J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2011. mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének március 22- én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza Nagyvázsony Jelen vannak: Fábry Szabolcs polgármester Felföldi Zoltán Henn János Dr. Sebestyén Gyula Stefanovitsné Sipos Mária Vígh-Krupla Orsolya Wagenhoffer Károlyné képviselők Henn Zsolt műszaki vezető Henn Ferencné körjegyző Molnárné Mátyás Annamária jegyzőkönyvvezető Meghívott vendégek: Szautner Antalné Kinizsi Pál Általános Iskola Intézményvezető Stáhl Györgyné Mesevár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető Csebi Pogány Péter Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke Balogh Balázs Aditus Tanácsadó Zrt. Teer Antal, Teer Antalné A lakosság köréből 13 fő I. Napirend előtt: Fábry Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a testület határozat képességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van. Előterjeszti az ülés napirendjét javasolja a 6. napirendi pont 2. napirendi pontként való megtárgyalását. A javaslatot a képviselő-testület - külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag elfogadta. Elfogadott napirend: 1. Aditus pályázati tanácsadó cég ajánlata. Melléklet: Henn Zsolt m. vezető összefoglalója, levelezés műszaki vezető úrral, az államtitkárral készült Kossuth-rádió-interjú elektronikus mellékletben, Aditus Zrt. ajánlata. 2. KMB-ház vételi ajánlatának megvitatása és az eladható, értékesíthető területek listájának meghirdetése. Javaslom a testületnek, hogy a 9,2 millió forintra meghirdetett ingatlanra, a KMBházra érkezett vételi ajánlatot (9,0 millió Ft.) elfogadva középáron, azaz 9,1 millió forintért értékesítsük az ingatlant az ajánlattévőnek. Kérem a testületet, hogy a

2 mellékletben felsorolt elvileg értékesíthető ingatlanjaink közül válasszuk ki az értékesítésre szánt ingatlanokat és hirdessük meg azokat eladásra. Melléklet: ingatlanok listája, térkép színekkel jelölve az eladható ingatlanokat, belterületi átlagtelekár javaslat (mindhárom dolog előkészítését Henn Zsolt m. vezetőtől kérem). 3. Non-profit kft. ügyvezető igazgatói pályázatának kiírása. Javaslom a korábbi pályázatot kiegészíteni az alábbi szöveggel: a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a kulturális örökségvédelem és/vagy turisztika területén gyakorlatot tud felmutatni. Javaslom a pályázatok elbírálásába bevonni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (szakmai felügyelet), a Balaton Turisztikai Régió és a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. 1-1 szakemberét. Ezen javaslatomat a KÖH és az NGM javaslatára fogalmazom meg. Javaslom továbbá a kiírásban az angol nyelv ismeretét és a vezetői gyakorlatot szintén előnyként megjeleníteni valamint azt az elvárást, hogy az ideális pályázó Nagyvázsonyban vagy szűk környezetében él, ismeri térségünket és/vagy megválasztása esetén hajlandó településünkön vagy szűk környezetében élni életvitelszerűen. Bérezés: megegyezés szerint. 4. Beszámoló a Kinizsi Vár megnyitásáról. Előterjesztő: Stefanovitsné Sipos Mária Kérem Stefanovitsné Sipos Mária mb. ügyv. igazgató asszonyt, hogy röviden számoljon be az átadás-átvétel és a nyitó hétvége tapasztalatairól. Javaslom a testületnek, hogy hatalmazzuk fel az ügyv. asszonyt arra, hogy megbízása alatt vezesse be a Kinizsi Várnál az alábbiakat: bankkártyás fizetés lehetősége, egyenpóló viselése névkártyával, múzeumtető javításáról intézkedés, virágosítás, díszítés (zászlók), egyetemista-főiskolás gyakornokok felvételének előkészítése. 5. Vár-negyed parkolási és egyirányúsítási koncepciója. Melléklet: Tupcsia Péter anyaga 6. Rendszeres piac meghirdetése. Előterjesztem a testületnek, hogy Nagyvázsony község a helyi piac megszervezésére jelöljön ki havi egy vagy 2 szombatot, amelyen lehetővé teszi őstermelőknek, kézműveseknek, vándorkereskedőknek az árusítást. Javaslom, hogy más hétköznapokon közterületeken illetve közintézményekben az ideiglenes árusítást tiltsuk meg. A rendelet alól kivételt képeznek a kézművesek és az őstermelők, akik különösen a tavaszi, őszi és nyári nagyrendezvények alatt a vár mellett ill. a várnegyedben megjelenhetnek termékeikkel. 7. Nagyvázsony mellékutcáinak súlykorlátozása. Javaslom a testületnek, hogy bízzuk meg a Települési Rendezési Terv közlekedésmérnökével egyeztetve Henn Zsolt műszaki vezetőt azzal, hogy legközelebbi testületi ülésre készítse elő a települési mellékutak súlykorlátozási koncepcióját, valamint a polgármestert azzal, hogy keressen területet közös busz- és kamionparkoló kialakítására. 8. Helyi önszerveződő közösségek támogatása. 2

3 9. Közoktatási intézmények felújítására benyújtható pályázatok (óvoda fűtéskorszerűsítés II. ütem, hőszigetelés 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján.) II. Napirend tárgyalása. 1. Aditus pályázati tanácsadó cég ajánlata. Fábry Szabolcs: felkéri, Balogh Balázs ura tartsa meg tájékoztatóját. Balogh Balázs: köszönti a jelenlévőket. Az írásos tájékoztatót megkapták a képviselők. Mint látható, több területen dolgoznak, hosszú távú együttműködést szeretnének a helyi önkormányzattal. A településen több fejlesztési lehetőség van, ami pályázati úton továbbvihető. Egészében kellene kezelni a fejlesztési elképzeléseket, lehetőségeket. Jelenleg több pályázati lehetőség van. Fontos ezeknek a folyamatos nyomon követése. Fábry Szabolcs: köszöni a tájékoztatót, kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket. Dr. Sebestyén Gyula: eseti megbízásra van lehetőség? Balogh Balázs: elméletileg igen, de az eseti megbízás véleménye szerint többe kerülne a településnek. Dr. Sebestyén Gyula: ha a Ft+ÁFA/hó megfizetésre kerül, akkor az ajánlatban szereplő %-ok nem élnek? Balogh Balázs: a keretszerződésbe beletartozik a folyamatos együttműködés. A pályázatírásnak nincs költsége, de minden esetben beépítésre kerül a sikerdíj. Fábry Szabolcs: referenciákat ha mondana Balogh úr. Balogh Balázs: sikeresen működnek együtt több környező településsel is, pl. Tótvázsony, Nemesvámos, Veszprém, Tihany stb. Fábry Szabolcs: ezeknél a településeknél hasonló kondíciókkal? Balogh Balázs: igen. Csebi Pogány Péter: a Német Kisebbségi Önkormányzatnak is vannak pályázati lehetőségei, külön szerződést kell kötniük, vagy beleférnek ebbe a keretszerződésbe? Balogh Balázs: nem okoz problémát. Henn János: átolvasta az előterjesztést, ő is úgy gondolja, hogy jelenleg nem áll úgy az önkormányzat, hogy havi Ft+ÁFA ki tudjon fizetni, ő is az eseti megbízásban gondolkodna. Pályázatot sem sokat fognak tudni beadni, mivel nincs pénz. 3

4 Fábry Szabolcs: az idei évben nagyon szigorú költségvetést fogadtak el, mindent elvontak amit csak lehetett. A véleménye az, hogy sikeresen pályázni kapcsolat nélkül nagyon nehéz. Nehéz pályázni, mivel nem tudják vállalni minden esetben az önrész költségét. Az is igaz, hogy amit nagyon szerettek volna, hogy megvalósuljon, arra azért elő tudták teremteni a szükséges önrészt. Azt javasolja, hogy várják meg az új Széchenyi terv fórumot, mely április 8-án lesz itt Nagyvázsonyban. Hallgassák meg a lehetőségeket, és utána döntsenek. Mérlegeljék, hogy a költségekbe esetlegesen beszáll a Kinizsi Nonprofit Kft, a helyi vállalkozók stb. Van arra lehetőség, hogy nem csak az önkormányzat részére, hanem a vállalkozók, civil szervezetek Kinizsi Nonprofit kft. pályázataiban is együttműködjenek? Pályázatok nélkül nem tudnak tovább lépni. Ez az év áll rendelkezésre az ÚSzT-ben, mert utána már nem lesz pénz. Balogh Balázs: nem zárja ki a lehetőséget, de egy céggel tudnak szerződést kötni. Nem sok pénz van már az ÚSZT-ben, ebben az évben kiírják a pályázatokat, jövőre már csak maradványpénzek lesznek. Most kell lépniük. Fábry Szabolcs: kéri Balogh urat, hogy vegyen rész az április 8-i tájékoztatón, utána 12-én lesz a következő testületi ülés, akkor tudnak esetleg érdemben dönteni. Addig a vállalkozókkal is egyeztetni fog. Balogh Balázs: március 1-én megnyíltak ezek a pályázatok, nagyon sok pályázat érkezik be, félő, hogy 1-2 hónap múlva már nem lesz pénz. Fábry Szabolcs: ezt az ajánlatot egyenlőre nem tudják most elfogadni. Stefanovitsné Sipos Mária: először a testületnek kell tisztáznia, hogy mi az az irány amin el akar indulni. Egyenlőre az eseti megbízásban gondolkodjanak. Véleménye szerint ha már tudják, hogy pontosan mit akarnak, akkor tudnak szerződést kötni. Fábry Szabolcs: megköszöni Balogh úr tájékoztatóját. 2. KMB-ház vételi ajánlatának megvitatása és az eladható, értékesíthető területek listájának meghirdetése. Fábry Szabolcs: ismerteti a beérkezett ajánlatot. Teer Antal: nem kívánja kiegészíteni a beadott ajánlatot továbbra is fenntartja. Wagenhoffer Károlyné: javasolja fogadják el az ajánlatot. Fábry Szabolcs: ő is elfogadásra javasolja, kéri szavazzanak. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 35/2011.(III.22.) határozat a Nagyvázsony hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy a június 30. napján Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó községek önkormányzataival kötött tulajdonközösséget megszüntető szerződés figyelembe 4

5 vételével a Nagyvázsony hrsz-ú ingatlant Teer Antalné Nagyvázsony Kinizsi u. 70. sz. alatti lakos ajánlatát elfogadva részére azt értékesíti. Az ingatlan teljes vételára Ft. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3. Non-profit kft. ügyvezető igazgatói pályázatának kiírása. Fábry Szabolcs: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést, várja a hozzászólásokat. Henn János: véleménye szerint a szezon végén lenne célszerű kiírni a pályázatot. Fábry Szabolcs: május-júniusban lenne az átadás, ami véleménye szerint nem okozna problémát. A jelenlegi helyettesítés nem a legjobb megoldás. Henn Ferencné: csatlakozik polgármester úrhoz, minél hamarabb ki kell írni a pályázatot. Wagenhoffer Károlyné: ragaszkodjunk hozzá, hogy a nyelvismeret valós nyelvismeret legyen, az ügyvezető beszélje a nyelvet. Vígh-Krupla Orsolya: az öt éves vezető tapasztalatot soknak tartja, eleve kizárja fiatalokat. Legyen csak vezetői tapasztalat. Fábry Szabolcs: véleménye szerint ne pályakezdő legyen, de azzal egyetért, hogy ne legyen év meghatározva. Vígh-Krupla Orsolya: a saját gépjármű elvárást is kivenné. Fábry Szabolcs: legyen előny a saját gépjármű. Henn Ferencné: a döntés a beadási határidő lejárta utáni első testületi ülés legyen? Fábry Szabolcs: javasolja pályázat beadási határidejének május 1-ét. Döntési határidőre pedig május 20-át javasolja. Isó László: miért kell vezetői gyakorlat? Ha elvégzi valaki az egyetemet, miért ne pályázhatna? Legyen fiatal, és agilis. Fábry Szabolcs: a vezetői tapasztalat sokrétű lehet. Nagyon sokrétű feladat a Kft. üzemeltetése. Dr. Sebestyén Gyula: akkor legyen előny a vezetői tapasztalat. Fábry Szabolcs: elfogadja, bár nem ért vele egyet. Henn Ferencné: hol jelenjen meg a pályázati kiírás? Fábry Szabolcs: egy országos és egy megyei napilapban, valamint a Kinizsi Vár és település honlapján. Kéri szavazzanak, a fentiek alapján módosított pályázati kiírásról. 5

6 Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 36/2011. (III.22.) határozat a Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat kiírásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a Nagyvázsonyi Kinizsi Kft. ügyvezetői állására az alábbi tartalmú hirdetményt teszi közzé: Nagyvázsony Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi munkakörbe: Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató Feladatok: - a cég operatív irányítása - az éves célok, tervek megvalósítása - a folyamatok és az eredmények erős kontrollja, időbeni intézkedés - a vezetői munkához kapcsolódó adminisztratív, beszámolói feladatok ellátása - a cég folyamatos fejlesztése a piaci igényeknek megfelelően - részvétel a település stratégia-alkotásban és megvalósításban - a vállalat költség-hatékony működésének biztosítása, megfelelő kiadás kontroll - üzleti terv végrehajtása és teljes körű koordinálása - cég eredményes vezetése, stratégiájába illeszkedő operatív vezetői feladatok ellátása - alkalmazottak motiválása, elkötelezettségük növelése, munkájuk felügyelete, irányítása - riportolás a tulajdonosok felé - kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal Elvárások: - felsőfokú végzettség - B kategóriás jogosítvány - felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office) - jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség - határozottság, felelősségtudat, meggyőző, dinamikus személyiség - rugalmasság - német és/vagy angol nyelv ismerete - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Előny: - műemlékek üzemeltetésében, idegenforgalomban szerzett tapasztalat - vezetői tapasztalat - történelem és helyismeret - pályázatírói végzettség - közgazdasági, gazdálkodási tapasztalat - tulajdonosi szemlélet - saját gépjármű - a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a kulturális örökségvédelem és/vagy turisztika területén gyakorlatot tud felmutatni. - az ideális pályázó Nagyvázsonyban vagy szűk környezetében él, ismeri térségünket és/vagy megválasztása esetén hajlandó településünkön vagy szűk környezetében élni életvitelszerűen. Amit kínálunk: - versenyképes, motivációs bérezés - változatos munka egy bővülő intézményrendszeren belül - felelősségteljes munkakör Jelentkezni egy min. 10 oldalas szakmai programmal, fényképes szakmai önéletrajz, valamint a szükséges bizonyítványok másolatával az alábbi címen lehetséges: 6

7 Nagyvázsony Község Önkormányzata Fábry Szabolcs polgármester részére 8291 Nagyvázsony Kinizsi u Pályázat leadási határidő: május 1. A képviselő-testület a pályázatok elbírálásába bevonja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a Balaton turisztikai Régió és tulajdonos jogokat gyakorló MNV Zrtl 1-1 szakemberét. A pályázat elbírálására a beérkezési határidőt követő testületi ülés. A pályázati kiírást a Kinizsi Vár és a község honlapján jelenteti meg. A pályázati felhívást egy országos és a megyei lapban is közzé teszi. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 4. Beszámoló a Kinizsi Vár megnyitásáról. Előterjesztő: Stefanovitsné Sipos Mária Fábry Szabolcs: felkéri Stefanovitsné Sipos Máriát, tartsa meg tájékoztatóját. Stefanovitsné Sipos Mária: március 15-én megnyitott a Kinizsi vár, kb. 500 látogató volt a négy napos hosszú hétvégén. Azóta folyamatosan nyitva vannak, bár a látogató szám jelentősen visszaesett. Ismerteti a folyamatban lévő munkálatokat: - a várfal több helyen is ledőlt, a helyreállítási munkálatokat húsvétig megpróbálják befejezni. - a Néprajzi Múzeum nádazása is egy folyamatban lévő feladat, nem igazán kapnak segítséget a megyétől. - A bankkártyás fizetés lehetőségének kiépítése folyamatban van, májusra várhatóan már tudnak így fizetni a látogatók. - a veszprémi utazás kiállításon részt fognak venni. - a várpénztárba szeretne egy flottás telefont, így könnyebb, olcsóbb lenne a kommunikáció. - bevételre lenne szükség, így a kért feladatok elvégzéséhez türelmet kér, gondol itt pl. az egyenruhára stb. Árajánlatokat fog kérni. - A takarítás és rendrakás folyamatban van. Fábry Szabolcs: a parkoló táblák nem egyértelműek. Stefanovitsné Sipos Mária: egyetért, a parkolás napirendnél erről úgyis fognak majd beszélni. A vár parkolóból ki kell tiltani a járműveket. Wagenhoffer Károlyné: javasolja a testületnek szervezzenek bejárást a várba és környékére, jegyző asszonnyal együtt. Több helyen leomlott a várfal, a turisták ott járnak be, a vár előtti csatorna balesetveszélyes, a vár alatti lépcső akadálymentesítésére is szükség lenne. A bástya és a lépcső közötti részen egy 17 éve elhelyezett törmelék kupac található, amit mindig gondosan köbe nyírnak ahelyett, hogy elszállítanák. Stefanovitsné Sipos Mária: a váron belül is több ilyen törmelék kupac található, ennek elszállítása folyamatban van, konténert kell rendelniük. A bástyákban nagyon sok szemét van felhalmozva, azt is el kell szállítatniuk, de ehhez segítséget kell kapnia. Wagenhoffer Károlyné: a Fekete-sereg biztosan nagyon szívesen segít. Fábry Szabolcs: az átvétel sikeresesen lezajlott? Stefanovitsné Sipos Mária: sikeresen lezajlott, korrekt a leltár. 7

8 Fábry Szabolcs: köszöni a beszámolót. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a beszámolót külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag elfogadta. 5. Vár-negyed parkolási és egyirányúsítási koncepciója. Fábry Szabolcs: az írásos előterjesztést azzal egészíteni ki, hogy a 3. oldal 49. ábra táblához egy kiegészítő tábla elhelyezését javasolja, azzal, hogy kivétel nagyvázsonyi lakosok és engedéllyel rendelkezők. Vígh-Krupla Orsolya: ez részben jó megoldás lenne, de az nem lenne jó, ha pl. hozzájuk vendégek érkeznek és nem mehetnének be. Fábry Szabolcs: mint már mondta, engedéllyel bemehetnek. Minden ott lakó család kapna X engedélyt, amit a hozzájuk érkező vendég a gépjárművén elhelyez. Vígh-Krupla Orsolya: támogatja a turistaszállónál történő lezárást, beszélt a helyiekkel, tulajdonképpen csak a 10 napos rendezvény alatt van probléma, egyébként nincs. Fábry Szabolcs: véleménye szerint a Vár utca elején és a Sörház utca elején kell lezárni, ellenkező esetben a vár parkolót használni nem tudók ezekben az utcákban fognak megállni. Ő is beszélt a helyiekkel, főleg a kisgyermekes családokkal, örülnének ha lenne zárva a környék. Henn János: javasolja, hogy a rendezvények alatti kijelölt parkolók közül vegyék ki a temető parkolót. Vígh-Krupla Orsolya: javasolja kérdőív kiküldését az ott lakók részére. Fábry Szabolcs: húsvétra jönnek az elektromos kisautókkal, addigra meg kellene oldani ezt a problémát. De erről már korábban beszéltek. Henn János: mikortól lépne életbe az új parkolás rendszer? Fábry Szabolcs: húsvéttól lépne életbe. A várhoz érkező gépkocsik átmenő forgalmát kellene korlátozni, ill. a parkolást a várnegyeden kívül megoldani. Dr. Sebestyén Gyula: a történelmi zónák védelme nagyon fontos. A parkoló kártya nagyon jó megoldás, ez máshol is így működik, sehol nem okoz problémát. Elfogadásra javasolja az előterjesztést. Stefanovitsné Sipos Mária: az elektromos kisautókat hozó vállalkozókkal történt e már megállapodás? Fábry Sazbolcs: a múltkori testületi ülésen beszéltek erről, megállapodtak a feltételekben. Fizetik a helyi iparűzési adót, úgy döntöttek, hogy a napközbeni parkolásra ne kérjenek díjat tőlük. Stefanovitsné Sipos Mária: azzal egyetért, hogy ne kérjenek érte pénzt, de rögzítsék írásban a dolgokat. Fábry Szabolcs: javasolja, fogadják el az előterjesztést azzal a változtatással, hogy a 49. ábra alá póttábla kerül elhelyezésre a kivétel nagyvázsonyi lakók és engedéllyel rendelkezők. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 8

9 37/2011.(III.22.) határozat forgalmi rend változásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nagyvázsony - Bástya utca - Sörház utca - Bercsényi utca - Szigony utca - Vár utca - Temető utca - Tüzér utca - Édes Gergely utca - Varga utca közlekedési rendjét az alábbiak szerint változtatja meg: A felsorolt utcákba április 24-től csak nagyvázsonyi lakos tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő valamint az önkormányzat által kiadott engedéllyel rendelkező gépjárművek behajtását engedélyezi. Megbízza a polgármestert a forgalmi rend változásához szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: április Rendszeres piac meghirdetése. Isóné Marik Enikő: ismerteti a beadványt. /írásos beadvány mellékelve/ Fábry Szabolcs: azért került napirendre a piac rendelet, mert megpróbálják megoldani a problémát. Stefanovitsné Sipos Mária: már jelezte a múltkor is, hogy azért vannak a kisiskola épületében kereskedő vállalkozások, mert van rá igény, ha nem lenne, nem jönnének. Ezek a kereskedők a tavalyi évben Ft-ot fizettek be teremhasználati díjként. Külön nem fűtenek nekik, egy alkalom Ft ez négy órát jelent. A piac vagy vásár tartását engedélyezik, véleménye szerint nem lesz ekkora bevételük. Ezek a kereskedők azért fizetnek szívesen, mert nagy teret kapnak. Több dolgot is tisztázniuk kell, hogy pontosan hol képzelik el, télen is működne- e stb. Henn Ferencné: ismerteti a csatolt előterjesztés alapján a piac létrehozásával kapcsolatos szabályokat. Fábry Szabolcs: alkalmas területnek a kisiskola épülete és udvara tűnik. Wagenhoffer Károlyné: erre a problémára mindenképpen megoldást kell találniuk. Havi 2 alkalom megfelelő lenne, és a kisiskola épülete és udvara erre alkalmas terület. Fábry Szabolcs: igen ebe az irányba menne ő is. Henn János: WC, víz használatot biztosítani kell. Fábry Szabolcs: a templom előtti részen csak zöldség és gyümölcs árusítást engedélyeznének abban az esetben, ha a már említett területeken nem tudnak helyet biztosítani. Így tehát a kisiskola épülete és udvara, az iskola előtti parkoló és a katolikus templom előtti területen történhetne az árusítás és havi két alkalommal. 9

10 Henn Ferencné: működési engedélyt kell kérni, meg kell határozni a pontos helyét a nyitva tartás idejét stb. Stefanovitsné Sipos Mária: utána kell járni a feltételrendszernek, a felelős személyt meg kell nevezni. Fábry Szabolcs: kezdjék meg az engedélyeztetés eljárást. Szüntessék meg a közterületen, a kisiskolában és a művelődési házban az alkalmi árusítást. Készítsék elő az üzemeltetésre vonatkozó szavályokat. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 38/2011. (III.22.) határozat helyi piac létrehozásáról, üzemeltetési szabályzat előkészítéséről Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy helyi piacot hoz létre. A piac helye: Nagyvázsony Kinizsi u hrsz. udvara, az 552. hrsz-ú közterület és az hrsz közterületen a régi piactér helyszíne. Megbízza a polgármestert és körjegyzőt, hogy az üzemeltetési szabályzatot dolgozza ki és terjessze a képviselő-testület elé. Egyidejűleg a közterületen, a művelődési házban és a kisiskola épületében alkalmi árusítást nem engedélyez. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: üzemeltetési szabályzat: márc.28. alkalmi árusítás tiltása: azonnal Isóné Marik Enikő: a fekete vállalkozások felszámolásával kapcsolatban kérnének hathatós intézkedést. Henn Ferencné: utána fog nézni milyen lehetőségek vannak. Véleménye szerint nem az önkormányzat feladata. A helyi adók vonatkozásában van lehetőség ellenőrzésre. A nem bejelentett vállalkozók a NAV és a munkaügyi felügyelőség hatásköre. Isóné Marik Enikő: alakítanának egy bizottságot, ők összeírnák azoknak a nevét, akikről úgy gondolják, hogy fekete vállalkozást működtetnek. Az alapján lehetne intézkedni. Dr Sebestyén Gyula: a bizottság jó megoldás lehetne, valóban kellemetlen feladat, senki nem szeretné személyesen felvállalni azt, hogy feljelent úgymond valakit. A felelősség így megoszlana. Bevétel növekedést tudnának elérni a hathatós intézkedéssel. Mesterházi József: a vállalkozók tudnak tenni ezért a településért, azt igénybe is kell venni. Vannak beruházások a településen ahol helyi vállalkozókat kellene foglalkoztatni. Erre oda kellene jobban figyelni. Fábry Szabolcs: mit jelenten pontosan ez a bizottság? Isóné Marik Enikő: a bizottság bejelentést tenne, így utána lehetne nézni annak, hogy be van e jelentve. 10

11 Wagenhoffer Károlyné: a jövőben a helyi vállalkozókat, szakértőket vonják be a fakivágási ügyekbe. A művelődési ház előtti fák kivágására gondol. Stefanovitsné Sipos Mária: a korábbi esős időjárás következtében nagyon felázott a talaj, több fa dőlt ki a településen. A művelőséi ház előtt az egyik fa már rá volt dőlve az épületre, a kivágása szükségszerű volt, mivel már akkor tudták, hogy fel lesz állványozva az épület így a kivágás megoldható lesz. Fábry Szabocls: alpolgármester asszony is jelezte ezt a problémát. A jövőben a pályázatok előkészítésében és megvalósításában legyen partner Mesterházi József úr. 7. Nagyvázsony mellékutcáinak súlykorlátozása. Fábry Szabolcs: Javasolta a testületnek, hogy bízzuk meg a Települési Rendezési Terv közlekedésmérnökével egyeztetve Henn Zsolt műszaki vezetőt azzal, hogy legközelebbi testületi ülésre készítse elő a települési mellékutak súlykorlátozási koncepcióját, valamint a polgármestert azzal, hogy keressen területet közös busz- és kamionparkoló kialakítására. Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők a javaslattal külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag egyetértettek. 8. Helyi önszerveződő közösségek támogatása. Fábry Szabolcs: a hatályos rendelet szerint van lehetőségük a civil szervezeteknek pályázni a évi 300 e Ft kereösszegre. Fábry Szabolcs: javasolja, hogy a polgárőrség részére nyújtsanak Ft-os támogatást. Nekik ne kelljen pályázniuk. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 39/2011.(III.22.) határozat a nagyvázsonyi Polgárőrség támogatásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a Nagyvázsonyi Polgárőrség működéséhez a évi költségvetés dologi kiadásának átcsoportosításával Ft támogatást biztosít. A támogatás felhasználását december 31-ig a kedvezményezett nevére szóló számlamásolattal kell igazolni. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: május Közoktatási intézmények felújítására benyújtható pályázatok (óvoda fűtéskorszerűsítés II. ütem, hőszigetelés 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján.) Fábry Szabolcs: felkéri Stáhl Györgyné intézményvezetőt ismertesse a pályázati lehetőséget. Stáhl Györgyné: ismerteti az előterjesztést. 11

12 Fábry Szabolcs: a beadott árajánlat reális, védhető? Henn Zsolt: igen reális az ajánlat. Fábry Szabolcs: a szükséges önrész előteremtése a közérdekű kötelezettség vállalás keretein belül megoldható? Stáhl Györgyné: igen, meg fogják tudni oldani. Fábry Szabolcs: javasolja támogassák a pályázat beadását. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 40/2011. (III.22.) határozat Oktatási intézmények, sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése pályázat beadásról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján a Mesevár Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére. A pályázatba alábbi munkák elvégzését szerepeltetik: - Óvoda külső homlokzati hőszigetelése ( Ft) - Óvoda födém és tetőszigetelés ( Ft) - Óvoda régi, öntöttvas radiátorok és csőhálózatuk cseréje ( Ft) A munkálatok összköltsége: Ft. Szükséges saját forrás (20%): Ft Saját forrást az önkormányzat évi költségvetéséből biztosítják. Felhatalmazzák Fábry Szabolcs polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Fábry Szabolcs polgármester Határidő: 2011.április 1. Fábry Szabolcs polgármester szünetet rendel el. Szünet: órától óráig Fábry Szabolcs: ez egy kétpólusú pályázat. Az óvoda része ebből 25 millió Ft, a fennmaradó részt sport célra lehet hasznosítani. Két lehetőség merült fel, az egyik a salakos foci pálya palánkkal történő körbekerítése, háló elhelyezése, és esti világítás megoldása. A másik lehetőség az iskola pálya műfűvel történő bevonása. Wagenhoffer Károlyné: árajánlatokat kell kérni. Fábry Szabolcs: meg kell nézni lehetőségeket. Javasolja, hogy adják be a pályázatot, nézzék meg mit tudnak belőle kihozni. Az önrész véleménye szerint közérdekű kötelezettségvállalással megoldható. 12

13 Henn Zsolt: a sportpálya véleménye szerint sikeres lehet. Szautner Antalné: az iskolának is jó lenne ez a lehetőség. Henn Zsolt: azt el kell dönteniük, hogy melyik sportlétesítményt teszik be. Stefanovitsné Sipos Mária: kértek már a műfüves beruházásra árajánlatot? Fábry Szabolcs: még nem, de könnyedén beszerezhető. El kell dönteniük, hogy melyikre adják be. Wagenhoffer Károlyné: véleménye szerint az iskola pályának lényegesen nagyobb és sokrétűbb a kihasználtsága. Henn Zsolt: a szükséges önrész Ft, a salakos pályáznál a Kinizsi TE ezt tudja biztosítani. Dr. Sebestyén Gyula: pontosan mit takar ez a beruházás? Henn Zsolt: hálóval körbekerítenék a pályát, továbbá palánkkal is körbekerítenék, és kapna egy esti kivilágítási lehetőséget is. Az iskola esetében nem biztos abban, hogy sportlétesítménynek minősül- e a pálya. Kérdezte a Magyar Államkincstárnál, de nem tudtak neki egyértelmű állásfoglalást adni, hogy bele fér e ebbe a kategóriába. Fábry Szabolcs: ne kockáztassanak, adják be a sportpályára. Ő is az iskola mellett döntene, de ha nem minősül sportlétesítménynek akkor elutasításra kerül és elesnek ettől a lehetőségtől. Henn Zsolt: be lehet adni mindkettőt, de nincs a kezükben állásfoglalás. Dr. Sebestyén Gyula: elviekben kell dönteniük, van még két napjuk, utána kell nézni. Fábry Szabolcs: javasolja, hogy a labdarúgó pályára adják be a pályázatot. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazat 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 41/2011. (III.22.) határozat Oktatási intézmények, sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése pályázat beadásról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján a labdarúgó pálya fejlesztésére. A munkálatok összköltsége: Ft. Szükséges saját forrás (20%): Ft Saját forrást az önkormányzat évi költségvetéséből biztosítják. Felhatalmazzák Fábry Szabolcs polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések megtételére. 13

14 Felelős: Fábry Szabolcs polgármester Határidő: április 1. Egészségház fejlesztése, pályázat beadása. Fábry Szabolcs: a kiküldött pályázati lehetőségek közül az orvosi rendelő korszerűsítésére az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva lehetőséget javasolja. Kérdezi Henn Zsolt műszaki vezetőt, hogy milyen ütemezésű a kifizetés? Henn Zsolt: a gyakorlati tapasztalat az, hogy % előleg kifizetése mellett utófinanszírozott. Fábry Szabolcs: átcsúsztatható a következő évre? Henn Zsolt: mindenképpen átmegy a következő évre, mivel közbeszerzéses lesz. Dr. Sebestyén Gyula: a lehető leghamarabb be kell hogy adják a pályázatot. Fábry Szabolcs: kéri a testület felhatalmazását, hogy az orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása pályázat elkészítésére és beadására. A megvalósítás idejére éveket javasolja. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 42/2011.(III.22.) határozat az Egészségház felújítása pályázat elkészítésére és benyújtására. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete az orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére pályázatot nyújt be. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot elkészítesse. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 10. Egyéb ügyek Mikrobusz rendelkezésre állása Fábry Szabolcs: kapott egy feljegyzést alpolgármester asszonytól a mikrobusszal kapcsolatban, hogy a rendelkezésre állása nem rugalmas. Meghallgatta az érintetteket, kért az iskolától állásfoglalást. A szabályhoz ragaszkodjanak. Három nappal előtte be kell jelenteni az igényt, az önkormányzat pedig oldja meg. Természetesen ha nincs rendkívüli helyzet. Van olyan kolléga aki készségesen segít bármikor, bármiről van szó. Kéri gondolkodjanak el azon, hogy oldják meg a foglalkoztatását, két éve van már csak a nyugdíjig. Vígh-Krupla Orsolya: a többi településről mindig megkapják a segítséget. 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 801-41 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. február 24- én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. július 14-én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás Jegyzőkönyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 13. napján tartott üléséről Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben