Bethlen Gábor második házassága Memoár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bethlen Gábor második házassága Memoár"

Átírás

1 Ű Bethlen Gábor második házassága Memoár Készítette: Vay-sokk Barhta Ágnes, Nagy Richárd, Király András Vay Ádám Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Baktalórántháza Felkészítő tanárok: Fejesné Albi Nikoletta, Antalné Nyárádi Enikő Csilla 2013

2 Az Úr 1626., fejedelemmé választásom 13. esztendejében gondolkodóba estem. Szeretett Zsuzsannámat, a nagyságos fejedelemasszonyt immáron négy esztendeje elragadta tőlem a szörnyű és kegyetlen halál. Magányos és szomorú voltam, mindennapjaimat a politikába menekülve töltöttem. Európa politikai helyzetét, sorsát a Protestáns Unió és a Katolikus Liga közötti vetélykedés határozta meg, melybe szeretett országom is érintett vala. A protestáns hatalmak oldalára álltam, de testem meggyötörtté vált a Habsburgokkal vívott hosszú hadjáratok során. Halántékomon ősz hajszálak jelezték, hogy eljött a retteget öregkor. A fennséges császár úrral Nikolsburgban kötött béke kis nyugodalmat eredményezett udvaromban, de az év mély gyásza nyomott hagyott szívemben. Tanácsadóim, hű szolgáim, alattvalóim lesték minden kívánságomat, de mosolyom felületes maradt, a szeretett asszonyom hiánya hangulatomra is kihatott. Mindennapjaim magányosan teltek, férfiúként nem leltem helyem a világban, s egyre többször ütött fejembe az a gondolat, miszerint országom, szeretett Erdélyem jövőjéről, utódóm nemzéséről gondoskodom kell. Ezen gondolatok egyre többször ötlöttek fel fejemben, s megszületett elhatározásom, miszerint a fejedelmi udvarba új asszonyt hozzatok. Olyan nőt kellett keresnem, aki nem csupán támaszom lehet öregkoromra, de diplomáciai kapcsolatok révén országomat előnyhöz juttatja. Az Úr esztendejében követeimet küldtem a fennséges császárhoz a bécsi udvarba, hogy Renáta Cecília főhercegnőt hitvesemnek kérjem. A császári udvar azonban nem mutatkozott szívélyesnek, nem akartak diplomáciai kapcsolatot kiépíteni velem, hiszen féltették magyarországi érdekeiket. Dánia nagyhatalmú protestáns ura, Keresztély király évben Hollandia és Anglia szövetségében háborút indított Ferdinánd király ellen. A háború ismét kiteljesedett az öreg kontinensen. Fejedelmi udvaromban protestáns követek kérleltek, hogy csatlakozzék a Habsburg ellenes szövetséghez. Tárgyalásaink sikerrel jártak, és szövetségünk zálogaként házassági szerződést foganatosítottunk meg brandenburgi György Vilmos választófejedelem húga, Brandenburgi Katalin és köztem. Eme frigy nagy örömmel töltötte el tanácsadóimat, és nemkülönben engem is, a házasság nagy előnyökkel járhat Erdélyem számára, hiszen leendő asszonyom testvérlányai már

3 beházasodtak a dán és svéd dinasztiákba. Magányos napjaim a végéhez közeledtek, ismét úrnő kerül oldalamra. Öröm mellé azonban aggodalom is társult. Hogyan fogadja szeretett népem az új fejedelemasszonyt, hiszen Zsuzsannám szigorú, kálvinista szelleme még áthatotta a fejedelmi udvart. Az esküvő napjául az Úr esztendejének március havának második napját, helyszínéül Kassa városát jelöltük ki. Frigyünkre felfigyeltek Európa nagyhatalmai, és a mélyen tisztelt király, császár és szultán urak követeik révén fejezték ki jókívánságaikat. Folyó év februárjában érkeztek meg az első követek, így a havasalföldi követ úr, aki két termetes, szépen feldíszített lóval üdvözölte házasságkötésemet. Őt követte a lengyel herczeg követe, a krakkói püspök, de a lengyelek királya nem tette tiszteletét udvaromban. Minden bizonnyal sértődéssel fogadta, hogy nem jól címzett levelét a múltban visszaküldettem. Február végén Murád szultán küldönce egy pasa érkezett fővárosunkba, akit az oszmánokkal fenntartott jó kapcsolat jegyében szívélyes vendéglátásban fogadtunk. A pasa kihallgatást kért tőlem, s átnyújtotta az iszlám uralkodó nászajándékait: két török lovat szépen feldíszítve, aranyat, ezüstöt, bársonyt, selymet és mindenféle drága portékát. A római császár és az új magyar király is üdvözletét küldte nászom alkalmából. Ferdinánd nagyhatalmú úr ajándéka egy gyémántokkal kirakott nyaklánc volt, mely igen tetszetősnek mutatkozott udvarházamban. A német birodalom választófejedelmei, a bajor Miksa Emanuel, és a kölni herczeg követe is megtisztelte udvaromat, s urai nevében szép aranymedenczét hozott szökőkúttal és arany-ezüstből készült sast, mely mesterséges ütőórával volt díszítve. A követek fogadása elfáraszott vala, s már számoltam a napokat, mikor találkozhatom ifjú hitvesemmel. Vajon miként nézhet ki? Hogyan fogom megérteni vele magam, mert tudomásomra jutott, hogy a herczegnő nem beszéli a magyart. Március első napján elérkezett a nagy találkozás időpontja, herczegnőm fényes kísérettel érkezett Kassa város határába. Fejedelemhez méltóan, ényes kísérettel

4 indultam fogadtatására. Delegációmban helyet foglalt hatezer lovas, ezerötszáz egészen kék egyenruhába öltöztetett hajdú, ötszáz vörös muskétában díszelgő német muskétás, számos úr és főnemes. Menyasszonyom fényes, ez alkalomra készített herczegi hintóval érkezett meg. Szívem hevesen dobogott ifjú arám láttán. Nem volt magas méretű, de nagyon arányos, szép arcú hölgyeményt tekintettem meg. Méltóságteljesen szállt ki hintajából, látszott rajta úri neveltetése. Közeledett felém, majd kezet csókolt nekem, elfogadva ezzel házassági szerződésünket. Kedvessége, bája egyértelműen jelezte nekem, hogy méltó asszony kerül a fejedelmi udvarba. Lovamra szálltam, és büszkén vezetettem házasságkötésünk helyszínére. Folyó év márciusának második napján harangzúgás jelezte Kassa városának, elérkezett a fejedelem házasságkötésének napja. Fejedelmi pompába öltöztették a várost, alattvalóim körében ünnepélyes keretek között mondtuk ki frigyünkre az igent. Meggyötört, öreg fejem mellett csodálatosan festett Katalin herczegnőm fiatalos alkata. Egészen elvarázsolt jelleme. A lakodalmi ünnepségek egészen egy hétig tartottak. Nyolc nap alatt mindenféle érdekességeket lehetett látni, így tűzijátékokat, czéllövést, versenyfutást. Az előkelő német vendégek spanyol módra balettet és mascarat rendeztek. A magyar vendégek szokatlanak, de tetszetősnek találtattak vala. Bolondjaim is szórakoztatták a násznép előkelőségeit. Örömömet beárnyékolta udvari bolondom halála. Lándzsatörés következtében forgács szökött szemeibe, sérülését nem tudta leküzdeni. Átadta lelkét a teremtőnek. A nászéjszaka után rendes szokás szerint megajándékoztam hitvesemet. Morgengabemat a fejedelemasszony köszönő szavakkal fogadta. A lakodalmi mulatságok befejeztével feleségemmel karöltve visszatértünk Gyulafehérvárra. Mézes heteimet sajnos beárnyékolta a háború folytatása. Gondokkal teli hétköznapjaimban jelentős támaszt nyújtott nekem feleségem vidám temperamentuma. Hiányomat táncmulatságokkal, lóversenyekkel pótolta, jó hangulatot

5 teremtve a fejedelemségben. Egészen beleszerettem Katalinba. Bátor, erős asszonyt rendeltetett mellém a sors. Egészségemben gyengélkedve arra az elhatározásra jutottam folyó év májusában, hogy Princepsemet, drága feleségemet nevezem meg utódomként. Tudatában voltam annak, hogy Erdély rendjei nem nézik jó szemmel döntésemet, de mindent átgondoltam, és megfontoltam. De hogy megnyugtassam a nagyhatalmú urakat, a fejedelemasszony mellé sógoromat, Bethlen Istvánt neveztem meg kormányzónak. Kérem a mindenható Istent életem végéig adjon erőt, kitartást szeretett hazám irányítására, feleségem szeretetétre, és remélem, majd ha testem a másvilágra kerül, méltó utódot hagyok az Erdélyi Fejedelemség élén.

6 Felhasznált irodalom: Gyalui Farkas: Bethlen lakodalma =616 Oborni Teréz: Brandenburgi Katalin in: Rubicon 1992/4. Királynők és királynék PÉTER KATALIN: Két sógor: Gusztáv Adolf és Bethlen Gábor in.: História 2004/08 Tarján M. Tamás: március 2. Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője in. Rubicon online i_katalin_eskuvoje/

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414]

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. I. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] HOGY a bécsi fogadtatás kellemetlenségeit feledtesse, Rákóczi kétezer mázsa liszt árán gyémántokat vásárolt feleségének

Részletesebben

BARANYAI DECSI JÁNOS BÁTHORI ZSIGMOND HARCAI A TÖRÖK ELLEN

BARANYAI DECSI JÁNOS BÁTHORI ZSIGMOND HARCAI A TÖRÖK ELLEN BARANYAI DECSI JÁNOS BÁTHORI ZSIGMOND HARCAI A TÖRÖK ELLEN Erdély elszakad a töröktől A Krisztus születése utáni 1592. esztendő volt, mikor Hasszán boszniai basa részint maga akarata szerint és vágyakozva,

Részletesebben

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz.

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa Budapest

Részletesebben

Fiatal Szegedi Írók Köre

Fiatal Szegedi Írók Köre Visszaemlékezés a szegedi ellenforradalmi napokra A kötet az 1939-ben megjelent elsõ kiadás alapján, magyarázó jegyzetekkel került újrakiadásra. 2005/XVII. 3 4. XVII. évfolyam 3 4. szám A kiadvány megrendelhetõ

Részletesebben

TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR.

TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR. TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR. [1786] SÁROSY GRÓF megint helyet adott Rákóczi fejedelemnek. [1787] Hajókon,

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

A székelyudvarhelyi. Emlékezés Parkja

A székelyudvarhelyi. Emlékezés Parkja A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja Ábel Alapítvány 2006 A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kiadványterv: Blaskó János Balázs A fényképeket

Részletesebben

Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés

Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés Ezt a könyvet édesanyámnak, édesapámnak és szeretett bátyámnak ajánlom, akik nélkül

Részletesebben

III. ERDÉLY MINT ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG

III. ERDÉLY MINT ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG III. ERDÉLY MINT ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG 20. KELETI MAGYARORSZÁG. JÁNOS KIRÁLY ÉS FRÁTER GYÖRGY Mohács után Szulejmán levágatja a foglyokat, három halmot rakat koponyákból, aztán lassan indul Budának, a város

Részletesebben

Szent Erzsébetből hős szeretet árad

Szent Erzsébetből hős szeretet árad BEKÖSZÖNTŐ Magyarország virága Szép és költői Erzsébet korabeli megnevezése, ám mit tud mondani a XXI. század embere számára egy XIII. századi szent életútja? Egyáltalán hogyan tekintünk a szentekre? Az

Részletesebben

EZERÉV NAGYASSZONYA FIATAL LEÁNYOKNAK ÍRTÁK: BENEDEK RÓZSI, B. RADÓ LILI, D. LENGYEL LAURA EGO, LACZKÓ MÁRTA ELŐSZÓVAL ELLÁTTA: GRÓF APPONYI ALBERTNÉ

EZERÉV NAGYASSZONYA FIATAL LEÁNYOKNAK ÍRTÁK: BENEDEK RÓZSI, B. RADÓ LILI, D. LENGYEL LAURA EGO, LACZKÓ MÁRTA ELŐSZÓVAL ELLÁTTA: GRÓF APPONYI ALBERTNÉ EZERÉV NAGYASSZONYA Hedvig királynő EZERÉV NAGYASSZONYA FIATAL LEÁNYOKNAK ÍRTÁK: BENEDEK RÓZSI, B. RADÓ LILI, D. LENGYEL LAURA EGO, LACZKÓ MÁRTA ELŐSZÓVAL ELLÁTTA: GRÓF APPONYI ALBERTNÉ 15 SZÍNES ÉS EGYSZÍNŰ

Részletesebben

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1989-03 História 1989-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben

Marosillye, 1580. november 15. - Cyulafehervar, 1629. november 15.

Marosillye, 1580. november 15. - Cyulafehervar, 1629. november 15. BETHLEN GABOR (IKTARI) Marosillye, 1580. november 15. - Cyulafehervar, 1629. november 15. Bethlen Gabor neve elvalaszthatatlanul osszefonodik Erdely "aranykoraval". Szemelyeben rendkfvul tehetseges, sokoldahi,

Részletesebben

Megcselekedték amit megkövetelt a haza

Megcselekedték amit megkövetelt a haza Tokoli_Tukor_2013_5_szam_ 2012. december 2013.12.19. 15:09 Page 1 T ö k ö l i T ü k ö r XXIV. évfolyam 7. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. december Megcselekedték amit megkövetelt a haza II. Lajos

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008 Koraújkortörténet Szerzők ifj Barta János, Kontler László, Korpás Zoltán, Lázár Balázs, Molnár Antal, Papp Imre, Poór János, Rákóczi István, Soós István, Szántó György Tibor, Szilágyi Ágnes Judit, Vajnági

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó V i t é z e k L a p j a X I I I. é v f o l y a m 1-2. s z á m. 2 0 0 7. a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r A kormányzóra emlékezve A Vitézi Rend kegyeletes istentiszteletekkel emlékezett vitéz nagybányai

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Hévízgyörki HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 2009-07-29. XVIII. évfolyam 3. szám 2009. augusztus. Drága jegy helyett ingyenes belépő

HÍRMONDÓ. Hévízgyörki HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 2009-07-29. XVIII. évfolyam 3. szám 2009. augusztus. Drága jegy helyett ingyenes belépő Hévízgyörki HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 3. szám 2009. augusztus INGYENES A HÉVÍZGYÖRKI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYA HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 2009-07-29 Drága jegy helyett ingyenes belépő Gyerekek beszélgetnek

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA XVIII. évfolyam 6. sz. 2009. június Szent Iván hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA 2009. május elseje óta működik Rendőrőrs Kiskunlacházán. Az

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA MÜNCHEN

ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXV. évf. 9. szám (35. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2003. szeptember VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ A Közép-Európai Katolikus

Részletesebben

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában! Fotó: archív 2 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2008/3. Tartalom:

Részletesebben

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE A borítón a Georg Braun és Franz Hogenberg kiadásában megjelent Civitates orbis terrarum VI. kötetének (Köln, 1617) 30. lapján közzétett Buda-metszet egy részlete

Részletesebben

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM BESTIÁRIUM

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM BESTIÁRIUM Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LV. évfolyam, 4. szám 2010. április TARTALOM BESTIÁRIUM JOSÉ SARAMAGO Az elefánt utazása (Pál Ferenc fordítása)... 253 DAMIA ~ O DE GÓIS A boldog Mánuel

Részletesebben

HK 126. (2013) 1. 116 133.

HK 126. (2013) 1. 116 133. Kármán Gábor Kísérletek svéd segítség biztosítására II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához * Amikor II. Rákóczi Ferenc 1703 májusában úgy döntött, hogy lengyelországi emigrációjából hazatérve a tiszaháti

Részletesebben

A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS. Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei:

A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS. Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei: A HARMINCÉVES HÁBORÚ A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS Habsburg világbirodalom: Spanyol ág (II. Fülöp) Osztrák ág (I. Ferdinánd) részei: I. FERDINÁND (1526-1564) magyar király, cseh király, osztrák fõherceg, és

Részletesebben

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE Magyarország a Kárpát-medencében Kiadja a HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK All rights reserved. Zrínyi Média Nonprofit Kft. Felelős

Részletesebben