J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2011. mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének március 22- én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza Nagyvázsony Jelen vannak: Fábry Szabolcs polgármester Felföldi Zoltán Henn János Dr. Sebestyén Gyula Stefanovitsné Sipos Mária Vígh-Krupla Orsolya Wagenhoffer Károlyné képviselők Henn Zsolt műszaki vezető Henn Ferencné körjegyző Molnárné Mátyás Annamária jegyzőkönyvvezető Meghívott vendégek: Szautner Antalné Kinizsi Pál Általános Iskola Intézményvezető Stáhl Györgyné Mesevár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető Csebi Pogány Péter Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Balogh Balázs Aditus Tanácsadó Zrt. Teer Antal, Teer Antalné A lakosság köréből 13 fő I. Napirend előtt: Fábry Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a testület határozat képességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van. Előterjeszti az ülés napirendjét javasolja a 6. napirendi pont 2. napirendi pontként való megtárgyalását. A javaslatot a képviselő-testület - külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag elfogadta. Elfogadott napirend: 1. Aditus pályázati tanácsadó cég ajánlata. Melléklet: Henn Zsolt m. vezető összefoglalója, levelezés műszaki vezető úrral, az államtitkárral készült Kossuth-rádió-interjú elektronikus mellékletben, Aditus Zrt. ajánlata. 2. KMB-ház vételi ajánlatának megvitatása és az eladható, értékesíthető területek listájának meghirdetése. Javaslom a testületnek, hogy a 9,2 millió forintra meghirdetett ingatlanra, a KMBházra érkezett vételi ajánlatot (9,0 millió Ft.) elfogadva középáron, azaz 9,1 millió forintért értékesítsük az ingatlant az ajánlattévőnek. Kérem a testületet, hogy a

2 mellékletben felsorolt elvileg értékesíthető ingatlanjaink közül válasszuk ki az értékesítésre szánt ingatlanokat és hirdessük meg azokat eladásra. Melléklet: ingatlanok listája, térkép színekkel jelölve az eladható ingatlanokat, belterületi átlagtelekár javaslat (mindhárom dolog előkészítését Henn Zsolt m. vezetőtől kérem). 3. Non-profit kft. ügyvezető igazgatói pályázatának kiírása. Javaslom a korábbi pályázatot kiegészíteni az alábbi szöveggel: a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a kulturális örökségvédelem és/vagy turisztika területén gyakorlatot tud felmutatni. Javaslom a pályázatok elbírálásába bevonni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (szakmai felügyelet), a Balaton Turisztikai Régió és a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. 1-1 szakemberét. Ezen javaslatomat a KÖH és az NGM javaslatára fogalmazom meg. Javaslom továbbá a kiírásban az angol nyelv ismeretét és a vezetői gyakorlatot szintén előnyként megjeleníteni valamint azt az elvárást, hogy az ideális pályázó Nagyvázsonyban vagy szűk környezetében él, ismeri térségünket és/vagy megválasztása esetén hajlandó településünkön vagy szűk környezetében élni életvitelszerűen. Bérezés: megegyezés szerint. 4. Beszámoló a Kinizsi Vár megnyitásáról. Előterjesztő: Stefanovitsné Sipos Mária Kérem Stefanovitsné Sipos Mária mb. ügyv. igazgató asszonyt, hogy röviden számoljon be az átadás-átvétel és a nyitó hétvége tapasztalatairól. Javaslom a testületnek, hogy hatalmazzuk fel az ügyv. asszonyt arra, hogy megbízása alatt vezesse be a Kinizsi Várnál az alábbiakat: bankkártyás fizetés lehetősége, egyenpóló viselése névkártyával, múzeumtető javításáról intézkedés, virágosítás, díszítés (zászlók), egyetemista-főiskolás gyakornokok felvételének előkészítése. 5. Vár-negyed parkolási és egyirányúsítási koncepciója. Melléklet: Tupcsia Péter anyaga 6. Rendszeres piac meghirdetése. Előterjesztem a testületnek, hogy Nagyvázsony község a helyi piac megszervezésére jelöljön ki havi egy vagy 2 szombatot, amelyen lehetővé teszi őstermelőknek, kézműveseknek, vándorkereskedőknek az árusítást. Javaslom, hogy más hétköznapokon közterületeken illetve közintézményekben az ideiglenes árusítást tiltsuk meg. A rendelet alól kivételt képeznek a kézművesek és az őstermelők, akik különösen a tavaszi, őszi és nyári nagyrendezvények alatt a vár mellett ill. a várnegyedben megjelenhetnek termékeikkel. 7. Nagyvázsony mellékutcáinak súlykorlátozása. Javaslom a testületnek, hogy bízzuk meg a Települési Rendezési Terv közlekedésmérnökével egyeztetve Henn Zsolt műszaki vezetőt azzal, hogy legközelebbi testületi ülésre készítse elő a települési mellékutak súlykorlátozási koncepcióját, valamint a polgármestert azzal, hogy keressen területet közös busz- és kamionparkoló kialakítására. 8. Helyi önszerveződő közösségek támogatása. 2

3 9. Közoktatási intézmények felújítására benyújtható pályázatok (óvoda fűtéskorszerűsítés II. ütem, hőszigetelés 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján.) II. Napirend tárgyalása. 1. Aditus pályázati tanácsadó cég ajánlata. Fábry Szabolcs: felkéri, Balogh Balázs ura tartsa meg tájékoztatóját. Balogh Balázs: köszönti a jelenlévőket. Az írásos tájékoztatót megkapták a képviselők. Mint látható, több területen dolgoznak, hosszú távú együttműködést szeretnének a helyi önkormányzattal. A településen több fejlesztési lehetőség van, ami pályázati úton továbbvihető. Egészében kellene kezelni a fejlesztési elképzeléseket, lehetőségeket. Jelenleg több pályázati lehetőség van. Fontos ezeknek a folyamatos nyomon követése. Fábry Szabolcs: köszöni a tájékoztatót, kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. Dr. Sebestyén Gyula: eseti megbízásra van lehetőség? Balogh Balázs: elméletileg igen, de az eseti megbízás véleménye szerint többe kerülne a településnek. Dr. Sebestyén Gyula: ha a Ft+ÁFA/hó megfizetésre kerül, akkor az ajánlatban szereplő %-ok nem élnek? Balogh Balázs: a keretszerződésbe beletartozik a folyamatos együttműködés. A pályázatírásnak nincs költsége, de minden esetben beépítésre kerül a sikerdíj. Fábry Szabolcs: referenciákat ha mondana Balogh úr. Balogh Balázs: sikeresen működnek együtt több környező településsel is, pl. Tótvázsony, Nemesvámos, Veszprém, Tihany stb. Fábry Szabolcs: ezeknél a településeknél hasonló kondíciókkal? Balogh Balázs: igen. Csebi Pogány Péter: a Német Kisebbségi Önkormányzatnak is vannak pályázati lehetőségei, külön szerződést kell kötniük, vagy beleférnek ebbe a keretszerződésbe? Balogh Balázs: nem okoz problémát. Henn János: átolvasta az előterjesztést, ő is úgy gondolja, hogy jelenleg nem áll úgy az önkormányzat, hogy havi Ft+ÁFA ki tudjon fizetni, ő is az eseti megbízásban gondolkodna. Pályázatot sem sokat fognak tudni beadni, mivel nincs pénz. 3

4 Fábry Szabolcs: az idei évben nagyon szigorú költségvetést fogadtak el, mindent elvontak amit csak lehetett. A véleménye az, hogy sikeresen pályázni kapcsolat nélkül nagyon nehéz. Nehéz pályázni, mivel nem tudják vállalni minden esetben az önrész költségét. Az is igaz, hogy amit nagyon szerettek volna, hogy megvalósuljon, arra azért elő tudták teremteni a szükséges önrészt. Azt javasolja, hogy várják meg az új Széchenyi terv fórumot, mely április 8-án lesz itt Nagyvázsonyban. Hallgassák meg a lehetőségeket, és utána döntsenek. Mérlegeljék, hogy a költségekbe esetlegesen beszáll a Kinizsi Nonprofit Kft, a helyi vállalkozók stb. Van arra lehetőség, hogy nem csak az önkormányzat részére, hanem a vállalkozók, civil szervezetek Kinizsi Nonprofit kft. pályázataiban is együttműködjenek? Pályázatok nélkül nem tudnak tovább lépni. Ez az év áll rendelkezésre az ÚSzT-ben, mert utána már nem lesz pénz. Balogh Balázs: nem zárja ki a lehetőséget, de egy céggel tudnak szerződést kötni. Nem sok pénz van már az ÚSZT-ben, ebben az évben kiírják a pályázatokat, jövőre már csak maradványpénzek lesznek. Most kell lépniük. Fábry Szabolcs: kéri Balogh urat, hogy vegyen rész az április 8-i tájékoztatón, utána 12-én lesz a következő testületi ülés, akkor tudnak esetleg érdemben dönteni. Addig a vállalkozókkal is egyeztetni fog. Balogh Balázs: március 1-én megnyíltak ezek a pályázatok, nagyon sok pályázat érkezik be, félő, hogy 1-2 hónap múlva már nem lesz pénz. Fábry Szabolcs: ezt az ajánlatot egyenlőre nem tudják most elfogadni. Stefanovitsné Sipos Mária: először a testületnek kell tisztáznia, hogy mi az az irány amin el akar indulni. Egyenlőre az eseti megbízásban gondolkodjanak. Véleménye szerint ha már tudják, hogy pontosan mit akarnak, akkor tudnak szerződést kötni. Fábry Szabolcs: megköszöni Balogh úr tájékoztatóját. 2. KMB-ház vételi ajánlatának megvitatása és az eladható, értékesíthető területek listájának meghirdetése. Fábry Szabolcs: ismerteti a beérkezett ajánlatot. Teer Antal: nem kívánja kiegészíteni a beadott ajánlatot továbbra is fenntartja. Wagenhoffer Károlyné: javasolja fogadják el az ajánlatot. Fábry Szabolcs: ő is elfogadásra javasolja, kéri szavazzanak. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 35/2011.(III.22.) határozat a Nagyvázsony hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy a június 30. napján Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó községek önkormányzataival kötött tulajdonközösséget megszüntető szerződés figyelembe 4

5 vételével a Nagyvázsony hrsz-ú ingatlant Teer Antalné Nagyvázsony Kinizsi u. 70. sz. alatti lakos ajánlatát elfogadva részére azt értékesíti. Az ingatlan teljes vételára Ft. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3. Non-profit kft. ügyvezető igazgatói pályázatának kiírása. Fábry Szabolcs: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést, várja a hozzászólásokat. Henn János: véleménye szerint a szezon végén lenne célszerű kiírni a pályázatot. Fábry Szabolcs: május-júniusban lenne az átadás, ami véleménye szerint nem okozna problémát. A jelenlegi helyettesítés nem a legjobb megoldás. Henn Ferencné: csatlakozik polgármester úrhoz, minél hamarabb ki kell írni a pályázatot. Wagenhoffer Károlyné: ragaszkodjunk hozzá, hogy a nyelvismeret valós nyelvismeret legyen, az ügyvezető beszélje a nyelvet. Vígh-Krupla Orsolya: az öt éves vezető tapasztalatot soknak tartja, eleve kizárja fiatalokat. Legyen csak vezetői tapasztalat. Fábry Szabolcs: véleménye szerint ne pályakezdő legyen, de azzal egyetért, hogy ne legyen év meghatározva. Vígh-Krupla Orsolya: a saját gépjármű elvárást is kivenné. Fábry Szabolcs: legyen előny a saját gépjármű. Henn Ferencné: a döntés a beadási határidő lejárta utáni első testületi ülés legyen? Fábry Szabolcs: javasolja pályázat beadási határidejének május 1-ét. Döntési határidőre pedig május 20-át javasolja. Isó László: miért kell vezetői gyakorlat? Ha elvégzi valaki az egyetemet, miért ne pályázhatna? Legyen fiatal, és agilis. Fábry Szabolcs: a vezetői tapasztalat sokrétű lehet. Nagyon sokrétű feladat a Kft. üzemeltetése. Dr. Sebestyén Gyula: akkor legyen előny a vezetői tapasztalat. Fábry Szabolcs: elfogadja, bár nem ért vele egyet. Henn Ferencné: hol jelenjen meg a pályázati kiírás? Fábry Szabolcs: egy országos és egy megyei napilapban, valamint a Kinizsi Vár és település honlapján. Kéri szavazzanak, a fentiek alapján módosított pályázati kiírásról. 5

6 Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 36/2011. (III.22.) határozat a Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat kiírásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a Nagyvázsonyi Kinizsi Kft. ügyvezetői állására az alábbi tartalmú hirdetményt teszi közzé: Nagyvázsony Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi munkakörbe: Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató Feladatok: - a cég operatív irányítása - az éves célok, tervek megvalósítása - a folyamatok és az eredmények erős kontrollja, időbeni intézkedés - a vezetői munkához kapcsolódó adminisztratív, beszámolói feladatok ellátása - a cég folyamatos fejlesztése a piaci igényeknek megfelelően - részvétel a település stratégia-alkotásban és megvalósításban - a vállalat költség-hatékony működésének biztosítása, megfelelő kiadás kontroll - üzleti terv végrehajtása és teljes körű koordinálása - cég eredményes vezetése, stratégiájába illeszkedő operatív vezetői feladatok ellátása - alkalmazottak motiválása, elkötelezettségük növelése, munkájuk felügyelete, irányítása - riportolás a tulajdonosok felé - kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal Elvárások: - felsőfokú végzettség - B kategóriás jogosítvány - felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office) - jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség - határozottság, felelősségtudat, meggyőző, dinamikus személyiség - rugalmasság - német és/vagy angol nyelv ismerete - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Előny: - műemlékek üzemeltetésében, idegenforgalomban szerzett tapasztalat - vezetői tapasztalat - történelem és helyismeret - pályázatírói végzettség - közgazdasági, gazdálkodási tapasztalat - tulajdonosi szemlélet - saját gépjármű - a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a kulturális örökségvédelem és/vagy turisztika területén gyakorlatot tud felmutatni. - az ideális pályázó Nagyvázsonyban vagy szűk környezetében él, ismeri térségünket és/vagy megválasztása esetén hajlandó településünkön vagy szűk környezetében élni életvitelszerűen. Amit kínálunk: - versenyképes, motivációs bérezés - változatos munka egy bővülő intézményrendszeren belül - felelősségteljes munkakör Jelentkezni egy min. 10 oldalas szakmai programmal, fényképes szakmai önéletrajz, valamint a szükséges bizonyítványok másolatával az alábbi címen lehetséges: 6

7 Nagyvázsony Község Önkormányzata Fábry Szabolcs polgármester részére 8291 Nagyvázsony Kinizsi u Pályázat leadási határidő: május 1. A képviselő-testület a pályázatok elbírálásába bevonja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a Balaton turisztikai Régió és tulajdonos jogokat gyakorló MNV Zrtl 1-1 szakemberét. A pályázat elbírálására a beérkezési határidőt követő testületi ülés. A pályázati kiírást a Kinizsi Vár és a község honlapján jelenteti meg. A pályázati felhívást egy országos és a megyei lapban is közzé teszi. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 4. Beszámoló a Kinizsi Vár megnyitásáról. Előterjesztő: Stefanovitsné Sipos Mária Fábry Szabolcs: felkéri Stefanovitsné Sipos Máriát, tartsa meg tájékoztatóját. Stefanovitsné Sipos Mária: március 15-én megnyitott a Kinizsi vár, kb. 500 látogató volt a négy napos hosszú hétvégén. Azóta folyamatosan nyitva vannak, bár a látogató szám jelentősen visszaesett. Ismerteti a folyamatban lévő munkálatokat: - a várfal több helyen is ledőlt, a helyreállítási munkálatokat húsvétig megpróbálják befejezni. - a Néprajzi Múzeum nádazása is egy folyamatban lévő feladat, nem igazán kapnak segítséget a megyétől. - A bankkártyás fizetés lehetőségének kiépítése folyamatban van, májusra várhatóan már tudnak így fizetni a látogatók. - a veszprémi utazás kiállításon részt fognak venni. - a várpénztárba szeretne egy flottás telefont, így könnyebb, olcsóbb lenne a kommunikáció. - bevételre lenne szükség, így a kért feladatok elvégzéséhez türelmet kér, gondol itt pl. az egyenruhára stb. Árajánlatokat fog kérni. - A takarítás és rendrakás folyamatban van. Fábry Szabolcs: a parkoló táblák nem egyértelműek. Stefanovitsné Sipos Mária: egyetért, a parkolás napirendnél erről úgyis fognak majd beszélni. A vár parkolóból ki kell tiltani a járműveket. Wagenhoffer Károlyné: javasolja a testületnek szervezzenek bejárást a várba és környékére, jegyző asszonnyal együtt. Több helyen leomlott a várfal, a turisták ott járnak be, a vár előtti csatorna balesetveszélyes, a vár alatti lépcső akadálymentesítésére is szükség lenne. A bástya és a lépcső közötti részen egy 17 éve elhelyezett törmelék kupac található, amit mindig gondosan köbe nyírnak ahelyett, hogy elszállítanák. Stefanovitsné Sipos Mária: a váron belül is több ilyen törmelék kupac található, ennek elszállítása folyamatban van, konténert kell rendelniük. A bástyákban nagyon sok szemét van felhalmozva, azt is el kell szállítatniuk, de ehhez segítséget kell kapnia. Wagenhoffer Károlyné: a Fekete-sereg biztosan nagyon szívesen segít. Fábry Szabolcs: az átvétel sikeresesen lezajlott? Stefanovitsné Sipos Mária: sikeresen lezajlott, korrekt a leltár. 7

8 Fábry Szabolcs: köszöni a beszámolót. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a beszámolót külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag elfogadta. 5. Vár-negyed parkolási és egyirányúsítási koncepciója. Fábry Szabolcs: az írásos előterjesztést azzal egészíteni ki, hogy a 3. oldal 49. ábra táblához egy kiegészítő tábla elhelyezését javasolja, azzal, hogy kivétel nagyvázsonyi lakosok és engedéllyel rendelkezők. Vígh-Krupla Orsolya: ez részben jó megoldás lenne, de az nem lenne jó, ha pl. hozzájuk vendégek érkeznek és nem mehetnének be. Fábry Szabolcs: mint már mondta, engedéllyel bemehetnek. Minden ott lakó család kapna X engedélyt, amit a hozzájuk érkező vendég a gépjárművén elhelyez. Vígh-Krupla Orsolya: támogatja a turistaszállónál történő lezárást, beszélt a helyiekkel, tulajdonképpen csak a 10 napos rendezvény alatt van probléma, egyébként nincs. Fábry Szabolcs: véleménye szerint a Vár utca elején és a Sörház utca elején kell lezárni, ellenkező esetben a vár parkolót használni nem tudók ezekben az utcákban fognak megállni. Ő is beszélt a helyiekkel, főleg a kisgyermekes családokkal, örülnének ha lenne zárva a környék. Henn János: javasolja, hogy a rendezvények alatti kijelölt parkolók közül vegyék ki a temető parkolót. Vígh-Krupla Orsolya: javasolja kérdőív kiküldését az ott lakók részére. Fábry Szabolcs: húsvétra jönnek az elektromos kisautókkal, addigra meg kellene oldani ezt a problémát. De erről már korábban beszéltek. Henn János: mikortól lépne életbe az új parkolás rendszer? Fábry Szabolcs: húsvéttól lépne életbe. A várhoz érkező gépkocsik átmenő forgalmát kellene korlátozni, ill. a parkolást a várnegyeden kívül megoldani. Dr. Sebestyén Gyula: a történelmi zónák védelme nagyon fontos. A parkoló kártya nagyon jó megoldás, ez máshol is így működik, sehol nem okoz problémát. Elfogadásra javasolja az előterjesztést. Stefanovitsné Sipos Mária: az elektromos kisautókat hozó vállalkozókkal történt e már megállapodás? Fábry Sazbolcs: a múltkori testületi ülésen beszéltek erről, megállapodtak a feltételekben. Fizetik a helyi iparűzési adót, úgy döntöttek, hogy a napközbeni parkolásra ne kérjenek díjat tőlük. Stefanovitsné Sipos Mária: azzal egyetért, hogy ne kérjenek érte pénzt, de rögzítsék írásban a dolgokat. Fábry Szabolcs: javasolja, fogadják el az előterjesztést azzal a változtatással, hogy a 49. ábra alá póttábla kerül elhelyezésre a kivétel nagyvázsonyi lakók és engedéllyel rendelkezők. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 8

9 37/2011.(III.22.) határozat forgalmi rend változásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagyvázsony - Bástya utca - Sörház utca - Bercsényi utca - Szigony utca - Vár utca - Temető utca - Tüzér utca - Édes Gergely utca - Varga utca közlekedési rendjét az alábbiak szerint változtatja meg: A felsorolt utcákba április 24-től csak nagyvázsonyi lakos tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő valamint az önkormányzat által kiadott engedéllyel rendelkező gépjárművek behajtását engedélyezi. Megbízza a polgármestert a forgalmi rend változásához szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: április Rendszeres piac meghirdetése. Isóné Marik Enikő: ismerteti a beadványt. /írásos beadvány mellékelve/ Fábry Szabolcs: azért került napirendre a piac rendelet, mert megpróbálják megoldani a problémát. Stefanovitsné Sipos Mária: már jelezte a múltkor is, hogy azért vannak a kisiskola épületében kereskedő vállalkozások, mert van rá igény, ha nem lenne, nem jönnének. Ezek a kereskedők a tavalyi évben Ft-ot fizettek be teremhasználati díjként. Külön nem fűtenek nekik, egy alkalom Ft ez négy órát jelent. A piac vagy vásár tartását engedélyezik, véleménye szerint nem lesz ekkora bevételük. Ezek a kereskedők azért fizetnek szívesen, mert nagy teret kapnak. Több dolgot is tisztázniuk kell, hogy pontosan hol képzelik el, télen is működne- e stb. Henn Ferencné: ismerteti a csatolt előterjesztés alapján a piac létrehozásával kapcsolatos szabályokat. Fábry Szabolcs: alkalmas területnek a kisiskola épülete és udvara tűnik. Wagenhoffer Károlyné: erre a problémára mindenképpen megoldást kell találniuk. Havi 2 alkalom megfelelő lenne, és a kisiskola épülete és udvara erre alkalmas terület. Fábry Szabolcs: igen ebe az irányba menne ő is. Henn János: WC, víz használatot biztosítani kell. Fábry Szabolcs: a templom előtti részen csak zöldség és gyümölcs árusítást engedélyeznének abban az esetben, ha a már említett területeken nem tudnak helyet biztosítani. Így tehát a kisiskola épülete és udvara, az iskola előtti parkoló és a katolikus templom előtti területen történhetne az árusítás és havi két alkalommal. 9

10 Henn Ferencné: működési engedélyt kell kérni, meg kell határozni a pontos helyét a nyitva tartás idejét stb. Stefanovitsné Sipos Mária: utána kell járni a feltételrendszernek, a felelős személyt meg kell nevezni. Fábry Szabolcs: kezdjék meg az engedélyeztetés eljárást. Szüntessék meg a közterületen, a kisiskolában és a művelődési házban az alkalmi árusítást. Készítsék elő az üzemeltetésre vonatkozó szavályokat. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 38/2011. (III.22.) határozat helyi piac létrehozásáról, üzemeltetési szabályzat előkészítéséről Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy helyi piacot hoz létre. A piac helye: Nagyvázsony Kinizsi u hrsz. udvara, az 552. hrsz-ú közterület és az hrsz közterületen a régi piactér helyszíne. Megbízza a polgármestert és körjegyzőt, hogy az üzemeltetési szabályzatot dolgozza ki és terjessze a képviselő-testület elé. Egyidejűleg a közterületen, a művelődési házban és a kisiskola épületében alkalmi árusítást nem engedélyez. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: üzemeltetési szabályzat: márc.28. alkalmi árusítás tiltása: azonnal Isóné Marik Enikő: a fekete vállalkozások felszámolásával kapcsolatban kérnének hathatós intézkedést. Henn Ferencné: utána fog nézni milyen lehetőségek vannak. Véleménye szerint nem az önkormányzat feladata. A helyi adók vonatkozásában van lehetőség ellenőrzésre. A nem bejelentett vállalkozók a NAV és a munkaügyi felügyelőség hatásköre. Isóné Marik Enikő: alakítanának egy bizottságot, ők összeírnák azoknak a nevét, akikről úgy gondolják, hogy fekete vállalkozást működtetnek. Az alapján lehetne intézkedni. Dr Sebestyén Gyula: a bizottság jó megoldás lehetne, valóban kellemetlen feladat, senki nem szeretné személyesen felvállalni azt, hogy feljelent úgymond valakit. A felelősség így megoszlana. Bevétel növekedést tudnának elérni a hathatós intézkedéssel. Mesterházi József: a vállalkozók tudnak tenni ezért a településért, azt igénybe is kell venni. Vannak beruházások a településen ahol helyi vállalkozókat kellene foglalkoztatni. Erre oda kellene jobban figyelni. Fábry Szabolcs: mit jelenten pontosan ez a bizottság? Isóné Marik Enikő: a bizottság bejelentést tenne, így utána lehetne nézni annak, hogy be van e jelentve. 10

11 Wagenhoffer Károlyné: a jövőben a helyi vállalkozókat, szakértőket vonják be a fakivágási ügyekbe. A művelődési ház előtti fák kivágására gondol. Stefanovitsné Sipos Mária: a korábbi esős időjárás következtében nagyon felázott a talaj, több fa dőlt ki a településen. A művelőséi ház előtt az egyik fa már rá volt dőlve az épületre, a kivágása szükségszerű volt, mivel már akkor tudták, hogy fel lesz állványozva az épület így a kivágás megoldható lesz. Fábry Szabocls: alpolgármester asszony is jelezte ezt a problémát. A jövőben a pályázatok előkészítésében és megvalósításában legyen partner Mesterházi József úr. 7. Nagyvázsony mellékutcáinak súlykorlátozása. Fábry Szabolcs: Javasolta a testületnek, hogy bízzuk meg a Települési Rendezési Terv közlekedésmérnökével egyeztetve Henn Zsolt műszaki vezetőt azzal, hogy legközelebbi testületi ülésre készítse elő a települési mellékutak súlykorlátozási koncepcióját, valamint a polgármestert azzal, hogy keressen területet közös busz- és kamionparkoló kialakítására. Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők a javaslattal külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag egyetértettek. 8. Helyi önszerveződő közösségek támogatása. Fábry Szabolcs: a hatályos rendelet szerint van lehetőségük a civil szervezeteknek pályázni a évi 300 e Ft kereösszegre. Fábry Szabolcs: javasolja, hogy a polgárőrség részére nyújtsanak Ft-os támogatást. Nekik ne kelljen pályázniuk. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 39/2011.(III.22.) határozat a nagyvázsonyi Polgárőrség támogatásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a Nagyvázsonyi Polgárőrség működéséhez a évi költségvetés dologi kiadásának átcsoportosításával Ft támogatást biztosít. A támogatás felhasználását december 31-ig a kedvezményezett nevére szóló számlamásolattal kell igazolni. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: május Közoktatási intézmények felújítására benyújtható pályázatok (óvoda fűtéskorszerűsítés II. ütem, hőszigetelés 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján.) Fábry Szabolcs: felkéri Stáhl Györgyné intézményvezetőt ismertesse a pályázati lehetőséget. Stáhl Györgyné: ismerteti az előterjesztést. 11

12 Fábry Szabolcs: a beadott árajánlat reális, védhető? Henn Zsolt: igen reális az ajánlat. Fábry Szabolcs: a szükséges önrész előteremtése a közérdekű kötelezettség vállalás keretein belül megoldható? Stáhl Györgyné: igen, meg fogják tudni oldani. Fábry Szabolcs: javasolja támogassák a pályázat beadását. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 40/2011. (III.22.) határozat Oktatási intézmények, sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése pályázat beadásról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján a Mesevár Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére. A pályázatba alábbi munkák elvégzését szerepeltetik: - Óvoda külső homlokzati hőszigetelése ( Ft) - Óvoda födém és tetőszigetelés ( Ft) - Óvoda régi, öntöttvas radiátorok és csőhálózatuk cseréje ( Ft) A munkálatok összköltsége: Ft. Szükséges saját forrás (20%): Ft Saját forrást az önkormányzat évi költségvetéséből biztosítják. Felhatalmazzák Fábry Szabolcs polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Fábry Szabolcs polgármester Határidő: 2011.április 1. Fábry Szabolcs polgármester szünetet rendel el. Szünet: órától óráig Fábry Szabolcs: ez egy kétpólusú pályázat. Az óvoda része ebből 25 millió Ft, a fennmaradó részt sport célra lehet hasznosítani. Két lehetőség merült fel, az egyik a salakos foci pálya palánkkal történő körbekerítése, háló elhelyezése, és esti világítás megoldása. A másik lehetőség az iskola pálya műfűvel történő bevonása. Wagenhoffer Károlyné: árajánlatokat kell kérni. Fábry Szabolcs: meg kell nézni lehetőségeket. Javasolja, hogy adják be a pályázatot, nézzék meg mit tudnak belőle kihozni. Az önrész véleménye szerint közérdekű kötelezettségvállalással megoldható. 12

13 Henn Zsolt: a sportpálya véleménye szerint sikeres lehet. Szautner Antalné: az iskolának is jó lenne ez a lehetőség. Henn Zsolt: azt el kell dönteniük, hogy melyik sportlétesítményt teszik be. Stefanovitsné Sipos Mária: kértek már a műfüves beruházásra árajánlatot? Fábry Szabolcs: még nem, de könnyedén beszerezhető. El kell dönteniük, hogy melyikre adják be. Wagenhoffer Károlyné: véleménye szerint az iskola pályának lényegesen nagyobb és sokrétűbb a kihasználtsága. Henn Zsolt: a szükséges önrész Ft, a salakos pályáznál a Kinizsi TE ezt tudja biztosítani. Dr. Sebestyén Gyula: pontosan mit takar ez a beruházás? Henn Zsolt: hálóval körbekerítenék a pályát, továbbá palánkkal is körbekerítenék, és kapna egy esti kivilágítási lehetőséget is. Az iskola esetében nem biztos abban, hogy sportlétesítménynek minősül- e a pálya. Kérdezte a Magyar Államkincstárnál, de nem tudtak neki egyértelmű állásfoglalást adni, hogy bele fér e ebbe a kategóriába. Fábry Szabolcs: ne kockáztassanak, adják be a sportpályára. Ő is az iskola mellett döntene, de ha nem minősül sportlétesítménynek akkor elutasításra kerül és elesnek ettől a lehetőségtől. Henn Zsolt: be lehet adni mindkettőt, de nincs a kezükben állásfoglalás. Dr. Sebestyén Gyula: elviekben kell dönteniük, van még két napjuk, utána kell nézni. Fábry Szabolcs: javasolja, hogy a labdarúgó pályára adják be a pályázatot. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazat 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 41/2011. (III.22.) határozat Oktatási intézmények, sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése pályázat beadásról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján a labdarúgó pálya fejlesztésére. A munkálatok összköltsége: Ft. Szükséges saját forrás (20%): Ft Saját forrást az önkormányzat évi költségvetéséből biztosítják. Felhatalmazzák Fábry Szabolcs polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére. 13

14 Felelős: Fábry Szabolcs polgármester Határidő: április 1. Egészségház fejlesztése, pályázat beadása. Fábry Szabolcs: a kiküldött pályázati lehetőségek közül az orvosi rendelő korszerűsítésére az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva lehetőséget javasolja. Kérdezi Henn Zsolt műszaki vezetőt, hogy milyen ütemezésű a kifizetés? Henn Zsolt: a gyakorlati tapasztalat az, hogy % előleg kifizetése mellett utófinanszírozott. Fábry Szabolcs: átcsúsztatható a következő évre? Henn Zsolt: mindenképpen átmegy a következő évre, mivel közbeszerzéses lesz. Dr. Sebestyén Gyula: a lehető leghamarabb be kell hogy adják a pályázatot. Fábry Szabolcs: kéri a testület felhatalmazását, hogy az orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása pályázat elkészítésére és beadására. A megvalósítás idejére éveket javasolja. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 42/2011.(III.22.) határozat az Egészségház felújítása pályázat elkészítésére és benyújtására. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete az orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére pályázatot nyújt be. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot elkészítesse. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 10. Egyéb ügyek Mikrobusz rendelkezésre állása Fábry Szabolcs: kapott egy feljegyzést alpolgármester asszonytól a mikrobusszal kapcsolatban, hogy a rendelkezésre állása nem rugalmas. Meghallgatta az érintetteket, kért az iskolától állásfoglalást. A szabályhoz ragaszkodjanak. Három nappal előtte be kell jelenteni az igényt, az önkormányzat pedig oldja meg. Természetesen ha nincs rendkívüli helyzet. Van olyan kolléga aki készségesen segít bármikor, bármiről van szó. Kéri gondolkodjanak el azon, hogy oldják meg a foglalkoztatását, két éve van már csak a nyugdíjig. Vígh-Krupla Orsolya: a többi településről mindig megkapják a segítséget. 14

15 Henn Ferencné: a társtelepüléseken falugondnoki szolgálat működik, Nagyvázsonyban nincs ilyen. Henn Zsolt: mivel későn érkezett a kérés, így nem tudták megoldani, a kollégának lekötött programja volt. Szautner Antalné: megpróbálták saját maguk megoldani, de nem sikerült, ezért érkezett későn a kérésük IKSZT kialakítása során értékesített hulladék bevételének felhasználása Stefanovitsné Sipos Mária: kéri, hogy a hulladék értékesítéséből származó bevétel kerüljön a művelődési ház költségvetésébe, abból polcokat szeretnének vásárolni. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 43/2011.(III.22.) határozat IKSZT kialakítása során értékesített hulladék bevételének felhasználásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete az IKSZT kialakítása során értékesített hulladék bevételének Művelődési ház szakfeladaton dologi kiadásokra történő felhasználását engedélyezi. Felelős: Stefanovitsné Sipos Mária Határidő: folyamatos 10.3 IKSZT projekt támogatást megelőlegezéshez szükséges hitel felvétele. Henn Ferencné: a Kinizsi Bank Zrt. a 113/2010.(VII.14.) határozat alapján döntött a támogatást megelőlegező hitel feltételeiről. A hitel kondíciós feltételeit az előterjesztés tartalmazza. A hitel szerződés feltétele, hogy a képviselő-testület ezt elfogadja. Kérdés, hozzászólás nem volt. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 44/2011. (III. 22.) határozat az IKSZT projekt támogatást megelőlegezéséhez szükséges hitel felvételről. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a 113/2010.(VII.14.) határozatát fenntartva úgy határozott, hogy a Kinizsi Bank Zrt. ajánlata alapján az IKSZT projekt pályázati támogatásának megelőlegezésére 30 millió Ft hitelt vesz igénybe. A hitel kondíciós feltételeit az alábbiak szerint elfogadja. A hitel összege: ,-Ft Kamata: 3 havi Bubor + 3,99% Rendtart. Jutalék: évi 0,49% Hitelbírálati díj: Három ügyletre ,-Ft 15

16 Zárlati költség: 3,5%o Szerződéskötési díj: nem kerül felszámításra A hitel végső lejárata: december 31. Tőketörlesztés: Lejáratkor, ill. az MVH támogatás megérkezésekor Rendelkezésre tartás december 31. vége: Egyéb díjak: Aktuális hirdetmény szerint. Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a hitelszerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Fábry Szabolcs: tájékoztatja képviselőket, hogy megvásárolták az új fűnyíró gépet, a régi gép hobbi célra alkalmas, javasolja az értékesítését. A tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette. Egyéb tárgyalandó ügy nem volt Fábry Szabolcs polgármester megköszönte a részvételt, az ülést órakor bezárta. k.m.f. Fábry Szabolcs polgármester Henn Ferencné körjegyző Stefanovitsné Sipos Mária jkv hitelesítő Vígh-Krupla Orsolya jkv hitelesítő 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-20 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. október 25- én 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 11-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 233-24 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én 19.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-9 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 12.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,30 óra.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 233-4 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 31- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula és Vöröstó községek önkormányzatai képviselő-testületeinek 2013. február 25-én 18.00 órakor tartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-4 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. március 30-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. április 6-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (41-42/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 68-72./2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 63/2012. (VI. 14.) sz. 64/2012. (VI.14.) sz. 67/2012. (VI.14.) sz. 68/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2015. március 18- án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésér l. Az ülés helyszíne: Pula Faluház

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Lövő 2014.évi szakmai beszámolójának elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Lövő 2014.évi szakmai beszámolójának elfogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 6-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 21/2015.(V.28.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 22/2015.(V.28.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben