Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 2. szám február MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 2. szám 2013. február MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 2. szám február MEGHÍVÓ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját az es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója tiszteletére tartandó ünnepi megemlékezésre március 15-én 10 órakor a Templom téren. Emlékezzünk együtt a szabadság hőseire egy nemzetként, együtt a szabadságért, 2013 együtt a székelyekért a Székelyföd autonómiájáért!

2 polgármesteri tájékoztató Lopnak Az újság januári számában nagy örömmel számoltam be a közbiztonságunk érdekében tett erőfeszítéseink újabb eredményéről, a karácsonyra beüzemelt felújított Térfigyelő Rendszerünkről. Ahogy akkor tájékoztattam a település lakóit, rendszerünk új elemekkel gazdagodott: nagyfelbontású forgó kamerákkal bővült, rendszámfelismerő funkciót kapott és össze lett kötve a vasút állomás kamerarendszerével is! Sajnos január végére kiderült az, amit sokan eddig is tudtunk: közbiztonságunk javítása nem minden Tápiószecsőn lakónak az érdeke! Alkotmány téri (Vozári tér) 360 fokban látó kameránkat ellopták. A szükséges intézkedéseket megtettük. A lopással okozott kár meghaladja a hatszáz ezer forintot, a kamera pótlása viszont elérheti a milliós tételt. Kezdődik A több éve tartó előkészítés huzavona után márciusban végre elkezdődik településünkön is a csatornaépítés. Ahogy arról már többször beszámoltunk az újság hasáb- jain is tavaly megtörtént a húsz települést érintő beruházás kivitelezőinek kiválasztása, a szerződések megkötése. A tél folyamán a tervek egyeztetése és engedélyeztetése is nagyrészt elkészült, így lehetővé vált a tavaszi kezdés. Önkormányzatunk, a Csatornamű Társulat és a kivitelező cégek napi kapcsolatban lesznek az építkezés ideje alatt annak érdekében, hogy a munkálatok a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák településünk lakóinak. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében, hogy mindenki fel tudjon készülni a lakókörnyezetében végzett építkezésre a kivitelezők előre tájékoztatni fogják az érintett utcák, településrészek lakosságát. Tisztelt Tápiószecsőiek! Településünk polgármestereként kötelességemnek tartom felhívni a figyelmet a következőkre! A két évig tartó beruházás érinti községünk egész területét. A munkálatok egyszerre több utcában, a falu több részén folynak majd, ezért előfordulhatnak olyan az építkezésből vagy az időjárásból adódó szituációk, amelyek az érintett területek lakosságától minden eddiginél nagyobb megértést, odafigyelést és türelmet kívánnak meg. Bata József polgármester jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete év január 30-án megtartott testületi ülésén az alábbi témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit: 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 0 igen, 5 nem, 2 tartózkodással meghozott határozatában úgy döntött, hogy a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat 2013 költségvetéséről szóló rendelettervezetét nem fogadta el. 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igennel meghozott döntésével úgy határozott, hogy Hamvas Attila tápiószecsői lakos használatbavételi igénybejelentésével kapcsolatosan akkor tud dönteni, ha kérelmező a hasznosítás célját és idejét is meghatározza. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy megragadva az állam által felajánlott ingyenes tulajdonba adás lehetőségét helyi környezet és természetvédelmi vízgazdálkodás, vízkár elhárítási feladatok ellátása érdekében igényli a részére ingyenesen felajánlott két ingatlant, valamint a településfejlesztési, településrendezési célból a részére felajánlott ingatlant. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igennel meghozott döntésével úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon tisztított szennyvíz elvezetéséhez, befogadói nyilatkozat kiadásához az alábbi feltételekkel járul hozzá: kártérítési kötelezettség kizárólag az üzemeltetőt terheli, az ingatlan használatáért használati díjat határoz meg. 5. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igennel meghozott döntésével úgy határozott, hogy a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő használati szerződést abban az esetben köti meg, ha az a es év releváns kiadásait tartalmazva részletezi a kötelezett személyét. 6. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igennel meghozott döntésével úgy határozott, hogy egy helyi vállalkozó igényei nek megfelelően a Helyi Építési Szabályzat (továb biakban: Hész.) módosítását kezdeményezi, ugyanakkor a Hész-t átnézve az Önkormányzat igényeinek megfelelő, az anomáliák és életlenszerűségek módosításának megváltoztatását is célzó módosítást is végrehajt. A módosítási kezdeményezés a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján valamint honlapunkon megtekinthetővé válik, jelenleg a szakhatóságok előzetes véleményének kikérése van folyamatban.

3 7./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igennel meghozott döntésével elfogadta Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 6/2008 (IV. 10. ) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetét. A módosító rendelet következtében Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén a szilárd hulladék tekintetében a Tápiószecsői Viziközmű Kft. az egyedüli közszolgáltató. 8./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodással meghozott döntésével úgy határozott, hogy a közterület és utcanevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet tervezetet társadalmi vitára bocsátja. A rendelettervezet honlapunkon megtekinthető, várjuk ezzel kapcsolatos véleményüket. 9./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodással meghozott döntésével úgy határozott, hogy 2013-as munkatervét elfogadja. Munkatervünket honlapunkon megtekinthetik. 10./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az egyebek napirendi pont keretében az alábbi témákban hozta meg döntéseit: A/ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igennel meghozott döntésével úgy határozott, hogy a Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi S. u. 1. és Szent István u. 9. szám alatti épületek felújítása érdekben indul a hőtermelő cserét is tartalmazó energetikai pályázaton, a felmerülő önrész költségeit a 2013-as költségvetésébe tervezi. B/ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igennel meghozott döntésével úgy határozott, hogy a MÁV Zrt. által felajánlott támogatási szerződéstervezetet elfogadja, - tekintettel arra, hogy mindannyiunknak, de főleg az utazóknak kiemelt érdeke egy kulturált váró kialakítása - vállalja a tápiószecsői állomásépület és környékének karbantartását, az ingatlan bérletét. C/ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodással meghozott döntésével úgy határozott, hogy a Nemzeti Közművelődési Intézmény által kiírt, 100%-ban támogatott munkahelyteremtő pályázaton indul remélve, hogy pozitív döntés esetén legalább két fő tápiószecsői lakosnak tud munkát teremteni. D/Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen 2 tartózkodással meghozott döntésével úgy határozott, hogy megvizsgálja Magoss Györgyné kérelmét, és amennyiben az nem ütközik jogi akadályba, vállalkozó fejlesztésre vonatkozó igényét nem gátolja. Tisztelt Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, a jegyzőkönyveket honlapunkon olvashatják. Dr. Baráth Krisztina jegyző Lakossági tájékoztató Tisztelt Lakosság! Tájékoztató Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén, a közterületeken igencsak elszaporodtak a kóbor, gazdátlan ebek. Idén, a 2013-as évben sajnálatos módon már két személyt is ért kutyatámadás. A gazdátlan ebek támadása amellett, hogy életre szóló traumát okozhat a megtámadott személynek, - az ebtámadást követő karanténba helyezésük, megfigyelésük - költségeket is ró Önkormányzatunkra. alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, b) állattartóként, háziasított emlősállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kérem fentiek figyelembevételével eljárni. Dr. Baráth Krisztina A fentiek elkerülése érdekében, kérem a tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonukban lévő ebeket úgy tartsák, hogy azok közterületre gazdátlanul, póráz nélkül semmilyen körülmények között ne mehessenek ki. Felhívom szíves figyelműket arra, hogy a gazdátlan, kóbor ebeket Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata által megbízott Szomorú Szív alapítvány elszállítja, azok őrzéséről gondoskodik. Kérek mindenkit, hogy amennyiben gazdátlan ebet talál haladéktalanul értesítse a Polgármesteri Hivatal közterület felügyelőjét, az alábbi telefonszámon: Tájékoztatásul közlöm, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. 266/B. (1) bekezdésében foglaltak szerint: Aki a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot 3 Tisztelt Ebtartó! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 42/B -a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a Tápiószecsői Önkormányzat az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

4 Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon: - levélben postai úton, 2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u a portán elhelyezet gyűjtőládába helyezve, - illetve leadhatja személyesen Polgármesteri Hivatal titkárságán. Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: március 1. FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY AMENNYIBEN NEM TART EBET, AZ ADATLAP VÉGÉN SZEREPLŐ NYILATKOZATOT KELL ERRŐL KITÖLTENIE! Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályváltozás miatt január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál megjelöltetni. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját. (41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 17/B., évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/A. ) Dr. Baráth Krisztina jegyző A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatalának TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Ügyfeleink! A közigazgatás átfogó átalakításának egyik fontos elemeként létrehozott járási szervezetben január 1-jével megkezdtük a munkavégzést. A PMKH Nagykátai Járási Hivatalának (továbbiakban: Hivatal) székhelye: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2., 2- es és 3-as bejárat. Itt található a törzshivatal, ezen belül a 2-es bejáratnál van a szociális ügyintézés, a 3-as bejáratnál a hivatalvezető, szabálysértési ügyintézés, egyéb hatósági ügyintézés. A részletekről információt a 29/ as telefonszámon adunk illetve a kihelyezett hirdetőtáblákon. Az okmányiroda és a gyámhivatal változatlan helyen várja ügyfeleit. (Okmányiroda Dózsa Gy. út 3., Gyámhivatal Dózsa Gy. út 17.) Kirendeltségünk működik Tápiószentmártonban, Tápiószelén és Sülysápon a polgármesteri hivatalok épületében kialakított irodahelyiségben, ahol szintén várjuk ügyfeleinket. A kirendeltségeken hatáskörünkbe tartozó szociális és egyéb hatósági ügyekben lehet ügyet kezdeményezni illetve a különböző - Hivatalunkból küldött - hiánypótlási felhívásokat is teljesíthetik itt. Tápiószecsőn ügysegéd jelenlétét biztosítjuk a hétfői és a szerdai napokon. A kirendeltségeken és az ügysegédnél bármelyik, járásba tartozó településen lakó ügyfél intézheti az ügyeit. A Nagykátai Járás települései: Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri. 4 Az ügyfélfogadás rendje a törzshivatalban és a kirendeltségeken, a gyámhivatalban: Hétfő, szerda, csütörtök 8 16,30-ig Kedd, péntek az ügyfélfogadás szünetel Az okmányiroda február 1-jétől 8-20 óráig várja ügyfeleit a hét minden napján. Kérjük, hogy előre foglaljanak időpontot elektronikus úton vagy a 29/ ös telefonszámon. A helyi posta nyitvatartási idején túl készpénzes fizetésre csak abban az esetben van lehetőség, ha az ügyfél a fizetéshez szükséges címlettel rendelkezik. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes Járási Hivatalvezető A Tápiószecsői Viziközmű Kft új ügyfélfogadási rendje Ügyfélfogadás, számla befizetés: Hétfő: Kedd: Szerda: és Csütörtök: és Péntek: HIBABEJELENTÉS: A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény a szerint a közszolgáltató évre a december 31-én alkalmazott díjat 4.2 %-al emelheti meg. Tekintettel arra, hogy a fent idézett jogszabály a díjmeghatározás mértékét a közszolgáltató hatáskörébe utalja, e jogommal élve emeltem meg a díjat. Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. Tápiószecső, február Mészáros Ferenc ügyvezető Az Idősek Klubja tájékoztatója Tisztelt tápiószecsői Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy január 1-jétől a Központi Konyha vezetése az Idősek Klubja alá tartozik. Erre a lépésre azért volt szükség, mert az iskola köznevelési területének feladatellátása az állam kezébe került. A Központi Konyha átadás-átvétele megtörtént. A működéshez kapcsolódó napi feladatokat igyekszünk maradéktalanul, hatékonyan ellátni. Bármely, az intézményünket érintő észrevétellel, javaslattal, panasszal a továbbiakban a következő elérhetőségeken kereshetnek: Idősek Klubja 2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38. Tel.: 06-29/ Szolgáltatásaink igénybe vételéhez forduljanak hozzánk bizalommal! Tisztelettel: Heincz Dóra intézményvezető

5 Pöttöm Óvoda Hírei Köszönetemet fejezem ki mindazoknak a szülőknek, akik a Magyar Kultúra Napján gyermekeikkel részt vettek és jelenlétükkel megtisztelték a bensőséges ünnepélyt. Február első hetében került sor a szülői értekezletek megtartására. A kis és középső csoportos szülői értekezletek témája a magatartás, viselkedés kultúra, valamint az értelmi fejlődés szakaszait foglalta össze. A nagycsoportos szülők az iskolaérettségről, a beiskolázással kapcsolatos feladatokról kaptak felvilágosítást. Tanácsaikkal és gyakorlati tapasztalataik ismertetésével tartották meg beszámolóikat a meghívott tanító nénik, akiknek ezúton szeretném megköszönni munkájukat. A Szülői Szervezet által megrendezett Valentin napi jótékonysági bál sikeresen és eredményesen zárult. Köszönet illet minden szülőt, vállalkozót, magánszemélyt,támogatót, aki hozzájárult a bál sikeréhez. Külön elismerést, és köszönetet érdemelnek a Szülői Szervezet tagjai, akik lelkes, és összetartó munkájukkal megszervezték,és irányították a rendezvényt. Tóth Károlyné Óvodavezető Iskolai hírek Köszönetet mondunk Bagi Józsefnek és zenésztársainak, hogy a december végi ünnepségsorozatunkon megzenésített versekkel hangulatos műsort varázsoltak az alsó tagozatos gyermekeink életébe. Meghívott vendégfellépő volt Donászi Tibor dobos, aki óriási sikert aratott kis tanítványaink körében. Örülünk az új kezdeményezésnek. Szeretettel várjuk őket jövőre is zenés előadásukkal. Január 11-én lezártuk a 2012/2013. tanév I. félévét, a következő hetekben pedig megtartottuk minden osztályban a szülői értekezleteket. Almási János tanár úr szervezésének köszönhetően január 21-én ellátogatott hozzánk az úgynevevezett fizibusz előadója, aki számos fizikai kísérletet mutatott be felső tagozatos diákjainknak. Élményszerű előadásával felejthetetlen délelőttöt szerzett diákjainknak. Számos hasznos információval látta el a gyerekeket a mindennapi háztartási ismeretekkel kapcsolatban január 22-én a Hangraforgó együttes előadásával a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük. A megzenésített versek között szerepelt a haza, a szülőföld, a történelem, a szabadság témaköre mellett a magyar költészet szép szerelmes verseiből, kisebbeknek pedig kitűnő költőink gyerekverseiből néhány (Weöres Sándor, Fecske Csaba, Varró Dániel). A klasszikusok (Petőfi Sándor, Juhász Gyula, Ady Endre, József Attila, Nagy László) mellett a kortárs költészetből is sokat válogattak többek között Nagy Gáspár, Gál Sándor, Kányádi Sándor, Buda Ferenc versei szerepeltek műsorukon. Felső tagozatos és alsósaink közül a 3. és 4. osztályos diákjaink élvezhették a kiváló előadást. Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy finanszírozta számunkra ezt a lehetőséget január 26-án (szombaton) drámásaink, táncosaink és iskolánk énekkarosai fellépésükkel színesítették a községi ünnepséget. Köszönjük színvonalas műsorukat, köszönet felkészítő tanáraik számára. Februárban tartjuk farsangi mulatságainkat. Felső tagozaton február 8-án, alsó tagozaton február 22-én. Köszönet az elismerésért. Jóleső érzéssel gondolok vissza a december 6-i Damjanich Művelődési Házban megrendezett Meglepetés Mikulás estre mely alkalom emlékét őrzöm. Köszönetemet fejezem ki pedagógusi pályám ötödik iskolai igazgatójának, Törökné Ofella Katalinnak a számomra igen megtisztelő Tápiószecsőért Emlékérem odaítélésére tett javaslatáért. Köszönöm a településünk Önkormányzata Képviselő-testületének, akik a javaslatot egyöntetűen támogatták, elfogadták, az iskolával igazgatónővel és a tantestületünk tagjaival közösen az ünnepséget megszervezték, kivitelezték. A meglepetés és meglepettség számomra teljes volt. Belső késztetésem és neveltetésemnél fogva hivatásom része volt a kultúránk, ezen belül a zenei kultúra őrzése, ápolása, aktív formálása az iskola falain kívül is. Zenével, énekkel részt venni a község, a közösség életében. Szívesen tettem és teszem továbbra is, amíg van rá igény, erőm. Megtapasztaltam, hogy vagyunk, akik szeretünk jót és jól tenni. Kívánom ezt sokaknak. Mészáros Zoltán Szathmáriné Bátori Magdolna Az 1950-es évek elején iskolánk igazgatója volt Mészáros Zoltán. Kérjük azokat a szecsői lakosokat, akik az ő vezetése alatt végezték iskolai tanulmányaikat, hogy nézzenek utána, találnak-e az Igazgató Úrról fényképet! A fényképet természetesen visszaadjuk! Köszönjük a segítséget! 5

6 A tápiószecsői Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Gyermekkórusa. Iskolánk életében fontos a gyermekkórus léte. Nem csak a tanév ünnepségeinek, hanem a községünk rendezvényeinek műsorát is színesíti a jó kis daloló, összetartó közösség, melynek létszáma egyre csökkenő a délutáni sok jó művészetis és sport elfoglaltságok miatt. A lányok régebben sokkal több fiú is hétről hétre pontosan jelen vannak a kóruspróbákon, könnyedén tanulják népdalaink gyöngyszemeit, megbirkóznak a népdalfeldolgozások, kórusművek szólamai adta nehézségekkel, majd örülnek a végeredménynek, a felcsendülő harmóniának. Csupa vidám arcú diákot látok hétről hétre. Már ezért is megéri, a humoruk, a vidámságuk, az ötleteik engem is magukkal ragadnak. Kedd délutánonként mégsem olyan fárasztó a 2 órás énekkari próba, a végén egy kis nasi is kijár jutalomként mindenkinek. Mindig volt, van cél: fellépések, kórustalálkozók, kirándulások. Ezek felejthetetlen, szép emléke kísér engem, remélem a kórustagokat is. Bizakodom, hogy a későbbiekben is lesz igényes, értékközvetítő kórusmunka iskolánkban. Kodály Zoltán országában csak zeneileg értékes muzsikát képviselhetünk, küzdenünk kell a silány ellen. A tanulóinkat mi formáljuk, mi adjuk a zenei táplálékot, mely lélekre hat, az pedig az egészségünkre. Iskolánk fennállásának 60. évfordulójára készülve, volt énekkarosaim találkozóját szervezem (előreláthatólag április végére, az újság márciusi számában konrét időpontot jelzek). Nagy szeretettel várom mindazon volt énekkarosaimat fiúkat is! - akik 1990-től a gyermekkórusban akár csak rövid ideig is énekeltek. Találkozzunk, töltsünk együtt egy szép délutánt iskolánk falai között! A kedves szülők segítségét is kérem a meghívás tolmácsolásában, amennyiben volt kórustagunk más településen él. Szathmáriné Bátori Magdolna kórusvezető Kulturális hírek A sápi Ebadták-at Fábryné Salvári Katalin tanárnő vezeti. Most a Magyar paradicsom című darabot mutatják be művelődési házunkban. Belépőjegyet nem kell venni, de az előadás után bárkitől elfogadnak adományt a társulatuk fenntartásának támogatására. Ezért is kérek mindenkit, ha teheti jöjjön és nézzük együtt a színdarabot. Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan, 06-29/ , 06-30/ Tel: 06-29/ A leadott cikkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991 Anyakönyvi hírek Novemberi újszülöttek: Potóczki Hanna és Potóczki Noel, szülei: Nagy Alexandra és Potóczki Norbert László Rebeka, szülei: Dósa Nikolett és László István Bachmer Réka, szülei: Derdák Erzsébet és Bachmer József Decemberi újszülött Dósa Lotti, szülei: Kozma Ildikó és Dósa Tamás Januári újszülöttek: Kucza Máté, szülei: Bíró Kinga és Kucza János Agócs Izabella, szülei: Burján Mária és Agócs Sándor Petruska Noel, szülei: Sümegi Melinda és Petruska Ferenc Danyi Márk, szülei: Farkas Ilona és Danyi Csaba 6

7 EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP (ebenként külön kérdőívet kell kitölteni) I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 1. az eb tulajdonosának neve:..... címe: II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok: az eb fajtája:... neme:. születési ideje:... színe:. hívóneve:... III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok: 1. transzponderrel ellátott eb esetén a beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma:. a beültetést végző szolgáltató állatorvos neve: kamarai bélyegzője száma:... IV. Az eb oltására vonatkozó adatok az eb oltási könyvének száma: az oltási könyvet kiadó szolgáltató állatorvos neve:..... kamarai bélyegzője száma: az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyag: az oltóanyag gyártási száma:.. az oltást végző szolgáltató állatorvos neve: kamarai bélyegzője száma:.. aláírás 7

8 Kitöltési Útmutató A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában keverék megjelölést kell beírni. A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: a sorszám / szám helyett ELVESZETT szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy MELYIK ÁLLATORVOS (NÉV + SZÉKHELY) végezte a beavatkozást / adta ki az okmányt. HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta / az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám /szám helyett NINCS szöveg kerüljön beírásra. Kedvezményes chippezési - regisztrációs és oltási időpontok: Tápiószecső Állatorvosi Rendelő ( Munkácsy u. 17 ) Rendelési időben: Hétfő, Szerda, Csütörtök : óráig Február 22 péntek óráig. Február 23 szombat óráig. Március 1 péntek óráig. Március 2 szombat óráig. Március 8 péntek óráig. Március 9 szombat óráig. Oltás+Chip+Regisztráció Ft. Polgármesteri Hivatalnál oltás : március 16 (szombat ) 8-12 óráig Polgármesteri Hivatalnál oltás : március 23 (szombat ) 8-12 óráig Magdolnatelepen oltás: március 23 (szombat ) óráig Oltás Ft. Az éves kötelező oltás és egyéb állatorvosi beavatkozás 2013 évtől kizárólag megjelölt, regisztrált eben végezhető el! dr. Kapp Péter telefon: , NYILATKOZAT 2251 Tápiószecső,. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan kijelentem, hogy eb az ingatlanon nem található, az ingatlanban élők ezen az ingatlanon ebet nem tartanak.... Ingatlan tulajdonosa / bérlője / használója ill. annak hozzátartozója (név olvashatóan és aláírás) 8

9 Méltatlanul elhallgatott nagyjainkra emlékezünk! 2.2 Szentegyedi és czegei gróf Wass Albert (Válaszút, január 8. Astor, Florida, február 17. ) erdélyi magyar író és költő. Születésének 105. évfordulóján emlékezzünk Wass Albertre. Civil szervezetek hírei A Szecsői Tükör januári számában megjelent emlékező írás folytatása, hogy életrajza után írói munkásságával is megismerkedhessenek. Írói munkássága: A fiatal gróf számára az irodalmi sikert az 1934-ben megjelent A farkasverem című regénye hozta meg, aminek köszönhetően Baumgarten-díjban részesült (ezt a díjat 1940-ben is megkapta) és több irodalmi társaság is tagjává fogadta. A transzilvanizmus jeles alakja, az Erdélyi Helikon ismert fiatal tehetsége. Molter Károly az 1941-ben megjelent Erdélyi elbeszélők című antológiában így méltatta: Természetérzéke, tájmegidéző képessége csodálatos. Művei szélesen hömpölygő, robbanó erejű, nagyvonalú alkotások. A fiatal erdélyi prózaírók közül kiválik egyéni hangjával, látásmódjával; izgalmas történetei úgy áradnak belénk, mint egy forró vérhullám A jeles magyar irodalomtörténész, Várkonyi Nándor jegyezte meg könyvében Wass Albertről:,, ő a nagy hegyek, rengeteg erdők szerelmese, vadászként járja őket, de igazi zsákmánya a költői élmény, amelyet erőteljes erdélyi zamatú nyelven ad vissza. Wass Albert regényeinek világa meglehetősen egységes az értékrendszer és az ábrázolt valóság tekintetében. Erdély jelenik meg bennük, a Földnek azon pontja, mely viszonyítási alapként szolgál a világ többi részével szemben. Erdély az otthont jelenti, s a történelem legnagyobb viharaiban is menedéket, erőforrást, a születés és újjászületés helyét. Hősei a természet csodálatos világában otthonosan mozognak; arisztokraták és pásztorok e szempontból semmiben sem különböznek egymástól. Tudnak valamit, egy ősi titkot, ami különbbé teszi őket többi embertársuknál. Ezek az emberek ugyanakkor a tisztesség mércéjét állítják maguk elé, s a becsületes munka otthont megőrző erejében bízhatnak leginkább. Legyen az a föld megművelése, a gazdaságban végzett mindennapi munka, házépítés vagy írás, a lényege mindig ugyanaz: az örökös és fáradhatatlan (ön)építkezés a sorspróbáló idők bizonytalanságában. A szerző a következő biblikus hangvételű konklúzióba sűríti az olvasóhoz intézett üzenetét:,, mert a történelem kereke gyakorta fordul, és néha jót fordul és néha rosszat. Az marad meg rajta csupán, ki igazsággal jár s keményen markol Művei Regények, novellák, elbeszélések Farkasverem Csaba Mire a fák megnőnek Jönnek! A titokzatos őzbak (novellák) Csalódás A kastély árnyékában Egyedül a világ ellen Vérben és viharban Tavaszi szél és más színművek Valaki tévedett (novellák ből) A költő és a macska (elbeszélések) A rézkígyó Zsoltár és trombitaszó Örökösök (novellák, karcolatok, levelek posztumusz kisregény 1949-ből) Adjátok vissza a hegyeimet! Ember az országút szélén Elvész a nyom Tizenhárom almafa Az Antikrisztus és a pásztorok A funtinelli boszorkány Átoksori kísértetek Elvásik a veres csillag Magukrahagyottak Kard és kasza Magyar örökségünk (Tanulmányok, hátrahagyott novellák, írások, interjúk) -1978Halálos köd Holtember partján Hagyaték Te és a világ (novellák) és további versek, mesék.,,az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk lesz! S ha már egyebet vénségemnél fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden nemzetre egyformán vonatkozik, de különösképpen a magyarra. És elnevezhetem ezt a törvényt A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATÁNAK: 1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt. 2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében. 3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet beszéljen is. 4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat. 5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is. 6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van. 7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.

10 Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz! Wass Albert Wass Albert élethosszig tartó küzdelme a diktatúrák és az elnyomás ellen, a magyarságtudat megőrzéséért a nemzet felemelkedéséért nem lehetett hiába. Emléke, tanítása iránytűként és tükörként kell, szolgáljon a 21. századi szabadnak mondott magyarság számára, hogy szellemiekben megújultan, rabláncaitól, a káros ideológiáktól mentesen teremtsen új magyar jövendőt határainkon innen és túl. Isten éltesse a mustármagot, melyet a Költő elplántált. Ki-ki tehetsége és lehetősége szerint gondozza, hogy a nemzet újra virágozzék Emlékezzünk Wass Albertre születésének 105. évfordulóján. Dombi Nándor Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület Fegyveres Erők és Testületek Helyőrségi Nyugdíjas Klub 2012 éves munkájának végrehajtásáról. A Klub munkáját a taggyűlésen elfogadott éves program alapján végezte. A klub taglétszáma: 59 fő. Az élet velejárója, hogy néhány esetben át kellett tervezni a programot, de ez a közösség hangulatát, hozzáállását nem befolyásolta. A szűkes anyagi helyzet, a szigorú pályázati feltételek ellenére sikerült a fő célkitűzést elérni. Együtt tenni, együtt élni, gondolkodni Ezt a mottót fejezi ki a nyugdíjas klub himnusza. Szeressük egymást gyerekek Ez a himnusz minden nagyobb összejövetelen közös énekléssel felcsendül. Sajnos az utazási költségek / MÁV, egyéb busz lehetőségek/ korlátott szabnak, szabtak egy-egy hosszabb kirándulásra. Ezért egy alkalmunk volt hosszú útra utazni Balatonkenesére a Honvédüdülőben. Nyugdíjas tagjaink most látták az üdülő gyönyörű területét / A kastélyos épületek, gyönyörű park, a parkban lévő fák és növényi ritkaságok szépségét. A klubtagok közül volt, aki most volt először a Balatonnál. Ennek következtében rövidebb utakat céloztunk meg, saját gépkocsik bevonásával. Tápiószentmárton, Cegléd. Időskorban az izületi és egyéb betegségek egyik gyógyítója a gyógyfürdés. A klub tagsága széleskörű érdeklődést tanúsít a közművelés területén is. / festészet, költészet, hímzés, csipkeverés, kötés, ének-zene, versmondás, közöstánc Fitt nagyik / melyet szabadidejükben önállóan művelnek. Alkalomszerűen, meghívásokon, ünnepségeken tudásukat bemutatják. A klub tagjai igénylik az egészségük érdekében a heti egy alkalommal megszervezet gyógytornát, amelyet részükre Czakó Mária és Hulik Ágnes önzetlen segítségükkel tornásznak. Nyugdíjas klubtagjaink részvettek a gyermekkórház által rendezett koraszülöttek részére készített kisruhák kötésében és varrásában. Olyan sok kisruhát készítettek szebbnél szebbet, hogy virággal köszönték meg. Sok egészséget és boldogságot kívánunk a kisbabáknak ben nagy feladatra szánta el magát a klub tagsága. A MÁV pályaudvar, buszforduló kijelölt területét évelős növényekkel, virágpalántákkal beültettük. Ez a tevékenység kibővült az egészévben végzett park rendbetételére, ill. locsolás ünnepnapokon. A parkosítás közös vidám együttlétben zajlott az önkormányzat több képviselőjével, polgármesterrel és feleségével. Az ürgés nap nagy meglepetés volt számunkra, hogyan és miként fog alakulni. Mert nemcsak főzéssel és teljes létszámmal ill. hozzátartozókkal 75 fő-fel képviseltettük magunkat, hanem kiállítással, ami a nyugdíjas klub életéről szólt, fellépéssel és egyik nyugdíjasunk a Kiskunhalasi csipkeházhoz fűződő csipkeverő mesteri tudásával sok vendéget csalt magköré. Nagyon szép volt a civilszervezetek összefogása. A kerek évfordulósok, névnaposok köszöntése évek óta teljes létszámmal kerül megtartásra, melynek során közös egészségügyi előadások, éneklések és beszélgetések, színesíti, emeli az ünnepi hangulatot, a közös együttlétet. Mert otthon sok nyugdíjasnak a magány minden napos. A rendezvények kiterjednek a Nőnapra, Honvédelem Napjára, Gyermeknap, Május 1, Augusztus 20-a megünneplésére is. A történelmi emlékhelyeket Március 15, Október 23, Trianoni emlékműt megkoszorúztuk, halottak napján a temetőben megemlékeztünk nyugdíjas halottainkról. Az idősek Világnapjának megünneplése kiemelt feladat. Minden évben egyszer köszöntjük őket, de szeretetüket, bölcsességüket az év minden napján érezzük. Az ünnepség méltó beszéddel, versmondással lett teljessé téve. Külön köszönjük Anka László alpolgármester Úrnak a jelenlétét, valamint meleg üdvözlő szavait. A finom vacsora, közös éneklés, táncolás hozzá járul az ünnep méltóságához. A klub vezetése nemcsak ezen a napon, hanem mindig mindent megtesz azért, hogy érezzék fontos részévé az életüknek, és nem hagyjuk magukra őket. A közgyűlésünk most hosszabbra sikerült a decemberi hónapban. Nemcsak hivatalos év végi beszámolóval kezdtük, hanem műsorral. A műsorban részvettek az amazon bakák, nagyon kedves hangú Minko Zoltánné, fitt nagyik és a nyugdíjas klub több tagja. A vezetőség mindig keres valami újat, hogy a tagok vidámabbak és boldogabbak legyenek. A folytatás komolyabb dolgokkal foglalkozott. Éves munkánk értékelésével, gazdasági felelős éves munkájának ismertetésével, végén a hozzászólásokkal. Külön köszönjük Polgármester Úr hozzászólását és elismeréssel szóló szavait. Mivel az éves munkánk gazdag volt a végrehajtásban is így vidám ünnepléssel fejeztük be a 2012-es évet ben kívánjuk a nyugdíjas klubunknak, hogy több idős embert vegyünk ki otthonuk négy falai közül, hogy kikapcsolódjanak, ill. a családtagjaik gondoskodó terheit könnyítsük. Tagjaink létszámát bővítjük továbbra is, de ehhez nekünk is anyagi segítség kell. A klub vezetése, tagsága 2013-ban is hasonló szép és gazdag programmal kívánja erősíteni közösség formáló erejét. Tápiószecső, január 10. Vezetőség ig lakásbiztosítás akár 36% kedvezménnyel Tápiószecsőn a Postán. Várjuk kedves ügyfeleinket! 2013-ban is több zarándok utat szervez Dósa Ferencné Ilonka. Ha Önt is érdekli, hívja a 29/ et. 10

11 Felhívás A Nagycsaládosok Tápiószecsői Egyesülete várja a csatlakozni kívánó kis és nagycsaládok jelentkezését. Az Egyesület 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja és támogassa a tápiószecsői valamint a környékbeli családok életét, segítse azok közösségé szerveződését. Az Egyesület számos helyi rendezvényen képviseltette már magát, ahol a lakosság is megismerkedhetett tevékenységével, céljaival. Csatlakozzatok bátran, mert mi tagok: - a NOE tagkártya birtokában több száz elfogadóhelyen számos kedvezményben részesülünk /múzeumok,színház,cirkusz,tropicarium,állatkert.../ - gyermekeink jelentős kedvezménnyel vehetnek részt az önkormányzati támogatású nyári gyermektáborban, valamint a NOE táboraiban. - tagjaink különböző pályázatokon vehetnek részt. - évente kétszer szervezünk ruha és játékbörzét tagjaink számára. - szükség esetén ingyenes tanácsadó szolgálatot vehetünk igénybe (általános jogsegély, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés, munkajogi tanácsadás). - kedvezményesen köthetünk biztosítást. - kedvezményesen beszélhetünk telefonon. - kedvezménye internetes vásárlási lehetőség /ruha,játék,utazás /. Következő ülésünket március 8-án 18 órakor tartjuk a Damjanich Művelődési Ház Páva termében. Minden új és leendő tagjainkat szeretettel várjuk. Nagycsaládosok Tápiószecsői Egyesülete Elnökség Lakossági vélemények, észrevételek Kalendárium Február (Böjtelő Hava, Télutó, Jégbontó Hava) Február hónap is a Gergely-naptár féle reform után került a hónapok közé. Február a legrövidebb hónap az évben,28 napos a szabályos években, de négy évenként 29 napos,ezt nevezzük szökőévnek. Február egyébként hagyományosan a farsang időszaka. A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén a farsang farka. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. Farsangkor a busók a hagyományoknak megfelelően öltöznek fel. A legnagyobb mulatság farsangvasárnap van. A műsor fő elemei: a partraszállás, melynek során a túlparti Szigetből - ahogyan a helybeliek mondják,eveznek át ladikokon a busók. Jelmezes busófelvonulás a Kóló térről a főtérre. Farsangi (télbúcsúztató) koporsó vízre bocsátása. Sötétedéskor az egybegyűltek elégetik a telet máglyagyújtással és a főtéren körtáncokat járnak. 02.Gyertyaszentelő Boldogasszony. A katolikus falvakban ezen a napon szokták gyertyát szentelni,sok helyen körmenetet is tartanak.a nép hit szerint, a szentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől,a csecsemőket, betegeket,és a halottakat. Szentelt gyertyát gyújtottak a súlyos beteg,vagy a haldokló mellet,de villámlás,égzengés vihar,jégeső esetén is.ehhez a naphoz időjóslás is tartozik. Ezen a napon bújik ki a medve a barlangjából,és ha meg látja az árnyékát,vissza bújik a barlangba,hosszú lesz a tél,de ha nem látja meg és kin marad,közel a tavasz. 03.Balázs napja. Szent Balázs püspök és vértanú napja,aki eredetileg orvoslással foglakozott. Nevéhez sok beteg gyógyítás fűződik,többek között egy beteg fiú,akinek a torkán egy szálka akadt meg. Ennek emlékére van ezen a napon, a szent misén Balázs - áldás, balázsolás,amikor a pap két gyertyát tart a hívők álla alá,és ezeket a szavakat mondja Szent Balázs és 11 vértanú közbenjárására szabadítson meg Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Időjóslás erre a napra,ha esik a hó,és fú a szél,nem marad soká a tél. 05.Ágota napja. A nép hit szerint gonoszűző hagyománya van ennek a napnak. Ilyenkor körülsöprik a házat,az ólakat,hogy kiűzzék a férgeket és bogarakat. Az időjóslás erre a napra regula szerint, Ágota még szórtja,de Dorottya majd tágítja 06.Dorottya napja. Dorottya napidőjárási regulája közismert ha Dorottya szorítja,julianna tágítja vagy is ha Dorottya napján fagy,akkor Julianna napján meg enyhül az idő. 14.Bálint napja.(valentin) A Valentin-napi szokások ősi pogány templom áldási ceremóniából alakult ki, majd 496-ban Gelasius -pápa rendelte el,hogy ezen a napon Szent Valentint ünnepeljék. Régen ezen a napon a lányok szerelmi praktikákat,boszorkányságot vettek be, a kiszemelt fiút megszerezzék,vagy megtartsák től náluk is újra feltámadt ez a szokás nyugati mintára. Ezen a napon a szerelmesek ajándékokkal lepik meg egymást. A népi megfigyelések szerint,ha ezen a napon a verebek hangosan csiripelnek,akkor közel a jó idő. A másik termés jósló megfigyelés szerint,ha ezen a napon száraz hideg az idő,jó lesz a termés. 16.Julianna napja. Julianna ókeresztény vértanú volt, a néphit szerint ettől a naptól várjak az idő javulását. Ha mégis ezen a napon esne a hó,akkor azt mondták bolondoznak a Julisok 19.Zsuzsnna napja. Ezen a napon várták,hogy a pacsirta meg szólaljon,mert ez a tavasz közeledét jelezte. Ha nem szolalt meg,akkor azt mondták befagyott a szája,és még tovább tart a tél. 24.Mátyás napja. Ez a nap Mátyás apostol ünnepe. A középkorban Mátyást bárdal ábrázolták,és valószínű,hogy innen ered az a népi mondás is ha Mátyás jeget talál töri,hanem talál csinál Gyurina László

12 Köszönet nyilvánítás Köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesapánk Vágvölgyi József (84) temetésén a jelenlétükkel megtisztelték a családot. Mély fájdalmunkban osztozva együttérzésüket fejezték ki. Felesége és a gyászoló család Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ZÁTROK GÁBOR (72) temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és osztoztak fájdalmukban. Gyászoló család Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szüleinket Bíró József (71) és Bíró Józsefné (70) utolsó útjukra elkísérték és osztoztak fájdalmunkban. Gyászoló család HÁZTŰZŐRZŐ RUHABÖRZE TÁPIÓSZECSŐN március 9-én 09:00-12:00-ig a Damjanich Művelődési Házban!!! Lehetőség van válogatni a szebbnél-szebb ruhák, játékok, kellékek között. Készülj fel te is a tavaszi időjárásra, cseréld le vagy töltsd fel gyermeked, ill. saját ruhatárad! Amennyiben te is részt vennél a ruhát kínálók sorában: Jelentkezz: Batáné Angelika 06-30/ (helyi lakosnak ingyenes asztal bármely településről: 700 Ft/asztal) Szeretettel várunk minden vásárlót! VÁLOGASS KEDVEDRE! A TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB szeretettel meghívja Önt a február 23-án, szombaton tól megrendezésre kerülő Hirdetések Fekete - Fehér RETRO BÁL A Gróf Széchenyi István Általános és Művészeti Alapfokú Iskola Szülői Munkaközössége meghívja Önöket a március 09-én 19 órakor kezdődő jótékonysági báljára A bál bevételével az iskolát támogatjuk! Helyszín: Helyőrségi Klub Vacsora jegy: 3000 FT /fő, belépés: 19 órától Vacsora nélküli jegy: 1500 Ft/ő belépés: 22 órától Támogatói jegy: 200 Ft A ZENÉT Földi Balázs és Mészáros Márk szolgáltatja RETRO stílusban Vacsora: Aperitív, Sajttal és brokkolival töltött pulykamell, Mandulás csirkemell, Sertés szelet Vilma néni módra, hasábburgonyával és rizi-bizivel, Káposztasalátával Desszert: sütemény Jegyigénylés és asztalfoglalás: Március 7-ig Jegyek csak elővételben: Pásztorné Dely Szilvia: 06-70/ Mészárosné Tóth Csilla: 06-20/ Vass Izabella: 06-30/ JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLRA Helyszín: Azúrtermál Rendezvényház Tápiószecső, Magdolnatelep JEGYÁRAK: Felnőtt 3500 Ft, 18 év alatti gyerek 2000Ft Támogatói jegyár vacsora nélkül: felnőtt 2000Ft, gyerek 1000 Ft. Jegyek értékesítésével kapcsolatban érdeklődni lehet Horváth Tibornál a +36/ , és Gazsi Krisztiánnál a +36/ telefonszámokon Menü: - csontleves - sertéspörkölt főtt burgonyával - sülttál - savanyúság - sütemény Élő zene, táncos mulatság, éjfélkor tombola 12 Ha szeretnéd felidézni a 80 -as, 90 -es évek RETRO zenéjét és a tavalyi bál hangulatát, gyere és érezd jól magad! Fekete-fehér öltözeteddel, emelheted a bál színvonalát! :-))) FIGYELEM SÍRKÖVEK, KANDALLÓK (vizes kandallók is) KONYHAPULTOK, ABLAKPÁRKÁNYOK, SÍRKŐ FELÚJÍTÁSOK KÓKÁN! AKCIÓ! GRÁNIT SÍRKÖVEK FT-TÓL! Jöjjön el, nézze meg széles kínálatunkat! Hunyadi György Kóka, Táncsics Mihály u. 22. Tel: 29/ , 06-20/ Web: Veterán motorokat vásárolok! Minden megoldás érdekel, alkatrészként is. Készpénzes vásárláskor azonnal fizetek. Kérem hívjon: 06-30/

13 2013. február 11-től 17-ig A Központi konyha étrendje Dátum Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Tejfölös Reszelt tésztaleves Fejtett bableves Zellerleves burgonyaleves február 18-tól 24-ig február 25-től március 3-ig március 4-től 10-ig Tarhonyás hús Saját készítésű csalamádé Csontleves Töltött káposzta Tejföl Zöldséges tarhonyaleves Fasírozott Lencsefőzelék Tejfölös kertészleves Hentes tokány Párolt rizs Narancs lé Rakott kelkáposzta Rozscipó Sárgaborsóleves kolbásszal Kenyér Saját készítésű szalagos fánk Sárgabaracklekvár Porcukor Gombakrémleves Olaszos csirkecomb Barna rizs Ananász befőtt Zsemlekocka leves Natúr szelet Zöldborsófőzelék Sajtos tészta Alma Minestra leves Borsos tokány Tökfőzelék Tojásleves Sertés sült Lucskos káposztafőzelék Daragaluska leves Erdélyi rakott káposzta Graham kenyér Sült csirkecomb Párolt rizs, zöldség körtettel Ivólé Karalábéleves Bolognai spagetti Trappista sajt Gyümölcs Tejleves Paprikás burgonya Savanyú káposzta Frankfurti leves Darás metélt Porcukor Lekvár Gyümölcs Hagyományos házias ízekkel, várjuk kedves étkezőinket! Az ebéd ára 610 Ft. Telefon: 06 29/ Tisztelettel: Halász Tiborné Ági Főtt hús Sóskamártás Burgonya Sárgadinnyeleves Töltött csirkecomb Tört burgonya Savanyúság Palócleves Saját készítésű diós kifli Gyümölcs Paradicsomleves Rántott cs. comb Petr. burgonya Saját készítésű káposzta saláta A fotók a Magyar Kultúra napja ünnepségen készültek

14 Ökomenikus szentmise és jótékonysági bál a templom toronysisak cseréjének javára Pöttöm óvoda Szülői munkaközösségének bálja az óvodák javára

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról

Város Polgármestere. Tájékoztató. Biatorbágy Város közigazgatási területén tervezett ebösszeírásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató Biatorbágy Város közigazgatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Ebtartó!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Ebtartó! Tisztelt Ebtartó! TÁJÉKOZTATÓ Abony területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B -a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

2014. SZEPTEMBER 1-5. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Allergének: Allergének: Allergének: Allergének: Allergének:

2014. SZEPTEMBER 1-5. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Allergének: Allergének: Allergének: Allergének: Allergének: 2014. SZEPTEMBER 1-5. Lebbencsleves Zöldborsófőzelék Petrezselymes aprópecsenyével energia 491 kcal fehérje 21 g szénhidr.45 g Szilvaleves Bácskai rizseshús Káposzta saláta energia 455 kcal fehérje 13

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Diétás étlap Gluténmentes étlap

Diétás étlap Gluténmentes étlap 2014. december 01. - december 05. Méz Abonett Kenőmájas Vaníliás túrókrém Kakaó Főtt tojás Paradicsom Zöldségleves Sertés pörkölt fölös tökfőzelék Gulyásleves Túrós metélt Köménymagleves Kenyérkocka Vagdaltpogácsa

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Boros

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Cukorbetegek étlapja

Cukorbetegek étlapja 2014. március 03. március 07. Kakaó* Sajt szelet Magvas margarinkrém Főtt tojás Kőrözött Tarhonyaleves Székelykáposzta Gyümölcs Brokkoli krémleves Zsemlekocka Milánói spagetti* Tavaszi zöldségleves Sertés

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

ÉTLAP. Tej Kenőmájas Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka. Allergének: glutén, szója, tej SZH: 36 EN: EN: 222 SÓ: 1,58 ZSÍR: 13

ÉTLAP. Tej Kenőmájas Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka. Allergének: glutén, szója, tej SZH: 36 EN: EN: 222 SÓ: 1,58 ZSÍR: 13 2015.Október 26. November 1. Fahéjas csiga Vajkrém Kakaó Kenőmájas lekvár Teljes kiőrlésű zsemle, tojás glutén 256 42 292 35 316 52 292 36 222 44 1,16 15 1,4 10 1,61 6 1,58 13 1,18 2 Hagyma krémleves Bácskai

Részletesebben

ÉTLAP. 2015.08.31-09.04. 36. hét Étkezés Hétfő. Szerda. Péntek 31. Rántott leves Zsemlekocka Só: 0,5 g. Allergének glutén, tej, tojás, zeller, mustár

ÉTLAP. 2015.08.31-09.04. 36. hét Étkezés Hétfő. Szerda. Péntek 31. Rántott leves Zsemlekocka Só: 0,5 g. Allergének glutén, tej, tojás, zeller, mustár 2015.08.31-09.04. 36. hét 31. 1. 2. 3. 4. Zöldségleves es hús Zöldbableves Borsos tokány Lecsós virsli mustár Rántott leves Zsemlekocka Paradicsomos káposzta Sült hús Töltött tök Majonézes burgonya Csontleves

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

ÉTLAP. Kakaó Fonott kalács. Allergének: glutén, tej, tojás EN: 222 SZH: 37 EN: 188 SÓ: 1,23 ZSÍR: 4 SÓ: 0,81

ÉTLAP. Kakaó Fonott kalács. Allergének: glutén, tej, tojás EN: 222 SZH: 37 EN: 188 SÓ: 1,23 ZSÍR: 4 SÓ: 0,81 2015.Augusztus 31-Szeptember 6. Méz Kenőmájas Körözött Fonott kalács, tojás,tej, tojás 260 53 292 35 273 36 222 37 188 11 1,3 3 1,25 9 1,25 6 1,23 4 0,81 10 Lebbencsleves szárnyas aprópecsenye Zöldbabfőzelék

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

18. hét DÁTUM A MENÜ B MENÜ. 05. 02. Hétfő Csontleves daragaluskával Csontleves daragaluskával. 05. 03. Kedd Szárnyas raguleves Szárnyas raguleves

18. hét DÁTUM A MENÜ B MENÜ. 05. 02. Hétfő Csontleves daragaluskával Csontleves daragaluskával. 05. 03. Kedd Szárnyas raguleves Szárnyas raguleves 18. hét 05. 02. Hétfő Csontleves daragaluskával Csontleves daragaluskával Lencse főzelék Pulykamell párizsiasan Pulykafasírt feltét Röszti burgonya Friss gyümölcssaláta Friss gyümölcssaláta 05. 03. Kedd

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

ÉTLAP. Csurgatott tojásleves Disznótoros Hagymás törtburgonya Gyümölcs. Allergének: glutén, mustár, szója, tej, tojás, zeller SZH: 49 EN: 856

ÉTLAP. Csurgatott tojásleves Disznótoros Hagymás törtburgonya Gyümölcs. Allergének: glutén, mustár, szója, tej, tojás, zeller SZH: 49 EN: 856 2015.DEC 28-JAN.3 Csirkebecsinált leves Túrógombóc vaníliás föllel Fokhagyma krémleves Csirkemáj rizottó Húsleves Főtt hús Vadas mártás Csurgatott tojásleves Disznótoros Hagymás törtburgonya Csontleves

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZOCIÁLIS KONYHA EBÉD 2015. NOVEMBER 2-TŐL NOVEMBER 6-IG. Étkezés HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK. Kolbászos burgonyaleves

SZOCIÁLIS KONYHA EBÉD 2015. NOVEMBER 2-TŐL NOVEMBER 6-IG. Étkezés HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK. Kolbászos burgonyaleves 2015. NOVEMBER 2-TŐL NOVEMBER 6-IG 45. HÉT Csirkeragu leves Húsgombóc leves Kolbászos burgonyaleves Sóska leves Zöldséges gomba leves Tejbedara Káposztás kocka Zöldbabfőzelék Halfasírt Cigánypecsenye Hagymás

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

2014. Szeptember 29 - OKTÓBER 3. Vajas galuskaleves Kelkáposzta-f zelék Fokhagymás Aprópecsenyével Teljes ki rlésű kenyér.

2014. Szeptember 29 - OKTÓBER 3. Vajas galuskaleves Kelkáposzta-f zelék Fokhagymás Aprópecsenyével Teljes ki rlésű kenyér. 2014. Szeptember 29 - OKTÓBER 3. Tejfölös karfiolleves Tarhonyás hús energia 572 kcal fehérje 19 g szénhidr.57 g zsír 26 g Vajas galuskaleves Kelkáposzta-f zelék Fokhagymás Aprópecsenyével energia 371

Részletesebben

Gluténmentes étlap. 2014. március 03. március 07. hétfő kedd szerda csütörtök péntek. Tej Magvas margarinkrém Kenyér GM

Gluténmentes étlap. 2014. március 03. március 07. hétfő kedd szerda csütörtök péntek. Tej Magvas margarinkrém Kenyér GM 2014. március 03. március 07. Kakaó Sajt szelet Magvas margarinkrém Főtt tojás Kőrözött Tarhonyaleves GM Székelykáposzta GM Brokkoli krémleves GM Kenyérkocka GM Milánói spagetti GM Tavaszi zöldségleves

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Cukorbetegek étlapja

Cukorbetegek étlapja 2015. szeptember 28.- október 2. Diab. jam Natúr vajkrém Zöld tea* Kocka sajt Kakaó* Kalács* Főtt tojás fölös karfiolleves Tarhonyás hús Cékla savanyúság* Vajas galuskaleves Vagdalt pogácsa Burgonyafőzelék*

Részletesebben

Tejmentes étlap 2014. március 03. március 07.

Tejmentes étlap 2014. március 03. március 07. 2014. március 03. március 07. Sonka* Magvas margarinkrém Főtt tojás Kenőmájas* Tarhonyaleves Székelykáposzta TM Brokkoli krémleves TM kocka Milánói spagetti TM Tavaszi zöldségleves Sertés pörkölt Tökfőzelék

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda 2015. augusztus 31. szeptember 04. Hétfő Tej Csontleves eperlevéllel Parizeres Margarinos Sült baromfi kolbász vajkrémes 1. nap Lekváros Lencsefőzelék Szezám m.zsemle Tkb. kenyér Fb. kenyér Uborka Energia

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

2014.MÁRCIUS 3-7. Tea Sajt szelet Margarin Félbarna kenyér. Brokkoli krémleves Zsemlekocka Milánói spagetti. Allergének: glutén, tej, szója.

2014.MÁRCIUS 3-7. Tea Sajt szelet Margarin Félbarna kenyér. Brokkoli krémleves Zsemlekocka Milánói spagetti. Allergének: glutén, tej, szója. 2014.MÁRCIUS 3-7. ISKOLA Kakaó Sajt szelet Magvas stangli Főtt tojás Körözött, tojás EN: 251 kcal SZH: 42 g ZSÍR:3 g EN:330 kcal FEH:10 g SZH:38 g ZSÍR: 14 g EN:301 kcal EN:350 kcal FEH: 11 g SZH:45 g

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail.

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail. 2012,10,01,-10,05, Citromos tea, sajtkrém, zsemle, paprika HÉTFŐ Hamis gulyásleves, bolognai spagetti, reszelt sajt, alma Kakaós csiga KEDD Forralt tej, gabona golyó Kelkáposzta főzelék, vagdalt, félbarna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

2015. szeptember 1-4. PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

2015. szeptember 1-4. PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 2015. szeptember 1-4. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Szünet Tej, fehér, halkrém Tea, túróstáska margarin, sajtos párizsi, paprika Tej, fehér, margarin, csirkejava, Csontleves cérnametélttel Paradicsomleves

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Diétás étlap Tej- tojásmentes étlap

Diétás étlap Tej- tojásmentes étlap 2014. szeptember 29. - október 03. Csirkemell sonka* Kápia paprika Korpás zsemle Bakonyi betyárleves TM** Citrusos mákos metélt** Zöldbableves TM** Natúr sertésszelet Petrezselymes burgonya Káposztasaláta

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben