kötelezettségek évek szerinti megoszlását, - a kötelezettségek előirányzatok szerinti megoszlását, - a kifizetési határidőket, továbbá - a teljesítési adatokat. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között az ésszerű gazdálkodás mellett reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. Ha a kötelezettségvállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a kötelezettségvállalás dokumentuma a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 12. b)pontjában vagy 14. (1) bekezdés b)pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés, a kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével. A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. A kötelezettségvállalások nyilvántartását a POLISZ könyvelési rendszerben kell folyamatosan, naprakészen vezetni. A nyilvántartást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője vezeti. A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul gondoskodni kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről, valamint az Ávr. 46. szerint érintett évek szabad kiadási előirányzatai módosításáról. A kötelezettségvállalás nyilvántartó nyilvántartás adatai alapján haladéktalanul köteles jelezni a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője felé, ha valamelyik előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. Annak érdekében, hogy az előirányzatok lekötöttségét teljes körűen számba lehessen venni, a nem írásban tett kötelezettségvállalásokat is fel kell vezetni a kötelezettségvállalások nyilvántartásába. Ezért az ilyen kötelezettségvállalásokat jelezni kell a kötelezettségvállalást nyilvántartó személy felé Pénzügyi ellenjegyzés A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik. Az Ávr. 54. (1) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. Ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. 11

13 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni Teljesítés igazolás A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell - a kiadások teljesítésének jogosságát, - a kiadások összegszerűségét, - ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes annak teljesítését. Szervezetünknél a kiadások szakmai teljesítése mellett a bevételekre vonatkozóan nem kell a teljesítést igazolni. A teljesítés igazolás - a számlán rögzített A teljesítést igazolom szöveggel, - a teljesítés igazolásának dátumával, és - a teljesítés igazolásra jogosult személy aláírásával történik Érvényesítés A kifizetések esetén a teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell - az összegszerűséget, - a fedezet meglétét és azt, hogy - a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, továbbá az Ávr., valamint szervezetünk belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra az Ávr. 54. (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítés az Ávr. 59. (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell - az érvényesítés dátumát és - az érvényesítő aláírását Utalványozás Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. A készpénzes fizetési mód kivételével külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni: - az utalvány szót, - a költségvetési évet, - a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, - a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, - a megterhelendő, és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, - a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, - az Ávr. 58. (3) bekezdése szerinti érvényesítést, pénzügyi ellenjegyzést, - az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását. Szervezetünknél a POLISZ könyvelési rendszer által előállított utalványt kell alkalmazni. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen az Ávr. 59. (3) bekezdés szerinti adatokat kell feltüntetni, azzal, hogy az okmányon már szereplő adatokat nem kell megismételni. Az Ávr. 59. (5) bekezdése alapján nem kell utalványozni: - a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, - a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat, 12

14 - az európai uniós forrásból nyújtott támogatások jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történő kifizetéseket és - a fedezetkezelői számláról, valamint a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 2. Az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek 2.1. Időközi költségvetési jelentés Az Önkormányzat és a Társulás a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a költségvetési szerveket is magában foglaló - időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani. Az időközi költségvetési jelentést az Ávr.-ben meghatározottak szerint kell összeállítani. Az önkormányzati és társulási szintű időközi költségvetési jelentés összeállításáért és a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Szervéhez, az általa megjelölt határidőre történő továbbításáért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője és köztisztviselője (könyvelője) felelős. Az intézmény az Ávr.-ben foglalt előírások, valamint az Önkormányzatáltal meghatározottak szerint köteles időközi költségvetési jelentést készíteni. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetője felelős Időközi mérlegjelentés Az Önkormányzat és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított mérlegjelentést kell készítenie az Ávr előírásai szerint. Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő 40 napig kell a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Szervéhez benyújtani. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveknek a negyedévenkénti időközi mérlegjelentésüket a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig kell megküldeni az önkormányzati hivatalba. Az önkormányzati hivatal időközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak, az intézményi időközi mérlegjelentésekkel a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Szervéhez történő továbbításáért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője (könyvelője) és vezetője felelős. Az intézménynek az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat adataiból összeállított mérlegjelentést kell készíteni az Ávr.-ben, valamint az Önkormányzatáltal meghatározottak szerint. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetője felelős Beszámolási kötelezettség Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. alapján az államháztartás szervezeteinek (ideérve az elemi költségvetés készítésére kötelezett gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveket is) gazdálkodásukról éves elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük. Az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítéséért a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője felelős. A gazdálkodási szabályzat április 1. napjától lép hatályba, a korábban érvényben volt gazdálkodási szabályzat ettől az időponttól hatályát veszti. Gyomaendrőd, április Polgármester Jegyző 13

15 Záradék: A szabályzatban foglaltak alkalmazását, a sajátosságok figyelembe vétele mellett tudomásul veszem. Határ Győző Városi Könyvtár, Dinyáné Bánfi Ibolya: Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, Dr. Szonda István: Városi Egészségügyi Intézmény, Dr. Torma Éva: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda, Hunya Imréné: 1. sz. melléklet F E L H A T A L M A Z Á S LEHÓCZKINÉ TÍMÁR IRÉN ALPOLGÁRMESTER részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. (6) bekezdése alapján határozatlan időre felhatalmazom Önt hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Polgármester akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Polgármester NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. felhatalmazott személy F E L H A T A L M A Z Á S VARJÚ RÓBERT részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. (6) bekezdése alapján határozatlan időre 14

16 felhatalmazom Önt hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a Közmunka programok munkaszerződéseit aláírja. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Polgármester akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Polgármester NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. felhatalmazott személy F E L H A T A L M A Z Á S PARDI LÁSZLÓ A VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY VEZETŐJE részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. (6) bekezdése alapján határozatlan időre felhatalmazom Önt hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, esetenként bruttó Ft-ig alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Polgármester NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó 15

17 feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. felhatalmazott személy F E L H A T A L M A Z Á S MEGYERI LÁSZLÓ ALJEGYZŐ részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. (6) bekezdése alapján határozatlan időre felhatalmazom Önt hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Jegyző NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. felhatalmazott személy 16

18 F E L H A T A L M A Z Á S PARDI LÁSZLÓ A VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY VEZETŐJE részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. (6) bekezdése alapján határozatlan időre felhatalmazom Önt hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, esetenként bruttó Ft-ig alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Jegyző NYILATKOZAT A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására vonatkozó felhatalmazást tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. felhatalmazott személy 2. sz. melléklet K I J E L Ö L É S SZILÁGYINÉ BÁCSI GABRIELLA A GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL PÉNZÜGYI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan időre kijelölöm Önt 17

19 Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében az önkormányzat kiadásai előirányzatai terhére, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek nevében a költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére. Gyomaendrőd, április 1. Jegyző NYILATKOZAT A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K I J E L Ö L É S TÓTHNÉ GÁL JULIANNA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan időre kijelölöm Önt Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében az önkormányzat kiadásai előirányzatai terhére, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek nevében a költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére. A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására való felhatalmazás: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályának vezetője tartós akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Gazdasági vezető NYILATKOZAT A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy 18

20 K I J E L Ö L É S SZOPKÓ RUDOLFNÉ részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan időre kijelölöm Önt a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére. A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására való felhatalmazás: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége vonatkozásában alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Gazdasági vezető NYILATKOZAT A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K I J E L Ö L É S UGRAINÉ GRÓF ÉVA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. (2) bekezdés f) pontja alapján határozatlan időre 19

21 kijelölöm Önt a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a közös hivatal kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére. A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására való felhatalmazás: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltsége vonatkozásában alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Gazdasági vezető NYILATKOZAT A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy 3. sz. melléklet K I J E L Ö L É S TÓTHNÉ GÁL JULIANNA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58. (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt érvényesítésre jogosult személynek Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél. Gyomaendrőd, április 1. Gazdasági vezető NYILATKOZAT 20

22 Az érvényesítési jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K I J E L Ö L É S UGRAINÉ GRÓF ÉVA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58. (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt érvényesítésre jogosult személynek Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél. A érvényesítői jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Tóthné Gál Julianna akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Gazdasági vezető NYILATKOZAT Az érvényesítési jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy 21

23 4. sz. melléklet K I J E L Ö L É S PARDI LÁSZLÓ részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. (4) bekezdése alapján határozatlan időre A teljesítés igazolására való kijelölés: kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által ellátott feladatok tekintetében, valamint az önkormányzati beruházások vonatkozásában (ez utóbbi esetben a beruházást felügyelő műszaki ellenőr külön teljesítés igazolása is szükséges). terjed ki. Gyomaendrőd, április 1. Jegyző NYILATKOZAT A teljesítés igazolásra vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K I J E L Ö L É S SZILÁGYINÉ BÁCSI GABRIELLA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. (4) bekezdése alapján határozatlan időre A teljesítés igazolására való kijelölés: Az oktatási vagyon működtetésére terjed ki. kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. 22

24 Gyomaendrőd, április 1. Jegyző NYILATKOZAT A teljesítés igazolásra vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K I J E L Ö L É S SZABÓNÉ GALAMBOS ÉVA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. (4) bekezdése alapján határozatlan időre A teljesítés igazolására való kijelölés: Parkfenntartás Hulladékgazdálkodás Játszóterek fenntartása közmunka terjed ki. kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. Gyomaendrőd, április 1.. Jegyző NYILATKOZAT A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. 23

25 Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K I J E L Ö L É S NAGY SÁNDOR részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. A teljesítés igazolására való kijelölés: terjed ki. energiaszámlákra Gyomaendrőd, április 1.. Jegyző NYILATKOZAT A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K I J E L Ö L É S 24

26 MEGYERI LÁSZLÓ részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. (4) bekezdése alapján határozatlan időre kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. A teljesítés igazolására való kijelölés: Informatikai beszerzések Telefon, internet, fénymásoló, számítástechnikai szolgáltatások számláira terjed ki. Gyomaendrőd, április 1.. Jegyző NYILATKOZAT A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K I J E L Ö L É S KERESZTESNÉ JÁKSÓ ÉVA részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. (4) bekezdése alapján határozatlan időre A teljesítés igazolására való kijelölés: kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek. Az irányítása alá tartozó szervezeti egység által végzett feladatokhoz kapcsolódó kifizetések igazolása (pl. kegyeleti szolgáltatás, oktatási feladatok) terjed ki. Gyomaendrőd, április 1. 25

27 . Jegyző NYILATKOZAT A teljesítés igazolására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K I J E L Ö L É S VARJÚ RÓBERT részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. (1) bekezdés, valamint az 52. alapján határozatlan időre A teljesítés igazolásának gyakorlására való kijelölés: kijelölöm Önt teljesítés igazolására jogosult személynek A közmunka programokhoz kapcsolódó számlák, kifizetések igazolására terjed ki, bruttó Ft összegig. Gyomaendrőd, április 1. Polgármester NYILATKOZAT A teljesítés igazolásának gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy 26

28 5. sz. melléklet K I J E L Ö L É S MEGYERI LÁSZLÓ ALJEGYZŐ részére Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. (1) bekezdés, valamint az 52. alapján határozatlan időre kijelölöm Önt az utalványozási jogkör gyakorlására a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál. Az utalványozási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati vezetőjének akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1. Jegyző NYILATKOZAT Az utalványozási jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy K i j e l ö l é s LEHÓCZKINÉ TÍMÁR IRÉN ALPOLGÁRMESTER részére 27

29 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. (1) bekezdés, valamint az 52. alapján határozatlan időre az utalványozási jogkör gyakorlására. kijelölöm Önt Az utalványozási jogkör gyakorlására való felhatalmazás: Polgármester tartós akadályoztatása esetén alkalmazandó. Gyomaendrőd, április 1.. Polgármester NYILATKOZAT Az utalványozási jogkör gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem, az arra vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem. Gyomaendrőd, április 1.. kijelölt személy Nyilvántartás 6. számú melléklet a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre, valamint a teljesítés igazolásra jogosult személyekről és aláírás mintájukról Név Beosztás Hatáskör Toldi Balázs polgármester Kötelezettségvállaló, utalványozó Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármester Kötelezettségvállaló, utalványozó Dr. Csorba Csaba jegyző Kötelezettségvállaló, utalványozó, Megyeri László aljegyző Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Pardi László Városüzemeltetési osztály Kötelezettségvállaló, teljesítést vezetője igazoló Szilágyiné Bácsi Gabriella Pénzügyi osztály vezetője Pénzügyi ellenjegyző, teljesítés igazoló Tóthné Gál Julianna Költségvetési ügyintéző Pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő Szopkó Rudolfné Költségvetési ügyintéző Pénzügyi ellenjegyző Hatáskö gyakorlójá aláírás 28

30 Ugrainé Gróf Éva Pénzügyi ügyintéző Érvényesítő, pénzügyi ellenjegyző Nagy Sándor energetikus Teljesítést igazoló Szabóné Galambos Éva ügyintéző Teljesítést igazoló Keresztesné Jáksó Éva Közigazgatási Osztály Teljesítést igazoló vezetője Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető Határ Győző Városi Könyvtár Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Dr. Szonda István intézményvezető, Közművelődési, Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Dr. Torma Éva intézményvezető, Városi Egészségügyi Intézmény Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Hunya Imréné intézményvezető, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló (költségvetési szerv) 7. sz. melléklet UTALVÁNY költségvetési évre 1.) A befizető / kedvezményezett Megnevezése: Címe:... 2.) A fizetés Időpontja: Módja: átutalás / készpénz Jogcíme:... Összege:.... Ft, azaz Ft Devizanem:..., összeg:.., azaz ) Megterhelendő / jóváírandó fizetési számla Megnevezése:.... Száma:... 4.) Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma:.. ÉRVÉNYESÍTVE Dátum: Dátum:. érvényesítő aláírása. utalványozó aláírása Bankkivonat sorsz. Mozgásnem T / K Főkönyvi számla száma Könyvelési utasítás pénzforgalmi tételekhez Szakfeladat Bontás Áfa Összeg (Ft) száma kód Szöveg 29

31 A könyvvezetés módja: módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel.. könyvelte (költségvetési szerv) 8. számú melléklet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁS év I... (Kiemelt előirányzat) ezer Ft nyt. Kötelezettségvállalás megnevezése sz. (tárgya), jogcíme Kötelezettségvállaló neve I/1. Köt. váll. dokument. megnevez., száma, kelte Fizetési határidők Előző év(ek) kötelezetts. váll.-ból tárgyévi kötelez. vállalás nyitó állom. korr. (+/-) Előző év(ek) kötelezetts. váll.-ból köv. évi kötelez. vállalás nyitó állom. korr. (+/-) Tárgyévi köte tárgyévi kö előir. el terhére vállalt te kötelez. kö korr. (+/-) I/2. I/3. I/4. I/5. Megismerési nyilatkozat Az egységes gazdálkodási szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni. Név Feladat, hatáskör Dátum Toldi Balázs Kötelezettségvállaló, utalványozó Lehóczkiné Tímár Irén Kötelezettségvállaló, utalványozó Dr. Csorba Csaba Kötelezettségvállaló, Aláírás 30

32 utalványozó, Megyeri László Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Pardi László Kötelezettségvállaló, teljesítést igazoló Szilágyiné Bácsi Gabriella Pénzügyi ellenjegyző, teljesítést igazoló Tóthné Gál Julianna Pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő Szopkó Rudolfné Pénzügyi ellenjegyző Ugrainé Gróf Éva Érvényesítő Nagy Sándor teljesítést igazoló Szabóné Galambos Éva teljesítést igazoló Keresztesné Jáksó Éva teljesítést igazoló Dinyáné Bánfi Ibolya Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Dr. Szonda István Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Dr. Torma Éva Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Hunya Imréné Kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést igazoló Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 31

33 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 23-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság: A köztemetők és temetkezés rendjéről szóló 19/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Csorba Csaba jegyző Petneházi Bálintné polgármester Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Község Önkormányzata 2014-ben elfogadta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2014. (XII.22.) önkormányzati rendeletét. A norma 9. -a az alábbiak szerint rendelkezik: 9. A temetőben egyéb vállalkozói tevékenység csak az üzemeltető részére történő írásos bejelentést követően végezhető. A bejelentésben közölni kell a tevékenység kezdő és befejező időpontját. A bejelentést, a tevékenység megkezdését megelőző legalább két munkanappal kell megtenni. A tevékenység végzője, köteles a munkát felfüggeszteni a kegyeleti közszolgáltatás idejére. A temetői infrastruktúra használatáért nettó 1000 Ft díjat köteles megfizetni. A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében javasolta, az idézett normaszöveg utolsó mondatát pontosítani azzal, hogy történjen meg annak meghatározása, hogy milyen időszakra vonatkozik az infrastruktúra használatáért fizetendő díj. Előzetes hatásvizsgálat A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A tervezet pontosítja a temetőben munkát végzők kötelezettségével kapcsolatos szabályokat, többlet terhet nem eredményez, így gazdasági, költségvetési hatása nincs. Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotása szükséges, pontosítja a temetőben vállalkozást végzők díjfizetési kötelezettségét. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. Indokolás 1. A rendelet pontosítja a temetőben vállalkozási tevékenység keretében munkát végzők, infrastruktúra használatáért fizetendő díjat. 2. A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. Döntési javaslat "A köztemetők és temetkezés rendjéről szóló 19/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés 32

34 A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Tervezet /2015. (...) önkormányzati rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló év CLXXXIX tv. 13. (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) A temetőben egyéb vállalkozói tevékenység csak az üzemeltető részére történő írásos bejelentést követően végezhető. A bejelentésben közölni kell a tevékenység kezdő és befejező időpontját. A bejelentést, a tevékenység megkezdését megelőző legalább két munkanappal kell megtenni. (2) A temetői infrastruktúra használatáért az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra egyszeri nettó 1000 Ft összegű díjat kell fizetni. 2. Ez a rendelet május 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 33

35 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 23-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Ugrainé Gróf Éva Petneházi Bálintné polgármester Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91..-a alapján elkészült Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének beszámolója. A feladatellátás általános értékelése Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján január 1-től az önkormányzati feladatok és a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat megosztotta az önkormányzat és a végrehajtást végző polgármesteri hivatal között. Az igazgatási feladatokat és a jegyzői hatáskörben megállapításra kerülő segélyezési feladatokat január 1-től a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az Önkormányzat működteti a mezőőri szolgálatot 1 fő közalkalmazott munkavégzésével, aki a település egészén látja el feladatát. A mezőőri szolgálat működéséhez az önkormányzat a Földművelésügyi Minisztériumtól támogatásban részesül, valamint mezőőri járulékot szed be. A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 1 fő közalkalmazott munkavégzésével szintén a település egészén látta el feladatát. A falugondnoki szolgálat feladathoz állami támogatásba részesül. A településen könyvtár működik, melynek feladatait egy közcélú foglalkoztatott látja el. A könyvtár a Békési Kistérségi Társuláshoz tartozva mozgókönyvtári feladatokat is ellát. Az önkormányzat ellátja a település a hulladék kezelése, köztisztasági tevékenységhez kapcsolódó feladatokat, a település közvilágításához kapcsolódó feladatokat. A községgazdálkodás keretében gondoskodik az önkormányzatok bérlakásainak fenntartásáról, hasznosítja az üresen álló ingatlanait, gondoskodik a közkifolyók üzemeltetéséről. A szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény alapján ellátja a településen arra rászoruló lakosságot. Az Önkormányzat a településen óvodai nevelés feladatot a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által létrehozott Kistérségi Óvoda Csárdaszállási telephelyén látta el. Az alsó tagozatos tanulóinak nevelése a KLIKK tankerületének fenntartásában lévő Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium Intézményében valósul meg. Önkormányzati kötelező feladata a gyermekek étkeztetésével kapcsolatosan jelentkezik. Az önkormányzat legfontosabb mutatója a település lakosságszámának alakulása, mely az alábbiak szerint alakult: január 1.-jén 505 fő január 1.-jén 491 fő január 1.-jén 486 fő január 1.-jén 457 fő január 1.-jén 444 fő A lakosságszám évről évre csökken. Az önkormányzat a lakosságszám megtartása és szinten tartása érdekében egyre több támogatást biztosít: - A településen letelepedők részére kamatmentes lakásvásárlási visszatérítendő támogatást nyújt 200 ezer Ft összegben. - A településen élő családok részére újszülött gyermekenként 25 ezer Ft támogatást nyújt. - Bérlakást biztosít. Bevételek és kiadások alakulása Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete február 20-i ülésén elfogadta évi költségvetését, melyet a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével határozott meg. A rendelet módosítására a év során 4 alkalommal került sor, mely változás a évi költségvetési maradványt, pótelőirányzatokat, meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásait, valamint a saját hatáskörben végzett 34

36 előirányzat módosításokat tartalmazza. Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: A költségvetés tárgyévi bevételei és kiadásai főösszege ezer Ft. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: A tárgyévi bevételek és kiadások módosított főösszege ezer Ft. A Kiadási módosított előirányzaton belül ezer Ft működési tartalék előirányzat szerepel. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a évben az alábbiak szerint alakultak: Adatok ezer forintban Megnevezés évi eredeti előirányzat 2014.évi. módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Bevételek Intézményi működési bevétel ,3 Önkormányzati lakások lakbér bevétele ,0 Működési célú támogatás, kölcsön ,3 államháztartáson belülről Működésre átvett pénzeszköz ,4 államháztartáson kívülről Iparűzési adó ,0 Építmény adó ,3 Magánszemélyek kommunális adója ,0 Pótlékok, birságok bevétele ,6 Gépjármű adó ,0 Szabálysértési bírság ,0 Mezőőri járulék bevétele , Igazgatás szolg. díj ,0 Közhatalmi bevételek összesen ,8 Önkormányzatok működési költségvetési ,0 támogatása Működési bevételek összesen ,2 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ,0 államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,8 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési ,0 támogatása Felhalmozási bevételek összesen ,1 Finanszírozási bevétel-működési célú ,1 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen ,1 Kiadások Személyi juttatás ,9 Munkaadókat terhelő járulék ,1 Dologi kiadás ,8 Működési célú támogatásértékű kiadás ,0 Működési célú pénze. átadás ,6 államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli ellátása ,5 Működési kiadás összesen ,1 Felújítás ,0 Beruházás ,8 Egyéb felhalmozási kiadás

37 Felhalmozási kiadás összesen ,4 Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadások összesen ,9 Csárdaszállás Községi Önkormányzat a évi költségvetési bevételének előirányzatát a éves szinten 86,1 %-ban, kiadásait 60,9%-ban teljesítette. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: Az Önkormányzat működésének bevétele 96,2 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működéséhez a feladatfinanszírozás keretében ezer Ft összegű támogatásban részesült. Az önkormányzat feladatmutatók alapján települési üzemeltetésére ezer Ft támogatást, egyéb önkormányzati feladatra ezer Ft támogatást, a pénzbeli ellátásokhoz való hozzájárulás jogcímen 1509 ezer Ft támogatást, a falugondnoki szolgálat működtetéséhez ezer Ft támogatást, gyermekétkeztetési feladatokhoz 984 ezer Ft támogatást kapott. Az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez ezer Ft támogatást, külterülettel kapcsolatos feladatokra 67 ezer Ft támogatást, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetésre 546 ezer Ft támogatást, az e-útdíj bevezetésével az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére 63 ezer Ft támogatást, közművelődési feladatokra 521 ezer Ft támogatást valamint az önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen szociális ágazati pótlék kifizetéséhez 116 ezer Ft támogatást kapott. A feladatalapú állami támogatás évi elszámolása során az önkormányzatot 66 ezer Ft többlettámogatás illeti meg ( a gyermekétkeztetés tényleges létszáma az elszámoláskor 1 fővel nőtt, ami 130 ezer többlettámogatást jelent, ugyanakkor a pénzbeli szociális hozzájárulás felhasználása során 64 ezer befizetési kötelezettséget mutat). Az Önkormányzat részére járó állami támogatás kiszámításakor az önkormányzat adóerőképessége figyelembe vétele során ezer Ft beszámításra (elvonásra) került. A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 99,8 %-ban teljesültek. Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be: Adónem Eredeti éves terv, ezer2014. évi bevétel, ezer Eltérés a tervtől, ezer Teljesülés %-a Ft Ft Ft Építményadó ,3-71 Kommun. adó ,1 324 Iparűzési adó , Gépjárműadó ,9 623 Pótlék és bírság , Összesen: , Az adóbevételek az éves eredeti tervhez képest 216,4 %-ban teljesültek. Ez ezer Ft-tal több, mint a tervezett éves bevétel. A plusz bevétel legnagyobb hányadát (96 %-át) az iparűzési adó többlet bevétele képezi, mely a vasútberuházáshoz kapcsolódó vállalkozások iparűzési adójának befizetése okozza. Az adókintlévőségek alakulását az alábbi táblázatok mutatják be: ezer Ft Adónem Nyitó hátralék Nyitó hátralékból még Folyó évi hátralék Összes fennáll keletkezése Építményadó Kommun. adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Összesen: hátralék Összes hátralék, Csőd és felszámolás alattadóhatóság által behajtható ezer Ft állók hátraléka, ezer Ft hátralék, ezer Ft Építményadó Kommun. adó Iparűzési adó Gépjárműadó

38 Pótlék Bírság Összesen: A hátralékos adótartozások jelentős részét képezik a csőd- és felszámolási eljárás alá kerülő vállalkozások tartozásai év végén 89,3 % volt ezen vállalkozások tartozásainak aránya az összes hátralékon belül. Ezt főleg egy felszámolás alá került vállalkozás hátraléka okozza. Ezeknek a tartozásoknak a behajtására adóhatóságunknak már nincs lehetősége, azokból megtérülésre csak a felszámolási eljárás során van reményünk. A fennmaradó hátralékok azok, amik adóhatóságunk által behajthatóak ben ezer Ft-tal csökkent az év eleji nyitó hátralék, az év során keletkezett hátralék viszont ezer Ft volt. Ebből közel 3 millió forint a felszámolás alatt álló vállalkozások hátralékának a növekedése. Az Önkormányzat saját működési bevételei 91,3 %-ban teljesültek. A évben a Start munkaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 83,1 %-ban teljesült, a tervezetthez képest az a teljesítés elmaradását 525 ezer Ft+ ÁFA összegű kiszámlázott értékesítés bevétele évre áthúzódik. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 99,2%-ban teljesült, a tervezetthez képest az elmaradást egy 25 ezer Ft+ Áfa összegű kiszámlázott földhaszonbér számla teljesítése szintén áthúzódik évre. A működési célú támogatás értékű bevétel 91,3 %-ban teljesült. Az önkormányzat ezer Ft működési célú támogatás értékű bevételben részesült. A közfoglalkozás támogatás ezer Ft, a mezőőri szolgálat működtetésére ezer Ft, a mezőgazdasági tevékenységhez ezer Ft a földalapú támogatás, a gyermekvédelmi támogatás keretében Erzsébet-utalvánnyal biztosított természetbeli támogatása 603 ezer Ft, nyári diák foglalkoztatásának támogatása 146 ezer Ft, hulladék lerakó évi bérleti díj támogatása 480 ezer Ft, évről áthúzódó óvodáztatási támogatás 20 ezer Ft összeget kapott. A felhalmozási célú bevételek 94,1 %-ban teljesültek. Az Önkormányzat a évben megvalósult Falumegújulás és Fejlesztés LEADER program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól elnyert ezer Ft összegű utófinanszírozású támogatás kiutalásra került. Az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz támogatási kérelmet nyújtott be a falugondnoki szolgálat részére gépjármű beszerzésre. A Hivatal évben a pályázatot pozitívan bírálta el, melynek eredményeként a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatási keretből ezer Ft támogatást nyert. Az önkormányzat a gépjármű beszerzésre a közbeszerzési eljárást lefolytatta, az adásvételi szerződést megkötötte a nyertes szállítóval, a gépjármű szállítására július hónapban került sor. A támogatás elszámolása megtörtént. Az önkormányzat a régi falugondnoki gépkocsit értékesítette ezer Forintért, melynek kiszámlázása megtörtént a bevétel realizálódása áthúzódik évre. Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósság konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből ezer Ft támogatásban részesült, melyből a Kossuth és Kisezüst út felújítását tervezte megvalósítani. Az Önkormányzat az út felújítására ezer Ft keretösszeget különített el, a kiadás fedezeteként az központosított támogatást a költségvetési tartalékából tervezte kiegészíteni ezer Ft összeggel, valamint a helyi iparűzési adó évi többletbevételből ezer Ft összeggel. Az Önkormányzatnak évi gazdálkodása során E Ft összegű pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a évi költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolta évben az előző évi költségvetési maradványából 747 ezer Ft lett felhasználva az áthúzódó feladatokra. Az Önkormányzat évben 161 ezer Ft összegű finanszírozási bevételben részesült a évi állami támogatás megelőlegezésére a decemberi bérek kifizetéséhez. Az Önkormányzat kiadásainak alakulása: Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 60,9 %-ban teljesültek, a működési kiadások 54,1 %-ban (a módosított előirányzat ezer Ft működési általános tartalékot tartalmaz melyhez nem kapcsolódik teljesítés), a tervezett felhalmozási kiadások 95,4 %-ban teljesültek. A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 95,9 %-ban került kifizetésre. A személyi juttatás körében 2 fő közalkalmazott (a mezőőr és a falugondnok) személyi juttatása a minimálbér növekedésével változott, az alapilletményen felül a cafetéria keretében 93 ezer Ft béren kívüli juttatásban részesültek. A falugondnok szociális bérpótlékban is részesült. A személyi juttatások között lett elszámolva a polgármester, alpolgármester valamint 3 fő képviselő juttatása évben is lehetősége volt az önkormányzatnak a közmunkaprogram keretében a Munkaügyi Központon keresztül közfoglalkoztatottak alkalmazására, melynek eredményeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak száma lecsökkent, az ellátottak körében a munkalehetőség nagyobb jövedelmet biztosít. Az Önkormányzat évi közmunka programjában, a Start közmunka program téli közfoglalkoztatás keretében április 30-ig 12 fő alkalmazására volt lehetőség. A közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 2 fő bio megújulási programban vett részt február 28-ig, 18 fő mezőgazdasági tevékenységet végez folyamatosan az év során (2015. február 28-ig), 2 fő egyéb közfoglalkoztatott közterület karbantartásával kapcsolatos feladatot lát el március 1- től, további 2 fő május 1-től. A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 4 37

39 programban összesen 14 fő vett rész 2, 4, 5 havi foglalkoztatatásban 100%-os, 85%-os, 70%-os támogatással. A kistérségi startmunka belvíz programjában 5 fő foglalkozására kerül sor augusztus 2-től február 28-ig, valamint a kistérségi startmunka közút programjában szintén 5 fő foglalkozására kerül sor szeptember 2-től február 28-ig. A közmunkaprogram keretében havonta átlagosan 30 fő vett részt. A munkaadókat terhelő járulék 81,1 %-ban teljesült. Szociális hozzájárulás címén 27%-os járulékot kell fizetni a bruttó személyi juttatás után, a közfoglalkozás bérköltsége 50%-os járulék kedvezményben részesül. A béren kívüli juttatásokat 16%-os EHO és 19 %-os Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó terheli. A dologi kiadások tervezett előirányzatából 72,8 %-a lett felhasználva. Az önkormányzat dologi kiadásai közt számolja el a kötelező feladatai ellátása során a település a hulladék kezelésével, köztisztasági tevékenységhez kapcsolódó feladatokkal, a település közvilágításához kapcsolódó feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat. A községgazdálkodás kiadásai között számolja el az önkormányzatok bérlakásainak fenntartásával, a közkifolyók üzemeltetésével felmerülő kiadásokat a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok belvíz, zöldterület és útfenntartáshoz kapcsolódó kiadásokat részben a közfoglalkozás keretében valósultak meg. A működési célú támogatásértékű kiadások 73,0 %-ban teljesültek, ezen kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállást érintő általános működési kiadásai kiegészítését és az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást tartalmazza. A jövedelempótló támogatások kifizetéséhez Csárdaszállás igényli az állami támogatásokat, az önkormányzat átutalta a szükséges forrást a Közös Hivatal részére, melynek összege ezer Ft volt évben az Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási kirendeltségére eső állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzata igényelte, és továbbította a Közös Önkormányzati Hivatal felé. A Hivatal csárdaszállási kirendeltsége működéséhez évre 5221 ezer Ft állami működési támogatást kapott 1,14 fő köztisztviselői létszámra. Az önkormányzat a Hivatal csárdaszállási kirendeltségének működéséhez saját forrásból ezer Ft támogatással járult hozzá. Civil szervezetek 773 ezer Ft támogatásban részesültek. Ellátottak pénzbeli juttatásai körében az önkormányzat 871 ezer Ft támogatást fizetett ki, melyből 4 újszülött támogatására 100 ezer Ft került kifizetésre ünnepélyes keretek közt. 168 ezer Ft beiskolázási támogatás, illetve 603 ezer Ft Erzsébet utalvány formájában természetbeni gyermekvédelmi támogatásra került sor. Felújítások Az Önkormányzat évi gazdálkodása során ezer Ft-ot költött a Kossuth és a Kisezüst út felújítására. Fejlesztések Csárdaszállás Községi Önkormányzat évben ezer Ft összegű fejlesztést valósított meg. A fejlesztési kiadások megvalósítására II. félévében került sor. Kiadás teljesítéseként a falugondnoki gépjármű beszerzésére került sor ezer Ft összegben. A Belvíz start közmunka keretében 355 ezer Ft összegű kisértékű tárgyieszköz beszerzésére került sor. A Képviselő-testület 827 ezer Ft térfigyelő kamera elhelyezéséről döntött a Rózsa Ligetben. A térfigyelő kamerák engedélyezése folyamatban van, a beszerzés áthúzódik évre. Az Önkormányzat pénzmaradványának alakulása Az önkormányzat évi gazdálkodásának eredményeként december 31-én a bankszámláján és a pénztárába összesen ezer Ft pénzkészlettel rendelkezett, melyet korrigálni szükséges a 988 ezer Ft összegű egyéb sajátos elszámolásokkal. A korrekció során figyelembe kell venni a 2186 ezer Ft december havi nettó bér kifizetésének összegét, 3147 ezer Ft helyi adó túlfizetések összegét, 17 ezer Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatással, mely a jogosult halála miatt a hagyatéki eljárás lefolytatásáig visszatartásra került, 10 ezer Ft más szervezetet megillető bevétel a gépjármű adó számlán maradó összeg. A korrekció figyelembevételével az önkormányzat maradványa ezer Ft, melyből ezer Ft évben, ezer Ft pedig előző években keletkezett. Az önkormányzat vagyonának alakulása Az önkormányzat vagyonának nettó értéke évben ezer Ft-ról ezer Ft-ra nőtt évben megvalósult felújítások és fejlesztési kiadások összesen ezer Ft-tal, a térítésmentes átvétel (szeméttelep és hulladéklerakó) ezer Ft-tal növelte a vagyont. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés ezer Ft-tal csökkentette az önkormányzat vagyonát. Az önkormányzat tevékenysége során arra törekszik, hogy megóvja a 38

40 tulajdonában lévő vagyontárgyak állagát, ennek érdekében minden évben szerepel tervei között ingatlan felújítás, illetve pénzügyi lehetőségeihez képest beruházási, fejlesztési kiadás. Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a rendelkezésre álló bevételei biztosítják a feladat ellátásához szükséges forrásokat, illetve az évek során keletkezik a gazdálkodás során megfelelő tartalék, melyből finanszírozni tudja fejlesztési elképzeléseit, amennyiben pályázat útján megfelelő forráshoz tud jutni, a szükséges saját erőt éves költségvetéséből képes kigazdálkodni. Előzetes hatásvizsgálat Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy stabil gazdálkodást biztosított a település számára a csökkenő állami támogatás mellett is. Az Önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó összegének alakulása nem állandó összeg évi bevételei között realizált iparűzési adó összege hosszabbtávon nem meghatározó, ugyanis a keletkező többletbevétel nem a településen működő állandó vállalkozás tevékenységéből származik, hanem egy eseti beruházáshoz kapcsolódik, mely évben befejeződött. Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján megillető állami támogatás az elkövetkezendő években sem növekszik számottevően, ugyanis a befolyásoló adóerőképesség alakulása hosszabb távon ugyan csökken, de oly mértékben nem fog változni, hogy a törvény által biztosított település üzemeltetéséhez, illetve szociális feladataihoz megillető feladatalapú támogatást teljes mértékben megkapja az önkormányzat. A évi zárszámadási rendelet ezer Ft maradványt tartalmaz mely összeg a település évi költségvetését tartalékként pozitívan befolyásolja. A településen élők a Munkaügyi Központ támogatásával megszervezet közfoglalkoztatás keretében a napi megélhetést biztosító jövedelemhez jutnak, melynek összege magasabb, mint a szociális segély. Munkájuk során értéket teremtenek azáltal, hogy a mezőgazdasági termelés során egyrészt a megtermelt termékből természetbeni juttatásban részesülnek, másrészt a felesleget értékesíteni is lehet, de ezt a bevételt vissza kell forgatni a közfoglalkoztatás kiadásaira. a községüzemeltetési feladatokat végző közfoglalkoztatottak által elvégzett munkák kiváltják azokat a szolgáltatási kiadásokat, amelyeket részben az önkormányzatnak saját erejéből kellene megoldani. A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek környezetre való káros hatása nincs, a településüzemeltetéshez kapcsolódó környezeti előírások biztosítottak voltak. Az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi feladatok ellátásához a feltételek biztosítottak. A zárszámadási rendeletet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el. A település évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel. Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi zárszámadási rendeletéhez. Az 1. -ban meghatározott kiadási főösszeg a ténylegesen realizálódott bevételek és kiadások összegét tartalmazza. A 2. -ban meghatározott működési bevétel az ellátandó feladatok elvégzése során realizálódott bevételeket tartalmazza. A 3..-ban meghatározott jogcímenkénti ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva. A 4. -ban meghatározott önkormányzati működési kiadások az önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatokhoz kifizetett személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtandó támogatásokról szóló rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza. Az 5 -ban a működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza. A 6. -ban az önkormányzat által megvalósított fejlesztési kiadásokat tartalmazza. A rendelet 7., ai mellékletében bemutatott kimutatásokat az államháztartási törvény írja elő. A beszámolót készítette Ugrainé Gróf Éva mérlegképes könyvelő regisztrációs száma: MK Kérem a Tisztelt Testületet Csárdaszállás Község Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, melynek tervezetét a döntési javaslat tartalmazza. 39

41 Döntési javaslat "Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek összegének teljesítése ezer forint, b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése ezer forint c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 908 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás ezer forint., e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 773 ezer forint, f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 871 ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza. 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása ezer forint, b) beruházási kiadás ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint (3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként. 7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi. 40

42 8. Az Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8.melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat évi maradványa ezer Ft. A maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyona ezer forint, a vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 11. melléklet tartalmazza. 12. Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 12. melléklet tartalmazza. 13. Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett. 14. Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott. 15. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva 41

43 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege A C D E megnevezés terv mód. Ei teljesítés 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

44 2. melléklet a... önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai évben A B C D megnevezés terv mód ei teljesítés 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

45 Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi bevételeinek részletezése 3. melléklet a... önkormányzati rendelethez A B C D megnevezés terv2014. mód. Ei teljesítés 1 Bérleti díj Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés Ellátási díj bevétel ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg Kamatbevétel Egyéb különféle működési bevétel Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támogatása Egyéb átvett pénzeszköz Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek 22 Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Szabálysértési bírság bevétele Igazgatási szolgáltatási díj Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 32 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

46 42 Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Központosított működési célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen melléklet a... önkormányzati rendelethez 4

47 4. melléklet a... önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai évben A B C D megnevezés terv mód. Ei teljesítés 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

48 Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként évben 5. melléklet a... önkormányzati rendelethez Adatok ezer Ft-ban A B C D E Kormányzati funkció terv 2014.mód ei teljesítés Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása 11 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés (parkgondozás 20 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. 29 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék

49 35 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 38 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás 56 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás 65 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen melléklet a... önkormányzati rendelethez 7

50 Finanszírozási műveletek 74 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 83 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 92 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 101 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev. int évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat 110 Személyi juttatás melléklet a... önkormányzati rendelethez 8

51 111 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 119 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása 128 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása 137 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Iskolai intézményi étkeztetés 146 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás melléklet a... önkormányzati rendelethez

52 150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Falugondnoki szolgáltatás 155 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása 164 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakásfenntartással kapcsolatos szociális ellátás 173 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások 182 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása melléklet a... önkormányzati rendelethez

53 189 Működési kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés 191 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Összesen: 200 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen melléklet a... önkormányzati rendelethez 11

54 6. melléklet a... önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés évi terv mód. Ei teljesítés 1 Felújítások 2 Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítása Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen Beruházások 5 Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz KEOP-1.3.0/ "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" /30/00026 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés /2014.(X.24.) hat térfigyelő kameraelhelyezés a Rózsa Ligetbe Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások 11 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Felhalmozási célú tartalék Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen

55 Csárdaszállás Községi Önkormányzatának évi feladatfinanszírozása Adatok ezer Ft-ban A B C D E F G Állami évi Saját Bevétel Megnevezés támogat Átvett pe. működési bevétel összesen ás kiadás műk hiány "-" többlet "+" 1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám Települési Önk. Műk. Ált. tám Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat Közvilágítás Köztemető Közutak. Fenntartása Beszámítás összege Településüzemeltetés összesen Egyéb önkormányzati kötelező feladatok polgármester bére mezőőri feladtaok települési hulladék kezelés Város és község gazdálkodás Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Óvoda Iskola Start közmunka - téli közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Közmunka mintaprogram Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám önkorm. Hatáskörű segélyezés Falugondnoki feladatok hozzájárulás szoc ellátásösszesen Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Könyvtári szolgáltatás Kötelező feladat közművelődés összesen Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok képviselők tiszteletdíja Civil szervezetek támogatása Önként vállalt feladatok összesen Önkormányzati egyéb saját bevételek Helyi adóbevételek Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál Összesen Működési célú tartalék melléklet a... önkormányzati rendelethez

56 7. melléklet a... önkormányzati rendelethez 44 Működési bevétel és kiadás összesen

57 8. melléklet a... önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzatának évi előirányzatának Felhasználási ütemterve és teljesítése Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Q Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Márciu s Április Május Június Július Augusztu s 1 Bevételek 2 Intézményi működési bevételek Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről Műk célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkorm. Műk. Költségvetési tám Műk. Bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Összes bevétel Kiadások 17 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatás értékű kiadás Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás Finianszírozási kiadások Összes kiadás Szeptem ber Októbe r Novemb er Decemb er Összesen évi mód ei évi teljesítés 15

58 9. melléklet a... önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2014.évi maradvány kimutatása Adatok ezer forintban A B Megnevezés Összeg 1 Alaptevékenység költségvetési bevétele Alaptevékenység költségvetési kiadása Alaptevékenység költségvetése egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevétele Alaptevékenység finanszírozási kiadása 0 6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Összes maradvány Pénzeszközök december 31-én Korrekció 10 Előző és azt megelőző években fel nem használt maradvány Egyéb sajátos elszámolások 36-os főkönyvi szám Jóváhagyott maradvány (7+10) vagy (8+-11) Kötelezettséggel terhelt maradvány Szabad maradvány

59 10. melléklet a... önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi vagyon kimutatása december 31-i állapot szerint Adatok ezer Ft-ban A B C D 1 2 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK Bruttó év Écs Nettó 3 érték érék 4 I. Immateriális Javak Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog II.Tárgyi eszközök II/1.Törzs vagyon a. Forgalomképtelen ingalanok Földterület Telek Épület Építmények b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Földterület Telek Épület Ültetvény Építmények II/2. Forgalomképes ingatlanok Füldterület Telek Épületek Építmények II/3. Egyéb tárgyi eszközök Gépek berendezések Járművek Beruházások Tartós részesedés Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök

60 11. melléklet a.. Önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzatának évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma A B C Feladat megnevezése évi nyitó évi átlagos létszám (fő) statisztikai állományi létszám 1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr Falugondnoki szolgálat Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev. 5 Polgármester Tiszteletdíjas képviselők Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 8 Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása Adatok E Ft-ban A B Megnevezés Összeg 1 Helyi adóból származó bevétel Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0 4 Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. 0 5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 7 Összes saját bevétel Összes saját bevétel 50%-a Az Önkormányzat évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa E Ft. 12. melléklet a önkormányzati rendelethez 18

61 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 23-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság: A Gyomaközszolg Kft évi beszámolójának, valamint a évi üzleti tervének a jóváhagyása Csényi István Petneházi Bálintné polgármester Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaközszolg Kft. benyújtotta a T. Képviselő testület elé a 2014 évi beszámolót, valamint a évi üzleti tervét elfogadásra. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 11 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően ezer Ft. A Gyomaközszolg Kft. alapító okirata a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte. 1. döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: településrendezés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Gyomaközszolg Kft évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően ezer Ft. A társaság évi mérleg szerinti eredménye 11 ezer Ft. Csárdaszállás Község Képviselő-testülete javasolja a Közgyűlésnek, hogy az eredményt a társaság helyezze eredménytartalékba. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Csényi István 2. döntési javaslat "A évi üzleti terv elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat 42

62 Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Gyomaközszolg Kft. előterjesztéshez mellékelt évi üzleti tervét. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Csényi István 3. döntési javaslat "Felmentvény megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő testülete javasolja a Közgyűlésnek, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a évi V. törvény 3:117. (1) bekezdése alapján igazolja, hogy Fekete József ügyvezető a 2014 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt adja meg. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Csényi István 43

63 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Vállalkozás megnevezése GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2 Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS Kelt : Gyomaendrőd, február 28. P.H. Fekete József a vállalkozás vezetője (képviselője)

64 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám / 2 Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással) Az üzleti év mérlegfordulónapja : adatok ezer forintban Sorszám módosítása Előző év Megnevezés Előző év Tárgyév a b c d e 01. I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés, terven felüli écs A. Tevékenység eredménye ( ) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12) C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 17. D. Rendkívüli eredmény (15-16) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 22. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 23. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( ) Kelt : Gyomaendrőd, február 28. P.H. Fekete József a vállalkozás vezetője (képviselője)

65 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Vállalkozás megnevezése GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Kelt : Gyomaendrőd, február 28. P.H. Fekete József a vállalkozás vezetője (képviselője)

66 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám / 2 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : Eszközök (aktívák) adatok ezer forintban Sorszám módosítása Előző év Megnevezés Előző év Tárgyév a b c d e 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( sor) I. Immateriális javak ebből: az értékhelyesbítés 04. II. Tárgyi eszközök ebből: az értékhelyesbítés 06. III. Befektetett pénzügyi eszközök ebből: az értékhelyesbítés 08. B. FORGÓESZKÖZÖK ( sor) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen ( sor) Kelt : Gyomaendrőd, február 28. P.H. Fekete József a vállalkozás vezetője (képviselője)

67 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám / 3 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja : Források (passzívák) adatok ezer forintban Sorszám módosítása Előző év Megnevezés Előző év Tárgyév a b c d e 15. D. SAJÁT TŐKE ( sor) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken 18. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 19. III.Tőketartalék 20. IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 22. VI. Értékelési tartalék 23. VII.Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen ( sor) Kelt : Gyomaendrőd, február 28. P.H. Fekete József a vállalkozás vezetője (képviselője)

68 Statisztikai számjel Cégjegyzék szám Vállalkozás megnevezése GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Vállalkozás címe, telefonszáma 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2 Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt : Gyomaendrőd, február 28. P.H. Fekete József a vállalkozás vezetője (képviselője)

69 11 / 2. oldal

70 11 / 3. oldal

71 11 / 4. oldal Immateriális javak bruttó értékének változása ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek Összesen Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek Összesen Immateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés Terv szerinti leírás Lineáris Degresszív Egyösszegű Összesen ezer Ft-ban Terven felüli leírás Szellemi termékek Összesen Tárgyi eszközök bruttó értékének változása ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások

72 11 / 5. oldal Összesen Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása Megnevezés Terv szerinti leírás Lineáris Degresszív Egyösszegű Összesen ezer Ft-ban Terven felüli leírás Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen

73 11 / 6. oldal Aktív időbeli elhatárolások részletezése ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Bevet.aktiv idobeli elhat Halasztott ráfordítások Mindösszesen Saját tőke tárgyévi változása ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró I. Jegyzett tőke IV. Eredménytartalék VII.Mérleg szerinti eredmény Összesen Céltartalékok jogcím szerinti részletezése ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Egyeb celtartalekok Összesen

74 11 / 7. oldal Passzív időbeli elhatárolások részletezése ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Kts.raford.passziv idobeli elh Halasztott bev. Fejl.tamogatas Mindösszesen Belföldi értékesítés árbevételének részletezése ezer Ft-ban Megnevezés Árbevétel Szemétszállítás, ártalmatlanítás Lakossági Gyepm. szolg arbev Közületi Gyepm. telep árbev

75 11 / 8. oldal Belker.tev.ag.eladas arbevet Összesen Megnevezés Változás Előző év eloszlása Tárgyév eloszlása A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,60 % 19,23 % 25,00 % I. Immateriális javak ,06 % 7,88 % 0,42 % II. Tárgyi eszközök ,55 % 92,12 % 99,58 % III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. FORGÓESZKÖZÖK ,95 % 59,10 % 75,00 % I. Készletek ,05 % 2,63 % 1,10 % II. Követelések ,20 % 64,01 % 86,69 % III. Értékpapírok ,00 % 0,43 % 0,14 % IV. Pénzeszközök ,43 % 32,93 % 12,07 % C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,00 % 21,67 % ESZKÖZÖK összesen ,93 % Megnevezés Változás Előző év eloszlása Tárgyév eloszlása D. SAJÁT TŐKE ,04 % 36,77 % 43,24 % I. Jegyzett tőke ,00 % 86,13 % 86,09 % II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék ,77 % 16,87 % 13,87 % V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény ,26 % -3,00 % 0,04 %

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezet) Érvényes: 2014. december

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendje). 2016. Az államháztartásról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Gazdálkodási szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. Békés Megyei Tisza

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. július 1.-től Módosítva: 2010.11.04-től I. módosítás GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-13/2015. Tárgy: Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 05-től 2 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 12/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről Érvényes:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT RudabányaVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉRVÉNYESÍTÉS,

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ../2015.(III.31.)Ökt.sz. határozathoz EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Monostorapáti község Önkormányzata (képviseli: Takács Péter polgármester, székhelye: 8296. Monostorapáti, Petőfi

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata, Nagyecsed, Árpád u. 32. (képviseli: Kovács Lajos, polgármester), másrészről a Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Határozati javaslat /2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2016.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.)

JOGSZABÁLYOK évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (új Áht.) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Ötv.) 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 2011. évi CXCIV.

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nyírmada Város Önkormányzat, valamint Nyírmada Város

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / t t h

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / t t h Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 t ti @ t h Iktsz: U-18384-6/2014. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat 5. függelékének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére

Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének november 19-i ülésére Előterjesztés Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2014. november 19-i ülésére Tisztelt Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete! A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a területi nemzetiségi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Mező József jegyző Véleményezte: Ügyrendi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27 i rendkívüli ülésének 2. számú Előterjesztés a közterület filmforgatási célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pásztói Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32) Javaslat

Pásztói Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32) Javaslat Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-12 /2016. A határozat meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges Javaslat a Pásztó Városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. FEBRUÁR 9-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület november 27-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. november 27-én tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben