SMS216 (SMS400) A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott H

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SMS216 (SMS400) www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-07 H"

Átírás

1 A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült SMS216 (SMS400)

2

3

4

5 Q R S 5

6 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker kombinált gérvágó fűrésze csak fa, műanyagok és színesfémek fűrészelésére alkalmas. A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas. Biztonsági előírások Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések Figyelmeztetés! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az utasítások fi gyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg a figyelmeztetéseket és útmutatókat, hogy később is fellapozhassa őket. Az elektromos szerszám kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti. 1. A munkaterület biztonsága a. Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya. b. Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámokban képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak. c. Az elektromos szerszám használata közben ne engedje közel a gyerekeket vagy az arrajárókat. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát. 2. Elektromos biztonság a. Az elektromos kéziszerszám dugaszának olyan kialakításúnak kell lennie, amely megfelel a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és megfelelő fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés veszélye. b. Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap, megnő az áramütés veszélye. c. Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az 6 elektromos szerszám belsejébe, megnő az áramütés veszélye. d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelénél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összekuszálódott kábel növeli az áramütés veszélyét. e. Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az áramütés veszélyét. f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. Hibaáram-védelemmel ellátott áramforrás használata mellett kisebb az áramütés veszélye. 3. Személyi biztonság a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat. b. Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét. c. Előzze meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, azzal balesetet okozhat. d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. Forgó alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat. e. Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa magát egyensúlyban. Így a szerszámot váratlan helyzetekben is jobban tudja irányítani.

7 f. Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Ezen eszközök használata csökkenti a porral összefüggő veszélyeket. 4. Elektromos szerszámok használata és gondozása a. Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan fordulatszámon működteti, amilyenre tervezték. b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos szerszámok használata veszélyes, azokat meg kell javítani. c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt a helyére elteszi, húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának veszélyét. d. A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes. e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak. f. A vágószerszámokat tartsa mindig tisztán és élesen. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható. g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet. 5. Szerviz a. A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságos üzemelését. Az elektromos szerszámokra vonatkozó további biztonsági figyelmeztetések Figyelmeztetés! További biztonsági fi - gyelmeztetések gérvágó fűrészekhez. Ne használjon repedt, meghajlott, sérült vagy deformálódott fűrésztárcsát. Cserélje ki az asztalbetétet, ha már megkopott. Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő fűrésztárcsa jellemzőit lásd a műszaki adatoknál. Csak az EN szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat használja. Ne használjon nagy fordulatszámú fémvágó (HSS) fűrésztárcsákat. A fűrésztárcsák és durva felületű anyagok kezelése közben viseljen kesztyűt (a fűrésztárcsákat lehetőleg tokban kell hordozni). Faanyagok fűrészelésénél használja a mellékelt porzsákot. Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por belégzése és a vele való érintkezés veszélyes lehet a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására tervezett porvédő maszkot és győződjön meg arról, hogy a munkaterületre belépők is viselnek megfelelő védőeszközöket. Fontolja meg speciális kialakítású zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát. A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát válasszon. Ez a gérvágó fűrész csak fa, műanyagok és színesfémek fűrészelésére alkalmas. Ne működtesse a gépet, ha a védőburkolat nincs a helyén. Ne működtesse a gépet, ha a védőburkolat nem működik vagy nincs megfelelően karbantartva. 7

8 Ferdevágásnál győződjön meg róla, hogy a fűrészfej biztonságosan rögzítve van-e. Tartsa rendben a gép környékét, ne hagyjon ott szétszórt anyagokat, pl. forgácsot, hulladékot. Gondoskodjon a gép és a munkaterület megfelelő általános vagy helyi megvilágításáról. Ne engedje, hogy a gépet hozzá nem értő személyek működtessék. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa helyesen van-e felszerelve. Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a helyes irányban forog-e. Tartsa élesen a fűrésztárcsát. Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális fordulatszámot. A gépre felszerelt lézert semmiképp ne cserélje más típusúra. A lézer javítását csak a Black & Decker hivatalos szerviz és a Black & Decker szerelői végezhetik. Mielőtt fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást végez, áramtalanítsa a gépet. Addig ne végezzen tisztítást vagy karbantartást a gépen, addig ne távolítsa el a levágott darabokat vagy más részecskéket a munkaterületről, amíg a gép jár, és a fűrészfej nincs nyugalmi helyzetben. Lehetőleg mindig szerelje a gépet munkapadra. Rögzítse a munkadarabot. Biztonságosabb a munkadarabot leszorító eszközzel vagy satuval rögzíteni, mint kézben tartani. A megmunkálandó darabot mindig biztonságosan rögzítse. Ne dolgozzon olyan munkadarabbal, amely túl kicsi ahhoz, hogy rögzíthető legyen, azaz, túl kicsi a távolság a keze és a forgó fűrésztárcsa között. Amikor hosszú munkadarabbal dolgozik, mindig használjon plusz támasztékot. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden reteszelő gomb és fogantyú szorosan rögzítve van-e. Soha ne használja a fűrészt asztalbetét nélkül. Soha ne tegye egyik kezét sem a fűrésztárcsa közelébe, amikor a fűrész áram alatt van. Soha ne próbálja a gyorsan mozgó szerszámot gyorsan megállítani úgy, hogy egy szerszámot vagy más eszközt szorít a fűrésztárcsához; mert azzal súlyos balesetet okozhat. Bármilyen tartozék használata előtt olvassa át a kézikönyvet. A tartozékok helytelen használatával kárt okozhat. Ne használjon csiszolókorongot. A fűrészt a munkadarabban létrehozott vágatból a kapcsoló kioldása előtt emelje ki. 8 Ne ékelje ki a ventilátort csak azért hogy tartsa a motor tengelyét. Amikor a fűrészfejet leengedi, a fűrésztárcsa védőburkolata automatikusan felemelkedik; amikor pedig felemeli a fűrészfejet, a védőburkolat leereszkedik, és befedi a fűrésztárcsát. A védőburkolatot kézzel is felemelheti, amikor fűrésztárcsát fel- vagy leszerel, vagy átvizsgálja a fűrészt. Csak akkor emelje fel a fűrésztárcsa védőburkolatát kézzel, amikor a gép ki van kapcsolva. Időnként ellenőrizze, hogy a motor szellőzőnyílásai tiszták és forgácstól mentesek-e. Azbeszttartalmú anyagot ne fűrészeljen. Az azbeszt rákkeltő anyag. A szerszámon elhelyezett fi gyelmeztető jelzéseket soha ne tegye felismerhetetlenné. Soha ne álljon rá a szerszámra. Súlyos sérülés következhet be, ha a szerszám felborul, vagy érintkezésbe kerül a fűrésztárcsával. A munka elvégzése után addig soha ne érjen a fűrésztárcsához, amíg az le nem hűlt. Munka közben a fűrésztárcsa nagyon felforrósodik. A fűrésztárcsával csak akkor közelítse meg a munkadarabot, amikor a fűrész már be van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll annak veszélye, hogy a fűrésztárcsa a munkadarabban elakadva visszarúg. A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár. Soha ne tegye kezét a vágási terület közelébe. Tartsa mindkét kezét távol az El a kezekkel zónától, amelybe az egész asztal beletartozik, és az El a kezekkel szimbólummal meg van címkézve. Az elszabadult anyagrészecskéktől származó sérülés elkerülése végett előbb áramtalanítsa a fűrészt, hogy az véletlenül ne indulhasson be, majd csak azután távolítsa el az apró anyagrészecskéket. Használat előtt és karbantartás után ellenőrizni kell, hogy rendesen működik-e a fűrésztárcsa védőburkolata. Az ellenőrzést a fűrész kikapcsolt és áramtalanított állapotában kell végezni. A fűrészfejet fel kell emelni és le kell engedni, hogy a védőburkolat befedje a fűrésztárcsát, és a fűrésztárcsa ne érjen a védőburkolathoz. Ha a védőburkolat nem működik megfelelően, képzett

9 szakemberrel szervizeltesse a szerszámot. A Black & Decker vevőszolgálatnál érdeklődje meg az Önhöz legközelebbi szerviz elérhetőségét. Maradványkockázatok A következő veszélyek minden fűrész használatával együtt járnak: A forgó részek érintésétől származó sérülések. Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata mellett sem kerülhetők el. Ezek a következők: Halláskárosodás. A forgó fűrésztárcsa fedetlen részei miatti balesetveszély. A fűrésztárcsa cseréjekor fennálló sérülésveszély. Az ujjak becsípődésének veszélye a védőburkolatok kinyitásakor. A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különösen tölgy, bükk és a rétegelt lemezes (MDF) anyagok fűrészelésénél. További biztonsági előírások lézeres készülékekhez Ez a lézer az IEC :2007 szabvány szerint 1M osztályúnak minősül. A lézerdiódát ne cserélje más típusúra. A sérült lézert hivatalos szervizzel javíttassa meg. Csak vágási vonalak kivetítésére használja a lézert. Közvetlenül és szándékosan soha ne nézzen a lézersugárba. Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár megfi gyeléséhez. Ne állítsa a szerszámot olyan helyzetbe, hogy a lézersugár bárkit fejmagasságban érhessen. Ne engedjen gyerekeket a lézer közelébe. Figyelmeztetés! Ne nézzen bele közvetlenül. A lézer sugároz, amikor a lézervezető be van kapcsolva. Ne nézzen bele közvetlenül. Bármilyen beállítás elvégzése előtt áramtalanítsa a gérvágó fűrészt. A lézermutató nem játék, nem kerülhet gyermek kezébe. Ennek a készüléknek a helytelen használata gyógyíthatatlan szemsérülést okozhat. Tilos bármilyen beállítást a lézerteljesítmény növelésének céljából végezni. A jelen biztonsági útmutatások be nem tartásából származó károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 9 A lézermutató használata közben ne irányítsa a lézersugarat emberek és/vagy tükröző felületek felé. Már alacsony intenzitású lézersugár is okozhat szemkárosodást. Ezért ne nézzen bele közvetlenül a lézersugárba. A lézermutatóban nincsenek szervizelést igénylő komponensek. Ne nyissa fel a készülékházat, mert azzal elvesztené a jótállást. Mások biztonsága Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra. Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játszszanak a készülékkel. Vibráció A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók a különféle szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is. Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet. A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut. Címkék a szerszámon Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át kell olvasnia a kezelési kézikönyvet.

10 Viseljen biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget. Mindig viseljen hallásvédő eszközt. Viseljen porvédő maszkot. Ezt a terméket 16 éven aluli gyermekek nem használhatják. Ujjait és karját tartsa távol a forgó fűrésztárcsától. A fűrésztárcsák kezelése közben viseljen védő kesztyűt. Lézersugárzás. Ne nézzen bele a lézersugárba. Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár megfigyeléséhez. Elektromos biztonság A szerszám kettős szigetelésű, ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel. Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki egyik hivatalos Black & Decker szakszervizzel. Feszültségcsökkenések A bekapcsoláskor keletkező áramlökés rövid ideig tartó feszültségcsökkenést okozhat. Kedvezőtlen áramellátás esetén ez más berendezések működését is befolyásolhatja. Ha az áramellátó rendszer impedanciája, a Zmax 0,34-nál alacsonyabb, valószínűleg nem lép fel zavar. Hosszabbító kábel használata Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatokat). Használat előtt ellenőrizze, nem sérült, kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel. Ha sérült vagy hibás, cserélje ki. Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le a kábelt. A szerszám áramfelvételének nem megfelelő, sérült vagy hibás hosszabbító kábel használata tűz és áramütés veszélyét hordozza magában. A szerszám részei 1. Lézer be- és kikapcsolója 2. Működtető főfogantyú 3. Motorburkolat 4. Mozgatható alsó védőburkolat 5. Furatok a munkapadra szereléshez 6. Réslap 7. Gérreteszelő gomb 8. Gérállító kar 9. Gér-helyzetjelző 10. Gér skála 11. Asztal 12. Bal oldali vezetősín 13. Lézer 14. Rudazat zárógombja 15. Hátsó hordfogantyú 16. Rudazat 17. Fűrészpor-elvezető nyílás 18. Fém felső védőburkolat 19. Szénkefe fedél 20. Dőlésszög vonalzó 21. Dőlésszög jelző 22. Dőlésszög ütköző fogantyúja 23. Jobb oldali vezetősín 24. Fűrésztárcsa 25. Be- és kikapcsoló 26. Fűrészfej kioldó karja Ábrák Q-tól S-ig 41. Tengelyzár 42. Bal oldali magas csúszó vezetősín 43. Magas csúszó vezetősín rögzítője 44. Munkadarab leszorító Összeszerelés Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e kapcsolva, és a dugasza ki van-e húzva a konnektorból. Megjegyzés: Ezt a szerszámot a gyárból történő kiszállítás előtt pontosan beállítjuk. A legjobb eredmények érdekében ellenőrizze a következők pontosságát, és szükség esetén állítson utána. Lézersugár A lézersugarat a gyártás során beállítjuk, azon a felhasználó nem változtathat. 10

11 A gérvágás dőlésszögének állítása (B. ábra) A kihúzható vágófejjel felszerelt gérvágó fűrész skáláján a vágási szög balra vagy jobbra 0 45 szögtartományban könnyedén leolvasható. A leggyakoribb szögbeállításokhoz előre állított ütközők vannak a készüléken, ezért könnyen beállítható a kívánt helyzet. A leggyorsabb és legpontosabb beállítások érdekében végezze el az alábbi műveletsort. Gérreteszelő gomb (B. ábra) A gérreteszelő gombbal (7) az előre beállított, a gérállító karral (8) beállítandó szögektől (0, 15, 22,5, 31,6 és 45 ) eltérő szögeket állíthat be. A dőlésszög ütközők beállítása 90 -ra és 45 ra (C - E ábra) Lazítsa meg a szögütköző (22) fogantyúját, majd mozgassa el a vágófejet ütközésig jobbra, azután szorítsa be a szögütköző fogantyúját. Derékszögű vonalzóval állítsa a fűrésztárcsát az asztalhoz képest 90 -os szögbe (D ábra). Ha állítás szükséges, lazítsa meg a záróanyát (29), majd a csavarkulccsal állítsa úgy a csavart (28), hogy a fűrésztárcsa az asztallal 90 os szöget zárjon be. Húzza meg a záróanyát (29). Igazítsa a szögjelzőt (21) a 0 jelzéshez a csavar (27) állításával. A 45 -os ütköző beállításánál győződjön meg arról, hogy a bal oldali magas csúszó vezetősín (42) úgy van beállítva, hogy a vágófej 45 -os helyzetbe állítható legyen (R ábra). Oldja a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43), és mozgassa el a magas csúszó vezetősínt (42) a fűrésztárcsától távolodó irányba. Húzza meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43). 90 -os beállításnál is ugyanezt a műveletsort végezze el, de a vágófejet balra mozgassa, és használja a záróanyát (31) és az állítócsavart (30). A vezetősín állítása (F - G ábra) Engedje le a vágófejet, és nyomja be a rudazat reteszét (34). Bizonyosodjon meg arról, hogy az asztal 0 -os ferdevágási helyzetben van. Helyezzen egy derékszöget a vezetősín (12) és a fűrésztárcsa (24) közé (F ábra). Ha a fűrésztárcsa nem érintkezik teljes hoszszában a derékszöggel, lazítsa meg a két csavart (33) (G ábra), és állítson a vezetősínen. 11 Húzza meg a két csavart (33). Felszerelés munkapadra (H ábra) Megjegyzés: Nyomatékosan javasoljuk, hogy a gérvágó fűrészt annak maximális stabilitása érdekében biztonságosan csavarozza a munkapadhoz. Amikor csak teheti, ellenőrizze, hogy a gép stabilan van-e a munkapadhoz rögzítve. A munkapadon jelölje ki a négy fúrószárral. helyét. Fúrja ki őket Ø10 mm átmérőjű fúrószárral. Csavarokkal, alátétekkel és anyákkal rögzítse a gérvágó fűrészt a munkapadhoz. Megjegyzés: Ezek a rögzítőelemek nincsenek a szerszámhoz tartozékként mellékelve. A szerszám használata Vágás közben ne vigye a kezét a fűrésztárcsához 150 mm-nél közelebbre. Vágás közben a munkadarabot erősen nyomja az asztalhoz és a vezetősínhez. Addig ne változtasson a keze helyzetén, amíg a kapcsolót fel nem engedi, és a fűrésztárcsa teljesen le nem áll. Mindig végezzen próbamozdulatot (kikapcsolt fűrésszel) a vágás befejezése előtt, hogy ellenőrizze a fűrésztárcsa útját. Ne keresztezze kezeit. Mindkét lábával szilárdan álljon a talajon, és őrizze meg az egyensúlyát. Amikor a fűrészfejet balra vagy jobbra mozgatja, kövesse a mozgást, és a fűrésztárcsától kissé oldalra álljon. Nézzen keresztül a védőburkolat szellőzőnyílásain, amikor ceruzavonalat követ. Alapvető munkaműveletek gérvágó fűrésszel A munkadarabot mindig rögzítse a munkadarab-leszorítóval (44). A leszorítóhoz két furat (32) van (G ábra). Figyelmeztetés! A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van a helyén. Ha nincs biztonságosan rögzítve, súlyos személyi sérülés következhet be. A munkadarabot mindig a vezetősínhez helyezze. A domború vagy görbe munkadarab, amely nem simul az asztal síkjához vagy a vezetősínhez, a fűrésztárcsa elakadását okozhatja, ezért nem használható. Gérvágás (I és J ábra) Figyelmeztetés! Vágás közben a vágófejet és a forgó fűrésztárcsát soha ne húzza önmaga felé. A tárcsa felszaladhat a munkadarab tetejére, ami-

12 től a vágófej és a fűrésztárcsa visszarúghat. Addig soha ne engedje le a forgó fűrésztárcsát, amíg a vágófejet a fűrész elejéhez nem húzta. Oldja a rudazatot (16) a zárógombbal (14), majd hagyja a vágófejet szabadon mozogni. Állítsa a vágófejet a kívánt gér-, illetve dőlésszögbe, a gérszög illetve a dőlésszög beállítása fejezetek szerint. A főfogantyút (2) tartva húzza a rudazatot (16) előre, addig amíg a fűrésztárcsa közepe túl nem halad a munkadarab elején. Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej leengedéséhez. Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja a főfogantyút (2) lassan lefelé, a munkadarab vezető élén keresztül vágva. A vágás elvégzéséhez lassan mozgassa a főfogantyút (2) a vezetősín felé. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni. Függőleges egyenes vonalú keresztvágás Csúsztassa a vágófejet teljesen a hátulsó helyzetébe, majd zárja a rudazatot (16) a zárógombbal (14). Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej leengedéséhez. Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja a főfogantyút (2) lassan lefelé, a munkadarabon keresztül vágva. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni. Gérvágás Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsolóval (1). Lazítsa meg a gérreteszelő gombot (7), majd mozgassa az asztalt a kívánt szögbe. 0, 15, 22,5, 31,6 és 45 -nál előre beállított ütközők vannak. Szorítsa be a gérreteszelő gombot (7). Bármilyen más szög esetén a gérreteszelő gombbal (B ábra) állítsa a gérvágó fűrészt a kívánt szögbe. Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej leengedéséhez. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni. 12 A magas csúszó vezetősín működtetése minden kihúzható vágófejű kombinált gérvágó fűrésznél A bal oldali vezetősín mozgatható része a munkadarabnak a fűrésztárcsa melletti maximális megtámasztása érdekében igazítható, így a fűrésszel egészen 47 -os ferdevágást lehet végezni balra. A csúsztatási távolságot mindkét irányban ütköző korlátozza. A vezetősín állítása (R ábra) Lazítsa meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43), majd csúsztassa balra a vezetősínt. A kikapcsolt szerszámot futtassa végig a vágóúton a hézag ellenőrzéséhez. Állítsa be a vezetősínt a fűrésztárcsához annyira közelre, amennyire praktikus, hogy minél jobban megtámaszthassa a munkadarabot anélkül, hogy akadályozná a fűrészfej fel-le mozgását. Húzza meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43), hogy a vezetősínt a helyén rögzítse. Figyelmeztetés! A vezetőhorony fűrészportól eltömődhet. Pálcával vagy alacsony nyomású levegővel tisztítsa meg a vezetőhornyot. Vágás dőltszögben A dőlésszög beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a magas csúszó vezetősín a helyes irányba van állítva. Lazítsa meg a szögütköző fogantyúját (22) (E) ábra, majd mozgassa a vágófejet a kívánt szögbe. Szorítsa be a szögütköző fogantyúját (22). Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej leengedéséhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészfej dőltszögben vágáshoz biztonságosan rögzítve van. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni. Kombinált vágás A kombinált vágás szögének beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a magas csúszó vezetősín a helyes irányba van állítva. A kombinált vágás a gérvágás és a dőltszögben vágás kombinációja. Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsolóval (1). Ennél a vágásnál is a fenti műveletsort végezze el. Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni.

13 Alap profilok vágása Alapprofilokat vághat függőlegesen a vezetőnek támasztva vagy az asztalra fektetve. Nézze át a következő táblázatot: Beállítások Függőleges helyzet (a vágandó darab hátulja a vezetősínhez támaszkodik) Vízszintes helyzet (a vágandó darab hátulja az asztal vízszintes síkján) Ferdevágás szöge 0 45 Vágási helyzet Bal oldal Jobb oldal Bal oldal Jobb oldal Belső sarok Külső sarok Gérvágás szöge Vágási helyzet Az alja a vezetősínhez támaszkodik Megmunkált oldal Gérvágás szöge Vágási helyzet Az alja a vezetősínhez támaszkodik Megmunkált oldal Balra 45 -nál Az alja az asztalhoz támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Jobbra 45 -nál Az alja az asztalhoz támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Jobbra 45 -nál Az alja az asztalhoz támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát Balra 45 -nál Az alja az asztalhoz támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát 0 0 A teteje a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Tartsa a vágás bal oldalát 0 0 A teteje a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát Tartsa a vágás jobb oldalát Felső profilok vágása A felső profi lok vágása ezzel a gérvágó fűrésszel csak vízszintesen az asztalon végezhető. A gérfűrész speciális gérvágó ütközőkkel rendelkezik balra és jobbra 31,6 -nál és 33,9 -os dőltszögnél speciális felső profilhoz, azaz 52 van a profil hátoldala és a fölső, mennyezethez illeszkedő, ill. 38 van a profil hátoldala és az alsó, a falhoz illeszkedő felület között. Használja az alábbi táblázatot ehhez a felső profilhoz: Belső sarok Külső sarok Beállítások Bal oldal Jobb oldal Gérvágás szöge Jobbra 31,6 Balra 31,6 Ferdevágás szöge Vágási helyzet Megmunkált oldal Gérvágás szöge 33,9 33,9 A teteje a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Az alja a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás bal oldalát Jobbra 31,6 Balra 31,6 Kúpszög 33,9 33,9 Vágási helyzet Megmunkált oldal Az alja a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát A teteje a vezetősínhez támaszkodik Tartsa a vágás jobb oldalát Megjegyzés: Ezek a speciális ütközők nem alkalmazhatók 45 -os felső profilnál. Megjegyzés: Mivel a legtöbb helyiségben nincs pontos 90, fi nomhangolás szükséges, a megfelelő szögek beállítását próbavágással ellenőrizze. A vágási mélység beállítása (L ábra) A vágási mélység többszöri egyforma mélységű vágáshoz beállítható. Állítsa a vágófejet lefelé addig, amíg a fűrésztárcsa fogai a kívánt vágási mélységig nem érnek. Mialatt a fűrészfejet a helyén tartja, forgassa a állító gombot (35) addig, amíg el nem éri az ütközőlemezt (36). A vágófejet előre-hátra mozgatva mint egy teljes tipikus vágási mozdulatnál ellenőrizze a vágófej mélységét. A szerszám hordozása (M ábra) Lazítsa meg a gérreteszelő gombot(7), majd fordítsa az asztalt teljes mértékben jobbra. Zárja az asztalt 45 -os gérvágási szögnél. Húzza a vágófejet a fűrész elejéhez, majd zárja a rudazatot a zárógombbal (14). Engedje le a vágófejet, és nyomja be a rögzítőcsapot (34) (G ábra). A gérvágó fűrészt a főfogantyújánál (2) és a hátsó hordfogantyújánál (15) fogva hordozza. 13

14 A fűrésztárcsa és a fog típusa Az Ön gérvágó fűrészét negatív dőlésű fűrésztárcsával szállítjuk. Ezért a fűrésztárcsa cseréjénél is ajánlatos negatív dőlésű tárcsát felszerelni. Anyag Fa Műanyag Színesfém Fog típusa T T TCG ATB Épületfa Rétegelt lemez Kemény farostlemez Faforgácslemez PVC ABS (akrilnitrilbutadién-sztirol) Akril PC PS Alumínium Réz TCG típus- Alumíniumlemezek, sajtolt csövek és egyéb színesfémek (pl. réz, sárgaréz) vágásához. Színesfémek vágásánál negatív dőlésű fűrésztárcsát kell használni. ATB típus- Faanyag, rétegelt lemez, préselt karton, kemény farostlemez és forgácslemez vágásához és sorjázásához, ahol tiszta vágási felület szükséges. Fűrésztárcsák cseréje (N - P ábra) Figyelmeztetés! Fűrésztárcsa cseréje előtt a gép véletlen beindulásától származó sérülések elkerülése végett mindig húzza ki a szerszám dugaszát a konnektorból. Megfelelően élezett fűrésztárcsát használjon. Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális fordulatszámot és fogtípust. Csak a Black & Decker által ajánlott fűrésztárcsákat használjon. A fűrésztárcsa (24) cseréjét a következők szerint végezze: Csavarhúzóval csak lazítsa meg, de ne csavarja ki a csavart (37). Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert azzal megnehezítené az összeszerelést. Csavarhúzóval csak lazítsa meg, de ne csavarja ki a csavart (38). Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert azzal megnehezítené az összeszerelést. Nyomja a fűrészfej kioldó kart (26), és forgassa az alsó védőburkolatot (4) az óramutató 14 járásával ellentétes irányban, majd vegye ki a fűrésztárcsát. Egyik kezével tartsa a védőburkolatot a helyén (O ábra). Mozgassa a tengelyvédő lemezt (40) az óramutató járásával ellentétes irányban (O ábra), hogy hozzáférjen a tengelycsavarhoz (39), amely a fűrésztárcsát a gérvágó fűrészhez rögzíti. A motorburkolaton elhelyezett tengelyreteszelő gomb (41) megnyomásával reteszelje a fűrésztárcsát, hogy az ne foroghasson. A mellékelt fűrésztárcsa-kulccsal a tengelycsavart (39) az óramutató járásának irányában forgatva vegye ki a csavart és a fűrésztárcsát (24). Tegyen be új fűrésztárcsát, győződjön meg arról, hogy a fogak lefelé mutatnak, és a fűrésztárcsán megjelölt forgásirány megegyezik a gérvágó fűrész burkolatán megjelölttel (óramutató irányával megegyező) (O ábra). Lazán illessze be kézzel a tengelycsavart (39), és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban. A motorburkolaton elhelyezett tengelyreteszelő gomb (41) megnyomásával reteszelje a fűrésztárcsát, hogy az ne foroghasson. A fűrésztárcsa-kulccsal húzza a tengelycsavart (39) addig, amíg a fűrésztárcsa biztonságosan nem rögzítődik. Engedje a mozgatható alsó védőburkolatot (4) visszatérni eredeti helyzetébe, hogy befedje a fűrésztárcsát. Mozgassa a tengely védőlemezét (40) az eredeti helyzetébe, majd húzza meg a két csavart (37 és 38). Figyelmeztetés! Soha ne nyomja meg a tengely reteszét, amíg a fűrésztárcsa forgásban van. Ügyeljen, hogy lenyomva tartsa a védőburkolat bilincsét, és a fűrésztárcsa felszerelése után erősen húzza meg a bilincs csavarját. Figyelmeztetés! A védőburkolat bilincsének viszsza kell térnie az eredeti helyzetébe és a csavart meg kell húzni, mielőtt bekapcsolja a fűrészt. Ennek elmulasztása esetén a védőburkolat hozzáérhet a forgó fűrésztárcsához; a fűrész károsodhat, és súlyos személyi sérülés is bekövetkezhet. Tartozékok A készülék teljesítménye nagymértékben függ a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha márkájú tartozékok megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és tervezésükkor a készülék teljesítményétnek optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti tartozékok felhasználásával érheti el.

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Rendeltetésszerű használat Szívből

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-20 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA274E

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-20 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA274E A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-20 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA274E 2 Rendeltetés Az Ön Black & Decker csiszolóját faanyagok, fémek, műanyagok és

Részletesebben

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L 2 3 MAGYAR Rendeltetés

Részletesebben

533223-05 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DWE46101

533223-05 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DWE46101 533223-05 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DWE46101 1. ábra f c p g f c a b o d 2. ábra m n h l i j k 2 3. ábra q r n n i 4. ábra e m b l u d 5. ábra j k 3 6. ábra m m l 7. ábra

Részletesebben

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 533223-67 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 6 4 5 3 2 1 8 7 9 9 10 12 11 A 2 B 14 4 C D 3 3 1 2 E F G 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ, DC970 Szívből gratulálunk! Önnek, hogy

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

533223-18 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FME670

533223-18 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FME670 533223-18 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FME670 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Stanley Fat Max hőlégfúvóját melegítést igénylő különféle alkalmazásokhoz (pl. festékeltávolítás)

Részletesebben

533222-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE7023 DE7033

533222-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE7023 DE7033 533222-33 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE7023 DE7033 1. ábra a b c k i d j h u g e f 2 2. ábra 3. ábra j k d l m 4. ábra n o e d d 5. ábra 6. ábra b e b f 7. ábra i 3 8. ábra

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

533222-34 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT410 DCT411 DCT412

533222-34 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT410 DCT411 DCT412 533222-34 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT410 DCT411 DCT412 1. ábra a 2. ábra d h e c f g b a 3. ábra r j k m l s i h q p n o 2 4. ábra 5. ábra e c d g 6A ábra 6B ábra t v u

Részletesebben

533444-64 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC413 DC415

533444-64 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC413 DC415 533444-64 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC413 DC415 1 ábra 2 ábra 3 ábra 4 ábra 2 5 ábra 6 ábra 7 ábra 3 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ DC413/DC415 Szívből gratulálunk

Részletesebben

DC413 DC415 533444-64 H

DC413 DC415 533444-64 H 533444-64 H DC413 DC415 1 ábra 2 ábra 3 ábra 4 ábra 2 5 ábra 6 ábra 7 ábra 3 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ DC413/DC415 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

Használati útmutató. Inhalátor. útmutatóval. Termékinformáció. Felhasználóbarát útmutató. www.aldi-service.hu ID: #05002

Használati útmutató. Inhalátor. útmutatóval. Termékinformáció. Felhasználóbarát útmutató. www.aldi-service.hu ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Gyors útmutatóval Inhalátor Termékinformáció myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 www.aldi-service.hu QR kódokkal gyorsan

Részletesebben

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Tartalom Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást... 9 Jelmagyarázat...10 A csomag tartalma...

Részletesebben

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing SID/SIW 14-A/22-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Instrukcja

Részletesebben

Használati útmutató. Testzsír mértéke. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Testzsír mértéke. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Testzsír mértéke myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Áttekintés...3 Használata...4 A csomag tartalma/a készülék

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Digitális multiméter Termékinformáció myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 www.aldi-service.hu + VIDEÓ QR kódokkal gyorsan

Részletesebben

Ultrahangos tisztítókészülék

Ultrahangos tisztítókészülék Ultrahangos tisztítókészülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Magyar... 2 00800 / 456 22 000 (díjmentesen hívható szám) MODEL: GT-7910A, GYÁRTÁSI SZÁM: 91960, 01/2015 MODELL: GT-7910A Tartalomjegyzék 03 Bevezetés 04

Részletesebben

TK 2400 ECO # 55166 CZ SK NL IT DE GB FR DK NO SE HU HR SI BA RO BG. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc

TK 2400 ECO # 55166 CZ SK NL IT DE GB FR DK NO SE HU HR SI BA RO BG. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc TK 2400 ECO DE GB FR DK CZ SK NL IT NO SE HU HR SI BA RO BG # 55166 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers Güde CZCH, s.r.o. Počernická

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

Indulás előtt engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány olyan dologra, amit minden kerékpárosnak tudnia kell.

Indulás előtt engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány olyan dologra, amit minden kerékpárosnak tudnia kell. 2 Karbantartás vagy javítás végzésekor ne feledje, hogy az útmutatóban lévő részletes utasítások csak a MERIDA kerékpárokra vonatkoznak, más kerékpárokra lehet, hogy nem alkalmazhatók. A gyakori áttervezések,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS HU 57 PL 75 02mf11_Manuel_AC300_INT_12010.indd 57 TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉSEK...59 AC300 ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK...62

Részletesebben