SMS216 (SMS400) A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SMS216 (SMS400) www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-07 H"

Átírás

1 A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült SMS216 (SMS400)

2

3

4

5 Q R S 5

6 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker kombinált gérvágó fűrésze csak fa, műanyagok és színesfémek fűrészelésére alkalmas. A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas. Biztonsági előírások Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések Figyelmeztetés! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az utasítások fi gyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg a figyelmeztetéseket és útmutatókat, hogy később is fellapozhassa őket. Az elektromos szerszám kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti. 1. A munkaterület biztonsága a. Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya. b. Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámokban képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak. c. Az elektromos szerszám használata közben ne engedje közel a gyerekeket vagy az arrajárókat. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát. 2. Elektromos biztonság a. Az elektromos kéziszerszám dugaszának olyan kialakításúnak kell lennie, amely megfelel a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és megfelelő fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés veszélye. b. Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap, megnő az áramütés veszélye. c. Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az 6 elektromos szerszám belsejébe, megnő az áramütés veszélye. d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelénél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összekuszálódott kábel növeli az áramütés veszélyét. e. Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az áramütés veszélyét. f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. Hibaáram-védelemmel ellátott áramforrás használata mellett kisebb az áramütés veszélye. 3. Személyi biztonság a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat. b. Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét. c. Előzze meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, azzal balesetet okozhat. d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. Forgó alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat. e. Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa magát egyensúlyban. Így a szerszámot váratlan helyzetekben is jobban tudja irányítani.

7 f. Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Ezen eszközök használata csökkenti a porral összefüggő veszélyeket. 4. Elektromos szerszámok használata és gondozása a. Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan fordulatszámon működteti, amilyenre tervezték. b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos szerszámok használata veszélyes, azokat meg kell javítani. c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt a helyére elteszi, húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának veszélyét. d. A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes. e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak. f. A vágószerszámokat tartsa mindig tisztán és élesen. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható. g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet. 5. Szerviz a. A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságos üzemelését. Az elektromos szerszámokra vonatkozó további biztonsági figyelmeztetések Figyelmeztetés! További biztonsági fi - gyelmeztetések gérvágó fűrészekhez. Ne használjon repedt, meghajlott, sérült vagy deformálódott fűrésztárcsát. Cserélje ki az asztalbetétet, ha már megkopott. Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő fűrésztárcsa jellemzőit lásd a műszaki adatoknál. Csak az EN szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat használja. Ne használjon nagy fordulatszámú fémvágó (HSS) fűrésztárcsákat. A fűrésztárcsák és durva felületű anyagok kezelése közben viseljen kesztyűt (a fűrésztárcsákat lehetőleg tokban kell hordozni). Faanyagok fűrészelésénél használja a mellékelt porzsákot. Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por belégzése és a vele való érintkezés veszélyes lehet a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására tervezett porvédő maszkot és győződjön meg arról, hogy a munkaterületre belépők is viselnek megfelelő védőeszközöket. Fontolja meg speciális kialakítású zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát. A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát válasszon. Ez a gérvágó fűrész csak fa, műanyagok és színesfémek fűrészelésére alkalmas. Ne működtesse a gépet, ha a védőburkolat nincs a helyén. Ne működtesse a gépet, ha a védőburkolat nem működik vagy nincs megfelelően karbantartva. 7

8 Ferdevágásnál győződjön meg róla, hogy a fűrészfej biztonságosan rögzítve van-e. Tartsa rendben a gép környékét, ne hagyjon ott szétszórt anyagokat, pl. forgácsot, hulladékot. Gondoskodjon a gép és a munkaterület megfelelő általános vagy helyi megvilágításáról. Ne engedje, hogy a gépet hozzá nem értő személyek működtessék. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa helyesen van-e felszerelve. Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a helyes irányban forog-e. Tartsa élesen a fűrésztárcsát. Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális fordulatszámot. A gépre felszerelt lézert semmiképp ne cserélje más típusúra. A lézer javítását csak a Black & Decker hivatalos szerviz és a Black & Decker szerelői végezhetik. Mielőtt fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást végez, áramtalanítsa a gépet. Addig ne végezzen tisztítást vagy karbantartást a gépen, addig ne távolítsa el a levágott darabokat vagy más részecskéket a munkaterületről, amíg a gép jár, és a fűrészfej nincs nyugalmi helyzetben. Lehetőleg mindig szerelje a gépet munkapadra. Rögzítse a munkadarabot. Biztonságosabb a munkadarabot leszorító eszközzel vagy satuval rögzíteni, mint kézben tartani. A megmunkálandó darabot mindig biztonságosan rögzítse. Ne dolgozzon olyan munkadarabbal, amely túl kicsi ahhoz, hogy rögzíthető legyen, azaz, túl kicsi a távolság a keze és a forgó fűrésztárcsa között. Amikor hosszú munkadarabbal dolgozik, mindig használjon plusz támasztékot. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden reteszelő gomb és fogantyú szorosan rögzítve van-e. Soha ne használja a fűrészt asztalbetét nélkül. Soha ne tegye egyik kezét sem a fűrésztárcsa közelébe, amikor a fűrész áram alatt van. Soha ne próbálja a gyorsan mozgó szerszámot gyorsan megállítani úgy, hogy egy szerszámot vagy más eszközt szorít a fűrésztárcsához; mert azzal súlyos balesetet okozhat. Bármilyen tartozék használata előtt olvassa át a kézikönyvet. A tartozékok helytelen használatával kárt okozhat. Ne használjon csiszolókorongot. A fűrészt a munkadarabban létrehozott vágatból a kapcsoló kioldása előtt emelje ki. 8 Ne ékelje ki a ventilátort csak azért hogy tartsa a motor tengelyét. Amikor a fűrészfejet leengedi, a fűrésztárcsa védőburkolata automatikusan felemelkedik; amikor pedig felemeli a fűrészfejet, a védőburkolat leereszkedik, és befedi a fűrésztárcsát. A védőburkolatot kézzel is felemelheti, amikor fűrésztárcsát fel- vagy leszerel, vagy átvizsgálja a fűrészt. Csak akkor emelje fel a fűrésztárcsa védőburkolatát kézzel, amikor a gép ki van kapcsolva. Időnként ellenőrizze, hogy a motor szellőzőnyílásai tiszták és forgácstól mentesek-e. Azbeszttartalmú anyagot ne fűrészeljen. Az azbeszt rákkeltő anyag. A szerszámon elhelyezett fi gyelmeztető jelzéseket soha ne tegye felismerhetetlenné. Soha ne álljon rá a szerszámra. Súlyos sérülés következhet be, ha a szerszám felborul, vagy érintkezésbe kerül a fűrésztárcsával. A munka elvégzése után addig soha ne érjen a fűrésztárcsához, amíg az le nem hűlt. Munka közben a fűrésztárcsa nagyon felforrósodik. A fűrésztárcsával csak akkor közelítse meg a munkadarabot, amikor a fűrész már be van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll annak veszélye, hogy a fűrésztárcsa a munkadarabban elakadva visszarúg. A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár. Soha ne tegye kezét a vágási terület közelébe. Tartsa mindkét kezét távol az El a kezekkel zónától, amelybe az egész asztal beletartozik, és az El a kezekkel szimbólummal meg van címkézve. Az elszabadult anyagrészecskéktől származó sérülés elkerülése végett előbb áramtalanítsa a fűrészt, hogy az véletlenül ne indulhasson be, majd csak azután távolítsa el az apró anyagrészecskéket. Használat előtt és karbantartás után ellenőrizni kell, hogy rendesen működik-e a fűrésztárcsa védőburkolata. Az ellenőrzést a fűrész kikapcsolt és áramtalanított állapotában kell végezni. A fűrészfejet fel kell emelni és le kell engedni, hogy a védőburkolat befedje a fűrésztárcsát, és a fűrésztárcsa ne érjen a védőburkolathoz. Ha a védőburkolat nem működik megfelelően, képzett

9 szakemberrel szervizeltesse a szerszámot. A Black & Decker vevőszolgálatnál érdeklődje meg az Önhöz legközelebbi szerviz elérhetőségét. Maradványkockázatok A következő veszélyek minden fűrész használatával együtt járnak: A forgó részek érintésétől származó sérülések. Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata mellett sem kerülhetők el. Ezek a következők: Halláskárosodás. A forgó fűrésztárcsa fedetlen részei miatti balesetveszély. A fűrésztárcsa cseréjekor fennálló sérülésveszély. Az ujjak becsípődésének veszélye a védőburkolatok kinyitásakor. A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különösen tölgy, bükk és a rétegelt lemezes (MDF) anyagok fűrészelésénél. További biztonsági előírások lézeres készülékekhez Ez a lézer az IEC :2007 szabvány szerint 1M osztályúnak minősül. A lézerdiódát ne cserélje más típusúra. A sérült lézert hivatalos szervizzel javíttassa meg. Csak vágási vonalak kivetítésére használja a lézert. Közvetlenül és szándékosan soha ne nézzen a lézersugárba. Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár megfi gyeléséhez. Ne állítsa a szerszámot olyan helyzetbe, hogy a lézersugár bárkit fejmagasságban érhessen. Ne engedjen gyerekeket a lézer közelébe. Figyelmeztetés! Ne nézzen bele közvetlenül. A lézer sugároz, amikor a lézervezető be van kapcsolva. Ne nézzen bele közvetlenül. Bármilyen beállítás elvégzése előtt áramtalanítsa a gérvágó fűrészt. A lézermutató nem játék, nem kerülhet gyermek kezébe. Ennek a készüléknek a helytelen használata gyógyíthatatlan szemsérülést okozhat. Tilos bármilyen beállítást a lézerteljesítmény növelésének céljából végezni. A jelen biztonsági útmutatások be nem tartásából származó károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 9 A lézermutató használata közben ne irányítsa a lézersugarat emberek és/vagy tükröző felületek felé. Már alacsony intenzitású lézersugár is okozhat szemkárosodást. Ezért ne nézzen bele közvetlenül a lézersugárba. A lézermutatóban nincsenek szervizelést igénylő komponensek. Ne nyissa fel a készülékházat, mert azzal elvesztené a jótállást. Mások biztonsága Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra. Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játszszanak a készülékkel. Vibráció A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók a különféle szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is. Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet. A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut. Címkék a szerszámon Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át kell olvasnia a kezelési kézikönyvet.

10 Viseljen biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget. Mindig viseljen hallásvédő eszközt. Viseljen porvédő maszkot. Ezt a terméket 16 éven aluli gyermekek nem használhatják. Ujjait és karját tartsa távol a forgó fűrésztárcsától. A fűrésztárcsák kezelése közben viseljen védő kesztyűt. Lézersugárzás. Ne nézzen bele a lézersugárba. Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár megfigyeléséhez. Elektromos biztonság A szerszám kettős szigetelésű, ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel. Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki egyik hivatalos Black & Decker szakszervizzel. Feszültségcsökkenések A bekapcsoláskor keletkező áramlökés rövid ideig tartó feszültségcsökkenést okozhat. Kedvezőtlen áramellátás esetén ez más berendezések működését is befolyásolhatja. Ha az áramellátó rendszer impedanciája, a Zmax 0,34-nál alacsonyabb, valószínűleg nem lép fel zavar. Hosszabbító kábel használata Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatokat). Használat előtt ellenőrizze, nem sérült, kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel. Ha sérült vagy hibás, cserélje ki. Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le a kábelt. A szerszám áramfelvételének nem megfelelő, sérült vagy hibás hosszabbító kábel használata tűz és áramütés veszélyét hordozza magában. A szerszám részei 1. Lézer be- és kikapcsolója 2. Működtető főfogantyú 3. Motorburkolat 4. Mozgatható alsó védőburkolat 5. Furatok a munkapadra szereléshez 6. Réslap 7. Gérreteszelő gomb 8. Gérállító kar 9. Gér-helyzetjelző 10. Gér skála 11. Asztal 12. Bal oldali vezetősín 13. Lézer 14. Rudazat zárógombja 15. Hátsó hordfogantyú 16. Rudazat 17. Fűrészpor-elvezető nyílás 18. Fém felső védőburkolat 19. Szénkefe fedél 20. Dőlésszög vonalzó 21. Dőlésszög jelző 22. Dőlésszög ütköző fogantyúja 23. Jobb oldali vezetősín 24. Fűrésztárcsa 25. Be- és kikapcsoló 26. Fűrészfej kioldó karja Ábrák Q-tól S-ig 41. Tengelyzár 42. Bal oldali magas csúszó vezetősín 43. Magas csúszó vezetősín rögzítője 44. Munkadarab leszorító Összeszerelés Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e kapcsolva, és a dugasza ki van-e húzva a konnektorból. Megjegyzés: Ezt a szerszámot a gyárból történő kiszállítás előtt pontosan beállítjuk. A legjobb eredmények érdekében ellenőrizze a következők pontosságát, és szükség esetén állítson utána. Lézersugár A lézersugarat a gyártás során beállítjuk, azon a felhasználó nem változtathat. 10

11 A gérvágás dőlésszögének állítása (B. ábra) A kihúzható vágófejjel felszerelt gérvágó fűrész skáláján a vágási szög balra vagy jobbra 0 45 szögtartományban könnyedén leolvasható. A leggyakoribb szögbeállításokhoz előre állított ütközők vannak a készüléken, ezért könnyen beállítható a kívánt helyzet. A leggyorsabb és legpontosabb beállítások érdekében végezze el az alábbi műveletsort. Gérreteszelő gomb (B. ábra) A gérreteszelő gombbal (7) az előre beállított, a gérállító karral (8) beállítandó szögektől (0, 15, 22,5, 31,6 és 45 ) eltérő szögeket állíthat be. A dőlésszög ütközők beállítása 90 -ra és 45 ra (C - E ábra) Lazítsa meg a szögütköző (22) fogantyúját, majd mozgassa el a vágófejet ütközésig jobbra, azután szorítsa be a szögütköző fogantyúját. Derékszögű vonalzóval állítsa a fűrésztárcsát az asztalhoz képest 90 -os szögbe (D ábra). Ha állítás szükséges, lazítsa meg a záróanyát (29), majd a csavarkulccsal állítsa úgy a csavart (28), hogy a fűrésztárcsa az asztallal 90 os szöget zárjon be. Húzza meg a záróanyát (29). Igazítsa a szögjelzőt (21) a 0 jelzéshez a csavar (27) állításával. A 45 -os ütköző beállításánál győződjön meg arról, hogy a bal oldali magas csúszó vezetősín (42) úgy van beállítva, hogy a vágófej 45 -os helyzetbe állítható legyen (R ábra). Oldja a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43), és mozgassa el a magas csúszó vezetősínt (42) a fűrésztárcsától távolodó irányba. Húzza meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43). 90 -os beállításnál is ugyanezt a műveletsort végezze el, de a vágófejet balra mozgassa, és használja a záróanyát (31) és az állítócsavart (30). A vezetősín állítása (F - G ábra) Engedje le a vágófejet, és nyomja be a rudazat reteszét (34). Bizonyosodjon meg arról, hogy az asztal 0 -os ferdevágási helyzetben van. Helyezzen egy derékszöget a vezetősín (12) és a fűrésztárcsa (24) közé (F ábra). Ha a fűrésztárcsa nem érintkezik teljes hoszszában a derékszöggel, lazítsa meg a két csavart (33) (G ábra), és állítson a vezetősínen. 11 Húzza meg a két csavart (33). Felszerelés munkapadra (H ábra) Megjegyzés: Nyomatékosan javasoljuk, hogy a gérvágó fűrészt annak maximális stabilitása érdekében biztonságosan csavarozza a munkapadhoz. Amikor csak teheti, ellenőrizze, hogy a gép stabilan van-e a munkapadhoz rögzítve. A munkapadon jelölje ki a négy fúrószárral. helyét. Fúrja ki őket Ø10 mm átmérőjű fúrószárral. Csavarokkal, alátétekkel és anyákkal rögzítse a gérvágó fűrészt a munkapadhoz. Megjegyzés: Ezek a rögzítőelemek nincsenek a szerszámhoz tartozékként mellékelve. A szerszám használata Vágás közben ne vigye a kezét a fűrésztárcsához 150 mm-nél közelebbre. Vágás közben a munkadarabot erősen nyomja az asztalhoz és a vezetősínhez. Addig ne változtasson a keze helyzetén, amíg a kapcsolót fel nem engedi, és a fűrésztárcsa teljesen le nem áll. Mindig végezzen próbamozdulatot (kikapcsolt fűrésszel) a vágás befejezése előtt, hogy ellenőrizze a fűrésztárcsa útját. Ne keresztezze kezeit. Mindkét lábával szilárdan álljon a talajon, és őrizze meg az egyensúlyát. Amikor a fűrészfejet balra vagy jobbra mozgatja, kövesse a mozgást, és a fűrésztárcsától kissé oldalra álljon. Nézzen keresztül a védőburkolat szellőzőnyílásain, amikor ceruzavonalat követ. Alapvető munkaműveletek gérvágó fűrésszel A munkadarabot mindig rögzítse a munkadarab-leszorítóval (44). A leszorítóhoz két furat (32) van (G ábra). Figyelmeztetés! A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van a helyén. Ha nincs biztonságosan rögzítve, súlyos személyi sérülés következhet be. A munkadarabot mindig a vezetősínhez helyezze. A domború vagy görbe munkadarab, amely nem simul az asztal síkjához vagy a vezetősínhez, a fűrésztárcsa elakadását okozhatja, ezért nem használható. Gérvágás (I és J ábra) Figyelmeztetés! Vágás közben a vágófejet és a forgó fűrésztárcsát soha ne húzza önmaga felé. A tárcsa felszaladhat a munkadarab tetejére, ami-

12 től a vágófej és a fűrésztárcsa visszarúghat. Addig soha ne engedje le a forgó fűrésztárcsát, amíg a vágófejet a fűrész elejéhez nem húzta. Oldja a rudazatot (16) a zárógombbal (14), majd hagyja a vágófejet szabadon mozogni. Állítsa a vágófejet a kívánt gér-, illetve dőlésszögbe, a gérszög illetve a dőlésszög beállítása fejezetek szerint. A főfogantyút (2) tartva húzza a rudazatot (16) előre, addig amíg a fűrésztárcsa közepe túl nem halad a munkadarab elején. Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej leengedéséhez. Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja a főfogantyút (2) lassan lefelé, a munkadarab vezető élén keresztül vágva. A vágás elvégzéséhez lassan mozgassa a főfogantyút (2) a vezetősín felé. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni. Függőleges egyenes vonalú keresztvágás Csúsztassa a vágófejet teljesen a hátulsó helyzetébe, majd zárja a rudazatot (16) a zárógombbal (14). Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej leengedéséhez. Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja a főfogantyút (2) lassan lefelé, a munkadarabon keresztül vágva. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni. Gérvágás Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsolóval (1). Lazítsa meg a gérreteszelő gombot (7), majd mozgassa az asztalt a kívánt szögbe. 0, 15, 22,5, 31,6 és 45 -nál előre beállított ütközők vannak. Szorítsa be a gérreteszelő gombot (7). Bármilyen más szög esetén a gérreteszelő gombbal (B ábra) állítsa a gérvágó fűrészt a kívánt szögbe. Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej leengedéséhez. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni. 12 A magas csúszó vezetősín működtetése minden kihúzható vágófejű kombinált gérvágó fűrésznél A bal oldali vezetősín mozgatható része a munkadarabnak a fűrésztárcsa melletti maximális megtámasztása érdekében igazítható, így a fűrésszel egészen 47 -os ferdevágást lehet végezni balra. A csúsztatási távolságot mindkét irányban ütköző korlátozza. A vezetősín állítása (R ábra) Lazítsa meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43), majd csúsztassa balra a vezetősínt. A kikapcsolt szerszámot futtassa végig a vágóúton a hézag ellenőrzéséhez. Állítsa be a vezetősínt a fűrésztárcsához annyira közelre, amennyire praktikus, hogy minél jobban megtámaszthassa a munkadarabot anélkül, hogy akadályozná a fűrészfej fel-le mozgását. Húzza meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43), hogy a vezetősínt a helyén rögzítse. Figyelmeztetés! A vezetőhorony fűrészportól eltömődhet. Pálcával vagy alacsony nyomású levegővel tisztítsa meg a vezetőhornyot. Vágás dőltszögben A dőlésszög beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a magas csúszó vezetősín a helyes irányba van állítva. Lazítsa meg a szögütköző fogantyúját (22) (E) ábra, majd mozgassa a vágófejet a kívánt szögbe. Szorítsa be a szögütköző fogantyúját (22). Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej leengedéséhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészfej dőltszögben vágáshoz biztonságosan rögzítve van. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni. Kombinált vágás A kombinált vágás szögének beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a magas csúszó vezetősín a helyes irányba van állítva. A kombinált vágás a gérvágás és a dőltszögben vágás kombinációja. Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsolóval (1). Ennél a vágásnál is a fenti műveletsort végezze el. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni.

13 Alap profilok vágása Alapprofilokat vághat függőlegesen a vezetőnek támasztva vagy az asztalra fektetve. Nézze át a következő táblázatot: Beállítások Függőleges helyzet (a vágandó darab hátulja a vezetősínhez támaszkodik) Vízszintes helyzet (a vágandó darab hátulja az asztal vízszintes síkján) Ferdevágás szöge 0 45 Vágási helyzet Bal oldal Jobb oldal Bal oldal Jobb oldal Belső sarok Külső sarok Gérvágás szöge Vágási helyzet Az alja a vezetősínhez támaszkodik Megmunkált oldal Gérvágás szöge Vágási helyzet Az alja a vezetősínhez támaszkodik Megmunkált oldal Balra 45 -nál Az alja az asztalhoz támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Jobbra 45 -nál Az alja az asztalhoz támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Jobbra 45 -nál Az alja az asztalhoz támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát Balra 45 -nál Az alja az asztalhoz támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát 0 0 A teteje a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Tartsa a vágás bal oldalát 0 0 A teteje a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát Tartsa a vágás jobb oldalát Felső profilok vágása A felső profi lok vágása ezzel a gérvágó fűrésszel csak vízszintesen az asztalon végezhető. A gérfűrész speciális gérvágó ütközőkkel rendelkezik balra és jobbra 31,6 -nál és 33,9 -os dőltszögnél speciális felső profilhoz, azaz 52 van a profil hátoldala és a fölső, mennyezethez illeszkedő, ill. 38 van a profil hátoldala és az alsó, a falhoz illeszkedő felület között. Használja az alábbi táblázatot ehhez a felső profilhoz: Belső sarok Külső sarok Beállítások Bal oldal Jobb oldal Gérvágás szöge Jobbra 31,6 Balra 31,6 Ferdevágás szöge Vágási helyzet Megmunkált oldal Gérvágás szöge 33,9 33,9 A teteje a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Az alja a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Jobbra 31,6 Balra 31,6 Kúpszög 33,9 33,9 Vágási helyzet Megmunkált oldal Az alja a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát A teteje a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát Megjegyzés: Ezek a speciális ütközők nem alkalmazhatók 45 -os felső profilnál. Megjegyzés: Mivel a legtöbb helyiségben nincs pontos 90, fi nomhangolás szükséges, a megfelelő szögek beállítását próbavágással ellenőrizze. A vágási mélység beállítása (L ábra) A vágási mélység többszöri egyforma mélységű vágáshoz beállítható. Állítsa a vágófejet lefelé addig, amíg a fűrésztárcsa fogai a kívánt vágási mélységig nem érnek. Mialatt a fűrészfejet a helyén tartja, forgassa a állító gombot (35) addig, amíg el nem éri az ütközőlemezt (36). A vágófejet előre-hátra mozgatva mint egy teljes tipikus vágási mozdulatnál ellenőrizze a vágófej mélységét. A szerszám hordozása (M ábra) Lazítsa meg a gérreteszelő gombot(7), majd fordítsa az asztalt teljes mértékben jobbra. Zárja az asztalt 45 -os gérvágási szögnél. Húzza a vágófejet a fűrész elejéhez, majd zárja a rudazatot a zárógombbal (14). Engedje le a vágófejet, és nyomja be a rögzítőcsapot (34) (G ábra). A gérvágó fűrészt a főfogantyújánál (2) és a hátsó hordfogantyújánál (15) fogva hordozza. 13

14 A fűrésztárcsa és a fog típusa Az Ön gérvágó fűrészét negatív dőlésű fűrésztárcsával szállítjuk. Ezért a fűrésztárcsa cseréjénél is ajánlatos negatív dőlésű tárcsát felszerelni. Anyag Fa Műanyag Színesfém Fog típusa T T TCG ATB Épületfa Rétegelt lemez Kemény farostlemez Faforgácslemez PVC ABS (akrilnitrilbutadién-sztirol) Akril PC PS Alumínium Réz TCG típus- Alumíniumlemezek, sajtolt csövek és egyéb színesfémek (pl. réz, sárgaréz) vágásához. Színesfémek vágásánál negatív dőlésű fűrésztárcsát kell használni. ATB típus- Faanyag, rétegelt lemez, préselt karton, kemény farostlemez és forgácslemez vágásához és sorjázásához, ahol tiszta vágási felület szükséges. Fűrésztárcsák cseréje (N - P ábra) Figyelmeztetés! Fűrésztárcsa cseréje előtt a gép véletlen beindulásától származó sérülések elkerülése végett mindig húzza ki a szerszám dugaszát a konnektorból. Megfelelően élezett fűrésztárcsát használjon. Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális fordulatszámot és fogtípust. Csak a Black & Decker által ajánlott fűrésztárcsákat használjon. A fűrésztárcsa (24) cseréjét a következők szerint végezze: Csavarhúzóval csak lazítsa meg, de ne csavarja ki a csavart (37). Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert azzal megnehezítené az összeszerelést. Csavarhúzóval csak lazítsa meg, de ne csavarja ki a csavart (38). Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert azzal megnehezítené az összeszerelést. Nyomja a fűrészfej kioldó kart (26), és forgassa az alsó védőburkolatot (4) az óramutató 14 járásával ellentétes irányban, majd vegye ki a fűrésztárcsát. Egyik kezével tartsa a védőburkolatot a helyén (O ábra). Mozgassa a tengelyvédő lemezt (40) az óramutató járásával ellentétes irányban (O ábra), hogy hozzáférjen a tengelycsavarhoz (39), amely a fűrésztárcsát a gérvágó fűrészhez rögzíti. A motorburkolaton elhelyezett tengelyreteszelő gomb (41) megnyomásával reteszelje a fűrésztárcsát, hogy az ne foroghasson. A mellékelt fűrésztárcsa-kulccsal a tengelycsavart (39) az óramutató járásának irányában forgatva vegye ki a csavart és a fűrésztárcsát (24). Tegyen be új fűrésztárcsát, győződjön meg arról, hogy a fogak lefelé mutatnak, és a fűrésztárcsán megjelölt forgásirány megegyezik a gérvágó fűrész burkolatán megjelölttel (óramutató irányával megegyező) (O ábra). Lazán illessze be kézzel a tengelycsavart (39), és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban. A motorburkolaton elhelyezett tengelyreteszelő gomb (41) megnyomásával reteszelje a fűrésztárcsát, hogy az ne foroghasson. A fűrésztárcsa-kulccsal húzza a tengelycsavart (39) addig, amíg a fűrésztárcsa biztonságosan nem rögzítődik. Engedje a mozgatható alsó védőburkolatot (4) visszatérni eredeti helyzetébe, hogy befedje a fűrésztárcsát. Mozgassa a tengely védőlemezét (40) az eredeti helyzetébe, majd húzza meg a két csavart (37 és 38). Figyelmeztetés! Soha ne nyomja meg a tengely reteszét, amíg a fűrésztárcsa forgásban van. Ügyeljen, hogy lenyomva tartsa a védőburkolat bilincsét, és a fűrésztárcsa felszerelése után erősen húzza meg a bilincs csavarját. Figyelmeztetés! A védőburkolat bilincsének viszsza kell térnie az eredeti helyzetébe és a csavart meg kell húzni, mielőtt bekapcsolja a fűrészt. Ennek elmulasztása esetén a védőburkolat hozzáérhet a forgó fűrésztárcsához; a fűrész károsodhat, és súlyos személyi sérülés is bekövetkezhet. Tartozékok A készülék teljesítménye nagymértékben függ a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha márkájú tartozékok megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és tervezésükkor a készülék teljesítményétnek optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti tartozékok felhasználásával érheti el.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533224-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PD1200AV. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533224-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PD1200AV. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533224-74 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PD1200AV 2 3 4 5 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön BLACK+DECKER,

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-09 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-09 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-09 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu MTHD5 A 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön BLACK+DECKER többcélú

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-35 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-35 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-35 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu ORB48 2 3 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker orb-it

Részletesebben

PD1080 PD1202. www.blackanddecker.eu. Kezelési útmutató a hátlapon. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott.

PD1080 PD1202. www.blackanddecker.eu. Kezelési útmutató a hátlapon. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. Kezelési útmutató a hátlapon A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533224-09 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PD1080 PD1202 MAGYAR Rendeltetésszerű

Részletesebben

533224-73 H. Fordítás az angol eredetiből KA199. www.blackanddecker.eu

533224-73 H. Fordítás az angol eredetiből KA199. www.blackanddecker.eu 533224-73 H Fordítás az angol eredetiből www.blackanddecker.eu KA199 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön BLACK+DECKER KA199 típusú excentercsiszolóját fa, fémek, műanyagok és festett felületek csiszolására

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-08 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-08 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-08 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu MTSA2 A 2 3 B C 4 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker

Részletesebben

DWE74912 típusú, erős igénybevételre készült asztalifűrész-állvány

DWE74912 típusú, erős igénybevételre készült asztalifűrész-állvány 1. ábra MAGYAR DWE74912 típusú, erős igénybevételre készült asztalifűrész-állvány FIGYELMEZTETÉS: Bármely tartozék használata előtt saját biztonsága érdekében olvassa el az asztali fűrész használati útmutatóját.

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült TLD100. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült TLD100. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-74 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu TLD100 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Black & Decker hőszivárgás

Részletesebben

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Rendeltetésszerű használat Szívből

Részletesebben

KW750. www.blackanddecker.eu. w:\2012\black_and_decker_ Gmb\BLACK_AND_DEC- KER\00191931_KSTR8_HU\ DTPdata\HU\Korektury\

KW750. www.blackanddecker.eu. w:\2012\black_and_decker_ Gmb\BLACK_AND_DEC- KER\00191931_KSTR8_HU\ DTPdata\HU\Korektury\ w:\2012\black_and_decker_ Gmb\BLACK_AND_DEC- KER\00191931_KSTR8_HU\ DTPdata\HU\Korektury\ A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-27 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDCS361 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker gyártmányú

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-44 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-44 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-44 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GW100 2 MAGYAR Figyelmeztetés: Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-02 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült BDCS36G. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-02 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült BDCS36G. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-02 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDCS36G A B C D E F 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Вlack

Részletesebben

KC9006 AS600. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 559222-25 H

KC9006 AS600. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 559222-25 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 559222-25 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KC9006 AS600 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black

Részletesebben

DV4810N DV6010N DV7210N DV9610N DV9610AN DV1210N. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott.

DV4810N DV6010N DV7210N DV9610N DV9610AN DV1210N. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-14 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu DV4810N DV6010N DV7210N DV9610N DV9610AN DV1210N 2 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-78 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült GWC1800. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-78 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült GWC1800. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-78 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GWC1800 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker akkumulátoros

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030. www.blackanddecker.eu 567000-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült

GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030. www.blackanddecker.eu 567000-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült 567000-33 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030 2 Rendeltetésszerű használat A Black & Decker sövényvágót sövény,

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 502333-65 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 502333-65 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 502333-65 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu LZR6 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új

Részletesebben

533223-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC700

533223-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC700 533223-15 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC700 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Stanley Fat Max munkalámpáját világítás céljára terveztük. A szerszám professzionális

Részletesebben

533444-63 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DC509 DC519

533444-63 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DC509 DC519 533444-63 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DC509 DC519 3 2 1 4 5 6 7 A 2 8 7 9 6 B C 2 4 3 D 3 KÉZILÁMPA Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk,

Részletesebben

559022-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW913 DW915 DW918 DW919

559022-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW913 DW915 DW918 DW919 559022-50 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW913 DW915 DW918 DW919 N094270 (OCT10) Copyright DEWALT 1. ábra 2. ábra f e a g b c d 2 UNIVERZÁLIS LÁMPA DW913, DW915, DW918, DW919 Műszaki

Részletesebben

533222-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE0892

533222-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE0892 533222-29 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE0892 1. ábra h b a n i d l c f e g 2. ábra m k j o 2 DIGITÁLIS LÉZERDETEKTOR DE0892 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-56 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült RS890. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-56 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült RS890. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-56 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu RS890 2 Rendeltetésszerű használat BLACK+DECKER fűrésze fa, műanyag

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-63 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA280. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-63 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA280. www.blackanddecker. 1 2 3 4 9 5 8 7 6 A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-63 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KA280 2 3 4 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-93 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PAV1205. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-93 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PAV1205. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-93 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PAV1205 2 3 4 Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új

Részletesebben

GTC800 GTC800NM GTC800P. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 522101-85 H

GTC800 GTC800NM GTC800P. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 522101-85 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 522101-85 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GTC800 GTC800NM GTC800P 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDCS361 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker gyártmányú

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-75 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FSM1630S. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-75 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FSM1630S. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-75 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu FSM1630S 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker

Részletesebben

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-26 H

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-26 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-26 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDS200 DTR1 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

KA310 KA320E. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-34 H

KA310 KA320E. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-34 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-34 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KA310 KA320E 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

KR910 KR8532. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-24 H

KR910 KR8532. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-24 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-24 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KR910 KR8532 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

KS495 KS500 AST7XC. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-51 H

KS495 KS500 AST7XC. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-51 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-51 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS495 KS500 AST7XC 2 Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

GD300 GD300X. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-57 H

GD300 GD300X. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-57 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-57 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GD300 GD300X 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-26 H

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-26 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-26 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDS200 DTR1 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

GTC1445L GTC1850L GTC1850LFC. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-70 H

GTC1445L GTC1850L GTC1850LFC. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-70 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-70 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GTC1445L GTC1850L GTC1850LFC 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-41 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-41 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-41 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu FSM1630 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD70CRE CD70CKA 559222-98 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD70CRE CD70CKA 559222-98 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-98 H CD70CRE CD70CKA 2 Felhasználás Szívből gratulálunk új Black & Decker Ütvefúrójához. Ezt a készüléket fa, fém, műanyagok

Részletesebben

EGBHP146 EGBHP148 EGBHP188 EGBHP1881. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-88 H

EGBHP146 EGBHP148 EGBHP188 EGBHP1881. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-88 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-88 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu EGBHP146 EGBHP148 EGBHP188 EGBHP1881 2 Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

533444-95 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW902 DW904 DW906 DW908

533444-95 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW902 DW904 DW906 DW908 533444-95 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW902 DW904 DW906 DW908 N093443 1. ábra f 2. ábra (OCT10) Copyright DEWALT e g h g a 3. ábra h d b c 2 AKKUMULÁTOROS LÁMPA DW902, DW904,

Részletesebben

533223-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE74911

533223-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE74911 533223-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE74911 1. ábra c j j d b e i a d f h g 2. ábra 3. ábra 4. ábra b b a k 2 5. ábra i n n m m l 6. ábra h 7. ábra o o o q q q q 3 8. ábra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DeWalt jótállási feltételek - - - - - - - - - - - - - -13

Tartalomjegyzék. DeWalt jótállási feltételek - - - - - - - - - - - - - -13 Tartalomjegyzék HU A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bevezetés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

559022-69 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW650 DW650E

559022-69 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW650 DW650E 559022-69 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW650 DW650E 1. ábra h i a l k d g h b c i k xxxx xx xx j e p f 2 2. ábra l 3. ábra k e f 3 4. ábra m n g 5. ábra o h 4 6. ábra aa i 5

Részletesebben

559222-52 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51238

559222-52 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51238 559222-52 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51238 3 16 1 2 4 A 6 8 7 4 11 3 5 B 2 C 1 D E F G 3 SZÖGEZŐGÉP D51238 TÍPUS Gratulálunk! Köszönjük,hogy DEWALT szerszámot választott.

Részletesebben

MT18 MT143. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-21 H

MT18 MT143. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-21 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-21 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu MT18 MT143 A B C D E 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black

Részletesebben

533223-14 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC010

533223-14 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC010 533223-14 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC010 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Stanley Fat Max fúró-csavarozóját csavarozáshoz, illetve fa, fém és műanyagok fúrásához terveztük.

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 502333-68 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 502333-68 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 502333-68 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu AV1205 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-33 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KA330E A B C D E F 2 G H 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

533223-89 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE6005

533223-89 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE6005 533223-89 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE6005 1. ábra a c o e d p b f l q u h s g m j i v n n k y t r j w x 2 2. ábra a 3. ábra 4. ábra c d c o p e p 5. ábra f j 3 6. ábra 7.

Részletesebben

GSL200 GSL300 GSL360 GSL700. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-46 H

GSL200 GSL300 GSL360 GSL700. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-46 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-46 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GSL200 GSL300 GSL360 GSL700 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

567000-91 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW754

567000-91 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW754 567000-91 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW754 1. ábra f e f c d xxxx xx xx a b bb c 2 2. ábra X 3. ábra m l k i h g j g 3 4. ábra l m h g i k j g 5. ábra o n p f q 4 6. ábra n

Részletesebben

533223-40 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE46150

533223-40 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE46150 533223-40 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE46150 1. ábra a g f b e d c 2. ábra h g i b 3. ábra j k 2 4. ábra m l a 3 FELÜLET CSISZOLÁSÁHOZ HASZNÁLHATÓ CSISZOLÓBURKOLAT DWE46150

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-59 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-59 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-59 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PAD1200 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

522101-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D26410

522101-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D26410 522101-23 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D26410 16 2 1 3 4 xxxx xx xx 7 8 5 6 A 17 9 5 4 10 B 2 C 6 5 D 12 8 11 13 7 E 1 14 5 15 F 16 4 G 2 EXCENTERCSISZOLÓ D26410 Gratulálunk!

Részletesebben

522101-35 H DW631K 2 3 4 5 6 SZÉLMARÓ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció tette a DEWALTot

Részletesebben

EPL148 EPL188. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-94 H

EPL148 EPL188. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-94 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-94 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu EPL148 EPL188 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black

Részletesebben

STC1815 STC1820 STC1820D. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-72 H

STC1815 STC1820 STC1820D. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-72 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-72 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Rendeltetésszerű használat Az Ön

Részletesebben

GW3050 GW3030 GW2810. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-51 H

GW3050 GW3030 GW2810. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-51 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-51 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GW3050 GW3030 GW2810 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat A Black

Részletesebben

GLC1423L GLC1823L GLC1825L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-02 H

GLC1423L GLC1823L GLC1825L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-02 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-02 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GLC1423L GLC1823L GLC1825L 2 G H I J K L 3 4 MAGYAR Rendeltetésszerű

Részletesebben

KC9006 AS600. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-25 H

KC9006 AS600. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-25 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-25 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KC9006 AS600 A B C D 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD601 CD602 502333-10 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD601 CD602 502333-10 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-10 H CD601 CD602 2 3 MAGYAR Felhasználás Szívből gratulálunk új Black & Decker Kézi Körfűrészéhez. Ezt a készüléket faanyagok

Részletesebben

SMS 216 (SMS 400) www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-07 H

SMS 216 (SMS 400) www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-07 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-07 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu SMS 216 (SMS 400) 18 15 16 17 1 2 3 14 4 13 12 5 6 11 10 9 8 7

Részletesebben

559222-52 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51238

559222-52 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51238 559222-52 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51238 3 16 1 2 4 A 6 8 7 4 11 3 5 B 2 C 1 D E F G 3 SZÖGEZŐGÉP D51238 TÍPUS Gratulálunk! Köszönjük,hogy DEWALT szerszámot választott.

Részletesebben

533224-44 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE305

533224-44 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE305 533224-44 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DWE305 xxxxxx 1. ábra a g f e b c 2. ábra b d b d b d b d 2 3. ábra 4. ábra 5. ábra 3 KARDFŰRÉSZ DWE305 Szívből gratulálunk! Köszönjük,

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült MTIM3.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült MTIM3. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-12 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu MTIM3 A 2 3 B MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Вlack &

Részletesebben

533222-38 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KC36LN. www.blackanddecker.eu

533222-38 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KC36LN. www.blackanddecker.eu 533222-38 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KC36LN A B C D E 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker gyártmányú csavarozóját csavarozási munkákhoz

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. LZR5 502333-13 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. LZR5 502333-13 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-13 H LZR5 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Lézeréhez. A Lézeregységet lézervonalak

Részletesebben

567000-47 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW152

567000-47 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW152 567000-47 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW152 1. ábra 2 2. ábra 3. ábra 4. ábra 3 NEHÉZÜZEMŰ KEVERŐ/FÚRÓGÉP DW152 Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-00 H KS880

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-00 H KS880 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-00 H KS880 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Fűrészéhez. Ezt a készüléket fa, műanyagok

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-84 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült MT18SS. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-84 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült MT18SS. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-84 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu MT18SS 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker

Részletesebben

533222-64 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE0881

533222-64 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE0881 533222-64 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE0881 1. ábra f a j h i d c c g e e b e 2 HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY DE0881 Szívből gratulálunk! Ön a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett

Részletesebben

522101-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC740 DC750

522101-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC740 DC750 522101-15 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC740 DC750 2 3 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓ DC740/DC750 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett

Részletesebben

567000-58 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW670

567000-58 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW670 567000-58 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW670 2 1. ábra a x x x b x c e f d g h i 3 2. ábra 3. ábra b j k m l m k 4. ábra 5. ábra a q o p c h r s n t 4 6. ábra 7. ábra a xxxxxx

Részletesebben

D21710 D21711 D21716 D21717 502333-41 H

D21710 D21711 D21716 D21717 502333-41 H 502333-41 H D21710 D21711 D21716 D21717 2 3 4 ÜTVEFÚRÓ D21710/D21711/D21716/D21717 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok

Részletesebben

PD1200 PD1080. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-06 H

PD1200 PD1080. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-06 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-06 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PD1200 PD1080 CSAK PD1200 TÍPUSNÁL CSAK PD1200 TÍPUSNÁL 2 3 MAGYAR

Részletesebben

HP126F4 HP128F4 HP146F4 HP148F4 HP186F4 HP188F4. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott.

HP126F4 HP128F4 HP146F4 HP148F4 HP186F4 HP188F4. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-27 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu HP126F4 HP128F4 HP146F4 HP148F4 HP186F4 HP188F4 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű

Részletesebben

www.blackanddecker.eu KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE KR55CRE A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott.

www.blackanddecker.eu KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE KR55CRE A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-42 H KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE KR55CRE 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-89 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült EGBL14. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-89 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült EGBL14. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-89 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu EGBL14 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker akkumulátoros

Részletesebben

www.blackanddecker.eu GT90 GT100 GT105 GT110 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-02 H

www.blackanddecker.eu GT90 GT100 GT105 GT110 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-02 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-02 H GT90 GT100 GT105 GT110 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Sövényvágójához. Ezt

Részletesebben

533223-48 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW083

533223-48 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW083 533223-48 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW083 1. ábra b e h j g d f a c 2. ábra e 2 3. ábra h i i 4. ábra 5. ábra >4 7,5 m (25') 3 6. ábra 7. ábra 8. ábra 9. ábra 10. ábra 4 3-SUGARAS

Részletesebben

559022-12 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DW443

559022-12 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DW443 559022-12 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DW443 1. ábra a c j b i g h f e d l 2. ábra 3. ábra h k b 2 2 4. ábra f o 5. ábra e d g 3 6. ábra n h m 7. ábra 4 EXCENTER CSISZOLÓ DW443

Részletesebben

533222-46 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW088

533222-46 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW088 533222-46 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW088 8 11 5 4 7 9 6 3 2 1 10 A 2 12 10 B 8 13 14 C1 3 8 9 14 C2 15 C3 4 16 C4 D 5 E 24 17 18 30 28 25 20 F 19 22 21 23 6 29 26 27 31 G

Részletesebben

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 533444-23 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 1 2 4 3 A 2 7 5 6 B 8 C 3 1 D 4 LÉZERES FÜGGŐINGA DW082(K) Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak,

Részletesebben

GSL200 GSL300 GSL360 GSL700. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-46 H

GSL200 GSL300 GSL360 GSL700. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-46 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-46 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GSL200 GSL300 GSL360 GSL700 2 3 4 MAGYAR Rendeltetés Az Ön Black

Részletesebben

GSL200 GSL300 GSL360 GSL700. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-46 H

GSL200 GSL300 GSL360 GSL700. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-46 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-46 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GSL200 GSL300 GSL360 GSL700 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-83 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült MTRS10

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-83 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült MTRS10 A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-83 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült MTRS10 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker többcélú szerszámát

Részletesebben

522101-38 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51430 D51431

522101-38 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51430 D51431 522101-38 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51430 D51431 4 xx xx xxx 2 1 6 3 5 7 A 2 9 8 11 6 11 10 B C 14 13 12 D 3 E 3 15 F 4 KAPCSOZÓGÉP D51430, D51431 TÍPUS Gratulálunk! Köszönjük,

Részletesebben

EGYENES CSISZOLÓGÉP. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Műszaki adatok. Hosszabbítókábel. Szerelés és beállítás

EGYENES CSISZOLÓGÉP. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Műszaki adatok. Hosszabbítókábel. Szerelés és beállítás 559088-12H DW882 2 3 4 EGYENES CSISZOLÓGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 533444-23 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 1 2 4 3 A 2 7 5 6 B 8 C 3 1 D 4 LÉZERES FÜGGŐINGA DW082(K) Gratulálunk! Ön DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak,

Részletesebben

KISFELSŐMARÓ ASZTAL, TARTOZÉK SZETT

KISFELSŐMARÓ ASZTAL, TARTOZÉK SZETT 522101-40 H DE6900 2 3 4 KISFELSŐMARÓ ASZTAL, TARTOZÉK SZETT DE6900 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-27 H KS710

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-27 H KS710 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-27 H KS710 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Dekopírfűrészéhez. Ezt a készüléket

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533224-31 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533224-31 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533224-31 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GPC1820L20 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Вlack

Részletesebben

HP146F4L HP148F4L HP186F4L HP188F4L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-28 H

HP146F4L HP148F4L HP186F4L HP188F4L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-28 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-28 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu HP146F4L HP148F4L HP186F4L HP188F4L 2 Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-79 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült GWC1800L. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-79 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült GWC1800L. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-79 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GWC1800L A B C 9 8 D E 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az

Részletesebben

533222-31 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW040

533222-31 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW040 533222-31 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW040 1. ábra a 2. ábra b c d g f k h j i e 2 3. ábra l n o p q m q r s 4. ábra 3 5. ábra 6. ábra 4 7. ábra 8. ábra 5 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

Részletesebben

502333-40 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D21720 D21721

502333-40 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D21720 D21721 502333-40 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D21720 D21721 A 7 8 9 5 12 6 4 3 1 2 11 10 9 7 5 14 12 8 6 4 3 1 2 11 2 B 5 C D 7 6 3 E 4 F 13 4 G 13 5 D21720/D21721 ÜTVEFÚRÓGÉP Gratulálunk!

Részletesebben

567000-88 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51321

567000-88 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51321 567000-88 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51321 4 20 7 6 2 1 5 8 3 9 A 2 11 10 13 12 B 7 15 C 16 14 6 3 19 18 17 D 22 3 8 E 4 F 21 G 5 SZÖGEZŐGÉP D51321 Gratulálunk! Köszönjük,

Részletesebben

DW913 DW915 DW918 DW919 559022-50H

DW913 DW915 DW918 DW919 559022-50H 559022-50H DW913 DW915 DW918 DW919 6 5 1 2 4 3 A 7 B 2 MŰSZAKI ADATOK DW913 DW915 DW918 DW919 VELEJÁRÓ TARTOZÉKOK A csomagolás tartalma: 1 flexibilis univerzális lámpa 1 tartalékégö 1 vásárlói tájékoztató

Részletesebben