Rekord számú nevezés a világbajnokságon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rekord számú nevezés a világbajnokságon"

Átírás

1 INGYENES I. évfolyam 5. szám SPORTSZERÛEN ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! május TARTALOM 1. oldal Rekord számú nevezés a világbajnokságon 2-3. oldal Megnyílnak a Civil csatornák 4. oldal Aktualitások 4. oldal Indul a nyíltvízi szezon 5. oldal Olvasóink küldték 6-8. oldal Szabadkai versenykiírás Rekord számú nevezés a világbajnokságon Minden idõ legnagyobb világbajnokságát rendezheti meg Riccione. Közel 8000 szenior adta le jelentkezését a június 2-án kezdõdõ világbajnokságra. Körülbelül 1000 úszó vág neki a 3 km-es távnak az Adrián, a nyíltvízi úszáson. 77 férfi és 2 nõi vízilabda csapat játszik 176 mérkõzést két helyszínen. Az úszóversenyeket egyidõben két 50 méteres medencében bonyolítják. A 400 m és 800 m gyorsúszó számokban pályánként 1 versenyzõ úszhat. E népes mezõnyben kívánunk sok sikert minden magyar indulónak! * * * A kiadásért felelõs: DOMOKOS ISTVÁN Kiadó: SONO-PRESS BT Gyula, Vásárhelyi Pál u. 4. Fax: Támogatja: Szerkesztõ: DR. TÖRÖK ENIKÕ h fényszedés, Gyula Nyomdai munkálatok: ROTAPRESS BT.

2 SZENIOR HÍRMONDÓ 2 I. évfolyam 5. szám május Május végétõl megnyílnak a Civil csatornák! Május 13-án megjelentek a Nemzeti Civil Alapprogram elsõ, regionális pályázati kiírásai. Itt a lehetõség, hogy klubjaink elõfinanszírozási rendszerben mûködési támogatáshoz jussanak. Az alábbiakban a pályázati kiírások rövid kivonatát tesszük közzé. A teljes pályázati csomagot megtalálhatjátok a honlapon. A Nemzeti Civil Alapprogram évi mûködési célú részletes pályázati kiírása A pályázat célja: A jelen pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez való hozzájárulás a 4. pontban foglaltak szerint. A támogatottak köre: PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE: a) mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság január 1-je elõtt nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják, és b) amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és c) a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyék egyikében) van a székhelyük. A tevékenységét legalább 7 megyére kiterjedõ hatókörrel végzõ civil szervezet csak az országos hatókörû szervezetek támogatási kollégiumától kaphat mûködési támogatást, ennél kisebb hatókörû szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumtól! NEM NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT: a) a pártok, b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, c) a biztosító egyesületek, d) az egyházak, e) a közalapítványok, f) azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló L. törvény (a továbbiakban: törvény) 3. (3) bekezdése szerint a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek mûködési támogatásban az állami költségvetésbõl, g) azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekrõl szóló évi CLVI. törvény 26. d.) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak. Szövetségek, ernyõszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és szakmai gyûjtõszervezetek jogi személyiséggel rendelkezõ tagszervezetei a saját mûködési területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei. A szövetség, ernyõszervezet, érdekképviselet, társulás és gyûjtõszervezet csak saját mûködéséhez, saját dolgozói létszámához és saját költségeihez mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál mûködési támogatásra. Ha a tagszervezet nem jogi személy, akkor mûködési támogatása szempontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti egységhez (városi, megyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik jogi személyiséggel. Ha egy, a fentiekben felsorolt jellegû szervezet mûködési támogatásra pályázik, akkor pályázatához mellékelnie kell a tagszervezetei listáját, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e. A támogatás igénybevételét kizáró feltételek fennállását a kezelõ szerv közlése alapján a Kollégium állapítja meg. A kizárással érintett civil szervezetekrõl az Alapprogram kezelõ szerve nyilvántartást vezet. A támogatás formája és mértéke FORMÁJA: A támogatás a pályázó évi mûködési költségeihez és mûködéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott, vissza nem térítendõ támogatás. A támogatás január 1-jétõl december 31-ig használható fel. Egy civil szervezet egy naptári évben legfeljebb 7 millió Ft mûködési támogatást igényelhet! A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A kollégium döntése ellen a pályázó részérõl jogorvoslatnak helye nincs. Mûködési költségként, illetve a civil szervezet mûködéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésként az alábbi kiadások, illetve ráfordítások támogathatók:

3 I. évfolyam 5. szám május 3 SZENIOR HÍRMONDÓ Május végétõl megnyílnak a Civil csatornák! (folytatás) 1. a szervezet mûködéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési és egyéb bérek és bérjellegû kifizetések, ezek járulékai, valamint ilyen tevékenységekrõl számlák, munkavédelmi kiadások stb. 2. székhely, mûködési hely fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos költségek (ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közmûdíjak, irodaszer stb.) 3. irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, scanner, szoftver, másoló, írógép, telefon, faxkészülék stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása 4. kommunikációs költségek (posta, telefon, Internet, CD jogtár, honlap szerkesztése és fenntartása stb.), folyóiratok, kiadványok beszerzése 5. a szervezet testületi üléseivel (közgyûlés, kuratórium, vezetõ és ellenõrzõ szervek, bizottságok stb.) kapcsolatos kiadások (pl. terembér, mûszaki infrastruktúra, útiköltség) 6. tagsági és partner-kiadványok (pl. hírlevél, tagkártya) elõállítási költsége (elõkészítés, nyomdaköltség) 7. közjegyzõi és egyéb eljárási díjak, bankköltség 8. tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak, segítõk és a vezetõk, alkalmazottak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége 9. hazai szövetségi tagsági díjak 10. a szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános propaganda (hazai bemutatkozási fórumokon való részvételt is beleértve), marketing költségek (benne például az SZJA 1%-os kampány költsége) 11. kizárólag a szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetõit érintõ a létesítõ okiratba foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb folytatásához szükséges képzés költsége 12. önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költségei. Az elbírálási kritériumok A pályázatok elbírálását érintõ támogatási elveket az NCA Tanács meghatározta minden kollégiumra kiterjedõ hatállyal a évre. E támogatási elvekrõl szóló határozat megtalálható a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ- BAN, valamint megismerhetõ a honlapról is. Elõnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek az NCA-tól igényelt támogatást szervezetük mûködéséhez elengedhetetlenül szükséges feltétel/ek megteremtésére, jelenlegi szervezeti mûködésük valamely feltételének tudatos fejlesztésére kívánják fordítani, s benyújtott pályázatukban ezt megfelelõ módon indokolják. Elbírálás határideje: A pályázat beadási határidejétõl számított 60 nap. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb elõírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. Fontos! Az elbíráláskor a postai bélyegzõ dátumát vesszük figyelembe, a határidõn túl postára adott pályázat érvénytelen! Hiánypótlásra nincs lehetõség, csak a formailag megfelelõ pályázatok kerülnek elbírálásra! A pályázat benyújtási határideje: június 14. A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként (egyszerû fûzõs dossziéban) kell benyújtani! A pályázati tájékoztatók idõpontja a honlapon kerül közzétételre. A részletes pályázati anyagok beszerezhetõk: A pályázati felhívás, valamint az adatlap és útmutató elektronikus úton letölthetõ a valamint a honlapokról. A részletes pályázati anyagokat a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága Állampénztári Irodái kérés esetén postai úton juttatják el az érdeklõdõ civil szervezetek számára. A pályázati anyagok emellett személyesen is átvehetõk az Állampénztári Irodákban, valamint a megyei Civil Szolgáltató Központokban.

4 SZENIOR HÍRMONDÓ 4 I. évfolyam 5. szám május * AKTUALITÁSOK * AKTUALITÁSOK * AKTUALITÁSOK * Nemzetközi események Izraeli Szenior Bajnokság június 4-5. Jeruzsálem, Izrael Információ: X. FINA Világbajnokság június Riccione és San Marino Nemzetközi Német Szenior Nyíltvízi Bajnokság június 19. Burghausen, Németország Információ: HÍREK X. Szenior Európa-bajnokság Stockholm, Svédország Megváltoztatta a következõ Európa-bajnokság idõpontját a svéd szervezõ bizottság. Az új dátum: augusztus XI. Szenior Világbajnokság Megszületett a döntés a következõ világbajnokság helyszínérõl. A FINA a californiai Stanford-nak ítélte a rendezést augusztusában a California Egyetem uszoda-komplexumában találkozhatnak a világ szeniorúszói, vízilabdázói, mûugrói és mûúszói. A hosszútávúszók versenyét a Del Valle tóban rendezik. A rendezõk 50 ország 6000 versenyzõjét várják. Indul a nyiltvízi szezon Dátum Rendezvény Helyszín Balaton Kör Vitorlás Túraverseny Balatonaliga vagy Balatonkenese EUROPARTY Balatonfûzfõ-Tobruk Nyári Gyermek Vitorlástáborok Balatonalmádi (8-18 év között)

5 I. évfolyam 5. szám május 5 SZENIOR HÍRMONDÓ OLVASÓINK KÜLDTÉK ( Kedves Olvasóink! Örömmel vettük, hogy kedvet kaptatok beszámolók küldéséhez lapunknak. Az elsõ beszámolót Fügi Andrea gyõri versenyzõtõl kaptunk. Továbbra is várjuk írásaitokat, illetve fényképes beszámolóitokat. Kedves Szerkesztõ! Örömmel tapasztaltam, hogy létezik egy hírmondó nekünk, szeniorúszóknak is. Gyõrött lakom, itt sajnos nincs szenior úszóklub. Bár ki tudja még lehet......sajnos nem tudok minden versenyen részt venni, de azért igyekszem eljutni a legtöbb helyre. Most hétvégén (április szerk.) például úsztam Sopronban a 24 órás úszóversenyen a Porecsi delfinek csapatában, ahol mi amatõrök a 17 csapat közül meglepetésre az elõkelõ 6. helyet szereztük meg, pedig kevesebben voltunk, mint a többiek, viszont nagyon lelkesek. Küldök egy fotót is csapatunkról. Fügi Andi Fügi Andrea, az ülõ sorban jobbról a második

6 SZENIOR HÍRMONDÓ 6 I. évfolyam 5. szám május

7 I. évfolyam 5. szám május 7 SZABADKAI VERSENYKIÍRÁS LADÓCZKI JÁNOS EMLÉKVERSENY 2004 Nemzetközi Szenior Úszóbajnokság Szabadka, június A verseny rendezõi: SPARTAK Úszóklub Szabadka. A verseny ideje: június 26. szombat 14 óra június 27. vasárnap 9 óra A verseny résztvevõi: A versenyen indulhatnak mindazok, akik 2004-ben 25 évesek vagy idõsebbek, tehát 1979-ban vagy korábban születtek. A váltót egy klub tagjai, vagy egy helységbõl származók alkothatnak. A verseny helyszíne: Szabadka, Kiserdei Sportuszoda (Grabovacka u.), 50 m-es, 8 pályás nyitott medence. Vízhõmérséklet 27 fok. A versenyen mindenki saját felelõsségére vesz részt. Elõzetes sportorvosi vizsgálat ajánlott! Nevezés: A mellékelt ûrlapon, faxon vagy ben. SPARTAK Úszóklub (Józsa László címén), YU Szabadka, Cara Lazara 12. Tel./fax: , mobil: Utólagos illetve helyszíni nevezéseket nincs módunkban elfogadni! Nevezési díj: 2, euro/fõ/versenyszám, 150, YUD/fõ/versenyszám vagy 500, Ft/fõ/versenyszám 70 év felett a nevezés díjtalan! A váltó versenyszámokban 4, euro/váltó, 300, YUD/váltó vagy 1.000, Ft/váltó A nevezési díj a helyszínen fizetedõ június 26-án 11 és 13 óra között. NEVEZÉSI HATÁRIDÕ: június 20. Díjazás: Valamennyi egyéni és váltó versenyszámban korcsoportonként az elsõ három helyezett éremdíjazásban részesül. SZENIOR HÍRMONDÓ A Ladóczki János Emlékfutam legjobb életkor arányos eredményét felmutató versenyzõje különdíjban részesül. A versenyszámok: június 26., szombat versenyzõk fogadása bemelegítés versenymegnyitó m férfi pillangó m nõi pillangó m férfi hát m nõi hát m férfi mell m nõi mell m férfi gyors Ladóczki János Emlékfutam m nõi gyors m férfi vegyes m nõi vegyes 11. 4x50 m férfi vegyesváltó 12. 4x50 m nõi vegyesváltó június 27., vasárnap bemelegítés verseny kezdete m férfi gyors m nõi gyors 20 perc pótbemelegítés m férfi pillangó m nõi pillangó m férfi hát m nõi hát m férfi mell m nõi mell m férfi gyors m nõi gyors 11. 4x50 m férfi gyorsváltó 12. 4x50 m nõi gyorsváltó

8 SZENIOR HÍRMONDÓ 8 I. évfolyam 5. szám május Nevezési határidõ Rok za prijavu Entry deadline: Fax: ( ) NEVEZÉSI LAP PRIJAVA ENTRY FORM LADÓCZKI JÁNOS Emlékverseny 2004 Memorijal LADOCZKI JANOŠA 2004 Szabadka, Subotica, Szállás Smeštaj Accomodation Vacsora Vec v era Dinner KLUB CLUB: Fõ Osoba Persons Hány fõ Broj osoba Persons: Ebéd Ruc v ak Lunch Komfortfokozat Stepen konfora: Fõ Osoba Persons Név Ime Name Nem Pol Sex Sz. év G. rod Born K. cs. Grupa Grupa Pille Delfin Butter. Pille Leda Back. 50 m 100 m 200 m 400 m Mell Prsno Breast. Gyors Slob. Free. Pille Delfin Butter. Pille Leda Back. Mell Prsno Breast. Gyors Slob. Free. Vegyes Meš. Med. Gyors Slob. Free.

Rétság Város Önkormányzat Éves sporttámogatásaira a pályázatok kiírásának, beadásának és elbírálásának szabályai

Rétság Város Önkormányzat Éves sporttámogatásaira a pályázatok kiírásának, beadásának és elbírálásának szabályai Rétság Város Önkormányzat Éves sporttámogatásaira a pályázatok kiírásának, beadásának és elbírálásának szabályai 1. Általános információk Jelen pályázati szabályzat azzal a céllal került kialakításra,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-KM-09) Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati

Részletesebben

h fényszedés, Gyula INGYENES Támogatja: TARTALOM 1. oldal A gyulai Várfürdõ 2. oldal Évértékelõ a szenioroknál

h fényszedés, Gyula INGYENES Támogatja: TARTALOM 1. oldal A gyulai Várfürdõ 2. oldal Évértékelõ a szenioroknál INGYENES I. évfolyam 3. szám SPORTSZERÛEN ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 2004. március TARTALOM 1. oldal A gyulai Várfürdõ 2. oldal Évértékelõ a szenioroknál 3. oldal Bemutatkozik a Békéscsabai Szenior Úszóklub

Részletesebben

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kihirdetve: 2010. április 1. 1 Papkeszi Községi önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

112/2008 számú (2008. dec. 9.) határozat: A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi támogatási elvei

112/2008 számú (2008. dec. 9.) határozat: A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi támogatási elvei 112/2008 számú (2008. dec. 9.) határozat: A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2009. évi támogatási elvei Az NCA Tanács törvényben foglalt feladata az Alapprogram működésének elvi irányítása. A támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Hazai és EU-s pályázatok előkészítése, írása, elszámolásával kapcsolatos ismeretek Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére 2008. évi támogatásra. 1. A Magyar Tűzoltó Szövetség a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007.

Részletesebben

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról

Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Pályázati útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról Kiadás dátuma: 2012. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4 1.1. Az útmutató célja, szerkezete...4 1.2. A Wekerle Sándor Alapkezelőről...4 1.3.

Részletesebben

SZENIOR HÍRMONDÓ. II. évfolyam 1. szám 2005. január INGYENES. Támogatja:

SZENIOR HÍRMONDÓ. II. évfolyam 1. szám 2005. január INGYENES. Támogatja: II. évfolyam 1. szám 2005. január 13 SZENIOR HÍRMONDÓ INGYENES II. évfolyam 1. szám SPORTSZERÛEN ÚSSZ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! 2005. január Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

1 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.

1 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 3 c. (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában (A pályázat kódszáma: KÜM-2011-7) A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezeténél

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2010. évi támogatási elvei. I. Általános elvek

A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2010. évi támogatási elvei. I. Általános elvek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 2010. évi támogatási elvei Az NCA Tanács törvényben foglalt feladata az Alapprogram működésének elvi irányítása. A támogatási elvek kiadásával a Tanács e szabályozási

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A Z A d o m á n y o k u t á n j á r ó n o r m a t í v k i e g é s z í t é s e n a l a p u l ó t á m o g a t á s c i v i l s z e r v e z e t e k r é s z é r e 2 0 1 4.

Részletesebben

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról Az Országgyűlés elismeri a társadalmi szervezetek és alapítványok működési feltételei állami garanciákkal való biztosításának szükségességét, ezért a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M)

civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium;

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. július Ezt a hírt fontosnak tartjuk, így ebben a hónapban is első helyen hozzuk: A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések

Részletesebben